Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: 'Plan van het Nieuwe Kanaal door den Eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard, zo als het zelve by eene Inspectie en volgens Regt- en Dwers-Peilingen, op den 9en April 1776 tot den 14en dito ingeslooten gedaan, gesitueerd was: , zynde hier aangevoegd een Gedeelte der Rivier Bovenwaarts tot aan de Zalmoortsche Ryswaarden, en een Gedeelte van het Beneden-Spyk, ...En is deeze verkleind en Getekend op ordre van Hun Ed: Mog: De Heeren Gecommitteerde Raaden enz: enz: in January 1777, Door Hendrik van Straalen, Geadmitteerd Landmeeter.'
Description: No Publ., 1779. Large folio. Folded 3 times vertically. Engr. surface meas. 97 x 48 cm. Full sheet meas. appr. 103 x 54 cm. Excellent quality paper, very ample blank margins. Paper watermarked at central fold, flower watermark. [See...]. Signed lower left 'Leon d.Schenk Jansz.: sculpsit 1779' Idem lower left inside engr. border 'Resol. 7 Mey 1777.' Also upper left outside border signed 'T.'

Keywords: 18th c maas Maas Waal Merwede improvements rivers and canals river rotterdam webmaps

Price: EUR 850.00 = appr. US$ 923.82 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 10054