Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


STOPPELAAR, J.H. DE - Willem III in Zeeland; gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862; eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners.

Title: Willem III in Zeeland; gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862; eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners.
Description: Middelburg; 1863; J.C. & W. Altorffer; 5 litho's in kleur, goudbedrukt linnen band met wapen van zeeland; (VI), 404 p.

Keywords: House of Orange/Huis van Oranje Willem III, koning Zeeland books/boeken heraldry/heraldiek history/geschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 6655

See more books from our catalog: Zeeland