Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
87497: HEJZLAR, JOSEF - Early Chinese Graphics.
89236: HEJZLAR, JOSEF - Chinese Watercolours.
40041: HEJZLAR, JOSEF - Alte Chinesische Graphik.
95321: HEKKEMA, HERMA - Ideeenprijsvraag Ee-oevers Leeuwarden.
82104: HEKKEMA, HERMA/OVERBEEK, RITA - Art nouveau-architectuur in Groningen.
72391: HEKKEMA, HERMA - De verbazende logica van André de Jong.
72461: HEKKEMA, HERMA & MAX VAN ROOY - Gebouwd in verbeelding. Het Nederlands Stripmuseum.
72351: HEKKEMA, HERMA - Gerriet Postma. Tot de kleurrijke grens.
61686: HEKKER, D. - Nederlandsche schrijfkunst. Schoolschriften.
96631: HEKKET, B.J. - Oost Nederlandse familienamen (hun ontstaan en betekenis). Vervolg..
4503: HEKMA, GERT & HERMAN ROODENBURG (RED.) - Soete minne en helsche boosheit.Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850.
76145: HELBY, J.A. E.A. - Tussen uitdaging en traditie. Kerkelijk belijden in historisch en oecumenisch perspectief. Opstellen aangeboden aan Alexander Johannes Bronkhorst. Ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht en als directeur van de Afdeling Oecumenica van het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica te Utrecht.
33547: HELD JR., JOHN - The wages of sin and other Victorian Joys & Sorrows as seen and engraved by that old sentimentalist John Held Jr.
38516: HELD, ROBERT - Inquisition / Inquisición. A bilingual guide to the exhibition of Torture Instruments from the middle ages to the industrial era. Presented in various European cities.
41632: HELD, DAVID & JOHN B. THOMPSON (EDITORS) - Social Theory of Modern Societies. Anthony Giddens and his Critics.
83499: HELDEMAN, JOOST - Het geheim van Den Haag.
104425: HELDEN, RENÉ VAN - Mensen zoals wij. Hun speurtocht naar het begin van het heelal.
17975: HELDER CAMARA, DOM - Revolutie in vredesnaam.
90122: HELDER, JAN (= GERRIT KOUWENAAR) - De kaap in zicht. Een verhaal uit de tijd van Jan van Riebeeck.
90121: HELDER, JAN (= GERRIT KOUWENAAR) - Hier volgt het getrouwe relaas van de belevenissen van een Nederlands marineman, Pieter Dourlein, verteld door Jan Helder.
39660: HELDRING, J.L. (REDACTIE) - Moraal en buitenlandse politiek.
104179: HELDRING, ERNST - Herinneringen en dagboek Ernst Heldring 1871-1954. Uitgegeven door Joh. de Vries (3 delen).
79039: HELDRING, J.L. - Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen.
104556: HELDRING, J.L. - Het verschil met anderen.
78586: HELDRING, J.L. - Een dilettant.
103028: HELDRING, J.L. - Andermans veren. Uit de citatenverzameling van J.L. Heldring.
57338: HELENE NOLTHENIUS - De steeneik.
96799: HELFFERICK-KOCH, HAN - Een dal in Ambarawa. Moeders en kinderen in Japanse gevangenschap.
102222: HELFRICH, C.E.L. - Memoires van C.E.L. Helfrich, Luitenant-Admiraal b.d. Deel 1: De maleise barriere; Deel 2: Glorie en tragedie.
85915: HELGASON, HALLGRÍMUR - Schoonmaaktips van een huurmoordenaar.
53449: HELLEMA, DUCO, BERT ZEEMAN EN BERT VAN DER ZWAN (REDS.) - De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw.
26198: HELLEMANS, KAREL - Tanka, haiku, senryu. Inleiding tot de Japanse poëzie.
64797: HELLER, JONATHAN (ED.) - War & Conflict: Selected Images from the National Archives 1765-1970.
18177: HELLER, MIKHAIL AND ALEKSANDR M. NEKRICH - Utopia in Power. The History of the Soviet Union from 1917 to the Present.
98839: HELLER, JOSEPH - Catch 22 (paragraaf 22).
81950: HELLER, DAVID - Wacht maar tot ik groot ben. Verbazingwekkende visies van kinderen op het leven.
19723: HELLER, JOSEPH - Picture This.
23800: HELLER, JOSEPH - Good as Gold.
34726: HELLER, JOSEPH - Closing Time.
74039: HELLER, STEVEN & LOUISE FILI - Dutch Moderne. Graphic Design from De Stijl to Deco.
45810: HELLINGA, JAAP - De man die in zeven uur bedierf. Vijftig verhalen uit het Historisch Centrum Leeuwarden.
104422: HELLINGA, GERBEN - Lastige lieden. Een inleiding over persoonlijkheidsstoornissen.
84267: HELLINGA-ZWART, T. (BEWERKSTER) - Het Kathe Kruse poppenboek.
97975: HELLINGA-ZWART, T. (VERZAMELAAR) - Het knusse verteluurtje. Verhalen, versjes, radsels, grapjes. De avonturen van een rood roosje.
93479: HELLINGA, W.G. - Een schoon liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch liedboek van 1544. . Een Schoon Liedekens-Boeck in den welcken ghy in vinden sult. Veelderhande liedekens. Oude ende nyeuwe om droefheyt ende melancolie te verdryven.
68592: HELLINGA, F. (INTRO) - Dissertation abstracts of the Agricultural University Wageningen 1918 - 1968.
68126: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE & CLEMENS DE WOLF - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
68127: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE - De koningsbijbel van de Prins in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek..
54992: HELLINGA, GERBEN - Drie theaterstukken. Ajax-Feijenoord & Kees de Jongen & Mensch, durf te leven.
73599: HELLMAN, LILLIAN - Pentimento. Vertaald uit het Engels door Coen Pranger en Paul Westerneng.
88853: HELLMAN, PETER - The Auschwitz Album: A Book Based Upon an Album Discovered by a Concentration Camp Survivor, Lili Meier.
90202: HELLMUT DIWALD; THEODOR SCHIEDER & KARL DIETRICH BRACHER - Propyläen Geschichte Europas.: 6 Bände komplett Band 1: Hellmut Diwald, Anspruch auf Mündigkeit. Um 1400-1555. 485 Seiten mit Abbildungen.-Band 2: Ernst Walter Zeeden, Hegemonialkriege und Glaubenskämpfe. 1556-1648. 469 Seiten mit Abbildungen.-Band 3: Robert Mandrou, Staatsräson u. Vernunft. 1649-1775. 472 Seiten mit Abbildungen.- Band 4: Eberhard Weis, Der Durchbruch des Bürgertums. 1776-1847. 538 Seiten mit Abbildungen.- Band 5: Theodor Schieder, Staatensystem als Vormacht der Welt. 1848-1918. 527 Seiten mit Abbildungen- Band 6: Karl Dietrich Bracher, Die Krise Europas. 1917-1975.519 Seiten mit Abbildungen..
97332: HELLPACH, W. - Geopsyche. De invloeden van weder en klimaat, bodem en landschap op het zieleleven van den mensch..
86240: HELMAN, ALBERT (VERTALING EN INLEIDING) - De put der zuchten - Oude en nieuwe Spaanse dichtkunst.
74248: HELMAN, ALBERT - Het vergeten gezicht.
79144: HELMAN, ALBERT - De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's.
74247: HELMAN, ALBERT - Afdaling in de vulkaan.
48084: HELMAN, ALBERT - Wederkerige portretten. Een alternatieve autobiografie.
85888: HELMAN, ALBERT - Hoofden van de Oayapok. Roman in vijf redevoeringen.
99569: HELMAN, ALBERT - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
79134: HELMAN, ALBERT - Zusters van liefde.
102424: HELMAN, ALBERT - Gerrit-Jan van der Veen. Eed doodgewone held.
99004: HELMANTEL, HENK - Henk Helmantel. Expositie.
66788: HELMER, J. (RED.) - De daad is aan de ouders van M.O. meisjes; De daad is aan de ouders van Kostschool meisjes; De daad is aan de ouders van toekomstige verpleegsters; De daad is aan de ouders van fabrieksmeisjes; De daad is aan de ouders van werkloze jeugd; De daad is aan de ouders van dienstmeisjes; De daad is aan de ouders van ambachtsschooljongens; De daad is aan de ouders van Mulo-jongens; De daad is aan de ouders van schoolkinderen; De daad is aan de ouders van M.O.-jongens; De daad is aan de ouders van toekomstige priesters; De daad is aan de ouders van Mulo-meisjes; De daad is aan de ouders van kostschooljongens.
52308: HELMERS, H. - In Christus. kerkboek voor grote meisjes.
74145: HELMIG, FRED E.A. (REDACTIE) - Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe.
39878: HELMOND, TOKE VAN (SAMENSTELLER) - De Engelbewaarder 9. Kwartaalschrift van de Stichting Vrienden van het Amsterdamsch Litterair café De Engelbewaarder. Mary Dorna.
39880: HELMOND, TOKE VAN (SAMENSTELLER) - De Engelbewaarder 24. Kwartaalschrift van de Stichting Vrienden van het Amsterdamsch Litterair café De Engelbewaarder. Bob Hanf 1894-1944 waarin opgenomen Christiaan Philippus' Mijmeringen over de Nachtzijde van het Leven.
91806: HELMOND, TOKE VAN (RED.) - Mary Dorna 1891 - 1971.
28884: HELMUS, LIESBETH M. - Madonna met wilde rozen en een selectie van 16de- en 17de- eeuwse meesterwerken uit Utrecht.
100407: HELMUS, PIET - Goed volk. Verhalen uit het Groningse Westerkwartier en Noordoost-Friesland.
90976: HELOU, ANISSA - Lebanese cuisine.
100486: HELSEN, MARC - De groote Zijderoute. Een actueel reisverslag over de legendarische route naar China : het boeiende relaas van de avontuurlijke terugtocht per motor.
80666: HELTEN, W.L. VAN - Zur lexicologie des Altostfriesischen.
98333: HELTOFT, KJELD - DSB plakater 1975-84: Kunsternerne fortæller (Danish Edition).
43421: HELVERSTEIJN, WIM - Haarlem in Kleur in Full Color in Farben En Couleur.
41251: HEMELDONCK, EM. VAN - Legenden.
97079: HEMELRIJK, WILLY - Luistercursus Engels. 6 audio-cd's + boekje. Italiaans leren in 1 maand.
38171: HEMELS, JOAN & HENK DEMOET (REDACTIE) - Loodvrij en digitaal. Visies op innovatie en grafische communicatie.
69476: HEMELS, JOAN - Het dagbladzegel in de rariteitenkamer 1869-1969.
52395: HEMELS, JOAN - Massamedia als medespelers. Toegang tot het studieveld van de masacommunicatie.
91615: HEMELSOET, B. & MONSHOUWER, D. - Lucas. Lezen naar de gewoonte van Pasen. Vertaling met kanttekeningen.
96418: HEMENWAY, PRIYA - De geheime code. De gulden snede als goddelijke verhouding in kunst, natuur en wetenschap.
48853: HEMENWAY, PRIYA - Jezus.
48845: HEMENWAY, PRIYA - Oosterse wijsheid.
78442: HEMERT, J.M. VAN - Korte levensbeschrijving der Hollandsche graven.
95441: HEMERT, EVERT VAN - EVH 4.
67596: HEMERT, FRANK VAN - Frank van Hemert. Schilderijen en werk op papier.
82283: HEMINGWAY, ERNEST - Over de rivier en onder de bomen.
64403: HEMINGWAY, ERNEST - Afscheid van de wapenen.
99828: HEMINGWAY, ERNEST - A Farewell to Arms.
12191: HEMINGWAY, ERNEST - Over de rivier en onder de bomen.
20722: HEMKER EN JACQUES ZEGUERS, COEN - De Verstandige Keuken. La cuisine sage.
65998: HEMKES, H. - Vervolg op het eerste deeltje van het Rekenboek voor jongens van den landelijken stand.
64728: HEMLEBEN, JOHANNES - Biologie en Christendom. Een andere visie op de evolutie.
55055: HEMMEN, FERDINAND VAN - Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van de Betuwe. December 1944-maart 1945.
100249: HEMMENDINGER, JUDITH - De kinderen van Buchenwald. Wat is er geworden van de duizend joodse kinderen die in 1945 werden bevrijd? Met een voorwoord van Elie Wiesel. (Translated from the French)..
91369: HEMMER, CATHY - Hedendaagse poëzie en muziek uit Nederland / Contemporary Music and Poetry from the Netherlands.
88802: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Taal zonder mij.
37971: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Veel vrouwen, af en toe een man.
80215: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Wit zand.
56085: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Haar bloed.
67542: HEMMERECHTS, KRISTIEN - V. Notities bij een reis naar Vietnam..
96450: HEMMERS, J.H. - L.I. Nommensen. De apostel der Batakkers.
85642: HEMMINGSSON, PER - August Strindberg som fotograf.
53289: HEMMINK-KAMP, J. - Eigen aard is goud waard. Blijspel in drie bedrijven.
71766: HEMPEL, ROSE - Japanse Houtsneekunst. Landschappen/acteurs/courtisanes.
41840: HEMPEL, CARL G. - Filosofie van de natuurwetenschappen.
51976: HEMPEL, CARL & PAUL OPPENHEIM - Der typusbegriff im lichte der neuen logik - Wissenschaftstheoretische untersuchungen zur konstitutionsforschung und psychologie.
8761: HEMPEL, CARL G. - Filosofie van de natuurwetenschappen.
