Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33752: LANGE BOOM, M.M. DE - Neerlands Koningin en de Koningin-Regentes in Walcheren; gedenkboek van Harer Majesteiten verblijf aldaar, 21-25 Augustus 1894.
24371: LANGEDIJK, D.. - Bibliographie van den schoolstrijd, 1795-1920.
34838: LANGERAK. - De Ridder Hofstad Langerak van eene andere zyde.
34834: LANGERAK. - De Kerk te Willige Langerak.
12970: LANGEVELDE, H. VAN, AND W.A. VERBEEK. - Sint Laurens en Brigdamme in praat en prent.
33546: LANGHE, J.E. DE. - De oorsprong der Vlaamsche kustvlakte.
30242: LANGROGNET, DANIEL. - Salvaggio. Promenades et Vibrations Picturales au Rythme des Saisons/ Promenades and Pictorial Vibrations at the Pace of the Seasons.
29071: LANGUI, EMIEL. - Frits van den Berghe 1883-1939; de mens en zijn werk.
34457: LANGUI, EM.. - Gloires de la peinture moderne. Hommage a James Ensor.
34051: LANNOY-DUPUTEL, MICHÈLE. - Hippolyte-Camille Delpy 1842-1910. Invitation au Voyage.
28280: LANNOY, DANNY. - Van polderdorp tot badplaats; bijdrage tot de geschiedenis van Knokke.
28942: LANTSHEER, MEINARDUS FREDERICUS. - Dissertatio historico-politico inauguralis de Rebus a Laurentio Petro van de Spiegel, in Zelandia gestis et scriptis, quam, favente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Cornelii Adriani Bergsma, amplissimi senatus academici consensu et nobilissimae facultatis juridicae decreto, pro gradu doctoratus summisque in jure Romano et hodierno honoribus ac privilegiis, in academia Rheno-Trajectina, rite ac legitime consequendis, publico ac solemni examini submittit Meinardus Fredericus Lantsheer, Medioburgo-Zelandus.
4181: LANTSHEER, M.F., EN F. NAGTGLAS. - Zelandia Illustrata; verzameling van kaarten, portretten, platen enz., betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Dl. I, II en vervolg no. 4.
30992: LAPAIRE, CLAUDE, BEAUD, MARIE-CLAUDE & LASSAIGNE, JACQUES. - César. Rétrospective des sculptures/ Overzichtstentoonstelling van sculpturen.
25370: LAPIDOTH, F., E.A. (RED.). - Het Tooneel; geïllustreerd maandschrift. 8 Ingebonden jaargangen 1916-1927.
35157: LAPRADE, VICTOR DE. - Oeuvres poétiques. Les Voix du Silence/ Varia/ Le Livre des Adieux.
31639: LAPRADE, ALBERT. - Croquis. Quatrieme album. Region du Centre.
29489: LAPRADE, ALBERT. - Croquis. Paris, Quartiers du Centre, Les Halles, Le Marais.
30640: LAPRÉ, RUUD. - Emile Cornelis. "He wants to create art- not produce it".
32444: LAPRÉ, RUUD, PAALMAN, HANS & JEURSEN, FRANS. - Jan Verschoor. Understated perfection.
33134: LAREN. - Het Dorp Laren in Gooiland te zien van het Laarder Kerkhof, 1743.
33131: LAREN. - Het Dorp Laren, 1739.
33943: LASONDER, L.W.A.M.. - De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. De Zeeuwsche eilanden 1456-1811 (1852). Rijks Archief-Depôt in de provincie Zeeland. In 2 delen.
33538: LASONDER, L.W.A.M.. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.
26000: LAST, JEF (RED.). - De Vonk; orgaan v.d. intenrn. socialistische beweging. 5e Jaargang, eerste legale nummer.
33783: LAST, JEF. - Bundeling van enkele gedichten uit de periode 1939-1940.
14432: LAST, JEF. - Vingers van de linkerhand.
11640: LAST, JEF - Zo zag ik Indonesië.
33780: LAST, JEF. - Lu Hsün- Dichter und Idol. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des neuen China.
33784: LAST, JEF. - Bundeling van enkele gedichten uit de periode 1940-1942.
15358: LAUER, H.E.. - Vom neuen Bilde des Menschen; philosophisch-anthroposophische Betrachtungen.
18244: LAUER, LEO. - Het drama Pisuisse. Waarom is hij vermoord? De eerste, thans uitverkochte, oplaag werd door de Justitie te Amsterdam in beslag genomen, maar wederom vrijgegeven.
30068: SINT LAURENS. - Het Slot Popkensburg van vooren. - Het Slot Popkensburg van agteren.
32205: SINT LAURENS. - T ' Dorp St Laurens
32208: SINT LAURENS. - Sint Laurens - T ' Zelve anders.
20749: SINT LAURENS. - Gemeente Sint Laurens.
31229: SINT LAURENS. - Het Slot Popkensburg van vooren. - Het Slot Popkensburg van agteren.
27390: SINT LAURENS. - Het Kasteel Popkensburg.
27425: SINT LAURENS. - De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
32712: SINT LAURENS. - De Kerk van St. Laurens 1743
34320: LAURENTIUS, TH.. - Verzameling van prentwerk volgens de uitvinding van den heer Cornelis Ploos van Amstel Jacobs Cornelisz. Catalogus 18.
32546: LAURILLARD, E.. - Een rozenruiker. Negental Dichten.
27612: LAUTS, G.. - Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indië. Vierde deel.
27611: LAUTS, G.. - Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indië. Derde deel.
28188: LAUWEN, TOON. - Nederland als kunstwerk. Vijf eeuwen bouwen door ingenieurs.
32983: LAVATER, J.C.. - Over de physiognomie. Vierde deel (1 deel).
33157: LAVATER, J.C.. - Woorden der Waarheid, des Geloofs en des Levens.
19154: LAZZARINI, LUIGI. - Pius XI.
17373: LEACH, BERNARD A.O. (ED.). - Michael Cardew. A collection of essays with an introduction by Bernard Leach.
22046: LEAF, MUNRO. - Fly away, watchbird! A picture book of behavior.
34180: LÉANDRE, C.. - Nocturnes. Album inédit en couleurs.
34733: LÉAUTAUD, PAUL. - Lettres à ma mère.
14590: LEBARBIER, A.. - Schule der Akupunktur.
33453: LEBLANC, JACQUES. - Volle kracht vooruit. Geschiedenis van het staatsloodswezen van 1914 tot nu.
21180: LEBRUN, YVAN (ED.). - From the brain to the mouth; aquired dysarthria and dysfluency in adults.
33314: LECHENPERG, HARALD (RED.). - Signaal. No. 13-17 1940- no. 1-9 1941. 14 vols.
33313: LECHENPERG, HARALD (RED.). - Signaal. 14 nummers + 2 dubbelnummers. 1941: nr. 8-22. 1942: nr. 7-11-22-23/24. 1943: nr. 1-4-5-24. 1944: nr. 1-2-3-4-9-23/24.
33319: LECHENPERG, HARALD (RED.). - Signaal. No. 4 + 10-24, 1941. 16 vols.
33315: LECHENPERG, HARALD (RED.). - Signaal. No. 3-17 1940 (lacks no. 5) + extra report.
33318: LECHENPERG, HARALD (RED.). - Signaal. No. 11-15, 18 & 19-24 (1941). No. 2-5 (1942). 17 issues in one binding.
14275: LECLAIR, E.. - Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XI (1803); étude historique et critique.
23881: LECLERCQ, RENÉ (ED.). - Livre d'Or du Centenaire de l'Indépendance Belge, 1830-1930; sous le haut patronage de S.M. le Roi Albert
24855: LECOINTE, G.. - Annuaire astronomique de l'observatoire royal de Belgique.
28389: LECOMTE DU NOUY, H.. - Bons Amis.
34306: LECOMTE, GEORGES. - A. Delaherche. L'Art décoratif moderne.
32934: LECOUTERE, C.. - Een Fragment van Maerlant's Spieghel Historiael/ Een nieuw Fragment van Lodewijk van Velthem's "Spiegel Historiael".
26767: LEENDERTZ, PAUL. - Het Valkhof te Nymegen. Dertien afbeeldingen en een kaart met bijschrift.
15571: LEENT, F.H. VAN [ED.] - Een lach en een traan; keur van gedichten bijeengebracht door F. H. van Leent.
33383: LEENT, F.H. VAN. - Gedachtenis-album voor het jonge Nederland. Met oorspronkelijke bijschriften van F.H. van Leent.
6024: LEER, W.A. VAN / JANSSEN, J.M.A. - Egyptische oudheden; mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 'Ex Oriente Lux', nr. 12.
33093: LEERDAM. - Het Dorp Leerbroek by Leerdam, 1750.
34828: LEERSUM. - Het Dorp Leersum.
24226: LEEUW, GERARDUS VAN DER. - Godsvoorstellingen in de oud-Aegyptische pyramidetexten (vols. I and II, complete).
15556: LEEUW, JAN DE - Dynamics of salt marsh vegetation.
30368: LEEUW. L.H. DE. - De Leeuw van Goes. Overpeinzingen van een gedreven wethouder over volkshuisvesting, stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening in Goes tussen 1972 en 1990.
31060: LEEUWAARDEN, N.S. VAN. - De Godvreezende Zeeman, Ofte de Nieuwe Christelyke Zeevaart. Waar by gevoegt zyn Verscheydene andere Gebeden en Stichtelyke Gesangen. Tot algemeene stichting, en bysonder van Zeevarende Lieden, en alle die by de Zee woonen ofte belang hebben.
17831: LEEUWAARDEN, N.S. VAN. - De Godvreezende Zeeman, of de Nieuwe Christelyke Zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige behandeling van XXV Bijbelteksten met Gebeden, Dankzeggingen en Gezangen ter algemeene stichting voor zeevarende lieden, en allen die by de Zee wonen of belang hebben.
32037: LEEUWARDEN. - De lange Piep te Leeuwarden.
21082: LEEUWARDEN. - Leeuwarden. Het paleis van Justitie.
21083: LEEUWARDEN. - Leeuwarden. Van het Verlaat gezien.
32008: LEEUWARDEN. - Stadhouderlijke Hof te Leeuwarden.
24416: LEEUWARDEN. - De voormalige Canselarij of Geregtshof van Friesland.
32007: LEEUWARDEN. - De Vischmarkt te Leeuwarden.
32036: LEEUWARDEN. - De Groote Kerk te Leeuwarden.
21359: LEEUWARDEN. - De Canselary te Leeuwaarden.
21360: LEEUWARDEN. - 'T Stadhuis, het hof en Burger-Weeshuis te Leeuwarden.
21374: LEEUWARDEN. - La Ville de Lewarde.
25610: LEEUWEN, T. VAN. - De diaconie, beschouwd in hare betrekking tot het armwezen, naar de bestaande wetgeving: wenken der geschiedenis en ervaring bij eene nadere wetgeving
32360: LEEUWEN, P. VAN, E.A.. - 40 Jaar buizen. P. van Leeuwen Jr's buizenhandel N.V.
23336: LEEUWEN, J. VAN. - Odyssea; cum notis criticis, commentariis, exegeticis, indicibus ad utrumque epos pertinentibus. Vol. I and II.
25592: LEEUWEN, BAS VAN, VALENKAMP, BRAM & WEIDE, ALBERT VAN DER (RED.). - Rietveld uitgave nr. 84.
30951: LEFEVER, PEETER J.. - Uit het land van Aa. Verzen met 20 penteekeningen van den schrijver.
22920: LEGIERSE, THÉRÈSE (RED.). - Post Zoetermeer.
32553: LEGNER, ANTON (ED.). - Ornamenta ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik in Köln. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle. 3 vols.
28512: LEGRAND, L.. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek.
27834: LEHMANN, M.. - Jüdische Erzählungen.
33524: LEHMANN, JOHANNES. - M/s Selandia 1912-1937.
26703: LEIBBRANDT, J.G., GORDEAU, H. & GROOT, JAN H. DE (RED.). - Het Korenland; maandblad voor jongeren. Jaargang 14, 1937. Aflevering 4 (april 1938), jaargang 15, meegbonden.
34770: LEIDEN. - Dubbelhof sur le Rhin appartenant au Sieur Jean Mylius Docteur en Medicine. Dubbelhof aan den Rhyn toebehorend den Heer Joan Mylius Medc. Doctor.
34772: LEIDEN. - Vuë de l'hotel nommé le second Doele. Gesigt van de agterste Doelen
34774: LEIDEN. - Bystad, proche de Leide appartenan au Sieur Jean Regaal. Bystad, by Lyden. toebehorende den Heer Joan Regaal
30674: LEIDEN. - Leyden. De Zeevisch Markt.
30675: LEIDEN. - Leyden. De Breedestraat.
21297: LEIDEN. - in de Ouwdaa by Leyden.
32740: LEIDERDORP. - 't Huis Ter Does onder Leiderdorp, 1730/ 't Huis Ter Does van agteren.
29743: LEIDERITZ, W.J.M.. - De stoomtrams in Oost-Brabant. Deel 3.
24000: LEIGNES BAKHOVEN, H.G.A., BLINK, N.H., DEWEZ, W.J., E.A. (RED.). - Dr. Staring's Friese landbouw-almanak voor 1949.
30898: LEIGNES BAKHOVEN, H.G.A., BLINK, N.H., LANKWARDEN, E.J. & RIEL, J.A. VAN (RED.). - Dr. Staring's Friesche Landbouw-Almanak voor 1940. 93ste jaargang.
34965: LEIJDEKKERS, ADRI. - Tentoonstelling "Enig" werk van Simon Carmiggelt. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, 30 november 1992- 9 januari 1993.
21257: LEIMUIDEN. - De Kerk te Leymuyden.
33412: LEITHÄUSER, JOACHIM G.. - Mappae Mundi. Die geistige Eroberung der Welt.
33005: LEJARD, ANDRÉ (ED.). - Le Livre. Les plus beaux exemplaires de la Bibliothèque Nationale.
33902: LEJAY, P. GAB. FRANC.. - Bibliotheca rhetorum praecepta & exempla complectens, quae ad oratoriam facultatem.
23899: LEJEUNE, JEAN. - Liège, de la principauté à la métropole.
24384: LEK, G.J. VAN DER & JONG, DIRK DE. - Brinkman's catalogus van boeken, die gedurende 1941 tot en met 1945 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken. 2 Delen (Catalogus van boeken en repertorium).
23227: LEMAIRE, M.H.. - Les exemples célèbres, ou nouveau choix de faits historiques et d'anecdotes, propres à orner la mémoire de la jeunesse, et a lui inspirer l'amour de toutes les vertus qui peuvent faire le bonheur et la gloire de l'homme en société.
26760: LEMAIRE, RAYMOND M.. - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen; architectuur, deel 1: Provincie Brabant, arrondissement Leuven.
24323: LEMMENS, G. & BOGAERS, JULIETTE (SAM.). - Nijmeegs zilver 1400-1900.
31802: LEMMENS, G., GRINTEN, HANS VAN DER, E.A.. - Geurt van Dijk. Schilderijen, tekeningen, prenten en objekten 1963-1987.
6703: LEMMINK, F.H.J. - Het ontstaan van de Staten van Zeeland en hun geschiedenis tot het jaar 1555.
