Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet, &c., lieutenant admiraal generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner bondgenooten oorlogen, sedert den jaare 1650 tegens verscheidene volkeren gevoerd. Voorzien met alle de noodige authentyke stukken en bewyzen, en vercierd met schoone kopere figuuren.
Description: Franeker; 1990; uitgeverij van Wijnen; harde kaft; facsimile-editie naar de eerste druk van 1692; gedrukt in een oplage van 2500 exemplaren; ill.; 496 p. + bladwyzer.

Keywords: history/geschiedenis maritime history/maritieme geschiedenis navigation/scheepvaart

Price: EUR 12.00 = appr. US$ 13.04 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 29504

See more books from our catalog: Maritime History