Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30542: OEVER, CORNELIS VAN DEN. - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijne kerk op Aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending van den H. Geest op het Pinksterfeest, verklaard en toegepast in twintig leerredenen.
30538: OEVER, C. V.D.. - Het dierbaar borglijden Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen.
25723: OFFEL, EDMOND VAN. - Eugeen van Mieghem.
20364: A FRENCH OFFICER. - A voyage to the Island of Mauritius, (or, Isle of France) the Isle of Bourbon, the Cape of Good-Hope, &c. With observations and reflections upon nature and mankind.
35212: OGGEL JZ., D.J.. - Koewacht. De geschiedenis van een jong dorp. Winter 1971-1972.
20113: OGGEL, D.J.. - Uit de Kerkelijke Geschiedenis van Axel en de landverhuizing naar Noord Amerika in de 19e eeuw.
30000: OGGEL, D.J. & VOOREN, G. VAN. - Koewacht. De geschiedenis van een jong dorp.
34623: OGGEL-DE BRUYNE, P.J.. - Ik nu droeg zijn eerwaardes reismantel...Naar het dagboek van Adriaen de Bruyne J.zn., afgescheiden leeraar te Goes, geb. 1810.
32830: OIJEN. - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tusschen Maas en Waal, 1732/ 't Kasteel Oyen.
24148: OIRSCHOT, ANTON VAN, JANSEN, A.C. EN KOESEN, L.S.A. (RED.). - Encyclopedie van Noord-Brabant (deel 1 t/m 4, complete set).
28551: OKMA, G.H.. - Studies on Dutch health politics, policies and law. Beleid, besluitvorming en wetgeving in de Nederlandse gezondheidszorg in de jaren '80 en '90.
27968: OLEVIANUS, CASPARUS. - De vaste grond, dat is: de articulen van het oud, waarachtig, ongetwyfeld christelyk geloof, alle christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods woord zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, eerst in het Hoogduytsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door W.V.N. en nu op nieuws, ten nutte van Neerlands Kerk in 't licht gebragt, en met een voorreden verrykt door Gerard Zeylmans van Selm, predikant te Nieuweveen.
12366: OLIVIER, FERNANDE. - Picasso et ses amis.
15858: OLIVIER, MARINUS. - Olie en vuur op de golven. Het enerverend verhaal van een beroeps-marineman vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 1938-1970.
25889: OLIVOTTO, JACOPO. - Florentia.
19089: OMER, MORDECHAI. - Univers et magie de Joan Ponç.
31733: ONZEA, W. (RED.). - Anthony Caro. Openluchtmuseum voor Beeldende Kunst Middelheim 24 mei- 17 augustus 1997.
32089: OOIJEN. - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tusschen Maas en waal. / 't Kasteel Oyen.
31003: OOMKENS, J.. - Oomkens' regerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1861.
25233: OORDT, J.F. VAN. - Paul Kruger en de opkomst der Zuid-Afrikaansche Republiek.
29104: OORSCHOT, GEERT VAN. - Gevangenis.
20843: OOSTBURG. - Gemeente Oostburg.
32861: OOSTERBEEK. - 't Dorp Oosterbeek op de Veluwe, 1744.
32011: OOSTEREND. - T' Dorp Oosterend.
33026: OOSTERHOUT. - Norbentyner Nonnen Klooster te Oosterhout, 1732/ Overblyfzels van 't Huis te Stryen by Oosterhout, 1732.
32114: OOSTERHOUT. - 'T Dorp Oosterhout.
27372: OOSTERLAND. - Het Huis te Oosterland - Overblyfsels van het Huis te Oosterstein.
27373: OOSTERLAND. - Het Huis te Oosterland - Overblyfsels van het Huis te Oosterstein.
27371: OOSTERLAND. - Het Dorp Oosterland - Oosterland van een andere zijde.
20416: OOSTERLAND, SIRJANSLAND EN OOSTERSTEIN. - De Heerlykheyt van s'Heer Jans-Landt. - De Heerlykheyt van Oosterstein. - De Heerlykheyt van Oosterlandt.
20844: OOSTERLAND. - Gemeente Oosterland.
23409: OOSTERSTEIN. - Oostersteyn.
30984: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Zeeland jaarboekje voor 1854.
4265: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Zeeland; jaarboekje voor 1852, verzameld door H.M.C. van Oosterzee.
4268: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Zeeland; jaarboekje voor 1855, verzameld door H.M.C. van Oosterzee.
24603: OOSTERZEE, H.M.C. VAN (RED.). - Nehalennia. Jaarboekje voor Zeeuwsche Geschiedenis en Letteren voor het jaar 1849.
34588: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Zeeland; jaarboekje voor 1856, verzameld door H.M.C. van Oosterzee.
31008: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Nehalennia jaarboekje voor Zeeuwsche geschiedenis en letteren voor het jaar 1850. Tweede deel.
4267: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Zeeland; jaarboekje voor 1854, verzameld door H.M.C. van Oosterzee.
33003: OOSTHOEK, ANDREAS. - Een zandloper in zee.
25854: OOSTHOEK, ANDREAS (RED.). - De kunst van het handeldrijven; art inspired by the sea. 4 Eeuwen maritieme verbeelding/ 4 Centuries of maritime art.
22043: OOSTHOEK, ANDREAS. - De Gentse collectie in Middelburg. Middelburg- Vleeshal en Abdij, 21 juli tot 17 september 1984.
27223: OOSTKAPELLE. - Oostkapelle.
31863: OOSTKAPELLE. - 't Kasteel van Westhoven.
31136: OOSTKAPELLE. - Het Huis Rynsburg. - Het Huis Rynsburg van een andere zyde.
25356: JUBILEUMCOMMISSIE 40 JAAR VV OOSTKAPELLE. - Voetbalvereniging Oostkapelle 1951-1991.
31130: OOSTKAPELLE. - T' Dorp Oostkapelle.
31874: OOSTKAPELLE. - 't Kasteel van Westhoven -'t Huys Waterloose-Werve.
22623: OOSTKAPELLE. - De Toren van Oostkapelle met het Heeren-Huis 1745. - Het Dorp Oostkapelle en't Huis in't Verschiet 1745.
20417: OOSTKAPELLE. - De Ambachts-Heerlykheyt, Dorp en Heeren-Huys van Oost-Cappelle.
20418: OOSTKAPELLE. - Het Huys en Hof ten Duyne.
27376: OOSTKAPELLE. - 't Huis Rynsburg hehorende aan den Hr. Burgermeester Wm. van Citters. - Dit is de Lusthof van onz' oudsten Burger vader, Der weezen steun en stut, der wêeuwen Troost en Rader; Daar hij den boog der zorg van Stad en Staat ontspant. Rynsburg zij lang zijn Lust, hij van ons Vaderland!
27377: OOSTKAPELLE. - Rynsburch.
23690: OOSTRA, MARGRIET. - Ids Wiersma, het grafische werk.
32903: OOSTVEEN, A.F.J., DIRKS, R., JONG, G.P. DE, MARTENS, A.H. & MOESKER, A.. - Telecommunicatie TM7.
28249: OOSTVOORN. - Het Hof en de Burgt van Oostvoorn van een andere zijde.
28250: OOSTVOORN. - Overblijfsel van het Hof en de Burgt van Oostvoorn, 1747.
33023: OOSTVOORN. - Overblyfsel van het Hof en de Burgt van Oostvoorn, 1747/ Het Hof en de Burgt van Oostvoorn van een andere zyde.
14116: OPDEDRINCK, J.. - Geschiedenis van Knokke.
24019: OPPENHEIMER, FRANZ. - De derde weg.
33119: OPPERDOES. - 't Dorp Opperdoes, 1726.
34138: OPPERMANN, O.. - O. Oppermann, Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts. Erster Teil: Die Egmonder Fälschungen. Zweiter Teil: Die Grafschaft Holland und das Reich bis 1256. Dritter Teil: Faksimiles zum ersten und zweiten Teil. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht. 3 vols.
34888: OPSTAL, ALEXANDER GIJSBERT VAN. - André Rivet. Een invloedrijk Hugenoot aan het hof van Frederik Hendrik.
32933: OREEL, RUBEN. - Kermis in Westkapelle.
28745: ORELLIUS, IO. CASP. & BAITERUS, IO. GEORGIUS. - Onomasticon Tullianum continens m. tullii Ciceronis vitam historiam litterariam indicem geographicum et historicum, indicem legum et formularum, indicem graecolatinum, fastos consulares. 3 Vols.
13548: ORLAN, P.M.. - Images de Paris.
27996: ORTEGA, ÁLVAREZ. - Santa María de Trasierra.
26258: ORTT, FELIX. - Staat en Volk; natuurphilosophische beschouwing toegepast op het Vlaamsche vraagstuk.
35019: OS, HENK VAN, RON MANHEIM & HAN STEENBRUGGEN. - Käthe Kollwitz. Getekend leven.
24017: OS, H.W. VAN. - H.N. Werkman.
34374: OS, MARIANNE VAN, BREKELMANS, WIM, RITTER JR., P.H., ETTINGER, J. VAN, ET AL. - The Way Ahead. Vol. II-Number 4- "Mixing business with pleasure".
33259: OS, BART R. VAN. - De Zee van Mazandaran. Leven en werk in de Kaspische Zee Staten, in Brieven en Verhalen, 1996-2006.
21357: OSDORP. - Osdorp.
25715: OSKAM, I.J.. - Der Heidenen Licht; trilogie.
17888: OSS, F.VAN (TRANSLATER). - Christoffel Columbus en de Ontdekking der Nieuwe Wereld.
27002: OSSELEN- VAN DELDEN, VAN & HILDEBRANDT, MARIE. - Bobo, geschiedenis van een aap.
21759: OSSENISSE. - Gemeente Ossenisse.
21653: OST, DANIEL. - Bladeren in bloemen.
29488: OST, DANIEL. - Daniel Ost in Kyoto.
24598: OTEIZA, JORGE & SOLANO, SUSANA. - De varia commensuracion; Pabellon Español en la XLIII bienal de Venecia.
28410: OTT, ESTRID. - Mit den finnischen Lottas; vom Heldentum der Frau.
33792: OTTEN, JO. - Verloren vaderland.
32232: OTTEN, JEAN M.. - Dammers & van der Heide.
30781: OTTEVANGERS, S.U. (SAM.). - De stempelrubriek N M P 1922-1939. Bondsreeks van Filatelistische Publikaties no. 1.
31415: OTTOLANDER, K., A. KOSTER AND C. DE VOS. - Nederlandsche flora en pomona, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Pomologische Vereeniging te Boskoop. Met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel.
17493: OTTSEN, HENDRIK & J.W. IJZERMAN. - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse Tijd. Eerste deel: Tochten naar het Noorden 1652-1686. Met 3 kaarten en 9 platen. Tweede deel: Tochten naar het Noorden 1686-1806. Met een kaart en 12 platen. Derde deel: Tochten langs de Z.O.-Kust en naar het Oosten 1670-1752. Met 6 kaarten en 8 platen. Vierde deel: Tochten in het Kafferland 1776-1805. Met 1 kaart en 13 platen.
26110: OUDAAN, JOACHIM. - Poëzy. Verdeeld in drie deelen. (Met achter het derde deel een beschrijving van het leven van de dichter door David van Hoogstraten).
33125: OUDDORP. - 't Dorp Ouddorp by Alkmaar, 1726.
30885: OUDEJANS, J.C.. - Zeolite catalysts in some organic reactions.
25364: OUDELANDE. - T 'Dorp Oudelande. - T 'Zelve anders.
20738: OUDELANDE. - Gemeente Oudelande.
27378: OUDELANDE. - Het Dorp Baarland te zien uit de Vaate - Het Dorp Oudelande.
31103: OUDEMANS, C.A.J.A. (RED.). - Neerland's plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer. Eerste deel.
31104: OUDEMANS, C.A.J.A. (RED.). - Neerland's plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer. Tweede deel.
22051: OUDEN, P. DEN. - Coniferen, ephedra en ginkgo.
21171: OUDENBOSCH. - Institut Saint Louis, Oudenbosch. Gezicht groote speelplaats.
21172: OUDENBOSCH. - Institut Saint Louis, Oudenbosch. Buitengezicht Oudenbosch.
34127: OUDENHOVEN, JACOB VAN. - Haarlems wieg, of historische bedenkingen over eenige oudheden, rakende den toestant en oorsprong van de stad van Haarlem en haren omring: Met een afel of kort begrijpvan de voornaamste handvesten en rechten der zelver stad.
20339: NIEUWERKERK EN OUDERKERK. - Het dorp Nieuwerkerk in Duiveland. 1745 - Het dorp Ouderkerk. 1745
22505: OUDEWATER. - Oudewater.
32742: OUDEWATER. - 't Stadhuis te Oudewater/ De Gevangen Toren te Oudewater, 1745.
32722: OUDEWATER. - De Waag te Oudewater. / De Kerk te Oudewater.
32728: OUDEWATER. - De Nieuwe Poort te Oudewater, 1745/ De Linschooter Poort te Oudewater.
32076: OUDEWATER. - 't Stadhuis te Oudewater.
32077: OUDEWATER. - De Kerk te Oudewater.
21089: OUDEWATER. - Oudewater.
32074: OUDSHOORN. - 't Dorp Oudshoorn, langs de Ryn te zien.
28371: OUT, NICO & RIEKWELL, LEON. - History is what's happening. Multimedia manifestatie.
33304: OUT, NICO. - Tholen in beeldspraak. Kunstwerken in de gemeente Tholen.
28119: OUTERMANS, KEES, SOPLANTILA, ALEX, E.A.. - 50 Jaar Molukkers "in het Walcherse"/ 50 Tahun Kediaman, 22 september 2001.
33547: OUTHOORN, LOUIS VAN. - Internationale phonogrammen betreffende onze kustverdediging.
20739: OUWERKERK. - Gemeente Ouwerkerk.
18461: OVEN-VAN DOORN, M.C.. - Allermerkwaardigste Avonturen van de Aardige Aapjes van Admiraal Adrianus Apekolio. Alfabet voor allen.
21292: OVERBETUWE. - 't huis Appelenburg, in de Overbetuwe.
35147: OVERHUES, E.H. (ED.). - Die Wehrmacht. 7. Jahrgang nr. 24. November 1943.
20655: OVERIJSSEL. - Over-IJsel.
34668: OVERLANGBROEK. - Het Huis Dompselaar.
28380: OVERSCHELDE, GERARD VAN. - Bij de reuzen & dwergen van Ruanda.
33192: OVERSCHIE. - Gesigt van het Stads Tolhuys by Overschie/ Vue du Bureau du Péage de la Ville, près d'Overschie.
20845: OVERSLAG. - Gemeente Overslag.
25198: OVERSTRAETEN, JOZEF VAN (RED.). - De Toerist, halfmaandelijks orgaan van de Vlaamse toeristenbond. 32e Jaargang, 24 nummers, ingebonden in één band.
33136: OVERVEEN. - 't Huis Rolland by Overveen, 1746/ Overveen, buiten Haarlem, 1746.
33137: OVERVEEN. - De Lustplaats Elswout by Overveen, 1746/ De Ingang van Elswout, 1746.
