Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
120511-59: SKELTON, R.A. - Decorative printed maps of the 15th to 18th centuries.
10918-38: SLAGEREN, A.H. VAN. - Het Paterswoldse meer. Ontstaan en ontwikkeling.
181119-72: SLAGTER, H.B. - Waar gaat het naartoe? Over de toekomstverwachting in de Bijbel.
250909-3516: SLAGTER, ERIK EN POLAK, ROB L. - Rob Polak. Tekeningen en schilderijen.
28219-21: SLAPSMA-TIESSENS, FENNA. - Van een fijne juffer. Vroege schrijfsels van en rond Fenna Slapsma-Tiessens (1922-1934). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
17418-41: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
30315-29: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
26319-03: SLAUERHOFF, J. - De erfgenaam.
21120-24: SLAUGHTER, KARIN. - Versplinterd.
21120-23: SLAUGHTER, KARIN. - Verbroken.
51020-52: SLAUGHTER, KARIN. - Zoenoffer.
21120-22: SLAUGHTER, KARIN. - Trouweloos.
19118-48: SLAVENBURG, J. - Valsheid in geschrifte. De gespleten pen van bijbelschrijvers.
110313-42: SLEE, CARRY. - Moederkruid. & Dochter van Eva.
101218-27: SLEE, CARRY. - Razend.
17918-25: SLEE, CARRY. - Afblijven. De filmeditie.
250909-2536: SLEEBE, VINCENT. - De geschiedenis van Westerwolde 6. Welzijn, Gezondheid en Onderwijs.
281219-36: SLEGERS, MARLIES. - I love Liv. Scenes uit het leven van een chaoot Liv.
281219-37: SLEGERS, MARLIES. - I love Liv 3. Scenes uit het leven van met 1 2 3 vaders.
281219-38: SLEGERS, MARLIES. - I love Liv 4. Geheimen Bekentenissen van een professionele puber.
010610-30: SLICHER VAN BATH, B.H. - De bezinning op het verleden in Latijns Amerika. Auteurs, verhalen en lezers.
250909-1281: SLICHER VAN BATH, B.H. - Bevolking en economie in Nieuw Spanje(ca. 1570-1800).
250909-1442: SLIEP, H.O. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Vijftien jaren.
6519-25: SLIGGERS, B.C. - Augustijn Claterbos 1750-1828. Opleiding en werk van een Haarlems kunstenaar.
301011-83: SLIJPER, BART (RED.). - In droomcadans bedwongen. Over Henrdik de Vries.
20919-16: SLOB, MARJAN. - Foute fantasieën. Kleine filosofie van de ontvankelijkheid.
51015-64: SLOB, BARBERDINA. - Muurloes. Riemkes en verskes oet n Aandel, deur kiender van OBS De Holm.
250909-3142: SLOCHTEREN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Slochteren.
21018-54: SLOOT, HANS, VAN DER. - Schiedam verleden tijd.
250909-4104: SLOT, PAULINE. - Blauwbaard.
230612-36: SLUIS, PIETER. - Liever gewoon dood. Een aanloop naar de hospice-beweging.
27918-06: SLUIS, WYTSE, V.D. - Fan skoalle- en tsjerketsjinner oant direkteur, in koarte histoarje oer it underwiis yn Lippenhuzen.
51020-60: SLUIS, NELLIE. - Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling.
12313-28: SLUIS, ITTY. - In pleats oan de mar.
18818-48: SLUIS, ROLF, TER. - Kunstmatige gevoelloosheid. 150 jaar narcose in het Academisch Ziekenhuis Groningen.
10414-19: SMABERS, NICOLETTE. - Stiefmoeder.
250909-3192: SMALLINGERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Smallingerland.
250909-3944: SMART, PAUL. - The illustrated encyclopedia of the butterfly world.In colour. Over 2000 species reproduced life size
250909-2460: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
51015-134: SMEDES, J.J. - Rond Veenborg en Hooghout. Kleine historie van Hoogezand en Sappemeer.
9315-83: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes.
27918-08: SMEDING, T.U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
250909-1642: SMEENK, C. EN VLIET, P., VAN. - Een held in volle wapenuitrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
31017-15: SMEETS, F.TH.W. E.A. (RED.). - Lemborgh. Het Kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
19618-39: SMEETS, INEKE EN REES, SASKIA, VAN. - Twee ben ik.
4920-32: SMET, L.A.H. DE. - De bodem van Groningen. Toelichting bij blad 1 van de bodemkaart van Nederland.
29917-49: SMEYERS, MAURITS EN STOCK, JAN, VAN DER. - Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers 1475-1550.
31320-18: SMID, G.L. - Kerk op de hoogte. Geschiedenis van de Grote Kerk van Hoogkerk.
250909-163: SMID-BOSKLOPER, TRIENTJE. - De verzenen tgen de prikkels. Het verhaal van Stientje Bosklopper.
12316-131: SMID, LEONARD. - Oud Hoogezand en Sappemeer in woord en beeld.
250909-4328: SMIDT, JOHANNES-VIENNE. - Unter vollen Segeln. Ein genealogischer Gelegenheitsfund.
4419-05: SMILDA, E.M. - Twee eeuwen tussen Es en Slinge. De geschiedenis van de koperslagers in de Peperstraat te Aalten.
15518-16: SMIT, R. - Gedenkschrift van het driehonderdjarig bestaan van het Nederlandsch Hervormd Kergenootschap te Burum en Munnekezijl. 1880.
250909-2847: SMIT, F.R.H. - Groninger Universiteitsfonds 1893-1993.
6220-38: SMIT, SUSAN. - Vloed.
3417-155: SMIT, GERRIT E.A. - Stempel in het schootsveld. Een uitgave ter gelegenheid van de reünie van eerste bewoners van de Da Costastraat in de Wijert, Groningen.
251016-23: SMIT, REINDER. - Dwingelo in vertellingen.
250909-193: SMIT, REINDER. - De jaarmarkten van Dwingelo.
250909-3049: SMIT, FRANCK. - Boekjaar Wolters & Noordhoff 1836-1986. Honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs.
250909-5878: SMIT, JO E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984.
15617-45: SMIT, HUSTON. - De religies van de wereld. Onze grote wijsheidstradities.
3218-09: SMIT, SUSAN. - Vloed.
6720-29: SMIT, FRANCK. - Illustre School. Het academiegebouw, historisch hart van academisch Groningen. / Illustrious School. The Academy Building, the historic heart of academic Groningen.
210119-23: SMIT, J.H.M. - Landbouwvereniging Eendracht te Scharmer-Woudbloem 1908-2008.
19913-19: SMIT, F.R.H. EN KOOPS, W.R.H. (SAMENSTELLING). - De Groninger Academiebrand. 30 augustus 1906.
240910-119: SMIT, HENK. - Mementen. Vattienregels in t Oldambster dialect.
5121-12: SMIT, HENK. - Tiggelwaark.
22117-177: SMIT SIBINGA, CEES, TH. (EINDRED.). - De Groote Sociëteit te Groningen 1765-2015. Sociaal-maatschappelijke betekenis en bijdrage.
3218-10: SMIT, SUSAN. - Zoals jij bemint.
281219-54: SMIT, SUSAN. - Gisele.
19118-60: SMITH, WILBUR. - De roofvogels.
250909-3479: SMITH, FRANK R. EN SMITH, RUTH E. - Miniature lamps.
251113-125: SMITH, A.H. - Oldambster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835 en op en om de Oude Pijp te Winschoten.
161110-12: SMITH HALL, MAGGI. - Flavors of St. Augustine. An historic cookbook.
4216-136: SMITH, A. - Geschiedenis der provincie Groningen van het begin onzer tijdrekening af, tot aan den jare 1848 handelende over de aloude en tegenwoordige gesteldheid, oorlogen watervloeden.
141117-48: SMITH, WILBUR. - Vallei der Koningen.
150311-72: SMITH, A.H. - Oldambtster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835. en Op en om de Oude Pijp te Winschoten.
010610-59: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de gemeente Nuenen c.a.
31017-21: SMITS, C.F. XAVIER. - De Kathedraal van 's Hertogenbosch.
51119-25: SMITS, E.F.J. EN FORMSMA, W.J. - Gedenkboek 750-jarig bestaan van Aduard.
8416-30: SMITS, J.W. EN SMITS-VAN DUYN, J.M. - De Terriers.
29917-36: SMOLAR-MEYNART, A. EN VINCKE, A. - Brusselse kant.
080311-32: SMOOT, GEORGE EN DAVIDSON, KEAY. - Wrinkles in Time. The Imprint of Creation.
21018-55: SNAIJER, L. DE E.A. - Historisch jaarboek Vlaardingen 1992.
250909-3191: SNEEK. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Sneek.
250909-746: SNEEK - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Sneek.
250909-4656: SNELLER, E. - Heemstede rond Beets. Hervormd Heemstede in de negentiende eeuw.
150119-16: SNICKET, LEMONY. - The Wide Window. A series of Unfortunate Events. Book the Third.
150119-18: SNICKET, LEMONY. - The Miserable Mill. A series of Unfortunate Events. Book the Fourth.
150119-20: SNICKET, LEMONY. - The Vile Village. A series of Unfortunate Events. Book the Seventh.
29118-26: SNITJER, HARM. - Biografie van een binnenschipper.
250909-3929: SODERBERG, P.M. - Katten en hun verzorging. Keuze voeding ziekten.
14520-05: SOETERS, RENATE. - Magnetiseren voor iedereen. Helen met de energie van het universum. Een praktische cursus in het leren werken met de genezende krachten van handoplegging en aanrakingstherapie.
16214-53: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met rijst en noedels.
16214-52: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met vis en zeevruchten.
10718-53: SOLOMON, ANDREW. - Demonen van de middag. Een persoonlijke geschiedenis van depressie.
11419-39: SOMEREN, COR, VAN. - Plattelandsgebruiken in de Krimpener- en Lopikerwaard.
140811-27: SONNEMANN, TH. - Beslist goud den oorlog?
9219-36: SOUEIF, AHDAF. - De kaart van de liefde.
250909-1185: SOUSTELLE, JACQUES. - Daily life of the Aztecs. On the eve of the Spanish Conquest.
271017-49: SPAANS, M. - De Noord. De geschiedenis van de Koninklijke Noord- en Zuidhollandsche Redding-Maatschappij 1924-1990.
19615-159: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. - Samenleven in Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis van boeren, burgers en buitenlui.
27918-09: SPAHR VAN DE HOEK, J.J. EN FRIESWIJK, JOH. - De Vlecke Gorredyck.
12719-14: SPANDAUW, ENNO. - Memoires.
231020-40: SPANDAW. - Bij het plegtig herdenken van onze akademietijd den 19 junij 1844.
12316-133: SPANDAW, H.A. - Bepalingen en punten van instructie, betreffende de comptabiliteit van het Massale Fonds, ten behoeve der gemeenten in de Provincie Groningen, voortspruitende uit de gemeente-belasting op de den wijn en de sterke dranken in deze Provincie geheven worden.
250909-4767: SPANHAAK, G. EN KEUTER, J.B. - De ambtseed getrouw? Brieven aan de vijand van de Kamper burgemeester.
250909-5565: SPANIDOU, IRINI. - Mijn Spartaanse vader.
250909-1599: SPANJAARD, L. - Nederlandsche diplomatieke en andere bescherming in den vreemde 1795-1914.
060211-26: SPARKE, PENNY. - Industriële vormgeving en cultuur in de 20e eeuw.
25118-45: SPAY, JOHANNA. - Dood van een soldaat.
250909-1979: SPEEKENBRINK, WILFRID. - Weekendje Groningen.
290812-48: SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk.
61214-18: SPEERSTRA, HYLKE. - It wrede paradys. Libbensferhalen fan Fryske folksferhuzers.
10918-72: SPEERSTRA, HYLKE. - Bij nacht en ontij. Slepers. Bergers. Baggeraars.
23320-54: SPEERSTRA, HYLKE. - Wie zee houdt wint de prijs. 150 jaar Koninklijk Zeemanscollege De Groninger Eendracht.
250909-4660: SPEET, LEO EN ELTE, BRAM. - In en om de Alkmaarsche Waag.
7217-09: SPEK, THEO E.A. - Groningen. Stad, land en letteren. Bloemlezing
080311-34: SPEK, PETER. - Rotterdam bouwt een metro. Kwart eeuw metro.
9315-194: SPELD, GERARD E.A. - Dwars in het Winschoterdiep. Scheepswerf Pattje Waterhuizen, 1778-1998.
