Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8887: BRANDON, ROBIN - The good crewman.
42730: BRANDON, S.G.F. - Bijbel, geloof en geschiedenis. Een kritische herwaardering van het vroegste christendom.
94329: BRANDS, WIM E.A. - Nederland. Een objectief zelfportret in 51 voorwerpen.
64397: BRANDS, JAN EN ANTHONY MERTENS (SAMENSTELLERS) - Groepsportret. Wie is wie in De tandeloze tijd van A.F.Th.?.
13264: BRANDS, G.A. - Tspel van de cristenkercke.
89322: BRANDS, MAARTEN - Karrensporen onder het asfalt. Over de terugkeer van historische patronen.
89321: BRANDS, MAARTEN - Het arsenaal van de geschiedenis. Over theorie en geschiedschrijving.
104517: BRANDS, KARIN - Libelle kookboek.
80252: BRANDS, NEELTJE E.A. (RED.). - Anton Koch herinnerd 1923 - 1990, Een vriendenboekje..
76399: BRANDS, ANNEKE - Voedingsvezels.
103520: BRANDS, WIM - Nederlandse literatuur van de 21e eeuw. De nieuwe schrijvers van het nieuwe millennium.
82206: BRANDSMA, MARGRIET - Vluchtcode Vlinder. Hoe de DDR miljarden verdiende aan de verkoop van gevangenen. Een verhaal over liefde, verraad en mensenhandel gebaseerd op ware gebeurtenissen.
93615: BRANDSMA, TITUS - Mijn cel. Dagorde van een gevangene.
49290: BRANDSMA, GIJS (EINDRED.) - De mooiste herinneringen aan kinderboeken. 25 jaar Kinderboek Cultuurbezit te Winsum 11 november 1985 - 11 november 2010.
17518: BRANDSMA, TITUS - Het laatste geschrift van Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Scheveningen op 22 januari 1942. Met een inleiding van Brocardus Meijer. O. carm.
9614: BRANDT, WILLEM - Hart van Jade. Chinese lyriek.
31180: BRANDT, WILLEM - De bevrijding van Naarden. Een hymne van Willem Brandt.
67275: BRANDT - VAN DER VEN, J. - Het Thorbecke-archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1872. Tweede deel: 1820-1825; Derde deel: 1825-1830.
98350: BRANDT - VAN DER VEN, J. - Het Thorbecke-archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1872. Tweede deel: 1820-1825; Derde deel: 1825-1830.
54441: BRANDT CORSTIUS, HUGO - Mensenarm dierenrijk.
101777: BRANDT, WILLEM - Indonesie's voltooid verleden tijd. Oost-Indischge spiegel uit nagelaten papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman.
24194: BRANDT, WILLEM - fetisj & Feniks. Gedichten.
24183: BRANDT, WILLEM - Reizend achter het heimwee.
24184: BRANDT, WILLEM - Reizend achter het heimwee.
24185: BRANDT, WILLEM - Het land van terugkomst. Een Indonesisch reisjournaal in poëzie.
96187: BRANDT, WILLEM - Indonesie's voltooid verleden tijd. Oost-Indischge spiegel uit nagelaten papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman.
96505: BRANDT, GEERAERT - Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. Lt. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Met kopere Plaaten verciert.
81377: BRANDT CORSTIUS, JELLE - As in tas.
41997: BRANDT CORSTIUS, H. - De hoofdredacteur.
35029: BRANDT, J.P.A. - Kantklossen. Praktische wenken.
83497: BRANDT CORSTIUS, JELLE - Van Bakoe tot Batoemi. Een gids voor de Kaukasus.
96227: BRANDT, WILLEM - De gele terreur.
20593: BRANDT, R.W. E.A. (REDACTIE) - De Zaanstreek archeologisch bekeken.
59063: BRANDT, WILLEM - Het land van terugkomst. Een Indonesisch reisjournaal in poëzie.
66538: BRANDT, BILL - Photo Presente Les Grands Maitres de la Photo 11, Bill Brandt.
97443: BRANDT, RIA VAN DEN (RED.) - Het heil van de filosofie..
4770: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De dichter Marsman en zijn kring.
53166: BRANDT, WILLY - Ontmoetingen en gedachten de jaren 1960 / 1975. Deel 1 en 2.
99179: BRANDT BUYS E.A. (RED.), L. - Oude luister van het Groninger land. Tentoonstellingscatalogus voor de in Groningen gehouden expositie van 22 januari t/m 5 maart 1961.
84727: BRANDT, RUTGER J.B. E.A. - Theo L'Herminez. Verboden vruchten..
35001: BRANDT, J.P.A. - Kantklossen.
101618: BRANDT CORSTIUS, JELLE - Arctisch dagboek.
83097: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Herman Gorter, de mens en dichter.
73430: BRANDTS BUYS, HANS - Bach.
103399: BRANDYS, KAZIMIERZ - A Warsaw Diary 1978-1981.
20387: BRANGER, J.D.C. - Twee eeuwen voor de klas. Lerarenopleiding basisonderwijs Haarlem. Verleden - Heden - Toekomst 1795-1995.
100009: BRANTS, CHRISJE EN KEES - Velden van weleer. Reisgids naar de Eerste Wereldoorlog.
54119: [BRAQUE, GEORGES]. FUMET, STANILAUS ET AL - Le Point XLVI, Octobre 1953: Braque.
12278: BRAS-DEGEN - Druppels.
103575: BRAS, KICK - Vacare, een bevrijdende levenskunst .
96302: BRASH, NORA AND ELTON (ED.) - Mana : A South Pacific Journal of Language and Literature. Volume 8, number 2. Papua New Guinea Issue.
91097: BRASHARES, ANN - 4 vriendinnen voor altijd.
89570: BRASILLACH, ROBERT - Onze vooroorlogstijd.
102279: BRASILLACH, ROBERT - Onze vooroorlogstijd.
53965: BRASSENS, GEORGE; JACQUES BREL & GEORGES MOUSTAKI - Une jolie fleur; Ne me quitte pas; Le Facteur.
78786: BRASSINGA, ANNEKE - Thule.
82902: BRASSINGA, ANNEKE - Ontij.
60802: BRATSCHI, R. - 100 Jahre bernische Eisenbahnpolitik. 50 Jahre Lötschberg Bahn. 1913-1963.
38078: BRAUCH, MARGOT - Kleine Meubelen.
36052: BRAUCH, MARGOT EN ALBRECHT BANGERT - Speelgoed. Blikken speelgoed uit het begin van deze eeuw.
45918: BRAUCH, MARGOT - Kleine meubelen.
70878: BRAUCHITSCH, HELGA VON - Spiegelungen.
104522: BRAUDEL, FERNAND - De Middellandse Zee. Deel een. Het landschap en de mens.
92451: BRAUDEL, FERNAND - Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel II. Het spel van de handel.
40003: BRAUEN, MARTIN - Impressionen aus Tibet.
59128: BRAUN, KAREL & ARIE ZWART - Heksen, ketters en inquisiteurs. Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen.
103368: BRAUN, EVA - Het intieme dagboek van Eva Braun.
102475: BRAUN, MARIANNE - De regeringskommissaris in Finsterwolde. Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de Koude Oorlog in Nederland.
96880: BRAUN & HOGENBERG - De Hollandse steden naar de oorspronkelijke uitgave van 1574,.
74293: BRAUNER, ERNST - De fiolen van de toorn.
84799: BRAUNFELS, WOLFGANG - Monasteries of Western Europe: The Architecture of the Orders.
95348: BRAUNGART, MICHAEL & MCDONOUGH, WILLIAM. - Cradle to cradle. Afval = voedsel.
67415: BRAVE HENDRIK - Ondeugende Hans.
66463: BRAVO, M. ALVAREZ - I grandi fotografi M. Alvarez Bravo.
66476: BRAVO, MANUEL ALVAREZ - Revelaciones The art of Manuel Alvarez Bravo.
81516: BRAY, CAPTAIN CLAUDE, BEW. H.J.WANSINK - Ivanda, of de Gouden Talisman, een verhaal uit Thibet .
94853: BRAY - BIESBOER, PIETER. - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in een gezin.
91546: BRAYBROOK, R.; S. SKRYNNIKOV & L. YAKUTIN - Russian Warriors: Sukhois, MiGs and Tupolevs.
25947: BRAYER, ELIZABETH - George Eastman. A Biography.
64754: BRAYNARD, FRANK O. - Classic ocean liners volume 1. Berengaria, Leviathan & Majestic.
36081: BRAZENDALE, KEVIN - Great Cars of the Golden Age.
75020: BRAZILL, WILLIAM J. - The Young Hegelians.
94394: BREADEAU, MICHEL - Pierot, mijn vriend.
53288: BREAMLY, JAMES - Toffe Tony. Vrolijk blijspel in drie bedrijven.
99642: BREARS, PETER - Food and Cooking in Medieval Britain: History & Recipies;.
75787: BREBION, H. - La Légende des Rochers Sculptés de Rothéneuf.
92231: BRECHT, BERTOLT - Gesammelte Werke in 20 Bänden (nur 17 Bänden).
74166: BRECHT, BERTOLD - Tui-roman. Vertaald door Pé Hawinkels.
74473: BRECHT, BERTOLT - Driestuiversroman.
86215: BRECHT, BERTOLT - Een engel verleid je niet. Twintig liefdesgedichten.
104131: BRECHT, BERTOLT - De Kaukasische krijtkring.
92352: BRECHT, BERTOLT - Driestuiversproces. Een sociologies experiment.
68441: BRECHT, BERTOLT - De kaukasische krijtkring.
73364: BRECHT, BERTOLT - Driestuiversroman.
92488: BRECHT, BERTOLT - Over de aardse liefde en meer. Uit een leven vol gedichten en verzen. Samengesteld, ingeleid en vertaald door Martin Mooij.
72740: BRECHT, BERTOLD - De Kaukasische Krijtkring. Muziek Paul Dessau. Vertaling Frances Sanders en Martine Vosmaer.
88464: BRECHT, BERTOLT - Gesammelte Werke in 20 Bänden.
97241: BRECHT, BERTOLT - De mooiste van Bertolt Brecht. Samengesteld door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
74165: BRECHT, BERTOLT - Me-ti. Boek der wendingen. Vertaald door Pé Hawinkels.
67103: BRECHT, BERTOLT - Driestuiversroman.
63593: BREDERO, G.A. - Kluchten.
86241: BREDERO, G.A. - Werken van G.A. Bredero. Liederen en Gedichten. Proza. Met inleiding en aantekeningen van J..N. Knuttel.
64188: BREDERO, G.A. - Geestigh Liedt-Boecxken.
3613: BREDERO, G.A. - Treurspel van Rodderick ende Alphonsus.
63595: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander. Jerolimo.
62582: BREDERO, G.A. - G.A. Bredero's Liefde en Lied. Bevattende zoo liederen als klinkdichten. Uitgezocht en ingeleid door J.B. Schepers.
54495: BREDERODE, KAREL J. - Wat een zwerver droomde en zag.
77112: BREDERODE, DÉSANNE VAN - Stille zaterdag.
86239: BREDERODE, G.A. - Groot lied-boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke uitgave van 1622. Tekstverzorging en inleiding van Dr. A.A. van Rijnbach.
48120: BREDERODE, DÉSANNE VAN - Door mijn schuld.
67529: BREDERODE, DÉSANNE VAN - Brief aan een gelukzoeker.
49740: BREDEROO, NICO J. E.A. (SAMENSTELLING) - Oog in oog met de spiegel.
55862: BREDIN, BRIGADIER A.E.C. - A history of the Irish soldier.
104017: BREE, HAN VAN - De geest van het Oude Loo. Juliana en haar vriendenkring 1947-1957.
20627: BREE, L.W. E.A. (REDACTIE) - Zeeuws Tijdschrift vijftiende jaargang.
20628: BREE, L.W. E.A. (REDACTIE) - Zeeuws Tijdschrift veertiende jaargang.
38604: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN - Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman.
47436: BREEDVELD, WILLEM (SAMENSTELLER) - Het staatshoofd spreekt een keuze uit de toespraken van Koningin Beatrix en Prins Claus.
86190: BREEKVELD, ARNO - Zeppelin. Gedichten.
93324: BREEN, L.G. VAN - Holland's rijshout. Het gebruik van rijsmaterialen bij stroomleidende werken en de oeververdedigingen langs bovenrivieren en aan zee.
28745: BREETVELD, L. EN J.C. BURGGRÄFER - Tekenvakken deel 1 plus: Schematekenen. Bijlage bij het boek Tekenvakken deel 1- 2de druk.
72171: BREEUWSMA, GERRIT - De constructie van de levensloop.
63975: BREEVOORT, JOHANNA (BEWERKER) - Mijn kerstboek.
53659: BREEVOORT, JOHANNA - kerstavond in de sneeuw.
78609: BREFELD, JOSEPHINE - A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A Case for Computer-Aided Textual Criticism.
65268: BREFELD, GIJS E.A. - Museumgids stichting Museum Buurtspoorweg.
102905: BREGSTEIN E.A. (SAMENSTELLERS), PHILO - Herinnering aan Joods Amsterdam.
71062: BREGSTEIN E.A. (SAMENSTELLERS), PHILO - Herinnering aan Joods Amsterdam.
