Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T9489: CATALOGUS. - Pop & Rock Memorabilia 1.
T1507: CATALOGUS. - Tentoonstelling van De Olm tot De Roos.
B0052: CATALOGUS. - The collection of the late Bernard Houthakker. Catalogus 253.
L8117: CATALOGUS. - Collection Rene Bertele. Ecrivains et pintures du XXe siecle.
R4956: CATALOGUS. BLOTKAMP, CAREL E.A (EDS.). - Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930.
B8555: CATALOGUS. - Het geillustreerde boek 1450-1850. Tentoonstelling Amsterdam, Stedelijk Museum 19 juni tot 10 juli 1954.
Y2451: CATALOGUS - Catalogus van eene uitgebreide verzameling Boeken over Amsterdam bijeengebracht door den Heer J. van Eck. Publieke verkooping dinsdag 10 December 1946.
B2782: CATALOGUS. - Collection R.G. Lettres et Manuscrtis, Autographes, Livres, Portraits.
Y1512: CATALOGUS. - Kastelen in Brabant. Van burcht tot landhuis.
B3001: CATALOGUS. - Catalogus tentoonstelling Spiegel van 16de eeuwse taalkunde.
T0907: CATALOGUS. - Catalogus van de Schenking-Quack.
L9056: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel V: Taal- en Letterkunde.
B2865: CATALOGUS. - Bibliotheque du Colonel Daniel Sickles. Litterature Francaise des XIXe et XXe Siecles. Livres et Manuscrits. Dixieme partie.
B2873: CATALOGUS. - Science and Medicine.
T1369: CATALOGUS. - Herdenkingstentoonstelling Cornelis van Leeuwen 1892-1949. Voorwoord: J.C. Ebbinge Wubben.
T1367: CATALOGUS. - Matth. Wiegman. Tentoonstelling van schilderijen van 7 februari - 7 maart 1931. Voorwoord Plassaert.
T1366: CATALOGUS. - Tentoonstelling van schilderijen van Hendrik Luyten van 8 tot 30 maart 1914.
T1365: CATALOGUS. - Isaac Isreals 1865-1934. Tentoonstelling van schilderijen 22 october - 17 november 1934.
T1364: CATALOGUS. - Tentoonstelling John Radecker 27 Mei - 29 Juni 1946.
T1360: CATALOGUS. - Wrede: schilderijen, tekeningen.
T1359: CATALOGUS. - Max Beckmann.
T1357: CATALOGUS. - Catalogue of a memorial exhibition of drawings by Sir Max Beerbohm (1872-1956). Foreword by John Rothenstein.
T1349: CATALOGUS. - Nelly Bodenheim.
T1348: CATALOGUS. - Schilderijen A.C. Willink.
T1336: CATALOGUS. - Der etsen van P. Dupont en W. de Zwart.
T1331: CATALOGUS. - Exposition retrospective A.C. Willink. Palais des Beaux Arts Bruxelles 12 janvier - 4 fevrier 1951.
T1326: CATALOGUS. - The Adams Gold Vase.
T1324: CATALOGUS. - Het edele jade.
T1322: CATALOGUS. - Oskar Kokoschka. Eenige aanteekeningen over leven en wezen van den schilder n.a.v. de tentoonstelling in de zalen van het Genootschap Kunstliefde Utrecht 18 februari - 12 maart 1939.
T1317: CATALOGUS. - Stedelijk Museum: Catalogus tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring Amsterdam. 1 maart tot 30 maart 1941.
T1314: CATALOGUS. - Verzameling H. Nijgh. Negentiende eeuwsche schilderijen en aquarellen.
T1312: CATALOGUS. - Tentoonstelling van werken van Jan Toorop.
T1304: CATALOGUS. - Huinck & Scherjon, Amsterdam. Kersttentoonstelling 24 dec. 1938 - 31 jan. 1939.
T1280: CATALOGUS. - Catalogus schoolboekuitgevers.
R9160: CATALOGUS. EKKART, R.E.O. - Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550.
T4693: CATALOGUS. - Catalogus der boeken van Dr. A. Kuyper.
Y7898: CATALOGUS. - [M. Basch] Antiquariaat De Boekenkamer, Rokin 122, Amsterdam. Catalogus 28.
R4666: CATALOGUS. - Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk.
R2808: CATALOGUS. - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden. Deel X: Praktische Wetenschappen.
T4251: CATALOGUS - Jan ten Brink Gerritsz., J. ten Brink Gz. en J. de Vries, Ten Brink & De Vries : 1785 - 1 Mei - 1885 [met een inleiding van R.W.P. de Vries].
R4853: CATALOGUS. - Le Mouvement Symboliste. Exposition organisee dans le cadre de l'accord culturel Franco-Belge.
K5378: CATALOGUS. - Affiches honderd jaar kunstleven in Den Haag 1866-1966.
K5379: CATALOGUS. - Kunst uit Zwedens gouden eeuw.
Y3717: CATALOGUS. - De Stijl 1917-1931. Cataloguslijst van de tentoonstellingen.
T4488: CATALOGUS. - Boekveilingcatalogus, 1 mei 1947. / De Amsterdamsche Veiling.
T3744: CATALOGUS. - Tentoonstelling Kees van Dongen. Werken van 1894-1949.
H1145: CATALOGUS. - Cobra 1948/51.
L8081: [NAPOLEON] CATALOGUS. - The Napoleonic Library of the late John Sandler.
Y6366: CATALOGUS. - Curiosa. [=erotica].
Y7780: PROSPECTUS. / CATALOGUS - Prospectus W.L. & J. Brusse, Rotterdam. Alphabetische Catalogus November-December 1905.
Y9231: CATALOGUS. - Flight. Origins & progress.
L7571: CATALOGUS. - Bibliotheek Catalogus Federatie der Werkgeversorganisatien in het Boekdrukkersbedrijf.
H0126: CATALOGUS. - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden.
Y0208: CATALOGUS. - Catalogus, Nationale byzondere tentoonstelling van grafische kunst, onder afdeeling van de Internationale Grafische Tentoonstelling.
T1355: CATALOGUS. - Tentoonstelling van waskrijt-teekeningen van A. van der Boon.
K1861: CATALOGUS. - Het Belgische Boek.
L7855: AMERICANA. CATALOGUS. - The Byron Reed Collection of Important American Coins and Manuscripts.
R0821: CATALOGUS. - Esperanto. Catalogus van de boekerij der Nederlandse Esperantisten-Verening 'La Estonto Estas Nia' en van de Esperanto collectie in de Universiteitsbibliotheek. Deel I en II.
M3350: CATALOGUS. - Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Edition Tiessen 1977 - 1987.
T4770: CATALOGUS. - Catalogus der tentoonstelling van boeken gedrukt door Leon Pichon te Parijs. Februari 1926.
R0175: CATALOGUS. - Handschriften en gedrukte werken over de geschiedenis van de Nederlanden 1475-1600.
Y3484: CATALOGUS. - Oranje-Nassau tentoonstelling in het Gemeente Museum te Arnhem Mei-Juni 1926.
M3347: CATALOGUS. - De vuile vingers van de Fiscus en de opkomst van de moderne pers.
L4037: CATALOGUS. - Papier / Kunst. De onbegrensde mogelijkheden.
R8864: CATALOGUS. - Het Geillustreerde Boek in het westen van de vroege middeleeuwen tot heden.
R4493: CATALOGUS. - Fondscatalogus A.A.M. Stols, Winter 1941.
L8080: CATALOGUS. - De Flaubert a Proust. Premieres Editions & Manuscrits Litteraires.
W9356: CATALOGUS. - Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin.
B6039: CATALOGUS. - Schone Bucher des 15. bis 20. Jahrhunderts. Katalog 921.
L7324: CATALOGUS. - Hedendaagse Schilder- en Beeldhouwkunst in Duitsland.
T4721: CATALOGUS. - Publieke verkooping 6-13 november 1923 door de veilinghouders H.G. en G.Theod. Bom & Zoon in het lokaal Warmoesstraat 35.
T5135: CATALOGUS. - Geschiedkundige Tentoonstelling van de Boerenkrijg in het kader van zijn tijd. Einde van het Oud Regime tot Waterloo. Provincie Limburg.
B1972: CATALOGUS. - La Biennale di Venezia, 48 Esposizione Internazionale d'Arte. d'Apertutto, Aperto over all, Aperto par tout, Aperto uber all.
R0665: CATALOGUS. - Plexiglas objekten bij Mart Spruijt bv.
T5367: CATALOGUS. - Catalogus van de Bibliotheek der Rijks-Normaallessen te Utrecht. 1 September 1901.
Y7782: PROSPECTUS / CATALOGUS. - Prospectus Uitgeverij & Drukkerij Hollandia, Baarn. Catalogus 1960 / 1960-1961.
R6840: CATALOGUS. - Catalogus van de tentoonstelling Stille getuigen 1914-1918. Kunst en geestesleven in de frontstreek.
H6728: CATALOGUS. - Het Nederlandse Boek 1300-1800.
A0527: [ERASMUS] CATALOGUS I. - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 17 op 28 oktober.
B2796: CATALOGUS. - Bibliophile 2000. Sammlung Gunter Rossipaul. Literatur vor und nach 1945. DDR-Literatur. Frauenliteratur Pressen, Kinderbucher etc.
L8125: CATALOGUS. - Bibliotheque Leon Givaudan. Livres Illustres Modernes Reliures 1900-1950.
M6329: CATE, C.L. TEN. - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
T2477: CATHREIN, VICTOR. - Het vrouwenvraagstuk.
Y8788: CATS, JACOB. - Intekenformulier t.b.v. het ophogen van het standbeeld van Jacob Cats te Brouwershaven.
Y8766: CATS, JACOB. - Alle de werken van Jacob Cats. Bezorgd, en met ophelderingen voorzien door W.N. Wolterink. Versierd met minstens 200 gravures. Twee delen.
L0592: CATS, JACOB. - Spaens Heydinnetie.
K2349: CATS, JACOB. - Keur uit de gedichten van Jacob Cats.
