Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
Description: Bernh. Behrns, Franeker, 1863. Gemeentegrens handgekleurd. Ca. 22,5x17,5 cm. AfbeeldingCa. 18,5x15 cm. Via papierstrookje achterzijde gerestaureerde inscheuring op de vouw. Hiervoor papier van gehavend kaartje gebruikt.

Keywords: Friesland, cartografie, kaarten, atlas, Hemelum, Koudum, Nijega, Oudega

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Bladzij 20
- Book number: 250909-3194

See more books from our catalog: Kartografie