Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14494: VOS, H.B. - Kratonkoetsen op Java.
23918: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad.
34807: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
11437: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie. 17de en 18e eeuw. Collectie Haags Gemeentemuseum.
15875: VOSKUIL, R.P.G.A. - Bandoeng. Beeld van een stad. Bijdragen van C.A. Heshusius, K.A. van der Hucht, V.F.L. Pollé, H.G. Spanjaard. 2nd edition.
7549: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
14920: VREDENBREGT, JACOB. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië.
34085: VREDENBURCH, ADRIAAN VAN. - Berigt van de veertig Raaden en Vroedschappen der stad Delft op de queste van Mr. Adriaan van Vredenburch.
35969: VREEDE-DE STUERS, C. - Adriana (de Stuers). Een kroniek van haar Indische jaren, 1809-1840.
13573: VREEDE, G.G. - Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de Henri IV en Hollande, et de François d'Aersssen, agent des Provinces-Unies en France. (1598, 1599.) Suivies de quelques pièce diplomatique concernant les années 1593-1596, et 1602-1606. Publiées pour la premiere fois.
28119: VREEDE, A.C. & J.G.H. GUNNING. - Fac-simile's van Javaansche brieven ten gebruike bij het onderwijs in het Javaansch.
29535: VREEDE BIK, P(IETER). - De vrije arbeid te Soerabaija, getoetst aan de waarheid.
14302: VRIES, ABRAHAM DE. - Brief van A. de Vries aan A.D. Schinkel, over Guichard's notice sur le speculum humanae salvationis, met drie bijlagen tot staving der naauwkeurigheid van het verhaal van Junius wegens de uitvinding der boekdrukkunst en ter wederlegging der meening: dat Coster koster zou geweest zijn.
30735: VRIES, ANNE DE. - Dagoe. De kleine bosneger. 3e druk.
14202: VRIES, D. DE (ED.). - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
2660: VRIES, DIRK HENDRIK DE. - Een Amsterdams koopman in de Molukken 1883-1901. Ingeleid en samengesteld door Ruard Wallis de Vries.
20364: VRIES, JAN DE. - Volksverhalen uit Oost-Indië (sprookjes en fabels). Deel II.
869: VRIES, DAVID PIETERSZ. DE. - Straat-en bochtvaarders zijnde het korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagiens .. waer in verhaelt werd wat batailjes hy te water gedaen heeft: yder landtschap zijn gedierte, gevogelt, was soorte van vissen, ende wat wilde menschen naer't leven geconterfaeyt, ende van de bosschen ende ravieren met haer vruchten 1619-1625. Voorafgegaan door een toelichting van M. Visser, met een woord vooraf van J.C.M. Warnsinck.
26650: VRIES, DIRK DE. - Uit de kaartenwinkel van de VOC. Catalogus van zeekaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie in de collectie Bodel Nijenhuis.
35392: VRIES, R.W.P. DE. - Americana in commemoration of the Hudson-Fulton celebration. Catalogue of books, maps, prints, portraits offered for sale at prices affixed.
35372: VRIES, JAN DE. - Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld.
35842: VRIES, R.W.P. DE. - M.A.J. Bauer.
16111: VRIES, SANDRA DE. - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk.
33361: VRIEZE, C.L. DE. - Korte beschryving van de stad Jerusalem, benevens hare voorsteden, zoo als deze bestond ten tyde van O.H. Jesus-Christus; volgens de gewyde en ongewyde geschiedenisschryvers.
720: VRIJMAN, L.C. - Slavenhalers en slavenhandel.
33107: VROLIJK, ARNOUD, JAN SCHMIDT, KARIN SCHEPER. - Turcksche boucken. De oosterse verzameling van Levinus Warner, Nederlands diplomaat in zeventiende-eeuws Istanbul. The Oriental collection of Levinus Warner, Dutch diplomat in seventeenth-century Istanbul.
32185: VROON, LEONARDO JOSÉ. - De bevolkingstheecultuur in de residentie West-Priangan.
11387: WAARDENBURG, J.J.C.H. VAN. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers.
13933: WACHLIN, STEVEN. - Woodbury & Page. Photographers Java. With a contribution by Marianne Fluitsma and Gerrit Knaap.
34720: WADDELL, LAURENCE AUSTINE. - The Buddhism of Tibet or Lamaism with its mystic cults, symbolism and mythology, and in its relation to Indian Buddishm. Repint.
33724: WAGENAAR, LODEWIJK. (RED.). - Aan de overkant. Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800).
33969: WAGENAAR, LODEWIJK. - Kaneel en olifanten. Sri Lanka en Nederland sinds 1602.
33970: WAGENAAR, LODEWIJK. - Cinnamon and elephants. Sri Lanka and the Netherlands from 1602.
7071: WAGENAAR, L.J. - Galle, VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760.
29088: WAGENAAR, L.J. - In het kielzog van de VOC. Levende historie.
4628: WAGENAAR, LODEWIJK J. - Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf in de 17de en 18de eeuw.
36343: WAGNER, HERMANN. - De Franklin-expeditie en haar afloop. Ontdekking van de Noordwestelijke doorvaart door Mac Clure. - Het vinden der overblijfselen van de Franklin-expeditie door kapitein Mac Clintock. Naar het Hoogduitsch (vertaald) door Corstiaan de Jong.
