Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32011: PETTERSSON, HANS. - Westward ho with the 'Albatross'.
35752: PFANNMÜLLER, GUSTAV. - Handbuch der Islam-Literatur.
30981: WORLD FAIR PHILADELPHIA. - The American centennial exhibition in Philadelphia.
34998: PHILIP, JOHN. - Researches in South Africa; illustrating the civil, moral, and religious condition of the native tribes: including journals of the author's travels in the interior; together with detailed accounts of the progress of the Christian missions, exhibiting the influence of Christianity in promoting civilization.
28518: PHILIPPI, FERDINAND. - Geschichte des Freistaats von St. Domingo, (Hayti).
10099: PHILIPPI, RUDOLPH AMANDUS. - Reise durch die Wuste Atacama auf Befehl der chilenischen Regierung im Sommer 1853-54 unternommen.
16000: PHILIPPINES. - Report of the Governor General (Francis Burton Harrisson) of the Philippine Islands to the Secretary of War 1919 ( January1, 1919- to December 31, 1919).
33746: PHILIPS, C.H. - The East India Company 1784-1834.
20125: PHILLIPS, WENDELL. - Speeches, lectures, and letters. First and Second series.
35422: PHILLPOTTS, BEATRICE. - Mermaids.
34074: PICART, BERNARD. - Stranding van een walvisch van 70.voeten lang, tusschen Katwijk en Scheveningen, in de maandt van February, anno 1598.
33283: PICKFORD, NIGEL. - Atlas van scheepswrakken en schatten.
7544: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ. - De boekaniers.
34171: PIELAT, BARTHELEMY. - La vie et les actions memorables de Sr. Michel de Ruyter.
29222: PIEPERS, M(ARINUS) C(ORNELIS). - Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal. verdediging van art. 2 no.27 van het Algemeen Politiestrafreglement voor inlanders in Ned. Indië.
11262: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Het kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
23820: PIERSON, DONALD. - Negroes in Brazil. A study of race contact at Bahia.
32645: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Levensbericht van J.D. Fransen van de Putte.
32230: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Java en de koloniale questie.
7551: PIETERSE, WILHELMINA C. - Inventory of the archives of the Holland Land Company. Including the related Amsterdam companies and negotiations dealing with the purchase of land and state funds in the United States of America 1789-1869.
3053: PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Literature of Java. Catalogue raisonné of Javanese manuscripts in the library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands.
30758: PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
30062: PIGEAUD-COLENBRANDER, J.A. - Indische brieven. Levensloop en brieven van de grootouders Bodde-ten Brummeler en hun kinderen. Levensgeschiedenissen van het echtpaar Bodde-ten Brummeler, hun voorouders en nageslacht, met een keuze uit de brieven van de grootouders en hun zeven kinderen.
31604: PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
3740: PIJNACKER, CORNELIS. - Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen. Ingeleid en toegelicht door G.S. van Krieken.
30172: PIJNAPPEL, JAN. - Maleische spraakkunst.
29463: PIJNAPPEL, JAN. - Geographie van Nederlandsch-Indië.
5935: PIJNAPPEL, JAN. - Maleisch-Hollandsch woordenboek. 3e vermeerderde uitgaaf.
19741: PINO, ADOLF MAXIMILIAAN. - Komedie-stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het binnenlands bestuur op Java 1913-1946. Met een biografie door Jeannette de Boer-Pino.
31315: PITCHER, PHILIP WILSON. - In and about Amoy. Some historical and other facts connected with one of the first open ports in China. 2nd edition. Shanghai 1912. Reprint.
15227: PLANCIUS, PETRUS. - Plancius 1552 - 1622. (Met) Voorwoord van J.B. van Overeem.
31051: PLANTATIONS. - CULTUUR MAATSCHAPPIJ. - 6 shares of Dutch plantations in Indonesia. 1903-1928. Each share with decorated borders and coupons.
31052: PLANTATIONS. - JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. Naamlooze Vennootschap, gevestigd te Amsterdam. Bewijs van oprichters-recht aan toonder.
34959: PLATENKAMP, J.D.M. - De waarde der dingen. Ceremoniële geschenken van de Tobelo.
32387: PLATTNER, FELIX ALFRED. - Pfeffer und Seelen. Die Entdeckung des See- und Landweges nach Asien.
36092: PLAYFAIR, ROBERT LAMBERT. - The scourge of Christendom. Annals of British relations with Algiers prior to the French conquest.
35009: DU PLESSIS, JOHN. - A history of Christian missions in South Africa.
35081: PLESSIS, A.P. DU. - Die Nederlanse emigratie na Suid-Afrika. Sekere aspekte rakende voorbereiding tot aanpassing. The Dutch emigration to South Africa. Some aspects concerning preparation for adjustment. With a summary in English.
34119: PLETICHA, HEINRICH & SIEGFRIED AUGUSTIN. - Lexikon der Abenteuer- und Reise-Literatur von Afrika bis Winnetou.
34120: PLETICHA, HEINRICH & HERMANN SCHREIBER. - Lexikon der Entdeckungsreisen.
34911: PLEYTE, CORNELIS MARINUS. - Woordenlijst tot de pantoen's Njai Soemoer Bandoeng, Tjioeng Wanara en Loetoeng Kasaroeng.
7417: PLEYTE, CORNELIS MARINUS. - Verslag nopens de pasar-gambir gehouden op het Koningsplein te Weltevreden van 28 augustus - 2 september 1906.
35796: PLEYTE, CORNELIS MARINUS. - Badoejsche geesteskinderen.
14324: PLIMMER, CHARLOTTE & DENIS. - Slavery. The Anglo-American involvement.
35039: PLOEGER, J. & ANNA H. SMITH. - Pictorial atlas of the history of the Union of South Africa. Plate-atlas van die geskiedenis van die Unie van Suid-Afrika.
32620: PLOMP, MARIJE. - De gentleman-bandiet. Verhalen uit het leven en de literatuur, Nederlands-Indië/ Indonesië 1930-1960.
31350: PLOPPER, CL.H. - Chinese religion seen through the proverb. (2nd edition).
35466: PLUIS, JAN. - Tegelvaart. Friese schepentableaus.
4760: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
36228: POE, EDGAR ALLAN. - De muiterij op den walvischvaarder en de verdere schier ongeloofelijke avonturen van Arthur Gordon Pym. Vertaling van G. van Uildriks.
35477: POEL, J.M.G. VAN DER. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
28369: POEL, J.M.G. VAN DER. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
30232: POENSEN, C(AREL). - Ontjen-ontjen. Javaansch leesboek. 3e druk.
10080: POEZE, H.A. - In het land van de overheerser. Deel I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950. Met bijdragen van C. van Dijk en I. van der Meulen.
8989: POEZE, HARRY A. & PIM SCHOORL. ( RED.). - Excursies in Celebes. Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
28589: POEZE, H. A. (RED.). - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West.
6407: POEZE, HARRY A. - Tan Malaka, strijder voor Indonesië's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945.
34109: POL, BAUKE VAN DER. - Holland aan de Ganges. Prins Willem Frederik Hendrik in India (1837-1838).
36219: POLE. - - Het Poolnummer van De Groene. Special Christmas issue of De Groene Amsterdammer.
29776: POLIMÉ, T.S. & H.U.E. THODEN VAN VELZEN. - Vluchtelingen, opstandelingen en andere Bosnegers van Oost-Suriname, 1986-1988.
20898: POLL, WILLEM VAN DE. - Suriname. Foto's en tekst.
6787: POLL, WILLEM VAN DE. - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
31148: POLLAK, MICHAEL. - Mandarins, Jews, and Missionaries.
29347: POLLUX. - S.S. 'POLLUX'.
6412: POLMAN, KATRIEN. - The North Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen.
6414: POLMAN, KATRIEN. - The Central Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen.
34522: POLO, MARCO. - The most noble and famous travels of Marco Polo together with the travels of Nicoloò de' Conti. Edited from the Elizabethan translation of John Frampton. With introduction, notes and appendixes by N.M. Penzer. London, 1929. Reprint.
5495: POMPE VAN MEERDERVOORT, JOHANNES LYDIUS CATHARINUS. - Vijf jaren in Japan. (1857-1863). Bijdragen tot de kennis van het Japansche keizerrijk en zijne bevolking.
3857: PONTING, HERBERT GEORGE. - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door kapitein Scott en diens tragische einde, benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.P.C. de Gruyter.
36271: PONTING, HERBERT GEORGE. - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door kapitein Scott en diens tragische einde, benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.P.C. de Gruyter.
34477: PONZA. - Capture of the island of Ponza., Febr. 20th 1813.
33201: POOL, ROSEY & PAUL BREMAN. (RED.). - Ik zag hoe zwart ik was. Verzen van Noord-Amerikaanse negers. Verzameld, ingeleid en van vertalingen voorzien.
30564: POORTENAAR, JAN CHRISTIAAN. - Boeddha-Borobodur.
20382: POPE-HENNESSY, JAMES. - De zonden der vaderen. Een studie over de Atlantische slavenhandelaars (1441-1807). (Nederlandse vertaling P. Verstegen).
2125: PORTER, J(OSIAS) L(ESLIE). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
31715: PORTER, J(OSIAS) L(ESLIE). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
28848: PORTER, ROBERT KER. - Travelling sketches in Russia and Sweden during the years 1805, 1806, 1807, 1808. 2nd edition.
28679: POS, MARY. - Werkelijkheid op Bali.
35962: POST, PETER & ELLY TOUWEN-BOUWSMA. (ED.). - Japan, Indonesia and the war. Myths and realities.
17031: POSTEL, GUILLAUME. - De la republique des Turcs, & là ou l'occasion s'offrera, des moeurs & loy de tous Muhamedistes. - Histoire et consideration de l'origine, loy, et coustume des Tartares, Persiens, Arabes, Turcs, & tous autres Ismaelites ou Muhamediques, dits par nous Mahometains, ou Sarrazins. - La tierce partie des orientales histoires, ou est exposée la condition, puissance & revenu de l'empire Turquesque ..
29979: POSTEL-COSTER, E. - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause faimilieroman.
30753: SHIPPING POSTERS. - SCHIP & AFFICHE. Honderd jaar rederijreclame in Nederland. (Met bijdragen van) Tanja de Boer, Cassandra Bosters, Ed de Heer, Rudy Kousbroek, Wwilmy Oosterwijk, Pim Reinders.
3859: POSTHUMUS, N.W. - De Engelsche Noordpool-expeditie.
7661: POTHIER, ROBERT JOSEPH. - Traité du contrat de vente, selon les regles tant du for de la conscience, que du for extérieur. Nouvelle édition revue & corrigée.
32634: POTT, P. H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
35908: POTT, P. H. - Willem Verstegen, een extra-ordinaris Raad van Indië als avonturier in India in 1659.
21209: POUJADE, EUGÈNE. - Chrétiens et Turcs. Scènes et souvenirs de la vie politique, militaire et religieuse en Orient. 3me édition.
25900: POUJOULAT, BAPTISTIN. - Voyage a Constantinople, dans l'Asie mineure, en Mésopotamie, a Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte.
33122: POUQUEVILLE, FRANÇOIS CHARLES HUGUES LAURENT. - Grèce.
22442: POUQUEVILLE, FRANÇOIS CHARLES HUGUES LAURENT. - Travels in the Morea, Albania, and other parts of the Ottoman empire, comprehending a general description of those countries; their productions; the manners, customs, and commerce of the inhabitants: a comparison between the ancient and present state of Greece: and an historical and geographical description of the ancient Epirus. Translated from the French by Anne Plumptre.
25019: POWELL, J.W. (ED.). - Sixth annual report of the Bureau of Ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1884-1885.
32325: POWELL, PHILIP WAYNE. - Tree of hate. Propaganda and prejudices affecting United States relations with the Hispanic world.
5319: PRAAG, S. VAN. - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.
34955: PRAAMSTRA, OLF & PETER VAN ZONNEVELD. (RED.). - Omstreden paradijs. Ooggetuigen van Nederlands-Indië.
26007: PRAAMSTRA, OLF. - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman (1839-1922).
7091: PRADT, (DOMINIQUE - DUFOUR DE). - Du Congrès de Vienne, par l'auteur de l'antidote au congrès de Radstadt ..
33765: PRAKASH, OM. - The Dutch factories in India 1624-1627. A collection of Dutch East India Company documents pertaining to India. Translatd, annotated and edited. With the editorial assistance of V.B. Gupta.
35349: PRECHAC, JEAN DE. - The true history of Cara Mustapha, Late Grand Visier, being a most faithful account of his first rising, the several degrees of his fortune, his amours in the serraglio, his emplois, the true cause of his undertaking the siege of Vienna, together with the particulars of his death. Written originally in French by a person of quality, and now translated in English by Francis Philon, Gent..
29540: PREHN, W. VAN. - Het dwang- en monopoliestelsel vergeleken met het stelsel van vrije ontwikeling.
31891: PRELL, A. - Ge-eft acht ! Schetsen uit het Indische soldatenleven.
1191: PRESCOTT, WILLIAM HICKLING. - History of the conquest of Peru, with a preliminary view of the civilization of the Incas.
28526: PRESCOTT, WILLIAM HICKLING. - History of the conquest of Peru; with a preliminary view of the civilization of the Incas. New and revised edition, with the author's latest corrections and additions. Edited by John Foster Kirk.
12420: PRINTING PRESS. - ONTWERP VAN EEN REGLEMENT OP DE DRUKWERKEN IN NED. INDIË, MET DE DAARTOE BEHOORENDE NOTA TOT TOELICHTING. (Met:) Nota tot toelichting van het Reglement. (Met: Voorberigt van H. Nijgh en J.R. Thorbecke).
33426: PRESSENSÉ, EDMOND DE. - Het land van 't evangelie. Aanteekeningen eener reis in't Oosten. Uit het Fransch, met een woord aan den lezer van J.J.L. ten Kate.
8226: PRESTON, RUPERT. - The seventeenth century marine painters of the Netherlands.
34247: PREVOST, ANTOINE FRANÇOIS. - Historische beschryving der reizen of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten .. Naauwkeurig in't Nederduitsch overgebragt ..
7817: PREVOST, ANTOINE FRANÇOIS. - Reizen langs de westkust van Afrika, van Kaap Blanko tot Sierra Leona: vervattende de Engelse bezittingen, en koophandel, op de riviere Gambra, met de aardrykskundige- en natuurkundige historie der nabuurige landen. - Reizen naar Guinee en Benin, vervattende de kust van Sierra-Leona, tot aan Kaap Gonsalvo.
33717: PRIMS, FLORIS HUBERT LODEWIJK. - De oorlog van mijnheer Cobbé. Geschiedenis van de reis van luitenant-generaal Cobbé, van zijn onderhandelingen met den Nabab en van zijn oorlog tegen de Mooren 1722-1724. Naar de bronnen bewerkt.
3478: PRIMS, FLORIS HUBERT LODEWIJK. - De reis van den St.Carolus, Kap. Cayphas 1724. Uit den tijd der Oostendsche Compagnie op de oorspronkelijke stukken bewerkt.
2294: PRINGGODIGDO, A.K. - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk.
25804: PRINS, BART DE. - Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië.
30733: PRINSEN, A. - Balthazar de Moucheron voorloper van de VOC.
36243: PRIVATEERING. - Copy van een brief, geschreeven aan boord van het kaaper-fregat De Dolphyn, capitein Van der Linden, aan .. Matthys Ooster, te Amsterdam.
35380: EAST INDIA COMPANY PROCESSION. - Plechtige optocht door de werklieden van de Oost-Indische Compagnies werf binnen Amsterdam. Bij gelegentheid der gelukkige omwending van zaaken in den jaare 1787.
5323: PRONK, LUBBERT. - De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden.
35569: PRONKER, TON. F.J. - Het barkschip 'Amicitia'. De geschiedenis van het eerste classe ijzeren barkschip 'Amicitia' 1885-1903. De zeemans-loopbaan van haar kapitein T. Pronker 1878-1903. De reederij P. van der Hoog 1877-1906. De dagboeken van de 3de stuurman H.W.A. Celosse 1893-1898. Het barkschip 'Martina Johanna' en kapt. J.J. van der Laag 1891-1905.
36364: PROOT, JO.M. - Het raadsel der Zuidpool.
28758: PROULX, JEAN-BAPTISTE. - En route pour la Baie d'Hudson.
3065: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819. Admiraal en filantroop.
26577: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., H.J.A. DESSENS, W.F.J. MÖRZER BRUYNS, J.P. PUYPE. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
28533: PRUDHOMME, LOUIS-MARIE. - Reise nach Guiana und Cayenne, nebst einer Uebersicht der ältern dahin gemachten reisen und neuern Nachrichten von diesem Lande, dessen Bewohnern und den vorigen europäischen Colonien, besonders den französischeen. Aus dem Französischen.
20999: PRUTKY, REMEDIUS. - Prutky's travels in Ethiopia and other countries. Translated and edited by J.H. Arrowsmith-Brown and annotated by Richard Pankhurst.
34287: PTAK, RODERICH. - Sinica Lusitana. Fontes Chinesas em bibliotecas a arquivos Portugueses. Chinese sources in Portuguese libraries and archives. 1668-1871.
7438: PUCHINGER, G. - Landvoogd en minister. (1902-1937).
31756: PUCKLER-MUSKAU, HERMANN LUDWIG HEINRICH. - Mehemed Ali en deszelfs gebied. Door den schrijver der brieven eens afgestorvenen (prins Puckler Muskau). Nubië en Sudan.
17731: PULLE, A. - An enumeration of the vascular plants known from Surinam, together with their distribution and synonymy.
29321: PUT, PAUL VAN DER. - Het ware drama van de Bounty.
31435: PUT, MAX. - Plunder and pleasure. Japanese art in the West 1860-1930.
35418: PUTMAN, ROBERT. - Nederlandse zeekaarten uit de Gouden Eeuw.
36297: PUTMAN, DAVID BINNEY. - Als schooljongen naar de Poolstreken. Met een voorwoord van kaiptein Bob Bartlett. Geautoriseerde uitgave vertaald door F. Beyerink.
29286: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
23126: PUTTEN, L.P. VAN. - Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945.
