Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Fan skoalle- en tsjerketsjinner oant direkteur, in koarte histoarje oer it underwiis yn Lippenhuzen.
Description: z.u., z.p., 1987. 111 p. paperback. 16,5x24 cm. foto's. foto's. ill. Grotendeels in het Fries. Goede staat.

Keywords: Friesland, Lippenhuizen, scholen, onderwijs

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Bladzij 20
- Book number: 27918-06

See more books from our catalog: Friesland