Antiquariaat De Beschte
Bergstraat 22, 6701 AD Wageningen, The Netherlands            Email: info@debeschte.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23478: OUDEMANS, C.A.J.A. - Révision des champignons tant supérieurs qu'inférieurs trouvés jusqu'à ce jour dans Les Pays-Bas
58318: OUDEN, A. DEN - Onopvallend langs de grens. Een ongekende ontdekkingsreis
23722: OUDEN, A. DEN - Een hoekstaal van de maatschappij. Constructiewerkplaatsen in Nederland van 1840 tot heden (1994
14236: OUDEN, J.H.B. DEN - De onaanraakbaren van Konkunad. Een onderzoek naar de veranderingen in de sociale positie van Scheduled Castes in een dorp van het district Coimbatore, India
11339: OUDHEUSDEN, P. VAN; VERHEY, H. - De Mensch Deelder, waarin opgenomen: J.A. Deelder: teksten 1962-1985
3796: OUDHEUSDEN, J.L.G. VAN; VERBOOM, J.A.M. - Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden. Eindhoven, 's Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945
3188: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN - De Sint Jan van 's Hertogenbosch
3180: OUDIN, J. - Manuel d'archéologie religieuse, civile et miltaire
11688: OUDOLF, P.; GERRITSEN, H. - Droomplanten. De nieuwe generatie tuinplanten
33456: OUDSTEN, A.M. (SAM.) - Het Botanisch Kabinet. Herbaria, houtverzamelingen, aquarellen & boeken uit vier eeuwen
7242: OULAHAN, R. - Reptiles & Amphibians
11309: OUSCHANS-DENTZ, FRED. - De kolonisatie van de Portugeesch-Joodsche natie in Suriname en de geschiedenis van de Joden Savanne
31019: OUSSOREN, P. (VERT.) - De Naardense Bijbel. De volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament
29124: OUTER, R.W. DEN,. E.A. - Determination keys for important West-European woods and tropical commercial timbers
65015: D'OUTREIN, J. - Korte schets der godlyke waarheden
63833: OUWEHAND, T. - Harry Bannink, toonzetter
64997: OUWEHAND, W.A. (VW.) - Eerstejaarsgids 1940. Studie-inlichtingen voor de Universiteit van Amsterdam
59525: OUWEHAND, C. (INL.) - Surimono uit het bezit van leden van de Vereniging voor Japanse grafiek en kleinkunst
36326: OUWEKERK, B. - Asjemenou. 45 jaar STER. Televisiereclame in Nederland
54602: OUWENEEL, G. - Vogelvrij en 70 andere vlerkenstreken
57499: OUWENEEL, G. - Vlerkenstreken. Verhalen over mensen en vogels
10716: OUWENEEL, A. (SAM.) - Campesinos. Kleine boeren in Latijns-Amerika, vanaf 1520
13967: OUWERKERK, K.H. - Dordrecht. Leven en werken in de oudste stad van Holland
57087: OVEN-VAN DOORN, M.C. VAN - Allermerkwaardigste avonturen van de aardige aapjes van admiraal Adianus Apekolio
44400: OVERBEEK, M. - Nederlands industrieel erfgoed in beeld
35054: OVERBEEK, R. - Blauwestad. Fotoboek
55131: OVERBEEKE, E. - Chopin/ De man en zijn muziek
49014: OVERDIJK, G.A. - Wie goed zing, bidt dubbel. 90 jaar RK Zangkoor Soli Deo Gloria Tiel
1164: OVEREEM, B.; LEENKNEGT, R. - Kom d'r in, de koffie is bruun. Langs oude Veluwse hoeven
1163: OVEREEM, B.; LEENKNEGT, R. - Jan, d'r is volk op de deel. Langs oude Veluwse hoeven
38321: OVEREEM, A.J.A. - A section through the Dalformation. A contribution to the geology of Dalsland, S.W. Sweden
21180: OVERHUES, B.E.H. - Die Wehrmacht. Herausgegeben vom Oberkommando der Wehrmacht. 3. Jahrg.
2022: OVERKLEEFT, D. - Voorst. Een dorp, maar meer nog een gemeente
25653: OVERMAN, R. - Een welkom academisch gezelschap, Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1889-2007
53907: OVERMEER, J.M. - Voor de jeugd. 30 Leuke plaatjes van Riet Raaphorst met versjes
9548: OVERSTEEGEN, J.J. - Mattheus Gansneb Tengnagel. Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel zijn toegeschreven
46640: OVERVOORDE, J.C. - Gemeente-archief Leiden. Archieven van de gilden
38361: OVERWIJN, J.F. - Onze huis- en grafteekens zijn 10.000 jaar oud. Wat zeggen ze ons?
64362: OVERY, R. - De verhoren. De nazi-elite ondervraagd
44601: OVERY, P. (ESSAY) - Rasheed Araeen.
64332: OVERY, R. - Kroniek van het derde rijk
62248: OVID - Publius Ovidius Naso. Brief aus der Verbannung
26114: OVIDIUS; - Metamorphosen
58475: OVIDIUS NASO, P. - The art of love
62367: OVIDIUS NASO, P. - Metamorphosen. Büch I-III
62582: OVIDIUS - Ars amatoria. Liebeskunst
62584: OVIDIUS - Ovid: Heroides. Briefe der Heroinen
62583: OVIDIUS - Ovid: Amores. Liebesgedichte
62581: OVIDIUS - Ovid: Metamorphosen
62525: OVIDIUS NASO, P. - Metamorphosen
59822: OVIDIUS; VALENTYN, A. (VERT.) - Alle werken van P. Ovidius Naso. Eerste dee. BehelsendePrincesse-brieven, Minne-digten, Vrij-konst, Minne baat, Blanketsel en Nooten-boom
62355: OVIDIUS NASO, P. - Metamorphosen. Büch I-III
62354: OVIDIUS NASO, P. - Die Fasten
62421: OVIDIUS NASO, P. - Amores / Liebesgedichte
62559: OVIDIUS - Ovid: Briefe aus der Verbannung. Tristia - Epistulae ex ponto
62422: OVIDIUS NASO, P. - Amores / Liebesgedichte
62279: OVIDIUS - Tristia. Ballingschapsgedichten
62281: OVIDIUS - Legendarische vrouwen. Heroides
50824: OVINK, G.W. - Schoonheid - toeleg of toegift?
13211: OVINK, G.W. - Bij tien tekeningen van S.H. de Roos
26467: OWEN, S. - Rijst. Rijkdom in recepten
43598: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote
60552: OWEN, A. - The selection of enchantment. British occultism and the culture of the modern
12561: OWUSU, H. - Indiaanse symbolen
26164: OWUSU, H. - Indiaanse symbolen
13814: OXENAAR, R.W.D. (VW) - Sculpture. Sculptures in the Rijksmuseum Kröller-Müller
7575: OXENAAR, R.W.D. - Rijksmuseum Kröller-Müller Otterlo
27813: OXENAAR, R. (VW) - Honderd tekeningen uit het Museum of Modern Art, New York
11278: OXENAAR, R. (VW) - J.Th. Toorop. De jaren van 1885 tot 1910
1166: OXENAAR R.W.D.; E.A. - Kröller Müller. Honderd jaar bouwen en verzamelen
1763: OXENAAR, R.W.D. (VW) - Kröller-Müller Museum. Nederlandse Musea (1)
25289: OXENAAR, R.W.D. (VW) - Kröller-Müller Museum. Dutch Musea (I)
23227: OXNARD, CH. - The order of man. A biomathematical anatomy of the primates
64017: OXOBY, G.P. - Woordenboek milieukunde & Milieutechniek. Nederlands - Engerls / English - Dutch - Dictionary of environmental science & Technology
56793: OYE, P. VAN - Untersuchungen über die Chaeto-Gnathen des Javameeres
45112: OYEN, L.P.A.; LEMMENS, R.H.M.J. (ED.) - Prota. Precursor
34634: OYEN, L.P.A.; LEMMENS, R.H.M.J. - Prota. Précurseur
7697: OYEN JR., G.J. VAN - De Binnenlandse Strijdkrachten. De strijd op het Nederlands grondgebied tijdens Wereldoorlog II
58742: OZENDA, P. - Die Vegetation der Alpen im europäischen Gebirgsraum
39306: OZENDA, P.; LANDOLT, E. - Zur Vegetation der Westalpen
16157: OZINGA, M.D. - De Monumenten van Curaçao in woord en beeld
16772: OZINGA, J. - De economische ontwikkeling der wester-afdeeling van Borneo en bevolkingsrubbercultuur
19973: OZINGA, M.D. - Oost-Groningen
64724: OZINGA, M.D. - De gotische kerkelijke bouwkunst
52009: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes. Academische poëzie
49397: PAALTJENS, P. - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. met portret
12446: PAAP, W. - Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen
51428: PAAPE, A.H. (RED.) - Studies over Nederland in oorlogstijd 1
58217: PAARDT, R. VAN DER - Het lied van Orpheus. De antieke hellevaart in de moderne literatuur
2782: PAASMAN, B.; VLIST, H. VAN DER - Dit stroeve land. Bloemlezing van poëzie over de Veluwe
46289: PAASSEN, C.J. VAN (VW.) - Feestboek van 'sarepta' en 'Meer en Bosch' 1882 - 1922
9406: PAASSEN, CHR. VAN - De Haarlemmermeer. Plattelandsproblemen in de Randstad Holland
49775: PAASSEN, D. VAN; PASSENIER, A. (RED.) - Op zoek naar vrouwen in ketterij en sekte. Een bronnenonderzoek
57358: PACHAI, B. (ED.) - Livingstone. Man of Africa. Memorial essays 1873 - 1973
61090: PACK, G. - Jewelry making by the lost wax process
55110: PACKER, W.; COOPER, D. - The art of Vogue. Covers 1909 - 1940
11998: PADDENBURGH, L. VAN; MEENE, J.G.C. VAN DE - Spoorwegstations in Nederland. Van Outshoorn tot Schelling en Van Ravesteyn
59352: PADFIELD, P. - Hess. The führers disciple
16435: PADOVER, S.K. - De brieven van Karl Marx
6362: PADUA, L.S. DE; BUNYAPRAPHATSARA; LEMMENS, R.H.M.J. - Prosea 12 (1) Medicinal and poisonous plants 1
11864: PAERELS, J.J. - De rijst
9871: PAËRL, H. - Heerekrintjes. Over Jan Klaassen en katrijn en hun buitenlandse soortgenoten
26970: PAFFRATH, C. - Macht und Eigentum. Die enteignungen 1945-1949 im Prozeß der deutschen Wiedervereinigung
24440: PAGANI, M. (VW.) - Civitates orbis terrarum. Steden van de wereld. Europa - Amerika
24441: PAGANI, M. (VW.) - Civitates orbis terrarum. Steden van de wereld. Europa - Afrika - Azië
52245: PAGÉ, S. (PF.) - Rothko
47294: PAGÉ, S. (A.P.) - Meret Oppenheim 15 octobre - 10 décemvre 1984
6560: PAGE, M. - Kiss Me Goodnight, Sergeant Major. The songs and ballads of World War II
37415: PAGE, M. - Pioenen. Gids voor liefhebbers en vakmensen
63793: PAGEL-THEISEN, V. - Diamanten-Fibel. Handbuch der Diamanten-Graduierung. Qualitätsbeurteilung von Farbem Reinheit, Schliff und Gewicht
59067: PAGELS, J. - Charaktertanz.. Grundlagen und Methodik
62257: PAHE, D.L. (ANN.) - Lyrica Graeca selecta
21415: PAHL, D. - Annapolis. The United States Naval Academy
46675: PAIJMANS, TH. (ED.) - Blend Special Andy Warhol
54685: PAKENKAM, TH. - The remarkable boabab
54766: PALAHNIUK, CHUK - Rant
9727: PALGRAVE, K.C. - Trees of Southern Africa
35069: PALGRAVE, K.C. - Trees of Southern Africa
48323: PALIN, M. - Het nieuwe Europa van Michael Palin
50274: PALIN, M. - Himalaya
64592: PALIN, M. - Michael Palin's Hemingway adventure
50273: PALIN, M. - Sahara
48320: PALING, K.M. - Galgemaal voor Pruisen. De mestvaalt van de geschiedenis
41926: PALIWAL, G.S. (ED.) - The vegetational wealth of the Himalayas
47086: PALLOTTINO, M. - The meaning od archeology
22007: PALLUD, J.P. (ED.) - Battle of the Bulge. Then and now
62366: PALM, L.C. (RED.) - Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Deel XI
47210: PALM, J.H. VANDER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813
53791: PALM, M. - Standvastige monumenten. Europese kastelen en forten vanuit de lucht
62365: PALM, L.C. (RED.) - Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Deel X.