250909-5320: SPENCE, JONATHAN. - Het boek van het verraad.
10919-44: SPIELBERGER, WALTER J. - Der Kampfpanzer Leopard 1.
10919-45: SPIELBERGER, WALTER J. - Der Kampfpanzer Leopard 2.
16118-27: SPIELMANN, HEINZ. - Horst Janssen. Retrospektive auf verdacht.
24720-19: SPIER, JO. - Onze schulden zijn hun schuld. Een prentenboekje over de annexatie.
170620-30: SPIER, JO. - West.
170620-31: SPIER, JO. - Om den hoek van Europa. Met de N.V. Stoomvaartmaatschappij Nederland naar Southampton, Wighht, Algiers, Nice (Villefrance) en Genua v.v./
250909-1596: SPIERTZ, M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achtiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
30614-13: SPIES, MARIJKE. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
15810-34: SPIJK, PIET EN HOFSTEENGE, CEES. - Marius Holleman. Een echo van de renaissance.
040512-23: SPIJKER, RITA. - Hemelkind.
040512-25: SPIJKER, RITA. - Kreukherstellend.
150311-73: SPIJKER, H.W. - De Jezuïten in Groningen en Ommelanden 1588-1807. I. De Jezuïten in Groningen. II. De Jezuïten in de Ommelanden.
250909-4493: SPIJKERBOER, A.A. - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium.
040111-54: SPIJKERMAN, PATRICK (EINDRED.). - Droomhuizen.
250909-3041: SPITS, JET. - Hij heeft vooral gepoogd leemten aan te vullen. Een geschiedenis van de gemeentelijke gezondheidszorg in de stad Groningen 1919 - 1994.
8616-50: SPITS, ELISABETH. - Nederlandse jachten 1875-1975.
250909-4747: SPLUNDER, L.A. VAN. (VOORWOORD). - Grootouders bouwkunst in Overijssel.
17313-57: SPOELSTRA, J.N. - Patrimonium. Vijftig jaren christelijk sociaal werk 1879 - 1929. Gedenkschrift ter gelegenheid van het gouden jubileum van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium (vaderlijk erfdeel).
250909-1546: SPOOR-EIJGENRAAM, MARIANNE A. (EINDRED.). - BZ en de Tweede Wereldoorlog. Het personeel van Buitenlandse Zaken in oorlogstijd.
250909-4135: SPOOR, LAURENS. - De omhelzing.
250909-5368: SPRAGG, MARK. - De vrucht van steen.
190410-13: SPRENGER, R.M. - Viglius von Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
250909-4216: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
111116-46: SPRINGER, F. - Quadriga. Een eindspel.
14820-41: SPRONK, KLAAS E.A. - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van bijbelse geschriften.
250909-4729: SPUESENS, R. E.A. - RIA 50 1931-1981.
10520-39: ST. JOHN, LAUREN. - De witte giraf.
24120-24: STAAL, EDE. - Ede's toal. Zuzooien op zundagmörn.
8713-36: STABENOW, CORNELIA. - Henri Rousseau 1844-1910.
25710-18: STACHURA, PETER D. - The Weimar Republic and the younger proletariat. An economic and social analysis.
5217-25: STACKETT, KATHRYN. - Een keukenmeidenroman.
29917-50: STADLER, WOLF. - De beeldhouwkunst. Geschiedenis en ontwikkeling van de beeldhouwkunst in Europa van prehistorie tot de 21e eeuw.
91113-72: GRONINGEN / STADSKANAAL. - Groningen / Stadskanaal. Stafkaart Stadskanaal.
150311-19: STAGGE, BEN J.I. - Jezuïten in de stad Groningen van 1588 tot 1971.
29118-16: STAM-VAN DER STAAY, W.J. - Een mandje vol amandelen. Ruim 150 liedjes met pianobegeleiding voor jonge kinderen.
21215-08: STAM, HUIB. - Haring. Een liefdesgeschiedenis.
25613-21: STAM, JOOP EN SLOTEN, PETER, VAN. - 25 jaar muziekschool.
51015-136: STAMHUIS, E. E.A. - Van toen naar nu. 50 jaar Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Stadskanaal 1944-1994.
231020-64: STAMKOT, BERT. - Gorcum in vroeger jaren.
22115-14: STANELLE, UDO. - Die Hildesheimer Bischofschronik des Hans Wildefuer.
250909-3547: STANFIELD, JAMES L. - Het oog van de meester.
11114-30: STANFORD, MICHAEL. - The Nature of Historical Knowledge.
310110-5: STANGL, MARIE-LOUISE. - De wereld van de chakra’s. Oefeningen in zijnservaring.
21317-26: STAP, SOPHIE VAN DER. - Meisje met negen pruiken.
22217-25: STAP-LOOS, A. - Speelgoed van alle tijden.
141117-52: STAPELKAMP, HERMAN. - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine.
250909-4980: STAPPERS-VÜRTHEIM, A. - Twaalf eeuwen Oldenzaal.
12719-47: STARREVELD, JACOB. - Het leugenschip van Schokland.
22318-39: STARY, FRANTISEK. - Geneeskrachtige planten. Een beschrijving van meer dan 100 geneeskrachtige planten met vele illustraties in kleur.
181119-48: STASSEN, JAN. - Rudolf Hagenaar. Leven en werk.
28513-25: STASTNY, KAREL. - Zangvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten zangvogels, met vele illustraties in kleur.
030711-27: STATIUS MULLER, REMMO. - Locomotieven onder stoom. Opkomst, beroemde ontwerpen, bedrijvige jaren en de nadagen van de uitgerangeerde vuurvreter.
41220-08: STAVAST, JUR E.A. (JURY/RED.). - Weer lukt, 18 moal drukt!
250909-845: STAVERMAN O.F.M., R.J. - Volk in Friesland buiten de kerk.
19615-85: STAYEN, INGRID E.A. (RED.). - Tilproat. Dorpskrant Woltersum. Extra watersnoodeditie januari 2012.
271120-01: STEEENSMA, REGN. - In de spiegel van het beeld. Kerk en moderne kunst.
91015-27: STEEG-STOLK, HANNY, VAN DE. - Timco de straatjongen.
270909-160: STEEGE, J. TER. - Vinea Domini. Gechiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum-Wetzens.
150211-04: STEEL, DANIËLLE. - Vijf dagen in Parijs.
250909-5266: STEEN, JAN, VAN DER. - Spoortekens van honderd jaar scouting. Het verzamelen van Scoutingobjecten.
27117-16: STEEN, GAIT JAN. - Fillezofoaziejs, prakkezoaziesj en belevenissen uut de joaren 1959-1974.
26917-132: STEENBEEK, B.W. - Doede van Amsweer. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der Reformatie in de provincie Groningen.
250909-368: STEENBERGEN, ALBERT. - De clapper der Calkoens. Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw.
271017-10: STEENBERGEN, ALBERT JOHAN. - Stamreeks deel I t/m VI. Van de stamreeks van Steenbergen.
4419-27: STEENBERGEN, ALLARD EN VRIES, ERWIN K. DE. - Boekhandel Godert Walter. 75 jaar in het hart van Groningen.
241010-22: STEENBRUGGEN, HAN. - Hendrik de Vries 1896-1989. 't geheimste is geheim gebleven.
20919-24: STEENHUIS, AAFKE. - Midden in de wereld.
170620-14: STEENHUIS, MENNO. - Onhoorbaar groeit de padi. Front-soldaten in een verloren oorlog. Indonesie 1948-1950.
051010-33: STEENHUIS, F.H. - Stoere en olderwetse Grunneger woorden. Verder wat laiden, gezegden, roadsels en ook het Winschoter bargoens.
250909-2674: STEENHUIS, J.F. E.A. - 50 Jaar Groninger Beweging 1904 - 23 november - 1954. 40 Jaar Groninger Vereniging 1917 - 21 november - 1957.
281219-04: STEENHUIS, GERARD. - Barger Compas 150 jaar op dreef.
51020-04: STEENHUIS, GERARD. - Land op de schop van De Doorsnee tot Krommewijk. Over vervening van Emmer-Compascuum (-zuid), Barger-Comapascuum en Klazienaveen-Noord.
14520-23: STEENHUIS, J.F. - De Groninger Dialekt-literatuur. Nagelaten werk van Dr. J.F. Steenhuis.
51020-22: STEENHUIS, AAFKE. - Stemmen van Groninger dijken.
12313-05: STEENSMA, R. - Langs de oude Groninger kerken.
12313-02: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Friese kerken.
140311-12: STEENSMA, R. E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken band 1,2 en 3.
30315-26: STEENSMA, REGN. - Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen.
050219-18: STEENSMA, REGNERUS E.A. (RED.). - Kerkrestauraties in Groningen. Studies voor Harry de Olde bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Oude Groninger Kerken.
8618-52: STEENSMA, REGN. - Michel van Overbeeke. Berg van eenzaamheid.
61115-10: STEER, GINA. - Ingemaakt en lekker. Jam, chutneys en tafelzuur.
51020-10: STEFFE, ALBERT MARTIN. - De Hugenoten. Tragiek en lijden omwille van een eigen geloof.
250909-4654: STEGEMAN, TIEMEN. - Herinneringen aan de Kiefkamp. Het boerenleven op de Oost-Veluwe in de jaren twintig.
150310-25: STEGEMANN, MICHAEL. - Camille Saint-Saëns and the French Solo Concerto from 1850 to 1920.
250909-3891: STEINBACHER, GEORG. - Thieme’s vogelboek. Een handboek voor de liefhebber van inlandse en tropische vogels.
250909-5641: STEINBECK, JOHN. - De parel.
27115-32: STEINEN, WOLFRAM, VON DEN. - Notker der Dichter und seine geistige Welt. 2 Bände.
4216-138: STEL, E. E.A. - Jubileum H.B.S.-Veendam 1866-1951. Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf- en tachtig-jarig bestaan van de Hogere Burgerschool met 5 jarige cursus sinds 1947 gecombineerd met een Gemeentelijke Gymnasiale afdeling en sedertdien gezamenlijk genoemd Winkler Prins Lyceum te Veendam.
150611-15: STEL, E. E.A. - Jubileumboek H.B.S. Veendam 1866-1951.
19913-187: STEL, E.W. - Assen in oude ansichten.
250909-3183: WEST-STELLINGWERF. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Stellingwerf.
19618-20: STELLINGWERFF,J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873.
10320-04: STEMERDING, AD. - Als je weet dat er meer is. Gids voor innerlijke ontwikkeling.
250909-4577: STEMPVOORT, P.A. VAN. - De Brief van Paulus aan de Galaten.
031109-49: STENFERT KROESE, HELEN (EINDRED.). - Handleiding voor de kalligrafie.
250909-2814: STENVERT, TRUUS. - Zwarte Kunst. 100 jaar Grafische Vakbeweging in Groningen 1892-1992.
250909-1317: STEPHENSON, ALAN M.G. - The first Lambeth Conference: 1867.
231011-156: STERK, MARJOLEIN (RED.). - Weten van het wad. 10 jaar Waddenzee.nl.
110313-15: STERK, STEVEN. - De midden en de beide einen.
250909-1661: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524) Bisschop van Utrecht. Als protagonist van de renaissance. Zijn leven en maecenaat.
24719-10: STERNBERG, ESTHER M. - Innerlijk evenwicht. Emoties & Gezondheid.
250909-1081: STERNSDORFF, JÜRGEN. - Die Familien in Driever (1767-1874).
120712-35: STEWART, WILLIAM. - Zelfvertrouwen. Je kunt er aan werken!
10520-40: STEWART, TRENT. - De levensgevaarlijke reis van het Benedict Genootschap.
19913-228: STIEKEMA, J.W. - Het geslacht Stiekema.
250909-4070: STIJNEN, CARLIE. - Een leven voor de koningin.
91113-11: STIKKER, ALLERD. - Over vrouw en man. De onverbrekelijke samenhang.
8920-13: STIKSMA, KEES EN MIEDEMA, ARJEN. - Het schaduwbeeld.
4321-30: STILLER, LOUIS. - Gasland. Nederland wordt wakker geschud.
24120-40: STILTON, GERONIMO. - Het Verloren Rijk. De Kronieken van Fantasia 1.
201120-18: STILTON, THEA. - De prins van Atlantis.
6720-37: STILTON, GERONIMO. - Grote griezels: een gruwelsaurus!
