Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
220512-21: HOFFENAAR, J. EN SCHOENMAKERS, J.P.M. - November Romeo Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998.
5118-42: HOFFMAN-KLERKX, E.L. - Sprekende graven.
250909-5609: HOFFMANN, SANDRA. - Liefde op maandag.
171116-14: HOFMAN, BENO. - De vaart erin! Van trekschuit tot tram.
11519-43: HOFMAN, HELEN E.A. (WAARKPLOUG). - In woord en doad vare in t kwedroat.
10119-29: HOFMAN, BENO. - Beno's stad 2.
201120-14: HOFMAN, BENO (RED.). - Het Noorderplantsoen. Van dwingers tot park.
250909-2739: HOFMAN, BENO. - In the picture. Van wereldtentoonstelling tot Blue Moon.
250909-2782: HOFMAN, BENO. - Het Groningse onderwijs. Van Sint Maartens- tot Leon van Gelderschool.
250909-2080: HOFMAN, BENO. - Oranje Nassau en Groningen. Van Heiligerlee tot Grote Markt.
22117-162: HOFMAN, BENO. - Groningen ten Noorden van het Noorderplantsoen. Historisch overzicht in foto
250909-2862: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen 2. Verhalen uit het verleden van de stad.
51015-167: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen. Verhalen uit het verleden van de stad.
080712-30: HOFMAN, BENO. - De Groningse reiniging. Van marktvegers tot milieudienst.
261016-60: HOFMAN, W. - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905.
231020-38: HOFMAN, BENO. - De Schildersbuurt en West end. Beeldverhaal van een Groninger stadsdeel.
25613-22: HOFMAN, BENO. - De Korrewegwijk en De Hoogte. Beeldverhaal van een Groninger stadsdeel.
180912-11: HOFMAN, BENO. - CiBoGa. Van stadsrand tot stadswijk.
8618-43: HOFMAN, BENO. - 140 jaar WEEVA. Woon- En Eethuis Voor Allen.
24719-03: HOFSTEDE, ELLEN, TER EN SCHONEWILLE, PETER. - Symbolen van eendracht. Vaandels en vlaggen van Drentse verenigingen.
250909-3596: HOFSTEDE, P. TER. EN KOOPS, W.R.H. - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
13218-66: HOFSTEDE, J.P. - Het Ommelander Collatierecht.
24521-22: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Geschiedenis der Broederenkerk te Groningen. Eene bijdrage tot de geschiedenis der hervorming en der Roomschgezinde Gemeente in deze stad.
260312-175: HOFSTEDE, POUL, TER (SAMENSTELLING). - Zes Groninger Kunstenaars. Gerard Florissen, Henk Suurling, Henk Melgers, Jan Wiegers, Otto Eerelman en J.H. Egenberger.
20919-03: HOFSTEDE, W.H. E.A. - Tegenbetoog over de staatsstemminge in Drente, naamens het ligchaam van de Ridderschap met de dingspillen Zuidenveld en Rolde, tegen de zogenaamde deductie door de vier dingspillen Beilen, Dieveren, Noordenveld en het Oostermoer, nopens het regt van overstemming ter staatsvergaderinge van het landschap Drenthe. Op last Hunner Edele Mogenden, de Heeren Staaten deezes Landschaps, gedrukt, naar inhoud der Resolutie van den 11 maart 1788.
4216-101: HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt. Een sociografie. Deel 1. Vormende krachten.
24120-28: HOFSTEE, E.W. - Groningen van grasland naar bouwland 1750-1930. Een agrarisch-economische ontwikkeling als probleem van sociale verandering.
180912-54: HOFSTEE, E. W. - Sociaal-economische problemen der Groninger Veenkoloniën.
13318-29: HOFSTEENGE, CEES (INLEIDING). - Rien Beringer. Soms denk ik oranje en grijp ik groen.
28514-181: HOFSTEENGE, CEES. - Johan Faber 1902-1979. Het geweldig domineren van de ruimte.
3417-175: HOFSTEENGE, CEES EN WECHGELAER, CASPAR. - Jan Gerrit Jordens. Leven en werken.
16321-29: HOFSTEENGE, RLF. E. - Geschiedenis van Schoonloo
22117-46: HOFSTEENGE, R.E. - De Beijerinck's van Schoonloo.
26917-176: HOFSTRA, J. EN HOFSTRA-DE JAGER, I. - Liefde en dood. Portretten van nabij.
101017-19: HOGENELST, DINI EN OOSTROM, FRITS, VAN. - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
18818-16: HOITING, JAN. - Stap mor even of.
250909-3855: HOITINGH, J.H. - Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen.
19615-12: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
15417-10: HOKKEN, TON. - De Acta uit het Kerckeboeck van Rhoon 1667-1710.
3218-31: HOLBROOK, TERI. - Stille wateren.
1518-15: HOLDEN, ROBERT H. AND ZOLOV, ERIC (ED.). - Latin America and the United States. A documentary History.
8616-49: HOLDERMANS, R. - De Holland-Amerika Lijn. Zo was het.
22718-17: GROTE PROVINCIE ATLAS. NOORD-HOLLAND. - Grote Provincie Atlas. Noord-Holland. .
16115-19: HOLLANDER, J. - Het verraad der N.S.B.
240910-227: HOLLANDER, FRANK, DEN, VELDMAN, JAN EN VINK, JUST. - Volop Verwondering. 25 jaar Theater te Water.
15914-15: HOLLEMA, HARM EN RIKELE. - Earnewald yn 100 alde oansichten.
16115-14: HOLMES, RICHARD. - Wellington. The Iron Duke.
150311-09: HOLTHUIS, PAUL. - Tweehonderd jaar spijsuitdeling in Groningen 1802-2002.
020911-23: HOLTHUIS, PAUL. - Roode Wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999).
250909-4706: HOLTHUIZEN, FRANK. - Nijmegen vooruit. Honderd jaar VVV voor Nijmegen en omstreken 1893-1993.
150119-12: HOLTMAN, M.A. E.A. - Cultuurhistorische wandelingen door de gemeente Eemsmond. Deel 2. Bijzondere huizen, molens, kroegen, boerderijen, moderne monumenten.
1518-07: HOLTROP, ROELF EN MORREN, HANS. - Alla maniera Italiana
6720-12: HOLTROP, B.G. E.A. - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, hereinneringen en anekdoten over de tiende grietenij van het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983.
1814-07: HOM, KEN. - Snelle wokgerechten. Fast food uit het verre oosten.
71220-01: HOM, KEN EN HUANG, CHING-HE. - Thuis in China. Culinaire rondreis met 100 recepten.
14820-23: HOMAN, S.J.TH. - Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Leek. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Vredewold en Noordenveld 1835-1864.
14415-10: HOMAN, SIEBRAND EN SCHROOR, MEINDERT. - Bouwvereniging Tolbert / Woningstichting Tolbert 90 jaar. 1908 - 1998.
261115-02: HOMMEL, HANS EN LANDMAN-KASPER, JACOMINE. - Irisdiagnose. Het oog als spiegel de gezondheid. Met tips voor gezondheid en dieet.
16321-21: HONDERS, HAN E.A. - Vogels van West- en Midden-Europa.
30614-53: HONDERS, HAN (EINDRED.). - Tuinieren. Praktische handleiding voor tuinplezier van maand tot maand.
19913-166: HONERT, ANKE, VAN DEN E.A. - Zomerfeest zonder grenzen. 25 jaar SIVO.
18214-81: HONIG, TIM E.A. - Veenstra-Glazenborg -sinds 1897. Winschoter Machinefabriek.
27920-34: HONING, HENKJAN. - Iedereen is muzikaal. Wat we weten over het luisteren naar muziel.
9517-02: HOOFF, J.A.R.A.M., VAN E.A. - Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen.
24521-51: HOOFTMAN, HUGO. - Nederlandse Militaire Luchtvaart in beeld deel 2 (1945-1978).
011110-13: HOOG, M. DE (HOOFDRED.). - Kwartierstatenboek XIII.
22117-112: HOOGAKKER, HERMANN. - Albatros - een hoge vlucht. 75 jaar mannenzang in de Pekela
181119-57: HOOGAKKER, JAKOB T. - De Widde Meuln Ten Boer. De laatste op rij. 1939-2014.
121120-03: HOOGAKKER, JAN E.A. - De voormalige gemeente Vries. Een verrassend verleden.
260312-143: HOOGAKKER, JAN E.A. - Drenthe?s eerste lagere landbouwschool. Vries 1922-1966.
12316-208: HOOGDALEM, HERMAN, VAN. - De poëzie van het licht.
281217-26: D'HOOGE-BOONE, IRMA. - 100 jaar kant Zele. De Zeelse kant, de krone spant!
28514-43: HOOGENBOOM, F.J.M. E.A. - Bakkeveen 1888-1988.
250909-5763: HOOGENDIJK, A. - De Grootvisscherij op de Noordzee.
101017-09: HOOGENDIJK, MARION (EINDRED.). - Krüderige wieven. Drentse vrouwen in de 20ste eeuw.
24720-54: HOOGENRAAD, J. - Van kloostertuin tot stad. De Loosduinse (en Westlandse) tuinbouw van 1230 tot 2006.
8716-03: HOOGENWOUD, GUIDO. - Langs de oude Noord-Hollandse kerken. Kennemerland. De Zaan/Het Gooi. Amsterdam.
250909-2765: HOOGESTEEGER, G. E.A. (RED.). - Kloune in de toeze. Meer dan 100 jaar telefonie in de stad Groningen.
250909-3126: HOOGEZAND - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Hoogezand.
91113-64: GRONINGEN / HOOGEZAND. - Groningen / Hoogezand. Stafkaart Hoogezand.
12316-102: HOOGKAMP, J.A. E.A. - R.L.W.S Jan Kok School - Veendam 1904-1954. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
91113-65: GRONINGEN / HOOGKERK. - Groningen / Hoogkerk. Stafkaart Hoogkerk.
26917-177: HOOGSTINS, GEKE. - Walkyre. Echo's uit het oeroude Drentse landschap.
1814-13: HOOGSTRATEN, MONIQUE, VAN E.A. (RED.). - Zuidenwind. Romaanse invloeden op de Nederlandse cultuur.
191113-17: HOOIJENGA, HEDZER T. - De man fan tolve heech.
18217-34: HOOIJER, D. - Catwalk.
020320-04: HOOIJER, JOHANNES. - Van Wheem tot Wemme. Een bonte verzameling verhalen en gedichten in de loop der jaren bijeen geschreven.
241117-07: HOOP, J. DE. - Fytshok prakkesaasjes. Om en by de fermanje te Damwald 1900-1950.
301018-34: HOOR, PETER, TEN E.A. (RED.). - De Groninger blaarkop.
25520-50: HOORN, HENRIETTE, VAN. - Driemaal dertien 131313. De roman van spaarbankboekje No. 131313.
250909-2582: HOORN, W.A. VAN. - Reiderland. Het verhaal van een Coöperatieve Strokartonfabriek.
250909-3764: HOPKIN, JERRY. - David Bowie. Biografie.
12714-02: HOPKINS, JEFFREY (ED.). - Kindness, Clarity and Insight. The fourteenth Dalai Lama. His Holiness Tenzin Gyatso.
19913-61: HOPMA ZIJLEMA, P. E.A. (RED.). - Noorder Afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1952.
250909-4731: HÖRCHNER, S. - De Kamper gasthuizen anno 1895. Als eene hooge wijding van den nieuwen bouw.....
4620-21: HORDIJK, TIJMEN EN MEIJER, LOUIS. - Architectuurgids Korrewegwijk en De Hoogte.
161120-16: HORDIJK, TIJMEN EN ROLDEN, HANNEKE. - Architectuurgids Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt.
30615-16: HORN, PAUL. - Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls.
191118-17: HORNMAN, WIM. - De helden van de Willemsbrug. Rotterdam, mei 1940.
26319-23: HORNMAN, WIM. - De geschiedenis van de Mariniersbrigade.
250909-4754: HORSMAN, PETER. - Voor geslacht na geslacht. Honderd jaar zorg voor christelijk onderwijs in Hendrik Ido Ambacht (1880-1980).
050219-13: HORSMAN, P.J. E.A. - Schriftspiegel. Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw.
9818-15: HORST, J.G. TER EN SMILDA, E.M. (RED.). - Rondom de oude Sint Helenakerk.
18219-15: HORST, JOSÉ E.A. - Dr. K. Schilderschool Bedum 1953-2003.
250909-4281: HORST, A. ROLAND. - Kort.
24521-13: HORST, HAN, VAN DER. - Een bijzonder land. Het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis.
231020-61: HORST, TONNY, VAN DER. - Vroeger leeft nog. Herinneringen aan oud-Rotterdam.
10819-02: HORSTMANN, GERRIT G. E.A. - Valthe in foto's doorspekt met fragmenten uit haar geschiedenis.
61115-07: HORVATH, MARIA. - De Russische keuken.
26917-32: HOSPER, ULTSJE E.A. - De Slachte. De oude dijk, de geschiedenis, de landschappen, de dorpen, de marathon.
