Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32079: HAZERSWOUDE. - 't Huis Stoopenburg, by Koudekerk.
26283: HEADLAM, J.W.. - De vredesvoorwaarden der gealliëerden.
33300: HEALY, PATRICK. - Virgil Grotfeldt. Including the series with Waldo Bien.
25232: HEATLEY, MICHAEL (ED.). - The illustrated encyclopedia of rock; the world's most comprehensive illustrated rock reference.
17414: HEATON, P.M.. - Welsh Blockade Runners in the Spanish Civil War.
31823: HEBERT-STEVENS, FRANÇOIS. - L'Architecture d'Aujourd'hui. Architectures Nordiques. 38e Année, Octobre-Novembre 1967.
13659: HECHT, H.. - Lehrbuch der Keramik; eine Darstellung der keramischen Erzeugnisse in ihrem technischen Aufbau.
23681: HECKER, W.. - Klassisch Woordenboek van Eigennamen uit de Grieksche en Romeinsche Mythologie, Geschiedenis, Letter- en Aardrijkskunde.
32714: HEDEL. - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler waard 1738. / 't Kasteel van Hedel.
32817: HEDEL. - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler Waard, 1738/ 't Kasteel van Hedel.
27735: HEEL, JAN VAN. - Uitzagen en kleuren. Map I.
27736: HEEL, JAN VAN. - Uitzagen en kleuren. Map II.
32753: HEEMSKERK. - Kerk te Heemskerk, 1740/ 't Dorp Heemskerk, 1740.
32750: HEEMSKERK. - 't Huis Marquette op de regterzyde, 1750/ 't Huis Marquette op de linkerzyde, 1750.
32746: HEEMSKERK. - Overblyfsels van 't Huis Oosterwyk by Wijk aan Duin, 1740/ Overblyfsels van 't Huis Oud Haarlem onder Heemskerk, 1740.
28232: HEEMSTEDE. - 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem 1752.
28248: HEEMSTEDE. - 't Huis te Heemstede, van agteren, 1752.
28247: HEEMSTEDE. - 't Huis te Heemstede, buiten Haarlem, van voren.
33138: HEEMSTEDE. - 't Dorp Heemstede, buiten Haarlem, 1752/ 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem, 1752.
33140: HEEMSTEDE. - 't Huis te Heemstede, buiten Haarlem, van voren/ 't Huis te Heemstede, van agteren, 1752.
28256: HEENVLIET. - Overblyfsel van het Slot Ravenstein te Heenvliet, 1749.
34593: HEER, FRIEDRICH. - Fritz Wotruba.
27241: HEER HENDRIKSKINDEREN, 'S. - Het Huis te Werf of Sr. Heer Hendriksburg. Het Huis te Watervliet.
30344: HEER ABTSKERKE, 'S. - 'Heer Abtskerke.
26301: HEER ARENDSKERKE, 'S. - s' Heeren Arendskerke - T' Zelve anders.
20721: HEER ABTSKERKE, 'S. - Gemeente 's Heer Abtskerke.
20722: HEER ARENDSKERKE, 'S. - Gemeente 's Heer Arendskerke.
27240: HEER ABTSKERKE, 'S. - S' Heer Abtskerke.
34870: HEERDEN, ERNST VAN. - Die sewe vrese. Verse deur Ernst van Heerden.
23682: HEEREN, A.H.L.. - Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt (Two parts 1.1/ 1.2 and 2.1/ 2.2, in three volumes).
33735: HEEREN, HANS. - Moet het een schildertje worden? Relaas van een Middelburger.
32816: 'S-HEERENBERG. - 't Slot te 's Heerenberg, 1743/ 't Huis Oploo by 's Heerenberg, 1743.
32815: 'S-HEERENBERG. - Kerk en Kasteel te 's Heerenberg, 1743/ Zeddamsche Poort te 's Heerenberg, 1743.
20828: HEERENHOEK, 'S. - Gemeente 's Heerenhoek.
32039: HEEREVEEN. - Gezigt bij het Heereveen de Halkenschans.
24368: HEERING, H.J.. - De religieuze toekomstverwachting, in het bijzonder in de Amerikaanse theologie.
23945: HEERING, J.. - Pelecypoda (and scaphopoda) of the pliocene and older-plistocene deposits of the Netherlands.
27206: HEERINGA, K., UNGER, W.S. , E.A.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, 1918.
33992: HEERINGA, K.. - Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, Heer van Geldermalsen. Overdruk uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1916.
10590: HEERKENS, P., EN W. VAN DER BEEK - Michel van Overbeeke; 30 jaar kunstenaarschap.
34699: HEES, P.M.G. VAN, ET AL. - Een blik op de Nederlandsche Volksschool naar aanleiding van een bezoek aan eenige instellingen van onderwijs in België en Frankrijk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1862.
25712: HEESWIJK, JEANNE VAN (SAM.). - De Verborgen Stad.
32110: HEESWIJK. - 'T Kasteel Heeswyk.
32464: HEETJANS, W.. - Gids voor Epe op de Veluwe. Met prentversiering.
19752: HEFTING, P.. - Klaas Gubbels. Werken op papier. Deel 1.
30998: HEFTING, VICTORINE. - Goeting.
33379: HEGEL, GEORG WILH. FRIEDR.. - Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Als Vorschule zur Encyklopaedie, mit einigen Anführungen und Anmerkungen zur Erlaeuterung, Verteidigung oder Berichtung für den akademischen Gebrauch herausgegeben.
31441: HEGENER, HENRI. - Patria's Luchtvaart-Album.
28763: HEGYI, LÓRÁND, IRSIGLER, KARL A., A.O.. - Hubert Schmalix.
20634: HEIDEMA, J.. - Grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen.
29739: HEIDEN, BAS VAN DER. - De stoomtram naar Oostvoorne. Deel 7.
29735: HEIDEN, BAS VAN DER. - De stoomtram op IJsselmonde. Rotterdam Zuid-Hoogliet-Barendrecht-Zwijndrecht. Deel 3.
24438: HEIJDEMAN, W.J. (SAM.). - Gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Middelbare Technische School "Amsterdam" (tevens kweekschool voor machinisten), 1878-1928.
26640: HEIJDEN, JAN VAN DER. - De Bilt en Bilthoven in oude ansichten, deel 2.
34968: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER. - Randfiguren uit de cartografie.
32426: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER. - De kaart van Nederland in de Franse tijd 1795-1814.
1582: HEIJERMANS, IDA - Prins Peter.
18241: HEIJMINK LIESERT, P.M. AND KEIJZER, M.J. DE. - 't Goy door de eeuwen heen.
31909: HEIJNSDIJK, J. & LATIERS, C.H.. - Horeca is mensenwerk 2. Organisatie en personeelsmanagement.
31908: HEIJNSDIJK, J. & LATIERS, C.H.. - Horeca is mensenwerk 1. Organisatie en personeelsmanagement.
27091: HEILBRUN, FRANÇOISE & NÉAGU, PHILIPPE. - Pierre Bonnard; photographs and paintings.
20829: HEILLE. - Gemeente Heille.
28238: HEILOO. - 't Huis Ypestein van agteren, 1730.
32751: HEILOO. - 't Huis Ypestein by Heilo, 1730/ 't Huis Ypestein van agteren, 1730.
31734: HEIMESSEN, C.F.H.. - Het spelende kind in en bij de woning.
11572: HEINE, H. - Buch der Lieder.
23201: HEININGEN, H. VAN. - Buren in de gemeentelijke herindeling van de West-Betuwe. Nota, naar aanleiding van het door Gedeputeerde Staten van Gelderland opgestelde plan voor gemeentelijke herindeling van de West-Betuwe.
20256: HEINKENSZAND. - T'Dorp Heinkensant.
27242: HEINKENSZAND. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
27243: HEINKENSZAND. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
20830: HEINKENSZAND. - Gemeente Heinkenszand.
27284: HELBERS, G.C.. - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 1000-jarig bestaan van Overschie.
32501: HELBIG, W.. - Das Homerische Epos aus den Denkmälern erläutert. Archäologische Untersuchungen.
18696: HELDER, JOHANNES. - Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de bronnen der synoptische Evangelieën.
32900: HELFERICH, H.. - Atlas und Grundriss der traumatischen Frakturen und Luxationen.
26920: HELLENBROEK, ABRAHAM. - De evangelische Jesaia, ofte des zelfs voorname evangelische prophetien in haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond. Derde deel.
10436: HELLENS, F. - Henri Evenepoel.
22430: HELLER, MARTIN, GELPKE, ANDRÉ & GÖRLICH, ULRICH (ED.). - Die Klasse; Studienbereich Fotografie, Schule für Gestaltung Zürich.
15056: HELLER, M.P.. - Musikalische, Der, Zoo; ein musikalisches Bilderbuch für Klavier von M.P. Heller, Op. 95.
32120: HELLEVOETSLUIS. - 'T Dorp Nieuw Helvoet.
21076: HELLEVOETSLUIS. - Hellevoetsluis. Van de Reede gezien.
27859: HELLWALD, FRIEDRICH VON. - Natuurlijke geschiedenis van den mensch. 2 delen compleet.
30118: HELM, CLEMENTINE. - Op verkeerde paden en andere schetsen voor jonge dames.
35220: HELM, WIM & KEES SLAGER. - De Wijk. De Molukse gemeenschap van Oost-Souburg.
16594: HELMERS, J.F. AND HELMERS, J.F.. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
10764: HELMOND, B.L. VAN - Mas'oud du Tour'Abdin; un mystique Syrien du XVe siècle; étude et texte.
33047: HELMOND. - Markt te Helmond, 1740.
33038: HELMOND. - 't Kasteel te Helmond/ Binnen Plein van 't Kasteel, 1730.
29692: HELSLOOT, JOHN. - Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867-1896.
13505: HELWIG, H.. - Bandversierders; over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
33111: HEM. - De Stede Hem, 1726.
33329: HÉMON, FÉLIX. - Oeuvres diverses de la Fontaine.
34637: HENDERICKX, SJEF & DINGS, NICOLAS. - Het Opperste Kleed.
31193: HENDRICKX, JEF. - Catalogus van de Bibliotheek 1987. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde v.z.w.
34631: HENDRIKS, W.L. & SCHOO, H.J.. - Nederlandsche Schoolkalender 1920 september 1921.
28686: HENDRIKSE, CEES (SAM.). - Tekens aan de Wand. Chinees Nieuw Realisme en Avant-Garde in de Jaren Tachtig en Negentig.
32309: HENDRIKSEN, E., E.A.. - 30 Jaar Topografische Atlas Ede. Schilders uit de gemeente Ede legden plekjes, ambachten en folkloristische gebruiken vast.
27931: HENDRIX, P.. - Het schoone Pascha. Indrukken over het Russisch-Orthodoxe Paaschfeest.
23658: HENDRIX, HARALD EN STUMPEL, JEROEN (RED.). - Kunstenaars en opdrachtgevers (Utrechtse Renaissance Studies II).
14321: HENDSCHEL, A.. - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek.
11264: HENGEL, JAC. VAN - Specimen juridicum inaugurale, de Tribus Majoriani Novellis.
19087: HENGEL, W.A. VAN. - Laatste leerredenen, aan mijne leerlingen van vroeger en later tijd opgedragen door W.A. Van Hengel.
32109: HENGELO. - t' Dorp Henghel.
34042: HENGST, D. DEN (RED.). - Van Homerus tot van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling. Lampas jubileumnummer.
20723: HENGSTDIJK. - Gemeente Hengstdijk.
34397: HENKET, N.H., SCHOLS, CH. M. EN TELDERS, J.M.. - Waterbouwkunde, derde deel (4e gedeelte), afd. XIV- Berekening der bruggen. Inclusief platenatlas.
23328: HENKET, N.H., SCHOLS, CH. M. EN TELDERS, J.M.. - Waterbouwkunde, eerste deel, afd. VII- Bevloeiingen. Inclusief platenatlas.
20584: HENNEBO, ROBERT. - Verzamelde dicht-werken van Robert Hennebo. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven, verrijkt.
35057: HENNEKEIJ, J.A., MOOR, M.P. DE, SLUIS, M. VAN DE & VERCOUTEREN, J.I. (SAM.). - Onbegrensd verleden. Retranchement & Terhofstede.
18412: HENRICH, FERDINAND. - Neuere Theoretische Anschauungen auf dem Gebiete der Organischen Chemie.
31785: HENRY, OSCAR. - Le Guide du Touriste en Belgique 1925.
17613: HENRY, FR.. - Het Book of Kells. 126 Afbeeldingen in kleur en 75 illustraties in zwart-wit met een toelichting door Françoise Henry.
22145: HENS, FRANS. -
33120: HENSBROEK. - Kerk te Hensbroek, 1726.
19911: HERAIN, KAREL. - Malír Max Svabinský; dvacet pet obrazu spoznámkami o dobe a dile.
25565: HERALDICUS. - Lijf- en wapenspreuken, van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders, enz. Bijeengebracht, vertaald en met opgave van bronnen en verdere aanteekeningen voorzien door Heraldicus.
24714: HÉRAUX, JEAN. - Van koets tot stroomlijn; geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel.
30633: HERCKENRODE, LÉON DE. - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye, auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciennes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
12866: HERDE, R. DE, AND B. PELEMAN. - Schelde - Leie - Noordzee.
21404: HEREMANS, J.F.J.. - Nederlandsch-Fransch woordenboek.
13987: HERION, P.. - Schmücken; ein Urtrieb aller Völker.
24442: HERKLOTS, J.A.. - Natuurlijke historie van Nederland, deel II; de weekdieren en lagere dieren.
24454: HERKLOTS, J.A.. - Natuurlijke historie van Nederland; de weekdieren en lagere dieren, deel I en II.
28348: HERMAN, JOSEPH. - Modern kunstsmeedwerk, ontworpen en geteekend door Joseph Herman, architect te Amsterdam. Ontwerpen voor modern ijzeren inrij-, tuin-, balkon-, trap- en deurhekken, uithangborden, paneelvullingen, koorhekken, hijschhaken, lantaarns, muurankers, gas- en electrische kronen, deurbeslag, enz., enz. Compleet in 5 afleveringen.
31813: HERMANS, HEIN, DEELE, PAUL VAN, SCHEEN, CHRIS, ZONDAG, HENK & LEEUWEN, JACQUES VAN (SAM.). - Stylos-exkursie Finland, 18 juli-9 augustus 1964.
25247: HERMANS, WARD. - Het boek der stoute waarheden.
13814: HERMANS, H., AND J. WOLTJER. - Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis.
18742: HERMANS, WILLEM FREDERIK.. - Mandarijnen op zwavelzuur (+ supplement).
35167: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur.
4253: HERMANS, G.. - Inondations des Polders Zélandais 12 Mars 1906.
30964: HERMITE, R. L'. - L'expérience et les théories nouvelles en résistance des matériaux.
34798: HERREBAUT, J.. - Du parallélisme des variations sensitives subjectives de la pression sanguine avec les variations barométriques. De l'asthénie entravée.
34799: HERREBAUT, J.. - Chimiatrie minérale pathogène. De l'emploi thérapeutique des sels de zinc.
34800: HERREBAUT, J.. - Introduction à l'etude de la susceptibilité.
34801: HERREBAUT, J.. - Étude plus approfondie des états de névrose. La fermentation magnétique/ La dissolution magnétique/ Les faits du magnétisme en général.
29832: HERRERA, HAYDEN. - Frida Kahlo. Die Gemälde.
26937: HERS, J.F.PH. & TERPSTRA, J.L.. - Stress; medical and legal analysis of late effects of World War II suffering in the Netherlands.
27217: HERST, SONJA, TIESING, FRANK, PERRÉE, ROB & BECHT, FRITS (RED.). - Honderd jaar Nederlands stoelontwerp 1895-1995.
21079: HERTOGENBOSCH, 'S. - 'S Hertogenbosch. St. Antonius-Kapel.