79635: BREGSTEIN, PHILO - Terug naar Litouwen. Sporen van een Joodse familie..
102181: BREGSTEIN, PHILO - Dingen die niet voorbijgaan. Persoonlijk geschiedverhaal van J. Presser.
40771: BREHM, ALFRED - Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. Mit 3231 schwarzen Abbildungen im Text und auf 364 Tafeln, 279 Tafeln in Farbendruck und 13 Karten.
73093: BREHM, ALFRED - Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. Mit vielen schwarzen Abbildungen im Text und auch vielen Tafeln..
40841: BREHM, A.E. - Vom Nordpol Zum Aequator. Populäre Vorträge. Mit Illustrationen von V.R. Friese, G. Mützel, A. Richter, Fr. Specht u.a..
25159: BREIJER, L.A. - Veilig varen. Hoe vindt een schip den weg op zee.
13173: BREITLING, GÜNTER E.A. - Goud.
89485: BREITMAN, RICHARD - Heinrich Himmler. De Architect van de Holocaust.
50071: BREMAN, J.C. & C.J.M. SCHYT - De bedreigde universiteit.
101277: BREMAN, PAUL - Blues en andere wereldlijke volksmuziek van de Noordamerikaanse neger.
93597: BREMER, JAN T. - Roeiredders aan het Marsdiep, 1824-1923.
87760: BREMER, JAAP - Charley Toorop. Werken in de verzameling van het Kröller-Müller Museum..
28121: BREMER, RUDY (REDACTIE) - Liederen uit de Middeleeuwen & Renaissance. 80 liedteksten uit Middeleeuwem en Renaissance metrisch en berijmd vertaald in het Nederlands.
90898: BREMER, JAAP E.A. - Experiment en ruimte : 4 Spaanse beeldhouwers: Picasso, González, Miró en Chillida. Tentoonstelling ter ere van de honderdste verjaardag van Prof. dr. A.M. Hammacher.
46127: BREMER, JAAP & HEIN REEDIJK - Bauen '20-'40 der Niederlandische Beitrag zum Neuen Bauen..
45867: BREMMER, C. - Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij.
75580: BREMMER, JAN N. - Profeten, zieners en de macht: in Griekenland, Israel en het vroegmoderne Europa. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Algemene Godsdienstgeschiedenis en de vergelijkende Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 4 juni 1991.
19745: BREMMER, C. (REDACTIE) - Pieter Sjoerds Gerbrandy.
43534: BREMMER, R.H. - Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581.
41634: BREMMER, JAN & HERMAN ROODENBURG (REDACTIE) - Gebaren en lichaamshouding van de oudheid tot heden.
95143: BREMMER, R.H. - Visioenen op Patmos. Beknopte bijbelstudie over de Openbaring van Johannes..
52050: BREMMERS, JOEP (RED.) - Simon Vinkenoog. Am*dam madmaster.
67478: BREMNER, J. GAVIN - Infancy.
72802: BREMS, HUGO (SAMENSTELLER) - Dichters van deze tijd. Veertig jaar Nederlandse ('50-'89) poëzie uit Noord en Zuid.
90849: BREMS, HUGO & AD ZUIDERENT - Zeitgenössische niederländischsprachige Lyrik.
90159: BREMS, HUGO & AD ZUIDERENT - Poètes néerlandophones contemporains.
41968: BREMS, HUGO & AD ZUIDERENT - Hedendaagse Nederlandstalige dichters.
41969: BREMS, HUGO & AD ZUIDERENT - Poesía contemporánea en lengua neerlandesa.
90848: BREMS, HUGO & AD ZUIDERENT - Contemporary Poetry of the Low Countries.
61913: BREMT, STEFAAN VAN DER - Aquitaans getijdenboekje..
90289: BREMT, STEFAAN VAN DEN - Tuchbedeckter Augenblick. Ausgewählte flämische Gedichte, übersetzt von Maria Csollány.
90834: BREMT, STEFAAN VAN DEN - Racines d'un nuage .
75633: BRENDEL, CAREL - De Oranjes in de Tweede Wereldoorlog. Het dagelijks leven, de verhalen en anekdotes.
103159: BRENDEL, CAJO - Anton Pannekoek, theoretikus van het socialisme.
1099: BRENDER Á BRANDIS, G. - Nieuwe Natuur- Geschied- en Handelkundige Zak- en Reis-Atlas behelzende eene beknopte beschrijving van de Gronden der Astronomij; de aart, eigenschappen en beweeging der Hemelsche Ligchaamen, Zon, Maan en Sterren. Van het geheele Aardrijk, enz..
91311: BRENK, GERRIT VAN DEN - T'Zaamen-spraaken tusschen een mevrouw, banket-bakker en confiturier, over het bereiden, gereed maaken en bakken van allerleye taarten, gebak en banket, onder de pan en in den ooven . Vladens, compotten, geleyen, paszen, enz.(...) .
77540: BRENNAN, GEORGEANNE - In the French Kitchen Garden. The Joys of Cultivating a Potager.
81507: BRENNINKMEIJER, J.H. E.A. (RED.) - Lichtenvoorde 1000 jaar. Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het duizendjarig bestaan van Lichtenvoorde 945 - 1945.
66335: BRESDIN, RODOLPHE - Rodolphe Bresdin. Etsen en lithografieën, chronologisch overzicht, samengesteld naar aanleiding van d expositie in 's rijks prentenkabinet.
56165: BRESDIN, RODOLPHE - GELDER, DIRK VAN - Rodolphe Bresdin. Volume I - Monographie en trois parties. Volume II - Catalogue raisonné l'oeuvre gravé.
86790: BRESLER, FENTON - De Chinese mafia; Drugs, geweld, corruptie en dood: de triaden tussen Amsterdam en Hong Kong.
94390: BRESNER, LISA - De vrouwenboetseerder. Vertaling Jan Versteeg.
95457: BRETELER, ANNE-GOAITSKE - De traanjagers. Herinneringen van naoorlogse walvisvaarders.
99047: BRETON, ANDRE - Poètes d'aujourd'hui 18: André Breton. Une étude par Jean-Louis Bédouin.
45294: BRETON DE NIJS, E. - Batavia. koningin van het Oosten.
100760: BRETT-JAMES, ANTONY - Life in Wellington's Army.
86624: BREUER, GERDA & INES WAGEMANN - Ludwig Meidner - Zeichner, Maler, Literat 1884-1966. Mathildenhöhe Darmstadt 15. September 1991-1. Dezember 1991.
99406: BREUKEL, THOM - Stil Amsterdam. Survivalgids voor de stedeling.
89277: BREUKER, PH. & A. JANSE (RED.). - Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding.
29916: BREUKER, HENK - Kinderen spelen toneel. Een spel in drie bedrijven en talrijke taferelen opgevoerd door jongens en meisjes uit de grote stad.
30395: BREUKINK, ERIK - Wielerklassiekers.
76729: BREUNESE, J.N. - De vierdaagsche. Inleidend woord van J.W. Schorer. Met 65 foto-pagina's.
47913: BREUNESSE, JAAP E.A. (RED.) - De zon is mijn ochtendkrant : gedichten ingezonden voor de Visser 't Hooftprijs 1999.
85330: BREUR, DUNYA - Een verborgen herinnering; Tekeningen van Aat Breur-Hibma uit het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück en de gevangenis in Utrecht.
62280: BREVET, F.J. - Mozaiek.
100893: BREVET, F.J. - Mozaiek.
77431: BREYTENBACH, BREYTEN - De ware bekentenissen van een witte terrorist.
13203: BREYTENBACH, BREYTON - A season in paradise.
104591: BRICE, MARTIN H. - Stronghold, a history of military architecture.
97222: BRICKELL, CHRISTOPHER - Atrium tuinplantenencylopedie.
93834: BRICKER, CHARLES - De glorie van de cartografie. Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartmakers.
55253: BRICKER, CHARLES - De glorie van de cartografie. Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartmakers.
59363: BRIDENNE, MICHEL - Paartijd.
58593: BRIDGE, ANTONY - De Kruistochten. Overzicht van twee eeuwen verbitterde strijd om de heilige plaatsen..
56475: BRIDGES, ANN - Alphonse Mucha. Het complete grafische werk.
66471: BRIDGES, MARILYN - The sacred and the secular. A decade of aerial photography.
73076: BRIDGES, VICTOR - Het geheim van Campden Hill.
71676: BRIEL, MIRJAM ELISE VAN DEN - Dromen die de toekomst openen.
83846: BRIEL, ROBERT & SIEB KROESKE (SAMENST.) - Hit dossier 1965-1977.
72870: BRIEM, GRUNNLAUGUR SE A.O. - Living letters : international exhibition of calligraphy, College of Art and Crafts, Iceland, Easter 82 : Lifandi letur : alpjo?ðleg syning a? skrautskrift, Myndlista- og handiðasko?li I?slands ..., Pa?skar 82.
91451: BRIEM, G. SE. - Het alfabet door zestig kalligrafen.
44368: BRIEM, CHRISTIAN - Daar ben ik in het midden van hem.
104487: BRIERLY, SAROO - Lion.
45256: BRIESSEN, FRITZ VAN - Chinesische Maltechnik.
93990: BRIESSEN, FRITZ VAN - Chinesische Maltechnik.
54127: BRIGANTI, GIULIANO - Phantastische malerei im 19. Jahrhundert.
73099: BRIGANTI, G. - Glanzvolles Europa. Beruhmte Veduten und Reiseberichte des 18. Jahrhunderts.
104249: BRIGGS, ASA - Iron Bridge to Crystal Palace: Impact and Images of the Industrial Revolution.
99397: BRIGGS, RAYMOND - De sneeuwman.
63682: BRIGGS, IRENE & RAYMOND F. DABOLL - Recollections of the Lyceum & Chautauqua Circuits.
62294: BRIGGS, ASA - Essays in the History of Publishing in Celebration of the 250th Anniversary of the House of Longman 1724-1974 .
44525: BRIGHT, BILL E.A. - Mannen in beweging.
58931: BRIGODE, SIMON - L'architecture religieuse dans le Sud-Ouest de la Belgique. Tome 1, Des origines à la fin du XVe siècle..
80854: BRIJNEN VAN HOUTEN, P. - Brandwacht in de coulissen.
72133: BRIJS, STEFAN - Arend.
97465: BRIJS, STEFAN - De engelenmaker.
75145: BRIL, JACQUES - Un crépuscule incertain: Réflexion prospective sur la culture occidentale.
77275: BRIL, MARTIN - Mijn leven als hond. Dierenverhalen.
70940: BRIL, MARTIN - De Franse slag. Verhalen over een huis in Frankrijk.
70249: BRIL, MARTIN - De kleine keizer. Verslag van een passie..
59312: BRIL, MARTIN - Plek onder de zon. Muziekverhalen.
58517: BRIL, MARTIN - Vader en dochters. Avonturen aan het thuisfront.
91198: BRIL, MARTIN - Tout va bien. Berichten uit Frankrijk.
74312: BRIL, MARTIN - Plat du jour. Berichten uit Frankrijk.
17511: BRIL, MARTIN , DIRK VAN WEELDEN - Terugwerkende kracht. Een leesgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
80131: BRIL, MARTIN - Verzameld werk. Gedichten.
83894: BRILL, YVONNE - Wadje de zeehond, der seehund.
44773: BRILLENBURG WURTH, G. - Practische zielszorg.
73494: BRINITZER, CARL - Liefdesvaardigheid. Variaties op een thema van Ovidius.
20004: BRINK, PAULINE EN SILVIA BENSCHOP - Sieraden.
99742: BRINK, G.E. - Moussault's snoeiboek.
86214: BRINK, JOS - Zie je ik hou van je. De mooiste liefdesgedichten van alle tijden bijeengebracht door Jos Brink.
92445: BRINK, J.R.M. VAN DEN - Zoeken naar een 'Heilstaat'; Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat..
103693: BRINK, J.R.M. VAN DEN - Zoeken naar een 'Heilstaat'; Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat..
50365: BRINK, E.J. - Inventaris van de archieven van de gemeente Oldekerk 1811 - 1989.
93626: BRINK, C. - Millioenendans van Menten.
44635: BRINK, J.E. VAN DE - De betekenis van de doop.
53627: BRINK, JAN TEN - Augustin Robespierre. Eene novelle uit het tijdvak der Terreur.
81553: BRINK, G.E. - Handboek snoeien.
44498: BRINK, J.E. VAN DEN - De brieven van Petrus.
30042: BRINK, L.C. VAN DEN - Volharden tot het Einde.
41655: BRINK, GABRIËL VAN DEN - Geweld als uitdaging. De betekenis van agressief gedrag bij jongeren.
74421: BRINK, ANDRÉ - Houd-den-bek.
78320: BRINK, J. TEN - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger. Met facsimile's in chromo-lithographie, reproductiën van titels, bladzijden en illustratiën uit middeleeuwsche handschriften, incunabelen en zeldzame boeken, en met portretten..
85850: BRINK, EGBERT - Het woord vooraf.
76228: BRINK, GIJSBERT VAN DEN E.A. - Christian Faith and Philosophical Theology: Essays in Honour of Vincent Brummer.