88969: HEMPEL, ROSE - Holzschnittkunst Japans. Landschaft, Mimen, Kurtisanen.
71541: HEMPENIUS, A.L. & B.S. HEMPENIUS-VAN DIJK - Niet louter Caruso?s. Liedertafel Gruno / Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen: 150 jaar mannenzang in Groningen..
96160: HEMPENIUS, A.L. - Water- en dijkbeheer in Groningen.
88075: HEMPENIUS, A.L. & C. TROMP - Inventaris van archieven van zijlvesten en dijkrechten in het Rijksarchief in Groningen en bij het waterschap Hunsingo.
77997: HEMPENIUS, A.L. & J.A.L. TROUW - Poldermolens en molenpolders. De molens van de Molenstichting Hunsingo en omstreken.
44128: HEMPHILL, ROSEMARY - Kruiden voor smaak, gezondheid, geur en schoonheid het hele jaar door.
93464: HEMPHILL, ROSEMARY - Fragrance and Flavour.
89003: HEMSTERHUIS, F. - Lettres de Socrate à Diotime. Cent cinquante lettres du philosophe néerlandais Frans Hemsterhuis à la princesse de Gallatzin. Choisies, introduits, éditées et annotées par M.F. Fresco.
62773: HENAN, BOB (EDITOR) - Clown War 16.
20375: HENDERIKX, P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland.
7262: HENDERIKX, P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland.
39985: HENDERSON, MILNE - An Exhibition of The Art of Chinese Painting May - June 1974.
43602: HENDERSON, JOHN - Memory and forgetting.
86466: HENDERSON, PHILIP - William Morris: His Life, Work and Friends.
103248: HENDERSON, NEVILLE - Het falen eener missie: herinneringen van den Engelschen gezant in Berlijn.
17330: HENDERSON, SALLY AND ROBERT LANDAU - Billboard Art.
14184: HENDRICHS, F. - Het christelijk getuigenis der catacomben.
100363: HENDRICKX, FRANK - Rusland op vrije voeten. Op reis door het nieuwe Rusland.
88753: HENDRICKX, FR. - De H. Pastoor van Ars.
62105: HENDRIKS, HENK E.A. - Laat ons weer juichen. 1986: 15 jaar FC Groningen.
85069: HENDRIKS, JAN - Vijf jaar drukkunst 'In het verborgene.
91586: HENDRIKS, JAN - Op weg naar de herberg. Bouwen aan een open kerk. Voorbeelden, voorwaarden, aanpak, grenzen.
51741: HENDRIKS, J. - Terug naar de kern. Vernieuwing van de gemeente en de rol van de kerkeraad. Pleidooi voor een 'gezamenlijke trektocht'.
103407: HENDRIKS, ERIC E.A. - De zwarte nacht van Wilton Fijenoord..
57020: HENDRIKS, J. - Een vitale en aantrekkelijke gemeente. Model en methode van gemeenteopbouw.
89789: HENDRIKS, ARIANE & JAAP VAN VELZEN. - Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein. Nieuwe en oude Joodse Wijken van Amsterdam 1900-1944.
51510: HENDRIKS, PETER & TOM SCHOEMAKER - Het hemels gelag. Vernieuwend vieren tot op de bodem.
46035: HENDRIKS, J. - Gemeente als herberg. De kerk van 2000 - een concrete utopie.
51524: HENDRIKSE, KLAAS - Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee.
84888: HENDRIKSE, DICK - De dag waarop mijn vader huilde.
104472: HENDRIKSEN, BARTHO & LIESBETH VERMEULEN (RED.) - Over de groene zoden. Wandelen over begraafplaatsen in Nederland.
97317: HENDRIKX, J.A. - Plaats- en Waternamen: Hun betekenis voor de bestudering van de geschiedenis van het landschap.
55047: HENDRIX, HARALD E.A. RED. - Kunstenaars en opdrachtgevers.
76226: HENDRIX, P. - Russisch Christendom. Persoonlijke herinneringen.
66650: HENGEL, W. VAN DEN - Godsdienstleer en godsdienstig leven. Deel I & II.
65094: HENGEL, MIRJAM VAN E.A. (RED.) - Tirade 375.
66621: HENGEL, W. VAN DEN - Geschiedenis der openbaring van het Oude Testament. Handboek voor het onderricht in de bijbelsche geschiedenis voor r.-kath. kweek- en normaalscholen, hoogere burgerscholen, gymnasia en seminaria.
54948: HENGEL, MIRJAM VAN E.A. (RED.) - Tirade 389 (met vooral veel Voskuil).
60370: HENGEVELD, HENK - Technische planologie. Kunst en vliegwerk.
73486: HENGST, D. DEN - Van Homerus tot Van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling. Lampas jubileumnummer.
100533: HENK LANGENBERG & MAARTEN VAN LAARHOVEN - In Godsnaam. De affaire Joep Haffmans.
75099: HENKE, DIETER - Gott und Grammatik. Nietzsches Kritik der Religion.
83735: HENKEL, M.D. - Catalogus van de Nederlandsche teekeningen in het Rijksmuseum te Amsterdam. Deel I: Teekeningen van Rembrandt en zijn school. .
72586: HENKELS, HERBERT - Piet Mondriaan in het Haags gemeentemuseum.
57567: HENKELS (COMPOSER), HERBERT - Mondrian from figuration to abstraction.
72187: HENKELS (COMPOSER), HERBERT - Mondrian from figuration to abstraction.
85540: HENKELS, HERBERT (RED.) - Piet Mondriaan. Gedurende een wandeling van buiten naar de stad (2 volumes).
87812: HENKELS, F.R.A. - Logboek van de Blauwe Schuit.
39902: HENKES, BARBARA & HANNEKE OOSTERHOF - Kaatje, ben je boven? Leven en werken van Nederlandse dienstbodes 1900-1940.
96154: HENKET, N.H.; CH.M. SCHOLS & J.M. TELDERS - Waterbouwkunde: eerste deel: Beschoeiingen en bekleedingsmuren & Platen behoorende bij de waterbouwkunde, door [...]. Eerste deel. I: Beschoeiingen en bekleedingsmuren.
39662: HENLEY, NANCY M. - Body Politics. Power, Sex, and Nonverbal Communication.
55936: HENNELL, GEORGE - A gentleman volunteer: The letters of George Hennell from the Peninsular war, 1812-13.
98902: HENNEMAN, JEROEN - Hinderlaag. De catalogus van een voorstelling.
50465: HENNEN, BERNHARD - Alica & de duistere koningin.
42889: HENNICKE, HORST - Hinterglas-Malerei.
96098: HENNIG, NINA (ED.) - Burg Berum. Bauliche Entwicklung und Ausstattung.
87592: HENNING, FRIEDA (BEW.: A.J.C. VAN SETERS) - Hoe Akioen zijn moeder terugvond. Een verhaal uit het Chineesche volksleven.
67190: HENNY, A.C. - Naar de bronnen van driestromenland. Politieke stromingen: van gemeenschap naar individuele verantwoordelijkheid.
12530: HENRARD, R. - Menno ter Braak.
84756: HENRICHS, HENDRIK - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler. Een biografie.
25119: HENRIQUES, FERNANDO - Facetten der liefde. Een sociologie der sexualiteit.
33672: HENRIQUES, FERNANDO - Facetten der liefde. Een sociologie der sexualiteit.
44248: HENRY, MATTHEW - Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Opnieuw uit het Engelsch vertaald. Vermeerderd met eene voorrede van Dr. H. Bavinck. 3 delen.
44260: HENRY, A.M. - De heilige geest.
62924: HENRY, ROBERT J. & JOHN A. RONALDS (EDS.) - Improvement of Cereal Quality by Genetic Engineering .
75172: HENRY, MICHEL - Marx: 1. Une Philosophie De La Realite. 2. Une Philosophie De L'Economie.
86342: HENSEN, HERWIG - Alles is verband.
86282: HENSEN, HERWIG - Daidalos.
91412: HENSEN, HERWIG - Choix de poèmes. Présenté et traduits par Fr. Closset.
24292: HENSEN, HERWIG - Wij strooien zaden uit en rapen stenen.
93491: HENSEN, ROBERT - Houtskoolschetsen. Theologische duidingen in een wankel bestaan..
61797: HENSEN, HERWIG - Tussen wanhoop en verrukking. Een keuze uit zijn verzen gevolgd door drie nieuwe tot nog toe onuitgegeven reeksen.
104365: HENSHER, PHILIP - The Penguin Book of the Contemporary British Short Story.
5026: HENSMAN, C.R. - The polemics of revolt. From Ghandi to Guevara.
33843: HENSSCHEL, PAUL - Frauenturnen in Bild und Wort. Gerateübungen. Mit 100 photographischen Bildern vom Verfasser. Zur Anregung und förderung des Turnens der Mädchen und fruen dargeboten.
80608: HENSTRA, D.J. - De Henstra's van Sytze Grealdsz. Genealogie van de nakomelingen van Sytze G. van Terhorne en van diens vermoedelijke voorouders en hun naaste verwanten.
80607: HENSTRA, D.J. - De Henstra's van Sytze Grealdsz. Genealogie van de nakomelingen van Sytze G. van Terhorne en van diens vermoedelijke voorouders en hun naaste verwanten.
79447: HENSTRA, DIRK JAN - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600 - c.1500).
80732: HENSTRA, DIRK JAN - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600 - c.1500).
100396: HENSTRA, KLAAS - Duivelbanners en wonderdokters in de Wouden. En... mei in mennich middeltsjes wie it bern reden.
80731: HENSTRA, DIRK JAN - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600 - c.1500).
8411: HENSZEN VEENLAND, H. - Liem Tjan. De zendelingsbediende.
74524: HENZE, ANTON - Le Corbusier. Kopstukken uit de twintigste eeuw..
87860: HENZE, WOLFGANG & INGEBORG - Druckgraphik des Expressionismus: Holzschnite, Lithographien, Radierungen, 1906-1926.
94972: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche.
47521: HEPPLEWHITE, GEORGE - The Cabinet-Maker and Upholsterer's Guide, The Third Edition of 1794. With a Mew Introduction by Joseph Aronson.
79070: HERAKLIOS - Het epos van Heraklios. De strijd van Mohammed tegen de Christenen. Uit het Swahili vertaald in het oorspronkelijke metrum door J.Knappert.
75769: HERARCLITUS - Fragmenten.
41718: HERAUD, BRIAN - Sociology in the Professions.
93584: HERAUX, JEAN - Van koets tot stroomlijn deel 1 Geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel.
93345: HERAUX, JEAN - Van koets tot stroomlijn deel 1 Geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel.
37896: HERBERGHS, LEO - Gehuchtenboek. Maaslandse gezichten.
59785: HERBERGHS, LEO - De adem van de Maas.
45570: HERBERT, FRANK & BILL RANSOM - Heiland.
4294: HERBERT, FRANK - God-Keizer op Duin.
23753: HERBERT, EDWIN - Wargaming in History. The Second Anglo-Boer War.
100940: HERBST, KARL - De ware Jezus. God of mens?.
50256: HERBST-VERKERK, GERRY - Toekomst met visie is bouwen op het verleden. 50 jaar Schagen in woord en beeld.
34574: HERDEG, WALTER (EDITOR) - Photographis 76.
66516: HERDER, DIRK DE - Portfolio 1.
60724: HERDER, H. DEN - Nederlandse industrielocomotieven. De stoomlocomotieven van de niet-openbare normaalspoorwegen.
97460: HERDER, JOHANN GOTTFRIED VON - Johan Gottfried Herder. Gesammelte Werke (5 Bände).
74005: HERDER, DIRK DE - Dirk de Herder: Ga nooit op reis zonder een koffer met dromen. Woord vooraf - Marijke Winnubst; Inleiding - Marinus Schroevers; Nawoord - Emile Meijer.
92926: HERDER, JOHANN GOTTFRIED VON - Herders Werke. 4 Bände.
52796: HERDMAN, T. - Coal.. Men at work.
92159: HEREIJGERS, AD E.A. - California Dreaming. Woonconcepten uit San Francisco Bay Area.
84960: HERESCH, ELISABETH - Verraad, lafheid en bedrog Leven en dood van de laatste tsaar.
66987: HERGÉ & PEETERS, BENOIT (REDACTIE) - Kuifje collectie. Het complete werk van Hergé. Kuifje in Amerika.
40946: HERGÉ - Spelen met Kuifje in Syldavië. Idee en realisatie van Michel Demarets.
99365: HERGÉ - De guitenstreken van Kwik en Flupke 2.
8922: HERGÉ - De avonturen van Kuifje. Cokes in voorraad.
83453: HERGÉ & PEETERS, BENOIT (REDACTIE) - Kuifje collectie. Het complete werk van Hergé. Kuifje in Amerika.
82982: HERGÉ - De avonturen van Kuifje. De scepter van Ottokar.
82870: HERGÉ - Spelen met Kuifje op Molensloot. Idee en realisatie van Michel Demarets.
24233: HERGOUTH, ALOIS - Sladka Gora. Der Süsse Berg. Gedichte.
43012: HÉRIAT, PHIL. - Bedorven kinderen.
39715: HERING, SABINE & GUDRUN MAIERHOF - Die unpässliche Frau. Sozialgeschichte der Menstruation und Hygiene 1860 - 1985.
70176: HERINGA, J. E.A. (RED.) - Geschiedenis van Drenthe.
35788: HERIOT, TOM - Tom Heriot, zijne lotgevallen en ongelukken. Uit den vreemde.
21719: HERKNER, HEINRICH - Die Arbeiterfrage. Eine Einführung.
