Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


BROEK, J.H.G. , D. VAN DER MEIJDEN, R.E. HALLO - Openbaarheid van milieurelevante bedrijfsgegevens.

Title: Openbaarheid van milieurelevante bedrijfsgegevens.
Description: Zwolle, Tjeenk Willink, 1993. Paperback, 24 x 16 cm, 135 pp. Publikaties van de Vereniging voor Milieurecht 1993-5. Preadvies ten behoeve van de éénenveertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 21 september 1993. Cond.: zeer goed / very good. ISBN: 9027138206.

Keywords: milieu, milieurecht 9027138206

Price: EUR 6.00 = appr. US$ 6.52 Seller: Bij tij en ontij . . . .
- Book number: 49096

See more books from our catalog: Recht - Law