Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


TIRION (UITGEVER). - Atlas van Zeeland; vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden, op order van ... den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaren 1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, afbeeldingen der voornaamste openbaare gebouwen, dorpen, sloten, heerenhuizen enz. naar 't leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede portraiten van eenige der vermaardste staatsmannen en zeehelden.

Title: Atlas van Zeeland; vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden, op order van ... den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaren 1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, afbeeldingen der voornaamste openbaare gebouwen, dorpen, sloten, heerenhuizen enz. naar 't leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede portraiten van eenige der vermaardste staatsmannen en zeehelden.
Description: Amsterdam; 1760; Isaak Tirion. Met 2 uitslaande kaarten van Schouwen / Duiveland en Zuid-Beveland, 4 dubbelbladige kaarten van Zeeland, Walcheren, Noord-Beveland en Tholen; diverse stadsplattegronden, stadspanorama's en vele gezichten van Zeeuwse dorpen en steden en 19 portretten. Met 1 extra toegevoegde kopergravure van "Het kasteel Zandenburg bij Veere in welstand van vooren te zien" en "...van agteren te zien" (Bulthuis ca. 1790). Folio. Contemporain halfleer met gemarmerde platten. Opgedragen aan Jonker Jan van Borssele, van wie vooraan een door I. Fournier en P. Tanje vervaardigd portret. Band vertoont slijtageplekken. Fraaie complete atlas; 3 dubbelbladige kaarten gebruind, overige kaarten en prenten in verrassend heldere kwaliteit!

Keywords: 18th century/18e eeuw Dutch history/Nederlandse geschiedenis Zeeland atlasses/atlassen books/boeken geography/geografie history/geschiedenis illustrated books/ge´llustreerde boeken old and rare books/oude en zeldzame boek rare books/zeldzame boeken topog

Price: EUR 3500.00 = appr. US$ 3803.96 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 25852

See more books from our catalog: Geography