29773: PUTTEN, L.P. VAN. - Koopman en diplomaat. Gouverneurs en directeuren van Ceylon 1640-1796. (Met bijdragen van) W. van den Eelaart en R.H.J. Egeter van Kuyk.
13357: QUACK, (HENRICUS PETRUS GOTHOFREDUS). - De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste woord.
32213: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Koloniale kroniek. Koloniale literatuur.
20430: QUARLES, BENJAMIN. - The negro in the civil war. (Reprint with a) new introduction by William S. McFeely.
32215: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Indrukken van Java medegebragt.
4814: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Wat is voor Nederlandsch-Indië noodig ? Open brief aan Jhr.Mr. W.T. Gevers Deynoot.
22191: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - De vi rationum externarum in domesticam Patriae nostrae conditionem, inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae-Septentrionalis, usque ad Foedus nostrum cum Francia d. 10 Nov. A. 1785.
35426: QUARM, ROGER & SCOTT WILCOX. - Masters of the sea. British marine watercolours.
258: QUAST, MATHIJS HENDRIKSZ. EN ABEL JANSZ. TASMAN. - De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden (1639). Uitgegeven door J. Verseput.
29097: QUINA, CAREL. - Door het land van de Sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem, 1668-1671. Bezorgd door Ingrid van der Vlis.
16519: QUINN, DAVID B. & ALISON M. (ED.). - The English New England voyages 1602-1608.
20846: QUINN, DAVID BEERS. (ED.). - The Hakluyt handbook.
34627: QUINN, DAVID BEERS. (ED.). - The Roanoke voyages 1584-1590. Documents to illustrate the English voyages to North America under the patent granted to Walter Raleigh in 1584.
6911: RAADT-APELL, M.J. DE. - De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan Midden-Java (1890-1946).
31757: RAAT, A.J.P. - The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789). A personal history of a Dutch virtuoso.
11517: RABEN, REMCO. (RED.). - De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. The archives of the Dutch East India Company (1602-1795). M.A.P. Meilink-Roelofs, Inventaris, R. Raben en H. Spijkerman ed.
35739: RACZYNSKI, EDUARD. - Malerische Reise in einigen Provinzen des Osmanischen Reichs. Aus dem Polnischen übersetzt. Herausgegeben von Friedrich Heinrich von der Hagen.
14679: RADERS, REINIER FREDERIK VAN. - Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname, benevens de daartoe behoorende Bijlagen. 2e druk. (Met:) Vervolg der Bijlagen.
1192: RADERS, R.F. VAN. - Vervolg der Bijlagen, behoorende tot de Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname.
71: RAFFLES, THOMAS STAMFORD. - Geschiedenis van Java. Vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler.
34388: RAFFLES, THOMAS STAMFORD. - The history of Java. (London, 1817). With an introduction by John Bastin.
31463: RAFFLES, THOMAS STAMFORD. - Report on Japan to the Secret Committee of the English East India Company. With preface by M. Paske-Smith.
30577: RAJAGOPALAN, S. - Old Goa.
34525: RALEIGH, WALTER. - RALEGH, WALTER. - The discoverie of the large and bewtiful empire of Guiana by Walter Ralegh. Edited from the original text, with introduction, notes and appendixes of hitherto unplublished documents by V.T. Harlow. London, 1928. reprint.
34643: RALEIGH, WALTER. - RALEGH, WALTER. - Sir Walter Ralegh's discoverie of Guiana. Edited by Joyce Lorimer.
23797: RAMOS, ARTHUR. - Die Negerkulturen in der neuen Welt. Übersetzt und eingeleitet von Richard Katz.
36078: RAMSAY, ALLAN & FRANCIS MCCULLAGH. - Tales from Turkey. Collected and done into English.
36058: RAMSAY, W.M. - The revolution in Constantinople and Turkey. A diary. With episodes by Lady Ramsay.
36059: RAMSAY, W.M. - The historical geography of Asia Minor.
35467: RANDIER, JEAN. - Scheepsantiek.
34702: RANDIER, JEAN. - Hommes et navires au Cap Horn 1616-1939.
28836: RAPPARD, JOSIAS CORNELIS. - Rural scene depicting a man with a yoke
20778: RAS, J.J. - Javanese literature since independence. An anthology. Edited with an introduction.
19227: RASHLEIGH, RALPH. - The adventures of Ralph Rashleigh. A penal exile in Australia 1825-1844. With an introduction by Birkenhead.
34709: RASSERS, WILLEM HUIBERT. - Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java. Second edition with an introduction by P.E. de Josselin de Jong.
3728: RATELBAND, K. (RED.). - Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elmina) aan de Goudkust (1645-1647).
15193: RATELBAND, KLAAS. - Nederlanders in West-Afrika 1600-1650. Angola, Kongo en São Tomé. Bezorgd door René Baesjou.
33375: RAUMER, KARL VON. - Palästina.
33376: RAUMER, KARL VON. - Palestina. Naar den vierden, vermeerderden en verbeterden, druk uit het Hoogduitsch vertaald door D. Koorders.
15728: RAVEN, DIRCK ALBERTSZ. - Journael ofte beschrijvinge van de reyse gedaen .. na Spitsbergen, inden jare 1639, ten dienste van de E.Heeren Bewinthebbers vande Groenlantse Compagnie tot Hoorn.
31667: RAVERGIE, (AUGUSTE-LÈONCE). - Histoire de la Russie et de ses projets d'envahissements depuis le règne de Pierre le Grand jusqu'a nos jours.
26836: RAVESTEIJN, WIM & JAN KOP. (RED.). - Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië (1800-2000).
15166: RAWLINSON, GEORGE. - The sixth great Oriental monarchy; or the geography, history, & antiquities of Parthia, collected and illustrated from ancient and modern sources.
33755: RAY, N.R. - The city of Job Charnock (Calcutta).
6307: RAYCHAUDHURI, TAPAN. - Jan Company in Coromandel 1605-1690. A study in the interrelations of European commerce and traditional economies.
25691: RAYE, JOHAN. - Een levenslustige heer op reis naar de Oriënt. Brieven van Johan Raye, heer van Breukelerwaart 1764-1769. Van commentaar voorzien en bewerkt door A. Doedens en L. Mulder.
11905: DUBOIS DE JANCIGNY & XAVIER RAYMOND. - Inde.
13506: RAYNAL, GUILLAUME THOMAS FRANÇOIS. - Oeuvres de l'Abbé Raynal.
33903: EVENING READING. - MUSEE DES FAMILLES. LECTURES DU SOIR. Tome 34.
19298: RECLUS, ÉLIE. - De mensch van den Australischen bodem of de Neen-Neen's en de Ja-Ja's. Een studie van vergelijkende volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo.
20175: REDPATH, JAMES. - The public life of Capt. John Brown, with an auto-biography of his childhood and youth.
32562: REDPATH, JAMES. - The roving editor, or talks with slaves in the Southern States. Edited by J.R. McKivigan.
34025: REED, JANE LEVY. (ED.). - Toward independence. A century of Indonesia photographed.
18146: REED, A.W. - George Augustus Selwyn. Pioneer bishop of New Zealand.
18139: REED, A.H. - The story of Otago. Age of adventure. To which is appended: A journey through Otago in 1872 by A. Trollope.
7519: REEDE TOT DRAKENSTEIN, HENDRIK ADRIAAN VAN. - H.A. van Reede tot Drakestein, journaal van zijn verblijf aan de Kaap. Medegedeeld door A. Hulshof.
32607: REENDERS, H. - De Gereformeerde zending in Midden-Java 1859-1931. Een bronnenpublicatie.
31531: REENEN, G.J. VAN. - De Chinezen van Jakarta. Beschrijving van een minderheidsgroep.
35163: REES, WILLEM ADRIAAN VAN. - Nederlandsch-Indië. Volume I: Batavia.
11653: REES, R.P.A. VAN. - Japan - Holland vóór vijftig jaar.
33140: REES, WILLEM ADRIAAN VAN. - Vermeulen Krieger.
33141: REES, WILLEM ADRIAAN VAN. - Indische typen en krijgstafereelen.
35123: REEUWIJK, ALEXANDER. (ED.). - Voyage of discovery. Exploring the collections of the Asian Library at Leiden University.
1710: REEVES, WILLIAM PEMBER. - The long white cloud (Ao Tea Roa). 3rd edition, revised and with new matter.. to wich is added a sketch of recent events in New Zealand.
18101: REEVES, WILLIAM PEMBER. - The long white cloud. Ao Tea Roa. With additional chapters by A.J. Harrop.
35832: PRINSES IRENE REGIMENT. -
23791: REIBELL. - L'épopée Saharienne. Carnet de route de la mission Saharienne Foureau-Lamy (1898-1900). Préface du général de Chambrun.
34726: REICHLE, NATASHA. - Violence and serenity. Late Buddhist sculpture from Indonesia.
35929: REID, A. - The French in Sumatra and the Malay world, 1760-1890..
34424: REID, ANTHONY. - The blood of the people. Revolution and the end of traditional rule in Northern Sumatra.
22056: REINDERS FOLMER-VAN PROOIJEN, CORRIE. - Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755.
20351: REINSMA, R. - Een merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slavenemancipatie. 1863-1963.
11686: REINSMA, RIEMER. - Het verval van het Cultuurstelsel.
35942: REINSMA, RIEMER. - Uit de aantekeningen van een Oud-Indisch ambtenaar (Jhr. Johan Pieter Cornets de Groot van Kraaijenburg).
31479: REISCHAUER, HARU MATSUKATA. - Samurai and silk. A Japanese and American heritage.
30717: REITSMA, ELLA. - Maria Sibylla Merian & dochters. Vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap. Met medewerking van Sandrine Ulenberg.
32595: REITSMA, S.A. - Van Stockum's travellers' handbook for the Dutch East Indies.
4023: REMMELINK, WILLEM. - The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743.
11119: REMOND, FLORIMOND. - Opgang, voortgang, en nedergang der ketteryen dezer eeuwe. Uyt het Frans in't Nederduyts vertaelt door A.I.v.K.P.
29354: RENARD, LÉON. - Les merveilles de l'art naval.
26538: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Bataksche sagen en legenden.
34178: RENKEMA, WIM. - Kaarten van de Nederlandse Antillen: Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900.
34248: RENNEVILLE, RENÉ AUGUSTIN CONSTANTIN DE. - Recueil des voiages qui ont servi à l' établissement & aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, formée dans les Provinces-Unies des Païs-Bas. Seconde edition revue, & augmentée de plusieurs pieces curieuses.
36127: RENNIE, NEIL. - Pocahontas, Little Wanton: myth, life and after life.
34924: REP, JELTE. - Atjeh, Atjeh !.
22755: RETCLIFFE, JOHN. - Sebastopol. Geschiedkundige roman uit den tegenwoordigen tijd.
8442: RÉVILLE, ALBERT. - Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the native religions of Mexico and Peru.
29350: REYE, THEODOR. - Die Wirbelstürme, Tornados und Wettersäulen in der Erd-Atmosphäre dargestellt und wissenschaftlich erklärt.
27324: REYNOLDS, EDWARD. - Stand the storm. A history of the Atlantic slave trade.
35943: RHEEDEN, HERBERT C. VAN. - Johan Toot (1887-1960): vernieuwing en traditie in het onderwijs in Nederlands-Indië (1916-1932).
29445: RHEEDEN, D. VAN. - Souratte, radicale beschrijving Ao. 1758. Door den beamte der O. Ind. Compagnie.
31877: RHINE. - Neues Rheinpanorama.
24795: RICCIOTTI, GIUSEPPE. - Histoire d' Israël. Traduction française par Paul Auvray. Nouvelle édition revue et corrigée.
31885: RICE, C. DUNCAN. - The rise and fall of black slavery.
35579: RICHARDS, RHYS. - Into the South Seas: the southern whale fishery comes of age on the Brazil banks 1765 to 1812. A review of the whaling activities of American, British, French, Spanish and Portuguese whalemen off Brazill and Patagonia before 1812.
34531: RICHARDSON, LAWRENCE. - Selected correspondence (1902-1903). Edited by Arthur M. Davey.
19541: RICHTER, W. - Die Sklaverei im Griechischen Altertume. Ein Kulturbild nach den Quellen in gemeinfasslicher Darstellung.
18161: RICKARD, L.S. - Strangers in the wilderness.
35934: RICKLEFS, MERLE CALVIN. - The crisis of 1740-1 in Java: the Javanese, Chinese, Madurese and Dutch, and the fall of the court of Kartasura.
6496: RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. - Daghregister gehouden by den oppercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck. 1651-1662. Inleiding, tekstversorging en taalkundige aantekeningen deur D.B. Bosman, geskiedkundige aantekeninge deur H.B. Thom.
6500: RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. - Journal, 1651 - 1662. Edited and with an introduction and footnotes by H.B. Thom.
35122: RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. - Jan van Riebeeck gründet die Kapstadt. Ein Auszug aus seinem Tagebuch (1652-62). Bearbeitet von Adolf Gabler.
6498: RIEBEECK, JAN ANTHONISZ. VAN. - Dagverhaal (1652-1662). (Edited by W.G. Brill).
32324: RIENITS, REX & THEA. - The voyages of Columbus.
26156: RIETBERGEN, P.J.A.N. - Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799.
29722: RIETBERGEN, PETER J.A.N. - Europa's India. Tussen fascinatie en cultureel imperialisme, 1750-2000.
36244: RIETSTAP, JOHANNES BAPTISTA. - De wereldbol. Nieuwe serie, bevattende de belangrijkste land en zeereizen van de laatste tijden.
13038: RIETSTAP, (JOHANNES BAPTISTA). - Amerika. De jongste zee- en landreizen in dat werelddeel aan het volk verhaald.
4818: RIJCKEVORSEL, (ELIE) VAN. - Brieven uit Insulinde.
35629: RIJKEE, W. - De Nederlanders onder de inlanders in Nederlandsch-Indië.
34928: RIJKSCHROEFF, BOUDIE & VIVIAN BOON. (RED.). - Tjalie Robinson journalist, schrijver .. en al die dingen meer. Met medewerking van L. Boon-van Zele.
5188: RIJNENBERG, J. - Geschiedenis der Nederlanders op Java in den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel.
34555: RIOU, EDWARD. - The last voyage of the Guardian, lieutenant Riou, commander 1789-1791. Edited with an introduction by M.D. Nash.
8224: RITCHIE, GEORGE THOMAS. - A list of Lincolniana in the Library of Congress.
24306: RIVET, PAUL & GEORGES DE CRÉQUI-MONTFORT. - Bibliographie des langues Aymará et Kicua (1540-1955).
14061: ROBERT, CYPRIEN. - Les slaves de Turquie. Serbes, Monténégrins, Bosniaques, Albanais et Bulgares. Leurs ressources, leurs tendances et leurs progrès politiques.
21180: ROBERTS, SAMUEL. - Parallel miracles; or the Jews and the Gypsies.
13152: ROBERTSON, WILLIAM. - An historical disquisition concerning the knowledge which the ancients had of India; and the progress of trade with that country prior to the discovery of the passage to it by the Cape of Good Hope. With an appendix, containing observations on the civil policy - the laws and judicial proceedings - the arts - the sciences - and religious institutions, of the Indians.
12372: ROBERTSON, WILLIAM. - Geschiedenis van America. Uit het Engelsch vertaald.
36124: ROBINSON, JANE. - Wayward women. A guide to women travellers.
35329: RÖDER VON DIERSBURG, PHILIPP. - Des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden Feldzüge wider die Türken. grösstentheils nach bis jetzt unbenützten Handschriften. Band II.
28042: RODSCHIED, ERNST KARL. - Medizinische und chirurgische Bemerkungen über das Klima, die Lebensweise und Krankheiten der Einwohner der hollaendischen Kolonie Rio Essequebo.
35511: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1939-1940. Jaargang 35.
35512: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1922.
35513: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1919.
35510: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1942-1949. Jaargang 38.
35506: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1963-1967. Jaargang 41.
35508: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1954-1963. Jaargang. 40.
35509: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1949-1954. Jaargang 39.
5530: ROELFSEMA, H.R. - Een jaar in de Molukken. Persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cultuuronderneming.
6168: MEILINK-ROELOFSZ. - - ALL OF ONE COMPANY. The VOC in biographical perspective. Essays in honour of M.A.P. Meilink-Roelofsz under the auspices of the Centre for the history of European Expansion, Rijksuniversiteit Leiden.
6309: ROELOFSZ, M.A.P. - De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar.
14567: ROEPER, V.D. & G.J.D. WILDEMAN. - Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers.
9421: ROEPER, V., R. PARTHESIUS, L. WAGENAAR. - De Batavia te water. Onder redactie van Mans. Kuipers.
9390: ROEPER, V.D. & G.J.D. WILDEMAN. - Ontdekkingsreizen van Nederlanders (1590-1650).
26572: ROEPER, V. & I. VONK-UITGEEST. - Texel en de VOC. Schepen op de rede, Texelaars in de Oost. Met bijdragen van H. Bonke, H. Eelman, P. Moree, C. Reij.
34369: ROESSINGH, MARIUS P.H. - Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands. Part I: Sources up to 1796.
35940: ROESSINGH, M.P.H. - Nederlandse betrekkingen met de Philippijnen, 1600-1800.
35494: ROEVER, JOHANNIS GERRIT DE. - Korte reisbeschrijving. De zeemansautobiografie van de Amsterdamse gezagvoerder Johannes Gerrit de Roever (1824-1880), omvattende dertig zeereizen.
25814: ROEVER, A.G. DE. - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
12548: ROGERIUS, ABRAHAM. - La porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du paganisme caché. Ou la vraye representation de la vie, des moeurs, de la religion, & du service divin des Bramines, qui demeurent sur les costes de Chormandel, & aux pays circonvoisins. .. Traduite en François par .. Thomas La Grue.
3682: ROGERS, P.G. - The Dutch in the Medway.
34985: ROGGEVEEN, ARENT. - The burning fen. With an introduction by C. Koeman.
33383: RÖHR, JOHANN FRIEDRICH. - Palästina oder historisch-geographische Beschreibung des jüdischen Landes zur Zeit Jesu, zur Beförderung einer anschaulichen Kenntniss der evangelischen Geschichte für Reliogionslehrer und gebildete christliche Bibelleser. 3. vermehrte und verbesserte Auflage.