33033: 'S-HERTOGENBOSCH. - De Markt en 't Stadhuis te 's-Hertogenbosch/ De Groote of St. Jans Kerk te 's-Hertogenbosch, 1732.
28696: HERVEY, J.. - Theron en Aspasio of reeks van Godvrugtige gesprekken en brieven, over de gewigtigste, noodigste, en nuttigste onderwerpen. Complete set van 4 delen.
32278: HERVEY, J.. - Hervey's Mengelingen: of Verzameling van Kleene Geschriften...... Met 's Mans Karakter, Lof en Gedagtenis, en een Aenhangsel van opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven.Twee delen.
25286: HERVILLY, ERNEST D'. - L'ile des parapluies; aventures du gate-sauce Talmouse.
27139: HERWAARDEN, C.J.M. VAN & BROEKHOVEN, WIM VAN. - Creoon.
18194: HERWEIJER, W.A. AND HOEK, A.P. VAN DEN. - Vijfhonderd jaren Herweijer.
35063: HERWERDEN, J.D. VAN. - Ervaringen en mededeelingen op een nog geheimzinnig gebied.
34210: HESSE, HERMANN. - Der Dichter.
17071: HESSELINK, H.G.. - Geschiedenis der tramwegen in Zeeuwsch-Vlaanderen 1887 - 1949.
34978: HETEREN, MARJAN VAN & JAN DE MEERE. - Fredrik Marinus Kruseman 1816-1882. Painter of Pleasing Landscapes.
32818: HEUKELUM. - Het Huis te Heukelum, 1750/ Het Huis te Heukelum van een andere zyde, 1750.
21266: HEUKELUM. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwijk ziende.
21267: HEUKELUM. - Het Steedje Heukelum aan de Linge.
28240: HEUKELUM. - Het Huis te Heukelum, 1750.
28239: HEUKELUM. - 't Huis te Heukelum van een andere zijde, 1750.
21268: HEUKELUM. - Henkelom, met de overblyfsel van de Veer-Poort.
21270: HEUKELUM. - Heukelom aan de Linge.
32866: HEUKELUM. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwyk ziende, 1750.
32859: HEUKELUM. - Het Steedje Heukelum langs de Linge te zien, 1750.
34067: HEUL, JOOP TER (RED.). - Praten en breien. Maandblad voor handwerkkunst. 15 nummers, diverse jaargangen.
32867: HEUMEN. - 't Kasteel te Heumen, 1741.
33082: HEUSDE, PH. W. VAN. - De Socratische School of Wijsbegeerte voor de Negentiende Eeuw. De Encyclopedie. Inhoud: Proeve van Wijsgeerige Navorsching omtrent 's Menschen Zielsvermogens en hunne Overeenstemming, eerste en tweede stuk. Derde en vierde deel: "Wijsgeerige navorschingen in de Talen-Overzigt der Encyclopedie- De Metaphysica
31803: HEUSS, THEODOR. - Hans Poelzig. Lebensbild eines Baumeisters.
15445: HEUSSEN, VAN RIJN. - Oudheden en Gestichten van Zeeland, Behelzende De Oudheden, opkomsten, en benaamigen van de eylanden onder Zeeland behoorende, en van de Steden en Dorpen, in die eylanden gelegen: beneffens de Stichtingen der geestelijke Gebouwen, Kerken, Abdyen, Kloosteren, Kapellen: de Kerk- en Klooster-oversten, geleerde mannen, enz. II: Van de Oudheden en Gestichten van de eylanden Borsselen, Schouwen, Zuidbeveland, Tertolen, en van de onderhoorige Steden en Dorpen. Uyt het Latyn vertaald, En met Aantekeningen opgehelderd, Door H.V.R. 1 deel.
29864: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN & SINDEREN, WIM VAN. - Photography! A special collection at Leiden University.
34153: HEUVEL, H.W.. - Willem Sluyter van Eibergen. Beelden uit het Achterhoeksche leven in de 17e eeuw.
34953: HEYNING, KATIE. - Turbulente tijden. Zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw.
30195: HEYSE, JAN. - Pinksterkermis.
24755: HEYSE, JAN. - De legende van Westenschouwen
7901: HIEL, EMANUEL - Historische Zangen en Vaderlandsche Liederen.
31196: HIETKAMP, H.W.. - De buitenplaatsen van de Manteling. Een studie naar verleden, heden en bouwstenen voor de toekomst van de buitenplaatsen en landgoederen in de gemeente Domburg.
34866: HIJWEEGE, ERIK & O'HANLON, REDMOND. - Noir.
31679: HILGEMANN, EWERDT & HOEKSTRA, JAN. - Kunstpublikatie. A mgazine by artists. Year 1, no. 1, 1978. Ryszard Winiarski about Polish avant-garde in the 20th century.
32549: HILHORST, REINOUD. - De Amstelkerk. Voorlopige reconstructie van de bouwhistorie.
27266: HILL, PENELOPE. - Tuinen van heden; vernieuwende tuinarchitectuur in Europa.
29091: HILPRECHT, HERMANN B.. - Die Ausgrabungen in Assyrien und Babylonien. 1. Teil bis zum Auftreten De Sarzecs.
33130: HILVERSUM. - Het Dorp Hilversum, 1739.
15142: HIMMELHEBER, G.. - Biedermeier furniture.
21924: HINZ, GERHARD. - Peter Josef Lenné und seine bedeutendsten Schöpfungen in Berlin und Potsdam.
20515: JOUY ET HIPPOLYTE. - Guillaume Tell; grand-opéra en trois actes.
30757: TE RANGI HIROA (PETER H. BUCK). - An introduction to Polynesian anthropology. Bulletin 187.
26284: HITLER, ADOLF. - Rede, gehouden door den Führer Adolf Hitler in den Artushof te Dantzig, 19. September 1939.
26983: HITLER, ADOLF. - "Het jonge Duitschland wenscht arbeid en vrede". Redevoeringen van Rijkskanselier Adolf Hitler, den leider van het nieuwe Duitschland.
18185: HITTORF, W.. - Über die Wanderungen der Ionen Während der Elektrolyse. Erster Teil. Zweite Hälfte. Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften. Nr. 21. Nr. 23.
30637: HOBI, URS, FREULER, REGULA, FELDER, SABINE, A.O. (ED.). - Art Suisse du XXe siècle. La Collection de la Nationale Suisse Assurances.
21504: HOBMA, S.S.. - Ons eerst begin in rechtlijnig- en bouwkundig teekenen; ten dienste van: bouwkundig teekenonderwijs, herhalingsonderwijs en zelfoefening.
20725: HOEDEKENSKERKE. - Gemeente Hoedekenskerke.
20124: HOEDEKENSKERKE. - Hoedekenskerke. - 'T Zelve anders.
15878: HOEFER, F. A.. - Wandelingen door Oud-Zwolle.
30849: HOEFER, F. A.. - Bouwkundig Tijdschrift. Deel XXIV, deel 50 der bouwkundige bijdragen. Tweede stuk.
33981: HOEFER, F.A. & KESTELOO, H.M.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Achtste deel, eerste stuk.
32976: HOEFNAGEL, A.J.. - Glyoxylic acid, a key chemical..
26859: HOEK, P.P.C.. - Verslag van den staat der Nederlandsche zeevisscherijen over 1910. Extra bijlage: rapport over schelpdierenvisscherij en schelpdierenteelt in de Noordelijke Zuiderzee.
31722: HOEK, JULIE & REDEKE, H.C.. - Flora van Helder. Handleiding tot het bestemmen der in en om Helder, huisduinen en het koegras wildgroeiende en op openbare plaatsen algemeen aangeplante kruiden, heesters en boomen.
33189: HOEK, JULIE & REDEKE, H.C.. - Flora van Helder. Handleiding tot het bestemmen der in en om Helder, huisduinen en het koegras wildgroeiende en op openbare plaatsen algemeen aangeplante kruiden, heesters en boomen. Inclusief eerste supplement. Lijst van sedert de uitgave van de flora tot het einde van 1903 nieuw gevonden planten.
20831: HOEK. - Gemeente Hoek.
32005: HOEKSEMA, DAAN & OOSTERHOFF, P.A.E.. - Daan Hoeksema's gebonden prenten, met versjes van P.A.E. Oosterhoff. "Het Maanmannetje; 'n wondere maanreize".
32589: HOEKSTRA, O.. - De hofstede Donkerzicht. Gedenkschrift betreffende vijf generaties Leendertse op de hofstede Donkerzicht te Kamperland, 1810-1995.
22860: HOEN, PIETER 'T. - Nieuwe proeve van kleine gedichten voor kinderen. ( Op de 6 afzonderlijke stukjes vermeldt het titelblad: Nieuwe proeve van klijne gedichten voor kinderen.)
30930: HOENEVELD, HERMAN. - Helmut Newton. Portretten/ Portraits.
29611: HOET, JAN, E.A.. - Arttaste.
35158: HOET, JAN & OSWALD OBERHUBER. - Oswald Oberhuber.
27878: HOET, JAN (SAM.). - Retrospectieve tentoonstelling Jan Burssens.
4081: HOEVEN, J. VAN DER - Leerboek der Dierkunde, ten dienste van het middelbaar onderwijs.
18170: HOEVEN, J. VAN DER. - Handboek der dierkunde.
16875: HOF, J.J.. - De Geschiedenis der Luchtscheepvaart.
24141: HOF, ANNIE EN JAN. - De loopbaan van ons leven, deel één.
15197: HOFDIJK, W.J.. - Geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde voor gymnasiën en zelf-onderricht.
32693: HOFDIJK, W.J. & DERCKSEN, J.M.E. (SAM.). - Aurora muzen-almanak. Jaarboekjen voor 1878.
16463: HOFDIJK, W.J.. - Kronijk der Kennemer Vrijbuiters.
3906: HOFDIJK, W.J. - Aurora; jaarboekjen voor 1867.
19022: HOFF, AUGUST. - Thorn Prikker und die neuere Glasmalerei.
35033: HOFF, J.W. VAN 'T, H.J. IKKINK, W. KWELDAM, S. SIMONSE & M.A. VAN VARIK. - Een en ander over de land- en tuinbouwcoöperatie op Walcheren.
33635: HOFFMAN, F.J.. - IJs op den veenplas.
26727: HOFFMANN, IDA (ED.). - Le Symbolisme Russe, la Rose Bleue.
29241: HOFFMANN, FRANZ. - De Drie Vrijwilligers.
33872: HOFFMANN, KURT. - Stahltreppen/ Steel stairs/ Escaliers métalliques . 125 Beispiele konstruktiv und formal interessanter Lösungen aus 14 Ländern. Mit 140 Fotos + 65 Blatt Werkzeichnungen.
27549: HOFFMANN, IDA (ED.). - Het Russische symbolisme, de Blauwe Roos.
34376: HOFFMANN, GRETL. - Architektturführer Stuttgart und Umgebung. Ein Führer zu 380 historischen und modernen Bauten. Mit 254 Lichtbildern, 125 Grundrissen und Lageplänen sowie 2 Orientierungskarten.
8030: HOFFMANN, HERBERT - Gaststätten. Cafés und Restaurants, Ausflugs- und Tanzlokale, Bars, Trink- und Imbißstuben aus Deutschland und dem Ausland.
17828: HOFFMANN, HERBERT - Sitzmöbel aus sechs Jahrhunderten. 423 Stühle, Sessel, Bänke und Sofas aus Deutschland, England, Frankreich, Holland, Italien, der Schweiz und Skandinavien.
19356: HOFFMANN, DIETER. - Ernst Hassebrauk; Leben und Werk.
30788: HOFINGER, WILHELM. - Monographie der Französischen Briefmarke. Band I & II.
10865: HOFINGER, M. - Le Congrès du Lac Anavatapta (vies de saints bouddhiques); extrait du Vinaya des Mulasarvastivadin Bhaisajyavastu, I: Légendes des Anciens (Sthaviravadana).
29377: HOFMAIER, JAMES. - Andy Warhol. Stereo Types; 1950s Diptych Drawings.
25171: HOFMAN, A., GROBBEE, D.E. & LUBSEN, J.. - Klinische epidemiologie.
25170: HOFMAN, A., GROBBEE, D.E. & LUBSEN, J.. - Klinische epidemiologie.
34753: HOFMAN, WIM. - Op de boerderij (een prentenboek).
34257: HOFMANN, WERNER, SINOWATZ, FRED, ET AL. - Austria Biennale di Venezia 1980. Valie Export. Dokumentations-Ausstellung des österreichischen Beitrags zur Biennale Venedig 1980.
21955: HOFMANN, WALTER. - Einiges Europa Trägt Wohlstand.
31327: HOFSTEDE, G.. - Machine-onderdeelen. Beknopt leer- en handboek.
26947: HOFTEN, TEJA VAN. - De Horizon, Mijn Huid.
26948: HOFTEN, TEJA VAN. - Een gepast antwoord.
26945: HOFTEN, TEJA VAN. - Oevers.
27962: HOFWEGEN, H. VAN. - Schaakmat. Den Haag-Moskou 1948.
15370: HOGERHEIJDE, M.R.. - The molecular environment of low-mass protostars.
23479: HOGERWAARD, M.B.G.. - Memorie over de verdediging van de Zeeuwsche oevers.
3508: HOGERWAARD, M.B.G. - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860, deel 1-8 en 12.
32567: HOGG, IAN V. & WEEKS, JOHN. - Pistolen aus aller Welt. Enzyklopädie der Pistolen und Revolver seit 1870.
32132: HÖGLER, HANS. - Die vaginale Radikaloperation des Carcinoma colli uteri nach Schauta-Amreich.
33265: HOHL, REINHOLD. - Collección Beyeler. Centro de Arte Reina Sofía, 24 Mayo-24 Julio 1989.
33242: HOHL, REINHOLD. - Black and White. From Manet to Kiefer.
34505: HOLDEN, JOSEPH (ED.). - An introduction to physical geography and the environment.
27874: HOLDER, ALFRED. - Dat lyden ende die passie ons heren Jhesu Christi.
34649: HOLDSTOCK, ROBERT & EDWARDS, MALCOLM. - Buitenaardse landschappen.
28395: HOLL, IMRE. - Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda.
21751: HOLLAND. - Fresiae Haereditariae à Mosa in Kinnemum quae hodie Hollandia sub Henricis et Suevis. Auctore Mensone Alting.
20656: HOLLAND. - Holland.
31206: HOLLAND. - Holland.
21687: HOLLAND. - Rhinolandiae. Amstelandiae.
21688: ZUID-HOLLAND. - Kaart van de Provincie Zuid-Holland. Blad VII. Goederede.
21686: NOORD-HOLLAND. - Noordt Hollandt.
26047: HOLLANDER, PAUL DEN. - Les Pyramides du Nord.
34891: HOLLANDER, DICK. - Hurwenen in de Waalstroom van de geschiedenis. Een dorp in de schaduw van Europa.
19809: HOLLÄNDER, TOVE AND KAITAVUORI, KAIJA. - Tuula Lehtinen 'The day of the false king'.
4180: HOLLESTELLE, A. - Geschiedkundige beschrijving van Tholen en Omstreken; samengesteld naar de oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land.
33995: HOLLESTELLE, A. & LABAN, P.. - Inventaris van het oud-archief der stad Tholen, bevattende een chronologische opgaaf en omschrijving van de charters, oorkonden, rekeningen, enz. daarop betrekking hebbende.
22218: HOLLESTELLE, A.. - De drie merkwaardige schellingen; het Schild, Het Lam en de Gulden van Gewicht, of de Munten van 3, 2 1/2 en 2 tremissen, met de daarmede in verband staande Pondenstelsels. Uitvoerige beschrijving van het Middeleeuwse Pond- of Geldwezen. Met tal van berekeningen, zoo voor het bepalen van het gewicht, als voor de waarde van oude munten.
22278: HOLLESTELLE, A. - Geschiedkundige beschrijving van Tholen en Omstreken; samengesteld naar de oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land.
