Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-2158: OORSCHOT, A.C. VAN EN WINTER, L. - Haren, overal anders.
231109-63: OOSTEN, F.C. VAN. - Schepen onder stoom. De geboorte van het stoomschip.
2919-04: OOSTEN, M.S. VAN. - Goorspraken van Drenthe 1583-1589.
4920-21: OOSTENBRINK, WILLEM TJEBBE. - Zolt en Stof.
231020-43: OOSTENBRUG-HOVING, G.J. E.A. - Berend Hoving. Schilder uit Oosterhesselen.
250909-1733: NOORD-OOSTER. - De Noord-Ooster 1904-1954. Viering van het gouden jubileum.
250909-4941: OOSTERHOFF, S.M. - De Werkendammer Rijswerkers. Een sociaal-pedagogische bijdrage tot kennis van een unieke beroepsgroep.
250909-5217: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. II. Bruggen van beton, steen en hout.
250909-5218: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. III. Beweegbare bruggen.
151212-42: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. I. Vaste bruggen van ijzer en staal.
250909-776: OOSTERHOUT, M.G. - Us wurk. Bydragen wijd oan de neitins.
250909-4385: OOSTERHUIS, HUUB. - De onrust van de liefde. Gedichten 1983-1993.
14820-05: OOSTERHUIS, TON. - De Geuzen van Dokkum. Een verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, spelend in Friesland en Groningen.
131220-24: OOSTERHUIS, HUUB. - De zevenmaster. Een klein heldendicht.
31518-54: OOSTERHUIS, HUIB. - Halverwege. 75 psalmen vrij.
111116-44: OOSTERWIJK, CEES. - De tijddood.
30315-42: OOSTERWIJK, BRAM. - Op één koers. Nedlloyd.
30315-44: OOSTERWIJK, BRAM. - Smit 150 1842-1992. Anderhalve eeuw maritieme dienstverlening.
16720-19: OOSTERWIJK, T.H. - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
25219-48: OOSTERWIJK, BRAM. - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850).
9315-17: OOSTING, BERTRAN (SAMENSTELLING). - 50 jaar basisonderwijs 1953-2003. Eursingerkerkweg 4 te Havelte.
250909-364: OOSTING, J. (SAMENSTELLING). - Eén mo(nu)ment voor uw monumentale omgeving.
51015-125: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van de kerken in de gemeente Veendam.
180912-84: OOSTING, HENK (SCHRIJVER VOORWOORD). - De Opstap. Herinneringen aan de schoolfeesten in Niekerk.
17313-47: OOSTING, RINK. - Veendam. Blik in het verleden, kijk op het heden.
3417-14: OOSTING, TINUS. - Voormalige gemeente Havelte toen en nu.
1619-23: OOSTLAND, JEANINE. - Verhildersum, het pronkjewail van Tine Clevering-Meijer en haar man Ru Clevering.
30313-03: OOSTRA, A.R. (SAMNSTELLING). - Op fjouwer winen. In kar ut fersen fan jonge dichters mei wurk fan Fryske grafici
22718-10: OOSTROM, FRITS, VAN. - Maerlants wereld.
090611-45: OOSTWOUD, MADELON. - Labels en badges.
12316-18: OOTJERS, R. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Borger.
51015-19: OOTSTRA, JOLT. - Uit de geschiedenis van Oosterlittens. Toponymy fan Easterlittens.
170112-66: OP DEN BUIJS, MARTIN H.G. - Eindhoven, open venster op Eckart.
19913-136: OPPENHUIZEN, ARTINA. - Bruiloft in Friesland.
250909-3195: OPSTERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Opsterland.
6514-53: ORBACH, SUSIE. - De onmogelijkheid van seks en andere verhalen uit de kamer van de therapeute.
21018-05: ORIGO, IRIS. - De koopman van Prato. Het dagelijks leven in middeleeuws Toscane.
021217-15: OS, HENK, VAN. - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen.
27918-18: OS, HENK, VAN EN SCHEIJEN, SJENG. - Ilja Repin. Het geheim van Rusland.
250909-3793: OS, J.F. VAN. - Langs Nederlandse orgels. Overijssel Gelderland
250909-5134: OS, BEN J. VAN. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Soest.
220310-193: OS, H.W. VAN. - H.N. Werkman.
8917-16: OS, HENK, VAN. - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
14120-42: OS, HENK, VAN. - Beeldenstorm in Nederland en België.
251019-39: OS, HENK, VAN. - Jong in Groningen. Kunst uit de periode 1945-1975.
101017-27: OS, HENK, VAN. - Een kathedraal voor de kunst.
250909-2948: OSINGA, DICK E.A. (RED.). - Honderd jaar Be Quick 1887 10 april 1987.
250909-4611: OSNABRUGGE, M., VAN. - Memorabilia 1840-1965. 125 Jaar geschiedenis der Gereformeerde Kerk van Zutphen.
9219-34: OSORIO, ELSA. - Luz.
30614-11: OSTA, JAAP, VAN. - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
271218-41: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
11419-32: OSTERSEHLTE, CHRISTIAN. - Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger.
27920-06: OSUMI, IKUKO AND RITCHIE, MALCOLM. - The Shamanic Healer. The healing world of Ikuko Osumi and the traditionals art of Seiki-Jutsu.
5520-04: OSWALD, EWARD H. - Kruiden deel 1 en 2. Eigenschappen en toepassingen van de natuurgeneeskunde
250909-793: OTTEMA, NANNE. - Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland.
19816-06: OTTEN, D. - Veldnamen in Heerde.
10919-27: OTTEN, KIRSTEN EN MAGNUSKOVA, EVA. - 60 jaar de Papiermolen / 90 jaar Helperzwembad.
28513-05: OTTEN, HARRY E.A. - Weer een eeuw. Het weer in Nederland van 1900 tot 2000.
25520-21: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1956.
25520-26: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1953.
25520-23: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1959.
25520-22: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1958.
25520-29: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1957.
25520-25: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1960.
25520-24: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1954.
25520-27: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1952.
25520-28: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1955.
14317-12: OTTERSPEER, WILLEM. - Bolland. Een biografie.
010610-61: OTTEVANGERS, F. - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving. Met 45 kaarten en grafieken.
281219-26: OTTO, JAN EDO (EINDRED.). - Tijdloos bij de tijd. 150 jaar Winkler Prins Veendam, openbare school voor voortgezet onderwijs.
24918-14: OTTO, JAN - Geestmerambacht. Een land gelegen aan de rand van de hel.
14820-37: OTTO, PIET EN BAK, PETER. - Over de de dijk. Een beeldimpressie van Langedijk 1900-1970.
26718-53: OTTO, JAN E.A. - Tussen buitenland en Luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
11113-37: OUD-BUSSEM, MARRIA, VAN E.A. - Huizen hoo `t vroeger was.
070120-32: OUDEMAN, A. - Regterlijke uitspraken over het Groninger beklemrecht, verzameld door Mr. A. Oudeman.
12719-50: OUDEMANS, C.A.J.A. - De flora van Nederland.
2315-38: OUDEN, R.A. DEN E.A. - Gedenkboek N.C.O.O.V. 1902-1927. Uitgegeven door de Nationale Christen-Onderofficieren Vereeniging bij haar zilveren jubileum op 13 februari 1927.
201120-20: OUDENDIJK, C. EN IJFF, J. - Kuieren door historische Langedijk. Deel IV.
18120-39: OUWEHAND, P. - The old hand & the sea. Een vogelvluchtige schets van de maritieme Katwijkse geschiedenis en de genealogieen Ouwehand en Spaanderman.
250909-4180: OUWENS, KEES. - Helis' mythe.
28514-139: OVERBEEK, RITA. - Van Nooit-Gedacht tot De Toekomst. Sporen van industrieel erfgoed in Oost-Groningen.
311017-26: OVERBEEK, RITA EN WENDLER, LEONIE (RED.). - Gronings groen van toen.
241220-23: OVERDIEP, G. - De slag bij Ane 1227.
21120-19: OVERDIEP, G. - De Groninger schansenkrijg. De Strategie van graaf Willem Lodewijk. Drenthe als strijdtoneel. 1589 - 1594.
220310-147: OVERDIEP, G. EN TJESSINGA, J.C. - De rechtsomgang van Franekeradeel 1406 - 1438.
17313-126: OVERDIEP, G. - De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer omstreeks 1565. Vorming en vernietiging van een kaartbeeld.
25710-42: OVERIJSSEL - Wat biedt Overijssel de toerist?
250909-4778: OVERIJSSEL. - Nederland in vroeger tijd deel XXVII Overijssel. Beschrijving van de griffier der Staten, de provinciale domeinen, de Bentheimse goederen, enz..
140212-39: OVERIJSSEL. - Overijsselsche stad-, dijk en markeregten. Derde deel ? twee en twintigste stuk. Markeregt van Averlo.
25219-32: OVERMARS, HERMAN. - Het Kunstlievend genootschap Pictura te Groningen 175.
4317-10: OVERVOORDE, J.C. - Geschiedkundige atlas van Nederland 16-17. De rechtelijke indeelingen na 1795.
16516-42: OVERY, RICHARD (ED.). ZONDER STOFOMSLAG OP DE FOTO ZETTEN. - The Times History of the World. New Edition.
25619-37: OVIDIUS. - Metamorfoses.
16214-82: OXO. - OXO Chromo's.
301011-42: OZINGA, M.D. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV De provincie Groningen. Eerste stuk: Oost-Groningen.
12316-114: OZINGA, M.D. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI. De provincie Groningen.
311019-22: PAARDENSTAMBOEK. - Noord-Nederlandsch Warmbloed Paardenstamboek deel 3, 1947-1948.
250909-5164: PAASEN, C.J. VAN (INLEIDING). - Feestboek van Sarepta en Meer en Bosch.
271218-12: BEROERTEN OVER PACHTERYEN. - Korte Schets der tegenwoordige Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, Over het Afschaffen der Pachteryen, Voornaamlyk in de Provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht...
250909-4213: PAEMEL, MONIKA VAN. - De eerste steen.
031210-31: PALIN, MICHAEL. - In het spoor van Hemingway.
28219-18: PALMAR, W. VAN EN WILDEBOER, G.E. - Emoties in 't Oldambt. De Golden Kette en Hinderk en Hilke (±1880).
61218-31: PALMEN, CONNIE. - Geheel de uwe.
10320-03: PALMER, HELEN. - Handboek enneagram.
16517-21: PAMELEN-HAGENAARS, JOSÉ, VAN. - Duchesse. 20 Kantklospatronen.
8416-32: PANJER, FRED E.A. - Japanse Meeuwen en overige Lonchura's. 25 jaar J.M.C.
26718-54: PANNEKEET, JAN. - De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
22718-54: PANNEKEET, J.A. - Mooi zoid. Westfriese uitdrukkingen en gezegden.
250909-5601: PAPATHANASSOPOULOU, MAÏRA. - De judaskus. Maïra.
251016-138: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
2114-29: PAPING, ANNEMIEK. - Seintje van boven. Verhalen voorbij de dood.
250909-1589: PAPING, RICHARD. - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs.
19615-77: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
250909-641: PAPST, WALTER. - De erfenis van de goden. Onze oorsprong in het heelal.
12316-19: PARBAU, A.H. - De Oude Kerk te Assen. Eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe. Eene gedachtenis-rede met aantekeningen.
250909-4321: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 76 / 1996.
250909-4322: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 75 / 1995.
250909-501: PARKER, ROBERT B. - Now & Then.
250909-595: PARKER, ROBERT B. - School days. A Spenser novel.
9219-35: PARKER, ALAN. - De judakus.
1619-11: PARKER, MATTHEW. - Monte Cassino 1944.
21317-23: PARKS, TIM. - Itaiaanse buren.
250909-1273: PASSEN, R. VAN EN ROELANTS, K. - Toponymie van Wilrijk
241014-38: PASSMORE, JACKI. - De Filippijnen.
250909-2106: PASTOOR, PIET. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren en Tjuchem.
91015-15: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Ten Boer. Monumenten in Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum. /
25618-18: PASTOOR, RIET. - Rijksmonumenten in de gemeente de Marne.
22117-172: PASTOOR, ELLY (EINDRED.). - Tied veur
15914-45: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Bedum. Monumenten in Bedum, Noordwolde, Onderdendam en Zuidwolde.
15914-47: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild....
5118-16: PASTOOR, G. E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Middelstum.
250909-2148: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298 - 1814.
4216-127: PATHUIS, A. EN VISSER, M.A. DE. - Beredeneerde lijst van torenklokken in de provincie Groningen vóór de vordering door de bezettende macht in 1942 en van de klokkenafgietsels in het Museum van Oudheden voor de provincie en stad Groningen.
170620-49: PATTJE. - B.V. Shipyard Waterhuizen J. Pattje. Major shipbuilders for the offshore-industry.
10215-12: PATZELT, ERNA UND PATZELT, HERBERT. - Schiffe machen Geschichte. Beiträge zur Kulturenentwicklung im vorchristlichen Sweden.
250909-4333: PAULS, THEODOR. - Aus dem Pfarrarchive einer ostfriesischen Landgemeinde.
15313-03: PAULUSMA, PIET. - Friesland en het weer.