104140: BRINK, A.E.W. VAN DEN - Nieuwjaarsgroet 1968. Was er droefheid.
78019: BRINK, LOWIE & LUCY HOLL - De wereld tussen twee stokken. De geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten [& CD-Rom]..
99750: BRINK, HARM - Steven Scheffer 1950-1984.
35046: BRINK, ALFRED G. VAN DEN (EDITOR) - Reconnaissance. 1982 vol. Mar. En nov. 1983, nrs. 9 en 10.
21996: BRINK, MARGA VAN DEN (REDACTIE) - Wandelen door twaalf steden.
93056: BRINK, CLEMENS VAN DEN - De geheimen van Bajesdorp (Veenhuizen 1818-2018).
82379: BRINK, G. VAN DEN & H.J. VAN DER KWAST - Een kerk ging stuk. Relaas van de breuk die optrad binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.) in de jaren 1967-1974.
65866: BRINK, M. VAN DE (RED.) - De Vrijdenker. Weekblad ter verbreiding van de vrije gedachte.31e jaargang, no. 1 t/m 52 (compleet).
23642: BRINKE, W.B. TEN E.A. (EINDREDACTIE) - De 12 provincies. Nederland in woord en beeld.
41725: BRINKGREVE, CHRISTIEN - Huismensen.
20094: BRINKGREVE, GEURT - Drie maal Amsterdam.
53299: BRINKGREVE-WICHERINK, T. - Oom Leermans is dood. Blijspel in één bedrijf.
97967: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE - De meiclub ontbonden.
96082: BRINKGREVE, CLARA - Van Pietje Bell tot Kippenvel. Boeken van uitgeverij Kluitman sinds 1864.
41699: BRINKGREVE, CHRISTIEN - Vroeg mondig laat volwassen.
23891: BRINKHOF, J.J. - Een studie over het Peculium in het klassieke Romeinse recht.
103794: BRINKHORST, L.J. - Grondlijnen van Europees recht. Bewerkt door R. Barents & A.W.H. Meij.
69987: BRINKHUIS, MARTINE E.A. (RED.) - De Balie. Fragmenten uit een levend essay. Jaarboek '97/'98..
87326: BRINKKEMPER, DICK; PETER KERSLOOT & KEES SIER - Volendam schildersdorp 1880-1940..
14227: BRINKKEMPER, D. , G. CONIJN, N. KARREGAT EN C. MARTENS - Onder het oog van God. De geschiedenis van de St.-Nicolaasparochie te Edam bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de r.-k.kerk aan de Voorhaven 1847-1997.
103545: BRINKMAN, MARTIEN - De niet-westerse Jezus. Jezus als bodhisattva, avatara, goeroe, profeet, voorouder en genezer..
78055: BRINKMAN, IRENE E.A. - Met de camera van Reinhardt Herman Herwig door Drenthe 1900-1925.
45833: BRINKMAN, MARTIEN E. - Karl Barths socialistische stellingname.
65922: BRINTON, MAURICE - Het irrationele in de politiek. Over conditionering, sexuele onderdrukking en het irrationele in de politiek.
56602: BRINTON, SELWYN - Bartolozzi and his pupils in England with an abridged list of his more important prints in line and stipple.
73413: BRINTON, CRANE - Ideeën en mensen, I: tot aan de renaissance; II: sinds de renaissance.
67922: BRINTON PERERA, SYLVIA - Op zoek naar de godin. Jungiaanse speurtocht naar de essentie van de vrouw .
83049: BRION, MARCEL - De bijbel in de kunst. Miniaturen, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken geïnspireerd door Het Oude Testament.
57863: BRION, MARCEL - Les grandes etappes de l'humanité. La civilisation Médiévale. Le moyen âge II.
97742: BRIOT, C. & J.C. BOUQUET - Leçons de géométrie analytique.
44538: BRISCOE, JILL - Samen bidden hoe doe je dat?.
22680: BRISSAUD, SOPHIE EN VALÉRIE LHOMME - De smaak van olie. Geschiedenis, teelt, gastronomie, recepten.
22679: BRISSAUD, SOPHIE EN VALÉRIE LHOMME - De smaak van olie. Geschiedenis, teelt, gastronomie, recepten.
72290: BRISTOW, ALEC - Groente van eigen grond. Gids voor het zaaien, kweken en oogsten van groenten en kruiden in eigen tuin..
60846: BRITISH TRANSPORT COMMISSION - Handbook for Railway Steam Locomotive Enginemen.
76795: BRITTAIN, JUDY & ANNE ROSE OOSTERBAAN - Borduurstekenencyclopedie.
80548: BRITTON, KARL - John Stuart Mill.
39099: BRIX, MICHAEL & BARBARA SCHNEIDER - Kreatieve knutselboetiek.
81010: BROAD, C.D. - Kant. An Introduction.
86385: BROBY-JOHANSEN, R. - Kleding en het AaBe ervan. Het hoofdstuk 'Na de new look' en het gedeelte, handelend over het AaBe bedrijf, zijn van de hand van Antoon Coolen.
39575: BROCK, PETER - Radical Pacifists in Antebellum America.
1882: BROCK, FRANCES ELIZABETH GEORGINA CAREY - Grietje Bolkamp. Een waar verhaal.
1885: BROCK, FRANCES ELIZABETH GEORGINA CAREY - Vader's Hand. een waar verhaal.
1884: BROCK, FRANCES ELIZABETH GEORGINA CAREY - In weegschalen gewogen. Een waar verhaal.
1883: BROCK, FRANCES ELIZABETH GEORGINA CAREY - Grietje Bolkamp. Een waar verhaal.
1879: BROCK, FRANCES ELIZABETH GEORGINA CAREY - Het paspoort. Een waar verhaal.
1881: BROCK, FRANCES ELIZABETH GEORGINA CAREY - Het blinde meisje. Een waar verhaal.
1876: BROCK, FRANCES ELIZABETH GEORGINA CAREY - De vormen maken de man. Een waar verhaal.
1878: BROCK, FRANCES ELIZABETH GEORGINA CAREY - Een gewichtig bezoek. Een waar verhaal.
76299: BROCKE, MICHAEL & HERBERT JOCHUN (HRSG) - Wolkensäule und Feuerschein: Jüdische Theologie des Holocaust. .
76232: BRÖCKER, WALTER - Zur Theologie des Geistes.
64246: BRÖCKER, F.J. - Evolutie en psychologie. Een speurtocht naar de achtergrond van de seksuele moraal.
92400: BROCKHAUS, CHRISTOPH - Alfred Kubin. Das zeichnerische Frühwerk bis 1904.
103097: BROCKMAN, JOHN - Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein en Frankenstein. Het wetenschappelijk universum.
51699: BROCKWAY, A. FENNER & FREDERIC MULLALY - De dood betaalt dividend.
74956: BROD, MAX - Franz Kafkas Glauben und Lehre. (Kafka und Tolstoi). Eine Studie. Mit einem Anhang Religiöser Humor bei Franz Kafka von Felix Weltsch..
74948: BROD, MAX & HANS-JOACHIM SCHOEPS - Im Streit um Kafka und das Judentum. Max Brod, Hans Joachim Schoeps Briefwechsel..
79627: BROD, MAX - Franz Kafka. Een biografie.
100073: BRODKEY, HAROLD - The Runaway Soul.
92325: BRODKEY, HAROLD - Profane vriendschap.
73641: BRODKEY, HAROLD - Verhalen op vrijwel klassieke wijze.
18505: BRODSKI, IOSIF - Torso.
73591: BRODSKY, JAROSLAV - Het land Gamma.
88624: BRODY, JEANNE - Rue des Rosiers: une maniere d'etre juif.
72708: BROECK, FRANK VAN DEN - Frank Van den Broeck. Tekeningen, pastels, aquarellen en schilderijen/Drawings, pastels, watercolours and paintings 1988-1991.
98542: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN & L. EIKENHOUT - Dialect op Noord-Beveland. Verzameld en gerangschikt door E.J. van den Broecke-de Man en L. Eikenhout..
97522: BROECKE, J.P. V.D. - Beschermd door dijk en duin. Bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water.
98550: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN - Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland.
51499: BROEDER ROGER, TAIZÉ - Vrede in je hart. Teksten voor elke dag.
76820: BROEDER, KLAAS E.A. - Monumenten onderhouden.
95387: BROEDER, DIRK L - Groote Pier.
60324: BROEK, NINA VAN DEN - Bedreigd verleden ~ Kleine monumenten en de strijd voor hun behoud.
69761: BROEK, H.J. VAN DEN - Hier Radio-Oranje. Vijf jaar radio in oorlogstijd. Met een voorwoord van Jan Moedwil.
100679: BROEK, NINA VAN DEN - Zo onafhankelijk als een zeehond - Het leven van Lenie 't Hart.
83042: BROEK, R. VAN DER E.A. - Kerk en kerken in Romeins-Byzantijns Palestina. Archeologie en geschiedenis..
50489: BROEK, P. VAN DEN - De schoolpsycholoog. Zijn taak en enkele van zijn problemen speciaal met betrekking tot het kind op de lagere school..
69385: BROEK, MARTIJN VAN E.A. (SELECTIE) - Nederland, de 1000 beste foto's.
72683: BROEK, LOEK VAN DEN (RED.) - Gesprekstechnieken voor de personeelsmanager.
53708: BROEK, L. VAN DEN - De Batavieren. In vier zangen.
49096: BROEK, J.H.G. , D. VAN DER MEIJDEN, R.E. HALLO - Openbaarheid van milieurelevante bedrijfsgegevens.
49099: BROEK, MARC VAN DEN E.A. (SAMENSTELLING) - De afvalrace.
57255: BROEK, J. F. J. VAN DEN.E.A. - De archieven in Groningen.
93354: BROEK, K. VAN DEN - De bouwkundig opzichter.
98548: BROEK, MARC VAN DEN - Rimpels in het vlakke land.
97014: BROEK, J. VAN DEN - Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594.
24518: BROEK, P. & C. WILKESHUIS - baby's ruimtevaart.
79405: BROEKE, P.W. VAN DEN - 5000 Jaar wonen op veen en klei. Archeologisch onderzoek in het reconstructiegebied Midden Delflland.
37990: BROEKE, J. TEN - En de boer, hij ploegde voort. Het boerenleven op tegels en tegeltableaux.
60391: BROEKE, W. VAN DEN E.A. - Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 1.
49524: BROEKE, WILLRM VAN DEN - Financiën en financiers van de Nederlandse spoorwegen 1837-1890.
43805: BROEKE, LEONARDUS VAN DEN - Ons' lieve heer op solder. Geschiedenis van het schuilkerkje 't Haantje en Museum Amstelkring.
60883: BROEKE, W. VAN DEN E.A. - Bronnen op het spoor. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland.
103997: BROEKEMA, PAULINE - Het uiterste der zee.
53309: BROEKEMA, B.H. - Hou Derk hom 't flikte. 'n Kluchtige schets noar 't leven veur 4 heeren en 5 doames.
98173: BROEKEMA, S. - Van rustig dorp naar dynamische centrumgemeente. Gemeentebestuur Winsum 1930 - 1990..
53273: BROEKEMA, B.H. - Fluustren ien 't duustren. Dolle klucht in ain bedrief veur 4 doames en 4 heeren.
53279: BROEKEMA, B.H. - Haarstbloumen. Toneelspul ien drei bedrieven veur 5 doames en 5 heeren.
53280: BROEKEMA, B.H. - Ik koop gain radio! Klucht ien ain bedrief.
53281: BROEKEMA, B.H. - Op Brongersheerd. Kemedie in drei bedrieven veur 5 doames en 4 heeren.
53284: BROEKEMA, B.H. - Storm. 'n Kluchtige kemedie van kwoaje mensken ien ain bedrief veur 4 doames en 4 heeren.
68588: BROEKENS, D.J. - Über den Stammbaum der Onagraceae.
92977: BROEKHOVEN, LAURA N.K. VAN (RED.) - Met Kuifje naar de Inca's. Strijdbaar Heden Roemrijk Verleden. Hergé's onder- en voorwerpen gestript.
53755: BROEKHUIJSE, IRENE - De gelijkwaardigheid van de landen van het koninkrijk der nederlanden: realiteit of perceptie? .
88216: BROEKHUIS, TON - Anders dan elders. Het Oldambt. Een land zonder grenzen.
68466: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED) - Kattendiep deurgraven. Historisch archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
84908: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED) - Kattendiep deurgraven. Historisch archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
49183: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.) - Van Boerenerf tot Bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
82568: BROEKHUIZEN E.A. (RED), ANNETTE - Stinzenplanten in Noordwest-Groningen. Börgbloumkes, in en rond Domies Toen in Pieterburen.
64923: BROEKHUYZEN, S. - Mossen en varens.
74534: BROEKMANS, MARLO / REGIS DURAND - Marlo Broekmans. Vrouw van het licht.
39672: BROEKMEYER, M.J. (EDITOR) - Yugolsav workers self-management. Proceedings of a symposium held in Amsterdam 7-9 January 1970.
26710: BROEKMEYER, M.W.J.M. - Hollanders in de lucht.
64316: BROENS, RUUD & ADRI LEIJDEKKERS E.A. (RED.) - Speciaal voor ons. No 42 t/m 53 & nr. 2 van de 20ste jaargang.