10221-03: HOTTENHUIS, HAN EN KROESE, THEA. - Snoef d'r mar es an. Seizoenenkookboek voor Overijssel.
19913-126: HOTTINGA, TIJN. - Het francsiscaanse avontuur van Drachten.
18120-33: HOUDEL, JAN. - Het leven onder de Meppeler toren.
17313-73: HOUTEN JOOP, VAN. - Groningen in liedjes. Accordeon / keyboard.
070120-29: HOUTEN, B.A. VAN. - Verhandeling over den titel des Burgelijken Wetboeks, van het regt van beklemming, als onderwerp eener nadere wetgeving.
150311-43: HOUTEN, BERT, VAN. - Tussen paternalisme en zelfstandigheid. Socialisme en arbeidersbeweging op het Hogeland.
26917-207: HOUTER, JAN. - Al zwerf ik op de baren. Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw.
26917-203: HOUTER, JAN. - IJsclub Vlieland 100 jaar 1908-2008.
250909-1035: HOUTER, JACOB. - Het Westfriese geslacht Houter.
6519-38: HOUTER, JAN. - Strandingen en reddingen rond het eiland Vlieland.
15621-11: HOUTING, EDWARD E.A. - Westerwolde. Over het landschap en de dorpen.
250909-2837: HOUTING, EDWARD. - Grafbloempjes. Kerkhoven en begraafplaatsen in de gemeente Groningen.
12316-11: HOUTING, EDWARD E.A. - Brinken in beeld. Langs esdorpen in Drenthe.
18619-28: HOUTING, EDWARD. - Groninger borgen. Wandelingen door tuin en tijd.
151212-33: HOUTING, EDWARD EN SANDMAN, HERMAN. - Aan t waark. Over oude ambachten, verdwenen en bijna verdwenen beroepen.
250909-401: HOUTMAN, W. - Met het oog op Rolde. Terugblik op twee eeuwen lokaal bestuur.
20419-55: HOUTZAGER, H.L. E.A. (RED.). - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
231020-49: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - Waterland in beeld 2013. Wel en wee in gemeente Waterland.
231020-50: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - Waterland in beeld 2010. Wel en wee in gemeente Waterland.
231020-48: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - De magie van Monnickendam. 600 jaar stad: herinneringen aan een onvergetelijk feest.
231020-51: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - Waterland in beeld 2012. Wel en wee in gemeente Waterland.
18217-21: HOUWELINGEN, FRANS VAN. - Komt in de bus!
250909-2742: HOUWEN, ANNEMIEK. - Stadspoort, de verleden tijd is niets.
231011-166: HOUWER, JAAP. - Familie Houwer ? Houwink. Van Carolus gulden tot Euro.
250909-1799: HOUWING, LUUK E.A. (RED.). - Dij blieven wil, mout schrieven! 10 joar Grunneger Schrieversverainen.
71220-08: HOUWING, LUUK E.A. - Waddenstreken. Wat dut joe t Wad?
14520-06: HOUWINK, R. - Koekplanken als volkskunst.
19819-06: HOUWINK HZN, R. - Uut oes Drèènse Laand. Drentsche verhalen en voordrachten.
270909-203: HOUWINK, R. - Drentsche novellen en typen.
15517-07: HOVE, JAN, TEN. - Het stadhuis van Hasselt.
250909-5060: HOVE, JAN, TEN. - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling. VtV 1895-1995.
150119-23: HOVE, JAN, TEN. - Erfgoed van Overijssel. Deel 2 Historie van huis en haard.
21421-14: HOVIN, THOMAS. - Kunst voor dummies.
26917-66: HOVINGA, D.S. - Bloaren aan de levensboom. Gedichten.
26917-110: HOVINGA, REINDER. - Van de achterzijde der oude huizen.
130310-15: HOVINGA, REINDER. - Nienoord. Historie van een Groninger borg.
28514-67: HOVINGA, D.S. - Balloaden, mythen, overleverns en laiden van 't kustvolk.
22117-66: HOVINGA, D.S. - Miemern in twijduustern. Gedichten.
9315-99: HOVINGA, D.S. - Störm en stilte / Miemern in twijduustern / Oogst van mien aner laand.
16321-37: HOVINGA, BRALT (EINDRED.). - Tolbert, het oalerliek dorp. Historie van het oudste dorp van Vredewold.
12316-46: HOVINGA, D.S. - Oogst van mien aner laand.
24719-04: HOVINGH, GEERT C. - Joods leven in Zuidlaren.
250909-1554: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
250909-4259: HÖWELER, MARIJKE. - Had maar een kat gekocht.
231109-60: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Daniëlszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
251016-12: HOYTING, HARRY EN SCHURINGA, JAN JAKOP (RED.). - Taarloo. Oudste dorp van Drenthe.
131211-06: HSIUNG, DEH-TA. - China. De beste keukens. Authentieke schotels uit het verre oosten.
24720-15: HUBBELING, R. EN SPANDOUW, J.A. - Kapitalisme.
311016-06: HUBREGTSE, SJAAK (EINDRED.). - Sjoerd H. de Roos typografische geschriften 1907-1920.
250909-1558: HUDIG, F.W. E.A. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1933. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
250909-1473: HUETING, ERNEST E.A. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
9517-23: HUETSON, T.L. - Lace and Bobbins. A history and Collector's Guide.
21917-12: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. BARON VAN. - De kloosters in Nederland in 1861.
250909-5680: HUGHES, TOM. - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel.
141117-28: HUISINGA, INGE EN WOLS, RIEN. - De Oude Kerk te Etten. Van kerk tot raadszaal.
090710-22: HUISKEN, JACOBINE E. EN LAMMERTSE, FRISO (SAMENSTELLING). - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
24521-01: HUISKES, GINO E.A. - Vluchtelingenkamp Westerbork.
250909-99: HUISKES, GINO. - De visschen vergeeven. Geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe.
17313-104: HUISKES, GINO. - Dalen belicht. Geschiedenis van een Drentse gemeente.
7814-13: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Oving Architekten, 25 jaar.
150311-198: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Een eeuw onderling verzekeren. In 100 jaar van Het Noorden naar Anker Verzekeringen.
250909-2659: HUISMAN, W. E.A. - Gereformeerde Kerk Zoutkamp. Gedenkboek.
250909-2719: HUISMAN, FRANK (RED.). - Gezond weer op in Groningen. Gezondheidszorg en medisch beroep 1500 - 1900.
150912-19: HUISMAN, H. - Steengoed Groningen. Een geologisch-historische wandeling door het centrum.
15621-02: HUISMAN, JAAP (SAMENSTELLING). - De werken. 90 jaar Rijksgebouwendienst.
121118-35: HUISMAN, GERDA C. - The University Library of Groningen. Four hundred years of history in four buildings, forty collections and infinite pictures.
20117-48: HUITEMA, T. - Ronde en platbodem jachten.
250909-2769: HUITENGA, ANDRÉ EN WESTRA, FRANS. - Het Concerthuis. Geschiedenis van een Patriciërshuis en kleurrijk Volkspaleis in de Poelestraat (1325 - 2002).
250909-3035: HUITENGA, T. (RED.). - Gedenkboek der Rijks Hogere Landbouwschool 1912- 1962.
221119-03: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. EN LAAN, K. TER. - Groninger volksverhalen.
161220-15: HUIZENGA, KLAAS E.A. - Grunnegers. De mooiste plekjes in stad en provincie Groningen.
250909-2043: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger volksverhalen.
21421-07: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. EN FIJN VAN DRAAT, J.A. - Heksen- en duivelsverhalen in Groningerland.
271120-15: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het boek van Minne Koning. Groninger Volksvertellingen deel II.
2919-36: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het menschelijk leven in 't Groninger land.
250909-387: HUIZING, LAMMERT. - Hoogeveners en anderen.
250909-2203: HUIZING, DOUWE E.A. (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-2175: HUIZING, DOUWE, TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTIE). - Veenkoloniale volksalmanak 11. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Elfde jaar 1999.
040412-29: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 11, 1999. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
040412-30: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 10, 1998. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-35: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-34: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 13, 2001. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
9315-134: HUIZING, J.S.A. - Boerderijen in het kerspel Vriescheloo.
9818-24: HUIZING, ETTIE. - Wie het geweten heeft. Het levensverhaal van Siep Adema.
150311-142: HUIZING, LAMMERT. - Lezen in Hoogeveen. Uitgave om te gedenken dat vijftig jaar terug op 30 november 1929 de Christelijke Volksbibliotheek werd geopend.
25613-05: HUIZING, LAMMERT. - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw Bouwvereniging Hoogeveen.v
23814-10: HUIZING, L. - Met de kiekkast door Drente. Oud-Drenthe in prenten.
231020-02: HUIZING, L EN WATTEL, J. - Hoogeveen, van Echten's Morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
241014-21: HUIZINGA, SIEBE. - Het verraad van Holland.
250909-2193: HUIZINGA, E.E.A. (RED.). - Arminianen in Groningerland.
250909-4274: HUIZINGA, LEONARD. - Het Wilhelmus.
250909-4968: HULKENBERG, A.M. - Keukenhof.
250909-4175: HULS, JOOST. - Vorstverlet.
301018-54: HULS, BERT. - Stijlvolle snoeivormen. De kunst van het snoeien.
21917-53: HULSBERGEN, S.J.M. - Kent gij uw kerk? Gedachten bij de symboliek, en de resten daarvan, in de hervormde kerk van Kapelle.
20713-12: HÜLSENBECK, CLAIRE. - Groenblauwe dromen en duizend jaar zand.
040111-46: HULSHOFF, ELIZE E.A. (RED.). - Reis door mijn kamer.
150311-101: HULSHOFF, TRINEKE E.A. - Letterkundig leven in Groningen sinds 1975.
250909-1956: HULST, A.R. - Ien aigen toal. Preken ien de Grunneger toal.
181218-45: HULST, JESSICA, VAN DER. - Een halve eeuw boven het maaiveld. Van Roberine B.V. tot John Deere Enschede B.V.
250909-1664: HULST, H. VAN, PLEYSIER A. EN SCHEFFER, A. - Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940.
28514-125: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1985.
240910-53: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1935.
24720-22: HULZEBIS, TIM H. - Vrijheid vieren. Verhalen uit de provincie Groningen.
250909-4168: HULZEBOS, BRAM. - Zomerdag.
190210-37: HULZEN, A. VAN. - Utrecht op oude foto?s. Van Catharijne naar Witte Vrouwe.
250909-5127: HULZEN, A. VAN. - Utrechters. Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen.
71220-19: HULZEN, JOOP, VAN E.A. - Spelen met wind en maan. Haiku in Nederland.
8319-49: HULZEN, A. VAN. - Utrecht bij gaslicht.
8319-50: HULZEN, A. VAN. - Utrecht op oude foto's. Deel 1, 2 en 3.
140911-12: HULZEN, JOOP, VAN. - Handboek I Tjing.
250909-2849: HURENKAMP, H.G. - Tien grote plannen voor Groningen 1608-1995.
240910-228: HURENKAMP, H.G. - Een lang slepend Gronings - Drents conflict. Het liquidatieproces van de stadsbezittingen en -rechten van de gemeente Groningen.
250909-5532: HÜRLIMANN, THOMAS. - De Satellietstad.
131220-09: HUSER, KIRSTEN E.A. - Land van ontdekkingen / Land der Entdeckungen. De archeologie van het Friese kustgebied / Die Archaologie des friesischen Kustenraums.
16913-53: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakflora voor bos en heide. Eenvoudig kennen en herkennen zonder te determineren.
16214-27: HUTH, ALMUTH EN HUTH, WERNER. - Meditatie. Ontmoetingen met uw ware innerlijk. Eenvoudige oefeningen ter vermeerdering van welbevinden en zelfkennis.
250909-1163: HUTTON, RONALD. - The Royalist war effort 1642-1646.
280412-37: HUURDEMAN, PIET. - Waterland door de eeuwen heen.
20519-12: HUUSSEN, AREND E.A. (RED.). - Cultuurcontacten. Ontmoetingen tussen culturen in historisch perspectief.
250909-3433: HUYGHE, RENÉ. - Delacroix.
250909-676: HUYSER, ANNEKE. - Mandala’s maken. Een bezinnend en creatief proces.
250909-3885: HYAMS, EDWARD. - The story of England?s flora.
250909-5366: HYMAN RUBIO, GWEN. - Icy Sparks.
250909-3184: IDAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Idaarderadeel.
250909-2743: IDEMA, A.A. - Oud nieuws. Groninger geneeskundige verenigingen in de negentiende eeuw.
250909-2715: IDEMA, S. E.A. - P.C. Basisschool ?De Hoeksteen? Ter Apel 75 jaar 1913 - 1988.
10718-15: IDEMA, ROEL. - Schaduw over Rottum.
250909-1910: IDEN, JAN. - Kommesoarres Huusman. Grunneger detectiveverhoalen.
240910-111: IDEN, JAN. - Ainspaanjers.