B0147: CATS, JACOB. - Alle de Werken. Eerste deel: Dichterlijke werken van Jacob Cats, Ridder, Raadpensionaris van Holland. Tweede deel: Alle de werken van Jacob Cats.
L7071: CATS, J. - Spiegel van den ouden en nieuwen tijd.
M1192: CATS, JACOB. - Dichterlijke werken.
R7707: CATS, JACOB. - Feestviering bij de onsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadpensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven den 11den december 1829.
T5525: CATS, JAKOB. - Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, zestiende deel: Hofgedachten en Invallende gedachten op voorvallende gelegentheden.
R0198: CATS, JACOB. - Spaens Heydinnetie.
R3933: CATS, JAKOB. - Alle de werken van Jacob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith, elfde & twaalfde deel: Sinne- en Minne-Beelden.
H5071: CATS, JACOB. - Zedenkundig vermaan voor jong en oud. Uit de prentenboeken van Jacob Cats.
R3199: CATS, JACOB. - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. [...]
R3139: CATS, JACOB. - Het Spaens Heydinnetje. Met inleiding en aantekeningen door H.J. Vieu-Kuik
R2156: CATS, JACOB. - Alle de wercken van Jacob Cats. Bezorgd door J. van Vloten met ruim 400 platen, op staal gebracht door J.W. Kaiser.
H7715: CATULL. - Liebesgedichte. Lateinisch und Deutsch.
R4127: CATULLUS. - De Lesbialiederen van Catullus. Een lyrisch intermezzo te Rome in de eerste eeuw voor Christus. Vertaald en ingeleid door C. Sobry.
M3118: CAU, JEAN. - Gods erbarmen. Vertaling J.F. Kliphuis.
K3053: CAUWELAERT, AUG. VAN. - De romancier en zijn jeugd.
K7331: CAUWELAERT, AUGUST VAN. - Fantaisie zei meneerke.
M3318: CAUWELAERT, AUGUST VAN. - Fantaisie zei meneerke.
B3466: CAUWENBERGE, JOHAN VAN. (VERZ.). - Suburbia. De mooiste gedichten over de stad uit Nederland & Vlaanderen.
B5563: CAUWENBERGE, JOHAN VAN (ED.). - Flandria Illustrata: Acht confrontaties.
Y7770: CAVENDISH, RICHARD. - 1001 Historische Plekken die je gezien moet hebben.
Y8072: LUCIANUS / MENANDER / CEBES. - Luciani Samosatensis colloquia selecta, & Timon. Cebetis Thebani Tabula. Menandri sententi¾ morales. Gr¾ce & Latine. Colloquia Luciani & Timonem notis illustravit Tiberius Hemsterhuis.
M5966: CECCHERINI, SILVANO. - Het transport. Vertaling A. Romijn.
B3288: [TSJECHOV] CECHOV, ANTON. - La fidanzata. A cura di Maria Grazia Cerruti.
L9474: CELA, CAMILO JOSE. - Joden, moren en christenen. Spaanse reisverhalen. Vertaald door Ton Ceelen. Samengesteld Ricardo Bada.
Y1892: CELEN, VITAL. - Frans-Vlaanderen in woord en beeld.
Y8255: CELINE, FERDINAND. - Krantenknipsels 1961-2011 over Ferdinand Celine.
T2960: CELINE, LOUIS-FERDINAND. - Gesprekken met professor Y. Vertaald door Ernst van Altena.
T1636: CELINE, LOUIS FERDINAND. - Dood op krediet. Roman. Vertaling en nawoord door Frans van Woerden.
T3869: CELINE, LOUIS FERDINAND. - Dood op krediet. Roman. Vertaling en nawoord door Frans van Woerden.
Y4372: CELINE, LOUIS FERDINAND. - Van het ene slot naar het andere. Roman. Vertaling en nawoord door Frans van Woerden.
Y4358: CELINE, LOUIS FERDINAND. - Van de ene dood naar de andere. Brieven, artikelen en polemieken, gekozen, ingeleid en uit het Frans vertaald door E. Kummer.
Y4510: CELINE. - Celine journaal nr. 4.
B9961: CELINE, L.F. - Textes & Documents 3. Reunis et presentes par Jean-Pierre Dauphin & Pascal Fouche.
B8295: CELLA. [= JACOBA CATHARINA DE VOS]. - Langs verschillende paden. Een verhaal. Met een woord vooraf van F. Haverschmidt.
M8331: CELLERIER, J.I.S. - Sermons et prieres pour les solennites chretiennes. 3 Vol.
Y3370: EENHEID VAK CENTRALE (E.V.C.) - EVC-Gids. 1 Mei 1951 voor Vrede en loonsverhoging. 4e jaargang Mei 1951, nr. 1.
Y7399: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. - Paspoort van de Republiek De Internationale Rode Nederzetting 1947. Twee paspoorten op naam van An en Arie Holland, Amsterdam.
Y2075: EENHEID VAK CENTRALE. (E.V.C.) - (Pamflet). Aan de burgerij van Amsterdam. Het Amsterdamsch Overheidspersoneel wendt zich tot U. Deze salarisverhoging, stadgenoten, is slechts een wassen neus.
Y8063: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. - Jaarverslag 1934. Afdeling Den Haag. Twaalf maanden van Arbeid in onze Jeugdbeweging.
Y8064: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE. - Jaarverslag 1921. Afdeling Amsterdam.
Y5988: VRIJZ. CHRISTELIJKE JEUGD CENTRALE. - Leidersblad. 8e jrg. no 6, Februari 1930 en 25ste jrg. no. 6, Februari 1947. / Groei. jrg. XII, 22 Januari 1932. no 11. / Berichten Vrijz. Christelijke Studenten Bond. Februari 1931.
Y3126: TONEELGROEP CENTRUM. - Geen 1-akters?
B4864: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 8, Nov. 1931.
B4865: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 9, Dec. 1931.
B4866: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 24e jaargang no. 12, Jan. 1931.
B4867: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 24e jaargang no. 5, Juni 1930.
B7102: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 3, April 1931.
B7103: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 6, Juli-Aug. 1931.
B2406: CERES. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch Studentencorps. 25e jaargang no. 7, Sept. - Oct. 1931.
L9925: CERIEZ, MYRIAM. - Gebelgd in Amsterdam.
L9265: CERUTTI, F.F.X. EN F.A. BREKELMANS. - Brieven van de Rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode 1849-1861.
Y6500: CERVANTES. - De doorluchte vatenspoelster. Vertaling G.J. Geers.
R3410: CERVANTES, MIGUEL DE. - Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol de Michel de Cervantes par Florian. Ouvrage posthume. 6 vols.
Y0663: CERVANTES, MIGUEL DE. - La Ilustre Fregona. (La Sguattera Illustre) Novella testo spagnolo corredato di note ed introduzione ad uso delle scuole a cua di Alfredo Giannini con 16 illustazioni.
L4914: CERVANTES , MIQUEL SAAVEDRA DE. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. 2 dln. Vertaling J.W.F. Werumeus Buning.
Y1539: CERVANTES, MIQUEL DE. - De Wondervolle Avonturen van Don Quichot. Deel I. Uit het Spaansch opnieuw voor kinderen verteld.
B9559: CERVANTES, MIGUEL SAAVEDRA DE. - Don Quichote. Vertaling C.U. Schuller tot Peursum. Twee delen.
M8475: CERVANTES , MIQUEL SAAVEDRA DE. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. Vertaaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam.
Y6422: CERVANTES. - De doorluchte vatenspoelster. Vertaling G.J. Geers.
M4354: CERVANTES , MIGUEL SAAVEDRA DE. - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha. 4 dln. Vertaaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning en C.F.A. van Dam met een aanbevelend woord van German Baraibar.
Y3322: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - Miguel de Cervantes Savedra. Beibliografia de las obras traducidas al ruso y ensayos criticos 1763-1957.
Y0447: CETON, J.C. EN S.J. POTHUIS. - Werkloosheid. Rapport v.h. werkloosheidcomite te Amsterdam aan de arbeiders van Amsterdam en Nederland. [Rapporteurs: J.C. Ceton en S.J. Pothuis].
K3342: CEULAER, J. DE. - Te gast bij Vlaamse auteurs. Derde reeks.
K5548: CEULAER, JOSE DE. - En toch. Spiegelbeeld van Felix Timmermans.
T7118: CEURREMANS, KAREL. - Nog van Fonske en Mientje.
T7117: CEURREMANS, KAREL. - Fonske en Mientje.
T7037: CEURREMANS, KAREL. - Globale, visueele leesmethode. Beknopte handleiding.
Y8900: STEDELIJK MUSEUM. PAUL CEZANNE. - De Renaissance der xxe eeuw. Paul Cezanne. Cubisme, Blaue Reiter, Futurisme, Suprematisme, De Stijl, Het Bauhaus. Stedelijk Museum Catalogus 191.
R7571: CHABANNES, BERNARD DE. - Le Bapteme des Enfants.
L8467: CHABOT, BART. - Genadebrood. Gedichten.
H4131: CHABOT, BART. - Broodje halfom.
Y2241: CHABOT, BART. - Bananenrepubliek. Gedichten.
M2466: CHABOT, BART. - Broodje gezond.
H1440: CHABOT, BART. - Judaskus. Gedichten.
Y4775: CHAGOLL, LYDIA. - Buigen in jappenkampen.
B9716: CHALLES, ROBERT. - Histoire de monsieur Dupuis et de mademoiselle de Londe. (Tome I). Prelection de Georges Pillement.
Y6443: CHALMERS MITCHELL, P. - Evolutie en de oorlog. Vertaling Nico van Suchtelen.
T2482: CHAMBON, ALBERT. - Marineschetsen en Humor.
R4020: CHAMBRY, RENE. - De waarheid over Leuven. Met een voorwoord door E. Giran.
Y0575: CHAMINADE, MARCEL. - L'ouvrier au pays de Hitler et de Staline.