11843: BROER, A.L. - Het toneel door de eeuwen.
59858: BROER, A.L. - Overijssels Noordwesthoek. Land van oude steden en wijde Wieden.
59846: BROER, A.L. - Giethoorn, dorp tussen de Wieden.
27314: BROER, A.L. - Het land van Gooi en Eem.
72518: BROERE, PIET - De nachtmerrie van 1940-1945 (stad Groningen)..
68777: BROERE, PIET - De nachtmerrie van 1940-1945 (stad Groningen)..
80498: BROERSMA, TJ.J. - De lange golf in het economische leven; empirische en theoretische onderzoekingen.
88168: BROERSMA, KOERT - Buigen onder de storm. Levensschets van Philip Machanicus 1889-1944..
75647: BROERTJES, PIETER/ JAN TROMP - De prins spreekt..
70370: BROEYER, FRITS G.M. E.A. (RED.) - Reizen naar het Heilige Land. Protestantse impressies 1840-1960. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 16.
70372: BROEYER, FRITS G.M. E.A. (RED.) - Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 13.
70371: BROEYER, FRITS G.M. E.A. (RED.) - Het liep op rolletjes. De eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 15.
17922: BROGAN, HUGH - Longman History of he United States of America.
9915: BROGGER, SUZANNE - Ja.
67552: BROGGER, SUZANNE - De zes zinnen.
67539: BROGGER, SUZANNE - Kat van jade. Een familiesaga.
100506: BROKKEN, JAN - Baltische zielen. Lotgevallen in Estland, Letland en Litouwen.
73854: BROKKEN, JAN - De vergelding.
66206: BROKKEN, JAN - Zaza en de president.
72392: BROLLO, BORIS - Raffaele Rossi.
82912: BROM-STRUICK, WILLEMIEN (SAMENSTELLING) - Reidansen. Eerste bundel.
76329: BROM, LUCO JOHAN VAN DEN - God alomtegenwoordig. God omnipresent (With a summary in English).
67774: BROM, GERARD - Vondels geloof.
87803: BROMBERG, PAUL - Meubels en mensen.
59570: BROME, VINCENT - Jung. Waarheid en Legende. Een biografie.
83551: BROME, VINCENT - Jung. Waarheid en Legende. Een biografie.
48818: BROME, VINCENT - Jung. Waarheid en Legende. Een biografie.
24020: BROMLEY, DOROTHY DUNBAR EN FLORENCE HAXTON BRITTEN - Jeugd en sexualiteit. Een studie over 1300 studenten.
86366: BROMMER, B. - 3000 jaar weven in de Andes. Textiel uit Peru en Bolivia.
44105: BROMMER, BEA (SAMENSTELLER) - Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
83504: BROMMET, EDO - Van rechterlijke macht naar rechterlijke organisatie.
74172: BRON, G. E.A. - Nederlanders in bezet gebied. Een herinneringsboek aan bezettingstijd en bevrijding.
71896: BRONGERS, DR.J.A. & DRS. B.G.J. ELIAS & DRS. R.M. KEMPERINK [EDS.]. - Amersfoortse opstellen. Historie - Archeologie - Monumentenzorg..
97350: BRONGERS, J.A> - Air photography and Celtic research in the Netherlands.
72308: BRONGERS, G.A. E.A. - Middelstum in oude ansichten.
100421: BRONGERS, DICK - Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogstijd 1939-1949.
23002: BRONGERS, G.A. - Dit land van terpen en torens.
56158: BRONGERS, J.A. - Abcdarium voor de boekensneuper. Rondgang door de boekenwereld.
21254: BRONGERS, J.F. - ABC voor de watersport.
97186: BRONGERS, G.A. E.A. - Middelstum in oude ansichten.
80853: BRONGERS, G.A. - Tabakorama.
90913: BRONGERS, J. AYOLT - Boekwoorden woordenboek. Rondgang door de boekenwereld.
77972: BRONGERS, J.A. & P.J. WOLTERING - De prehistorie van Nederland. Economisch, technologisch.
94352: BRONGERSMA & G.F. VENEMA, G.F. - Het witte hart van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte.
88015: BRONKHORST, J.W. - Odin sprak... De ontsluiering van de verdwenen viking.
96685: BRONKHORST, HANS & GOGH, VINCENT VAN - Vincent van Gogh. Zijn leven, zijn werk.
58861: BRONKHORST, DAAN (SAMENST.) - Ons gevoel van vrijheid. Vehalen, gedichten en kunst voor Amnesty International.
94892: BRONKHORST, A.J. E.V.A. - Postille. Onder redactie van de werkgroep Kerk en Prediking, (47 delen).
24427: BRONKHORST, DAAN (SAMENSTELLER) - Liefde kon maar beter naamloos zijn. Hondervijftig dichteressen voor Amnesty International.
97861: BRONKHORST, ELISE - Kwikstaartjes 1, 2 & 3. Blijde lente; Zomerfeest; In de herfst.
81086: BRONOWSKI, J. & BRUCE MAZLISH - The Western Intellectual Tradition from Leonardo to Hegel.
35037: BRONOWSKI, J. - The Ascent of Man.
87849: BRONS, LOEK E.A. - Willem van Veldhuizen. Tekeningen & Schilderijen.
86673: BRONS, LOEK & BAVO VAN ROSSUM - Moesman: een kompleet overzicht in beeld van alle olieverfschilderijen en het klavecimbel van de surrealist J.H. Moesman. Waarin opgenomen zijn belangrijkste artikelen : aangevuld met een oeuvrecatalogus, bibliografie en lijst van tentoonstellingen.
69289: BRONS, LOEK - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
42449: BRONSEMA, HARRY (SAMENSTELLING) - Over bevolking. Een wegwijzer voor de praktijk.
97193: BRONSEMA, JAKOB B. - Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp en Spijk in oude ansichten.
80706: BRONSTED, JOHANNES - Zo leefden de Vikingen ten tijde van de invasies tussen 800 en 1100.
53643: BRONSVELD, A.W., J.W. PONT & J.A. RUST (RED.) - Maarten Luther. In zijn leven en werken van 1483-1525..
44923: BRONSVELD, A.W. (RED.) - Stemmen voor waarheid en vrede. Evangelisch tijdschrift voor de protestantsche kerken. Een en vijtigste jaargang. Deel I en II.
66010: BRONSVELD, CATHARINA - Wat Emma verzweeg (naar het Engelsch).
82308: BRONTË, EMILY - De woeste hoogte.
56803: BRONTË, CHARLOTTE - Jane Eyre.
99829: BRONTË, CHARLOTTE - The Professor: Tales From Angria ; Emma, A Fragment ; Together With A Selection Of Poems.
64440: BRONTË, EMILY - De woeste hoogte.
74256: BRONTË, EMILY - De woeste hoogte.
8655: BRONZWAER, W.J.M. - Vormen van imitatie. Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur.
33719: BROOD, P. E.A. (RED.) - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
80609: BROOD, P. - Speurwerk. Hulpmiddel voor lokaal en regionaal historisch onderzoek in Drenthe.
96117: BROOD, PAUL (RED.) - Van Eden tot heden. Geschiedenis van het dorp Een.
82781: BROOD & KARIJN DELEN, PAUL - Het vaderlandse geschiedenis boek.
77754: BROOD, P. E.A. (RED.) - Nieuwe Groninger encyclopedie. 3 delen, A-G, H-P, Q-Z.
55946: BROOK-SHEPHERD, GORDON - November 1918 the last act of the great war.
87289: BROOKE, IRIS - Costume in Greek Classic Drama.
77081: BROOKE, HAROLD & KAY BANNERMAN - Het Kurhaus Cabaret te Scheveningen. Humpie heeft een bok geschoten.
87288: BROOKE, IRIS - Costume in Greek Classic Drama.
80687: BROOKE, G.C. - English Coins from the Seventh Century to the Present Day.
61474: BROOKER, PETER - A Student's Guide to the Selected Poems of Ezra Pound.
61475: BROOKER, PETER - A Student's Guide to the Selected Poems of Ezra Pound.
99727: BROOKES, JOHN - Het ontwerpen van tuinen in stijl.
99323: BROOKNER, ANITA - A Start in Life.
73304: BROOKNER, ANITA - Hotel du Lac.
50819: BROOKS, TERRY - Vuur van de engelen. Krachten van het kwaad. Deel 3.
50820: BROOKS, TERRY - Ridder van het woord. Krachten van het kwaad. Deel 2.
86704: BROOS, C.H.A. - Piet Zwart en PTT.
49189: BROOS, KEES (REDACTIE) - Beelden in Glas. Glass Sculpture.
85464: BROOS, KEES - Raoul Hynckes.
96544: BROOS, BEN & ARTHUR K. WHEELOCK - Johannes Vermeer.
24138: BROOS, BEN - Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving.
32090: BROOS, BEN - Hollandse meesters uit Amerika.
96548: BROOS, BEN & ARTHUR K. WHEELOCK - Johannes Vermeer.
85517: BROOS, KEES & PAUL HEFTING - Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw.
9929: BROPHY, BRIGID - De avonturen van God op zoek naar het zwarte meisje.
52128: BRÖRING, H.E. , M. DEN UIJL, A.TOLLENAAR, N.J.M. KWAKMAN, B.F. KEULEN - Referentiekader geldboetes. Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht.
75109: BROSSAT, ALAIN - L'Epreuve du désastre : Le XXe siècle et les camps.
32018: BROSZATH, ROSWITHA & RITA STIENS - De mysterieuze kracht van de maan. Hoe de maan ons levensritme bepaalt.
75920: BROUWER, JOHAN - Verzameld werk. Deel 3. De achtergrond der Spaanse mystiek / Het mysterie van Spanje.
67146: BROUWER, J. - De Europese Gemeenschap en onderwijs; geschiedenis van de samenwerking en het communautair beleid op onderwijgebied (1951 - 1996).
94597: BROUWER, D. - Beschrijving van de St. Comarus of Westerkerk en de St. Pancras of Zuiderkerk te Enkhuizen.
101459: BROUWER, WARMOLT - Geschiedenis binnen loopafstand. Cultuurhistorische schetsen van het A-Kwartier.
36226: BROUWER, T. - Sleutelstad-orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
97280: BROUWER, ARIE E.A. - Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts.
101466: BROUWER, WARMOLT - Het A-Kwartier onze buurt. Een Groninger stadsdeel in vogelvlucht.
37750: BROUWER, AB DE - Werken met serpentines.
96455: BROUWER, A.M. E.A. - De Protestantsche Zending. Monographieën.
96449: BROUWER, K.J. - Dr. A. C. Kruyt. Dienaar der Toradja's.
28517: BROUWER, AB DE - Karakterpoppen maken.
72984: BROUWER, J.H. E.A. - Jonge Balie Congres 2004 Media & Recht 'De Media Meester.
79250: BROUWER, JOH. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog.
44849: BROUWER, A.M. - Wereldeinde en wereldgericht in het licht van den Bijbel.
44782: BROUWER, ANTON M. - De taak van de kerk in de Nederlandsche volks- en staatsgemeenschap.
91660: BROUWER, FOP I. - Voorjaar.
101465: BROUWER, WARMOLT - Allerlei over het A-Kwartier. Bij buurtbewoners op bezoek.
60657: BROUWER, P. E.A. - 125 jaar tram in Nederland. Het groepsverband van Nederlandsche tramwegen.
49723: BROUWER, J.J.M. - Jellema Hogere bouwkunde. 2: Onderbouw, bouwtechniek.
80616: BROUWER, D.(BEWERKING) - Gids voor Enkhuizen. Nieuw geillustreerd.
53536: BROUWER, P. - Een eeuw van strijd. Grepen uit de geschiedenis der Antirevolutionaire Partij.
84837: BROUWER, RINDERT - Ook u wacht ik. Begraafplaatsen in Europa en hun geschiedenis.
47759: BROUWER, REIN - Groningen en Ommelanden in grootvaders tijd.
59298: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenoten.
77949: BROUWER, T. - Grenspalen in Nederland.
82727: BROUWER, ROEL - Hoe het nooit verdwijnt.
101381: BROUWER, WARMOLT - Van boerenkluft tot stadskwartier. Duizend jaar rond de A.
44425: BROUWER, C. - Het koninkrijk gods in gelijkenisen.
77828: BROUWER, FOP. I. (SAMENSTELLER) - Zwerven door Groningen, het land van Wierden en Heerden.
84660: BROUWER, JAAP JAN - Militaire uitvindingen voor dagelijks gebruik.
73400: BROUWER, JOHAN - In de schaduw van den dood.
73666: BROUWER, JOHAN - Verzameld werk deel II: Philips Willem de Spaanse prins van Oranje. Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
104469: BROUWER, HARRY - Een grote hoop verrot holt en dog weijnig beenderen. Grafkelders in het Groningerland.
72004: BROUWERS, JEROEN - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
94120: BROUWERS, JEROEN - Verhalen en levensberichten.
24169: BROUWERS, DICK - Polaire stemmingen.
74549: BROUWERS, DICK - Reflexen van verstilling.
37483: BROUWERS, JOSÉ - Mos mannetjes uit malletjes.