4787: ROMEIN, JAN. - In de ban van Pramnanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
16433: ROMEIN, PICARD. - Scheeps-tocht, in den jaare 1596, naar Nova Zembla ondernomen.
28789: RÖMER, R.A. - Un pueblo na kaminda. Een sociologisch historische studie van de Curaçaose samenleving.
30353: RONKEL, PH.S. VAN. - BINGKISAN BUDI. Een bundel opstellen aan Philippus Samuael van Ronkel door vrienden en leerlingen aangeboden op zijn tachtigste verjaardag 1 augustus 1950.
34885: ROO DE LA FAILLE, PETRUS. DE. - Javaansche en Maleische legenden in raadselgewaad. I. Javaansche legenden.
1261: ROO DE LA FAILLE, P. DE. - Iets over Oud-Batavia.
7054: ROO, GERARD DE. - Annales, oder historische Chronick/ der durchleuchtigisten Fürsten und Herren/ Ertzhertogen zu Oesterreich/ Habspurgischen Stammens/ fürnemlich von Rudolpho dem Ersten .. bis auff Carolum den Fünfften .. auf onkosten Conrad Dietzen von Weidenberg .. auss Lateinischer in unser Teutsche Sprach ubersetzt, jetzo von newen durchsehen, und inn Druck gegeben.
21997: ROODENBURG, LINDA. - De bril van Anceaux. Anceaux's glasses. Volkenkundige fotografie vanaf 1860. Anthropological photography since 1860. Met bijdragen van Gosewijn van Beek, Eric Venbrux, Philip Jones, Nol Wentholt.
29332: ROODHUYZEN, THEA. - De admiraliteit van Friesland.
30581: ROOIJ, HANS H. VAN & JERZY GAWRONSKI. - VOC-schip Amsterdam. Gebleeven - op de kust van Sussex tusschen Hastings en Beachyhead gestrand.
29155: ROORDA, TACO. - Javaansche wetten; namelijk de Nawala-pradata, de Angger sadasa, de Angger-ageng, de Angger-goenoeng en de Angger-aroebiroe.
30189: ROORDA, TACO. - Kitab toehpah, een Javaansch handboek voor het Mohammedaansche recht. 3e verbeterde druk.
30231: ROORDA, TACO. - Het boek Radja Pirangon, of de geschiedenis van Nabi Moesa. Tweede uitgaaf door J.J. Meinsma.
17210: ROORDA, TACO. - Beknopte Javaansche grammatica, benevens een leesboek tot oefening in de Javaansche taal. 3e verbeterde druk. (Met Voorberigt van A.C. Vreede).
2279: ROOS, DOEKE. - Zeeuwen en de Westindische Compagnie.
6183: ROOS, D. - Zeeuwen en de VOC.
15463: ROOS, P(AUL) F(RANÇOIS). - Surinaamsche mengelpoëzy.
24786: ROOSEVELT, THEODORE. - Afrikanische Wanderungen eines Naturforschers und Jägers. Deutsche autorisierte Ausgabe. Übersetzung von Max Kullnick.
35982: ROSIER, ERIK. - De Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1800. Aanzet tot een bibliografie van de oude drukken bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België.
36194: ROSS, JOHN. - Reizen naar Ysland en de Baffinsbaai, de laatste gedaan ter ontdekking van een doorvaart ten noord-westen van Groenland in den jare 1818. Naar de Hoogduitsche uitgave van W. Harnisch.
36193: ROSS, JOHN. - Verhaal van eenen tweeden zeetogt, en van verscheidene landreizen in de Noordpool-gewesten. Ondernomen tot opsporing eener noordwestelijke doorvaart. Uit het Engelsch vertaald door J. Olivier.
34540: ROSS, EDWARD. - Diary of the siege of Mafeking October 1899 to May 1900. Edited by Brian P. Willan.
28542: ROSS, JOHN. - De reizen en lotgevallen van Kapitein John Ross op zijne ontdekkings togten naar de Noordpoolse gewesten. Voor jonge lieden. Uit het Hoogduitsch vertaald.
32862: ROSSANDER, CARL J. - Rubinö. Reseminnen från Ceylon.
33516: ROSSUM, MATTHIAS VAN. - Werkers van de wereld. Globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800.
33648: ROSSUM, MATTHIAS VAN. - Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC.
22448: ROTHERMUND, DIETMAR. - Asian trade and European expansion in the age of mercantilism.
33901: ROUD, F.C. - Petites étrennes morales, offertes à la jeunesse Neerlandaise.
29536: ROUFFAER, G(ERRIT) P(IETER). - Een brutaal plagiaat.
9420: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. - Julie ou la nouvelle Héloïse. Lettres de deux amants.
11181: ROUX DE ROCHELLE, (JEAN BAPTISTE GASPARD). - Etats-Unis d'Amérique.
35775: ROUX, CHARLES CONSTANT FRANÇOIS MARIE LE. - Expeditie naar het Nassau-Gebergte in Centraal Noord Nieuw Guinea. Beknopt voorloopig verslag van een tocht naar den Kauwerawetstam in het van Reesgebergte met eenige gegevens omtrent land en volk en een woordenlijst.
5797: ROUX, C.C.F.M. LE. - De bergpapoea's van Nieuw Guinea en hun woongebied.
8359: ROY, PIERRE GEORGES. - Les monuments commémoratifs de la province de Québec.
24351: ROY, A. LE. - Die Religion der Naturvölker. Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von G. Klerlein.
32563: RUBY, ROBERT H. & JOHN A. BROWN. - Indian slavery in the Pacific Northwest. With a foreword by Jay Miller.
35458: RUDOLPH, WOLFGANG. - Segelboote der Deutschen Ostseeküste.
36120: RUETE, EMILY. - Herinneringen van een Arabische prinses. Vertaald door Tinke Davids. Nawoord Annegret Nippa.
30736: RUGGENBERG, ROB. - Slavenhaler.
19815: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - Waerachtigh verhael, van de schrickelijcke aerdbevinge/ nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17. February des jaers 1674, voorgevallen, in/ en ontrent de Eylanden van Amboina .... Gedruckt naer de copye van Batavia, 1675. Herdruk verzorgd door W. Buijze.
28039: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - The Ambonese curiosity cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M. Beekman.
35414: RUSSEL, MARGARITA. - Willem van de Velde de Jonge. Het IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw.
26965: RUSSEL, M(ICHAEL). - Palestina, of Het Heilige Land, van de vroegste tot op den tegenwoordigen tijd. Op geschiedkundige waarheid, volgens de meest geloofwaardige reizigers gegrond; benevens een beknopt overzigt van de aardrijkskunde, land- en plaatsbeschrijving; alsmede van de geschiedenis des Joodschen volks, de kruistogten en van de letterkunde en godsdienst der oude Hebreeën. Naar het Hoogduitsch van A. Diezmann.
30585: RUSSELL-WOOD, A.J.R. - Fidalgos and philanthropists. The Santa Casa da Misericórdia of Bahia, 1550-1755.
33546: RUSSIA. - ZEE-TRACTAAT, tusschen haar Rusch keyzerlyke majesteit en zyne koninglyke majesteit van Denemarken en Noorwegen, tot standhouding der vryheid van de neutrale koopvaardy-scheepvaart, geslooten tot Coppenhagen .. 1780. En waarin zyn koningl. majesteit van Zweeden, nevens .. de heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, deel genomen hebben en toegetreeden zyn, respectivelyk geteekend te St. Petersburg .. 1781.
33329: RUSSIA. - Memorie van den Russischen envoyé tot een gemeensaam concert tusschen de neutraale mogendheeden over de sekerheid en vryheid der weederzydsche commercie en navigatie ..
29506: RUTGERS, F(REDERIK) L(ODEWIJK). - Levensbericht van Mr. L.W.C. Keuchenius.
35628: RUTGERS, FREDERIK LODEWIJK. - Idenburg en de Sarekat islam in 1913.
4799: RUTTEN, L.M.R. (ED.). - Science in the Netherlands East Indies.
3729: RUYTER, MICHIEL ADRIAANSZ. DE. - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665. Uitgegeven door P. Verhoog en L. Koelmans.
33171: SABLONIÈRE, MARGRIT DE. (RED.). - Negerverhalen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
22062: SACHSE, JULIUS FRIEDRICH. - Justus Falckner mystic and scholar. Devout pietist in Germany, hermit on the Wissahickon, missionary on the Hudson. A bi-centennial memorial.
31554: SADLER, WESLEY. - Untangled. New Guinea pidgin. A course of study.
28918: SADOLETO, JACOPO. - De bello suscipiendo contra Turcas ad Ludovicum regem Galliarum oratio.
23807: SAHAGUN, BERNARDINO DE. - Gliederung des alt-aztekischen Volks in Familie, Stand und Beruf. Aus dem aztekischen Urtext übersetzt und erläutert von L. Schultze Jena.
23772: SAHAGUN, BERNARDINO DE. - Wahrsagerei, Himmelskunde und Kalender der alten Azteken. Aus dem aztekischen Urtext übersetzt und erläutert von L. Schultze Jena.
5081: SAHER, HERBERT VON. - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
31474: SAKURAI, TADAYOSHI. - Human bullets. A soldier's story of Port Arthur. With an introduction by count Okuma. Translated by Masujiro Honda. Edited by Alice Mabel Bacon.
21677: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
21657: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat van't Duitsche keizerryk in't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche, en Nederrynsche Kreitsen in't byzonder. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch.
21656: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat van Rusland, Zweden, Denemarken en Noorwegen: als mede van de landen onder de Noord Pool gelegen, en van de Groenlandsche visschery. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door Matthias van Goch.
5378: SALMON, THOMAS. - Tegenwoordige staat van de koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham. Als mede van het eigentlyke India, of het ryk van den Groten Mogol, en van Malabar, Kormandel, en het eiland Ceilon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch. 2e druk.
21574: SALMON, THOMAS. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Spanje en Portugal. Behelzende eene beschryving van de gelegenheid dier ryken .. vaart op de Oost- en Westindien; de natuurlyke historie, enz.
6311: SAMBERG, JAN WILLEM. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirma. De geschiedenis eener handelskerk.
29470: SANDENBERGH MATTHIESSEN, C(LEMENS). - Het koloniaal vraagstuk van het uur, met eenige stellingen nader toegelicht.
35434: SANDERS, JAN. - The man with the can. With an introduction by Tonie and Valmai Holt.
16324: SANDICK, RUDOLF ADRIAAN VAN. - Leed en lief uit Bantam. 2e druk.
28940: SANDT, MAX VAN DE. - Een plantersleven. De Indische jaren van Constant van de Sandt en Bernardine Moormann (1897-1952).
33658: SANDYS, (GEORGE). - Voyagien, behelsende een historie van de oorspronckelijcke ende tegenwoordige standt des Turcksen rijcks: hare wetten/ regeeringe/ politie/ krijghs-macht/ hooven van justitie/ ende koophandel. Als mede, van Egypten .. Neffens een beschrijvinge van het H. Landt .. Eyndelyck, Italien beschreven met hare nabuerighe eylanden; als Cyprus/ Creta/ Malta/ Sicilia/ de Aolische eylanden; van Roomen/ Venetien/ Napels/ Syracusa/ Mesena/ Aetna/ Scylla/ ende Charybdis/ etc. Uyt 't Engels vertaelt door J. G(lazemaker).
28643: SANSOVINO, FRANCESCO. - Historia universale dell origine guerre et imperio de Turchi. Raccolta, & in diversi luoghi di nuovo ampliata, … Con le querre successe in Persia, in Ongaria, in Transilvania, Valchia, sino l’anno 1600.
6313: SANTEN, HANS WALTHER VAN. - De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Gujarat en Hindostan, 1620-1660.
19082: SANTEN, HANS WALTHER VAN. - VOC-dienaar in India. Geleynssen de Jongh in het land van de Groot-Mogul.
35244: SAS, JAN. - Historisch verhael van de voyagie der Hollanderen met dry schepen gedaen naer de Oost-Indien/ onder het beleydt van den admirael Steven vander Hagen. In den jare 1599 ende volghende. Beschreven door Jan Sas vander Goude. Daer by ghevoecht is de voyagie van twee Achins-vaerders, onder het beleyt van Cornelis Pietersz, ende Guiljam Senegal. Gedaen inden jaere 1600 ende 1601. Item: extract uyt het journael van den admirael Jacob Heemskerckx voyagie, ghedaen inden jaere 1601 &c. ghehouden by Reyer Cornelisz stierman op den vice-admirael. Alles waerdich om te lesen.
15698: SCALLIET, MARIE-ODETTE. - Antoine Payen. Peintre des Indes Orientales. Vie et écrits d'un artiste du XIXe siècle (1792-1853).
22069: SCALLIET, M.O., K. VAN BRAKEL, D. VAN DUUREN, J. TEN KATE. - Pictures from the tropics. Paintings by Western artists during the Dutch colonial period in Indonesia.
29654: SCHAAP, DICK. - Onrust. Het Nederlandse duivelseiland.
26823: SCHÄDLER, K.F. - Afrikanische Kunst in Deutschen Privat-Sammlungen. - African art in private German collections. - L'art Africain dans les collections privées Allemandes.
26863: SCHÄDLER, K.F. - Keramik aus Schwarz-Afrika und Alt-Amerika. Die Sammlung Hans Wolf - Zürich. Ceramics from Black-Africa and Ancient America. The Hans Wolf Collection - Zurich. Céramique de l'Afrique Noire et d'Amérique Précolumbienne. La Collection Hans Wolf-Zurich.
21741: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Jan Pieterszoon Coen. Rede.
28879: SCHAEPS, J., K. VAN OMMEN, A. VROLIJK. (RED.). - Oostersche weelde. De Oriënt in westerse kunst en cultuur. Met een keuze uit de verzamelingen van de Leidse Universiteitsbibliotheek.
3734: SCHAGEN, ADRIAEN. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656. Uitgegeven door C.E. Warnsinck-Delprat.
32836: SCHAIK, AD VAN. - Sri Lanka. Een dictionnaire amoureux. Reisboek.
35013: SCHAPERA, I. (ED.). - Western civilization and the natives of South Africa. Studies in culture contact.
8916: SCHEBESTA, PAUL. - Among Congo pigmies. Translated from the German by Gerald Griffin.
35469: SCHEEPVAARTMUSEUM. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Provisional catalogue of exhibits with descriptive notes.
35447: SCHEEPVAARTMUSEUM. - Klassieke schepenweekend 1992.
36301: SCHELFHOUT, CHARLES EMMANUEL. - De Gerlache. Drie generaties van Poolverkenners. Voorwoord door Alfred van der Essen.
16686: SCHELTEMA, JOHANN FRIEDRICH. - Monumental Java.
14512: SCHELTEMA, JACOBUS. - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II, in 1588.
28892: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - John Company. Translated and with an introduction by Fr. van Rosevelt. Edited, with notes by E.M. Beekman.
35366: SCHENK, PIETER. - Nova et accuata tabula sedis belli in regno Hungariae. Accedunt cetera regna, Sclavonia, Croatia, Bosnia et Servia, ut et princip septimotium.
33540: SCHEURLEER, DANIEL FRANÇOIS. - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen.
26168: SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN. - Slavernij en dienstbaarheid, hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen.
13392: SCHIELAND. - PUBLICATIE over den lande en bailliuwschappen van Schieland, op het verronselen en verzenden na elders van zeevarend volk, alhier thuis horende.
24685: SCHILLINGS, C(ARL) G(EORG). - Mit Blitzlicht und Büchse im Zauber des Eleléscho. 11. Auflage.
20880: SCHILLINGS, C(ARL) G(EORG). - With flashlight and rifle. A record of hunting adventures and of studies in wild life on equatorial East Africa. Translated by Fr. Whyte, with an introduction by H.H. Johnston.
11088: SCHILTKAMP, JACOB ADRIAAN. - De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van de West-Indische Compagnie (voor Suriname en de Nederlandse Antillen tot het jaar 1964).
7238: SCHILTKAMP, J.A. & J.TH. DE SMIDT. - Plakaten, ordonnantiën en andere wetten, uitgevaardigd in Suriname 1667-1816. Deel I 1667-1761. Uitgegeven door J.Th. de Smidt met medewerking van T. van der Lee.
27358: SCHMALENBACH, W. - African art.
26840: SCHMALENBACH, W. (HRSG.). - Afrikanische Kunst aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf. Mit Beiträgen von E. Castelli, Fr. Neyt, etc. Nachwort von Monique Barbier-Mueller.
29201: SCHMALHAUSEN, H(ENRI) E(DUARD) B(ENNO). - Twee onderwerpen van actueel belang op koloniaal gebied. I. Europeesch- en inlandsch bestuur. II. Een uitstapje op belastinggebied.
24103: SCHMELTZ, J.D.E. - Ethnographische musea in Midden-Europa. Verslag eener studiereis 19 Mei - 31 Juli 1895.
24277: SCHMIDT, W. UND W. KOPPERS. - Völker und Kulturen. Teil I: Gesellschaft und Wirtschaft der Völker.
34306: SCHMITT, EBERHARD & THOMAS BECK. (HRSG.). - Vergleichende europäische Überseegeschichte.
6186: SCHMITT, E., TH. SCHLEICH AND TH. BECK (HRSG.). - Kaufleute als Kolonialherren: Die Handelswelt der Niederländer vom Kap der Guten Hoffnung bis Nagasaki 1600-1800.
6188: SCHMITZ, J.P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op dienaren van de Ver. Oost-Ind. Compagnie voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
31402: SCHNEIDER, L.A. - A madman of Ch'u. The Chinese myth of loyalty and dissent.
539: SCHNITGER, F.M. - Forgotten kingdoms in Sumatra. With contributions by C. von Fürer-Haimendorf and G.L. Tichelman. Reprint.
34551: SCHOEMAN, KAREL. (ED.). - Griqua records: the Philippolis captaincy, 1825-1861. Compiled and edited.
31933: SCHOKKENBROEK, J.C.A. & J. TER BRUGGEN. (RED.). - Kapers & piraten. Schurken of helden ?