24779: WAÏLAN, LAAN. - Krontjong-liederen. Verzameling der meest bekende krontjong-liederen voor piano-solo met zang ad libitum. Band I.
18157: WAKEFIELD, EDWARD JERNINGHAM. - Adventure in New Zealand. An abridgement, edited by Joan Stevens.
4949: WAL, S.L. VAN DER (RED.). - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlandse bestuur in Nederlandsch-Indië. Met een inleiding.
29975: WALBEEHM, A.H.J.G. - Het dialekt van Tegal.
30155: WALBEEHM, A.H.J.G. - Javaansch leesboek behoorende bij de woordafleiding in het Javaansch.
30091: WALBEEHM, A.H.J.G. - De taalsoorten in het Javaansch. 1e stuk.
30241: WALBEEHM, A.H.J.G. - De taalsoorten in het Javaansch.
29908: WALBEEHM, A.H.J.G. - De woorden als zinsdeelen in het Javaansch.
21337: WALDA, DICK. - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
32842: WALDENSTRÖM, P(ETER). - Till Kina. Reseskildringar.
20275: WALES, S.H. - State sovereignty and slavery. Speech delivered at Bridgeport, Conn., March, 1865. Pending the State election.
35153: WALKER, ERIC ANDERSON. - The Great Trek. 2nd edition.
31266: WALKER, ANNABEL. - Aurel Stein. Pioneer of the Silk Road.
16281: WALL, V.I. VAN DE. - De bovenlichten van de toko Merah in het Museum te Batavia.
1228: WALL, V.I. VAN DE. - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. 2e vermeerderde druk.
12576: WALL, V.I. VAN DE. - Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbehouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw.
7418: WALL, V.I. VAN DE. - Oude Hollandsche bouwkunst in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde eeuw.
7298: WALL, V.I. VAN DE. - Indische landhuizen en hun geschiedenis. Deel I.
2267: WALL, V.I. VAN DE. - De Nederlandsche oudheden in de Molukken.
8863: WALLACE, D(ONALD) MACKENZIE. - Russia. 6th edition.
7947: WALLACE, D(ONALD) MACKENZIE. - La Russie. Le pays - les institutions - les moeurs. Traduit de l'Anglais par H. Bellenger.
21688: WALLACH, JANET. - Koningin van de woestijn. Gertrude Bell, raadgever van koningen, avonturier, bondgenoot van Lawrence of Arabia.
34782: WALLE, JOHAN VAN DE. - Beneden de wind. Herinneringen aan Curaçao.
30641: WALLE, JOHAN VAN DE. - Romans en verhalen.
33170: WALLE, JOHAN VAN DE. - Een vlek op de rug.
25913: WALLE, W.F. VANDE; N. GOLVERS. (ED.). - The history of the relations between the Low Countries and China in the Qing Era (1644-1911).
19883: WALPOLE, ROBERT. - Memoirs relating to European and Asiatic Turkey, and other countries of the East; edited from manuscript journals. 2nd edition. - Travels in various countries of the East; being a continuation of Memoirs ...
35801: WALRAVEN, WILLEM. - Walraven nummer Orientatie.
34963: WALRAVEN, WILLEM. - Op de grens. Korte verhalen, brieven, kronieken. (Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys).
9774: WALSH. - Explorations en Normandie: Rouen.
30714: SCHEEPSTRA & WALSTRA. - Schoolplaat met afbeelding van de hektjalk Op Hoop van Zegen. 1e serie, 3e druk.
32122: WALTMANS, H. - Suriname 1650-2000. Een politieke studie.
33150: WALVIN, JAMES. - Black Ivory. A history of British slavery.
33646: WAMELEN, CARLA VAN. - Family life onder de VOC. Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinsleven.
32775: WANGEMANN, THEODOR. - Maléo en Sekoekoeni. Vertaal uit die Duits deur J.F.W. Grosskopf. Uitgegee en toegelig deur G.P.J. Trümpelmann met 'n opsomming in Engels vertaal deur A. Ravenscroft.
26443: TURCO-RUSSIAN WAR. - Historical narrative of the Turko-Russian war. A history of the war commenced in april 1877, between Russia and Turkey; preceded by a summary of the events which led up to the outbreak of hostilities, including the Servian and Montenegrin campaigns of 1876. With chapters upon the constitution and resources of the two empires, their national habits and customs, and their relations with the remaining states of Europe.
31204: WARD, J.S.M. & W.G. STIRLING. - The Hung Society or the Society of Heaven and Earth. London, 1925-26. Reprint.
35389: EAST INDIA WAREHOUSE. - Ruine van het voormalig O.I. Compagnies magazijn te Amsterdam zoo als dezelve zich van de W.Z. & O.Z. vertoonde op zondag morgen den 14e April 1822.
33464: WARNARSARIE. - WARNARSARIE. 1848. Letterkundig jaarboekje. Uitgegeven door I. Munnich.
32010: WARNER, OLIVER. - Fighting sail. Three hundred years of warfare at sea. Foreword by Mountbatten of Burma.
15775: WARNSINCK, J.C.M. - Abraham Crijnssen. De verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginië in 1667.