58125: PALM, J. - De gewone man. Een kleine mensheidgeschiedenis
18035: PALM, C.H.M. - Vaartuigen en visvangst van Anjar Lor, Bantam, West-Java
45674: PALM, F. VAN DER (VW.) - Ieder zijn Domela
49552: PALM, G.J. - Vaasseb in oude ansichten
42159: PALM, E. VAN DER - Jan Frearks van der Bij 80 jaar
62312: PALM, L.C.; SNELDERS, H.A.M. - Antoni van Leeuwenhoek 1632 - 1623. Studies on the life and work of the Delft scientist commemorating the 350th anniversary of his birthday
17679: PALMBOOM, F. - Doel en vermaak in het Konstruktivisme. 8 projekten voor woning- en stedebouw. OSA, Sovjet-Unie 1926-1930
33662: PALMER, E.; PITMAN, N. - Trees of South Africa
52801: PALMER, M. - Wood Allen. An illustrated biography
51626: PALMER, A. - The decline and fall of the Otoman empire
54034: PALMER, R. - Folklore of Warwickshire
41246: PAMA, C. - Het wapen der Nederlanden
26840: PAMA-BROUWER, F. - Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens
51109: PAMELEN-HAGENAARS, J. VAN - Duchesse. 20 klantklospatronen
8806: PANDAY, KK. - Fodder trees and tree fodder in Nepal
52456: PANDE, G.H.; ZIENKIEWICZ, O.C. - Soils under cyclic and transient loading
64111: PANDELAERS, R. E.A. - Legaat Pierre Lunden. Catalogus
53687: PANERO CUEVAS, E.J. - La restauración del Retablo de la Catedral Vieja de Salamanca
32730: PANHUIJS, VAN; LAAN, A. VAN DER - Mededeeling van het belangrijke dat met opzigt tot de runderpest in 1867 in de provincie Friesland is voorgevallen
44436: PANHUYSEN, P. - Number Made Visible. The story of the magic square of 8 by Benjamin Franklin
49765: PANHUYSEN, A.S.M. - De St. Servaaskerk te Maastricht. Facet van de bouwgeschiedenis
63980: PANIKKAR, R. - Het zwijgen van Boeddha. Inleiding tot het religieus atheïsme
39329: PANKHURST, A. - Planten van naam
38841: PANMAN, M.; POSSEL, J. - Architectuur en stedebouw in Groningen 1850-1940
8783: PANMAN, J. - Gids Wereldtentoonstelling Brussel '58
14973: PANNEKOEK JR., G.H. - De verluchtiging van het boek
54089: PANNEKOEK, G.J.; SCHIPPER, J.J. - Ontwerpen, aanleggen en beplanten van tuinen. Deel 2. Ontwerpen - toegepaste belantingsleer - uitvoering - onderhoud
38525: PANNEKOEK, A.C. - Oosterbeek in tekeningen en gedichten
62773: PANNETT, R.C. - Erfelijkheid bij hoenders
41685: PANOFSKY, E. - Renaissance and renascences in Western art
62206: PANORMITA, A.; WOLFF-UNTEREICHEN, FR. (HRSG) - Hermaphroditus. Lateinisch nach der Ausgabe von C. Fr. Forberg (Coburg 1824), nebst einer deutschen metrischen übersetzung und der deutschen übersetzung der apophoreta. Mit einem sexualwissenschaftlichen Kommentar von Alfred Kind (1908) (Reprint)
5675: PANOV, V.; FEIFER, G. - Valery Panov, een danser
58609: PANZER, M. - De dingen zoals ze zijn. 50 Jaar fotojournalistiek in context
64518: PANZILLO, M.A. DI E.A. - Maurice Denis (1870- 1943)
59459: PAO, BASIL - Handen. Een reis om de wereld
42821: PAOLI, U.E. - Rome. Its people, life and customs
31390: PAOLUCCI, A. - Het ontluiken van de renaissancekunst. De deuren van de Doopkapel te Florence
62644: PAPA, II, J.; BARRÈRE, D.B. - Fragments of Hawaiian history
24368: PAPADAKIS, A.; WATSON, H. - New Classicism. Omnibus Volume
26038: PAPADAKIS, A. E.A. (ED.) - Foster associates. Recent works
14690: PAPADAKIS, J. - Soils of the world
46852: PAPADAKIS, A,C. (ED.) - Malevich, An Art & Deign Profile
30068: PAPADAKIS, A. - Architectuur van nu
48961: PAPASOLOMONTOS, A. (PF.) - Quality declared seed. Technical guidelines for standards and procedures
59422: PAPER, L.J. - Empire. William Paley and the making of CBS
55911: PAPI, L. (INT.) - Marino Marini. Comune di Pistoia
37914: PAPING, R. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860
59069: PAPO, J.W. - Kees Marcelis. Interior design
6550: PAPOESEK, D.A. (VZ) - Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven 1932-1962. Gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium tgv het 350-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam
12269: PAPOUSEK, D.A. - The peasant potters of los pueblos. Stimulus situation and adaptive processes in the Mazahua region in central Mexico
55747: PAQUET, M. - Corneille of de sensualiteit van het gevoel
62670: RIS-PAQUOT - Dictionnaire des Orfèvres. Français et étrangers. Poinçoins, Symboles, Signes figuratifs, Marques et Monogrammes
51215: PARANAVITANA, K.D. - An inventory of Sri Lanka maps in the general state archives in The Netherlands
15071: PARGA, L.V. DE E.A. - Los Beatos
45554: PARHAM, W.T. - Island Volcano. White i/Island, or Whakaari, New Zealnd
14592: PARIDAANS, A.F. - 75 jaar varkensfokkerij in stamboekverband. Invloed van de stamboekorganisatie op de kwaliteitsverbetering van het varkens in (Zuid)Nederland
37116: PARIGGER, F.H. - Aanschouwelijkheidsdrang als factor bij de beteekenisontwikkeling der Latijnse praepositie
53138: PARIS, M. (ED.) - The first world war and popular cinema. 1914 to the present
24173: PARIS, R.-M. - Camille Claudel 1864 - 1943
52225: PARISOT, CHR. - Modigliani
26519: PARKER, S. - De complete gids over dinosauriërs
43368: PARKER, J.H. - Classic dictionary of architecture. A concise glossary of terms used in Grecian, Roman, Italian nd Gothic architecture
60897: PARKER, W.W. - Henry Stevens of Vermont. American rare book dealer in London, 1845-1886
53499: PARKER, H. - Anatomie van een soldaat
4592: PARKER, T.J.; HASWELL, W.A. - A text-book of zoology
33440: PARKER, K.F. - An illustrated guide to Arizona weeds
34142: PARKER, R.N. - Forest flora for the Punjab with Hazara and Delhi
62471: PARKINSON, B. E.A. - Tropical landshells of the world
9248: PARKS, D. - A potter's guide to raw glazing and oil firing
28593: PARKYN, N. - Megaconstructies. De beroemdste bouwwerken van de 20ste en 21ste eeuw
28753: PARLASCA, K.; SEEMANN, H. - Augenblicke. Mumienporträts und ägyptische Grabkunst aus römischer Zeit.
23696: PARMENTIER, J. - Thee van overzee. Maritieme en handelsrelaties tussen Vlaanderen en China tijdens de 18de eeuw
30275: PARODI, L.R. - Ensayo fitogeográficco sobre el Partido de Pergamino. Estudio de la pradera pampeana en el norte de la Pronvia de Buenos Aires
4394: PARODIZ, J.J. - Darwin in the new world
55402: PARQUI, J. (INL.) - Verhalen over taal. 150 Jaar Van Dale
57574: PARRA, A. - Murcia Mediterránea. Una invitación al viaje
64021: PARRAMÓN, J.M. - Landschapschilderen
65602: PARRIS, L.; FLEMING-WILLIAMS, I. - Constable
33676: PARRIS, B.S. E.A. - The plants of Mount Kinabalu I. Ferns and fern allies
49760: PARRISH, M.E. - Anxious decades. America in prosperity and depression, 1920-1941
44447: PARRY, EU. - Shooting off my mouth. Spitting into the mirror. Lisette Model. A narrative autobiography
26619: PARRY-CROOKE, CH. (ED.) - Contemporary British artists
64397: PARS, H.; LANGEVELD, R. - Op Hout-rust geen zegen. Opkomst en ondergang van Holland Sport
8970: PARSLOW, J. - Breeding birds of Britain and Ireland. A historical survey
30582: PARTRIDGE, M. - Early agricultural machinery
65254: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 26. Deuxième semestre
65159: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 32. Premier semestre
65169: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 31. Premier semestre
65253: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 27. Deuxième semestre
65158: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 31. Deuxième semestre
65252: PARVILLE, H. DE - La Nature. Revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie. Année 25. Premier semestre
20242: PARYS, J. VAN - Masereel. Een biografie
46836: PAS, H. VAN DER; SNEP, J. - Bourgondisch 's-Hertogenbosch. Zien - proeven - ontmoeten
60489: PAS, J. DE - Historical dictionary of taoism
45978: PASCHAL, H.; DOUGHERTY, L.J. - Defying gravity. Contemporary art and flight
43626: PASCHER, A.; SCHÖNFELDT, H. VON - Die Süsswasserflora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Heft 10. Bacilllariales (Diatomeae)
26747: PASCOAES, T. DE - Hiëronymus. De dichter der vriendschap
44333: PERSBUREAU PASMAMN - Een zee van rivieren
47698: PASSERON, R. - Surrealisme
65388: PASSERON, R.; CONTE, R. - Het 'Zien Zeggen' van Jean-Clarence Lambert. Naar aanleiding van de tentoonstelling Jean-Clarence Lambert, ontmoetingen met Cobra
49116: PASSONI, F. E.A. - Dali. Nella terza dimensione
36371: PASSOS, J.M. DA SILVA - O Bilhete Postal Illustrado E a Historia Urbana de Lisboa / The illustrated postcard and the urban history of Lisbon
61540: PASTEUR, I.D. - Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren. Eerste deel
36673: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Bedum
28077: PASTOR Y LOPEZ, P. - Memoria geognostico-agricola sobre la Provincia de Asturias
26267: PATAKY-BRESTYANSZKY, I. - Margit Kovács. Die Keramikerin
52983: PATALAS, E. - Andy Warhol und seine Filme. Eine dokumentation
25086: PATALEVA, K. - Die Bulgarische Ikone
54140: PATCH, B. - Dertig jaar met Shaw
16881: PATER, B.C. DE; HOEKVELD, G.A.; GINKEL, J.A. VAN - Nederland in delen. Een regionale geografie
64643: PATER, P.C. DE; SCHOENMAKER, B. - Grote Atlas van Nederland 1930-1950 / Comprehensive Atlas of the Netherlands 1930-1950
49720: PATER CONCORDIUS; COPPENS, M. - De Sint-Petruskerk van Oirschot en haat koorgestoelte
44679: PATER, B. DE - Een tempel der kaarten. Negentig jaar geografiebeoefening aan de Universiteit Utrecht
37240: PATER, J.C.H. DE - Het 's-Gravenhaagsch Christelijk Gymansium 1908 - 1958. Gedenkboek van het 50-jarig bestaan
3618: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
37726: PATIJN, C.L. - De geschiedenis der Japansche penetratie in Mantsjoerije als volkenrechtelijk probleem
64059: PATIST, J.A. - Massagetherapie
61938: PATTERSON, R. - Reptiles of Southern Africa
31060: PATTEUW, V. E.A. (RED.) - Fresh facts. De beste gebouwen van jonge architecten in Nederland. The Best Buildings by Young Architects in the Netherlands.