30825: SCHOKKENBROEK, JOOST C.A. - Harpoeniers en robbenjagers. Nederlandse walvisvaart en zeehondenjacht in de 19de eeuw.
20797: SCHOKKENBROEK, J.C.A. & C.E. ZONNEVYLLE-HEYNING. - Kunst op het water. Nederlandse scheepssier 1650-1850.
33502: SCHOKKENBROEK, JOOST C.A. - Trying-out. An anatomy of Dutch whaling and sealing in the nineteenth century, 1815-1885.
35498: SCHOL, JACOB. - Uit de zeilvaarttijd. Herinneringen van kapitein Jacob Schol (1897-1989).
35415: SCHOLL, LARS U. - Hans Bohrdt. Marinemaler des Kaisers.
10072: SCHOLTE, LEONORA R. - Een vreemdelinge in een vreemd land. Met een inleiding van Rudolf van Reest.
34645: SCHOMBURGK, ROBERT HERMANN. - The Guiana travels of Robert Schomburgk 1835-1844. Edited by Peter Rivière.
28391: SCHÖNBERG, RUDOLF. - Schepen op rivier en zee met de etsnaald vastgelegd. Ingeleid door Geert Aaber.
19085: SCHONKEN, F.TH. - De oorsprong der Kaapsch-Hollandsche volksoverleveringen. Naar het handschrift gewijzigd en, met gebruikmaking van S. de Jong's vertaling uit het Duitsch, uitgegeven door D. Fuldauer.
35856: SCHOOLPLATE. - - Gummi & Pfeffer.
35857: SCHOOLPLATE. - - Tabak.
19458: SCHOPPERT, PETER. - Java style. With the collaboration of Soedarmadki Damais.
11283: SCHOUTE, D. - De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië.
33444: SCHOUTEN, WOUTER. - Mr. Wouter Schouten van Haerlem.
29029: SCHOUTEN, WOUTER. - Oost-Indische voyagie, vervattende veel voorname voorvallen en ongemeene vreemde geschiedenissen/ bloedige zee- en landt-gevechten tegen de Portugeesen en Makassaren, belegering/ bestorming en verovering van veel voorname steden en kasteelen. Mitsgaders een curieuse beschrijving der voornaemste landen, eylanden, koninckrijcken en steden in Oost-Indien; haar wetten, zeden, godsdiensten, costuymen, drachten, dieren, vruchten en planten. Als oock sijn seer gevaerlijcke wederom-reyse naer't vaderlandt/ daer in een bysondere harde ontmoetinge met d'Engelsche oorloghs-vloot/ soo in Bergen Noorwegen/ als in de Noord-Zee.
2700: SCHOUTEN, MARIA JOHANNA CHRISTINA. - Leadership and social mobility in a Southeast Asian society. Minahasa, 1677-1983.
32694: SCHOUTEN, MARIA JOHANNA CHRISTINA. - Minahasan metamorphoses. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society, c.1680-1983.
26291: SCHOUTEN, WOUTER. - De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten (1676). (Intergrale hertaling en annotatie van) Michael Breet. Met medewerking (en Inleiding) van Marijke Barend-van Haeften.
36245: SCHOUTEN, WOUTER. - Reys-togten, naar en door Oost-Indien, in welke, de voornaamste landen, koningryken, steden, eilanden, bergen en rivieren, met haare eigenschappen, beneffens de wetten, godsdienst, zeden en dragten der inwoonders, en wat verder zoo van dieren, vrugten, en planten, aanmerkelyks in die gewesten is; naauwkeurig word beschreven .3e druk.
31985: SCHOUTEN, JOOST. - Beschrijvinge van de regeeringe, macht, religie, costuymen, traffijcquen, ende andere remercquable saecken, des coninghrijcks Siam. Gestelt inden jaere 1636 door Joost Schouten, directeur weghens de geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie aldaer.
31986: SCHRAM, WYBRANT. - Journael ende verhael/ vande Oost-Indische reyse .. Uytgevaren met een vloot van 9 schepen, den May 1626. Met een beschriivinghe van den see-slach/ die hy gheslagen heeft met den vermaerden see-roover Claes Compaen. Item: Oost-Indische reyse/ ghedaen by Seyger de Rechteren, kranck-besoecker.. uytghevaren onder .. Jacob Speckx, den 25 Januarius 1629 ..
33808: SCHRAM, VOLKHARD. - Volkhard Schram, vice-admiraal van Holland en West-Vriesland, onder den zee-raad van West-Vriesland en't Noorderquartier.
6315: SCHREUDER, JAN. - Memoir.. delivered to his successor Lubbert Jan Baron van Eck on March 17, 1762. Translated from the original by E. Reimers.
22572: SCHRIEKE, B.J.O. (ED.). - The effect of western influence on native civilisations in the Malay Archipelago.
30518: SCHROEDER, LEOPOLD VON. - Indiens Literatur und Cultur in historischer Entwicklung. Ein Cyklus von fünfzig Vorlesungen zugleich als Handbuch der Indischen Literaturgeschichte, nebst zahlreichen, in Deutscher Uebersetzung mitgetheilten Proben aus Indischen Schriftwerken.
31519: SCHROO, H. - De lotgevallen van een Indisch stuivertje. Oorspronkelijke verhalen voor school en huis in Nederlandsch Oost-Indië. Eerste bundel.
28262: SCHUBERT, GOTTHILF HEINRICH. - Reise in das Morgenland in den Jahren 1836 und 1837. Neue Auflage.
716: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns Amerika. Brazilië: 1624-1654.
33380: SCHULZ, E(DURAD) W(ILHELM). - Reise in das gelobte Land.
17329: SCHUSTER, DAVID. - Mahomets und Türcken Grewel/ Vorgestellt durch eine kurtze historische Entwerffung/ so viel desselbigen an sein Mahomets selbst eygener Person/ abschewlichen Lehr/ seinen Nachfolgern an Mord/ Regiment/ Lehr und Glauben sich befindet: woraus das Ottomanische Reich ensprungen .. Wie der Türckische Hoff an Amptleuthen und officiren bestellt ... Wie lang dieser Mahometisch und Turckische Grewel etwan annoch wehren solle. Alles dem gemeinen Teutschen Mann zum besten ..
25777: SCHUTTE, G.J. (RED.). - Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
33429: SCHUTTE, GERRIT. (RED.). - Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder ! Brieven van de Groninger familie Fockens in de Oost, 1748-1783.
34770: SCHUURMAN, JOHZ (JAN ALBERT). - Een woord van ernst en liefde ter gelegenheid van het 250jarig bestaan van Batavia.
16613: SCHUVER, JUAN MARIA. - Travels in North East Africa 1880-1883. Edited by Wendy James, Gerd Baumann and Douglas H. Johnson.
11555: SCHUYLER, EUGENE. - Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja.
31608: SCHWARZ, J.A.T. & N. ADRIANI. - Het verhaal van den gulzigaard in het Tontemboansch, Sangireesch en Bare'e. Tekst, vertaling en aanteekeningen.
12397: SCHWARZ, J.A.T. - Tontemboansche teksten: Vertaling (en) Aanteekeningen.
21472: SCHWARZ, FRANZ VON. - Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker. Nach fünfzehnjährigem Aufenthalt in Turkestan.
36025: SCHWARZ, FRANZ VON. - Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker. Nach fünfzehnjährigem Aufenthalt in Turkestan.
36338: SCHWATKA, FREDERICK. - The search for Franklin. A narrative of the American expedition under lieutenent Schwatka, 1879 to 1880.
36267: SCOTT, ROBERT FALCON. - Scott's last expedition. Vol. I. Being the journals of Captain R.F. Scott. Vol. II. Being the reports of the journeys & the scientific work undertaken by E.A. Wilson and the surviving members of the expedition. Arranged by Leonard Huxley. With a preface by Clements Markham.
25520: SCOTT, KENNETH. (ED.). - Records of the Chancery Court Province and State of New York. Guardianships 1691-1815.
22476: SCOTT, DAVID. - The correspondence of David Scott, director and chairman of the East India Company, relating to Indian affairs 1787-1805. Edited by C.H. Philips.
25571: SCOTT, KENNETH & JAMES A. OWRE. - Genealogical data from inventories of New York estates 1666-1825.
13675: SCRIVERIUS, PETRUS & FRANS VAN MIERIS. - Chronyk van Holland, van den klerk uit de laage landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als van den uitgever (Frans van Mieris).
35483: SEGERS, YVES. - De laatste scheepswerf van Baasrode.
35492: SEGERS, YVES. - Inventaris van het archief van de scheepswerf Van Damme (1826-1954) en van de familie Van Damme (1767-1972) (bewaard in het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen).
35421: SEGHERS, M. & R. DE BOCK. - Schepen op de Schelde. Binnenvaarttuigen en vissersschepen op de Schelde omstreeks 1900. 4e uitgave.
31888: SÉGUIN, LISBETH GOOCH. - Walks in Algiers and its surroundings. A new edition.
26834: SEGY, L. - African sculpture speaks. (3rd edition).
35176: SEIPEL, WILFRIED. (HRSG.). - Die Entdeckung der Welt. Die Welt der Entdeckungen. Österreichische Forscher, Sammler, Abenteuer.
32539: SELBERG, E(DUARD). - Reis naar Java en bezoek op het eiland Madura; vrij vertaald, naar het Hoogduitsch door W.L. de Sturler.
4841: SELL, HANS JOACHIM. - Der schlimme Tod bei den Völkern Indonesiens.
34321: SELOSOEMARDJAN. - Social changes in Jogjakarta.
21771: SELYNS, HENRICUS. - Records of Domine Henricus Selyns of New York 1686-7. With notes and remarks by Garret Abeel written a century later 1791-2.
31974: SEMARANG. - (KOLONIALE) TENTOONSTELLING SEMARANG 1914 - SCHLIEPER-PAVILJOEN.
31540: SEMMELINK, J. - Geschiedenis der cholera in Oost-Indië vóór 1817.
33381: SENDEN, G(ERHARD) H(EINRICH) VAN. - Het Heilige Land op mededeelingen uit eene reis naar het Oosten, gedaan in de jaren 1849 en 1850, in gezelschap van .. prinses Marianne der Nederlanden. Na diens overlijden voortgezet en uitgegeven door G(erhard) H(endericus) van Senden.
6564: SETUBAL, P. - Johan Maurits van Nassau (o principe de Nassau). Historische roman uit den tijd der Hollandsche bezetting van Brazilië. Vertaling uit het Portugeesch van R. Schreuder en J. Slauerhoff.
23071: SEYFRIED, JOHANN HEINRICH. - Türckische Gross-Macht/ Türckisches Prahl-sacht/ und Türckisches Hab-Acht: oder Türckische Reichs-Beschreibung/ Zusamt den Gewinn und Verlust/ auf Christlich- und Türckischer Seiten/ was sich/ seit Anno 1683. bis zu Anfang des 1687sten Jahrs, für herzliche Siege und Eroberungen/ unterschieslicher Städte/ Landschafften/ und berühmter Vestungen.. zugetragen. Alles nervös und lesswürdig/ dem Curiösen Liebhaber zur Belustigung verabfasset/ in Acht sonderbaren Theilen.
7128: SHACKLETON, LADY & HUGH ROBERT MILL. - Shackletons's leven en reizen. Vertaald door A. Moresco.
34095: SHAPERO, BERNARD. - Vintage photographic panoramas 1850-1950. Edited by Roland Belgrave.
35449: SHAPERO, BERNARD. - Blueback charts. Introduction by Daniel Crouch.
15129: SHARPE, SAMUEL. - The early history of Egypt, from the old testament, Herodotus, Manetho, and the hieroglyphical inscriptions.
31475: SHAW, GLENN. - Osaka sketches.
26869: SHAW, TH. - Excavation at Dawu. Report on an excavation in a Mound at Dawu, Akuapim, Ghana.
33533: SHELVOCKE, GEORGE. - A voyage round the world by the way of the great South Sea, perform'd in the years 1719, 20, 21, 22, in the Speedwell of London, of 24 guns and 100 men, (under His Majesty's commission to cruize on the Spaniards in the late war with the Spanish crown) till she was cast away on the island of Juan Fernandes, in May 1720, and afterwards continu'd in the Reccvery (sic), the Jesus Maria and Sacra Familia, etc.
32561: SHEPHERD, V.A. & H. MCD. BECKLES. - Caribbean slavery in the Atlantic world. A student reader.
34442: SHEPPARD, MUBIN. - Taman Indera. A royal pleasure ground. Malay decorative arts and pastimes.
20272: SHERWOOD, LORENZO. - Remarks on the course of the slaveholders' conspiracy against democratic government.
34863: LONG THIEN SHIH. - Calendar for 1991.
4619: DUTCH SHIPPING. - DE NEDERLANDSCHE SCHEEPVAART. DUTCH SHIPPING.
32877: SHIRLEY, RODNEY. - Courtiers and cannibals, angels and amazons. The art of the decorative cartographic titlepage. (1470-1870).
28468: SHORTO, RUSSELL. - Nieuw-Amsterdam. Eiland in het hart van de wereld.
22997: SIBETH, ACHIM. - Living with ancestors. The Batak. Peoples of the island of Sumatra. With contributions by Uli Kozok and Juara R. Ginting.
13212: SICILY. - - TRACTAAT VAN COMMERCIE, tusschen sijne majesteit den koning der beide Sicilien en de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden &c.
26827: SIEBER, R., D. NEWTON, M.D. COE. - African, Pacific, and Pre-Columbian art in the Indiana University Art Museum.
11804: KAEMPFER / VON SIEBOLD. - Gedenkschrift Engelbert Kaempfer (1651-1716) (und) Philipp Franz von Siebold (1796-1866). Ergänzt durch eine Darstellung der deutschen Japanologie.
16244: SIEBOLD, PHILIPP FRANZ VON. - Philipp Franz von Siebold. A contribution to the study of the historical relations between Japan and the Netherlands.
19534: SIEBOLD, PHILIPP FRANZ VON. - 200 YEARS SIEBOLD FAMILY. An exhibition.
6249: SIGMOND, J.P. & L.H. ZUIDERBAAN. - Nederlanders ontdekken Australië. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
33234: SIGMOND, J.P. - Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw.
35436: SIGSBEE FISCHER, KATRINA & ALEX. A. HURST. - Anton Otto Fischer. Marine artist. His life and work.
12896: SIJPESTEIJN, C(ORNELIS) A(SCANIUS) VAN. - Beschrijving van Suriname, historisch-, geographisch- en statistisch overzigt, uit officiele bronnen bijeengebracht.
1211: SIJPESTEIJN, C(ORNELIS) A(SCANIUS) VAN. - Mr. Jan Mauricius, gouverneur-generaal van Suriname, van 1742 tot 1751.
30806: SIJPESTEIJN, CORNELIS ASCANIUS VAN. - Mr. Jan Jacob Mauricius, gouverneur-generaal van Suriname, van 1742 tot 1751.
14736: SILLEMAN, DANIEL & LOURENS THYSZ. - Ongeluckig, of droevigh verhaal van't schip De Gouden Buys. Een Enkhuizer VOC-schip strandt bij zuidelijk Afrika. Ingeleid en van commentaar voorzien door Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp.
241: SILVA, R.K. DE & W.G.M. BEUMER. - Illustrations and views of Dutch Ceylon 1602-1796. A comprehensive work of pictorial reference with selected eye-witness accounts.
20467: SILVER, TIMOTHY. - A new face on the countryside. Indians, colonists, and slaves in South Atlantic forests, 1500-1800.
32461: SIMONIN, LOUIS. - Le grand-ouest des États-Unis. Les pionniers et les peaux-rouges, les colons du Pacifique. Nouvelle édition, revue et augmentée.
34561: SINGAPORE. - The land transport of Singapore from the early times to the present. Revised edition.
7184: SINGLETON, ESTHER. - Dutch New York.
27720: SINT NICOLAAS, E., D. BULL, G. RENDA. - De Ambassadeur, de Sultan en de Kunstenaar. Op audiëntie in Istanbul.
34733: SINT NICOLAAS, EVELINE. - Shackles and bonds. Suriname and the Netherlands since 1600.
34732: SINT NICOLAAS, EVELINE. - Ketens en banden. Suriname en Nederland sinds 1600.
24969: SIRELIUS, UUNO TAAVI. - Über die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern. Eine vergleichende ethnographische Untersuchung.
4843: SIRKS, M.J. - Indisch natuuronderzoek. Een beknopte geschiedenis van de beoefening der natuurwetenschappen in de Nederlandsche koloniën.
18837: SIWERTZ, SIGFRID. - Unter dem Gluthimmel der Tropen. Durch die Südsee, Fidschi, Sumatra, Australien usw.
13271: SKELTON, R.A. - Explorers' maps. Chapters in the cartographic record of geographical discovery.
35203: SKENE, JAMES HENRY. - The Danubian Principalities, the Frontier Lands of the Christian and the Turk. By a British resident of twenty years in the East. 3rd edition.
31064: SLAVERY - - Abolition of the slave trade.
23130: SLAVERY - - ONTWERP TOT VRIJLATING DER NEGER-SLAVEN, ONDER VEREENIGING VAN ALLER BELANGEN. Amsterdam, S.J. Prins, 1842. Facsimile edition.
33306: SLEIGH, DAN & PIET WESTRA. - De opstand op het slavenschip Meermin.
32259: SLIGGERS, B.C. & M.H. BESSELINK. (RED.). - Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850.
10255: SLIGGERS, B.C. & A.A. WERTHEIM. (RED.). - 'Op het strand gesmeten'. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust.
27606: SLINGER, E.W. (ED.). - Cape Town's 100 years of progress. A century of local government.
10326: SLOT, B.J. - Abel Tasman and the discovery of New Zealand.
29706: SMELIK, J.C., C.M. HOGENSTIJN, W.J.M. JANSSEN. - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1851-1856).
4081: SMET, P(IERRE) J(EAN). DE. - Missien van den Orégon en reizen naer de rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasca en Sascatshawin in 1845-46. Uit het Fransch.