6720-38: STILTON, GERONIMO. - Oei, oei, ik zit in de knoei!
6720-36: STILTON, GERONIMO. - De familie Duistermuis.
6720-34: STILTON, GERONIMO. - De verloren vampier.
6720-35: STILTON, GERONIMO. - Sandokan, de piraat.
6720-32: STILTON, GERONIMO. - Reis door de tijd.
10520-41: STILTON, GERONIMO. - De avonturen van Odysseus.
170620-21: STILTON, GERONIMO. - Het Verloren Rijk. De Kronieken van Fantasia 1.
170620-22: STILTON, GERONIMO. - De avonturen van Tom Sawyer.
170620-24: STILTON, GERONIMO. - Oei, oei, ik zit in de knoei!
170620-25: STILTON, GERONIMO. - De voetbalkampioen.
170620-23: STILTON, GERONIMO. - Het gevaarlijke snotmonster. Superhelden 5.
231020-08: STOELINGA, THOMAS J. - Och lieve seun... 'n fotoboek van Harlingen. Deel 1.
231020-09: STOELINGA, THOMAS J. EN REULING, MIEK L.C. - Och lieve seun... 'n fotoboek van Harlingen. Deel 2.
14120-43: STOK, BARBARA. - Vincent.
250909-3680: STOKHUYZEN, F. E.A. - Zesde jaarboek van De Hollandsche Molen 1957-1960. Verslagen en bijdragen.
250909-10: STOKKOM, H.C. VAN EA. (RED.). - Kerstnummer Grafisch Nederland 1990. Olie is onschuldig.
27918-38: STOKVIS, P.R.D. - De wording van modern Den Haag. De stad en haar bevolking van de Franse Tijd tot de Eerste Wereldoorlog.
270909-112: STOLK, CEES. - OZMI, een fabriek van beton. Geschiedenis van de eerste zuivelfabriek in Groningen.
51020-23: STOLK, CEES EN KWAK, JAAP. - Dorp toen & nu. Deel 4: Nieuwolda, 't Waar / Nieuw-Scheemda, Meedhuizen, Termunten / Termunterzijl, Borgsweer, Heveskes, Weiwerd, Oterdum.
25619-31: STOLK, CEES EN KWAK, JAAP. - Dorp toen & nu deel 3. Bourtange, Harpel, Wollinghuizen, Jipsinghuizen, Jipsingboertange, Sellingen, De Beetse, Laude, Wessingtange
10221-08: STOLL, F.M. EN GROOT, W.H. DE. - Het Nieuwe Haagse Kookboek.
250909-5478: STOLLMAN, ARYEH LEV. - De verlichte ziel.
250909-5384: STONICH, SARAH. - Eilanden van graniet.
250909-332: STORK-VAN DER KUYL, D.M.E.A.J. - De Drentse boerin. Haar plaats in de samenleving.
12316-34: STORTEBOOM, E.D. EN WAL, K. V.D. - Rehoboth. 75 Jaar Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwaagwesteinde.
2517-32: STOTER, MARLIES. - Lelie in zilver. Van der Lely , meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1988.
4216-31: STOTER, MARLIES. - De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw.
27115-13: STOUT, J. - Und ouch hagene.
281219-41: STOUT, GERARD (RED.). - Wat af is, is niet gemaakt. 60 jaar Drents Schildersgenootschap.
290413-10: STOUTENBEEK, JAN EN VIGEVENO, PAUL. - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
250909-5047: STOUTHART, L.G.M. E.A. (RED.). - Tussen twee bruggen. Maastricht in de tijd van Baeten.
7913-25: STOUW, ELISE G. VAN DER. - New Age.
150611-23: STRAATEN, EVERT, VAN. - Johan Miedema 1870-1952.
4920-41: STRAATSMA, PAUL. - Mijn streek. Wandelen en fietsen door de geschiedenis van het landschap in het Noorden.
3417-188: STRATEN, HANS, VAN. - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
8618-13: STRATEN, HANS, VAN. - Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
1619-08: STRATIGOPOULOU-FTHENAKI, MARIA. - Kretenzische keuken. Traditionele mediterrane smaken.
71220-15: STRATING, HENK. - Kroniek van een bevrijding. De regio Winschoten, april 1945.
25314-20: STRATINGH, G.A. EN VENEMA, S.A. - De Dollard. Geschied,-aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
271120-16: STRATINGH, JAN. - J.J. de Stomme, een 17e-eeuwse schilder in Groningen.
16720-16: STREEKSTRA, N.F. - Afbeeldingsrelaties. Een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen.
19913-86: STREURMAN, G.H. - Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers.
51015-65: STREURMAN, G.H. EN FIJN VAN DRAAT, J.A. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek Geert Teis Pzn.
180912-90: STREURMAN, G.H. - Veendam-Wildervank in oude ansichten.
250909-4022: STREUVELS, STIJN. - Doodendans.
24120-02: STREUVELS, STIJN. - Werkmenschen.
250909-3916: STRIJBOS, JAN P. - De vogels rondom ons huis.
250909-3917: STRIJBOS, JAN P. - De vogels van bos en heide.
150610-66: STRIKWERDA, REIMER. - Melkweg 2000.
5520-36: STRINDBERG, AUGUST. - Het verweer van een gek.
5520-37: STRINDBERG, AUGUST. - De romantische koster van Rano en andere verhalen van de scheren.
5520-35: STRINDBERG, AUGUST. - De Gotische Kamers. Familieverwikkelingen van rond de eeuwwisseling.
19913-188: STROEVE, J.G.M. EN VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk. Kroniek van de t. Willibrordusparochie te Coevorden.
10919-52: STROHMEYER, C. - Stuka's.
250909-2442: STROINK, A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw 1937 - 1987. Kroniek over 50 jaar.
2919-15: STROINK, L.A. EN JONKERS-STROINK, G. - Kroniek der familie Stroink.
250909-4873: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
10918-50: STRUIKSMA, G. - Cor Reisma. Kunstschilder.
11113-09: STUBBS, JOYCE M. E.A. - Grieks-Turks. Hema Keukengidsen.
12719-12: STUVE, KOEN. - De mens, een transcendentaal-kritische filosofie.
18120-24: STUVEL, H.J. - Volle kracht vooruit. Bronsmotoren 1907-1957.
250909-3514: SUCHODOLSKI, BOGDAN. - A History of Polish Culture.
13918-21: SUCITTO, AJAHN - Parami. Ways to cross life's floods.
13918-22: SUCITTO, AJAHN. - Meditation. A way of awakening.
13918-23: SUCITTO, AJAHN. - Kamma and the End of Kamma.
13918-24: SUMEDHO, AJAHN. - Mindfulness. The path to the deathless.
250909-659: SUNG-DONG, KIM. - Mandala. A novel.
250909-3613: SUPANGKAT, JIM E.A. - Outlet. Yogyakarta within the Contemporary Indonesian Art Scene.
91113-58: FRIESLAND / SURHUISTERVEEN. - Friesland / Surhuisterveen. Stafkaart Surhuisterveen.
16321-47: SURINGA, J. - Groningen. Zijn verleden en zijn heden.
250909-3941: SURINGAR, W.F.R. - Zakflora. Handleiding tot het bepalen van de in Nederland wildgroeiende planten in aansluiting met de werken der Ned. botanische Vereniging.
250909-3825: SUTCLIFFE, TOM. - The Faber Book of Opera.
31320-50: SUTTORP. C. - Het Weeshuis van Jan en Kaat. Herinneringen aan het Weeshuis der Hervormden.
30315-33: SVRCEK, MIRKO. - Het boek in kleur over paddestoelen. Een beschrijving van meer dan 300 soorten, met vele illustraties.
9315-109: SWAAK, KLAAS. - Thuiskomst en andere verhalen.
101114-38: SWART, NICO EN DÖLLE, BAS. - Groen-witte passie. 25 jaar supportersvereniging FC Groningen 1984-2009.
101114-39: SWART, NICO EN ZWEVERINK, PAUL. - Het Oosterpark 1933-2005. Een voetbalbolwerk.
250909-1537: SWARTOUW, C.N.F. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
180111-29: SWEET, FAY. - Alessi. Kunst en Poëzie.
271218-08: SWINDEREN, TH. VAN. - Geslachtslijst van de familie van Swinderen.
23320-06: SWINKELS, CAREL. - De reünist. Nijmegen als studentenstad.
26917-135: SYBENGA, S. - Dijk- en waterschapsrecht in Groningen.
281119-37: SYKORA, CONNY (VERTALING). - Tuinliefhebbersgids Sierheesters.
26917-137: SYPERDA, E. - Tjamsweer en zijn kerkelijk verleden.
250909-1400: SYRKIN, MARIE (ED.). - Golda Meir speaks out.
14820-09: SYSLING, FENNEKE. - De onmeetbare mens. Schedels, ras en wetenschap in Nederlands-Indie.
4920-45: SZYMBORSKA, WISLAWA. - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.
250909-4810: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1967-1977.
250909-4811: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - 25 jaar Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1957-1982.
250909-4985: TADEMA, J.L. E.A. - Haerlem. Gedenkschrift 25 jarig bestaan.
250909-1236: TADEMA SPORRY, BOB. - De geschiedenis van China.
180912-17: TADEMA, HINK E.A. - 50 jier SSFS Bernlef by gelegenheit fan it tsiende lustrum.
10417-02: TADEMA, SEES EN BERGSMA, MEINE. - Jubileumuitgave K.V. Olympia 1942-1992.
130420-41: TAKAHASHI, JUNKO. - Zo word je honderd. De Japanse manier om gelukkig en gezond oud te worden.
23320-42: TALSTRA, FRANS. - Justitia en Libertas in Groningen.
250909-5581: TAMARO, SUSANNA. - Love en andere verhalen.
231020-10: TAMELING, HENK EN BRUYEL-VAN DER PALM, FREDERIQUE (SAMENSTELLING). - Van Fok naar Fedde Schurerplein. R.H.B.S - Openbaar Lyceum - RSG.
10819-32: TAMIS, FRANK. - Westerwolde. Verkenning van een oud landschap in Oost- Groningen.
26917-167: TAMMELING, BART. - Honderd jaar Groninger beroepsbrandweer 1884-1984. .
250909-4365: TAMMELING, BART. - De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen in Drenthe.
1613-21: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1981.
121118-41: TAMMELING, BART. - Marten Klompien.
250909-2168: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1982.
250909-3047: TAMMELING, BART. - 100 jaar Diakonessenhuis Groningen.
131211-21: TAMMELING, B.P. (EINDRED.). - Haren. Van vroeger tot nu.
23320-44: TAMMELING, B.P. - RKZ Groningen.
130420-16: TAMMELING, B.P. - Honderdvijfenzeventig jaar AZG.
22117-143: TAMMELING, B.P. - Haren, zoals het was. Portret van Haren rond de eeuwwisseling.
250909-2170: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1984.
250909-2177: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1986.
141120-14: TAMMELING, B.P. (TEKST). - Haren, 60 jaar geleden. Een fotografische impressie van Haren in de eerste decennia van deze eeuw.
250909-800: TAMMINGA, D.A. - Mei fleur en faesje. Fiif en tweintig jier Tetman.
30614-14: TAMSE, C.A. (RED.). - Koningin Wilhelmina.
250909-4518: TAN, JOKE. - De oogst van nu en later. Gedenkboek over 70 jaar Elisabethbode.
250909-5825: TANJA, CEES E.A. - Ameland van toen...
250909-5296: TARTT, DONNA. - De kleine vriend.
10918-54: TAYLOR, DAVID. - U en uw hond. Het complete handboek voor de hondenliefhebber.
5121-26: TEDING VAN BERKHOUT, P.J.W. - De landaanwinning op de Friesche Wadden in hare noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid en voordelen, beschouwd en toegelicht.
250909-2642: TEELKEN, ALBERT, E.A. (RED.). - Zuidhorn. Vroeger en nu.
250909-2751: TEELKEN, A.W. E.A. (RED.). - Vijfenzeventig jaar Psychiatrisch Neurologische Kliniek in Groningen 1916-1991.
19913-229: TEENINGA, R. - Teeninga. Geschiedenis van een familie uit het Groninger Westerkwartier.
250909-2510: TEENSTRA, ARNO (RED.). - Groningen. Handel - nijverheid - landbouw - toerisme - kunst- sport - woon- en winkelcentrum. Propaganda-uitgave.
