Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


TEXTOR, BERNHARD - Kern en merg van den heiligen Bijbel, dat is: Korte en eenvoudige beschouwing der voornaamste en troostelijkste drie hoofdzaken in het werk onzer zaligheid, waarbij alle twist en krakeel vermeden wordt.

Title: Kern en merg van den heiligen Bijbel, dat is: Korte en eenvoudige beschouwing der voornaamste en troostelijkste drie hoofdzaken in het werk onzer zaligheid, waarbij alle twist en krakeel vermeden wordt.
Description: Amsterdam, Scheffers, 1895. Linnen band, 23 cm. Daarbij ingebonden: A.J. Eijman: De pinkstergemeente. Leerrede over Handelingen der apostelen 1892; Ed. Böhl, Ter verwering. Bedenkingen tegen de inleiding van het werk van A. Kuyper De vleeschwording des woords (1888); G. Oorthuys, Rome's eucharistie getoetst aan Gods woord. Samen in een linnen zachtbruine wat losse binding. Cond.: goed / good.

Keywords:

Price: EUR 19.50 = appr. US$ 21.19 Seller: Bij tij en ontij . . . .
- Book number: 44347

See more books from our catalog: Religie - Religion