33437: HOLLESTELLE, A. - Geschiedkundige beschrijving van Tholen en Omstreken; samengesteld naar de oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land.
33501: HOLLESTELLE, LEO & MEIJER, ALBERT (RED.). - Zeeuwen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland.
32032: HOLLUM. - T' Dorp Hollum. / De Buuren te hollum.
26971: HOLME, C. GEOFFREY. - Children's toys of yesterday; special winter number of "The Studio".
29993: HOLME, CHARLES (ED.). - The art-revival in Austria."The Studio", special summer number 1906.
30956: HOLMES, RAND H.. - Comix. No. 1.
30643: HOLMSTRÖM, RICHARD, ROTH, STIG & SVENSSON, S. ARTUR (ED.). - Göteborg.
32939: HOLSTE, FRIEDRICH. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 5: Der frühhallstattzeitliche Bronzegefäßfund von Ehingen. Mit 1 Karte und 65 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln.
32474: HOMANN OLESEN, ALFRED & KJAER, OLE V.. - Thverá- en islandsk torvegard.
30767: HOMEROS. - Homeros' Odyssee. In Nederlandsche hexameters overgebracht door P.C. Boutens.
32650: PICHARD/ LOB/ HOMERUS. - Odysseus.
26828: HOMMES, K.J.. - De invloed van licht op de ontleding en de opsporing van bloed in verband met gerechtelijk onderzoek.
28539: HONNEF, KLAUS, SCHLÜTER, BRIGITTE & KÜCKELS, BARBARA (ED.). - Die verlassenen Schuhe.
32067: HONSWIJK. (HOUTEN). - De kerk te Honswyk.
3402: D'HONTENISSE, MARNIX - Door water en vuur. Een verhaal uit de bezettingstijd.
20832: HONTENISSE. - Gemeente Hontenisse.
29359: HOOF, ADA VAN (RED.). - "Voor later". Neeltje Flipse-Roelse (1921-2008), fotografe.
23333: HOOF, WERNER VAN (SAM.). - Stroomversnelling; de Antwerpse haven tussen 1880 en nu.
20726: HOOFDPLAAT. - Gemeente Hoofdplaat.
32323: HOOFT, C.G. 'T, ET AL. - 24 Gezichten uit oud-Amsterdam. Herinnering aan de historische tentoonstelling Amsterdam 1925.
20886: HOOFT, P.C.. - P.C. Hoofts Sonnetten.
18553: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. De schilderijen-Verzameling in het Museum Fodor.
18440: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen uit de verzameling van het Rijks-Museum, te Amsterdam.
18432: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Verzameling J.C.J. Drucker in het Rijks-Museum.
18434: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen van Pieter De Hoogh in Buitenlandsche verzamelingen.
18435: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Retrospectieve Tentoonstelling.
27967: HOOFT, B.H. VAN 'T. - Das höllandische Volksbuch vom Doktor Faust.
33216: HOOFT, P.C.. - P.C. Hóófts Henrik de Grote. Zyn leven en bedryf.
30415: HOOFTMAN, HUGO. - Nederlandse vliegtuig encyclopedie, no. 10. Fokker C-X, onze "strategische verkenner" van mei 1940.
30416: HOOFTMAN, HUGO. - Nederlandse vliegtuig encyclopedie. Burgerluchtvaart in Nederland. Het vooroorlogse civiele register, deel 2: van H-NAFA tot PH-AIZ.
35195: HOOGENDIJK JZ., A.. - De grootvisscherij op de Noordzee.
33942: HOOGENDONK, M., ET AL. - Else Berg (1877-1942). Schilderijen, aquarellen en tekeningen.
34694: HOOGENDOORN-BEKS, W.J.M. & HATTINGA VERSCHURE, J.C.M.. - De Hattinga's en hun topografische atlassen. Map 6. Overzichtskaarten van Zeeland en de Zeeuwse Eilanden.
34958: HOOGENDOORN-BEKS, W.J.M. & HATTINGA VERSCHURE, J.C.M.. - De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Mappen 1 tot en met 10. Overzichtskaarten van Zeeland en de Zeeuwse Eilanden/ Kaarten van Brabant/ Vlaanderen/ Zuidhollandse Eilanden/ Baronie van IJsselstein/ Walcheren/ Steden en vestingen in Oost-Nederland.
31032: HOOGERHUIS, O.W., E.A.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Goes/ Kloetinge. Serie Zuid-Beveland, deel 1.
28168: HOOGERHUIS, O.W., KOOPS, R.L., FAAS, A.F., E.A. (RED.). - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Serie West Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 1: Sluis/ Heille/ St. Anna ter Muiden/ Retranchement.
28991: HOOGERHUIS, O.W., E.A.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Hulst/ St. Jansteen. Serie Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 1.
35077: HOOGEWERFF, G.J.. - Benozzo Gozzoli.
22067: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche schilderkunst. Vol. I-IV.
33108: HOOGKARSPEL. - Kerk van Hoogkarspel, 1726.
15595: HOOGSTRATEN, M. VAN (ED.) A.O. - The International Molinological Society (T.I.M.S.), Transactions Third Symposium, The Netherlands May 1973.
33101: HOOGWOUD. - 't Dorp Hoogtwoude, 1726.
17727: HOOIJDONK, R.J. VAN. - Over kanaries en volière-vogels.
34321: HOOLHORST, A., HINTE, J. VAN & CORNELIS, J.CH. (RED.). - Heemkundige Kring West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1963/64.
33744: HOOP JR'S ZN., A. VAN DER. - Gedichtjes op Geboorte,- Nieuwjaars- en Bruiloftsfeesten en gebeden voor de jeugd.
25184: HOOP JR'S ZN., A. VAN DER. - Liederen.
25625: HOORN, CAREL MAAIJO VAN. - Levinus Lemnius 1505-1568, zestiende-eeuws Zeeuws geneesheer.
32790: HOORN. - De Ooster-Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Ooster-Poort van binnen, 1726.
32789: HOORN. - De Koe-Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Koe-Poort van binnen, 1726.
32787: HOORN. - De Groote Kerk te Hoorn, 1726.
32788: HOORN. - De Noorder Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Noorder-Poort van binnen, 1726.
32778: HOORN. - De Hoofd-Poort of Tooren te Hoorn, 1726/ De Wester-Poort te Hoorn van buiten, 1726.
21078: HOORN. - Hoorn. De Binnenhaven.
28325: HOOZEE, ROBERT, BOWN-TAEVERNIER, SABINE & HEIJBROEK, J.F.. - James Ensor. Tekeningen en prenten.
26033: HOPPEN, KELLY, BATTEN, BILL & CHISLETT, HELEN. - Effets de matières, inspirations design d'intérieur.
25188: HOPWOOD, VAL. - Acupuncture in physiotherapy.
14375: HORATIUS FLACCUS, Q.. - Q. Horatius Flaccus. Recensuit et interpretatus est Io. Caspar Orellius. Editio minor. Vol 1, 2.
31369: HORN, D. & GAST, S. DE. - Leerboek der Natuurkunde ten dienste van het lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Eerste en tweede deel in 1 band.
13390: HORN, P.. - Geschichte der persischen Litteratur.
25512: HORNY, HENRIETTE (ED.). - Daniel Gutierrez; Interfenzen V, Paradigma Geometrie.
34480: HORODISCH, IGOR. - Portfolio 1985. Albert Verburg.
26405: HORST, MARLEEN H.J. VAN DER. - Compensation for improvements; the Roman Dutch law in Sri Lanka.
34068: HORST, TILEMAN VAN DER & SCHENK, JAN. - Theatrum machinarum universale of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens.
14184: HORST, K. VAN DER. - Illuminated and decorated Medieval manuscripts in the University Library, Utrecht; an illustrated catalogue.
27547: HORST, AREND JAN VAN DER. - Il gioco delle simmetrie in giardino.
14762: HORSTIUS, JAC. MERLO, AND L.V.R.. - Lusthof der Ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige Oeffeningen en Uitmuntende Gebeden: In het Latyn, onder den naam van Paradisus Animae, uitgegeven, Door den Welëerwaardigen en Hooggeleerden Heer Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen. Daar na in 't Fransch vertaald: en Nu uit het Fransch in 't Nederduitsch overgezet, door L. v. R.
31654: HORVAT-PINTARIC, VERA. - Dusan Dzamonja.
24092: HOSEY, GENE. - The gravity of titles; selected poems by Gene Hosey.
30435: HOSMAN, C.M.H.. - Psychosociale problematiek en hulpzoeken. Een sociaal-epidemiologische studie ten behoeve van de preventieve geestelijke gezondheidszorg.
21961: HOTZ, EMIL. - Towards a better future. European Recovery Program.
20552: HOUBAKKER, JOANNES. - Twintig weldoorwrochte predikatien, over verscheide texten der H. Schriftuur. Tweede stuk.
34819: HOUTEN. - Het Huis Heemstede. - Heemstede van agteren te zien.
34839: HOUTEN. - Het Huis Oud- Wulven.
31167: HOUTERMAN, J.N. (SAM.). - Zeeland 1940-1945: bibliografie/ Zeeland 1940-1945: bibliography, including the Battle of the Scheldt, Sept.-Nov. 1944.
27918: HOUTMAN, ERIK, SOMER, PATRICIA DE, E.A.. - Antwerpse jenevers en likeuren.
26609: HOUVEN VAN OORDT, H.C. VAN DER & VISSERING, G.. - De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee.
25191: HOUWELINGEN, J.C. VAN, STIJNEN, TH. & STRIK, R. VAN. - Inleiding tot de medische statistiek.
20446: HOUWINK, ROEL. - Ongeregeld goed; gedichten van Roel Houwink.
31108: HOUWINK, ROEL. - Herinneringsalbum aan mijn schooljaren op de Zeister schoolvereeniging, 1 september 1934 tot 9 juni 1939.
14767: HOVEN, THÉRÈSE (RED.). - Onze Meisjeswereld; Tijdschrift voor Meisjes van 12-16 jaar. First year, 1904.
14506: HOVY, L.. - Ceylonees plakkaatboek; plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796. I: Voorwerk, Teksten 1-269. II: Teksten 270-690, Nawerk
33658: HOVY, L.. - Ooltgensplaat. Een ambachtsheerlijkheid tijdens de republiek.
22390: HOWARD, PETER. - Iso File 2- Saracen; a pictorial round-up.
33517: HOWARD, MARTIN. - Walcheren 1809. The Scandalous Destruction of a Britsh Army.
13929: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A.. - Houtsnijwerk; 56 platen bevattende 145 afbeeldingen.
29475: HUBBARD, HESKETH. - Colour block print making from linoleum blocks.
22967: HUBERI, ULRICI (HUBER, ULRICUS). - Institutiones historiae civilis, Quae continent summam rerum toto Orbe Gestarum ab ortu Imperiorum, usque ad medium saeculum à Christo nato decimum septimum: in tres partes distinctae. Editio nova, ex postrema Auctoris ante obitum cura, multis locis aucta & emendata, quam recensuit Zacharias Huber, Vlr. Fil. Ictus, & Antecessor Frisius
34253: HUBERT, H.J.. - De etsen van Jozef Israëls. Een catalogus.
30875: HUBERTI, GÜNTER (ED.). - Von Caementum zum Spannbeton. Beiträge zur Geschichte des Betons. Band I. Teil A: Vom Caementum zum Zement, Teil B: Die erneuerte Bauweise, Teil C: Der Spannbeton.
34262: HUBREGTSE, SJAAK, BREUKER, WILLEM, ET AL. - Willem Breuker Kollektief celebrating 25 years on the road.
6681: HUËT, DAN. THEOD. - Inhuldiging van Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Erfstadhouder, Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. als Erf-Heer van Vlissingen, op den Vden Junij MDCCLI. Met toestemminge en goedkeuringe der Ed. Achtb. Regeeringe derzelver stad, uit echte stukken beschreeven. Met koperen plaaten versierd.
24560: HUFFEL, N.G. VAN. - Encyclopedisch handboek der graphische werkwijzen ten dienste van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaren der kunsten en verzamelaars van prentkunst.
30192: HUGHES, RUPERT, ADAMS, SAM H., ABBOT, ANTHONY, AND OTHERS. - President Roosevelt's detective roman.
23754: HUGHES, ROBERT. - Amerika's visioenen; het epos van de Amerikaanse kunst.
33764: HUGO, CHARLES. - Victor Hugo's Zeeuwse reize.
34910: HUGO, VICTOR. - Napoléon le petit.
31688: HUGOKÉ. - hugoKé. Made in Belgium. Biennale di Venezia 1980/ Venice Biennial.
7042: HUGUENIN, P. - Schweizer Uhrmacherkunst.
7041: HUGUENIN, P. - Suisse, La, horlogère.
18975: HUGUIER, FRANÇOISE. - En route pour Behring
20988: HUIG, G.C. (SAM.). - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945.
19759: HUIJZENDVELD, FRANS. - Die Ostafrikanische Schweiz. Plantages, planters en plattelandsontwikkeling in West-Usambara, Oost-Afrika, ca. 1870-1930.
29385: HUISMAN, JOYCE & HEINS, MATTHIJS. - Piet Boon.
24223: HUITEMA, T.. - De voorspraak (shafa'a) in den Islam.
33127: HUIZEN. - Het Dorp Huizen in Gooiland van den Tafelberg te zien, 1739.
20180: HUIZINGA, J.. - Verzamelde werken (deel V, VI, VIII & IX).
32519: HUIZINGA, J., HARTE, N.J. ET AL. - Ter Neuzen en de omgeving. Naar aanleiding van het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden binnen-scheepvaartcongres.
26548: HUIZINGA, J.. - Verzameling van 18 artikelen door J. Huizinga.
24891: HULKENBERG, A.M.. - Gezichten in Zuid-Kennemerland.
33798: HULLU, J. DE. - Uit het leven van den Cadzandschen landbouwer in vroeger dagen.
33876: HULLU, J. DE. - De Hofsteden van Schoondijke en hunne bewoners in vroeger en later tijd.
30065: HULLU, J. DE. - De hofsteden van Biervliet en hunne bewoners in vroeger en later tijd.
33833: HULLU, J. DE. - De Belgische aanvallen op Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in 1830 en 1831.
29517: HÜLSER-STÖHR, ANGELIKA, WYSOCKI, ULRIKE VON, OSTERMANN, CHANTAL, AO.. - Dipl. Ing. Angelika Hülser-Stöhr. Architektin.
27316: HULST, ROGER D', BAUDOUIN, FRANS, AERTS, WILLEM, A.O.. - L'erection de la croix, Pierre Paul Rubens.
30522: D'HULST, LUC. - Glazen Tuinen. Oranjerieën, Serres, Wintertuinen.
27253: HULST. - T' Plan van Hulst met zijn onderhorige Forte Mitsgaders De Attaque der France gedaan.
34797: HULST. - Kerk en stadhuis te Hulst.
27249: HULST. - Hulst.
20833: HULST. - Gemeente Hulst.
25025: HULZEBOS, BRAM. - Een nacht.
34353: HULZEN, JOHAN VAN. - Tjahaja. Kitab batjaan oentoek sekolah rendah boemipoetera.
29383: HUMBERT, RAYMOND & JACQUELINE. - L'art insolite; arts et traditions populaires.
35145: HUMEAU, EDMOND. - L'amour en tête. Poèmes.
32819: HUMMELO. - 't Huis Enghuizen by Hummel, 1743/ 't Dorp Hummel by Doesburg, 1743.
32201: HUNEKE, F.. - Krankheit und Heilung anders gesehen. Mit Bildanhang.
23808: HURRELBRINCK, ABRAHAM LAMBERTS, BRUGMANS, P.A., E.A.. - Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt.
20812: HUSAREN.. - K. K. Oesterreichische Husaren.
12233: HUSE, NORBERT. - Neues Bauen 1918 bis 1933; moderne Architektur in der Weimarer Republik.