23904: OVERWEEL, C.J.. - Distribution and transport of Fennoscandinavian indicators; a synthesis of data from the literature leading to a reconstruction of a pattern of flowlines and ice margins of the Scandinavian ice sheets.
20740: OVEZANDE. - Gemeente Ovezand.
27381: OVEZANDE. - T' Dorp Ovesant.
27380: OVEZANDE. - T' Dorp Ovesant - 'T Zelve Anders.
33776: OVIDE. - Les amours/ L'art d'aimer/ Les remedes d'amour/ Des soins du visage feminin.
34131: OVIDII NASONIS, P.. - Publii Ovidii Nasonis Epistolae Heroidum Ab omni obscoenitate purgatae, cum annotationibus, & interpretatione.
31407: OVINK, G.W.. - Het aanzien van een eeuw. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen uitgekozen en ingeleid door Dr. G.W. Ovink.
27720: OWEN, SRI. - De regionale keukens van Indonesië.
3835: OXENSTIRN, D' - Pensées de Monsieur le Comte d'Oxenstirn sur Divers Sujets Avec les Reflections Morales du meme Auteur Nouvelle Edition, revûe, & corrigée soit pour le style, soit pour les citations. Par Monsieur D.L.M. I, II in een band.
34655: PAALMAN, HANS & SCHLÉGL, ISTVÁN. - Konok. Peintures 1974-1976.
12503: PABBRUWE, H.J.. - Dr Robertus Padtbrugge (Parijs 1637-Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
23160: PADEREWSKI, I.J., BRONARSKI, L. & TURCZYNSKI, J. (ED.). - Fryderyk Chopin, Complete Works; XVI Chamber Music.
23161: PADEREWSKI, I.J., BRONARSKI, L. & TURCZYNSKI, J. (ED.). - Fryderyk Chopin, sämtliche Werke; IX Walzer, für Klavier.
23162: PADEREWSKI, I.J., BRONARSKI, L. & TURCZYNSKI, J. (ED.). - Fryderyk Chopin, sämtliche Werke; X Mazurken, für Klavier.
19224: PADFIELD, PETER. - Waffen auf See.
28227: PAESIE, RUDOLF. - Lorrendrayen op Africa; de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Copagnie, 1700-1734.
32632: PAIJSEN PETERSEN, GEORGE. - Tijl Uilenspiegel's jongensjaren (bij de schildburgers).
25279: PAJASTIE, EILA. - Laila Pullinen.
15943: PALATINI, ALDO. - Ombre che tornano.
29072: PALAU I FABRE, JOSEP. - Picasso, des ballets au drame (1917-1926).
14019: PALEN, L.S.. - De witte duivel van de Zwarte Zee.
15163: PALM, J.H. VAN DER. - Salomo's Spreukenschat, den christen een licht op den levensweg.
31266: PALM, L.C. (ED.). - Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Uitgegeven, geïllustreerd en van aantekeningen voorzien door een Commissie van Nederlandse Geleerden. Deel XII/ The Collected Letters of Antoni van Leeuwenhoek, edited, illustrated and annotated by a Committee of Dutch scientists. Part XII.
30778: PALMA LEAL, F.. - Carimbos de Portugal e Ultramar/ Oblitérations du Portugal et Provinces d'Outre-Mer/ Postmarks of Portugal and Overseas Provinces. 1970.
21121: PALMEN, CONNIE. - Geheel de Uwe.
34453: PAMOENTJAK, K.ST.. - Surat dagang. Peladjaran mengatur dan mengarang surat dagang jang sederhana.
33124: ST. PANCRAS. - Kerk van St. Pankras by Alkmaar, 1726.
32652: PANEBARCO. - Big Sleeping en het zaad van de Olympus. Mondria Zwartwitreeks deel 8.
19488: PANHUYSEN, PAUL (RED.). - Bernard Villers, un peu, beaucoup...
23961: PANNEKOEK, A.J.. - Handleiding bij het propaedeutische palaeontologische praktikum in het geologisch instituut te Utrecht.
34881: PAOLINI, CHRISTOPHER. - Eragons. Gids tot Alagaësia.
32944: PAPA, ELENA. - La porta d'oro. Il libro per il giardino d'infanzia.
32324: PAQUET, MARCEL. - Photographies de Magritte.
31651: PARENT, CLAUDE, GOULET, PATRICE, SAVINA, JOSEPH, ET AL.. - Aujourd'hui Art et Architecture. Numéro 51. Numéro spécial: Le Corbusier.
33497: PARENT, AUGUSTE. - Du commerce de Belgique a propos de l'affranchissement de l'Escaut.
35075: PARIS, PIERRE. - Goya.
33595: PARMENTIER, JAN (RED.). - Uitgevaren voor de Kamer Zeeland.
28480: PASPOORT, ZACHARIAS. - Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende deel van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, ten deele vervolgd door Mr. Zacharias Paspoort.
28481: PASPOORT, ZACHARIAS. - Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende deel van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, ten deele vervolgd door Mr. Zacharias Paspoort.
22391: PASTER, JOHN. - Iso File 4- Ferret; a pictorial round-up.
15992: PASTERNAK, LEONID. - Zapisi Raznykh Let.
32282: PATRIK, POLUS, WELS E.A.. - Verklaring van Mozes eerste boek, genoemd Genesis. / Veklaring van Mozes tweede boek, genoemd Exodus.
25683: PATTEEUW, ROLAND. - 19a Bienal Internacional de São Paulo Selecção Comunidade Flamenga na Bélgica, Leo Copers, Marc Maet, Guy Rombouts.
32517: PATTIST, J.M.. - De Maastunnel. No. 11-12. Maandblad gewijd aan de belangen van de stad Roitterdam in het algemeen en den bouw van de Maastunnel in het bijzonder. 4e jaargang october-december 1941.
26043: PAUS, SUSANNE & GLADER, HANS. - Blühende Paradiese; Niederrheinische Gärten öffnen ihre Pforten.
18493: PAUW, TINEKE DE AND MAGDA DEVOS. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel III. Algemene woordenschat, aflevering 4: Karakter.
26056: PAUWELS, WIM (RED.). - Wonen en Werken.
26082: PAUWELS, WIM (RED.). - Jardins intemporels.
27328: PAUWELS, WIM (RED.). - Wonen met kunst.
14402: PAUWELS, FR.. - Dag van leugen; een menschenleven in verzen.
29440: PAUWELS, WIM, E.A.. - Bouwen met oude materialen.
32261: PAUWELS, IVO & FONK, HANS. - Wonen in glazen dromen. Luc d'Hulst.
28886: PAYEN, A.. - Précis de chimie industrielle a l'usage des écoles préparatoires aux professions industrielles et des fabricants. 2 Volumes (text & plates).
29926: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 10 au 16 Octobre 1878.
29924: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 24 au 30 Octobre 1878.
29923: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 19 au 25 Decembre 1878.
29920: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 26 juin au 2 Juillet 1879.
29921: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 3 au 9 juillet 1879.
29922: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 27 Mars au 2 Avril 1879.
29925: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 5 au 11 Septembre 1878.
27784: PEARCE, CHRIS. - Jukebox Art.
34058: PEARSON, H. & J.D. & DONZEL, E. VAN (ED.). - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index to volumes/ aux Tomes I-III.
34057: PEARSON, H. & J.D. & DONZEL, E. VAN (ED.). - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index to volumes/ des Tomes I-V and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6.
18380: PÉCLARD, MARIE. - Les Chaperons Roses.
28337: PEE, LODE VAN (RED.). - Armand Demeulemeester.
29810: PEERBOLTE, HANS (RED.). - 40 jaar Seatrade, 1951-1991.
33622: PEETERS, K.C.. - De politieke beteekenis van den Scheldestroom.
25670: PEETERS, KOEN & OUTERS, JEAN-LUC. - Ma petite mijn kleine capitale hoofdstad.
28476: PELEMAN, BERT. - Het groot "Uilenspiegel" boek; jubileum-uitgave. In het spoor van Uilenspiegel, schalk en vrijheidsheld.
34001: PELEMAN, BERT. - Gestalten uit den vuurdoop. Oorlogsverzen.
20391: PELEMAN, BERT (SAM.). - De Schelde van de bron tot de zee.
23753: PELEMAN, BERT, ROOY, JOS VAN EN GAILLIAERDE, A.. - Mijn stenen hart.
28622: PELIZZONI, ELENA & ZANCHI, GIOVANNA. - La maiolica dei Terchi. Una famiglia di vascellari romani nel '700 tra Lazio e Impero austro-ungarico.
27257: PELKWIJK, J. TER. - Verhandeling over de verlossing der Israëlieten uit Egypte. Én: Verhandeling over de maten, gewigten en munten der oude volken, met vergelijkings-tafelen. Twee titels in één band.
34046: PELLAT, CHARLES. - Arabische Geisteswelt. Ausgewählte und übersetzte Texte von Al-Gahiz (777-869). Unter Zugrundelegung der Arabischen Originaltexte aus dem Französischen Übertragen von Walter W. Müller.
26090: PELSERS, LISETTE. - Jan van Munster, die Energie des Bildhauers/ The Energy of the Sculptor/ De Energie van de Beeldhouwer.
34263: PELSERS, LISETTE. - Jan van Munster.
25377: PELSERS, LISETTE. - Ine Vermee; werk/ work.
30564: PEN'DU, YANIK. - Yanik Pen'Du Bretagne-France.
34646: PENCK, A.R.. - Sanfte Theorie über Arsch, Asche und Vegetation.
4694: PENNING, L. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter aan het Nederlandsche volk verhaald.
33844: PENNOCK, LON. - Eindexamen(catalogus) Hogeschool Rotterdam & Omstreken.
31723: PENNY, NICHOLAS (ED.). - Reynolds.
34612: PENROSE, ROLAND. - Europäische Bildhauer. Picasso.
24011: PEPPINK, H.J. & MAREE, PIET. - 100.000 Kilometer, van wielen en wegen.
24852: PERAUER, EMIL. - Crazy Horse Saloon; photographies d'Emil Perauer avec la collaboration d'Alain Bernardin.
23942: PERIZONIUS, W.R.K.. - Reconstructing the living from the dead; some human osteological observations.
21923: PERNOUD, RÉGINE & HERSCHER, GEORGES. - Jardins de monastères.
26932: PERRELS, J.W.. - Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Vere.
29816: PERRON, E. DU.. - Parlando. Verzamelde Gedichten.
24103: PERRY, JOHN. - Practical mechanics.
25318: PERUCCHI-PETRI, URSULA (RED.). - Amerikanische Zeichnungen und Graphik; von Sol Lewitt bis Bruce Nauman; aus den Beständen der Graphischen Sammlung des Kunsthauses Zürich.
34654: PESCH, DIETER (ED.). - Bernhard Kirchgaesser. Bilder-Zeichnungen-Radierungen. Niederrheinisches Freilichtmuseum 12. April- 8. Juni 1981.
20633: PESCH, F.J. VAN, BOER, R.W. EN BOSKER, H. (RED.). - Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer ( gebundelde jaargang 1886, nrs. 1 t/m 12, compleet).
31245: PESCHECK, M. CHRISTIAN. - Allgemeine Teutsche Rechen-Stunden, darinnen die Fünf Species der Rechen-Kunst mit unbenahmten und benahmten ganzen, als auch gebrochenen Zahlen, nebst der Regula De-Tri directa und indirecta, ohne und mit Brüchen, samt der Progression-Rechnung . vorgetragen sind.(I) And: Italiänische Rechen-Stunden, darinnen die fünf Species der Rechen-Kunst ., nebst der Regula De-Tri ....etc.(II) And: Allen dreyen Haupt-Ständen nöthige Rechen-Stunden, Darinnen sowohl die gedoppelte Regel Detri . als auch Zinß- oder Interesse-, Rabatt-, Zeit- oder Termin-, Licitation- oder Subhastation-, Thara-, Fusti-,....erkläret sind; etc.(III)
27714: PET, PAUL C.. - Sana'a- een betovering van duizend jaar.
34025: PETERS, CHRIST. - Grepen uit Vlissingens verleden. Een bundel Vlissingse archiefsprokkels.
23421: PETERS, PHILIP & KLEEREBEZEM, JOUKE. - Metamorfose.
35242: PETIGNY, BERTRAND DE & JACQUELINE GAGNERIE. - Sentiments suivi de Pour toi. Poètes du Temps Présent.
31488: PETIT, LOUIS D.. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Eerste en tweede deel (De literatuur bevattende verschenen van 1888-1910).
24337: PETIT, L.D., BEZEMER, T.J., NIEUWENKAMP, W.O.J., E.A. (RED.). - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; algemeen geïllustreerd maandblad op kol. gebied. Maandblad gewijd aan bouwkunde, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiëne. Complete 14e jaargang + 3 nummers van de 13e jaargang (in één band).
19495: PETRE, ANNE EN TLACHOVÁ, KATKA (COÖRD.). - Laatgotische kunst uit Bohemen, Moravië en Silezië 1400-1550.
24582: PETROVIC, SLAVKO & KLEMENT, ZLATKO. - Akiba Rubinstein (1882-1961).
32438: PEYRAT, JACQUES, BARTHE, ANDRÉ, ET AL. - Raoul Dufy. Un autre regard.
16079: PFLUGK-HARTTUNG, J. VON. - 1813-1815: Geïllustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog.
15602: PFORR, M. - Thieme's Vogelatlas. De europese broedvogels 1 en 2.
13941: PHÈDRE. - Fables de Phèdre, traduites en francais par M.E. Panckoucke; suivies des oeuvres d'Avianus, de Denys Caton, de Publius Syrus, traduites par Levasseur et J. Chenu.
22395: PHILIPPEN, JOS. - Geschiedenis en charme van de prentbriefkaart.
20741: PHILIPPINE. - Gemeente Philippine.
34720: JACOBSZ. CASPAR PHILIPS. - Genootschap Amstelodamum. Het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobsz. Naar de uitgaaf in kopergravure van 1771 in steendruk uitgevoerd. Verzaameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de Keizers en Heere-grachten der Stadt Amsteldam, beginnende van den Binnen Amstel en eindigende aan de Brouwers-gracht , bestaande in ruim 1400 prachtige gebouwen, origineel van huis tot huis geteekend en op kunstige koopere plaaten afgebeeld.
20750: SINT PHILIPSLAND. - Gemeente Sint Philipsland.
33484: PICARD, LEO. - De vaart op de Schelde in vredes- en oorlogstijd. Het Groot-Nederlandsche standpunt.
27858: PICCARDT, R.A.S.. - Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes; voorlezingen.
13966: PICCARDT, R.A.S.. - Bijzonderheden uit de gechiedenis der stad Goes; voorlezingen.
16566: PICCARDT, R.A.S.. - Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes; voorlezingen.
26587: PICCIOLI, ANGELO. - Die magische Pforte der Sahara.
16063: PICHT,WERNER. - Het voorspel tot den grooten strijd. De veldtocht in Noorwegen. Wat onze vijanden meldden - en wat werkelijk gebeurde.
26570: PICHT, W.. - De waarheid marcheert...
12985: PIECK, ANTON. - Kalender 1983.
14329: PIECK, ANTON. - Kalender 1992.
12989: PIECK, ANTON. - Anton Pieck kalender/calendrier/calendar 1991.