41397: PATTISON, I.R. E.A. - A bibliography of Vernacular architecture. Volume IV, 1990-1994
44647: PATURI, F.R. - Schnurfiguren aus aller Welt
4973: PATZAK, A.; RECHINGER, K.H. - Plantaginaceae
27309: PÄTZOLD, R. - Die Feldlerche. Alauda arvensis L.
27333: PÄTZOLD, R. - Die Lerchen der Welt. Alauditae
27341: PÄTZOLD, R. - Heidelerche und Haubelerche. Lullala arbora (L.) und Galerida cristata (L.)
65039: PAUL, J. - Titan, of De edele jongeling in strijd, met de menschen, het lot en het leven. Tweede deel
55454: PAUL, T. - Tiffany
31544: PAUL, A.; REES, Y. - The garden design book
49464: PAULCKE, W. - Steinzeikunst und Moderne Kunst. Ein Vergleich
46774: PAULIAN, R. - Les Coléoptères. Formes - moeurs - role
51023: PAULIS, L. - Pour connaître la dentelle
23215: PAULUS, J.; GRAAF, S. DE; STIBBEM D.G. E.A. - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië
24088: PAUSTOVSKI, K. - De tijd van grote verwachtingen. Herinneringen
64890: PAUSTOVSKI, K. - Boek der omzwervingen
9844: PAUSTOVSKI, K. - De sprong naar het Zuiden
50156: PAUWELS, H. (RED.) - Rik Wouters (1882-1916)
14882: PAVESE, G. - Vlaggenproject / The flag project
62372: PAVORD, A. - Namen noemen. Over het scheppen van orde in het plantenrijk
39480: PAVORD, A. - De tulp.
62626: PAVORD, T.; PAVORD, M. - Handboek paardenziekten in woord en beeld
65282: PAVORD, A. - The naming of names. The search for order in the world of plants
58907: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 5. Lieferung. Häute und Membraan; Pelze
58908: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 6. Lieferung. Pelze (Schluß); Volgelbälge und Federn
58909: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 7. Lieferung. Volgelbälge und Federn
58910: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 8. Lieferung. Volgelbälge und Federn; Fasserstoffe
58911: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 9. Lieferung. Fasserstoffe
58912: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 10. Lieferung. Fasserstoffe
58913: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs. 11. Lieferung. Fasserstoffe (Schluß)
35238: PAX, F.; ARNDT, W. (HRSG) - Die Rohstoffe des Tierreichs
36621: PAYENS, J.P.D.W. - A monograph of the genus Barringtonia (Lecythidaceae)
27756: PAYNE, R.B. - Behavior, Mimetic Songs and Song Dialects, and Relationships of the Parasitic Indigobirds (Vidua) of Africa
56139: PEABODY, R. - Alice Relux. New stories of Alice, Lewis, and Wonderland
58031: PEACOCK, C. - Richard Parkes Bonington
21155: PEACOCK, L. - Naval firepower
56202: PEAKE, S.; ELDRED, A. (COMP.) - Mervyn Peake. The man and his art
51774: PEARCE, D.W. - Build your own aviary. A birdkeeper's guide to design and construction
51172: PEARCE, F. - De laatste generatie. Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect
61415: PEARCE, J.C. - Het magische kind. De natuur in onze kinderen
24797: PEARS, CH. - Mr. Punch's new book for children
27239: PEARSALL, W.H. - Mountains and moorlands
35900: PEARSALL, D.; SALTER, E. - Landscapes and seasons of the medieval world
38812: PEARSON, S. - Vernacular Architecture. Vol. 32
7251: PEARSON, T.G. (ED.) - Birds of America
37923: PEARSON, M. (ED.) - Flitting the flakes. The diary of J. Badenach, a stonehaven farmer 1789 - 1797
38091: PEARSON, E.O.; DARLING, M. - the insect pests of cotton in tropical Africa
63140: PEARSON SMITH, H. - Farm machinery and equipment
38811: PEARSON. S. (ED.) - Vernacular Architecture. Vol. 31
38815: PEARSON, S. - Vernacular Architecture. Vol. 35
38814: PEARSON, S. - Vernacular Architecture. Vol. 34
38816: PEARSON, S.; HUTTON, B. - Vernacular Architecture. Vol. 36
38813: PEARSON. S. (ED.) - Vernacular Architecture. Vol. 33
47030: PEATTIE, D.C. - Flora of the Indiana dunes. A handbook of the flowering plants and ferns of the lake Michigan coast of Indiana and the Calumet district
25479: PÉCROT, A. E.A. - L'altération des roches et la formation des sols au Kivu
31811: PEDERSEN, B.M. (ED.) - Graphis Packaging 5. An international survey of package design
55415: PEDLEY, J.G. - Griekse kunst en archeologie
15343: PEDRETTI, B. - Opere postume progettate in vita. Metallwerkstatt Bauhaus anni '20/anni '90
33230: PEDRETTI, C. - Leonardo's horses. Studies of horses and other Animals by Leonardo da Vinci from the Royal Library at Windsor Castle
49007: PEDROLLI, B. - Landscape - Our Home / Lebensraum Landschaft. Essays on the Culture of the European landscape as a task
1180: PEELEN, TH.; VLIET, A.L.J. VAN - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944
1178: PEELEN, G.J. - 't Begon onder melkenstijd
42401: PEELEN, TH.; VLIET, A.L.J. VAN - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944
6961: PEEREBOOM, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen
61117: PEEREBOOM VOLLER, P.H. - Beknopte geschiedenis van het kasteel te Breda en van de K.M.A.
61198: PEEREBOOM, F. E.A. (RED.) - Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers. De afscheiding in Overijssel
38086: PEESCH, R. - The ornament in European folk art
31857: PEET, J. - Het uur van de arbeidsjeugd. De emancipatie van de werkende jongeren in Nederland
39175: PEET, A. VAN DER; WIT, A. DE - Schepen van gewelt. Acht keer Zeven Provinciën
65110: PEET, P. - Paul Peet. Pastel, Landschappen, Figuur Studies. Tragiek en schoonhed van grienden en uiterwaarden
54984: PEETERS, J. (RED.) - Kampershoek en Rosveld. Van agrarisch gebied naar bedrijvenpark
44305: PEETERS, M. E.A. - Johan Lennarts 1932-1991. Een impressionist van het menselijk tekort
6624: PEETERS, K.C. - Eigen aard. Grepen uit de Vlaamse folklore
14111: PEETERS, F.; VENTE, M.A. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw
29443: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch
24200: PEETERS, H. E.A. (RED.) - Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland
65288: PEETERS, E. - Mijn steen
59121: PEETERS, R.; SCHILDERS, E. - Katholiek Tilburg in beeld
46644: PEETERS, P.A.H.M. - Hoensbroek
52013: PEETERS, J.K. (BEW.) - Klein misboek. Een inleiding tot het Roomsch missaal
3168: PEGLER, D.N. E.A. - Flore Illustrée des champignons d'Afrique centrale. Facicule 1 - 8/9
48998: PEGTEL, A. - Neelie. Brave meisjes schrijven zelden gerschiedenis
44173: PÉGUY, CH. - Die Welt von Chartres
58247: PÉGUY, CH. - Oeuvres poétiques complètes
55263: PÉGUY, CH. - Charles Péquy. Oeuvres poétiques complètes
52631: PEINKOFER, K.; TANNIGEL, F. - Handbuch des Schlagzeugs. Praxis und Technik
61150: PEINTINGER, F.X. - Drachenkralle und Rattenschwanz. Das Tier in der ostasiatischen Kunst
24413: PEIRS, G. - Baksteenarchitectuur in Europa
25539: PEL, J.M.G. VAN DER - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken
15996: PEL, J.A. - Economische bedrijvigheid in transitie. Boxtel in de negentiende eeuw
14920: PELGRIMS, L.; TIEGHEM, E. VAN (SAM) - Naar en in het landschap in de Belgische kunst van het begin van de 19de eeuw tot heden
63476: PELGROM, E. - De Griekse mythen. Donder en bliksem & helden
53282: PELISSIER, R. - La Chine. Le troisième géant. Quatre volumes
61964: PELLANDERS, M. E.A. - De wonderjaren
64899: PELLANT, CHR. - Rocks, minerals & fossils of the world
57993: PELLAPRAT, H.-P. - L'Art culinaire moderne. La bonne table française et étrangère
30995: PELLAPRAT, H.-P. - De fijne keuken. Internationale recepten met Franse snufjes
50172: PELLISONE, A.; EMANUEL, V. - Die Pfeife. Kulturgeschichte und Typologie für Pfeifenraucher und Pfeifensammler
63255: PELS, D.; DIJK, A, VAN (RED.) - Vrijzinnig paternalisme. Naar een groen en links beschavingsproject
8616: PELS, C. - Papierfabricage
51806: PELS, C. - Papierfabricage
62829: PELSERS, L. E.A. (SAM.) - Kröller-Müller Museum. Nederlandse editie
3077: PELZERS, E. - Natuurbeschermer, Jager, Bosbouwer. W.H. de Beaufort (1881-1976)
30299: PEMSEL, H. - Atlas of the naval warfare. An atlas and chronology of conflict at sea from earliest times to the present day.
44294: PENAAT, W. E.A. (RED.) - Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst. Jaarboek 1919
25633: PENCK, A.R. - Concept conceptruimte
10903: PENDERS, J.M.A. - Boeren bouwen aan de toekomst
52658: PENDREIGH, B. - Mel Gibson and his movies
44572: PENEV, L. E.A. - Ecology of the City of Sofia. Species and communities in an urban environment
34680: PENKALA, M. - European porcelain. A handbook for the collector
10455: PENKALA, M. - European Pottery . 5000 marks on maiolica faience and stoneware
60761: PENLINGTON, W.A.G. - Science of dairying. A text-book for the use of senondary and technical schools
45723: PENNARTZ, P. - Een zeer lichte ruiter
48467: PENNEY, D.W. E.A. - African masterworks in the Detroit Insitute of Arts
15314: PENNINCK, N.; GOUT, M. - Sacrale Geometrie. Verborgen lijnen in de bouwkunst
37737: PENNING, C.P.J. - Onderzoek der bevolking van de Over-Veluwe
53335: PENNING, J.H. - Voor en achter het voetlicht
59435: PENNING, L. - De kolonist van Zuid-West-Afrika. Een verhaal uit de Afrikaanse Concentratie-Kampen tijdens den Engelsch-Zuid-Afrikaanschen Oorlog van1899-1902
11067: PENNING, J.PH. - Voor en achter het voetlicht
44341: PENNING, J. - De vezelstoffen der textielindustrie. Hunne winning- en herkenningsmethoden, benevens in 't kort hunne bewerkingen
64642: PENNINK, M. (ED.) - The four seasons in Holland. A chinese impression
45735: PENNINK, J.A. - Het boek der elekrische wonderen
50296: PENNY, N. - Piranesi
29280: PENROSE, R. (INL.) - Henry Moore
47896: PÉPIN., J. - Chez Jaqies. Traditions and rituals of a cook
27004: PEPPEL, JB. VAN DE - Met camera en kijker. Natuurfotografie
63670: PEPPIAT, M. - In Gicometti's studio
28391: PEPPINK, H.J.; MARÉE, P. - 100.000 kilometer. Van wielen en wegen
21148: PERCY, A. - Dakota at war
24776: PERDECK, A.C. - The isolating value of specific song patterns in two sibling species of grasshoppers. (Chortippus brunneus Thunb. and C. Biguttulus L.)
