Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Costumen, Ordonnantien, en Statuten der stad Middelburg in Zeeland. Met de Aanteekeningen van Mr. Jan de Timmerman, in leven Pensionaris en Advokaat aldaar; waar by herdrukt zyn de Aanteekeningen van Mr. Cornelis Versluys, eertyds Burgemeester en Pensionaris derzelve Stad: alles verrykt met een Register zoo der Zaken als der Titelen.
Description: Middelburg; 1771; Pieter Gillissen en Christiaan Bohemer; contemporaine kartonnen band met gemarmerde platten; (2), X,, (2), 222, (20) p.

Keywords: Middelburg Middelburgse drukken Zeeland books/boeken law/recht old and rare books/oude en zeldzame boek old and rare books/oude en zeldzame boek ordonnanties

Price: EUR 80.00 = appr. US$ 86.95 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 4171

See more books from our catalog: Zeeland