Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


VISVLIET, J.P. VAN, WATER, W. TE & RETHAAN MACARÉ, C.A.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. IV.

Title: Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. IV.
Description: Middelburg; 1859; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; inhoud: "Over de belangrijkheid der oude charters, berustende in het Provinciaal Archief van Zeeland en bijzonder over een privilegie door Bisschop Jan van Nassau, in den jare 1271 aan de abdij van Middelburg verleend", "Lijst van Zeeuwse edelen, door geleerdheid lofwaardig" en "Een heidensche offerplaats op Walcheren"; uitslaande lithografische plaat met 3 figuren; 99 p.Wat lichte gebruiks- en slijtagesporen.

Keywords: Middelburg Zeeland archives/archieven history/geschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek science/algemene wetenschap

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 33646

See more books from our catalog: Zeeland