85121: BROUWERS, JEROEN - De levende stilte van Stig Dagerman.
85062: BROUWERS, JEROEN - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
61914: BROUWERS, JAAK - Onderschept. Gedichten.
74269: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten..
87912: BROUWERS, JEROEN - Datumloze dagen.
92490: BROUWERS, JEROEN - De versierde dood: een dossier over zelfmoordclubs, Russische roulette, zelfmoordspelen, en andere mysteries rondom de zelfverkozen dood.
92489: BROUWERS, JEROEN - Alleen voor Vlamingen.
78662: BROUWERS, JEROEN - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
9934: BROUWERS, JEROEN - Geheime kamers.
94063: BROUWERS, JEROEN - Satans potlood. Verhalen en verhandelingen. Feuilletons zomer 1997.
94034: BROUWERS, JEROEN - Het is niets.
9928: BROUWERS, JEROEN - Kladboek. Polemieken, opstellen, herinneringen.
74428: BROUWERS, JEROEN - Anaïs Anaïs.
16915: BROUWERS, JEROEN - De zondvloed.
46407: BROUWERS, DICK - Overzien.
46408: BROUWERS, DICK - Oogpunt 60. Deel1: Architekturaal 30 oude en nieuwe gedichten; deel 2: eilandpelgrim 30 oude en nieuwe gedichten.
46406: BROUWERS, DICK - Aanschouwelijk.
46405: BROUWERS, DICK - Zichtbare woorden. Gedichten.
70096: BROWDER, BILL - Vijand van de Russische staat. Een verhaal over geld, moord en de strijd om rechtvaardigheid.
71697: BROWN, DENISE - Aromatherapy.
104247: BROWN, CHRISTOPHER - Van Dyck.
86086: BROWN, KERRY & JOAN O'BRIEN (ED.) - The Essential Teachings of Buddhism.
92031: BROWN, DEBBIE - Schitterende kindertaarten 30 eenvoudige te bereiden orginele taarten .
100997: BROWN, DAN - De da Vinci code.
31103: BROWN, CHARLES BROCKDEN - Wieland, or the transformation. Together with Memoirs of Carwin the Biloquist.
32962: BROWN, ERICA - Sixty years of interior design. The World of McMillen.
531: BROWN, DALE EN DE REDACTIE VAN TIME-LIFE BOEKEN - De wereld der woeste natuur: Alaska.
37521: BROWN, HARRY - A Walk in the Sun.
92295: BROWN, RITA MAE - Onecht kind. De autobiografie van Rita Mae Brown..
91727: BROWN, CHRISTOPHER/ KELCH, JAN/ VAN THIEL, PIETER; - Rembrandt. De meester & zijn werkplaats. Schilderijen.
73184: BROWN, DEE - De verovering van het wilde westen.
103768: BROWN, J. IRWIN - Ireland - its Humour and Pathos. A Study.
46268: BROWN, LUANNE & SIDNA RACHID - Egyptian Carpets. A Practical Guide.
63108: BROWN, RICHARD - Houdt de persen in stand.
99030: BROWN, SEYOM - The Faces of Power: Constancy and Change in United States Foreign Policy from Truman to Johnson.
78025: BROWN, B. / MORGAN, L. - Planeet Aarde. Het verhaal van de 4,6 miljard jaren waarin onze wereld werd gevormd.
47516: BROWN, MARGERY - Cane and rush seating.
87549: BROWN, SIMON - Feng-shui op het werk.
104272: BROWN, R. ALLEN - The Architecture of Castles: A Visual Guide.
97860: BROWN, MARGARET WISE & J.P. MILLER ILL.,, - The Wonderful House.
100712: BROWN, CHRISTOPHER / VLIEGHE, HANS - Van Dyck, 1599-1641.
71073: BROWNE, LEWIS - Wondere waarheid, Geschiedenis van de joden vanaf de vroegste tijden tot heden..
57902: BROWNE, LIONEL - Bruggen. hoogtepunten uit de architectuur.
68386: BROWNE, JANET & STUART MECHLIN - The Rose.
88593: BROWNING, CHRISTOPHER R. - Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die "Endlösung" in Polen. Deutsch von Jürgen Peter Krause.
70838: BROWNING, JEFFREY - John Register.
89481: BROWNING, CHRISTOPHER - Die Entfesselung der "Endlösung" - nationalsozialistische Judenpolitik 1939-1942. Aus dem Amerikan. von Klaus-Dieter Schmidt.
99949: BROWNING, CHRISTOPHER R. - Remembering Survival. Inside a Nazi Slave-labor Camp.
87444: BROYELLE, CLAUDI - De helft van de hemel. Vrouwenemancipatie in China..
56661: BROZIUS, JOHN R. - Nicolaas Verkolje en de 'beminders der konst'.
76978: BRU, WOUT EN ERIK VERDONCK - Puur Provence. Verrassende gerechten uit de keuken van Wout Bru.
54284: BRUBACHER, JOHN S. - Modern Philosophies of Education.
84009: BRUCE, J. GRAEME & COLIN H. CURTIS - London Motor Bus: Its Origins and Development.
41229: BRUCE, R. - Cantonese.
40589: BRUCE, ROBERT - Art of the Northwest Coast Indians.
53949: BRUCKEN FOCK, E.P. VON, A. HEIJDER & ALAIN DE NAUW - Preadvies. De rechtspositie van de gedetineerde in Nederland en België.
75598: BRUCKNER, PASCAL - La tentation de l innocence.
51309: BRUCKNER, ANTON - Symphonie D moll / D minor / Ré mineur.
51209: BRUCKNER, ANTON - Quintett in F für 2 Violinen, 2 bratschen und Violoncell.
63067: BRUCKNER, D.J.R. - Frederic Goudy.
51310: BRUCKNER, ANTON - Symphonie VII E dur / E major / Mi majeur.
87161: BRUEMMER, FRED - Leven met de Inuit. Herinneringen aan Arctica.
66221: BRUG, MARTJE VAN DER - HAVO is geen optie.
45299: BRUGGEMAN, L. - Tuinboek voor de tropen.
98234: BRUGGEMAN, A.G. & F.P. MESU - Afsluiting der zeegaten.
51802: BRUGGEMAN, PAUL - Littekens spreken. Gedachten over leven en dood.
35005: BRUGGEMAN, MARTINE - Speelse kantklosontwerpen.
82594: BRUGGEMAN, MARTINE - Ruimtelijke kantklosontwerpen.
60562: BRUGGEMAN, PAUL & GERARD ZUIDBERG - In het spoor van de barmhartige. Een boek voor bezinning en gebed.
60885: BRUGGEMAN, MARNIX - VPRO Expresseboekje.
22658: BRÜGGEMANN, GERHARD - Zen-deling 1.
61884: BRUGGEN, HARRY VAN DER - Een tikje honger en oedeem. Ziek zijn - beter worden in Nederlandse cabaretteksten....
71535: BRUGGEN, CARRY VAN E.A. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1925-1926.
71532: BRUGGEN, CARRY E.A. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1923-1924.
94568: BRUGGEN, CARRY VAN - Een coquette vrouw.
73386: BRUGGEN, CARRY VAN - Hedendaags fetisjisme.
71533: BRUGGEN, CARRY E.A. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1923-1924.
101298: BRUGGEN, J. VAN - Na veertien jaren - De datering van het in Galaten 2 genoemde overleg in Jeruzalem.
80010: BRUGGEN, COOSJE VAN - Frank O. Gehry. Guggenheim Museum Bilbao..
103971: BRUGGEN, CARRY VAN - Verhalend proza. De verlatene - Het huisje aan de sloot - Eva .
81024: BRUGGEN, CARRY VAN - Hedendaags fetisjisme. Met een voorwoord van A. Romein-Verschoor.
48110: BRUGGEN, COOSJE VAN (SAMENSTELLER) - Claes Oldenburg, Tekeningen, aquarellen en grafiek.
47544: BRUGGEN, CARRY E.A. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1923-1924.
95128: BRUGGEN, J. VAN - De Bergrede. Reisgids voor Christenen.
87152: BRUGGENCATE, C. VAN EN BUSCHMAN, K. - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger Kunstkring. 1918-1993.
2575: BRUGGER, BILL - China: Liberation and Transformation 1942-1962.
53874: BRUGGINK, J.J.H. E.A. (RED.) - Rechtsuitgang : opstellen aangeboden aan prof. mr. N.E. Algra ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar.
38814: BRUGMAN, EMILE & MARTIN ROS (REDACTIE) - Ik herinner mij.
97053: BRUGMAN, J. - De zuilen van de Islam. Opstellen over de Islam, de Arabieren en de Arabische literatuur..
93190: BRUGMAN, A.W. - Naar Mars.
36067: BRUGMAN, EMIEL E.A. (REDACTIE) - Atlas.
46061: BRUGMAN, EMILE & MARTIN ROS (REDACTIE) - Ik herinner mij.
68816: BRUGMAN, EMILE & MARTIN ROS (REDACTIE) - Ik herinner mij.
100759: BRUGMANS, H. - Van republiek tot koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815.
101887: BRUGMANS, H. - Aan de bron van het moderne denken. Diderot (1713-1784).
19905: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam. 6 Delen.
20760: BRUGMANS, H. EN F.H. FISCHER (REDACTIE) - Geschiedenis der wereld in woord en beeld. Complete set van zes delen.
101830: BRUGMANS, I.J. - Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940.
103240: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870).
52472: BRUGMANS, EDITH (REDACTIE) - Filosofie van de Mensenrechten. Tekstboek.
76683: BRUGMANS, H. - Het Nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd.
103047: BRUGMANS, H.J.F.W. - Om het waarheidsprobleem 1. Positivistische denkvormen, hun zin en hun tekort.
53801: BRUGMANS, EDITH (RED.) - Filosofie van de mensenrechten. tekstboek.
17519: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van den Wereldoorlog 1914-1918.
17520: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van den Wereldoorlog 1914-1918.
92485: BRUGMANS, H. (LEIDER) - Nederland door de eeuwen heen. Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorouders. 1ste en 2de deel.
23801: BRUGMANS, H. - De Révolte van het gemoed. Rousseau en het sentimentalisme.
95989: BRUGMANS, JORIEN - Kleine leegte.
26833: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
101726: BRUGMANS, H. & KERNKAMP, G.W. - Algemeene Geschiedenis (4 delen compleet) Deel I: Oude geschiedenis; deel II: Middeleeuwen; deel III: Nieuwe geschiedenis; deel IV: Nieuwste geschiedenis.
67343: BRUGMANS, H. - Grondslagen van het democratisch socialisme; eerste t/m achtste aflevering .
19880: BRUGMANS, HK - Met Vondel door Amsterdam. Heemkunde Amsterdam Deel I.
19744: BRUGSMA, W.L. - Europa Europa.
66532: BRUHN, ROGER; KOOSER, TED, - Dreams in dry places (great plains photography).
90992: BRUHNS, WIBKE - Het land van mijn vader. Geschiedenis van een Duitse familie .
62102: BRUIJEL, -VAN DER PALM, H.F. E.A. - Scholen in Groningen. De ontwikkeling van het schoolgebouw voor het lager onderwijs in stad en land 1800 - 1940.
39900: BRUIJN, JEANNE DE - Haar werk. Vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en emancipatorisch perspectief.
97837: BRUIJN, COR & M BRUIJN-DE VRIES - Sijtje.
75692: BRUIJN, J.R. - De 7 Provinciën: een nieuw schip voor Michiel de Ruyter.
96773: BRUIJN, M.P. & M.H. WILDEROM - Tussen afsluitdammen en deltadijken. Deel 1: Noord-Beveland; deel 2: Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen, St.-Philipsland); deel 3: Midden-Zeeland (Walcheren, Zuid-Beveland; deel 4: Zeeuwsch Vlaanderen.
97546: BRUIJN, A.R. DE - Opgaven voor schriftelijk werk, ten dienste van hen die zich voorbereiden voor het privaatrechtelijke gedeelte van het doctoraal examen rechtsgeleerdheid, in het bijzonder voor de notariele studierichting.
83144: BRUIJN, E. & N. TYDEMAN - Tibet.
40110: BRUIJN, R. DE E.A. (COMMITEE) - Japanse kunst uit particulier bezit. Tentoonstelling in het Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam.
2654: BRUIJN, COR - De zwerftocht van Eggejan Korse. De Vlucht I.
70365: BRUIJN, J. DE - Kuyper ist ein Luegner. De Kabinetsformatie van 1901.
100464: BRUIJN, MARK DE - Het laatste rondje om de kerk. De wereld van de kermiskoers.
57644: BRUIJN, PETER DE E.A. - Willem Elsschot. Achter de schermen.
96385: BRUIJN, J.V. DE - Het verdwenen volk.
78017: BRUIJN, C.A. DE & H.R. REINDERS - Nederlandse vestingen.
100143: BRUIJN, HANS DE (RED) - Veranderend zionisme. Palestina, Israel en Nederland, 1897-1983.
86002: BRUIJNZEEL, L.A. (SWAMI PREM SAMPURNO) - Hydrological and biogeochemical aspects of man-made forests in South-Central Java, Indonesia.
81991: BRUIN, ELLEN DE - Onsterfelijkheid voor beginners. Alles wat je wilt weten over het eeuwige leven.