250909-2156: PAULUSMA, PIET EN BOER, ROELY. - Bar en boos. Groningen en het weer.
250909-2584: PAUW, C. - Strubbelingen in stad en lande.
281119-28: PAUWELUSSEN, WILLEM. - Het BrugBorgBoek. Geschiedenis van de Groningse wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg.
23320-45: PAVER, MICHELLE. - Torak de zielzwerver. Avonturen uit een Magisch Verleden Deel 2.
170620-20: PAVER, MICHELLE. - Torak en Wolf. De verbroken eed.
250909-3887: PAVORD, ANNA. - De tulp. Deel 1.
150119-22: PAVORD, ANNE. - De tulp.
12313-23: PEANSTRA, TSJITS E.A. - De twadde sirkel. Gedichten en ferhalen.
24719-09: PEARCE, JOSEPH CHILTON. - Terug naar de intelligentie van het hart. Het einde van de religie en de wedergeboorte van de Geest.
1814-28: PEARSALL, RONALD. - Doe het zelf. Pastel en acryl.
131220-07: PEDERSEN, HUGO V. - Door den Oost-Indischen Archipel. Eene kunstreis.
29717-03: PEER, AREND, VAN. - 12 Drentse verhaalties
260211-32: PEERBOLTE, HANS (RED.). - Seatrade 40 1951-1991.
031210-66: PEEREBOOM, J.J. - Honkman's reizen.
250909-4214: PEEREBOOM, J.J. - De gravin van Loosdrecht. Verhalen.
250909-4913: PEET, HERMAN A. (SAMENSTELLING). - Een halve eeuw vereenigd. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der Hilversumsche Schilderspatroonsvereniging 1896-1946.
250909-3133: NIEUWE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
250909-3139: OUDE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Oude Pekela.
281119-20: NIEUWE PEKELA. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Nieuwe Pekela. Groen van Prinstererschool.
150912-35: PELDER, F. - Nederland in woord en beeld. Bloembollenteelt.
9219-06: PELETIER, WILLEM. - Groeten uit Winterswijk deel 1. Een overzicht van het dorp aan de hand van oude ansichten.
9219-07: PELETIER, WILLEM. - Groeten uit Winterswijk deel 2. Een overzicht van het gebied buiten het dorp aan de hand van oude ansichten.
050219-03: PELINCK, E. - Veenhuizen, een buurschap in het kerspel Norg tot 1825.
19615-20: PELING, DOR. - Hoogkerk Cursief.
251016-249: PENNING, YNSKJE. - Stormvloed. De spectaculaire ondergang van het Waddeneiland Bosch in het begin van de 80-jarige oorlog.
14120-08: PENTA, ANNA. - Creatief vegetarisch koken.
24719-46: PEPER, RASCHA E.A. - Heersers van het luchtruim. Vogelverhalen.
61115-58: PEPETELA. - Roofdieren.
250909-1353: PERDUE, THEDA EN GREEN, MICHAEL D. - The Columbia Guide to American Indians of the Southeast.
16118-06: PERNOUD, REGINE. - Christine de Pisan.
10221-12: PERTON, HARRY (EINDRED.). - Historisch Jaarboek Groningen 2017.
10221-13: PERTON, HARRY (EINDRED.). - Historisch Jaarboek Groningen 2019.
040412-01: PERTON, HARRY. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2010.
250909-2641: PERTON, HARRY EN KNOTTNERUS, OTTO S. - Het loeit in het Oldambt. Kroniek van de boerenopstand van 1748.
21215-02: PERTON, HARRY (EIND- EN BEELDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2011.
080310-3: PESKENS, R.J. - De man met de urn.
250909-2731: PETERS, C.H. - Oud Groningen. Stad & Lande.
250909-2764: PETERS, C.H. - Beschrijving van oud Groningen.
250909-3716: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedebouw. Deel 1: De stad als veste, woon en handelsplaats.
41220-25: PETERS, KASPER. - Kelder.
20419-15: PETERSEN, J.W. EN HARENBERG, J. - Warnsveld. Historische wandeling door het dorp en zijn buitengebieden.
250909-4693: PETERSEN, J.G.E. - Een dagje uit in Hilversum rond 1905. Eem wandeling in oude prentbriefkaarten.
050219-47: PETERSEN, HARMEN. - West over. Harderwijk 750 jaar vissersplaats.
250909-5730: PETREJUS, E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen.
6519-40: PETREJUS, E.W. - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw.
6519-41: PETREJUS, E.W. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw.
13218-61: PETTIGREW, JANE. - Thee. Alle informatie voor de liefhebber.
29917-34: PFANNENSCHMIDT, ERNST-ERIK. - Hedendaags kant. Moderne toepassingen van traditioneel naald- en kloskant.
250909-3276: PHAFF, CHARLOTTE. - Anne’s laatste schooljaar.
280412-29: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken. Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen.
270112-08: PHILLIPS, GRAHAM. - De wrake Gods. Graftombe 55, Mozes, Toetanchamon en de plagen van Egypte.
27920-39: PHILLIPS, ROGER EN BURGERS, TH. F. - Bomen van de gematigde streken. Meer dan 500 soorten in unieke kleurenfoto's.
27920-40: PHILLIPS, ROGER EN STUMPEL-RIENKS, SUZETTE E. - Wilde bloemen. Meer dan duizend soorten in unieke kleurenfoto's.
170112-58: PHOTOGRAPHY - Dedina na Slovensku cvera a dnes.
10320-14: PICCARDT, H. - De kosterij-goederen der hervormde kerkgemeenten in de provincie Groningen. Een onderzoek van de vraag of de burgelijke gemeenten regts-aanspraak op deze hebben.
2315-27: PICK, HELLA. - Simon Wiesenthal. Op zoek naar gerechtigheid.
250909-5671: PICKTHAL, BARRY. - To beat the clipper ships. The story of the NEDLLOYD spice race.
26319-27: PIERIK, PERRY. - Friedrich Knolle. Bekentenissen van en onderzoek naar een SD-officier.
22318-31: PIËST, JAN. - The True Watcher. A memoir of events surrounding the occupation and liberation of Groningen and their aftermath.
91113-71: GRONINGEN / PIETERBUREN. - Groningen / Pieterburen. Stafkaart Pieterburen.
28514-79: PIETERMAN, KLAAS EN UFKES, TONKO (RED.). - Dichter bie Psaalms.
10819-22: PIETERMAN, KLAAS E.A. (RED.). - Dag & deur II. Aaldoags geleuven.
9315-106: PIETERMAN, K.G. E.A. - t Evengelie bie Mattheüs / t Evengelie bie Maarcus.
150311-61: PIETERMAN, K.G. - Gezondhaid en Groutnis. Grunneger alliteroatsiewoordenbouk.
7314-40: PIETERMAN, K.G. E.A. - Jozua Ruth Esther Jona Nahum
7314-39: PIETERMAN, K.G. E.A. - Handelingen van apostels. (Wat of apoastels doan hebben).
23715-05: PIETERS, JUDITH H. EN PAUL H. DE VRIES. - Het ABC voor concessieloze hersenpankokers.
250909-1875: PIETERS, C.J. - Betty het ‘t leste woord. Bliedspul in 3 bedrieven. 6 dames - 4 heren.
170620-33: PIETERS, MARK EN RYNCK, PATRICK, DE (SAMENSTELLING). - Over de Styx. Grieken, Romeinen en de Onderwereld.
110313-06: PIETERSEN, LIEUWE. - It griene hus.
23320-27: PIJKEREN, W. VAN EN NAGEL W.F. - t Golden Pirtje. Bliedspul in drei bedrieven veur 3 doames, 4 heren.
15617-43: PIJPER, F. - Martelaarsboeken.
090710-5: PIKKEMAAT, A.G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
27218-85: PILAT, ANNE E.A. (RED.). - Middag-Humsterland. Kroniek van een noordelijk landschap.
25710-19: PILAT, DIRK. - Dutch agricultural export performance (1846-1926).
15617-27: PINK, KARL. - Die Munzpragung der Ostkelten und ihrer Nachbarn.
10414-28: PINO, RONALD. - Rust en kalmte. Handboek voor opbouw en herstel van geestelijk evenwicht.
121009-52: PINTERA, ALBERT. - Katten. Een beschrijving van meer dan 90 soorten katten.
250909-5584: PIRANDELLO, LUIGI. - Ieder zijn beurt.
250909-4933: PIRENNE. L.P.L. - 's Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
25219-33: PLAAT, JACOMINE, VAN DER EN WINTER, HARM, JAN. - Een leven vol kleur. Stoffer Winter.
270909-158: PLAATJESALBUM. - Fryske doarpstoerren.
241117-03: PLAS, MICHEL, VAN DER. - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
26917-122: PLAS, HARM EN PLAS, WIM. - Religieus Erfgoed in Groningen. Oude kerken in de Ommelanden.
281219-65: PLAS, MICHEL, VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter.
181119-01: PLAS, COR, VAN DER. - De 20e penning in Emmer-Erfscheidenveen. Ontstaan, werking en opheffing van een bijzonder erfpachtrecht.
18120-50: PLAS, JAN, VAN DER. - Herinneringen aan het oude Katwijk. Deel 1.
250909-1256: PLATT, COLIN. - The architecture of medieval Britain. A social history.
250909-4825: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1967.
250909-4826: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1971.
250909-4830: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1978.
250909-4824: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1966.
250909-4107: PLEIJ, SANDER. - Man krijgt kind.
150119-24: PLENK, JOZEF JAKOB, VAN. / SOLINGEN, A. VAN. - Handleiding tot de kennis en genezing van de ziekten van het vrouwelijke geslacht. / Het werktuiglyke der verlossing verklaard betoogd en herleidt tot één algemeen grondbeginsel.
250909-232: PLENTER, A. - As de komedie oflopen is.
31115-12: PLESSIS, S.I.M. DU. - The compatibility of science and philosophy in France / 1840-1940.
251019-40: PLOEG, KEES, VAN DER (TEKST). - Johan Dijkstra. Groningerland.
18120-16: PLOEG, KEES, VAN DER. - Damsters speulden honderd oet. Damster Stedelijk Harmonie Orkest (D.S.H.O.), Appingedam 1890-1990.
11113-21: PLOEG, DURK, VAN DER. - Deaden skrieme net. Gedichten.
1814-11: PLOEG, DURK, VAN DER. - De Swette Ferlein 1870-1995. Geschiedenis van het christelijk onderwijs te Veenwoudsterwal/Veenwouden
250909-1429: PLOEG, RANI, VAN DER EN ZINKSTOK, RUTH. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
250909-4015: PLOEG, P.H.W., VAN DER (RED.). - Liber Amicorum ac Collegarum dedicatus Johannes van Kampen.
250909-2684: PLOEG, W.H. V.D. (EINDRED.). - Oude Pekela.... toch anders!
250909-4222: PLOEG, PETER VAN DER. - Sporen van vernieling.
10718-24: PLOEG, W.H. VAN DER. - Stadskanaal in oude ansichten deel 2.
191113-19: PLOEG, DURK, VAN DER. - De winter komt.
10819-29: PLOEG, W.H. VAN DER. - Van Burgerschool tot Ubbo. 75 jaar Ubbo Emmius Stadskanaal.
12313-25: PLOEG, DURK, VAN DER. - Troch kadastrale fjilden. Gedichten.
270909-101: PLOEG, W.H. VAN DER. - Kort verhaal van Stadskanaal. Streekhistorische schetsen.
9315-150: PLOEG, W.H. VAN DER. - Stadskanaal in oude ansichten.
6514-21: PLOEG, W.H. VAN DER. - Twee eeuwen Stadskanaal.
180912-109: PLOEG, W.H. VAN DER. - Vertelsters uut de wildernis.
141120-13: PLOEG, H.W. VAN DER. - Van Klooster en Karspel / Van Ter Apel tot Sellingen.
220310-86: PLOEGER, DERK EN PLOEGER-EIMERS, CATHRIEN. - Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door henzelf verteld.
51119-40: PLOEGH, P. - Gedenkboek beroepsbrandweer Groningen 1884-1934.
15417-63: PLOMP, J. - Een kerk in beweging. De Gereformeerde Kerken in Nederland na de tweede wereldoorlog.
201120-05: POEL, STEFAN, VAN DER. - Leo Frank (1908-1944). Politieke analyses van een Groninger student in de jaren 1930.
250909-3666: POEL, J.M.G. VAN DER. - Oude Nederlandse ploegen.
241117-59: POEL, J.M.G. VAN DER. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
9818-22: POEL. J.M.G. VAN DER. - Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1918. Een beknopt bibliografisch vademecum.
010610-18: POEL, DAVID, DE. - De illustrator geschetst. Het werk en leven van Jaap Kramer.
25616-27: POEL, J.M.G. VAN DER EN REINDERS, C.G. - Landbouwtechniek en rationalisatie in het midden van de 19e eeuw. Een onuitgegeven handschrift van C. Reinders (1820-1878).
250909-969: POEL, J.A.C., DE. - De Poel 1550-1990.
18217-04: POEL, J.F. VAN DER. - List en bedrog.
161120-17: POEL, STEFAN, VAN DER. - Tussen zieken, boeken en kikkers. De fysiologie van een leven: Izaac van Deen (1804-1869).