33758: WARREN, W.H. & N. BARLOW. - St. Marty's Church fort St. George Madras. A brief history with a description of its monuments and other objects of interest.
35383: DUTCH WARSHIP. - A heavily armed Dutch warship, admiralty ship of Holland.
36075: WASHBURN, GEORGE. - Fifty years in Constantinople and recollections of Robert College.
6136: WASSING-VISSER, RITA & MARTINE P. WOLFF. - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
26839: WASSING, R.S. - African art. Its background and traditions.
5027: WASSING-VISSER, RITA. - Weefsels en adatkostuums uit Indonesië.
20505: WASSINK, J.TJ. - Kijk op Suriname.
31073: WATERMAN, K.J., J. JACOBS, CH.T. GEHRING. (RED.). - Indianenverhalen. De vroegste beschrijvingen van Indianen langs de Hudsonrivier (1609-1680).
34792: WATERSON, ROXANA. - The living house. An anthropology of architecture in South-East Asia.
7461: WATERTON, CHARLES. - Wanderings in South America. The north-west of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. New edition. Edited, with biographical introduction and explanatory index, by J.G. Wood.
23888: WATERTON, CHARLES. - Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. New edition. Edited, with biographical introduction and explanatory index, by J.G. Wood.
6569: WÄTJEN, H. - Das holländische Kolonialreich in Brasilien. Ein Kapitel aus der Kolonialgeschichte des 17 Jahrhunderts,
7007: WATSON, (ROBERT). - Histoire du regne de Philippe II, roi d'Espagne. Ouvrage traduit de l'Anglois.
34410: WATSON ANDAYA, BARBARA. - Perak, the abode of grace. A study of an eighteenth-century Malay State.
8144: WATSON, JOHN FANNING. - Annals of Philadelphia, and Pennsylvania, in the olden time; being a collection of memoirs, anecdotes, and incidents of the city and its inhabitants, and of the earliest settlements of the inland part of Pennsylvania. Enlarged with many revisions and additions by Willis P. Hazard.
35159: WATSON, FREDERICK. - De dierlyke wereld ter beschouwinge opengezet. Uit het Engelsch .. met merklyke verbeteringen en aantekeningen uitgegeeven door Cornelis Nozeman.
8686: WATTEVILLE, VIVIENNE DE. - L'appel de l'Afrique. Séjour et méditations parmi les éléphants et les montagnes du Kenya. Préface et traduction de G. Jean-Aubry.
32233: WATTEVILLE, VIVIENNE DE. - L'appel de l'Afrique. Séjour et méditations parmi les éléphants et les montagnes du Kenya. Préface et traduction de G. Jean-Aubry.
35966: WATUSEKE, F.S. & D.E.F. HENLEY. - C.C. Predigers Verhandeling over het plaatselijke bestuur en de huishouding van de Minahasa in1804.
25154: WEALE, B.L. PUTNAM (BERTRAM LENOX SIMPSON). - Manchu and Moscovite. Being letters from Manchuria written during the autumn of 1903.
3555: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
6209: WEBER, WILBERT. - Een gezonken V.O.C. schip 't Vliegent Hart.
2566: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijnsche zeeroovers 1609-1621.
20261: WEBSTER, DANIEL. - Speech upon the subject of slavery; delivered in the United States Senate on Thursday, March 7, 1850.
31619: WECK, WOLFGANG. - Heilkunde und Volkstum auf Bali.
12647: WEEDE, H.M. VAN. - Indische reisherinneringen.
19698: WEEKS, STEPHEN B(EAUREGARD). - The history of negro suffrage in the South.
25775: WEEL, H.B. VAN DER. - 'In die kunst en wetenschap gebruyckt'. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie.
35246: WEERT, SEBALD DE. - Kort ende waerachtigh verhael van't gheene seeckere vijf schepen, van Rotterdam in't jaer 1598 den 27 junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 januarij 1600, toe, op welcken dagh capiteyn Sebald de Weert, met 't schip, 't Gheloove ghenoemt, de selve Strate verlatende, bedwongen werd weder naer huys te keeren. Mitsgaders hoe de voorsz capiteyn, niet sonder groot perijckel uyt-ghestaen te hebben, den 13 julij des selven jaers tot Rotterdam weder aen-ghekomen is.
35451: WEGENER SLEESWYK, ANDRÉ. - De Gouden Eeuw van het fluitschip.
31536: WEGENMAN, WILLEM. - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H. Valckenier Kips.
28414: WEIGEL, ERHARD. - Grundmässige Aufflösung des militar-Problematis, warum doch der Türck den Christen nunmehr weichen müsse ? Dessen Ursach uns versichert, dass ingleichen auch die andern Aggressores der Friedliebenden unter denen Christen künfftig eben also diesen weichen werden müssen.
10229: WEISS, M.CH. - L'Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu'a l'avénement des Bourbons.
7469: WEISSENBORN, THILLY. - Vastgelegd voor later. Indische foto's (1917-1942). Verzameld door Ernst Drissen. Met een voorwoord van Olaf J. de Landell.
35023: WELCH, SIDNEY R. - South Africa under John III, 1521-1557.
26893: WELCH, PEDRO L.V. - Slave society in the city. Bridgetown. Barbados 1680-1834.