56248: HERKOMER, HUBERT VON - Etching And Mezzotint Engraving; Lectures Delivered At Oxford.
37767: HERLING, GUSTAW - The Island. Three Tales.
85034: HERLING, GUSTAV - Een wereld apart. Vroege verhalen uit de sovjetkampen.
91151: HERMAN KOCH - Hansaplast voor een opstandige De beste korte verhalen van MennoVoorhof.
65105: HERMAN VERHAAR (RED.) - Tirade 308.
65103: HERMAN VERHAAR (RED.) - Tirade 306.
65102: HERMAN VERHAAR (RED.) - Tirade 304.
73379: HERMANN, GEORG - Sneeuw. Vertaald door Alice van Nahuys.
103943: HERMANN, GEORG - Jetje Gebert. Henriette Jacoby. Tweedelige roman compleet in een band. Herzien door den schrijver.
98055: HERMANN, JUDITH - Nichts als Gespenster. Erzahlungen .
53251: HERMANN, GEORG - Jetje Gebert. Henriette Jacoby. Tweedelige roman compleet in een band. Herzien door den schrijver.
78023: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Ruisend gruis.
98678: HERMANS, W.F. - De laatste roker. Verhalen.
49695: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De liefde tussen mens en kat.
84691: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Mandarijnen op zwavelzuur & Mandarijnen op zwavelzuur suplement.
63383: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Ik heb altijd gelijk.
80599: HERMANS, JOS M. M. (RED.). - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk..
39417: HERMANS, W.F. - Au pair.
902: HERMANS, WILLEM FREDERIK - In de mist van het schimmenrijk.
98677: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De donkere kamer van Damocles.
88846: HERMANS, W.F. - Mandarijnen op zwavelzuur no I. Het geweten van de Groene Amsterdammer of Volg het spoor omhoog.
100830: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Nooit meer slapen.
77258: HERMANS, W.F. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten.
81211: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De God Denkbaar Denkbaar de God.
37942: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Dinky Toys.
37934: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Boze brieven van Bijkaart.
99711: HERMANS, W.F. - Een heilige van de horlogerie.
77084: HERMANS, TOON - Zaza. Ballot 1954-'55. Teksten en Muziek Choreografie Regie Toon Hermans. Décors en Costuums: Johan Greter.
64394: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen.
70325: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De tranen der acacia's.
100807: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De donkere kamer van Damokles.
70246: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Geyerstein's dynamiek.
61587: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Moedwil en misverstand. Novellen.
73865: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Boze brieven van Bijkaart.
89173: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
89174: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Ik heb altijd gelijk.
81248: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De God denkbaar denkbaar de God [luisterboek - Hermans leest De God denkbaar Denkbaar de God].
62010: HERMANS, PAUL - Vier gedichten.
85122: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Mondelinge mededelingen over oorlog en literatuur, van duisternis tot licht, en terug, schrijver en auteursrecht, eerste zinnen van romans.
69473: HERMANS, HANS - Oude meesters van de propaganda. Spotters, redenaars en predikers (Aristophanes, Cicero, Paulus, Urbanus II, Savonarola.).
104379: HERMANS, W.F. - Het sadistische universum.
85055: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Je vriendschap is werkelijk onbetaalbaar. Brieven aan Geert van Oorschot.
64392: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Onder professoren. Met een nawoord van Prof. Dr. B.J.O. Zomerplaag. hoogleraar in vergelijkende literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
72219: HERMANS, H. & J. WOLTJER - Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis.
58235: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Ik draag geen helm met vederbos.
58197: HERMANS, W.F. - Paranoia.
81231: HERMANS, DORINE & DANIELA HOOGHIEMSTRA - 'Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren' - Ooggetuigen van de koninge van Nederland 1813-1890..
58110: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Au pair.
99715: HERMANS, W.F. - Paranoia.
74288: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Uit talloos veel miljoenen.
83210: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Drie drama's. Het omgekeerde pension. Dutch comfort. De psychologische test.
85243: HERMANS, WILLEM FREDERIK & GERARD REVE - Verscheur deze brief. Ik vertel veel te veel.
74310: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Gitaarvissen en banjoklokken.
95664: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Hollywood.
81847: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Ruisend gruis.
94145: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Ruisend gruis.
48077: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Homme's hoest.
85896: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Naar Magnitogorsk.
74444: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De zegelring.
94114: HERMANS, W.F. - De laatste roker. Verhalen.
103496: HERMANS, LOUIS M. - Krotten en sloppen. 1901. Een onderzoek naar den woningtoestand te Amsterdam, ingesteld in opdracht van den Amsterdamschen Bestuurdersbond.
89190: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Moedwil en misverstand. Novellen.
89176: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
94059: HERMANS, WILLEM FREDERIK - King Kong.
53338: HERMANS, DORINE & DANIELA HOOGHIEMSTRA - Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof.
89170: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De laatste resten van tropisch Nederland.
89165: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De raadselachtige Multatuli.
101662: HERMANS, TOON - One man show.
89759: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Periander.
59491: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De woeste wandeling. Een scenario.
92429: HERMANS, W.F. - Het sadistische universum.
70225: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Au pair.
72489: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen.
89193: HERMANS, WILLEM FREDERIK - De donkere kamer van Damokles.
98845: HERMANS, W.F. - Een heilige van de horlogerie.
59623: HERMANS, TOON - Tien Toon One man show.
43252: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Waarom schrijven?.
55641: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Uit talloos veel miljoenen.
82094: HERMANS, DORINE - René Klijn. Een portret.
69218: HERMANS, W.F. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
69219: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Ik draag geen helm met vederbos.
98676: HERMANS, W.F. - Paranoia.
244: HERMANS, WILLEM FREDERIK E.A. - Reizigers.
100806: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Onder professoren. Met een nawoord van Prof. Dr. B.J.O. Zomerplaag. hoogleraar in vergelijkende literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
67070: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Homme's hoest.
69077: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Kussen door een rag van woorden..
70520: HERMANSON, MARIE - De vondeling.
99793: HERMANSON, MARIE - Paddestoelen voor Madeleine.
93965: HERMERSDORF, MARTIN; ARNOLD LAMMEL & DIETER GRAMM - Schrift und Schreiben.
60616: HERMÈS, CARLI - Back Stage.
40815: HERMES, NEIL - Australia Land of Colour.
96914: HERMSE, MICHAEL (SAMENSTELLER) - Groningen 1948-1968.
102157: HERMSEN, JOKE J. - De profielschets.
68456: HERMSEN, JOSÉE - Kasteeltuinen in Nederland.
53667: HERMSEN, HERMANNUS - De uitnemende kracht van Christus liefde.
72411: HERMSEN, RONALD - Inspiratie - van zicht tot handelen.
70658: HERMUS, J. & M. VOORHOEVE - Groninger tijdingen 2. Het Provinciehuis, van Latijnse school tot besturuscentrum.
70292: HERMUS, J. & M. VOORHOEVE - Groninger tijdingen 4. Het Academiegebouw. Hart van de Universiteit..
101167: HERMUS, J. - Groninger tijdingen deel 6. De Prefectenhof. Ontmoetingsplaats van heren en burgers.
74790: HERMUS, J. - De Prefectenhof. Ontmoetingsplaats van heren en burgers.
63227: HERMUS, J. - Van clichés tot blauwdruk voor de toekomst. De Poel PrePress, vijftig jaar reprografische vernieuwing.
93740: HERMY, MARTIN & GEERT DE BLUST - Punten en lijnen in het landschap.
104587: HERNDON, WILLIAM H & JESSE W. WEIK - Herndon's Life of Lincoln. The History and Personal Recollections of Abraham Lincoln. New introduction by Henry Steele Commager.
70726: HERODIANUS - Crisis in Rome. Vertaling M.F.A. BROK..
31507: HERODOTI (EDIDIT H.R. DIETSCH) - Historiarum Libri IX. Vol I.
31508: HERODOTI (EDIDIT H.R. DIETSCH) - Historiarum Libri IX. Vol I. Fasc. I. Lib I, II. Vol II editio sterotypa.
31509: HERODOTI (EDIDIT H.R. DIETSCH) - Historiarum Libri IX. Vol I. Fasc. II. Lib II, IV.
79072: HERODOTUS - Zeer korte verhalen. Vertaald door Gerard Koolschijn.
100771: HERODOTUS - The Histories.
96766: HEROLD, A. FERDINAND - La Guirlande d'Aphrodite. Recueil d'épigrammes amoureuses de l'Anthologie Grecque..
8679: HERPEN, MARCEL VAN - Marx en de mensenrechten. Politiek en ethiek van Rousseau tot Marx.
12451: HERPEN, JAN J. VAN - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO. Een boek in documenten samengesteld door ....
10847: HERRE, PAUL - Weltgeschichte der neuesten Zeit. 1890-1925 Zwei bande.
104456: HERREMAN, FRANK (ED.) - In the presence of spirits. African art from the National Museum of Ethnology, Lisbon.
62983: HERREMAN, R. - De minnaars gevolgd door Het wit papier en Art poétique..
57203: HERRERA, YURI - Kroniek van een hofzanger.
88392: HERREWEGHEN, HUBERT VAN; WILLY SPILLEBEEN E.A. - Gedichten (een keuze uit de tijdschriften): 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 84.
42880: HERREWEGHEN, HUBERT VAN EN WILLY SPILLEBEEN - Gedichten 1983.
88391: HERREWEGHEN, HUBERT VAN; WILLY SPILLEBEEN E.A. - Gedichten (een keuze uit de tijdschriften): 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 & 1998.
42479: HERRIGEL, EUGEN (BUNGAKU HAKUSHI) - Zen in der Kunst des Bogenschiessens.
94257: HERRIOT, JAMES - Een deftige pekinees en andere hondenverhalen.
94256: HERRIOT, JAMES - Theo de kroegterriër en andere hondenverhalen.
65854: HERRMANN LOOMIS, SUSAN - Rue Tatin. Wonen en koken in Normandië.
67232: HERTLING, G.FHR. VON E.A. - Politieke en Sociale Studiën. Uitg. onder toezicht van P.J.M. Aalberse. Vijfde reeks.
92289: HERTMANS, STEFAN - Oorlog en terpentijn.
30743: HERTOG, H.J. DEN & M. EUWE - Practische schaaklessen. Eerste deel.
81677: HERTOG, A. DEN - De nar van Jacarta. Een verhaal uit den tijd van Jan Pieterszoon Coen.
81668: HERTOG, G.C. DEN & H.M. VAN DER VEGT (RED.) - Woestijn en openbaring. Bijbelse wortels, joodse en christelijke interpretaties.
64121: HERTOG, H.J. DEN & M. EUWE - Practische schaaklessen. Tweede deel.
89229: HERTOG, PETER DEN - Hitlers schutkleur. De oorsprong van zijn antisemitisme.
77058: HERTOG, H.J. DEN & M. EUWE - Practische schaaklessen. Deel 1 t/m 4.
84947: HERTOG, PETER DEN - Hitlers schutkleur. De oorsprong van zijn antisemitisme.
93432: HERTOG, C.H. DEN EN LOHR, J. - Onze taal. Woordenboekje. Woordenlijst. Spellingvoorbeelden. Buigingstabellen.
89227: HERTOG, PETER DEN - Adolf Hitler ontmaskerd. Het bevel tot vernietiging van de Europese joden geanalyseerd.
93431: HERTOG, C.H. DEN EN LOHR, J. - Onze taal. Woordenboekje. Woordenlijst. Spellingvoorbeelden. Buigingstabellen.
100313: HERTOG, SALVADOR - Morgengedichten.
83714: 'S-HERTOGENBOSCH, GERLACHUS VAN - De Minderbroeders-Capucijnen in 's-Hertogenbosch 1611-1935, Aangeboden aan de stad bij haar 750-jarig bestaan..
65721: HERTWIG, OSCAR - Der Staat als Organismus. Gedanken zur Entwicklung der Menschheit..
62959: HERTWIG, HUGO - Knaurs Heilpflanzenbuch.
59112: HERTZ, NOREENA - De stille overname. De globalisering en het einde van de democratie.
56037: HERTZ, NOREENA - De stille overname. De globalisering en het einde van de democratie.
94357: HERTZBERGER, ROSANNE - Ode aan de e-nummers. Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken.
76032: HERVIEU-LÉGER, DANIÈLE - La Religion pour mémoire.
31227: HERWAARDEN, JAN VAN (REDACTIE) - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorstel omstreeks 1900.
97331: HERWEIJER, J.P. - Slope Form Analysis in Pleistocene Landforms (Leeward Islands of the Netherlands Antilles).
63392: HERWERDEN, P.J. VAN - Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Groningen..
31166: HERWIG, MODESTE - De mooiste planten voor de kleine tuin. Toepassing en verzorging van meer dan 500 planten.
11227: HERWIG, A.J. - Ik kan planten en bloemen in huis verzorgen.
82531: HERWIG, MODESTE - Mijn tuin van dag tot dag.
91574: HERWIJNEN, W. VAN - Op Gods weg blijven. Twintig keer de tien geboden.
95829: HERWIJNEN, W. VAN - Hoe kan ik verder? Over charismatisch pastoraat in crisissituaties.
101221: HERZ-SOMMER, ALICE - De pianiste van Theresienstadt.
73823: HERZBERG, ABEL J. - De memoires van koning Herodes.
66440: HERZBERG, JUDITH - Zeepost.
73605: HERZBERG, ABEL J. - De memoires van koning Herodes.
88479: HERZBERG, ABEL J. - Herodes. De geschiedenis van een tyran.