41031: BRUIN, H. DE - Job.
75690: BRUIN, M.P. DE - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant..
50725: BRUIN, GER - De rode hoed en andere verhalen.
91891: BRUIN, M.G. DE; TAPKEN, ANTON (BEARBEITET VON) - Die Geburtshilfe beim Rind.
43846: BRUIN, JAN DE E.A. - Heliogravure. Technische handleiding.
19742: BRUIN, GER - Op socialisten sluit de rijen!.
98545: BRUIN, M.P. E.A. - Kenterend getij.
78265: BRUIN, M.P. DE - Zelandiae descriptio. Het panorama van Walcheren uit 1550..
56865: BRUIN, P.B. - Sociologische beginselen. Leiddraad bij de studie der sociale quaestie..
70434: BRUIN, KADÉ - Liefde oud papier. Aforismen..
49174: BRUIN, HEIN DE - Paulus in Efeze. Een schouwspel.
55979: BRUIN, ELLEN DE - Dutch women don't get depressed. Hoe komen die vrouwen zo stoer?.
77811: BRUIN, R. DE; PLOEG, J.D. VAN DER - Maat houden. Bedrijfsstijlen en het beheer van natuur en landschap in de Noordelijke Friese Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier.
88622: BRUIN, TOM DE (RED.) - Adam waar ben je? De betekenis van het mensbeeld in de joodse traditie en in de psychotherapie.
77740: BRUIN, J. DE - Plakkaten van stad en lande. Overzicht van de Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795.
85619: BRUÏNE PLOOS VAN AMSTEL, P.J. DE - De prostitutie door alle eeuwen.
99551: BRUINESSEN, W. VAN & H. VAN DIJK - Winst- en vermogensbepaling.
97604: BRUINING, A. - Verzamelde studien. Deel I: Dogmenhistorische studien.. Deel 2: Wijsgeerige dogmatische studien.
53701: BRUINING, A. - Leerrede voor Kinderen, over I Kon. 14: 13, het tweede gedeelte. Benevens Gods genade verheerlijkt in Clara Maria Wagner, Geboren te 's Hage, 15 October 1784 en overleden 14 September 1790, verhaald en beschreven door haar Geliefde Moeder.
71642: BRUINJA, TSEAD - Een hotel in Basel.
91026: BRUINS VAN STRAATEN, G. - Vive le vin de France.
67342: BRUINS, J.W. - Kinderen van schizophrene ouders. Een bijdrage tot de kennis van de pathogenese en de erfelijkheidsprognose van de dementia praecox.
91813: BRUINS, BELLE & THEO VAN DEN BOOGAARD - De avonturen van prins Mario. De memoires van kapper Mario het wonderkind met de gouden handen.
95856: BRUINSMA, MAX E.A. - De derde verdieping. Bevlogen verhalen.
47530: BRUINSMA, MAX (RED.) - Markerwaard: Achterkant van de maan/Dark Side of the Moon. The Other Side of Design. Water en Land. Mythe of Rede/Water and Land. Myth or Mind.
73261: BRULEZ, RAYMOND - MATTHIJS, M. - PUTMAN, W. - ROELANTS, M. - ZIELENS, L. - Vertellen.
79830: BRÜLL, JEAN (RED). - Vianen in tekst & beeld.
100603: BRUMMELEN, LONNIE VAN / HAAN, SIEBREN DE - Redrawing the boundaries .
85994: BRUMMELKAMP, J. & J.J. FAHRENFORT - Beknopte land-en volkenkunde. Eerste deeltje: Europa; Tweede deeltje: de werelddeelen; Derde deeltje: Nederland, Indonesië, Nederlandsch West-Indië, algemene aardrijkskunde.
64199: BRUMMELKAMP, A. (INLEIDING) - De Heidelbergsche Catechismus in drie en vijftig leeredenen door verschillende Christelijke Gereformeerde Predikanten. Voorafgegaan door een inleidend woord van A. Brummelkamp. Deel I en II.
74755: BRÜMMER, VINCENT - Over een persoonlijke god gesproken. Studies in de wijsgerige theologie.
72634: BRUNA, DICK - Tellen met Nijntje.
49297: BRUNA, H.M. - Bruna's Verjaardag-Album - Viooltjes verzameld door H.M. Bruna.
91218: BRUNA, DICK - Nijntje en de seizoenen.
84744: BRUNA, DICK - Nijntje liedjes.
80304: BRUNE, JOHAN DE - Bancket-Werck van goede gedachten.
9941: BRUNE, JOHAN DE - Bancket-Werck van goede gedachten.
100553: BRUNEL, PHILIPPE & RIK VANWALLEGHEM - Merckx - Mens & mythe.
101019: BRUNET ROCHEBRUNE, W.F.H. - Gezond oud worden.
61241: BRUNET, JACQUES CHARLES, - Manuel du libraire et de l'amateur de livres. Contenant 1e: un nouveau dictionnaire bibliographique [...] 2e: une table en forme de catalogue raisonné [...] & deus tomes supplement .
36034: BRUNHAMMER, YVONNE & SUZANNE TISE - The Decorative Arts in France. la sociéte des artistes décorateurs. 1900-1942.
92656: BRUNING, HENRI - Guido Gezelle de andere..
88488: BRUNING, HENRI - Verworpen Christendom.
81112: BRUNING, ELISEUS (SAMENST.) - Zingt allen mee. Gebeden- en zangboek ten dienste van het volk.
66174: BRUNING, JAC. - De Russische kerk en het bolsjewisme.
84818: BRUNNER, GISBERT L. - Wristwatches - Armbanduhren - montres-Bracelets.
72337: BRUNNER, DIETER U.A. - Die obere Hälfte: Die Büste von Auguste Rodin bis heute.
103086: BRUNNER, EMIL - Gerechtigheid : een leer van de grondbeginselen ener maatschappelijke orde..
101820: BRUNNER, E.R.J. - De Bagdadspoorweg. Bijdrage tot de kennis omtrent het optreden der mogendheden in Turkije, 1888-1908.
76106: BRUNNER, EMIL - Offenbarung und Vernunft. Die Lehre von der christlichen Glaubenserkenntnis.
76044: BRUNNER, EMIL - Philosophie und Offenbarung.
38474: BRUNSCHVICG, LÉON (W.G. VAN DER TAK) - Helden van den Geest. Deel 1. Spinoza.
75141: BRUNSCHVICG, LÉON (W.G. VAN DER TAK) - Helden van den Geest. Deel 1. Spinoza.
16306: BRUNT, EMMA EN JAN DONKERS - Achter de gevel.
31541: BRUNT, EMMA & CATRIEN ARIËNS - Vrouwen gezocht voor mannenwerk.
36837: BRUPBACHER, FRITZ - Marx und Bakunin. Ein Beitrag zur Geschichte der Internationalen Arbeiter-Assoziation und zur Diskussion über antiautoritären und autoritären Kommunismus.
87846: BRUSBERG, DIETER - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Lithografien von 1966-1971. Mit Texten von Max Bense, H.Th. Flemming, F.J. Raddatz, Frank Whitford u.a., herausgegeben und berarbeitet von Dieter Brusberg im Verlag der Galerie Brusberg, Hannover.
33665: BRUSENDORFF, OVE & POUL HENNINGSEN - Love's Picture Book. The history of pleasure and moral indignation. From the days of classic Greece until the French Revolution.
33664: BRUSENDORFF, OVE & POUL HENNINGSEN - Love's Picture Book. The history of pleasure and moral indignation. Exotic Horizons.
98579: BRUSSE, JAN - Nachten van Parijs.
38482: BRUSSE, JAN (& MICHEL TOURVIEILLE) - De on-handige wereld van Michel dienaar van de liefde.
41994: BRUSSE, M.J. - Landlooperij. Zwerftocht van een dagbladschrijver onder stroopers en schooiers.
43663: BRUSSE, M.J. - In Philips' wonderland.
96657: BRUSSE, ERY & ANTON LUTGERINK - Natuur als een open boek.
104207: BRUSSE, MARK - Ik zit hier nu al weer langer dan ik dacht.
95721: BRUSSE, PETER - Ulster, god beter het.
67997: BRUSSEL, ANNEKE VAN - Gedichten en aquarellen.
65967: BRUSSELMANS, HERMAN - Bloemen op mijn graf.
61530: BRUSSELMANS, HERMAN - Zijn er kanalen in Aalst.
72858: BRUSSELMANS, HERMAN - Mijn haar is te lang.
80228: BRUSSELMANS, HERMAN & CARYL STRZELECKI - De koffer.
72158: BRUSSELMANS, HERMAN - De qualastofont.
91193: BRUSSELMANS, HERMAN - De droogte.
91195: BRUSSELMANS, HERMAN - Watervrees tijdens een verdrinking.
91196: BRUSSELMANS, HERMAN - Pitface. Een parabel.
91192: BRUSSELMANS, HERMAN - Het oude nieuws.
91176: BRUSSELMANS, HERMAN - Kou van jou. Bevat de romans: Heden ben ik nuchter; Zijn er kanalen in Aalst; Dagboek van een vermoeide egoïst en Vlucht voor mij.
94079: BRUSSELMANS, HERMAN - De kus in de nacht.
94050: BRUSSELMANS, HERMAN - Autobiografie van iemand anders.
82834: BRUSSELMANS, HERMAN - Ex-schrijver.
71713: BRUTUS, DENNIS - Letters To Martha And Other Poems From A South African Prison.
71389: BRUUN, LAURIDS - Oanda.
95501: BRUUSE, M.J. - Onder de menschen. Deel a, b, c & d.
24126: BRUYN, J. DE - Dat is Film.
94890: BRUYN, E.B. DE - Uit een leven.
70208: BRUYN, COR - Een gave van God.
83360: BRUYN, PAUL DE - Superstars van de muziek, nr. 1. David Bowie.
60659: BRUYN KOPS, J.L. DE - Beknopte handleiding tot de kennis der Spoorwegen. Spoorwegkaarten uit 1849 en 1855.
42557: BRUYN, C. DE - Sporus, de edelknaap.
26260: BRUYNE, EDGAR DE - Wat is cultuur?.
43688: BRUYNE, EDG. DE - Hoe de menschen der middeleeuwen de schilderkunst aanvoelden.
59482: BRUYNE, J.A. DE & N. JAPIKSE - Staatkundige geschiedenis van Nederland in onzen tijd. 6 delen: van 1848 - 1917.
60430: BRUYNE, M. E.A. - Het is niet alles goud. Alchemistische praktijk en filosofie.
66312: BRY, CARL CHRISTIAN - Des Buches Werdegang und Schicksal., Vom Schreibtisch des Dichters bis zum Bücherschrank des Lesers.
54967: BRYAN, JOHN E.& CASTLE, CORALIE - De eetbare tuin.
103865: BRYANT, ARTHUR - A Thousand Years of British Monarchy.
60012: BRYANT, ARTHUR - The Great Duke; Pepys & the RevolutionThe Lion & the Unicorn; The Elizabethan Deliverance; Nelson; Jackets of Green; Years of Victory; The Turn of the Tide; The Years of Endurance1793-1802;The Age of Elegance & Pamela Street: Arthur Bryant, a Portrait of a Historian.
17510: BRYANT, ARTHUR - The turn of the tide 1939-1943 : a study based on the diaries and autobiographical notes of Field Marshal The Viscount Alanbrooke K.G., O.M..
41578: BRYANT, CHRISTOPHER G.A. - Sociology in Action. A Critique of Selected Conceptions of the Social Role on the Sociologist.
19583: BRYANT, ARTHUR - The years of endurance 1793-1802; Years of Victory 1802-1812; The age of elegance 1812-1822.
46642: BRYCE, COLETTE - The Heel of Bernadette.
71683: BRYSON, BILL - De weg naar Little Dribbling. Een reis door Groot-Brittannië.
94730: BRYSON, BILL - The Life and Times of the Thunderbolt Kid.
64845: BRYSON, BILL - Het wonderbaarlijke leven van de thunderbolt kid.
102912: BUBER, MARTIN - Fünf Ansprachen anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels.
103549: BUBER, MARTIN - Voordrachten over opvoeding en autobiografische fragmenten.
92779: BUBER, MARTIN - Chassidische vertellingen.
103550: BUBER, MARTIN - Ik en Gij. Met een epiloog.
89067: BUBER, MARTIN & FRANZ ROSENZWEIG - Bucher der Kundung.
89068: BUBER, MARTIN & FRANZ ROSENZWEIG - Das Buch der Preisungen.
75528: BUBER, MARTIN - De legende van den Baalsjém.
75519: BUBER, MARTIN - Die chassidische Botschaft.
75520: BUBER, MARTIN - Gog und Magog. Eine Chronik.
75500: BUBER, MARTIN - An der Wende. Reden über das Judentum.
54202: BUBER, MARTIN - Die funf Bucher der Weisung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
59145: BUBER, MARTIN - Vertellingen over engelen, geesten en demonen.
37607: BUBER, MARTIN - Recht en onrecht.
89351: BUBER, MARTIN & FRANZ ROSENZWEIG - Bucher der Geschichte.
103551: BUBER, MARTIN - De vraag naar de mens. Het antropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd.
88632: BUBER, MARTIN - Chassidische boodschap.