35012: WELCH, SIDNEY R. - Europe's discovery of South Africa.
35024: WELCH, SIDNEY R. - South Africa under King Manuel 1495-1521.
35607: WELDEREN, LOUIS MARIE VAN & JAN HENDRIK VAN KINSBERGEN. - Brief van een Fransche volontair, aan boord van's lands kotter-schip Ajax; gecommandeerd door den Heere Graave van Welderen, in dato 9 Augustus. ... Nog heeft men een brief geschreven aan boord van het schip De Admiraal Generaal, gecommandeert by Capitein van Kinsbergen ...
33707: WELDEREN RENGERS, D.W. VAN. - The failure of a liberal colonial policy. Netherlands East Indies, 1816-1830.
34860: WELTEVREDEN. - Het gebouw der Levensverzekering Mij. Dordrecht, aan Noordwijk te Weltevreden.
3940: WELZL, JAN. - Dertig jaren onder de kluizenaars van de Pool. Bewerkt door P.J.A.Boot.
14882: WENNEKES,WIM. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
13605: WENSINCK, A.J. & J.H. KRAMERS. - Handwörterbuch des Islam.
26452: WENTHOLT, ARNOLD. (RED.). - In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960.
12824: WENTHOLT, A.D. & C. BORSTLAP. - Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
6571: WERD, G. DE. (HRSG.). - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679.
32159: WERING, KOOS VAN. - Indische 'waarheden'. Spotprenten uit (de) koloniale tijd. Uit de collectie van Koos van Weringh.
35686: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Een Indisch binnenhuisje.
35677: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Een Indisch binnenhuisje.
28883: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Een Indisch binnenhuisje. 2e druk.
34302: WERTHEIM, W.F., A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK. - Ketters en kwezels. Regenten en rebellen.
35939: WERTHEIM, W.F. - Doopceel van de dichter van de vloekzang. Drie telgen van het geslacht Roorda van Eysinga.
4615: WERUMÉUS BUNING, ARNOLD. - Een kijkje in Java.
8296: WERUMÉUS BUNING, ARNOLD. - In en om de kampong. Oost-Indische schetsen.
26802: WERZ, BRUNO E.J.S. - 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.
25993: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
36264: WESSELS, C. - De Noord-westelijke doorvaart.
16023: WESSELS, C. - Portugeezen en Spanjaarden in den Indischen archipel tot aan de komst van de O.I.Compagnie 1515-1605.
10504: WESSELS, C. - De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten.
30706: WESSELS, L. - De opheffing van het monopolie en de vervanging van de gedwongen koffiecultuur op Java door een staatscultuur in vrijen arbeid.
30707: WESSELS, L. - De voorstellen van de Indische regeering omtrent de gouvernements-koffiecultuur op Java en Sumatra's westkust.
32289: WEST, BENJAMIN. - The death of General Wolfe.
36026: WEST, MARIA A. - The romance of missions: or, inside views of life and labor, in the land of Ararat. With an introduction by Mrs. Charles.
36083: WESTARP, EBERHARD-JOACHIM VON. - Unter Halbmond und Sonne. Im Sattel durch die asiatische Türkei und Persien.
4149: WESTENDORP BOERMA, J.J. - Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836.
28097: WESTENENK, L.C. - Atjèhsche tolk. Lijst der meest voorkomende woorden en enkele samenspraken.
10040: WESTENENK, L.C. - Het rijk van Bittertong. Met een biografie van den schrijver door H.T. Damsté.
35621: WESTENENK, L.C. - De Minangkabausche Nagari. 3e vermeerderde uitgave.
25450: WESTERVELT, FRANCES A. - Bergen County New Jersey. Marriage records copied from the entries as originally made at the court house by the ministers and justices of the Peace of the country (1797-1865).
35018: WET, CHRISTIAAN RUDOLF DE. - Three years war (October 1899-June 1902).
31773: WETTENGL, K. (RED.). - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Kunstenares en natuuronderzoekster.
11340: WEULE, KARL. - Negerleben in Ostafrika. Ergebnisse einer ethnologischen Forschungsreise. 2. Auflage.
23117: WEVER, D. DE, A. KIESKAMP. (RED.). - Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven Indië 1852-1912. Ida Pfeifer, Augusta de Wit, Anna Weber-van Bosse, Marie van Zeggelen, Carry van Bruggen, Aletta Jacobs, Dé-lilah.
32041: WEVER, HENK. - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders. Contemporary Dutch sea painters.
31255: WHITE, STEPHEN. - John Thomson (1837-1921). Life and photographs. The Orient - Street life in London - Through Cyprus with the camera.
29304: WHITEHILL, W.M. - Captain Joseph Peabody. East India merchant of Salem (1757-1844). A sketch of his life.
36150: WHITNEY, CLARA A.N. - Clara's diary. An American girl in Meiji Japan. Edited by M. William Steele and Tamiko Ichimata.
25554: WHYMPER, FRÉDERICK. - Voyages et aventures dans l'Alaska (ancienne Amérique Russe). Ouvrage traduit de l'Anglais avec l'autorisation de l'auteur par Émile Jonveaux.
5002: WICHMANN, ARTHUR. - Bericht über eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederländischen Geographischen Gesellschaft ausgeführte Reise nach dem Indischen Archipel.
