Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Ordelboek van den Etstoel van Drenthe. Eene verzameling van ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap Drenthe, van 1399-1518. / Enige ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap van Drenthe, als aanvulling van het Ordelboek van den Etstoel van Drenthe. / Enige ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap van Drenthe, als aanvulling van het Ordelboek van den Etstoel van Drenthe.
Description: A.L. Scholtens, Groningen, 1870. / Scholtens & Zoon, Groningen, 1886. / Scholtens & Zoon, Groningen, 1890. VIII, V, 216 p. / 55 p. / 116 p., hlinn. 13,3x22 cm. Veel korte aantekeningen in de marge. In latere band. Verhandelingen ter nasporing van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands, waarbij gevoegd zijn eenige analecta tot dezelfe betrekkelijk door een genootschap te Groningen, Pro Excolendo Jure Patrio. In latere band. Veel korte aantekeningen in de marge.

Keywords: Drenthe, recht, Drente

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Bladzij 20
- Book number: 3417-05

See more books from our catalog: Drenthe