89791: BUBER, MARTIN - Over het Jodendom.
76280: BUBER, MARTIN & FRANZ ROSENZWEIG - Die Schrift. 4 delen: Die funf Bucher der Weisung, Bucher der Geschichte, Bucher der Kundung, Die Schriftwerke.
98534: BUBER, MARTIN - Die Erzählungen der Chassidim.
98791: BUBER, MARTIN - De weg van den mens. Volgens de chassidische leer.
103536: BUBER, MARTIN - Godsverduistering. Beschouwingen over de betrekkingen tussen religie en filosofie.
82312: BÜCH, BOUDEWIJN - Bibliotheken.
70931: BÜCH, BOUDEWIJN - Terug Naar Oppidum. Drie romans over de jeugd vanm Winkler Brockhaus: Het Dolhuis; Geestgrond; De Bocht van Berkhey.
103446: BÜCH, BOUDEWIJN - Een boekenkast op reis. Persoonlijke kroniek 1998.
86445: BÜCH, BOUDEWIJN - De kleine blonde dood.
74586: BÜCH, BOUDEWIJN - De hel.
86168: BÜCH, BOUDEWIJN - Het androgyn in ska en andere gedichten.
36629: BÚCH, BOUDEWIJN & NOUT STEENKAMP - Bladeren in het hemelruim. Leafing through Space.
98720: BUCH, BOUDEWIJN - Links! een rode burleske.
70928: BÜCH, BOUDEWIJN - De kleine blonde dood.
57131: BÜCH, BOUDEWIJN - In gedichten.
80839: BÜCH, BOUDEWIJN & ERIC SCHNEYDERBERG (CAT) - De literaire nalatenschap van Boudewijn Büch. [waarin] 10 jeugdverzen.
68542: BÜCH, BOUDEWIJN - De boekhandel.
67073: BUCH, BOUDEWIJN - Boudewijn Buch leest uit De kleine blonde Dood..
93274: BUCHAN, JAMES - Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld.
102251: BUCHAN, JOHN - De strijd aan de Somme: De eerste phase & Tweede phase.
3429: BUCHAN, JOHN - The Thirty-Nine steps.
42612: BUCHANAN, KEITH - The Chinese people and the Chinese earth.
57586: BÜCHE, WOLFGANG U.A. - Lyonel Feininger, Segelschiff mit blauem Angler. Die Quedlinburger Sammlung Dr. Hermann Klumpp, Grafik, Zeichnung, Malerei 1906-1937.
52662: BÜCHEL, WOLFGANG - Gesellschaftliche Bedingungen der Naturwissenschaft.
86565: BUCHHOLZ, ELKE EN BEATE ZIMMERMANN - Pablo Picasso. Leven en werk. .
23905: BÜCHLI, M.J.C. - De zorg voor de doofstomme.
75204: BUCHNER, GREET - De alternatieve keuken.
80385: BÜCHNER, GEORG - Leonce en Lena. Tekst. Documenten. Achtergronden. Teater Terzijde.
40360: BUCHNER, A. - Musikinstrumenten der Völker.
99924: BUCHOLZ, ARDEN - Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning.
61531: BUCHWALD, CHRISTOPH & HARRY MULISCH - De hond en de Duitse ziel. Christoph Buchwald in gesprek met Harry Mulisch..
65282: BUCK, P. - De Betuweroute. Document van een historisch Nederlands bouwwerk.
32798: BUCK, P. DE (EINDREDACTIE) - Schatten van de tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
39002: BUCK, PEARL S. - De jonge opstandeling.
101206: BUCK, PEARL S. - Het meisje dat niet groeien kon.
56184: BUCK, MITCHELL S. - Book Repair and Restoration. A Manual of Practical Suggestions for Bibliophiles.
88331: BÜCKEN, ERNST - Musik des 19. Jahrhunderts bis zur Moderne.
96257: BUCKINGHAM, JAMIE - Vliegen onder gods commando.
10013: BUCKINX, THÉO - Tussen keelgat, kont en kunst.
69398: BUCKLAND, GAIL - First Photographs: People, Places, and Phenomena As Captured for the First Time by the Camera.
1447: BUCKLEY JR, WILLIAM F. - Marco Polo, if you can.
83263: BUCQUOYE, MONIEK - Van bakeliet tot composiet Design met nieuwe materialen From bakelite to composite Design in new materials.
87280: BUDDEMEIJER, MARLEEN E.A. - Tekenen en schilderen.
58353: BUDDING, C - Sommige mensen... aforismen.
58349: BUDDING', C. & SCHIERBEEK, BERT - W&W of voor moeders is het altijd het ergste. Grondtekst voor een toneelstuk..
58344: BUDDINGH, C. - Daar ga je, Deibel!.
61870: BUDDINGH', C. - Wees zuinig op de dichter.
61871: BUDDINGH', C. - Het houdt op met zachtjes regenen.
94336: BUDDINGH', C. - Dagboeknotities 1967-1972.
86359: BUDDINGH', C. - Lateraal.
79778: BUDDINGH', BERNARD R. - Van Punt en Snoa: ontstaan en groei van Willemstad, Curaçao vanaf 1634, De Willemstad tussen 1700 en 1732 en de bouwgeschiedenis van de synagoge Mikvé Israël-Emmanuel 1730-1732.
6706: BUDDINGH', C. E.A. - Op gewicht. De leukste verhalen over de lijn.
71009: BUDDINGH', C. - Dagboeknotities, 1967-1972.
24191: BUDDINGH', C. - Verzen van een Dordtse Chinees.
24189: BUDDINGH', C. - Wil het bezoek afscheid nemen? Een bestiarium.
58893: BUDDINGH', CEES - Op slag van zessen.
77096: BUDDINGH', C. & K. SCHIPPERS - 128 vel schrijfpapier.
86338: BUDDINGH', C. - Deze kant boven.
5870: BUDDINGH, C. EN J. EIJKELBOOM (SAMENSTELLERS) - Het eiland van Dordrecht in tekst en beeld.
9989: BUDDINGH, C. - Daar ga je, Deibel!.
58350: BUDDINGH', C. - Een prachtig cadeau van niemand.
58352: BUDDINGH', C. - Een rookwolkje voor God en andere miniaturen.
58345: BUDDINGH', C. - Misbruik wordt gestraft.
64941: BUDDINGH', C. - Zo is het dan ook nog weer eens een keer.
9987: BUDDINGH, C. - Wil het bezoek afscheid nemen? Een bestiarium.
2048: BUDDINGH', C. - Het kind en het dier.
94464: BUDDINGH', OTTO DICKE, SIETZO DIJKHUIZEN EN JAN VAN DE KAM, C. - Met de Anna onder zeil.
5389: BUDDINGH', C. - Tussen neus en lippen.
96691: BUDDINGH', C. & SIMON VINKENOOG (RED.) - Podium, twaalfde jaargang, 1957, nr. 1.
61862: BUDDINGH, C. - Gedichten 1974 | 1985.
61868: BUDDINGH', C. - De stad. Een bloemlezing door C. Buddingh'.
61866: BUDDINGH', C. - Tussen neus en lippen..
61867: BUDDINGH', C. - Een centje voor de erepoort..
64002: BUDDINGH, CEES - Vooruit dan maar.
91757: BUDDINGH' (VERZAMELAAR), C. - Het gevleugelde hobbelpaard. Een bundel nonsensicale, humoristische, speelse, dartele en satirische poëzie.
61872: BUDÉ, FRANS - Zomerplaats.
72076: BUDÉ, FRANS & TWAN LENDFERS - Rennende hond.
100617: BUDILOVSKY, JOAN & EVE ADAMSON - Complete Idiot's Guide to Yoga.
87304: BUECHNER, THOMAS S. - The Norman Rockwell Treasury.
47283: BUEKENS, FILIP - Freuds vergissing. De illusies van de psychoanalyse.
68399: BUEKERS, P.G. - De ontwikkelingsgeschiedenis der levende natuur. Populair overzicht dr verschillende theorieën.
85279: BUELENS, GEERT & GEORGES WILDEMEERSCH - Paul Van Ostaijen 1896-1928. Wegwijzers naar de werkelijkheid.
61047: BUELER, WILLIAM (COMPILED BY) - Chinese Sayings.
79454: BUEREN, TRUUS VAN - Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen.
62084: BUERGENTHAL, THOMAS - Een gelukskind. Van Auschwitz tot het Hooggerechtshof : het verbijsterende verhaal van een man die de kampen overleefde en zijn leven wijdde aan de rechten van de mens.
77848: BUEVING, ALI E.A. - De Middagster 10 jaar. Zo was 't vrouger. Zo is 't nou.
60695: BUFE, SIEGFRIED - Karwendelbahn : München, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck .
74043: BUFF, SHEILA - Custom made. A catalogue of personalized and handcrafted items..
44687: BUFFARD, PERCY J. - Gebed en opwekking.
61313: BUGIALLI, GIULIANO - Giuliano Bugialli's foods of Naples and Campania.
90029: BUGIALLI, GIULIANO - Foods of Sicily & Sardinia and the Smaller Islands.
33477: BÜHL, WOLFGANG (VORWORT) - Busen, Strapse, Spitzenhöschen. Erotische Postkarten herausgegeven von Robert Lebeck.
84842: BÜHLER, ARNOLD U.A. - Das Mittelalter (Theiss illustrierte Weltgeschichte).
40313: BÜHLER U.A., ALFRED - Patola und geringsing. Zeremonialtücher aus Indien und Indonesien.
8073: BUHR UND ANDEREN, MANFRED - Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie. 2 Geschichtliches Denken Opportunismus.
90915: BUIJNSTERS, P.J. - Het verzamelen van boeken, Een handleiding.
46546: BUIJNSTERS, P.J. - Het Nederlandse antiquariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zesde Bert van Selm-lezing.
93201: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.
86575: BUIJS, HELEEN - Nederlandse realisten na 1950.
53271: BUIJS, A. E.A. - Jochem 'De onverstoorbare'. Blijspel in één bedrijf voor 3 dames en 3 heeren.
53283: BUIJS, ARIE E.A. - Als de familie uit is. Kluchtspel in één bedrijf voor 3 dames en 3 heeren.
68355: BUIJS, G. & J.W.H. VAN VEEN - Moderne chrysantenteelt.
71449: BUIJSEN, EDWIN (ED.) - The Young Vermeer.
58401: BUIJSEN, EDWIN - The Young Vermeer.
12905: BUIJSEN, MARTIN (REDACTIE) - Onrechtmatig leven? Opstellen naar aanleiding van baby Kelly.
66047: BUIJTENEN, M. VAN - Sint Vincent. De heilige van de Gouden Eeuw.
80655: BUIJTENEN, M. P. VAN & H.T. OBREEN - Westergo's IJsselmeerdijken. I. Dijkage in ontwikkeling. - II. Inventarissen van de archieven..
92953: BUIJTENEN, M.P. VAN - Frieslands Middeleeuwse marktrechten.
80660: BUIJTENEN, M.P. VAN - Inventaris van het oud en nieuw archief der Gemeente Idaarderadeel.
81461: BUIS, SUZANNE - Kameleon 2.
62083: BUIS, SUZANNE & K. BUIS - De laatste getuigen, Gewone mensen en hun ongewone keuzes in oorlogstijd.
99795: BUISHAND, TJERK , HARM P. HOUWING - Bijzondere oude en nieuwe groenten in tuin en keuken - Herkomst teeltbeschrijvingen recepten van ruim 70 groenten en circa 30 keukenkruiden.
20699: BUISHAND, TJERK , HARM P. HOUWING, KEES JANSEN - Groenten uit alle windstreken.
99187: BUISKOOL, J.L. - Herinneringen.
45913: BUISMAN, J. - Zuid-Holland vanuit de lucht.
96130: BUITELAAR, MARJO & GEERT JAN VAN GELDER - Eet van de goede dingen! Culinaire culturen in het Midden-Oosten en de Islam.
43948: BUITELAAR, MARJO & GEERT JAN VAN GELDER - Het badhuis tussen hemel en hel.
65185: BUITENDIJK, W.J.C. (INLEIDER) - Nederlandse strijdzangen uit de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw.
41055: BUITENHUIS, K. - Hellevoetsluis als marinestad.
45384: BUITENWEG, HEIN - Zo kenden wij Batavia.
38696: BUITENWERF, RIEUWERD - Klare taal. Een eigentijdse inleiding op het lezen van de bijbel.
59927: BUITING, HENRY & PHILIP VAN PRAAG - De roden roepen. Een eeuw sociaal-democratie in Deventer.
18028: BUITKAMP, J. - De geschiedenis van Israël.
81801: BUITKAMP, JAN - Op zoek naar je familie, een album voor stamboomonderzoek.
93365: BUIZER, D. - Water- en gasleiding in gebouwen.
41456: BUKDAHL, JORGEN - Soren Kierkegaard & The Common Man.
95717: BUKOWSKI, CHARLES - Vrouwen.
92271: BUKOWSKI, CHARLES - Kind onder kannibalen.
104490: BUKOWSKI, CHARLES - Post Office.
35208: BUKOWSKI, CHARLES - There's no business. Geef me je liefde.
63293: BUKOWSKI, CHARLES - Warmwatermuziek.