19819-22: TEENSTRA, M.D. - Kronijk of breedvoerige tijdrekenkundige tafel, inzonderheid voor de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe, waarin tevens voorkomt een chronologisch overzicht van de vaderlandsche geschiedenis. Eerste en tweede deel.
271218-53: TEENSTRA, M.D. - " Chronologisch overzigt gebeurtenissen, die in ons vaderland en elders hebben plaatsgehad; en wel inzonderheid in de provincien Groningen, Friesland en Drenthe, van het jaar 1795 tot 1815. "
141013-23: TEGENBOSCH, PIETJE. - Zwaar weer. Nicolas Dings.
28219-22: TEIS, GEEERT. - De poeet van Aolwieke. Een selectie uit het dicht- en toneelwerk van Geert Teis Pzn. (1864-1945). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
250909-1763: TEIS, GEERT. - Knitters van d’Heerd. Grönneger veurdrachten en goud.
250909-1777: TEIS, GEERT. - Kwitsebaaien. Grönneger riemsels.
9315-110: TEIS, GEERT. - Klaos en Krizze (vrij nao “Max und Moritz” van).
250909-2011: TEIS, GEERT. - Opslag in stoppellaand.
51015-66: TEIS, GEERT. - Warrelsnei. Grönneger riemsels.
250909-1830: TEIS, GEERT. - Aolwieke. Laand en lu van vrouger.
250909-1806: TEIS, GEERT. - Op drumpel. Naogelaoten waark.
250909-1822: TEIS, GEERT. - Vertelsters van n liereman.
16913-27: TEJPAL, TARUM J. - De alchemie van het verlangen.
3417-38: TELTING, A. - De Friesche stadrechten.
5121-25: TEMME, LOUIS G. - Kleine vaart.
29119-51: TENGBERGEN, ANNET. - De acht kastelen van Vorden.
281117-26: TEPE, WIM. - XXIV paepsche vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam,
050219-33: TEPPER, NANNE. - De vaders van de gedachte.
250909-4169: TERMEER, ELIZABETH. - Zoveel manieren van minnen.
250909-3144: TERMUNTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Termunten.
91113-74: GRONINGEN / TERMUNTEN. - Groningen / Termunten. Stafkaart Termunten.
4216-23: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel. Deel 2.
4216-24: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel.
12313-30: TERPSTRA, PITER. - In flechteling.
11220-16: TERPSTRA, RIENK. - Sjoerd Andringa. Een poetisch beeld van Fryslan.
12719-59: TERRAINE, JOHN. - The Right of the Line. The Royal Air Force in the European War 1939-1945.
16321-42: TERSTEEG, J. - De levensschets van Geert Reinders 1737-1815.
20420-34: TERSTEGGE, MARLIES. - Geef flow aan je leven. Gelukkig worden doe je zelf.
250909-3072: TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, GERARD. - Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professoren buurt.
250909-4302: TESCHKE, GERHARD. - Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter.
040910-23: TEUBNER, CHISTIAN. - De beste salades.
1518-30: TEUNISSE, A. - De nuttige handwerken voor meisjes.
29917-39: TEUNISSE, A. EN VELDEN, A.M. VAN DER. - Handleiding bij Het Klassikale Onderwijs in de Fraaie Handwerken (Kunstnaaldwerk).
19913-205: TEXEL. - Texel Gids.
311016-51: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. E.A. - Op de uitkijk, aan het roer. Nigoco 75 jaar.
251016-46: THEISSEN, J.S. - Centraal gezag en Friesche Vrijheid (Friesland onder Karel V).
101017-41: THEORIN, JOHAN. - Schemeruur.
28514-08: THEROUX, PAUL. - De gelukkige eilanden.
110313-49: THEROUX, PAUL. - De laatste dagen van Honkong.
300113-11: THEROUX, PAUL. - Spelende meisjes.
28514-07: THEROUX, PAUL. - China, per trein.
250909-4717: THEWISSEN, M.A.F. CHARLES. - Oud Maastricht.
10417-55: THIEDE, CARSTEN PETER EN D'ANCONA, MATTHEW. - Ooggetuige van Jezus. Nieuw licht op het ontstaan van het christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten.
26319-39: THIELEN, TH. A.M. E.A. - De Jacobskerk. Winterswijks mooiste erfstuk.
250909-974: THIEMANN, MARIA. - Geschichte der Familie Dunnebacke. 2. Band.
250909-2658: THIEME, H.P. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Bond van Nederlandse Architekten. Kring Groningen 1984?85.
11220-02: THIJN, C.J.P. (RED.). - Uit de historie van Tinaarlo.
121111-12: THIJSSEN, CECILE. - Rijstgerechten uit de hele wereld. Met meer dan 300 recepten en tips.
13918-25: THIRADHAMMO, AJAHN. - Contemplations on the seven factors of awakening.
091012-41: THOLENS, JOOST. - Spiegelingen / Reflections.
250909-1369: THOMPSON, DOROTHY. - The Chartists. Popular Politics in the Industrial Revolution.
21317-20: THOMSON, RUPERT. - Soft.
250909-434: THOPHE, ADAM. - Between each breath.
140811-13: THORBECKE, C.L.J.K. - Het groote kookboek (Lucullus). Nuttige recepten.
28815-11: THORNTON, CECILIA. - Vrouwe van droevenis. De Bitterbynde trilogie, boek 2.
161220-10: THORNTON, MILDRED VALLEY. - Potlatch People. Indian lives and legends of British Columbia.
16913-04: THORVALL, KERSTIN. - Huwelijksnacht.
27117-14: THUIJL, J. VAN EN ROOS, J. DE. - 50 jaar TONEGIDO. Jubileumuitgave.
250909-5591: THÛY, LÊ THI DIEM. - De gangster naar wie we allemaal op zoek zijn.
10215-08: TICHELAAR, P.A. E.A. (RED.). - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
6218-09: TIELEMANS, L.J. - Schetsen en verhalen uit de kerkelijke geschiedenis der provincie Groningen.
250909-5889: TIER, VERONIQUE, DE EN REKER, SIEMON (RED.). - In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquete (1998).
250909-126: TIESING, HARM / DENING, ALBERT. - Marthao Ledeng de bloem van ‘t daarp / Um d’olde toren.
250909-5230: TIESKENS, R.W. E.A. - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
250909-3177: TIETJERKSTERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Tietjerksteradeel.
250909-2190: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 2. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Tweede jaar 1990.
250909-2199: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 7. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zevende jaar 1995.
250909-2219: TIKTAK, AALTJE (EINDRED.). - Garen en Gasmaskers. Veenkoloniën 1939.
250909-2173: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 6. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zesde jaar 1994.
040412-32: TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 7, 1995. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
51020-24: TIKTAK, ALJE. - Alles electrisch. Over de electriciteitsvoorziening in de Groninger Veenkoloniën.
250909-3740: TILBURG, B.A. VAN E.A. (RED.). - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen. Jaarboek Monumentenzorg 2002.
070120-21: TILLEMA, AUKJE. - Laat de liefde bloeien. Gedichten in de taal van stad en ommelaand.
7913-26: TILLO, GERARD, VAN EN LOTTE, RICHARD. - Religie in Amsterdam.
251016-243: TIMMER, CORRIE. - Oosterend in aquarel. Portret van een dorp 1998-2003.
230612-31: TIMMER ARENDS-SCHREUR, JENNY. - Woar blif de tied? 75 Jaar Oranjevereniging Eikelhof.
18120-41: TIMMER, J. - 350 jaar zilverstad Meppel.
220310-209: TIMMERMANN, ULF. - Die alteste Steuerliste Nordfrieslands.
250909-4908: TIMMERMANS, WILHELMINA. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal ontkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan: De Nederlandsch Hervormde Stadszending.
240910-167: TIMMERMANS, PATRICK. - Historisch album Drenthe.
091012-09: TIMMERS, WIM. - Heimwee naar het steen. Afscheid van een cultuur.
250909-5345: TINDALL, GILLIAN. - De reis van de bouwmeester. Het leven van Martin Nadaud.
250909-1342: TISSEGHEM, RENAAT EN DAEMEN, JOS. - Begijnhoven vroeger en nu. ?Neerstigh tot eere Godts?.
13318-16: TITMUSS, CHRISTOPHER. - De helende kracht van meditatie.
070120-15: TJASSENS, R.G. - Het geslacht Tjassens. Een familie van ambtenaren, landbouwers en regenten.
250909-881: TJEPKEMA, K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945 - 1985.
250909-3949: TJEPLA, J. - Allerlei omtrent de Doberman Pincher in Nederland.
130420-11: TJOELKER, A. - Surhuisterveen, een dorpsstudie.
250909-1323: TODD, JANET. - Rebel daughters. Ireland in conflict 1798.
10520-45: TOFT, DI. - Wolfling. Een avontuur met een t(r)andje.
121009-57: TOL, A.C. VAN. - Wisselend bewolkt. Gedenkboek Gemeentelijk Lyceum Eindhoven.
070120-38: TOLEDO, ALICE (RED.). - Armando. Die Berliner Jahre.
13216-17: TOLLEBEEK, JO. - De toga van Fruin. Denken over de geschiedenis in Nederland sinds 1860.
121009-49: TOMAN, ROLF. - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
15119-22: TOMAN, ROLF. - Gotiek. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
13216-24: TOMAN, ROLF (SAMENSTELLING). - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
131220-01: TONCKENS, E.R. E.A. - Norg en omgeving. Geil. gids met wandelkaart.
121118-37: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers.
250909-3843: TOOM, T.F.W. DEN (EINDRED.). - De orgelmakers Witte.
13218-22: TOONDER, MARTEN. - HM. (de atlantiër, het huilen van urgie, de hopsa's)
13218-24: TOONDER, MARTEN. - Een goot denkraam. (de liefdadiger, het platmaken, de loodhervormer)
13218-25: TOONDER, MARTEN. - Parbleu. (het nieuwe denken, de maanblaffers, de bevrijding van sollidee)
13218-03: TOONDER, MARTEN. - Hoe vreselijk is dit alles. (de wisselschat, de onbetaalbare reis, de transmieter)
13218-28: TOONDER, MARTEN. - Zeg nu zelf… (het slaagsysteem, het lemland, de killers)
4321-20: TOONDER, MARTEN EN DIJKEN, MARTEN, VAN (VERTALING). - De pieplaaider. De pijpleider.
13218-11: TOONDER, MARTEN. - Een enkel opbeurend woord. (de grijze kunsten, de geweldige wiswassen)
13218-10: TOONDER, MARTEN. - Héél stilletjes. (de astromanen, de doorluchtigheid)
13218-06: TOONDER, MARTEN. - Als u mij wilt verschonen. (de dropsleven, de verdwenen heer, de waarde-ring)
13218-20: TOONDER, MARTEN. - Daar zit iets achter. (de weetmuts, het vergeetboekje)
19118-10: TOONEN, PETER. - Wat wisten de Maya's? Een nieuw licht op het transformatieproces van de aarde.
231011-65: TOONSTRA, J. EN VRIELING, H. - Openbaar Onderwijs in Warffum. Reünie 1985.
5217-27: TOORN, WILLEM VAN. - Stoom.
41220-26: TOORN, R.A. - Lief en leed. Verzamelde gedichten, journalen en reisbeschrijvingen in de Scheveningse historie en tachtig fotoreproducties.
241117-10: TOP, VAN DEN. - Genealogische gegevens m.b.t. de familie van den Top afkomstig uit Essen.
11220-08: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger Veenkolonien. (Herdruk).
14820-27: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën.
71213-96: TÖPPER, BARBARA (RED.). - Jürgen Wenzel Malerei 1986-1993.
311017-37: TOPS, W.J. - Kroniek van de Willibrordusparochie te Vroomshoop 1863-1990.
250909-3436: TÔTH-VAN ROOIJ, GERHILD. - Gerrit Offringa.
250909-4065: TOUMANOVA, VERONICA. - Ster, sterveling.
4720-24: TOV, EMMANUEL. - Textual Criticism of the Hebrew Bible.
201120-25: TOXOPEUS, WIEPKE. - Ik ben van Rottum. Herinneringen aan het voogdgezin en het eiland Rottum.
250909-4230: TRAÏDA, KARIM. - De sprekers van de waarheid.
250909-1278: TRAVLOS, JOHN. - Pictorial dictionary of ancient Athens.
24120-52: TREEBUS, KAREL F. - Symbolenwijzer. Een praktische gids voor gedrukte tekens en symbolen.
