Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geologische onderzoekingen ten behoeve van 's lands waterstaat-, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-IndiŽ. Deel I: 1914-1915
Description: Weltevreden, Landsdrukkerij, 1920. Twee delen. 106 fig, 35 gekleurde platen, 103 + 265 pp

Keywords: Geology, Water

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: Antiquariaat De Beschte
- Book number: 19385

See more books from our catalog: Indonesia