32195: PEREBOOM, F.; STALKNECHT, H.A. - Herman Willem Daendels 1762 - 1818. Een gulhartig Geldersman, even zo vif als buspoeder
50298: PÉREZ CASTRO, P. - Chryselephantines
63322: PEREZ-HIGUERA, T. - La Nativité. Dans l'art médiéval
59530: PERK, J. - Jacques Perk. Leven en werken. Vier delen
27587: PERK, J. - Jacques Perk. Brieven en dokumenten
27589: PERK, J. - Jacques Perk. Verzamelde gedichten
63381: PERKINS, H.; WEST, M. (ED.) - One sun one moon. Aboriginal art in Australia
12548: PERKINS, J.M. E.A. - An atlas of environmental and ruminant population characteristics of Java. A multivariate analysis approach
43487: PERKINS, J. - Shape shifting. Shamanic techniques for global and personal transformation
4753: PERKS, W.A.G. - De Utrechtse brandweer en het brand weren in Utrecht
35112: PERL, PH. - Varens
50019: PERMANYER, L.. - Bercelona. A modernista landscape
46745: PERMANYER, L.. - Antoni Gaudí
49282: PERMANYER, LL. - Josep Puig. Cadafalch
63137: PERNEEL, PH. - Zeventig jaar in de Hoeksche Waard. De Rijks Hogere Burgerschool - Rijksscholengemeenschap te Oud-Beijerland 1918 - 1988
62232: PERNICE, E. - Gefässe und Geräte aus Bronze
63396: PERNOUD, R. - Visages de femmes au moyen age
31384: PERNOUD, R. - De vrouw in de middeleeuwen. Haar polituieke en sociale betekenis
53621: PEROT, PH. - Werken aan de schrijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaasm
54671: PÉROUSE DE MONTCLOS, J.M - Kastelen langs de Loire
63522: VAN DE PERRE, H. - Van Eyck. Het lam Gods. Het mysterie schoonheid
22276: PERRETT, B. - German Light panzers 1932-42
22260: PERRETT, B. - The Panzerkampfwagen IV
22262: PERRETT, B. - The Tiger Tanks
21738: PERRETT, B. - The valentine in North Africa 1942-43
22263: PERRETT, B. - The PzKpfw V Panther
21845: PERRETT, B. - Canopy of war. Jungle warfare, from the earliest days of forest fighting to the battlefields of Vietnam
21324: PERRETT, B. - Through mud and blood. Infantry / Tank operations in World War II
42738: PERRIN, R.W.E. - Wisconsin architecture. A catalog of buildings represented in the Library of Congress, with illustrations from measured drawings
39492: PERRING, F. (ED.) - The flora of a changing britain
10454: PERRON, E. DU - De bewijzen uit het pak van Sjaalman. Nieuwe documenten betreffende de Havelaarzaak en Lebak
12575: PERROT, PH. - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de achttiende en negentiende eeuw
33430: PERROT, E; PARISM R. - Les plantes médicinales
9786: PERROT, F. - Franse kerkramen. Vitraux de France
62676: PERROTTET, O. - De nieuwe I Ching. Het oeroude chinese orakel op ptachtige kaarten
58008: PERRY-LEHMANN, M. - One hundred works on paper from the collection of The Israel Museum, Jerusalem
57749: PERRY, J. - Ons fatsoen als natie. Victor de Stuers 1843 - 1936
9388: PERRY, J. - De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen
32522: PERRY, G. - New York in the sixties.
58336: PERRY, M. - Elizabeth I. The word of a prince. A life from contemporary documents
62799: PERRY, J. - Revolte is leven. Biografie van Theun de Vries (1907-2005)
29997: PERRY, G. - Paula Modersohn-Becker. Leven en werk
59242: PERRY, R. - The world of the giant panda
48073: PERSICO, J.E. - Franklin & Lucy. President Roosevelt, Mrs. Rutherford, and the other remakable women in his life
61400: PERSIJN, W. - De reis van goudvleugeltje en nachtegaaltje
34553: PERSLEY, G.J. - Replanting the tree of life. Towrds an international agenda for coconut palm research
60566: PERSMAN, J.R.; ZONJEE, J.J. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken
9893: PERSON, A. (ANL.) - Bildmässige Leica-Photos durch Tontrennung nach dem Person-Verfahren. Eine Anleitung
28303: PERTHUS, J. - Atlas Antiquus. Taschenatlas der Alten Welt. 24 Karten in Kupferstisch mit Namenverzeichnis und einem Abriß der alten Geschichte
50732: PERUZZI, G. - Bohr. Van kwantumsprong tot 'big science'
30570: PESCH, F.J. VAN - Beknopte handleiding tot de kennis van den Nederlandschen Landbouw
36643: PESCH, D. (VW) - Lehm in Fachwerkbau
34069: PETCH, C.P.; SWANN, E.L. - Flora of Norfolk
40182: PETER, A. - Praktische Anleitung zur Fabrikation und Behandlung des Emmentalerkäses
42861: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 23. Band, 1877
42859: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 20. Band, 1874
42858: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 19. Band, 1873
42857: PETERMANN, A.; BEHM, E. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 26. Band, 1890
42856: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 17. Band, 1871
42855: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 18. Band, 1872
42854: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 21. Band, 1875
42862: PETERMANN, A. - Inhaltsverzeichniss von Petermann's 'Geographischen Mittheilungen' 1865-1874
42853: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 16. Band, 1870
42860: PETERMANN, A. - Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie. 22. Band, 1876
3162: PETERMANN, A. - Dr. A. Petermann's Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt. 30. Band, 1884
57925: PETERS, R. - Noorderzon. een droomreis naar de Lofoten
9665: PETERS, J. E.A. - Bevijdingsfeest. Handboekje Nationale Viering Bevrijdingsdag
24698: PETERS, J.M. - Het beeld. Bouwstenen voor een algemene iconologie
5398: PETERS, C. - Gelderland bevrijd
1185: PETERS, M.E. - Lichtblauw op de Veluwe
35569: PETERS, W.; PASVOL, G. - Atlas of tropical medicine and parasitology
1186: PETERS, PH. (VW) - Beelden op de berg 4
15146: PETERS, H.A. (HERAUSG.) - Die Sammlung Kahnweiler. Von Gris, Braque, Léger und Klee bis Picasso
41594: PETERS, P.F.J. - Het nieuwe gezicht van de oostelijke Langstraat
36480: PETERS, H. E.A. - Honthem. Een historisch fotoboek
27959: PETERS, C.H. - Overzicht der boerenplaatsenbouw in Nederland
20564: PETERSEN, J.W. VAN - Des landmeters trots. Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel
57637: PETERSEN, A. (SAM.) - Lucebert in het Stedelijk. Catalogus van alle schilderijen, tekeningen, gouaches, acquarellen en prenten in de verzameling
39699: PETERSEN, V. - Gamle roser i nye haver
17800: PETERSEN, C. - Zur Lage der Absatzverhältnisse für die deutschen Molkerei-Erzeugniss
12454: PETERSEN, C.G.JOH. - On the larval and postlarval stages of some Pleuronectidae (Zeugopterus, Arnoglossus, Solea)
58509: PETERSEN, J.W. VAN - Zojuist verschenen. Vier eeuwen boek en krant in Doesburg
3656: PETERSEN, J.W. VAN; HARENBERG, J. - Warnsveld. Historische wandeling door het dorp en zijn buitengebieden
62598: PETERSEN, E. - Schreibers kleiner Atlas Zimmerpflanzen. Zimmerblumen
1192: PETERSEN, J.W. VAN - De waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel
5041: PETERSON, B. - Thymeleaeceae
33931: PETERSON, B. - Flora of tropical East Africa. Thymelaeceae
56803: PETHICK E. (INT.) - Amateur. Wendelien van Oldenborgh
57885: PÉTILLON, W. - Bedtijd. 365 vertellingen voor kinderen voor zij slapen gaan
17924: PETIT, L. - Duivenkweek en duivensport. Lessen uit 50 jaar ervaring met postduiven
8118: PETIT, L. - De duif van dag tot dag
13440: PETIT, L.D. DE (INL.) - Siameesche bouwkunst
29750: PETIT, J. - Sur le Chemin de Devoir. Notes biographiques sur S.A.R. le Grand-Duc Héritier Jean de Luxembourg et sa Famille.
36072: PETIT, K.L.; WARIE, R. - Hoevenbouw
63222: PETRARCA, FRANCESCO - Het liedboek. Canzoniere
28928: PETREJUS, E.W. - Ships of all ages: a set of sixteen marine drawings by E.W. Petrejus. Series A 1 - 16
9319: PETREJUS, E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten, vissersschepen
36800: PETREJUS, E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten, vissersschepen
53615: PETRI, C. DE - Het gouden rozenkruis
62893: PETRI, F.; JAPPE ALBERTS, W. - Geheimsame Probleme Deutsch-Niederländischer Landes- und Volksforschung
16938: PETRI, K. - Das Schriftwerk des Landwirts. Anleitung zur Abfassung seiner schriftlichen Arbeiten im Beruf und bürgerlichen Leben
64402: PETRIE, F. - Decorative patterns of the ancient world for craftsman
43077: PETRONIUS - Satyricon
16860: PETROSKI, H. - Messer Gabel Reissverschluss. Die Evolution der Gebrauchsgegenstände
59393: PETROVICKY, I. - Aquariumvissen van de hele wereld
51729: PETSOPOULOS, X. - Kilims. Masterpieces from Turkey
53129: PETTIGREW, T. - Trevor Howard. A personal biography
58514: PETZOLD, J. - Schach. Eine Kulturgeschichte
27519: PETZSCH, H. - Der Hamster
27346: PETZSCH, H. - Der hamster
14562: PEVSNER, N. - Geschiedenis van de bouwkunst in Europa
54432: PEVSNER, N. E.A. - Lexikon der Weltarchitekture
55554: PEZARRO, D. - Mijn heer en liefste hartje. De brieven van Margaretha Turnor (1613 - 1700)
35823: PFANNSCHMIDT, E.-E. - Wasserspiele. Brunnen, Quellen und Fontänen
8042: PFANNSCHMIDT, E.E. - Hedendaags kant. Moderne toepassingen van traditioneel naald- en kloskant
61194: PFEFFERKORN, K. - Novalis. A Romantic's theory of language and poetry
7622: PFEIFER, F.A. - Handboek voor het hotel-café-restaurant
51256: PFEIFFER, I.; HOLLEIN, M. - James Ensor
65515: PFEIFFER, B.B. - Frank Lloyd Wright
63758: PFEIFFER, H.W. - The sistine Chapel. A new vision
30914: PFEIFFER, J.W.G. - Plantenharen
63787: PFEIFFER, B.B.; GÖSSEL, P. - Frank Lloyd Wright 1867 - 1959. Bouwen voor de democratie
64611: PFEIJFFER, O.L.; BOGATISHCHEVA, G. - De flosofie van de heuvel. Op de fiets naar Rome
44967: PFLIMLIN, P. (VW.) - Tomi Ungerer. Ausstellung - Exposition - Exhibition
59599: PFLUGK-HARTUNG, J. VON; BEEN, JOH.H. - 1813-1815. Geïllustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog
65013: PHAEDRUS, AUGUSTUS LIBERTUS - Fubularum Aesopiarum. Llibri V
62546: PHAEDRUS - Phaedrus: Fabeln
27709: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken. Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen
58899: PHILIPP, M. - Rubens, van Dyck, Jordaens. barock aus Antwerpen
37581: PHILIPPI-SIEWERTSZ VAN REESEMA, C, - Pioniers der volksopvoeding. Bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van het onderwijs in de Verenigde Staten
7415: PHILIPPONA, J. - De kleine rietgans
1832: PHILIPS, J.F.R.; JANSEN, J.C.G.M.; CLAESSENS, J.A.H.; RUTTEN, W.J.M.J. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914 - Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw
57685: PHILIPS, J. - A will to survive. Israel: the faces of terror 1948. The faces of hope today
1848: PHILIPS, J.F.R.; JANSEN, J.C.G.M.; CLAESSENS, J.A.H. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914
35301: PHILIPS, S.J.; COMUS, P.W. - A natural history of the Sonoran desert
16810: PHILIPS, J.F.R. - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940
42399: PHILIPS, E. - Huub Kortekaas
65334: PHILIPSE, H. - Atheïstisch manifest en De onredelijkheid van religie
50379: PHILLIPS, R. - Wild flowers of Britain
16899: PHILLIPS, R.; RIX, M.; STUMPEL-RIENKS, S.E. - Bol en knolgewassen
13926: PHILLIPS, R.; STUMPEL-RIENKS, S.E. - Grassen, varens, mossen en korstmossen
53686: PHILLIPS, B. - Tapestry
48186: PHILLIPS, A. - City od darkness, city of light. Émigré filmmakers in Parijs 1929 - 1939
64411: PHILLIPS, D, - Graphic and op-art mazes
43718: PHILLIPS, T. - The postcard century. 2000 cards and their massages
50378: PHILLIPS, R. - Grasses, ferns, mosses & lichens of Great Britain and Ireland
48797: PHILLIPS, N.; NIKERK, J. - Holland and the Canadians
60252: PHILLIPS, PH. (ED.) - The encyclopedia of glass
22423: PHILLPOTT, B. - RAF Fighter Units Europe 1942-45
9181: PHILLPOTTS, E. - My shrubs
62524: PHILOSTRATOS - Eikones / Die Bilder
22433: PHILPOTT, B. - RAF Combat Units
22429: PHILPOTT, B. - RAF Bomber Units, July 1942-45
22414: PHILPOTT, B. - RAF Fighter Units Europe 1939-42
52881: PHINNEY, K. - Souled American. How black music transformed white culture
65511: PHLEPS, H. - Der Blockbau. Ein Fachbuch zur Erziehung Werkgerechten Gestaltens in Holz
24417: PIANO, R. - Sustainable architectures. Arquitecturas sostenibles
36635: PICARDO, M. - TAÏEB, A. - Vitiligo
50087: PICART, G. - Romeinse bouwkunst
44870: PICASSO, P. - De kunstenaar en zijn model. Prentkunst van Pablo Picasso
49290: PICASSO - Pour Fredric Joliot-Curie
41802: PICCARDT, R.A.S. - Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes
35831: PICHI-SERMOLLI, R.E.G. - Index Filicum. Supplementum quartum pro annis 1934 - 1960
25594: PICHLER, H. - Italienische Vulkan-Gebiete III. Lipari, Vulcano, Stromboli, Tyrrhenisches Meer
25598: PICHLER, H. - Italienische Vulkangebiete V. Mte. Vúlture, Äolische Inseln II (Salina, Filicudi, Alicudi, Panarea) usw.