14330: PIECK, ANTON. - Anton Pieck kalender/ calendrier/calendar 1991.
12990: PIECK, ANTON. - Anton Pieck kalender/calendar 1986.
28623: PIEPER, EVA. - Handbuch der praktischen Buchpflege.
7112: PIERSON, A. - De Orestie van Eschylus.
27480: PIERSON, J.L.. - Sir William van Horne en de Canadian Pacific spoorweg.
10750: PIETILÄ, A.J. - Drei Versuchungsgeschichten Zarathustra, Buddha, Christus.
18615: PIETS, W. A.. - Leerboek der beschrijvende meetkunde. Atlas. Deel I. Ten dienste van studeerenden aan de Technische Hoogeschool te Delft.
31947: PIETSCH, LUDWIG. - Die Malerei auf der Münchener Jubiläums-Kunst Ausstellung 1888. Lieferung 1-6. Photogravure-Ausgabe.
31439: PIGANIOL DE LA FORCE, M.. - Nouveau voyage de France avec un itinéraire, et des cartes faites exprès, qui marquent exactement les routes qu'il faut suivre pour voyager dan toutes les Provinces de ce Royaume. Nouvelle edition, revue, corrigée & augmentée.
27273: PIGEAT, JEAN-PAUL. - Jardinez comme à Chaumont-sur-Loire.
34097: PIGEAUD-COLENBRANDER, JACOBA ANTONIA. - Mijn grootmoeder Pigeaud-Dermout en haar zestal. Levensgeschiedenissen van mijn grootouders Pigeaud, hun voorouders, hun tijdgenoten en hun nageslacht.
22538: PIGNATO, NICOLA. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 4: 1945-73.
22478: PIGNATO, NICOLA. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 2: Italia e Germania nella Seconda Guerra Mondiale.
22386: PIJKE, MARINUS. - Manuscript diergeneeskunde ca. 1856.
31766: PILDITCH, JAMES & SINIA, R.J.. - Pakkende verpakkingen. Verpakking als stille verkoper.
30297: PILLET, MAURICE. - Thèbes. Palais et Nécropoles.
27199: PILON, JACQUES. - L'aventure du remorquage.
13812: PISCHEL, G.. - Het Rijk van de kunst; schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, decoratieve kunsten. I: Van de prehistorie tot de verdwenen beschavingen. II: Van Karel de Grote tot de Renaissance. III: Eind Renaissance tot heden.
24380: PLANKEEL, H.J.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Breskens, serie West Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 2 (waarin opgenomen het historisch kadaster 1610-1832.
20882: PLANTE FÉBURE, J.M.. - West-Indië in het Parlement 1897-1917; bijdrage tot Nederland's koloniaal-politieke geschiedenis.
31269: PLANTENGA, P.B.. - Noord- en Midden- Duitschland. Hartzgebergte, Sächsische Schweiz, Kassel, Hamburg, Bremen, Berlijn, Potsdam, Koppenhagen, Leipzig, Dresden, enz. Reisboek met reiskaart en plattegronden. Naar eigen aanschouwing en naar de beste bronnen bewerkt.
23358: PLASSCHAERT, B.F.. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde, deel II: waterbouwkunde, inclusief de atlas.
19024: PLASSCHAERT, A.. - Jan Toorop
29031: PLASSCHAERT, ALB. A.,. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. Deel I: Burgerlijke bouwkunde.
26723: PLASSCHAERT, ALB.. - Jacob Dooijewaard en zijn Amsterdamsche periode.
32513: PLASSCHE, A.W. VAN DE, CORNELISSE, J.G., ET AL. - Veilingsvereniging "Zuid-Beveland" Goes 1904-1954.
21851: PLATTEEL, ANDRÉ. - Margeting: inventing a different marketing language.
30904: PLAZY, GILLES & COURCY, DOMINIQUE. - La Galerie d'Art A.C.A.P. 1977-1987.
13014: PLICKA, KARL. - Prag im Lichtbild.
29589: PLOEG, F. VAN DER & ZONNEVYLLE-HEYNING, C.E.. - "Brave koppen en gladde aengesigten". De Goese schutters en hun schilders: C.W. Eversdijck, W.C. Eversdijck en P. Peuteman.
30449: PLOOIJ, F.X.. - The behavioural development of free-living chimpanzee babies and infants.
12271: PLOSS, H., AND M. BARTELS. - De Vrouw in Natuur- en Volkenkunde; anthropologische studiën. Deel I.
21572: PLUM, GILLES. - A l'apogée de la villa Côte Fleurie 1870-1920.
28228: POECK, MAURITS VAN. - Geschiedenis en beschrijving van St. Amandsberg.
33723: POEL, J. VAN DER. - Het particularisme van Zeeland en de Convoyen en Licenten. Overgedrukt uit het Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1929.
24343: POEST CLEMENT, A. VAN DER. - Schiedamse miniaturen: Stedelijke archiefzorg en stadsgeschiedschrijving.
25466: POHLHAUSEN, A.. - Berechnung, Konstruktion und Anlage der Transmissions-Dampfmaschinen. Lehr- und Handbuch für Techniker und Ingenieure. In zwei Bänden. Text und Tafeln.
31576: POINCARÉ, RAYMOND. - Au service de la France; neuf années de souvenirs. I: Le lendemain d'Agadir 1912. II: Les Balkans en feu 1912. III: L'Europe sous les armes 1913. IV: Union sacrée & V: L'Invasion 1914.
27104: POISSON, S.D.. - Traité de mécanique.
24559: POLAK, BETJE. - Een onderzoek naar de botanische samenstelling van het Hollandsche veen.
34564: POLAK, HENRI & TUSSENBROEK, O. VAN. - Catalogue of the exhibition of oil paintings by living Dutch artists in the Lady Sassoon Room of the Museum of Folkestone, April, May, June 1925.
33829: POLDERDIJK, F.P.. - Het eiland Sint-Joosland. Overdruk uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen).
33724: POLDERDIJK, F.P.. - De Arne en het Arnemuidsche voetpad, (met eene kaart). Overgedrukt uit het Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1933.
28919: POLDERMANS, D.A.. - De Katuil; een Historisch Verhaal uit den Tachtig-Jarigen Oorlog.
27770: POLENZ, HARTMUT (ED.). - Hinter Schloss und Riegel; Burgen und Befestigungen in Westfalen.
33722: POLMAN KRUSEMAN, W, MAN, J.C. DE & DOMMISSE, P.K.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
29867: POLS, C.P.. - Kent U ze nog...de Reisenaers (Dreischor).
29868: POLS, C.P.. - Kent U ze nog...de Zierikzeeënaars, deel 1.
13888: POLTE, W., AND J. HEIN. - Clocks and watches from the Landrock collection.
24631: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ rhinocéros quaternaires; carte géologique de l'Algérie.
24636: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ singe et homme; carte géologique de l'Algérie.
24638: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les suilliens, porciens; carte géologique de l'Algérie.
24635: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les ovidés; carte géologique de l'Algérie.
24629: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les hippopotames; carte géologique de l'Algérie.
24633: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les bosélaphes ray; carte géologique de l'Algérie.
24630: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les antilopes pallas; carte géologique de l'Algérie.
24632: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ boeufs-taureaux; carte géologique de l'Algérie.
24634: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ caméliens et cervidés; carte géologique de l'Algérie.
17235: PONDER'S, RICHARD (ED.). - Quiet Places. Richard Ponder's Paintings of New Zealand.
13714: PONT, D.. - Barent Fabritius, 1624-1673.
9574: PONZI, J. - Mireille Bastin.
25215: POORTENAAR, JAN. - Boekkunst en grafiek.
20295: POORTENAAR, JAN. - Dans en wajang.
30158: POORTER, JO DE & WOUTERS, MARC. - Een huis voor alle seizoenen. De hedendaagse kijk van Geoffroy Van Hulle op tijdloos klassiek.
29183: POORTMAN, WILCO C.. - Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels en deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal.
10676: POORTMAN, J., A.J. SCHRADER, EN F.C.D. POPKEN - Vijftig jaren Huisman; gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf, 1904-1054.
20846: POORTVLIET. - Gemeente Poortvliet.
20348: SINT LAURENS EN POPKENSBURGH. - Sint Laurens en Popkensburgh.
26261: POPP-MADSEN, CARL. - Dänisches Recht und Dänische Rechtswissenschaft im neuen Europa. Vortrag und Niederländische Übersetzung (Vortragsreihe des Reichskommissars für die besetzten Niederländischen Gebiete.
20392: POPPENDAMME. - 't Huys en Hoff te Poppendamme.
8665: PORÉE, A. - Histoire de l'abbaye du Bec, I, II.
23732: POSSELLE, LAURENCE (ED.). - Les artistes de Pharaon; Deir-el-Médineh et la Vallée des Rois.
23104: POST JR., GAINES. - Dilemmas of Appeasement; British deterrence and defense, 1934-1937.
26832: POST, P.G.J.. - De haanscène in de vroeg-christelijke kunst; een iconografische en iconologische analyse/ La scène du coq dans l'art paléochrétien; une analyse iconographique et iconologique. Avec une résumé en Français.
11234: POSTHUMUS MEYJES, F.E. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes (Van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes), met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken, voor de familie bewerkt en uitgegeven.
28084: POSTHUMUS MEYJES, R.. - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magalhães naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617.
13126: POTMA, A.P., AND J.E. DE VRIES. - Staalconstructies; theorie, berekening en uitvoering.
30274: POTTER, FRANS DE & BROECKAERT, JAN. - Geschiedenis der stad St.-Nicolaas. Eerste deel.
24924: POULGY, PAUL. - Guide-itinéraire de la route Paris-Nice.
32345: POULS, J.H. & CROMPVOETS, H.J.G. (RED.). - De Gouden Helm uit de Peel. Feiten en Visies.
34551: POULSEN, FREDERIK. - Ny Carlsberg Glyptotek. 2. Tillaeg til Billedtavler af antike kunstvaerker (Second plate supplement).
26036: POWELL, ROBERT. - The tropical Asian house.
34064: POWERS, DAVID S.. - Studies in Qur'an and Hadith. The Formation of the Islamic Law of Inheritance.
35231: PRAAMSMA, SIEM. - Jochem Jofel wereldreiziger. Deel 1: Het avontuur in de Slummerdamse Bergen.
29292: PRADO VALLADARES, CLARIVAL DO & MELLO FILHO, LUIZ EMYGDIO DO. - Albert Eckhout a presença da Holanda no Brasil-Século XVII.
30457: PRANGE, J.M.. - Vijf Fantasieën. Lithografieën door J.M. Prange.
13136: PRAT, A. VALBUENA. - Historia de la literatura Espanola. I, II.
31337: PRATT, HUGO. - Fanfulla.
19234: PREGERS, S. (BEW.). - Historische portretzegels, vaderlandsche geschiedenis deel I en II.
18187: PREGL, FRITZ. - Die Quantitative Organische Mikroanalyse.
28568: PREISINGER, HELMUT. - Strukturanalyse und Zeigerwert der Auen- und Ufervegetation Hamburger Hafen- und Hafenrandgebiet. Dissertationes Botanicae, Band 174.
23118: PREL, CARL DU. - Het kruis aan den horizont.
33362: PRESCOTT, ORVILLE. - Princes of the Renaissance.
34983: PRETTEJOHN, ELIZABETH, PETER TRIPPI, ROBERT UPSTONE & PATTY WAGEMAN. - J.W. Waterhouse (1849-1917). Betoverd door vrouwen.
28693: PREVENIER, W.. - Een overzicht van de geschiedkundige kritiek.
34020: PRÉVOST, MARCEL. - Les vierges fortes: Frédérique/ Les vierges fortes: Léa/ Lettres de femmes/ Chonchette. 4 vols. Collection de Roman Illustrés.
35059: L'ABBÉ PRÉVOST. - Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Tome premier et second.
16467: PREWIT, JOHN. - The 'Lucky Bastard'. Autobiography.
8141: PRINCE, F. - André Antoine et le renouveau du théâtre hollandais (1880-1900).
19894: PRINGGODIGDO, A.K. (SAM.). - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk.
24807: PRINS, THEO. - Bivalve grazing, nutrient cycling and phytoplankton dynamics in an estuarine ecosystem.
30240: PRINS, JAN. - Sinterklaas. Uit het Liber Amicorum voor P.C. Boutens.
28917: PRINS, J.W.P.. - De nautische veiligheid en vlotheid en de maritieme toegankelijkheid in het Schelde-estuarium; bestuur, beleid en beheer met betrekking tot de zeescheepvaart en de vaarwegen in een maritiem overgangsgebied tussen zee en rivier.
8145: PRINSEN J.LZN., J. - De Roman in de 18e eeuw in West-Europa.
34784: PRINSEN J.LZN., J.. - Multatuli en de Romantiek.
34038: PRINSEN, HELGE & OREEL, RUBEN (SAM.). - Ruben Oreel. 35 jaar persfotografie op Walcheren.
10762: PROBST, FR. - Arabischer Sprachführer in ägyptischem Dialect; ein Leitfaden der arabischen Conversation für Reisende, Kaufleute u.s.w. in Afrika (enthaltend: Grammatik, deutsch-arabisches u. arabisch-deutsches Wörterbuch, Gespräche).
18407: PROETEL, H.. - Gestaltung und Herstellungsweise neuerer Unterwassertunnels.
13397: PROOSDIJ, B.A. VAN. - L.W. King's Babylonian magic and sorcery, being 'The prayers of the lifting of the hand', opnieuw getranscribeerd, vertaald en van een inleiding betreffende hun opbouw en religieuze terminologie voorzien.
28217: PROP, G.. - Begin-atlas van Europa (en de werelddelen).
31405: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. Combray.
19320: PUCHINGER, G.. - Ontmoetingen. Ontmoetingen met buitenlandse politici. Ontmoetingen met de jaren dertig, I en II. Ontmoetingen met Nederlandse politici. Ontmoetingen met historici. Ontmoetingen met antirevolutionairen. Ontmoetingen met theologen.
32959: PUENTE, P. LUDOVICUS DE LA. - Meditatien vande principaelste misterien ofte verholentheden van ons gheloove, van het leven ende doot ons Heeren Iesu Christi, vande weerdighe Maghet Maria, ende van andere sommighe Heylighen ende Evangelien. Eerste deel. (1) Gebonden met: Den gheestelijcken schildt aller katholiicken. Door Ian van Gorcum. (2)
30421: PUGH, STEVENSON (ED.). - Armour in Profile. 21 Volumes (of 24).
30887: PUIL, NELLEKE VAN DER. - Development and catalytic testing of zeolitic coatings.
14309: PUNIET, J. DE. - De liturgie van het heilig misoffer; haar oorsprong en historische ontwikkeling.
32783: PURMEREND. - De Groote Kerk te Purmerende, 1726.
32782: PURMEREND. - De Amsterdamsche-Poort te Purmerende van binnen, 1726/ De Nekker-Poort van binnen, 1726.
32781: PURMEREND. - De Beemster-Poort te Purmerende, van de Beemster Dyk te zien, 1726/ De Hoornsche-Poort te Purmerende, 1726.
32779: PURMEREND. - De Beestemarkt te Purmerende, 1726/ Het Stadhuis te Purmerende, 1726.