28818-19: POELMAN, H.A. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1932.
28818-18: POELMAN, H.A. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1927.
250909-2495: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1927.
250909-2483: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928.
250909-2486: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926.
250909-2320: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1925. HERDRUK.
250909-2321: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926. HERDRUK.
250909-2322: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928. HERDRUK.
250909-2323: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1929. HERDRUK.
22117-133: POELMAN, FRITS EN ELENBAAS, PETER. - Groningen onbewolkt.
250909-4215: POINTL, FRANS. - De kip die over de soep vloog. Verhalen.
250909-4189: POINTL, FRANS. - De aanraking.
250909-5262: POISSON, MICHEL. - The monuments of Paris. An illustrated guide.
231020-31: POL, HENK E.A. (RED.). - Koperen verhalen. Verzamelde verhalen door de Historische Kring Menterwolde.
18319-54: POL, WILLEM. - De geschiedenis van GREMI. Een eeuw Groninger auto- en motorimport.
231020-41: VINDICAT ATQUE POLIT. - Feestwijzer Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit. 67ste lustrum Groninger Universiteit 18-30 juni 1949.
250909-779: POLL, WILLEM, VAN DE. - Ons prinselijk gezin in Friesland.
15518-07: POLLING, JANS. - 't kun minder.
10918-06: POLLING, JANS. - Veur riepe vaoders.
220310-127: POLLMANN, P.G. - Donkere dagen. Toneelspel uit de geschiedenis van Groningen in vijf bedrijven (twaalf tonelen).
18818-18: POLMAN-VEENDORP, GERDA. - Een opdracht voor Jacob.
22217-27: POLS, LEO EN STROOTMAN, BERNO. - De landschapsstad. Het landschap als basis voor ruimtelijke kwaliteit in woongebieden.
16720-47: POLS. C.P. - Kortgene in oude ansichten. Waarin ook opgenomen Kats.
250909-2737: POMPE-POSTUMA, M. E.A. - Bij open doek. 100 Jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
18120-35: PONNE, WIECHER. - Meppel van vroeger in woord en beeld-2.
18120-34: PONNE, WIECHER. - Meppel van vroeger in woord en beeld.
271218-43: POORT, JOHAN. - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Schetsboek 3.
20420-31: POORTHUIS, M. - Dudok in Hilversum.
18319-10: POORTINGA, D. - Genealogie van het geslacht Rop afkomstig van De Kopstaart te Rottum.
290812-06: POORTMAN, J. - Siebo Siebels` zwoare gaank (Het huus zonder locht). Deel I t/m IV.
250909-157: POORTMAN, J. - Drents geestesleven. Een bloemlezing uit de Drentse literatuur.
250909-218: POORTMAN, J. - Leven rond Schoneveld.
23114-14: POORTMAN, J. - Vlegeljoaren.
26917-40: POPMA, HENK EN POST, JAN. - Excelsior. G. Sierksma 80 jaar.
121118-50: POPPEMA, S.H. E.A. - Water ter verdediging. Vestingbouwkundige bijdragen.
250909-4310: POPPINGA, ONNO E.A. - Ostfriesland. Biographien aus dem Widerstand.
250909-5475: PORTA, A.G. - Alias Braudel.
230612-19: PORTER, R.F, E.O. - Flight identification of European raptors.
251016-142: POSSEL, J.T. E.A. - Ten Boer. Gemeentebeschrijving regio Hogeland.
19615-201: POST, FREEK EN SLAGTER, RUUD. - Varende Slagters. Een kroniek van Groninger binnen- en buitenvaarders.
281219-27: POST, HARM D. - Waar het schip aanmeert, is de liefde niet ver weg. De havenavonturen van Harm D. Post
26315-25: POST, ELVIN. - Groene vrijdag.
8920-24: POST, ANNETTE, VAN DER EN VEEN, HENK, TH. VAN. - Zeven eeuwen Allersmaborg.
61214-03: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - De toekomst van ons grafisch verleden.
14820-46: POST, FREEK. - Een zeemansdroom die werkelijkheid werd. Vrijmoedige herinneringen van Jurjen Hesseling.
51020-59: POST, F. - Groninger scheepvaart en scheepsbouw vanaf 1600.
28514-145: POSTEMA, IWE. - Het slaapstee van diene fij en andere verhalen uit Leek en omgeving.
19913-137: POSTEMA, N.M. - Om ‘e wivedei hinne. Kreambrûkmen yn `e trye Fryslannen.
250909-4921: POSTHUMUS, N.W. - De uitvoer van Amsterdam 1543 - 1545.
4321-26: POSTHUMUS-VAN EIJKELENBURG, LENNIE. - Kant aan de Staphorster toefmuts.
3417-31: POSTHUMUS, R. - Kerk en school in haar verband met de natuur, bestemming en regten der oude costerie- of schoolgoederen in Friesland in het gemeen en in Westdongeradeel in het bijzonder.
250909-860: POSTMA, J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit.
250909-5683: POSTMA, THIJS. - Fokker. Bouwer aan de wereldluchtvaart.
10215-09: POSTMA, ANNEMARIE. - Het leven is perfect. Zeven weken en zeven principes voor een gezond en gelukkig leven.
10215-39: POSTMA, W.P. EN KLEIJN, H. - Kooivogels.
281219-17: POSTMA, J.U. - Tussen Overbosch en Oosterhoorn. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken.
250909-717: POSTMAN, NEIL. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van de 18de-eeuwse filosofen.
101218-02: DRENTSE POT. - Drentse Pot. Van Kruudmoes en kniepertjes.
250909-3837: POT, COR. - Richard Tauber (1891-1948). Zanger zonder grenzen.
27920-25: POTJEWIJD, T. - Winschoten 1940-1945. Vijf dagen oorlog. Vijf jaren bezetting.
4321-33: POTJEWIJD, T. - Winschoten in oude ansichten deel 1.
161220-06: POTJEWIJD, KLAAS. - Erasmus of Rotterdam and his Praise of Folly. Three articles by Klaas Potjewijd.
4920-37: POTOK, CHAIM. - De hand van de golem.
300311-17: POTT-BUTER, HETTIE A. - Facts and fairy tales about female labor, family and fertility. A seven-country comparison 1850-1990.
080310-25: POURRIOL, OLLIVIER. - Mefistowals.
2517-19: POUW, KYRIA R. - Handboek buikdanskleding. Ontwerpen & naaien. Tips & trucs.
5116-51: POWLING, SUZY - Uw mooiste bloementuin. Praktisch advies voor het kweken van meer dan 175 bloemen, struiken en bomen. Eenjarige-, vaste-, en rotstuinplanten, struiken, heesters en klimplanten, bekende bomen [ isbn 9789074777087 ]
27115-10: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
4419-45: PRAGER, HANS GEORG. - Retter ohne Ruhm. Das Abenteuer der Seenothilfe.
151212-44: PRAK, NIELS L. - Smaakvolle tekeningen. De hulpmiddelen bij het bouwen in de jaren 80, 1480, 1780, 1880 en 1980.
250909-174: PRAKKE, H.J. (SAMENSTELLER). - Volksverhalen uit Drenthe of: de bruid waarom niemand danste.
9818-08: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de Olde Lantschap. De Achtste der Zeven Provinciën.
10918-04: PRAKKE, H.J. - Educatie in drukinkt. Memoirettes van een Drentse boekdrukker.
250909-227: PRAKKE, H.J. - Drenthe Hoog Opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker.
250909-1226: PRESCOTT, WILLIAM H. - The world of the Aztecs.
31318-30: PRICE, SUSAN. - Sterkarm!
25619-09: PRICE, MUNRO. - The fall of the French monarchy. Louis XVI, Marie Antoinette and Baron de Breteuil.
250909-5450: PRICHARD, CARADOG. - In de maneschijn.
250909-2378: PRIESTER, PETER. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
250909-1839: PRIJT, JAN. - Dou mie mor n lekker molleboontje.
3417-151: PRINS-SCHIMMEL, META A. - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst.
26917-125: PRINS-POORTER, P.A.C. - Onder het wakend oog van de stad. Noordlaren aan de Hunze en Glimmen aan de Drentsche Aa.
250909-772: PRINS - SCHIMMEL, META A. - Het stadhuis van Franeker. Bouwhistorisch overzicht vanaf 1591 tot 1981.
250909-2984: PRINS, A.H.J. - Groningen middeleeuwse Hanzestad vanaf de waterkant.
110313-10: PRINS, EINTE. - Achter de skerm.
19913-183: PRINS, P.J. - De Miskers. Een biografisch familieverhaal.
16720-42: PRINS, HENNY. - Seven songs of innocence.
16321-46: PRINS, JELLE E.A. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen.
8618-71: PRINS, J.W.P. (RED.). - Een Mauritskerk. IJzendijke 1614-2014.
250909-5690: PRIOR, RUPERT. - Luchtvaart. De gouden jaren. Een geillustreerde bleomlezing.
270112-26: PRIOR, INGEBORG. - De clown en de acrobate. Een verboden liefde in nazi-Duitsland.
250909-2796: PRIORI, A. - Honderd jaar kwalitietsbouw. Bouwbedrijf Eldering / de Vries honderd jaar 1892-1992.
271218-52: ATTO PRODUCTIES E.A. - 326 x Noord-Holland. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
251016-143: PRONK-WIERSEMA, L.M. EN DELVIGNE, J.J. - Het reilen van de zijl. Enkele 15e eeuwse regels van het Aduarderzijlvest.
61218-15: PROP, G. - De historie van een kleine landstad 'Lochem'.
231020-07: PROSE, W. - Voltooid verleden tijd. Een rijksschool in Heerenveen.
040910-19: PROTZ, ROGER. - Europese Bier Almanak.
31114-09: PROULX, E. ANNIE. - Steenstad.
20420-28: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. Sodom en Gomorra I.
130420-35: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. De gevangene I.
130420-36: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. De kant van Guermantes II.
27218-47: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. E.A. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
31317-47: PRUISMAN, THOMAS EN PRUISMAN, KLAAS. - Hellingvolk. Scheepsbouw langs het Winschoterdiep.
28514-147: PRUISMAN, KLAAS EN PRUISMAN, THOMAS. - Het naakte leven.
141013-27: PUCHINGER, G. (RED.). - Het Bachkoor in Nederland. Charles de Wolff, dirigent 1965-1998.
250909-1939: PUISTER, HENK. - Mit maddeln en spaddeln. Verhoalen.
5121-11: PUISTER, HENK. - Bliedschop veur t bezeren.
100312-07: PULKKINEN, RIIKKA. - De grens.
18120-36: PUNT, JANNES. - Meppel. Toen en nu.
250909-547: PURVES, LIBBY. - Continental Drift.
151214-16: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
281117-39: PUTTMANN, FRANCINE E.A. - De joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag. Geschiedenis en restauratieverslag.
250909-3490: PYE, MICHAEL. - The Pirelli Calendar Album. The first twenty-five years.
21120-08: PYKE, DAVID EN MEDAWAR, JEAN. - Hoe Joodse geleerden Hitlers ondergang inluidden.
250909-5490: QUEFFÉLEC, YANN. - De vrouw achter de horizon.
250909-5575: QUINT, MICHEL. - Een liefde die schrijnt.
250909-5576: QUINT, MICHEL. - En mijn pijn zal zoet zijn.
1619-46: QUITE, PIET. - Willem Ruys. Verhalen van de 214, het vlaggeschip van de Lloyd.
13218-47: BO YIN RA. - Het spook van de vrijheid.
13218-49: BO YIN RA. - Eeuwige werkelijkheid / Boven de alledag / Leven in het licht.
13218-48: BO YIN RA. - Het boek van de Koninklijke Kunst.
27218-02: BO YIN RA. - De Wijsheid van Johannes.
23218-02: BO YIN RA. - De zin van het leven.
10919-21: RAANGS, K.A. EN NOORD, P. - V.V. Hunsingo Winsum-Obergum 75 jaar. 1 mei 1917-1 mei 1992.
250909-2384: RABBIE, J.M, BURGER, W. E.A. - De gemeente Peize. Een rapport samengesteld op grond van een algemeen maatschappelijk en cultureel onderzoek gehouden door het Sociologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht Juli-November, 1955.
22117-196: RADIER, HENDRIK. - De voogdij in het noorden en noord-oosten van ons land gedurende de middeleeuwen.
24720-05: RADZINSKY, EDWARD. - De laatste tsaar. Het drama van Nicolaas II.
21215-50: RAEMDONCK, HENRI. - Evangeliepeilingen. Geloofsverdieping voor de zondagen en feesten. Liturgische jaren A-B-C.
250909-4102: RAES, HUGO. - Een faun met kille horentjes.
250909-4482: RAEYMAECKER, D.M.J. DE. - The ego under observation. Childpsychiatric study of 40 three year old low birthweight children and 40 three year old full term and bormal birthweight children.
9315-21: RAHDER, CHRISTIAAN LYDIUS. - Eenige aanteekeningen op het Landrecht voor Drenthe van 1412.
22318-04: BHAGWAN SHREE RAJNEESH. - Ik ben de poort. De betekenis van inwijding / initiatie en discipelschap.