25783: LEMOS DE SOUSA, M.J. & OLIVEIRA, J.T. (ED.). - Memórias dos Serviços Geológicos de Portugal; the Carboniferous of Portugal.
25390: LEMOS DE SOUSA, M.J.. - Contribution a l'etude du bassin houiller du Douro (NW du Portugal); atlas de micropetrographie des peranthracites.
33659: LENERTZ, VINCENT. - Documents d'art monumental du moyen-age. Architecture, sculpture et ferronnerie. Relevés & croquis par Vincent Lenertz.
29333: LENGLET DU FRESNOY, L'ABBÉ. - Principes de l'histoire pour l'education de la jeunesse, par années & par leçons. Seconde année. Histoire de Grece. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée.
33923: LENNEP, J. VAN. - Romantische werken. Derde deel.
4697: LENNEP, J. VAN - De twee admiralen.
40: LENNEP, J. VAN - De twee admiralen. Kornelia Vossius. Een schaking in de 17e eeuw.
24609: LENNEP, J. VAN. - De geschiedenis van Nederland, aan het Nederlandsche volk verteld (in 4 delen, complete set).
17206: LENNEP, J. VAN, W. MOLL EN J. TER GOUW. - Nederlands geschiedenis en volksleven in schetsen. Staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti Et Amicitiae, door W.Steelink, J. H. Renneveld, C. L. Van Kesteren en H. Sluijter D.Jz.
32892: LENNEP, J. VAN. - Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje.
14027: LENNEP, J. VAN, & COMPAGNIE. - Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands, tot nut van groot en klein; vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
28750: LENNEP, J. VAN, W. MOLL EN J. TER GOUW. - Nederlands geschiedenis en volksleven. Deel I.
15422: LENNEP, J. VAN. - Schetsen bij Van Lennep's romantische werken.
12700: LENNON, JOHN.. - Canzoni e musica; dal mito dei Beatles alla realtà di Manhattan.
31011: LENSEN, PIERRE. - Millenaire de Bruxelles. Tirage spécial, reproduction de dessins originaux de Pierre Lensen année 1979.
30569: LEOPARDI, GIACOMO AND WALCHEREN. - Tristano. Amore e Morte.
28713: LEOPOLD, MARIE - Van kinderen en hun lievelingen; verhalen voor kinderen van 6-9 jaar.
13454: LEOPOLD H.M.R.. - Uit de leerschool van de spade. I-VI..
23724: LEOPOLD, J.H.. - Albumblad.
25727: LEPAGE, H.. - Autogestion et capitalisme; réponses à l'anti-économie.
34430: LEPELLETIER, ED. & ROCHEL, CL.. - Les amours de Don Juan. Roman inédit orné de cent illustrations. obtenues par la photographie d'après nature dont dix planches hors texte.
33593: LEPER, J.. - Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945.
23843: LEPOETER, G.J.. - De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld; van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het Woord.
30562: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Zweite Abteilung vol. III & IV (Pl. I-CLIII).
31969: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Zweite Abteilung vol. V & VI (Pl. I-CLXXII).
31970: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Dritte Abteilung vol. VII & VIII (Pl. CLXXIII-CCCIV).
31971: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Vierte Abteilung vol. IX (Pl. I-XC).
31973: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Sechste Abteilung vol. XI & XII (Pl. I-CXXVII).
31972: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Fünfte Abteilung vol. X (Pl. I-LXXV).
19740: LEROUGE, WALTER AND STENBOCK-FERMOR, KATINKA. - Costa Lefkochir, peintures 1989-90.
30450: LEROY, PAUL. - Angst und Lachen. Versuch zur Würdigung des Gleichgewichtes.
34713: LESPINASSE, MLLE. DE. - Lettres de Mlle. de Lespinasse précédées d'une notice de Saint-Beuve et suivies des autres écrits de l'auteur et des principaux documents qui le concernent.
9081: LESUEUR, F. - L'Église et l'Abbaye Bénédictine de Saint-Lomer de Blois.
26678: LEUFKENS, HUB.. - Impressies van Batavia.
23802: LEUNIS, JOHANNES. - Synopsis der Pflanzenkunde; ein Handbuch für höhere Lehranstalten und für alle welche sich wissenschaftlich mit der Naturgeschichte der Pflanzen beschäftigen wollen. Zweiter Band, specielle Botanik. Phanerogamen.
23801: LEUNIS, JOHANNES. - Synopsis der Pflanzenkunde; ein Handbuch für höhere Lehranstalten und für alle welche sich wissenschaftlich mit der Naturgeschichte der Pflanzen beschäftigen wollen. Erster Band, allgemeiner Theil.
32237: LEUPEN, J.. - Mon autre monde. Poèmes imaginées et images poétisées. Beeldende woorden en verwoorde beelden.
33025: ETTEN LEUR. - 't Dorp Etten in de Barony van Breda, 1732/ 't Dorp Leur by Etten.
25151: LEUSDEN, HUIB & RENÉE VAN (ED.). - Renée van Leusden; sculpturen in brons.
34669: LEUSDEN. - Het dorp Leusden.
34016: LEVELT, H., BEVIN JR., J.F. & CORSTENS, TH. (RED.). - Sinte Geertruydtsbronne. Driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de geschiedenis en volkskunde van West Brabant en omgeving, vermeerderd met "Bredaniana". 3e en 4e Jaargang, no. 1 t/m 4.
28186: LEVENE, RICHARD C. & MÁRQUEZ CECILIA, FERNANDO (ED.). - El Croquis. Worlds/ Mundos three/ tres.
28667: DOOR DEN SCHRIJVER VAN DE MIDDAG DES LEVENS. - Het graf. De mensch in zijne betrekking tot dood en eeuwigheid.
31657: LEVÊQUE, J.J. & BOHBOT, M.. - James Coignard. Oeuvres récentes.
14660: LEVISSON, L.. - Door duizend weken; een aantal overdrukken tot een overzicht verwerkt.
22397: LEVY, J.A.. - Maskers af!
34794: LEVY, WILLIAM. - Blood. A Group of Poems. Foreplay by Xaviera Hollander.
34415: LEVY, DAVID. - The Chess Computer Handbook.
34047: LEWIS, BERNARD. - Der Islam von den Anfängen bis zur Eroberung von Konstantinopel. Band I: Die politischen Ereignisse und die Kriegführung. Band II: Religion und Gesellschaft. 2 vols.
23284: LEXIUS, J.H.. - Wetten en Bepalingen, nopens het kerk- en armbestuur voor R.C. gemeenten ten platten lande.
28654: LEYDS, W.J.. - De eerste annexatie van de Transvaal.
28701: LEYDS, W.J.. - Onze eerste jaren in Zuid-Afrika 1884-1889. Intieme correspondentie van mevrouw Louise W.S. Leyds- Roeff en dr. Willem J. Leyds/ Vierde verzameling (correspondentie 1900-1902), deel I, eerste en tweede band en deel II (bijlagen-index)/ derde verzameling (correspondentie 1900), deel I & II/ tweede verzameling (correspondentie 1899-1900), deel I eerste en tweede band en deel II (bijlagen-index).
27782: LEZER, LEO. - Liedjes van blank en bruin.
11635: LHOTE, A. - André Lhote.
34109: LIBERTI, PHAEDRI AUGUSTI / FLAVII AVIANI. - Fabularum Aesopiarum Libri Quinque / Fabularum Aesopiarum Liber Unicus.
34706: LICHTENBERGER, ANDRÉ. - L'Automne.
35183: LIEBAERT,M, ADRIANUS PIETERSZOON VAN AERDENRIJCK. - Het graf voor alle nieuw-gesinde, Die leerendat de Schriftuure alleen in alle geschillen des geloofs den onfeylbaren rechter is....etc.
31931: LIEBETREU, DONALD. - De breiende man.
34098: LIEBIG, BERNHARD. - Der Rhein von Mainz bis Köln. Original-Radierungen von Bernard Liebig.
30213: LIECHTENSTERN, TH. VON & LANGE, HENRY. - Th. von Liechtenstern und Henry Lange's Schul-Atlas zum Unterricht in der Erdkunde. Für den gebrauch der oberen Klassen der Lehranstalten. In 45 Karten.
34028: LIEFTINCK, G.I.. - Het huis der van Brienen's als hoofdkantoor van de Groot-Noordhollandsche van 1845. Causerie, gehouden in de Algemeene Ledenvergadering van de Vereeniging van Levensverzekering en Lijfrente "De Groot-Noordhollandsche van 1845" op maandag 7 december 1936 in het gebouw der Vereeniging te Amsterdam door Dr. G.I. Lieftinck, gevolgd door enkele beschouwingen van den directeur, den heer W.J. van Vloodorp.
24057: LIGT, N.M. DE. - Wat deed ik? Wat zal ik doen? Twee vragen voor hen, die belijdenis des geloofs aflegden.
28907: LIJBERS, R. & PASTEUNING, S.. - Vervangende nieuwbouw. Deel 1 (Een dokumentatie van acht projekten) & deel 2 (Een analyse van vier projekten).
27658: LIJF, M.H. VAN. - Handboek ten behoeve van het hotel-café-restaurant-bedrijf.
28422: LIJSER, PETER DE (SAM.). - Z.O.M.A. (Zeeuws-vlaamse Operette en Musical Amateurs) 40 jaar, 1972/1973-2011/2012.
34063: LIJSER, PETER DE, VALK, WILMA & MEIJAARD, FRANS. - Kezanse kostelijkheden met daarin integraal opgenomen: Kezanse kost.
25975: LIMBURG STIRUM, PHILIPPE DE, A.O.. - Eugène Verboeckhoven.
27705: LIMBURG STIRUM, S.J. VAN, NOORDRAVEN, T.J. & SERET, G. (RED.). - Almanak voor de koopvaardij 1914-1915.
10710: LINDBLOM, G. - Notes on Kamba grammar; with two appendices: Kamba names of persons, places, animals and plants - salutations.
27333: LINDE, SIMON VAN DER. - De leer van den heiligen geest bij Calvijn; bijdrage tot de kennis der reformatorische theologie.
31887: LINDEBOOM, J.. - Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme. Deel I t/m III. Deel I: "(Tot Lessing): het ontstaan van het neo-protestantisme". Deel II: "De ontwikkeling van het vrijzinnig protestantisme sedert Lessing tot en met het ontstaan van het modernisme". Deel III: "Het vrijzinnig protestantisme sedert 1870".
4474: LINDEMAN, C.M.A.A. - Joachim Anthonisz Wtewael.
28588: LINDEMAN, L.. - Het nationalisme van de N.S.B.; een documentatie over het tijdvak: einde 1931- zomer 1939.
34370: LINDEMAN, C.M.A.A. - Joachim Anthonisz Wtewael.
34995: LINDEMANN, BERND WOLFGANG & KATHARINA SCHMIDT (ED.). - Arnold Böcklin.
33055: LINDEN, A. VAN DER & HEST, P.J.. - Kroniek van de Drumband 1 Divisie "7 December" 1945-1949. Tussen Bagpipe en Gamelan.
20869: LINDEN, A. (RED.). - Die Judenpogrome in Russland, II. 'Einzeldarstellungen'.
34487: LINDEN, THOMAS VAN DER. - Gondola America. 12 Schetsen voor gigantische schilderijen.
32559: LINDENBURG, M.A.. - Woordenboek Nieuwgrieks-Nederlands.
28065: LINDERS, JOKE. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
21561: LINSCHOTEN. - Het Huis de Ness. - Het Huis de Ness van eene andere zyde.
34717: LINTHOUT, W. & URBANUS. - De avonturen van Urbanus. Het papschoolgenie (Luxe-editie).
14835: LIPPENS, L.. - Les oiseaux de Knokke-sur-Mer.
24489: LIPS, E.M.H.. - Metaalkunde en constructie.
32274: LISSABON. - Vue de la Tour de Bellem.
22870: LISSENS, R.F., BROECKX, J.L., DEVREKER, A., E.A. (RED.). - Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen (3 van 5 uitgebrachte delen).
3161: LISTAL, ALFRED - Van dire-don-don-dijne/ Schippertje waar ga jij naar toe/ Wiege-wiege-waaien/ Klokje Bim-Bam. 4 deeltjes.
3209: LISTAL, ALFRED - Bep, wat wil-je nog meer?
31274: LISTAL, ALFRED - Bep, wat wil-je nog meer?
28293: LISTAL, ALFRED & OLFERS, SIBYLLE VAN. - Zoo is 't in 't blije Vlinderland.
12053: LITH, P.A. VAN DER - Nederlandsch Oost-Indië; beschreven en afgebeeld.
15301: LITTEL, S.. - Sander Littel.
20866: LITTMANN, ELLEN. - Studien zur Wiederaufnahme der Juden durch die deutschen Städte nach dem schwarzen Tode; ein Beitrag zur Geschichte der Judenpolitik der deutschen Städte im späten Mittelalter (Inaugural-Dissertation).
27019: LITTOOIJ, A.. - De genezing van een doofstomme door Jezus (Marcus 7: 31-37).
13706: LIVERANI, G.. - Italienische Majolika.
26589: CARADOC OF LLANCARFAN. - The historie of Cambria. (London 1584).
32259: LLEONART, AITANA (ED.). - Ultimate Paris Design.
26200: LLORENS SERRA, TOMÀS (ED.). - De Canaletto a Kandinsky; obras maestras de la collección Carmen Thyssen-Bornemisza.
32821: LOCHEM. - Markt te Lochem, 1743/ 't Huis Amssen by Lochem, 1743.
32860: LOCHEM. - Het Steedje Lochem, van de Lochemer Berg te zien, 1743.
33838: LOCHNER, STEPHAN. - Stephan Lochner Gebetbuch 1451. Facsimile binding + commentary binding in joint luxurious box. Facsimile of Manuscript nr 70 of the "Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Faksimile der Handschrift 70 der Hessischen Landes - und Hochschulbibliothek Darmstadt.
35169: LOCKEFEER, JAN. - De Haven van Hulst vanaf de Middeleeuwen tot in de Franse Tijd.
21256: LOCKHORST. - Het dorp Lockhorst.
18142: LODERMEYER. - Rietmeyer 1997 - 1999 Works on location.
32019: LOENEN. - T' Dorp Loenen.
32022: LOENERSLOOT. - Le chateau de Loenersloot / 't Slot tot Loenersloot.
32045: LOENERSLOOT. - De Ridder-Hofstad Loendersloot.
32044: LOENERSLOOT. - Het huis te Loenersloot met de rugh naar Baambrugge.
32023: LOENERSLOOT. - Loenersloot.
31332: LOEWENTHAL, RICHARD. - Handbuch der Färberei der Spinnfasern. I. Band.
33354: LOEWINSON-LESSING, VLADIMIR (ED.). - Rembrandt Harmensz. van Rijn. Tableaux dans les musées de l'Union Soviétique.
24658: LOGIE, GORDON. - The Urban Scene.
14217: LOHR, H.. - Voorlichting, De, van het publiek en de hiermede samengaande propaganda, bij de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij.
18655: LOIR, MAURICE. - Gloires et Souvenirs Maritimes.
34498: LOMBARDI, GABRIELLA, MINIO, ROBERTO, MONTANINI, FRANCESCO, ET AL. - Forma. Italian furniture/ Meubles Italiens/ Italienische Möbel.