79733: HERZBERG, JUDITH - Doen en laten. Een keuze uit de gedichten.
90627: HERZBERG, JUDITH - Knistern: Gedichte und Prosa.
98065: HERZBERG, ANDERT - Der Sturz. Erich Honecker im Kreuzverhoer..
90611: HERZBERG, KOPLAND, LODEIZEN, RODENKO, VERHAGEN, WARMOND - Zes poeziekaarten over de liefde.
85289: HERZBERG, ABEL J. - Zonder Israël is elke jood een ongedekte cheque. Essays gekozen en ingeleid door Arie Kuiper.
103281: HERZBERG, ABEL J. - Amor fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen.
70530: HERZBERG, ABEL J. - Om een lepel soep. Over advocaten en hun cliënten.
70494: HERZBERG, ABEL J. - Pro Deo. Herinneringen aan een vooroordeel..
37676: HERZBERG, JUDITH - Doen en laten. Een keuze uit de gedichten.
58827: HERZBERG, JUDITH - De kleine zeemeermin.
61902: HERZBERG, JUDITH - 27 liefdesliedjes.
70015: HERZBERG, JUDITH - 27 liefdesliedjes.
83413: HERZBERG, ABEL J. - Verzameld werk 1.
84967: HERZBERG, ABEL J. - Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie.
91360: HERZBERG, JUDITH - Tagereste. Gedichte.
32190: HERZBERG, JUDITH - Dagrest.
5727: HERZBERG, ABEL. J. - Twee verhalen. De oude man en de engel Azriël. Mordechai.
102890: HERZBERG, ABEL J. - Drie rode rozen.
84962: HERZBERG, ABEL J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
17560: HERZBERG, ABEL J. - Amor fati. Zeven opstellen over Bergen-Belsen.
90852: HERZBERG, JUDITH; FRITZI TEN HARMSEN VAN DER BEEK; PATRICIA LASOEN; HANNY MICHAELIS & ELLEN WARMOND - The Shape of Houses. Women's Voices from Holland and Flanders. Translated by Manfred Wolf..
46372: HERZBERG, JUDITH - Een selectie uit het werk van Judith Herzberg.
24243: HERZBERG, JUDITH - Vliegen.
24241: HERZBERG, JUDITH - Staalkaart.
101218: HERZBERG, JUDITH - Charlotte. Dagboek bij een film.
91411: HERZEN, FRANK - Texel. Eine Freundschaft, eine Liebe. Een vriendschap, een liefde. Ein Zyklus / een cyclus mit / met Miniaturen von / van Niek Welboren. Nachgedichtet von Barbara Engelmann.
507: HERZEN, FRANK - De tuinen van de tijd. Vreemde vehalen.
85509: HERZFELDE, WIELAND, JOHN HEARTFIELD UND GEORGE GROSZ - Die Pleite. Illustrierte Halbmonatsschrift.
89473: HERZL, THEODOR - L'Etat des Juifs : Suivi de Essai sur le sionisme : de l'Etat des Juifs à l'Etat d'Israël.
93759: HERZOG, KATALIN & BERT JANSEN - Jan van der Pol.
28594: HERZOG, ANNA EN ENID SMOOTHY - Schilderen met bloemen.
96096: HERZOG, ERICH U.A. - Historismus: Angewandte Kunst Im 19. Jahrhundert. Band 1: Essays, Kunstler Und Firmen, Schmuck, Kleinplastik.
72352: HERZOG, KATALIN - Rota Tora.
36158: HERZOGENRATH, WULF (HERAUSGEBER) - Videokunst in Deutschland 1963-1982.
17566: HERZSTEIN, ROBERT E. - Waldheim, de ontbrekende jaren.
67328: HERZSTEIN, ROBERT EDWIN - Waldheim. The Missing Years.
72985: HES, JOYCE - Tussen wal en schip - tussen recht en hulpverlening.
87809: HES, HENRY - De boer van t Zuderdaip..
30056: HESELMANS, MARIANNE (EINDREDAKTIE) - In de wereld. 50 jaar studentenpastoraat in Wageningen.
45282: HESHUSIUS, C.A. - De nadagen van Tempo Doeloe. Verweesde kiekjes uit Nederlands-Indië.
96218: HESHUSIUS, C.A. - Het KNIL van Tempo Doeloe.
16812: HESLINGA, MAX - Het Nederlands Openlucht Museum Arnhem. Rijksmuseum voor Volkenkunde.
88253: HESLINGA, INGE - Het Groningen gevoel. Een provinciale stad, maar wel eentje met allure.
97767: HESLINGA, M.W. E.A. - Nederland in kaarten. Verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie.
89455: HESPÈRION XXI - Pariísos Perdidos. Christophorus Columbus. Lost paradises. Paradis Perdus.
89454: HESPÈRION XXI - Erasmus van Rotterdam. Éloge de la folie. Praise of folly. Elogio de la Locura.
89453: HESPÈRION XXI - La royaume oublié. La croisade contre les albigeois. La tragédie Cathare.
89452: HESPÈRION XXI - Jérusalem. La ville des deux Paix: La Paix céleste et la Paix terreste.
89451: HESPÈRION XXI - Dinastia Borgia. Chiesa e potere nel Rinascimento.
89450: HESPÈRION XXI - Mare Nostrum. Orient - Occident: Dialogues. Dialogue des musiques chrétiennes, muselmanus et juives autour de la Méditerranée.
18697: HESS, W.H. (EDITOR) - Space Science.
36592: HESS, JOHN L. (EDITOR) - Vanishing France.
54161: HESS, FELIX - Witteveen + Bos -prijs voor kunst en techniek. Felix Hess.
85309: HESS, JÜRGEN C. & WIELENGA, FRISO - Duitsland en de democratie, 1871-1990.
90499: HESS, FRIEDRICH - Das kleine Baufachbuch Heft 16: Dachstühle und Dachdeckungen.
46282: HESS, THOMAS B. - Barnett Newmann.
102076: HESSE, HERMAN - De kleine wereld.
100048: HESSE, KURT - Der Feldherr Psychologos : ein Suchen nach dem Führer der deutschen Zukunft.
40813: HESSE, RICHARD & FRANS DOFLEIN - Tierbau und Tierleben in ihrem Zusammenhang betrachtet. . band 1: Der Tierkörper als selbständiger Organismus; Band 2: Das Tier als Glied des Naturganzen.
102078: HESSE, HERMAN - Een golfje op de stroom. Uitspraken en aforismen uit boeken en brieven.
102075: HESSE, HERMAN - Rosshalde.
102077: HESSE, HERMAN - Demian.
63386: HESSE, HERMAN - Sprookjes.
94110: HESSE, HERMAN - Een voetreis in de herfst.
102069: HESSE, HERMAN - Reis naar het morgenland. Een verhaal.
61468: HESSE, EVA (ED.) - New Approaches to Ezra Pound. A Co-ordinated Investigation of Pound's Poetry and Ideas.
55800: HESSE, HERMANN. TRANSLATED AND WITH AN INTRODUCTION BY JACK ZIPES - The fairy tales of Hermann Hesse.
102074: HESSE, HERMAN - Kuren.
102070: HESSE, HERMANN - Peter Camenzind.
102079: HESSE, HERMAN - De avonturen van Herman lauscher.
60704: HESSELINK-SCHRAA, AILLY - Herman Hesselink vertelt.
65327: HESSELINK, H.G. - De eerste moeilijke jaren. Hoe het spoor spoor werd. Deel 1. & Problemen moeten worden opgelost. Hoe het spoor spoor werd, deel 2.
79644: HESSELINK, R.H. - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
84638: HESSELINK, R.H. - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
60791: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland 100 jaar geleden 1880-1899.
33376: HESSER, WILHELM - Die Fabrikanten der Trikotwaren sowie Strumpfwaren und deren Kalkulation.
62909: HESSING, J. - Monographieën onzer grassen.
44647: HESSION, ROY - De weg van Golgotha.
83896: HET GRIEZELGENOOTSCHAP - Je eigen griezelverhaal. De beet van de demon.
101654: HET NATIONALE BALLET - 67e Lustrum Universiteit van Amsterdam. Four temperaments. De verloren zoon. Symphonie in C.
57989: HETMANN, FREDERIK - Volkssprookjes en legenden uit Ierland.
97705: HETTEMA, H. - Grote historische schoolatlas. Ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandse en algemene geschiedenis.
57736: HETTEMA, PIETER & LENSSEN, LEO - Van wie is het onderwijs. De veranderende reol van leraar, manager en minister.
90758: HETTINGA, TSJÊBBE - Equinox.
90756: HETTINGA, TSJÊBBE - Aan schor en Stad Niks voorbij. Oan leech en Stêd Niks foarby..
65617: HETTINGA, EELTSJE & JAN DE VRIES - Abe Gerlsma. Zijn werk, zijn leven.
19558: HETZLER, JEROEN RADBOUD - De bouwmeester. De illusie van de graal.
30198: HETZLER, JEROEN - De Samenzwering.
74118: HEUFF, JAN - Toervaren op de Wadden, van Den Helder tot de Wesermonding.
92069: HEUFF, JAN - Vaarwijzer voor de Waddenzee - praktijktips, vaaraanwijzingen, havens, ankerplaatsen en vaarroutes van Den Helder tot Dollard, van Texel tot Schiermonnikoog.
92010: HEUFF, JAN - Vaarwijzer voor de Duitse Wadden. Van Borkum tot Sylt.
92007: HEUFF, JAN - Vaarwijzer voor de Waddenzee - praktijktips, vaaraanwijzingen, havens, ankerplaatsen en vaarroutes van Den Helder tot Dollard, van Texel tot Schiermonnikoog.
86937: HEUFF, MARIJKE & AREND JAN VAN DER HORST - Tuinen in Nederland.
52505: HEUGTEN, E. VAN EN P.A. VAN DER LAAR (EDS.) - The Iraqi Special Tribunal for Crimes Against Humanity. The Dujail Case.
66710: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland.
77189: HEUKELS, H. - Geïllustreerde schoolflora voor Nederland.
82426: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland.
103227: HEUKELS, ROB & ANNERIE SMOLDERS - De wedergeboorte van een buurt. Twaalf jaar stadsvernieuwing in de Amsterdamse Kinkerbuurt.
96175: HEUKEN, ADOLF - Historical Sites of Jakarta.
82864: HEUL, FRANK H.M. VAN DER - Op tweewielers door de tijd: motorfietsen en scooters in musea.
40391: HEUPERS, ENGELBERT - Soest in grootvaders tijd.
97811: HEURN, F.C. VAN - Studien betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust , zijn uiterlijk en zijn ontstaan.
31082: HEUSDEN, G.H. VAN - Een eeuw adverteerkunde. De sociaal-economische en psychologische ontwikkeling van het adverteren in Nederlandse kranten. Bouwstenen voor de kennis der maatschappij 41.
20152: HEUSDEN, GUS H. VAN - Den Helder.. ze noemden je vroeger Nieuwediep...
51397: HEUSDEN, ALEX E.A. - Liedje dat ik niet kan laten. Verzamelde opstellen over de liederen van Huub Oosterhuis.
20127: HEUSDEN, G.H. VAN - Van Nieuwediep tot Groot Den Helder. Geschiedenis van Noordhollands noordpunt.
27465: HEUSON, RUDOLF - Bodenkultur der Zukunft.
102907: HEUSS, THEODOR - An und über Juden.
52092: HEUVEL, H. VAN DEN - Inleiding recht voor de Academie voor Sociale Professies.
52093: HEUVEL, H. VAN DEN - Criminaliteit en (jeugd)strafrecht voor de Academie van Sociale Professies.
11262: HEUVEL RIJNDERS, F. V.D. - Ken uw sport. Volleybal.
51854: HEUVEL, H. VAN DEN (RED.) - Social Work en Recht.
54691: HEUVEL, MANON VAN DER - Voor de lieve vrede. Een persoonlijk relaas van jarenlange geestelijke mishandeling binnen het huwelijk.
52670: HEUVEL, MATHIEU VAN (SAMENSTELLER) - Laaiend vuur. Werkboek voor een schoon en stijlvol kampvuur.
51855: HEUVEL, H. VAN DEN (RED.) - Social Work en Recht.
51748: HEUVEL, P. VAN DEN (RED.) - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland..
47405: HEUVEL, MARGA VAN DEN & EVELINE BEUMAN - Levende beelden (Leve (n) de beelden).
104281: HEUVEL, MARTIN VAN DEN - Uit het leven van een anticommunist. Herinneringen aan Oost-Europa.
88286: HEUVEL, JOHN VAN DEN - De waargebeurde verhalen van 's werelds beruchtste onopgeloste moordzaken.
82087: HEUVEL, EMMY VAN DEN - Kom maar naar de stal.
40455: HEUVELMANS, BERNARD - On the Track of Unknown Animals.
65941: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN - Onrust in het land van Masaryk.
20233: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN - De reis van 'Colonel Blake'.
58985: HEUVEN GOEDHART, G.J. VAN - Finland, zooals ik het zag....
25957: HEWART, EDMUND - Matthew Hale.
54971: HEWITT, JAMES - Leer zelf yoga.
90897: HEYDEN, THOMAS - Picasso's lijnenspel.
5414: HEYDEN, A. VAN DER EN BEN KROON - Kijk op Amsterdam.
8865: HEYDEN, A. VAN DER (SAMENSTELLER) - Sail Amsterdam 700. Een herinneringsboek.
64405: HEYDEN, JEF VAN DER - Residu. Allegorie in drie bedrijven.