29525: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
13013: PUTTER, HUGO DE. - Hugo de Putter.
34494: PUYVELDE, LEO VAN. - Peter Paul Rubens. De slag van de Amazonen.
10930: QARADJADAGHI, M.D. - L'Avare; comédie persane; texte publié et traduit pour la première fois avec une introduction, des notes et un glossaire par A. Bricteux.
15279: QUARLES VAN UFFORD, L.. - Les Terres-Cuites siciliennes. Une étude sur l'art sicilien entre 500 et 450.
34043: QUEVEDO, FRANCISCO DE. - Dromen.
30892: QUINET, EDGAR. - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden.
34874: QUINN, ANTHONY. - Keramiektechnieken. Een complete gids voor het ontwerpen en maken van sier- en gebruiksaardewerk.
32455: QUISPEL, GILLES, ET AL.. - Diana Vandenberg/ Jean Houston. Een vrouwelijke scheppingsmythe/ A feminine myth of creation.
32456: QUISPEL, GILLES, ET AL.. - Diana Vandenberg/ Jean Houston. Een vrouwelijke scheppingsmythe/ A feminine myth of creation.
29572: QUISPEL, G. (RED.). - De hermetische gnosis in de loop der eeuwen; beschouwingen over de invloed van een Egyptische religie op de cultuur van het Westen.
35221: RAAS, P.S.G.. - Een hoeve in Hollestelle. De geschiedenis van een boerderij te Ovezande.
21494: RABELAIS, FRANÇOIS. - Verzamelde Werken van François Rabelais (eerste en tweede deel).
30967: RABIE, JAN SEBASTIAN. - Dakkamer en agterplaas. Verhale 1947-1957.
17223: RABSON, STEPHEN AND KEVIN O'DONOGHUE. - P&O. A Fleet History.
16699: RABUS, PIETER (VOORWOORD). - Geheime historie der twee gebroeders Karel en Jakob de Tweede, Koningen van Engeland.
32407: RACINE, JEAN. - Oeuvres de Jean Racine avec des commentaires, par M. Luneau de Boisjermain. Tome II.
32408: RACINE, J.. - Théatre complet de J. Racine. Précédé de la vie de l'auteur.
3807: RACINE, J. - Théatre complet de J. Racine; précédé de la vie de l'auteur.
32406: RACINE, JEAN. - Oeuvres diverses de Jean Racine, enrichies de notes et de préfaces. Tome VII.
19937: RACINE, J.. - Oeuvres de Jean Racine (avec les variantes et les imitations des auteurs grecs et latins). Set of 5 volumes.
24888: RACINE, J.. - Théatre complet de J. Racine.
29436: RACINE, MICHEL. - Allain Provost. Paysagiste/ Landscape architect. Paysages inventés/ Invented landscapes '64-'04.
25864: RADECKE, A.. - De grote tragedie van Arnhem; roman.
9843: RADEMACHER, H. - Deutsche Plakat Kunst und ihre Meister.
31045: RADEMAKER, ABRAHAM. - Hollands Arcadia, Of de vermaarde Rivier Den Amstel; Vertónende Alle deszelfs Lustplaatzen, Herenhuizen en Dorpen; Zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loendersloot; Wederkérende langs de vermákelyke Landgezigten van de Wetering. Vertoond in honderd Afbeeldingen, naar 't léven getekend en in't ligt gebraqt door Abraham Rademaker. Met een Poëtise Beschryving verzierd.
30163: RAEBURN, MICHAEL & WILSON, VICTORIA (ED.). - Le Corbusier. Architect of the Century.
15284: RAEMAEKERS, LOUIS. - Dessins d'un neutre.
20997: RAES, E.. - Getuigen van het agrarisch verleden van Bonheiden.
19522: RAGGHIANTI, CARLO LUDOVICO. - Art Roman VIII-XII siècle. Histoire mondiale de la sculpture.
34277: RAGVENET, A.. - Petits édifices historiqus-recueillis.
11136: EGYPTIAN STATE RAILWAYS - Ägypten wie man es am besten bereist.
29162: RAKERS, GERARD. - Kijkend in mijn achteruitkijkspiegel...
33469: RAMAER, J.C.. - Het verdrag met België, een ramp voor het vaderland.
25407: RAMALHO, MIGUEL M.. - Contribution à l'étude micropaléontologique et stratigraphique du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur des environs de Lisbonne (Portugal).
27395: RAMMEKENS. - Rammekens.
27405: RAMMEKENS. - 't Kasteel Rammekes by Middelburg.
27398: RAMMEKENS. - Rammeken.
27403: RAMMEKENS. - T' Kasteel Rammekens - De Kerk te Westersouburg.
27401: RAMMEKENS. - Rammeken.
22265: RAMMEKENS. - Rammekens of Zee-Burg.
31046: RAMON, RENAAT. - Renaat Ramon. Color-Field Poetry.
31054: RAMON, RENAAT. - Zichtbare stem/ Visible voice/ Voix visible/ Sichtbare Stimme.
31053: RAMON, RENAAT. - Ongehoorde gedichten/ Ungehörte Gedichte/ Poems unheard-of/ Poemes inouis/ Poeme inaudite.
23559: RASSOW, FRITZ. - Stella; die unheiligen Geschichte vom Grafen Constant und von der wunderlichen Frau Estelle aus der Chronik des Burgvogtes Baptiste Meunier.
34405: RATHKE, EWALD, ET AL (ED.). - Neue illustrierte Bücher & Graphikmappen.
20785: RAUSCH, MURIEL (ED.). - La gloire d'Alexandrie.
26254: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitlers eigen woorden; politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen.
32026: RAUWERD. - T' Dorp Rauwerd.
33039: RAVENSTEIN. - Kasteel en Stad Ravenstein/ Kerk te Ravenstein, 1741.
25024: RAWIE, JEAN PIERRE. - Erf.
34304: RAYNAL, MAURICE. - Anthologie de la peinture en France de 1906 a nos jours.
13222: RAYNAL, M.. - Le diixneuvième siècle; formes et couleurs nouvelles de Goya à Gauguin.
30324: RAYNES, JOHN. - Tekenen naar model. Alles over het tekenen van de menselijke figuur.
26628: REAP, JAMES K.. - Athens, a pictorial history 1801-2001.
27541: RÉAU, LOUIS. - Fragonard; sa vie et son oeuvre.
23762: RECHENBERGER, HORST E. (RED.). - Gestaltete Baukeramik; Ofenwandplättchen und Feierabendziegel.
35069: HEIMATVEREIN RECKE. - Recke in alten Ansichten.
19758: REDEKER, HANS. - Per Abramsen. Sculptures.
25661: EENIGE PATERS REDEMPTORISTEN. - De Volks-Missionaris, godsdienstig maandschrift; 1e jaargang.
31604: REDICHEM, JOH., VAN, E.A.. - Culemborg. Uitgegeven met instemming van het Gemeentebestuur van Culemborg en met medewerking van de Alg. Middenstandsvereeniging "Culemborg".
32674: REDING, RAYMOND. - Vincent Larcher. De Zoo van Dr. Ketzal. Een verhaal uit het jeugdblad Kuifje.
32885: REDING, H. EN P.J. MENDEL. - Atlas van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen, Album voor de Aardrijkskunde (Serie Noord-Nederland).
33316: REETZ, WILHELM (ED.). - Signaal. No. 1-24 1943 (lacks no. 18 & 21). added: extra special report.
23810: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1940- 1941 (a bound volume of a periodical); 16 odd numbers, 1940: July 15 (no. not legible), no. 13-17 (no. 13 and 15 "Signal", French editions); 1941: no. 1-10.
23809: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1942 (a bound volume of a periodical); 17 odd numbers, in one binding(no. 6- 10, 12- 16, 17 (without cover), 18 and 20 to 24.
23811: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1943-1944 (bound periodical in one volume). 18 odd numbers. 1943: no. 1-5, 7-11, 16-19; 1944; no. 1 and 11. Loosely added: 2x "Signaal extra", "De bevrijding van Mussolini" & "Waarom Duitschland naar Engeland schiet".
33320: REETZ, WILHELM (ED.). - Signaal. No. 1-24, 1942.
33317: REETZ, WILHELM (ED.). - Signaal/ Signal. No. 1-12 1944 + Signal extra. Lacks no. 5-6-7. Added: enclosures on the Province of Zeeland and the Dutch Royal Family.
34878: REETZ, WILHELM (ED.). - Signaal no. 13 t/m 24. Juli t/m december 1942. Derde jaargang.
32977: REEUWIJK, L.P. VAN. - The thermal dehydration of natural zeolites.
28343: REFF, THEODORE & VALDÈS-FORAIN, FLORENCE. - Jean-Louis Forain, the impressionist years. The Dixon Gallery and Gardens collection.
25176: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS. - Oeuvres de Regnard. Vols. 1-4.
21394: REGNIER, HENRI DE. - Scènes mythologiques, suivies de petites fables modernes.
21919: REGT, GERARD E. DE. - Geschiedenis van de Ned. Herv. kerk te Kortgene.
28181: REGT, J.W.. - Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, jeugdige onderwijzers en onderwijzeressen.
34592: REGT, ADRIAAN DE, VLIET, HARRY VAN DE & ZEMBSCH, JAN. - Sterrenwacht. Performanies Installaties.
32303: REHM, G.J.. - Baarle in oude ansichten.
34333: REHM, ALBERT. - Verzen van Albert Rehm.
31932: REIBER, ÉMILE. - L'art pour tous. Encyclopédie de l'art industriel et décoratif.
35196: REID, GEORGE. - The River Clyde. Twelve drawings by George Reid, R.S.A.
30519: REIJEN, MIRIAM VAN. - Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passie en politiek.
33824: REIJNDORP, ARNOLD & NIO, IVAN. - Het Stedelijk Theater. Ruimtelijk Beleid en Openbare Ruimte.
6206: REIK, THEODOR - Der unbekannte Mörder. Von der Tat zum Täter.
30752: O'REILLY, PATRICK. - Tahiti et l'aviation. Histoire aéronautique de la Polynésie Française.
17103: REINDERS, G.. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. De delen I en II (van 3 delen totaal).
28770: REINHARDT, GEORG (ED.). - A. Paul Weber. Das graphische Werk 1930-1978; Handzeichnungen und Lithographien.
35089: REISCH, GERHARD. - Der leuchtende Wanderer. Wesenworte.
4224: REKERS, GUUS EN PAUL OVERHAUS. - Wadden.
34535: RELL, MAX O'. - Sa majesté l'amour. Petites études de psychologie humoristique.
34367: O'RELL, MAX. - Sa majesté l'amour. Petits études de psychologie humoristique.
7504: RELLER JR., JOHN O., C.B. NEEL, AND L.C. HAUGHNEY - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report, appendix A - The experiment operator.
7506: RELLER JR., JOHN O. - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report.
30879: REMIJNSE, J.D.. - Proton magnetic resonance studies of specifically deuterated cyclohexane compounds.
31048: REMMERS, BURKHARD. - 100 years +. 100 Jahre Wilkhahn- 100 Jahre nachhaltiges Gestalten/ 100 years Wilkhahn/ 100 years of sustainable design.
33404: RENAN, ERNEST. - Feuilles détachées. Faisant suite aux souvenirs d'enfance et de jeunesse.
26073: RENAUD, PHILIPPE. - Alberto Pinto; contemporain.
29269: RENDINA, CLAUDIO. - De verborgen geschiedenis van de pausen; van de heilige Petrus tot Benedictus XVI.
31837: RENETTE, YVONNE & BRACHOY, ISY. - L'Art Belge. Revue mensuelle du mouvement artistique. XVIme annee, numéro 1 Janvier 1935.
28735: RENNERT, J.. - 100 Jaar Rijwielposters.
32124: RENTING, A.D. & LIPKE- DEETMAN, E.L. (RED.). - Jan Adam Kruseman 1804-1862.
27087: RESENHÖFFT, WILHELM. - Die Genesis im Wortlaut ihrer drei Quellenschriften (Studien zur Integral-Analyse des Enneateuchs).
34871: RESTANY, PIERRE, RIZZI, PAOLO & SANDRELLI, SANDRO. - Ludovico De Luigi. Le Venezie fantastiche/ L'immaginazione al computer.
32476: RESTANY, PIERRE & CHOUTEAU, CLAUDE. - Cataláa. Incantare.
32475: RESTANY, PIERRE. - Cataláa.
30842: RETRANCHEMENT.. - Gemeente Retranchement.
33596: REUS, GONNA, RAAD, HARRY DE, BITTER, PETER, ROOZENDAAL, CAROLIEN & JONG, NANCY DE (RED.). - Machtig & Prachtig Alkmaar.
26097: REUT, TITA, A.O.. - Arman; photographe.
32216: REUT, TITA. - La traversée des objets Arman.
34465: REUTERSVÄRD, OSKAR. - Onmogelijke figuren in kleur.
608: REVE, GERARD. (ZIE OOK REVE, SIMON VAN HET; GERARD-KORNELIS VAN HET.) - Een Circusjongen. Levensroman.
20471: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch. 1975 - 1992.
31313: REVE, GERARD. - Hollands Dagboek.
9223: REY, ROBERT - La Parisienne de Touchagues.
25126: REYGERSBERGH, JAN. - De oude Chronicke en de Historie van Zeelandt, beschreven door wijlen Heer Jan Reygersbergh, van Cortgene; van nieus met eenighe byvoechsels/ mitsgaders met de figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert.
35074: REYMOND, MARCEL. - Verrocchio.
35078: REYMOND, MARCEL. - Donatello.
33073: REYN, G. VAN. - Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam; en beknopt overzigt van het Hoogheemraadschap van Schieland. Eerste deel.
22943: REYN, J. VAN. - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten.
34546: REYNAUD, LOUIS. - Le Romantisme. Ses origines Anglo-Germaniques. Influences étrangères et traditions nationales, le réveil du génie français.
13215: REYNDERS, S.. - Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen.
20526: REZNICEK, F. VON. - Galante Welt.
18388: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A.. - Het geslacht Canneman, door M. A. Van Rhede Van Der Kloot.
34470: RHEINFELDER, HANS. - Altfranzösische Grammatik. Erster Teil: Lautlehre.
25369: RHENEN. - Rhenen.
21353: RHENEN. - Rheenen.
25175: RHÉVILLE, M. DE. - Beautés naturelles, historiques, artistiques et monumentales de l'Europe.
17552: RICCIO, RALPH. - Italian Tanks and Fighting Vehicles of World War 2.
13300: RICE, D. TALBOT. - Histoire des civilisations; le temps des invasions.
28656: RICHARD. - Guide du voyageur en Hollande. Itinéraire pittoresque, historique, artistique et manufacturier.
31165: RIDDER DE VAN DER SCHUEREN, J.B.J.N.. - Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goederen in Holland en Zeeland, en mededeelingen omtrent sommige dier goederen, bepaaldelijk die, in Middelharnis, Walcheren en Wemeldingen gelegen.
31833: RIDDER E.A., N.A. DE. - Agrohydrologische profielen van Zeeland. Een geologische en hydro-lithologische verkenning van de ondergrond van een estuarien gebied tot een diepte van maximaal 40 meter. Deel 2: bijlagen.