6800: SMIDT, J.TH. DE, T. VAN DER LEE. (RED.). - Publikaties en andere wetten betrekking hebbende op St.Maarten, St.Eustatius, Saba 1648/81-1816.
35882: SMISSAERT, M.A.P. - Two autograph letters by M.A.P. Smissaert to Mr. De Bruyn Tromp in Amsterdam,
35835: SMIT, LUCIENNE. - Arie Smit, a painter’s life in the tropics.
16930: SMITH, J.J. - Guide to the Botanic Gardens, Buitenzorg.
29111: SMITH, GEORGE L. - Religion and trade in New Netherland. Dutch origins and American development.
1729: SMITH, WILLIAM. - Collection choisi des voyages autour du monde et dans les contrée les plus curieuses du globe, depuis Christophe Colomb jusqu'a nos jours.
31358: SMITH, R.J. - China's cultural heritage. The Ch'ing dynasty, 1644-1912.
20281: SMITH, WILLIAM HENRY. - A political history of slavery. Being an account of the slavery controversy from the earliest agitations in the eighteenth century to the close of the reconstruction period in America. With an introduction by Whitelaw Reid. Volume I.
20592: SMITH KIPP, R. - The early years of a Dutch colonial mission. The Karo Field (North Sumatra 1889-1904).
7979: SMITH, H. MAYNARD. - Frank Bishop of Zanzibar. Life of Frank Weston, D.D. 1871-1924.
31742: SMITH, MATTHEW HALE. - Sunshine and shadow in New York.
3554: SMITH, JEROME VAN CROWNINSHIELD. - Turkey and the Turks. 2nd edition.
8139: SMITH, G. BARNETT. - Canada: its rise and progress.
32117: SMITH, MARK M. - Debating slavery. Economy and society in the antebellum American South.
33767: SMITH, ANNA H. - The spread of printing. Eastern hemisphere: South Africa.
36177: SMITH, RICHARD E. - Die Mission auf Trinidad. (Aus dem Franssösisschen).
16407: SMITS, C. (RED.). - Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.
1521: SNELLEN, MAURITS. - De Nederlandsche Pool-Expeditie 1882-83. Uitgegeven door .. B.J.B. Volck.
31373: SNELLGROVE, D.L. (ED.). - The image of the Buddha.
21073: SNODGRASS, (JOHN JAMES). - Narrative of the Burmese war, detailing the operations of major-general Archibald Campbell's army, from its landing at Rangoon in May 1824, to the conclusion of a treaty of peace at Yandaboo, in February 1826.
24408: SNOEK, KEES. - Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E. du Perron op Java. Met medewerking van T. Timmers.
3080: SNOEK, K. - De Indische jaren van E. du Perron.
35921: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Aanteekeningen over islam en folklore in West- en Midden-Java. Uit het reisjournaal van C. Snouck Hurgronje. Medegedeeld door Ph.S. van Ronkel.
29856: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Verspreide geschriften.
21671: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - De Atjèhers. Uitgegeven op last van de regeering.
5643: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Het Gajoland en zijne bewoners.
2462: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN. - Ambtelijke adviezen 1889-1936. Uitgegeven door Emile Gobée en Cornelis Adriaanse.
26164: HAKLUYT SOCIETY. - First series. Volume 3-5, 7-12, 14-18, 20-35, 38-42, 44-99. London, 1848-1898. 91 volumes (53 in reprint by Burt Franklin). - (Missing volume 6,13,19,36,37,43 and 100 (last volume). Second Series. Volume 1-190 (all published). London, 1899- 2000. 190 volumes (10 in reprint by Kraus). Third Series. Volume 1-14, 19-20, 22-25. London, 1999-2012. 20 volumes.
30433: SOEDARPO, MINARSIH. - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinneringen van een Indonesische vrouw 1924-1952.
4117: SOEKARNO. - Atlas Indonesia untuk madrasah permulaan kelas V-VI-VII.
29558: SOERAJA. - Proefstation Oost - Java.
28963: SOITER, MELCHIOR. - De bello Pannonico, per illustrissimum principem dominum ac dominum Fridericum Comitem Palatinum Rheni Bavariaeque ducem perque optimum, adversus Soleymannum Turcarem Tyrannum & Amyram…. Item strategemation ac rerum turcicarum epithome …. Item de Turcarem militaribus magistrattibus.
34775: SOL, E(DUARD) P(ETER) C(AREL). - Beroep op het Nederlandsche volk ter beëindiging van de Tjiomas-zaak.
29152: SOL, E(DUARD) P(ETER) C(AREL). - Openbare geheimen. Indie's tegenwoordige toestand.
34821: SOLC, VACLAV. - Swords and daggers of Indonesia.
15717: SOLIS Y RIVADENEYRA, ANTONIO DE. - Histoire de la conquête du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne. Par Fernand Cortez. Traduit de l'Espagnol de Antoine de Solis.
35963: SOLLEWIJN GELPKE, J.H.F. - Johanne Keyts. In 1678 de eerste Europese bezoeker van de Argunibaai in Nova Guinea.
35960: SOLLEWIJN GELPKE, J.H.F. - Afonso de Albuquerque's pre-Portuguese 'Javanese' map, partially reconstructed from Francisco Rodrigues' book.
35967: SOLLEWIJN GELPKE, J.H.F. - The report of Miguel Roxo de Brito of his voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram.
35874: SURAKARTA - SOLO. - AUTOGRAPH ALBUM OF JOHANNA IN SOLO.
15953: SOMER, JAN. - Zee en landt reyse, gedaen naer de Levante, als Italien, Candien, Cypres, Egypten, Rhodes, Archipelago, Turckyen: en wederom door Duytslant. Waer in veele aenmerckens waerdige saken verhaelt worden. Desen tweden druck vermeerdert met de maniere van leven, gods-dienst, ceremonien, wetten, en krijghs-handel der Turcken, en hoe wreet sy met de slaven handelen. Beschreven door een Christen slaaf, die 13 jaar aldaer ghevangen heeft geweest.
34541: SOMERVILLE, WILLIAM. - Narrative of his journeys to the Eastern Cape frontier and to Lattakoe 1799-1802. With a bibliographical introduction and a historical introduction and notes by Edna and Frank Bradlow.
3893: SØRENSEN, JON. - Fridtjof Nansen sage. Geautoriseerde vertaling van Agnes Röntgen.
35599: SOTHEBY'S. - - Indonesian paintings.
31707: SOUMAROCOW, ALEXANDRE. - Théatre tragique. Traduit du Russe par Manuel-Léonard Pappadopoulo.
19796: SPAANDERMAN, MAARTEN. - De wereldreizen van de brik 'Doesborgh' 1869-1872 en van de brik 'Accra' 1873-1875. Met toelichtingen door .. H. Hazelhoff Roelfzema.
15183: SPAANS-VAN DER BIJL, T. - Tot betere tijden ? Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959), rubberplanter op Sumatra.
29994: SPANDUGINO, THEODORO. - I commentari di Theodoro Spandugino Cantacuscino Gentilhuomo Constinopolitano, dell 'origine de principi Turchi, & de' costumi di quella natione.
35526: SPANDUGINO, THEODORO. - Beschreibung der kaiserlichen Statt Constantinopel derselben gegendt/ gelegenhait/ Erbawung und bewonung: Dergleichen der Türcken ursprung/ anfang/ jr Regierung: wie das Hauss Ottomani darzu kommen/ und von ainem auf den anndern erwachsen ist: Auch aines yeden besonnder begangne fürnemlichste thaten/ bis auf den yetzt regierenden Solyman/ Des selben Hofhaltung/ Frawenzimmer/ Räten/ Dienern/ Hauptleuten, Provisionern, Kriegsleuten, und derselben aller Besö, vom minsten bis zum maisten/ Besatzung unnd Regierung aller seiner Reich/ und Land, wie die seinen und grenitzen/ seine Einkommen und was/ darauf geet, usw. Auss Italianischen verteütscht.
20515: SPANJAARD, HELENA G. - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit.
33762: SPEAR, PERCIVAL. - Master of Bengal. Clive and his India.
33452: RYTUIGEN & SPEELJACHTEN. - J.A.C. Hissinck, hoofdgaarder van den impost op de karossen/ kalessen/ overdekte en opene wagens/ chaisen/ karren/ sleeden en rypaarden/ mitsgaders de speeljagten/ veld-schuiten/ speel-schuiten / chaloupen en alderhande vaartuigen/ die tot eigen vermaak ofte gerief gehouden en gebruykt worden, met de tiende verhooging van dien, over Amsterdam, Amstelland, Rietwyk en Rietwykeroort, ingegaan primo January 1777.
10071: SPEELMAN, CORNELIS. - - Journael of kort verhael van't begin, voortgangh en eynde des oorloghs tusschen den koningh en verdere regeeringe van Macassar, en de Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagni, in de jaren 1666/1667/1668 en 1669 voor gevallen. Vertoonende de heerlijcke overwinninge der voornoemde Compagnie tegen het Macassers Rijck: onder het manhaft beleyt van .. Cornelis Speelman, oud-gouverneur van de kust Choromandel, etc. Als mede des selfs articulen van vrede.
17293: SPEISER, FELIX. - Südsee/Urwald/Kannibalen. Reisen in den Neuen Hebriden und Santa-Cruz-Inseln. 2. durchgesehene Auflage.
1758: SPEKE, JOHN HANNING. - Les sources du Nil. Journal de voyage. Traduit de l'Anglais, avec autorisation de l'auteur par E.D. Forgues. 3me édition.
31322: SPENCE, J.D. - God's Chinese son. The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan.
9638: SPENCER, EDMUND. - Travels in Circassia, Krim-Tartary, etc. , including a steam voyage down the Danube, from Vienna to Constantinople, and round the Black Sea. 3rd edition.
34242: SPEYK, JAN CAREL JOSEPHUS VAN. - - Plegtstatige lijkvaart van het stoffelijk overschot van Jan Carel Josephus van Speyk .. plaats gehad hebbende te Amsterdam, op vrijdag den 4den mei 1832. - Plegtige opening der groote sluis van het Ooster-dok voor Amsterdam, waardoor het eerste korvetschip, gebouwd ter loffelijker nagedachtenis van den te vroeg gesneuvelden jeugdigen held, Jan Carel Josephus van Speyk, is gevoerd, op zaturdag den 5den mei 1832.
33268: SPEYK, JAN CAREL JOSEPHUS VAN. - Tranen, toegeweid van alle ware Nederlanders, aan onze nooit te vergetene held, J.C.J. van Speijk, ridder der Militaire Willems Order, en Kommanadnt op de Kannoneerboot, No.2 voor Antwerpen.
33252: SPEYK, JAN CAREL JOSEPHUS VAN. - Het overrompelen der boot van Van Speyk. - Het springen der boot van Van Speyk.
12681: SPIER, JO. - Uit en thuis. Reisschetsen.
35845: SPIER, JO. - Oost.
35866: SPIER, JO. - Calendar for 1935.
15825: SPIES, F.J. DU T. - 'N Nederlander in diens van die Oranje-Vrystaat. Uit die nagelate papiere van Dr. Hendrik P.N. Muller, oud-konsul-generaal van die Oranje-Vrystaat.
20533: SPIES, MARIJKE. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
6177: SPILBERGEN, JORIS VAN. - De reis door Straat Magelhaes naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617. Uitgegeven door R. Posthumus Meyjes.
35241: SPILBERGEN, JORIS VAN. - 't Historiael journael/ van de voyagie ghedaen met drie schepen/ ghenaemt den Ram, Schaep, ende het Lam, ghevaeren uyt Zeelandt, van der stadt Camp-Vere, naer d'Oost-Indien, onder 't beleyt van admirael Joris van Spilbergen, gedaen in de jaren 1601,1602,1603 ende 1604.
25143: SPILBERGEN, JORIS VAN. - Historisch journael vande voyage ghedaen met ses schepen, uytghereed zijnde door de .. Oost-Indische Compaignie .. omme te varen door de Strate Magallanes naer de Molucques .. Onder 't gebiedt van .. Joris van Spilbergen. Als mede de Australische navigatie, ontdekt door Jacob le Maire in den jaere 1615,1616,1617. Amsterdam, 1646. Reprint.
34252: SPILBERGEN, JORIS VAN & JACOB LE MAIRE. - Oost ende West-Indische spiegel der 2 leste navigatien, ghedaen inden jaeren 1614.15.16.17 ende 18. daer in vertoont woort in wat gestalt Joris van Speilbergen door de Magellanes de werelt rontom geseylt heeft, met eenighe battalien so te water als te lant, ende 2 historien de een van Oost ende de ander van West-Indien, het ghetal der forten, soldaten, schepen. ende gheschut. Met de Australische navigatien, van Jacob le Maire, die int suyden door een nieuwe Streat ghepasseert is, met veel wonders so landen, volcken, ende natien, haer ontmoet zijn ...
7125: SPINOZA CATELLA JESSURUN, J. - Kiliaen van Rensselaer van 1623 tot 1636.
27303: SPRINGER, NORMAN. - Het bloedschip.
31491: SPROSTON, JOHN GLENDY. - A private journal of John Glendy Sproston U.S.N. Edited by Shio Sakanishi. With a new foreword by G.A. Lensen.
19836: SPRUIT, RUUD. - Kunstenaars op Bali. W.O.J. Nieuwenkamp, Rudolf Bonnet, Walter Spies, Willem Hofker, A.J. Le Majeur en Arie Smit.
9928: SPRUIT, R. - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de westerse schilderkunst. Indonesian impressions. Oriental themes in western painting.
20602: SPRUIT, RUUD. - Kaiyó-maru. (Japanese warship built in Dordrecht in 1865).
243: SPRUIT, RUUD. - J.P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC.
245: SPRUIT, RUUD. - Het land van de sultans. Maleisië en het kolonialisme.
1943: STADEN, HANS. - De voorname scheeps-togten van Jan Staden van Homburg in Hessen na Brazil, gedaan anno 1547 en 1549. Bevattende des selves wonderbaarlijke en gevaarlijke bejegeningen; gevangenis onder de menschen-eeters, seldsame gevallen, nette beschrijving van Brazil, soo des lands, als der menschen, dieren, gewassen, etc. Nu eerst uyt 't Hoogduytsch vertaald.
25698: STAHEL, GEROLD. - Verslag van een dienstreis naar Centraal-Amerika, 1 februari - 2 april 1923 ('met het oog op de plannen voor het hervatten der bacovencultuur in Suriname').
36249: STAMPERIUS, J. - Drie jaren in het ijs. De Noordpooltocht door Fridtjof Nansen.
32772: STANFORD, WALTER. - The reminiscences of Sir Walter Stanford, 1850-1929. Edited with introduction & footnotes by J.W. Macquarrie.
34298: STANLEY, HENRY MORTON. - In Afrikas donkere wildernissen. Tochten, ontdekkingen en ontmoetingen, opsporing van, en terugkeer met Emin Pacha.
11891: STANLEY, HENRY MORTON. - In darkest Africa or the quest, rescue, and retreat of Emin, governor of Equatoria.
31719: STANLEY, HENRY MORTON. - Mijne zwarte metgezellen en hunne zonderlinge verhalen. Naar het Engelsch door Johs. Dyserinck.
32281: STANLEY, HENRY MORTON. - Caricature portrait.
6251: STAPEL, F.W. - De Oostindische Compagnie en Australië. 2e druk.
4859: STAPEL, F.W. (RED.). - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
4858: STAPEL, F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
4351: STAPEL, F.W. - Cornelis Janszoon Speelman.
33721: STAPEL, F.W. - De Vereenigde Oostindische Compagnie in de groote oorlogen der XVIIde eeuw. Rede.
7819: STAPEL, F.W. - De gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en woord.
10676: STAPEL, F.W. - Het Bongaais verdrag. (De vestiging der Nederlanders op Makassar).
19043: STAPELKAMP, HERMAN. - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine.
6650: STARK, ELIAS. - Uit Indië, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden.
36376: JAN STAVAST. - Jan Stavast Reeks. Spannende avontuurlijke verhalen van echten durf en ondernemingsgeest.
35792: STAVEREN, J.A. VAN. - De Rokka's van Midden-Flores.
27409: STAVORINUS, J(OHAN) S(PLINTER). - Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop naar Batavia, Bantam, Bengalen, enz. gedaan in de jaaren 1768 tot 1771. Gevolgd van eenige belangrijke aanmerkingen over den aart, gewoonten, levenswijze, godsdienstplegtigheden en koophandel der volken in die gewesten.
11923: STEAD, ALFRED. - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten. Vertaald onder toezicht en met een inleiding van H. Kern.
17749: STEDMAN, JOHN GABRIEL. - Poste de Magdenberg sur la Tempaty-crique.
28894: STEDMAN, JOHN GABRIEL. - Narrative of a five years' expedition against the revolted negroes of Surinam (in Guiana on the Wild Coast of South America. From the year 1772 to the year 1777). Transcribed for the first time from the original 1790 manuscript. Edited, and with an introduction and notes, by R. Price & S. Price.
10723: STEEDLY, M.M. - Hanging without a rope. Narrative experience in colonial and postcolonial Karoland.
14122: STEENBRINK, KAREL ADRIAAN. - Pesantren, Madrasah, Sekolah. Recente ontwikkelingen in Indonesisch Islamondericht.
31765: STEENHUIS, J.F. - De geologische literatuur over of van belang voor Nederlandsch-Guyana (Suriname) en de Nederlandsche Westindische eilanden.
13368: STEENIS, C.G.G.J. VAN. - The mountain flora of Java containing 57 plates with pictures of 456 species of flowering plants native in the mountains of Java made from living specimens in colours.
28844: STEEVENS, GEORGE WARRINGTON. - With the conquering Turk. Confessions of a Bashi-Bazouk.
34316: STEIN VAN GOLLENNESSE, JULIUS VAN. - Memoir of Julius Stein van Gollennesse, Governor of Ceylon 1743-1751 for his successor Gerrit Joan Vreeland 28th February, 1751. Translated and edited with an introduction and notes by Sinnappah Arasaratnam.
25650: STEKELENBURG, H.A.V.M. VAN. - Landverhuizing als regionaal verschijnsel. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880.
35040: STELLENBOSCH. - Stellenbosch 1679-1929.