H8282: CHAMOISEAU, PATRICK. - Creoolse kindertijd. Vertaling Ernst van Altena.
W2528: CHAMOISEAU, PATRICK. - Kroniek van zeven armoedzaaiers. Vertaling Ernst van Altena.
Y4718: CHAMPAGNAC, J.B.J. - Travail et industrie ou le pouvoir de la volonte - Histoires d'artisans, d'artistes et de negociants devenus celebres.
H8507: CHAMPFLEURT. - Grandeur et decadence d'une serinette.
H8505: CHAMPFLEURY, JULES. - Chien-Caillou.
Y8543: CHAMULEAU, RODY (ED.) - De wereld van Gerrit Jan Zwier.
R2454: CHANCEL, JULES. - Onder Duitsche Vlag. Avonturen van een Franschen Jongen. Wereld-Oorlog 1914.
W2445: CHAND, MEIRA. - Bonsai. 2 culturen in conflict. Vertaling H. Kost.
B5508: CHANDERNAGOR, FRANCOISE. - De eerste vrouw. Vertaald door Floor Borsboom.
B7819: CHANNING, W.E. - Zede- en staat-kundige toespraken. Uit het Engelsch. Met eene voorrede van C. Star Numan.
L8307: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De Strijd der Gemeente. Antwoord aan Dr. A. Pierson, met een woord aan de Gemeente.
L4458: [BEETS]. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets. Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en mejuffrouw A. Beets.
B5987: CHAPELLE-ROOBOL, SUZE LA. - Voor 't oog van de wereld.
M6190: CHAPKIS, RAOUL. - Ik sta op m'n hoofd. Essays.
P1457: CHAPKIS, RAOUL. - Ik sta op m'n hoofd. Essays.
M4851: CHAPKIS, RAOUL. - Verzameld werk. Met tekeningen van Peter Vos.
P1319: CHAPLIN JR, CHARLES. - Mijn vader Charlie. Vertaald door M & J. v.d. Merwe.
T9240: CHAPLIN, CHARLEY EN JACQUES LA RUE. - Deux petits Chanssons du celebre film Limelight.
B6517: CHAPLIN, CHARLES. - My life in pictures by Charles Chaplin.
Y1724: CHAPMAN, ALLAN. - Gods in the Sky. Atronomy, Religion and Culture from the Ancients to the Renaissance.
B2465: CHAPPELL, WARREN. - The Living Alphabet.
Y0571: CHAPUISAT, EDOUARD. - Hommage de Geneve a la France.
T8847: CHARDON, ANTON. - Kleine schaduw van geluk.
M1107: CHARITONOV, MARK. - De lijnen van het lot of Het kistje van Milasjevitsj. Vertaling A. Langeveld.
K9538: CHARIVARIUS - Is dat goed Nederlands?
B6937: CHARIVARIUS. [=GERARD NOLST TRENITE]. - Charivaria. Derde bundel.
Y6586: CHARIVARIUS. - Ruize-rijmen.
B8808: CHARIVARIUS - Is dat goed Nederlands?
Y9146: CHARIVARIUS. [=GERARD NOLST TRENITE]. - Charivaria. Tweede bundel.
T3007: CHARIVARIUS. [=GERARD NOLST TRENITE]. - Charivari. Met penteekeningen van P. van der Hem.
B0652: CHARLES, J.B. - De warme slager.
M1161: CHARLES, J.B. - De blauwe stoel.
L1348: CHARLES, J.B. - De menseneter van Nowawes en andere verhalen.
T8137: CHARLES, J.B. - Gedichten. De bundels: Zendstation, Het geheim, Waarheen daarheen en andere gedichten.
W3204: CHARLES, J.B. - De vrouw van Jupiter
L8464: CHARLES, J.B. - De gedichten tot 1963.
W6205: CHARLES, J.B. - Voor kinderen van ezeldrijvers.
W6207: CHARLES, J.B. - Hoe bereidt men een ketter.
K6914: CHARLES, J.B. - Ontmoeting in den vreemde. Novelle.
K3930: CHARLES, J.B. - Eendracht ontkracht of Een pleidooi voor simplificatie.
Y2946: CHARLES, J.B. - Abelard aan Héloise. Met bijgevoegde gesigneerde linosnede van Ruurd Elzer.
M3320: CHARLES, J.B. - De menseneter van Nowawes en andere verhalen.
B2978: CHARLES, J.B. - Ekskuseer mijn linkerhand. Gedichten.
H4742: CHARLES, J.B. - Turner Court, gedichten.
M3274: CHARLES, J.B. - Topeka. De gedichten van 1963 - 1966.
Y4394: CHARLES, J.B. - De groene zee is mijn vriendin. Gedichten 1944-1982. Nawoord Koos van Weringh.
M7971: CHARLESTON, ROBERT J. (ED.) - World ceramics. An illustrated history.
R5478: CHARLIER, GUSTAVE EN JOSEPH HANSE. - Histoire Illustree des Lettres Francaises de Belgique.
T4829: CHARLIER, JEAN. - Zet je petje af of Een uurtje in het spreekvertrek van Dr. Vermeer. Blijspel in een bedrijf.
T9737: CHARRIÉRE, ISABELLE DE [=BELLE DE ZUYLEN]. - Belle de Zuylen. Oeuvres completes. 10 delen (=kompleet).
R4579: CHASSEBOEUF, C.F. COMTE DE VOLNEY. - De puinhoopen. Beschouwing van de omwenteling der staten gevolgd van de natuurlijke wet. Naar het Fransch van Volney. Voorwoord F. Domela Nieuwenhuis.
B9828: CHASTE, VICTOR LE [=H.G. HOEKSTRA]. - Amorosa.
Y8926: CHASTE, VICTOR LE [=H.G. HOEKSTRA]. - Amorosa. Om een verwarring in stand te houden. Ingeleid door Han G. Hoekstra.
T0068: CHATEAUBRIANT, A. DE. - Locronan. Avec un portrait de l'auteur par E. Hubert.
Y3115: CHATWIN, BRUCE. - Utz. Vertaling Peter van Oers.
B9281: CHAUCER, GEOFFREY. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg. Vertaald door A.J. Barnouw. Drie delen.
H3159: CHAUCER, GEOFFREY - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg. Vertaling A.J. Barnouw.
K4894: CHAUCER, GEOFFREY. - Troilus en Criseyde. Gedicht omstreeks 1385 en nu verdietst door Adriaan J. Barnouw.
Y6393: CHAUVIRE, CHRISTIANE. - Ludwig Wittgenstein. De filosoof van de anti-theorie. Biografie.
B6655: CHAVANNES-MAZEL, CLAUDINE A. - Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden.
B2289: [TSJECHOV] CHEKHOV, ANTON. - The Selected Letters. Edited and with an introduction by Lillian Hellman
B5496: CHEN, FENG. - Het verloren Shangri-la.
H0803: CHEN, SALMA EN SJOERD VAN FAASSEN. - Geliefde! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken. Wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers. Gekozen en toegelicht door...
W4600: CHENERY, WILLIAM L. - Freedom of the Press.
H0316: CHESLER, PHYLLIS. - Uber Manner. Deutsch von Klaus Laermann.
R5281: CHESTERON, G.K. - Brieven aan een oud-Garibaldiaan. Vertaling W. de Veer.
T8930: CHESTERTON, G.K. - Favorite Father Brown Stories.
T7241: CHEVALIER, MAURICE. - Mijn loopbaan mijn liedjes!
B1940: CHEVALLIER, CO EN SIEGFRIED E. VAN PRAAG. - Krabbels van en over dieren.
K7825: CHEYNEY, EDWARD P. - Inleiding tot de industrieele en sociaal economische geschiedenis van Engeland.
M2349: LAN TSO CHI. - De Chinese Decamerone.
Y1318: CHIARINI, MARCO. - Palazzo Pitti. Kunst und Geschichte.
C2347: CHIEL, DEBORAH - Buigen of barsten. Lean on me. Gebaseerd op het filmscenario van Michael Schiffer. Vertaling T. Visser.
R1424: CHIELENS, WIM. - Bibliographie 1972-1981 Septentrion, revue de culture neerlandaise.
R2233: CHIELENS, WIM. - Bibliografie Ons Erfdeel. Deel 2: 1978-1982.
MK0048: CHIERA, EDWARD. - Zij schreven op klei. Wat de Babylonische spijkerschrifttabletten ons vertellen. Voor Nederland vertaald en bewerkt door Jojannes de Groot.
Y8792: CHIJS, PIETER OTTO VAN DER. - Levensberigt van Gerrit van Orden.
Y7444: CHIONIS, ARYIRIS. - Vormen van afwezigheid./ Shapes of Absence. Vertaling Maria Blijstra en Margot Muntz.
H7637: CHLEDOWSKI, CASIMIR V. - Rom die Menschen des Barock.
Y9217: CHODERLOS DE LACLOS, PIERRE AMBROISE FRANCOIS. - Riskante relaties / Les liaisons dangereuses. Vertaald uit het Frans door Martin de Haan.
Y4582: CHOMSKY, NOAM. - Middle East Illusions: Including Peace in the Middle East?Reflections on Justice and Nationhood.
Y4580: CHOMSKY, NOAM. - On Nature and Language.
Y4581: CHOMSKY, NOAM. - Noam Chomsky in conversation with Heinz Dieterich. Latin America. From colonization to globalization.
T7386: CHOTJEWITZ, PETER O. - Saumlos. Een streekroman. Vertaling Evelien van Leeuwen.
T3892: CHOUFOUR, H.K. EN W. DE KEIZER. (SAMENST.). - 7 magere maanden. Ter herinnering aan een moeizame doorworstelden oorlogswinter
R6860: CHRETIEN, J.F. - Voor of tegen Familie loon? (Lectori Benevolo Salutem.)
Y0674: CHRIST, PAUL. - Sinnlichkeit und Sittlichkeit. Vortrag gehalten am 23. November 1903 in Zurich.
T7414: CHRISTIAENS, FONS. - De inkwisitie in hare kindsheid.