18214-32: IDEN, JAN. - Op zuik noar nij geluk.
250909-5373: IGNATIEFF, MICHAEL. - Charlie Johnsons laatste woord.
4720-03: JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE. DEEL 63. DEEL II. - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 63. 2009. Genealogie en de Canon. Deel II.
18217-33: IJLANDER, GIJS. - Geen zee maar water.
250909-4602: IJSSELING, M.A., SCHEYGROND, A. - Toelichting bij de plaat Zoogdieren.
18319-25: IJZERMAN, M.J. E.A. (RED.). - Den Ham en Fransum door de jaren heen.
290812-08: ILIES, ANGELIKA. - Geslaagde menu`s voor elke gelegenheid.
250909-453: IMLAY, GILBERT. - The Emigrants.
51020-41: IMPELLUSO, LUCIA. - Tuinen en labyrinten.
140212-04: INGEN, KEES, VAN EN VISSER, JEMKE. - Wat `n verstand. 125 jaar (R)HBS/RSG Simon Vestdijk.
250909-1139: INNES, STEPHEN. - Labor in a New Land. Economy and Society in Seventeenth-Century Springfield.
250909-5374: INNESS-BROWN, ELIZABETH. - Het vuur van Marguerite.
250909-2932: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1835. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den drie en veertigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 20sten Julij 1835, wegens het Instituut voor Doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790.
250909-2801: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut. Werving van contribuerende leden.
250909-2802: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut. Werving van contribuerende leden 1817.
250909-2925: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1836. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den vier en veertigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 25sten Julij 1836, wegens het Instituut voor Doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790.
250909-2944: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1801. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den elfde jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 30 van grasmaand 1801, wegens de Directie van het Instituut tot Onderwijzing van Doven en Stommen, aldaar opgerigt in
24720-09: IPENBURG, PAUL E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Noord-Holland en Utrecht.
24720-10: IPENBURG, PAUL E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Vlaanderen.
2919-37: IPENBURG, PAUL, VAN E.A. - Nederlandsche volkskunde - Groningen. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen.
18316-15: IRVING, JOHN. - Tot ik jou vind.
26316-19: ISBY, DAVID (INTRODUCTION). - Handbook on Japanese Military Forces. U.S. War Deparment.
24521-14: ISINGS, J.H. - Gulden sporen. Deel 1 t/m 5.
010811-20: ISINGS, J.H. - Gulden Sporen. Vijfde deel.
311016-17: ISRAELS PERRY, ELISABETH. - From theology to history: French religious Controversy and the revocation of the Edict of Nantes
090910-15: ISTENDAEL, GEERT, VAN. - Altrapsodie.
4620-09: ITERSON, G. VAN. - Levensbericht van Oene Posthumus.
15617-22: ITERSON, W. VAN. - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland. Een studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
250909-1899: JAARSMA, D. EN MEULEN, J. V.D. - Dou ‘t licht wuir... Toneelspul in drei bedrieven.
040910-13: JACKSON, MICHAEL. - Spectrum Bieratlas.
250909-4718: JACOBS, W.H. - Sportvereniging DVOL Lent 50 jaar 1931-1981. Jubileumuitgave.
250909-2966: JACOBS, E. - Rapport over het beheer der Gemeente-Waterleiding van Groningen.
140910-35: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
18319-48: JACOBS-STEWART, THERESE. - Een pad ontstaat door lopen. Hoe je negatieve emoties de baas wordt.
5121-04: GENEALOGIE BOEREMA EN JAGER. - Genealogie van de familie Boerema en Jager.
8319-35: JAGER, E.T. E.A. - De geschiedenis van de coöperatieve stroocartonfabriek De Halm G.A. te Hoogkerk 1913-1963.
24114-37: JAGER, WIA. - Tiereghaid en aarmverdrait.
23414-04: JAGER, ONNO E.A. (EINDRED.). - Topkoks voor thuiskoks No. 03. 52 wereldgerechten.
250909-4549: JAGT, H.C. VAN DER. - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland van af de reformatie tot 1973.
140910-65: JAGT, MAREK VAN DER. - De geschiedenis van mijn kaalheid.
15815-28: JÄHNER, HORST. - Kunstlergruppe Brücke. Geschichte, Leben und Werk, ihre Mahler.
12719-56: JAMES, T.C.G. - The Battle of Britain.
28415-01: JAMES, LOUIS. - English popular literature 1819-1851.
71213-69: JAMES, ELIOTT. - Het spirituele pad naar meesterschap.
140212-48: JAMIN, HERVÉ. - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1936-2001.
250909-5286: JANOWITZ, TAMA. - Een gevaarlijke leeftijd.
250909-3056: JANS, J. - Grepen uit de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen.
141117-29: JANSE, H. - Kerken en torens in Zeeland.
4920-33: JANSEN, SUZANNA. - Ondanks de zwaartekracht.
19118-44: JANSEN, HANS. - Christelijke oorsprong van de rascistische jodenhaat. Een vergelijkend onderzoek.
181119-04: JANSEN, EVA RUDY. - Het Boeddha-boek. Boeddha's, godheden en rituele symbolen.
251113-29: JANSEN, FRITS J. EN JANSMA, KLAAS. - Van Zwaluw tot Roek. Het verhaal van een skûtsje 1906-2006.
16720-08: JANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
4920-14: JANSEN, AB. A. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. Deel 1, 2 en 3.
251016-15: JANSEN-LANJOUW, G. E.A. - Eext. Van 't Haltie tot in 't Wit.
180912-141: JANSEN, HERMAN. - Een kwart eeuw Meppel. Van Grachtwacht tot Tipbrug.
271218-22: JANSEN, J. E.A. - 50 jaar Christelijke Gereformeerde kerk Thesinge.
24720-24: JANSEN, J. - Oud Veendam vanuit de lucht.
26917-111: JANSMA-POPPES, T.F.E.A. - 100 Jaar Christelijk Onderwijs Loppersum 1884 - 1994.
10918-05: JANSMA, FOPPE. - Uit het album van Drenthe. Oude foto's van stad en vlek, dorp en gehucht.
16321-49: JANSMA, LYKELE. - Riekele Prins. Etser van het Groninger landschap.
250909-5687: JANSMA, KLAAS. - De skûtsjeskippers van Anne Tjerkstra.
111216-14: JANSMA, KLAAS. - Om Teatske.
11519-50: JANSMA, KLAAS E.A. - Skutsjesilen. Over bouwers, schippers en wedstrijden.
23814-50: JANSMA, KLAAS. - Hoop doet leven. Het verhaal Peter Brouwer 1904-1985.
21917-06: JANSMA, KLAAS. - Het verhaal Wunseradiel. Dat alde, alde paad.
241117-56: JANSSEN, ROEL. - De stem van het volk.
1518-35: JANSSEN, HANS EN KAPELLE, JEROEN. - De Haagse School.
25618-42: JANSSEN, CASPAR. - Het veen, de vlinder en de openbaring.
250909-4682: JANSSEN, R. E.A. (RED.). - Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden.
220310-168: JANSSEN, CORNEILLE F. - Bouwwerken in Drenthe uit vroegere tijden.
61214-49: JANSSEN, MAUD. - Meisje met anorexia en de strijd van een gezin.
16214-40: JANSSEN, TRUDY EN STEGEMAN, NELLEKE. - Hokus Kokus kinderkookboek. Een doe- leer- en kijkboek voor kinderen met en zonder diabetes.
010213-16: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
9315-190: JANSSEN, GERHARD H. - Uns Ostfreesland güstern un vandaag. Ein Plattdüütsch Billerbook.
14820-01: JANSSEN, L.J.F. - Drentsche oudheden.
8618-66: JANSSEN, G.B. - Scheepsbouw op de grens 1889-2000. 111 jaar scheepsbouw aan de Boven-Rijn te Lobith-Tolkamer.
250909-2866: JANSSENS, EDITH (RED.). - In de steigers. 200 Jaar bouwkunde-onderwijs in Groningen 1797-1997.
150311-121: JAPENGA, F.J. - Sneek in de achttiende eeuw.
100113-15: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
221119-20: JAPIN, ARTHUR. - Vaslav.
250909-4992: JAPPE ALBERTS, W. - De stadsrekeningen van Arnhem deel III, 1402-1420.
4920-28: JAS, MARTIJN (SAMENSTELLING). - Groningen bevalt! 33 geboren Groningers over hun band met stad en ommeland.
18120-21: JASPAR, E. - Kint geer eur eige stad?
181218-01: JAURRETCHE, COLLEEN (ED.). - Beckett, Joyce and the art of negative. European Joyce Studies 16.
27218-69: JAY, RONI. - ABC van het koken. 1001 vuistregels en tips altijd binnen handbereik.
27918-04: JEELOF, W. E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Klaas Tiglerleen te Leeuwarden 1832-1932.
121009-55: JEGERINGS, J.C. - Oud Brabant over den dorpel bekeken.
250909-1562: JELGERSMA, S. - Holocene sea level changes in the Netherlands.
51020-01: JELIN, DANIEL EN FUHRMANN, RICARDO. - Tangonacht / Noche de Tango.
2114-61: JELSMA, AUKE EN BRINKMAN, GERRIT. - Wie is wie in de mystiek.
250909-5559: JEN, GISH. - Typisch Amerikaans.
71213-97: JENCKS, CHARLES. - Towards a Symbolic Architecture. The thematic house.
25520-11: JENKINS, T.M. - The Waking.
28514-72: JENSEMA, SIEN E.A. (RED.). - Wenakkers 1957. Joarbouk van de Grunneger Schrieverskring.
180912-104: JENSEMA, SIEN. - Oet `t laand van de olle wieren.
250909-4447: JENSEN, JORGEN PAULI. - Menspsychologieën. Een inleiding tot de Europese en Anglo-Amerikaanse humanistische psychologie.
171116-06: JENSEN, STINE EN WIJNBERG, ROB. - Dus ik ben. Een zoektocht naar identiteit.
10215-19: JENSEN, HANS. - Sign, Symbol and Script. An account of man
8917-22: JENSMA, THEUNIS WATZES EN MOLENDIJK, AD. - De Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht.
250909-3842: JESPERS, FRANS. - Brabants orgelbezit.
250909-5387: JESSEN, IDA. - Het Waterpaleis.
29118-17: JETSES, CORNELIS. - Zing mee met Ot & Sien.
29118-18: JETSES, CORNELIS. - Zing mee met Ot & Sien deel 2.
31317-33: JEURSEN, FRANS. - Marianne Houtkamp.
4119-25: JEURSEN, F. EN HENKELS, HERBERT. - J. Th. Toorop. Sporen van een leven. Jan Toorop in slot Zeist 15 oktober 1995 t/m 7 januari 1996.
15617-33: JEZEK, ZDENEK. - Geïllustreerde Orchideeën Encyclopedie.
250909-5335: JIN, HA. - Wachten.
250909-2740: JIPPES, HANNIE. - ASPGZ 91 jaar ziekenhulp. Geschiedenis van een Gronings ziekenfonds.
250909-3724: JODIDIO, PHILIP. - Nieuwe vormen in de architectuur. De jaren '90.
250909-4893: JOHANNES, ANT. - Het Lutherse in beeld 1886-1986.
19913-211: JOHANNSEN, N.A. - Frash Följk, Frash Arbe en Frashen Wise, Täle en Seedelse. Ütdänj önj di originoole schriwwise foon Adeline Petersen.
25520-16: JOHANSEN, IRIS. - Stalemate.
20420-26: JOHANSSON, ELSIE. - Nancy.
20419-47: JOHNK, CARSTEN (HRSG.). - Seenotretter. 150 Jahre Seenotrettung in Ostfriesland.
250909-4012: JOHNSON, STEVEN. - Mind wide open. One man?s journey into the workings of his brain.
25619-49: JOHNSON, J.E. - Full circle. The story of air fighting.
4720-12: JOHNSTONE, IAN. - De Spiegelkronieken. De klok tussen de werelden.
3417-141: JOLY, J.N. E.A. - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen 1861-1911.
18217-31: JONES, V.M. - De slangen van Zin. Budaan-kwartet deel 1.
250909-5370: JONES, ANN. - Op zoek naar de koningin van de Lovedu.
250909-5332: JONES, STEVE. - De man. Het zwakke geslacht.
250909-5228: JONES, MARY EIRWEN. - The romance of lace.
130420-32: JONES, SADIE. - Kleine oorlogen.
1619-45: JONES, TRISTAN. - Een goed vak. Mijn jongensjaren op zee 1937-1942.
20919-22: JONG, WIM, DE EN KESSELER, MARTIN (SAMENSTELLERS). - Den Braven Sealants bv 1974-1999.
250909-4647: JONG, T.H. DE. E.A. - Brabant Historisch Locaal. Brabant zoals beschreven door de grondvesters van Brabants Heem (1948-1983) met actuele informatie.
51015-18: JONG, TJEBBE, DE (RED.). E.A. - Van bouwval tot basiliek. 75 jaar Dominicuskerk en andere Leeuwarder katholieke verhalen.
