Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


NO AUTHOR. - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken der Bataafsche Republiek, behelzende eene algemeene schoolorde voor de lagere scholen binnen de Bataafsche Republiek. Gearresteerd den 23sten Mei 1806/ Over de belangrijkheid van goede schoolvertrekken, en derzelver vereischtens, benevens de schets van een op zich zelven staande schoolvertrek voor honderd leerlingen. Twee stukken in één bandje.

Title: Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken der Bataafsche Republiek, behelzende eene algemeene schoolorde voor de lagere scholen binnen de Bataafsche Republiek. Gearresteerd den 23sten Mei 1806/ Over de belangrijkheid van goede schoolvertrekken, en derzelver vereischtens, benevens de schets van een op zich zelven staande schoolvertrek voor honderd leerlingen. Twee stukken in één bandje.
Description: Den Haag; 1806; Staats-Drukkerij/ Leiden; 1818; D. du Mortier en Zoon; zachte kaft; tweede stuk met 3 uitvouwbare platen, in koper gegraveerde afbeeldingen (plattegronden, schetsen) van schoolvertrekken; 31 p. Vernieuwde band met "koeievlek" motief. Enkele bladzijden lossig.

Keywords: Batavian Republic/Bataafse Republiek construction/bouwkunde education/onderwijs history/geschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 25182