29930: LON ROMEO, EDUARDO. - Trafalgar (Papeles de la Campaña de 1805).
27695: LONGDON, NORMAN & GUYENNE, DUC (ED.). - Twenty years of European cooperation in space, '64-'84; an ESA report.
29495: LOO, H. VAN HET. - Bescryvinge van Ameronghen. Mens, bodem en landschap met een verleden.
14842: LOO, STAF VANDER. - Tasten.
32167: LOO, J. VAN & UIL, H.. - Zierikzee toen en nu.
30363: LOO, HANS VAN DER, GEELHOED, JEROEN & SAMHOUD, SALEM. - Kus de visie wakker. Organisaties energiek en effectief maken.
33975: LOO, O.J.C. VAN (RED.). - Zes minnaars. Frans Babylon/ Hans Berghuis/ Paul Haimon/ Jan Hanlo/ Leo Herberghs/ Loe Maas.
25177: LOOMAN, T.M.. - Het zendelingsblad voor de jeugd, 2 jaargangen in één band (1852-1853 & 1853-1854).
4741: LOOMAN, T.M. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
34521: LOOMAN, H.J.. - Leuk voor later. Een sportalbum van Elseviers Weekblad.
32358: LOON JZ., J. VAN & BOER, M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
31549: LOON, GERARD VAN. - Beschryving der aloude Regeeringwyze van Holland. (Hoe en door wie de Batavieren uytgerooid; En op welke wyze der zelver Landen door de Fransche Koningen veroverd zyn (I). Welke regeeringsgestalte de Fransche Koningen, als wetgeevende vorsten van het thans genaamde Holland, Aldaar in opzigte van 't Geestelyke hebben ingevoerd (II). Beschryving zoo van de Slaaven en Lyfeygenen, Als van de magt, de onderscheydene rechten en gerechtigheden; welken de Geestlyke en Werreldlyke Heeren oudstyds over de zelven in Holland gehad en geöeffend hebben (III). Wat den voet tot het eyndigen der Dienstbaarheyd Hier te land gegeeven heeft; Even gelyk ook van de Vrygemaakten en welgeboorene lieden (IV). Beschryving zo van de onderscheydene Ridders en der zelver Schildknapen in Holland, als van de Heele, Halve, Achtste Eedelieden en Daarbeneden....(V)
33247: LOOPER, BERT, SMAL, JOHN & HEIJS, MARTEN. - De lange negentiende eeuw. De Buitensociëteit te Zutphen 1891-1991.
33135: LOOSDRECHT. - Oud Loosdrecht, 1739/ Nieuw Loosdrecht, 1739.
28360: LOOSJES P.Z., A.. - Nagelaten Gedichten. Eerste deel.
28157: LOOTSMA, BART. - Cees Dam. Architect.
34764: LOOY, GLENN VAN (SAM.). - Eric de Nie/ Auke de Vries/ Klaas Gubbels/ Jaap Hillenius. 14/01-26/02 84.
35025: LOOY, HENDRIK VAN. - Het glas.
26623: LOOZENOORD, HANS VAN (RED.). - 100 Jaar KNMV; een eeuw motorrijden in Nederland (1904-2004).
34728: LOPES-VIEIRA, AFFONSO. - Le Roman d'Amadis de Gaule. Reconstitution du roman Portugais du XIIIe siècle.
18539: LOPEZ, GUIDO. - Milano I Navigli Di Roiter.
34816: LOPIK. - Het Dorp Lopik. - Het drp Lopik van eene andere zyde.
34815: LOPIK. - De Ridder Hofstad de Vliet. - Het Huis de Vliet van agteren.
34875: LORA, DOMINIQUE. - Matteo Basilé.
8205: LORENZEN, VILH. - Vore Byer; studier i bybygning fra Middelalderens Slutning til Industrialismens Gennembrud 1536-1870. Pt. I-V.
28374: LORM, A.J. DE & TICHELMAN, G.L.. - Verdwijnend cultuurbezit. Beeldende kunst der Bataks.
31570: LORRAIN, AINÉ. - Carte de la Hollande par provinces. Dressée d'après la carte de Mr. le Lieut. Gal. Bon. Kraijenhoff par Lorrain Ainé. Revue corrigée et augmentée par H. Reding. Bound with: Petit Atlas de la Belgique and: Atlas universel de géographie ancienne et moderne par C.V. MONIN & A.R. FREMIN.
28279: LÖRZING, HAN. - Van Bosplan tot Floriade; Nederlandse park- en landschapsontwerpen in de twintigste eeuw.
24610: LOSOWSKI, A. (ED.). - Führer durch die Sowjetgewerkschaften für Arbeiterdelegationen.
27145: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH. - Gumal en Lina; eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd, inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten. Complete set van 3 delen.
23674: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH. - Moralische Bilderbibel mit kupfern nach Schubertschen Zeichnungen und mit Erklärungen von Kaspar Friedrich Lossius; vols. 1-4.
10131: LOTH, J. - Une visite à l'église Saint-Maclou.
17440: LOTI, PIERRE. - De Pelgrim van Angkor.
34737: LOTI, PIERRE. - Japoneries d'Automne.
34738: LOTI, PIERRE. - Journal intime 1878-1881. Publié par son fils Samuel P. Loti-Viaud.
34610: LOUÿS, PIERRE. - Aphrodite. Moeurs antiques.
32918: LOUÿS, PIERRE. - Les chansons de Bilitis.
27719: LOUKOMSKI, G.K.. - Art Étrusque; étude illustrée sur la peinture murale de Corneto-Tarquinia suivie, a titre comparatif, d'un choix d'oeuvres caractéristiques des principaux musées d'Europe.
15593: LOURO, S. AND HELEN MAJOR (EDITORS) A.O. - Transactions of the 1st International Symposium of Molinology september 1965 Portugal.
31148: LOUTER, JAN, DIS, ADRIAAN VAN & MAAREL, EDDY VAN DER. - Volop zomer. Schilderijen van Job Graadt van Roggen (1867-1959).
29258: LOUW, ANDRÉ VAN DER & ZWEERS, MARIJKE (RED.). - Twen nummer 1.
1815: LOUWERSE, P. - Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee; geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
26736: LOVELING, VIRGINIA & ROSALIA & BIZIO GRADENIGO, LEOPOLDO. - Versi di Virginia e Rosalia Loveling; tradotti dal Neerlandese.
25053: LOVINK HZ., S.H.. - De geschiedenis van Doetinchem.
30701: LOWE, ROBSON (ED.). - The Encyclopedia of British Empire Postage Stamps, volume VI: Leeward Islands. History, postal history, cancellations, postage stamps, postal stationery.
33845: B.T. BATSFORD LTD.. - One hundred old, rare or unique illustrated books. Collections of original drawings, designs, engravings, etc.
25100: LUB, J.J.. - Sinte Augustijns hantboec; de Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale. Deel I en II.
31740: LUBACH, D.. - Eerste grondbeginselen der natuurkunde van den mensch; een populair leesboek over het zamenstel des menschelijken ligchaams en de verrigtingen van zijne deelen.
19443: LUBACH, D.. - Eerste grondbeginselen der natuurkunde van den mensch; een populair leesboek over het zamenstel des menschelijken ligchaams en de verrigtingen van zijne deelen.
24001: LUBLINK WEDDIK, B.T.. - Het leven en karakter van Philippus Melanchton.
34137: LUBOW, ARTHUR. - Diane Arbus. Portrait of a Photographer
34955: LUCAS, MANUELA DE, GUYONNE F.E. JANSS & MIGUEL FERRER (ED.). - Birds and wind farms. Risk assessment and mitigation.
3913: LUCIAN. - La Pharsale de Lucain, traduite en François Par M. Marmontel, de l'Académie Françoise. I, II.
32698: LUCIANUS. - De ontmaskering van de charlatans.
5845: LUCIE-SMITH, EDWARD - Ars erotica; een opwindende geschiedenis van erotische kunst.
29546: LUCIE-SMITH, EDWARD. - KunstNu.
14770: LUCKOW, E.. - Praktisches Hilfsbuch für den Unterricht in den Leibesübungen an Volks- und Höheren Mädchenschulen (Turnen, Spielen, Schwimmen, Wandern); systematisch zusammengestellt und nach Klassen geordnet.
32537: LUCRECE. - Lucrece, de la nature des choses. Traduction nouvelle avec des notes, par M. L* G** (Legrand). Tome I et II.
34690: LUGER, JOHAN & WALLAGH, G.H.. - All about Amsterdam. Official guide.
33707: LUIKEN, JAN (JAN LUYKEN). - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende over de honderd konstige figuuren. Met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
33695: LUIKEN, JAN (JAN LUYKEN). - Het leerzaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
33710: LUIKEN, JAN (JAN LUYKEN). - Des menschen begin, midden en einde; Vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwasch, in een en vyftig konstige figuuren, met goddelyke spreuken en stichtelyke vaerzen.
33893: LUIKEN, JAN (JAN LUYKEN). - De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En: Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert.
24034: LUINGE, A. & STEGEMAN, B.. - "Nederland en Indië"; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hoogere klassen der lagere school.
17332: LUKAS, JAN. - A Shrine Of Baroque Sculpture Kuks.
34776: LUKES, MILOS (ED.). - 2. Biennale der europäischen Grafik Baden-Baden/ 2nd Biennial of European Graphic Art Baden-Baden/ 2ème de la Gravure Européene Baden-Baden (1981).
34260: LULOFS, B.H.. - Toelichtingen en bedenkingen op dr. John Bowring's aanmerkingen over onze Nederlandsche letterkunde.
26384: LUNA, JUAN J.. - Goya, 250 aniversario.
26852: LUNBECK, R.J.. - Het principe van overeenstemmende toestanden in de quantummechanica/ The principles of corresponding states in quantum mechanics.
34730: LUND, NILS-OLE. - Teoridannelser i arkitekturen. Arkitekter og ideer fra 40'rne til i dag.
26167: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. & POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. (ED.). - Leiden University in the Seventeenth Century; an exchange of learning.
28776: LÜPERTZ, MARKUS, GOHR, SIEGFRIED, A.O.. - Markus Lüpertz; Gemälde und Handzeichnungen 1964 bis 1979.
26444: LURASCO, F.M. (SAM.). - Onze moderne meesters.
6545: LÜSCHER, B. - Totenbuch Spruch 1; nach Quellen des Neuen Reiches.
30145: LÜTGE, H.A.J. & EIJKMAN, A.J. (RED.). - Amsterdamsch Zondagsblad "Tot Getuigenis der Waarheid". 3e Jaargang, 1890-1891.
27132: LUTGERT, W.H. & SORGEDRAGER, BART. - 322 Squadron; sporen van zijn verleden, lijnen in zijn geschiedenis.
34347: LUTHER, M.. - Bloemlezing uit de geschriften van Dr. M. Luther. Eerste en tweede deel.
33109: LUTJEBROEK. - Kerk van Lutkebroek, 1726.
21907: LUTZ, ALFRED. - Inter-Europäische Zusammenarbeit für bessere Lebensbedingungen.
4367: LÜTZOW, C.F.A. VON - Meisterwerke, Die, der Kirchenbaukunst; eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues durch ihre hauptsächlichen Denkmäler.
34689: LUYKEN JR., JAN. - Spiegel van het Menselijk Bedrijf.
27599: LUYKX, TH.. - Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925).
18319: LUYTEN, IDA. - De bloemaanleg van Iris Tingitana Boiss. et Reuter. Mededeeling No. 67 Laboratorium voor Plantenphysiologisch onderzoek.
30235: LYNCH, JAY, KITCHEN, DENIS, CLYNE, DAN, AND OTHERS. - Teen-age horizons of...Shangrila.
31620: MAALOE, ERIK. - Towards a theory of natural architecture. Effect and social importance of order, variation, texture and scale related to architecture.
28272: MAAREL, LEO G.M. (RED.). - Toernooiboekje 37e Hoogoven Schaaktoernooi Wijk aan Zee, 13-1/ 1-2 1975.
21254: MAARSSEN. - De Roomsche Kerk by Maarsen.
34676: MAARSSEN. - De kerk te Maarsen.
34809: MAARSSEN. - De Ridder-Hofstad Ter Meer.
20597: SINT MAARTENSDIJK. - St. Maartens-Dyk.
32021: MAARTENSDIJK. - Martensdyk.
20852: SINT MAARTENSDIJK. - Gemeente St. Maartensdijk.
31381: SINT MAARTENSDIJK. - St.-Maartensdijk
32494: SINT MAARTENSDIJK. - 't Kasteel van St. Maertens-dyk.
27424: SINT MAARTENSDIJK. - Het Hof te St. Maartensdyk van buiten - Het Hof te St. Maartensdyk van binnen op de Stads Toren te zien..
27426: SINT MAARTENSDIJK. - 't Kasteel van St. Maertens-dyk.
21262: MAARTENSDIJK. - Martensdyk.
17560: MAASS, DIETER. - Der Ausbau des Hamburger Hafens 1840 bis 1910. Entscheidung und Verwirklichung.
33206: MAASTRICHT. - De Vrythof, St. Servaas Kerk en Hoofdwagt te Maastricht.
33207: MAASTRICHT. - De L. Vrouwe en St. Nikolaas Kerk te Maastricht/ 't Stadhuis en de St. Mathys Kerk te Maastricht, 1740.
33209: MAASTRICHT. - De ingang van de St. Pieters Berg by Maastricht/ St. Pieters Berg by Maastricht, 1740.
31159: MAASTRICHT. - Maestricht.
21085: MAASTRICHT. - Maastricht. Het Vrijthof.
33211: MAASTRICHT. - Maastricht langs de Maas te zien/ Maastricht van de St. Pieters Berg te zien, 1740.
21086: MAASTRICHT. - Maastricht. Van den St. Pietersberg gezien.
33210: MAASTRICHT. - Gezigt op 't Klooster Slavante en Maastricht/ De Slavante van de andere zyde te zien, 1740.
32105: MAASTRICHT. - Maastricht langs de Maas te zien.
31272: MAATHUIS-ILCKEN, S.. - De Twaalf Maanden/ Voor Broertjes en Zusjes/ Van Alles Wat/ Wilde Heintje's droom. 4 delen.
22457: MACBRAYNE, DAVID. - Summer tours in Scotland, Glasgow to the Highlands; "Royal route" (via Crinan and Caledonian Canals). With time tables and list of fares.
6223: MACKAY, J.H. - Die Anarchisten. Kulturgemälde aus dem Ende des XIX. Jahrhunderts.
12226: MACLEOD, DONALD. - Clyde, The, District of Dumbartonshire.
34105: MADDOCK, JAMES. - The florist's directory, a treatise on the culture of flowers. To which is added a supplementary dissertation, on soils, manures, etc. A new edition, improved, by Samuel Curtis.
31610: MARIE-MADELEINE. - Die Indische Felsentaube.
34017: MAERLANT, JACOB VAN. - Alexanders geesten. Met inleiding, varianten van hss., aanteekeningen en glossarium, op gezag van het Staatsbestuur. Tweede deel.
31618: MAETERLINCK, L., E.A.. - Stad Gent. Museum van Schoone Kunsten. Catalogus met één plattegrond en 54 platen buiten de tekst.
22776: MAGGS, TIM (ED.). - Major rock paintings of Southern Africa.