24521-02: JONG, SIKKE, DE E.A. - Volhouden en oefenen lenigt spieren en doet winnen! VDW en OLS 1951-2009.
31017-28: JONG, OTTO J. DE. - Geschiedenis der kerk.
250909-3064: JONG-JANSSEN, C.E. DE. - Knap Bezit. Gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen in kunsthistorisch perspectief.
250909-4194: JONG, A.M. DE. - Het evangelie van de haat.
250909-1568: JONG, THEO P.M. DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands Welvaren in het Caribisch Zeegebied 1780-1830.
181119-22: JONG, JAN, DE. - Kwoajonges.
110313-04: JONG, E.S. DE. - Prikguod.
22117-67: JONG, JAN, DE. - Ain van Boeskool.
171116-30: JONG, HADEWIJCH, DE E.A. - Ploegverjaardag 2003
27115-19: JONG, MAYKE, DE. - Kind en klooster in de vroege middeleeuwen. Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900).
10819-26: JONG, M.R. DE E.A. - Gedenkboek van de Rijks Hogere Burgerschool en Middelbare School voor Meisjes te Appingedam 1917-1967.
171116-01: JONG, H.J. DE. - Schoonebeek olierijk in Zuidoost-Drenthe.
31320-35: JONG, MEINDERT, DE. - Basis Vogelgids. Zien en herkennen van vogels in Nederland en België.
250909-4155: JONG, OEK DE. - Cirkel in het gras.
250909-4055: JONG, NOL DE. - Zwart geld.
150311-122: JONG, W. DE. - 125 jaar Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen.
11121-12: JONG, PIET, DE E.A. (RED.). - Dag & Deur. Aaldoags geleuven.
18120-44: JONG, ERIK, DE EN REH, WOUTER. - Amsterdamse Grachtentuinen. Keizersgracht.
51020-31: JONG, JOHAN E.A. - Gerard van de Weerd. Fluisteren in verf.
070412-13: JONGE, HARM, DE. - Laifste vroag.
15914-23: JONGE, J.A. DE. - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee.
241220-02: JONGE, COBI, DE. - Ons dagelijks brood. 90 jaar bakkersbedrijf in Valthermond. Bakkersboek Bakkerij Giezen Valthermond.
250909-4703: JONGE, D. DE (ALG. RED.). - Het Amsterdamse bos. Van Cultuursteppe tot Bospark.
250909-2200: JONGE, EDDY DE. - Veenkoloniale volksalmanak 8. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Achtste jaar 1996.
250909-4267: JONGE, FREEK DE. - De brillenkoker.
5121-01: JONGE, COBI, DE. - Veur joe.
251113-23: JONGE, HARM DE E.A. - De les. Rikus 1999.
040412-31: JONGE, EDDY, DE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 8, 1996. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-5033: JONGE, J.A. DE. - Doorn. Parel van ‘t Sticht.
19913-168: JONGE, G. DE. - Borger in oude ansichten deel 2.
9219-16: JONGE, INGRID, DE EN SEVINK, GEERT JOB. - De wolkenfabriek 1913-2008.
2315-70: JONGEBREUR, A.A. - Door Mijn Geest zal het geschieden.
16720-09: JONGEJAN, E. - De humor-cultus der romantiek in Nederland.
19913-169: JONGEJANS, NEL. - Zij kwamen uit Hoogeveen. De geschiedenis van de familie IJmker in de 19e eeuw.
251113-28: JONGEPIER, JAN (RED.). - Een konstkundig orgelmaker. Enkele bijdragen over het werk van de orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785).
091012-55: JONGH, J.W. DE E.A. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717 II (gezicht op de tuin en de waterwerken).
250909-4601: JONGH, DE J.W., DIJKSTRA, J. - Toelichting bij de twaalf wandkaarten der vaderlandse geschiedenis. De eerste Nederlandse reizen en ontdekkingen.
250909-4589: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Krijgsraad voor den vierdaagschen zeeslag, 1666.
250909-4592: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Ludger predikt in de Groninger gouwen, 785.
250909-4593: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
250909-4594: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Landing van Prins Willem III bij Brixham.
250909-4595: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
250909-4596: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Aan de Hollandsche waterlinie, 1672.
181119-13: JONGMAN, WILLEM. - The economy and society of Pompeii.
241220-04: JONGSMA, MARTINUS. - Het nageslacht van Albert Eytes en Anje Willems. Families uit het Fries-Gronings grensgebied, o.a. Jongsma en Wijkstra.
20919-10: JONKER, L. - Harm, de boer van 't Hogelaand.
250909-951: JONKER, B., LUDWIG, J.B. EN WIND, A.N. - Matthijs de Vroome, van Maarssen naar Meppel. Constabel bij de VOC. Burger van Meppel. Stamvader van een Drentse familie.
250909-5050: JONKER, H. - Gemeente Anna Paulowna 1870-1970.
16813-23: JONKER, NINI EN ROOK, GERRIT JAN DE (EINDRED.). - Het Haagse stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Sui. 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein.
14820-49: JONKER, FRANK E.A. - De verdronken paarden van Ameland.
22115-03: JONKERS, M.C.J.M. - Reynardus en Reynaert. Verkenningen rond de Reynaert-receptie in de Reynardus Vulpes van Balduines, nomine luvenis.
250909-409: JONKHEID, EDDY. - Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen.
121118-22: JONKMAN, F. - Bedum in oude ansichten deel 2.
21917-04: JOODE, TON, DE. - Het versierde brood. Feiten en folklore rondom de boterham.
29119-04: JOOSTING, J.G.C. - Drentsch plakkaatboek. Deel I. 1412-1633.
250909-2502: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1917.
250909-2504: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923.
250909-2480: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1916.
250909-2482: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1920.
250909-2485: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915.
250909-2488: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919.
250909-2314: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915. HERDRUK.
250909-2315: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1918. HERDRUK.
250909-2316: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919. HERDRUK.
250909-2317: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1921. HERDRUK.
250909-2318: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923. HERDRUK.
9315-10: JOOSTING, J.G.C. EN KNAPPERT, L. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente.
28818-17: JOOSTING, J.C.G. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1924.
250909-5340: JORDAN, NIEL. - Schaduw.
250909-1222: JORDAN, PAUL. - Egypt the black land.
41017-21: JORDAN, ROBERT. - Hart van de Winter. Het Rad des Tijds Boek IX.
170212-13: JORIS, LIEVE. - De poorten van Damascus.
6218-10: JORNA, B. - Het R.K. Liefdegesticht te Groningen 1847-1932. Een overzicht der geschiedenis van dit gebouw sedert de vestiging aldaar van de Zusters van Liefde.
250909-5322: JOSHI, RUCHIR. - De laatste straaljager.
30313-05: JOUSMA, ANNE. - Samle fersen.
51020-37: JOUSTRA, BARBARA. - Het Huis te Manpad. Huis, park en bewoners door de eeuwen heen.
2719-20: JUK, TEUN. - De kerk van Oosteinde (Roodeschool). Een gebouw met een eigen gezicht.
51015-109: JUK, TEUN. - De Nicolaaskerk van Oldenzijl.
250909-2472: JUK, TEUN. - Oosternieland. Fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp.
070412-34: JURJENS, PETA EN VENEMA, MARIKE (EINDRED.). - Lewenborg beter bekeken. Kinderen van de openbare jenaplanschool De Swoaistee op ontdekkingstocht door hun omgeving.
090710-40: JURRIAANS, ANNEMARIE E.A. - De pen als lotgenoot 5. Ervaringen over het leven met een ziekte.
281217-70: JUYNBOLL, TH. W. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer de Sfafititische School.
250909-3640: KAAL, RON. - Respectabel populisme. Kunsthal Rotterdam.
250909-3971: KABOS, W.J. (NED. TEKST). - Thieme’s vlinderboek in kleuren.
15914-10: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling.
27920-44: KAHN, RENÉ. - Onze hersenen. Over de smalle grens tussen normaal en abnormaal.
9818-25: PLAATJESALBUM KAHREL'S THEE. - Album der Thee-Kultuur op Java.
16913-21: KAJO, DAAD. - De verleider van Damascus.
4720-15: KALIMI, ISAAC. - Early Jewish Exegis and Theological Controversy. Studies in Scriptures in the Shadow of Internal and External Controversies.
11121-19: KALKER, PETRA, VAN (RED.). - De Ploeg rondom Verhildersum. Bij de tentoonstelling van De Ploeg in het Koetshuis van Verhildersum Leens 1 september tot 5 november 2000.
250909-3364: KALLIR, JANE. - Grandma Moses. The artist behind the myth.
250909-3338: KALLIR, OTTO. - Grandma Moses.
250909-802: KALMA, J.J. - Koaning-keatser Jan de Earste.
250909-844: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden. Met een lijst van de 17e-eeuwse kleine Friese gelegenheidsgeschriften.
9818-14: KALMA, J.J. E.A. - Geschiedenis van Friesland.
4216-15: KALMA, J.J. EN VRIES, K. DE (RED.). - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de mist kânsen.
25520-18: KALMA, D. - De Fryske skriftekennisse fen 1897-1925. Diel I (oersjoch en karlezing).
16321-04: KALUSH, WILLIAM & SLOMAN, LARRY. - Houdini. Het geheime leven van een superheld.
25314-22: KAM, ROB, DE EN WESTRA, FRANS. - Eene zeer interessante vertooning........80 jaar bioscopie in Groningen.
130912-14: KAMAL JHA, RAI. - De blauwe beddensprei.
19615-152: KAMERLING, G. - Een bezoek aan Friesland.
250909-3584: KÄMINK, HELEN EN SLOMP, MARGO. - 75 jaar De Ploeg: Vrijheid en Verscheidenheid.
241117-23: KAMMINGA, PETER. - Het Wapen van Slochteren. Evert Jan Thomassen a Thuessink van de Hoop van Slochteren: de laatste borgheer als burgemeester.
221119-05: KAMPEN, HENK EN HAM, FRANS H. VAN. (RED.). - Het gevleugelde café. De Kale Jonker 1982 - 1997.
250909-1418: KAMPEN, ANTHONY, VAN. - Bouwen op mensen. Vijfenzeventig jaar Hollandsche Betongroep.
18214-129: KAMPHUIS, HERMA. - Groninger borgen en Drentse havezaten.
161120-21: KAMPHUIS, J. - Vrienden-dienst. Meer dan een slaaf,- een vriend van de Heer. Zesendertig preken van professor J. Kamphuis.
6514-60: KAMPHUIS, J. - Het Hallel van de kinderen. De plaats van de kinderen in de lof voor God.
250909-2535: KAMPMAN, J.G. EN BROOD, P. - De geschiedenis van Westerwolde 5. Bestuur en rechtspraak
3417-142: KAMPMAN, JACQUELINE. - Door studieband vereend. De geschiedenis van G.V.S.C. Magne Pete.
24719-06: KAMSMA, ANDRÉ. - De Rolder kerk. Een middeleeuwse dorpskerk in Drenthe.
141013-05: KANKAINEN, KATHY (ED.). - Treading in the past. Sandals of the Anasazi
051010-20: KANSU, AYKUT. - The Revolution of 1908 in Turkey.
15621-05: KAPENGA, HENNIE E.A. - De 40 meubeljaren van Piet & Agaath Kapenga.
250909-953: KAPOEN. - Het geslacht Kapoen.
19615-177: KAPPELHOF, BERND. - Die Fähre zum Festland. Eine kulturhistorische Betrachtung des Borkumverkehrs aus Anlass des 100jährigen Jubiläums der Borkumer Kleinbahn 1988 und der Reederei Aktien-Gesellschaft Ems 1989.
180111-15: KAPTEYN, P.H. - Meditoatsies en ‘n Kerkdainst.
250909-471: KARNEZIS, PANOS. - The Maze.
11113-14: KARSTKAREL, G.P. - Leeuwarden 1881.
3417-27: KARSTKAREL, PETER. - Wonen in de Arendsbuurt. Stadvernieuwing in de Leeuwarder binnenstad 1987-1992.
10119-42: KARSTKAREL, PETER. - Bouke van der Sloot. Schilder van Friesland.
201120-02: KARSTKAREL, PETER. - Landgoed Martenastate Koarnjum.
24521-34: KARSTKAREL, PETER EN TERPSTRA, RIENK. - Leeuwarden. De late Middeleeuwen aan de Grote Kerkstraat.
51119-03: KARSTKAREL, PETER EN KLASKE. - Dag, mijn lieve moeder. Grafcultuur in Friesland.
101218-04: KARSTKAREL, G.P. - Leeuwarden. 700 jaar bouwen.
150311-124: KARSTKAREL, PETER. - Leeuwarden Hofstad.
17313-91: KARSTKAREL, PETER. - Renaissance in Friesland. Stadhuis Franeker.
250909-2976: KASTELEIN, TACO E.A. - Een eigenzinnige Koers. 40 Jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen. 1948-1988.
27115-28: KASTLER, JOSÉ. - Heimatmalerei. Das Beispiel Oldenburg.