12006: PICHOCKI, R. - De torenvalk
31139: PICHT, W. - Het voorspel tot den grooten strijd. De veldtocht in Noorwegen. Wat onze vijanden meldden - en wat werkelijk gebeurde
28784: PICK, H. - Simon Wiesenthal. Op zoek naar gerechtigheid
31765: PICKFORD, P.; PICKFORD, B. - Safari in Afrika. De grote wildreservaten
56729: PICON, G. - Jean-Auguste-Dominique Ingres
47697: PICON, G. - Surrealists and Surrealism 1919-1939
3004: PIECHA, M. - Stratigraphie, Fazies und Sedimentpetrographie der rhythmisch und zyklisch abgelagerten, tiefoberdevonischen Beckensedimente im Rechtsrheinischen Schiefergebirge (Adorf-Bänderschiefen)
27286: PIECHOCKI, R. - Der Turmfalke
20973: PIEKALKIEWICZ, J. - Pferd und Reiter im II. Weltkrieg
2468: PIEKO, L.A.J. - De passagie der Hessencarren. Over Hessen en Hessenwegen
50169: PIENAAR, E.C. - Digters uit Suid-Afrika. Bloemlesing uit die Poësie van die Tweede Afrikaanse Taalbeweging
37337: PIEPER, W.J. - De kweektuin. Geïllustreerd handboek ten dienste van vakman en liefhebber en van inrichtingen voor tuinbouwonderwijs
44225: PIEPER, F. (VW.) - Westfalen. Bauernhofmasze
44226: PIEPER, F. (VW.) - Westfalen. Bauernhofmasze
44227: PIEPER, F. (VW.) - Hessen. Bauernhofmasze
23460: PIEPERS, M.C.; SNELLEN, P.C.T. - The Rhopalocera of Java. Danaidae, Satyridae, Ragadidae, Elymniadae
23461: PIEPERS, M.C.; SNELLEN, P.C.T. - The Rhopalocera of Java. Erycinidae, Lycaenidae
16301: PIERCE, J.R. - Klank en muziek. Een combinatie van wetenschap en cultuur
40558: PIERIK, B. - Funeraire Cultuur.Sallandse Heuvelrug
24826: PIERIK, R.L.M. - In vitro culture of higher plants. Bibliography
49136: PIERRE, J. - De schilderkunst van het kubisme
35210: PIERS, D.A. - 20 eeuwen Nederland en de Nederlanders
42211: PIERS, D.A. (RED.) - Jubileum-uitgave van de Landbouwcourant voor de Veenkoloniën en Omliggende Streken. Officieel orgaan van de Veenkoloniale Boerenbond
16313: PIERS, F. - Orchids of East Africa
45422: PIERS, D.A. - Wisselend getij. Geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité 1934 - 1959
48079: PIERSMA, H. - De drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap 1945 - 1989
63144: PIERSON, N.G.; VERRIJN STUART, C.A. - Leerboek der staathuishoudkunde
47055: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie bij de Indianen
14418: PIËT, S.; VERHAGEN, E. - Een park voor de 21ste eeuw. Vijf visies voor de Westergasfabriek in Amsterdam
54236: PIETERS, P. - De Toover-Teekens onzer Taal. De okkulte grondslag van ons alfabet
20309: PIETERS, W.E. - Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging 1919 - 1994
45768: PIETERS, L.J. (ESSAY) - Chr. J. van Geel
35553: PIETERSE, A.H. E.A. (ED.) - Biology and management of Orobanche. Proceedings of the Third International Workshop on Orobanche and related Striga research
36808: PIETERSEN, L. - Skûtsjesilen
12694: PIÉTREMENT, C.-A. - Les chevaux dans les temps préhistoriques et historiques
51213: PIFFER DAMIANI, M. (HRSG.) - Walter Niedermayr. Zivile Operationen / Civil operations
59489: PIGNON, E. - Pignon. Battages & pousseurs de blé
51644: PIGOTT, M. - Joseph Cornell versus cinema
44211: PIJKLS, F.W.G. (VW.) - Bodem en planologie. Een studie over de betekenis van de bodemkartering voor niet-agrarisch bodemgebruik
11256: PIJL, J. (VW) - Mooi Gelderland. Handboek Geldersch Landschap. Geldersche Kastelen
44348: PIJL, F. - Kwatrijnen van Omar-I-Chayyâm
33842: PIJL, L. VAN DER; DODSON, C.H. - Orchid flowers. Their pollination and evolution
52329: PIJLS, F.W.G.; HULSHOF, J.A.S PY.52329 - Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaart van Friesland
3298: PIJLS, F.W.G. - Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam
13761: PIJLS, F.W.G.; HULSHOF, J.A. - Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaart van Noord-Brabant
53916: PIJNAPPEL, J. - Arja van den Berg. Grafisch werk
55434: PIJNENBURG, W.J.J.; VOORT VAN DER KLEIJ, J.J. VAN DER - Woordenboek Middelnederlands
33061: PIJPER, A.M. DE (VZ.) - Herdenkingsuitgave. 50 jaar na Pearl Harbor
45497: PIJPER, G.F. - Nederland en de Islam
43361: PIJPERS, P. - Eemlandsch tempe, of Clio op Puntenburgh; landgedicht. Tweede deel
9653: PIJPERS, D.; CONSTANT, JAC.G.; JANSEN, K. - Fruit uit alle windstreken
59101: PIJZEL-DOMMISSE, J. - Haags goud en zilver. Edelsmeedkunst uit de hofstad
45826: PIKE, J. - Gaade's aqarelleerboek
60600: PIKETTY, TH. - Capital in the twenty-first century
25918: PILAAR, W.M.M. - De hygiënische beteekenis van automobielgassen
45459: PILASKI, W. - Heide und Moor. Bilder aus dem Werden der nordwestdeutschen Landwirtschaft
32711: PILAT, D. - Dutch agricultural export performance (1846-1926)
64276: PILATI, EUSTACHIUS - Etiketten Plaudereien
27735: PILE, J.F. - Interior design
18027: PILGER, R. - Die Meeresalgen
36909: PILON, E.; SAISSET,F. - Les fêtes en Europe au XVIIIe siècle
62396: PILSBRY, H.A. - A review of the land mollusks of the Belgian Congo
62276: PILSBRY, H.A. - Land mollusca of Nort America (North of Mexico)
20686: PIMLOTT, P. - Die Wehrmacht. Die Geschichte der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
12262: PINDER, W. - Deutsche Dome des Mitteralters
54381: PINE, L.G. - A dictionary of mottoes
58987: PINEDO, M.C. E.A. - Cetéaceeos e pinípedes do Brasil
26963: PINK-WILPERT, C.B. - Das indonesische Schattentheater
47268: PINKHOF, H. - Vertalend en verklarend woordenboek van uitheemsche geneeskundige termen
50252: PIOTROVSKI, M. (VW.) - Dining with the Tsars. Breekbare schoonheid uit de Hermitage
50220: PIOTROVSKI, M. (VW.) - Peter de Grote. Een bevlogen tsaar
48359: PIPES, R. (RED.) - De onbekende Lenin. Uit het geheime archief
30541: PIRENNE, L.P.L. (RED.) - De rijksarchieven in Nederland
36341: PIRES, A.P.;NUNES, J.M. - Papagaios tradicionais da China
64142: PIRO, NICHOLAS DE - The temple of the knights of Malta
25079: PIROTTE, PH. E.A. - Jan Cox
54186: PISTILLI, A. - De geschiedenis van de motorsport. Oorsprong en ontwikkeling. Off road
55693: PISTORIUS, E.; PISTORIUS, CHR. - De mooiste beren en beesten van Steiff
61896: PITERSMA, A. - Inventaris van de archieven van de Groninger Maatschappij van landbouw, haar voorgangers, afdelingen en dochterinstellingen 1837 - 1969 (1984)
65470: PITROVSKI, M.B. - Aardse schoonheid, hemelse kunst. Kunst van de Islam
28075: PITSCH, O. - Die Theorie der Bodenbearbeitung und ihre Anwendung und Praxis
21792: PITT, B. - The crucible of war. Year of Alamein 1942
43170: PITTIER, J.M. - L'homme de musique. Portrait de Victor Desarzens 1908 - 1986
29264: PIVA, G. - Schildersvademecum. De alfabetische vraagbaak voor de kunstenaar: grondstoffen, materialen, gereedschappen, technieken
28682: PIX, A. - Im Reich der Libellen
14088: PIZZETTA, J. - Dictionnaire populaire d'histoire naturelle et des phénomènes de la nature
42209: PIZZETTI, I.; COCKER, H. - Flowers. A guide for your garden. Being a selective anthology of flowering shrubs, herbaceous perennials, bulbs, and annuals, familiar and unfamiliair, rare and popular, with historical, mythological, and cultural particulars.