18528: MAGNE, J.-H.. - Keus der melkkoeijen of beschryving van al de teekenen door middel van welke men de melk-hoedanigheden der koeijen kan waerderen.
32897: MAIMBOURG, LOUIS. - Histoire de la Ligue.
24112: MAIOLI, WALTER. - Klank en muziek, de oorsprong.
31050: MAIORANO, LILIANA (ED.). - Giuseppe Penone.
20743: RILLAND EN MAIRE. - Gemeente Rilland en Maire.
15596: MAJOR, K.& M. AND M.& J. WATTS (EDITORS) A.O. - The International Molinological Society (T.I.M.S.), Transactions of the 4th Symposium, England september 1977.
32149: MAKEBLYDE, P. LUDOVICUM. - Den schat der Christelycker leeringhe. Tot verklaringhe van den Catechismus uyt-ghegheven voor de Catholijcke Ionckheydt van de Provincie des Arts-Bischdoms van Mechelen. Van nieuws oversien ende verbetert. Den sevensten druck.
34710: MALHERBE & ROUSSEAU, J.-B.. - Oeuvres de Malherbe. Poésie et prose/ Oeuvres de J.-B. Rousseau. Poésies lyriques complètes et choix de ses autres poésies. Oeuvres choisies de E. Lebrun.
33614: MALLÈS DE BEAULIEU, MEVROUW. - Felix of de twaalfjarige Robinson.
13976: MALMSTEN, C.. - Mittens Rike; en bok om handens verk och mänsklig odling.
13180: MALRAUX, ANDRÉ. - Saturne; essai sur Goya.
28035: MALTHÊTE-MÉLIÈS, MADELEINE. - Georges Méliès 1861-1938.
33875: MAN, MARIE G.A. DE. - Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man.
23628: MAN, J.C. DE. - Beschrijving van eenige in het strand van Walcheren gevonden schedels en van een cranium osteoscleroticum.
35225: MAN, J.C. DE. - De Geneeskundige School te Middelburg, 1825-1866; 2e stuk.
33812: MAN, MARIE DE. - La numismatique du siège de Middelbourg de 1572 a 1574.
29043: MAN, J.C. DE. - De Groote Markt te Middelburg.
24773: MAN, J.C. DE. - Over aardappelvezel en haar toepassing bij het ensileren van gras.
6711: MAN, M.G.A. DE - Leven, Het, en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg.
30210: MAN, J.C. DE. - De regentstukken toebehoorende aan de Godshuizen te Middelburg.
29044: MAN, J.C. DE. - Bedenkingen tegen het aannemen van een burcht als begin van Middelburg.
34916: MAN, J.C. DE. - De vermoedelijke afkomst van achttien steenen werpkogels, gevonden onder den keldervloer van een huis aan de Molstraat te Middelburg.
33424: MAN, G.A. DE. - De voormalige Middelburgsche Rederijkerskamer het Bloemken Jesse, onder de kernspreuk "In minnen groeyende" en hare gildepenningen.
26268: MAN, G.A. DE. - Het leven en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg.
30955: MANARA, MILO. - HP en Giuseppe Bergman.
32653: MANARA. - Ontstoken Lusten.
21345: MANDEMA, E., E.A.. - Catalogus van de bibliotheek van het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, deel I (1485-1800) en II (1801-1985).
22217: MANDERE, HENRI VAN DER. - Mannen en vrouwen van beteekenis/ Vorst Albert I van Monaco (Drie delen in één band).
23683: MANDERS, CHRIS, E.A.. - Imago'88.
8615: MANEN, CHARLOTTE A. VAN - De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij; middelpunt van het verkeer van onzydig Nederland met het buitenland tydens den Wereldoorlog 1914-1919. Pt. I/II, III, IV, V/VI, VII, VIII.
32250: MANG, KARL. - History of Modern Furniture.
25624: MANGO, CYRIL. - Byzantische Architektur.
24228: MANN, LEO. - Der Schweizerische Eisenbahner-Verband; Dissertation der rechts- und Staatswisschenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich, zur Erlangung der Würde eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften.
32972: MANN, THOMAS. - Unordnung und frühes Leid. Novelle.
23425: MANN, L'ABBÉ. - Encyclopédie des enfans, ou abrégé de toutes les sciences, refondu, beaucoup augmenté et corrigé dans toutes ses parties, afin de le rendre propre à l'usage des Écoles des Pays Catholiques.
31002: MANN-BOUWMEESTER, THEO. - Mijn jeugd en tooneelherinneringen.
34959: MANNEKE, DAAN. - Ruimten voor orkest, 1978.
23196: MANNER, EEVA-LIISA. - Die Welt ist eine Dichtung meiner Sinne (finnisch und deutsch), Gedichte; ausgewählt und übertragen von Ingrid Schellbach- Kopra und Stefan Moster.
6164: LISE MANNICHE - Musical instruments from the tomb of Tut'ankhamun.
19150: MANRIQUE, JORGE. - Coplas, que fizo por la muerte de su padre.
22996: MANSHOLT, U.J.. - Van Pesch, beknopte handleiding tot de kennis van den Nederlandschen landbouw. Derde, herziene en vermeerderde druk; deel II, plantenteelt.
15719: MANSHOLT, D.R. - De waterschapslasten in de provincie Zeeland.
34927: MANTLO, BILL, ALLEN MILGROM, JIM MOONEY, BOB SHAREN, ET AL. - Peter Parker. De spektakulaire Spiderman. 50 stuks, nummers tuusen no. 10- 115.
27434: WORLD MAP. - Carte Réduite des Terres et des Mers du Globe Terrestre.
29435: MARCELIS, BERNARD. - Bernar Venet. Oeuvre sculpté; arsenale novissimo- Biennale de Venise, 2009.
14371: MARÉE, PIET. - Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. Kinderkoor. 5 delen.:1933 -1937.
11944: MAREK, J. - Lehrbuch der klinischen Diagnostik der inneren Krankheiten der Haustiere.
34950: MARENBON, JOHN (ED.). - Medieval philosophy. Routledge History of Philosophy, Volume 3.
25622: MAREZATE, E.. - Zó was het!
35112: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Woordendoos.
33369: MARIEL, PIERRE & FRASNAY, DANIEL. - Paris Revue.
30330: MARIJNISSEN, R.-H., SEIDEL., M, E.A.. - Hiëronymus Bosch.
30772: MARINHO, JOÄO AUGUSTO. - Apontamentos sobre selos da India Portuguesa.
30773: MARINHO, JOÄO AUGUSTO. - Apontamentos sobre selos de Angola e Congo.
34205: MARION, JAN VAN. - Carillon. Gedichten.
33009: MARKOWITSCH, HANS J. & MILLER, BRUCE L. (ED.). - Neurocase. Group and single case investigations of brain-behavior relationships in adults and children. Special issue on neuroscience and crime. Volume 14, number 1, February 2008.
19571: MARLE, J. VAN. - Overdruk uit 'Taal en tongval' XLVI (1994), 1.
30389: MARLE, E.M. VAN. - Oude prentkaarten vertellen over Nunspeet, Vierhouten en Hulshorst.
31759: MARLE, RAIMOND VAN. - Le Scuole della Pittura Italiana. Volume I (Dal vi alla fine del XIII secolo) & II (La scuola senese del XIV secolo).
7470: MARMIER, XAVIER - Reis in Zwitserland. Pt. I, II. ( Translation of: Voyage en Suisse )
24584: MAROVIC, DRAZEN. - Mihail Talj.
31239: MARRAST, AUGUSTIN. - La Vie Byzantine au VIe Siècle.
23885: MARRES, R.. - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk: de vertelsituatie en de hoofdmotieven.
23349: MARSMAN, H., SCHENDEL, ARTHUR VAN, BITTER, W.S, VELDHUYSEN, F., BOMANS, GODFRIED, BOURBON, L. DE EN VRIES LEONARD DE. - Tempel en Kruis en andere gedichten/ Avonturiers/ Het Wentelend Wiel van Indië/ O....Ja! Puzzleboekje/ Hoa Kiao/ Onstuimige Verhalen/ Inggih Ndoro / Triomfen der Techniek.
26726: MARTENS, PAUL & KOK, JANNY. - Rotterdam, stad met een hart.
34727: MARTIAL. - Épigrammes.
28196: MARTIN, MARIJKE. - Opkomst van de moderne stad; ruimtelijke veranderingen in Maastricht 1660-1905.
32684: MARTIN, JACQUES. - Het Sein staat op Rood.
24568: MARTIN, W. - Albert Neuhuys, zijn leven en zijn kunst.
3812: MARTIN DU GARD, R. - Jean Barois.
32685: MARTIN, JACQUES. - Het Sein staat op Rood.
34578: MARTIN, VOLKER, MONTE, KARIN & YETER, HANEFI. - Hanefi Yeter. Ein türkischer Maler in Berlin/ Berlinde bir türk ressami.
26871: MARTINET, J. F. - Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere Provincie, de Generaliteitslanden en de geheele Republiek, en zeer gewigtige vaderlandsche afbeeldingen.
29509: MARTINET, J.F.. - Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.
32409: MARTINO, PIERRE. - Stendhal.
33287: MARTIS, ADI & SUERMONDT, RIK. - Paul de Nooijer. Monografieën van Nederlandse fotografen 13.
12515: MARTRIN-DONOS, CH. DE. - Les Belges dans l'Afrique Centrale; voyages, aventures et découvertes d'après les documents et journaux des explorateurs; Le Congo et ses affluents. Tome second.
9652: MASON, R.M. - César. Rétrospective des sculptures; overzichtstentoonstelling van sculpturen.
4825: MASSART, GEORGES-YVES - Victoria und das Pferd.
18120: MASSENET O, G. - Technique et pratique des grandes pêches maritimes.
29879: MASSON, GEORGES-ARMAND & DUVERNOIS, HENRI. - Maux Historiques. 12 vols. Vol. I: "La migraine de Jupiter", II: "L'Ivrognerie de Noë ou buvez jamais entre vos repas", III: "Job ou l'eczéma", IV: "La grippe du roi de Thulé", V: "Parallèle du gras et du maigre de Plutarque", VI: "Le nez de Cléopatre ou la chirurgie esthétique chez les Égyptiens", VII: "Dagobert IV", VIII: "L'Herbe Pantagruélique", IX: "Un diner chez les Borgia", X: "D'une pierre deux coups", XI: "La cinquantaine" & XII: "La tristesse d'Olympio".
26516: MASSON, FRÉDÉRIC & MYRBACH, F.. - Napoléon.
29005: MASSOUDY, HASSAN. - Calligraphie de terre.
26810: MASUDA, YUKIKO. - Yukiko's Storybook, "Tears shed by the sun and the moon".
15323: MATANOVIC, A.. - Sahovska Olimpijada Skopje 1972.
30988: MATENA, DICK. - Mythen.
25354: MATHERS, EDWARD P.. - Naar Zuid-Afrika met de Castle-lijn.
32448: MATISSE, HENRI. - Chapelle du Rosaire des Dominicaines de Vence.
10336: MATT, L. VON, ET J. REWALD - L'Oeuvre sculpté de Degas.
35172: MATTHIJSSEN, JAN. - Sporen door het water. De Nederlandse Spoorwegen en de Watersnoodramp van 1953.
4297: MAUPASSANT, GUY DE - La maison Tellier.
19395: MAUREL, CHRISTIAN. - Christian Maurel. L'Exotisme colonial.
23731: MAURENBRECHER, A.L.F.J.. - Kolenpetrographische studiën; parallelisatie van de koollagen Grauweck, Senteweck, Rauschenwerk en Athwerk van het Nederlandsche mijngebied.
33737: MAURIK, JUSTUS VAN. - Indrukken van een "Tòtòk". Indische typen en schetsen.
10540: MAUROIS, ANDRÉ - Het treurspel van Frankrijk (Tragédie en France).
26023: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XCVIII- from July to December, 1914.
26004: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XCII- from July to December, 1911.
26027: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CI- from January to June, 1916.
26025: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. C.- from July to December, 1915.
25973: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXXI- from January to June, 1906.
25967: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXVIII-from July to December, 1904.
25968: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXVII- from January to June, 1904.
25966: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXVI-from July to December, 1903.
25965: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXV- from January to June 1903.
25886: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LX- from July to December 1895.
26106: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CV- from January to June, 1918.
25996: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXXVII- from January to June, 1909.
25969: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXX- from July to December, 1905.
26108: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CVIII- from July to December, 1919.
25935: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LVII- from January to June, 1894.
25936: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LVIII- from July to December, 1894.
25933: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LV- from January to June, 1893.
25931: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LIII-from January to July, 1892.
25932: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LIV- from July to December, 1892.
25937: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXII- from July to December 1901.
25840: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XXXIV- from July to December, 1882.
25839: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XXXIII- from January to June, 1882.
25837: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XXXI- from January to June 1881.
25836: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XXX- from July to December 1880.
30725: MAY, KARL. - Die Felsenburg.
30718: MAY, KARL. - Krüger bei die Jagd auf den Millionendieb.
30726: MAY, KARL. - Im Reiche des silbernen Löwen.
30720: MAY, KARL. - Die Todes-Karavane/ In Damaskus und Baalbeck/ Stambul/ Der letzte Ritt.
30724: MAY, KARL. - Der Mir von Dschinnistan.
30721: MAY, KARL. - Giölgeda padishanün/ Reise-Abenteuer in Kurdistan.
30722: MAY, KARL. - Der Mahdi/ Im Sudan.
30723: MAY, KARL. - El Sendadar. Theil 1: Lopez Jordan. Theil 2: Der Schatz der Inkas.
30727: MAY, KARL. - Der Scout- Deadly Dust.
30719: MAY, KARL. - Durch das Land der Skipetaren.
30081: MAYER THURMAN, CHRISTA C.. - European textiles in the Robert Lehman collection.
34049: MAYNE, NOËL. - The Song of Songs which is Solomon's.
14154: MAZAL, O.. - Pflanzen, Wurzeln, Säfte, Samen; antike Heilkunst in Miniaturen des Wiener Dioskurides.
31653: MAZZOCCHI, GIANNI (ED.). - Domus 430, settembre 1965.
34560: MCCRAY, PORTER A.. - Jackson Pollock 1912-1956. Stedelijk Museum Amsterdam 6 juni- 7 juli 1958. Cat. 189.
27315: MCDOWELL, DANE. - L'art de vivre en Provence.
24570: MCHOY, PETER. - Encyclopedie van modeltreinen; een complete gids van Internationale Spoorwegen en modellen.
33262: MCLEAN, RUARI (ED.). - Motif. A journey of the visual arts. Number 2, February 1959.
21918: MCMILLAN, JAMES. - The Dunlop story; the life, death and re-birth of a multi-national.
29290: MCMILLAN, NORA F.. - British shells.
32769: MEDEMBLIK. - Wester-Poort te Medenblik, van buiten, 1726/ Braak-Poort nu Keeren Poort te Medenblik, 1726.
32764: MEDEMBLIK. - 't Stadhuis te Medenblik, 1726/ Wester-Kerk te Medenblik, 1726.
32768: MEDEMBLIK. - Luthersche-Kerk te Medenblik, 1726/ Baan-Poort te Medenblik, 1726.