50025: HEYEOKAH GURU - Adam & Evil. The God who hates Sex, Women and Human Bodies.
51672: HEYER, C.J. DEN - Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar jezus.
99864: HEYER, C.J. DEN - De Messiaanse weg. 1: Messiaanse verwachtingen in het Oude Testament en in de vroeg-joodse traditie; 2: Jezus van Nazaret; 3: De Christologie van het Nieuwe Testament.
87992: HEYER, C.J. DEN - De oude Bijbel in een moderne wereld.
94933: HEYER, C.J. DEN E.V.A. - Verkenning en bezinning deel 1 t/m 13: Eén bijbel - twee testamenten; Leren in Jodendom en Christendom; Een onbedachte verhouding; Op water en brood; Vieren vol verwachting; Een joodse Jezus - de Christus der kerken; De verkondiging in het juiste spoor; Opent de poorten; Christenen en Joden; Kabbala; Missiologie in Joods perspectief; Een dramatische breuk; Ethiek als intimiteit met God?.
91653: HEYER, C.J. DEN - De maaltijd van de heer. Exegetische en bijbeltheologische studie over Pascha en Avondmaal. Exegetische studies nr 3..
91616: HEYER, C.J. DEN - Van Jezus naar christendom. De ontwikkeling van tekst naar dogma.
58252: HEYER, GEORGETTE - De vlucht van een koning.
83297: HEYER, C.J. DEN - De lievelingspsalm van Jezus: consequenties voor de bijbelse theologie.
45819: HEYER, C.J. DEN - Ruim geloven. Een theologisch zelfportret.
5066: HEYERDAHL, THOR - De Ra Expeditie.
101358: HEYERDAHL, THOR - Aku-Aku; The Kontiki expedition; The Ra expedition.
101836: HEYERMANS SR., HERMAN - Uit de herinneringen van een oude journalist.
64061: HEYM, STEFAN - Ich schreibe.
85194: HEYMAN, ABIGAIL - Dreams and Schemes. Love and Marriage in Modern Times. .
85182: HEYMAN, KEN - Hipshot: One-Handed, Auto-Focus Photographs by a Master Photographer. Foreword by Pete Hamill.
61444: HEYMANN, C. DAVID - Ezra Pound: The last Rower. A political profile.
71483: HEYMANS, G. - Inleiding in de metaphysica.
99119: HEYMANS, MARGRIET - Kattekwaad en popperommel.
75682: HEYMANS, G. - Inleiding in de metaphysica.
88133: HEYMANS, MAX - Knal.
80127: HEYMANS, J. - Vlagvertoon.
97525: HEYN, J. - Water over Walcheren. Beelden van leven en lijden op verdronken land.
77916: HEYN, JAN JR. - Holland hails you. Fact and figures about people, things and country for the use of the Allied soldiers serving overhere at the time.
72829: HEYNEN, F.J.P (BEWERKING) - De gedichten van de Schoolmeester, dierkundelessen.
83312: HEYNEN, JIM - Het geheim van de kip en de haan.
99002: HEYNING, KATIE E.A. - Anders bekeken. De geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis.
98620: HEYNINGEN, W. VAN - Schipbreuk op de Schelde.
44040: HEYNOLD-GRAESE, BLIDA - Oberammergauer Schnitzkunst.
101680: HEYSE, I. - Bijdrage tot de geomorfologische kennis van het noordwesten van Oost-Vlaanderen (België)..
33234: HEYSTER, SIS - Het meisje. De psychologie van het meisje van de laatste schooljaren af tot aan de volwassen leeftijd.
40958: HEYTING, AUGUST - Radin of wijsheid en waanzin. Mysteriespel met 21 verluchtigingen, benevens band- en tieteltekeningen door Dr. hans Eibl. Vignet door Georges Hoogerwaard.
38095: HEYTZE, INGMAR - Doelenklooster A.D. MCMXCVII.
91560: HEYWARD, CARTER - Our Passion for Justice: Images of Power, Sexuality, and Liberation.
96744: HEYWOOD, ANDREW - Political Ideologies. An Introduction.
66568: HEYWOOD, VERNON H. - Bloeiende planten van de wereld.
48692: HEZEWIJK, JOS VAN - De nieuwe elite van Nederland. Het new boys-netwerk op jacht naar geld, status en invloed.
100682: HIBBERT, CHRISTOPHER - The Destruction Of Lord Raglan. A Tradegy of the Crimean War 1854-55..
104271: HIBBERT, CHRISTOPHER - London: The Biography of a City.
76791: HIBBERT, CHRISTOPHER - Arnhem 17-26 September 1944.
104265: HIBBERT, CHRISTOPHER - London's Churches.
88261: HIBMA, AMARENS; WIEBE HOEKSTRA & TILLY UIL - Interviews met landarbeidsters uit het Oldambt 1920 - 1940. "We hadden geen keus.
60329: HIBMA, AMARENS EN EMMY BREMER MET ANNELOES DEGENAAR - Bij Voorbeeld - loopbanen van vrouwen in Groningen.
89630: HICHTUM, NIENKE VAN - Afke's tiental.
95514: HICHTUM, N. VAN - Drie van de oude plaats.
71572: HICHTUM, N. VAN - Sprookjes uit verre landen.
83913: HICHTUM, NIENKE VAN - Afke's tiental.
67891: HICHTUM, NIENKE VAN - Afke's tiental.
64437: HICHTUM, NIENKE VAN - Schimmels voor de koets.
65494: HICHTUM, N. VAN (NAVERTELSTER) - Vertellingen en sprookjes van overal. Naverteld door Nienke van Hichtum, geïllustreerd door Tjerk Bottema.
30: HICHTUM, NYNKE VAN - Afke's tiental. Naar de oorspronkelijke uitgave, bijgewerkt onder redactie van: Jan Dijksma, Netty Gabel, Klaas Jansma.
95516: HICHTUM, N. VAN - Moeders Vertellingen. Om honderd daalders.
67357: HICHTUM, NIENKE VAN - Afke's tiental.
93187: HICHTUM, N. VAN (BEWERKING) - Vertellingen uit de duizend en één nacht.
74537: HIDDEMA, FRANS - Achter gespannen vliezen. Gedichten.
74408: HIDDEMA, ARI B. - Kief kief.
52124: HIDEMICHI, MOROSAWA , JOHN J.P. DUSSICH & GERD FERDINAND KIRCHHOFF - Victimology And Human Security: New Horizons. Selection Of Papers Presented At The 13th International Symposium On Victimology, 2009, Mito, Japan.
13180: HIDEO, KISHIMOTO (COMPILED AND EDITED BY) - Japanese Religion in the Meiji Era.
28790: HIDEO FUKUDA (EDITOR) - Taiyo Ukiyoe Shirizu. Hiroshige. The Sun Series No. 3. Ukiyoe Serie autumn 1975. Hiroshige.
67592: HIDESHI HINO - The Art of Hideshi Hino.
97579: HIDMA, T.R. - Huwelijkse voorwaarden in harmonie en conflict: preadvies.
101522: HIDMA, P.S. & T. LUIMSTRA - Ook dit werk moet gebeuren.
85918: HIDSKES, RUDOLF - Olifant, een reis door Zuid-Amerika.
89604: HIEBSCH, SABINE & MARTIN VAN WIJNGAARDEN (RED.) - Martin Luther. Zijn leven, zijn werk.
100142: HIEGENTLICH, F. (RED.) - Leidse Parochot. Voor de glorie van de synagoge.
58131: HIEGENTLICH, JACOB - Een joods artist tussen twee oorlogen. Jacob Hiegentlich 1907-1940. Inleiding en bloemlezing uit zijn werk door Dr. Catharina Ypes.
58300: HIEGENTLICH, JACOB - Schipbreuk te Luik.
63198: HIELKEMA, HARO - Wandel weg in Nederland.
71291: HIEMSTRA, P. - Landbouwpolitiek. Agrarische opstellen.
50288: HIEMSTRA, REINDER WILLEM - n Geluud van stilte. Verhoalen.
67640: HIEMSTRA, YVONNE & ABE DE VRIES - Waar het hart in licht en klei klopt. Drie spirituele reizen in Noordoost-Friesland.
83782: HIEMSTRA, SIEBE H. & MONICA M. SCHWARZ - Pelgrim naar Jeruzalem. Dominee op de fiets in 1936 en 1996.
46710: HIESINGER, KATHRYN B. & FELICE FISCHER - Japanisches design seit 1950.
40243: HIGGINGS, L.G. & N.D. RILEY - A Field Guide to the Butterflies of Britain and Europe.
91469: HIGGINSON, WILLIAM J. - Haiku Seasons : Poetry of the Natural World.
55444: HIJEM, A. VAN E.A. - ABK akademie Minerva, Eindexamen.
93909: HIJLKEMA, JAN - Versteende tichelwerken. Tichelwerken in beeld gebracht.
75538: HIJMANS, P. - Jacques Ellul. Een inleiding.
17586: HIJMANS, A. - Wat allereerst nodig is. Een motiveering van den eisch om niet te vergeten.
44389: HIJMANS, A. - Geloofsgenezing met een 'Ten geleide' van het Moderamen van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde kerk.
102423: HIJMANS, H. - Dertig jaar Rotary in Nederland.
4419: HIJSZELER, F.R. EN PETRA WASSENBERGH-CLARIJS - Singraven een havezate in Twente.
13212: HIKOMATSU, KAMIKAWA (COMPILED AND EDITED BY) - Japan-American diplomatic relations in the Meiji-Taisho Era.
75952: HILBERG, RAUL - Holocauste: les sources de l'histoire.
99946: HILBERG, RAUL - Perpetrators, Victims, Bystanders : The Jewish Catastrophe, 1933-1945.
89468: HILBERG, RAUL - Perpetrators, Victims, Bystanders : The Jewish Catastrophe, 1933-1945..
60318: HILBRANDIE MEIJER, ROBERTA, GERT ELZINGA & W.A.L. BEREN (TENTOONSTELLINGSCOMMISSIE) - Beelden in Groningen. Ekspositie in foto en video.
89835: HILBRINK, COEN E.A. - De pruus komt! Overijssel in de Tweede Wereldoorlog.
71195: HILDEBRAND - Camera obscura. GeïIllustreerd door F. Carl Sierig.
92045: HILDEBRAND, A.D. - Belfloor en Bonnevu de twee goede reuzen.
29046: HILDEBRAND - Camera obscura.
59221: HILDEBRAND - Camera obscura.
74638: HILDEBRAND, A.D. - P.P. Koekelberg en zijn woonwagen.
74636: HILDEBRAND, A.D. - Gakker, de zoon van Daan de eend.
74639: HILDEBRAND, A.D. - Druppe en Blunderbus, de twee kameraden.
12354: HILDEBRAND - Verhalen uit de Camera Obscura.
83557: HILDEBRAND - Camera obscura.
49566: HILDEBRAND - Camera Obscura. Met noten van J.M. Acket.
2363: HILDEBRAND - Camera Obscura.
49218: HILDEBRAND, A.D. - Het grote besluit van Bolke de Beer.
74637: HILDEBRAND, A.D. - De prooi der zee.
81799: HILDEBRAND, A.D. - Nieuwe avonturen van Bolke de Beer.
77703: HILDEBRAND, K. - Het reglement reformatoir in Stad en Lande in de praktijk (1749-1780).
89177: HILDEBRAND - Scènes de la vie Hollandaise.
81798: HILDEBRAND, A.D. - De avontuurlijke reis van Bolke's zoon met Dorus Das.
61260: HILDEBRAND (NICOLAAS BEETS) - Camera Obscura. 's Winters Buiten.
76890: HILDEBRAND - Camera obscura.
55524: HILDEBRAND - Camera obscura.
60823: HILDEBRAND, A.D. & GERARD VAN SEUMEREN - Op reis.
29193: HILDEBRANDT, EDMUND - Leonardo da Vinci. Der Künstler und sein Werk.
72172: HILDESHEIMER, WOLFGANG - Mozart.
32539: HILEY, MICHAEL - Victorian Working Women: Portraits from Life.
56929: HILHORST, ANNEKE - Nesten. Het leven van jonge gezinnen in beeld.
33247: HILKER, FRANZ - Reine gymnastik. Eine einführung in Wesen und Formen naturgeässer Körperbildung.
58370: HILL, GARY & BROEKER, HOLGER & TUYL, GIJS VAN - Gary Hill. Selected works + catalogue raisonne.
87005: HILL, JUSTIN - Het theehuis van drank en dromen.
72107: HILL, TOBIAS - Stenen liefde.
84619: HILL, D.R. (ED. & TRANSL.) - On the Construction of Water-Clocks: Kitab Arshimidas fi' Amal Al-Binkamat.
100763: HILL, CHRISTOPHER - The Century of Revolution, 1603-1714.
100897: HILLE, G.E.W. VAN & I.M.J. VALETON - Leerboek der Romeinsche antiquiteiten.
65175: HILLEGEER, J. - De deugd voor alle staten.
85434: HILLEL, MARC - In naam van het ras.
96201: HILLEN, ERNEST - Kampjongen. Herinneringen aan Java..
8689: HILLENAAR, HENK - Roland Barthes. Existentialisme, semiotiek, psychoanalyse.
80776: HILLENGA, MARTIN (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2007.
50364: HILLENGA, JEROEN - Inventaris van de archieven van de gemeente Delfzijl (1755) 1808 - 1924 (1979).
45125: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2003.
45126: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2004.
45129: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2005.
97031: HILLENGA, MARTIN E.A. - Groningen 40-45.