120712-22: TRENCK, F. VAN DER. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Frederik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven. Naar de nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave, die te Berlin met privilegie van den Koning gedrukt is, uit het Hoogduitsch vertaald, en door enige aantekeningen opgehelderd. Deel 1 en 2 (van de vier).
070120-34: TRESLING, T.P. - De Warven en de Hoofdmannen-kamer, of het voormalig provinciaal Geregtshof, binnen de Stad Groningen, in verband beschouwd met de Staatkundige Geschiedenis van dit Gewest.
3218-11: TREUR, FRANCA. - Dorsvloer vol confetti.
231020-03: TRIEST, HENK, VAN. - Westervelde, een bloeiende krententuin. 25 inwoners vertellen hun verhaal.
160312-14: TRIGG, LIZZ. - Recepten voor de wok. Stap voor stap.
250909-5505: TRISTRAM, CLAIRE. - Naspel.
281217-53: TRIVETT, LILLIE D. - The technique of Branscombe Point Lace.
250909-868: TROELSTRA, PITER JELLES. - Samle fersen.
301119-15: TROELSTRA, P.J. EN GROOT, P.H. DE. - Nij Frysk Lieteboek.
250909-523: TROLLOPE, JOANNA. - Next of kin.
250909-4722: TROMP, HEIMERICK. - Kastelen langs de Wetering.
16321-43: TROMP, C. (RED.). - Groninger kloosters.
2719-31: TROOST, ANDRE F. - Ik, Tertius. Brieven uit Rome.
031210-45: TROOST, PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
250909-1600: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den+ Bergh.
130912-30: TRUIJENS, ALEID. - Geen nacht zonder.
27218-16: TRUNGPA, CHÖGYANN. - Geestelijk Materialisme.
250909-1376: TRUSCOTT, PETER. - Putin's progress. A biography of Russia?s enigmatic president, Vladimir Putin.
8713-16: WY TSIENEN. - In string fersen. Oanbean oan Douwe Annes Tamminga ta gelegenheid fan syn njoggentichste jierdei.
250909-5357: TSJÉCHOW, A.P. - Verhalen.
250909-1350: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
250909-4338: TUIN, JOOP D. VAN DER EN AARDEMA, WILKO. - Royal Haskoning Noord-Nederland 75 jaar.
250909-2974: TUIN, BERT EN VENEMA, FRANK. - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie. Geschiedenis van de Groninger apotheken. Geschiedenis van de apotheek aan het A-Kerkhof. De Groninger apothekers van 1782 tot 1982.
250909-1818: TUIN, HARM JAN. - Moeke Keroazie.
8713-13: TUINEN, R.W. VAN. - It lân is uzes meielkoar. in samling skôgings.
150310-36: TULDER, ROLAND, VAN (SAMENSTELLING). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
17418-32: TUPAN, HARRY. - Hester Schroor vertekend schilderijen.
4321-38: TUPAN, HARRY. - Kea Homan. Uit het goede hout gesneden.
29917-40: TURNER, MARGARET. - Bedfordshire Lace Patterns.
8917-60: TURSTEN, HELENE. - Novemberval.
080311-07: TUSSENBROEK, OTTO, VAN. - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers? Industrie- en Handelsonderneming.
250909-2082: TUUK, P. V.D. (SAMENSTELLER). - Brandweer Winsum 1926-1986.
24120-33: TUUK, MARGRIET EN ROELF, VAN DER (SAMENSTELLERS). - Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer te Eenrum. Onderweg naar 2019.
190410-36: TUUK, F. VAN DER. - Geschiedenis van het Orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen 1862 ? 1912.
250909-200: TUUN, H. - De ienige uutweg. Kemeliestukkien uut het Dreinse boerenleem ien drei bedrieven.
10819-33: TWIEST, H. - Een keer onderwijzen = honderd jaar oogsten. Een eeuw Christelijk onderwijs, Westerlee.
14820-08: TYLDESLEY, JOYCE. - Hatchepsut. The female pharaoh.
181119-29: UBELS, HEINO E.A. (SAMENSTELLING). - Sint Annen 650 jaar.
090710-25: UDEN, J. VAN E.A. - Carl Theo Reisig. Schilder.
2919-57: UDET, ERNST. - Mijn leven als vliegenier.
101213-18: UDINK, BETSY. - Allah en Eva.
20919-30: UFFEN, JAN SIEBO EN ELLEN DIJKHUIZEN. - Onder de weg en over de locht. H.N. Werkman Chassidische legenden.
240112-09: UFFEN, JAN SIEBO EN VISSER, PETER. - Ales oet laifde.
250909-1942: UFFEN, JAN SIEBO. - Oere, oere. Verhoalen van dou en van nou.
241220-05: UFFEN, JAN SIEBO. - Groot en klaain laid.
180912-111: UFFEN, JAN SIEBO. - Blui. n Lutje roman.
19615-121: UFKES, TONKO. - Deur de tied.
41220-10: UFKES, TONKO. - Fien Zilverglaas.
8920-16: UFKES, TONKO. - Wottervaarf. Lutje verhoalen.
250909-1963: UFKES, TONKO (SAMENSTELLER). - Geluud van lucht, laand en wotter.
41220-09: UFKES, TONKO. - N Dichtjoar.
10918-26: UFKES, TONKO. - Eileks.
8920-15: UFKES, TONKO. - n tuut op beide schelpen.
91113-75: GRONINGEN / UIHUIZEN. - Groningen / Uithuizen. Stafkaart Pieterburen.
10119-16: UIL, BERT. - Da's aandere kovvie. Verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes (dail drije).
9818-31: UIL, BERT. - 't Lopt voak aans...!
12316-57: UIL, BERT. - Woarhaid en kovvie. Verhoalen over Appie en Geeske Stainhoes.
181119-49: UITERT, EVERT, VAN E.A. - Nicolaas Wijnberg. Een Amsterdamse schilder.
250909-3145: UITHUIZERMEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Uithuizermeeden.
11121-07: ULAM, ADAM B. - Stalin. The man and his era.
11114-05: ULLMANN, LINN. - Voor je slapen gaat.
8920-35: ULPTS-JANSSEN, GERDA. - So geiht dat - So geiht 't nich wieder. Geschichten und Gedichte.
27918-27: ULSAMER, GREGOR. - Feuerschiff Borkumriff. Zur Geschichte des Nachrichtenwesens an der Kuste.
250909-5264: ULSEN, HENK, VAN. - Voordracht bij de heruitgave van Verkades vier jaargetijden-albums.
17817-24: UNDERWOOD, ED. - Als je God je hart breekt.
250909-692: UNDERWOOD, PETER. - Occult. Astrologie, tarot, dromen…
250909-5009: URK. - Urker woorden- en spreekwoordenboek. Met een lijst van scheeps- en visserijtermen.
101114-67: URQUHART, GORDON. - Het geheime leger van de paus. Sekten in de kerk.
250909-3871: URSING, B. - Elseviers plantengids. Veldflora met 900 illustraties in kleur.
250909-1365: URWIN, DEREK W. - The community of Europe. A history of European integration since 1945.
250909-3146: USQUERT - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Usquert.
91113-76: GRONINGEN / USQUERT. - Groningen / Usquert. Stafkaart Usquert.
250909-4113: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen. (Uyl)
281219-06: UYLDERT, MELLIE. - Verborgen krachten der edelstenen. De verborgen betekenis, de occulte krachten, de invloed van edelstenen op de mens, de samenhang van edelstenen, magie, astrologie, geneeskunde en religie.
9219-08: VAARWERK, B.H.M. TE E.A. - Acht eeuwen heerlijk Eibergen. Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Eibergen.
11121-25: VAAS, RUDIGER. - Simpelweg Hawking! Geniale gedachten eenvoudig te begrijpen.
031210-72: VALIULINA, SANA. - Vanuit nergens met liefde.
230612-16: VALKENBURG, TON. - Sprungskes door `t laeve. Hongerderrtig gedichte in `t plat.
140911-70: VALKENBURG, TON. - Soms ben ik bang dat het mij overkomt. De angst voor gebrekkig oud worden.
6220-42: VANCE, JACK. - Marune.
281217-71: VANCE, JACK. - De Kronieken van Cadwal. Eerste boek: Station Araminta.
250909-4263: VANDENBERGE, PHILIP. - Casimir.
250909-5607: VANDERBES, JENNIFER. - De hoedendoos.
250909-5654: VANDERSMISSEN, HANS E.A. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse redding Maatschappij.
250909-5664: VANDERSMISSEN, HANS. - Maritiem. Nederlanders en de zee.
281219-12: VANHEMELRYCK, FERNAND. - Kruis en wassende maan. Pelgrimstochten naar het heilig land.
140911-15: VANROY, B.A.M. - De formule voor geluk. Inleiding tot het apattufisme.
31317-30: VANSUMMEREN, PATRICIA. - Droomwereld van poppen. Uit de verzameling van het Volkskundemuseum Antwerpen.
250909-648: VANZANT, LYANLA. - Op een dag… Ontdek de kracht van de ziel.
250909-5592: VARGAS LLOSA, MARIO EN MORGANA. - Dagboek Irak.
28415-25: VARTY, KENNETH. - Reynard the Fox. A study of the fox in medieval English art.
250909-1877: VASBINDER, M. - De Fa. Berends & Zn. Bliedspul in drei bedrieven.
20817-17: VASOLD, MANFRED. - Koch, Grondlegger van de bacteriologie.
23814-21: VASSALO, JODY (RED.). - Het grote boek van vis en zeevruchten.
24120-17: VEDDELER, P. E.A. - Reformiertes Bekenntnis in der Grafschaft Bentheim 1588-1988.
26917-19: VEEN, J. VAN DER. - Nieuw Drentsch Mozaïk.
4720-11: VEEN, W.K. VAN DER. - Ten tijde des avonds. Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen.
251016-227: VEEN, ALBERT, VAN DER. - Starend in mijn schroefwater. Memoires begin 20e eeuw tot begin 21e eeuw.
18214-48: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. (SAMENSTELLING). - Pootgoud. Een bundeling van 11 liedjes, 15 verhaaltjes en 24 gedichtjes in het Gronings bestemd voor de onderbouw van de basisschool.
020911-50: VEEN, E.A. - 50 jaren Departement Zaanstreek der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1900-1950.
10119-50: VEEN, W. VAN DER. - Johannes Hendrikus Zelle. Verhalen over een legendarisch predikant (1907-1983).
31518-24: VEEN, HARM, VAN DER. - De duivel en zijn moer. Huiveringwekkende volksverhalen uit het veen.
241220-06: VEEN, GRE, VAN DER. - De dreum wordt wakker.
4216-142: VEEN, KOERT, TER. - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
41220-11: VEEN, GRE,VAN DER EN VRIES, MATTY, DE. - Katjewaai.
101017-16: VEEN, CHRIS, VAN DER. - Eene goede speculatie. 125 jaar gas in Assen.
250909-3444: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Gedonder mit vaarve. 25 Jaar Geert Schreuder.
250909-1062: VEEN, W.K. VAN DER. - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-1660. Inleiding.
250909-315: VEEN, CHRIS, VAN DER EN RADEMAKER, ALBERT. - Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer.
250909-1905: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Beerestaark.
250909-5163: VEEN, FREEK, VAN DER (RED.). - Kerken in Noord-Holland.
251113-11: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De dreum wordt wakker.
11121-09: VEEN, ROEL, VAN DER. - The disintegration of states in Africa. The interaction of politics, economics, culture and social relations, 1957-2003.
091012-22: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Van Tisternait en Aalbegeer.
251019-05: VEEN, J. VAN DER. - Veertig jaar geleden. Herinneringen uit het Drentsche-schuttersleven (1830-1834).
3417-167: VEEN, W.K. VAN DER. - Egbert Haubois. Bijdrage tot de kennis van leven en bedrijf van een zeventiende-eeuwse ingenieur en kaartmaker in Groningerland.
251016-162: VEEN, DOUWE. - Schetsen uit het Oostgroninger veen (1921-1932).
251016-163: VEEN, HARM, VAN DER. - Groningers. 2 miljoen Groningers in 120 eeuwen.
5116-37: VEEN, HARM, VAN DER (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 9, 1997. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
28514-156: VEEN, HARM, VAN DER. - Hier was t! 25 steetjes in pervincie Grunnen woar geschiedenis schreven is. / Hier gebeurde het! 25 plekjes in de provincie Groningen waar geschiedenis is geschreven.
250909-1796: VEEN, HARM, VAN DER. - Op schoenen en klompen. Honderd jaar werken in Noordoost Nederland.