32767: MEDEMBLIK. - 't Slot te Medenblik, van de zuidzyde, 1726/ 't Slot te Medenblik, van de noordzyde, 1726.
32766: MEDEMBLIK. - 't Slot te Medenblik, van de Oostzyde, 1726/ Wester-Poort van binnen en Wagthuis te Medenblik, 1726.
32765: MEDEMBLIK. - Doelen te Medenblik, 1726/ 't Prinsen Hof te Medenblik, 1726.
32763: MEDEMBLIK. - Weeshuis, Munt, Armen-Huis en Wester-Kerk te Medenblik, 1726.
32762: MEDEMBLIK. - Zuider-Kerk en Toren Straat te Medenblik, 1726.
32761: MEDEMBLIK. - 't Koggen Huis te Medenblik, 1726/ Admiraliteits Huis te Medenblik, 1726.
21553: MEDEMBLIK. - 't Koggen Huis te Medenblik. 1726. - Admiraliteits Huis te Medenblik. 1726.
21554: MEDEMBLIK. - Wester-Poort te Medenblik, van buiten. 1726. - Braak-Poort nu Keeren Poort te Medenblik. 1726.
21555: MEDEMBLIK. - Weeshuis, Munt, Armen-Huis en Wester-Kerk te Medenblik. 1726.
21556: MEDEMBLIK. - Luthersche-Kerk te Medenblik. 1726. - Baan-Poort te Medenblik. 1726.
21557: MEDEMBLIK. - 't Slot te Medenblik, van de Oostzyde. 1726. - Wester-Poort van binnen en Wagthuis te Medenblik. 1726.
21558: MEDEMBLIK. - Doelen te Medenblik. 1726. - 't Prinsen Hof te Medenblik. 1726.
33418: MEDICI, LORENZA DE' & PASSIGLI, PATRIZIA. - Italië. Koken en reizen. Authentieke recepten uit de regionale keukens.
27311: MEDICI, LORENZA DE'. - Splendeur des jardins Italiens.
28944: MEEKEL, KEES. - De laatste Cowboy.
33619: MEERKAMP VAN EMBDEN, A.. - Rijksarchief in Zeeland. De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. Zeeuwsch-Vlaanderen 1447-1796.
33883: MEERMAN, ADRI, VERDONK-RODENHUIS, AAFKE & TRAMPER, AD (RED.). - Het leven in Vlissingen vanaf het midden van de negentiende eeuw. 12 delen compleet.
13302: MEERSCH, MAXENCE VAN DER. - Corps et ames. Vol. I, II.
25505: MEERTENS, P.J.. - De plaats van het Zeeuws onder de Nederlandse dialecten.
25504: MEERTENS, P.J.. - Het culturele leven in Vlissingen in de tijd van Betje Wolff/ Nabetrachting Wolff en Dekenherdenking.
4614: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
14340: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
31262: MEES, G, A. ZN.. - Lambertus Hortensius van Montfoort als geschiedschrijver.
18834: MEESTERS, P. - Merkwaardigheden uit den onderwijskundigen levensloop van Thomas Hoogvlugt van Diependaal, thans onderwijzer organist en landmeter te O. ; beschreven door P. Meesters hoofdonderwijzer bij de Nederlandsche en Fransche stads-school te Sluis in Vlaanderen.
11166: MEIJ, B.J. DE. - Serooskerke (Walcheren); zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis.
31983: MEIJ, W.E.L. TE (SAM.). - La cuisine classique/ La cuisine artistique. 120 Planches gravées. Urbain Dubois.
18610: MEIJER, G.A.. - Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-katholiek weeshuis te Schiedam. 1774 - 1924.
24187: MEIJER, HENRI. - Ons eigen land, van de Geldersche heuvelen, bosschen en heiden naar het land van de wijde vlakten (deel 3).
21329: MEIJERINK, W.J. EN VROLIJK, P.F.A.. - Inventaris van de archieven van de gemeente Oostflakkee (Ooltgensplaat, Den Bommel en Oude Tonge).
31523: MEISCHKE, R.. - Amsterdam Burgerweeshuis.
13417: MEISSNER, W.W.. - Chymia perennis; eine ganzheitliche Betrachtung naturphilosophischer Prägung des stetig-ständigen Kreislaufes einer 'immerwährenden Chemie'.
21792: MELCHIOR, A.. - De Haarlemsche Sint Bavo of Groote Kerk.
18916: MÉLESVILLE. - Zij is krankzinnig, tooneelspel in twee bedrijven.
30378: MELET, ED. - Het architectonische detail. Nederlandse architecten verbeelden hun concepten.
20191: MELISKERKE.. - Het Huis te Meliskerke, 1745. - Het Huis te Meliskerke van de andere zijde, 1745.
20733: MELISKERKE.. - Gemeente Meliskerke.
20186: MELISKERKE.. - Het Dorp Meliskerke. - Meliskerke van een andere zijde.
20196: MELISKERKE.. - Het Dorp Meliskerke in Walcheren, 1745.
32119: MELISKERKE.. - Het Dorp Meliskerke. - Meliskerke van een andere zijde.
35053: MELLET, F.N.. - Traité des machines à vapeur et de leur application à la navigation, aux mines, aux manufactures, etc. 2 volumes.
27115: MENALDA, H.H.. - Samenhang tusschen waterschap en territoir.
7266: MENCHIOR - Dessins érotiques de Menchior.
30649: MENESTRIER, FRANCOIS. - De la Chevalerie ancienne et moderne, avec la maniere den faire les Preuves, pour tous les Ordres de Chevalerie.
29397: MENGELATTE, PIERRE, BICKEL, WALTER & ABÉLANET, ALBIN. - Buffetten & ontvangsten.
35076: MENGIN, URBAIN. - Benozzo Gozzoli.
25673: MENKVELD, ERIK. - Een prachtige dag.
23197: MENNE, BERNHARD. - Krupp; Deutschlands Kanonenkönige.
32239: MENSENDIECK, BESS M.. - Bewegungsprobleme. Die Gestaltung schöner Arme.
29490: MERCUUR, THOM (SAM.). - Dave Meijer. Landschappen rondom.
31489: MERESCHKOWSKI, DMITRY SERGEWITSCH. - Tolstoi und Dostojewski als Menschen und als Künstler. Eine kritische Würdigung ihres Lebens und Schaffens.
23035: MERMANS, F.A.A.M.. - Gaat het portabloed, afkomstig van de verschillende buikorganen, ook intrahepatisch langs bepaalde wegen?
34203: MÉRODE, WILLEM DE. - De Verloren Zoon.
34645: MÉRODE, WILLEM DE. - Gestalten en stemmingen. Gedichten van Willem de Mérode.
34389: MÉRODE, WILLEM DE. - Laudate dominum. Gedichten.
34566: MÉRODE, WILLEM DE. - De Verloren Zoon.
18426: MERSCH, J. VAN DER. - Vroege en late liedjes.
27810: MERTEL, HERBERT K.. - International and national radio frequency interference regulations. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume I.
11364: MERTEN, E.W. - Stellenbibliographie zur Historia Augusta, Bd. I: Hadrian- Didius Iulianus.
19904: MERTENS, PHIL. - Jules Schmalzigaug 1882-1917.
29271: MERTENS, J.. - De laat-middeleeuwse landbouweconomie in enkele gemeenten van het Brugse platteland.
33421: MESSCHERT, WILLEM. - De drie gebroeders Belesteijn, of de zucht tot standsverwisseling.
31582: MESSINA, RUTH & BOSTON, BONNY (ED.). - Allen Jones Projects.
20360: KARPOV / METZELAAR (ED.). - Nenad V. Karpov. Aquarellen, crayons, tekeningen. Gerard Metzelaar koos regels van William Shakespeare als tekstillustraties en verzorgde daarvan de nederlandse bewerkingen.
22965: KARPOV / METZELAAR (ED.). - Nenad V. Karpov. Aquarellen, crayons, tekeningen. Gerard Metzelaar koos regels van William Shakespeare als tekstillustraties en verzorgde daarvan de nederlandse bewerkingen.
30273: MEULEMEESTER, JOHNNY DE. - De verzamelingen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas in het museum te Sint-Niklaas (van de Bronstijd tot de Merovingische tijd).
32562: MEULEN, R. VAN DER. - Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld; met 14 kunstbijlagen in boekdruk, houtgravure, zincographie, lithographie, lichtdruk, chromotypie en photogravure, benevens 73 tekstillustraties in houtgravure, zincographie, autotypie en typogravure.
25098: MEULEN, P. VAN DER. - De comedies van Coornhert.
31386: MEULEN-SCHREGARDUS, HERMANCE VAN DER. - Petrus Paulus Rubens antiquarius. Collector and copyist of antique gems.
19358: MEULENSTEEN, GERARD (COÖRD.) E.A.. - F. Manders; schilderijen/ paintings.
35096: MEULENSTEEN, EDWIN (ED.). - Kiro Urdin.
32511: MEURER, MORITZ. - Das Leben der Altväter der lutherischen Kirche. Für christliche Leser insgemein aus den Duellen erzählt. 1. Band: Luthers Leben.
34225: MEUWISSEN, JOOST (ED.). - Jan Hoogstad. Architecture and Music.
17975: MEY VAN STREEFKERK, J.G. (ED.). - Alphabetisch register op de wet voor de schutterij. Staatsblad no. 17.
34358: MEYBOOM, MARGARETHA. - Van en over liefde.
12550: MEYER-BOHE, O. UND W.. - Neue Wohnhäuser.
19693: MEYER, KONRAD. - Gefüge und Ordnung der Deutschen Landwirtschaft.
16656: MEYER, HEINZ. - Luftangriffe zwischen Nordsee Harz und Heide. Eine Dokumentation der Bomben- und Tiefangriffe in Wort und Bild 1939 - 1945.
28171: MEYER, HANS D.. - Flandrensia. Untersuchungen zur Lokalgeschichte im mittelalterlichen Flandern.
10856: MEYER, A. - Jesu Muttersprache; das galiläische Aramäisch in seiner Bedeutung für die Erklärung der Reden Jesu und der Evangelien überhaupt.
32495: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Hutten's letzte Tage. Eine Dichtung.
31271: MEYER, CO & BOUWK. - Van 3 stoute kippetjes.
34493: MEYERE, J.A.L. DE. - Jan van Scorel 1495-1562. Schilder voor prinsen en prelaten.
3917: MICHAUD, M.. - Le Printemps d'un proscrit, Poëme en III Chants, suivi de plusieurs lettres à M. Delille sur la Pitié.
24425: MICHEL, HAN. - Claus en Kaan.
29109: GÉNÉRAL MICHEL. - La bataille de la dernière chance Allemande. Verdun, Fleury-devant-Douamont, juillet 1916.
34212: MICHELS, JAN. - Terugtocht bij nacht.
31350: MICHELSEN, HANS (ED.). - Deich- und Entwässerungswesen in Dithmarschen. Band I. Chronik des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen.
29609: MICHIELS, STEVE. - Burgerlijke schemering.
31140: MIDDELBURG. - Nieuwe Grondtekening van Middelburg.
20249: MIDDELBURG. - Middelburg. Stadhuis.
20408: MIDDELBURG. - Engelse kerk en Simpel huys tot Middelburgh. - Vismarckt tot Middelburgh. - 's Graven-steen of Gevangen-huys tot Middelburgh. - 'T Rasp en Spinhuys tot Middelburgh / Watermolen met Stads Schuer tot Middelb.
20410: MIDDELBURG. - D'Oostindische Pakhuysen tot Middelburgh. - D'Oostindische Kamer tot Middelburgh. - D'Oostindische Werf tot Middelburgh.
20193: MIDDELBURG. - De Oostkerk te Middelburg.
27357: MIDDELBURG. - Lange Jan te Middelburg.
20355: MIDDELBURG.. - Nieuwe-Kerk. - Abdye Toren. - Choor-Kerk.
20356: MIDDELBURG.. - De Graeffelycke Munt. - Dam Koorn-Beurs en Wisselbanck. - s'Lands Zeemagazyn tot Middelburgh. - s'Landts Giet-Huys.
20734: MIDDELBURG. - Gemeente Middelburg (no. 2, Stad)
20735: MIDDELBURG. - Gemeente Middelburg.
20407: MIDDELBURG. - D'Edele Handboog tot Middelburgh. - France Kerck tot Middelburgh. - West Indische Kamer. - West Indische Packhuysen tot Middelb.
22520: MIDDELBURG. - T' Hof van Zeeland.
22561: MIDDELBURG. - Tumult tot Middelburg.
23400: MIDDELBURG. - Vismarkt.
20660: MIDDELBURG. - Middelburg aen de Landt Zyden.
25205: MIDDELBURG. - Middelburg. Neugierige Passagiere auf Reis.
33530: MIDDELBURG. - Middelburg van de waterkant te zien.
27550: MIDDELBURG. - De groote Markt te Middelburg.
22517: MIDDELBURG. - Gezigt van het Molenwater te Middelburg, van agter de Oude Weesschool te zien.
22518: MIDDELBURG. - Gezigt van het Molenwater te Middelburg, van agter de Oude Weesschool te zien.
27554: MIDDELBURG. - De Haven te Middelburg.
20357: MIDDELBURG.. - Het Schutters-hof van D'Edele Busse. - De Waagh. - Het Schutters-hof van D'Edele Voet-Boog.
21748: MIDDELBURG. - Middelburch.
33541: MIDDELBURG. - 'T Gesight van de Oostpunt.
27336: MIDDELBURG.. - Oostersche Kerk.
27309: MIDDELBURG.. - Oude Mannen en Vrouwen-Huys - Arm School of Wees-Kinderen-Huys.
27312: MIDDELBURG.. - St. Pieters of Oude Kerk.
27304: MIDDELBURG. - De Abdij.
31114: MIDDELBURG. - Stadhuis. Staalgravure 1858. Terwen.
25147: MIDDELBURG. - De Vlissingsche poort. (Gezien van den buitenkant)
25307: MIDDELBURG. - Wulpenburg.
24356: MIDDELBURG. - La kermesse à Middelbourg.
22565: MIDDELBURG. - Markt te Middelburg.
23817: MIDDELBURG. - Middelburch.
25206: MIDDELBURG. - Middelburg in Seeland.
25210: MIDDELBURG. - Middelburg-Kuiperspoort.
25305: MIDDELBURG. - Middelburgh.
23816: MIDDELBURG. - 't Huys en Ridderlycke Hofstede ter Hooge.
25304: MIDDELBURG. - Oude Luthersche Kerk. - Nieuwe Luthersche Kerk.
22566: MIDDELBURG. - The City of Middleburgh.
25306: MIDDELBURG. - Clarebeek.
28981: MIDDELBURG. - La Ville de Middelbourg.
31152: MIDDELBURG. - Gezigt in de abdij te Middelburg.
31143: MIDDELBURG. - Het Stadhuis te Middelburg.
31375: MIDDELBURG. - Middelburg.
31153: MIDDELBURG. - Gezigt der Markt naar den Langen Delft te Middelburg.
31154: MIDDELBURG. - Gezigt Langs de Haven op den Abdy-Toren te Middelburg.
33537: MIDDELBURG. - Gezigt bij het uitbarsten der brand te Middelburg op zondag, den 28 junij 1857.
24720: MIDDELBURG. - Middelburg. Stadhuis.