31747: WICHMANN, YRJÖ. - Wotjakische Sprachproben. Im Auftrage der Finnisch-Urgrischen Gesellschaft.
12767: WICKEVOORT CROMMELIN, HENDRIK SAMUEL MAXIMILAAN. - Een herlevend volk. Schets van de Japanners en hun land.
26026: WIECHEN, PETER VAN. - Vademecum van de Oost- en West-Indische compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika en Azië vanaf 1602 tot heden.
6537: WIECHEN, PETER VAN. - Hollandse bakstenen langs de Atlantische Oceaan. Een tocht langs de bouwwerken van de West-Indische Compagnie.
1971: WIEDER, F.C. - Tasman's kaart van zijn Australische ontdekkingen 1644. 'De Bonaparte-kaart'. Gereproduceerd op de ware grootte in goud en kleuren naar het origineel in de Mitchell Library, Sydney.
31072: WIEDER, F.C. - De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten. 's Gravenhage, 1925. Reprint.
31173: WIEGER, LÉON. - Folk-lore Chinois moderne.
32111: WIENCEK, HENRY. - The Hairstons. An American faimily in black and white.
247: WIERINGA, F.M. (ED.). - De Vereenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Verslag van een werkgroep.
24588: WIERINGA, P.A.C. - De oudste boeren-republieken Graaff-Reinet en Zwellendam van 1775 tot 1806.
29127: WIESEBRON, MARIANNE L. (ED.). - Brazilië in de Nederlandse archieven (1624-1654). De West-Indische Compagnie overgekomen brieven en papieren uit Brazilië en Curaçao.
29221: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De koloniale kwestie.
29265: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - Onze koloniale staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche volk.
29212: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De koloniale kwestie. 2e, herziene uitgaaf.
29219: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De agrarische wet.
12500: WIJCK, HERMAN VAN DER. - De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal du Bus de Gisignies. (1826-1830).
34768: WIJK, J.E. VAN. - Gedenkwaardige voorvallen uit de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen archipel. 3e druk.
32541: WIJK, J.E. VAN. - Java, beschrijving van de aardrijkskundige gesteldheid, het bestuur, de gebruiken en instellingen op dat eiland. 2e druk.
6213: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië.
16961: WIJNMALEN, TH(EODOR) CH(ARLES) L(ION). - Deportatie naar Oost- of West-Indië. Rede uitgesproken in het Indisch Genootschap te 's Gravenhage. Gevolgd door eene nadere toelichting, uit onuitgegeven officiëele bescheiden geput, een nota van Ph(ilip) J(ohannes) Bachiene en de debatten in de vergadering van den 9den maart 1875.
29724: WILDE, A(NDRIES) DE. - De Preanger regentschappen op Java gelegen.
35454: WILDEMAN, DIEDERICK. - De wereld in het klein. Globes in Nederland.
3751: WILKENS, JACOB EN JACOB VAN NECK. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy.
32792: WILKENS, JACOB & JACOB VAN NECK. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy. Deel I: Inleiding & de journalen (met toelichtingen).
36273: WILKINS, HUBERT. - Onder het ijs naar de Noordpool (de Wilkins-Ellsworth duikboot expeditie). Geautoriseerde vertaling van R.H.H. Nahuys.
36305: WILKINSON, ALEC. - De ijsballon. Een dramatische ontdekkingsreis naar de Noordpool. Vertaald door Ruud van de Plassche.
23705: WILLEMS, WIM & JAAP DE MOOR. (RED..). - Het einde van Indië. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
23285: WILLEMS, W., R. RABEN, E. SERIESE, L VAN DER LINDEN EN U. BOSMA. (RED.). - Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
8572: WILLEY, AUSTIN. - The history of the antislavery cause in state and nation.
28548: WILLIAMS, THOMAS & JAMES CALVERT. - Fiji and the Fijians. Edited by George Stringer Rowe.
29303: WILLIAMS, JOHN BROWN. - The New Zealand journal 1842-1844. Edited with an account of his life by Robert W. Kenny.
25543: WILLIAMS, SHERMAN. - New York's part in history.
32418: WILLIAMSON, JAMES A. - Hawkins of Plymouth. A new history of Sir John Hawkins and of the other members of his family prominent in Tudor England. 2nd edition.
34524: WILLIAMSON, JAMES A. - The voyages of the Cabots and the English discovery of North America under Henry VII and Henry VIII.London, 1929. Reprint.
33056: WILLINK, ROBERT JOOST. - The fateful journey. The expedition of Alexine Tinne and Theodor von Heuglin in Sudan (1863-1864).
28993: WILLINK, DANIEL. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien, door .. Gerrit Schoemaker.
34982: WILLMET, JOHANNES. - Lexicon linguae Arabicae in Coranum Haririum et vitam Timuri.
35472: WILMERDING, JOHN. - Paintings by Fitz Hugh Lane. With contributions by Elizabeth Garrity Ellis, Franklin Kelly, Earl A. Powell, III, Erik A.R. Ronnberg.
2755: WILS, ESTHER. (RED.). - Tropenecht. Indische en Europesche kleding in Nederlands-Indië. (1870-1950). Samenstelling Dorine Bronkhorst.
