Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


WATER, J.W. TE. - Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem  Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen.

Title: Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen.
Description: Middelburg; 1766; Pieter Gillissen; halfleather; marbled boards; spine with gilt printed floral decoration; XVIII, 480, +117 pp. These 117 pp. comprises the "Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI eeuwe", an enclosure.Last pp. waterstained. Marbled boards worn; top of spine damaged (small piece missing).

Keywords: Reformation Zeeland books/boeken church history/kerkgeschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek theology/theologie

Price: EUR 140.00 = appr. US$ 152.16 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 15137

See more books from our catalog: Theology