23632: HÜSKEN, M.. - Keukentheorie voor de banketbakkerij.
19979: HUSSON, ANTONIUS MARIE. - The bats of Suriname.
11951: HUTYRA, F. VON, UND J. MAREK - Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. I: Infektionskrankheiten, Krankheiten des Blutes und der Blutbildung, der Milz, des Stoffwechsels, der Harnorgane und der Zirkulationsorgane. II: Krankheiten der Atmungsorgane, der Verdauungsorgane des Nervensystems, der Bewegungsorgane und der Haut.
19152: HUURDEMAN, D. (BEW.). - De Nederlandsche Paus Adriaan VI.
31164: HUUSSEN JR., AREND H.. - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht 1795-1838. (La codification du droit de mariage aux Pays-Bas, 1795-1838). Geschiedenis en analyse van de ontwikkeling van de huwelijkswetgeving en van de opvattingen omtrent huwelijk en gezin op het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Avec un resumé en français.
30488: HUYDECOPER, B.. - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius.
32308: HUYGEN, C.A.. - Gewestelijke bouwkunst als spiegel van gewestelijke geschiedenis. Fotokaartenserie nr. 2. 50 Kastelen Midden- en Noord Limburg.
28468: HUYGENS, CHR. (A. O.). - Recueil Van de Militaire Ordres Van Syne Hoogheydt den Heer Prince van Orange. (Convolute:bound with more titles; see description:)
24305: HYLTÉN-CAVALLIUS, GUNNAR & STEPHENS, GEORGE. - Svenska folksagor.
30221: HYMAN, CLARISSA. - De Joodse keuken. Recepten en verhalen uit de hele wereld.
27832: HYMANS, HENRI. - Les villes d'art célèbres, Gand & Tournai.
31614: HYNDERICK, LE CHEVALIER. - Cour d'Appel de Gand de la surveillance spéciale de la police. Discours prononcé par M. le Chevalier Hynderick, procureur général a l'audience solennelle de rentrée du 4er Octobre 1891 et dont la Cour a ordonné l'impression.
22254: ICKS, ROBERT J.. - Modern US armored support vehicles; tracked carriers, amphibians & self propelled artillery
29056: IE, KHO LIANG. - Klaas Gubbels.
22933: IE, KHO LIANG. - Klaas Gubbels.
21390: IEPENDAEL, WILLEM VAN. - Liederen van den zelfkant.
13636: IGS. - Headlines; IGS supertypes collection, I, II. + Bodytypes; IGS Bodytypes collection, I-III.
34070: IJSPEERT, C.F.. - Peladjaran Bahasa Indonesia. Untuk sekolah rendah. Deel 4.
34071: IJSPEERT, C.F.. - Peladjaran Bahasa Melajoe. Oentoek sekolah boemi poetera. Deel V.
18379: IJSSELING, M.A. AND SCHEYGROND, A.. - De zoogdieren van Nederland. Deel I en II.
32015: IJSSELMONDE. - Ysselmonde
21156: IJSSELMONDE. - Ysselmonde.
32117: IJSSELSTEIN. - 't Huis 's Heerendyk en de stad Ysselstein in 't verschiet.
32072: IJSSELSTEIN. - 't Kasteel te Ysselstein.
32879: IJSSELSTEIN. - 't Huis 's Heerendyk en de stad Ysselstein in 't verschiet, 1744.
32880: IJSSELSTEIN. - De Stad Ysselstein, van den hoogen biezen Dyk te zien/ De Stad en 't Kasteel Ysselstein, buiten de IJssel Poort te zien, 1744.
32846: IJSSELSTEIN. - 't Kasteel te Ysselstein, 1744/ 't Kasteel te Ysselstein.
32847: IJSSELSTEIN. - De Yssel Poort te Ysselstein, 1744/ De Benskooper Poort te Ysselstein.
32118: IJZENDIJKE. - 't Steedje Yzendyke te zien van de Juffrouwen Schans.
20759: IJZENDIJKE. - Gemeente IJzendijke.
3206: IJZERMAN, HERMIEN - Jaapje, het avontuurlijke aapje.
14467: NEDERLANDSE VERENIGING VAN ILLUSTRATOREN. - Illustrator 3; jaarboek 1997.
22059: IMMERZEEL, J. JUNIOR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden. Eerste deel.
31652: INFIESTA PÉREZ, MANUEL, LLIMONA RAYMAT, ENRIQUE, MASCARÓ VINETS, JOAQUÍN, ET AL (ED.). - Cuadernos de arquitectura, no. 26; Gaudí.
30246: INGELSE, LOURENS. - De genaderlijke leidingen Gods met zijne uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren, in de jaren 1776 tot 1779, ontstaan door de begunstiging der Roomsch-Katholieken te Vlissingen en de gewelddadige invoering der Nieuwe Psalmberijming te Westkapelle, met de gestrenge vervolging van hen, die aan de Oude Berijming gehecht bleven.
14821: INGELSE, L.. - Merkwaardige Bekeeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse, in leven landbouwer op de Hofstede in den Oranjepolder, eiland Walcheren, tengevolge van de zware vervolging en verbanning, hem en zijne lotgenooten aangedaan, wegens hunne gehechtheid aan de Oude Psalmberijming, tijdens de invoering der Nieuwe Berijming te West-Kapelle, Anno 1774-1776, door hem zelven te boek gesteld.
21729: INGLEHART, RONALD, BASAÑEZ, MIGUEL AND MORENO, ALEJANDRO. - Human values and beliefs: a cross-cultural sourcebook; political, religious, sexual and economic norms in 43 societies: findings from the 1990-1993 world values survey.
26905: INGWERSEN, INGWER. - Om byens traeer.
24327: INNES, MIRANDA. - Schoonheid uit de lappenmand; een wereldreis langs patchwork en quilttradities.
26287: INSTALLÉ, HENRI. - De betovering van de Vrouw. H.C. Agrippa: een magiër op de feministische toer ten tijde van Margareta van Oostenrijk.
27123: GEODAETISK INSTITUTS. - Danmark i 1: 100.000. Generalstabskort, Bog I Det Nordlige Jylland.
22628: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22631: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan).
22633: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22630: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan).
22629: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22559: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Onderzoekingen met den Zeethermometer, als uitkomsten van wetenschap en ervaring, aangaande de winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22560: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Mededeelingen uit de journalen aangaande bijzondere meteorologische verschijnselen, havens, banken, enz., in sommige gedeelten van den oceaan, als uitkomsten van wetenschap en ervaring.
32888: IRELAND, SAMUEL. - A Picturesque Tour through Holland, Brabant, and part of France, made in the autumn of 1789.
25378: IRSIGLER, KARL (ED.). - Ernesto Tatafiore.
31391: IRVING, WASHINGTON. - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus + Aanhangsel (5 delen).
26007: ISACCO, ENRICO (ED.). - Krishna, the divine lover; myth and legend through Indian art.
32227: ISELER, PAUL. - Les débuts d'André Gide vus par Pierre Louÿs. Avec une lettre d'André Gide a l'auteur et de nombreuses lettres inédites de Pierre Louÿs a André Gide.
31106: ITJESHORST JZ., J.. - De werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre, in de jaren 1576 tot 1582.
34647: IVANOVIC, LJUB.. - La Serbie du Sud. Dessins.
23643: IVOI, PAUL D'. - Jud Allan, de ridder der duisternis.
12317: IZ, FAHIR. - Eski Türk Edebiyatinda Nazim. XIII. yüzyildan XIX. yüzyil ortasina kadar yazmalardan secilmis metinler. I Divan Siiri.
12318: IZ, FAHIR. - Eski Türk Edebiyatinda Nesir. XIV. yüzyildan XIX. yüzyil ortasina kadar yazmalardan secilmis metinler. I.
30444: JAANUS, H.. - Verbaal klassiek conditioneren van evaluatieve reacties, associatieve en cognitieve aspecten.
19818: RAAD VAN BEHEER NEDERLANDSCHE JAARBEURS (SAM.). - Herinneringsalbum 'Eerste Nederlandsche Jaarbeurs', 26 febr./ 10 maart-Utrecht-1917.
32878: JAARSVELD. - Jaarsveld, van de Overzyde der Lek te zien, 1750.
20643: JACKS, HEINRICH. - Zerstörter Feindwärts; Kriegsfahrten zwischen Eismeer und Biscaya.
17137: BIBLIOPHILE JACOB. - Les Turquoises poésies, contes et nouvelles par le bibliophile Jacob.
32012: SINT JACOBIPAROCHIE. - St. Jacobi Parochie.
24819: JACOBS, HERM. J. (RED.). - Voor de jeugd, weekblad voor meisjes en jongens; 1e jaargang, nrs. 27 t/m 52 (ingebonden).
31933: JACOBS, JULIUS. - Eenigen tijd onder de Baliërs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hygiène, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok.
33385: JACOBS, ROEL & VERNIEUWE, JAN. - Brugge. Een stad in de geschiedenis.
23438: JACOBSEN, WALTER, INGHELBRECHT, LEON, BEAUPREZ, GEORGES, E.A. (RED.). - 50 Jaar beroepsvereniging van zee- en kustloodsen 1945-1995.
16871: JACOBSEN, HANS-ADOLF, HANS DOLLINGER (ED.). - Der Zweite Weltkrieg in bildern und dokumenten. Vol.I (1): Erster Band: Der europäische Krieg 1939-41. Vol.II (2): Zweiter Band: Der Weltkrieg 1941-43. Vol.III (3): Dritter Band: Sieg Ohne Frieden 1944-1945.
35064: JACOBSON, I.. - De electriciteit en hare techniek voor den vakman en hen die het willen worden. Naar de nieuwste bronnen bewerkt.
34746: JAFFÉ, H.L.C.. - Catalogus De Schorpioen (Ad Molendijk, Guillaume Lo-A-Njoe, Frans J. de Boo, Karl I. Pelgrom, Roger Chailloux, Jan Sierhuis, Pierre van Soest, Leo de Vries, John Grosman & Aat Verhoog).
26294: JAFFÉ, H.L.C.. - Friedlaender in het Frans Halsmuseum.
18046: JÄGER, GUSTAV [ED.]. - Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie und Ethnologie. Mit Holzschnitten. Erster Band: Aal-Byzeres.
22323: JÄGGLI, MARIO. - Il delta della maggia e la sua vegetazione.
24499: JALHAIJ, PASCAL, VERKERK, CORRIE & VERLAAN, JOS. - Proeven met Pascal; aan tafel bij Restaurant Vermeer.
28054: JAMES, LAWRENCE. - The Middle Class; a history.
6843: JAMES, T.G.H. - Hieroglyphic texts from Egyptian Stelae etc., part 9.
34618: JANS, ADRIEN. - De Montmartre a Montparnasse. Céleste Albaret. François Carco. Miss Clifford Barney. André Salmon. Maria Van Rysselberghe. Paul Fort. André de Richaud.
26868: JANSE BZ., L.. - Tafelen, bevattende 946 afstanden van 44 der voornaamste sterren, verbeterd voor aberratie, eigen beweging en refractie, ten gebruike bij het onderzoek naar de fouten van spiegel-instrumenten/ Korte beschouwing der spiegel-instrumenten en der methoden om hunne fouten te vinden. Twee titels in één band.
22725: JANSEN, JOS & BAXTER, ANDREW (ED.). - Creating value by design facts from Philips design.
26166: JANSEN, FRANS & KEIJZER, FEIKE DE (SAM.). - Golden Earring.
31548: JANSENII, CORNELII. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia editio ultima.
27809: JANSKY, DONALD M.. - Spectrum management techniques. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume II.
23992: JANSMA, REIN. - Stairs.
26202: JANSSEN, HANS & JOOSTEN, JOOP M.. - Mondrian de 1892 à 1914; les chemins de l'abstraction.
33594: JANSSEN, H.Q.. - De kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden. Eerste en tweede deel in 1 band.
28142: JANSSEN, HANS & SINDEREN, WIM VAN (SAM.). - De Haagse School.
17618: JANSSEN, H.Q.. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen, eene geschiedkundige proeve.
19727: JANSSEN, A.J.. - T. Antoninus Pius; grepen uit de beschaving der oudheid XXV.
31423: JANSSEN, L.J.F.. - Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Tweede deel, tweede stuk. De Romeinsche beelden en gedenksteenen van Zeeland.
33495: JANSSEN, JAC. TH.J. - Bommen op Zeeland.
34220: JANSSEN, SERVIE. - Het Massief.
23179: JANSSENS, GERARD. - Orientalia Gandensia VI; contribution to the verbal system in old Egyptian; a new approach to the reconstruction of the Hamito-Semitic verbal system.
20850: SINT JANSTEEN. - Gemeente St. Jan Steen.
17444: JANUS (ED.). - Man Ray.
29781: JARRASSÉ, DOMINIQUE. - Rodin. De hartstocht voor de beweging.
30110: JARRETT, BRENT (ED.). - At the Still Point. Photographers from the Manfred Heiting Collection. Volume II, Part 1, 1916-1968.
26596: JASPERS, G.J.. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
32164: JASPERSE, P.. - Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 2.
32163: JASPERSE, P.. - Sint-Maartensdijk in oude ansichten.
29766: JAVA, MELATI VAN (RED.). - De Huisvriend. Geïllustreerd maandblad. Jaargang 1893.
34803: JAVANE, FAITH & BUNKER, DUSTY. - Numerology and the divine triangle.
20776: JAYANAMA, DIREK. - Siam and World War II.
35041: LE CORBUSIER & P. JEANNERET. - Oeuvre complète 1934-1938.
31599: JELGERSMA, D.G.. - Wijsgeerige strijdschriften.
28370: JELSMA, SIMON. - Liefde in opstand. 32 Gedichten van Simon Jelsma.
33376: JENNINGS, GUY. - Impressionist Painters.
17495: JERCHOW, FRIEDRICH. - 100 Jahre Unterweser Reederei 1890-1990.
15594: JESPERSEN, A. (ED.) A.O. - Transactions of the 2. International Symposium on Molinology, Danmark may 1969.
30896: JOANNE, P.. - Belgique. Collection des Guides-Joanne, Guides-Diamant.
27391: MATTHEI MARCI LUCAE & JOANNIS. - De heylighe Euangelia.
31330: JOBST, PHIL. CHRISTOPH. - Denkschrift zum 150 Jähr. Bestehen der Firma C.C. Meinhold & Söhne G.M.B.H. Dresden. Nachfolgern der 1526 von Wolfgang Stöckel errichteten Buchdruckerei.
30787: JODJANA, R.A.. - Ruimte, essentie van liefde.
29709: JOHNE, SVEN (ED.). - Leben und Sterben in Ostdeutschland und anderswo/ Life and Death in East Germany and the Rest of the World.
28642: JOHNSON, PHILIP, A.O.. - Peter Eisenman & Frank Gehry.
34475: JOHNSON, CROCKETT. - Barnaby. A cartoon book.
18854: JOLLY, RUDOLF. - Atlas zur Mikroskopischen Diagnostik der Gynäkologie nebst einer Anleitung und erläuterndem Text von Priv.-Doz. Dr. Rudolf Jolly.
14032: JOLY, N.. - Dessins et tableaux de maîtres; avec la participation du Musée Pouchkine.
23939: JONATHAN - Waarheid en Droomen. Met tien etsen door Wilm. Steelink.
4456: JONATHAN - Waarheid en Droomen. Met tien etsen door Wilm. Steelink.
12995: JONCKBLOET, W.J.A.. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. I-VI.
28542: JONCKBLOET, W.J.A.. - Vanden Vos Reinaerde.
33891: JONCKBLOET, W.J.A.. - Vanden Vos Reinaerde.
35224: JONES, FREDERICK & EDGAR N. KIERULFF (ED.). - The Architect and Engineer. Volume 105, number 1. April 1931.
32937: JONES, LOUISE (ED.). - Comix International # 5. Eight full color classic horror stories.
