Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


 - Dat is De gansche Heilige. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, ....

Title: Dat is De gansche Heilige. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, ....
Description: Utrecht, Den Hertog, [1980]. Gebonden, 26 cm, 777 / 800 / 581 pp... en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen, en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten. Vroeger uitgegeven bij Jacob en Pieter Keur te Dordrecht. Drie mooie uniforme delen. Cond.: goed / good.

Keywords: Rembrandtbijbel

Price: EUR 49.50 = appr. US$ 53.80 Seller: Bij tij en ontij . . . .
- Book number: 45017

See more books from our catalog: Religie - Religion