609: STELLER, K.G.F. & W.E. AEBERSOLD. - Sangirees-Nederlands woordenboek met Nederlands-Sangirees register.
33809: STELLINGWERF, AUGUSTUS. - Augustus Stellingwerf, eerste l. admir. van Frieslandt.
16371: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Met een voorwoord van H.A. Höweler.
6344: STELLINGWERFF, J. - De diepe wateren van Nagasaki. Nederlands-Japanse betrekkingen sedert de stichting van Deshima. - J. VRIEZE. (Red.). Komo-jin, roodharige vreemdelingen op Deshima. Nagasaki prenten en schilderingen uit de 18e en 19e eeuw. (Catalogus van de tentoonstelling).
4861: STELLWAGEN, A.W. - Van en naar Indië. Valentijns 1e en 2e uit- en thuisreis, voorafgegaan door Busken Huets studie over François Valentyn. Opnieuw uitgegeven.
32415: STÉNUIT, ROBERT. - Treasures of the Armada. Translated by Fr. Barker.
31375: STENZ, GEORG MARIA. - Beiträge zur Volkskunde Süd-Schantungs. Herausgegeben und eingeleitet von A.Conrady.
29322: STERLING, DOROTHY. - Ahead of her time. Abby Kelly and the politics of anti-slavery.
32370: STERLING, TH. & G.H.T. KIMBLE. - Ontdekkingen in Afrika.
6192: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
33966: STEVENS, HARM. - Gepeperd verleden. Indonesië en Nederland sinds 1600.
33967: STEVENS, HARM. - Bitter spice. Indonesia and the Netherlands from 1600.
22508: STEVENS, HARM. - Dutch enterprise and the VOC. 1602-1799.
19513: STEVENS, HARM. - De VOC in bedrijf. 1602-1799.
12107: STEVENS, THEODOOR. - Van der Capellen's koloniale ambitie op Java. Economisch beleid in een stagnerende conjunctuur 1816-1826.
31440: STEVENSON, ELIZABETH. - Lafcadio Hearn.
18223: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - The beach of Falesá. Introduction by H.E. Bates.
20202: STEWART, ALVAN. - A legal argument before the Supreme Court of the State of New Jersey, at the May term, 1845, at Trenton, for the deliverance of 4,000 persons from bondage.
34815: JAN PIETERSZOON COEN STICHTING. - Stichtingsacte houdende de statuten van de Jan Pieterszoon Coen Stichting & Verslag van de werkzaamheden .. over het jaar 1935, 1936
4863: STIKKER, D.U. - Jhr.Mr.Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een kenschets.
28923: STIPRIAAN, ALEX VAN. - Surinaams contrast. Roofbouw en overleven in een Caraïbische plantage-economie, 1750-1863.
35450: STOBART, JOHN & FRANK O. BRAYNARD. - American maritime paintings of John Stobart. Foreword by Frank O. Braynard.
35614: STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN. - Catalogue d'une collection de pamphlets ayant rapport à l'histoire, le commerce, les guerres par terre et par mer des Pay Bas. 5e partie: Pamphlets historique publiés pendant 1673-1766. Avec supplement: Angeleterre, Allemagne, Framce, Suède, etc. En vente aux prix marqués.
35615: STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN. - Catalogue de pamphlets et d'estampes concernant les traités de paix conclus avce les Pays-Bas dépuis 1576-1815. Publié à l'occasion de l'ouverture solonelle du 'Palais de la Paix'. En vente aux prix marqués.
13249: STODDARD, JOHN L. - Lectures. Volume VI: Berlin, Vienna, St. Petersburg, Moscow.
21156: STOKES, (ISAAC NEWTON PHELPS). - The iconography of Manhattan Island 1498-1909. Compiled from original sources. N.Y., 1915-28. Reprint.
6194: STOKRAM, ANDRIES. - Korte beschryvinghe van de ongeluckige wederom-reyse van het schip Aernhem (.. onder het gebiedt van Arnoudt de Vlamingh van Oudtshoorn). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.J. Schneiders.
12696: STOKRAM, ANDRIES. - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper en Ludian Schaling.
4869: STOLK, ANDRIES ANTONIUS HENRICUS. - Organisatie der rijkseenheid. Koloniale Raad - Raad Overzee - Imperiale Raad.
33128: STOLL, HEINRICH WILHELM. - Bilder aus dem altgriechischen Leben. 2. Auflage.
35602: STOMMEL, HENRY. - Lost islands. The story of islands that have vanished from nautical charts. With a forword by G.S. Ritchie.
31284: STONE, ALBERT HENDRIX & J.HAMMOND REED. - Historic Lushan. The Kuling Mountains.
6588: STOPPELAAR, J.H. DE. - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog.
33250: SHIPS IN A STORM. - (A sinking ship in a rough sea).
25758: STOTT, ANNETTE. - Holland Mania, the unknown Dutch period in American art and culture. (1880-1920).
19847: STOWE, HARRIET BEECHER. - A key to Uncle Tom's cabin; presenting the original facts and documents upon which the story is founded. Together with corroborative statements verifying the truth of the work. 2nd edition.
36158: STOWEL, WILLIAM HENRY.& D. WILSON. - History of the Puritans in England, and the Pilgrim Fathers.
13770: STRAATEN, H.S. VAN DER. - Maurits de Braziliaan. Het levensverhaal van Johan Maurits van Nassau-Siegen, stichter van het Mauritshuis, gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië, stadhouder van Kleef 1604-1679.
11246: STRAUBE, HELMUT. - Westkuschitische Völker Süd-Äthiopiens. Mit einem Beitrag von W. Schulz-Weidner. With an 'English Summary'.
35765: STRESEMANN, E. - Religiöse Geschichte auf Seran.
35204: STRUVE, JOHANN CHRISTOPH GUSTAV VON. - Voyage en Krimée. Suivi de la relation de l Ambassade envoyee de Pétersbourg à Constantinople en 1793. Publié par un jeune Russe, attaché à cette Ambassade. Traduit de l’Allemand par L.A. Delamarre.
20265: STUART, MOSES. - Conscience and the constitution with remarks on the recent speech of Daniel Webster in the Senate of the United States on the subject of slavery.
32540: STUERS, (HUBERT JOSEPH JEAN LAMBERT DE). - De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra. Uitgegeven door P.J. Veth.
15273: STULEMEYER, J.E. - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren.
5016: STURLER, JACQUES EDUARD DE. - Het grondgebied van Nederlandsch Oost-Indië in verband met de tractaten met Spanje, Engeland en Portugal.
32212: STURLER, WILLEM LOUIS DE. - Algemeene opmerkingen aangaande de tinmijnen van Bangka.
29251: STURLER, WILLEM LOUIS DE. - Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden.
29217: STURLER, WILLEM LOUIS DE. - Voorlezing over den innerlijken rijkdom onzer Oost-Indische bezittingen, in verband met den oorprong en den aard der zedelijke en maatschappelijke gesteldheid der bevolking van die gewesten.
6964: STUTTERHEIM, W.F. - Cultuurgeschiedenis van Java in beeld.
5012: STUTTERHEIM, W.F. - Rama-legenden und Rama-Reliefs in Indonesien.
10332: STUTTERHEIM, W.F. - Pictorial history of civilization in Java. Translated by A.C. Winter-Keen.
27130: STÜWE, FRIEDRICH. - Die Handelszüge der Araber unter den Abbassiden durch Afrika, Asien und Osteuropa. Berlin, 1836. Nachdruck.
33282: STUYCK, RAFAEL. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart.
32: SUCHANOW, VALENTIN. - De tocht van de 'Krassin'. Het authentieke verhaal van de avonturen der hulp-expeditie, welke werd uitgerust ter redding van de verongelukte 'Italia'-bemanning. Uit het Russisch vertaald door Siegfried van Praag.
29454: SUERMONDT, G. , H. HOPE LOUDON. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Toegelicht. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Het advys der Kamer van Koophandel te Batavia, de 'Oud-Koopman', enz. wederlegd.
34429: SUKARNO. - Dibawah bendera revolusi.
34262: TIPO SULTAN. - Les fils du sultan se rendent. Le major général Baird ordonne que le Sultan paroisse, on l' informe qu'il n'est point dans le palais, mais que ses deux fils son prêts à se rendre. Alors le major Allen y entre et peu après en sort avec les deux princes, qui le général sont reçus avec tous les témoignages possibles de bonté et d'humanité.
34009: SUMATRA. - Gouvernement Sumatra's Westkust. Padangsche Beneden & Bovenlanden. Opgenomen in 1894-1899.
34003: BATAK - SUMATRA. - Booklet printed in Batak characters.
14717: BATAK - SUMATRA. - De Bataks op weg. (Met inleiding van Waldemar Stöhr).
5647: SUMATRA. - SUMATRA'S WESTKUST IN BEELD.
34806: SUMBA. - Leven en dood op Sumba. Life and death on Sumba.
31133: SUMMERS, JAMES. - The rudiments of the Chinese language, with dialogues, exercises, and a vocabulary.
30919: SUMTER, A, A. SENS, M. DE KONINCK, E. DE VRIES. (R - K'ranti !. De Surinaamse pers 1774-2008.
5386: SUPOMO, S. - Arjunawijaya. A kakawin of Mpu Tantular.
35177: SURABAYA. - Gemeente Soerabaja. Schaal 1 : 10.000.
25084: SURET-CANALE, JEAN. - Afrique noire occidentale et centrale. Géographie - civilisations - histoire. Préface de Jean Dresch.
14760: SURINAME. - FOTOGRAFIE IN SURINAME 1839 - 1939. Photography in Surinam 1839 - 1939. Redactie Anneke Groeneveld, Steven Wachlin, a.o.
34491: SURINAME. - Suriname. Indianendorp. - Indiaansche kinderen.
33670: SURINAME. - Politie station Onoribo. - Stroomversnelling in de Boven Nickerie
34493: SURINAME. - Suriname. Gezicht op Bergendal.
36184: SURINAME. - Garnizoen te Suriname. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) FRANCISCUS ARMANDRIS CAROLUS DUMONTIER.
17569: SURINAME. - SAMENGEVATTE VERORDENINGEN EN RESOLUTIËN BETREKKING HEBBENDE OP DE GOUDINDUSTRIE IN SURINEME benevens de verordening omtrent de heffing van in- en uitvoerrechten.
33671: SURINAME. - Een goud placer.
33672: SURINAME. - Een bananenveld. - Een plantklaar terrein.
35673: SURINAME. - Gouvernements blad der kolonie van Suriname 1816-1835.
35675: SURINAME. - Gouvernements blad (der kolonie van Suriname) 1855.
34499: SURINAME. - Bill of exchange. Wisselbrief vrijkopen slaven van Suriname (so-called compensation payment).
31797: SURINAME. - Geneeskundige Dienst. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) HUBERT ARENT BAERT.
31091: SURINAME. - Geneeskundige Dienst te Suriname. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) FRANCISCUS ARMANDRIS CAROLUS DUMONTIER.
4595: SURJOMIHARDJO, ABDURRACHMAN. - The growth of - Pemekaran kota - Jakarta.
20985: SURVILLE, JEAN DE & GUILLAUME LABÉ. - The expedition of the St Jean-Baptiste to the Pacific 1769-1770. Translated and edited by John Dunmore.
19258: SUTHERLAND, HALLIDAY. - Southward journey.
34706: SUTRISNO, SULASTIN. - Surat-surat Kartini. Renungan tentang dan untuk bangsanya.
29318: SUTTON, JEAN. - Lords of the East. The East India Company and its ships (1600-1874).
35489: SUYK, K. - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders.
36381: SVERDRUP, OTTO NEUMANN. - Nytt land. Fyra år i polartrakterna
31177: SWANN GOODRICH, ANNE. - The Peking temple of the Eastern Peak. The Tung-yüeh Miao in Peking and its lore. Appendix: Description of the Tung-yüeh Miao of Peking in 1927 by Janet R. ten Broeck.
25101: SWEET, WILLIAM WARREN. - Religion in colonial America.
9316: SWELLENGREBEL, J.L. - Kerk en tempel op Bali. Met medewerking van Th.B.W.G. Gramberg en A.M.C. Gramberg - van der Hoeven.
34538: SWELLENGREBEL, HENDRIK. - Briefwisseling van Hendrik Swellengrebel Jr oor Kaapse sake 1778-1792. Uitgegee met inleiding en aantekeninge deur G.J. Schutte. Met 'n opsomming in Engels deur A.J. Böeseken, bygestaan deur H.M. Robertson.
4880: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen 1820-1970.
28840: SWERLING, BEVERLY. - Stad van dromen. (Roman over het begin van New York). (Vertaling H. Kooijman).
15862: SWITZAR, SIMON. - With Bauer in the East.
978: SYDOW, EMIL VON. - Handleiding tot de beoefening der algemene aardrijkskunde. Vertaald en bewerkt door Corstiaan de Jong. Met eene voorrede van D. Grothe.
22334: SZÉKELY-LULOFS, MADELON. - Rubber. (Roman uit Deli).
22866: SZÉKELY-LULOFS, MADELON. - Doekoen. (Roman). Bezorgd en ingeleid door O. Praamstra en G. Termorshuizen.
5648: SZÉKELY-LULOFS, MADELON. - De hongertocht. Ingeleid en toegelicht door Cock van den Wijngaard.
9155: TADEMA SPORRY, BOB & AUKE A. TADEMA. - Betoverend Bali.
18871: TALENS, JOHAN. - Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750).
34583: TAN, SUMIKO. - Streets of old Chinatown Singapore.
33090: TANG, DIRK J. - Slavernij. Een geschiedenis.
18487: TAPRELL DORLING, H. - Sea venturers of Britain. 'Taffrail'.
35369: TASMAN, ABEL JANSZOON. - Abel Janszoon Tasman. A bibliography.
31078: TASSO, TORQUATO. - Jerusalem delivered. An heroic poem, translated by John Hoole.
24155: WATER TAX. - NOTIFICATIE. De Raad van Financiën in het departement Holland, brengt bij deze ter kennisse .. dat ten einde de ordonnantie op het binnenlandsch last-, water-plaisier en passage-geld .. zijn aangesteld en beëedigd de navolgende scheeps-meters en yk-meesters ..
35419: TAYLOR, JAMES. - Marine painting. Images of sail, sea and shore. In association with the National Maritime Museum Greenwich.
1265: TAYLOR, JEAN GELMAN. - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië. (Vertaling Emile Henssen).
20623: TAYLOR, LAWRENCE J. - Dutchmen on the bay. The ethnohistory of a contractual community.
31612: TAYLOR, BAYARD. - A visit to India, China, and Japan, in the year 1853.
35961: TEENSTRA, B.N. - An unknown Portuguese text on Sumatra from 1582.
5912: TEEUW, A. - Modern Indonesian literature. First and second.
7798: TELJEUR, DIRK. - The symbolic system of the Giman of South Halmahera.
10239: TEMMINCK GROLL, C.L., W. VAN ALPHEN, E.A. - Curaçao Willemstad: City of monuments.
775: TEMMINCK GROLL, C.L., E.A. - De architektuur van Suriname 1667-1930.
13468: TEMPLE, WILLIAM. - Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche provintien. In't Engels beschreven door Willem Tempel .. Over-geset naer den tweeden druck, door den autheur verbetert en vermeerdert. Tot London, gedruckt by A. Maxwel, 1673. Na de copye ..
21093: TERMORSHUIZEN, GERARD. - P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
12566: TERMORSHUIZEN, GERARD. (RED.). - In de binnenlanden van Java. Vier negentiende-eeuwse reisverhalen.
36170: TERMORSHUIZEN, GERARD. - Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers 1905-1942. Met medewerking van Anneke Scholte.
23945: TERMORSHUIZEN, G. - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Met medewerking van A. Scholte.
6319: TERPSTRA, H. - De Nederlanders in Voor-Indië.
6320: TERPSTRA, H. - De factorij der Oostindische Compagnie te Patani (Malaysia).
15224: TERPSTRA, H. - Jacob van Neck. Amsterdams admiraal en regent.
6321: TERPSTRA, H. - De opkomst der westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië).
6200: TERPSTRA, H. - Insulinde. Nederland's verleden in het verre Oosten.
33700: TERPSTRA, H. - Compagniesonderwijs op Ceilon.
12250: TERRY, EDWARD. - Scheeps-togt na Oost-Indien, met een vloot van 5 scheepen. Gedaan in het jaar 1615. Verhalende een zee-slag tussen de Engelsse en een Portugysse kraak, omtrent het eyland Gazidia, ook de gelegenheyd deses eylands met den gods-dienst, aart, zeeden en kleeding deser volkeren. Mitsgaders een nette en naauw-keurige beschrijving van de staten van den Mogol .. Als mede de gods-dienst en zeeden der Mahometanen en heydenen, 't verbranden hunner wijven met de mannen .. en andere zeldsaamheeden. Nu alder-eerst uyt het Engels vertaalt.
8892: TERWEN-DE LOOS, J(EANNE). - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost. 17de-20ste eeuw. Catalogus. (Met inleiding van J. de Loos-Haaxman).
6201: TERWEN-DE LOOS, J(EANNE). - Het Nederlands koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandsche koloniën Indonesië en Ceylon.
4894: TERWOGT, WILHELMUS ALBERTUS. - Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië, aan het Nederlandsche volk verhaald.
2614: TEX, NICOLAAS JACOB DEN. - Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden. (Specimen historico-politicum inaugurale de Jacobo Hop, legato Batavo).
28398: THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. - The Virginians. A tale of the last century.
35032: THEAL, GEORGE MACCALL. - Belangrijke historische dokumenten verzameld in de Kaap kolonie en elders.
11112: THEAL, GEORGE MACCALL. - Willem Adriaan van der Stel and other historical sketches.
35027: THEAL, GEORGE MACCALL. - History of South Africa. Volume V: The Republics and native territories from 1854 to 1872.
35026: THEAL, GEORGE MACCALL. - History of South Africa. Volume IV: From the foundation of the European settlement to our own times (1834-1854).
23306: THEAL, GEORGE MACCALL. - Korte geschiedenis van Zuid-Afrika van 1486 tot 1835. 2e verbeterde en vermeerderde uitgaaf.