20342: MIDDELBURG.. - 't Huys den Dolphyn. - De heerlykheyt van Welsingen.
26151: MIDDELBURG. - 't Huys Steen-Hoven.
26165: MIDDELBURG. - Middelburgh aen de landtzyde.
31149: MIDDELBURG. - De Groote Markt Te Middelburg 1851.
26227: MIDDELBURG. - Middelburgh.
27500: MIDDELBURG. - De Dam, de Kraan en de Beurs.
27507: MIDDELBURG. - De Scheeps Timmerwerf der Oostindische Compagnie te Middelburg.
27353: MIDDELBURG. - Twaalf Gezigten der Stad Middelburg. Naar de natuur geteekend, door J.F. Schütz.
27360: MIDDELBURG. - Stadhuis Middelburg.
27503: MIDDELBURG. - Het Molenwater.
27356: MIDDELBURG. - The "Lange Jan" Tower Middleburg.
27358: MIDDELBURG. - Stadhuis te Middelburg.
27359: MIDDELBURG. - Stadhuis Middelburg.
27551: MIDDELBURG. - T' West-Indische Huis te Middelburg.
27555: MIDDELBURG. - De Haven te Middelburg.
27327: MIDDELBURG. - Ruïne van het geplunderde huis van Dr. Stevenink te Middelburg.
27303: MIDDELBURG. - Het Voormalig Armen Weeshuis. (Werkhuis bij de Noordpoort).
27352: MIDDELBURG. - Middelbourg. Capitale de Zeelande.
27320: MIDDELBURG. - Middelburgh.
27351: MIDDELBURG. - Middelburg.
31155: MIDDELBURG. - Middelburgh.
22620: MIDDELBURG. - De Abdy of het Hof van Zeeland te Middelburg, van binnen. Nb. Om het Gebouw te beter te konnen zien is het hooge Geboomte uit de Aftekening gelaaten.
33536: MIDDELBURG. - Gezigt op de ruïne veroorzaakt door den brand te Middelburg op zondag, den 28 junij 1857.
20604: MIDDELBURG. - 'T Gesight van de Oostpunt.
26339: MIDDELBURG.. - Oud Middelburg.
31123: MIDDELBURG. - D'Oostindische Werf tot Middelburgh.
21745: MIDDELBURG. - Gezigt Langs de Haven op den Abdy-Toren te Middelburg.
31119: MIDDELBURG. - Middelburch.
22567: MIDDELBURG. - Middelbourg.
22568: MIDDELBURG. - Gezigt van het Molenwater te Middelburg.
22569: MIDDELBURG. - Middelburg Abdij.
27334: MIDDELBURG.. - Het Raed Huys.
27314: MIDDELBURG.. - Het Schutters-hof van d' Edele Busse - De Waagh - Het Schuttershof van d' Edele Voet-boog.
22088: MIDDELBURG. - Middelburg.
22015: MIDDELBURG. - De Abdij te Middelburg.
22017: MIDDELBURG. - De Rotterdamsche kade te Middelburg.
22020: MIDDELBURG. - De Oost- of Koepelkerk te Middelburg.
27392: MIDDELBURG. - Middelborcht.
27415: MIDDELBURG. - Het Kasteel van der Hooge.
27346: MIDDELBURG. - De Nieuwe Aanleg, Noordzijde.
27317: MIDDELBURG. - Het Kasteel van der Hooge van vooren. - Het Kasteel van der Hooge van agteren.
27307: MIDDELBURG. - De Veersche of Noorddam-Poort te Middelburg. - De Hofstede Arnestein buiten Middelburg.
27339: MIDDELBURG. - Gezigt van de Dampoort in de Stad Middelburg.
27306: MIDDELBURG. - De Seispoort te Middelburg - De Vlissingsche poort te Middelburg.
27341: MIDDELBURG. - Gezigt van de Haven op de Stad Middelburg.
27347: MIDDELBURG. - De Noordpoort en Buiten Cingel te Middelburg.
27343: MIDDELBURG. - Gezigt op de Nieuwe Kerk te Middelburg.
27344: MIDDELBURG. - Gezigt der Markt naar den Langen Delft te Middelburg.
27342: MIDDELBURG. - Gezigt op het Molenwater te Middelburg.
20332: MIDDELBURG. - De Rotterdamsche Kaay te Middelburg. - De Rouaansche Kaay te Middelburg.
20333: MIDDELBURG. - De Koornbeurs te Middelburg. - De Abdy Tooren te Middelburg.
20334: MIDDELBURG. - De Waag, en Schuttershof te Middelburg. - De Dokbrug, benevens de wooning van de Equipagiemeester.
22616: MIDDELBURG. - Middelburgum. Selandiae Opp:si tu opere et merci Moniis florentis.
27321: MIDDELBURG.. - Abtdij - Langeviele Poort - Vlissingsche Poort - Noord Poort - Seis Poort - Noorddam of Veersche Poort - Koe Poort.
31867: MIDDELBURG.. - Het Raed Huys - Oostersche Kerk
27318: MIDDELBURG. - Het Kasteel van der Hooge van vooren. - Het Kasteel van der Hooge van agteren.
22269: MIDDELBURG. - Middelburgum.
20331: MIDDELBURG. - De Kinderdyk en Spykerbrug te Middelburg. - De Dwarskaay te Middelburg.
22515: MIDDELBURG. - De Stad Middelburg, aan de Zuidzyde te zien.
22516: MIDDELBURG. - De Stad Middelburg, aan de Zuidzyde te zien.
23269: MIDDELBURG. - De Abdy of het Hof van Zeeland te Middelburg, van binnen. Nb. Om het Gebouw te beter te konnen zien is het hooge Geboomte uit de Aftekening gelaaten.
19007: MIDDLETON, R.. - Baptism. Why I was not immersed! Our authority for Baptising infants. Re-Baptism unscriptural.
28631: MIDDLETON, CHRISTOPHER. - Parabels en grotesken (in de vertaling van H.C. ten Berge).
28492: MIERAS, WILLEM & JAGT, MIEKE VAN DER. - Door het oog van Willem Mieras; 30 jaar persfotografie in Goes.
11960: MIESSNER, H. - Kriegstierseuchen und ihre Bekämpfung; Leitfaden für Veterinäroffiziere, beamtete und praktische Tierärzte.
9894: MIGEON, GASTON - Les Arts Musulmans.
22193: MIGLIA, FULVIO. - Le armi del terzo reich; il panzerkampfwagen III; parte prima: carri da battaglia, carri comando e centro radio.
8600: MIGNET, F.-A. - Histoire de la Révolution Française.
25424: MIJKSENAAR, P.J., HART, G. 'T, E.A.. - Documentatiemap Hoogheemraadschap van Rijnland.
24760: MIJLL DEKKER, L.P. VAN DER. - Het vitamine B1-gehalte van enige inlandse tarwerassen, broodbloem en brood in Nederland/ The vitamin B1 content of some varieties of home-grown wheat, bread flour and bread in the Netherlands.
21678: MIKX, FRANCESCA. - Altegaer.
14237: MILLER, HENRY. - The smile at the foot of the ladder.
24867: MING, DING CHOO (ED.). - Bibliografi Kebudayaan Melayu dari Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Jilid 4 (Studies on Malay language and literature/ preliminary edition).
21701: MINKKINEN, SIRKKA. - Massamedia-opvoeding; een algemeen leerplanmodel.
34474: MINNE, JORIS. - Atmosfeer van Antwerpen. Zes-en-dertig houtgravures.
33570: MIRABEAU,GRAAF DE. - Bedenkinge over de Schelde. De oorzaken van de vrijheid derzelve, voor weinige jaaren door den keizer van den staat gevorderd: en ophelderende aanmerkingen van de gelegenheid der Schelde. In brieven.
30771: MIRANDA DA MOTA, J., OLIVEIRA PINTO, F. & LIMA TORRES, M.. - Especializado. Selos das colónias Portuguesas. Ediçao de 2008.
28925: MISFELDT, WILLARD E.. - J.J. Tissot. Prints from the Gotlieb Collection.
21679: KRISJNA MISJRA. - Maansopgang der ontwaking (Prabodhacandrodaya).
23356: MISKOTTE, K.H., ROOTLIEB, H., CATS, J., E.A.. - Het Korenland; maandschrift voor ontwikkeling en ontspanning; complete 2e jaargang, 1925 (ingebonden).
29970: MISTLER, JEAN (ED.). - Napoleon en het Keizerrijk, 1769-1815-1821. Deel I & II.
34235: MITCHINSON, DAVID. - Henry Moore. Unpublished drawings.
33609: MITTAG, MARTIN. - Kleinsthäuser, Ferienhäuser, Bungalows. 160 Beispiele kleiner Eigenheime, Wochenendhäuser, Gartenhäuser, kleiner und mittelgroßer Ferienhäuser aus dem In- und Ausland. Herausgegeben von der Deutschen Bauzeitschrift.
32547: MITTLER, ELMAR, ET AL (ED.). - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986, Heiliggeistkirche Heidelberg. Textband und Bildband.
32556: MOELKER, H.P.. - De kerkelijke geschiedenis van de Heerlijkheid Purmerland en Ilpendam.
31497: MOENCH, DOUG, JONES, KELLEY, E.A.. - Batman. Nr. 0 (introductie-special) t/m 77. 78 afleveringen.
23797: MOERBEEK, JAN. - Halsteren en Lepelstraat in oude ansichten.
25653: MOERMOND, J.. - Kwartierstatenboek, Veere -700.
30794: MÖHLE, HEINZ & WIENEKE, MICHAEL. - Kanalinseln deutsche Besetzung 1940-1945. Geschichte-Handbuch-Katalog. Heft 50 der Schriftenreihe Neues Handbuch der Briefmarkenkunde.
11535: MOHN, H. - Grundzüge der Meteorologie; die Lehre von Wind und Wetter nach den neuesten Forschungen gemeinfaszlich dargestellt.
31182: MOHOLY-NAGY, SIBYL. - Laszlo Moholy-Nagy, ein Totalexperiment.
29594: MOIR, ALFRED (ED.). - Antoon Van Dyck & Antwerpen/ Antoine Van Dyck & Anvers/ Anthony Van Dyck's Antwerp (1599-1641).
21111: MOL, W.E. DE. - De Wetenschappelijke Beteekenis van de Veredeling der Hollandsche Bloembolgewassen (deel I en II).
18318: MOL, W.E. DE. - Nieuwe banen voor het winnen van waardevolle varieteiten van bolgewassen.
31995: MOL, SINA & WIM. - Streeksieraden in Zeeland. Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren.
32906: MOLAIRE, ANTOINE. - Les réalités nonexistantes.
24110: MOLEMA, JAN. - The new movement in the Netherlands 1924-1936.
20396: MOLEMBAIX. - Molembaix. 'T Huys te Molenbaes, int Eyland Walcheren groot tachentich Gemeten, toebehorende d'Heer Joan Van Reygersbergh, gecomitteerde Raet ter Admiraliteyt van Amsterdam en Dykgraef vande Beemster.
20666: MOLHUYSEN, P.C., BLOK, P.J., E.A. (RED.). - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (11 delen).
32411: MOLIÈRE. - Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle édition. La seule complète en 2 volumes in-12.
31236: MOLIÈRE. - Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle édition imprimée sur celles de 1679 et 1682. Avec des notes explicatives sur les mots qui ont vieilli.
24889: MOLIÈRE. - Oeuvres complètes de Molière, nouvelle édition. Volume 2.
5884: MOLINIER, PIERRE - Pierre Molinier.
14238: MOLKENBOER, KEES. - The city of Erasmus; a present-day picture of Rotterdam.
33485: MOLL, W.. - De rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht loopend tot 1567.
31824: MOLLER, C.F.. - The buildings of the University of Aarhus 1933-1966 and Union House, The State and University Library, The School of Dentistry, Aarhus, The Danish School of Journalism, The Postbasic School of Nursing.
11953: MÖLLER, H., UND H. FRICK - Möller's Lehrbuch der speziellen Chirurgie für Tierärzte.
11955: MÖLLER, H. - Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie und Operationslehre für Thierärzte. Band 1 (von zwei Bände).
13419: MÖLLER, KNUD O.. - Lehrbuch der Pharmakologie für Zahnärzte.
24157: MOLLO, JOHN. - Trois siècles d'uniformes militaires, de la guerre de trente ans à 1914.
32784: MONNICKENDAM. - De Nieuwe Poort te Monnikendam, 1726/ De Kerk te Monnikendam, 1726.
32785: MONNICKENDAM. - Het Stadhuis te Monnikendam, 1726.
18996: MONNIER, HENRI. - La Mission Historique De Jésus.
28317: MONOD-BRUHL, ODETTE. - Art en Archéologie. Peintures Tibétaines.
30248: MONSHOUWER, SASKIA & SIZOO, HANS. - Ed Dukkers. Schilder-Tekenaar.
23130: MONTESQUIEU, C.. - Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Nouvelle édition, a laquelle on a joint un dialogue de Sylla et d'Eucrate.
34818: MONTFOORT. - Commandeury te Montfoort. - Het Kasteel en Oude Mannen Huis te Montfoort.
22483: MONTGON, A. DE. - Histoire de France.
17297: MONTHAYE. - Notre Dynastie.
31306: MONTILLOT, C.-J. & L.. - La maison électrique, applications de l'électricité a la ville et la campagne. Prix offert par le préfet de la Seine au nom du Conseil Général.
21613: MONTREYNAUD, FLORENCE. - Aimer; un siècle de liens amoureux.
26305: MOOJEN, WILLEM H. (RED.). - Nederlandse Koopvaardij in Beeld, 1950-1959 (I).
31099: MOOJEN, WILLEM H.. - Voor de sluizen. Maritiem IJmuiden in beeld.
22069: MOOLENBURGH, H.C.. - Art. 990 B.W. (academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de rechtswetenschap, aan de Rijks-universiteit te Leiden).
15041: MOON, GRACE P.. - Indian legends in rhyme.
34934: MOOR, GUY DE. - Het Vlaamse strand. Geomorfologie en dynamiek.
24381: MOOR, A. DE. - Uitgebreide nieuwe wereld atlas, met 48 kaarten in vele kleuren en een alphabetisch register.
32665: MOOR, BOB DE. - De Lustige Kapoentjes. Deel 2.
32664: MOOR, BOB DE. - De Lustige Kapoentjes. Deel 1.
29861: MOORMAN, F.W. (ED.). - The Knight of the Burning Pestle. A play written by Francis Beaumont and John Fletcher.
24839: MOORSEL, GODFRIED W.N.M. VAN. - Juvenile ecology and reproductive strategies of reef corals.
26387: MOORSELAAR, CORINNE VAN & MAKKES, JAN. - Jan Makkes...een gedreven kunstenaar...
34351: MOREAU, HÉGÉSIPPE. - Contes à ma soeur.
31524: MOREAU-NÉLATON, ÉTIENNE. - Daubigny. Raconté par lui-même.
31525: MOREAU-NÉLATON, ÉTIENNE. - Bonvin. Raconté par lui-même.
34211: MOREAU-VAUTHIER, CH. & VETH, CORNELIS. - Meesterwerken van negentiende-eeuwsche schilders. 72 photogravures.
24916: MOREL, J.M.A.W. & OOSTING, R. (RED.). - NISA-Jaarboek 2, 1995.
