Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Korte en beknopte chronyk, van de opkomst der zes stemmende steden van Zeeland; met haar voornaamste gestigten en gebouwen; de vermeerdering en vergrooting der zelve, met de opkomst, voortgang, bloei der commercie, en verdere bejegeninge: mitsgaders eene verklaring van de voornaamste naamen in de Heilige Schrift gevonden wordende.
Description: Middelburg; z.j. (1766); Martinus van Sevenhoven; slappe kaft; 12o; 32 (8) p.Bandje vernieuwd.

Keywords: Middelburgse drukken Zeeland historical geography/historische geograf history/geschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek regional geography and history/heemkunde trade/handel

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 26093

See more books from our catalog: Geography