27920-21: KAT, W.W. - Voormalige kloosterlanderijen in Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd.
130420-23: KAT, OTTE, DE. - Bericht uit Berlijn.
19118-13: KATAN, MARTIJN B. - Wat is nu gezond? Fabels en feiten over voeding.
9219-18: KATCHEN, CAROLE. - Schilderen volgens plan.
151212-37: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten.
9615-26: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten (deel 1).
4216-170: KATTENBELD, G.W. - Groningen. De stad van mijn moeder.
51015-160: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten deel 2.
28219-25: KATTENBELD, G.W. - Kijk eens achterom ... in Groningen.
2315-24: KAUTSKY, KARL. - Hoe de oorlog ontstond.
7417-40: KAVA, ALEX. - De val.
25118-34: KAY, GUY GAVRIEL. - Een lofzang voor Arbonne.
111216-17: KEEN, MAURICE. - The outlaws of medieval legend.
131220-22: KEGLER, JAN F. E.A. - Cultuurpaden R(h)eiderland. Cultuurhistorische routes in Oostfriesland en Groningen. (Fietsroutes).
250909-747: KEIKES, H.W. - Leeuwarden bij gaslicht.
9315-34: KEIKES, H.W. - Leeuwarden in oude ansichten deel 2.
250909-931: KEIMPEMA, ALBERT, VAN. - Heerenveen & Riemer 1983-2006. Hoe een flamboyante voorzitter sc Heerenveen opstootte in de vaart der volkeren.
15815-37: KEITH, PHILIPPE E.A. - Wegwijs in de natuur. Alles herkennen in één oogopslag.
25314-07: KEITHAHN, EDWARD L. - Monuments in Cedar. The authentic story of the Totem Pole.
28415-11: KEIZER, JASPER. - Het christelijk onderwijs in Oudehorne. Meester S. Wijbrandischool.
250909-770: KEIZER, D.P. - De kamer neemt de vrijheid. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden in het jaar 1877.
250909-4687: KEL, HARRY. - S.E.C. 1923-1978.
140910-30: KELLAWAY, DEBORAH. - The Making of an English Country Garden.
23715-04: KELLER, GOTTFRIED. - Die Jungfrau und die Nonne.
250909-532: KELLERMAN, JONATHAN. - A cold heart. An Alex Delaware novel.
141117-46: KELLERMAN, JONATHAN. - Lege plek.
070212-12: KELLY, CATHY. - Wat ze wil!
150211-02: KELLY, CATHY. - Echt verliefd!
101218-34: KELLY, ALISON. - The story of Wedgwood.
22718-02: KEMPE, G. TH. EN VERMAAT, J. - Criminaliteit in Drenthe.
250909-5472: KENEALLY, THOMAS. - De vloek.
14820-35: KENGEN, AUG. C. - Uit Geul's verleden. Wetenswaardigheden van de Parochie en de Gemeente Geul (Hollandsch Limburg).
20419-18: KENNEDY, LUDOVIC. - Menace. The life and death of the Tirpitz.
23414-05: KENT, GRACE TEED. - 100 Japanse gerechten.
10417-33: KEPEL, GILLES. - De wrake Gods. Christelijk, joods en islamitisch fundamentalisme.
61218-12: KERKHOFFS, BERT. - Knipoog naar Arnhem van toen.
020911-45: KERKMEIJER, J.C. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. - De historische schoonheid van Hoorn.
9315-75: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, A.H.T. - Benterdijk, Hooya's Oord, Gluvinksweg, Valsteeg, Mars en Huizingerstuk in Dalen.
9315-76: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, A.H.T. - Emmerweg, Verbindingsweg en Eldijk in Dalen.
25520-19: KERN, LUCRESA. - De Bente. Voorbuurt van Dalen.
22117-52: KERN, LUCRESA. - Dalen. Westerwijk en omgeving.
22117-50: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Noordwijk in Dalen
250909-1410: KERNKAMP, G.W. - Prins Willem ll 1626 - 1650.
250909-4505: KERPEL, T.J. (RED.). - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
250909-3866: KERS, MARTIN. - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld.
070120-36: KERSBERGEN, ROB (SAMENSTELLING). - Luchtfoto Atlas Groningen 1:14.000.
25619-14: KERSHAW, ALEX. - Het verbond. Acht Amerikaanse piloten strijden tegen de nazi's in de Slag om Engeland.
17918-12: KERSHAW, ALEX. - De overlevenden. Een lange weg naar de vrijheid.
4216-56: KERSTHOLT, KOOS. - Mooi volk! Humor uit de Groninger Veenkoloniën.
31518-62: KERSTHOLT, H.M. - Van sloep tot prinselijk jacht. De geschiedenis van scheepswerf Kerstholt.
250909-4380: KESLER, JAN W. - De torens vertelden mij....
24720-26: KESSLER, DOLPH EN LEMEIN, HENNIE. - Nieuw Winschoter Peil.
250909-4922: KETNER, F. - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
10119-31: KETTING, KEES. - Het nieuwe handboek voor de sportvisser.
101210-62: KEULEN, MENSJE VAN. - Het andere gezicht.
101210-53: KEULEN, MENSJE VAN. - De lach van Schreck.
250909-4186: KEULEN, MENSJE VAN. - Overspel.
250909-4131: KEULEN, MENSJE VAN. - De gelukkige.
150411-02: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
6519-03: KEULS, YVONNE. - Aan tafel met Yvonne Keuls.
9315-35: KEUNE, W.T. - Kent u ze nog... de Dokkumers.
12719-18: KEUNING, J. - Frans Schreur van Loppersum.
18214-35: KEUNING, J. - De Zonderling en de Geuzen. Belevenissen rond de belegering van de stad Groningen in 1594.
7217-08: KEUNING, P. - De weg der eenvoudigen.
23218-07: KEUNING, WYTZE. - Asoka. De wilde prins.
26319-07: KEUNING, P. - Appie Nijland. Het verhaal van een jeugd-leven.
5116-45: KEUNING, J. - Wieland de smid. Een verhaal uit den tijd van de opkomst der steden.
250909-1714: KEUNING, H.J. - Het Nederlandsche volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
090117-33: KEUNING, J. - De Trouwe Zwaab. Een verhaal uit den Boerenkrijg (1524-1525).
11220-13: KEUNING, H. EN PIK, D. TJ. - Gedenkboek der Gron. Cricket- en voetbalvereen. Be Quick 1887-1927.
250909-4279: KEURENTJES, BERT. (RED.) - Na de Zomer. Columns van RuG studenten.
250909-5776: KEUS, D.E. - Beschouwingen over zeetaktiek.
250909-5119: KEUTER, JAN B. (EINDRED.). - Zestig jaren DOS Kampen.
26917-13: KEVERLING BUISMAN, E. - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447.
18818-04: KEVERLING BUISMAN, E. - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw.
250909-171: KEVERLING, F. E.A. (RED.). - 50 jaar maandblad Drente.
28514-29: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. (RED.). - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813.
050113-52: KEYZER, LAURENS, DE. - Stille tijd. Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
280310-54: AL-KHATIB,AHMAD SH. - Chihabi?s dictionary of agricultural and allied terminology. English-Arabic. With an Arabic-English glossary.
250909-5418: KHEDAIRI, BATOEL. - De hemel leek nabij.
1619-06: KHELLOUT, LAURENT MED. - De nomadische keuken van Rainarai. Vegetarisch en vis.
4216-57: KIEL, CHRIS. - Weerzain. Verhoalen.
4920-19: KIEL, CHRIS. - Bruier achternoa.
140212-60: KIENHUIS, J.H.M. E.A. - Het waterschap van oud naar nieuw.
121009-12: KIERKEGAARD, SOREN. - Of / Of. Een levensfragment.
250909-855: KIESTRA, D.H. - Rykdom noch earmoede (ut ‘e spreuken fan Salomo).
181119-44: KIESTRA, IRENE. - Als een bloem in de wind. Gedichten & Schilderijen.
14120-22: KIEWIET, THEO. - 75 jaar christelijk onderwijs Midwolda 1916-1991.
25219-25: KIEWIT, J.J. E.A. - Vereniging Loppersumer Jaarmarkt Loppersum. Jubileumuitgave t.b.v. het 100 jarig bestaan van de vereniging.
29119-19: KIKKERT, J.G. - Geld, macht en eer. Willem I. Koning der Nederlanders en Belgen 1772-1843.
271218-13: KIKKERT, J.G. - De misstappen van een koning. Willem II 1792-1849.
26316-54: KILIANI, CORNELII - CORNELIUS KILIANIS. [CORNELIS KIEL] . - "Etymologicum Teutonicae Linguae; Sive Dictionarium Teutonico Latinum... Tom. I + Tom. II. [ in one volume]"
250909-5364: KIM, SUKI. - De tolk.
251113-62: KIMM, T.H. E.A. (RED.). - Theodorus Niemeijer 150 1819-1969.
250909-5457: KIMMEL, HAVEN. - Een vrije vlucht.
11121-01: KIMMERLE, HEINZ. - Mazungumzo. Dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieen.
240910-211: KINDT, HENRIETTE E.A. (RED.). - Met Verve. 24 Groninger schilders.
28514-183: KINDT, HENRIETTE (SAMENSTELLING). - In beeld gebracht. Groningen 1998.
250909-5358: KING, ROSS. - Domino.
250909-2766: KINGMA, J. (SAMENSTELLING). - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
250909-2868: KINGMA, J. EN SMIT, F.R.H. - Groninger Academisch Drukwerk. De letters sullen goet ende bequaem sijn...
030711-51: KINGMANS, H. - Dageraad.
050219-27: KINGMANS-CLAUS, ANNEMARIE (RED.). - De rijke historie van een nieuwe gemeente. (Katwijk).
251113-35: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
9315-56: KINGMANS, HUGO. - Romaans bouwen in Friesland. Sint Annakerk, Hantumhuizen.
24521-37: KINGMANS, HUGO. - Rinsumageest. Een kerk met geheimen.
24521-36: KINGMANS, HUGO. - Groate kerk van Sint Jacobiparochie. Bedelman edelman.
24521-35: KINGMANS, HUGO. - Een adelspad in Marssum.
14317-01: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
250909-724: KINNIER, RICHARD E.A. - De zin van het leven volgens de groten der aarde.
71213-87: KINZER, STEPHEN. - Crescent and Star. Turkey between two worlds.
10520-28: KIPLING, RUDYARD. - Het jungle boek.
281219-30: KLAASEN, GERHARD. - Mythen en sagen van Hoogkerk.
26917-162: KLAASSEN, GERHARD - Honderd jaar koorzang in Groningen. Christelijke Oratorium Vereniging Groningen 1909-2009.
19618-01: KLAASSENS-PERDOK, FROUWIEN. - Namen in en rond Gieten.
250909-872: KLARENBEEK, C.W. E.A. - Karakteristyk Tytsjerksteradiel.
250909-2153: KLASENS, JOH. - Groninger grondleggers van de Nederlandse Volksschool.
250909-1915: KLATTER, GÉ. - Pluusters en aandere verhoalen.
240112-08: KLATTER, GÉ. - t Medaljonnechie en aandere verhoalen.
27218-05: KLAUS, HEINRICH. - Imagineren, proces van (zelf)genezing.
101218-43: KLEIJN, H.C.M. E.A. (RED.). - Interieurs belicht.
020320-05: KLEIJN, A. - De Drentse Dorpen.
210119-40: KLEIJN, KOEN. - Buiten Amsterdam. Kleine geschiedenis van de Metropoolregio.
15810-03: KLEIJNGELD, PAUL E.A. - De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend.
31017-49: KLEIJWEGT. KLAAS EN KNAAP, JACOB, VAN DER. - Uit en over het oude kerkje. Opstellen betreffende de geschiedenis van de Ned.-Hervormde kerk te Rozenburg.
250909-5361: KLEIN, GEORG. - Barbar Rosa.
231109-43: KLEINBLOESEM, G. - Historisch overzicht van de Maatschappij tot Nut van ?t AlgemeenDepartement Den Helder.
10119-02: KLEINE, KLAAS E.A. (RED.). - Maandewark. Dreentse verhaolen en gedichten.
12316-52: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Droom te koop. 108 sprookjes zoals ze de ronde doen in Groningen. Sprookjes en andere fantasiën.
12316-53: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Groninger koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
250909-4316: KLEINPAUL, JOHANNES. - Wanderungen in Ostfriesland.
250909-4325: KLEINPAUL, JOHANNES. - Wanderungen in Ostfriesland.
24120-07: KLEIS, GERRIT. - In spodt van alle vrome luijden. Geschiedenis van de Coevorder provoost. 's Lands gevangenhuis voor de noordelijke provinciën in de zeventiende en achttiende eeuw. Tuchthuis voor Groningen en Drenthe in de negentiende eeuw.
250909-1186: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De oudste mensheid in Europa en Indonesië (anthropologisch beschouwd).
250909-4109: KLERCK, HANNEKE DE. - Gezelschap.