T4296: CHRISTIAENS, FONS. - De Kinderlectuur en hare rol in den strijd om ontvoogding der gedachten.
K7407: CHRISTIAN, ARTHUR. - Debuts de l'imprimerie en France. L' Imprimerie Nationale. L' Hotel de Rohan.
M5081: CHRISTIANSEN, BRODER EN ELI CARNAP. - Nieuwe grondslagen der Graphologie. Vertaald door X. Munninghoff.
L8547: CHRISTIANSEN, POUL A. (ED.). - Salomon's Song of Songs. Drawings by Ib Spang Olsen.
K7491: CHRISTIE'S - Valuable Illuminated Manuscripts, Printed Books and Autograph Letters.
K7423: CHRISTIE'S - Valuable Continental Books and Fine Bindings. Auction 3 April 1996.
K7424: CHRISTIE'S - Highly Important Printed Books and Manuscripts. Auction 23 June 1993.
K7425: CHRISTIE'S - Medieval and Illuminated Manuscripts, Valuable Printed Books, Autograph Letters and Manuscripts. Auction 28 November 1990.
K7428: CHRISTIE'S - Printed Books and Manuscripts. Including Americana, Atlases, Navigation and Voyages. Auction 8 november 1996.
L8084: CHRISTIE'S. - The Scientific and Antiquarian Library of Dr. Samuel Koslov.
L8091: CHRISTIE'S. - Important Hebrew Manuscripts and Printed Books from The Library of the London Beth Din.
L8092: CHRISTIE'S. - The A.L. Shane Collection of Judaica and Hebraica.
L8094: CHRISTIE'S. - The Halsted B. Vander Poel Collection of English Literature.
B5591: CHRISTIE. - University of Chicago Library Rare Science Duplicates Part I.
L8119: CHRISTIE'S - The Library of the late Jean Albert Gondrexon.
B3223: CHRISTIE'S - The Stock of H.D. Lyon.
B2889: CHRISTIE'S. - Collection Personnelle Rosabianca et Albert Skira.
Y2650: CHRISTIE'S - Portrait du Dr. Gachet by Vincent van Gogh.
L8155: CHRISTIE'S. - Collection de Monsieur et Madame Henri Flammarion.
L8158: CHRISTIE'S. - Printed Books and Manuscripts including Americana.
L8161: CHRISTIE'S. - Valuable Printed Books, Maunscripts and Music.
L8162: CHRISTIE'S. - The Library of the Late Sir Brian Mackenna.
B2783: CHRISTIE'S. - The Einstein-Besso Working Manuscript. A Crucial Stage in the Development of the General Theory of Relativity.
B2786: CHRISTIE'S. - Books form The Estate of Harry A. Levinson, including reference and remaining stock, Early printed books and Science & Medicine, Occult, Magic & Witchcraft.
B2811: CHRISTIE'S. - Important Early Printed Books. Illustrated Books and Illuminated Manuscripts. Including The Wurzburg Schottenkloster Spencer Liverpool Copy of the 36 - Line Bible. Heldenbuch, Strassburg 1480.
B2813: CHRISTIE'S. - The Norman Flayderman Collection of The Lincoln Assasination and Other Americana.
B2828: CHRISTIE'S. - The Spiro Family Collection. Part I: English Historical Documents and Letters.
B2841: CHRISTIE'S. - Napoleonica. Sold to Benefit the Western Reserve Historical Society.
B2879: CHRISTIE'S. - Medicine, Science and Travel Books. The Property of a French Collector.
K7422: CHRISTIE'S - Medieval and Illuminated Manuscripts, Valuable Printed Books, Autograph Letters and Manuscripts. Auction 7 December 1988.
R1790: CHRISTIE'S. - Important Furniture, Silver, Books and Decorative Arts from the Collection of William A. McCarty-Cooper.
L8102: CHRISTIE'S. - Bibliotheque Jean-Louis Moses Sciences et Medecine.
B2800: CHRISTIE'S. - Printed Books and Manuscripts. Including Americana and fine Press Books. Buffalo Society of Natural Sciences. The Late Robert W. Gibbs. The Collection of Dr. Frank Stanton. Western Reserve Academy.
B2803: CHRISTIE'S - The G. - Albert Petit Collection of Angling Books.
B2805: CHRISTIE'S. - The Einstein Family Correspondence including the Albert Einstein-Mileva Maric Love Letters.
B4914: CHRISTIE'S AMSTERDAM - Judaica.
B4913: CHRISTIE'S ROMA. - Libri, Autografi e Stampe.
Y3052: CHRISTOFOOR. - Christofoor. Voor God en Vaderland. 4e en 5e jaargang 1945-1946. Niet compleet.
Y5915: CHRISTOFOOR. - Christofoor. Voor God en Vaderland. 3e jrg. No 2-3 April 1945. 4e jrg. 1946. No. 9, juli 1945 en No. 37, Februari 1946. 5e jrg. No. 16 Augustus 1946.
Y4036: CHRISTOFOOR. - Christofoor voor God en Vaderland. 3 nov. 1944. No. 10. Febr. 1945 No 34. 3e jaargang 28 april 1945. No. 3.
Y0666: CHURCHILL, WINSTON. - Mein Bundesgenosse. Ausspruche aus zwei Jahrzehnten, Illustreirt von englischen und amerikanischen Pressezeichnern.
T9687: CICERO. - Over vriendschap (Laelius vel de amicitia). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
Y4430: CICERO, M.T. - X. Reedenvoeringen. In Nederduits overgebragt; Neevens twee aanmerkenswaardige Brieven van den selven, in 't Latyn en Duits.
B8958: CIRKER, BLANCHE (ED.). - 1800 Woodcuts by Thomas Bewick and his school. With an introduction by Robert Hutchinson.
L8839: CISNEROS, SANDRA. - Beek van de brullende vrouw. Verhalen. Vertaling Peter Koetsier.
T7077: CITRINE, WALTER. - The Austrian dictatorship at work. Destruction of legal security. The second black book. Preface by Sir Walter Citrine.
T0247: CITROEN, PAUL. - Teekeningen en aanteekeningen.
K7696: CITROEN, K.A. - Taal en teken.
K9747: CITROEN, PAUL. - Wir Maler heute und die Kunsttradition.
B3478: CITROEN, PAUL & KURT LOB. - Paul Citroen en het Bauhaus. Herinneringen in woord en beeld.
L6479: [DRUKKERIJ TRIO.] CITROEN, PAUL. - Kunsttestament.
T6450: CITROEN, PAUL. - Licht in groene schaduw. poëzie en proza bij teekeningen van Paul Citroen.
R3858: CITROEN, PAUL. - Kunsttestament.
L4334: CITROEN, ADA. - Kinderpsyche en opvoeding volgens psycho-analytische opvattingen.
T0009: CITTERT, J.W. - Cleopatra. Drama in vijf bedrijven.
Y7841: FOLIA CIVITATIS. - Folia Civitatis. Weekblad voor de Civitas Acadenmia der Universiteit van Amsterdam. 6 december 1958, 12e jaargang nr. 11. A.D. de Groot: Uit het bonte verleden van sinterklaas.
T2647: CASTRVM PEREGRINI CL. - Castrum Peregrini.
T6821: CLAEIJS, R.V.G., JAN STRAUB & J.C. SCHREUDER. - Rapport van de commissie van onderzoek naar den toestand van ondersteunde werkloozen en hun gezinnen, ingesteld krachtens besluit van den Gemeenteraad van Amsterdam van 28 april 1933.
T4090: CLAERHOUT, A. & RITA BOLLAND. - Enkele niet-westerse textieltechnieken. Verslag van de Textieldag op 24 april 1975 in het Tropenmuseum te Amsterdam.
K4444: CLAES, ERNEST. - Voordrachtgevers zijn avonturiers.
P1461: CLAES, ERNEST. - Jeroom en Benzamien. Zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers.
B4122: CLAES, ERNEST. - Kobeke.
H6854: CLAES, ERNEST. - Herodes.
H4643: CLAES, PAUL / JEIN L. VAN DOLEN / PIET GERBRANDY. E.A. - Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnsen vertalersvondsten. Met een inleiding van Mark Pieters.
T8209: CLAES, PAUL EN FRANS DENISSEN. - Gedicht en omgedicht. Dertig jaar wereldpoëzie in vertaling (1960-1990). Samengesteld en ingeleid.
L9831: CLAES, PAUL. - De Sater.
B8162: CLAES, ERNEST. - De oude klok.
L9447: CLAES, PAUL. - De Zoon van de Panter.
Y1857: CLAES, PAUL (SAMENSTELLING EN VERTALING.) - Het kristal. Twaalf sonnetten voor Spinoza. [Sully Prudhomme, Muchado de Assis, Borges, Gorter, claes
R0028: CLAES, ERNEST. - Levensbeeld van Ernest Claes.
R8087: CLAES, ERNEST. (RED.). - Toren. Maandschrift voor de Nederlanden. 1e jaargang nr 1, Juli 1949.
B7525: CLAES, D. - Bijvoegsel aan de bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gedeeltelijk volgens onuitgegeven aanteekeningen van J.F. Tuerlinckx.
Y3952: CLAES, ERNEST. - De Heiligen van Sichem. Geillustreerd door Edg. Tijtgat.
L8235: CLAES, PAUL. - De Zonen van de Zon. Een sonnet en zeven transposities.
L5556: CLAES S.J., FRANS M. - Netherlandic Dictionaries. Dutch-Flemish. With a foreword by F. de Tollenaere.
A0295: CLAES, BAVO. - Kraai.
L1308: CLAEYS, R.V.G. - De Rijks- en de Gemeentestatistiek en haar onderlinge verhouding.
W8395: CLAIR, C. - Christopher Plantin.
W8394: CLAIR, C. - A Chronology of Printing.
T0889: CLARE, MAURICE. - A day with John Keats.
R8666: CLARIN. - La Regenta.