13413: JONES, E.B.. - Instrument technology, vol. I-III. !: Measurement of pressure, level, flow and temperature. II: On-line analysis instruments. III: Telemetering and automatic control.
28190: JONES, SYDNEY R.. - Old houses in Holland.
24878: JONES, GARETH (ED.). - The Blackwell Companion to Modern Theology.
29483: JONG, SJOERD DE. - Veensch Verleden II (of: "van wie ben jij d'r één?").
33630: JONG, A.M. DE. - De wereldreis van Bulletje & Boonestaak. Ouwe Hein's avonturen/ Onder de Barbarijsche zeeroovers/ In de Sargasso-zee.
34893: JONG HZN., MURK DE. - Joan Derk van der Capellen. Staatkundig levensbeeld uit de wordingstijd van de moderne demokratie in Nederland.
20546: JONG, D. DE, KOBEL, H. EN SALIETH, M.. - 'Nieuwe beschryving der Walvisvangst en Haringvisschery'. Heruitgave in facsimile.
24388: JONG, DIRK DE. - Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften, verschenen in Nederland en Vlaanderen en in de Nederlandse taal elders, in de periode 1956 tot en met 1960 met aanvullingen over de jaren 1945 tot en met 1955. 3 Delen, compleet (A-L, M-Z en repertorium en titelregister).
24383: JONG, DIRK DE. - Brinkman's catalogus van boeken, die gedurende 1951 tot en met 1955 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken. 3 Delen (A-L, M-Z en repertorium en titel-catalogus).
8676: JONG, H. DE - Computer-supported analysis of scientific measurements.
25114: JONG, H.W.M. DE. - Demonische ziekten in Babylon en bijbel.
21968: JONG, S. DE. - IJssel & Berkelflora; in het voetspoor van David de Gorter.
23953: JONG, J.D. DE, KUYL, O.S., HAGEMAN, B.P., A.O.. - Mededelingen van de geologische stichting, nieuwe serie no. 15.
26911: JONG, D. DE, SALIETH, M. EN AA, CORNELIS VAN DER. - Atlas van de Zeehavens der Bataafsche Republiek en die van Batavia en Onrust. Facsimile-editie.
19111: DE JONG, JON. - 1000x 30x30 April, of hoe het elke dag verder gaat.
13908: JONG, E. DE E. A.. - Miniaturen. Middeleeuwse manuscripten.
33364: JONGE, C.H. DE. - Het costuum onzer voorouders.
33527: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE. - Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw.
22104: JONGE- COHEN, TH. E. DE. - De dimerie der fronttanden; een bijdrage tot de morphogenese van 's menschen gebit (overdruk uit het T.v.T. XXXVIII jaargang, afl. 8/9 aug. sept. 1931).
33654: JONGE, JAN DE. - Van Hoogstammen en Land en Heren van Stand. Een geschiedenis van de fruitteelt op Zuid-Beveland. De Zeeuwsche Fruitteelt Maatschappij.
15448: JONGE, J.C. DE. - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen, Luitenant-Admiralen van Zeeland.
34512: JONGE, KO DE & LINDEN, JACOB VAN DER. - "Het Zelfportret". 15 jaar Zeeuws Kunstenaars Centrum 1975-1990.
34679: JONKER, J.. - Het dorpsleven in Zoutelande en de drie buitenwijken tot de 2e Wereldoorlog.
20403: NIEUW EN SINT JOOSLAND. - De Heerlykheyt van Nieu Land.
27363: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
32713: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
27362: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
21769: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - Gemeente Nieuw- en St. Joostland
16258: JOOSTING, J.G.CH.. - Inventaris van het Oud-Archief der Nijmeegsche Broederschappen.
26719: JOSEPHSON, MATTHEW. - Ruth Gikow.
30419: FLAVIUS JOSEPHUS. - Joodsche Oudheden of Historie der Joden.
26425: JOUFFROY, ALAIN (ED.). - XXe siècle- nouvelle série- XXXVIe année- no. 42: Le surréalisme I.
26424: JOUFFROY, ALAIN (ED.). - XXe siècle, nouvelle série- XLe année, no. 50: Panorama Italie 78.
26168: JOUFFROY, ALAIN (ED.). - Hommage à Dali (avec une lithographie de La Bataille de Tétouan d'après originale de Dali).
34543: JOUFFROY, ALAIN, ET AL. - Enrico Baj. De begrafenis van de anarchist Pinelli.
27485: JOYEUX, CH. & SICÉ, A.. - Précis de médecine des pays chauds.
10826: JUCQUOIS, G. - Phonétique comparée des dialectes moyen-babyloniens du nord et de l'ouest.
23659: JUDA, ANNELY. - Configuration 1910-1940 and seven Tatlin reconstructions.
32450: JUDIN, JUERG M., JENTSCH, RALPH & MCCLOSKEY, BARBARA. - George Grosz. Die Jahre in Amerika 1933-1958.
16203: JUIN, HUBERT. - Dessins érotiques de Bertrand II
34401: JULIÀ, IGNACIO. - Feed-back. The Velvet Underground: legend, truth.
28283: JUNG, C.H., DAMME, M.H., E.A.. - Volk in Nood. 5 Jaren Nederlandsche historie.
25050: JUNGMANN, J.A.. - Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de buitengewone zitting van 1840, gehouden van 4 augustus tot 5 september 1840. Iste & IIe Deel, "Verslag der handelingen van de dubbele Tweede Kamer, benevens kort verslag van het verhandelde in de Eerste Kamer der Staten-Generaal"/ "Bijlagen van het verslag der handelingen van de dubbele Tweede Kamer".
21489: JURDANT, JEAN-MARIE. - Les jardins aquatiques; un rêve, un défi, une découverte!
34812: JUTPHAAS.. - 't Huys Wynesteyn by Utrecht 1754. - Het huis Wynestein.
34672: JUTPHAAS. - Het Huis Stormdijk.
9731: KAHN, G. - La peinture galante en France au XVIIIe siècle: François Boucher; Jean Honoré Fragonard.
29905: KAINER, HELMUTH. - Holzuhren. Vergleichende Untersuchungen an Schwarzwälder und Schweizer Holzuhren. Furtwanger Beiträge zur Uhrengeschichte, Band 2.
25498: KAISER, J.W.. - Beleving van het evangelie als inwijding in de mysteriën van Jezus Christus; verduidelijkt door ontsluiering van het evangelie naar Marcus.
23032: KAISER, P.J.. - Eenige onderzoekingen betreffende tijdmeters, naar aanleiding van den aankoop in 1887, ten behoeve der Nederlandsche marine.
24182: KALFF, MARTIN, E.A.. - Oud-Holland, wegwijzer met printverbeeldingen.
32482: KALFF, MARTIN. - Onbekende vrienden.
15694: KALFF, MARTIN - In 't hartje der stad; oud en nieuw Amsterdam.
27903: KALININ, M.I.. - Was hat die Sowjetmacht den Werktätigen gegeben.
28879: KALK, EISSE. - Bouwmeesters met draagvlak. Architectenbureau Van Stigt.
23569: KALKMAN, TON EN HAVER, HENK. - Luister, het Fort vertelt; Kustfort IJmuiden.
27236: KALSHOVEN, L.G.E.. - De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië. In twee delen.
28766: KAM, WOUTER VAN DER. - Niel Steenbergen; schepping in beelden.
16985: KAMBER, ANDRÉ, HARRY ZELLWEGER AND KATHERINA VATSE. - Mauboulés. Skulpturen - Collagen.
34864: KAMER, H.N.. - Schepen op schaal. Nautische geschiedenis en modelbouw.
34667: KAMERIK. - Het dorp Kamerik.
25620: KAMPEN, N.G. VAN. - Geschiedenis van den Vijftienjarigen Vrede in Europa, sedert den vrede te Parijs in 1815 tot op de tweede Fransche omwenteling in 1830. Twee losse delen (compleet).
22504: KAMPEN. - Kampen. Gezigt aan de kade bij de IJsselbrug.
33214: KAMPEN, N.G. VAN. - Gedenkboek van Nederlands moed en trouw gedurende den Belgischen opstand.
24840: KAMPEN, N.G. VAN. - Vaderlandsche karakterkunde, of karakterschetsen van tijdperken en personen, uit de Nederlandsche geschiedenis, van de vroegste tijden af tot op de omwenteling van 1795. Vol. 1 & 2.
30673: KAMPEN. - Kampen.
692: KAMPHUIS, G. - Kerstmis 1943; gedicht.
20554: KAMPMANN, RÜDIGER MARIA. - Gesichte des Athanasius Pernath; ein Zyklus in Bildern von Helmut Wenske.
31268: KAN, J.B.. - Historisch-geographische atlas.
30574: KAN, JAN. - De geschiedenis van het produktie-, toeleverings- en hoveniersbedrijf "De Betho". Van lijkenhuisje tot "Klein Frankrijk"
15000: KAN, J.B.. - Historisch-geographische atlas, ten gebruike bij Streckfuss, Geschiedenis der wereld.
29231: KAN, A.H., GELDEREN, H. VAN, E.A.. - Archief vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
30239: KANE, BOB. - Batman en Robin de wonderjongen. 100 pagina's spanning en avontuur.
20538: KANN, M.. - Der Arzt im Hause; ein Wegweiser zur Bekämpfung und Verhütung von Krankheiten.
26017: KANTER, J. DE. - Altoosdurende almanak of tijdwijzer/ Geschiedenis, bijzonderheden, verklaring en samenstelling van den almanak.
33478: KANTER PHIL. ZN., J. DE. - De Franschen in Walcheren.
31283: KANTER PHIL. ZN., J. DE. - Handboekje voor de ingezetenen der Provincie Zeeland, inhoudende: vergelijking der aldaar in gebruik geweest zijnde maten en gewigten met die van het metrieke of nieuwe Nederlandsche stelsel.
10610: KANTER, J. DE, EN J. AB UTRECHT DRESSELHUIS - De Provincie Zeeland.
13315: KANTER, J. DE, EN J. AB UTRECHT DRESSELHUIS - De Provincie Zeeland (2 vols.)
31396: KAPANDJI, I.A.. - Bewegingsleer aan de hand van tekeningen van de werking van de menselijke gewrichten. Deel III: de romp en de wervelkolom.
20600: KAPELLE. - Capelle en't Huis te Bruëlis.
34820: KAPELLE. - Overblyfsels van de Kerk te Bakendorp. - Het slot Brueelis.
20125: NIEUWERKERK EN KAPELLE. - 'T Dorp Nieuwerkerk in Duiveland. - Kapelle in Duiveland.
27295: KAPELLE. - Het Slot Maalstede bij Kapelle - Het Huis Barbistein bij Heinkensant.
20253: KAPELLE. - De Kerk te Kapelle.
27294: KAPELLE. - T' Dorp Kapelle - T' Zelve Anders.
20836: KAPELLE. - Gemeente Kappelle.
29834: KARABELNIK, MARIANNE (ED.). - Stripped Bare. Der entblösste Körper in der zeitgenössischen Kunst und Fotografie.
35173: KARLSTRÖM, TURE. - Gävle Stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
31683: KARMARSCH, K. & HEEREN, FR.. - Technologisch woordenboek of volledige handleiding voor alle takken van fabriekwezen en volksnijverheid. Eerste deel (van 3).
24146: KAROW, O.. - Die Architektur als Raumkunst.
29066: KARSCH, PROF. DR.. - Flora der Provinz Westfalen. Ein Taschbuch zu botanischen Excursionen für Schulen und zum Selbstbestimmen.
18431: KARSEN, ED.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen van Jozef Israëls in Nederlandsche verzamelingen.
24613: KARSTEN, G. AND H. SCHENCK. - Vegetationsbilder. Reihe 1-17.
19010: KARSTEN, HERMANN. - Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Mit Einschluss der fremdländischen medicinisch und technisch wichtigen Pflanzen, Droguen un deren chemisch-physiologischen Eigenschaften. I, II.
31736: KARWATH, JULIANE. - Das Feuer hinter dem Berge.
27349: KASHTI, YITZHAK. - The socializing community; disadvantaged adolescents in Israeli youth villages.
25246: KASTEN, FRIEDRICH W.. - Szczesny; Malerei und Zeichnung auf Papier 1969-1989.
31419: KATALIN, NÉRAY (ED.). - Stúdio '83/1. A fiatal képzömüvészek Stúdiójának kiállítása Budapest, Ernst Múzeum. 1983. augusztus 19- szeptember 11/ Stúdió '83/1. Exhibition of the Young Artists' Studio, Budapest, Ernst Museum, 19 August-11 September 1983.
33688: KATE, J.J.L. TEN. - Mozaïek. Sneldichtjens.
28482: KATE, J.J.L. TEN. - Nieuwe Bladen; Italië, uit het dagboek der reisherinneringen van J.J.L. ten Kate.
16673: TEN KATE HERMANSZ, LAMBERT. - Het Leven Van Onzen Heiland Jezus Christus; in-een-getrokken Uit eene nieuwlyks onderzochte schikking van Overeenstemming der Vier Euangelisten, Waer in elk byna volkomen zyne orde behoud. Alles In de Bewoording van de Dordregtsche Overzetting: Met Eenige weinige Inlasschingen in onderscheiden Letters, tot klaerder aentooninge van den Samenhang der redenen. Benevens Ondergevoegde Aenwyzingen der gelykluidende Texten, en Aenmerkingen tot verklaringe en tot opwekkinge van Gemoedelykheid.
23219: KATE, J.J.L. TEN. - Mozaïek; nog eens een nieuw Verjaardag-Album.
30434: KATS, ERIK. - Metaforen en methodologieën. Ontwikkelingen in praktijkgericht onderzoek.
20837: KATS. - Gemeente Kats.
20727: KATTENDIJKE. - Gemeente Kattendijke.
33199: KATWIJK. - Lieu de plaisance appartenant à Monsr. Vander Kaa a Catwyk/ Lustplaats toebehorende den Heer Vander Kaa tot Katwyk binnen.
21265: KATWIJK. - 't Huys te Zant by Katwyk.
33197: KATWIJK. - Lieu de plaisance du Sieur Carolus Boeurs baillif des deux Catwyks et le Zand/ Lustplaats van den Heer Carolus Boeurs, Balliuw van beide de Katwyken en 't Zand (Buitenplaats Hofwijk).
33198: KATWIJK. - La Maison du tres Noble Guillaume Baron de Liere, Seigneur des deux Catwyks le Zant, Carnis, & &/ 't Huys van den Hoog Edele Heer Willem Baron van Liere, Heere van beide de Katwyken en 't Zandt Carnis & &.
25337: KAVAFIS, K.P.. - Vier gedichten.
25338: KAVAFIS, K.P.. - Vier gedichten.
25339: KAVAFIS, K.P.. - Vier gedichten.
25340: KAVAFIS, K.P.. - Vier gedichten.
25336: KAVAFIS, K.P.. - Vier gedichten.
14071: KÄYSER, J.D.. - Voordrachten over tropische huidziekten.
29890: KEERE, PIETER VAN DEN. - Germania Inferior.
28933: KEIJSER, JAN. - Lang leve Dick Wessels.
27383: KEIJZER, ROB & SMIT ART-STUDIO, TIMOTHY (ED.). - Keijzer; recent oil paintings.
32169: KEIKES, W.H.. - Zierikzee. Toestanden van destijds.
26608: KELDERMAN, P.H.. - Parasolzwammen van Zuid-Limburg, Nederland; lepiota s.l. excl. macrolepiota.
25258: KELK, C.J.. - Katryn, een Jan Klaassen-spel.
33150: KELLER, GERARD. - Italië. Van de Alpen tot de Etna.
14620: KELLER, GERARD. - Amerika in beeld in geschrift; Canada.
25017: KELLER, GERARD. - Vreemd en eigen; geïllustreerd maandschrift; tweede jaargang, II.
22997: KELLER, GERARD. - Zwitserland, naar schetsen van Woldemar Kaden.