31558: WILSEN, (FRANS CAREL). - Lain dooeloe, lain sakarang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië.
36380: WILSON, EDWARD. - Diary of the 'Terra Nova' Expedition to the Antarctic 1910-1912. An account of Scott's last expedition edited from the original manuscripts in the Scott Polar Research Institute and the British Museum by H.G. R. King. Forword by Charles Wright.
34570: WILTSHIRE, TREA. - Old Hong Kong. Great citie of the world. 2nd edition.
34566: WILTSHIRE, TREA. - Old Hong Kong. 1860-1945.
29295: WINCHESTER, SIMON. - Krakatoa. The day the world explored 27 August 1883.
10556: WINCKEL, L.F.A. - De militaire loopbaan van den luitenant-generaal Karel van der Heyden.
35205: WINDHAM, CHARLES. - The Crimean Diary and letters of Lieut.-General Sir Charles Ash Windham, with observations upon his services during the Indian mutiny and an introduction by Sir William Howard Russell. The whole edited by Major Hugh Pearse.
25005: WING, J. VAN. - De geheime sekte van 't Kimpasi. (Congo).
12164: WINIUS, G.D. & M.P.M. VINK. - The merchant-warrior pacified. The VOC (The Dutch East India Company) and its changing political economy in India.
5662: WINK, P. - De onderafdeeling Lais in de residentie Bengkoeloe.
35790: WINK, P. - De ontwikkeling der inheemsche rechtspraak in het gewest Benkoelen.
2913: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
10771: WINKELMAN, P.H. (RED.). - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw.
31973: WINKLER, TIBERIUS CORNELIS. - Op en in de aarde.
32474: WINSCHOOTEN, WIGARDUS VAN. - De seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten. Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs.
30168: WINTER, CAREL FREDERIK. - Het boek Adji-Saka, oude fabelachtige geschiedenis van Java, van de regering van vorst Sindoela te Galoeh tot aan de stichting van Madja-Paït, door vorst Soesoeroeh; uit de poëzie in Javaansch proza overgebragt. (Uitgegeven) door J.J.B. Gaal en T. Roorda met een uitvoerig bijvoegsel tot het woordenboek der Javaansche taal van Gericke en Roorda.
30482: WINTER, CAREL FREDERIK. - Javaansche zamenspraken. Uitgegeven met een bijvoegsel bij het Javaansch woordenboek door S. Keyzer. Dl. II: zamenspraken over slokas, paribasans, wangsalans en andere onderwerpen.
31764: WIRKUS, FAUSTIN & TANEY DUDLEY. - De blanke negerkoning. Hoe een Amerikaansche sergeant der mariniers op het eiland La Gonave tot koning werd gekroond. Met een voorrede van William B. Seabrook. Vertaald door J.L.J.F. Ezerman.
24749: WIRTH, ALBRECHT. - Vorderasien und Ägypten in historischer und politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht geschildert.
35788: WIRZ, PAUL. - Die Ornamentik und insbesondere die Darstellung menschlicher Formen in der Kunst von holländisch Süd-Neu-Guinea.
35774: WIRZ, PAUL. - Head-hunting expeditions of the Tugeri into the Western division of British New Guinea.
6211: WISELIUS, S.I.Z., J. VAN DER STEEGE EN J.A. DE MIST. - Rapport van .. leden van den Asiatischen Raad, op een request van zich noemende participanten in de O.I.Comp. namens het Departement tot de Indische Zaaken, ter vergadering van bovengedachten Raad ingebragt op den 14 Januarij 1802, bij wijze van missive aan het staatsbewind der Bataafsche Republiek.
31583: WISELIUS, JAKOB ADOLF BRUNO. - Het gevangenis- en dwangarbeidstelsel in Nederland- en in Britsch-Indië, gevolgd door een opstel over de jute-aanplant en jute-spinnerijen in Bengalen.
36147: WIT, AUGUSTA DE. - Facts and fancies about Java.
10044: WIT, AUGUSTA DE. - De wake bij de brug. 2e druk.
5360: WIT, AUGUSTA DE. - Facts and fancies about Java. 2nd edition, revised and enlarged.
9824: WITH, KARL. - Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java. Neue gekürzte Ausgabe.
3732: WITSEN, NICOLAAS. - Moscovische reyse 1664-1665. Journaal en aantekeningen. Uitgegeven door Th.J.G. Locher en P. de Buck.
13486: WITT, JOHAN DE. - - Resolutien der .. Staten van Hollandt ende West-Vriesland .. genomen zedert den aenvangh der bedieninge van .. Johan de Witt als raedt-pensionnaris .. 1653 .. 1668. (And:) Secrete resolutien .. 1653 .. 1668. 2 volumes. (and:) Brieven geschreven ende gewisselt tusschen .. Johan de Witt .. ende de gevolmaghtigden van den staedt der Vereenighde Nederlanden. 6 volumes. With engraved portrait after J. Houbraken. (And:) Verbael gehouden door .. H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre, en A.P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de heeren Staeten Generael .. aen de Republyck van Engelandt. .. Vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van .. J. de Witt en verdere ministers, omtrent de Engelsche negociatie, ontbreecken.
