Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


EIKELENBERG, SIMON - Gedaante en gesteldheid van Westvriesland voor den jaare 1300 en teffens den ondergang van het dorp Vroone. Aantonende dat de gemeene vertelling van een belegering en verwoesting van een magtige stad die Vroonen zoude geheeten hebben,niets anders is dan een verdigtzel en verders bevattende, de verklaring van verscheide oudheden.

Title: Gedaante en gesteldheid van Westvriesland voor den jaare 1300 en teffens den ondergang van het dorp Vroone. Aantonende dat de gemeene vertelling van een belegering en verwoesting van een magtige stad die Vroonen zoude geheeten hebben,niets anders is dan een verdigtzel en verders bevattende, de verklaring van verscheide oudheden.
Description: Alkmaar, Klaas Mol, 1714. Perkamenten band, 20 cm, 99 pp. Met 2 uitvouwbare gekleurde kaarten. Daarbij ingebonden: Berigt voor de boekbinder (1 pp); Bladwijzer der voornaamste naamen en zaaken (10 pp); Cornelii van Herk, Almeriana illustris gymnasii, quad est in urbe patria prorectoris Almeria Literarata (uit 1708). Cond.: goed / good.

Keywords:

Price: EUR 675.00 = appr. US$ 733.62 Seller: Bij tij en ontij . . . .
- Book number: 88489

See more books from our catalog: Lokale geschiedenis - Local History