21191: KELLER, MAX. - Revolution der Technik Evolutionen des Rechts; Festgabe zum 60. Geburtstag von Karl Oftinger.
14322: KELLER, GERARD. - Kunstkronijk; uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. N.S., 2nd year.
17230: KELLER, GERARD. - Amerika in beeld en schrift. Ten Oosten van de Mississippi.
30502: KELLER, GOTTFRIED. - Zeven Legenden.
28223: KEMP, JOHANNES VAN DER. - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de evangelische Godtzaligheit aangedrongen.
34868: KEMP, MATHIAS. - Stroomversnellingen.
25774: KEMP, JOHANNES VAN DER. - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de evangelische Godtzaligheit aangedrongen.
24920: KEMPEES, J.C.J.. - Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing.
28178: KEMPEES, J.C.J.. - Beginselen der cijferkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing. Eerste en tweede stukje in 1 band.
33984: KEMPEN, JAN. - Rapsodie in rood.
24836: KEMPER, P.H.. - Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland.
29646: KEMPERDICK, STEPHAN & LAMMERTSE, FRISO. - De weg naar Van Eyck.
34848: KEMPERS, MART. - Hi Ha Canada.
32445: KEMPERS, BRAM. - De schepping van Melle. Visionair realist in de wereld van moderne kunst.
31687: KENIS, JAN. - Patrick Merckaert.
12516: KENNEDY, EDW.. - Partial denture construction; a text book describing the technics of impression taking and the construction of that type of removable partial dentures which are supported and retained by external attachments.
33523: KENNETH, MELCHIOR. - Aardenburg in 1672. Dramatisch tafereel in drie bedrijven.
33498: KENTIN, P.J.. - 15 Jaar Varenscentrum Terneuzen. Schippers- en zeemansverhalen.
32868: KEPPEL. - 't Dorp Keppel buiten, 1743.
32820: KEPPEL. - 't Slot Keppel van vooren/ 't Slot Keppel van agteren, 1743.
23814: KERKRADE. - Ancien Chateau-Fort de Rolduc.
23815: KERKRADE. - Kerkraede.
20728: KERKWERVE. - Gemeente Kerkwerve.
29696: KERSTEN, G.H.. - Bedroefden om der bijeenkomst wil.
29716: KERSTEN, G.H.. - De gelovige verwachting. Predikaties van Ds. G.H. Kersten. 2e bundel, 36 preken.
29715: KERSTEN, G.H.. - Het handschrift uitgewist. Predikaties van Ds. G.H. Kersten. 1e bundel, 38 preken.
16379: KESKINEN, K. & K. STENMAN & K. NISKA. - Dornier Do 17 Z Junkers Ju88A-4.
16382: KESKINEN, K. & K. STENMAN & K. NISKA. - Messerschmitt BF 109G.
31894: KESSEL, RICHARD G. & KARDON, RANDY H.. - Tissues and organs: a text-atlas of scanning electron microscopy.
24997: KESTELOO, H.M.. - Geschiedenis en plaatsbeschrijving van Arnemuiden.
12941: KESTELOO, H.M.. - Domburg en zijn geschiedenis; omgewerkte en vermeerderde uitgave van 'Wandelingen door de voormalige Smalstad Domburg'.
24869: KESTELOO, H.M.. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Achtste deel, vijfde stuk.
4145: KESTELOO, H.M. - Wandelingen door de Voormalige Smalstad Domburg.
31858: KESTELOO, H.M., MAN, J.C. DE, HOLLESTELLE, A., E.A.. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Vijfde deel.
23004: KESTELOO, H.M.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland; achtste deel, vijfde stuk.
18020: KETELE, MAUR. DE. - Techniek der Weefsels. Weefkunde.
34449: KETTMANN JR., GEORGE. - De jonge leeuw. Verzen.
26099: KEUKENMEESTER, N.M. & BLOM, S.. - Het Weeshuis der Hervormden te Maassluis, 1675-1937.
8131: KEULLER, J.M.L. - De Mensch; eene psycho-physiologische studie.
26673: KEUNING, J.. - De tweede schipvaart der Nederlanders onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. IV: De reis naar de Banda-Eilanden.
26663: KEUNING, J.. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. Deel V, tweede stuk. De reis naar Ternate, journaal van Reijer Cornelisz., journaal van Albert ten Haghe. Met een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie van den Indischen archipel tot het jaar 1598.
26671: KEUNING, J.. - De tweede schipvaart der Nederlanders onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. IV: De reis naar de Banda-Eilanden.
30919: KEUNING, H.J.. - De Nederlandsche zeescheepvaart. Noorduijn's wetenschappelijke reeks. No. 19, 1944.
28663: KEYSER, J.P. DE. - Neêrlands Bibliotheek. Oorspronkelijke romans, schetsen en novellen van hedendaagsche auteurs, op nieuw uitgegeven. 4 delen: 1866 (tweede jaargang, eerste deel/ 1867 (derde jaargang, eerste deel/ 1869 (vijfde jaargang, eerste en tweede deel).
34005: KEYZER, J. DE. - Nieuwe Nederlandsche chrestomatie of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzij.
10716: MALKOM KHAN - Les Comédies de Malkom Khan: Les mésaventures d'Achraf Khan; Zaman Khan ou le gouverneur modèle; Les tribulations de Châh Qoulî Mîrzâ.
15062: KHAYYÁM, OMAR. - Rubayat, Les.
30881: KIEBOOM, A.P.G.. - Substituent effects in the hydrogenation on palladium.
30401: KIEHL, WALTER (ED.). - Vreugde en Arbeid/ Freude und Arbeit/ Joie et Travail. Offizielles Organ des Internationalen Zentralbüros Freude und Arbeit. Heft 11, 4. Jahrgang.
30399: KIEHL, WALTER (ED.). - Vreugde en Arbeid/ Freude und Arbeit/ Joie et Travail. Offizielles Organ des Internationalen Zentralbüros Freude und Arbeit. Heft 2 , 4. Jahrgang 1938.
30397: KIEHL, WALTER (ED.). - Vreugde en Arbeid/ Freude und Arbeit/ Joie et Travail. Offizielles Organ des Internationalen Zentralbüros Freude und Arbeit. Heft 9/10, 4. Jahrgang.
24096: KIEPERT, HEINRICH. - Atlas antiquus; twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis ontworpen en geteekend door Heinrich Kiepert.
26649: KIEPERT, HEINRICH. - Atlas antiquus; twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis ontworpen en geteekend door Heinrich Kiepert.
35166: KIER, HILTRUD. - Der mittelalterliche Schmuckfussboden. Unter besonderer Berücksichtigung des Rheinlandes.
35116: KIERKEGAARD, S.. - Of/ Of. Een levensfragment.
15437: KIJLSTRA, JELLE. - No title.
34095: KILHAM ROBERTS, DENYS (ED.). - Penguin Parade. New stories, poems, etc., by contemporary writers. 5.
35170: KIMPE, REIMOND. - Langsheen den gulden middenweg.
35192: KIMPE, REIMOND. - Verzen.
32034: HICHTUM / KIMSWERD. - T' Dorp Hichtum. / T' Dorp Kimswerd.
29146: KIMURA, KATSU. - Katsu Kimura's works B-o-o-o-x.
30018: KIPPENBERGER, SUSANNE. - Kippenberger. Der Künstler und seine Familien.
23045: KIRCHNER, OSCAR. - Die mikroskopische Pflanzenwelt des Süsswassers.
26611: KISHI, KOSABURO, MÖLLENDORFF, P.G. VON, GREIFF, FRANCISQUE, LIMBURG, J., KOENEN, H.J. & TCHACOS, G.. - Das Erbrecht Japans, insbesondere Kritik des Intestaterbrechtes der Codification vom Jahre 1890. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der juristischen Doctorwürde der juristischen Fakultät der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen/ Das chinesische Familienrecht/ De l'Origine du Testament Romain; étude d'antiquités juridiques/ Is, met handhaving van het beginsel omtrent de legitieme, wijziging van de regeling der erfopvolging ab intestato wenschelijk; zoo ja, in welken geest?/ De grondslagen van ons familie-, voogdij- en erfrecht/ De la succession en droit Ottoman. Convolute, 6 titles in one binding.
7806: KIST, EWALDUS - Beknopte Beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden. Waarin de middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus heilig en getroost te leven, als ook de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beoefening van het Christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen, kortelijk worden voorgedragen. Eerste en tweede deel in 1 band.
25288: KLAASSEN, M.E., KOEGLER, L.A., ROPS, W.J.C.M., E.A.. - Voedingsleer en hygiëne.
33913: KLAASSEN, ERNA & MALDEGEM, IZAK VAN. - Zeeland vanuit de lucht.
29579: KLAASSEN, RENÉ. - Oeffelt. Het juiste middelpunt van de Maaskant; de geschiedenis van de gemeente Oeffelt vanaf het ontstaan in 1816 tot aan de opheffing in 1993.
21534: KLAASWAAL. - Gemeente Klaaswaal.
24462: KLASSEN, PETER JAMES. - The economics of anabaptism, 1525-1560.
31091: KLAVERSMA, NEL & HANNEMA, KIKI (SAM.). - Jan en Casper Luyken te boek gesteld. Catalogus van de boekencollectie Van Eeghen in het Amsterdams Historisch Museum.
21131: KLAZINGA, N.S. EN LEGEMAATE, J. (RED.). - Tien over kwaliteit; opstellen over kwaliteit in de gezondheidszorg; bij het afscheid van prof. dr. A.F. Casparie op 23 mei 2000.
33423: KLEBELSBERG, R V.. - Handbuch der Gletscherkunde und Glazialgeologie. Zweiter Band: Historisch-Regionaler Teil.
29747: KLEBES, GÜNTHER. - Die Inselbahnen Deutschlands in alten Ansichten.
6532: KLEBS, L. - Die Reliefs des alten Reiches (2980-2475 v. Chr.).
33769: KLEFFENS, E.N. VAN, ET AL. - De Wielingen.
23921: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P.. - Physical anthropology in the Indian archipelago and adjacent regions.
32177: KLEPPE, C.M.. - Scherpenisse in beeld. Een foto-impressie uit het verleden van Scherpenisse.
24804: KLEPPER, OLIVIER. - A model of carbon flows in relation to macrobenthic food supply in the Oosterschelde estuary (S.W. Netherlands).
29782: KLERK, A.P. DE. - Een typologie van de nederzettingen op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden.
29552: KLERK, FRANK DE & MOERLAND, LEEN. - Van gesloten bolwerk tot open stad. Vier eeuwen veranderingen in en rond Goes.
26172: KLEUTERS, JOOST & POETTGENS, ERIKA (RED.). - Deutschland im Wandel; Ansichten über eine neue Ära (Veröffentlichung zum zehnjährigen Jubiläum des Zentrums für Deutschland-Studien, 1991-2001).
27495: KLEVERSKERKE. - T' Dorp Kleverskerke.
34114: KLIJN, HENDRIK HARMEN. - Nieuwe Gedichten. Eerste deel.
25282: KLIJN, H.H., PALM, J.H. VAN DER & KLIJN BZ., B.. - De nagedachtenis van Johan Melchior Kemper, plegtig gevierd op den 17 December 1824 in de maatschappij Felix Meritis.
32575: KLIKSPAAN. - Studenten-typen en -leven/ Studentenleven I/ Studentenleven/ Studentenleven II.
12541: KLIKSPAAN. - De studenten en hun bijloop; December 1840 - Maart 1844.
26860: KLINKENBORG, VERLYN, CAHOON, HERBERT & RYSKAMP, CHARLES. - British literary manuscripts. Series I (from 800 to 1800) and II (from 1800 to 1914).
22814: KLINKERT, H.C.. - Conversatie-boek voor het Maleisch, bevattende vijf duizend alfabetisch geordende zinnen en een paar gesprekken.
15304: KLOEKE, W.. - Notitie-atlas der geheele aarde.
28437: KLOES, J.A. VAN DER. - Onze Bouwmaterialen. Deel I: Natuursteen.
32389: KLOES, J.A. VAN DER. - Handleiding voor den metselaar, tevens bevattende eenige aanwijzingen voor den betonwerker, den stukadoor en den steenhouwer.
20188: KLOETINGE. - T 'Dorp Kloetingen.
20838: KLOETINGE. - Gemeente Kloetinge.
27505: KLOETINGE. - Kloetinge.
33625: KLOOS, W.B.. - De toekomstige territoriale begrenzing van Nederland.
26583: KLOOS, WILLEM & REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Liefdesbrieven gewisseld tusschen Willem Kloos en Jeanne Reyneke van Stuwe, van juni 1898 tot 7 september 1899.
23065: KLOOSTER, ANGENITA C.. - Oproerige liedjes uit den bezettingstijd.
25541: KLOPPENBURG, D.. - Voordracht over de waterstaatkundige ontwikkeling van Nederland, aangevuld met de jongste publicaties op dat gebied.
28787: KLOTZ, HEINRICH (ED.). - Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980.
17075: KLUDAS, ARNOLD. - Die grossen Passagierschiffe Fähren und Cruise Liner der Welt.
17091: KLUDAS, ARNOLD. - Die großen Passagierschiffe Fähren und Cruise Liner der Welt.
17072: KLUDAS, ARNOLD. - Great Passenger Ships of the World. Vol. 1: 1858-1912. Vol. 2: 1913-1923. Vol. 3: 1924-1935. Vol. 4: 1936-1950. Vol. 5: 1951-1976.
23325: KLUIVER, J.H.. - De souvereine en independente staat Zeeland; de politiek van de provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek.
28777: KLÜTSCH, MARGOT, BAUR, OTTO, A.O.. - Fritz v. Wille; der Maler der Eifel.
32359: KNAAP, J.P.H. VAN DER. - Oosterkerk, teken van tegenspraak.
17501: KNAPPERT, L.. - Godsdienstig Nederland.
24402: KNAPPERT, L.. - De ramp van Leiden, 12 januari 1807; na honderd jaar herdacht.
22304: KNECHT, RAIMUND. - Main Battle Tank Leopard.
32281: KNIBBE, DAVID. - De leere der gereformeerde kerk, volgens de order van de Heydelbergse Kathechismus.....Alsmeede Een kort onderwys, om een predicatie met order te hooren en te herhaalen.
18575: KNIPPENBERG, H.H.. - Pro Pace. Tijdzang van Dr. H.H. Knippenberg.
29482: KNOL, NICO & SLUIJTER, MARCEL. - Papendrecht 1975-2000; beeld van een dorp in ontwikkeling.
26393: KNOOP, RIEMER R.. - Antefixa satricana; sixth-century architectural terracottas from the sanctuary of mater matuta at Satricum (Le Ferriere).
26903: KNOOP, JOHANN HERMANN. - Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren, meest geacht en zorgvuldigst aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XVII. Provintien./ Beschrijving van vruchtboomen en vruchten, die men in hoven plant en onderhoudt, met derzelver verschillende naamen, voortteeling, groeiplaatzen, aankweeking, huishoudelijk gebruik, wijze van uitleggen, en toebereiding./ Beschrijving van plantagie-gewassen, die men in hoven aankweekt, zo om te dienen tot sieraad bij het maaken van laanen, cingels, heggen, berçeaux, kabinetten, pyramiden, slinger-boschjes, enz., als tot huishoudelijk gebruik. nevens derzelver verschillende naamen, groeiplaatzen, aankweeking, onderhoud en onderscheiden gebruiken. 3 Titles in one binding.
29713: KNUBBEN, THOMAS & OSTERWOLD, TILMAN (ED.). - Marlene Dumas. Wet dreams; watercolors.
31589: KNUTTEL WZN., G., LIGTENBERG, A., VERMEYLEN, A., CORNETTE, A.H., E.A. (RED.). - De Kunst der Nederlanden. Deel I, 1e jaargang 1930/1.
24175: KOCH, E.J.W.. - Een woord ter nagedachtenis van Prins Hendrik der Nederlanden; uitgesproken in de Nieuwe Kerk, te Middelburg, zondag 26 januari 1879.