250909-1789: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. - Dust en Zwoavel, Capucijners met Samoswijn en andere bevrijdingsherinneringen.
26917-76: VEEN, GRÉ, VAN DER. - N Brobbelbad van de Gamma.
220310-195: VEEN, FRANS, VAN DER (SAMENSTELLING EN TEKST). - Kleine Parade. 100 jaar kunst in Meppel. III 1960-1980. IV 1980-2000.
8920-26: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Loat joe nait nuigen! Tast toe!
11121-08: VEEN, ROEL, VAN DER. - The natural death of the good neighbour policy. The United States, Brazil and Argentina, 1945-1952.
101117-17: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Wizze in t onwizze.
150311-77: VEEN-MEINARDI, FROUWKJE, TER. - Als het zaterdags stormde en regende, werd mijn moeder onrustig. Hoe een kind uit een eenvoudig gezin de jaren dertig beleefde…
150311-108: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Siberische Kou.
150311-159: VEEN, J. VAN DER. - Drentsch mosaïk. 1e en 2e stukje.
28514-38: VEEN, CHIRS, VAN DER. - Een Drents Commissaris kijkt terug... Herinneringen van mrr. Jacob Cramer.
28818-53: VEEN, HARM, VAN DER E.A. - Ach lieve tijd. 2500 jaar Ommelanden.
12316-141: VEEN, HARM, VAN DER. - 400 jaar Veenkoloniën - strepen aan het water.
12316-58: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Stoetkikker. Nije Grunneger sprookjes.
180912-113: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De viskerman en de zulfmoordenoar.
18214-49: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Anna.
191118-06: VEEN, LUUK, VAN DER (RED.). - Buitenpost van 1900 tot nu. De ontwikkeling van een belangrijk grensdorp in woord en beeld.
4419-52: VEEN, JACOB, H.S.M. - Sporen over de heuvel. De geschiedenis van de spoorwegen in en om Tilburg.
250909-3147: VEENDAM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Veendam.
91113-77: GRONINGEN / VEENDAM. - Groningen / Veendam. Stafkaart Veendam.
4620-51: VEENENDAAL, W. VAN. - Cockpit.
18219-02: VEENHOF, EGBERT. - Herinneringen aan de Veenhof. Mijn jeugd in een kleine boerengemeenschap.
020320-02: GEZELSCHAP VAN VEENLIEDEN. - De accijns op den turf, beschouwd in zijn wezen en gevolgen door een Gezelschap van Veenlieden.
10918-42: VEENMA (VOORWOORD). - DHG Orgaan Jubileumnummer 1653-1953.
18214-12: VEENSTRA, BART. - De klant is keuning. Jeugd-herinneringen.
11113-22: VEENSTRA, JOHAN. - De boot naar Valhöll. Verhaelen.
12313-33: VEENSTRA, JOHAN. - Mit et waeter veur de dokter. Verhaelen.
250909-225: VEENSTRA, BART. - Oet een zulvern bestek. 25 jaor Drenthe in dizze dagen.
150611-16: VEENSTRA, T. EN HEMPENIUS, A.L. - Hunsingo 1856 - 1994.
121118-46: VEENSTRA, JAN. - De zomer van '59.
230612-06: VEENSTRA, JOHAN. - Een meenske is gien eerpel. Verhaelen.
23114-18: VEENSTRA, BART. - Lammegie krieg mij de bril is an. Een riegel oet zien beste verhalen
151214-04: VEENSTRA, G. - De geschiedenis van een geslacht. Onderwijzers aan Nederlandse plattelandscholen in hun grootse werk ten behoeve van land- en tuinbouw in de 19-de en 20-ste eeuw.
290413-03: VEER, HENK, VAN DER. - Onder de Linden aan de Marktstraat.
9818-23: VEER, PAUL, VAN 'T. - De Atjeh-oorlog.
250909-4804: VEERMAN, WIM (SAMENSTELLER). - V.V. DTS ’35 Ede 50 jaar 1935-1985. Jubileumblad.
31317-09: VEGT, JAN, VAN DER. - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
290413-01: VEHMEIJER, LAURENS. - Licht in het water. Over de vrijheid van persoonlijke ontwikkeling.
30614-64: VELD, H. VAN 'T E.A. - Ook uit de mond der kinderen... deel 2. Een nieuwe bundel met 100 liederen voor de christelijke basisschool.
21917-51: VELDE, WIETSE, VAN DER. - Sint Joris op 't Zand. Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar parochie te Amersfoort.
181218-08: VELDE, RINK, VAN DER. - Jan Hut.
250909-4943: VELDEN, G.M. VAN DER E.A. - Eeuwenlang Klooster Mariënschoot en Dorp Zennewijnen.
20713-23: VELDEN, COR, VAN DE. - Toevallig is God niet dood.
41220-12: VELDHUIS, TINY. - Betunneld tussen t Noorderhecht.
19615-123: VELDHUIS, TINY. - Nooit gain doan waark.
22117-76: VELDHUIS, TINY. - Hou wil t kinnen. Gedachten ien n deuske.
5121-13: VELDHUIS, TINY - Beziedjen.
2617-05: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATRA, ALIT. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
250909-3960: VELDHUIZEN, A., VAN. - De vogelen des hemels.
250909-4548: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus. Deel I en II.
281219-08: VELDKAMP, ELKE. - De dood. Vijftien deskundigen over ons levenseinde.
7217-11: VELDKAMP, STIENES - Een waarheid als een koe.
18818-29: VELDMAN, H. - De beeldenstorm in Groningen. Reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden.
250909-2713: VELDMAN, H. - De kerk in het midden. Kerkgeschiedenis van Zuidhorn.
251016-165: VELDMAN-REENDERS, ANJA. - De Breedenborg 1857-1992.
7217-22: VELDMAN, M EN WALINGA, W. - De vrijmaking in Berkum. Gedenkboekje ter gelegenheid van het fiet dat 50 jaargeleden de vrijmaking in Berkum plaats had 5 juni 1945 - 5 juni 1995.
4216-143: VELDMAN, FOKKO. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
220310-211: VELDMAN, H. - Hendrik de Cock. Afgescheiden en toch betrokken.
41220-15: VELDMAN, HARM (EINDRED.). - Van bezetting tot bevrijding. Zuidhorn 1940-1945.
281119-29: VELDMAN, F.J. E.A. - Ploegwerk.
1619-24: VELDMAN, E. E.A. - Fotoboek Ten Boer. Een historisch overzicht.
250909-4797: VELDT, W.G.M. (SAMENSTELLING). - 50 jaar S.V. Meervogels ‘31. Jubileumgids 1931-1981.
300311-54: VELLEKOOP, C. (RED.). - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels.
250909-4043: VELLENGA, DIRK. - Het boek Rinnering. Vier eeuwen met de Fonda’s, Vanderbilts, Roosevelts en andere Nederlands-Amerikaanse geslachten.
4920-43: VELTHUIS, CHRIS EN WORTELBOER, GERARD. - Twente, onze streek in prenten en verhalen.
250909-3539: VELTHUIS, BERT (TEKST). - De zoon. Christus op ikonen.
23114-34: VELZEN, HERMAN, VAN. - De Motte.
23114-35: VELZEN, HERMAN, VAN. - Van Achterhooksche menschen.
23114-32: VELZEN, HERMAN, VAN. - 't Kroegjen.
23114-39: VELZEN, HERMAN, VAN. - Achterhoeksche schetsen deel 2.
5421-23: VEN, FOSKEA, VAN DER. - Een omstreden eiland. De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in het geding.
250909-4349: VEN, D.J. VAN DER. - De Peerdenhemel van Zuudloardermaark en Groningen als Paardenstad.
250909-3823: VEN-TEN BENSEL, ELISE, V.D. EN VEN. D.J. VAN DER. - De volksdans in Nederland.
16516-15: VEN, D.J. - Gelderland. Ons mooie Nederland.
08012013-08: VEN, MARGA (EINDRED.). - De wereld van Ven. Uniek en onderscheidend. De wereld a la carte. Ter gelegenheid van 50 jaar VEN.
250909-3967: VEN, FOSKEA, VAN DER. - R.I.K. presenteert zich. Landelijke Rijvereniging Rijden is Kunst 1943-2003.
250909-2861: VENEMA, BILL. - Groningen in klein bestek. Beeld van tien eeuwen Martinistad.
150610-77: VENEMA, TJARK J. - Het leven en ondervindingen van Tjark J. Venema (1841-1923) door hem zelf verteld.
250909-4264: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
181119-50: VENEMA, ADRIAAN. - De ballingen. Frits van den Berghe, Gustave de Smet en Rik Wouters in Nederland 1914-1921.
181119-51: VENEMA, ADRIAAN. - G.H. Breitner, 1857-1923.
091012-42: VENEMA, ADRIAAN. - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
280310-45: VENINGA, ROBERT. - Toch is er hoop. Hoe wij een groot verdriet kunnen verwerken.
11218-17: VER HUELL, ALEXANDER. - Denkende beeldjes. Studenten-schetsen.
11218-18: VER HUELL, ALEXANDER. - Afspiegelingen. Ze zijn er!
250909-3852: VERA, FRANS. - De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling.
300113-35: VERBEEK, N. - Honderd jaar Nassaukade. De geschiedenis van Van den Bergh en Jurgens, Nassaukade 1891-1991.
161220-23: VERBEEK, HERMAN EN VERBEEK, IRENE. - Oostum op aarde.
250909-907: VERBEEK, RUUD. - Tussen eens en straks... Aspecten van 75 jaar christelijk onderwijs te Drachtstercompagnie.
250909-3824: VERBEEK, M.C. - Feike Asma. Organist.
8920-42: VERBEEK, HERMAN. - De monnik, het leven en de dood.
250909-1205: VERBRUGGEN, H. - Het land van Zarahustra.
031210-22: VERBRUGH, HUGO S. - Karma & Reincarnatie. Een filosofische analyse.
19615-90: VERBURG, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Overzicht van de geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Garrelsweer.
251019-12: VERBURGH, KRIS. - De voedselzandloper. Over afvallen en langer jong blijven.
24120-47: VERDUIJN, JOOST. - Bevrijdingspastoraat. Hulpverlening aan mensen die door demonen gebonden zijn.
4720-07: VEREL, DIRK. - Vikings. Spel in drie delen.
21917-42: VEREL, DIRK. - De eenzame winst.
11113-25: VERF, WILLEM. - De neisimmer nacht fan Sjoerd en Eppy.
110313-17: VERF, WILLEM. - Tiid fan libjen.
111116-20: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo.
250909-3062: VERHEGGEN, ALBERT E.A. - Parochiekerk 1952-2002. Salvator-Mariaparochie.
031210-46: VERHEIJ, W.A. - De geest wijst wegen in de tijd. Lucas’theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie.
250909-2747: VERHEIJEN, A.A.R. EN HUIZINGA P.J. - Feest in Gruno?s straten! Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen.
021217-23: VERHEUL, GÉ. - De oude dorpskerken beneden de grote rivieren.
250909-5089: VERHEUL, J. - Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J. Verheul.
14520-34: VERHEUL, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam. Een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en de thans nog overgebleven windmolens te Rotterdam.
31015-03: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
250909-4428: VERHEY, JAN. - Gedichten.
250909-4453: VERHEYEN, MARCEL. - Stop stress. Verbeter de kwaliteit van je leven door een nieuwe kijk op stress en nervositeit.
250909-4218: VERHEYEN, MAYRA. - Doe maar Lissabon.
250909-3865: VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER J.J. - Katten encyclopedie.
040910-25: VERHOEF, B. - Bier Encyclopedie.
170112-63: VERHOEFF-VERHALLEN, ESTHER. - Konijnen en knaagdierenencyclopedie.
251016-25: VERHOOG, JEROEN EN FLOOR, JUDIT. - Ruinen, een historisch portret.
91113-23: VERHOOG, JEROEN EN WARMERDAM, HANS. - Een passie voor metaal. Roba 60.
10520-49: VERHULST, DIMITRI. - Godverdomse dagen op een godverdomse bol.
250909-1676: VERKAMMAN, MATTY EN VERMEER, EVERT. - Om 't Spel en de Knikkers, 40 Jaar Betaald Voetbal in Nederland.
250909-1513: VERLINDEN, C. - Koloniale expansie in de 15de en 16 de eeuw.
250909-1698: VERMAAT, J.A. - Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel.
250909-4799: VERMEER, P. E.A. - Jubileumboek Jong Brabant 40 jaar 1946-1986.