52071: BULATOV, ERIC - Freiheit ist Freiheit / Freedom is Freedom.
5496: BULDER, ELLES - De GMD een produkt van zijn tijd.
51870: BULHOF, FRANCIS - Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak.
51871: BULHOF, FRANCIS - Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak.
78414: BULHOF, ILSE N. - Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeën.
46820: BULHOF, ILSE N. - Darwins Origin of Species: Betoverende wetenschap. Een onderzoek naar de relatie tussen literatuur en wetenschap.
94774: BULL, DUNCAN - Rembrandt, Caravaggio.
55363: BULL, DUNCAN - Rembrandt, Caravaggio.
33057: BULLEY, MARGARET H. - Great Bible Pictures.
46083: BULLHORST, RAINER & RUDOLPHINE EGGINK - Friso Kramer, industrieel ontwerper.
99193: BULLOCK, ALAN - Hitler. Leven en ondergang van een tiran.
88635: BULLOCK, ALAN - Hitler and Stalin: Parallel Lives.
73157: BULLOCK, LORD ALAN - Facetten van Europa. De Europese samenleving belicht.
80790: BULLOCK, ALAN - The Faces of Europe.
93838: BULLOUGH A.O., DONALD - Spectrum-Times Atlas van de wereldgeschiedenis.
82303: BULNES, MIQUEL - Zorg.
38008: BÜLOW, CATHARINA - Het Tegelboek. Een kunstgeschiedenis van de wandtegels.
88268: BULOW, PRINCE DE - Memoires Du Chancelier Prince de Bulow. Tome premier 1897-1902; Tome deuxième 1902-1909; Tome troisieme 1909-1919; Tome quatrième 1849-1896.
63494: BULT, OENE - Eupenings.
19801: BULTEN, JOH. (COLLECTED BY) - English Poetry.
67704: BULTENA, L. - De teelt van pootaardappelen.
97098: BULTHUIS, P. - Een weduwe in Koffie, Thee en Tabak. Uit de tweehonderdjarige geschiedenis van het Rotterdamse bedrijf de erven de wed. J. van Nelle N.V. 1782 - 1982.
76722: BULTHUIS, PETER - Groot Handelsgebouw. Kantoor met historie in het hart van Rotterdam..
102413: BULTSMA, VOLKERS., EVERT VAN DER TUIN - Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond 1923-1940..
91721: BUNDI, GIAN - Engadiner Märchen.
103715: BUNGE, F.G. V. - Die Stadt Riga im Dreizehnten und Vierzehnten Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechtzustand.
68496: BUNGE, J.H.O. - Een drie polders plan voor het afdichten der zeegaten.
65190: BUNGENBERG DE JONG, R. EN I. SILLEVIS-STANTS (BEWERKING) - Padvindsters Liederenbundel.
24389: BUNGENBERG DE JONG, R. EN I. SILLEVIS-STANTS (BEWERKING) - Padvindsters Liederenbundel.
43494: BUNING, J.R.A. - Nederlandse Spaarbankbond 1907-1957. Een halve eeuw spaarbank-organisatie.
66304: BUNING, MARIUS E.A. - Samuel Beckett Today/Aujourd'hui: Samuel Beckett 1970-1989..
31970: BUNJAN, JOANNES - Eens Christens reize naar de eeuwigheid.
17826: BUNNIK, C. , P. VAN DER HEIJDEN, W. VAN KRANENDONK EN A. VISSER - Oorsprong en geschiedenis van de Hollanders.
77818: BUNSKOEKE, D.M. - Molens tussen stad en d'olde lantschap.
27347: BUNT, ALEID W. VAN DE - Het slot van Zeist.
3956: BUNYAN, JOHN - Genade overvloeiende voor den voornaamste der zondaren in een getrouw verhaal van het leven en den dood van John Bunyan….
65147: BUNYAN, JOHN - De pelgrimsreis.
22622: BUNYAN, JOHN - De Christen- en Christinnereis.
24915: BUNYAN, JOHN - The Pilgrim's Progress from this world to that which is to come delivered under the similitude of a dream.
44470: BUNYAN, J. - Eens christens reize naar de eeuwigheid. Met ophelderende aantekeningen van Lambertus de Beveren.
78126: BUNZEL, RUTH L. - The Pueblo Potter: A Study of Creative Imagination in Primitive Art.
101139: BURBIDGE, PAULINE - Patchwork zelf maken: voorbeelden & technieken.
24877: BURCH DONALD (EDITOR), ELSIE - Soft furnishings. Ideas and fabrics by designers guild.
61293: BURCH, NOËL - Bomen van ijzer bloemen van goud. Vorm en betekenis in de Japanse cinema.
93988: BURCHARD, OTTO - Chinesische Kleinplastik.
6747: BURCHARDT, F.A. AND OTHERS - The Economics of Full Employment. Six studies in Applied Economics prepared at the Oxford University Institute of Statistics.
103697: BURCHETT, WILFRED G. - De heimelijke oorlog. De Verenigde Staten in Vietnam en Laos.
79529: BURCKHARDT, JACOB - Staat religie en cultuur in wereldhistorisch perspectief. Capita selecta uit de Weltgeschichtliche Betrachtungen.
62660: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij den boekhandelaar.
44131: BURCKHARDT, CARL. J. - Richelieu. Teil I: Der Aufstieg der Macht. Teil II: Behauptung der Macht und kalter Krieg. Teil III: Grossmachtpoliktik und Tod des Kardinals. Teil IV: Nachwort, Anmerkungen, Literautrhinweise, Personenregister.
84880: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij den boekhandelaar.
62743: BURCKHARDT, CARL. J. - Hans Erni.
59053: BURCKHARDT, JACOB - The Architecture of the Italian Renaissance: Revised and edited by Peter Murray.
70774: BURDEN, SHIRLEY C. & KEATING, T. - Presence. Photographs with Observations.
101393: BUREAU VOORLICHTING - 1973 - 1985 twaalf en een half jaar stadsvernieuwing Groningen.
53600: BUREMA, ALMA & HAN STEENBRUGGEN (RED.) - Pioniers van het Vlaams expressionisme. Van den Berghe / Permeke / De Smet.
97712: BUREN, J. VAN & R.J. WEERSMA - Platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de Algemeene geschiedenis uit de Nieuwe Geillustreerde geschiedenis onder redactie van Dr. Jan Romein..
97548: BUREN-DEE, J.M. VAN & R.J. VERSCHOOF - Casusposities faillissementsrecht.
67620: BUREN, MACHTELD VAN ; DUMAS, MARLENE [E.V.A.] ; HODEL, R. [SAMENST.] - Verlicht mijn ogen : Enlighten my eyes.
62004: BUREN, JOH. F. VAN - Keur uut heur gedichten.
24325: BURFORD, BARBARA E.A. (EDITOR) - Dancing the tightrope. New love poems by women.
53654: BURG, F.H. VANDER & A.C. 'T HART - Preadvies. De zeggenschap over de politie in Nederland.
52191: BURG, A. VAN DER & J.P. SCHIEVEN - In en om de woning.
82347: BURG, PETER VAN DEN - Het fatale manuscript.
82987: BURG, JOLANDE - De zon op je bord! De vegetarische keuken.
93170: BURG, B. VAN DER & S. HEPKEMA - De boterbereiding in de fabriek.
88912: BURGAT, FRANÇOIS - L'islamisme en face.
4815: BÜRGEL, B.H. - Gij en de sterrenwereld. Moderne sterrenkunde voor iedereen.
97202: BURGER, MATTHIJS J. - Kerken in Nederland en België.
18629: BURGER, D. - Op zoek naar de waarheid. Problemen van het menselijk denken.
98215: BURGER, B. & A.J. NIEUWENHUIZEN - Hoofdzaken van de staatsinrichting van Nederland.
93415: BURGER, W.L.P. & J.C. VAN DUYL - Practische warenkennis. Deel II: huishoudkunde en wasbehandeling.
103219: BURGER, FONS - Soldaten in het geweer, de roerige geschiedenis van de tienjarige VVDM.
44206: BURGER, HILDE - Donkere majesteit. Bijbelverhalen tegendraads gelezen.
54676: BURGERS, H.S.E. - Leonardo da Vinci's psychologie der twaalf typen.
59902: BURGERS, JACCO - Toppers: boven de winkels in de Arnhemse binnenstad.
54120: BURGERS, J. (INLEIDING) & VERHAGEN, W. (NAWOORD) - Rie Cramer.
3677: BURGERS, LOUIS (SAMENSTELLER) - Veertig jaar WVB in boek en prent. 1925-1964.
1627: BURGERS-DROST, JULIA - Laura's tweestrijd.
89907: BURGERS, LOUIS (INLEIDER) - De litho's van Aart van Dobbenburgh.
97171: BURGERS, JACQUELINE - Rie Cramer leven en werk,.
73368: BURGESS, ANTHONY - mensen in etui.
86467: BURGESS, ANTHONY - Flame Into Being. The Life and Work of D.H. Lawrence..
86458: BURGESS, ANTHONY - Shakespeare.
32887: BURGESS, ANTHONY - Naar bed, naar bed.
9282: BURGESS, ALAN - De kleine vrouw.
101601: BURGHARDT, H.G. - Sonatine für Blockflote (oder querflote) und klavier.
48723: BÜRGI, BERNHARD & TONI STOOSS - Markus Raetz. Arbeiten 1962 bis 1986.
61673: BURGOYNE, PHILIP A. - Cursive Handwriting. It's History, Practice and Application.
83994: BURGT, C. VAN DER & PIETER TERPSTRA - De Lauwerszee is dicht.
44746: BURGT, FLIP VAN DER & HANS BOUMA - Allemaal mensen in de bijbel.
97524: BURGT, J.H. VAN DER - Toepassing van asfalt in waterbouwkundige werken.
76433: BURGT, C. VAN DER - De afsluiting van de Lauwerszee.
88077: BURGT, C. VAN DER - De Lauwerszeewerken als afsluiting in het Waddengebied..
76048: BURI, FRITZ - Kreuz und Ring - Die Kreuzestheologie des jungen Luther und die Lehre von der ewigen Wiederkunft in Nietzsches Zarathustra.
76038: BURI, FRITZ - Prometheus und Christus - Grösse und Grenzen von Carl Spittelers religiöser Weltanschauung.
7714: BURIAN, JIRÍ - Katedrála Sv. Víta na prazském hrade.
52731: BURKE, JEFF E.A. - Maak zelf houten speelgoed.
84629: BURKE, JAMES - Connections.
79330: BURKE, PETER - De Italiaanse Renaissance.
79326: BURKE, PETER - Stadscultuur in Italië tussen Renaissance en Barok. Vertaald door Aris J. van Braam.
56228: BURKE, JOSEPH & COLIN CALDWELL - Hogarth. The complete engravings.
79223: BURKE, PETER - Het beeld van een koning. De propaganda van Lodewijk XIV.
49939: BURKE, HELEN - Chinese Cooking for Pleasure. Preface by Fu Tong.
58594: BURKE, PETER - Volkscultuur in Europa 1500-1800.
58647: BURKE, PETER. - Venetië en Amsterdam. Een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw.
99029: BURKE, EDMUND - The Evils of Revolution.
40060: BURKE, VIRGINIA - Overheerlijk Caribisch.
44380: BURKE, H. DALE - Liefde die nimmermeer vergaat. 1 Korinthe 13.
37297: BURKE, THOMAS - The Streets Of London Through the Centuries.
104266: BURKE, JOHN - Roman England.
53922: BURKENS, PR.MR. M.C, MR. H.R.B.M. KUMMELING, MR. B.P. VERMEULEN. - Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het nederlandse staats- en bestuursrecht.
65849: BURKENS, M.C. E.A. - Staatsrechtelijke vernieuwingen : commentaren op het rapport van de commisie-Deetman.
75198: BURKHARDT, V.R. - Chinese creeds & customs Volume 1.
99156: BURKHARDT, V.R. - Chinese creeds & customs Three volumes in one binding.
86957: BURKHARDT, V.R. - Chinese creeds & customs. A compilation of the best-selling trilogy.
101252: BURLA, JEHUDA - In den Sternen geschrieben. Eine Erzählung. Aus dem Hebräischen übersetzt von Emanuel bin Gorion.
30568: BURLAND, COTTIE - North American Indian Mythology.
40365: BURLAND, COTTIE , IRENE NICHOLSON & HAROLD OSBORNE - Mythology of the Americans.
32782: BURLAND, COTTIE A. , WERNER FORMAN - So sahen sie uns. Das Bild der Weissen in der Kunst der farbigen Völker.
35829: BURLAND, C.A. - Peoples of the Sun. The Civilizations of Pre-Columbian America.
88665: BURLEIGH, MICHAEL - Die Zeit des Nationalsozialismus : Eine Gesamtdarstellung.
57945: BURLINGHAM, DOROTHY & ANNA FREUD - Infants without Families. The case For and Against Residential Nurseries.
66588: BURMAN BECKER, J.G. - Notices sur la famille Verkolje.
91073: BURN, LUCILLA - The British Museum book of Greek and Roman art..
19740: BURNE, SIMON (REDACTIE) - Het heft in handen. Een eigen kijk op ontwikkeling.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

6/28