4317-15: RAMAER, J.C. - Geschiedkundige atlas van Nederland 15. De Fransche Tijd (1795-1815).
250909-1321: RANKE-HEINEMANN, UTA. - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit.
19913-184: RAPPOL, M. - In de bodem van Drenthe. Geologische gids met excursies.
261016-66: RASSIN, ERIC. - Niemand is uniek, behalve ik. Hoe je persoonlijkheid voortdurend verandert.
240910-194: RAST, FRIEDEMANN. - J. Bünting & Comp.1806-1981. Ein Ostfriesisches Handelshaus.
16118-11: RATSCH, CHRISTIAN. - Bilder aus der unsichtbaren Welt. Zauberspruche und Naturbeschreibung bei den Maya und Lakandonen.
250909-3178: RAUWERDERHEM. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Rauwerderhem.
17313-110: RAVEN, RIEJA E.A. - De geschiedenis van landgoed Dennenrode 1922-2007.
21917-41: RAWIE, JEAN PIERRE. - Geleende tijd.
10918-61: RAWIE, JEAN PIERRE. - Onmogelijk geluk.
2617-11: RAYNE, JAN (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 1, 1989. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
51020-50: READY, ROMILLA EN BURTON, KATE. - NLP voor dummies. Zet positieve gedachten om in positieve actie.
150611-05: REBSKE, ERNST. - Lampen Laternen Leuchten. Eine Historie der Beleuchtung.
250909-5537: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse belofte.
71213-74: REDFIELD, JAMES E.A. - God en de toekomst van de mens. Persoonlijke groei in een stroomversnelling.
7913-07: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse visie. Het nieuwe spirituele ontwaken.
19913-245: REEDER, HAN (FOTOGRAFIE). - Nissen. Licht, vensters en beelden in middeleeuwse kerken.
250909-4311: REEKEN, ERICH, VON. - Berühmte Butenostfriesen.
121009-56: REEMERS, JACK. - 75 jaar Rode Kruis Eindhoven in beeld 1909-1984.
250909-4069: REEN, TON VAN. - Het diepste blauw.
250909-1196: REES, LAURENCE. - Verschrikkingen in het Verre Oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
25219-54: REESKAMP. J.H.E. - De Nederlandse Paardentram in oude ansichten.
24114-31: REETH, ADELAÏDE, VAN. - Encyclopedie van de mythologie.
311017-54: REEUWIJK, G.F. VAN. - Majesteit, uw trein staat gereed! De geschiedenis van het koninklijk spoorwegmaterieel in Nederland.
18818-13: REGTEREN ALTENA, H.H. VAN E.A. (RED.). - Stadskernonderzoek in ontwikkeling.
1619-32: REGTOP, ARNOLD. - E.P. Moleveld. De kunst van het stilleven.
7420-06: REIFLER, SAM. - I tjing. Een interpretatie voor deze tijd.
030711-68: REIJKEN, TIEMEN, VAN DER EN BIE, WILLEM, DE. - Dubbeldelft. Het veranderend beeld van een halve eeuw Delft.
250909-233: REIJNTJES, ROEL. - Mien liefste, ach, wat is met mij.
3417-99: REINDERS, C.G. - Rust'loos voorwaarts was hun streven. Aspecten van de agrarische revolutie in Groningen, in de periode vanaf het Réglement réformatoir uit 1749, tot de landbouwkrisis van 1880.
27218-81: REINDERS, KEES EN SCHREIBER, FRÉ (RED.). - Hoog boven laand en tied. Verzoamelde Grunneger gedichten van Jan Boer.
30614-22: REINDERS, ROELF. - Heen en weer op het Hogeland. Dagboek van een forens.
161120-12: REINDERS, KEES. - Van dou en nou op t Hogelaand. Een bouk over landschop, kultuur en geschiedenis van t Grunneger Hogelaand ien t Hogelandsters.
271017-05: REINDERS, PIM E.A. - Koffie in Nederland.
111216-36: REINDERS, G. - Rundveeteelt.
150311-65: REININGA, H.B. - Hotel Faber. Geschiedenis van een familiehotel.
271218-33: REININK, H.J. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Vijl en zwaard. Spiegel van Groninger studentenleven 1815-1945.
22217-02: REISINGER, JOSEF. - Die Kupferstecher der Cossmannschule.
250909-5880: REITSMA, DURK TH. - 100 jaar VVV Schiermonnikoog 1899-1999.Van bedstede tot appartement.
251016-145: REKER, SIEMON. - Goidag! Taalgids Groningen.
18219-18: REKER, SIEMON. - Toal. Oost-Groningen. Een cursusboek Oost-Gronings in tien lessen.
26917-126: REKER, SIEMON. - Groninger spelling. Handleiding voor het lezen en schrijven van Groninger teksten.
231011-55: REKER, SIEMON EN HILLENGA, MARTIN. - Taal en teken. Vijftig korte bijdragen op het terrein van de Groninger taal en cultuur.
031109-9: REKER, SIEMON. - Huitema, Bootsma en andere familienamen in Friesland anno 1947. Een retrogade lijst.
21917-10: REKER, SIEMON. - Bolt, Hoeksema en andere familienamen in Groningen anno 1947. Een retrogade lijst.
51119-21: REKER, SIEMON. - Toal. West-Groningen. Een cursusboek West-Gronings in tien lessen.
6220-24: REKER, SIEMON. - Jan Sonius Swaagman's commentatio over het Groninger dialect (1827). Opnieuw uitgegeven en uit het Latijn vertaald.
28219-19: REKER, SIEMON. - Wat stekt mij de poot! Toneel uit West, Noord en Oost (±1930, ±1940 en 1973). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
10918-36: REKER, SIEMON. - Vrij gelijkvormig, en allen daar door niet onaangenaam.
4321-19: REKER, SIEMON. - Dat dou ik die nait noa. Ede Staal zuzooiend op zondagochtend.
22117-136: REKER, SIEMON. - Werk in uitvoering. Woorden in Oldambster boedelinventarissen vóór 1726.
271017-23: REKER, SIEMON. - Dikke woorden. Bikkelhaard, bragelvet, strontdeurnat en hun soortgenoten.
251016-147: REKER, SIEMON. - Voornamen van alle Groningers (1600-1811).
301018-49: REKER, SIEMON. - Toal. Noord-Groningen. Een cursusboek Oost-Gronings in tien lessen.
120511-81: RENARD, HÉLÈNE. - Voorbij dit leven. Religie en wetenschap over het bestaan na de dood.
29119-23: RENES, HANS EN STROETE, ANNEMIEK, TE (RED.). - Voorbij gevlogen. Veranderingen in het Nederlandse landschap 1985-2010.
26917-127: RENKEMA-KRAMER, D. E.A. (RED.). - 100 jaar Christelijk Onderwijs in Leek.
26718-55: RENTENAAR-BAKKER, NEL. - Efkes gloimen.
250909-5468: RENTES DE CARVALHO, J. - De Hollandse minnares.
26917-128: REUNIECOMMISSIE. - 130 jaar openbaar lager onderwijs Ulrum 1877-2007.
18214-21: REUSSIEN, J.G.J. - Tussen Oost-Friesland en New Orleans. Genealogie van de familie Reussien.
23218-17: REUZENAAR, ANNE MARIE. - Eet je fit. Gezonde voeding voor meer energie thuis en op het werk.
20510-5: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch 1975 - 1992.
4321-43: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
240812-11: REVE, GERARD. - Het boek vna violet en dood.
151211-10: REVE, GERARD. - Het boek van violet en dood.
20420-16: REVE, GERARD. - Bezorgde ouders.
4321-42: REVE, GERARD. - Nader tot u.
271118-70: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
24720-39: REVIUS, JACOBUS. - Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer. Boek 5 (1578-1619).
15119-23: REYER, HERBERT. - Ostfriesland zwischen Republik ud Diktatur.
28219-20: REYNDERS, SYNCO E.A. - De wildeboudel van t begun. Groninger literatuur van 1830-1850. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
31318-24: REYNTJES, G.M. - Groningen en ommelanden 1580-1594.
250909-2522: REYSOO, HENK (EINDRED.). - Bomen over Noordwôl.
11519-52: RHIJN, J. VAN. - Rotterdam 1940-1946. Een fotoreportage uit de jaren 1940-1946.
250909-2792: RHIJN, C.H. VAN. - Templa Groningana. De Martini Kerk, de A Kerk, de Nieuwe Kerk en het beheer van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Groningen.
15810-65: RHIJN, J. VAN (RED.). - Rotterdam van A tot Z. Over personen, gebeurtenissen en instellingen van toen en nu in woord en beeld.
3417-152: RHIJN, K.H. VAN E.A. - Vindicat atque Polit 69ste Lustrum Groninger Universiteit.
141013-21: RHODE, CARL C. (TEKST). - Zomeravondpost. Jos van der Sommen.
5520-46: RHODES, RON. - Het Wonder van de Hemel.
19118-49: RICE, ANN. - De sterfelijke vampier.
150211-06: RICE, LUANNE. - Terug naar huis.
250909-5585: RICE, BEN. - Poddy en Dingan.
23320-53: RICHEMONT, R.J. DE. - Hr. Ms. Groningen 1954-1981.
081209-1: RICHMAN, ALYSON. - De zoon van de maskermaker.
181218-50: RICHTER, RALF. - Ivan Hirst. Brittischer Offizier und Manager der Volkswagenaufbaus. Heft 8. Historische Notata Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Wolfsburg
171116-25: RICKE, H. (TEKST). - A.D. Copier. Trilogie in glas.
250909-4678: RIDDER, J.G. DE. - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaren Protestantisme in het Westland 1566-1966.
18818-59: RIDDER, KLAAS, DE. - Texel in oude anischtkaarten.
2719-55: RIDDER, KLAAS, DE. - Texel in oude anischtkaarten deel 2.
9517-34: RIDDERBOS, BERNHARD EN VEEN, HENK, VAN. - Om iets te weten van oude meesters. De Vlaamse Primitieven - herontdekking, waardering en onderzoek.
250909-1856: RIDDERING, J.H. - Schetsen, laidjes en vertelsels, oet Stad en Lande en van Wiedweg.
250909-1817: RIDDERING, J.H. - De wereld deur ?n Grunneger bekeken.
170212-12: RIDER HAGGARD, H. - De mijnen van koning Salomo.
5520-10: RIEMEN, ROB. - Adel van de geest. Een vergeten ideaal.
31017-26: RIEMENS, JAAP. - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834.
29917-35: RIEMERS-LAHNSTEIN, CONNY. - Kleurrijke knipsels.
250909-927: RIEMERSMA, TRIENUS. - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945.
250909-2946: RIENKS, K.D. E.A. - Ora et Bibe. R.K.S.V. Abertus Magnus 1896-1996. Honderd jaar geschiedenis van een studentenvereniging.
21313-17: RIENSTRA, JEHANNES (FOAROPWURD). - Mantgumer mjitte. De ferse en forhalen bikroand yn de priisfragen 1958, 1959 en 1960 fan it Rely Jorritsma Founs.
050113-38: RIEPMA, B. - Herkenning en verwondering. Vertelsels uir het verleden van DSW Stadspark.
251019-19: RIESEN, WOUTER, VAN. - Albarta ten Oever.
21917-08: RIET, RON, VAN EN BAKKER, JACQUES. - Robert en Bertrand. De Alvestedetocht.
8917-20: KUTSCH LOJENGA-RIETBERG. - Huis Bergh. Kasteel-kunst-geschiedenis.
11220-03: RIETEMA, J. - Uit het dagboek van mevrouw Slapsma-Tiessens. Deel I en II.
270909-137: RIETEMA, J. - Pluustergoud. Grönneger verhoalen.
111216-18: RIEZLER, SIGMUND, VON. - Geschichte der Hexenprozesse in Bayern. Im Lichte der allgemeinen Entwicklung dargestellt.
250909-1421: RIGHART, HANS EN RAMAKERS, JAN. - Steigers weg! Bouw-en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945 - 1981.
250909-5912: RIJK, PETER, DE. - Alles over namen.
250909-2275: RIJKEN VAN OLST, H. - De provincie Groningen en overig Nederland. Een statistische analyse van de Groningse bijdrage tot de nationale welvaart en van het aandeel daarin, dat Groningen ontvangt.
5121-16: GRONINGER RIJKSKWEEKSCHOOL. - Het Zilveren Gedenkfeest van den Heer G. van Milligen als Directeur der Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen 1 januari 1869 - 1 januari 1894.
5121-15: GRONINGER RIJKSKWEEKSCHOOL. - Gedenkschrift van het zilveren eeuwfeest der Groninger Rijkskweekschool 1 November 1881 - 1 November 1886.
6720-41: RIJNDERS, MIEKE EN REINDERS, PIM. - R.N. Roland Holst. Richard Nicolaus Roland Holst (1868-1938).
51020-09: RIJS, BART. - Het hemels vaderland. Hollanders in Siberie.
011110-33: RIJSWIJK, HANS. - Het Nieuwe Glas. Een eigenzinnige wijk in Hoorn.
211120-22: RIJT, HETTY, VAN DE EN PLOOIJ, FRANS X. - Oei, ik groei. De 10 sprongen in de mentale ontwikkeling van je baby.
