Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


VIERGEVER, D.. - De schyndeugd op het tweede schavot, of waaragtig verhaal, hoe zeeker geschavotteerden deugniet en Rasphuys-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een docter in de geneeskunde door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft, dat hy met een jonge juffrouw van rang en middelen, zynde een burgemeesters dochter plegtig in het huwelyk is getreeden, deeze zynde laaste rol uitgespeeld zynde door de Justitie der stad Brouwershaven, ter plaatze daar men gewoon is exsecutie te doen zeer strengelyk met roeden gegeesselt en met het dubbel zwaard gebrandmerkt op den 15 november 1765.

Title: De schyndeugd op het tweede schavot, of waaragtig verhaal, hoe zeeker geschavotteerden deugniet en Rasphuys-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een docter in de geneeskunde door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft, dat hy met een jonge juffrouw van rang en middelen, zynde een burgemeesters dochter plegtig in het huwelyk is getreeden, deeze zynde laaste rol uitgespeeld zynde door de Justitie der stad Brouwershaven, ter plaatze daar men gewoon is exsecutie te doen zeer strengelyk met roeden gegeesselt en met het dubbel zwaard gebrandmerkt op den 15 november 1765.
Description: Franeker; 1766; Jan Grip; zachte kaft; ca. 11x16,5 cm.; basis voor Barend de Graaf's "Gebrandmerkt"; Buisman no. 2341; 187 p. Een niet afgesneden exemplaar. Rug beschadigd, voorplat laat iets los. Bandje met lichte gebruikssporen. Voorste schutblad vast aan voorplat. Laatste bladzijden met wat lichte vochtschade in de marges. Voorste pagina's enigszins vuilig.

Keywords: Brouwershaven Zeeland crime/criminaliteit fraude history/geschiedenis justice/justitie medicine/geneeskunde nobility/adel novels/romans old and rare books/oude en zeldzame boek regional geography and history/heemkunde

Price: EUR 190.00 = appr. US$ 206.50 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 24972

See more books from our catalog: Geography