73467: HILLENGA, MARTIN EN HARM VAN DER VEEN - Anno Grunnen. geschiedenis van stad en ommeland in 200 ofbeeldens en 200 joartallen.
73452: HILLENGA, MARTIN (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2006.
100493: HILLENGA, MARTIN - Naar één school. Zeven scholen onderweg naar het Hogeland College.1868-2008.
77690: HILLENGA, MARTIN (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2006.
82472: HILLENGA, MARTIN & LOTTE KLEIJSSEN - Het Groningen boek.
82424: HILLENGA, MARTIN & HARM VAN DER VEEN - Groningen Anno. Geschiedenis van Stad en Ommeland in 200 afbeeldingen en 200 jaartallen..
45124: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2002.
73451: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2001.
64065: HILLENIUS, DICK - Koning in een wijd landschap.
61887: HILLENIUS, D. - Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid. Gedichten.
87200: HILLENIUS, D. - Wat is natuur nog? 24 schoolwandplaten van M.A. Koekkoek in kleur gereproduceerd.
257: HILLENIUS, D. - Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen.
24113: HILLENIUS, D. - Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen. Gedichten.
32200: HILLENIUS, D. - De onrust bewaren. Gedichten.
12803: HILLESUM, ETTY - Het denkende hart van de barak, brieven.
75300: HILLESUM, ETTY - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen van Etty Hillesum.
53864: HILLESUM, ETTY - Het denkende hart van de barak, brieven.
55880: HILLESUM, ETTY - Het denkende hart van de barak, brieven.
99994: HILLGRUBER, ANDREAS - Deutschlands Rolle in der Vorgeschichte der beiden Weltkriege.
57564: HILLIARD, ELIZABETH - Decorating with tiles.
23836: HILLIARD, MARION - Vrouwenarts helpt. Een vrouwelijk arts spreekt openhartig over dingen die een vrouw kunnen dwarszitten.
84026: HILLIER, MALCOLM & COLIN HILTON - Het complete handboek droogbloemen. Het oogsten, drogen en schikken van planten en bloemen.
61404: HILLMAN, CHRISTOPHER - Bunk Johnson. His Life & Times.
94583: HILLMAN, DAVID (SAMENSTELLING) - De mooiste raadsels en puzzels van de wereld.
62863: HILLS, LAWRENCE D. - Grow your own fruit and vegetables.
97330: HILLS, E. SHERBON - Elements of Structural Geology..
88840: HILMAR, ERNST (ED.) - Arnold Schönberg [13. Sept. 1874-13. Juli 1951.] : Gedenkausstellung 1974.
89725: HILMAR, ERNST & OTTO BRUSATTI - Franz Schubert. Ausstellung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek zum 150. Todestag des Komponisten.
18085: HILTERMAN, G.B.J. EN FRANS VAN HOUTERT - Explosief continent. Donker Afrika tegen het licht gehouden.
18087: HILTERMAN, G.B.J. EN FRANS VAN HOUTERT - Explosief continent. Donker Afrika tegen het licht gehouden.
87486: HILTERMANN EN SYLVIA BRANDTS BUYS, G.B.J. - Chinees reisboek.
87487: HILTERMANN EN SYLVIA BRANDTS BUYS, G.B.J. - Chinees reisboek.
21640: HILTERMANN, GUSTAVE - Triomf en neergang van Europa. Drie oorlogen. Deel 1: Sesam geschiedenis van de oorlog 1870-1871. Sesam geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Deel 2 en 3:. Sesam geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
80672: HILTERMANN, G.B.J. - Land om land. Een beschouwing over de mogelijkheid onze grenzen met Duitschland naar het oosten te verleggen.
87687: HILU, ALON - De dood van een monnik.
35859: HIMMELHEBER, HANS - Der gefrorene Pfad. Volksdichtung der Eskimo. Mythen und Märchen Legenden und Ahnengeschichten.
56599: HIND, ARTHUR M. - Bartolozzi and other stipple engravers working in England at the end of the eighteenth century.
10244: HINDE, THOMAS - Tales from the pump room. Nine hundred years of Bath: the place, its people & its gossip.
85293: HINDELS, JOSEF - Hitler was geen toeval. Een bijdrage tot de sociologie der Nazi-barbarij.
23353: HINE, AL - Help! Red de Beatles! Naar de gekste film, ooit gemaakt, met in de hoofdrollen Ringo, Paul, George en John.
33564: HING, F.J.H. WONG LUN - Prostitutie, een fenemenologische studie uit een huisartsenpraktijk, met een ten geleide van P. Muntendam.
99892: HINKE, OTTO & FRIEDRICH MEINEKE & HERMANN ONCKEN & HERMANN SCHUMACHER - Deutschland und der Weltkrieg (Zwei banden).
28098: HINKEL, HERMANN - Zur Funktion des Bildes im Deutschen Faschismus. Bildbeispiele - Analysen - Didaktischen Vorschläge.
78722: HINLOPEN, GERARD - Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671). (Ingeleid en bezorgd door Joiris Oddens)..
75495: HINNEFELDER, LUDGER U.A. - Natur als Gegenstand der Wissenschaften.
81496: HINTE, J. VAN - 1000 Jaar Sint Baafs Aardenburg..
71379: HINTE, N. VAN - De Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst gedurende zijn 25-jarig bestaan 1901-1926.
87071: HINTON, WILLIAM - Shenfan.
103601: HINTON, JENNIFER - Gronden; oefeningen tot herstel van het contact met de aarde.
79355: HINTZEN, JOHANNA DORINA - De kruistochtplannen van Philips den Goede.
103366: HINZ, BERTHOLD - Die Malerei im deutschen Faschismus. Kunst und Kontrarevolution..
32700: HINZLER, HEDI , PIETER TER KEURS, MARIJKE KLOKKE - Boeddha en Shiva op Java.
25499: HIRO - Twenty-five Photographs from the Sixties.
36313: HIROSE, TAKASHI - Lectures on Shin Buddhism.
40036: HIROSHIGE - Een school vissen. Vertalingen Matthi Forrer en Peter Job.
18422: HIRSCH, LUCAS - Familie gebiedt. Gedichten.
103030: HIRSCH, HELMUT - Rosa Luxemburg. Strijdbaar en menselijk.
76257: HIRSCH, EMANUEL - Die Umformung des christlichen Denkens in der Neuzeit. Ein Lesebuch.
102953: HIRSCHBERG, MAX - Die Weisheit Russlands. Meisterwerke der russischen Literatur. Die Bedeutung des russischen Geistes in der Kulturkrise der Gegenwart.
102213: HIRSCHFELD, H.M. - Herinneringen uit de bezettingstijd.
102334: HIRSCHFELD, H.M. - Herinneringen uit de bezettingstijd.
33684: HIRSCHFELDER, MAGNUS - Sittengeschichte des weltkrieges. Zweiter Band.
35825: HIRSI ALI, AYAAN - Mijn vrijheid. De autobiografie.
41638: HIRST, PAUL Q. - Social Evolution and Sociological Categories.
77809: HISKES, JAN W. - Westerwolde.
99188: HISKES, JAN W. - De Veenkoloniën.
80879: HISS, TONY - Building Images: Seventy Years of Photography at Hedrich Blessing.
97339: HISSINK VAN DER SPEK - Bijdrage tot de kennis van de knikgrond.
93211: HISSINK E.A. - Reunie van oud-kweekelingen bij het eeuwfeest van het herstel der Kweekschool voor de Zeevaart 1814 - 28 februari - 1914.
61128: HISTODATA - Soo Adriaen Geerts Paap heeft getimmert. Een onderzoek naar de geschiedenis van het pand Noorderhaven Zuizijde 34 te Groningen.
22139: HISTODATA - Soo Adriaen Geerts Paap heeft getimmert. Een onderzoek naar de geschiedenis van het pand Noorderhaven Zuizijde 34 te Groningen.
99875: HISTORISCHE VERENIGING STEENWIJK - Steenwijk in oude luchtfoto's 1972-2000.
86142: HISTORISCHES MUSEUM DER PFALZ SPEYER (EDITED BY); HAVERKAMP, ALFRED, ET AL. (CONTRIBUTIONS BY) - The Jews of Europe in The Middle Ages.
20469: HITCHING, FRANCIS - De Megalietenbouwers.
57190: HITCHMAN, BEATRICE - Dubbelrol.
6082: HITE, SHERE - Ariadne & Jupiter: een goddelijke komedie. De verbazingwekkende en Opzienbarende Aonturen van Ariadne en Haar Hond Jupiter in de Hemel en op Aarde.
99694: HITGRAP, ARNOLD; COEN REIDINGK & BRETT TANNER - Kwadraats groot literair lees kijk knutsel en doe vakantie boek. Roman.
100038: HITLER, ADOLF & JOCHMANN, WERNER (ED.) - Adolf Hitler. Monologe im Führer-Hauptquartier 1941-1944. Die Aufzeichnungen Heinrich Heims.
87788: HITLER, ADOLF - Rede van den Fuhrer en Rijkskanselier Adolf Hitler gehouden voor den Duitschen Rijksdag van den 11en December 1941 over De schuld aan den oorlog van Franklin D. Roosevelt.
99194: HITLER, ADOLF - Het jonge Duitschland wenscht arbeid en vrede. Redevoeringen van Rijkskanselier Adolf Hitler, den leider van het nieuwe Duitschland. Met een woord vooraf door Dr. Joseph Goebbels.
75845: HITTI, PHILIP K. - History of the Arabs. From the earliest times to the present. (10th ed.).
37593: HITTLEMAN, RICHARD - Innerlijke rust door yoga.
38379: HLAVA, B. , F. POSPFSIL & F. STARY - Schoonheid uit kruiden.
90982: HLAVA, B. E.A. - Elseviers gids van keukenkruiden, specerijen en andere smaakmakers.
65894: HO FU-LUNG EN ULI FRANZ - Chinees koken voor fijnproevers. De Heerlijkste recepten met de wok.
57053: HO CHI MIN - Nothing is more valuable than independence and freedom .
86141: HOBHOUSE, JANET - The Bride Stripped Bare. The Artist and the Female Nude in the Twentieth Century.
53497: HOBHOUSE, PENELOPE - De tuinen van Europa.
45462: HOBSON, R.L. - Chinese Art. One hundred plates in colour. Reproducing pottery & porcelain of all periods, jades, paintings, lacquer, bronzes and furniture.
40201: HOBSON, R.L. - Chinese Art. One hundred plates in colour. Reproducing Pottery & Porcelain of all periods - Jades - Paintings - Lacquer - Bronzes and Furniture. Introduced by an outline sketch of Chines Art by R.L. Hobson. Revised by Soame Jenyns.
98754: HOCHHUTH, ROLF - De vroedvrouw.
98759: HOCHHUTH, ROLF - De plaatsbekleder.
87701: HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE KUNST IN WIEN, ARCHIV UND SAMMLUNG, OSKAR-KOKOSCHKA-ZENTRUM HRSG. - Oskar Kokoschka - aktuelle Perspektiven.
50120: HOCHSTETTER, FERDINAND - Toldts Anatomischer Atlas fur Studierende und Arzte.
33597: HOCKING, MARTYN - Schilder Effecten.
92668: HOCKS, ELSE - Paus Adriaan VI. Een Utrechtse timmermanszoon op den heiligen stoel van St. Petrus.
21275: HOCKX, MICHEL - A Snowy Morning. Eight Chinese Poets on the Road to Modernity.
92340: HOCQUENGHEM, GUY - Eva.
46626: HODDENBAGH, H.W. - Gods heilsplan.
85804: HODDENBAGH, H.W. - Het boek Openbaring. Een leidraad voor bijbelgesprekskringen en zelfstudie : met vragen, discussiepunten en antwoorden.
84828: HODGES, PETER - How the Pyramids Were Built.
72643: HODGKINSON, AMANDA - Britannia Road 22.
6594: HODROVÁ, DANIELA - Poppen.
43237: HODROVA, DANIELA - Stad der smarten. Het Olsany-rijk.
12304: HODROVÁ, DANIELA - Poppen.
87435: HOE, SUSANNA - Chinese Footprints. Exploring Women's History in China, Hong Kong and Macau.
86944: HOE, SUSANNA - Women at the siege, Peking 1900.
57381: HOECK, F. VAN - De Jezuïeten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden van de sociëteit van Jezus te Nijmegen, in verband met de godsdienstige en staatkundige geschiedenis der stad.
34736: HOED, G. DEN - Informatie in woord en beeld over insekten.
76113: HOEDEMAKER, BER - De wereld was mijn parochie. Balans van veertig jaar ervaring met theologie en oecumene.
76096: HOEDEMAKER, BERT, ANTON HOUTEPEN, AND THEO WITVLIET - Oecumene als leerproces. Inleiding in de oecumenica.
101496: HOEDEMAKERS, JEANINE - Pauwenveren en judaspenning ~ Haiku en senyru.
72638: HOEDT, A.R. EN G.J. HAMERS - Op zoek naar de kwadratuur van de cirkel?.
83980: HOEF, K. VAN DER - Verdwenen plekjes... Groningen 1955 - 1965.
101559: HOEF, KEES VAN DER - Twee Pakjes Javaanse Jongens en nog meer leed.
60317: HOEF, KEES VAN DER - En van je hela hola. Foto- en verhalenbundel.
97195: HOEF, KEES VAN DER EN JAAP BOUWMAN - Groningen zo was het, deel 2.
52762: HOEF, KEES VAN DER & GERRIT KAPMA - Terugblik op Groningen. Deel 1.
101560: HOEF, KEES VAN DER - Twee Pakjes Javaanse Jongens en nog meer leed.