24640: RIDDERHOF, W.C.A.. - Leerboek der perspectief, ten dienste van candidaten voor de akten Lager en Middelbaar Onderwijs in het teekenen (Ma-Mk) en gedeeltelijk voor de candidaten voor de hulp- en hoofdakten, ten gebruike op teekenscholen, cursussen, technische scholen en voor zelfstudie.
28458: RIEDEL, CARL-LUDWIG & KROGER, MANFRED. - Unvollständige Geschichte der Milchwirtschaft und milchwirtschaftlichen Technologie/ An evolving history of dairying and dairy technology.
31499: RIEFENSTAHL, LENI. - The People of Kau.
24848: RIEFFEL, RÉMY. - Les intellectuels sous la Ve République. Vols. 1-3.
22875: RIEKWELL, LEON, E.A.. - De Selektie I t/m VIII 1996.
24046: RIEKWELL, LEON, E.A.. - De Selektie I t/m VIII 1996/ Het Debat, de Pers.
13381: RIEMSCHNEIDER, M.. - Il Mondo degli Hittiti.
24061: RIES, KARL. - Deutsche Luftwaffe über der Scweiz 1939-1945.
33990: RIET, FRANK G. VAN DER. - Le théatre profane sérieux en langue Flamande au Moyen Age.
23301: RIETSTAP, J.B.. - Amerika; de jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald.
23167: RIJK, J.A. DE, E.A.. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken.
17544: RIJKENS, R.G.. - Praktische handleiding voor de eerste beginselen der teekenkunde, ten dienste van lagere scholen en huisgezinnen.
23663: RIJKSE, JAC. & BREEN, J. VAN. - Geschiedenis der beeldende kunst.
29881: RIJKSE, R.M. (SAM.). - De P.C. Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.
33091: ALPHEN A/D RIJN. - 't Huis Berendrecht, by Alfen, 1730.
32075: ALPHEN A/D RIJN. - 't Hof van Alfen
30860: RIJN, MICHEL VAN (ED.). - Icons and East Christian Works of Art.
32080: HAZERSWOUDE / KOUDERK A/D RIJN.. - 't Huis Stoopenburg by Koudekerk. / 't Huis Rynenburg, by Kouderkerk.
33083: ALPHEN A/D RIJN. - 't Dorp Oudshoorn, langs de Ryn te zien.
32744: ALPHEN A/D RIJN. - 't Dorp Alfen, 1749/ 't Hof van Alfen, 1749.
29653: RIJNBOUTT, KEES, BOLTEN- REMPT, JETTEKE, LEERING, JEAN, E.A.. - Lon Pennock skulptuur 1968-2003.
32737: RIJNSBURG. - Overblyfsel der Abdye te Rynsburg/ Overblyfsel der Abdye te Rynsburg, 1730.
32733: RIJNSBURG. - 't Hof te Rynsburg/ 't Hof te Rynsburg, 1730.
32734: RIJNSBURG. - Overblyfsel der Abdye en 't Hof te Rynsburg/ De Kerk te Rynsburg, 1730.
32073: RIJNSBURG. - 't Hof te Rynsburg.
21214: RIJNSBURG. - Overblyfzelen der Abdye te Rynsburg.
21211: RIJNSBURG. - De Kerk en Abdyje te Rynsburg.
21213: RIJNSBURG. - Ruwine van de Abdyje tot Rynsburg.
34675: DRIEBERGEN-RIJSENBURG. - De Ridder Hofstad Hardenbroek.
32033: RIJSOORD. - De kerk te Rijsoort. / T' Regthuis en brug te Rijsoort.
31166: RIJSSEL, G. VAN. - Genealogie Scheijbeler.
28246: RIJSWIJK. - Het Huis te Werve by Rijswijk, 1729.
32989: RIJSWIJK. - Overblyfsel van het Huis Burg onder Ryswyk, 1729/ Het Huis Hoorn onder Ryswyk, 1729.
32990: RIJSWIJK. - Het Huis te Werve by Ryswyk, 1729/ Het Huis de Werve of Klein Matenes by Voorburg, 1729.
28245: RIJSWIJK. - Het Huis Hoorn onder Rijswijk, 1729.
28243: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote van agteren.
28244: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote of Blootinge onder Rijswijk van voren, 1729.
33018: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote of Blootinge onder Ryswyk, van voren, 1729/ Het Huis te Bloote van agteren.
14642: RIKEMA BOS, J.. - Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau; Lebensformen, Vorkommen, Einflusz und die Maszregeln zu Vertilgung und Schutz. Praktisches Handbuch.
21212: RINDEREN. - Het dorp Rinderen.
22248: RINKEL- VAN DER MEULEN, A.W. EN RINKEL, W.J.. - In Holland staat een huis; handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten.
31935: RIPART, G.. - La merveilleuse invention du docteur Arrikoceq. La Sauterelle. Sport-Aventures-Tourisme.
33969: RISPENS, J.A.. - Ora pro nobis.
31194: RISSEEUW, A.A.. - "Caertboeck" Zeeland.
28819: RITSCHL, ALBRECHT. - Het ontstaan der oud-katholieke kerk. Eene monographie, behoorende tot de geschiedenis der kerk en der leerstukken.
20847: RITTHEM. - Gemeente Ritthem.
32478: RITTICH, WERNER. - Duitsche architectuur van heden.
29526: RIX, MARTYN. - Art in nature. Over 500 plants illustrated from Curtis's botanical magazine.
27164: RIXTEL, ROBERT VAN, BOCKTING, HANS, JONGSTRA, ATTE, E.A.. - 1 + 1 = 3.
33709: ROBBERTZ, DIGNATE. - Noordwester.
25887: ROBBERTZ, D. - Het harde geslacht.
32666: ROBERT. - Marina's avonturen in Katanga.
24485: ROBERT, M.M. & CHEVALLIER. - Le troisième jubilé sémi-séculaire de la maison des orphelins Wallons, à Amsterdam, célèbré les 23 et 25 d'Avril MDCCCXXI.
34887: ROBERT, M. ARNAULT. - Atlas historique et statistiquede la Révolution Française contenant la série chronologique des événemens politiques, militaires et scientifiques depuis la première assemblée des notables jusqu'a l'an 1833.
34527: ROBERT, C.-M.. - Études d'idiome et de syntaxe.
33333: ROBERTSON, BRUCE (ED.). - Fokker- The man and the aircraft.
18912: ROBERTSON NICOLL, W. (ED.). - The expositor's bible. A complete exposition of the bible, in six volumes, with index. Vol.one:Genesis-Ruth. Vol.two:1 Samuel-Job. Vol.three:Psalms-Isaiah. Vol.four:Jeremiah-St. Mark. Vol.five:St.Luke-Galatians. Vol.six:Ephesians-Revélation.
33889: ROBIDA, A.. - Mesdames nos aïeules. Dix siècles d'élégances.
8704: ROBIJNS, K.G. - Het voorkomen van aviaire tuberculose in Zeeland en de invloed hiervan op de rundertuberculosebestrijding. The occurrence of avian tuberculosis in Zeeland and its influence on the eradication of bovine tuberculosis.
34500: ROBINSON, WILLIAM R., ODOM, JEROME D., HOLTZCLAW JR., HENRY F.. - General chemistry with qualitative analysis.
23745: ROBINSON, JULIAN. - La mode Art Déco; l'âge d'or du style.
13107: ROBINSON, HEATH. - Absurdities; a book of collected drawings.
31200: ROBYN, LUDOVICUS & DHONDT, LUC. - Historie van de ketterij te Oudenaarde. Met inleiding tot het werk en een proeve tot een schets van de geschiedenis van Oudenaarde en het Oudenaarde in de 16e eeuw.
10203: ROCKER, R. - Nationalisme en cultuur, I/III.
30123: ROCKSTROH, HEINRICH. - Journal für Kunst und Kunstsachen, Künsteleien und Mode. Zweiten Bandes, zehntes Stück. Jahrgang 1810, October.
31839: RODENBACH, ALBRECHT. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven.
9012: RODIN, AUGUSTE - Les cathédrales de France.
2361: ROELINK, J. - Vlissinger Michiel.
3861: ROEMER, J. - Beschrijving van De Verwoesting te Leyden, op den 12. van Louwmaand 1807.
21090: ROERMOND. - Roermond.
35017: ROETERING, BOB. - Motor minesweepers Ameland- en Duiveland klasse, de Mickey's van de Mijnendienst.
27945: ROETERT FREDERIKSE, J.A.. - Dat Kaetspel ghemoralizeert.
35094: ROGER, BRUNO, OLIVIER GABET, PAMELA GOLBIN, ET AL. - Dries van Noten.
33613: ROGLER, AUGUST. - Kräuterfibel/ Heilkräuterfibel; mit 80 Bildtafeln.
23640: ROGLER, SEBASTIAN. - Schnecks Welt.
34086: ROITERO, D.L.. - Fall Braun/ De strijd om Kapelsche Veer 1944-1945.
4295: ROLAND HOLST, A. - Voorbij de wegen.
34122: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H.. - De Roep der Stad; leekenspel in drie bedrijven/De Moeder; leekenspel in drie bedrijven/ Gedroomd Gebeuren; dramatisch spreekkoor/ Wij willen niet; een anti-oorlogsspel/ der Vrouwen Weg; spreekkoor. 5 bundels samen.
21944: ROMAIN, FRANÇOIS. - "1935" Der Untergang Frankreichs.
18156: ROMAN, ZACHARIAS AND KEIKES, W.H.. - Kaart van de stad Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660. Toelichting bij de facsimile-uitgave van de stadsplattegrond van Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660.
22976: ROMBAUTS, EDWARD. - Richard Verstegen, een polemist der contra-reformatie.
23862: ROMBOUTS, J.E.. - De dieren van Nederland; handleiding tot het determineeren der inlandsche dieren.
34322: ROMEIN, JAN & ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Aera van Europa. De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon.
14993: ROMEIN, JAN. - De Lage Landen bij de Zee; geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl.
24702: ROMEIN, JAN. - Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis (8 delen + register).
27608: ROMEIN, J.E. A.O.. - Atlas nasional seluruh dunia untuk sekolah landjutan.
15680: RÖMER, DR. R. C. H.. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Eerste en tweede afdeeling.
34289: ROMIJN, GUST. - Watersnoodmonument Gust Romijn 2003.
30565: ROND, L.C.M. DE. - Het Burgerweeshuis te Goes 1785-1810. Een financieel-economische analyse.
32624: RONSE, ALFRED. - De Windmolens.
13028: ROO, T. DE. - Atlas of lymphography.
32675: ROOIJ, REIN VAN & ELFERING, MIEKE (RED.). - De scheepsjongens van Bontekoe. Televisie Favorieten, nummer 3.
33521: ROOS, DOEKE. - Loodsen bij nacht en ontij. De "erfgenamen" van Frans Naerebout; 125 jaar loodsen op en om de Schelde.
16133: ROOS, J.M.. - De mechanica van het vliegen.
32335: ROOSBROECK, R. VAN - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog.
12396: ROOSE, L.. - Anna Bijns; een rederijkster uit de Hervormingstijd.
13592: ROOSES, M.. - Catalogue du musée Plantin-Moretus.
25739: ROOTHAAN, STEEF. - Current patterns of authority.
33974: ROOVER, ADRIAAN DE. - Kassandra.
28382: ROOY, P.H. VAN. - Wat is Winterswijksche magnesiahoudende Dolomietmergel?
31844: ROOY, JAN DE, HEIDE, FRIST VAN DER, HOMAN, RITA, E.A. (RED.). - Stripweekblad PEP. Complete jaargang 1972 in 2 banden.
33561: ROOZEMOND, D. & L.. - Enige aantekeningen uit het leven van Leendert Roozemond. Geb. 12 mei 1893 te Stavenisse, overleden aldaar op 16 dec. 1965.
30652: ROOZEN, L.C.J.. - De zeven zaligheden van Zoeterwoude.
32246: ROP, ANT. L. DE. - Wonderbloemen. Volkssprookjes van Musäus.
14257: ROSCOE, W.. - Laurens de Medicis en zijn tijd.
17741: ROSCOE, H.E.. - Die Spectralanalyse in einer Reihe von sechs Vorlesungen mit wissenschaftlichen Nachträgen von H.E. Roscoe. Autorisirte Deutsche Ausgabe bearbeitet von C. Schorlemmer.
34274: ROSENBACH, ULRIKE (ED.). - Videokunst/ Foto/ Aktion Performance/ Feministische Kunst.
19463: ROSENTHAL, LÉON. - Manet. Aquafortiste et Lithographe.
34089: ROSSEM, VINCENT VAN. - De stedelijke ruimte als architectonische opgave. Rob Krier in Den Haag: De Resident.
30971: ROSSI DELL'ARNO, G. DE. - La Conciliazione e il Risorgimento.
5990: ROSSITER, EVELYN - The Book of the Dead; Papyri of Ani, Hunefer, Anhaï.
29134: ROSSOUW, D.P.. - Het boek der martelaren of de geschiedenis van de vervolgingen der Christenen.
34742: ROST, JOHANNES LEONHARDUS. - Beginselen der waare sterrekunde: Door welke men niet alleen op eene zeer gemakkelyke wyze komen kan tot de kennis dier noodige wtenschap; Maar tegelyk ook tot een regtmatig begrip van den waaren grondslag der Geographie, en Zeevaart.
34544: ROSTAND, EDMOND. - La Samaritaine. Évangile en trois tableaux en vers.
34537: ROSTAND, EDMOND. - L'Aiglon. Drame en six actes, en vers.
34488: ROT, DIETER. - Gesammelte Werke. Band 20/ Collected Works. Volume 20. Bücher und Graphik (1. Teil) aus dem Jahren 1947 bis 1971. Books and Graphics (Part 1). From 1947 until 1971.
31550: ROTGANS, L. (LUCAS). - Wilhem de Derde, door Gods genade Koning van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, Beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In Heldendicht bescheven. 2 Delen in één band.
31689: ROTH, ALFRED (ED.). - "USA baut". Bildbericht der Ausstellung moderne Amerikanische Architektur.
21852: ROTHACHER, ALBRECHT (ED.). - Corporate cultures and global brands.
28107: ROTHAMEL, JÖRK & GIEBLER, RÜDIGER. - Timm Kregel, Jahresringe. Arbeiten 1998-2004.
34685: ROTHUIZEN, WILLIAM, BEEKE, ANTHON, ET AL (RED.). - Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciële affiches/ Magazine for cultural and commercial posters. Nrs. 1-4.
34335: ROTHUIZEN, WILLIAM. - Een bericht van Wim Riemens.
34076: ROTHUIZEN, P.. - De toren op de St. Maria Magdalenakerk te Goes.
33623: ROTSAERT, ARTHUR. - Les Cahiers Belges. No. 23-24. L'Escaut depuis le traité de Munster (1648) aperçu historique.
29783: ROTTE, ADRIAAN J.. - Op zoek naar de kleine lettertjes...of: "De 'afscheiding' op Duiveland en in de stad Zierikzee (1835-1850)".
31056: ROTTERDAM. - Rotterdam.
21164: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Leuvehaven.
21165: ROTTERDAM. - Rotterdam. Koningsbrug.
