Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


VERHEYE VAN CITTERS, JACOB, WIND, S. DE, PASPOORT VAN GRIJPSKERKE, ET AL. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel I & II.

Title: Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel I & II.
Description: Middelburg; 1856; J.C. & W. Altorffer; slappe kaft; enkele uitslaande, gelithografeerde afbeeldingen, waaronder een plattegrond van Middelburg; deel II met 4 gelithografeerde platen; enkele tabellen; onderverdeeld in 5 stukken, afzonderlijk gepagineerd; onderwerpen o.a. "Mededeeling omtrent den landreiziger Samuel van de Putte, geboren te Vlissingen in 1690, overleden te Batavia in 1745", "Bijdrage betrekkelijk het ontstaan en de trapswijze uitbreiding der stad Middelburg in vroegere eeuwen"; "Mededeling omtrent een oud zegel of stempel, onlangs te Sluis gevonden", "Over den Codex Sancti Bavonis, inhoudende: Vita Karoli Magni enz., berustende op het Raadhuis te Middelburg", "Iets over de oude baksteenen met verheven beeldwerk, voorhanden in het kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen" en "Iets aangaande het wapen, de Keizerlijke kroon boven hetzelve, en de zegels der stad Middelburg"; deel II: "Tweede verhandeling over de bij Domburg gevonden Romeinsche, Frankische, Brittannische en andere munten, voorgedragen op de algemeene vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, den 5 april 1854", door C.A. Rethaan Macaré"; V, 78 & 71 p.Achterplat deel I ontbreekt. Ruggen beide delen enigszins beschadigd. Bandjes iets beduimeld. Etiketje op de voorplatten.

Keywords: Middelburg Walcheren Zeeland archives/archieven coins/munten discoveries/ontdekkingsreizen historical geography/historische geograf history/geschiedenis law/recht numismatics/munt- en penningkunde old and rare books/oude en zeldzame boek regional geograp

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 33645

See more books from our catalog: Geography