23320-03: RIKSEN, ROANLD. - Shiatsu kosmetiek.
23320-04: RIKSEN, ROANLD. - Shiatsu kosmetiek. Methodiek.
8416-26: RILEY, NOËL. - Tegels. De geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel.
180112-61: RINGE, SHARON H. AND KIM, H.C. PAUL (ED.). - Literary encounters with the reign of God.
10320-01: RINSEMA, T.J. - Meppel en het water.
250909-210: RINSEMA, T.J. - Van Secretarie tot stadskantoor 1853-2003. 150 jaar gemeentehuis in Meppel.
18120-37: RINSEMA, T.J. - Oranje en Meppel 1785-2001.
17313-112: RINSEMA, T. J. - Honderd jaar Concordia.
18120-38: RINSEMA, T.J. - Joden in Meppel 1940-1945.
271118-35: RIO, M.L. - Als wij schurken waren.
250909-5464: RIOTTA, GIANNI. - Vuurwerk in de ochtend.
070120-16: RIPPELINO, ANGELO MARIA. - Magisch Praag.
251019-13: RISPENS, M. - Met het oegh (oog) op de toekomst. 100 jaar Christelijk onderwijs in Munnekezijl.
110313-11: RITTERBAND, OLLY. - Ik wol net dea.
23715-13: RITZEMA VAN IKEMA, K.J. - Ommelander geslachten. Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis
050113-29: RITZEMA, PIETER (EINDRED.). - Groeten uit Spijk. Spiek vrouger en nou.
050113-30: RITZEMA, PIETER EN GARDENIER, FRITS (SAMENSTELLERS). - Bierum in beeld. Fotoboek.
22117-137: RITZEMA, JAN PIETER. - Winsum-Obergum in oude ansichtkaarten.
14820-06: RIVIERA-ILSEN, ANKIE, LA. - Har libbensferhaal. Geertje Pieters Hoogland. / Zijn levensverhaal. Justus Fredrik Ilsen.
27218-17: ROBERT, PAUL, BOS, ROLF EN TERPSTRA, PIETER. - 50 jaar Afsluitdijk. Herinneringen van dijkers, denkers en drammers / 50 jaar IJsselmeer. Afsluiting van de Zuiderzee en de gevolgen daarvan.
250909-5693: ROBERTS, PETER. - Veteran & vintage cars. Hundreds of magnificent cars, their makers and drivers.
11220-23: ROBERTS, NORA. - Vastberaden.
11220-24: ROBERTS, NORA. - Een nieuw begin.
010811-33: ROBERTSON, PAMELA (ED.). - Charles Rennie Mackintosh. The architectural papers.
281219-34: RODDA, EMILY. - Deltora 2. Het Tranenmeer
281219-35: RODDA, EMILY. - Deltora 1. Het Zwijgbos.
281219-33: RODDA, EMILY. - Deltora 3. De Rattenstad.
191118-28: RODENBURG, FLIP (TEKST). - Muzijkstukken. Het dansmuziek-manuscript van Jacob Pieters Beukema.
21018-53: RODENBURG, A. - Oud Rijswijk.
19913-17: RODERS, S. - Honderd jaar vereeniging van handelaren, gevestigd te Groningen . 1847-1947. Eenige grepen uit hare geschiedenis.
4720-20: RODRIGUES. PEREIRA, A.S. - Studies in Aramaic Poetry. (c. 100 B.C.E. c. 600 C.E.). Selected Jewish, Christian and Samaritan Poems.
19913-246: ROEKEL. JOOP, VAN. - Groninger stadsgezichten 1910 - 1930. Lithografieën van Ferdinand van Wolde (1891-1945).
250909-2507: ROEKEL, JOOP, VAN E.A. - Groningen overbrugd. Dertig en één bijzondere bruggen in de stad en provincie Groningen.
250909-4405: ROEKEL, JOOP, VAN EN AALTINK, YVONNE. - Vruchten van Minerva. Bekroonde romantische werken 1824-1851.
61218-16: ROEKEL, G. VAN. - Marken en buurschappen, boeren en boerderijen in de Graafschap.
131220-19: ROEKEL, JOOP, VAN. - De schildersfamilie Wassenbergh en een palet van tijdgenoten.
250909-2960: ROELANTS, J.M.A. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het hondervijftig-jarig bestaan van de Groote Societeit te Groningen opgericht 1 november 1765.
250909-1901: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
250909-1834: ROELOFS, LERUS. - Tussen tied en altied.
231011-91: ROELOFS, LERUS. - De keersvlam.
231011-92: ROELOFS, LERUS. - Nait wied weg.
241117-28: ROELOFS, J. (VOORWOORD). - Vereeniging Friesch-Groningsche Coöp. Beetwortelsuikerfabriek. Gedenkschrift 1913-1938.
220310-128: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
220310-129: ROELOFS, LERUS. - Van nijs.
22718-51: ROEPER, VIBEKE E.A. - De Batavia te water.
250909-1538: ROES, JAN. - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns 1887-1901.
8618-16: ROESINK-DIETERS, G.D. (VOORWOORD). - Drouwenermond 150 jaar.
140910-36: ROESSEL, NOL, VAN. - B`ons op Gineind.
2719-30: ROEST, HANS. - Overijssel bevrijd.
250909-5107: ROEST, JOOP. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
250909-1276: ROEST, BERT. - Reading the book of history. Intellectual Contexts and Educational Functions of Franciscan Historiography 1226-ca. 1350.
15617-52: ROEST, JOOP. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
250909-4683: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAKKER, BOUDEWIJN. - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
71213-117: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAART, THEO. - Een plaats van bezinning. 100 jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
210119-41: ROEVER, MARGRIET, DE (RED.). - Amsterdam: Venetie van het Noorden.
281219-28: ROFFEL, EELCO E.A. - Een geschiedenis apart. 50 Jaar Partij van de Arbeid in het gewest Groningen.
261016-14: ROFFEL, ROEL J. - Rumoer in 's-Heerenkerke. Een realistische streekroman.
2719-46: ROGERS, ANTHONY. - Battle over Malta. Aircraft losses and crash sites 1940-42.
250909-3495: ROGGE, ELIS M. - Naaldkunst, kantwerk en handweven.
8920-49: ROGGEN, C. - Aasters. Dialect Oosterschelling.
51015-191: ROGGENKAMP, C. - De zeevaartschool van Delfzijl in het vijfde kwart van haar bestaan.
30614-68: ROGGENKAMP, C. - 100 jaar Zeevaartschool Delfzijl 1856-1956. Van School voor Nijverheid en Zeevaart tot Noorderkweekschool voor de Zeevaart
4720-21: ROGLAND, MAX. - Alleged Non-Past Uses of Quatal in Classical Hebrew.
271218-26: ROIJEN, R. VAN E.A. - In en om Groningen.
250909-1451: ROMBACH, J.H. - Nederland en het Rode Kruis.
121009-42: ROMBOUT, JAN E.A. (RED.). - Dr. S. van Mesdagkliniek Opengesloten.
260312-149: ROMEIN, T.A. - De Hervormde Predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861.
9315-61: ROMEIN, THOMAS. - Neoclassicisme in Friesland. Terband.
250909-24: RÖMER, CHR. U. G. (RED.). - Bibelhandschriften. Bibeldrucke. Gutenbergbibel in Offenburg.
190410-48: ROMIJN, CLEMENS. - Joseph Haydn. Leven en werken.
26718-42: ROMIJN, WIM. - Van ploegpaard tot polopony.
20419-51: ROMMELSE, GIJS. - Follow me. De M-fregatten van de Karel Doorman-klasse.
181119-28: ROMPELMAN, MATTANA. - Als kinderen vragen. De afscheiding van 1834 voor kinderen verteld.
15518-34: RONNER, B. - Een tempel in turfgraversland. Een rondwandeling om, in en onder het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Scharmer-Harkstede te Harkstede in Groningerland. Tevens een speurtocht naar de bouwprincipes van de kerk.
29119-29: RONNER, DICK (RED.). - Kerken met een leeuw in De Marne. Ulrum - Niekerk - Vierhuizen.
130420-26: ROOBOL, FEMKE. - De laatste winter.
060211-28: ROODBERGEN, SAKE E.A. - Kievit tussen pet en wet. Hijkes en Sijkes.
250909-3953: ROODBERGEN, SAKE P. - B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief.
20919-37: ROOIJAKKERS, GERARD E.A. - De historie van een Brabants boerenhuis. De musealisering van het platteland.
15617-44: ROOIJAKKERS, GERARD E.A. - Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen.
7814-62: ROOIJEN, MARTINE, VAN. - Het avontuur van Groningen. Reisgids voor kinderen van acht jaar en ouder.
4119-19: ROOIJEN, J.J. VAN E.A. - 100 jaar Openbaar Onderwijs in Ruischerbrug. Ruischerbrugschool.
20420-50: ROOIJEN, MAURITS, VAN. - Rust en Vreugd. De nalatenschap van het Wassenaarse echtpaar Van Ommeren-de voogt.
250909-4720: ROOKER, P.M. - Enkhuizen. Gister is voorbij.
19913-82: ROOKS, P. EN MEIJER, K. - Onstwedde, rond `t Loug en `t Wold.
10919-40: ROOS, JAN ALEXX, DE E.A. - Vogelgebieden in Groningen.
6720-18: ROOS, DOEKE. - Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750. Het admiralengeslacht Evertsen.
16720-14: ROOS, A.G. - Catalogus der incunabelen van de Bibliotheek de Rijksuniversiteit te Groningen.
290812-09: ROOS, JEANNE EN EIJNDHOEVN, RIA, VAN. - Koken als een kok. Intervieuws, recepten en tips van twintig beroemde chef-koks uit Nederland en België.
17313-09: ROOS, A.G. - Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
8319-54: ROOS, DOEKE. - De Nederlandse loods in de Tweede Wereldoorlog.
16720-15: ROOSE, LODE. - Anna Bijns. Een rederijkster uit de hervormingstijd.
120511-16: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vechten tot waken. Een halve eeuw gezondheidszorg voor de Friese veestapel.
020911-18: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vader op zoon. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 1900-1950.
24720-06: ROOSEVELT, FRANKLIN D. (BEGELEIDENDE BOODSCHAP). - Zestiende rapport aan het Congres van de Vereenigde Staten over de werking van leen - en - pacht. Voor de Periode, geeindigd 30 Juni, 1944.
71220-09: ROOSINK, GERRIT. - Haiku's van het Hoogeland.
5118-31: ROOT, GINEKE. - Kralensieraden gehaakt en gebreid.
021217-21: ROOY, A.J.J. VAN. - Nederlandse kerkbouw op een keerpunt.
051010-32: ROS, F.U. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
250909-4704: ROSENBERG, H.P.R. EN BOOIJ, R.J. DE. (RED.). - Dwarsweg-weg. Ontstaan, verval en herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag.
51020-51: ROSENBERG, MARTINA. - Moeder, wanneer ga je nu eens dood? Als de zorg voor je ouders een beproeving wordt.
22718-06: ROSENBLUM, MORT. - Rijk van olijven. Geschiedenis en overlevering van een edele vrucht.
5217-07: ROSENBOOM, THOMAS. - Publieke werken.
23814-02: ROSENBOOM, THOMAS. - Gewassen vlees.
141117-20: ROSENBOOM, THOMAS. - Gewassen vlees.
51119-11: BOSCH VAN ROSENTHAL (VOORWOORD). - Groningen.
28217-16: ROSNAY, TATIANA DE. - Het huis waar jij van hield.
10221-23: ROSSIER, F.C.M. - Mystiek in Frankrijk. Zoektochten naar de Romaanse mens. Deel XVIII: Een pelgrimstocht naar Bourgogne.
250909-2643: ROSSUM, FRANS, VAN (TEKST). - Van Lauwerszee tot Dollard tou. 125 jaar waterstaatkundig beheer van stad en ommelanden door de Provinciale Waterstaat.
19615-172: ROSSUM, G.M. VAN. - Onder de hemel van Skylge.
121120-17: ROST, NICO. - De vrienden van m'n vader. Herinneringen aan de Folkingestraat.
91113-55: DRENTHE /ROSWINKEL. - Drenthe / Roswinkel. Stafkaart Roswinkel.
221119-15: ROTH, PHILIP. - Operatie Shylock.
22217-24: ROTH-BODJADZHIEV, GERTRUD. - Studien zur Bedeutung der Vögel in der mittelalterlichen Tafelmalerei.
10414-25: ROTTHIER, RUDI. - De Koranroute.
2919-06: ROUKEMA, J.H. E.A. - Ter nagedachtenis aan de gevallenen tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in de gemeenten Zuidlaren, Anloo, Gieten en Vries.
130213-25: ROUSSELET, JOSETTE EN LAVEDRINE, ANNE. - De Mediterrane eetgewoonte. Een bron van gezondheid.
10918-25: ROUWELER, HANNIE (SAMENSTELLING). - Uit het Noorden waait de muze aan. Dichters over Groningen.
8416-44: ROUWELIER, HANNIE. - Steen en huid.
30315-05: ROY, DENISE. - Mindfulness voor moeders.
26315-03: ROYEN, HELEEN VAN. - De mannentester.