50969: PIZZI, E. - Mario Botta
56477: PLACE, J. - Lead Belly. The Smithonian Folkways Collection
43306: PLAGEMAN, V. (HRSG) - Industriekultur in Hamburg. Des Deutschen Reiches Tor zur Welt
39464: PLAISANCE, G. - Dictionnaire des forêts
32506: PLALAZZOLI, D. - Photography: Venice '79
37281: PLANCK, D. E.A. (RED.) - Der Keltenfürst von Hochdorf. Methoden und Ergebnisse der Landesarchäologie in Baden-Württemberg
42971: PLANJER, B. - Sportfondsen-spiegel
61199: PLANK, P.C. VAN DER - Multatuli-literatuur 1948 - 1977. Lijst van geschriften van en over Eduard Douwes Dekker
38930: PLANKEEL, H.J. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Breskens. Serie West Zeeuwsch-Vlaanderen. Deel 2
26327: PLANKHURST, A. - Planten van naam
51225: PLANT, R. - De roze driehoek. De Nazi-vervolging van homoseksuelen
4125: PLANTENBERG, P. - 100 jaar veilingen in de tuinbouw
13136: PLANTENGA, J.H. - De academie van 's Gravenhage en haar plaats in de kunst van ons land
50066: PLANTENGA, J. - Een afwijkend patroon. Honderd jaar vrouwenarbeid in Nederland en (West-)Duitsland
20409: PLAS, M. VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899)
25442: PLAS, L. VAN DER - The identification of detrial feldspars
54220: PLAS, D. VAN DER - Adrianus van der Plas... een kunstenaarsleven 1899 - 1974
48344: PLAS, B. VAN DER - Kavkaz. Bebloede schoonheid aan de Russische zuidgrens
49051: PLASCHEK, R. - NY & I. New York photos by Rens Plaschek
16218: PLASSCHAERT - Jan Toorop
42841: PLASSCHAERT, B.F. - Beknopt practisch leerboek der Burgelijke en Water-Bouwkunde. Atlas bij deel II: waterbouwkunde
45440: PLASSCHE, A.W. VAN DE; TJALLEMA, H.T. - Jubileumuitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der peulvruchtenstudiecombinatie
2047: PLASSCHE, A.W. VAN DE (VW) - Landbouwatlas van Nederland
51996: PLASSCHE, M. VAN DER (INL.) - Vertellingen van vroeger en later tijd door Jacob van Lennep
29139: PLATE, A. (VZ.) - Geschriften tot verdediging van den vrijen handel 1905 - 1909
22730: PLATENBURG-VAN GRIENSVEN, S. - 100 Persoonlijke verhalen van oud-leerlingen
4211: PLATENBURG, TH. J. - Nationaal landbouwbeleid
16003: PLATENBURG, TH. - Kleine boeren
64403: PLATH, I. - The decoratieve arts of Sweden
56259: PLATH, S. - Ariel
49208: PLATO - Sokrates' leven en dood
62540: PLATO - Phaidros
53689: PLATO; BURNETT, I. - Platonis Opera. Tomus III. Tetralogias V-VII continens
52739: PLATO - Socrates' leven en dood
40252: PLATO - The trial of Socrates
52119: PLATT, R.H. - The forgotten books of Eden
12018: PLATT, CH. A. - Italian gardens of the renaissance
61861: PLATTELANDER, C. - De huishouding der burgelijke gemeente. Leerboek voor de hoogste klasse der volksschool
21706: PLAYFAIR, I.S.O. - The Mediterranean and the Middle East. Volume I. The early successes againt Italy (to may 1941)
62394: GRAESSE - NENEDICT - PLECHL - Orbis Latinus. Lexikon lateinischer geographischer Namen. Handausgabe. Lateinisch - Deutsch / Deutsch - Lateinisch
44485: PLÉE, L.; BASCHET, J. - Le Panorama Salon
65644: PLEHN, M. - Die Fische des Meeres und der Binnengewässer
30193: PLEIJ, H. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven
10797: PLEIJ, H. - Sprekend over de Middeleeuwen
57962: PLEIJ, H. - De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd
55461: PLEIJ, H. - Moet kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit
30225: PLEITGEN, H.O.; RICHTER, P.H. - Schönheit im Chaos. Bilder aus der Theorie komplexer Systeme - Frontiers of Chaos. Computer Graphics Face Complex Dynamics
29033: PLEMPER VAN BALEN, B.A.; CLAASSEN, H.C. - Nederlandsche tuinbouwalmanak voor het jaar 1917
65025: PLENCK, J.J.; GESSCHER, D. - Schets der ontleedkunde
49557: PLESSEN, M.L.; SPOERRI, S. - Le musée sentimental de Prusse. Aus grosser Zeit!
39425: PLESSEN, M.L. - Berlin durch die Blume oder Kraut und Rüben. Gartenkunst in Berlin-Brandenburg
9974: PLESSIS, E. DU - Western Cape Sandveld flowers
34702: PLETICHA, H. - Weltgeschichte in Zinn
2922: PLEYTE W.; BOGERT A. VAN DEN; BOUWHEER, H. - Uddel en de Uddeler Heegde. Bijdrage tot de geschiedenis van Barneveld
53292: PLIMPTON, G.; HEMPHILL, CHR. (ED.) - D.V. Diana Vreeland
19250: PLINIO, C. - Caii Plinii Secundi Historiae naturalis. Libri XXXVII ex recensione joannis harduini
62235: PLINIO, C. - Caii Plinii Secundi Historiae naturalis. Libri XXXVII ex recensione joannis harduini
62532: PLINIUS SECENDUS, C. - Plinius: Naturkunde. Gesammtregister
62188: PLINIUS - De wereld. Naturalis historia
62423: PLINIUS - Epistularum libri decem / Briefe
62417: PLINIUS - C. Plinii Secundi Naturalis Historiae / Naturkunde. Liber 8. Zoologie: landtiere
62247: PLINIUS - C. Plininius Caecilius Secunus. Sämtliche Briefe
62273: PLINIUS - C. Plinii Secundi Naturalis Historiae / Naturkunde
36008: PLOEG, W.H. VAN DER (RED.) - Van Klooster en Karspel. Van Ter Apel tot Sellingen
40333: PLOEG, D.T.E. VAN DER - Op planten net utsjoen
11095: PLOEG, J.D. VAN DER; ROEP, D. - Bedrijfsstijlen in de zuidhollandse veenweidegebieden. Nieuwe perspectieven voor beleid en belangenbehartiging
53657: PLOEG, J.D. VAN DER; WISKERKE, H. (ED.) - Het landbouwpolitieke gebeuren. Liber amicorum voor Jaap Frouws
12255: PLOEG, H. VAN DER; CADERIUS VAN VEEN, D. - Verliefd op Arnhem
6459: PLOEG, H. VAN DER; CADERIUS VAN VEEN, D. - Verliefd op Arnhem. Deel 3
25830: PLOEG, G. (RED.) - 100 jaar hoogbouw in Rotterdam. Zooiets Amerikaansch!
15340: PLOEG, J.D. VAN DER E.A. - Kleurrijk platteland. Zicht op een nieuwe land- en tuinbouw
46885: PLOEG, J.D. VAN DER; MARSDEN, T. - Unfolding webs. The dynamics of regional rural development
59291: PLOEG, P. VAN DER; BUVELOT, Q. - Met hart en ziel. Frits Duparc als directeur van het Mauritshuis 1991 - 2008
65134: PLOEG, H.L.J. VAN DER; ZON, J. VAN - Matthijs Röling. Schilderijen
38584: PLOEG, J.D. VAN DER E.A. - Living Countrysides. Rural development in Europe: the state of the art
14212: PLOEG, C.J. VAN DER - Oogst van de laatste 10 jaren
6457: PLOEG, H. VAN DER; CADERIUS VAN VEEN, D. - Verliefd op Arnhem. [Deel 1]
1200: PLOEG, K. VAN DER - Langs de oude Gelderse kerken. Rivierengebied
30915: PLOEG, D.T.E. VAN DER - De Nederlandse breedbladige fonteinkruiden
45338: PLOEG, D.T.E. VAN DER - Atlas fan de floara fan Fryslân
4178: PLOMP, CHR. - Urk. Sociografie van een eilandbevolking
26133: PLOTINUS'PORPHYRIUS - Enneaden. Over het leven van Plotinus en de indeling van zijn traktaten
64920: PLOUM, Y. E.A. - Made in China. Armando & Meesterwerken uit de Qing-dynastie
34391: PLOWDEN, C. CH. - A manual of plant names
61550: PLOWES, D.C.H.; DRUMMOND, R.B, - Wild flowers of Zimbabwe
50884: PLOWMAN, J. - De beeldhouwgids
49825: PLOWMAN, J. - Beginnen met beeldhouwen
47238: PLOWMAN, J. - Beeldhouwtechnieken
36088: PLUIS, J. - De Nederlandse tegel. Decors en benamingen. 1570-1930. / The Dutch tile. Designs and names
61074: PLUIS, J. - Fries aardewerk. Kingma Makkum
41200: PLUIS, J. E.A. - Niederländische Wandfliesen in Nordwestdeutschland. Einfluß der Niederlande auf die Wohnkultur zwischen Weser und Ems
40553: PLUMMER, J. - Het getijdenboek van Catharina van Kleef
52649: PLUMMER, J. - The hours of Catherine of Cleves. Introduction and commentaries
39702: PLUMPTRE, G. - The latest country gardens
62590: PLUTUS - Miles gloriosus. Der glorreiche Hauptmann
39266: PLUVIER, J. - Zuidoost-Azië. Een eeuw van onvervulde verwachtingen. Van Bonifacio tot Habibie
26988: PLUYGERS, L.A. - Natuurbescherming en wildbeheer, speciaal met betrekking tot Indonesië
20416: PLUYM, W. VAN DER - Vijf eeuwen binnenhuis en meubels 1450 - 1950
36595: PLUYM, W. VAN DER (VW.) - Max Nauta
54854: PLUYMAECKERS, L. - Ransdaal: Drie Heren, één gemeenschap
27752: POCHON, J.; BARJAC, H. DE - Traité de microbiologie des sols. Apllications agronomiques
7581: POCOCK, R.I. - The fauna of Britisch India, including Ceylon and Burma. Arachnida
5102: PODLECH, D.' E.A. - Compositae VI - Anthemideae
59154: PODO, H.; SULLIVAN, J.J. - Kamus Ungkapan Indonesia - Inggris
31331: PODOKSIK, A. - Picasso. Ewiges Suchen. Werke des Künstlers aus sowjetischen Museen
30377: PODS, A. - Votivschiffe im Königreich Dänemark und in den ehemaligen Herzogtümern Schleswig un Holstein
56433: POE, E.A. - Collected stories and poems
5105: POEL, A.J. VAN DER (VW) - Bosbescherming
2909: POEL, K.R. DE - De veertiende elfstedentocht op woensdag 26 februari 1986 door de ogen van een toerrijder. Verslag van een belevenis
6048: POEL, J.M.G. VAN DER - Oude Nederlandse ploegen
1202: POEL, J.M.G. VAN DER - Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1918
5294: POEL, J.M.G. VAN DER - Wegwijzer in de landbouwgeschiendenis
16632: POEL, J.M.G. VAN DER - De Rijnsburgse ploeg
6200: POEL, J.M.G. VAN DER - Landbouw-leerboekjes voor de lagere school uit de negentiende eeuw
1837: POEL, J.M.G. VAN DER - Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland
59338: POEL, A.C.J. VAN DER - Weekly rations in liberated territory. Weekrantsoenen in bevrijd gebied
2057: POEL, J.M.G. VAN DER - Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland
30796: POEL, J.M.G. VAN DER - De Wilhelminapolder 1809 - 1959
1203: POEL, J.M.G. VAN DER - Van Brakell van den Eng. Een Betuws hereboer uit het begin van de 19e eeuw
25728: POEL, J.M.G. VAN DER - Geschiedenis van de landbouw
2624: POEL, J.M.G. VAN DER; REINDERS, C.G. - Landbouwtechniek en rationalisatie in het midden van de 19e eeuw. Een onuitgegeven handschrift van C. Reinders (1820-1878)
6377: POELEN, A.G. - Saevis tranquillus in undis: Stil, tusschen de onstuijmige Zee baaren. Nijmegen en de patriottenbeweging 1780-1787
1204: POELHEKKE, J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaar. Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651
6239: POELJE, G.A. VAN - Beplanting en recreatie in de Haagse duinen. Rapport van de Adviescommissie Duinbeplanting
39532: POELJE, G.A. VAN (VW.) - Recreatie en natuurbescherming in het noordhollands duinreservaat
17433: POELL, E. - Architectuur in Eindhoven. Impressies van een stedelijk landschap
31797: POELMAN, H.A. (RED.) - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1932. 50e jaar
14005: POELS, J. - Rapport over de kalverziekte in Nederland
39610: POELSTRA, TH.J. - Theoretische causerie voor beginnende lezers van oud schrift
39603: POELSTRA, TH.J. - Leidraad bij het indiceren der notariële archieven van Rotterdam
39608: POELSTRA, TH.J. - Een Hollands stadsarchief. Wegwijzer tot onderzoek
56797: POENICKE, W. - Die Frucktbarkeit der Obstbäme. Ihre Ursachen und ihre Einleitung auf künstlichem Wege
17242: POERBATJARAKA, M.M.NG; VOORHOEVE, P.; HOOYKAAS, C. - Indonesische handschriften
46332: POERLMANN-WOLFS, V.; DUSSELDORP, F. VAN (VW.) - Manifestatie Trasnsparantie. Beeldende kunst en muziek
62550: POESCHEL, H. - Die griechische Sprache. Geschichte und Einführung
56425: POESJKIN, A. - Verzamelde werken 2. Jewgebi Inegin. Roman en verzen
63745: POESJKIN, A. - De profeet. 42 patels van Juke Hudig bij het gedicht van Alexandr Poesjkin
32259: POESJKIN, A. - Het sprookje van tsaar Saltán, van zijn zoon, de befaamde en machtige ridder prins Guido Saltanowitsj, en van de mooie zwaneprinses.