23508: HOEF, KEES VAN DER EN JAAP BOUWMAN - Groningen zo was het.
73457: HOEF, KEES VAN DER - Groningen vaar-wel.
68768: HOEF, KEES VAN DER - Oh, moeder, wat was ik vroeger gelukkig..
16926: HOEF, KEES VAN DER - Mensen, mensen wat een mensen.
22175: HOEF, KEES VAN DER - Groningen in Verleden en Heden.
92066: HOEFNAGELS, PETER J. - Het zeilboek. De nieuwe leidraad voor zeilers.
35298: HOEFNAGELS, LOU - Spelen in de klas I. Spelsuggesties voor het lager onderwijs.
88127: HOEFNAGELS, H. - Kritische sociologie. Inleiding tot het sociologisch denken der 'Frankfurther Schule'.
48089: HOEFSLOOT, J.B.M. - Een korte studie van de detailhandel in Amerika.
103603: HOEFSLOOT, ROELAND FRANK - Meditatief boetseren. Kunstzinnige therapie en persoonlijke groei.
72109: HØEG, PETER - Voorstelling van de twintigste eeuw: roman.
56808: HOEG, PETER - De vrouw en de aap.
9032: HOEHLING, A.A. - Great ship disasters.
77500: HOEK, SIETSE VAN DER - Mijn Groningen.
103071: HOEK, M. VAN DER - Plato. Overzicht van zijn philosophie. De Staat.
77793: HOEK, SIETSE VAN DER - Polderliefde. Een kleine historie van het land en de mensen in het Grootegaster Westerkwartier..
82790: HOEK, SIETSE VAN DER - Het platteland. Over de laatste Nederlandse boeren.
87978: HOEK, J. - Verzoening, daar draait het om.
90900: HOEK, ELS E.A. - Theo van Doesburg. Oeuvre catalogus. 'Ik heb weer veel nieuwe denkbeelden opgedaan'..
87977: HOEK, JAN - Garantie voor de toekomst. Gespreksboek over hoop.
62014: HOEK, ROUKE VAN DER - Vaarwater.
67646: HOEK, RA VAN DER; MARTEN WINTERS; MACHIEL BRAAKSMA; TILLY BUI & GERAD GROENEWOUD & ROB NYPELS - Boekwurk thuis. 7 boekenkastinstallaties van 7 Leeuwarder kunstenaars in 7 woningen te Leeuwarden : 26 en 27 oktober 1997.
62012: HOEK, ROUKE VAN DER - Doorgewinterd landschap.
32089: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - Mysteries van de droom.
52617: HOEK, B. VAN DER - Het ontstaan van de tweebond. De Frans-Russische betrekkingen van 1856 tot 1894.
95509: HOEK, KLAAS VAN DER E.A. (RED.) - Trotwaer. Literair tydskrift. Jiergong XXI, nûmer 1/2, april 1989. Nynke fan Hichtum 1860 - 1939.
95379: HOEK, JAN VAN DER E.A. - Oud en Nieuw Zaailand. Het Wilhelminaplein, huiskamer van Leeuwarden.
49040: HOEK, J. - Hoe kom ik in de hemel? De betekenis van klassiek-gereformeerde stervensbegeleiding.
52826: HOEK, W. & J.W. VAN DEN - De geschiedenis der rijdende artillerie.
88325: HOEK, G. VAN DE E.A. REDACTIE - Bouwers in de mijnstreek. Verslagboek van de Katholieke Vereeniging van Mijnbeamten van September 1944 tot en met 31 December 1946.
82956: HOEK, J. (RED.) - Vers christendom. Getuigenissen uit de Vroege Kerk.
52799: HOEK, SIETSE VAN DER - Tot in eeuwigheid. Op reis langs luisterrijke begraafplaatsen.
61922: HOEK, ROUKE VAN DER - Het magnetische Noorden.
77751: HOEK, J.R. VAN DER E.A. - Inundatie 1944-1945 in woord en beeld. Overstroming in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Ten Boer en Slochteren.
61923: HOEK, ROUKE VAN DER - Bodemdaling.
22163: HOEK, SIETSE VAN DER - Door den vreemd'ling met eerbied te naderen. Tijdsbeeld van een veenkolonie.
20076: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - Dwalen door Amsterdam.
19860: HOEK, JAAP - Herstel en vernieuwing. De Nederlandse politiek in de jaren 1945 - 1955.
25544: HOEKEMA, C.P. , PETER KARSTKAREL, PH.H. BREUKER - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
96438: HOEKENDIJK, C.J. - Een vijftal levensvragen aan mijne vrienden in het vaderland en in Indië.
44726: HOEKENDIJK, BEN - Jona ontwaak!.
99850: HOEKENDIJK, J.C. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap.
44570: HOEKENDIJK-LA RIVIÈRE, E. - De overwinning over de dood.
57051: HOEKENDIJK, C.J. - De Soendaneesche hemelling.
96408: HOEKENDIJK, DS. C.J. EN BEWERKT DOOR TH. VAN DEN END - Bladen uit mijn leven, autobiografie van Ds. C.J. Hoekendijk 1873-1948).
30928: HOEKMAN, PIET EN JANNES HOUKES - De Weezenkas. Vereniging op de grondslag van het beginsel 'Opvoeding zonder geloofsdogma' 1896-1996.
69455: HOEKMAN, AART - J.M.A. Biesheuvel, een bibliografie.
82414: HOEKMAN E.A. (RED.), PIET - Een eeuw socialisme en arbeidersbeweging in Groningen 1885 - 1985.
99721: HOEKSTRA, M. - De historische Elfstedentocht van 2 januari 1909. Gehouden den 2en januari 1909, uitgeschreven door de Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding, georganiseerd door de Friesche IJsbond te Leeuwarden. Bekroonde beschrijving door de eerste prijswinnaar.
96555: HOEKSTRA, HAN - De avonturen van Flip en Flap. Deel 1, 2, 3 en 4.
102225: HOEKSTRA, HAN G. & EVERT WERKMAN - Nee en nog eens nee, Fotoboek van het verzet 1940-1945.
69305: HOEKSTRA, HAN G. - Verzamelde gedichten (Dubbelspoor; Het ongerijmde leven; Amorosa; Panopticum; De zandloper; Ongeregeld).
65290: HOEKSTRA, WIETSE - Verloren Sporen. Opkomst en einde van de Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij het Dokkumer Locaaltje.
100261: HOEKSTRA, HAN G. - De drie beertjes.
100262: HOEKSTRA, HAN G. - Mannetje Nies.
86665: HOEKSTRA, FEICO - De platonische idee van de mens. Over de schilderkunst van Ferdinand Erfmann, 1901 - 1968.
96732: HOEKSTRA, HAN G. - De drie poesjes.
82268: HOEKSTRA, TJ. - 125 jaar Christelijk onderwijs in Bedum. School met de bijbel en Ulo/Mavo. .
93767: HOEKSTRA, HIDDE (SAMENST.) - Rembrandt en de Bijbel. Verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament door Rembrandt in schilderijen, etsen en tekeningen in beeld gebracht. Statenvertaling. Het Oude Testament. 1. De aartsvaders; 2. Koningen en profeten; 3. Aan de stromen van Babylon.
93754: HOEKSTRA, FEICO - De meesterlijke synthese. Leven en werk van de schilder Hens van der Spoel (1904-1987).
91907: HOEKSTRA, TJITZE - Praatjes met plaatjes over Drachten 1902-1982.
91906: HOEKSTRA, TJITZE - Praatjes met plaatjes over Smallingerland 1902-1984.
97075: HOEKSTRA, MAARTENJAN - Huis, tuin en keuken. Wonen in woorden door de eeuwen heen.
61185: HOEKSTRA, A. - De vertaling van Aeschylus' Agamemnon door P.C.Boutens..
79336: HOEKSTRA, FEIKO (SAMENSTELLING) - Moderne devotie. Terug naar de bron met Geert Grote (1340-1384) & Thomas a Kempis (ca. 1380-1471). De Moderne devotie in Deventer en Zwolle .
83690: HOEKSTRA, HIDDE - Die Rembrandt-Bibel. (6 banden).
104410: HOEKSTRA, FRED - Land. Gedichten.
58272: HOEKSTRA, HANS - Naam & faam.
91512: HOEKSTRA, T. E.A. - Catharijneconvent. Van klooster tot museum.
53644: HOEKSTRA, R.J. - Preadvies. De ministerraad in Nederland.
44585: HOEKSTRA, RENZE CORNELIS - Sexuele doding. Theoretische overwegingen en een empirische exploratie.
73160: HOEKSTRA, T.J., H.L. JANSSEN, I.W.L. MOERMAN. REDACTIE. - Liber catellorum. 40 variaties op het thema kasteel.
24286: HOEKSTRA, H.G. - panopticum.
53353: HOEKSTRA, FEICO & JOS VAN GROENINGEN - Botanica. Danielle van Broekhoven, Bethany de Forest, Jan Koen Lomans, Nikkie le Nobel.
93398: HOEKSTRA, H.A. - Hoekstra's halfjaarlijkse prijzengids voor de bouwbedrijven.
82938: HOEKSTRA E.G. E.A. - Handboek Christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen.
95384: HOEKSTRA, WIEBE - De Friese boerderij. 2500 jaar geschiedenis van de fryske pleats.
93979: HOEKSTRA, I.R. - Gouden regen.
34116: HOEKSTRA, I.R. - Gouden vacantiedagen.
55012: HOEKSTRA E.G. E.A. - Winterswijk in oude ansichten deel 2. Waarin opgenomen afbeeldingen van de buurtschappen.
51536: HOEKVELD-MEIJER, GERDA - Naar men meende een zoon van Jozef. De stamboom van Jezus.
46016: HOEKVELD, MARION - Mekaron Amazonde indianen.
83422: HOEL, SIGURD - De weg naar het eind van de wereld.
44622: HOELTERHOEF, MANUELA - Bartoli bespied. Achter de schermen van de opera.
3912: HOEN, AN 'T - 1000 beste recepten uit Libelle.
57633: HOEN, WIENEKE 'T - Theo Thijssen een beeld van zijn leven.
94708: HOEN, PIETER 'T (HOOFDREDACTEUR) - Het Parool. Vrij onverveerd. Onafhankelijk dagblad. 15, 16, 22, 25, 26, 28 mei 1945; 1, 2, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 30 juni 1945; 13,14, 16, 26 juli 1945; 28, 29 november 1945; 14 december 1945 & 29 mei 1946.
91818: HOENDERBOS, NEL - Kind onder hoeren - herinneringen uit de rosse buurt van Amsterdam van 1913-1937..
51736: HOENDERDAAL, G.J. E.A. (RED.) - Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten.
57782: HOENDERDAAL, G.J. E.A. (RED.) - Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten.
87654: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
70797: HOENEVELD, H. - Peter Ruting, de gedachten gevormd.
87706: HOERSCHELMANN, ANTONIA & PETER WEIERMAIR (HG.): - Zwischen den Zeiten. Kunst in Österreich 1908 bis 1938. Von Schiele bis Wotruba - Arbeiten auf Papier..
37859: HOES, BART - Tuinen ontwerpen met gevoel en visie.
83673: HOETH, A.W. - Ampliatie van de ordonnantie van borgemeesteren ende raadt op het Zyl-vest van Termunter-zijl.
79911: HOETINK, HANS - Dürer und seine Welt.
94667: HOETINK, H.R. E.A. - Jacob van Ruisdael, 1628/29-1682: Mauritshuis Den Haag..
80652: HOEVE, S. TEN - Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik.
95423: HOEVE, SYTSE TEN - Kingmahuizen.
95426: HOEVE, S. TEN - Lieuwkamastate.
95427: HOEVE, S. TEN - Lieuwkamastate.
95536: HOEVE, S. TEN - Rococo in Friesland. Monument van de maand. Jaargang 6, deel 7.
95428: HOEVE, S. TEN - Een herenhuis voor een patriot. Kerkstraat 35 te Makkum en zijn plaats in de friese architectuurgeschiedenis.
95528: HOEVE, S. TEN - DE liefdesgestichten van Bolsward. Gebouwen voor wezen en weduwen, behoeftigen en bejaarden. Monument van de Maand. Jaargang 5, deel 7.
77935: HOEVE, S. TEN - De kerk van Hogebeintum. Monument van de Maand. Jaargang 1, deel 4.
96107: HOEVE, STIJN TEN (RED.) - J.W. Waterhouse (1849-1917) Bron van betovering. Een bloemlezing uit de werken van Ovidius, Dante, Shelley, Keats & Tennyson.
104145: HOEVE, ELLY VAN DEN - Paaspremie 1952. Houtgravure.
97102: HOEVE, S. TEN - Epema State en de kerk te IJsbrechtum. Monument van de maand. Jaargang 4, deel 2.
60129: HOEVEN, P. VAN DER - Blaise Pascal.
93144: HOEVEN, J. VAN DER - De vuren spreken. Oerwoudverhalen van Nieuw-Guinea.
84049: HOEVEN, J. VAN DER - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven.
51420: HOEVEN, J. VAN DER - Dit heerlijk gebed. Leven op het fundament van het Onze Vader.
94900: HOEVEN, TON VAN DER - De duivel.
44883: HOEVEN, AMORIE VAN DENR - Nagelaten leerredenen voorafgegaan door eene Levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vader.
60706: HOEVEN, CEES VAN DEN - De Nederlandse spoorwegen in het centrum der belangstelling van de leerlingen in de hoogste klassen van lagere scholen.