61218-32: ROYEN, HELEEN, VAN. - De hartsvriendin.
250909-4081: ROYEN, HELEEN VAN. - De ontsnapping.
261016-26: ROYEN, C.J. VAN E.A. - Homo res sacra homini. Bijdragen Prof. Dr. H.J. Prakke aangeboden bij zijn afscheid als directeur van de Koninklijke Van Gorcum & Comp. N.V. te Assen.
110313-12: ROZENDAL, ANDERS M. - Werom nei Steinwert.
191113-22: ROZENDAL, ANDERS M. - Under de sinne fan Ivige.
4119-14: RÖZER, MARCEL. - Zo vader. Een keuze voor de Waffen-ss die generaties lang nadreunt.
9916-21: RUBENSTEIN, RENATE. - Over Israël.
250909-4188: RUBENSTEIN, RENATE. - Tijd van leven.
250909-4473: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden.
250909-1886: RUBINGH, JANKA. - n blokje in t ronde. Gedichten met foto’s.
71213-27: RUBINSTEIN, RENATE. - Wat vliegt de tijd!
250909-3542: RUDD, NATALIE. - Peter Blake.
250909-1356: RUDE, GEORGE. - Europe in the 18th Century. Aristocracy & the Bourgeois Challenge.
250909-1161: RUFFLE, JOHN. - Heritage of the Pharaohs. An introduction to Egyptian Archaeology.
051010-54: RUIJSSENAARS, ERIC E.A. - 40 jaar Vegro 1959-1999. Een historisch overzicht van Groothandel Vegro B.V.
10918-37: RUITEN, JOEP, VAN EN ZEE, SYTSE, VAN DER. - Het verhaal van de Groninger kerken. Van Waterspuwer tot Hondenslager / Van Focke tot Festival.
22718-55: RUITENBERG, PETER. - Westfriese Streekwoorde.
250909-718: RUITER, WILLLEM, DE. - De vooruitgang of het noodlot van Faust. Drie dialogen over de kwaliteit van het bestaan.
8917-18: RULLMANN, MIRJAM (EINDRED.). - Dromen van het Paradijs. Islamitische kunst van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
25618-03: RULOF, JOZEF. - Een blik in het hiernamaals.
250909-1021: RÜMKE - VAN HOORN, M. E.A. - De Van Hoorns van Oosternieland.
6514-40: RUSHDIE, SALMAN. - De verleidster van Florence.
20510-12: RUSHDIE, SALMAN. - De grond onder haar voeten.
130420-37: RUSHDIE, SALMAN. - Shalimar de clown.
141117-06: RUSSCHEN, JANNES. - De Marne. Land van dijken en wierden.
250909-2985: RUST-DIJKEMA, E. (SAMENSTELLING). - Zeeheldenbuurt. Westerhaven in Groningen.
250909-3939: RUTGERS, A. - Vogels van Australie Deel 1 en 2.
11220-07: RUTGERS, S.J. - Beschrijving van Kolham.
250909-2603: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen dorp tussen Drentse A & Hondsrug.
51119-22: RUTGERS, S.J. EN AMERIKA, KASPER. - 700 Jaar Kolham. Van veen en heide tot gasbel.
251016-148: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen, dorp tussen Drentse A en Hondsrug. Deel 2.
15815-29: RUTTING, RAYMOND. - The Art of News. Photography.
10119-44: RUYSSENAARS, KÄTHE EN THELEN, TON. - Käthe Ruyssenaars. Vrienden voor het leven.
9517-41: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNA E.A. - Kleurrijk verleden. Edam. De glazen van de Grote Kerk.
250909-5390: SA, SHAN. - Keizerin.
221110-13: SAADAWI, NAWAL EL. - Mijn reizen rond de wereld. Complete editie: 1. Reis naar India. 2. De andere kant van de wereld.
20420-33: SAAKES, SYLVIA I. - De logica van een crisis. Over de logica van gevoelens en emoties bij trauma, depressie, burnout, bij een crisis zonder naam of onder andere naam en bij lichamelijke pijn.
290812-25: SAAL, C.D. E.A. - Bedreigd bestaan. De sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen.
150310-34: SAALTINK, H.W. (ANNOTATIES EN INLEIDING). - Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius.
10417-49: SAFRAI, SJMUEL. - Een volk met een land. Het ontstaan van het jodendom.
250909-5549: SAGAN, FRANÇOISE. - Bloed van waterverf.
080310-37: SAGAN, FRANÇOISE. - Een roerloos onweer.
10520-35: SAGE, ANGIE. - Septimus Heap. Boek één: Magiek.
15617-19: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS. - De oorlog met Catilina / De oorlog met Iuygurtha / Historische fragmenten / Brieven aan Caesar / Smaadschrift tegen Cicero / Appendix.
250909-2129: SALOMONS, K. - De Waakvlam. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het gasbedrijf Hunsingo.
281219-02: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit de oude tijd.
19615-203: SALVERDA, JOHAN. - Van turfvaart tot volksvermaak. Met: Opkomst en bloei van het Skûtsjesilen.
27218-12: SÄLZER, SABINE EN DICKHAUT, SEBASTIAN. - Basic cooking. Smakelijk, goed en snel koken.
31518-47: SANDEN, WIJNAND, VAN DER. - Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen.
250909-2218: SANDERS, ROEL. - De kerk met de zwaan. Grepen uit de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk uit Zuidwolde.
250909-4300: SANDERS, HELMUT. - Die Bevölkerungsentwicklung im Kreise Wittmund seit des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Bodenarten.
26319-40: SANDERS, R. - 75 jaar Christelijk Lager Onderwijs in Schuinesloot 1915-1990.
18619-36: SANDERS, ROEL. - Schilders van Drenthe.
18319-03: SANDERS, ROEL. - De wonderbaorlijke reizen en aovonturen van meneer Prikkebien.
250909-241: SANDERS, ROEL. - Blui in november.
4216-156: SANDERS, R. - Zuid- en Noordwolde in oude ansichten.
4720-22: SANDT, HUUB, VAN DE AND FLUSSER, DAVID. - The Didache. Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Christianity.
250909-582: SANFORD, ANNETTE. - Eleanor & Abel. A romance.
23715-32: SANTE, J.W. VAN. - Westzaan in oude ansichten.
190410-17: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana Moeder Majesteit 1909-2004.
17817-28: SANTEN, BETTINA, VAN. - Scholen en schoonheid. Tweehonderd jaar Utrechtse basisscholen.
250909-1880: SAP-AKKERMAN, NIES. - Opa’s jonge joaren.
8920-12: SAP-AKKERMAN, NIES. - Boetenkaande. Mengelmous 2.
250909-3140: SAPPEMEER - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
250909-5523: SARNO, LOUIS. - Het lied van het regenwoud.
18319-35: SAS, HANS. - Mien Hogelaand.
28514-149: SASSEN, G. - Ter Apel in oude ansichten.
121009-43: SASSEN, A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964 - 1989. Verslag van de Lustrumviering.
250909-3207: SATELLIETBEELDATLAS. - Satellietbeeldatlas van Nederland. Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-satelliet.
10520-36: SCARROW, SIMON. - Gladiator. Vechten voor vrijheid.
10520-37: SCARROW, SIMON. - Gladiator. Straatvechter.
4216-172: SCHAAF, J.C.P. - Bouwen in vertrouwen.75 jaar Woningstichting Patrimonium.
250909-291: SCHAAFSMA, C. - Uit Eelde's jongste eeuw. Verandering in veelvoud.
231020-53: SCHAAFSMA, ERICA. - Met de camera door het Lauwersmeergebied.
10320-02: SCHAAFSMA, C. E.A. - Gij kent mij: ik ben de Bulgaar. Eelde's tweede bijnamenboek.
250909-1491: SCHAAFSMA, CATHRINUS EN ODDING, ALBERT. - Jan Pelleboer. Weerman en dorpsmens.
250909-336: SCHAAFSMA, C. EN ARENDS-LUINGE, M. (RED.). - Een nieuwe kijk op het oude Eelde.
28514-37: SCHAAFSMA, CATHRINUS (EINDRED.). - Leve de landbouw! Een eeuw Noordenveldtentoonstelling 1910-2010.
8416-52: SCHAALMA, ALBERT. - Epyllion. Het Boek van de Eerste tijd. Een reconstructie / een hommage.
15518-20: SCHAAP, DICK. - The Battle of the Atlantic. De grootste duikbootoorlog uit de geschiedenis.
250909-1653: SCHAAP, DICK (TEKST). - Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer
250909-5666: SCHAAP, DICK. - Brug naar de zeven zeeen. Holland Amerika Lijn honderd jaar.
19615-144: SCHAAPMAN, ERWIN J. - Zuudlaordermaark, 700 jaar?
22217-34: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
131220-03: SCHAFER, LOTHAR. - Popper.
250909-4844: SCHAGEN, TOON, VAN (EINDRED.). - Jubileumboek ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de RKVV R.P.C. 10 jan. 1931-1981.
250909-403: SCHAICK, G. VAN. - De erfenis uit Haarlem voor Femmechie en Jaopik van Dwingel. Een drentsch verhaal.
251016-44: SCHAIK, P. VAN EN SPAHR VAN DER HOEK, J.J. (RED.). - Geschiedenis van Smallingerland.
11019-28: SCHAIK, REMI, VAN. - Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering.
250909-2417: SCHAIK, REMI, VAN E.A. (RED.). - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
151212-45: SCHAIK, EVA, VAN EN VRIES, ALEX, DE. - Open Circle. NND/Galili Dance.
280412-11: SCHALKWIJK, H.J. VAN. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
5121-05: SCHAME, SIMON. - De Amerikaanse toekomst. Een geschiedenis.
16321-24: SCHARLOO, MARJAN (RED.). - Teylers Museum 1784-2009. Een reis door de tijd.
24719-48: SCHAUER, TH. EN CASPARI, S. - Elseviers Alpengids. Met meer dan 700 kleurenafbeeldingen van planten, dieren , stenen en mineralen.
181119-71: SCHEELE, PETER. - Onbekendegod.nl.
101213-05: SCHEEPMAKER, ANNE. - Nachthonger. Gerechten die het daglicht niet kunnen verdragen.
22718-07: SCHEEPSTRA, JEANNE EN STAM, ANNEBET. - Kook-kalender.
20419-52: SCHEEPVAART. - Vom Seenotkreuzer zum Strassenkreuzer. Bremen-Munchen 1987. Die Theodor Heuss schreibt Transport-Geschichte.
31017-02: SCHEER, D.H. VAN DER, BOOM, H. EN LESTURGEON, A.L. - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door die podagristen
14520-01: SCHEER, D.H. VAN DER E.A. - Het boek der Podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst.
271120-10: SCHEERINGA, BO. - Ruim leven. Een portret van Noord-Groningen en haar bewoners.
20419-27: SCHEERS, M.C. - Twintig jaar Stichting Woonhuismonument.
050219-50: SCHEFFER, C. EN NIEMEIJER, A.F.J. - Architectuur en stedebouw in Zuid-Holland 1850-1945.
141117-34: SCHELHAAS, H. E.A. (RED.). - Historische kerken in Overijssel.
120712-21: SCHELL, ALEXANDER, VAN. - Levensgevallen en mengelwerken van Alexander van Schell, deelgenoot der ongelukken van Frederik, vrijheer van der Trenck.
250909-5194: SCHELLART, A.I.J.M. EN ZIJL, PIET HEIN. - Kijk op kastelen.
250909-5885: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 1 en 2.
250909-5835: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 2.
8618-70: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling... vroeger, deel 1.
250909-353: SCHELT. L.H. VAN. - Fragmenten uit de geschiedenis van Zweeloo.
12316-175: SCHELTEMA, H.J. E.A. (RED.). - Vlammomenten. Vijftig jaren uit anderhalve eeuw Vindicat Atque Polit. 1815-1965.
22117-138: SCHELTEMA, H.J. E.A. (SAMENSTELLERS). - Pro Excolendo Iure Patrio 1761-1961.
4216-134: SCHELTENS, WIL EN SCHELTENS, BEN. - Een zelfbewust dorp. Loppersum in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.
141210-23: SCHELTENS, WIL (RED.). - Swaarde kraaien. Vattiende schriefwedstried.
141210-24: SCHELTENS, WIL (RED.). - Rötterd. Twaalfde schriefwedstried.
250909-1958: SCHELTENS, WIL (RED.). - Wonderliek. Achtst schriefwedstried in Grunneger streektoal.
12316-123: SCHELTENS, B. E.A. - Fotoboek Loppersum / Garrelsweer / Wirdum.
250909-3026: JAPENGA C.J. EN TERWISSCHA VAN SCHELTINGA. - Lijnco 1936 - 1986. Het 50-jarig bestaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v. te Groningen.
250909-1030: SCHENKENBERG VAN MIEROP, PH. M. - De Rotterdamse familie van Mierop en verwante geslachten. Deel I: (1585)1660-1755(1784).
250909-385: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging ‘Ons Dorpshuis’ 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
19913-185: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging `Ons Dorpshuis` 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
250909-42: SCHEPERS, KEES. - Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super Cantica. Editie en teksthistorische studies. Deel I, II en III.
17313-10: SCHEPERS, J.B. - Groningen als Hanzestad.
