Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: 'Kaart van de Whaal, Pannerdensche Kanaal, en opwaarts tot boven het Bylandsche Kanaal, behoorende bij het Derde Rapport en Bijlagen (Resolutie 10 September 1784) ... behelzende eene tweeledige aanwyzing: ... Resolutie 10 September 1784. Aldus deeze, .... uit de Speciale Kaarten der Landmeeters Martinus Beyerinck en Hendrik van Straalen, van 1779 tot 1784, ingeslooten, gecopieerd en samengesteld, op last van den Inspect.r Gener.l Brunings, door my ondergesz. ordinaris Landmeeter by het werk der Rivieren in Holland, J.Engelman.'
Description: No Publ., 1797. Large folio. printed from 2 plates on 2 sheets. Folded 3 times vertically. Engr. surface 127 x 43 cm. Full sheet meas. appr. 137 x 54 cm. Excellent quality paper, very ample blank margins, up to 8 cm. Paper watermarked 'ARogge' [Adriaan Rogge Zaandam 1704 - 1803]. Signed lower left 'D. Veelwaard. Sculps. 1797' Also lower left inside engr. border signed 'L.L.'

Keywords: 18th c maas Maas Waal Merwede improvements rivers and canals river rotterdam webmaps Ackersdijck Stralen

Price: EUR 1250.00 = appr. US$ 1358.56 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 10080