B6609: CLARISSE, JO. - Prologus, quo scholas theologicas, praesertim apologeticas, a. 1840 ad 1841 habendas, auspicaturus, Joannis Henrici van der Palm, nuper placide pieque defuncti, exemplum auditoribus, futuris theologis ad imitandum proposuit Jo. Clarisse.
Y5206: CLARISSE, J. - Iets over Sebald Fulco Joannes Rau als dichter
B0662: CLARK, JOAN. - Smeltbreedtes. Vertaling N. Hoekmeijer.
H2261: CLARK, KENNETH / DAVID FINN. - The Florence Baptistery Doors.
R5791: CLARK, G.N. - Holland and the war.
R5792: CLARK, G.N. - Holland and the war.
K4440: CLARKE, TOM. - Northcliffe in history. An intimate study of press power.
M0442: CLARKE, THUSTON. - Volg de evenaar. Aeropagus.
Y4441: BATAILLE DE CLASSE. - Bataille de Classe. Mai-Juin 1939. No 59. Congres 1939. Congres de la C.I.U.
Y7768: CLAUDEL, PHILIPPE. - Het kleine meisje van meneer Linh. Vertaling Manik Sarkar.
Y0025: CLAUDEL, J.C. - Stingy Frenchman! ou Le vice Francais.
R3267: CLAUDEL, PHILIPPE. - Grijze zielen. Vertaling Manik Sarkar.
R4327: CLAUDEL, PHILIPPE. - Het kleine meisje van meneer Linh. Vertaling Manik Sarkar.
T4460: CLAUDIANUS, CLAUDIUS. - Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane Scheltema.
H9036: CLAUS, HUGO. - Aan de evenaar.
H5219: CLAUS, HUGO. - Het verdriet van Belgie. Roman.
T4225: CLAUS, HUGO. - De Metsiers.
Y1667: CLAUS, HUGO. - Flagrant.
K2868: CLAUS, HUGO. - Louis Paul Boon.
H9193: CLAUS, HUGO. - Belladonna. Scenes uit het leven in de provincie. Roman.
H9428: CLAUS, HUGO. - Schaamte.
K5615: CLAUS, HUGO. - Premiere.
M5629: CLAUS, HUGO. - Het jaar van de kreeft. Een romance.
K3568: CLAUS, HUGO. - De zwarte keizer. Verhalen.
P1463: CLAUS, HUGO. - Gebed om geweld. Verhalen.
W6406: CLAUS, HUGO. - De koele minnaar.
L0968: CLAUS, HUGO. - Morituri. Libretto.
K8450: CLAUS, HUGO. - De avonturen van Belgman I, de geboorte.
T0101: CLAUS, HUGO. - De verwondering.
H6421: CLAUS, HUGO. - Jessica!
W0519: CLAUS, HUGO. - De wangebeden.
K8675: CLAUS, HUGO. - Karel Appel, schilder.
M7527: CLAUS, HUGO. - Een zachte vernieling.
H2946: CLAUS, HUGO. - Verhalen.
M7774: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
T8972: CLAUS, HUGO. - De metsiers.
M3321: CLAUS, HUGO. - Mama, kijk, zonder handen! Een komedie in vier bedrijven.
L9592: CLAUS, HUGO. - Een slaapwandeling. Novelle.
M3276: CLAUS, HUGO. - Een geverfde ruiter.
R7871: CLAUS, HUGO. - Omtrent Deedee. Roman.
H1986: CLAUS, HUGO. - De zwarte keizer. Verhalen.
Y6133: CLAUS, HUGO. - Serenade.
R1800: CLAUS, HUGO. - Het jaar van de kreeft, een romance.
M6403: CLAUS, HUGO. - Natuurgetrouw. Schetsen, Verhalen, Fabels, Greguéria's, Metamorfoses, dialogen, overwegingen, Allegorieen, Dagboekbladen, een reisbeschrijving, drie gedichten en een brief.
Y8384: CLAUS, HUGO. - Mijn hart en ik. De mooiste liefdesgedichten.
Y8515: CLAUS, HUGO. - Ontmoetingen met Corneille en Karel Appel. Inleiding en samenstelling Erik Slagter.
Y6658: CLAUS, HUGO. - In geval van nood. Gedichten.
H1484: CLAUS, HUGO. - Borgerocco of De dood in Borgerhout. Libretto voor een opera.
A0609: CLAUS, HUGO. - De dans van de reiger. Een nare komedie in twee delen.
R4335: CLAUS, HUGO. - De verlossing.
L7753: CLAUS, HUGO. - Onvoltooid verleden. Roman
R3137: CLAUS, HUGO. - Vrijdag. [Toneelstuk in vijf scenes].
H7184: CLAUS, HUGO. - De Sporen.
A0296: CLAUS, HUGO. - De hondsdagen.
A0297: CLAUS, HUGO. - Het goudland. Spel naar de roman van Hendrik Conscience.
H7253: CLAUS, HUGO. - De groeten.
Y7457: CLAUS, HUGO. - Mama, kijk, zonder handen! Een komedie in vier bedrijven.
B7162: CLEEF, ALFRED VAN. - De verloren wereld van de familie Berberovic.
K9110: CLEEF, ALFRED VAN. - Het verdwaalde eiland. Amsterdam op 37 graden 50 minuten zuiderbreedte.
H8925: CLEEF, ALFRED VAN. - Verlangen. Roman.
Y7265: CLEEF, PIETER MARIUS VAN. - Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland. Voorafgegaan van eene beknopte geschiedenis dezer kunst. 's Gravenhage 1844.
T7600: CLEERDIN, VINCENT. - Brabantsche sagen.
T4954: CLEERDIN, VINCENT. - Sagen van Brabant. Houtsneden van J. Franken Pzn.
B4565: CLEERDIN, VINCENT. - Monnikenleven.
Y0335: CLEERDIN, VINCENT. - Roomsch Kruydt. Opstellen van Rector M.A. Thompson.
M4905: CLELAND, JOHN. - Fanny Hill. De memoires van een meisje van plezier. Vertaling Anita C. van der Ven
W0961: CLELAND, JOHN. - Fanny Hill, memoires van een meisje van plezier. Vertaling J.F. Kliphuis.
H0018: CLELAND, JOHN. - Fanny Hill. Herinneringen van een meisje van plezier. Vertaling J.F. Kliphuis.
W7597: CLELAND, JOHN. - Memoirs of a coxcomb.
L8453: CLEMENS SCHRONER, E. - Gedichten.
C2348: CLEMENT, AERON. - De koude mannen. Vertaling Parma van Loon.
R0025: CLER, JAN DE. - Levensbeeld van Jan de Cler.
R0106: CLERCK, WALTER DE. - Nijhoffs Zuidnederlands Woordenboek.
W7706: CLERCK, KAREL DE. - P.C. Boutens.
T0867: CLERCK, KAREL DE / BIE DE GRAEVE / FRANK SIMON. - Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw. Facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940).
K1551: CLERCK, KAREL DE. - Uit het leven van P.C. Boutens.
M9440: CLERCK, KAREL DE. - Uit het leven van P.C. Boutens.
Y2771: CLERCKE CRONIKE, DER. - Der Clercke Cronike. Algemeen Groningsch Studentenweekblad. 4e jaargang 1928. nr. 17-18. / 5e jaargang 1928. nr. 7 - 9 - 15.
R7860: CLERCQ, RENE DE. - De Vlasgaard. Een landelijk tafereel in verzen. boekversiering van J. B. Heukelom.
R3966: CLERCQ, RENE / WIJSTROOM, J.J. - Mededeelingen over Rene de Clercq.
L5960: CLERCQ, C. DE. - Duizend jaar Byzantijnse geschiedenis 476 - 1461.
B3236: CLERCQ, W.A. DE. - Willem de Clercq (1795-1844).
R7853: CLERCQ, RENE DE. - Terwe. Een verhaal in verzen.
K2212: CLERCQ, RENE DE. - Rene de Clercq's levensloop.
Y1536: CLERCQ, RENE DE. / H. BODESTEIN EN W. VAN ES. (EDS.). - De Toorts. Staat- en Letterkundig Weekblad voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. 1918: 3e jrg. Nrs: 27 - 29 - 31 - 36 - 39 - 40.
R0934: CLERCQ, RENE DE. - Tamar. Bijbelsch verhaal in verzen met teekeningen van Fritz van den Berghe.
Y8772: CLERCQ ZUBLI, EDITHE. - Vogels en andere geluiden.
R3967: CLERCQ, RENE / WIJSTROOM, J.J. - Rene de Clercq's grootste liefde.
Y0129: CLEREY, PAUL. - Francais voici la cinquieme colonne.
B0393: CLERKX, AART. - Tien jaar Crisis I.
K5343: CLERMONT, R.M. [PHOTOGRAPHIES]. - Nus Antillais.
R8798: CLERQ, VICTOR DE. - De Ontwikkeling der Sociale Denkbeelden bij de Fransche Katholieken in de XIXe eeuw. II: de Tijdgenooten.
A0584: CLERX, ARNOLD. - De zoon van Bronsmer.
Y1304: CLEVERENS, R.W.A.M. - Het huis Twickel en zijn bewoners. Een adellijke familiegeschiedenis.
T9859: CLEVIS, KRIEN. - LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats: van Italische domus naar artistiek environment.
W9313: CLIFFE, HENRY. - Lithography.
R8554: CLIJMANS, FREDERIK. - Komedianten en kwakzalvers. Wetenswaardigheden betreffende de schouwburgen en de voorstellingen van ambulante gezelschappen te Antwerpen in het eerste kwart van de 19e eeuw.
T2743: CLIJMANS, FREDERIK. - Opsomer beknopte levensschets.
R0688: CLIMAX. - Open brief aan de Heeren Dr. H.J.A.M. Schaepman, Dr. A. Kuijper en F. Domela Nieuwenhuis.
T9207: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Bioscoopmeisje. (voor Marietje). Woorden en Muziek.
Y2198: CLINGE DOORENBOS, J.P.J.H. - Bloemen op kantoor. Woorden en muziek.