250909-970: KLERCK, TH. P. E. DE (RED.). - Stamboom Onnes-Boelema II.
290812-15: KLESSER, J.C. - Scherpenzeel, poort van Gelderland. Wegen en grenzen-voorheen en nu.
250909-328: KLEY, R. V.D. (VOORZITTER) E.A. - Oosterhesselen kijkt in de spiegel. Een sociaalcultureel en sociaal-economisch bevolkingszelfonderzoek.
5217-21: KLIJN, JAN. W. - Lars.
250909-3169: KLIJNJAN, A.J. - Foto-atlas Zuid-Holland.
22718-16: KLINKEN, GERT, VAN. - Op de grens. Gereformeerden in de marge van moderniserend Nederland. Ter Apel 1879-1940.
18214-85: KLINKEN, G.J. VAN EN VEY MESTDAGH, J.H. DE. - De Joodse Gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden.
250909-271: KLOK, TJIDDE E.A. - Historie uit de Mond. Tussen Oostermoerse en Zuidenveldse Venen.
281117-14: KLOK, GEERT E.A. (RED.). - Van Breede tot Wortelpot. Straten, pleinen, wierden, buurschappen, bruggen, waterlopen, terreinen in de gemeente Eemsmond.
250909-2625: KLOK, GEERT. - 5 x 25 Van HBS tot HHC Warffum 1868-1993.
250909-4696: KLOKMAN, G.J. - Hendrik-eume. Boe ?t in den Achterhoek hen gong, toe grootmodder nog in korte rökke was.
4216-108: KLOMP, R.G. - De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. De geschiedenis van de paardetram in de Veenkoloniën.
140110-24: KLOOSTER, CAROLINE E.A. (RED.). - ABCG de eerste 35 jaar 1971-2006. Ftotboek ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het ABCG.
250909-2185: KLOOSTERBOER, A. - Nimmer vindt de landman rust. Een greep uit de agrarische geschiedenis van de gemeente Warffum.
24719-28: KLOOSTERBUREN. - Fotoboek Kloosterburen. Kloosterburen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg, Hornhuizen.
280412-07: KLOOSTERMAN, SIMKE. - Myn lan. Kar ut de fersen.
021217-19: KLOOT MEIJBURG, HERMAN, VAN DER. - Onze oude dorpskerken. Tachtig schetsen van dorpskerken in Nederland.
250909-3469: KLOPPER, TINE (RED.). - Gallery Art Show 1994. Internationale hedendaagse kunst Martinihal Groningen.
250909-4648: KLUIT, J. VAN DER. - Niet om eniger Gaven of Gonsten wille. Zeven eeuwen Gasthuizen en Ziekenhuizen in Zutphen.
130912-25: KLUUN. - De weduwnaar.
250909-5367: KNAUSS, SIBYLLE. - Het nichtje van Eva.
14120-04: KNIPHORST, C.L. - Geschiedkundig overzicht van de verveeningen in Drenthe.
19913-255: KNIPPERS, TOM (EINDRED.). - Het licht rondom... Het bisdom Groningen. Verslag van een tocht van vier kaarsen en logboeken langs 85 parochies.
121118-07: KNOEFF, RINA (RED.). - Gelukkig gezond! Histories of healthy aging.
21313-12: KNOL, JELMA (EINDRED.). - Dreame fan in oare wrald. Jierdy utjefte foar Durk van der Ploeg.
25219-26: KNOLLEMA, A.W.M. E.A. - Openbare Lagere School Engelbert.
24918-09: KNOOP, RIEMER R. - Dank-je-wel. Het dank-je-welboek van Riemer Knoop.
251016-239: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger dialecten.
10819-53: KNOP, G. - Brandarisflitsen. Een vacantieuitstapje van twee Amsterdammers naar het eiland Ter-Schelling.
2315-25: KNOPP, GUIDO. - De oorlog van de eeuw.
20519-05: KNOWLES, DAVID. - The evolution of medieval thought.
180111-38: KNUTTEL, F. - Hector Berlioz.
23114-25: KNUTZEN, GISELA (RED.). - Zo bakt de moderne huisvrouw.
7814-22: KO, MASAKI. - Japanse lekkernijen. Verfijnde gerechten uit een smaakvolle keuken.
250909-2804: KOCH, ELLEN. - Straatnamen in Groningen. Hun oorsprong en geschiedenis.
250909-4127: KOCH, JACQUES. - Alles blijft zoals het was.
250909-1345: KOCH, H.W. - Europa in oorlog 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogvoering.
271118-18: KOCH, HERMAN. - Geachte heer M.
271118-19: KOCH, HERMAN. - Zomerhuis met zwembad.
250909-4320: KOCHS, LIC. - Mittelalterliche Kirchengeschichte Ostfrieslands.
250909-347: KOCKS, G.H. (RED.). - Gemeente Vries, het land van de Zweedse Kornoelje.
24521-49: KOEKKOEK, GERARD. - Laren door de straten heen. De straatnamen, het dialect en verdere historie van het dorp Laren in het Gooi.
4321-44: KOEKKOEK, GERARD. - Laren in oude ansichten.
250909-2404: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Bourtange. Schans in het moeras.
71220-03: KOEMAN-POEL, G.S. - Een eeuw joods leven in Wildervank en Veendam. Familiekroniek Kamerling.
20519-16: KOENIGSBERGER, H.G. E.A. - Europe in the sixteenth century. A general history of Europe.
10215-38: KOEPFF, CHRISTA. - Prachtvinken. Rassen-huisvesting-verzorging.
161110-30: KOERS, J.P. EN GROENBROEK, J.J. - Onder Scheemder klokslag. Het verhaal van acht eeuwen kerk en samenleving.
14520-28: KOERS, J.P. - Mobilisatie, bezetting en bevrijding van de Gemeente Scheemda.
10819-27: KOERS, J.P. - Scheemda.
8618-50: KOERS, N.H. (EINDRED.). - Engelen, monniken en demonen. Naieve kunst uit het oude Rusland.
4920-02: VROUW KOETJE. - Veur de Ewigheid. Vrouw Koetje vertelt.
250909-4463: KOHNSTAMM, RITA. - Het echte leven is geen meisjesboek.
31318-22: KOK, J. - Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën.
26917-163: KOK, G.J. - Daar ben ik in hun midden. Veertig jaar Stadsparkkerk (1958-1999).
12316-13: KOK-WOLBERS, JANNY. - Zo wies as 'n petries. Drentse uitdrukkingen en zegswijzen.
10919-25: KOK, G.J. - Pijler der Waarheid. 35 jaar Columnakerk in gerefomeerd Groningen-West (1977-2012).
270909-236: KOK-DRAIJER, S. - Kalma. Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma. Deel I en II.
250909-5146: KOK, G.A. DE (SAMENSTELLING). - Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw ? twintig jaren herstel en vernieuwing.
231011-43: KOK, G.J. - Dat hebt gij voor Mij gedaan. 55 jaar geschiedenis van de Ds. Th. Dellemanstichting (1949-2004).
281219-31: KOK, G.J. - Het vaste fondament. 87 jaar Noorderkerk te Groningen (1921-2008).
101117-32: KOK, G. - Voorheen en thans. 150 jaar Gereformeerd schoolonderwijs te Uithuizermeeden (1855-2005).
18120-14: KOK, R.J. - Appingedam in oude ansichten deel 2.
240910-229: KOK, ANNEMARIE. - Randland. Portret van de Friese en Groningse kuststrook.
3417-162: KOK, G.J. - ?Het leven zeker gesteld...? 25 jaar onder ?de Regenboog? (1972-1997).
150311-51: KOK, G.J. - Vele geestelijke en stoffelijke zegeningen... 100 jaar Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Lutjegast (1893-1993).
3417-143: KOK, G.J. - Op een hecht Fundament... 90 jaar in en om de Westerkerk (1905-1995).
8319-42: KOKADORUS. - Op het Amstelveld. Memoires van professor Kokadorus.
250909-4986: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot heden.
111216-29: KOKOSCHKA, OLDA AND MARNAU, ALFRED. - Oskar Kokoschka Letters 1905-1976.
24521-19: KOLDAM, EPPO, VAN. - 200 jaar Gemeentebestuur Haren.
261115-32: KOLDAM, WILCO, VAN E.A. - Veenkoloniale Zeevaart.
250909-4879: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te ?s-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. + Bijdragen.
61218-20: KOLFF, W.J. E.A. - Liber Amicorum. Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg.
250909-5698: KOLKMAN, JAAP. - Aaikee.
17817-11: KOLKS, ZENO. - Langs de oude Gelders kerken. De Veluwe.
91113-57: FRIESLAND / KOLLUM. - Friesland / Kollum. Stafkaart Kollum.
271017-45: KOLMESCHATE, G.J. VAN E.A. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.
251019-03: KOMMERS, A. - De ontworpene kanalisatie van Drenthe uit het ware oogpunt beschouwd en in hare waarde geschetst.
9219-24: KOMRIJ, GERRIT. - De loopjongen.
271118-21: KOMRIJ, GERRIT. - De klopgeest.
250909-4407: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras. / Ik heb goddank twee goede longen.
2822010-40: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Het liefste gedicht. De favoriete liefdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
250909-4384: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in 1000 en enige gedichten.
140110-55: KOMTER, J.M. - Kroniek van Sint-Jansoog. Verslag van Zottenjan.
8616-45: KONIJN, STEF. - Doorbreek je eenzaamheid.
250909-3990: KONIJNENBERG, E. - A contribution to the molecular orbital theory of excited dimers of aromatic molecules.
040910-14: KONING, NATASHA EN MATZE, HÉLÈNE. - Creazione Grand`Italia. Italiaans eten op z’n Italiaans.
51015-115: KONING, BEREND, E.A. - Tussen
4914-13: KONING, ANT E.A. - Skoalle op skrift. De Wynzer skoalle 1581-2008.
250909-3595: KONING, DANIEL. - Tijd van leven. Beelden uit de wereld 1967-2003.
17313-167: KONING, MAAIKE. - Boer en boerenzoon.
121111-20: KONING-VAN REENEN, RELIE. - Een avontuurlijke familie. Van Mourik
16321-39: KONING, BEREND, E.A. - Tussen 't Zieldaip en 't Grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar.
12316-47: KONING, B.A. - Lange Jan. Een Groninger roman. Deel I.
21421-02: KONVITZ, JOSEF W. - Cities & the Sea. Port City Planning in Early Modern Europe.
5421-24: KOOI, GERARD, VAN DER. - De Wynberch des Heren. Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572.
250909-2135: KOOI, PIET EN PLOEG, KIRSTEN, VAN DER. - Groningen op glas. Beelden van vijftig jaar archeologisch onderzoek 1910-1960.
26917-34: KOOI, JOHANNES H. VAN DER EN JANSMA, KLAAS. - Met Vliegend Vaandel en Slaande Trom. 100 Jaar Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland.
15815-04: KOOI, J. VAN DER. - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
22318-33: KOOI, JURJEN, VAN DER. - Van Janmaanje en Keudeldoemke. Groninger sprookjesboek.
250909-5658: KOOIJ, JAN, VAN. - Tachtig jaar reizen. De bewogen geschiedenis van busondernemer en reisorganisator Oad van 1924 tot 2005.
10813-13: KOOIJ, JAN, VAN. - 100 jaar mensenwerk 1903-2003. Vos Groep.
22117-164: KOOIJ, P. (RED.). - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914.
20919-29: KOOISTRA, JAN EN CHIZA, L. - Heerlijkheid in de natuur. Schilderijen van Jan Kooistra.
180113-21: KOOISTRA, JAN. - De wegen van wezel en hermelijn.
250909-191: KOOISTRA, JAN. - Hendricus Prakke en Het open veld.
27117-20: KOOISTRA, JAN. - Heem. Gedichten.
30615-42: KOOISTRA, JAN. - In de schaduw van Pan. Gedichten.
27117-17: KOOISTRA, JAN. - Infernalis venator / Helse jager. Gedichten.
27117-22: KOOISTRA, JAN. - Ik volgde het spoor van de dood.
8416-50: KOOISTRA, JAN. - Bij nacht. Gedichten.
231011-46: KOOISTRA, LIDIA E.A. (RED.). - Terug naar de Toekomst. De gezichten van de toekomst.
27117-21: KOOISTRA, JAN. - De Weerwolf.
21313-29: KOOISTRA, LUTSEN E.A. - En dan zullen we zien. Ter gedachtenis aan Ype Schaaf (1930-2003).
15518-06: KOOL, MARGA. - Achter oen ogen. Dreintse gedichten.
8920-05: KOOL, MARGA. - Kleine kathedraal.
150311-144: KOOL, MARGA (VOORWOORD). - Provincie Drenthe Jongere Bouwkunst 1850-1940.
150311-156: KOOL, MARGA. - De mooiste kus.
8920-04: KOOL, MARGA EN DIEKHOFF, JOHANNES (RED.). - Woorden um bruggen te bouwen. 30 schrievers in het Dreents, Grunnings en Platt-Duuts.