21166: ROTTERDAM. - Rotterdam. Boompjes.
21167: ROTTERDAM. - . Bahnhof der Holländischen Eisenbahn. Station du chemien de per de la société Hollandaise.
21168: ROTTERDAM. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
21169: ROTTERDAM. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
22508: ROTTERDAM. - De Prinsenkerk te Rotterdam. PL. XV.
21170: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Beurs.
22783: ROTTERDAM. - De Groote, of Sintlaurens Kerk te Rotterdam, zooals hy was. 1644.
27605: ROTTERDAM. - Rotterdam-Laurenstoren.
13327: GEMEENTE ROTTERDAM. - De Haven van Rotterdam.
30683: ROTTERDAM. - Rotterdam. Südost-Seite.
21140: ROTTERDAM. - Rotterdam. Het Stadhuis.
21141: ROTTERDAM. - Rotterdam. Die neue Kirche. De nieuwe kerk. La nouvelle Eglise.
21142: ROTTERDAM. - Rotterdam. Das neue Hospital. Het nieuwe Gasthuis. L'Hôpital Nouveau.
21146: ROTTERDAM. - Oud en nieuw Mathenesse, nabij Schiedam.
30682: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Korenbeurs, van de Draaibrug gezien.
30679: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Leuvehaven en Zeevischmarkt.
30680: ROTTERDAM. - Rotterdam. Yachtclub.
33097: ROTTERDAM. - De Groote Kerk en Korenbeurs te Rotterdam, van de Draaibrug te zien.
30681: ROTTERDAM. - Rotterdam. Willemskade.
17408: ROTTIER, HONORÉ. - La Flandre Zélandaise Étude De Géographie Régionale.
29388: ROTTIER, RUUD. - Historisch bewustzijn in beeld; historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815.
12886: ROTZLER, W.. - Konstruktive Konzepte. Eine Geschichte der konstruktiven Kunst vom Kubismus bis heute.
34408: ROUCHÈS, GABRIEL (ED.). - Collection de reproductions de dessins publiée sous la direction de Gabriel Rouchès. VIII: Camille Corot. Quatorze dessins publiés par Maurice Sérullaz.
12282: ROUGER, HENRI. - Poemes fabuleux.
27185: ROUK, THOMAS DE. - Nederlandtsche herault, of adelik toneel zijnde een historische beschrijvinge, van allerley trappen van adeldom, alsmede van alderhande wapen-schilden/ in koninckrijcken/ gemeenebesten/ steden en volkeren/ van oude tijden af/ tot vele eeuw toe in gebruyk geweest zijnde/ Korte beteeckeninghe der konstwoorden ghebruyckt by d'heraulten in 't blasonneren van wapenen, conform d'uytlegginghe van Geliot, Schohier, Bara, ende andere.
29724: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Mèlanges. Tome premier: "J.J. Rousseau, citoyen de Genève, a Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, duc de St. Cloud, Pair de France, Commandeur de l'Ordre du St. Esprit, Proviseur de Sorbonne, etc." & Tome second: "Lettres écrites de la Montagne".
29725: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Pieces diverses, Tome I & II.
21780: ROUSSEAU, J.-J.. - Les Confessions.
29723: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau, citoyen de Genève. Contenant les ouvrages de politique. Tome I & II.
29722: ROUSSEAU, J.J.. - Dictionnaire de musique par J.J. Rousseau. Tome I & II.
20707: ROUSSEL, LINDA EN VERLINDE, CHRIS (SAM.). - Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen 1995- Poëzie.
18148: ROWE, RICHARD AND WESTRHEENE, MVR. VAN. - Mijne ervaringen in een Londensche achterbuurt. Eerste en tweede deel.
32417: ROWLING, J.K.. - Harry Potter and the Chamber of Secrets.
32418: ROWLING, J.K.. - Harry Potter and the Philosopher's Stone.
19189: LE ROY, J.W.P.. - Sloterdijk. Zondag 26 februari 1922. Rede uitgesproken op zondag 26 februari 1922 door J.W. P. Le Roy, Ned. Herv. Predikant te Sloterdijk.
30950: ROY, CLAUDE. - Jean Lurçat. Tapisseries nouvelles.
9165: ROY, CL., ET KARQUEL. - Maillol vivant.
23594: ROYAARDS, H.J.. - De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën, kerkregtelijk beschouwd; benevens het Reglement op de Diakonie-Administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844.
33946: ROYEN, MARIA VAN. - De Afstand.
25672: ROYEN, J.F. VAN. - Driewerf leelijk.
6046: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond; Academisch proefschrift.
30148: ROZENDAAL, ERNST JAN. - Hier. 20 Jaar Blof.
13022: ROZENDAAL, ERNST JAN EN LEX DE MEESTER. - Rijden door de nacht. Onderweg met Blof: foto's, reportages, interviews en een beschouwing.
7214: RSV - Netherlands naval shipbuilding; naval vessels built or modernized since World War II by Rhine-Schelde-Verolme Shipyards and engineered by Nevesbu.
35013: RUANGSILP, BHAWAN. - Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya. Dutch Perceptions of the Thai Kingdom c. 1604-1765.
24196: RÜBEL, EDUARD. - Geobotanische Untersuchungsmethoden.
24688: RÜDINGER, DR.. - Topographisch-Chirurgische Anatomie des Menschen. Vier Abtheilungen, I und II. Abtheilung: Brust und Bauch- III. Abtheilung: Der Kopf, der Hals und die obere Extremität- IV. Abtheilung: die Beckengegend und die untere Extremität. Mit dreiundvierzig Tafeln enthaltend hundert und zweiunddreissig Figuren in Lichtdruck von Max Gemoser. Mit vier Stahlstichtafeln und siebenundzwanzig Holzschnitten.
28893: RUDJIMAN. - A revision of Beaumontia Wallich, Kibatalia G. Don and Vallariopsis Woodson (Apocynaceae). Agricultural University Wageningen Papers 86-5 (1986).
15675: RUË, PIETER DE LA. - Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.
6630: RUË, PIETER DE LA - Staatkundig en Heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee Afdeelingen, bevattende in zig de Vermaardste Mannen van Staat en Oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn.
14220: CURTII RUFI; Q. ; CURTIUS RUFUS. - Historiarum Libri. Editio Postrema.
19557: RUIJTER, DE & MEIJER. - De Walvischvangst.
22845: RUIJTER, DE & MEIJER. - De Jaargetijden.
29965: RUITER, J. DE. - 's-Gravenpolder. Dorp van de graaf.
33627: RUITER, JAN DE. - Geloot voor Napoleon. Bevelanders in het leger van Napoleon 1811-1814.
34349: RUITER, H.I. DE. - Torenloos land.
30578: RUITER, J. DE. - Voor generaties gebouwd. Ter herinnering aan de officiële opening van het gemeentehuis van Borsele op 3 juni 1983.
20868: RULAND, H.. - Elsaß-Lothringen und die internationale Lüge.
31370: RUPELLE, COLONEL DE LA. - Le Lac du Bourget et les écrivains de l'époque romantique. Conférence faite a la séance solennelle de l'Académie de Savoie le 2 Avril 1936.
31095: RUSKIN, JOHN. - Sesame and lilies.
12032: RUSKIN, JOHN - 'Unto this last'; four essays on the first principles of political economy.
31325: RUSS, KARL. - Die fremdländischen Stubenvögel ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
25988: RUTGERS, A.. - Vogels van Europa (2 banden)/ Vogels van Azië (2 banden)/ Vogels van Australië (2 banden)/ Vogels van Zuid-Amerika (2 banden) / Vogels van Nieuw-Guinea (2 banden). 10 Delen in totaal.
23924: RUTTEN, L. & ES, L. VAN. - Geology; 1. Development of geological knowledge in the Dutch East Indies/ 2. Geological investigations, carried out in the Dutch East Indies during the 20th century on behalf of the department of mines by the engineers of the staff.
31770: RUVANTI. - Divina Erotica.
34478: RUVANTI. - De Slaapkamerfilosofen. Follies-25.
34479: RUVANTI. - De sadistische markiezin. Follies-24.
13619: RUYS, JOH.. - De paddenstoelen van Nederland; naar verschillende bronnen bewerkt.
31744: RUYSSEVELT, ANTOON VAN. - Stadsbeelden Antwerpen anno 2001. Een gids-inventaris van de beelden en de monumenten.
27709: MICHIEL DE RUYTER. - Michele Adriano de Ruyter Cavr. dell ordine di San Michele Luogotenente Ammiraglio Generale di Olanda.
15689: RUYTER DE WILDT, F.P.J. DE. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
34002: RYCK, PAUL DE (INLEIDING). - Elf van de poëzie. Gedichten van Eugenie Boeye, Marcel Coole, Johan Daisne, Herman De Cat, Maurits de Doncker, Flor Evi, Julia Tulkens, Luc van Brabant, Herman Van Snick, Jos Verbraeken en Bart Vrijbos.
27894: RYCK, PAUL DE [ED.]. - Legendes et contes populaires Gantois.
18295: RYCKEBOER, HUGO AND TIER, VERONIQUE DE. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering RUND 2.
18301: RYCKEBOER, HUGO, TIER, VERONIQUE DE AND KEYMEULEN, JACQUES VAN. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering 10: Paard 1.
22117: RYCKEVORSEL, ALPHONS VAN. - De houtteelt; handboek voor boschbazen.
23567: SAAL, PETER, ZEE, JAAP DE, E.A.. - De stelling van Amsterdam; vestingwerken rond de hoofdstad 1880-1920.
24272: SAALBORN, ARN.. - Het Ontwaken van het Sociale Bewustzijn in de Litteratuur.
29857: SABBE, ETIENNE. - De Belgische vlasnijverheid. Deel I (De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713) en II (Van het verdrag van Utrecht, 1713, tot het midden van de XIXe eeuw).
29974: SABBE, VICTOR. - Uit het Plantijnsche huis. Verspreide opstellen door Dr. Maurits Sabbe.
31343: SADE, MARQUIS DE. - Cahiers personnels (1803-1804). Textes inédits. Établis, préfaces et annotés par Gilbert Lely.
13995: SADE, D.A.F. DE. - Les 120 journées de Sodome ou l'École du libertinage. I-III.
14264: SADE, D.A.F. DE. - Crimes, Les, de l'amour. I-III.
34786: SADELEER, ETIENNE DE. - A hue et a dia. Poemes-eprouvette et pensees de craie.
32257: SAHAROFF, PHILIPPE & LEPRAT, GWENAËLLE. - Vivre á la montagne.
5900: SAINT-LAURENT, CECIL. - Sittengeschichte der weiblichen Dessous.
13084: SAINT-GERMAIN, J.. - Ateliers et chantiers de France; Dunkerque; big modern shipyards which are at the disposal of the shipowners, the French navy and also of the sea-ports.
32405: SAINT-PIERRE, BERNARDIN DE. - Paul et Virginie.
25776: SAINT-GEORGES, M. DE & FLOTOW, F. DE. - Martha; Opéra en quatre actes et six tableaux.
33486: SAINT-VINCENT, L. DE. - L'Escaut. Histoire d'un fleuve international.
29402: SAITO, KATSUO. - Designing Japanese gardens.
29805: SAITOTI, TEPILIT OLE. - Maasai.
23429: SAKKERS, HANS EN HOUTERMAN, HANS. - Landfront Verteidigungsbereich Vlissingen 1942-1944, Atlantikwall; Vlissingens laatste vestinggracht.
26951: SALIS, JEAN-R. DE. - Fritz Wotruba.
20502: SALLUSTII CRISPI, C.. - Bellum Catilinarium, et jugurthinum, ad ultimam Wasii editionem diligenter castigata, cum commentariis Johannis Min-Ellii.
21600: SALMON, MURIEL & SERGE. - Amour, gingembre & comédie; 88 recettes des "4 chats" de Trouville.
32141: SALMON, GEORGE. - A treatise on the analytic geometry of three dimensions.
19447: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; IX deel. Behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordige staat des Duitschen Keizerryks: En wel in 't byzonder van de Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen. Alsmede van het Koninkryk Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen, en de Frontierlanden des keizerryks.
17074: SALMON, ANNE. - A Sideways Launch. The Technical and Social History of James Pollock, Sons & Co. Ltd., Shipbuilders and Engineers of London and Faversham, 1875-1970.
31429: SALMON, ANDRÉ & SAMSON, CH.. - Images du vieux Paris.
19464: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; VIII. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Neder-Rynsche Kreitsen in 't byzonder.
9036: SALOKIVI, SANTERI - Salokivi.
31994: SALOMON, JACQUES. - Vuillard.
25072: SALOMON, MAX. - Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles; nebst einem Anhang über den Begriff des Tauschgeschäftes.
31444: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
30765: SAMIVEL. - Brun l'Ours.
29138: SAN, PIET VAN (RED.). - De briefwisseling van de Belgen gedurende de Eerste Wereldoorlog. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (8 september- 30 oktober 1999).
15703: SAND, J.C.E. - Als de alarmklok roept. Amsterdamsche Brandweer Avonturen.
34763: SANDBERG, W.H.B.J.. - Karel Appel. Fifteen reproductions in colour.
30573: SANDBERG, G.F.. - Kruiningen. Heerlijkheid en Gemeente.
33816: SANDBERGEN, NANDA. - Open Poorten. Verzen.
30636: SANDERUS, ANTHONI. - Verhheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten; alsmede eene chronologische en historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI, tegenwoordig Roomsch Keizer, nevens de beschryving der steden, haare regeerings-vorm, deftige gebouwen, hooge amptenaaren, adellyke geslachten, geleerde mannen, en voornaamste staats-wisselvalligheden, alsmede de bescryving der dorpen, vlekken, kasteelen en heeren-huyzen, gelegen in het Keizers, Fransch en Hollandsch Vlaandre; met de afbeeldzels der steden, kasteelen en heeren-huyzen; nevens de land-kaarten van iedere byzondere kasselrye en grens-scheydingen. Drie delen in twee banden.
23457: SANDIFORT, EDUARD. - Natuur en genees-kundige bibliotheek. Bevattende den zaakelyken inhoud van alle nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie, buiten ons vaderland uitkomen. Tweede deel.
33155: SÁNDOR, ÖZE, DUERLOO, LUC, ET AL. - Hungaria Regia 1000-1800. Schittering en strijd.
15484: SANDWELL, B.K.. - Les villes du Canada; reproductions de peintures de la collection Seagram.
33183: SANDWIJK, G. VAN / J.P. LANCEL. - De kleine reiziger door ons vaderland en onze buitenlandsche bezittingen. Eenh lees- en prentenboek voor de jeugd.
34642: SANNA, JOLE DE, BLOTKAMP, CAREL & PETERS, PHILIP. - Forum. De kunstenaar en zijn criticus. Luciano Fabro/ Armando/ Marinus Boezem.
23869: SANTOS SIMÕES, J.M. DOS. - Carreaux céramiques Hollandais au Portugal et en Espagne.
32748: SANTPOORT. - Overblyfsels van 't Huis te Brederode, 1740/ Overblyfsels van 't Huis te Brederode, 1740.
30796: SARASIN, FRITZ. - La Nouvelle-Calédonie et les Îles Loyalty. Souvenirs de voyage d'un naturaliste.