B5247: CLOQUET, L. - Traite d'architecture. Elements de l'architecture types d'edifices. Esthetique, composition et pratique de l'architecture. Tome premier: Murs, Voutes, Arcades avec 980 figures dans le texte.
K2031: CLOSSET, FR. - Die van 't fonteintje. Bloemlezing samengesteld, ingeleid en voorzien van aantekeningen en een bibliografie door....
K4118: CLOSSET, FRANS - Herwig Hensen.
K4481: CLOSSET, FR. - Raymond Herreman.
L2110: CLOSSET, FR. - Maurice Roelants.
K9292: CLOSSET, FR. - Raymond Herreman, de dichter en criticus.
L2205: CLOSSET, FR. - Raymond Herreman, de dichter en criticus.
B5780: CLOSSON, HERMANN. - L'office de l'etoile. Traduit du latin par [Hermann Closson] d'un manuscrit provenant de l'Abbaye de Munsterbilsen (Limbourg) et conserve dans la Bibliotheques des Bollandistes a Bruxelles.
H2241: CLOUZET, JEAN. - Boris Vian. Etude, choix de textes et bibliographie par Jean Clouzet. Dessins, portraits, fac-similes.
L8592: CLUTTON, CECIL ET AL. - Britten's Old Clocks and Watches and their makers. A Historical and Descriptive Account of the Different Styles of Clocks and Watches of the Past in England and Abroad Containing a List of Nearly Fourteen Thousand Makers.
R3638: CNEUDT, RICHARD DE. - De Vervlaamsching van Het Lager Onderwijs in Groot-Brussel.
R7081: CNOSSEN, T. - Kennis van reclame en verkoopkunde voor de middenstand.
L9772: JOYCE & CO. - Erwins echo. Postume verhalen uit de Erwin-legende.
T7702: LANGENBACH & CO. - Festschrift anlasslich der Feier des funfzigjahrigen Bestehens der Firma J. Langenbach & Sohne. Hoflieferanten Worms am Rhein und Enkirch an der Mosel.
L9530: JOYCE & CO. - Werkbrieven 1968 -1981. Ego documenten IX.
M4428: JOYCE & CO. - Cecilia.
Y0828: SOTHEBY PARKE BERNET & CO. - Catalogue off-print Venetian Glass from Volume Two: Works of Art. The Robert von Hirsch collection
Y0837: SOTHEBY & CO. - Catalogue of Fine French Paperweights and English and Continental Glass. 1971 + 1974 + 1979.
T4014: COBBENHAGEN, M.J.H. - Duurzaam economisch herstel alleen mogelijk door ordening in productie en handel.
R7237: COCHERET, CH.A. - Poppenkast. Vijftig schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver.
T3980: COCK, MICHEL DE. - Mooi Roosje. Zang en Piano.
B4385: COCK, A. DE & HERMAN TEIRLINCK. - Kinderspel & Kinderlust in Zuid-Nederland. Met schema's en teekeningen. Acht delen.
R6533: COCK, J. DE. - Een Vlaming in de oorlogsklem. Oorlogsgepeinzen. Een abel spel. Gewetensonderzoek. Lang is de weg. De verdere weg. Een houvast.
Y2189: COCK, MICHEL DE. - Hap! Zeit ie!
Y1669: COCK, LUCIEN DE. - Geschiedenis van de Dood. Rituelen en gewoonten in Europa.
Y5695: COCK, THEODORUS DE. - Levensbijzonderheden van Theodorus de Cock.
H7061: COCKX-INDESTEGE, ELLY / NAVE, FRANCINE DE (EDS.). - Christoffel Plantijn en de exacte wetenschappen in zijn tijd.
T6906: COCLERS, LOUIS BERNARD / W. HORA SICCAMA. - Louis Bernard Coclers et son oeuvre.
Y8059: COCTEAU, JEAN & CHARLES MARTIN. - Soignez la gloire de votre firme et l'excellence de vos marchandises, car, si vous les jugez bonnes votre intérêt devient l'intérêt général.
L1526: COCTEAU, JEAN. - Thomas de leugenaar. Vertaald en ingeleid door Greetje van den Bergh.
M3115: COE, CHRISTOPHER. - Goddelijk. Vertaling J. v. Helmond.
M3128: COE, CHRISTOPHER/ J.F.G. GLICKMAN. - Jongens in je koffer. Vertaling E. van Domburg Scipio.
T8773: COEBERGH, P.M. - Het drostambt Tuddern.
R2292: COELHO, PAULO. - De heks van Portobello. Roman. Vertaald door Piet Janssen.
T5121: COELHO, PAULO. - Brida. Vertaald door Piet Janssen.
Y1141: COELHO, PAULO. - Aan de oever van de Piedra huilde ik. Een spirituele roman. Vertaald door Piet Janssen.
T5309: COELHO, PAULO. - De pelgrimstocht naar Santiago. Dagboek van een magier. Vertaald door Harrie Lemmens.
T5363: COELHO, MAURICE BERNARD. - Waarom Mussolini Abessynie wil beschaven.
R0448: COENDERS, A. - Van partij-communist tot vrij-communist.
M1080: COENEN, FRANS. - Charles Dickens en de romantiek.
W2198: COENEN, FRANS. - Reizen, een uitweiding en inwijding.
L3630: COENEN, FRANS. - Provo avant la lettre. Inleiding B de Goede.
B3947: COENEN, FRANS. - Onpersoonlijke herinneringen.
K6080: COENEN, FRANS. - Charles Dickens en de romantiek.
L3163: COENEN, FRANS. - Zomergenoegens van de Familie Kramp.
T7593: COENEN, FRANS. - Verveling.
Y5689: COENEN, FRANS. - Krantenknipsels over/van Frans Coenen.
B5354: COENEN, FRANS. - In duisternis.
T5989: COENEN, JOH. M. - Heil Oranje! Fantaisie op Oud Hollandsche Volkslieder van A. Valerius 1626.
R7077: COENEN, FRANS. - Verveling. Roman. Nawoord door I. Sitniakowsky.
H0354: COENEN, FRANS. - Bezwaarlijke liefde.
T6271: COENEN, FRANS. - Onpersoonlijke herinneringen.
R6779: COENEN, FRANS. - Catalogus van kunstvoorwerpen der verzameling Willet Holthuysen.
R1631: COENEN, FRANS. - Onpersoonlijke herinneringen.
K8911: COENRAADS, ED. - Fakkeldragers.
K9564: COENRAADS, ED. - Fakkeldragers.
Y2664: COENRAADS, ED. - De Appels. Woorden en Muziek. Zang en Piano.
R0824: COENRAADS, EDUARD [= PIETER ENDT]. - Eiland van geluk.
R0764: COENRAADS, EDUARD [= PIETER ENDT]. - Eiland van geluk.
T9245: COENS, M. EN C. HINDERDAEL. - Het stervende kind. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
Y2933: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. Verhalende Liederen (sagen, legenden, vertellingen, sprookjes) derde reeks.
Y2932: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. Drinkliedjes.
Y2143: COERS, F.R. - Liederen van Groot-Nederland. Verzameld door F.R. Coers Frzn. No. 136 Oranje liedjes. Reeks II.
Y9426: [SPINOZA] COERT, H.J. - Spinoza's betrekking tot de geneeskunde en haar beoefenaren.
H6599: COETZEE, J.M. - Portret van een jongeman. Vertaling Peter Bergsma.
K3807: COETZEE, A. - De Zuid-Afrikaansche Letterkunde.
H6971: COFER, JUDITH ORTIZ. - Verhalen uit de Barrio. Vertaling T. Funhoff.
L6263: COGNASSO, FRANCESCO. - Life and culture in Piedmont from the middle ages to the present day.
Y1914: COGNIAT, RAYMOND, D. FORMAGGIO, A.WAGNER. - Die Malerei in acht Jahrhunderten.
T7808: COHEN STUART, M. - Het feest veranderd in rouw. Een woord op den vroegeren geboortedag van Neerlands Koningin. 17 Juni 1877.
L3589: COHEN, D. - De taak der oude geschiedenis.
M1603: COHEN-SOLAL, ANNIE. - Jean-Paul Sartre zijn biografie. Vertaling T. Boot e.a.
T9238: COHEN VAN ELBURG, JAMES. - Cabaret-Album 2e Bundel. Zes Cabaretliedjes. Woorden en Muziek van James Cohen van Elburg. No. 1 Serenade van Pierrot. No. 2 Pierrot en Pierrette. No.3 Tennisliedje. No. 4. Z'n Excellentie. No. 5. Brief van een dronken Student. No. 6. Harlekijn.
H9430: COHEN, DOLF. - Liegen loog gelogen. Met tekeningen van Willem van Malsen.
K4462: COHEN, MATT. - Nadine. Vertaling Peter Bergsma.
L1307: COHEN, E.G.D. - Nieuwe ontwikkelingen in de theorie der irreversibele processen.
K5018: COHEN, JOSEF. - Mensen met sterren. Deel I: Avond. Deel II: Nacht. Deel III: Dageraad.
R1282: COHEN, J. - Gids voor de tentoonstelling: Vondel en zijn tijd in boek en plaat. In de Openbare Leeszaal en Boekerij te Groningen 9-14 November 1937.
T8735: COHEN STUART, A.B. E.A. - Licht in Duisternis. Het werk van het Haagsch Crisis-Comite.
K6390: COHEN, JOSEF. - Mensen en sterren. Boek I: Avond.
B1611: COHEN, A. / C.L. EBELING / P. ERINGA. E.A. - Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer.
L6104: COHEN, L. - Van Vasco Da Gama tot van Lear Black. De ontwikkeling van het Verkeer tussen Nederland en Indie.
L4892: COHEN, ANTONIE. - The Phonemes of English. A Phonemic Study of the Vowels and Consonants of Standard English.
L7120: COHEN, D. - De taak der Oude Geschiedenis.
Y2165: COHEN VAN ELBURG, JAMES. - Cabaret-album. Zes liedjes.
K0773: COHEN, JOSEF. - De tocht van de dronken man.
B0745: COHEN, SALOMON JOSEPHUS. - Recusatione Judicis in Causis Criminalibus.