130420-38: KOOLHOF, G.J.L. - De spoorbrug bij Culemborg 1868-1982.
250909-4299: KOOLMAN, EGBERT. - Gemeinde und Amt. Untersuchungen zur Geschichte von gemeindlicher Selbstverwaltung und landesherrlicher Amtsverwaltung im südlichen Ostfriesland.
23414-21: KOOMEN, THEO. - Samen an de reed...
51015-116: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.
250909-2783: KOOPMAN, G.J. - Van Hall tot Heden. Tachtig jaar hoger agrarisch onderwijs in Groningen (1912-1992).
26917-185: KOOPS, W.R.H. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Rudolph Agricola 1485-1985.
18214-07: KOOPS, LUKAS. - Dit is het verhaal over drinkwater in Drenthe.
51119-02: KOOPS, KLAAS. - Assens, Een stadsdialect.
28514-172: KOOPS, W.R.H. (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Opening Universiteitsbiliotheek Groningen. Toespraken bij de openingsplechtigheid, 20 mei 1987. Voordrachten op het symposium ?De wetenschappelijke bibliotheken in de komende decennia?, 21 mei 1987.
28514-168: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
10215-06: KOOPS, W.R.H. E.A. (RED.). - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
28514-30: KOOPS, LUKAS. - Drenthe verdeeld. Gemeentelijke herindeling in Drenthe.
250909-240: KOOPS, HARM. - Drent in de vrömde. Verzaomelde gedichten.
22117-186: KOOPS, W.R.H. - Herman Poort en Jan G. Jordens. Teksten en portretten. Charteruitreiking Rotary Club Groningen 1929.
250909-2777: KOOPS, W.R.H. EN CLAVER, CH. J.J. (RED.). - Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek te Groningen.
19615-142: KOOPS, KLAAS. - Assens. Een stadsdialect.
24120-16: KOOPS, KLAAS. - Uut 't verleuren parredies. De Koopsen van Raol.
181119-45: KOOPS-STANGE, I.G.R. (RED.). - Gerrit van Houten 1866-1934.
141117-15: KOOPS, W.R.H. E.A. - Eadem Sed Aliter. Achtergronden en Perspectieven van de herbouw van Mutea Fides.
20919-44: KOOREVAAR, H.J. - De opbouw van het boek Jozua.
23320-08: KOORN, F.J.W. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.
250909-5254: KOOT, TON. - B.-P. de Chief ! 80 Romantische jaren uit het leven van Lord Baden-Powell.
250909-5049: KOOT, TON. - Langs de Amsterdamse grachten...
250909-4353: KOOTEN, JAN, VAN EN KWAK, JAAP. - Eeuwig nieuws. De twintigste eeuw in Groningen, Drenthe en de wereld.
24720-51: KOOYSTRA, ULCO. - Bescheiden maar onverzettelijk. Een biografie van professor Hilmar Johannes Backer.
23114-30: KÖPP, THEED. - Wa 'j in de Liemus kon belèève.
230612-25: KORF, JAN. - Zaandam in oude ansichten.
140110-56: KORNET-VAN DUYVENBODEN, SANDRA (RED.). - Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging.
4720-19: KORPEL, MARJO C.A. - The Structure of the Book of Ruth.
4720-17: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF (ED.). - Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature.
4720-18: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF (ED.). - Studies in Scriptural Unit Division.
250909-4544: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
22115-04: KORSHIN, PAUL J. - Typologies in England 1650-1820.
251016-126: KORTE, S.J. - 125 jaar openbaar onderwijs Oostwold.
22117-68: KORTEKAAS, GERT EN LINDEBOOM, MARTIJN (RED.). - Lagen in stad. Oude vondsten in nieuwe verhalen.
250909-4948: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij 1944 t/m 1968.
8416-43: KORTEWEG, ANTON. - Stand van zaken. Gedichten.
41220-24: KORTEWEG, ANTON. - Al fluitend. Gedichten.
5116-03: KORTHALS, MICHIEL. - Filosofie en intersubjectiviteit. Eem kritische inleiding in de systematische filosofie.
27918-24: KORVER, H.J. - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming 1856-1981.
2315-73: KORZUS, BERNARD EN NOEHLES, GISELA (RED.). - Leichter als Luft. Zur Geschichte der Ballonfahrt
16118-21: KOSCHATZKY, WALTER. - Die Kunst des Aquarells. Technik, Geschichte, Meisterwerke.
250909-4066: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker./Drempel van ouderdom.
08012013-14: KOSTABI, MARK. - Sadness because the video rental store was closed & other stories.
19816-33: KOSTER, C.M. - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram. Deel 1.
140911-46: KOUSEMAKER, ADR. (RED.). - Handboek voor de kerkorganist.
21120-14: KOUSMAN, BART. - Zomer 1945. Feest en onrust in Groningen.
090910-16: KRABBE, TIM. - Kathy`s dochter.
131220-16: KRAEIMA-BRINK, TEA. - Ontmoetingen.
30615-21: KRAJENBRINK, E.J. - Het Landbouwschap. Zelfgedragen verantwoordelijkheid in de land- en tuinbouw 1945-2001.
9315-189: KRAMER, BEN (INLEIDING). - Kunstopdrachten in de herinrichting. Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
040111-80: KRAMER, W. E.A. - Die Schiffe der Königslinie.
090710-41: KRAMER, HERBERT & KAY. - Gesprekken in de nacht. De verwerking en aanvaarding van sterven en dood.
120513-35: KRAMER, WALTER. - De Noorderkerk in Amsterdam.
020320-20: KRAMER, DIET E.A. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen.
24720-12: KRAMER, DIET E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Noord-Brabant en Limburg.
24720-11: KRAMER, DIET E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Friesland.
20713-18: KRANENBORG, R. (RED.). - Rooms-Katholieken.
12316-14: KRANS, ALFRED E.A. (RED.). - Uit de school geflapt. 100 jaar Asser H.B.S.
4119-27: KRAPIVINA, IRINA (ED.). - Russian hand-painted trays.
150411-21: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Büchern.
9219-31: KRAUSS, NICOLE. - Het grote huis.
8917-23: KREEK, MIEKE L. DE. - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
250909-2918: KREGTEN, J. VAN. - Gedenkboek 60 jaar Boekendames AZG 1921-1981.
250909-4423: KREGTING, MARC. - Hakkel je, Hakkel je. Brieven.
23320-22: KREMER, JAC. - Hai kwam weerom... Bekroond toneelstuk in drei bedrieven. 3 doames, 3 heren.
22318-38: KREMER, BRUNO P. - Struiken en heesters in veld en tuin. De belangrijkste wilde en gecultiveerde struiken van Europa, herkennen, palnten, beschermen.
51020-47: KREMER, SWANNY EN MAAR, PETRA, DE (RED.). - Mesdag Wetenschappelijk. Tien jaar wetenschappenlijk onderzoek in FPC Dr. S. van Mesdag.
27713-09: KRETZSMAR, UTE. - 2012 De ziel in de meesterjaren. Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi
12316-169: KREUTZER, MICHIEL E.A. (RED.). - Buiten westen, een klapstuk. Het zesendertigste Lustrum van het G.S.C. Vindicat atque Polit.
250909-4125: KRIELAARS, MICHEL. - Afkomst.
081209-11: KRIJFF, J.TH.J. - 100 years ago. Dutch Immigration to Manitoba in 1893.
22217-01: NEDERLANDSCHE EXLIBRIS-KRING. - N.E.K. 1938. De NEK wenscht u een gelukkig 1938.
29119-26: KRIPS - VAN DER LAAN, HILDE E.A. - De Ned. Hervormde Kerk te Breede.
020320-31: KRIPS-VAN DER LAAN, HILDE. - Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelfs Mansholt naar een betere samenleving.
080712-32: KROEF, R. VAN DER. - Volkshuisvesting toen, nu en straks. 85 jaar sociale woningbouw 1908-1993.
16214-42: KROES, JANNIE (EINDRED.). - Kinderen. Ideeën om te koken en bakken met kinderen voor creatief koken.
250909-3074: KROESEN, JUSTIN E.A. EN STEENSMA, REGNERUS. - De Rechtbank in de Oude Boteringestraat. Het gebouw en zijn bewoners.
250909-4307: KROGMAN, JÜRGEN E.A. - Niedersachsenbuch ’95.
250909-1786: KROL, GERRIT. - Een perfecte dag en andere verhalen.
5520-14: KROL, R.A. - Het geweten van Duitsland. Friedrich Meinecke als pleitbezorger van het Duitse historisme.
26718-56: KROMER, ECKART. - Kleine Wirtschaftsgeschichte Ostfrieslands und Papenburgs.
250909-5870: KROON, P.A. E.A. (RED.). - 100 jaar zeevaartschool, 1000 jaar varen. Cornelis Douwes, orgaan van de vereniging van oud-leerlingen der zeevaartschool Terschelling.
4216-17: KROON, SYBYLLE EN VISSER, WYTZE. - Het Lef bij Sneek. Het proces van de Houten Brug in 18 interviews.
271017-30: KROON, L. (EINDRED.). - Sint Geertruids- of Pepergasthuis.
1518-29: KROONEMAN, H.A. - De fraaie handwerken. (Het wit-, zijde- en goudborduren). Handleiding hoofdzakelijk bij de studie voor het examen.
250909-329: KRUIGER, J.B.T. - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940.
240910-162: KRUIJER, W. - 50 Jaar Coöp. Bloemenveilingsvereniging “ ‘t Noorden” G.A. Groningen-Eelde.
170620-47: RODE KRUIS. - Het moderne zieken- en gewondenvervoer van Het Nederlandsche Roode Kruis.
250909-3197: KOLLUMERLAND EN NIEUW KRUISLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Kollumerzwaag en Nieuw Kruisland.
6720-25: KRUITER-STEENHUIS, F. (SAMENSTELLING). - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen in oude ansichten 2.
4216-114: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen zo als het nu is 4.
51015-56: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
51015-55: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
51020-48: KUBLER-ROS, ELISABETH EN KESSLER, DAVID. - Over rouw. De zin van de vijf stadia van rouwverwerking.
22718-53: KUENEN, PH. H. E.A. - Waddensymposium.
31518-17: KUGEL, KEES. - Zyne werken wyzen zyne kunde aan. Over het Snitger/Freijtagorgel van de Hervormde Kerk te Zuidhorn.
5121-21: KUIJER, GUUS. - De Bijbel voor ongelovigen 3. Saul, David, Samuel en Ruth.
22117-120: KUIJL, E.E.A. VAN DER EN MOLEMA, J. - De steenhuizen Aylbada en Takuma nabij Uithuizen (Gr). Een zoektocht naar twee middeleeuwse steenhuizen.
250909-5130: KUIJPER, EGBERT, DE EN TROMPETTER, PETER. - Watersnood in Limburg van 1900 tot nu.
270909-185: KUIK, N. - Drenthe?s eerste drukkershuis. Lensink / van Buren Lensink. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe.
250909-4743: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
23114-03: KUIK, JAN. - Oldewarries volk. Leven en warken van een Drentse boerenfamilie in de dartiger jaoren.
220512-30: KUIL, D. - Kroniek van Ten Boer 1981-1990.
180912-68: KUIL, D. EN SANDERS, R.E.F. - De St. Willibrordusschool te Oude Pekela 1921-1991.
41220-03: KUIL, D, - Feicke Alles Clock. Grondlegger van de Pekela's. Biografie & genealogie.
2919-03: KUILE, G.J. TER. - Goorspraken van Drenthe 1598-1602.
260211-18: KUIPER, BERT. - In de brand, uit de brand. Honderd jaar Vereniging tot Onderlinge Verzekering tegen Brandschade ‘Steenwijkerwold’ WA 1905-2005.
271120-12: KUIPER, MARCEL. - Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965.
250909-1548: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Christelijk lager onderwijs in Nederland.
10718-66: KUIPER, K. - Schets van het Westfriesche Dialect.
22117-121: KUIPER-WIERINGA, A.G. E.A. - Ezinge in een notedop.
141120-05: KUIPER, M.H. - Nakomelingen van Hindrik Heyes Kuiper en Renske Engberts.
24521-10: KUIPER, YME EN FRIESWIJK, JOHAN (RED.). - Twee eeuwen Friese adel 1814-2000. Van landadel naar historisch instituut.
220310-145: KUIPER, Y. E.A. - Leeuwarder Historische Reeks V.
4920-20: KUIPER, AN. - Klaproos in de wind. Gedichten en laidjes.
010610-48: KUIPERS, ABE. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
18219-24: KUIPERS, AUKE EN HOOIJER, STIJN. - Abe Kuipers.
121120-04: KUIPERS, GERRIT EN TIESING, HARM. - Oud-Drents boerenleven in beeld.
080712-25: KUIPERS, HALBE EN OFFERINGA, HENK. - De heerlijkheid Visvliet. De geschiedenis in woord en beeld van Visvliet, gelegen in de gemeente Grijpskerk.