71220-25: VERMEER, SUZANNE, - Zwarte piste.
140910-37: VERMEEREN, KAREL. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
250909-5871: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
2919-51: VERMEULEN, NICO. - Kruiden encyclopedie.
14520-45: VERMIJ, RIENK. - Kleine geschiedenis van de wetenschap.
4419-53: VERMOOTEN, MARINUS EN SMIT, TEIN. - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-stations. Utrecht - Gelderland
4419-54: VERMOOTEN, MARINUS. - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-stations. Brabant - Limburg - Zeeland.
26917-77: VERNES, HANS. - Konsternatie op de camping.
7420-28: VERONESI, SANDRO. - Kalme chaos
4620-22: VERSCHOOR, BOB. - Dicht bij huis. het Groningen van Cornelis Jetses.
4620-52: VERSEPUT, J. EN BOOMSMA, J. - Verdrinkend land. Documentaire illegale foto's.
18120-19: VERSFELT, H.J. EN SCHROOR, M. - De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust.
16321-48: VERSFELT, H.J. - De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794.
281117-24: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Bolsward. De Martinikerk.
29717-06: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
19816-32: VERSTER, H.J. - De trap en de toegankelijkheid.
7314-43: VERSTRAETE, ERIK (SAMENSTELLING). - Alice Nahon 1933-1983. Verzamelde gedichten.
11113-26: VERVELD, REINHARD. - Dichter wêrom dichtesto.
5413-07: VERVELD, REINHARD. - Etymology fan wrald.
13613-24: VERVERS, M.J. - Sluiscomplex Vianen. Bouw 1824. Bouw 1886. Renovatie, 1996.
5520-43: VERVOORT, MAJA (RED.). - Pioniers in de psychologie.
2517-02: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888.
090910-04: VESTDIJK, S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
250909-420: VESTDIJK, SIMON. - The garden where the brass band played.
8416-34: VETVICKA, VACLAV. - Water- en weideplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten water- en weideplanten , met vele illustraties in kleur.
220711-34: VETVICKA, VACLAV. - Bos- en veldplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten bos- en veldplanten.
2919-16: VIENNE-SMIDT, JOHANNES UND SMIDT-OBERDIEK, ERICA. - Diddens, fünf Jahrhunderte in Ostfriesland 1422-1965. Erster Band.
13918-27: VIHARA, MARA. - The great book of protection and other recitals.
310110-1: VILLON, FRANCOYS. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais, le testament, poésies diverses, le jargon.
260211-19: VINCENT, ERIK, HAVERKATE, JAN EN NUS, JAN, VAN. - Zestig jaar Krekel 1928-1988.
12316-59: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
8416-47: VINKENOOG, SIMON. - Op het eerste gehoor. Gedichten.
250909-4219: VINKENOOG, SIMON. - Stadsnatuur.Dagboeknotities januari – juli 1986.
31318-41: VIORST, JUDITH. - Greep op het leven. Ons levenslange gevecht tegen macht en overgave.
250909-3769: VIS, PIETER. - Oranje boven! Nederland en Oranje in het lied.
121111-14: VIS. - Vis en zeevruchten. Lichte en smakelijke gerechten.
220310-100: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
6514-15: VISSCHER, KEES. - Appels in t paark.
240112-10: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur. De vertelstertjes van Radio Noord.
11121-14: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 3. Nog n riege vertelstertjes van Radio Noord.
250909-3059: VISSCHER, SJORS, GUUS EN NICO. - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie broers, hun stad en hun krant.
301011-36: VISSCHER, KEES. - Martha.Vertelsters van d?Spoorwieke.
301011-37: VISSCHER, KEES. - Klaaine nachtmeziek. Lichtvoutige vertelsters van Radio Noord.
17313-78: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 2. n Nije riege vertelstertjes van Radio Noord.
10221-01: VISSCHER, J. - Emmen en Zuidoost-Drente. Een geografische monografie.
19615-124: VISSCHER, KEES. - Veur die allain. Verhoalen.
240910-168: VISSCHER, W. - Rond de Runde. Turf, kunstmest en elctriciteit. Triptiek van de Turfindustrie.
8319-28: VISSCHER, KEES. - 20 joar zo dag en deur. De mooiste verhoalen van RTVNoord vannijs bewaarkt.
20919-25: VISSER, PETER. - Oet t zicht. Vattienregels ien Hogelandster dialect.
26917-141: VISSER, H. EN KATTENBELD, G.W. - Het Westerkwartier in woord & beeld.
271218-46: VISSER, FRIGO E.A. - Jonge realisten uit galerie Wiek XX in het Drents Museum. Spoor zoeken tussen traditie en anvantgarde.
8920-17: VISSER, PETER. - t Zwaart van ogen.
250909-228: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
250909-2795: VISSER, WELMOED E.A. - Binnenstad beter. Een nieuw hart voor Groningen vanuit 24 gezichtspunten.
250909-5882: VISSER, GEORGE. - De Bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat.
261115-07: VISSER, LIDY (EINDRED.). - Voeding die schaadt - Voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid.
251016-75: VISSER, PETER. - 't Verzegde riek.
28818-52: VISSER, PETER. - t Weer in spaigel. Kwatrienen ien Hogelandster dialect.
250909-3703: VISSER, H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2.
10119-56: VISSER, GEORGE. - Tjamke.
250909-4816: VISSER, G. - Krommenie.
250909-1866: VISSER, AB. - Agneta in de tros van het grote leger.
050219-05: VISSER, HERMAN E.A. - Historische feiten, cijfers en jaartallen van de gemeente Eelde.
280310-28: VISSER, H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
250909-5034: VISSER, L. - Het dorp Zeist.
17313-98: VISSER, H.A. E.A. - St. Pieterfeest in Grouw / St. Piterfeest yn Grou.
15414-14: VISSER, ARJAN. - De laatste dagen.
12316-60: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het Monsterproces van Faan.
14820-52: VISSER, GERRY. - Hessel. Muziek, kroeg(leven) en Terschelling.
2114-14: VISSER, AB. - De Biecht. Een novelle.
18217-12: VISSER, RIA. - Naar de start!
301018-53: VISSER, PETER. - Laiw op n dampoal. Verhoalen, opstellen en beschaauwens.
18619-21: VISSER, FRANK. - De zaak Antonius van der Waals.
101017-17: VISSER, HERMAN EN KOCKS, GEERT H. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
18120-04: VISSER, JOOST E.A. (RED.). - Witte jassen en bruinhemden. Nederlandse artsen in de Tweede Wereldoorlog. Bijzondere getuigenissen van artsen en geneeskundestudenten, 1940-1945.
5217-05: VISWANATHAN, PADMA. - Een huis zonder spiegels.
170620-19: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Van alles en nog wat. Geillustreerd ontspanningsboek.
250909-3148: VLAGTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Vlagtwedde.
121118-06: VLAS, C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
241117-43: VLEER, W.T. (SAMENSTELLER). - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld.
22117-198: VLEER, W.T. - 75 jaar Zuivelfabriek Roden-Zevenhuizen 1893-1968.
14120-44: VLEESKEND, JOAN (RED.). - De Grijpbare Vorm. Nederlandse figuratieve kunst na '45. II.
16118-56: VLIERDEN, MARIEKE, VAN. - Utrecht, een hemel op aarde.
040111-91: VLIES, A.W. VAN DER E.A. (RED.). - Dokhaven. Van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting.
19615-127: VLIET, DAAN, VAN. - Hailgewoon. 70 Neie Grunneger gedichten, verskes en veurdrachten.
9315-180: VLIETSTRA, KEES. - Nic. 90 jaar 1920-2010. Van Jopie van der Geest tot Ricky Wu.
41220-18: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Zwarte sneeuw.
170112-14: VOCHT, EMMANUEL, DE (EINDRED.). - Het grote cocktailboek. Alles over het mixen en serveren van cocktails en longdrinks.
8416-35: VODICKOVA, VLASTA. - Rotstuinplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten rotstuinplanten, met vele illustraties in kleur.
16317-03: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
251016-166: VOERMAN, G. (RED.). - Het Liberalisme in Groningen.
231020-65: VOET, H.A. EN KLAASSEN, H.J.S. - Groeten uit Rotterdam-Zuid. Deel 1: Noordereiland, Feijenoord, Katendrecht, Afrikaanderwijk.
11419-40: VOET, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
12714-20: VOETS, ERIK (VERTALING). - Aardappelen. Op een originele wijze.
250909-349: VOGELESANG, HANS. - Sporen in de tijd. 25 Jaar Transvemij 1962-1987.
250909-1050: VOGELZANG, JAN EN VOGELZANG, JAN GEERT. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
250909-4901: VOGIDO. - Jubileumuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de R.K.S.V. Vogido 20 juni 1981.
26718-09: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER, VON. - Heraldiek.
251016-167: VOLCKMANN, C.A.E. - Gezondheidszorg in Haren.
5421-08: VOLDER, KAREL. - Werken in Duitsland 1940-1945.
15815-18: VOLKSKUNDE. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland, N.-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
170620-15: VOLKSLECTUUR - Nederlandsch Indië. Platen Atlas met korten beschrijvenden tekst.
19618-03: VONDEL, B. VAN E.A. - 2e Exloërmond 125 jaar in beeld.
130420-01: VONK, HENK. - Drenthe in grootvaders tijd.
250909-2707: VOOGD, H. E.A. - Van het verleden naar de toekomst. De Groninger Veenkoloniën in historisch- geografisch- en economisch opzicht tijdens het Keuningscongres van 26 en 27 mei 1989 te Veendam.
081209-8: VOORDEN, F.W. VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
121210-19: VOORS, BARBARA. - De zussen van mijn dochters.
031210-70: VOORS, BARBARA. - Zusje van me.
25520-44: VOORS, H.D. - Flora 1953. Officiële catalogus.
270909-258: VOORS, BARBARA. - Vertrouwen in jou.
270909-259: VOORS, BARBARA. - Slapeloos.
130420-39: VOOUS, K.H. E.A. - Het Beste Vogelboek.
16720-24: VOOYS, C.G.N. DE. - Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen.
250909-59: VOS, RIK EN GEEL, RUDOLF. - We hebben ze weer met genoegen bekeken... Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlands taalonderwijs.
210119-01: VOS, HENRICUS. - Dissertatio juridica inauguralis de iudiciie Drenthinorum antiquis, quam, favente summo numine.
031109-56: VOS, COR. - Lydia.
250909-251: VOS, I.H.J. - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis. Haar uiterlijk. Haar geschiedenis.
28514-161: VOS-SCHOONBEEK, MARTHA. - Voor kerk, kerkenbouw en caritas. 150 jaar katholiek samenleven in Stadskanaal.
250909-4669: VOS, P.D. DE. - Uit Schouwen en Duiveland?s verleden.
51015-72: VOS, A.T. - Van d'r eigen grond. Historisch herdenkings-spel in negen tafereelen, met een proloog en een voorspel.
250909-4855: VOS, G. E.A. (RED.). - B.V.V.‘31 50.
18120-25: VOS, A.T. - Een kwart eeuw D.A.M. bedrijf 1920-1945. Een herinneringsbeeld.
240910-147: VOS, RIK, E.A. - Zerken in Friesland 1535 - 1680.
22117-147: VOS, MELLE EN TALSTRA, FRANS. - De tied het
2919-43: VOS, GEERT. - Van Gerleviswert tot Garrelsweer. Geschiedenis van Garrelsweer.
250909-4286: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
250909-4712: VRANKRIJKER, A.C.J., DE. - De historie van de vesting Naarden.
6720-43: VREDEGOOR, BERT. - Miserere.
6720-42: VREDEGOOR, BERT. - Smart & Troost BV.
250909-3115: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
8616-40: VREDENDUIN, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
260312-92: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843).
18217-29: VREUGDENHIL, MIES. - Willeke gaat kamperen.
16321-03: VRIE, FRED, DE. - De Cranberry. Geschiedenis en toekomst van de grote veenbes.
4216-146: VRIELING, H. - Warffum.
250909-3951: VRIENDS, THIJS. - Beo’s.
10215-40: VRIENDS, THIJS. - Perzikkop-dwergpapegaai.
10215-41: VRIENDS-PARENT, LUCY. - Tropische vinken.
26917-182: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - 950 Banieren.
4620-07: VRIES, HILLE, DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1995).