30305: MORET, A.. - Le Nil et la Civilisation Égyptienne. Avec 79 figures et 3 cartes dans le texte et 24 planches hors texte.
29476: MORGAN, CONWAY LLOYD. - Jean Nouvel. The elements of architecture.
35097: MORGAN, ROBERT C.. - Hanneke Beaumont.
34147: MORNET, DANIEL. - Histoire de la clarté française. Ses origines- Son évolution- Sa valeur.
23225: MORREN, TH.. - Haagsche straatnamen voorheen en thans.
34979: MORRISON, VENETIA. - George Stubbs. L'essentiel de son oeuvre.
18850: MORYA. - Zonde, Ziekte, Dood. Kort verslag van vier toespraken, gehouden te 's-Gravenhage door Morya.
24263: MOSCOVITER, HERMAN (RED.). - Op de groei gemaakt, "geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad"; anderhalve eeuw Gemeentewerken Rotterdam.
21244: MOSHEIM, J.L.. - Noodige ophelderingen der kerklyke geschiedenissen tot den tyd van Constantinus den Grooten. Drie delen in vier banden.
21512: MOSHEIM, J.L.. - Oude en hedendaagsche kerklyke geschiedenissen, van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegenwoordige eeuwe. Uit het Latyn vertaald, en vermeerderd met de byvoegzels, aantekeningen, en tydrekenkundige tafels van den eerwaardigen Archibald Maclaine. 11 Delen (van 11).
23791: MOSSELVELD, J.H. VAN & HAM, W.A. VAN. - Tekeningen van Bergen op Zoom; topografische afbeeldingen van Bergen op Zoom en omgeving uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw.
23799: MOSSELVELD, J.H. VAN. - Bergen op Zoom in oude ansichten.
23804: MOSSELVELD, J.H. VAN. - Bergen op Zoom in oude ansichten.
28813: MOTTE-FOUQUÉ, FRÉDÉRIC DE LA. - Ondine.
34941: MOTULSKY, HARVEY & CHRISTOPOULOS, ARTHUR. - Fitting models to biological data using linear and nonlinear regression. A practical guide to curve fitting.
28346: MOULAN, PH. & GERDAY, C.. - Cours de mécanique élémentaire a l'usage des écoles industrielles.
31355: MOURIK, M. VAN. - Acquired neurological mutism and acquired dysarthria in childhood.
29314: MÜCKE, H.. - Die Retouche photographischer Negative und Abdrücke. Mit Abbildungen und anatomischen Zeichnungen.
16126: MÜHLEMANN, LOUIS A.O.. - Die Thurgauer Gemeinden und ihre Wappen.
30832: MÜHLENBROCK, JOSEF & RICHTER, DIETER (ED.). - Verschüttet vom Vesuv. Die letzten Stunden von Herculanem.
21088: MUIDEN. - Muiden. Het Kasteel. Das Schloss am Zuyder Zee. Le Chateau.
21757: SINT ANNA TER MUIDEN. - Gemeente St.-Anna-Ter-Muiden.
32314: MUINQ, ALEXANDER DE. - Winter-vrugt Gewasschen op het Hov Niet altyd zomer; bestaande in schriftmaatige uitbreydingen van verscheidene uitgelezene Versen van den Zend-Briev Pauli aan de Philippensen; Bedagt en in Rijm Uitgewrogt (I). Gebonden met: Het Boek Ecclesiastes ofte Prediker (II).en:Eenzaame Bezigheden(III).
18785: MULDER, L. (ED.). - De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Inzonderheid ten dienste van het platteland.
18783: MULDER, L. (ED.). - De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Inzonderheid ten dienste van het platteland.
18784: MULDER, L. (ED.). - De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang, inzonderheid ten dienste van het platteland.
12182: MULDER, ANNIE, VAN DE GRAAF. - Minderwaardigheidsgevoel en 'schoonheidsoperaties'. De moreele en sociale waarde van aesthetische operaties.
34441: MULDER, HENDRIK. - De stille bouw. Een bundel verzen.
28294: MULDER, H.. - In kuier troch Aldskoat yn wurd en print. Utjûn ta oantinken oan it 75-jierrich bestaen fan "Pleatslik Belang Aldskoat".
34477: MULKERS, URBAIN. - Wocxs.
28302: MÜLLER VON HALLE, KARL. - Das Buch der Pflanzenwelt; eine Botanische Reise um die Welt. Versuch einer kosmischen Botanik. Erster und Zweiter Abteilung, "Vorbereitung zur Reise" & "Reise um die Welt".
28752: MÜLLER, HANS-HARALD. - Bruno Bruni. Neue Arbeiten 1977 bis 1982; Lithographien, Zeichnungen und Gouachen. Mit Essays zur Biographie und Werkentwicklung von Hans-Harald Müller.
30427: MULLER J.F., F.. - De veterum, imprimis romanorum studiis etymologicis; pars prior.
16785: MÜLLER, F.. - Das Wasserwesen der Niederländischen Provinz Zeeland. 2 Volumes, text and plates ( seperate, in portfolio).
14131: MULLER, S.. - Italiaansche reisindrukken.
23980: MULLER, JOACHIM FREDERIK & TOL, DANIEL VAN. - Verhandelingen uitgegeeven door de maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam, "Antwoord op de vraag in den jaare 1783 opgegeeven, om voor den 1 December 1785 beantwoord te worden: "Welke zyn de beste middelen, om de kinderen der landlieden in ons vaderland, van hunne eerste jeugd af aan, zo in de dorpsschoolen, als verwerven van die kundigheden, die tot hun aanstaande beroep van landbouwen en veehouwen noodzaakelyk zyn? En naardien hiertoe, onder meer anderen, een gepast en, aan het opgemelde oogmerk, voldoende schoolboek waarschynelyk in aanmerking komen zal enz." (Door Joachim Frederik Muller) en Uittreksel uit de verhandeling van Daniel van Tol, over de vraag "Welke zyn de beste middelen, om de kinderen der landlieden in ons vaderland, van hunne eerste jeugd af aan, zo in de dorpsschoolen, als anderzins, eene genoegzaame kennis te doen verwerven van die kundigheden, die tot hun aanstaande beroep van landbouwen en veehouwen noodzaakelyk zyn? En naardien hiertoe, onder meer anderen, een gepast en, aan het opgemelde oogmerk, voldoende schoolboek, waarschynelyk in aanmerking komen zal; hoedanig behoord hetzelve ingericht te zyn, om door middel van hetzelve van de oude ondervindingen, en laatere ontdekkingen in deeze weetenschappen het best mogelyke gebruik te maaken?".
15759: MULLER, N.. - Biografisch-aetiologisch onderzoek over recidive bij misdrijven tegen den eigendom.
12322: MÜLLER, F. MAX (ED.). - The sacred books of the East. Vol. III: The sacred books of China. The texts of Confucianism, part I: -The Shû King, - The religious portions of the Shih King, - The Hsiâo King. Part II: Vol. XVI, part II: The Yî King. In 1 binding.
679: MULLER, FRANS. - Het Blauw.
31761: MULS, JOZ. (RED.). - Kunst. Maandblad voor oude en jonge Beeldende-, Bouw- en Sierkunsten, Muziek, enz. Vierde jaargang nr. 9.
24820: MULS, JOZEF. - Hippolyte Daeye.
9866: MULTATULI. - Millioenen-studiën.
34949: MUNK, PETER & JORGEN G. NIELSEN. - Eggs and larvae of North Sea fishes.
26382: MUNNIK, H.J. VAN DER & SHIRLAW, WILLIAM (ED.). - The importance of Holland seen from the air.
26293: MUNNING SCHMIDT, E. & LISMAN, A.J.A.M.. - "Leidraad voor en herinnering aan de Vaartocht over de vecht met het m.s. ir. F.Q. den Hollander op 9 juni 1984 ter gelegenheid van de viering van het zilveren huwelijksjubileum van Edward & sally Munnig Schmidt-Neubauer". Partiële overdruk uit het het boek "Plaatsen aan de Vecht en de Angstel"; historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht en de Angstel- van Zuilen tot Muiden.
18149: MUNTHE, GERHARD. - Norske folkeviser. Skrevne og illustrerte av Gerhard Munthe.
9540: MUNTJEWERFF, W. - Schaakmat; handleiding voor ieder die op een vlugge en gemakkelijke wijze wenscht te leeren schaken volgens een geheel nieuwe leerwijze.
32978: MURALT, LEONHARD VON & SCHMID, WALTER. - Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz. Erster Band: Zürich.
29371: MURARO, MICHELANGELO. - Die Villen des Veneto.
23075: MURNER, THOMAS. - Der Schelmen Kunst.
12652: MUSSCHE, ACHILLES. - Aan de voet van het Belfort. Inleiding: Achilles Mussche, of het engagement van het geweten door Hubert Lampo. Verlucht met drieëntwintig originele houtsneden en twee reproducties van grote platen door Frans Masereel en een pentekening door Jozef Cantré.
33297: MUTHESIUS, ANGELIKA (ED.). - Jeanloup Sieff.
4200: MUYT, PIETER NICOLAAS. - Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Provincie Zeeland, ten gebruike der scholen.
28801: NAAR, JON. - Getting the picture. Re-discovering my photography/ In het spoor van mijn fotografie.
33132: NAARDEN. - Gezigt op de Stad Naarden.
15781: NABER, JOHANNA W.A.. - Rechlindis. Handleiding bij het kunstnaaldwerk.
28797: NADKARNI, VANDANA, ENGEL, FRIEDEMANN VON, A.O.. - Mythos und Leben: Indische Miniaturen aus der Sammlung Klaus und Barbara Fussmann.
35014: NADRI, GHULAM A.. - Eighteenth-Century Gujarat: The Dynamics of Its Political Economy, 1750-1800.
16014: NAGEL, LOUISE V.. - Zangen der zee.
34045: NAGEL, TILMAN. - Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam. Geschichte der politischen Ordnungsvorstellungen der Muslime. Band I: Von den Anfängen bis ins 13. Jahrhundert. Band II: Vom Spätmittelalter bis zur Neuzeit. 2 vols.
22879: NAGLIERI, VALERIO. - Carri armati nel deserto.
18608: NAGTGLAS, F.. - Onze Voorouders. Een eerste hoofdstuk uit de geschiedenis van Zeeland.
25133: NAGTGLAS, F.. - Een bezoek aan Walcheren in 1860.
23633: NAGTGLAS, F.. - Voor honderd jaren; uit de papieren van een tijdgenoot.
33796: NAGTGLAS, F.. - Geschiedenis van het Departement Middelburg der Maatschappij tot "Nut van 't Algemeen" van 1793-1866.
33447: NAGTGLAS, F.. - Middelburg en omstreken. Geschetst door F. Nagtglas.
23490: NO NAME. - Educational Print.
19187: NO NAME.. - Gerrit Willem Knap 2 Mei 1873-24 November 1931; kunstschilder en aestheticus.
22948: NO NAME. - 10 Jaar Landbouwersbank Almelo 1948-1958.
24106: NO NAME. - Travaux topographiques et cartographiques; rapports présentés à l'occasion du congrès international de géographie à Amsterdam en juillet 1938.
24108: NO NAME. - Travaux topographiques et cartographiques; rapports présentés à l'occasion du congrès international de géographie à Amsterdam en juillet 1938.
13901: NO NAME. - Le solitaire du Mont Carmel; épisode des premiers temps du christianisme.
16885: NO NAME. - 10 Meesterwerken, masterpieces, chefs d'oeuvre, Meisterwerke uit het Stedelijk Museum te Amsterdam.
23763: NO NAME. - Atlas du Traité de Tactique.
23353: NO NAME.. - An abridgment of Captain Cook's last voyage, performed in the years 1776, 1777, 1778, 1779. and 1780, for making discoveries in the northern Hemispere, By order of His Majesty. Extracted from the Quarto Edition, in Three Volumes.
23491: NO NAME. - Educational Print.
23492: NO NAME. - Educational Print.
23500: NO NAME. - Educational Print.
23502: NO NAME. - Educational Print.
23507: NO NAME. - Educational Print.
32854: NAMEN. - De Poort Bord de l'Eau te Namen/ De Poort Bullet te Namen, 1740.
32853: NAMEN. - De Markt St. Aubin te Namen/ 't Gouvernement te Namen, 1740.
32851: NAMEN. - Gezigt op het Kasteel te Namen/ Een ander Gezigt op het Kasteel te Namen, 1740.
32852: NAMEN. - 't Kasteel te Namen/ Hoofdwagt op het Kasteel, 1740.
32850: NAMEN. - Kapelle aan de Plante langs de Maas op Namen ziende/ De Abdy Salsine langs de Sambre by Namen, 1740.
29498: NANNUCCI, MAURIZIO. - Maurizio Nannucci. To cut a long story short.
32973: NAPEL, J. TEN. - Gedichten.
31506: NAPIER. - Napier. Nix Olympica.
32509: BHATTA NÂRÂYANA - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
10743: BHATTA NÂRÂYANA - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
30893: PUBLIUS OVIDIUS NASO. - Liebesbriefe. Heroides-Epistulae.
15513: NAUDON, PAUL. - Les origines religieuses et corporatives de la Franc-Maconnerie.
28487: NEAL, ROBERT J. & JINKS, ROY, G.. - Smith & Wesson. Feuerwaffen 1857-1945.
30429: NEDERBURGH, HERMAN ADRIAAN. - Dissertatio juridica inauguralis, de prohibitis nuptiis inter eum qui officium in provintia administrat et mulierem provintialem.
22275: NEDERLAND. - Provinces-Unies en 4 Feuilles.
22791: NEDERLAND. - Le Comté De Hollande dressé sur les Memoires les plus Nouveaux.
21689: NEDERLAND, KAART DER NEDERLANDEN / THE NETHERLANDS. - Belgium Foederatum.
21682: NEDERLAND, KAART DER NEDERLANDEN / THE NETHERLANDS. - Nederland.
14288: NEDERLANDSE, DE, ONDERZEEDIENST. - Wegduiken...! De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan.,
23601: NEHER, F.L.. - Johannes Bürk; ein schwäbischer Wegbereiter industrieller Fertigung.
18372: NELLIE (NELLIE VAN KOL-PORREY). - Ons groote sagenboek. Een reis door sagen- legenden- en sprokenland met kinderen, klein en groot, aan de hand van Nellie. Compleet in zes delen.
26059: NELSON, CHARLES & BRADY, AIDAN (ED.). - Irish Gardening and Horticulture.
17952: NENAROKOW, V.J., FAHRNI, HANS, MIESES, JACQUES, SCHLECHTER, CARL AND LASKER, EMANUEL. - Convolute: (6 volumes in one): 1.Die Spanische Partie. 2.Die Aljechin - Verteidigung (e2-e4, sg8 - f6) Eine schachtheoretische Abhandlung. 3.De kleine schaakgids III - De Fransche Partij. Een critische vergelijking van haar gewichtigste varianten op grond van den huidigen stand der theorie en der praktijk. Uit het Duitsch bewerkt door W.A.T. Schelfhout. 4.Die Budapester Verteidigung des Damengambits. 5.Die Anfangsgründe des Schachspiels. Für Anfänger und wenig geübte Spieler. 6.De kleine schaakgids II - Eindspelen. Korte leidraad ten dienste van in de theorie onervaren speleres. Uit het Duits bewerkt naar den 2en druk.