38980: POESSE, G.J. - Grond en werktuig
19339: POETEREN, N. VAN - Bestrijding van dopluis op Perzik en Druif
17631: POGACNIK, M. - Die Erde heilen. Das Modell Türnich
49732: POGACNIK, M. - Venedig, Spiegel der Erdseele. Geomantische Erfahrung einer idealen Stadtlandschaft
25085: POGNON, E. - Les très riches heures du Duc de Berry. Het pronkstuk uit de verzameling van een middeleeuwse bibliofiel
40603: POGNON, E. - Les très riches heures du Duc de Berry. Manuscrit enluminé du XVe siècle
42729: POGORILOVSKI, I. - A commentary on the masterpiece of Brâncusi. The road of the heroes' souls
60264: POHLMANN, U.; FÖRSTER, S. - Die Eleganz der Diktatur. Modephotographien in deutschen Zeitschriften 1836 - 1943
15510: POINAR JR., G.; POINAR, R. - The amber forest. A reconstruction of a vanished world
62953: POIROT, J.P. - Mineralen en edelstenen uit de hele wereld
34345: POITERS, A. - Het masker van de wereld afgetrokken
1206: POL, B. - Onder de klokketoren. Uit de geschiedenis van een Veluws stadje
31144: POL, R.TH. V.D. - Wie zijn zij, en vanwaar zijn zij gekomen?
54445: POL, P. VAN DER (SAM. - Breda in kaart
64541: POL, W. - De geschiedenis van gremi. Een eeuw Groninger auto- en motorimport
48098: POL, B. VAN DE - Lieve Erasmus, Verkeren met een denker
65223: POLAIN, J. (PF) - Manufacture Liégeoise d'armes à Deu,
39479: POLAK, H. - De zoom van Het Gooi
38371: POLAK, B.; MOLENKAMP, B. - Indonesië gezien door Jordaan, Opland en Doeve.Een inhoudsanalyse van 259 politieke caricaturen verschenen in de groene amsterdammer en elseviers weekblad tussen 1945 en 1970
16156: POLAK, M. - Het kreatief ontwerp in architectuur en stedebouw. Een psychodynamisch-kritische benadering
45709: POLAK, W. - Ieder het zijne. Hoofdlijnen van de studie over de inkomens- en vermogensverdeling 'Wenkend Perspectief
37707: POLAK, H. - Tusschen Vecht, Eem en zee
51967: POLAK, D. E.A. - Beeldende kunst in Nederland
37044: POLAK, M. E.A. - Alphen aan den Rijn - Albaniana 2001 - 2002. Opgravingen tussen de Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn
26233: POLAK, I. - Geloof mij vrij, mevrouw. Een bloemlezing uit vrouwentijdschriften tussen 1870 en 1920
54583: POLAK-DE BOOY, E.P. - Inventaris archieven Van Boetzelaar
11608: POLANO, S. - Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk
5100: POLATSCHEK, A. - Santalaceae
46484: POLDERDIJK, F.P.; UNGER, W.S. - De Middelburgsche Polder 1644 - 1944
48166: POLDERMAN, T.; BLOM, P. - Veere. Van vissersbuurt tot vestingstad
9789: POLET, S. - De demon der eetzucht
50457: POLGÁR, L. - Chess. Training in 5333+1 positions
50462: POLGÁR, L. - Chess Endgames. 171 Types in 4560 positions
49642: POLL, R.M. VAN - Financieel woordenboek. 4500 Verklaringen van financiële en economische begrippen
35428: POLL, F. VAN DER - Handleiding tot de paardenkennis voor de kadetten der kavallerie en artillerie
9703: POLL, F. VAN DER - Handleiding tot de paardenkennis voor de kadetten der Kavallerie en artillerie
9163: POLL, W. VAN DE - De Nederlandse Antillen
28412: POLL, M. VAN DER (VW.) - Indonesië in het parlement. Mei 1946
28810: POLL, F. VAN DE; BAKKER, S. - Schreden naar Parnas. De onderkomens van de Amsterdamse rechtbank van middeleeuwen tot heden.
9164: POLL, W. VAN DE - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk
24018: POLLARD, E. E.A. - Hedges
61754: POLLING, A. - Maastrichts ceramiek. Merken en dateringen
42528: POLLINGTON, ST. - The warrior's way. England in the Vikinag age
64359: POLLMANN, T. - Mussert & co. De NSB-leider en zijn vertrouwelingen
15244: POLLMANN, T.; SELEKY, J. - Istori-Istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers
39813: POLLMANN, T. - Monumentale gebouwen herbestemd. Restauratie, transformatie en hergebruik
63361: POLMAN, R. E.A. - Ars sacra. Christian art and architecture of the Western World from the very beginning up until today
64394: POLMAN, L. - De crisiskaravaan. Achter de schermen van de noodhulpindustrie
51046: POLMAN, L. - Death row dollies. Leven met de doodstraf
22380: POLMAR, N. - The US Navy today
23127: POLMAR, N. (ED.) - The modern Soviet Navy. An assessment of the USSR's current warships, naval capabilities and development
24863: POLS, R. - Ruud Pols. Liggende figuren. Reclining figures
14531: POLS, K. VAN DER - De ontwikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland 1770-1870
58197: POLS, A.M. - Het lied van de krijgsbende van Igorj
16886: POLUNIN, I. - Plants and flowers of Singapore
35860: POLUNIN, O. - Flowers of Europe. A field guide
16861: POLUNIN, O.; STAINTON, A. - Flowers of the Himalaya
33477: POLUNIN, O.; SMYTHIES, B.E. - Flowers of South-West Europe. A field guide
49407: POLUNIN, O. - Bloemen en planten van Europa
52761: POMEROY, A.J/ - Then it was destroyed by the volcano. The ancient world in film and television
55951: POMEY, P.F. - Das Grosse Königliche Wörter Buch. I. Deutsch-Französisch-Lateinisch; II. Französisch-Lateinisch-Deutsch; II. Lateinisch-Deutsch-Französisch
11738: POMODORO, A. - Arnaldo Pomodoro
55348: POMPE, W.P.J. - Het nieuwe tijdperk en het recht
61470: POMPIDOU, A. (FW) - Scenarios for the future. How might IP regimes evolve by 2025
51279: PONCÉ, CH. - Kabbalah. Achtergrond en essentie
59027: PONDER, H.W. - Java's pracht en praal
29371: PONIATOWSKA, E. (INT.) - Diana Blok. Bloodties and other bonds
3319: PONS, L.J. - De bodemkartering van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen
52262: PONSEN, M.B. - A histological description of the salimentary tract, salivary glands, and related organs of Mindarinae (Homopteram Aphidoidea)
52261: PONSEN, M.B. - A histological description of the salivary gland system of Phylloxeridae (Homoptera, Aphidoidae)
52263: PONSEN, M.B. - A histological description of the salivary gland system of some aphid species of the Adelgidae and Aphididae (Homoptera, Aphidoidae)
52190: PONSEN, M.B. - Phylogenetic implications of the structure of the alimentary tract of the Aphidodea. I and II
27900: PONSTEEN, A. - Van Noetsele tot Nijverdal
40865: PONTANUS, J.I. - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coopstadt Amsterdam
15422: POOL, M.J. - Gardens in the City. New York in Bloom
48132: POOL, M.J.N. - Mode Uniform. Dressed to kill
34867: POOLE, A.L.; ADAMS, N.M. - Trees & Shrubs of New Zealand
63807: POOLE, T.R. - Identifying antque British silver
58209: POOLE, R.; STANGERUP, H. (ED.) - A Kierkegaard Reader. Text & Narratives
49606: POOLMAN, H.; FEMER, TH.M. - Netwerkplanning volgens PERT. Eem geprogrammeerde tekst
13708: POORT, W.A.; HOOGVLIET, TH.N.T. - Slagschaduwen over Nederland
29459: POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag, 'Artiste peintre à La Haye'
17526: POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag 1831 - 1915. Schetsboek 3
64525: POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag. Leven en werk
64905: POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag (1831 - 1915). Oeuvrecatalogus in beeld
57029: POORTEN, J.J. TER; JONG, C. DE (SAM.) - Bouwen met water. Wonen, werken en recreëren
50206: POORTENAAR, J. - Coster - niet Gutenberg
35276: POORTENAAR, J. - Gustave Flaubert. de legende van Sint Julianus den offervaardige. Vertaal, verlucht en uitgeschreven door J. Poortenaar
14751: POORTINGA, Y. - De ring fan it ljocht. Fryske folksforhalen
24453: POORTMAN, W.C.; AUGUSTEIJN, J. - Kaarten in Bijbels (16e - 18e eeuw)
31824: POORTMAN, J. - Meppel door de eeuwen heen
8045: POORTMAN, J. - De geschiedenis van de gemeente Staphorst. Staphorst. IJhorst. Rouveen
65394: POORTVLIET, R. - Het kabouterhuis
65395: POORTVLIET, R.; HUYGEN, W. - De oproep der kabouters
61301: POORTVLIET, R. - Journey of the ice age. Mommoths and other animals of the wild
47641: POOT, H.K. - Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot, met kunstige printen versiert
38871: POOTS, H.J. - t' Hoogh Landt
40545: POP, M.; TEMMINCK, J. - Kleverlaan. De geschiedenis van een begraafplaats
55195: POP-JANSEN, M.L. - Hoe Tiel haar rechtbank verloor
16884: POPE, W.T. - Manual of Wayside plants of Hawaii
21052: POPE, D. - De slag aan de Rio Plata. De ondergang van de 'Graf Spee'
41320: POPMA, M. - Beelden van bollenschuren. Het cultureel erfgoed van de Bloembollenstreek 1850 - 1940
25446: POPOV, I.V.; BYKOVA, V.S. - Loess Rocks of the USSR
63407: POPOVIC, M. - De Dode Zee rollen. Nieuw licht op de schatten van Qumran
26200: POPP, M. - Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Versuchs- und Kontrollstation der Oldenburgischen Landwirtschaftskammer 1876 - 1926
1825: POPPEL, F. VAN - A.A.G. Bijdragen 33. Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw
14508: POPPEMA, S.H. E.A. (RED.) - Water ter verdediging. Vestingbouwkundige bijdragen 1993
62078: POPPER, K. - De open samenleving en haar vijanden. Deel I. De betovering van Plato. Deel II. Hegel en Marx
65194: POPPING, H.K. - Voorhistorische vondsten in het Kuinderdal tusschen Oosterwolde en Donkerbroek
65200: POPPING, H.K. - De nederzettingen langs den ouden verbindingsweg tusschen Friesland en Drente, over Mandeveld bij Bakkeveen
3237: POPTA, IJ.A. VAN - Adelijk bloed. De preferente F.R.S. stieren.
