Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Saxa locuta sunt. 1901-1951. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Bond van Steen- en Offsetdrukkerijen en Fotolithografische Inrichtingen
Description: Amsterdam, 1951. ill, 207 pp

Keywords: Memory Books, BOB

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat De Beschte
- Book number: 12879

See more books from our catalog: Professions/industry