35047: KOCH, ROSALIE. - Deugd en waarheid, of verhalen en parabels voor jonge lieden.
34379: KOCH, ALEXANDER (ED.). - Deutsche Kunst und Dekoration. Illustrierte Monatshefte für moderne Malerei-Plastik-Architektur-Wohnungskunst und Künstlerische Frauenarbeiten; 14 vols. 1918-1923. Vol. 1 1918/ Vol. 4, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12 1919/ vol. 1, 2, 5 1922, vol. 4, 5, 6 1923.
14619: KOCK, E.L. DE. - Die Kosmeet in Egipte.
33122: KOEDIJK. - 't Dorp Koedyk, 1726.
34342: KOEHLER, LUDWIG & BAUMGARTNER, WALTER (ED.). - Lexicon in veteris testamenti libros. Wörterbuch zum hebräischen Testament in deutscher und englischer Sprache/ A dictionary of the Hebrew old Testament in English and German. Wörterbuch zum aramäischen Teil des alten Testaments in deutscher und englischer Sprache/ A dictionary of the Aramaic parts of the old testament in English and German. Editio photomechanice iterata cui adjectum est supplementum lexicon Germanico-Hebraicum (-aramaicum) et correctiones additamentaque i.a. continens.
32347: KOELINK, MEINDERT. - De Pijp. Bouwen voor bewoners.
33191: KOEMAN, C. & VISSER, J.C.. - De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 7. Nederland/ Zeeland.
29518: KOEN, DOUWE, RIETVELD, RONALD & RIJKENBERG, FREDERICA. - Versteende ridders. De nieuwe Hollandse waterlinie.
33272: KOENEN, M.J., BROGTROP, A.J.M. & HORN, D.. - School en studie. Maandschrift voor Opvoeding en Onderwijs. Zevende en elfde jaargang (1885 en 1889).
31022: KOENEN, H.J.. - Voorlezingen over de geschiedenis der finantiën van Amsterdam.
34964: KOETS, P.J. & ADRI M. LEIJDEKKERS. - Carmiggelts op Steeg.
15207: KOETSER, E.. - Vademecum der bijzondere ontleedkunde van den mensch; een zakboek, dienende tot leiddraad en herinnering voor artsen en studerenden.
30962: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
24761: KOEVOET, A.L.. - Photochemische reacties der provitaminen D.
4004: KOHL, J.G. - Geschiedenis der Europeesche Volken.
28566: KOHLBRUGGE, J.H.F.. - Die gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (tweede sectie, deel XII. no. 4), miet 9 Tafeln.
28567: KOHLBRUGGE, I.H.F.. - Die Gehirnfurchen Malayischer Völker verglichen mit denen der Australier und Europäer. Ein beitrag zur Evolutionslehre. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (tweede sectie, deel XV, no. 1), mit 17 Tafeln.
24652: KOHTZ, OTTO. - Gedanken über Architektur.
17494: KOK, G.A. DE (REDACTIE). - De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
28835: KOKKE, PAUL (RED.). - De Muze als Motor II; Beeldende Kunst in Brabant 1945-1996.
34620: KOL, NELLIE VAN & HICHTUM, N. VAN. - De gestrafte brompot. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol bijeengebracht door N. van Hichtum.
1776: KOL, NELLIE VAN - Dierenvriendjes; verhaaltjes en versjes voor de kleintjes.
1778: KOL, NELLIE VAN - Drie kleine kabouters; verhaaltjes en versjes voor de kleintjes.
30746: KOL, H. VAN. - Naar de Antillen en Venezuela.
25578: KOLKMAN, P.A. & SLAGTER, J.C.. - Rijkswaterstaat Communications, no. 24; The Kreekrak locks on the Scheldt-Rhine connection.
18458: KOLLEWIJN. - Kollewijn's Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis in Schetsen en Verhalen voor huis en school. N.Tijd - Fr. Omwentel. Nieuwe Geschiedenis.
24943: KOLOZSVÁRY, MARIANNA. - Deim Pál.
27477: KOLSTEE, H.J., PRIEM, G.H. & HOLDA. - De oorlog in Zuid-Afrika, bewerkt naar officieele telegrammen en particuliere brieven.
33061: KOMMERS, ARIAN, ET AL. - Fotojaarboek 2009. Uitgave van de Vereniging Heemkundige Studiekring Halsteren-Lepelstraat.
28331: KOMRIJ, GERRIT. - De Phoenix spreekt.
29150: KOMRIJ, GERRIT & GIESEN, HANS. - Tequila sunrise/ In een ander land.
32223: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse pöezie van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw in duizend en enige bladzijden.
14469: KÖNIG, G., AND I. WANCURA. - Neue Chinesiche Akupunktur (Lehrbuch und Atlas), mit einer theoretischen Studie über naturwissenschaftliche Erklärungsmöglichkeiten der Akupunktur; 110 neu gefundene Punkte, 171 Punkte auszerhalb der Meridiane, 361 Meridianpunkte mit zum Teil neuer Lage, 18 Punkte der Handakapunktur an die europäische Nomenklatur angepaszt.
10922: KÖNIG, ED. - Originalität, Die, des neulich entdeckten Hebräischen Sirachtextes; textkritisch, exegetisch und sprachgeschichtlich untersucht.
33468: KONIJNENBURG, E. VAN. - Schelde-Rijn verbinding.
14829: KONING, D.. - Vrede zij U.
23778: KONING, JACOBUS. - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk.
18768: KONING, CORNELIS DE. - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw. Beknoptelijk voorgesteld.
30876: KONINGSBERGER, J.C.. - Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin. LIV: De zoogdieren van Java.
9105: KÖNNECKE, G. - Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur; eine Ergänzung zu jeder deutschen Litteraturgeschichte.
28459: KOOB, FERDINAND, A.O.. - 900 Jahre Starkenburg. Veröffentlichungen zur Geschichte der Stadt Heppenheim. Band 2.
34265: KOOL, GEORGE. - George Kool. Werken 1965-2000.
30815: KOOLHAAS, D.R.. - Convoluut met talloze artikelen, bijdragen en teksten door D.R. Koolhaas.
33074: KOONING, WILLEM DE, MARC CHAGALL AND OTHERS. - 300 Jaar Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten s-Gravehage. De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te s-Gravenhage geeft ter gelegenheid van haar driehonderdjarig bestaan in 1982 drie series grafiek uit in een oplage van 250 exemplaren.
30790: KOOPMAN, H.. - Les cachets à simple cercle de Belgique/ De enkelcirkel-stempels van België.
34425: KOOPMAN, JOHN (SAM.). - Over het slingergieten. Uitgave van de Vereniging voor Penningkunst. Aangeboden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging voor Penningkunst.
27976: KOOPMANS, BOTINE & ZEIJL, TON VAN. - The pure city; Zoetermeer, 40 years' courage and ambition in architecture.
31107: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R.. - Graaf Gerrit van Groenestein. Schetsen uit het leven der vogels.
30897: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R.. - Schoenen op keur.
26431: KOOPSTRA, H. & BOUMA NIEUWENHUIS, D.. - Tractoren en verdere mechanische drijfkracht voor de landbouw.
21890: KOOT, A.. - Dierkunde. Plaat XXII.
21894: KOOT, A.. - Dierkunde. Plaat XX.
21855: KOOT, A.. - Dierkunde. Plaat XXIII.
32518: KOOTEN, F.H. VAN. - Eenige empirische methoden tot het berekenen van den maximum afvoer eener rivier uit de grootte van den regenval.
4400: KOOTEN, JOHN VAN, EN JAAP ZITMAN - Koninklijke Kunst om als scheppend mens te leven.
21699: KOOYMAN, AD (RED.). - De audiovisuele revolutie; de rol van de audiovisuele massamedia in de komende 25 jaar.
26437: KOPPEJAN, WILLEM A. & WOELDEREN, HELENE W. VAN. - J. Bernard Nicklin. A Life with God and the Pyramid.
32385: KOPPENS- VISSER, HELEEN & VISSER, AR. - Veerdam 30. Kroniek van een familie.
35243: KOPS, JAN, H.C. VAN HALL A.O.. - Flora Batava. Volume I-XXVI (no. 1-421) and no. 426-429.
25847: KOPS, JAN AND H. C. VAN HALL. - Flora Batava of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen. Afgebeeld onder opzigt van J.C. Sepp en zoon. VI. Deel.
28016: KOPS, WILLEM. - Schets eener geschiedenisse der Rederijkeren. Deel II.
8674: KOPSCH, FR. - Rauber's Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Abt. I: Allgemeiner Teil; Abt. II: Knochen, Bänder; Abt. IV: Eingeweide; Abt. V: Nervensystem; Abt. VI: Sinnesorgane und General-Register.
21522: KORENMAN, TON EN SARIS, FRANS (SAM.). - Eugène Peters.
29299: KORINK, WIM. - 'Een beeld' van Wim Korink. Monografie ter gelegenheid van een tentoonstelling ten huize van Theo Laurentius in Middelburg, juni 2007.
35168: KORNAAT, KLAAS, PETER ZUYDGEEST & HENK BROBBEL. - Uitgezeild. De hoogtijdagen van de Nederlandse logger (1866-1930).
29574: KORT, JAN DE & LOCKEFEER, JAN (RED.). - Cornelius Jansenius van Hulst 1510-1576. Theoloog en Pastor Bisschop van Gent.
33771: KORT, A.L. & BARTH, A.J.. - Kapelle op de rand van twee eeuwen. Een geschiedenis van het gemeentebestuur 1995-2010.
28426: KORTE-BÖGER, ANDREA & HELLENKEMPER SALIES, GISELA (ED.). - Eine Siegburger Töpferwerkstatt der Familie Knütgen; neue archäologische und historische Forschungen zur Unteren Aulgasse.
25720: KORTE, HERMANN. - Henric Borsten; Installationen I-VI.
33220: KORTEKAAS, HUUB. - Manifest.
25648: KORTEWEG, ANTON. - Watou, 7 september 1997.
25644: KORTEWEG, ANTON. - Die stick.
25650: KORTEWEG, ANTON. - Congres.
25647: KORTEWEG, ANTON. - Bezoeken.
20731: KORTGENE. - Gemeente Kortgene.
27296: KORTGENE. - Nieuw Cortgene. - Out Cortgene.
21963: KORUNKA, RUDOLF. - ERP Intereuropaische Zusammenarbeit.
30914: WERKGROEP KOS (RED). - Kunstad.
18198: KOSACK, HANS-PETER. - Die Antarktis. Eine Länderkunde. Mit 22 Karten, 24 Textfiguren, 16 Bildtafeln und einer Übersichtskarte 1:11500 000.
18199: KOSACK, HANS-PETER. - Die Polarforschung. Ein Datenbuch über die Natur-, Kultur-, Wirtschaftsverhältnisse und die Erforschungsgeschichte der Polarregionen. 113 Tabellen und 30 Kartenskizzen mit verbindendem Text.
33636: KOSTER, DANIËL. - To Hellen's Noble Land. Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854).
33988: KOTTE, WOUTER & JANSEN, HAN. - Shell en het landschap van Han Jansen. Centraal kantoor van Shell te Den Haag.
32739: KOUDEKERK. - 't Huis Stoopenburg, by Koudekerk, 1730/ 't Huis Rynenburg, by Koudekerk, 1730.
32743: KOUDEKERK. - 't Huis Groot Poelgeest, te Koudekerk, 1730/ Groot Poelgeest, van agteren.
20398: KOUDEKERKE. - 'T Huys ter boede gelegen in den Eylande van Walcheren toekomende de Hr. en Mr. Jacob Nachtegaal.
32017: KOUDEKERKE. - T' Dorp Koudekerk.
20120: OOST-SOUBURG EN KOUDEKERKE. - T' Dorp Ooster Souburg. - T' Dorp Koudekerk.
31131: KOUDEKERKE. - T 'Dorp Koudekerk - 'T Zelve anders.
27493: KOUDEKERKE. - T 'Dorp Koudekerk.
27489: KOUDEKERKE. - T 'Dorp Koudekerk - 'T Zelve anders.
20327: KOUDEKERKE. - T 'Dorp Koudekerk. - T 'Zelve anders.
21764: KOUDEKERKE. - Gemeente Koudekerke.
33088: KOUDERKERK. - 't Huis Klein Poelgeest te Kouderkerk, 1730.
32027: KOUDUM. - T' Dorp Koudum van buiten. / T' zelve van binnen.
29523: KOUSBROEK, RUDY. - Het raadsel der herkenning; fotosynthese 3.
19145: KRAAIJ, ANTON VAN AND M.P. DE BRUIN. - Jan van der Leeuw's beeldverhaal 1889-1946. Een levensbeeld.
34403: KRAAIJEVELD, FRANK. - Rhythm & Rhyme. 91 Songs van Bintangs-frontman Frank Kraaijeveld.
16008: KRAAIJPOEL, D., W.L. MEIJER EN J.P.L. VAN SEVENTER. - Henk Helmantel.
22027: KRABBENDIJKE. - Een kleermaker te Krabbendijke.
27297: KRABBENDIJKE. - T ' Dorp Krabbendijke - 'T Zelve anders.
27491: KRABBENDIJKE. - T ' Dorp Krabbendijke - 'T Zelve anders.
20466: KRABBENDIJKE. - T ' Dorp Krabbendijke.
20730: KRABBENDIJKE. - Gemeente Krabbendijke.
27059: KRAIJESTEIJN, HENDRIK. - Mercuur en Ceres, bij het openen der Nieuwe Haven van Middelburg. Zinnebeeldige voorstelling, met zang.
19104: KRAKER, A.M.J. DR. DE EN BLAEIJ, P.E. DRS. DE. - Axel 1944-2002; een samenleving in verandering.
19102: KRAKER, A.M.J. DE (RED.). - De Westerschelde, een water zonder weerga; ontstaansgeschiedenis en kaartbeeld, havens, handel en scheepvaart, verkeer, verdronken dorpen, oorlog en verdedigingswerken, natuur en milieu en andere aspecten van de Westerschelde.
28990: KRAKER, A.M.J. DE. - Landschap uit balans; de invloed van de natuur, de economie en de politiek op de ontwikkeling van het landschap in de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609.
25855: KRAMER, ERNST R.. - Van hersenschim tot pennevrucht.
17024: KRAMER, J.A.M. [ED.]. - Watersport. Waarmee varen, hoe varen, waar varen. 2 Delen, compleet
4793: KRAMER, J.G. - Leven, Het, van Michiel Adriaansz. De Ruyter in Woord en Beeld.
13248: KRANENBURG, H.A.H.. - Reedersvereeniging voor de Nederlandsche Haringvisscherij 1915-1955; jubileumuitgave, waarin opgenomen het jaarversalag 1954.
29411: KRAUSE, H.. - Galvanotechniek.
26676: KRAUTH, THEODOR & SALES MEYER, FRANZ. - Die gesamte Möbelschreinerei mit besonderer Berücksichtigung der Kunstwerblichen Form. Erster und zweiter Band (Text & Tafeln). In one binding.
31920: KRAVCHENKO, K. (ED.). - Sergei Konionkov.
32941: KRENN, KARL. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 6: Das frühdeutsche Gräberfeld von Steinabrunn. Mit 104 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln.
21957: KREPCIK, KURT. - Wir Bauen Ein Neues Europa.
35230: KRESSE, HANS. - De onwillige held. Een avontuur van Eric de Noorman.
18774: KREUTZER, LEONID. - Das Normale Klavierpedal vom Akustischen und Ästhetischen Standpunkt.
22438: KREYKAMP, A.M.J., PRAAG, H. VAN EN STEENBERGEN, B. VAN (RED.). - Toekomstonderzoek: theorie in de praktijk.
10911: KRIMMEL, B. - Klaus Fußmann; Gemälde, Gouachen, Aquarelle, Zeichnungen.