94611: HOEVEN, KEES VAN E.V.A. - Positie kiezen in het paradijs. BNA debat 2002.
41976: HOEVEN-LEONHARD, L.M.C. VAN DER - Antar een oud-Arabisch epos.
47623: HOEVEN, P.C.T. VAN DER & E. GORTER - Physiologie van zwangerschap, baring en kraambed. Physiologie van den pasgeborene.
65366: HOEVEN, CEES VAN DEN - De groei van onze spoorwegen.
7435: HOEVEN, J. VAN DER - Onder het juk van kerstmis. Een vertelling.
56947: HOEVEN, MARIJE VAN DER - Klik, ik heb je. Maak van je fototoestel een schatkamer.
41521: HOEVEN, P. VAN DER - Galilei en zijn betekenis voor onze tijd..
94734: HOEVENAARS, JAC - Moeder daar zit ze! Over liefde, verliefdheid en liefde op het eerste gezicht.
59452: HOF, JAN - Frits de Zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de nazi-terreur.
7674: HOF, J.J. (REDACTIE) - Natuurleven. Populair geïllustreerd weekblad voor natuurwetenschappen, tuinbouw en bloementeelt. Derde jaargang.
7675: HOF, J.J. (REDACTIE) - Natuurleven. Populair geïllustreerd weekblad voor natuurwetenschappen, tuinbouw en bloementeelt. Elfde jaargang (1912-1913).
43896: HOF, ULRICH IM - Europa a osvicenstvi.
79254: HOF, J. - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
49788: HOF, C.E. - tekst en tekening. Kernen van de levenloze natuur. Deeltje I: Vloeistoffen, gassen en vaste stoffen. Deeltje II: warmte, geluid en licht. Deelthe III: Electriciteit.
101447: HOF, WILLEM VAN 'T - Zij vergaat nimmermeer. De liefdesgeschiedenis van een man en zijn hond.
7678: HOF, J.J. (REDACTIE) - Natuurleven. Populair geïllustreerd weekblad voor natuurwetenschappen, tuinbouw en bloementeelt. Twaalfde jaargang (1914-1915).
7677: HOF, J.J. (REDACTIE) - Natuurleven. Populair geïllustreerd weekblad voor natuurwetenschappen, tuinbouw en bloementeelt. Tiende jaargang (1911-1912).
7676: HOF, J.J. (REDACTIE) - Natuurleven. Populair geïllustreerd weekblad voor natuurwetenschappen, tuinbouw en bloementeelt. Zevende jaargang (1908-1909).
7671: HOF, J.J. (REDACTIE) - Natuurleven. Populair geïllustreerd weekblad voor natuurwetenschappen, tuinbouw en bloementeelt. Eerste jaargang.
7670: HOF, J.J. (REDACTIE) - Natuurleven. Populair geïllustreerd weekblad voor natuurwetenschappen, tuinbouw en bloementeelt. Tweede jaargang.
85937: HOF MARJOLIJN - Mijn opa en ik.
92960: HOF, CHRISTIAN VAN 'T ; RINIE VAN EST & FLORTJE DAEMEN - Check in / Check uit. De digitalisering van de openbare ruimte.
82494: HOF, REMCO IN 'T - De verleiding van Groningen. Cafés in de jaren '90.
52828: HOF, JAN - Tussen paard en pantser. Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland (Brig.Gen. b.d.). De cavalerie, het verzet en de Pr. Irene Brigade. Met een voorwoord van Z.K.H. Prins Bernhard.
90620: HOFDORP, PIM - Moord in miniatuur.
90617: HOFDORP, PIM - Paspoort voor moord.
94232: HOFDORP, PIM - Sambals voor Sweelinck.
95866: HOFDORP, PIM - Paspoort voor moord.
94229: HOFDORP, PIM - Rafels aan de franje.
33812: HOFENCK, HAROLD E.A. - Bar gezellig. Bartrucs en kroegraadsels.
53148: HOFER, WALTHER - Geschichte zwischen Philosophie und Politik. Studien zur Problematik des modernen Geschichtsdenkens.
40139: HOFF, FELIKS F. - Kyudo. Die Kunst des japanischen Bogenschiesses.
62903: HOFFBAUER, RICHARD - Beiträge zur Kenntnis der Aloe, Inaugural-Dissertation.
33256: HOFFMAN, W.J.G. - Zelf wassen. Handleiding voor de volledige behandeling van de was.
53669: HOFFMAN, FRANS - Loango, eene negergeschiedenis : een verhaal voor de jeugd.
101047: HOFFMAN, E. - Oefenboek voor paranormale vermogens.
44132: HOFFMAN, WILLEM - Noord- en Zuid-Nederlandse sagen en legenden.
52672: HOFFMAN, F.J. , ABRAMZ E.A. - Hoe langer hoe mooier. Verhalen en versjes voor jongens en meisjes.
49388: HOFFMAN, PAUL - De linkerhand van God.
86029: HOFFMAN, IVAN - De Tao van de liefde.
87227: HOFFMAN, ED - Jheronimus Bosch. Zijn spiegels - Zijn verten - Zijn scheppers - Zijn werken..
64911: HOFFMANN, E.TH.A. & ADOLPHE BELOT - Zuster Monica & Liefdesbrieven.
92929: HOFFMANN, E.T.A. - Chamissos Werke. 2 Bände.
84494: HOFFMANN, E.T.A. - Lebensansichten des Katers Murr. Mit M.M. Prechtls Galerie berühmter Katzen.
92921: HOFFMANN, E.T.A. - Gesammelte Schriften. Mit Federzeichnungen von Theodor Hosemann.
21753: HOFFMANN, DETLEF - Die Welt der Spielkarte. Eine Kulturgeschichte.
16169: HOFFMANN, E.TH. - Mademoiselle de Scuderi.
70852: HOFFMANN, MARC A. - Whisky - Marken aus der ganzen Welt.
33270: HOFFMANN, K. - De moderne vrouw. Haar schoonheid en lichaamsverzorging. Met een voorwoord van A.E. Holdert-Zuikerberg.
44129: HOFFMANN, RAINER - Bücherkunde zur chinesischen Geschichte, Kultur und Gesellschaft.
42108: HOFFMANN, FRANZ - 't Zijn maar kleinigheden. Vrij naar het hoogduitsch.
89464: HOFFMANN, PETER - Hitler's Personal Security; Protecting the Führer, 1921-1945.
89463: HOFFMANN, PETER - Widerstand, Staatsstreich, Attentat. Der Kampf der Opposition gegen Hitler.
42677: HOFFMANN, F. - Barend de visschersknaap. Een verhaal.
42678: HOFFMANN, FRANS - Verhalen voor de jeugd. Vertaald door Suzanna onder toezicht van P.J. Andriessen. Ongedachte uitkomst. Onder de indianen.
42679: HOFFMANN, FRANZ - Aan 't wachtvuur. Eene vertelling voor mijne jonge vrienden.
96586: HOFFMANN, RAIMUND - Waldemar Grzimek. Welt der Kunst.
83038: HOFFMANN, ED - Kijken naar Bosch. Een ontdekkingsreis langs alle schilderijen.
103936: HOFFMANN, E.T.A. - De elixers van de duivel. Nagelaten papieren van Broeder Medardus, Kapucyn.
34548: HOFFMANN-LA ROCHE, F. & A.G. BAZEL - Allerlei over bedden en slapen.
87776: HOFFMEISTER, CHRISTINE - Heinrich Vogeler. Die Komplexbilder.
37663: HOFFNUNG, GERARD - Van bloemen, bijen en ooievaars.
96131: HOFLAND, H.J.A. - Rederij Hofland - bootjes, karretjes en machines om zelf te maken ontworpen door H.J.A. Hofland.
74591: HOFLAND, H.J.A / FRANSSENS, JEAN-PAUL - Over en weer. Schrijversbrieven.
29448: HOFLAND, H.J.A. E.A. - Een teken aan de wand. Album van de Nederlandse samenleving 1963 - 1983.
58734: HOFLAND, H.J.A. - Mijlpalen.
74096: HOFLAND, H.J.A. - De Stadsoorlog. Amsterdam '80.
92179: HOFMAN, BENO & KIRSTEN OTTEN - 100 jaar thuis. Christelijke woningstichting Patrimonium Groningen.
71641: HOFMAN, TJITSE - Tijger.
90601: HOFMAN, BENO - Sportstad Groningen. Van Gruno tot Giro.
96940: HOFMAN, BENO - De Westerhaven. Van kering tot nering.
101166: HOFMAN, BENO - Het Noorderplantsoen. Van dwingers tot park.
58744: HOFMAN, J. - Van zorg en zegen; de Nederlandsche Christelijke Grafische Bond, zijn ontstaan en geschiedenis naar de voorhanden zijnde officiëele bescheiden beschreven door den bondsvoorzitter J. Hofman.
97036: HOFMAN, BENO - Groningen in de tweede wereldoorlog. Van oorlogsdreiging tot bevrijdingsroes.
99733: HOFMAN, BENO - Het Groningse onderwijs. Van Sint Maartens- tot Leo van Gelderschool.
96942: HOFMAN, BENO - CiBoGa. Van stadsrand tot stadswijk.
99186: HOFMAN, BENO - De Groningse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
74349: HOFMAN, BENO - La Grande Dame. Eeuwenlange podiumkunsten en 125 jaar Groninger Stadsschouwburg.
96943: HOFMAN, BENO - In the picture. Van wereldtentoonstelling tot Blue Moon.
96941: HOFMAN, BENO - De vaart erin! Van trekschuit tot tram.
79607: HOFMAN, W. - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 1. Amsterdam.
84748: HOFMAN, BENO - Grote Markt Oostzijde. Van oude stadshart tot nieuw bouwplan..
97161: HOFMAN, BENO - Woelig Groningen 2. Verhalen uit het verleden van de stad..
82780: HOFMAN, WIM - Zip en andere verhalen.
74150: HOFMAN, BENO - Van Heiligerlee tot Grote Markt. Oranje Nassau en Groningen.
48532: HOFMAN, BENO - Daar gebeurde het in ... Stad-Groninger verhalen.
53206: HOFMAN, BENO - Sporen van kunst en architectuur in de stad Groningen.
45941: HOFMAN, BENO - De Groninger burgemeesters. Van Elter tho Lettens tot Jacques Wallage.
49302: HOFMANN, HELMUT - The Religions of Tibet.
43675: HOFMANN, ERNST - Der Schmetterlingsfreund. Für die Jugend verfasst.
64824: HOFMANN, BARBARA (HERAUSGEBER) - Marlene Dietrich: Die Privatsammlung.
56458: HOFMANN,, WERNER - Zauber der Medusa. Europäische Manierismen.
99563: HOFMANN, L.C. - Het Nederlands verbintenissenrecht. Deel 1: De Algemene Leer van de Verbintenissen. Eerste Gedeelte (artt. 1-1388 B.W.); Tweede gedeelte (artt. 1389-1492 B.W.).
46156: HOFMANN, WERNER - Zauber der Medusa. Europäische Manierismen.
28696: HOFMANNSTHAL, HUGO VON - Nachlese der gedichte.
82310: HOFMEESTER, CHRISTIE - Meestal vergaat de wereld om 9.00 uur.
55377: HOFMEESTER, BART; SELLENRAAD, DICK; STIKSMA, KEES - Rijnmond: rotterdam and the mouths of the Rhine and Meuse.
70885: HOFMEKLER, ORI - Hofmekler's people.
84265: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Metamagische thema's, op zoek naar de essentie van geest en patroon. Een samenhangende verzameling van literaire, wetenschappelijk en artistieke beschouwingen.
8058: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Gödel, Escher, Bach: ein Eindloses Geflochtenes Band.
84052: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band.
90450: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought.
20838: HOFSTADTER, DOUGLAS R. , DANIEL C. DENNETT - The Mind's I. Fantasies and reflections of self and soul.
90364: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Le Ton Beau De Marot. In Praise of the Music of Language.
8056: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band.
96749: HOFSTADTER EN DANIEL C. DENNET, DOUGLAS R. - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ego en geest.
86144: HOFSTÄTTER, HANS H. - Jugendstill. Grafiek en tekeningen.
78533: HOFSTÄTTER, HANS H. - Gustav Klimt: Erotic Drawings.
71927: HOFSTEDE, MARTEN (VERT.) - Tao. Weldoen door niet doen.
96982: HOFSTEE, E.W. - Groningen van grasland naar bouwland 1750-1930. Een agrarisch-economische ontwikkeling als probleem van sociale verandering..
76057: HOFSTEE, H. - Het bijbels personalisme van Prof. Dr. Ph. A. Kohnstamm. Deel I: Ontstaan en grondslagen.
90033: HOFSTEENGE, CEES (SAMENSTELLER) EN CASPAR WECHGELAER - Jan Gerrit Jordens. Leven en werken.
87826: HOFSTEENGE, CEES, THIJS MARTENS EN CASPAR WECHGELAER - George Martens en Alida Pott. Leven en werken.
45811: HOFSTRA, J. E.A. (RED.) - 65 jaar Karmelgezichten. Karmel Drachten.
97107: HOFT, A. VAN - Damster Toponiemen. Buurtschappen, straatnamen, pleinen, terreinen, bruggen en wateren in de gemeente Appingedam.
99728: HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.
76306: HOFTIJZER, J. - Die Verheissungen an die drei Erzväter.
96190: HOFWIJK, J.W. - Blubber.
100436: HOFWIJK, J. W. VAN - Verzet. De 66 dagen van Baarlo.
96715: HOGARTH, BURNE - Figuurtekenen.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

6/28