28108: NENNIE, RAMON DE, OVERVLIET, HANS, E.A.. - Terloops Middelburg- stadslijnen en stadsgezichten.
28111: NENNIE, RAMON DE, OVERVLIET, HANS, E.A.. - 1/1 Almost Genuine.
25274: NEPVEU, J.I.D.. - Aurora; jaarboekje voor 1847.
32692: NEPVEU, J.I.D.. - Aurora; jaarboekje voor 1842.
23289: COMMANDANT NERGER. - De hulpkruiser "Wolf"; 66.000 mijl door den Atlantischen, Stillen en Indischen Oceaan in 451 dagen met een buit van 35 schepen.
23056: NERVAL, GÉRARD DE. - Oeuvres (2 vols.).
17240: NESCH, ROLF. - Rolf Nesch, aal er hele adressen na.
34197: NETSCHER, FRANS. - Uit ons parlement. Portretten en schetsen uit de Eerste en Tweede Kamer.
20359: NETSCHER, F. AND PH. ZILCKEN. - Jozef Israëls l'homme et l'artiste.
32822: NETTERDEN. - 't Dorp Netterden in 's Heerenberg, 1743/ 't Huis Woldenburg by Netterden, 1743.
26850: NETTINGA, WILLEM (RED.). - Een nieuwe stad in oude wijken/ A new city in old districts.
30149: NEUDECK, G.. - Der moderne Schiffbau. Erster Teil: Geschichtliche Entwicklung des Schiffes theoretischer und praktischer Schiffbau.
33078: NEUSÜSS, FLORIS M.. - Das Fotogramm in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Die andere Seite der Bilder- Fotografie ohne Kamera.
22425: NEVILE, JENNIFER. - The eloquent body; dance and humanist culture in fifteenth-century Italy.
34499: NEWMAN, MICHAEL C.. - Fundamentals of ecotoxicology.
16195: NEWMAN, BYRON. - Méthode Anglaise. Love me tender.
34108: NEWTON, JOHN AND HANNA MORE. - Briefwisseling tusschen John Newton en Hanna More: voorafgegaan door een kort levensberigt van Hanna More.
24444: NEYT, P.J.. - De afdamming van het Sloe; zakelijke inhoud van eene voorlezing, gehouden in het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen.
33102: NIBBIXWOUDE. - Kerk te Nieuwbokswoude.
34476: NICHOLS, BEVERLEY. - Evensong.
24673: NICOLAI, IOHANEM. - Effigies & vitae professorum Academiae Groningae Omlandiae; cum historiola fundationis.
29392: NIEHAUS, HOLGER & MESCHEDE, FRIEDRICH. - Holger Niehaus- Birne Helene.
24522: NIEHOF, ANKE. - Women and fertility in Madura (Indonesia).
12728: NIEMEYER, H.. - Handbuch für Molkereifachleute; 3. Auflage des milchwirtschaftlichen Lehr- und Handbuches 'Der Obermeier'.
17425: NIENHUIS, P.H. & A.C. SMAAL. - The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): A Case-Study of a Changing Ecosystem.
20788: NIEPER, LIC. FRIEDRICH. - Die ersten Deutschen Auswanderer von Krefeld nach Pennsylvanien; ein Bild aus der Religiösen Ideengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts.
25385: BOS-NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele Aarde.
18698: BOS - NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele aarde.
15367: NIÉTO, FR.. - A Century of Renault in Pictures.
12847: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Werke; Taschen-Ausgabe. I-X.
20545: NIEUHOF, JOAN. - 'Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den Grooten Tartarischen Cham, Den tegenwoordigen Keizer van China'; waarin de gedenkwaerdighste geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657, zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden; beneffens een naukeurige beschryving der Sineesche steden, dorpen, regeering, wetenschappen, hantwerken, zeden, godsdiensten, gebouwen, drachten, schepen, bergen, gewassen, dieren, &c. en oorlogen tegen de Tarters.
24995: NIEUWENHUIJSEN, CORNELIS. - Geslachtshormonen en gedrag bij de beermakaak (macaca arctoides)/ sex hormones and behaviour in stumptail macaques (macaca arctoides).
25045: NIEUWENHUIZEN, KOOS, MEULEN, JEANETTE VAN DER, MANTEN, LEO, E.A. (RED.). - De Loosdrechtse porseleinfabriek boven water; over gebouwen, porseleinproductie en ds. de Mol, 1774-1784.
20736: NIEUWERKERK. - Gemeente Nieuwerkerk.
27365: NIEUWERKERK. - Overblyfzels van Looperskapelle en Brouwershaven in 't Verschiet 1745 - Het Dorp Nieuwerkerk in Schouwe 1745.
6705: NIEUWHOF, D.. - Burgerlijk en kerkelijk gedenkboek van Haamstede, deels ook van Burgh.
23503: NIEUWHOFF, W.. - Ter nagedachtenis van den Wel-eerwaarden Zeergeleerden Heere den Heere Joannis De Fremerij. In Leven Professor in de Heilige Godgeleerdheid en Gelieft oudste Leeraar bij de Hervormde Gemeente te Middelburg.
31065: LAAG NIEUWKOOP. - Gemeente Laag Nieuwkoop.
33094: NIEUWLAND. - Het Dorp Nieuland by Leerbroek, 1750.
32006: NIEUWLAND - De kerk te Nieuwland.
33507: NIEUWLAND. - De Heerlykheyt van Nieu Land.
21261: NIEUWLAND. - Het dorp Nieuland.
30883: NIEUWSTAD, TH.J.. - De hydrogenering van alkylnaftalenen over palladium.
20839: NIEUWVLIET. - Gemeente Nieuwvliet.
34829: NIGTEVECHT. - Het Dorp Nigtevegt
28289: NIJDAM, BERT & BUUREN, HANS VAN. - Statistiek voor de sociale wetenschappen. Deel 3, vergelijking groepen en regressie.
24373: NIJHOF, P.. - Molenbibliografie.
23707: NIJHOFF, P.. - De Heeren en de Heerlijkheid van Keppel.
29297: NIJKERK, ALFRED A.. - Handbook of recycling techniques.
29330: NIJLAND, G.J.. - Mijn land. IX: Zeeland.
18577: NIJLAND, E.. - Japan en de Japanneezen.
32087: NIJMEGEN. - Kraan Poort te Nymegen van buiten aan de Waal. / Kraan Poort van binnen.
32826: NIJMEGEN. - Het Valkhof van binnen te Nymegen/ Het Valkhof van binnen, 1732.
32827: NIJMEGEN. - 't Huis Mussenburg by Nymeguen, 1744/ 't Huis Mussenburg.
31067: NIJMEGEN. - Grondteekening der stad Nymegen.
30676: NIJMEGEN. - Nymegen.
30677: NIJMEGEN. - Nymegen.
32869: NIJMEGEN. - 't Huis Hulsen onder Nymegen, 1739.
32825: NIJMEGEN. - Het Valkhof, en het Belvidere te Nymegen/ Gezigt van 't Belvidere op 't Valkhof enz, 1732.
27710: NIJMEGEN. - De stad Nymegen.
32823: NIJMEGEN. - Heeze Poort te Nymegen van buiten/ Heeze Poort van binnen, 1732.
32824: NIJMEGEN. - Molen Poort te Nymegen van buiten, 1732/ Molen Poort van binnen.
32828: NIJMEGEN. - Kraan Poort te Nymegen van buiten aan de Waal/ Kraan Poort van binnen, 1732.
32829: NIJMEGEN. - Wimel of Windmolen Poort te Nymegen, 1732/ Wimel Poort van de andere Zyde.
19462: NINCK, C.. - Auf Biblischen Pfaden. Reisebilder aus Egypten, Palestina, Syriën, Kleinasiën; Griechenland und der Türkei.
20393: NISSE. - D'Ambachts Heerlykheyt van der Nisse.
20840: NISSE. - Gemeente Nisse.
27399: NISSEN, HARTVIG. - Skolevaesenets Ordning i Massachusetts.
34570: NO KABAYAKI, NAGI & HORODISCH, IGOR. - Erorial. Expressionistische poems and paintings.
32413: COMTESSE DE NOAILLES. - La Nouvelle Espérance.
32412: COMTESSE DE NOAILLES. - Les Éblouissements.
34368: COMTESSE DE NOAILLES. - Le coeur innombrable.
32443: NOAKES, AUBREY. - Charles Spencelayh and his paintings.
19354: NOGUCHI, YONE. - L'art au Japon/ Hiroshige.
29070: NOLLET, (JEAN-ANTOINE). - Brieven over de elektrisiteit. Deel 1 (van 2). Uit het Fransch vertaald,en met eenige aantekeningen en byvoegsels, meest uit andere werken, van den zelfden schryver, vermeerderd, door den vertaaler van Nollet's Natuurkundige lessen.
14635: NONHEBEL, G.K.A.. - Luchtige schetsen.
9780: NOORDELOOS, P., EN J. MORSINK - Geschiedenis van den polder Het Grootslag.
27367: NOORDGOUWE. - Het Dorp Noordgouwe - Het Dorp Zonnemaire.
27386: NOORDGOUWE. - Het Huis de Pottere - Vrouw de Pottere's, of Konyers Huisjes.
20841: NOORDGOUWE. - Gemeente Noordgouwe.
18533: NOORDHOFF, R.. - Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde. Voor huis en school.
24232: NOORDHOFF, R.. - Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde. Voor huis en school.
27369: NOORDWELLE. - Het Dorp Noordwelle - Het Dorp Serooskerke in Schouwe.
20842: NOORDWELLE. - Gemeente Noordwelle.
34783: NOORDWIJK. - La Maison d'Ofhem appartenant à tres Noble Mire. Steven vander Does Seigneur de Noordwijk, Langeveld, ofhem etc. 't Huys Ofhem toebehorende den hoog edele Heer steven vander does Heere van Noordwijk, Langeveld, Ofhem etc.
32732: NOORDWIJKERHOUT. - Voorpoort der Abdye Leeuwenhorst/ Binnenplein der Abdye Leeuwenhorst, 1740.
33196: NOORDWIJKERHOUT. - Schravendam, appartenant au Sieur Nicolas Jacquin/ Schravendam toebehorende den Heer Nicolaas Jacquin.
33016: NOORDWIJKERHOUT. - De Kerk te Noordwykerhout, 1739/ De Kapelle te Langeveld, 1739.
21258: NOORDWIJKERHOUT. - D'Abdye van Leeuwenhorst.
20998: NOORLANDER, C.. - Architectuur Willem Noorlander.
34270: NOORT, MAARTEN VAN (RED.). - De torso in Nederland. De ontwikkeling van de torso vanaf Rodin tot heden.
27494: NOOTEBOOM, CEES, AND MIGUEL YBAÑEZ. - Het gezicht van het oog.
29253: NOOTEBOOM, CEES. - Het gezicht van het oog.
28928: NOOTEBOOM, CEES & BERG, JAN VAN DEN. - Rollende Stenen- Getijde.
32129: NOOTEBOOM, LEEN (SAM.). - Gedenkboek uitgegeven juli 1985 ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan van de Koninklijke Watersport Vereniging "De Kaag", 1910-1985.
32296: NOOY-PALM, H.. - Staphorster volk; cultureel-antropologische verkenning van een streekdorp.
29286: NOOYER, FLIP DE. - Bestemming Antarctica.
22318: NOPPEN, J.A. VAN. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
26296: NOPPEN, A. KZ. VAN. - Tafels, bevattende in kubieke ellen, den inhoud van vierkant bezaagd en rondhout van verschillende afmetingen, o wel, algemeene tafels, om den inhoud van parallelopipedums, vierhoekige piramiden, cilinders, afgeknotte kegels, bollen, vaten, enz., te berekenen, met bijgevoegde multiplicatie tafel, waarin alle producten van 2 x 2 tot 320 x 101101 voorkomen, eene intrest tafel, enz. ten gebruike van ingenieurs, constructeurs, magazijnmeesters, hout koopers, architecten, aannemers van publieke werken, landmeters, wijnroeijers, administrateurs, fabrikanten, kooplieden, enz.
25902: NOPPEN, J.A. VAN. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
25901: NOPPEN, J.A. VAN. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
28503: NORTH, ANTHONY. - An Introduction to Islamic Arms.
26662: NOUHUYS, J.W. VAN. - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr. Ms. Stoompakket Curaçao. Tweede deel, bijlagen.
30494: NÜSE, H.. - Sleutel van de verborgenheid der laatste tyden, of de Zegenpraal des Christendoms over alle volken der aarde.
26793: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1880..
26779: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1862.
26790: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1876..
26786: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1872.
26782: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1868.
26788: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1874.
26789: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1875.
26791: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1878.
26776: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1856.
26784: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1869.
26785: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1871.
21031: NUTTIN, JOSEPH. - Psychanalyse et conception spiritualiste de l'homme; une théorie dynamique de la personnalité normale.
24461: NUYTTENS, M.. - Inventaris van het Archief van de Abdij van Ename.
30379: NYHOFF, G.P.. - Schets van de ontwikkeling der Schelde. Rapport no. 1, zeearmen en beneden rivieren. Deel 1 en 2 + bijlagen.
33711: NYLANDT, PETRUS. - De Nederlandtse herbarius, of kruydt-boeck, beschrijvende de geslachten / gedaente / plaetse / tijt / oeffening / aert / krachten / en medecinael gebruyck van alderhande boomen / heesteren /boom-gewassen / kruyden / en planten / die in de Nederlanden in 't wilde gevonden / en in de hoven onderhouden worden. Alsmede de uytlandtsen, of vreemde Droogens, die gemeelijck in de apothekers winckels gebruyckt worden. Etc.
34528: NYROP, KR.. - Manuel phonétique du français parlé.
32663: NYS, JEF. - De Lustige Kapoentjes. Album 11.
33121: OBDAM. - Kerk te Opdam, 1726.
32194: OBER, K.G. & MEINRENKEN, H.. - Gynäkologische Operationen. Allgemeine und spezielle chirurgische Operationslehre, IX.
32870: OCHTEN. - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
30607: ODINK, H.W.. - Op reis. Verhalen en schetsen ten gebruike bij het aardrijkskundig onderwijs over Zeeland in de lagere school.
34775: OEGSTGEEST. - Le Chateau d'Endegeest, appartenant à Mire. Jacob vander Ryt Seigneur de Woestweesel Endegeest etc. 't Huys te Endegeest, toebehorende den Heer Jacob vander Ryt Heere van Woestweesel etc.
34778: OEGSTGEEST. - Peys voor Campen appartenant au Sieur et Mtre. Corneille van Campen. Peys voor Campen toebehorende den Heer en Mr. Cornelis van Campen.
34781: OEGSTGEEST. - La Maison de Campagne du Sieur Jean van der Meer. De Hofstede van den Heer Joan van der Meer.
34777: OEGSTGEEST. - Bly-geest appartenant au sieur et Mtre. Guillaume Paets fils de Jean. Bly-geesttoebehorende den Heer en Mr. Willem Paets Jans Soon
21900: OELMEBO, ERIK. - Marshallhjälpen. Samarbete för Fred frihet Högre Levnadsstandard.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

4/6