Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


 - De grondwetsherziening van 1971. Deel 1, verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal; Deel 2: Uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis. Lidmaatschap Koninklijk Huis; Deel 3: FinanciŽle verhouding Rijk-kerkgenootschappen. Vervroeging Prinsjesdag; Deel 4: Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, Rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming; Deel 5:, Grondrechten. Toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Vrijheid van onderwijs.

Title: De grondwetsherziening van 1971. Deel 1, verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal; Deel 2: Uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis. Lidmaatschap Koninklijk Huis; Deel 3: FinanciŽle verhouding Rijk-kerkgenootschappen. Vervroeging Prinsjesdag; Deel 4: Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, Rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming; Deel 5:, Grondrechten. Toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Vrijheid van onderwijs.
Description: Den Haag, Staatsuitgeverij, 1976. Paperback, 26 cm. Ruggen verkleurd. "Documentatiereeks Naar een nieuwe grondwet 7, 8, 9, 10 & 11". Cond.: goed / good ISBN: 9012005450. Documentatiereeks Naar een nieuwe grondwet 7, 8, 9, 10 & 11.

Keywords: Documentatiereeks Naar een nieuwe grondwet 7, 8, 9, 10 & 11 9012005450

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Bij tij en ontij . . . .
- Book number: 53847

See more books from our catalog: Recht - Law