39914: PORPHIRIOS, D. - Leon Krier. Houses, palaces, cities
47075: PORRENGA, D.H. - Clay mineralogy and geochemistry of recent marine sediments in tropical areas, as Eexemplified by the Niger Delta, the Orinoco Shelf and the Shelf Off Sarawak
48277: PORS, P. (SAM) - Anton Pieck als illustrator
55487: PORTEMAN, K. - Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur
42324: PORTENGEN, J. - Gesprekken met Valkenburgers
62022: PORTENKO, L.A. - die Schnee-Eule
64033: PORTER, J.R. - De bronnen van het geloof. Geïllustreerde gids voor de bijbel
7335: PORTER, G. - The world of the frog and the toad. A living world book
52483: PORTER, E. - The folklore of East Anglia
59403: PORTER, E.P. - Competitive advantage. Creating and sustaining superior performance
59404: PORTER, E.P. - Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitors
58293: PORTER, M. - Verdriet is het ding met veren
62569: PORTER, J.R. - De verloren bijbel. Verdwenen geschriften opnieuw ontdekt
63324: PORTER, V. (ED.) - Hajj. Journey to the heart of Islam
38633: PORTERS, P.; SMEESTERS, H. - Elegance & decadence. Pieter Porters
9183: PORTMANN, A. - Falterschönheit. Exotische Schmetterlinge in farbigen Natuarfnahmen
63533: PORTOGHESI, P. - Nature and architecture
48387: PORTOGHESI, P. E.A. - Arte floreale. Elemente der Schönheit in Barok und Jugendstil
62857: POS, G.J. (SAM.) - Mooi is dat! Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld
57020: POS, G.J.; PLUSQUIN, M. - Strip en kunst
64398: POS, H. - Twaalf balladen
2934: POSCH, J. (VW) - De betekenis van het waterschap en de toekomst van Noord-Holland. Symposiumverslag 425 jaar Schermerboezem
5109: POSKITT, K. - Grappige, grillige en geniale getallen
19748: POSNER, M.I.; RAICHLE, M.E. - Beelden in ons brein
5955: POSSELT, E.A. - The structure of fibres, yarns and fabrcs. Being a practical treatise for the use od all persons employed in the manufacture of textile fabrics
31955: POST-BEUCKERS, L. - Land en volk van Gaast en Klif
2784: POST, K. - Het boerenhuis in Nederland
42191: POST, W. - Hartenlust. Een historisch onderzoek naar de ontwikkeling van buitenplaats rot woon- en winkelcentrum in Bloemendaal
58599: POST, M.J.H. - De driebond van 1788 en de Brabantse revolutie
54711: POST, R. - Erbauliches, belehrendes, wie auch vergnügliches Kitch-Lexicon
2577: POST, K. - Oude boerderijen
24738: POST, P.G.J. (RED.) - Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron
52510: POST, D. - De dood te slim af! Bezinning op nieuwe technologie
49941: POST, P. (RED.) - Steen. Beelden in Bruseum II
45329: POST UITERWEER, A.E.G. - Mijn contacten met een andere wereld
4156: POST, K. - Oude boerderijen
37393: LE POSTE, P. - Opwindende gerechten. Een unieke serie zinnenprikkelende schotels gefotgrafeerd door David Thorpe
17642: POSTEL-COSTER, E. - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman
53705: POSTHUMA DE BOER, E.; DIJKGRAAF, M. - De atlas van Nooteboom
52393: POSTLE, D. - The mind gymnasium
48772: POSTMA, F. - Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507 - 1549
56872: POSTMA, C. - Mozaiek van de palnt. Een nikro- en makrofotgrafische studie
30770: POSTMA, O. [-1 - De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
21097: POSTMA, TH. - Vermetele Vliegende Hollanders
36484: POSTMA, H.W. - Calligrafische lettervormen en hunne toepassingen ten dienste van candidaten voor de acte Schoonschrijven Middelbaar Onderwijs
9543: POSTMA, A. E.A. (RED.) - Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
47608: POSTMA, J.U. (SAM) - Nederlandse lucifershouders van 1840 tot 1940
18082: POSTMA, C. - Zierikzee 1. Stad van historie en monumenten
1213: POSTMA, J.U. (SAM) - Tussen Overbosch en Oosterhoorn
1211: POSTMA, J.J. (VW) - Over stad en scholtambt Lochem, 1233-1983. Een beschrijving na 750 jaar
48055: POT-VAN REGTEREN ALTENA, M. - Een mandeken van fine teenen. Speurtocht naar plaatsen van herkomst van het fijnscheenwerk in West-Europa
61875: POTGIETER, E.J. - Het Noorden, in omtrekken en tefereelen
48188: POTGIETER, E.J.; DUYFHUIZEN, G.M.J. - Afrid ter valkenjacht en Het Rijksmuseum te Amsterdam
1214: POTHOF, H. - Van dorpstimmerman tot bouwondernemer. 125 jaar Grootheest Bennekom
40312: POTIÉ, PH.; SIMONNET, C. - Le Corbusier: Le Convent Sainte Marie de la Tourette. The Moastry of Sainte Marie de la Tourette
27891: POTJER, M. (RED.) - Terugblik. Aap, Noot Betuwe . Vier eeuwen onderwijs tussen Gendt en Gorcum
49258: POTJER, M. - Moscowa. Van begraafplaats naar begraafpark in Arnhem
49058: POTJER, M. - De Velperweg in kaart gebracht, 1600-1795. Eigenaren en eigenaardigheden
20317: POTS, R. - Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland
18101: POTT-BUTER, H.; TIJDENS, K. - Vrouwen. Leven en werk in de twintigste eeuw
34238: POTT, R. - Die Pflanzengesellschaften Deutschlands
60877: POTT, E. - Handbuch der tierische Ernährung und der landwirtschaftlichen Futtermittel
65079: POTTAGE, J. - De bridgebijbel. Hoe u succesvol bridge speelt
15832: POTTER, E.B.; NIMITZ, CH.W.; ROHWER, J. - Seemacht. Eine Seekriegsgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart
52273: POTTER, B. - The Tale of Timmy Tiptoes
47520: POTTER, B. - Alle verhalen van Poekie Poes en zijn vrienden
54333: POTTHAST, AUGUSTUS - Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV. Zwei Bände
46536: POTTHAST, AU. - Wegweiser durch die Geschichtswerke des Europäischen Mittelalters von 375 - 1500. Vollständiges inhaltsverzeichniss zu 'Acta sanctorum' der Bollandisten. Anhang Quellenkunde für die geschichte der europäischen staaten während des mittelalters
5991: POTTINGER, R.P.; LEROUX, E.J. - The biology and dynamics of Lithocolletis Blancardella (Lepidopterra: Gracillariidae) on apple in Quebec
26641: POULÍK, J. - Prehistoric art. Including some recent cave-culture discoveries and subsequent developments up to Roman times
19943: POULSEN, V.A. - Botanische Mikrochemie. Eine Anleitung zu phytohistologischen Untersuchungen
56546: POUND, E. - The cantos of Erza Pound
11268: POVÉE, H. - De Gulden. Geschiedenis van Nederlands nationale munt
22956: POVÉE, H. - De eeuw van Blokker. Honderd jaar huishoudbranche in Nederland
28960: POVEL, W. - Het meisje dat geen handje wilde geven
28961: POVEL, W. - De koning die 's morgens niet kon opstaan
49321: POVEL, E. - Creatief leiderschap
53176: POVEY, G.; RUSSELL, I. - In the flesh. The complete performance history
44950: POWELL, C. - Turner en Europe. Rhin, Meuse et Moselle
62298: POWELL, A.W.B. - Shells of New Zealand. An illustrated handbook
58772: POWELL, W.S. - North Carolina. A history
1217: POWELL G.; KESSEL, L.; ST. JOHN, J. - Van de hemel in de hel
50284: POWELL, I. - Ndebele. Leven tussebn kleuren
24928: POYNOR, R.; BOOTH-CLIBBORN, E. (ED.) - Typography now. The next wave
64382: PRAAG, S. VAN; LINDWER, W. - Een lange jeugd in joods Amsterdam. Een visie op joods Amsterdam in foto's
45626: PRAAG, S.E. VAN - Mokum aan de Amstel. Een goed huwelijk
19557: PRAAG, J. VAN (PF) - L'époque de Lucas de Leyde et Pierre Bruegel. Dessins des anciens Pays-Bas collection Frits Lugt. Institut Néerlandais, Paris
52612: PRAAG, S. VAN - Ziekenhuiswezen in Suriname
45606: PRAAG, J.P. VAN (INL.) - Humanisme en religie
11143: PRAAG, PH. VAN - Joodse Symboliek op Nederlandse Exlibris
49925: PRAAMSMA, L. - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschap van de kerkgeschiedenis
42308: PRAAMSTRA, O. - Busken Huet. Een biografie
62976: PRADELS, O. - Le vin et la chanson. La Gironde
65322: PRADES, J.P.; PRADES, N. - Vergeten groenten opnieuw ontdekken
39890: PRAEGER, R.LL. - The botanist in Ireland
56846: PRAIN, D. - Botanical notes and papers
50859: PRAK, N.L. - Smaakvolle teekeningen bij het bouwen in de jaren 80, 1480, 1780, 1880 en 1980
35111: PRAK, N.L. - Vorm en betekenis. Theorie van de tekens en de media
63201: PRAK, N.L. - Geschiedenis van het ontwer-onderwijs
50863: PRAK, N.L. - The visual perception of the built environment
45746: PRAK, N.L. - De visuele waarneming van de gebouwde omgeving
60073: PRAKASH DEVAL, CH. - The tracker. An anthology of Rajasthani poetry
2723: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de 'olde lantschap'. De achtste der zeven provincien.
32726: PRAKKE, H.J. - Een ander tertium in zake de bestrijding der runderpest
38725: PRAKKE, H.J. - De Prakkehof te Meppen-Zweeloo (Dr.)
8173: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de 'olde lantschap'. De achtste der zeven provincien.
34425: PRANCE, G.T.; DTREITAS DA SILVA, M. - Caryocaraceae
34426: PRANCE, G.T. - Dichapetalaceae. Rhabdodendraceae
60677: PRASAD, H.S. (ED.) - Essays on time in Buddhism
44827: PRAT, J.L. (PF) - Sam Francis. monotypes et peintures
7836: PRATER, A.J. - Estuary birds of Brittain and Ireland
21622: PRATT, F. - The navy has wings
24590: PRAZ, M. - Het verdrag met de slang
60825: PRAZ, M. - Huis van het leven
16737: PRÉAUDEAU, PH.B. DE; ROBINET, J.-F. - Maroc. Les chevaux du Royaume
45226: PREBISH, CH.S. - Luminous passage. The practice and study of Buddhism in America
43378: PREISSEL, H.G. E.A. - Niki de Saint Phalle. The Grotto
39728: PREMSELA, B. - Een vlucht naar voren
47145: PRENEN, H. - Haarlem op versvoeten. Gelegenheidsgedichten
64991: PRENTISS, E, - Stepping heavenward
61735: PRESCOTT-WALKER, R. - Collecting Lalique

Next 1000 books from Antiquariaat De Beschte[an error occurred while processing this directive]

4/6