B6170: COHEN, GUEOULA. - Een stem voor strijdend Israel.
H6644: COHEN, D. / K. SPREY / F.L. GANSHOF E.A. - De pelgrimstocht der mensheid. Geillustreerde Wereldgeschiedenis. 4 delen. De Oudheid. Middeleeuwen en Renaissance. Bloeitijd van het absolutisme. Revolutie, restauratie, liberalisme.
T5704: COHEN, FRÉ (ED.). - Ic sie des meyen schijn. Een nieu liedt-boecxken van mey ende minne. Int welcke staen veel schone leysenen ende amoreuse liedekens. Bi een vergadert, uetghescreven ende verciert door Fre Cohen. Met eene corte inleidinghe van Willem Pyper.
L7408: COHEN, ERNST. - Waarom niet zoo, maar zoo?
T0877: COHEN, L. ALI. - Reflexen.
T5642: COHEN VAN ELBURG, JAMES. - Cabaret-Album 3e Bundel. Zes Cabaretliedjes. Woorden en Muziek van James Cohen van Elburg. No. 1 Het rose Peignoirtje. No. 2 Rozen. No.3 Avontuurtje. No. 4. Jeugd. No. 5. Zijn Antwoord. No. 6. Holland - en de Oorlog.
W0296: COHEN, ALEXANDER. - In opstand.
Y8060: COHEN,FRÉ. - Fré Cohen. Sierkunstenares in Amsterdam. Maandkalender over Fré Cohen, met achtergronden en afbeeldingen.
R3920: COHEN, HENRI MAURITS. - Schets der ontwikkeling van het Hebreeuws tot moderne omgangstaal.
T4769: COHEN, ERNST EN W.A.T. COHEN-DE MEESTER. - Daniel Gabriel Fahrenheit (geb. te Danzig 24 Mei 1686, overl. te 's-Gravenhage 16 Sept. 1736). Tweede mededeeling.
L4151: COHEN, COLIN. - Watermark 74, Handbook of an Exhibtion organised by Wiggins Tearpe (Mill sales).
T1710: COHEN, FRÉ. - Amsterdam. Feestwyzer zomerfeesten ter herdenking van het 300-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam 11 juni-5 juli 1932.
B9527: COHEN, J.L. - Dante in de Nederlandsche Letterkunde.
R3762: COHEN, JOSEF. - Wilt u rassenschennis, mijnheer? Novelle.
H4989: COHEN, ALEXANDER. - Brieven 1888-1961. Bezorgd door Ronald Spoor.
T6295: COHN, EMIL BERNHARD (HRSG.). - Jüdischer Kinderkalender. Erster Jahrgang.
L6081: COLENBRANDER, H.T. - Vestiging van het Koninkrijk (1813 - 1815). Geillustreerd onder toezicht van N. Beets.
L0836: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand. Geillustreerd onder toezicht van N. Beets.
K5846: COLENBRANDER, H.T. - Oranje en het Wilhelmus.
T3837: COLENBRANDER, S. E.A. - Zijde en kunstzijde. Verslag van de Textieldag van 6 september 1990, Gemeentemuseum Helmond.
Y3986: COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR. - The rime of the ancient mariner. Illustrated by Mervyn Peake.
R4783: COLERIDGE, S.T. - De ballade fen d'ald-matroas. Oerset van A.R. Scholten.
T1143: [SPINOZA] COLERUS, JOHN. - The life of Benedict de Spinosa. Done out of French. London 1706.
K7593: COLETTE. - La seconde.
Y7505: COLETTE. - La Vagabonde. Edition Ne Varietur Avec 16 gravures originales sur bois de Renefer.
L3652: COLIJN, H. - Openingswoord ter Deputaten-Vergadering, gehouden te 's-Gravenhage op 14 october 1921.
Y5040: COLIJN, H. - De slag om Tjakra Negara. Een verslag in drie brieven, Uitgegeven en ingeleid door J. de Bruijn.
B1727: COLIJN, H. - Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indie.
K9320: COLIJN, H. EN J. SCHOUTEN. - Redevoeringen. Een Woord. / Ons fundament en onze kracht.
K9321: COLIJN, H. - Toevende dageraad.
K9575: COLIJN, H. - Om de bewaring van het pand.
K9577: COLIJN, H. - De jubileumgift.
L2746: COLIJN, H. - Tot's lands behoud.
K9509: COLIJN, H. - Wankelen noch weifelen.
H8983: COLIJN, H. - Op de grens van twee werelden.
H1909: COLIJN, HENDRIK. - Colijn in de caricatuur. Honderd uitgezochte caricaturen. Met een voorwoord van Dr. Colijn zelf.
M2663: COLJE, JAN. - Spiegelschrift. Vertalingen van Franse, Duitse en Engelse lyriek.
L0424: COLLEDGE, E. (ED.). - Reynard the Fox and other mediaeval Netherlands secular literature.
K8442: COLLEM, A. VAN. - Liederen. Deel I. Liederen van huisvlijt.
M0079: COLLEM, A. VAN. - God, een gedicht.
K6379: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen.
A0320: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen.
A0364: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Derde bundel.
A0367: COLLEM, A. VAN. - Nieuwe liederen der gemeenschap.
B7529: COLLEM, A. VAN. - God, een gedicht.
H7672: COLLIER, DAVID & KAY FLOYD. - Desktop Publishing source book. Ready-to-use Layouts and Ideas for dtp users.
M5934: COLLINS, WARWICK. - De rationalist. Vertaling G. Lammers.
B8040: COLLINS, F. HOWARD. - Authors and Printers Dictionary. A guide for authors, editors, printers, correctors of the press, compositors and typists.
B8041: COLLINS, F. HOWARD. - Authors and Printers Dictionary.
K0008: COLLINS, LARRY EN DOMINIQUE LAPIERRE. - Brandt Parijs? 25 augustus 1944: De bevrijding van de franse hoofdstad. Vertaling J.F. Kliphuis.
L0506: COLMJON, GERBEN. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
B3554: COLMJON, GERBEN. - De Nederlandse Letteren in de Negentiende Eeuw. Schatgraven in platgetreden terrein.
K6690: COLMJON, GERBEN. - De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen.
K3481: COLMJON, GERBEN. - De renaissance der cultuur in Nederland. In het laatste kwart der negentiende eeuw. Uiteengezet in oorsprong en samenhang.
T1593: COLMJON, GERBEN. - Conrad Busken Huet. Een groot Nederlander.
Y0709: COLMJON, GERBEN. - De beweging van Tachtig. Een cultuurhistorische verkenning in de negentiende eeuw.
W2093: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis.
H1346: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis.
L4567: COLONNA, FRANCESCO. - Hypnerotomachia Poliphili. The Strife of Love in a Dream.
M8152: COLPA, JOHANNES PIETER. - Het door druk geinduceerde rotatiespectrum van waterstof. Experimenten en berekeningen.
R4758: COLTOF, S.W. - Verzamelde opstellen.
R8976: COLTOV, J.A. - De tweedehands consumentenmarkt.
R3925: COLTOV, J.A. - De tweedehands consumentenmarkt.
Y8095: COMBAT. - Combat. Hebdomadaire paraissant le samedi. 25 Novembre 1936 no 14.
Y8208: LE COMBAT. - Le Combat. Orange Anarchiste. 2e annee no. 26, Septembre 1927.
Y1015: COMELLO, RIK. - Oud nieuws & echte dromen.
Y1023: COMELLO, RIK. - De heenweg terug of forward on the way back.
K3086: COMER, F.A. EN R. GHEYSELINCK. - F.A. Snellaert. De man aan de bron 1809-1872.
Y8115: COMMENTAAR. - Commentaar. Uitgave van de sectie voorlichting van het militair gezag. 1e jaargang 25 augustus 1945 nr. 11 en 12 november 1945 nr. 22.
Y8482: REGELINGS-COMMISSIE. - Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam. Orde-Bepalingen voor het Kinderfeest op 31 Augustus 1889.
R9138: EENE GEMENGDE COMMISSIE. - De wet op den kinderarbeid voorstellen tot hare verbetering.
L8209: STAATS-COMMISSIE. - Ontwerp van wet op het Hooger Onderwijs met bijgevoegd rapport en memorie van toelichting, aan den Koning ingediend.
T3887: COMMUNISME. - Indonesia en Nederland. Indonesie onder de dreiging van Japan, Ahmad Saleh. Bevolkingspolitiek en sterilisatie in Duitschland. Waarom werd Holland Calvinistisch. Herman Gorter en zijn Groote Dichters. Het Bataillon Jaquemotte, Gerard Vanter. De geschiedenis van een kolonie. De onbekende Adolf Hiitler. De Nederlands-Indische Eenheid. De Japanse dreiging.
T9267: COMMUNISME. - Bevat o.a.: Sidney en Beatrice Webb: Sowjet Communisme. K. Beuzemaker: Gemeente politiek.
T3888: COMMUNISME. - Nieuwe aanvallen op het parlementaire stelsel. Rondom het S.D.A.P. congres. Het Trotzkisme De handlanger van het Fascisme. Het Nationaliteiten vraagstuk in Vlaanderen. Willem van Iependaal: Dialoog. In Smartend Gareel. Geest en Karakter. De Broodprijs. De nieuwe verkiezingen in de Sowjet Unie. China's keuze: Eenheid of ontbinding. Heinrich Mann - De Heraut van het Volksfront. De strijd voor de Bolsjewistische partij. De opbouw v.d. materie. Tijdschriften-bespreking. Schaken en Dammen.
T3880: COMMUNISME. - Ko Beuzemaker: Rondom de burgerlijke Democratie. A.S. de Leeuw: Vrede en Oorlog. C. van den Berg: Het plan van de Arbeid van S.D.A.P. en N.V.V. W.J. de Groot: Onderzoek naar de voedingstoestand van Schoolkinderen te Amsterdam. Martien Beversluis: Verantwoording. J.L. Snethlage: De christelijke wereldrevolutie en haar verdedigers. Gerard de Waal: De ontwikkeling van de filmkunst in de kapitalistische Maatschappij. J. St.: De minerale sanktie.