28514-09: VRIES, THEUN DE. - Het geslacht Wiarda. Omnibus: Noorderzon. Stiefmoeder Aarde. Het rad van fortuin.
6514-23: VRIES, G. DE E.A. - Boerderijenboek Middelstum-Kantens.
111216-06: VRIES, THEUN, DE. - De bijen zingen.
101114-70: VRIES, JAN, DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere.
230612-32: VRIES, J. DE. - Dalfsen in oude ansichten.
29119-22: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
250909-1590: VRIES, JOH., DE, VROOM, WIM EN GRAAF, TON, DE (RED.). - Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999.
060211-40: VRIES, RIET, DE. - Leven in innerlijke verscheurdheid. Het verhaal van een anorexie.
28219-34: VRIES, THEUN, DE. - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
250909-1938: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Maggels.
51015-141: VRIES, SIMON, DE. - Van Kerkloane tot Kerkstraat.
250909-5037: VRIES, JOH. DE. - Postale herinneringen.
12313-36: VRIES, THEUN, DE. - Styfmem ierde.
12313-37: VRIES, THEUN, DE. - Paden fan it ferline.
9315-164: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
13318-02: VRIES, BOUDIEN, DE. - Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920.
26917-213: VRIES-STREEFKERK, WIES, DE. - De Praatjesmakers van Vlieland. Opgetekend door Lolly Stamhuis.
18214-106: VRIES, BART, DE. - Een huis van weldadigheid. 200 jaar Huize Weltevreden in Harendermolen.
250909-3908: VRIES, JAAP, DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
250909-1990: VRIES, HENDRIK, DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
250909-2817: VRIES, JACOB, DE, MEER, GERARD, VAN DER EN WALL, RENSKE, VAN DE. - Morgen is er weer een nacht. Tien jaar thuislozenopvang in Groningen.
250909-5657: VRIES, KLAAS, DE E.A. - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980.
250909-4086: VRIES, THEUN DE. - De vogels om het erf.
250909-2143: VRIES, W. DE. - Groninger plaatsnamen.
231109-30: VRIES, JOHAN, DE. - Four windows of opportunity. A study in publishing.
231109-64: VRIES, H.S. DE EN VRIES, H.J. DE. - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
250909-4265: VRIES, DOLF DE. - China in een rugzak.
10718-59: VRIES, G.M. DE. - Pompen, paapen en kiellichten. De geschiedenis van het loodswezen op de Eems.
250909-2059: VRIES, ALIDA, DE. - Breemhaar een centrum in de wereld.
140212-44: VRIES, HENDRIK, DE. - Impulsen.
20519-30: VRIES, JAN, DE NE WOUDE, AD, VAN DER. - Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei.
111216-15: VRIES, THEUN, DE. - De soldaat dy 't weromkam.
140212-45: VRIES, HENDRIK, DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
15518-13: VRIES, G. DE. - Geschiedenis van het eiland Urk.
11220-09: VRIES, GERBEN, DE. - Leven met water in het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's.
270909-116: VRIES, W. DE. - Intervocaliese d in het Gronings ? De ui van stuiten.
19615-208: VRIES, HENDRIK, DE. - Sprookjes.
19615-128: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Laifkeblommen.
250909-4737: VRIES, HILDE EN NIJENHUIS, PUCK. - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
250909-5045: VRIES, BOUDIEN, DE. - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1859-1895.
9315-84: VRIES, B. DE. - Tekstra. It folseine Tekstraboek. Alle Tekstra's bijeengebracht.
250909-1585: VRIES, THOM J., DE E.A. - Overijselse portretten.
250909-1219: VRIES, JAN, DE. - European Urbanization 1500-1800.
16321-30: VRIES, GERBEN E. DE EN WATERBOLK, H. TJALLING. - 200 jaar Veenkolonien van Borger en Odoorn.
3417-193: VRIES, BARTELD, DE EN WOUDE, SIEM, VAN DER. - Caspar de Robles, de Friese Alva?
220310-132: VRIES, ALIDA, DE. - Ik leef nu.
41220-16: VRIES, PIETER, DE. - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen.
220711-42: VRIES, D. DE. - Fraisen en Fraismachines. Handboek ten dienste van bureau en werkplaats.
240910-219: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - Galerie Wiek XX 1977-1992.
4920-31: VRIES, WOBBE. DE. - Het vocalisme van den tongval van Noordhorn, een bijdrage tot de kennis der hedendaagsche Saksische dialecten.
231011-120: VRIES, K. DE. (RED.). - Piter Sjoerds Gerbrandy. Tinkboekje.
12316-145: VRIES, W.J. DE. - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992.
231011-70: VRIES, ALIDA, DE EN RUSSCHEN, JANNES. - Bij ons ien Zeu
22117-194: VRIES, BEREND, DE. - Nebel über dem Wattenmeer. Kusten- und Seegeschichten.
5116-55: VRIES, HENDRIK, DE. - De nacht.
281219-55: VRIES, JOOST, DE. - Clausewitz.
31518-64: VRIES, TROMP, DE (RED.). - Redders, bergers, bouwers.
4216-174: VRIEZE, P.L. DE EN OTTER, JELLE. - Het koor van de Martinikerk te Groningen. Geschiedenis en restauratie.
250909-3623: VRIEZE, JOHN (RED.). - De Schatkamer van San Marco, Venetië.
220310-36: VRIEZE, P.L. DE. - Moderne bouwkunst in Groningen.
150310-16: VRIEZE, JOHN (EINDRED.). - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
25710-26: VRIEZE, P.L. DE. - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen.
23320-55: VRIEZE, W.P. DE. - Schouwen zoals het was.
250909-4670: VRIEZE, JAN, DE. - De Maasheggen.
5118-52: VRIEZEN, TH.C. EN WOUDE, A.S. VAN DER. - De literatuur van Oud-Israel.
20419-17: VRIJHEER VAN DER TRENCK, FREDRIK. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, Vrijheer van der Trenck beschreven door hemzelven. Eerste deel.
241014-36: VRIJLANDT, W.S. - Zomaar wat herinneringen.
250909-3073: VROEGE, BAS E.A. (SAMENSTELLING). - Groningen in foto's A-Z.
250909-4406: VROOM, H. - Centum Carmina. Qua composuit Guido Gezelle.
250909-5255: VROOM, HEDDE J. - Kerkmis en kermis.
24720-35: VROOMEN, REINIER J.P.M. - Geleen in oude ansichten.
1518-23: VRUGT, M. VAN DE. - De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
2114-66: VUIJSJE, HERMAN. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
250909-4899: VUREN, ARIE, VAN. - Jubleum-uitgave Trefpunt. Cluborgaan van de sportclub Everstein.
250909-4236: WAALDERBOS, CARRY. - Zorro aan zee.
070120-19: WAARD, ROMKE, DE (VOORWOORD) E.A. - Klokken en klokkengieters. Bijdragen tot de campanologie.
16720-21: WACKERS, P. - Met ogen van toen. Middeleeuwse kunst: schoonheid en wetenschap.
24120-42: WAGEMAN, PATTY E.A. - Het Russische landschap.
5116-13: WAGENAAR, HINNE E.A. - In eigen teology? Afrikaanse fragen yn it Frysk en yn it Saksysk.
4914-40: WAGENAAR, A. E.A. - Jubileumboek Christelijk Gereformeerde Kerk Mussel 1913-1988.
8920-51: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
250909-2989: WAGENAAR, COR. - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Grandpré Molière voor de wederopbouw van Groningen.
19118-03: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka.
26917-79: WAGENFELD, KARL EN DIEMER, WILLEM. - Dood en duvel. 'n mysteriespul.
250909-1955: WAIJER, OKKO. - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes.
11519-51: WAKE-WALKER, EDWARD. - The lifeboats story.
16115-02: WAKEMAN, GEOFFREY. - Victorian Book Illustration. The Technical Revolution.
251019-41: WAL, MIEKE, VAN DER. - Johan Dijkstra 1896-1978.
4216-195: WAL, JOHAN, VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
14820-28: WAL, DINEKE, VAN DER. - Langs het monnikenspoor. Klooster Aduard en de Kroniek.
3417-40: WAL, J.R. VAN DER (EINDRED.). - Waldsein, in Karmel yn it Wetterlan. Tweetalige bundel opstellen over de Karmel van Woudsend, gesticht in 1337 en de Woudsender Parochie 1937-1987.
251016-169: WAL-VAN TRIEST, MARIJKE, VAN DER E.A. - 75 jaar christelijk onderwijs Blijham 1921-1996.
301018-32: WAL CARIN, VAN DE. - Terugblik op Meij / Het blik bekeken.
311019-24: WALBURG, JAN AUKE. - Mentaal vermogen. Investeren in geluk.
4620-23: WALBURG, J. - Het Prinsenhof, van fraterhuis tot studio.
23814-14: WALDEMAR, CH. - Jong en gezond door yoga. Adem uzelf gezond.
231020-56: WALDORP, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld.
310110-6: WALES, HUBERT. - Het Brocklebank raadsel. Een vreemde occulte geschiedenis.
250909-442: WALKER, ALICE. - Possessing the secret of joy.
170620-39: WALL, V.I. VAN DE. - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I.
161220-11: WALLAS, CHIEF JAMES AND WHITAKER, PAMELA. - Kwakiutl Legends.
250909-3363: WALLINGA, INGEBORG (RED.). - Foto's, Furniture & Ferngläser. Vijf kunstopdrachten in het Provinciehuis Groningen.
221119-10: WALLIS DE VRIES, MEL. - Vals.
221119-11: WALLIS DE VRIES, MEL. - Buiten zinnen.
6220-34: WALLIS DE VRIES, MEL. - Schuld.
6220-35: WALLIS DE VRIES, MEL. - Haat.
6220-32: WALLIS DE VRIES, MEL. - Shock.
18818-37: WALLIS DE VRIES, MEL. - Verstrikt.
51020-27: WALLIS DE VRIES, MEL. - Uitgespeeld.
17218-23: WALSCH, NEALE DONALD. - Wat God wil. Een onontkoombaar antwoord op de belangrijkste vraag van de mensheid.
31318-46: WALSCH, NEALE DONALD. - De God van morgen. Onze grootste spirituele uitdaging.
27713-25: WALSCH, NEALE DONALD. - Questions and answers on Conversations with God.
11218-24: WALSCH, NEALE DONALD. - De nieuwe openbaringen. Een openhartig gesprek met God.
081209-42: WALSUM, EDITH, VAN. - In mijn verbeelding bestaan wij. Intervieuws net meervoudige persoonlijkheden.
14520-07: WALZER, MICHAEL. - Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen. Een ethische beschouwing met historische illustraties.
27918-39: WANDER, PETER. - Haagse Huizen van Oranje. Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de Residentie.
250909-4430: WANDERS, BORIS. - Een paar centimeter toekomst.
250909-4033: WANG, LULU. - Seringendroom.
250909-4161: WANG, LULU. - Het Rode Feest.
25118-21: WANG, LULU. - Heldere maan.
20117-44: WANGERIN, WALTER. - Jezus, het leven. Roman.
250909-2756: WANROIJ, FONS, VAN. - 3 Groninger gasthuizen. Tot onderhoudt van arme Borgeren en Ingeseten deser Stadt.
19913-93: WANROIJ, FONS, VAN. - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
220310-212: WANROIJ, FONS, VAN EN SCHREUDER, GEERT. - Bodem voor de hemel. Kerken in de Friese landen.
251019-58: WANROIJ, FONS, VAN. - Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
10919-53: WARD, CHRIS A.O. - Dambusters. The definitive history of 617 Squadron at war 1943-1945.
28613-22: WARD, PETER DOUGLAS. - On Methuselah`s Trail. Living fossils and the great extinctions.
250909-3149: WARFFUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Warffum.
281119-26: WARFFUM H.B.S. - HBS reunie okt 99. Klassen van 45, 46 en 47. Herinneringen.
250909-678: WARING, PHILIPPA. - A dictionary of omens and superstitions.
41220-17: WARMENHOVEN, ROLPH E.A. (RED.). - Handhaven en bijschaven. Vindicat atque Polit in de jaren 1965 - 1985.
29118-28: WARNSINCK, J.C.M. - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst 1785-1935.
250909-4103: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1944.
250909-4105: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956-1957.
071211-55: WARREN, HANS. - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
140910-60: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955.
250909-5074: WARTENA, R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46. Deel III.
14520-11: WASSENBERGH, A. E.A. - Fryske folkskinst in rige printen.
17418-46: WASSER, BEN. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

4/6