281217-48: SCHEPPER, VERONIQUE, DE. - Kant uit Brugse kerken en kloosters.
4216-135: SCHERINGS, H. - Van zaaiviool tot aftakas. Agrarische bedrijvigheid in Middagherland van 1900 tot 1990.
141210-12: SCHERPENBERG, FRANS FERDINAND, VAN. - De notificatie van het wisselprotest.
250909-2920: SCHERPHUIS, A. - 25 Jaar Prof. Heymansstichting Groningen.
250909-72: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco.
250909-4889: SCHIJNDEL, W. VAN (SAMENSTELLING). - Jubieleumuitgave v.v. Gemert 1912-1982.
250909-2720: SCHIJVE, AD E.A. (RED.). - Altijd meer welsprekendheid. 125 jaar Rederijkerskamer Eendracht Zuidhorn.
08012013-02: SCHILDERS, ED (TEKST). - In-druk. Van Wiegedruk tot Grafschrift.
111216-27: SCHILDERS, ED (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Utrecht ca. 1905. Schaal 1:25.000.
250909-5094: SCHILFGAARDE, A.P. VAN E.A. (RED.). - Gelders Mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
311016-30: SCHILLING, TON (SAMENSTELLING). - Spoor, onze generaal door zijn vrienden en soldaten.
170112-78: SCHILLING, GOVERT. - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
22718-26: SCHILSTRA, J.J. - De stolp te kijk.
08012013-27: SCHILT, JEROEN EN WERF, JOUKE, VAN DER. - Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990.
281219-10: SCHIMMEL, J.A. EN SIEPENBEEK, PETER. - Oud Nijmegen begin deze eeuw.
250909-5103: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, C.O.A., BARON E.A. - Gezichten in Rheden en Rozendaal.
191118-24: SCHIPPER, BOB E.A. (LUSTRUMCOMMISSIE). - Groninger Studenten Roeivereniging Aegir 1878-2003.
250909-1114: SCHLESINGER, ARTHUR M. - De duizend dagen. John F. Kennedy in het Witte Huis. Deel 1 en deel 2.
250909-4304: SCHLICHT, ELISABETH E.A. - Das Bilderbuch von der Ems.
281119-09: SCHMAELING, TONY. - Het groot Grieks Kookboek.
61115-46: SCHMID, IREEN. - Buxus.
1814-42: SCHMID, PETER E.A. - Wilhelmshavener Tage Nr. 2. Ländliche und stadtische Küstensiedlungen im 1. und 2. Jahrtausend.
050219-07: SCHMIDT, ANNIE M.G. EN WESTENDORP, FIEP. - Otjes kookboek. Met recepten van Louise Bos en Roos Voorsluis.
19913-215: SCHMIDT-BETERSEN, J. - Wörterbuch und Sprachlehre der Nordfriesischen Sprache und Mundart von Fohr und Umrum.
11220-21: SCHMIDT, FRITS. - Te laate genodigt of in 't geheel vergeten. De positie van Hasselt en Steenwijk binnen het bestuur van het gewest Overijssel 1621-1795.
22718-27: SCHMIDT, HORST. - Rashoenders.
250909-613: SCHMITTER, ELKE. - Mrs. Sartoris.
250909-5363: SCHMITTER, ELKE. - Lichte dwalingen.
21317-19: SCHNEIDER, ROBERT. - Jan van Leiden. Het wonderbaarlijke leven van Jan van Beukels.
250909-3902: SCHNEIDER, BERNHARD. - Kooi- en volièrevogels. Huisvesting, verzorging, voeding. Waardevolle tips voor het fokken.
16214-64: SCHNEIDER, ROLF E.A. - De 100 mooiste kathedralen van de wereld.
250909-5295: SCHNITZLER, ARTHUR. - Therese. Kroniek van een vrouwenleven.
250909-1133: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen. Deel I.
18818-52: SCHOENMAKER, WIM EN POSTMA, THIJS. - KLu vliegtuigen. De vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht vanaf 1913.
250909-5257: SCHOENMAKERS, TON EN JAS, JORIEN. - Slang, esculaap en gaper. Medisch-farmaceutische symbolen.
250909-4780: SCHOEVERS, S. EN JONG, L.W.M. DE. - Een bank boekje. 85 jaar coöperatieve bank in Laren.
131109-5: SCHOGT, PHILIBERT. - Daalder.
251019-61: SCHOL, AAD. - Texelse jutters.
16321-41: SCHOLMA, MARTIN EN MEIJER, FOLKE (SAMENSTELLERS). - Sneeuwboek. Groningen, februari '79.
22117-73: SCHOLTE, HENK E.A. (SAMENSTELLING). - Liesterlaidjes. Een bundeling van 33 liedjes uit vijf lespakketten, in gecorrigeerde versie.
150311-106: SCHOLTE, HENK. - Vervrömd. Grunneger gedichten mit vertoalen in t Oostfrais deur Carl Heinz Dirks.
250909-2668: SCHOLTEN, F.T. - Rombout Verhulst in Groningen. Zeventiende eeuwse praalgraven in Midwolde en Stedum.
220310-208: SCHOLTEN, H.J. EN VAREKAMP, J.N. - AAS Architecten. Gemeentekantoor Leyweg | Den Haag. Aanmelding Architecten Selectie. November 2004.
301018-31: SCHOLTEN, ELLEN. - Toornwerd. Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon.
090710-50: SCHOLTMEIJER, H. - Woordenboek van de Overijsselse Dialecten deel 1, 2 en 3. Het Huis A, B en C.
130213-33: SCHOLTMEYER-KNAPPER, SIET. - Mengelmous 4. Kinderteut.
19615-180: SCHOLZ, FRANK E.A. (RED.). - Ostfriesland. Natur, Landschaft, Menschen, Schicksale. Ein Lesebuch. Schlütersche /
25520-30: SCHOMAKER-LANGENTEILEN, ALWIN. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1961.
19819-03: SCHOMAKER, LAMBERT. - Verhalen uit Valthermond deel 2.
251016-149: SCHONEVELD, JAN. - Groninger kerken en hun schilderingen.
250909-2772: SCHONEVELD, JAN EN VISSCHER, GUUS. - Op zoek naar Villa Cruoninga.
1518-52: SCHÖNFELD WICHERS, K.D. - Woordenboek Nederlands-Twents.
250909-4958: SCHOONBROOD, M. EN GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken. Tweede reeks.
5520-52: SCHOONHOVEN, TON, VAN. - Zeemanstaal spreken we allemaal. Het dagelijks gebruik van zeemanstaal.
250909-5799: SCHOONOORD, D.C.L. (RED.). - Honderd Jaargangen Marineblad.
08012013-28: SCHOOR, HENK, VAN DE E.A. - NS laat bouwen. Stations sinds 1980.
140110-17: SCHORREN, DERWIN. - Het grasgroene Groningen. Over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
18319-22: SCHORREN, DERWIN (SAMENSTELLING). - Onner zoo'n gewölf van blauwe lucht. Een bloemlezing met gedichten van de Groninger dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
21120-11: SCHORTINGHUIS, D.H. - Met de dood voor ogen. Herinneringen van de verzetsstrijder mr D.H. Schortinghuis.
2719-57: SCHORTINGHUIS, D.H. - De postiljon van de Cocksdorp. Een relaas van de wadloperij.
10918-74: SCHORTINGHUIS, D.H. - Cleyn eilant Rottum.
250909-5142: SCHOTEL, G.D.J. - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek.
311016-08: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het eind der 18e eeuw.
161110-26: SCHOTSMAN, C.J. - Wat een verandering in zoo weynige jaaren. Van republiek tot koninkrijk.
22318-11: SCHOTT, RUDOLF. - Bo Yin Ra, meester van deze tijd.
250909-843: SCHOUSTRA, FENNO L. - Een halve eeuw Elfstedentochten.
8713-04: SCHOUSTRA, FENNO L. - Onder de maat. Frieslands allerkleinsten.
20419-57: SCHOUTEN, JAN. - Wie waren zij? Een reeks van Goudse mannen en vrouwen die men niet mag vergeten.
31320-11: SCHOUTEN, MONIQUE. - Ennea wil aandacht. De negen avonturen van Ennea, die op zoek gaat naar zichzelf.
250909-4028: SCHOUTEN, DICK. - De pleitbezorger.
250909-5104: SCHOUTEN, W.L. - Elburgse historiën.
051010-43: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, ADRIAAN. - Dieren uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijvig.
11419-04: SCHOUTEN, MONIQUE. - De pychologie van het enneagram. De 9 typen en hun drijfveren.
20817-21: SCHRAUWERS, ARNO. - Hugo de Vries. Grondlegger van de moderne evolutiebiologie.
20419-23: SCHREIBER, FRE. - Veur Antje. Grunneger poezie-aalbumverskes.
251016-151: SCHREIBER, FRÉ. - Over Zoltkamp noar stad. Humoristische rondraais deur Grunnen.
070412-32: SCHREIBER, FRÉ. - Paasgebruiken in de provincie Groningen en omstreken.
26316-33: SCHREIBER, FRÉ. - Der gaait n domie veurbie. Van domies en aander kerkvolk.
250909-1913: SCHREIBER, FRÉ. - Veur Antje. Grunneger poezie-aalbumverskes.
28514-81: SCHREIBER, FRÉ. - Toalsman Fré. Stukjes te kraant oet.
301011-12: SCHREIBER, GISELA. - De magie van wierook. Ontdek de positieve invloed van wierrookgeuren in huis.
91015-16: SCHREIBER, FRÉ. - Kwispeltureg. Meer dan 1000 vragen over Groningen, Groningers, Gronings.
250909-1981: SCHREIBER, FRÉ EN STEKETEE, KEES. - Der is meziek ien t dörp.
3417-59: SCHREIBER, FRÉ (SAMENSTELLING). - Baistachteg. Grunneger daaierntaimkes.
251016-70: SCHREIBER, FRÉ EN DIJKEN, ANNIE, VAN. - Midwintertied. Van Suntermeerten tot Lichtmis.
130213-34: SCHREIBER, FRÉ EN FABER, WIM. - Mengelmous 1. Knijlaidjes.
6514-22: SCHREIBER, FRÉ. - Ommelandse raais. Strunen deur Grunnen.
250909-5590: SCHREINER, MARGIT. - Huis, vrouwen, sex.
120712-08: SCHREUDERS, PIET. - The book of paperbacks. A visual history of the paperback book.
4720-23: SCHREURS, NICO F.M. (ED.). - Welche unendliche Fülle offenbart sich da. Die Wirkungsgeschichte von Schleiermachers Reden uber die Religion. Papers read at the Symposium of the Theological Faculty Tilburg, Tilburg, 15 april 1999.
070120-09: SCHRIEBER, GISELA. - De bijzondere kracht van helende stenen. Alles over de geneeskrachtige werking van mineralen en edelstenen.
16913-50: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. E.A. - Proosdijveld Beek. Een woonwijk langs eeuwenoude wegen.
24720-34: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. - Geleen in oude ansichten deel 2.
231020-55: SCHRIJVERS, PIET. - Ik kan de muzen niet haten. Over poetische geestdrift en stoicijnse standvastigheid.
250909-4046: SCHRÖDER, ALLARD. - Grover.
261016-68: SCHRÖDER, M.J. - Handleiding bij het onderwijs in receptuur.
26315-10: SCHRÖDER, ALLARD. - De hydrograaf.
4216-177: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen.
250909-2652: SCHROOR, MEINDERT EN MEIJERING, JAN. - Het Groninger landschap.
3417-166: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729).
271017-36: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736).
12316-126: SCHROOR, MEINDERT. - Stadstaat Groningen. De Groninger stadsrechten en buitenbezittingen 1612-2000.
250909-5249: SCHRUBBE-POTS, EMILY. - Designing Brands. Market succes through graphic distinction.
15815-23: SCHUILING, R. - Repetitie-atlas der geheele aarde bevattende 40 bladen met blinde kaarten.
31317-28: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Album van Oud-Groningen.
250909-2808: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De raadhuizen van de stad Groningen.
250909-2816: SCHUITEMA MEIJER, A.T. EN VEEN, K., VAN DER. - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen.
250909-2074: SCHUITEMA MEIJER, A.T. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1982 - 1983. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-3045: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Historie van het archief der stad Groningen.
250909-3028: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo was Groningen 1919-1939.
250909-2736: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo fotografeerden zij Groningen 1868-1918.
250909-2950: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen. Historisch-juridisch onderzoek.
2919-41: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Het Klooster Ter Apel.
160312-32: SCHUITEMAKER, D. (RED.). - Jubileumuitgave Landbouwcourant 1978. 15 jaar VBB – 75 jaar Landbouwcourant.
91113-40: SCHUKKING, W.H. - Vestingwerken in Nederland.
16813-32: SCHULLER, ROBERT A. - Geloof in de God die in u gelooft. Het geheim van zelfrespect.
250909-3334: SCHULLER TOT PEURSUM - MEIJER, J. (TEKST). - Jan Ensing 1819-1894 tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen.
2517-42: SCHULTE, A.G. - De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad.