10721: SARAUW, CHR. - Über Akzent und Silbenbildung in den älteren semitischen Sprachen.
20003: SARÍC, SLAVKO (ED.). - 150 Years of Gavrilovíc meat processing factory. Petrinja.
34805: SARNEEL, EUGÈNE. - 100 Jaar Sas van Gent en Westdorpe. Van Zandstraat tot Zwartenhoek.
24020: SARTORIS, ALBERTO. - Léonard, architecte.
8064: SARTORY, CH. - In the service of the electron; a record of achievement in the field of electronics.
31425: SARTRE, J.P.. - Esquisse d'une théorie des émotions.
33194: SASSENHEIM. - Wilt Ryk appartenant à Monsr. Albert Fabricius, Seigneur d'Almkerk secretaire de leur Haute Puissce. Mrs. les Etats de Hollande et de West-Frise/ Wilt Ryk toebehorende den Hr. Albert Fabricius Heere van Almkerk, Secretaris van haar Edele Groot Mogende de Heere Staten van Holland en Westvriesld.
32730: SASSENHEIM. - 't Huis te Teilingen, by Sassenheim/ De Burg van 't Huis te Teilingen, van binnen, 1730.
29076: SAUQUET, SÍLVIA (ED.). - Àlbum de França; de Seeberger a l'Estudi Harcourt. Exposició organitzada conjuntament per la Mission du Patrimoine photographique i la Fundació "la Caixa".
31184: SAURA, SALVADOR & TORRENTE, RAMON (ED.). - Els Cartells de Tàpies I L'Esfera Pública.
26058: SAURMA-JELTSCH, LIESELOTTE E.. - Die Miniaturen im "Liber Scivias" der Hildegard von Bingen; die Wucht der Vision und die Ordnung der Bilder.
34976: SAUWEN, RIK, FRANS BOENDERS, WILLEM ELIAS & ERNEST VAN BUYNDER. - Piet Peere.
33328: SAVINE, ALBERT. - Une captivité en France. Journal d'un prisonnier Anglais (1811-1814). Annoté d'après les documents d'archives et les mémoires.
33327: SAVINE, ALBERT. - Une résidence Allemande au XVIIIe siècle. Souvenirs de la Margrave de Bayreuth. D'après les documents d'archives et les mémoires.
23434: SAWYER, L.A. AND W.H. MITCHELL. - The Liberty Ships; the History of the "Emergency" type Cargo ships constructed in the United States during the Second World War.
34497: SAWYER, CLAIR N., MCCARTY, PERRY L. & PARKIN, GENE F.. - Chemistry for environmental engineering and science.
21634: SCAPA. - De grote reis met Opa en Bennie Blauw.
25576: SCHAAF, H. PH. VAN DER. - Rijkswaterstaat Communications, no. 13; Systems for automatic computation and plotting of position fixing patterns.
30908: SCHAAP, JAN (RED.). - De Padvinder. Officieel Orgaan voor de Padvindersbeweging in Nederland. Complete 9e jaargang 1923, 22 nummers in 1 band.
31937: SCHAAR, THOM, GINSBERG, KATHRIN, CONINCK, FRITS DE, ET AL. - -Passage- 2012. Marinus Boezem.
32202: SCHAEFFER, OSKAR. - Atlas und Grundriss der Lehre vom Geburtsakt und der operativen Geburtshilfe.
34003: SCHAEPMAN, H.J.A.M.. - Van het H. Sacrament van Mirakel tot Amsterdam.
452: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeventien onbeduidendheden.
417: SCHAGEN, J.C. VAN. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers no. IX.
29189: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. XI, 1 september 1966. Heggewinde.
416: SCHAGEN, J.C. VAN. - Van gewone mensen II. Domburgse Cahiers no. IX.
29187: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. VIII, 1 october 1965. Schaduwen.
411: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. III.
413: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xa, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
414: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xb. Voor vrije vogels.
27209: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeeuwse Reflexen.
401: SCHAGEN, J.C. VAN. - Laatste vaart; meldingen van nacht en water. Domburgse Cahiers no. VII.
404: SCHAGEN, J.C. VAN. - Nieuwe Miniaturen; 162 reflexen.
405: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tekens. Domburgse Cahiers no. XX.
29173: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse cahiers no. XII, september 1967. Kleine doedelzak; 101 nieuwe reflexen.
408: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. I, october 1963.
35110: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine kaleidoscoop; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIa.
419: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xb, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
409: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. III.
410: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. IV.
398: SCHAGEN, J.C. VAN. - Narrenwijsheid en ander onkruid.
415: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schaduwen. Domburgse Cahiers no. VIII.
402: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kwarrels; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIb.
403: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine kaleidoscoop; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIa.
421: SCHAGEN, J.C. VAN. - Met één vinger. Domburgse Cahiers no. XIV.
462: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming. Schiftsels XIV.
461: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming.
12957: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. XIX april 1971. Kleine dierentuin.
23392: SCHAGEN, J.C. VAN.. - Ordening des hemels.
12163: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vijf Dubbeltjes.
400: SCHAGEN, J.C. VAN. - Narrenwijsheid en ander onkruid.
498: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels VI. Er is iets.
505: SCHAGEN, J.C. VAN. - Twee spelletjes met een hondefluitje.
504: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
503: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
502: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
500: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels V. Senieletjes; Rijmels van Opa.
29203: SCHAGEN, J.C. VAN. - Present op 8 Mei 1965.
420: SCHAGEN, J.C. VAN. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no. XI.
29177: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels VI, september 1978.
407: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vóórhof. Domburgse Cahiers no. XVIII.
28242: SCHAGEN. - 't Slot te Schagen van voren, 1726.
418: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xa. Voor vrije vogels.
29176: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels IV, juli 1978. Grafisch intermezzo.
35111: SCHAGEN, J.C. VAN. - Murmureersels in de muizenval; rancuneuze rimram 1968-1971.
406: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine doedelzak; 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers XII.
32770: SCHAGEN. - 't Slot te Schagen van voren, 1726/ 't Slot te Schagen van agteren met de Kerk, 1726.
493: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
494: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
487: SCHAGEN, J.C. VAN. - Miniaturen; 444 reflexen.
480: SCHAGEN, J.C. VAN. - Dagboekblaadjes.
474: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vijf Dubbeltjes.
473: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vijf Dubbeltjes.
450: SCHAGEN, J.C. VAN. - Grafisch Intermezzo. Schiftsels IV.
451: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels IV. Grafisch Intermezzo.
453: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeventien onbeduidendheden.
432: SCHAGEN, J.C. VAN. - Flarden in den wind; omzwervingen in de beklemming.
447: SCHAGEN, J.C. VAN. - Murmureersels in de muizenval; rancuneuze rimram 1968-1971.
449: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeeuwse Reflexen. Zeeuwse Complexen.
426: SCHAGEN, J.C. VAN. - Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers no. XVI.
424: SCHAGEN, J.C. VAN. - Milieu-hygiëne; 86 hekels; tactielen. Domburgse Cahiers no. XV.
425: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse fragmenten (autobiografisch). Domburgse Cahiers no. XVII.
423: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kom mee naar binnen. Domburgse Cahiers no. XIIIa.
422: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kom mee naar binnen. Domburgse Cahiers no. XIIIa.
32372: SCHAIK, W. VAN. - Orkanen over Voordaan. Geschiedenis van een landgoed.
33434: SCHAKEL, M.W.. - Geschiedenis van de hoge en vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
33980: SCHAKOWSKOY, ZINAÏDA. - Hommage a Pouchkine 1837-1937. Série Anthologique Collection 1937. No. 28.
32066: SCHALKWIJK. - De Ridder-Hofstad Schalkwyk.
32065: SCHALKWIJK. - Het Huis Vuilkoop.
20229: SCHAMINÉE, JOOP EN VEER, RON VAN 'T. - 100 Jaar op de knieën; de geschiedenis van de plantensociologie in Nederland.
20451: SCHÄR, JOHANN FRIEDRICH. - Maier-Rothschild; Handbuch der gesamten Handelswissenschaften für jungere und ältere Kaufleute sowie für Industrielle, Gewerbe treibende, Anwälte und Richter (3 vols.).
28743: SCHARDT, HERMANN, A.O.. - Folkwangschule für Gestaltung. Werkkunstschule der Stadt Essen.
12334: SCHÄRER, H.. - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo; Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei. I: Mythen zum Totenkult, II: Handlungen und Texte zum Totenkult.
6085: SCHARFF, A / MOORTGAT, A. - Ägypten und Vorderasien im Altertum.
9502: SCHAU, M. - All-American girl. The art of Coles Phillips.
13410: SCHEEN, P.A.. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880.
32535: SCHEEN, P.A. - Honderd jaren Nederlandsche schilder- en teekenkunst. De Romantiek met voor- en natijd (1750-1850).
17673: SCHEERDERS, P.J.. - De Paal en zijn bewoners.
18711: SCHEEREN, MARTHA AND PEPIJN. - Martha Scheeren.
23355: SCHEFFER, J.H., EN OBREEN, FR.D.O.. - Rotterdamsche Historiebladen; derde afdeeling, genealogische aanteekeningen en levensbeschrijvingen, eerste deel.
28194: SCHEFFER, W., JONG, A.P. DE, SJOERDS, H., E.A. (RED.). - Herkenning. Tijdschrift voor vliegtuig-, scheeps- en pantserherkenning. 5 Complete jaargangen 1968 t/m 1972 + 2 nummers 1973.
23368: SCHEHREZÂD. - Die Erzählungen aus den Tausend und Ein Nächten. Vollständige Deutsche Ausgabe in sechs Bänden. Zum ersten Mal nach dem Arabischen Urtext der Calcuttaer Ausgabe vom Jahre 1839. All six volumes, complete set.
13537: SCHEIDIG, W.. - Die Geschichte der Weimarer Malerschule 1860-1900.
20394: SCHELLACH. - Schellagh.
34175: SCHELLING, H.G.J. (RED.). - Bouwkundig Weekblad Architectura. 60e Jaargang 1939. 52 nummers in 1 band.
34238: SCHELLING, H.G.J. (RED.). - Bouwkundig Weekblad Architectura. Nr. 7, 18 februari 1939. Prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Amsterdam.
33113: SCHELLINKHOUT. - De Stede Schellinkhout, 1726.
4750: SCHELTEMA, P. - Oud en Nieuw uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Dl. I, II.
30920: SCHELTEMA, P.. - Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
34692: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Drogon.
23600: SCHENDEL, A. VAN - Breitner.
14653: SCHENK, P.J.. - Albumbladen van plantenziekten en -beschadigingen.
32832: SCHENKENSCHANS. - Schenkenschans, 1734/ 't Kasteel Byland by Schenkenschans, 1734.
32251: SCHEPERS, WOLFGANG, ET AL. - Pentagon. Informal design.
27406: SCHERER, P.A.. - Exempel-Lexikon für Prediger und Katecheten, der heiligen Schrift, dem Leben der Heiligen und andern bewährten Geschichtsquellen entnommen.
30818: SCHERMERHORN, W.. - Luchtfotogrammetrie en de mogelijkheden tot toepassing ervan in Nederland.
27423: SCHERPENISSE. - Scherpenisse.
20744: SCHERPENISSE. - Gemeente Scherpenisse.
32014: SCHERPENZEEL. - t' Dorp Scherpenzeel op de grenzen van Gelderland.
34716: SCHETTER, MICHEL. - De judas van Shanghai. Cargo 6.
4654: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter; leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten; samengesteld in opdracht van het nationaal comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag.
34199: SCHEURLEER, D.F.. - Nederlandsche liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken.
30685: SCHEVENINGEN. - Scheveningen. Strandgezigt.
22855: SCHEVENINGEN. - 30 November 1813 te Scheveningen.
19136: SCHEYER, ERNST. - Tentoonstelling Moissy Kogan Ottokar Coubine. Maart / April 1934.
29860: SCHICK, J. (ED.). - The Spanish tragedy. A play written by Thomas Kyd.
34421: SCHIDLOF, LÉO R.. - Chefs-d'oeuvre de la miniature et de la gouache. 23 juin-15 août 1956.
25110: SCHIERBEEK, A.. - Over het setale patroon der rupsen, I & II.
23208: SCHILL, ADOLF. - Kunst en Industrie, orgaan voor de bevordering van alle takken van kunstnijverheid; 8e jaargang, nrs. 1 t/m 12.
25690: SCHILLING, JÜRGEN (ED.). - Oberhuber. Procida; Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek Wien, 13. April- 25. Mai 1983.
33053: SCHILTMEIJER, J.R.. - Met de paardentram door Amsterdam. Het oude Amsterdam gespiegeld aan het heden. Geïllustreerd met 500 afbeeldingen.
31414: SCHINKEL, JAC.. - Oost-Souburg en omstreken. Van onderaf bekeken door Jan Min Modaal. Deel I: 1928-1940.
21594: SCHIPPER, PAUL DE. - Schuiten op de Schelde.
34458: SCHIPPER JR., J.. - Het porselein van Oud Loosdrecht. "De fijne Porcellainfabriecq" in de Oude Loosdrecht van Ds. Joannes de Mol.
17740: SCHLAUN, JOHANN CONRAD. - Johann Conrad Schlaun. Schlaunstudie I Textteil. Schlaunstudie I Bildteil.
33997: SCHLÉGL, ISTVÁN. - Ungarische Avantgarde. Galerie Schlégl Zürich.
33825: SCHLEMMER, OSKAR, MOHOLY-NAGY, LASZLO & MOLNAR, FARKAS. - Die Bühne im Bauhaus.
23367: SCHMEIL, O.. - Leerboek der plantkunde (deel 1 en 2).
25228: SCHMEITS, PASCAL. - La Basilique de St. Servais a Maestricht, batie par St. Monulphe et ses constructions Romanes.
25609: SCHMID. - Contes du chanoine Schmid; Louis ou le petit émigré- La bague trouvée- La colombe/ Le jardin des enfants ou bouquets de famille et complimens, propres a exprimer l'amour et le respect des enfans envers leurs parens en différentes circonstances, telles que fêtes, anniversaires, jours de l'an, &, &.; suivis de modèles de lettres covenables a leur age. Septième édition, augmentée de petites comédies et de scènes pour être jouées dans l'intérieur des familles et dans les pensionnats de Demoiselles. 2 Volumes in one binding.
12330: SCHMID, W.. - Wallis.
32703: SCHMIDT, ANNIE M.G.. - De notaris die zo huilde.
32185: SCHMIDT, HANS-WERNER (ED.). - Edward und Nancy Kienholz- Werke aus den 80er Jahren.
31663: SCHMIDT, ANNIE M.G.. - Nieuwe impressies van een simpele ziel.
22950: SCHMIDT, MARIANNE (RED.). - Jörg Immendorff; Malermut rundum.
18436: SCHMIDT-DEGENER, F.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen uit de verzameling van het Museum Boymans te Rotterdam.
30763: SCHMITZ, CARL A. & KENETT, F.L.. - Ozeanische Kunst. Skulpturen aus Melanesien.
16424: SCHNEIDER, HELMUT. - Das Grosse Flugzeug-Typenbuch von 1944. Herausgegeben von Helmut Schneider.
