Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


NO AUTHOR. - Openbare verkooping van de kapitale Hofstede

Title: Openbare verkooping van de kapitale Hofstede "BruŽlis", bewoond door den heer A. de Jager Mz., bestaande uit woonhuis, zomerhuis met varkenshok en schuur met bouw- en weilanden en boomgaard. Groot 41 hectaren, 87 aren, 13 centiaren, op maandag 3 september 1917, des middags om 12 uur te Goes in de "Prins van Oranje" ten overstaan van notaris E.C. van Dissel te Goes.
Description: Goes; 1917; zachte kaft; uitvouwbare kaart van gemeente Kattendijke, onderverdeeld in diverse secties, los aanwezig; 20 p.Boekblokje los in de band. Rug enigszins beschadigd.

Keywords: Goes Kattendijke Zeeland Zuid-Beveland agriculture/landbouw country planning/planologie houses/woonhuizen landerijen, verkoop legislation/wetgeving notariaat

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 25154

See more books from our catalog: Zeeland