33599: KRIMPEN, L. VAN. - De Westkapelsche zeedijk. Overdruk uit het weekblad "De Ingenieur", van 6 augustus 1904, no. 32.
29981: KROES, P.R.M.. - Geen risico! Geschiedenis van de Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V. 1939-1989.
33869: KROL, JAN, OOSTERBAAN, CASPAR, BOSSÉ, SIMON, ET AL. - Onverstaanbare vertelllingen. De avonturen van Familie Uitdenpijp "Bastaarden met baby's".
15739: KROM, N.J.. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. Tweede deel.
30828: KROM, HERM., JO.. - Lijkrede, op het overlijden van den Hoogeerw. en Hoog gel. heere Jacobus Willemsen, hoogleraar in de H. Godgeleerdheid op de doorluchtige school, mitsgaders herder en leeraar der gemeente, te Middelburg. Voorgevallen den 31 van Lentemaand 1780. In het openbaar uitgesproken op den 17 van Bloeimaand 1780.
33831: KROMHOUT, W, ET AL. - De Architect. Hedendaagsche en oude kunst. Onder redactie van het Genootschap Architectura et Amicitia, Amsterdam. 20e Jaargang.
29779: KRÖNER, ADOLF (ED.). - Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt. Jahrgang 1896.
31036: KROPHOLLER, A.J.. - A.J. Kropholler, architect- Scheveningen. Eenige gebouwen en meubelen. Verzameling van fotografische reproducties naar uitgevoerde werken, voorafgegaan door een beschouwing over bouwstijl.
29095: KRUFT, ANTON (RED.). - Kanttekeningen bij de Eerste Wereldoorlog. J.H.J. Andriessen en de Grote Oorlog.
13051: KRÜGER, J.B.. - Potamo-Chorographie, of naauwkeurige navorschingen over de Schelde, en eenige merkwaardigheden, die omtrent en door deze rivier veroorzaakt, hebben plaats gehad; met een beknopt historisch verhaal van Zeeland, van het verdronken Zuid-Beveland, mitsgaders van alle plaatsen der Zeeuwsche eilanden, benevens eene mededeeling van de abdijen, kloosters, kerken, enz. die daar in vorigen tijd bestaan hebben. Deel 1 & 2.
18179: KRUIJFF, L.. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de Provincie Noord-Brabant daterende van voor de invoering van de burgelijke stand.
20601: KRUININGEN. - Kruiningen.
20732: KRUININGEN. - Gemeente Kruiningen.
27298: KRUININGEN. - T ' Dorp Kruiningen - 'T Zelve anders.
26157: KRUININGEN. - Cruyningen.
27300: KRUININGEN. - Gezigt van het ondervloeijen van het dorp Kruiningen na de doorbraak van den zeedijk in den nacht tusschen den 14den en 15den januarij 1808.
20255: KRUININGEN. - De Kerk te Kruiningen.
20404: KRUININGEN. - De Heerlycheyt van Cruningen.
27301: KRUININGEN. - Zonder titel.
22014: KRUININGEN. - Een smidse te Kruiningen.
20254: KRUININGEN. - 'T Rechthuis Te Kruiningen.
20851: SINT-KRUIS. - Gemeente St. Kruis.
25659: KRULL, JACOBUS. - Over den morbus banti.
25106: KRULS, H.J.. - Nederland paraat? (Onze Koninklijke Landmacht).
26688: KRUMMACHER. - Paraboles.
25781: KRUSAT, GEORG. - Memórias dos serviços geológicos de Portugal: Contribuiçao para o conhecimento da fauna do kimeridgiano da mina de Lignito Guimarota (Leiria, Portugal). IV Parte, Haldanodon exspectatus Kühne & Krusat 1972 (Mammalia, Docodonta).
31516: KRUYSKAMP, C.. - De middelnederlandse boerden.
12258: KÜAS, HERBERT, UND HANS-JOACHIM KRAUSE. - Die Stiftskirche zu Wechselburg. 1. Teil Ergebnisse der Grabungen und Bauuntersuchungen.
25575: KUBIK, KURT (ED.). - Rijkswaterstaat Communications, nr. 12; The application of piecewise polynomials to problems of curve and surface approximation.
33231: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. De avonturen van het zeilschip "De Vrijheid". 4e deeltje. Kapitein Rob in China.
33233: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 16: Het rijk van de witte mammouth.
33234: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Tweede serie- Deel 1: Het Mexicaanse afgodsbeeld.
33232: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. De avonturen van het zeilschip "De Vrijheid". 5e deeltje. 24.000 Mijlen Oceaanrace.
33238: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Tweede serie, deel 9: Het goud van de groene slang.
33236: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 20: De rose parels van Tamoa.
33224: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 22: Het smokkelnest van Kid Blauwneus.
33226: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 28: De geheimzinnige passagier.
33230: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. De avonturen van het zeilschip "De Vrijheid". 2e deeltje. Het scheepsjournaal van Peer den Schuymer.
33227: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 29: Het raadsel van het Atlasgebergte.
33235: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Tweede serie- 8ste deeltje: De terugkeer van Peer den Schuymer.
33228: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 27: De strijd om het uraniumkwik.
33225: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. De schatten van de Esmeralda.
20808: KUHNT, MARGARETE. - Exotische Zierfische; illustriertes Handbuch für Aquarianer.
35245: KUIJS, W.D.J.. - De paddestoelen van Zeeuws-Vlaanderen. Verslag van de inventarisatie van de paddestoelen van Zeeuws-Vlaanderen verricht in de jaren 1984-1996. Tevens zijn opgenomen inventarisaties door André de Meijer en anderen.
35244: KUIJS, W.D.J.. - De paddestoelen van Walcheren. Verslag van de inventarisatie van de paddestoelen van Walcheren verricht in de jaren 1983-1994.
19101: KUILMAN, M.C.D.. - De vergeten mens, deel I en II.
29012: KUIPER, MARCEL. - Historische topografische kaarten Zeeland; bladen van de chromo-topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden schaal 1:25.000, 1893-1918.
33657: KUIPERS, S.F.. - Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór 1953/ A contribution to the knowledge of the soils of Schouwen-Duiveland and Tholen according to the conditions prior to 1953.
24367: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen; de uitgave van literaire series In Nederland, 1850-1900; bevattende velerlei wetenswaardigheden en ophelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire boek in de tweede helft der negentiende eeuw; waaraan toegevoegd een lijst van literaire series die in de jaren 1850-1900 in Nederland zijn uitgegeven
34252: KULLAK, ADOLPH. - Die Ästhetik des Klavierspiels.
31052: KUMAI, KYOKO (ED.). - Kyoko Kumai Fiber Works 1975-1990.
26432: KUNST, J.. - De toonkunst van Java. Eerste en tweede deel..
19401: KUPRIAN, WERNER (RED.). - Sportfysiotherapie.
15541: KUYK, J. VAN. - Oude politieke spotprenten.
13403: KUYPER, J.. - Atlas van Nederland en de Overzeesche Bezittingen.
29358: KUYPER, W.. - Woonschepen; verzamelde ontwerpen met foto's van interieurs, losse meubelen, enz.
12662: KUZNETSOV, Y. AND I. LINNIK. - Dutch painting in Soviet Museums.
13422: KYBER, M.. - Einführung in das Gesamtgebiet des Okkultismus vom Altertum bus zur Gegenwart.
21138: LAAN, K. TER. - Groninger Encyclopedie, deel I en II.
23278: LAAN, L. VAN DER. - Geografie; West-Europa, een ruimtelijke analyse.
18218: LAAN, C.L.. - Het Bethel-Boek ter herinnering aan de inwijding der nieuwe Bethel-Kapel op 16 september1900.
13977: LAANSMA, KL.. - Sárika Góth.
30424: LAAR, HARRY VAN DE. - Gedichten.
26698: LAARS, T. & S.G. VAN DER. - Nederlandsche Gemeentewapens (2 delen, met beschrijving en geschiedenis van het wapen).
30586: LAARS, S.G. VAN DER. - Nederlandsche heraldiek. Album II: Voormalige gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en historische geslachten.
33615: LABARTHE- PON, JACQUES. - Cataláa-Darpeix. Parcours Intérieurs Sculptures.
11424: LABBERTÉ, H.J. - Gelouterd als het goud; gedichten.
19805: LABBERTÉ, L.D.. - Knotsoefeningen voor middelbare scholen en turnvereenigingen.
15821: LABROCA, MARIA AND VIRGILIO BOCCARDI. - Arte di Toscanini.
19999: LACASSE, JOSEPH, BILCKE, MAURITS A.O.. - Joseph Lacasse par lui-même.
23341: LACÉPÈDE, COMTE DE. - Oeuvres du Comte de Lacépède, comprenant l'histoire naturelle des quadrupèdes ovipares, des serpents, des poissons et des cétacés.
34603: LACHÈVRE, FRÉDÉRIC. - Scarron et sa Gazette Burlesque (14 janvier- 22 juin 1655). Réimprimée pour la première fois, précédée d'une introduction reproduisant deux lettres de Pierre Louys et de l'historique de la Gazette burlesque.
23422: LACHNIT, EDWIN & HÖBART, GABRIELE (ED.). - La visión Austríaca; tres generaciones de artistas/ The Austrian vision; three generations of Austrian artists.
11853: LACOMBLÉ, L. - Noorwegen; zijn handel, nijverheid en verkeer.
23366: LACOSTE, M.. - Le Buffon classique de la jeunesse ou résumé d'histoire naturelle. Ouvrage neuf, rédigé pour les jeunes gens des deux sexes, d'apres le texte de buffon, et de tous ses continuateurs, tome premier et second (in one binding).
31348: LAER S.J., J. VAN. - Vuur over 't land. Naar het oorlogsdagboek van St. de Rijck.
29690: LAFEBER, C.V.. - Van de innocente Christus tot de christelijke Innocentius.
29689: LAFEBER, C.V.. - Pelgrims, kruisvaarders, handelaars en wereldreizigers in de Middeleeuwen, 1050-1350.
30111: LAFOND, PAUL. - Hieronymus Bosch. Son art, son influences, ses disciples.
26174: LAFORGUE, JULES. - Moralités légendaires.
28066: LAGERBERG, KEES. - Schuldig zwijgen; de Papua in zijn bestaan bedreigd.
12325: LAGIER, C.. - Autour de la Pierre de Rosette.
30315: LAGIER, CAMILLE. - Vacances au bord du Nil.
33338: LAGRANGE, MARC. - Sublimes.
32144: LAGRANGE, J.L.. - Mécanique analytique. Two volumes.
25682: LAKE, JOHANNES AUF DER & ERMACORA, BEATE. - Sery C.; Ing.-Schaub -Raum, Red Saloon and Revolving Doors, Zeichnungen. 3 Volumes in slipcase.
33212: LALANDE, JOSEPH. - Astronomia of sterrekunde. Derde deel.
21959: LALIA, ALFREDO. - Pour S'Elever Et Vivre Mieux.
16613: LALLEMAN, THEO [ED]. - Heijplaat blijft.
29093: LAMBERT ORTIZ, ELISABETH & RIDGWAY, JUDY. - Oogst in potten, zichtbaar lekker; de kunst van het conserveren in pot en fles.
29363: LAMBERT, ANDRÉ & STAHL, EDUARD. - Handbuch der Architektur. Vierter Teil, 10. Halbband.
33217: LAMBERT, M.. - Comment le jeune Henri apprit a connaître Dieu. Histoire morale et amusante, composée pour les enfans.
17503: LAMBERTS, E.. - Kerk en Liberalisme in het Bisdom Gent (1821 - 1857). Bijdrage tot de studie van het liberaal-katolicisme en het ultramontanisme.
29362: LAMBOO, WIM. - Portraits of Estonian artists 1998-2008/ Portreed eesti kunstnikest 1998-2008.
35218: LAMBRECHTSEN VAN RITTHEM, N.C.. - Beknopte geschiedenis van de Middelburgsche Rethorijkamer "Het Bloemken Jesse".
33492: LAMBRECHTSEN, N.C.. - Hulde aan de nagedachtenis van den Heer Pieter de La Ruë, schrijver van het geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland.
27112: LAMBRECHTSEN, N.C.. - Onderdeelen van bruggen (college bruggen).
17982: LAMBREGHTS, MAURITS. - Antwerpen - Rotterdam. Een pleidooi voor samenwerking.
35184: LAMÉ FLEURY, M.. - L'histoire moderne, racontée aux enfans.
21728: LAMERS, G.H.. - Levensbericht van Dr. J. Cramer.
23018: LAMERS, INE. - Ine Lamers.
27182: LAMMERTSMA, W.A.. - Boetseren B4. Maquette bij ontw.
25689: LAMOUREUX, JOHANNE. - Tony Brown.
14719: LAMPE, F.A.. - Frid: Adolphi Lampe theologi consummati, Dissertationum philologico-theologicarum tum earum, quae ulteriorem Evangelii Johannis illustrationem pertinent, tum reliquarum varii generis, et eruditionis multifariae Syntagma. Accedunt orationes ejus IV. programmata quaedam ab ipso elaborata, et dissertationum quarundam affectarum fragmenta ex mss. edita.
15093: LAMPERT, I.. - Wonderen der schepping; keur van natuurtafereelen, uit de schriften van beroemde natuurkundigen verzameld door Ignaz Lampert. I, II in 1 vol.
15642: LAMPERT, KURT. - Bilderatlas des Tierreichs: 3 parts in one book: Säugetiere; Vögel; Kriechtiere.
4077: LAMPERT, KURT - Das Leben der Binnengewässer.
27165: LANCASTRE, MARIA JOSÉ DE. - Fernando Pessoa; uma fotobiografia.
28088: LAND, JENTINE. - Zwakke lezers, sterke teksten? Effecten van tekst- en lezerskenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van VMBO-leerlingen.
33813: LANDE, J.C.L. VAN DER. - Redevoering over de betrekkingen tusschen Nederland en België uitgesproken den 10den juni 1929 op een bijeenkomst, gehouden op initiatief van de heeren Burggraaf P. Poullet en Burggraaf A. vand e Vijvere, ministers van Staat, en pater G.C. Rutten O.P., senator, in de conferentiezaal der Fondation Universitaire te Brussel.
31335: LANDREBEN, ARNOLDUS. - Schrift-maatige verklaaring van Paulus brief aan de Philippensen.
35136: LANDRUM WATKINS, MARGARET. - Collected Poems.
9246: LANDSBERGER, FR. - Einführung in die jüdische Kunst.
12371: LANDUYT, O., AND CH. SZYMKOWICZ. - Octave Landuyt, Charles Szymkowicz; à corps perdu corps retrouvé.
32543: LANDWEHR, JOHN. - Mijn herinneringen aan de wereld van het oude boek.
19511: LANE, ARTHUR. - Later islamic pottery Persia, Syria, Egypt, Turkey.
31742: LANG, H. DE. - Verhandeling over de interpunctie of het plaatsen der leesteekens. Een leesboekje voor de hoogste klasse.
25236: LANG, LOTHAR. - Expressionistische Buchillustration in Deutschland, 1907-1927.
24325: LANG, ROBERT (ED.). - Art et Style no V.
34840: LANGBROEK. - Het Huis Groenestein.
34671: LANGBROEK. - Het Huis Weerdestein.
4188: LANGE BOOM, M.M. DE - Neerlands Koningin en de Koningin-Regentes in Walcheren; gedenkboek van Harer Majesteiten verblijf aldaar, 21-25 Augustus 1894.
18271: LANGE, P.W. DE, E. VAN WEEL. AND HOUTE DE LANGE, C.E. TEN. - 'Het voorgeslacht van de 'Alkmaarse' De Lange's. (gevolgd door) 'Iets over het wapen De Lange en de wapens der aangehuwde geslachten'.
22095: LANGE, WILLY. - Die Gartengestaltung der Neuzeit.
32151: LANGE, QUINTEN. - Schatkamers van Nederland. Historisch kaartwerk van Nederland.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

4/6