35165: SCHNEIDER, J. (ED.). - Fliegende Blätter. No. 3167-3179 (1906). 13 vols. in 1 binding.
34687: SCHNITZLER, ARTHUR. - Traumnovelle/ Flucht in die Finsternis. Zwei Novellen.
28640: SCHNORR, JULIUS (RED.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Zesde jaargang, 1875.
28641: SCHNORR, JULIUS (RED.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Vierde jaargang, 1873.
19180: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kirche und Kultur im Mittelalter (3 volumes).
23704: SCHNYDER, OTTO, A.O. (ED.). - Kunstkeller Kriens.
33002: SCHOBER, FRANZ. - An die Musik.
13042: SCHOEDLER, FR.. - Das Buch der Natur; die Lehren der Botanik, Zoologie und Physiologie, Paläontologie, Astronomie, Mineralogie, Geologie, Physik und Chemie umfassend und allen Freunden der Naturwissenschaft insbesondere den höheren Lehranstalten gewidmet. In drei Teilen. I, II:1, 2, III: 1, 2:1, 2
30775: SCHOELLER, PICARD & SPOHR. - Catalogue des entiers postaux de France, d'Algérie, des colonies françaises, pays de protectorat et de mandat, ainsi que de la Principauté de Monaco et du territoire de la sarre.
30127: SCHOEMAKER, GERRIT. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz.... In orde geschikt, en nader overzien door wylen den heere Gerrit Schoemaker.
28409: SCHOENEICH, HANS (ED.). - Roland Blätter. 9 Volumes + 2 Jung-Roland issues.
23364: SCHOEPS, JULIUS H. & SIMON, HERMANN (ED.). - Dreyfus und die Folgen.
30616: SCHOKKENBROEK, JOOST & BRUGGE, JEROEN TER (RED.). - Kapers & Piraten. Schurken of helden?
29226: SCHOLTEN, J.H.. - De leer der Hervormde Kerk in haar grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Tweede deel.
25599: SCHOLTEN, HARRY. - Wenk van een winterdag.
16830: SCHONBERG, HAROLD C.. - I Grandi Musicisti.
17117: SCHÖNE, SELMA. - Praktisches Lehrbuch für Wäsche-Zuschneiden nach Körpermassen. Für Schule und Haus.
34572: SCHONK, AART, COLLETET, G., ALTENA, E. VAN. - Eros.
27008: SCHÖNLEBEN, EDUARD. - Fritz Todt; als mensch, als ingenieur en als nationaal-socialist.
24873: SCHOO, JAN. - Zur Diagenese der Alpinen Kreide; Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Philosophischen Doktorwürde vorgelegt der Philosophischen Fakultät II der Universität Zürich.
20745: SCHOONDIJKE. - Gemeente Schoondijke.
33020: SCHOONHOVEN. - Het Stadhuis te Schoonhoven, 1733/ De Groote Kerk te Schoonhoven, 1733.
21147: SCHOONHOVEN. - Schoonhoven. Van de rivierzijde gezien.
32875: SCHOONREWOERD. - Het Dorp Schoonrewoerd by Heykoop, 1750.
34249: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Arthur Schopenhauer's sämmtliche Werke. Band I-VI.
20121: SCHORE. - T' Dorp Schore. - 'T Zelve anders.
20746: SCHORE. - Gemeente Schore.
4107: SCHORER, J.A. - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland tot het Reglement van 20 Januari 1791. Proefschrift.
34256: SCHOTEL, G.D.J.. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
33165: SCHOTEL, G.D.J.. - Kerkelijk Dordrecht, eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche hervormde kerk, sedert het jaar 1572. Met Fac-similés (2 delen).
24060: SCHOTMANS, JAN. - Belgian civil register 83-84.
33858: SCHOUTE, D.. - Schets van het Middelburgsche chirurgijns-gilde.
33894: SCHOUTEN, P.. - De waare godsdienst. Door. P. Schouten, roomsch priester en pastoor te Alkmaar.
26074: SCHOUTEN, DINY, E.A.. - Restaurant de Kas.
25634: SCHOUTEN, ROB. - Huis van Ervaring.
33365: SCHOUTEN, D.C.A.J.. - Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw. Bijzonder gedurende de periode 1815-1876.
19500: SCHRADE, HUBERT. - La peinture Romane.
27183: SCHRADER, HALWART. - BMW Automobile; vom ersten Dixi bis zum BMW-Modell von morgen.
26465: SCHREUDER, W.H.. - Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied.
22235: SCHREUDER, W.H.. - Wetenschappelijk opsporingsonderzoek.
29791: SCHRIJVER, J. (RED.). - De Vriend des Huizes; tijdschrift voor het huisgezin. Zeven- en twintigste jaargang, 1909.
34282: SCHRIJVER, HENNY. - Zonder titel.
32199: SCHRIVERIUS, PETRUS. - Beschryvinge van alle de Graven van Holland, Zeeland ende Vriesland. Deel 1 en 2.
28700: SCHRÖCK, J.G.. - Kort begrip der algemeene geschiedenis, voor jonge lieden. Compleet in 6 delen.
14527: SCHROEDER, N.G.. - Institutiones ad Fundamenta Linguae Hebraeae. In usum studiosae juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder.
4038: SCHRÖTER, C. - Flora des Südens d.h. 'Insubriens' des südlichen Ressins und Graubündens und des Gebietes der oberitalienischen Seen (Langensee bis und mit Gardasee).
16736: SCHUBERT. - Schubert-Lieder für Singstimme mit Pianofortebegleitung. Neu zusammengestellt von Franz J. Listl.
820: SCHUEREN, G. VAN DER. - Teuthonista of Duytschlender.
27727: SCHUHMACHER, ADOLF. - Ladenbau; Anordnung, Einbau und Ausgestaltung kleiner und grosser Läden aller Geschäftszweige. An deutschen und ausländischen Beispielen in 460 Ansichten und Grundrissen und 86 Blatt Werkzeichnungen dargestellt.
31527: SCHUIJTER, JAN DE. - Gemarteld Antwerpen. Sinjorenstad onder de V bommen.
24120: SCHUILING, R.. - Repetitie-atlas der geheele Aarde, bevattende 40 bladen met blinde kaarten.
21869: SCHUITEMAKER, J.. - Prenten-Magazijn voor de Jeugd. No. 7. Vaderlandsche geschiedenis. Tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz. De Ruiter.
34624: SCHULTENS, HENRICUS ALBERTUS (EDIT.). - Anthologia Sententiarum Arabicarum. Cum Scholiis Zamachsjarii.
29085: SCHULTZ JACOBI, J.C.. - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 10. Nederland en de evangelische Saltzburgers.
26031: SCHULZ, CLAUS. - Gärten und Menschen; Gartengestaltung- ein ganz persönliches Erlebnis.
34573: SCHULZE, OTTO. - Das Fest. Zehn farbige Abbildungen
15380: SCHULZE, H.. - Weibliche, Das, Schönheitsideal in der Malerei; 200 Nachbildungen mit geschichtlicher Einführung und Erläuterungen von Hanns Schulze.
22727: SCHULZE, PAUL. - Biologie der Tiere Deutschlands, 35 vols. 1922-1932.
34568: SCHULZE, OTTO. - Von Engeln. Eind Lied von Kindern/ Engeln und Blüten. Zehn Kupfertiefdrucktafeln. Band IX.
34013: SCHUMANN, PAUL. - Das Königreich Sachsen in Farbenphotographie. Mit 40 Tafelbildern auf Karton und 44 Textbildern in natürlichen Farben.
23935: SCHURGERS, H.J.H.. - Charles Ruys; mens-christen-staatsman.
34443: SCHÜRMANN, JULES. - De eenzame weg.
33330: SCHURMANN, MARGUERITE. - Ombres Chinoises. Roman.
31949: SCHUT, CHRIS & BOON, J.G.M.. - Lopik nu in 22 tekeningen. Voorzien van historische toelichtingen. Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester L. Schuman op 30 april 1969.
27704: SCHUTTEN, JAN PAUL & JONG, WIM DE. - Oog voor fantasie; alles over de fascinerende werking van gezichtsbedrog.
34298: SCHUURMANS, PAUL. - De sex-avonturen van Lucky Luke. Een unieke verzameling getekende sex-avonturen van de wereldberoemde Lucky Luke.
33726: SCHUYM, JOACHEM. - Gront-Regulen der Bouw-Konst, Ofte de uytnementheyt van de vijf Ordens der Architectura, van Vincent Scamozzi, Bouwmeester van Venetien. Oversien, vermeerdert, en uyt het groot in 't kleyn gebracht, nevens de Auteur sijn gegeven parten, de uytdeelinge van de minuten; als mede de beschrijvinge wegens de principale nuttigheden der Architecture noodigh.
30605: SCHWARZ, HEINRICH. - Die Mikrogasanalyse und ihre Anwendung. Monographien aus dem Gesamtgebiete der Mikrochemie.
18803: SCHWARZ, HANS-PETER, HEIKE LAUER AND JÖRG STABENOW. - Künstlerhäuser. Eine Architekturgeschichte des Privaten.
33801: SCHWARZENBERGER, FRITZ. - Werkverzeichnis Hans Orlowski. 6 vols. Holzschnittgraphik-Lithographien und Radierungen der Jahre 1914 bis 1931/ Holzschnittgraphik der Jahre 1932 bis 1943/ Holzschnittgraphik der Jahre 1944 bis 1954/ Holzschnittgraphik der Jahre 1955 bis 1964/ Holzschnittgraphik der Jahre 1965 bis 1967 und Bilder der Jahre 1926 bis 1967/ Nachträge und Berichtigungen zur Graphik aus den Jahren 1914 bis 1931 und weiteren Jahren.
34073: SCHWEICKHARDT, H.W.. - Catalogus van oude en moderne schilderijen. Antiquiteiten, meubelen, staande klokken, tapisserieën, tapijten, stoffen, zilverwerken, enz., enz. Dessus de portes. Afkomstig van: twee oud-Haagsche verzamelingen. De verzameling van wijlen Dr. H.J. Wagener, Utrecht. De verzameling van wijlen den heer J.L. Laverge, Rotterdam en van diverse verzamelingen en nalatenschappen.
34496: SCHWEIGER-LERCHENFELD, AMAND FREIHERR V.. - Das eiserne Jahrhundert.
26803: SCHWEISGUT, OTTO. - Haflinger- ein Pferd erobert die Herzen der Völker.
26606: GRAF VON SCHWERIN. - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (Jahrbuch), 1928.
26607: GRAF VON SCHWERIN. - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (Jahrbuch, nr. 42), 1930.
33393: SCHWING, A.A.. - Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939.
20667: SCHWINGENSTEIN, CHRISTOPH (RED.). - Diderots Enzyklopädie 'die Bildtafeln' 1762-1777 (5 vols.)
34615: SCHWOB, MARCEL. - Les oeuvres complètes de Marcel Schwob (1867-1905). Vies imaginaires. Suivies du Roi au Masque d'Or.
34640: SCOBEL, A.. - Velhagen & Klasings neuer Volks- und Familien Atlas in 102 Kartenseiten.
16252: SEARBY, JOHN. - The Great Raids Peenemunde.
30525: SEBA, ALBERTUS. - Das Naturalienkabinett. Locupletissimi rerum naturalium thesauri 1734-1765. Nach dem Original aus der Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
32985: SEBALDI, THEO. - Van vlakke eilanden. Verzen van Theo Sebaldi 1947-1949.
10246: SEBESTA, F. - Willem Farel, de hervormer van Waadtland.
32244: SECCHI, P.A.. - Die Sonne. Die wichtigeren neuen Entdeckungen über ihren Bau, Ihre Strahlungen, ihre Stellung im Weltall und ihr Verhältnisszu den übrigen Himmelskörperen. Erster Theil.
23920: THE SECTION FOR SEISMOLOGY, CLIMATOLOGY AND METEOROLOGY OF THE I.C.O.-COMMITTEE. - Oceanography, meteorology, seismology and terrestrial magnetism.
26551: SECUNDUS, IOANNES. - Het boeck der kuskens- Basiorum liber. Nu aldereerst uuiit tlatin overgestelt in onse gemeine Nederduiitsche taele, eensdeels bii Ian van Hout, ende eensdeels bii Douza ende anderen, liefhebberen der Nederduijtscher poëzyen.
33375: SEEHAUSER, OTHMAR & HOSP, INGA. - Bei den Bäumen. Streifzüge durch Südtirols Wälder.
32940: SEEWALD, OTTO. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 4: Der Vogelwagen vom Glasinac. Mit 43 Abbildungen auf 4 Tafeln.
9271: SEGARD, A. - Jean Gossart dit Mabuse.
17412: SEIDL, SIEGFRIED. - Niederbayrische Bauernmöbel. Zwischen Isar und Inn, im Rott- und Vilstal.
19996: SEIDLER, EDOUARD. - Le roman de Renault.
31842: SEIDMANN-FREUD, TOM. - The magic boat. A book to turn, move and alter.
26712: SÉJOURNÉ, LAURETTE. - Arqueología de Teotihuacan/ La cerámica.
33164: SELS, J.. - Beschrijving der stad Dordrecht.
17833: SÉMAINE, A. AND HUCKS, PAUL. - Ohé! Les Moeurs... Chansons satiriques mises en musique par Paul Hucks. Douze lithographies de Willette. 1re Série.
22255: SENGER, MICHAEL & BRUNS, ALFRED (RED.). - Kinderleben im kurkölnischen Sauerland.
27819: SENNE, EMILE LE. - Madame de Païva; ; étude de psychologie et d'histoire/ L'Assassinat d'Antoine Baduel aux Champs-Élysées (13-14 Septembre 1792)/ Les projets de couronnement de l'Arc de Triomphe de l'étoile (avec la reproduction des projets de Barre, Blouet, Falguière, Farcy, Huyot, Rude, Seurre, etc./ Notes sur la villa Pompéïnne de l'Avenue Montaigne. Convolute, several titles in one binding.
34192: SÉPRÉS, P.Y. DE. - Eerst beginnende lessen over de vestingwerken, ten gebruike der officiers en onder-officiers der infanterie; en de overige kweekelingen van het enseignement-universel. 1ste gedeelte, bevattende de veldverschansing.
31248: SERAPHIN, PAULINE & BODENHEIM, NELLY. - De pruik van Cassander.
28423: SERÉDI, JUSZTINIÁN. - Emlékkönyv Szent István Király; halálának kilencszázadik évfordulójan.
4021: SERESIA, ALF. - Kerk en Staat onder de Frankische Koningen der VIe eeuw.
29843: SERIANNI, LUCA (ED.). - La lingua nella storia d'Italia.
29784: SERIESE, R.C., BLOK, W.H. & SCHOUT, H.J.. - Syllabus Nederland en Nederlands-Indië.
20849: SEROOSKERKE. - Gemeente Serooskerke.
20747: SEROOSKERKE. - Gemeente Serooskerke.
27370: SEROOSKERKE. - Het Dorp Noordwelle - Het Dorp Serooskerke in Schouwe.
35211: SERRURIER, J.F.. - De Buitenman. Tweede deel.
27023: LE LOYAL SERVITEUR. - Histoire du gentil seigneur de Bayard.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

4/6