9325: WITTMAN, WILLIAM. - Travels in Turkey, Asia-Minor, Syria, and across the desert into Egypt during the years 1799, 1800, and 1801, in company with the Turkish army, and the British military mission. To which are annexed, observations on the plague, and on the diseases prevalent in Turkey, and a meteorological journal.
5664: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825.
33013: PANDJI WOELOENG. - PANDJI WOELOENG uit het Soendaasch in het Javaansch bewerkt door Pangeran Adipati Ario Mangkoe Negoro. Met verklaring der daarin voorkomende Kawiwoorden.
35791: WOENSDREGT, J. - De landbouw bij de To Bada' in Midden Selebes.
36141: WOILLEZ, CATHERINE THÉRÈSE. - Emma, ou le Robinson des Demoiselles. 3me édition.
18601: WOLDER, SIMON. - Türkischer Untergang, oder Rähtliches Bedencken Kayserl. May. Ferdinando dem Ersten, glorwürdigster Gedächten, Anno 1558 übergeben: welcher Gestalt .. der Gross-Türke .. zu Wasser und zu Land zu überziehen, und mit Hülfe des unüberwindlichen Gottes, zu überwinden wäre .. Aufs neue übersehen und an vielen Orten gebessert.
16377: WOLF, EDMUND JACOB. - The Lutherans in America. A story of struggle, progress, influence and marvelous growth. With an introduction by H.E. Jacobs.
30741: WOLF, S.W. - Suriname, gisteren, vandaag, morgen. Portret van een oplevend land.
34820: WOLFF, M.P. (RED.). - Vijfentwintig jaar Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee.
22753: WOLFF, H.J. - Historisch overzicht over Suriname 1613-1934.
25591: WOLLEY, CHARLES. - A two years' journal in New York and part of its territories in America. London, 1701. Reprint. With an introduction and notes by E. Gaylord Bourne.
35924: WONG, E. - Hoofdenverkiezing, stamverdeeling en stamverspreiding der boschnegers van Suriname in de 18e en 19e eeuw.
19264: WOOD, THOMAS. - Cobbers. A personal record of a journey from Essex, in England, to Australia, Tasmania and some of the reefs and islands in the Coral Sea, made in the years 1930, 1931, and 1932.
34311: WOODCOCK, GEORGE. - The British in the Far East.
20339: WOODMAN, H.D. (ED.). - Slavery and the Southern economy. Sources and readings.
36071: WOODS, HENRY CHARLES. - Washed by four seas. An English officer's travels in the Near East. With an introduction by Martin Conway.
32766: WORDEN, N. (ED.). - Cape Town between East and West. Social identities in a Dutch colonial town.
26329: WORGAN, GEORGE B. - Journal of a First Fleet surgeon. (1788).
11795: WORSWICK, CLARK. - Japan. Photographs 1854-1905. Edited and with a historical tex by Clark Worswickt. With an introduction by Jan Morris.
34345: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen consequent koopman.
22924: WOUDE, ELISABETH VAN DER. - Memorije van't geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677 (uitgegeven) door Kim Isolde Muller.
30616: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614).
582: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - Organieke hervorming in Ned.-Indië. Ontwerp van wet en memorie van toelichting.
29516: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De Nederlandsch Indische Spooorweg-Maatschappij in de Tweede Kamer. Vervolg op de Waal's aanteekeningen over koloniale onderwerpen; door geen adspirant minister.
578: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De denkbeelden van J.J. Hasselman, omtrent koloniaal regeringsbeleid.
29455: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De koffij-enquête in verband met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij.
29240: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De voorgedragen aanvulling van art. 62 van het regerings-reglement.
1982: WRIGHT, MARIE ROBINSON. - The new Brazil. Its resources and attractions, historical, descriptive, and industrial.
34136: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitete. Mit mehr als 3000 Monogrammen. 3. Ausgabe.
31251: SHENG XISHAN. - Life and people in Old Beijing - Through the eyes of a painter.
25156: YANG, M.C. - A Chinese village. Taitou, Shantung province.
28774: YOKOHAMA. - Foreigners in Japan. Yokohama and related woodcuts in the Philadelphia Museum of Art.
35816: WAGENEN. - DUTCH NEW YORK. - Deed from the Van Wagenen family, conveying land from Evert van Wagenen and others to Goss van Wagenen in Dutch New York.
20590: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE (COLLEGIATE) REFORMED DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK. Vol. XI, 58th number.
20591: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE (COLLEGIATE) REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK. Vol. XIV, 68th number.
25399: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - The constitution of the Reformed Dutch Church of North America with an appendix, containing formularies for the use of the churches together with the rules and orders for the government of the General Synod. The catechism, arcticles of faith, canons of the synod of Dordrecht, and lithurgy.
7076: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK, 1887-8.
20208: NEW YORK. - Official report of the Great Union Meeting held at the Academy of Music, in the city of New York, December 19th, 1859.
36161: YOUNG, ALEXANDER. - Chronicles of the Pilgrim Fathers of the colony of Plymouth, from 1602 to 1625. Now first collected from original records and contemporaneous printed documents, and illustrated with notes.
31681: YOUNG, GEORGE. - Het leven en de reizen van Kapitein James Cook, beschreven naar naauwkeurige berigten in zijne dagboeken en andere bescheiden voorhanden. Uit het Engelsch.