4321-28: SCHULTE, BEN. - Weiteveen. Wat vroggertied gewoon het veld was. Herinneringen aan het Nieuw-Schoonebeekerveld, het Schoonebeekerveld, het Amsterdamsche Veld en vanaf 1954 aan Weiteveen.
17418-07: SCHULTE, N. - Siddhi's zweven naar een ideaal leven.
141120-02: SCHULTE, A.G. - Margraten, Mheer en Noorbeek.
181119-10: SCHULTE, A.G. - Kerken in Gelderland.
220711-39: SCHULTEN, H.G.M. - 60 Jaar Twentsche Kabelfabriek in woord en beeld.
5121-02: SCHULZ, CHARLES M. AND DUTTON, JUNE. - Peanuts Cook Book.
28514-150: SCHURER, ANTON. - Herdenkingsboekje 15 jaar Vereniging Indië Militairen Groningen. V.I.M. 1988-2003.
020320-18: SCHUSTER, SHLOMIT C. - Filosofische praktijk. Een alternatief voor counseling en psychotherapie.
23715-07: SCHUSTER, GEORG. - Geheime Gesellschaften, Verbindungen und Orden.
250909-1020: SCHUT, JANS. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 jaar geschiedenis van een Gronings - Drentse familie en genealogie.
12316-127: SCHUT, E. - Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela's 1683 - 1942.
3417-160: SCHUT, E. - De Joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689-1796.
250909-1104: SCHUTTE, O. - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen.
250909-1054: SCHUTTE, O. - De Orde van de Unie.
6218-14: SCHUTTEN, JAN PAUL. - Kinderen van Amsterdam.
250909-1105: SCHUTTEVAER, H. - Vijftien generaties. De geschiedenis van een Nederlands geslacht (1480-1980).
9315-23: SCHUUR, H.L.G. - Vijftig jaar Vereniging voor Volksvermaken in Wijster 1945-1995.
22117-40: SCHUUR, J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
18619-29: SCHUURMAN, H. - Tange-Alteveer. Poort van Westerwolde. Tange-Alteveer in woord en beeld.
250909-4355: SCHUURMANS, A.A.M. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Groningen / Drenthe 1994. Een jaar in beeld.
4321-34: SCHUURMANS, RENSE. - Groot Bronswijk Wagenborgen. Een psychiatrisch ziekenhuis op het platteland 1873-2004.
20919-06: SCHUURMANS, RENSE. - Udema Gieten1904-1995. Een exportslagerij in een Drents dorp.
3218-02: SCHUURMANS, RENSE. - Groeten uit Dennenoord. Van het besloten platteland naar de open stad. Meer dan honderd jaar psychiatrische zorg en alles wat daarbij hoort.
51015-162: SCHUURMANS, W.M.J. E.A. - Gastvrijheid Lodge 1915-1990 Groningen - London.
21917-16: SCHUURSMA, ROLF. - Vergeefs onzijdig. Nederlands neutraliteit 1919-1940.
21018-44: SCHWABEDISSEN, TIM. - Gestrandet. Schiffsunglucke vor der Noordseekuste.
050113-09: SCHWARTZ, ERIKA EN COLMAN, CAROL. - Boordevol energie in 10 dagen. Het natuurlijke energieprogramma om uw vermoeidheid defintief te bestrijden.
091012-16: SCHWARTZ, BRIAN. - A world of villages. A six-journey through Africa and Asia.
250909-4494: SCHWARZ, CHRISTIAN EN SCHALK, CHRISTOPH. - De praktijk van de natuurlijke gemeente-ontwikkeling.
250909-5386: SCHWARZ, CHRISTINA. - Onder het ijs.
11114-04: SCHWARZ, CHRISTINA. - Alles is ijdelheid.
250909-1261: SCHWARZWÄLDER, HERBERT. - Blick auf Bremen. Ansichten ? Vogelschauen ? Stadtpläne vom 16.-19. Jahrhundert.
16913-62: SCHWENCKE, JOHAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten.
22217-03: SCHWENCKE, JOHAN. - Het exlibris in Engeland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
61218-50: SCHWENCKE, JOHAN. - Wandelingen door oud-Den Haag.
61218-51: SCHWENCKE, JOHAN. - Oud Den Haag. Over mensen en dingen die voorbijgingen.
22217-04: SCHWENCKE, JOHAN. - Het exlibris in Duitsland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
250909-5527: SCHWERDTFEGER, MALIN. - Café Saratoga.
250909-1514: SCHWING, A.A. - Gedenkboek der Grenadiers en Jagers 1929 ? 1939.
031210-16: SCOFIELD, BRUCE EN CORDOVA, ANGELA. - De Azteekse Ring van het Lot. Astrologie en Inwijdingssysteem van de Oude Azteekse Wereld.
281217-50: SCOTT, PHILIPPA. - Zijde.
9219-19: SCOTT, MICHAEL. - De Alchemist. De geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel.
301018-71: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
301018-65: SEABY, PETER AND PUTVEY, P. FRANK. - Coins of England and the United Kingdom.
130912-01: SEDARIS, DAVID. - Eekhrn zkt eekhrn. Een klien bestiarium.
5520-40: SEGHERS, RENÉ. - Jacques Brel. De definitieve biografie.
170620-34: SEGHERS, ANNA. - Transit.
250909-4030: SEGHERS, GRETA. - Het geheimzinnige leven van Angèle Manteau.
14820-34: SEIDEL, JURGEN. - De hoofdrekenares.
15417-39: SEIJBEL, MAARTEN EN VELDMAN, AART. - Orgels rond het IJsselmeer.
250909-668: SEITZ, MARGIT. - Meditatie voor iedereen. Overzicht van meditatie-technieken, met astrologisch advies voor de meest geschikte persoonlijke methode.
180112-50: SEIWERT, LOTHAR. - Meer tijd. Minder haast en minder stress door effectieve tijdplanning. Zo bepaalt u uw successen zelf door consequente tijdplanning en een effectieve arbeidsmethodiek.
27115-15: SELIGMANN, S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens.
080310-26: SELLO DUIKER, K. - Het stille geweld van dromen.
181119-47: SEMBACH, KLAUS-JURGEN. - Jugendstil. De utopie van de verzoening.
8618-39: SENNEMA, P. E.A. - 75 jaar Christelijk onderwijs in Grijpskerk. School met de Bijbel Chr. Basisschool De Regenboog.
020320-50: SENS, BERIT I. - Architectuur en stedebouw in Zeeland 1850-1945.
250909-4145: SEPERS, HENRY. - De zondaars.
140811-39: SEPP, JAN CHRISTIAAN. - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas.
250909-4643: SEVENHUIJSEN-VAN GENDEREN, J.H. E.A. (RED.).  - Gelderse steden omsingeld.
281217-51: SEVENSMA, W.S. - Beknopte geschiedenis van het kostuum.
050219-17: SEVENSTER-MEUTER, D. - Krewerd 1279- 1979. Herinneringen en oude verhalen.
15617-51: SEYGER, GERHARDUS ANTONIUS. - Twenthe tussen west, zuid en oost (1336-1500). Variabelenlinguïstisch onderzoek op oorkonden uit de steden Almelo, Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum en voorts van ambtman en rentmeester in Twenthe.
100113-05: SHAKESPEARE, NICHOLAS. - De geheimen van de zee.
250909-5369: SHAMSIE, KAMILA. - Kartografie.
250909-5535: SHAN, DARREN. - De grote freakshow.
2315-12: SHAPIRO, LAURA. - Perfection Salad. Woman and cooking at the turn of the century.
13318-14: SHARMA, ROBIN. - Julians weg. Zelf je lot bepalen of de 7 stappen naar zelfbewustwording.
250909-5285: SHARMA, AKHIL. - Een gehoorzame vader.
11114-09: SHARMA, S.K. EN SINGH, BALKUMAND. - Yoga. Een gids voor gezond leven.
150211-10: SHAW, PATRICIA. - Sterren in het zand.
2719-47: SHAW, MICHAEL. - No 1 Squadron.
131220-20: SHEARAR, CHERYL. - Understanding Northwest Coast Art. A guide to crests, beings and symbols.
250909-5415: SHERIDAN, PETER. - Dankzij Dublin.
91113-12: SHERRY, FRANK. - Pacific Passions. The European Struggle for Power in the Great Ocean in the Age of Exploration.
250909-4454: SHULMAN, SANDRA. - Dromen en nachtmerries.
24120-01: SIBLEY, BRIAN. - Waar Poeh vandaan kwam. Het levensverhaal van een Beer met Heel Weinig Hersens.
9315-37: SICKENGA, J. - Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw.
2822010-2: SIDERIUS, J. - Het Ellertsveldboeket ter ere van de werkers aan en in het Ellertsveld. De geschiedenis van een vijftigjarig bejaardentehuis.
250909-5116: SIEBEL, J.A. - Twee eeuwen De Groote Sociëteit in Zwolle.
8917-54: SIEBELINK, JAN. - Suezkade.
26315-12: SIEBELINK, JAN. - Margaretha.
5217-22: SIEBELINK, JAN. - Engelen van het duister.
250909-4305: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
250909-4308: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
13318-30: SIEBERT, ERNST E.A. - Geschichte der Stadt Emden 1750 bis zur Gegenwart.
15914-64: SIEBRAND, HEINE. - Woorden zouden overbodig zijn. Over het heilige in het dagelijks leven.
51015-77: SIEFKES, WILHELMINE. - Kassie en Amke. Roman oet Oostvraisland.
26917-74: SIEFKES, WILHELMINE. - Kinderlaand.
250909-2509: SIEKMANS, R. - 650 jaar Onnen.
18214-98: SIEKMANS, R. - Onnen tot 2000.
28514-82: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - t Wad zunder dieken. Olle verhoalen uut de Noord-Westhoek geromantiseerd en schreven ien e toal van t Westerketier.
251016-71: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Hoe gijt t met dij? Komische verhoalen schreven ien e streektoal van t Westerketier.
18214-45: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Licht en schaduw in de polder. Autobiografie uit de Nieuwe Ruigezandster Polder.
10221-07: SIETSMA, MARIJE E.A. - Maak van de noot een deugd. Koken met kruidnoten.
4119-43: SIETZEMA, O. (SAMENSTELLER). - De noordelijke wegenbouw in oude foto's.
25520-38: SIEWERTSZ VAN REESEMA, E. - Egyptisch vlechtwerk.
12316-129: SIJBOLTS, J. - Beknopte beschrijving van Nienoord en zijne bewoners vanaf de stichting in het begin van de zestiende eeuw.
020320-32: SIJBOLTS, J. - Geschiedenis van Vredewold.
51020-33: SIJENS, DOEKE. - De Ploeg en de Wadden.
251016-206: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2005.
251016-207: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2006.
250909-2825: SIJENS, DOEKE E.A. (RED.). - Een gevoel van geluk... Bekende Groningers over boeken, lezen en de bibliotheek.
21313-18: SIJENS, DOEKE (RED.). - De wrald fan Brolsma. Seis nije essees.
13918-20: SILARATANO, BHIKKHU DICK. - Mae Chee Kaew. Het journey to spiritual awakening and enlightenment.
6519-24: SILLEVIS, JOHN EN DANSER, MAX. - Kees Andrea.
101017-36: SILVERBERG, ROBERT. - De burcht van Heer Valentijn.
5118-32: SIMEON, MARGARET. - De geschiedenis van kant.
250909-5710: SIMMONS, JACK (ED.). - Rail 150. The Stockton & Darlington Railway and what followed.
231020-13: SIMOENS, TOM. - De chaos van het slagveld. Het Belgische leger in de loopgraven 1914-1918.
250909-710: SIMON, ANTHONY O. (ED.). - Philosopher at work. Essays by Yves R. Simon.
23717-06: SIMON, COEN. - Wachten op geluk. Een filosofie van het verlangen.
23717-07: SIMON, COEN. - Zo begint iedere ziener. Een filosofische ontdekking van de wereld.
8616-03: SIMON, DAVID. - De Tien Geloften. Zet je voornemens om in doeltreffende actie.
12316-130: SIMONIDES, D. - Die Hunsigoer Küren vom Jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448.
6720-45: SIMONS, IDA. - Een dwaze maagd.
29717-01: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken. Boeken en mensen.
250909-3943: SIMONSZ, HENK. - Dynamisch kunst-aas.
19618-04: SIMPKINS, C. ALEXANDER EN SIMPKINS, ANNELLEN. - Basisgids zen. Oorsprong, thema's, praktijk.
201120-21: SIMS, ANDREW. - Geloof: waan of werkelijkheid? Waarom geloven goed is voor je gezondheid.
26917-130: SINDEREN-KLOK, H. VAN (RED.). - 75 Jaar Chr. Lager Onderwijs in Vlagtwedde 1912-1987.
6720-16: SINGOR, HENK. - De komst van Alexander. Alexander de Grote en zijn nalatenschap in Azie.
281117-38: SINKE, J.P. E.A. - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel I en II.
27117-24: SITSKOORN, MAGRIET. - Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij. Beïnvloed de hersenen om te bereiken wat je wilt.
031210-63: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken.
181215-22: SJOLIN, B. - Die Fivelgoer Handschrift. I und II.
24720-40: SJOLLEMA, SIEM. - Het is nog niet voorbij. Veertien strofen voor Neerlands volk.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

4/6