250909-3653: KUIPERS, RONALD. - Kunstgreep. Overzicht van kunst en cultuur in Nederland na 1945.
270909-186: KUIPERS, G. - Oosterhesselen. Toen en nu.
270909-187: KUIPERS, GERRIT (SAMENSTELLING). - Oud-Drents boerenleven in beeld.
250909-2248: KUIPERS, SIEBE EN ELSHOUT, CHRISTEL. - Zuurdijk 700.
271218-01: KUIPERS, G. - Langs kerkpaden door Drenthe.
150411-62: KUIPERS, G. EN LOOR, E.J. - Hardenberg in oude ansichten.
24521-38: KUIPERS, MAAIKE. - Paesens-Moddergat.
17313-106: KUIPERS, G. - Vroeger volksleven in Drenthe.
16720-46: KUIPERS, JAN J.B. - Thuis in Zeeland.
10119-54: KUIPERS,H.E. - Het water bolde tot de horizon. 80 jaar Zeevaartonderwijs.
170620-17: KUIPERS, J.J. - Bleven.
121118-10: KUIPERS, BÉ. - Gekmanswaark. Verhoalen.
2719-49: KUIPERS, JAN J.B. E.A. - Een ster om op te sturen. De laatste eeuwen van de vierkant getuigde schepen.
6214-39: KUITERT, H.M. - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
13318-37: KUITERT, H.M. - Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de mens.
090611-40: KUITERT, H.M. - Mag er een einde komen aan het bittere einde. Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
10417-34: KUITERT, H.M. - Mag er een eind komen aan het bittere einde? Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
16214-24: KUNDERA, MILAN. - Onwetenheid.
27920-47: KÜNG, HANS. - De Islam. De toekomst van een wereldreligie.
191113-45: KUNG, HANS. - Omstreden waarheid. Memoires.
19615-156: KUNST, RENÉ (EINDRED.). - Leeuwarden 750 - 2000. Hoofdstad van Friesland.
250909-1815: KUNST, GEERT EN RIBBELS, TON (SAMENSTELLING). - Dichter bij de Dijk.
121118-36: KUPCIK, IVAN. - Alte Landkarten. Von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
251016-55: KUPER, HARM. - Het Westerwolder geslacht Hidding.
4321-32: KUPER, HARM. - De Noorder Rondritten 1940-1997. Schaatstocht door Hunsingo en Fivelingo.
220310-177: KUPERS, GERRIET. - Luuks Battelings volk en nog wat vertellings.
9315-101: KUPERUS, L. - Uut de Gröninger Veenkolonies. Novellen en schetsen.
6519-12: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland rond 1600. / Ubbo Emmius und seine Zeit. Groningen und Ostfriesland um 1600.
08012013-15: KURASIAK, MALGORZATA (RED.). - Andrzej Pagowski. Die Stiftung der Polnischen Kultur. / The foundation of Polish culture.
5520-32: KUREISHI, HANIF. - Het lichaam.
2919-17: KURZ, GOTTLIEB, LERCH, CHRISTIAN UND WURGLER, ANDREAS. - Geschichte der Landschaft Hasli.
25118-32: KUSHNER, HAROLD S. - Op het leven! Een loflied op het joodse leven en denken.
080311-13: DRENTHE / ZUIDLAREN. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Zuidlaren.
19615-187: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Drenthe 1867.
15518-40: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Groningen. Naar officieele bronnen bewerkt.
080311-12: DRENTHE / WESTERBORK. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Westerbork.
9818-39: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt. Tiende deel: Drenthe.
250909-2413: KWAK, J.H. (EINDRED.). - Onder de Clockeslach van Vlachtwedde.
8618-33: KWAK, JAAP EN STOLK, CEES. - Dorp toen & nu. Deel1: Veele, Veelerveen, Vriescheloo, Oudeschans, De Lethe, Wedde, Wedderveer, Holte.
250909-4586: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld. Veluwzoom (Gezicht op Heelsum).
51015-57: KWAST, G. EN GRAAFF, B.H. DE. - Oet Meulenhörn en Klaiwerd.
5121-14: GRONINGER KWEEKSCHOOL - Gedenkboek ter gelegenheid van het afscheid van Th. Lancee.
250909-2741: KWIST, HANNA (EINDRED.). - Geen verhaal. 100 Jaar werkloosheid in de stad Groningen.
16317-02: LAAN, HARRY, VAN DER. - Het Groninger Boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw.
141117-07: LAAN, K. TER. - Olipodrigo. Dat is: 't malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historise inleiding en met verklarende aantekeningen door K. ter Laan.
19913-107: LAAN, K. TER. - Hoezen van Gruindiek. Grunneger Vertelsters oet Laankmanstieden.
231020-28: LAAN, K. TER. - Nieuw Groninger Woordenboek.
250909-2610: LAAN, K. TER. - Folklore in de Groninger letteren.
14120-17: LAAN, K. TER. - Groningen voor honderd jaar. Volksverhalen uit de geschriften van die dagen.
250909-2468: LAAN, K. TER. - Groninger encyclopedie deel I en deel II.
250909-2431: LAAN, K. TER. - Geschiedenis van Slochteren.
250909-5246: LAAN, K. TER. - Folkore in de Nederlandse overleveringen.
250909-5251: LAAN, K. TER. - Andermans wijsheid.
15815-20: LAAN, WINES, VAN DER. - Grunneger Streekwoorden.
181119-23: LAAN, WINES, VAN DER. - De neie stamtoavel. Grunneger en Vraize
18818-17: LAAN, K. TER. - Groninger Overleveringen. Tweede deel.
250909-2014: LAAN, K. TER. - Middeleeuwse legenden uit Groningerland.
25520-34: LAAN, K. TER (INLEIDING EN AANTEKENINGEN). - Prophecye van Jaarfke. De ziener van 't Oldambt.
260312-178: LAAN, K. TER. - Wat de torens vertellen. Overleveringen van Torens en Kerken.
25520-32: LAAN, K. TER (TOELICHTING EN AANTEKENINGEN). - Et en fret. Het oudste stuk in Stads-Grunnegers.
24120-22: LAAN, K. TER. - Groninger volksleven. Deel I: verhalende folklore.
010811-22: LAAN, K. TER. - De Boer in de Groninger Letteren.
41220-07: LAAN, WINES, VAN DER. - De Stamtoavel. Nei Grunneger moppen.
4321-41: LAAN, MANNUS, VAN DER. - De windvangers.
250909-1801: LAATSMAN, W. - Het “winkeltje” van Hakkema.
121009-69: LACEY, ROBERT. - Ford. De mensen en hun machines.
21018-42: LACHS, JOHANNES EN ZOLLMANN, THEODOR. - Seenotrettung an Nord- und Ostsee.
271118-66: LACHS, JOHANNES EN ZOLLMANN, THEODOR. - Gegen Sturm und Brandung. Seenotrettungswesen an Nord- und Ostsee.
250909-5673: LAGENDIJK, A. - Scheepvaart van de lage landen. Passagiersschepen in het Noordatlantisch vaargebied.
21421-03: LAGERLOF, SELMA. - Christuslegenden.
250909-2664: LAGERWEIJ, E. - De Veenkoloniale Aardappelrooimachine. Kroniek van een recente ontwikkelingsgang.
28415-07: LAGUNAOUI, BRAHIM. - De Marokkaanse keuken. 200 smakelijke en authentieke recepten.
24918-01: DALAI LAMA. - Wijsheid en mededogen. Over het transformeren van de geest.
141117-02: DALAI LAMA. - De Dalai Lama over de zin van het leven.
250909-2532: LAMBECK, J.J. E.A. - Oudeschans.
250909-875: LAMBERMOND, C.H. - De Dominicanen te Leeuwarden 1245-1945.
11113-07: LAMBERTS, CONSTANCE. - De Amerikaanse Familiekeuken. Traditionele recepten op basis van eerlijke ingrdiënten.
250909-773: LAMBOOIJ, TH. EN KINGMANS, H. - Van Schutterij tot Frysk Orkest. 125 jaar Leeuwarder orkestwezen.
51119-20: LAMBOOIJ, H.TH.M. EN MEERBURG, G.A.G. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Prins Heerlijk Honderd. Veendam en een eeuw middelbaar onderwijs.
141120-03: LAMBREGTS, L. - Stenen door de ruit. Terugblik in de geschiedenis van Hoeve Boschoord. Een hoeve voor mensen.
250909-4347: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
161120-02: LAMBREGTS, L. - Vledder.
180912-142: LAMBREGTS, L. - Stenen door de ruit. Terugblik in de geschiedenis van Hoeve Boschoord. Een hoeve voor mensen.
170112-21: LAMBTON, ANN K.S. - The Persian land reform 1962-1966.
250909-5190: LAMBTON, LUCINDA. - Temples of Convenience and Chambers of Delight.
250909-5013: LAMME, JAN EN LAROO, BART. - Hilversum rond de eeuwwisseling. Bevolkingsgroei tussen 1900 en 1910 in het licht van een gescheiden ontwikkeling.
29118-10: LAMMER, JUTTA EN IJZEREEF, TITIA. - Handwerklexicon.
301011-21: LAMOEN, JO, VAN. - Van mosselsoep en kaneelpap. Zeeuwse streekgerechten en wetenswaardigheden.
101218-36: LAMP, PAUL. - Drie eeuwen Wedgwood en Nederland. Wedgwood en de betrekkingen met Nederland 1763-2004.
29917-07: GRONINGER LANDBOUWBOND - Verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden van den Groninger Landbouwbond over 1915.
1216-21: LANDMAN, RIEK. - Skaden oer de snie.
311019-21: LANDMAN, WIJBREN. - Vlinder encyclopedie.
21313-03: LANDMAN, RIEK. - Feest mei toaniel.
2315-11: LANDMANN, SALCIA. - Gepeperd en gezouten. Een gericht over gerechten.
241014-12: LANE FOX, ROBIN. - De Bijbel: Waarheid en verdichting.
231020-29: LANG, F. DE EN ZUIDEMA, F.B.J. (SAMENSTELLERS). - Openbaar Onderwijs in Warffum. OBS Jansenius de Vries. Reunie 5 juni 2010.
250909-4330: LANG, A.W. - Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade.
10215-11: LANGE, ELISABETH. - Belgisch kookkunst abc. Begrippen, producten en streekrecepten.
30614-33: LANGE, JAN N. DE. - De grote waanzin.
281117-36: LANGE, JAN, DE. - Dwergauto's. Driewielers, scootmobielen en bubblecars in Nederland.
7814-59: LANGE, H.J. DE. - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
250909-2020: LANGE, J.N. DE. - Over de landouwen straalt de zon.
121118-24: LANGE, REINA, DE. - Van Harssensbosch naar Groot-Wetsinge. Ubbega in foto's.
13318-09: LANGEDIJK, PIETER. - Reïncarnatie, psychotherapie en innerlijke groei. Technieken en voorbeelden van herinneringen aan vorige levens.
11019-17: LANGEVELD, P. - Het wetboek voor den boerenstand. Beschouwd in vogelvlucht, en verklaard door voorbeelden uit de rechtspractijk.
25619-30: LANINGA, T. - Gemeente Baflo. Fotoboek.
250909-4128: LANOYE, TOM. - Maten en gewichten.
23320-09: LANSINK, H.G. J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen.
16214-62: LANSINK, LYDIA EN DAEL, PETER, VAN. - De Nieuwe Krijtberg. Een neogotische droom.
4317-04: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 18 / 2007.
250909-2037: LAP, MAARTEN. - Stried om de Z.K. 2.
9315-213: LARE, J. VAN E.A. - Texel en de zee. Een strijd van eeuwen.
130912-06: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomène Tralala.
240812-30: LARSON, ERIK. - De meteoroloog en de storm.
29917-73: LARSSON, STIEG. - De vrouw die met vuur speelde.
180912-71: LAST, GEERT. - Een dorp in de Franse tijd. Het wel en wee van een Groninger gemeenschap tijdens de Napoleontische overheersing (1795-1813).
18818-55: LATTEN, RICHARD. - Spoorwegen 2005.
261016-75: LATTEN, RICHARD. - Spoorwegen 2004.
12316-111: LAURMAN, M.T. - Tot beter kennis van den tongval in den prov. Groningen. Gevolgd door de
7420-16: LAUWEN, TOON. - Holland in beeld. Affiches, Boekomslagen, Illustraties, Letters, Merken, Reclame, Tijdschriften, 1895-2008.
22718-28: LAWRENCE, ELEANOR EN HARNIESS, SUE. - Paddenstoelen.
26315-05: LAWTON, JOHN. - Black-out.
250909-1287: LAYRIZ, OTFRIED. - Mechanical traction in war.
301018-07: LEACH, NICHOLAS. - The lifeboat service in South East England. Station by station.
121210-17: LEAVITT, DAVID. - Waar ik nooit geweest ben.
121210-18: LEAVITT, DAVID. - Familiedans.
250909-76: LEDOUX, TANJA (SAMENSTELING). - H.P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf.
31015-12: LEE, TANITH. - De witte heks.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

6/28