5840: ZACH, PAUL & MARY JANE EDLESON. - Jakarta.
36093: SHEYKH-ZADA. - The history of the forty vezirs or the story of the forty morns and eves. Written in Turkish .. done into English by E.J.W. Gibb.
35265: ZADEH, KEMAL PASCHA. - Histoire de la Campagne de Mohacz de Suleiman. Avec la traduction francaise et des notes par M. Pavet de Courteille.
34362: ZAHN, R. - De stichting van een concern: N.V. 'Jan Pieterszoon Coen' en een 'Zeehaven-Klabat' (op de noordkust van Banka).
29118: ZALM, LEO VAN DER. - Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India. (1717). Roman.
7381: ZEE, DANIËL VAN DER. - Batavia de koningin van het Oosten. The queen of the East. Uitgave der gemeente Batavia.
2815: ZEE, HENRI VAN DER. - 's Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein (1717-1747).
29707: ZEEBERG, JAAP JAN. - Terugkeer naar Nova Zembla. De laatste en tragische reis van Willem Barents.
22165: ZEEBERG, JAAP JAN & PIETER FLOORE. (RED.). - Nova Zembla. Recente expedities in het Noordpoolgebied. Met bijdragen van Pieter Floore, Rene Gerritsen, Mark Glotzbach, Jan Goos, Frans Heeres, Taco Slagter, Jan Jaap Zeeberg.
33029: ZEEBERG, JAAP JAN. - Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya - a renaissance voyage of discovery. With contributions by Pieter Floore.
36287: ZEEUW, PIETER DE. - Tusschen walvisschen en ijsbergen. Avonturen in de Poolstreken.
36212: NOVA ZEMBLA - NOVAYA ZEMLYA. - 'Behouden huys' op Nova - Zembla.
5835: ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. VAN GOUDOEVER. - Sumatraantjes. Reisbrieven. 5e druk.
9793: ZEYDNER, W.A. - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
36238: ZIEGENBALG, BARTHOLOMÄUS & HEINRICH PLUTSHAU. - Propagation of the gospel in the East: being an account of the success of two Danish missionaries, lately sent to the East Indies, for the conversion of the heatherns in Malabar. In several letters to their correspondents in Europe. Rendered into Englisg from the High-Dutch. Second edition.
19744: ZIEL, H.F. DE. - Johannes King. Life at Maripaston.
25518: ZIJLMANS, G.C.& H.A. ENSER. - De Chinezen in Suriname. Een geschiedenis van immigratie en aanpassing 1853-2000. Met een bibliografie en een tijdtafel 1800-2000.
5368: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
36174: ZIKKEN, AYA. - Sarung, sari en samfu. Een reis door Maleisië en Noord-Borneo.
36129: ZIKKEN, AYA. - Landing op Kalabahi.
36176: ZIKKEN, AYA. - Een land als Maleisië. Reisverhaal.
36175: ZIKKEN, AYA. - De tuinen van Tuan Allah.
34258: ZIMMERMANN, G.P.H. - Kaart van de rivier de Suriname.
29175: ZIMMERMANN, W.F.A. (CARL GOTTFRIED WILHELM VOLLMER - Der Vulcanismus oder das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur.
36096: ZINKEISEN, JOHANN WILHELM. - Geschichte des Osmanischen Reichs in Europa. Erster Theil. Urgeschichte und Machsthum des Reiches bis zum Jahre 1453.
8594: ZONDERVAN, HENRI. - Land en volk van 'onze oost' in het bijzonder van Java.
13935: ZONNEVELD, PETER VAN. - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
34957: ZONNEVELD, PETER VAN. (RED.). - Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië.
1552: ZORGDRAGER, CORNELIS GIJSBERTSZ. - Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery .. Met byvoeging van de walvischvangst .. door Abraham Moubach. Nevens een korte beschryving van de Terreneufsche bakkeljaau-visschery. 2e druk.
35812: ZOUTMAN, JOHAN ARNOLD. - Plan van den zeeslag, tusschen de Engelsche scheepsmagt, onder den Adm. Parker, en het Hollandsch eskader, onder den Schout bij Nacht Zoutman, op den 5den augustus 1781, tusschen 9 en 10 uuren, wanneer de linie van gevegt nog niet gebroken was.
29065: ZUIDHOEK, ARNE. - De mooiste schepen van De Holland West-Afrika Lijn.
30559: ZURING, J. - De bewogen historie van de Cosmas en Damianuskerk in Igarassu, het oudste kerkje van Brazilië.
2774: ZWAAG, JAAP VAN DER. - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indië.
2439: ZWART, J. - A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman. 1809-1887.
35630: ZWART, J.M. - Brieven aan den gouverneur-generaal Duymaer van Twist van vrienden in het vaderland.
13707: ZWEERS, L. - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers.
6324: ZWIER, WILLEM. - Het verdrag van 1766 tusschen de O.I.Compagnie en den vorst van Kandi (Ceylon).
14628: ZWIERLEIN, FREDERICK .J. - Religion in New Netherland. A history of the development of the religious conditions in the province of New Netherland 1623-1664.
11617: ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik.
[an error occurred while processing this directive]

6/28