36137: THÉAULON, EMMANUEL & ARMAND D' ARTOIS. - De vrouwen-soldaten of de slecht verdedigde vesting. Vrolyk blyspel met zang. Naar het Fransch door De Quack en Falle.
79: THEUNISSEN, H., A. ABELMANN & W. MEULENKAMP. ( RED.). - Topkapi & Turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
29064: THEUNS-DE BOER, GERDA & SASKIA ASSER. - Isidore van Kinsbergen (1821-1905). Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indië. Photo pioneer and theatre maker in the Dutch East Indies.
31081: THIELMANN, MAX VON. - Journey in the Caucasus, Persia, and Turkey in Asia. Translated by Charles Heneage.
31364: THIEMANN, W. - China. Photographische Aufzeichnungen aus dem Jahren 1929-1936.
35936: THODEN VAN VELZEN, H.U.E. & W. VAN WETERING. - Affluence, deprivation and the flowering of Bush Negro religious movements.
20945: THOM, ALEXANDER. - Onderzoek naar den aard en koers der stormen in den Indischen Oceaan bezuiden de linie, ten einde derzelver oorsprong, uitgestrektheid ..en mede gepaard gaande verschijnselen te leeren kennen; met het praktisch doel om schepen in staat te stellen de nabijheid en betrekkelijke rigting der orkanen te kunnen bepalen. Uit het Engelsch vertaald door S. van Delden.
28752: THOMAS, THEODOOR. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het pachtstelsel op Java.
19966: THOMAS, WILLIAM HANNIBAL. - The American negro. What he was, what he is, and what he may become. A critical and practical discussion.
2151: (WILSON), THOMAS. - The knowledge and practice of christianity made easy to the meanest capacities: or, an essay towards an instruction for the Indians .. In twenty dialogues. 8th edition.
1561: THOMAS, MARIE SIMON. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
25294: (WILSON), THOMAS. - The knowledge and practice of christianity made easy to the meanest capacities: or, an essay towards an instruction for the Indians .. In twenty dialogues. 19th edition.
32121: THOMAS, HUGH. - The slave trade. The history of the Atlantic slave trade: 1440-1870.
13047: THOMAS, ROBERT (BAILEY). - The farmer's almanack calculated on a new and improved plan for the year 1845 .. fitted to the city of Boston, but will answer for the adjoining states..
13049: THOMAS, ROBERT (BAILEY). - The farmer's almanack calculated on a new and improved plan for the year 1843 .. fitted to the city of Boston, but will answer for the adjoining states.
33087: THOMAS, HUGH. - The slave trade. The history of the Atlantic slave trade: 1440-1870.
32769: THOMPSON, GEORGE. - Travels and adventures in Southern Africa. Edited, with notes by Vernon S. Forbes.
28902: THOMPSON, GEORGE. - Travels and adventures in Southern Africa. Comprising a view of the present state of the Cape Colony, with observations on the progress and prospects of the British emigrants. Second edition.
34991: THOMPSON, GEORGE. - Reizen en ontmoetingen in het zuiden van Afrika, behelzende een overzigt over den tegenwoordigen toestand dier kolonie; benevens eenige aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Britsche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch veraald.
33297: THOMSEN, THOMAS. - Albert Eckhout, ein niederländischen Maler und sein Gönner Moritz der Brasilianer. Ein Kulturbild aus dem 17. Jahrhundert. (Übersetzung von Lina Johnsson).
3518: THOMSON, GEORGE MALCOLM. - Sir Francis Drake.
14621: THOMSON, MARK A. - The Secretaries of State 1681-1782.
34534: THUNBERG, CARL PETER. - Travels at the Cape of Good Hope 1772-1775. Based on the English edition London 1793-1795. Edited by V.S. Forbes. Translation from the Swedish revised by J. & I. Rudner. Contributions to the foreword by I. Rudner & J. Rourke.
5117: TICHELMAN, G.L. (RED.). - Blanken op Borneo. Herinneringen van J.J. Meyer oud-resident der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo. Naverteld en van een inleiding voorzien.
31341: TIEFENSEE, FRANZ. - Wegweiser durch die chinesischen Höflichkeits-Formen. 3. Auflage.
6131: TIELE, PIETER ANTON. - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. (Amsterdam, 1867). Reprint.
31680: TIELE, PIETER ANTON. - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
34795: TILLEMA, HENDRIK FREERK. - 'Kromoblanda'. Over't vraagstuk van 'het wonen' in Kromo's groote land. Deel II.
14963: TILLEMA, H.F. - Doodenpalen, tiwah en lijkverbranding op Borneo.
33324: TIMM, WERNER. - Kapitänsbilder. Schiffporträts seit 1782.
34618: TIMMERS, JOHANNES. - Het journaal boek van Johannes Timmers, anno 1784. Lodewijk Wagenaar & Nel Klaversma bezorgers.
35736: TINAYRE, MARCELLE. - Notes d'une voyageuse en Turquie.
32774: TINDALL, JOSEPH. - The journal of Joseph Tindall, missionary in South West Africa 1839-55. Edited with introduction & footnotes by B.A. Tindall.
34185: TIRION, ISAAK. - Nieuwe kaart van de Noord Pool na de alderlaatste ontdekking int licht gebracht.
8347: TITSINGH, ISAAC. - The private correspondence of Isaac Titsingh. (1785-1811) - (1779-1812). Introduced and edited by Frank Lequin.
27942: TJIN, R. - Suriname onafhankelijk. Suriname free. Srefidensi Sranan.
11379: TJON SIE FAT, L.A. & G.J.C.M. VAN VLIET. - Philipp von Siebold. Zijn Japanse flora en fauna.
30723: GRENADA & TOBAGO. - Achste coupon. Op den 1. Mey 1782 zal door Mr. Hendrik vander Mey Justuszoon, als directeur eener negociatie van 275000,- op vier plantagien, in de eilanden Grenada en Tobago, tegen intrekking van dit coupon, betaald worden 50,- Hollandsch.
15800: TOBING, PHILIP LUMBAN. - The structure of the Toba-Batak belief in the High God.
8906: TOBLER, TITUS. - Bibliographia Geographica Palaestinae. Kritische Uebersicht gedruckter und ungedruckter Beschreibungen der Reisen ins Heilige Land. (Leipzig 1867). Reprint.
28864: TODD, JOHN. - California and its wonders. New edition, carefully revised and brought down to the present time.
7791: TOL, ROGER. - Een haan in oorlog. Toloqna arung labuaja. Een twintigste-eeuws Buginees heldendicht van de hand van I Mallaq Daéng Mabéla Arung Manajéng.
35953: TOL, ROGER, KEES VAN DIJK, GREG ACCIAIOLI. (ED.). - Authority and enterprise among the peoples of South Sulawesi.
36358: TOLLENS, (HENDRIK). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 13e druk.
7842: TOLLENS, (HENDRIK). - L' hivernage des Hollandais a la Nouvelle-Zemble, 1596 - 1597. Traduit .. par Auguste Clavareau. 3. édition.
16380: TOLLENS, (HENDRIK). - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597. Met een inleiding van C.G.N. de Vooys.
36357: TOLLENS, (HENDRIK). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 11e druk.
36359: TOLLENS, (HENDRIK). - De oerwintering der Hollanders op Nova Sembla, in de jirren 1596 en 1597. Forfryske fen H.G. van der Veen.
31071: TOLLENS, HENDRIK. - The Hollanders in Nova Zembla (1596-1597). An Arctic poem. Translated from the Dutch by Daniel van Pelt. With a preface and an historical introduction by S.R. van Campen. Including notes.
32916: TOLLENS, HENDRIK. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla. Gedicht.
36355: TOLLENS, (HENDRIK). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 9e druk.
36354: TOLLENS, (HENDRIK). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 8e druk.
36356: TOLLENS, (HENDRIK). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 10e druk.
16355: TON. - Herinneringen aan het Diëng-plateau. Penkrabbels.
34838: TONG TONG. - Tong Tong. Het enige Indische blad in Nederland (ter wereld). Jaargang II,13 - XX,12.
35986: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers. 2nd edition.
35906: TOORN, J.L. VAN DER. - De geschiedenis van soetan Manangkérang. Een Maleische legende.
28168: TOORN, J.L. VAN DER, L.K. HARMSEN. - Peladjaran berhitoeng terkarang oleh kadoea kami. Kitab jang katiga. Tjitakan jang kadoea kali.
5679: TOORN, J(OHANNES) L(UDOVICUS) VAN DER. - Minangkabausche spraakkunst.
20456: TOR, JOOST FREDERIK. - Per koets naar Constantinopel. De gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785. Bezorgd door J. Schmidt.
32428: TORNÖE, J.KR. - Norsemen before Columbus. Early American history.
30852: TOSARI. - Views of the Netherlands India. Series Tosari.
35224: TOTT, (FRANÇOIS DE). - Mémoires sur les Turcs et les Tartares.
11690: TOUWEN-BOUWSMA, CORNELIA. - Staat, Islam en lokale leiders in West Madura, Indonesië. Een historisch-antropologische studie.
30850: CAPE TOWN. - - CAPE TOWN AND SUBURBS.
30961: CAPE TOWN. - - THE CITY OF CAPE TOWN. OFFICIAL GUIDE. Third edition. Authorized by the Council of the City of Cape Town.
7255: TRAA, A. VAN. - Suriname 1900-1940.
36203: TRAVEL. - HET BOEK DER REIZEN EN ONTDEKKINGEN. Tochten, avonturen en reisverhalen uit alle werelddeelen door de beroemdste reizigers. Verzameld en uitgegeven voor het Nederlandsche volk. Deel III.
36240: PEACE TREATY. - Tractaet van commercie, navigatie ende marine, gemaeckt/ geslooten ende vastgestelt tot Nimegen den thienden Augusti 1678/ tusschen .. Vranckrijck ter eenre/ ende .. Staten Generael der Vereenighde Nederlanden/ ter andere zyde.
35338: TRICAUD, ANTHELME. - Campagnes de Monsieur le Prince Eugène en Hongrie, et des Vénitiens dans la Morée.
11139: TRICHT, B. VAN. - Levende antiquiteiten in West Java.
34161: TROELSTRA, ANNE S. - A Bibliography of natural history travel narratives. Editor and bibliographical assistance Cis van Heertum.
28285: TROMP, CORNELIS. - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp Lieutenent Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner bondgenooten oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene volkeren gevoerd.
29577: TROMP, CORNELIS. - Dit 's Tromp, gewoon in storm of slag geen' dood te vreezen, waar de eer, ten dienst van't land, hem riep op't waterveld. O lot ! dat men ons speelt, moest deeze kreegle held een vrind van't woedendst hof, en Ruyter's vyand weezen !
34620: TROMP, CORNELIS. - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp Lieutenent Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner bondgenooten oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene volkeren gevoerd.
12091: TROOSTENBURG DE BRUIJN, C.A.L. VAN. - Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten.
11674: TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. VAN. - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795).
35094: TROTTER, ALYS FANE. - Old Cape colony. A chronicle of her men and houses from 1652 to 1806.
3901: TUBBERGEN, C.R. VAN. - Vleugels boven het eeuwige ijs. Het leven van R.E. Byrd.
31404: TUCHMAN, B.W. - Stilwell and the American experience in China, 1911-45. (Third printing).
33451: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot (van de Amerikaanse Andrew Doria vanaf St. Eustatius beantwoord). De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
34346: TULKENS, JOYCE. - Jan Pieterszoon Coen - de bedwinger van Indië.
31067: TUNIS. - COMPAGNIE TUNISIENNE FONCIÈRE, AGRICOLE & INDUSTRIELLE.
35747: TURKEY. - A Spahi. Member of the Ottoman irregular cavalry
35822: TURKEY. - Costume print depicting three standing men in traditional Turkish costume holding a long pipe, rifle and staff.
35746: TURKEY. - Picture of a man, in tradional clothing, carrying a large basket on his head (with bread ?) and a tripod standard in his hand. With an identical figure in the background.
33680: TURPIN, FRANÇOIS HENRI. - Histoire civile et naturelle du royaume de Siam, et des révolutions qui ont bouleversé cet empire jusqu'en 1770. Publiée par Turpin, sur des manuscrits qui lui ont été communiqués par l' évêque de Tabraca, vicaire apostolique de Siam, et autres missionnaires de ce royaume.
35802: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - Bataksch leesboek, bevattende stukken in het Tobasch, Mandailingsch en Dairisch. Stuk IV: Taalkundige aanteekeningen en bladwijzer, vertaalde stukken en inhoudsopgave.
30194: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - Eene aanvulling der Maleische woordenboeken.
30675: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - Een advokaat van den hoogleeraar Taco Roorda.
32135: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit brieven en documenten. Samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
30084: TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. - Vragen ter opheldering van Oud-Javaansche woorden.
36152: TWEEDIE, ALEX ETHEL BRILLIANA. - My legacy cruise (The peak year of my life). 2nd impression.
31989: TWIST, JOHAN VAN. - Generale beschrijvinghe van Indien, ende in't besonder van't coninckrijck van Guseratten, staende onder de beheersinge van den groot machtighen coninck Chaiahan: anders genaemt den grooten Mogor.
35841: UBBENS, JOP, LEO HAKS, GUUS MARIS. - Pierre Guillaume. Bali beaches II.
15370: UBBENS, JOB & CATHINKA HUIZING. - Le Mayeur painter traveller / schilder reiziger.
26260: UBICINI, (JEAN HENRI ABDOLONYME). - Letters on Turkey: an account of the religious, political, social, and commercial condition of the Ottoman empire; the reformed institutions, army, navy, etc. Translated from the French by Lady Easthope.
7257: UDEN MASMAN, H(ENDRIK). - Kort verslag van den zwaren brand te Paramaribo, hoofdplaats der kolonie Suriname, op den 21 januarij 1821 voorgevallen. Benevens eene kerkelijke redevoering, uitgesproken den eersten zondag na deze ramp.
14811: UHLENBECK, E.M. - A critical survey of studies on the languages of Java and Madura.
33094: UILDRIKS, (F)REDERICA J(OHANNA) VAN. - Beelden uit Nederlandsch Indië.
18595: UILKENS, J(AKOB) A(LBERT). - Een bezoek aan't paleis te Buitenzorg, in den jare 1900 en zooveel.
7818: ULLOA, ALFONSO DE - Historie/ ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten keyser Caerle de Vijfde van dien name. Inden welcken niet alleen beschreven en zijn de .. daden vanden selven Prince/ maer oock de merckelijckste saken die over alle de werelt/ insonderheyt inde Oost ende West-Indyen geschiet zijn. Eerstmael in Italiaensche tale beschreven.
36268: UMINSKI, WLADYSLAW. - Per luchtballon naar de Zuidpool. Naar het Fransch (vertaald) door S.J. Andriessen.
3723: UNGER, W.S. (RED.). - De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië 1598-1604.
28327: UNGER, W.S. - De resolutiën der Compagnie op Oost-Indië te Middelburg, 1601-1602.
16253: UNWIN, RAYNER. - Overwintering op Nova Zembla. Willem Barentsz en de expeditie om de Noord.
20178: URLIN, R. DENNY. - The churchman's life of Wesley.
35696: UTAGAWA, YOSHIKAZU. - Gaikokujin ifuku shitate no zu.
32604: UTOMO, KAMPTO. - De samenleving van spontane transmigranten in het gebied Way Sekampung (Lampung, Sumatra).
35709: UTZT, INGE. - Vom Segen eines festen Rockes. Frauen unterwegs.
35305: VAELCKEREN, JOHANN PIETER VON. - Wienn von Türcken belägert, von Christen entsezt. Das ist: kürtzliche Erzehl- und Beschreibung alles dessen was sich vor- in- und nach der grausamben Türckischen Belägerung der Kayserlichen Residentz Statt Wienn in Oesterreich Anno 1683 vom 6 Maii an biss 19 Septembris von Tag zu Tag denckwürdigs zugetragen. Erstlich in Lateinischer Sprach beschrieben.
34988: LE VAILLANT, FRANÇOIS. - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop, in de jaaren 1780 tot 1785, gedaan. Uit het Fransch door J.D. Pasteur.
2116: LE VAILLANT, FRANÇOIS. - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop, in de jaaren 1780 tot 1785, gedaan. Uit het Fransch door J.D. Pasteur.
28946: LE VAILLANT, FRANÇOIS. - Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1783, 84 et 85.
33496: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap de Hoede Hoop en van Mauritius.
34297: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Oud en nieuw Oost-Indien. Met aanteekeningen, volledige inhoudsregisters, chronologische lijsten, enz. uitgegeven door S. Keijzer.
6322: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Description of Ceylon. Translated and edited by Sinnappah Arasaratnam.
33198: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Gouverneurs Generaal van Nederlands Indië.
24014: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap de Goede Hoop en van Mauritius.
5380: VALK, J.W. VAN DER. - Beknopte handleiding om de Javaansche taal te leeren spreken. 4e druk.
33917: VALLAMBERT, SIMON DE. - M. Tullii ciceronis filii vita. Accessit Andreae Schotti, Cicero, pater, a calmmiss vindicatus. Cum praefatione Jo. Alberti Fabricii.
35731: VALON, ALEXIS DE. - Une année dans le Levant. Voyage en Sicile, en Grèce et en Turquie. 2me édition.
15621: VANCOUVER, GEORGE. - A voyage of discovery to the North Pacific Ocean and round the world 1791-1795. With an Introduction and Appendices. Edited by W. Kaye Lamb.
32666: VANDENBOSCH, A. - The Dutch East Indies. Its government, problems, and politics.
35288: VANEL, CLAUDE. - Histoire des troubles de Hongrie, depuis 1655 jusques à present. Avec le Siege de Neucheusel, & une relation exacte du combat de Gran, &c.
35334: VANOSSI, ANTONIO & FRANCISCUS EYL. - Decas Augusta seu lustrum geminum imperii Augustissimi Caroli VI. Cum accurata belli Turcici relatione dum authoritate, & consensu perillustris, consultissimi, & maginifci domini universitatis rectoris ..
28551: VANVUGT, EWALD. - Zwartboek van Nederland overzee. Wat iedere Nederlander moet weten.
