Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


FLORESTEIN, GRADUS VAN - Depressie vanuit verschuivend perspectief .

Title: Depressie vanuit verschuivend perspectief .
Description: Eeserveen, Akasha, 2009. Paperback, 22 cm, 91 pp. De depressie wordt in dit boek vanuit vier verschillende perspectieven bekeken: het letterlijke, het symbolische, het mythische en het energetische perspectief. Deze worden systematisch uitgewerkt. Eerst worden de gangbare indelingen van de depressie, de diagnostiek en de behandelingen summier beschreven. Dan wordt het zicht verruimd en worden minder gangbare overwegingen en behandelvormen, zoals opstellingen, besproken. Als onderbouwing voor de ongewone en onbegrijpelijke verschijnselen die zich kunnen voordoen tijdens deze vormen van behandeling, worden enkele recente inzichten uit de natuurwetenschappen besproken. Cond.: goed / good. ISBN: 9789077247983.

Keywords: 9789077247983

Price: EUR 9.50 = appr. US$ 10.33 Seller: Bij tij en ontij . . . .
- Book number: 71720

See more books from our catalog: Psychologie - Psychology