31902: VANVUGT, EWALD. - Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe.
27356: VASUT, V. - African dance.
33164: VAUGHAN, MEGAN. - Creating the creole island. Slavery in eighteenth-century Mauritius.
31290: VAUGHAN, J.D. - The manners and customs of the Chinese of the Straits Settlements. With an introduction by W. Blythe.
7535: VEENENDAAL, A.J. - Matthijs Sloot. Een zeeman uit de achttiende eeuw ± 1719-1779.
33466: VEENENDAAL, JAN. - Aziatische kunst en de Nederlandse smaak.
7348: VEENHOVEN, WILLEM ADRIAAN. - Strijd om Deshima, een onderzoek naar de aanslagen van Amerikaanse, Engelse en Russische zijde op het Nederlandsche handelsmonopolie in Japan gedurende de periode 1800-1817.
7537: VEER, GERRIT DE. - Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het Noorden (1594-1597). Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber.
33046: VEER, GERRIT DE. - Hoedaanig de Hollanders in de jaaren 1596 en 1597 in Nova Zembla hebben overwintert.
4129: VEER, GERRIT DE. - Nova Zembla.
846: VEER, GERRIT DE. - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla. Vertaling, inleiding en annotatie: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
16367: VEER, GERRIT DE. - Waerachtige beschryvinghe van drie seylagien ter werelt noyt soo vreemt ghehoort drie jaren achter malcanderen deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria, na de coninckrijcken van Catthay ende China, so mede vande opdoeninghe vande Weygats, Nova Sembla, ende van 't landt op de 80 graden, dat men acht Groenlandt te zijn ... Amsterdam, Cornelis Claesz, 1599. Reprint.
7632: VEER, GERRIT DE. - Kort verhael van d'eerste schipvaerd der Hollandsche ende Zeeuwsche schepen by Noorden, Moscovien ende Tartarien om nae de Coningrijcken van Cathay ende China. Amsterdam, 1646. Reprint.
5960: VEER, PAUL VAN 'T. - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de 19e eeuw (D. van Hogendorp, Junghuhn, Van Hoëvell, Roorda van Eysinga, Kol).
23051: VEER, PAUL VAN 'T. - Het leven van Multatuli.
36235: VEER, GERRIT DE. - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla. Vertaling, inleiding en annotatie: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
34717: VEER, PAUL VAN 'T. - Daendels, maarschalk van Holland.
5655: VEER, PAUL VAN 'T. - De Atjeh-oorlog (1873-1942).
30632: VEERMAN, DIEDERIK. (RED.). - Tegenpolen. Op expeditie naar contrastrijke poolgebieden.
35417: VELDE, WILLEM VAN DE. - Willem van de Velde de Oude 1611-1693. Scheepstekenaar.
12789: VELDE, CHARLES WILLIAM MEREDITH VAN DE. - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven.
30743: VELDE, PAUL VAN DER. - Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809).
32495: VELDE, P. VAN DER & J.J. WITKAM. - Nederlands-Indië op papier. De wetenschappelijke beschrijving van de archipel door P.J. Veth (1814-1895) en enkele van zijn tijdgenoten in boeken, prenten, foto's, kaarten en brieven. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek.
30223: VELDE, PIETER VAN DE. (ED.). - Prehistoric Indonesia. A reader.
22232: VELDE, PAUL VAN DER. - Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië.
35701: VELDE, CHARLES WILLIAM MEREDITH VAN DE. - Batavia.
2306: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
35693: VELDINK, SUZANNE. - Louis Apol op Nova Zembla.
21539: VELDKAMP, ALBERT J. - In het kielzog van Willem Barentsz. Met het expeditieschip 'Plancius' naar het hoge Noorden.
33637: VELTKAMP, JOANNES. - Het journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764). Een scheepschirurgijn in dienst van de admiraliteit van Amsterdam. Tekst en hertaling Rosanne Baars.
35793: VELTMAN, T.J. - Nota over de geschiedenis van het landschap Pidië. (Sumatra).
26181: VELUWENKAMP, JAN WILLEM. - Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785.
26962: VENEMA, JANNY. - Beverwijck. A Dutch village on the American frontier, 1652-1664.
25577: VENEMA, JANNY. (ED.). - Deacon's accounts 1652-1674 First Dutch Reformed Church of Beverwyck/Albany, New York. Translated and edited.
31929: VENEMA, JANNY. - Kiliaen van Rensselaer (1586-1643). Designing a New World.
7395: VENEMA, JANNY. - Kinderen van weelde en armoede. Armoede en liefdadigheid in Beverwijck/Albany (c. 1650-c. 1700).
30826: VER HUELL, QUIRIJN MAURITS RUDOLPH. - Herinneringen aan een reis naar Oost-Indië. Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819. Bezorgd door Chris F. van Fraassen en Pieter Jan Klapwijk.
35632: VER-HUELL, H.C.A. - Memorie van den capitein ter zee Ver-Huell, met 's lands esquader in het jaar 1784/5 in Indië geweest zijnde.
35806: VERBEEK, R(OGIER) D(IEDERIK) M(ARIUS). - Oudhoudkundige kaart van Java.
33074: VERBEEK, R(OGIER) D(IEDERIK) M(ARIUS). - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van den tachtigsten verjaardag van R.D.M. Verbeek.
5676: VERBEEK, R(OGIER) D(IEDERIK) M(ARIUS). - Topographische en geologische beschrijving van een gedeelte van Sumatra's westkust.
34656: VERBEEK, R(OGIER) D(IEDERIK) M(ARIUS). - Topographische en geologische beschrijving van Zuid-Sumatra, bevattende de residentiën Benkoelen, Palembang en de Lampongsche districten.
35737: VERE, AUBREY DE. - Picturesque sketches of Greece and Turkey.
36363: VERGERS, PIETER. - Nova-Zembla. Een merkwaardige zeetocht onzer voorvaderen.
9335: VERGOUWEN, J.C. - The social organisation and customary law of the Toba-Batak of northern Sumatra. With a preface by J. Keuning.
6133: VERHEES-VAN MEER, J.TH.H. - De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713.
3738: VERHOEFF, PIETER WILLEMSZ. - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. Uitgegeven door M.E. van Opstall. Met inleiding, journaal en bijlagen.
31991: VERHOEFF, PIETER WILLEMSZ. - Journael ende verhael van alle het gene dat ghesien ende voor-ghevallen is op de reyse, gedaen door .. Pieter Willemsz. Verhoeven, admirael generael over 13 schepen, gaende naer de Oost-Indien, China, Philipines, ende byleggende rijcken, in den jare 1607 ende volgende.
35237: VERHOEFF, PIETER WILLEMSZ. - Journael ende verhael van alle het gene dat ghesien ende voor-ghevallen is op de reyse, gedaen door .. Pieter Willemsz. Verhoeven, admirael generael over 13 schepen, gaende naer de Oost-Indien, China, Philipines, ende byleggende rijcken, in den jare 1607 ende volgende.
15329: VERHOEVEN, GARRELT & PIET VERKRUIJSSE. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996. Met bijdragen van B.P.M. Dongelmans, M. Keblusek, H.W. de Kooker, M. van Lemel, T.L. van der Putten & V.D. Roeper. Met een voorwoord van E.K. Grootes.
33560: VERHOEVEN, GERRIT. - Anders reizen ? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750).
34138: VERHOOG, J.M. - Herinneringsliteratuur betreffende het Nederlandse militaire optreden te land in Indonesië 1945-1950.
1049: VERKERK PISTORIUS, A.W.P. - Ceylon. Indische volksbelangen.
14731: VERKUYLEN, C.M.F. - 'Schilderachtige ophelderingen'. Het gezagsherstel in Nederlands-Indië in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860).
36313: VERLINDEN, JOZEF. - Poolnacht. Adrien de Gerlache en de Belgica-expeditie.
36247: VERLINDEN, JOZEF. - Naar Antarctica. Belgen en Nederlanders op expeditie naar de Zuidpool.
33518: VERMAES, S.J. - Verslag van de gasontploffing in de mijn Loento I (Ombilin-kolenveld ter Sumatra's Westkust) op den 18en november 1896.
22119: VERNE, JULES. - Het boek der reizen en ontdekkingen. De zeereizen in de eerste helft der 19e eeuw. Vrij bewerkt door G.J. Dozy.
36370: VERNE, JULES. - Reizen en lotgevallen van kapitein Hatteras, de Engelschen aan de Noordpool.
36371: VERNE, JULES. - De ijs-sphinx.
36369: VERNE, JULES. - Een kapitein van vijftien jaar, in slavernij. Gevolgd door Een overwintering in het ijs.
32883: VERNET, CARLE & HORACE. - Deuxième suite de chevaux. Nr. 1-2.
21302: VERSCHUUR, G(ERRIT). - Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles.
25492: VERSTEEG, DINGMAN. - New Netherland's founding.
15112: VERSTEGEN, MATH. - Kaapstad. Een onwettig kind van de VOC. Een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad.
6993: VERWER, ADRIAEN. - Nederlants see-rechten; avaryen; en bodemeryen: Begrepen in De gemeene costumen van der see: de Placcaten van Keiser Karel den Vijfden, 1551; en Koning Filips den II. 1563: 't Tractaet van Mr. Quintijn Weijtsen van de Nederlantsche Avarijen: Ende daerenboven in Eene verhandeling nopende het recht der Hollantshe bodemeryen. Verklaerd met aenteikeningen, ook met keurige bylagen; en't laetste nieuw-gemaekt. De derde druk; vermeerderd en verbeterd. Bound with: Advysen, certificatien ende gewysdens: Rakende het vergoeden van de schade, die de Binnelandtsche schepen malkanderen aan doen. Den vyfden druk, vermeerdert ende verbetert.
35655: VETH, BAS. - Het leven in Nederlandsch-Indië. 3e druk.
34889: VETH, PIETER JOHANNES. - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië. Met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely. Bezorgd door Nicoline van der Sijs. Met een levensschets van P.J. Veth door Paul van der Velde..
34312: VETH, PIETER JOHANNES. - Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein.
32101: VETH, PIETER JOHANNES. - Java, geographisch, etnologisch, historisch.
32147: VETH, BAS. - Het leven in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, 1900. Reprint.
26450: VETH, PIETER JOHANNES. - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. 2e druk bewerkt door J.F. Snelleman en J.F. Niermeyer.
12399: VETH, PIETER JOHANNES. - Ontdekkers en onderzoekers. Zevental levensschetsen, ter tweede verbeterde en vermeerderde uitgave bijeenverzameld.
30797: VIANI, SOSTEGNO. - Istoria delle cose operate nella China da monsignor Gio. Ambrogio Mezzabarba partriarca d'Alessandria, legato appostolico in quell' imperio. Edizione seconda.
33245: VIAUD, PIERRE. - Schipbreuk en lotgevallen van Pieter Viaud, scheeps-kapitein, enz. Behelzende deszelfs vertrek van Bourdeaux, en schipbreuk op een onbewoond eiland; wonderlyke kloekmoedigheid van een Hollandsch matroos ten tyde der schipbreuk; rampen en ongelukken aldaar aan land, welke hy beneffens nog elf anderen van de equipagie heeft moeten ondergaan; hy blyft eindelyk alleen over met eene mevrouw en haar zoon en zynen neger .. Eene waare geschiedenis. Door hem zelven beschreeven. Gesterkt met een certificaat van dan heer Sevettenham, commandant van het Engelsch fort St. Marc des Apalaches.
10793: VIBE, A. - Küsten und Meer Norwegens.
31564: VICKERS, ADRIAN. - Bali - een gecreëerd paradijs.
34301: VIDAL, LAURENT & ÉMILIE D'ORGEIX. - Les villes françaises du Nouveau Monde. Des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi (XVIe - XVIIIe siècles).
34149: VIETNAM. - Prospectus Lacus et Pagi Sinensis. Un Lac et Village de la Cochinchine
32659: MANGKOE NAGORO VII. - Supplement op Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII.
8287: VILHENA, LUIZ DOS SANTOS. - Recopilaçao de noticias soteropolitanas e Brasilicas contidas em XX cartas. Livro I anno de 1802.
29076: VILJOEN, RUSSEL. - Jan Paerl, a Khoikhoi in Cape colonial society 1761-1851.
33003: VINCENT, GILBERT T. - Masterpieces of American Indian art from the Eugene and Clare Thaw collection.
34027: VINK, STEVEN. - Daniel van der Meulen in Arabia Felix. Travels and photographs of a Dutch diplomat in Yemen, 1931-1944.
33341: VISINO, J(OHANN) N(EPOMUK). - Pelgrims-reize uit Griekenland, over Egypte, naar Palestina. Behelzende: eene opgave van de geschiedenis en den tegenwoordigen toestand van alle voor den Christen merkwaardige plaatsen in het Heilige Land. In brieven aan eenen geestelijken te Passau. Uit het Hoogduitsch.
35974: VISSCHER, CLAES JANSZOON. (ATTRIBUTED). - Seylende windwagen. - Seylende ysschuyt.
30824: VISSCHER, JACOBUS CANTER. - Mallabaarse brieven. De brieven van de Friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723). Hertaling en inleiding van Bauke van der Pol.
24980: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern.
35280: VISSCHER, CLAES JANSZOON. - Nova et recens emendata totius regni Ungariae una cum adiacentibus et finitimis regionibus delineatio
36253: VISSER, MIES. - Cornelis Taemsz. Vaygats ofte de Straat van Nassau. Ode tot lof van Jan Huygen van Linschoten.
3580: VISSER, W. DE. - Piet Hein en de zilvervloot. Oorlog en handel in de West.
4930: VISSER, B.J.J. - Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke missie van Indonesië 1511-1605.
36347: VISSER, PIETER. - Heemskerck op Nova Zembla. Geschiedkundig verhaal.
4928: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië / Indonesië (1932-1950).
7408: VISSERING, GERARD. - Een Hollander in Zuid-Afrika.
7375: VISSERING, C.M. - Batavia.
29487: VITALIS, L. - Het koloniaal batig slot der heeren hervormers.
29488: VITALIS, L. - De kwestien van den Nederlandsch-Indischen archipel nog eens besproken.
29489: VITALIS, L. - Opmerkingen gedurende mijn verblijf in Holland, van 1852 tot 1854.
29461: VITALIS, L. - Opmerkingen omtrent den loop der suiker-industrie in den Nederlandsch O.I. Archipel.
35521: EGIDIUS VITERBIENSIS. - Oratio prima Synodi Lateranensis habita per Egidium Viterbiensem Augustiniani ordinis Generalem.
11672: VIXSEBOXSE, J. - Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687).
4935: VLEMING, J.L. - Het Chineese zakenleven in Nederlandsch-Indië.
17018: VLETTER, M.E. DE, R.P.G.A. VOSKUIL, J.R. VAN DIESSEN. - Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose.
30815: VLIET, ADRI P. VAN. - 'Een vriendelijcke groetenisse'. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665).
29209: VLIET, (LEONARD VAN WOUDRICHEM VAN). - Internationaal regt. Zijn Neêrland's regten in den Indischen Archipel gehandhaafd ?
25464: VOE, THOS. F. DE. - Genealogy of the De Veaux family. Introducing the numerous forms of spelling the name by various branches and generations in the past eleven hundred years.
28220: VOET, LEON. - The Plantin Press (1555-1589). A bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden. In collaboration with J. Voet-Grisolle.
36146: VOGELSANG-EASTWOOD, GILLIAN. - Veiled images.
35903: VOGLER, E.B. - De stichting van de tjandi's Gunung Wukir en Badut. (Java).
3608: VOGT, PER. - Fridtjof Nansen. Explorer - scientist - humanitarian.
20367: VOIGT, JOHANN HENRICH. - Die wachsende, blühende und verweckende Türkey, sam(m)t ihren Regenten und Kaisern biss auf diese Zeit. Historicè und Astrologicè vorgestellet.
34605: KELUD VOLCANO. - KLOET-ALBUM. Uitgegeven ten bate van de slachtoffers der jongste uitbarsting op 20. mei 1919.
28316: VOLKER, T. - The Japanese porcelain trade of the Dutch East India Company after 1683.
4939: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Staatsrecht overzee.
4995: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Een adatwetboekje voor heel Indië.
32637: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Verspreide geschriften.
35195: VOLNEY, CONSTANTIN FRANÇOIS DE. - Considerations sur la guerre actuelle des Turcs.
33910: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Altaer-geheimenissen. Ontvouwen in drie boecken.
6795: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Alle de treur-spelen. Deel I.
35443: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900. 2e druk.
28363: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - De Nederlandse Poolexpeditie 1882-1883.
32288: VOORDUIN, G.W.C & J.E. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST. - West-Indië. Suriname. Plantages Jagtlust en Suzanna's Daal.
25510: VOORHEES. - - PROCEEDINGS OF THE TWO HUNDRED SEVENTY-FIFTH ANNIVERSARY OF THE VAN VOORHEES FAMILY IN AMERICA.
25545: VOORHEES, D.W. - The Holland Society: a centennial history 1885-1985.
31589: VOORHOEVE, PETRUS. - Overzicht van de volksverhalen der Bataks.
20756: VOORHOEVE, PETRUS. - Catalogue of Acehnese manuscripts in the library of Leiden university and other collections outside Aceh. Compiled in co-operation with T. Iskandar. Translated and edited by M. Duprie.
9825: VOS, REINOUT. - Koopman en koning. De VOC en de Maleise tinhandel 1740-1800. Merchant and monarch The VOC and the Malay tin trade, 1700-1800.
33793: VOS, WILLEM. - De bouw van een Oost-Indiëvaarder. (Batavia). Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw & Bouwtekeningen van een Hollands spiegelretourschip.
33794: VOS, WILLEM. - De bouw van een Oost-Indiëvaarder. Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden eeuw.
7044: VOS, REINOUT. - Gentle Janus, merchant prince. The VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740-1800. Translated by B. Jackson.
6350: VOS, K. - Assignment Japan. Von Siebold pioneer and collector.
35487: VOS, RON DE. - Kapitein Blom. Het fregatschip 'Futures'. Zeil mee in het verleden van Amsterdam naar Brest.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)[an error occurred while processing this directive]

6/28