T7868: DE COMMUNIST. - De politieke situatie en de regeering Colijn, door A.S. de Leeuw. Over ons werk in de moderne vakbeweging, door F. de Groot. Hoe kan de revolutie in Spanje overwinnen? S.J. Rutgers. Onze landbouw door P.A. Diepenhorst 1933. Opvoedingsvraagstukken. De A.B.C. Serie. Verbetering.
T7866: DE COMMUNIST. - 16 jaar proletarische dictatuur. Stalin - Over de October revolutie. De buitenlandsche politiek der S-U. De Propagandist. Krupskaja - Aan den vooravond der October revolutie. De Partij-Arbeider. De beteekenis van de Bolsjewistische Partij.
T7867: DE COMMUNIST. - De Roode Dinsdag als Strijddag tegen de Regeering-Colijn door Schalker. De Sociaal Demokratie sinds de verkiezingen. De Propagandist. De eerste overwinningen van het Tweede Vijfjarenplan. De beteekenis van onze Partij-literatuur. De Partij-Arbeider. Het Congres van den C.J.B. Controle op onze organisatie.
Y8203: LA VOIX COMMUNISTE. - La Voix Communiste. Organe de la Ligue Communiste Internationaliste (Trotskyste) en Belgique. 5e annee 1935. Nummero 18-19-20.
T4485: COMPAEN, CLAESZ. - Voorste linie. Flitsen uit het illegale leven.
Y8386: COMPORESI, PIERO. - Het onvergankelijke vlees. Heil en heling in middeleeuwen en vroeg-moderne tijd. Met een introductie van E. Schulte van Kessel.Vertaling Annie van Rest.
T1731: COMPTON, R.H. - Our South African Flora. Ons Suid-Afrikaanse plantegroei.
Y7762: CONAN DOYLE, ARTHUR. - De verloren wereld.
Y4686: FEEST-CONCERT. - Hulde aan Oranje. Feest-Concert door de beide afdeelingen der Koninklijke Nationale Zangschool. Directeur J.H. Marinus. Met medewerking van Maike Hekkama, Anna de Graaf, B.J. de Goey, R.P. van Beckum en Henri de Louw en de Kapel der Utrechtsche Schutterij op Maandag 21 Februari 1887 in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen.
Y7846: CONCORDIA. - Concordia. Klasse Courant van klasse !C, Barlaeus-gymnasium. No 5. Juni 1944. De Deporte's in Suriname.
B5379: CONFUCIUS. - De grote leer Ta Hio. Vertaald en toegelicht door E.J. Welz.
H0720: CONGE-KLEYN-JANSSEN, MIEKE LE. - Wat lees ik uit de hand. In verband met opvoeding, huwelijk, ziekte en misdaad.
R7080: CONIJN, H. - De reclame in een notedop.
K2968: CONINCK, ROGER DE. - Panorama der hedendaagse Franse literatuur (1900-1950).
T8208: CONINCK, HERMAN DE. - Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982.
Y8491: CONINCK, HERMAN DE. / B. BARNARD /P. PIRYNS / P. DE WISPELAERE. - De tweede vrouw van Dik Trom / Voor de eenentwintigste eeuw / Je suis van Luxemburg / Oefeningen in afscheid.
R8511: CONINCK, RENE DE. - Twee en veerig etsen. Nawoord Remi de Cnodder.
Y4779: CONNEAU, THEOPHILUS. - Logboek van een Slavenhaler. Vertaling Walter Penn.
B9529: O'CONNELL, SHIELA. - London 1753.
T7668: CONRAD, JOSEF. [= J.T.K KORZENIOWSKI]. - Un heros polonais de Conrad. Le Prince Roman. Traduit de l'anglais avec des commentaires par G. Jean-Aubry
R9616: CONRAD, JOSEPH. - Orang Blanda. Liefde en noodlot op Borneo. Uit het Engelsch vertaald door Felix van Zijll.
Y9044: CONRADI, PETRUS. - Intree-rede van ... Petrus Conradi, over den Pligt van eenen Godgeleerden in het Wederleggen der Dwaalenden, in de Academij-kerk den 9den van Wijnmaand 1741. openlijk uitgesproken Als zijn Hoog-Eerwaarde het Gewoone Hoogleeraars Ampt in de H. godgeleerdheid in Frieslands Beroemde Hooge School plegtig aanvaardde.
Y1063: CONRADI, J.E. - De Kinderkring. Leesboekje voor jonge kinderen.
T9144: CONSCIENCE, HENDRIK. - Menschenbloed. Lambrecht Hensmans.
R6547: CONSCIENCE, HENDRIK. - Volledige werken in 40 delen.
L1048: CONSCIENCE, HENDRIK. - Redevoeringen.
T9147: CONSCIENCE, HENDRIK. - De Burgemeester van Luik.
T9146: CONSCIENCE, HENDRIK. - Het Goudland.
Y2633: CONSCIENCE, H. - Meesterwerken van H. Conscience. De Loteling.
R7799: CONSCIENCE, HENDRIK. - Eene O te veel. Antwerpsche Zedeschets.
Y7361: CONSCIENCE, HENDRIK. - Krantenknipsels Hendrik Conscience.
T0275: CONSCIENCE, HENDRIK. - Blinde Rosa.
Y9224: CONSCIENCE, HENDRIK. - Valentijn.
T0276: CONSCIENCE, HENDRIK. - Rikke-Tikke-Tak.
L4921: CONSIDERANT, N. - Histoire de la Revolution de XVIme Siecle dan les Pays-Bas.
K5702: CONSTANDSE, A.L. - Geschiedenis van het Humanisme in Nederland.
T7956: CONSTANDSE, A.L. - De godsdienst in de caricatuur.
R0210: CONSTANDSE, ANTON. - Tachtig jaar. Verantwoording. (Kleine bibliografie).
R0215: CONSTANDSE, A.L. - Welke partijen zullen ontwapenen?
R0217: CONSTANDSE, A.L. - Is de techniek een vloek?
Y0325: CONSTANDSE, ANTON E.A. - Anarchie? Anarchisme: Constandse, grondgedachten. R. de Jong, Ekonomiese ordening. S. Radius, Anti-autotitaire beweging. A. Mendes Georges, Parlementarisme. H. Ramaer, evaluatie.
L2458: CONSTANDSE, ANTON L. - Michael Bakoenin. Russisch rebel. Een biografie.
R7683: CONSTANDSE, A.L. - Multatuli als hervormer 1887-1937.
Y7230: [MULTATULI] CONSTANDSE, A.L. - Multatuli en Spinoza.
R0338: CONSTANDSE, A.L. - Met Moskou ten oorlog?
R0340: CONSTANDSE, A.L. - Henrik Ibsen en het derde rijk 1828-1928.
R0308: CONSTANDSE, A.L. - Waarheen gaat Rusland?
R0331: CONSTANDSE, A.L. - Socialisme tegenover Godsdienst.
R0336: CONSTANDSE, A.L. - Van Calvijn tot Colijn.
K9801: CONSTANDSE, A.L. - Dertig jaar Sowjet-Politiek.
K5086: CONSTANT, M. BENJAMIN DE. - Adolphe. Anecdote trouvee dans les papiers d'un inconnu et publiee par....
H4253: CONSTANT, BENJAMIN. - Een anekdote aangetroffen tussen de papieren van een onbekende en uitgegeven door Benjamin Constant.
Y1477: CONSTANT, JAC. G. (ED.). - Nederland rond 1900.
Y6590: CONSTANT, BENJAMIN. - Adolphe. Een kleine roman. Vertaald en ingeleid door Cd. Busken Huet.
T8608: CONSTANT, BENJAMIN. - Adolphe. Een anecdote aangetroffen in de paperassen van een onbekende. Vertaling George Pape & Cees van der Zalm.
T6442: CONSTANTINUS, P. W. SOLOWJOW, SIGRID UNDSET. E.A. - Het christendom bedreigd door rassenwaan en jodenhaat. Een internationaal protest.
Y8216: CONTACT. - Contact. Maandelijks medeelingenblad van de jongerenkring Amsterdam der Katholieke Volkspartij. 1e jaargang 15 juni 1946 no. 1.
R1482: CONTESSA, C.W. / F. DE LA MOTTE FOUQUE / E.T.A. HOFFMANN. - Kinder-Marchen. Mit 12 Vignetten von E.T.A. Hoffmann.
Y7047: CONTOUR. - Peiling naar het engagement in de literatuur. Herman Post: Toneel en engagement.
L3611: CONTOUR. - De vergissing van Orwell, Hans Boswinkel over Albee, Droogstoppel contra Hoornik, Gedichten van o.a. Hans Lambertus en Henk van Kerkwijk.
B5405: CONTOUR. - Wat is engagement? Dertig meningen. Modehuis Maatstaf. Toneel en engagement. Vergissing over Orwell.
B2759: CONTOUR. - Geachte dichter en andere kritieken. Proza debuut: De getekende. Achtentwintig gedichten. Het gebruik van Neeltje. Mokums staartje.
B2755: CONTOUR. - De vergissing van Orwell. Hans Boswinkel over Albee. Droogstoppel contra Hoornik. Gedichten van o.a. Hans Lambertus en Henk van Kerkwijk.
Y8676: CONTRERAS FILS, FELIX DE. - Duche de Nassau. Apercu General sur le Duche de Nassau, ses Ressources Commerciales et Industrielles.
B4647: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Met een voorwoord van J.A. AlberdingkThijm.
R8024: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Van den Controleur. Met een voorwoord van J.A. Alberdingk Thijm.
T1573: CONVIVA. (GERARD KELLER). - Het servetje. Herinnering aan Oefening Kweekt Kennis.
K0005: COOKRIDGE, E.H. - Meesterspionnen voor Moskou. Verraders van het Westen.
M9551: COOL, CATH. & D. VAN DER LEK. - Paddestoelenboek. Twee delen. Deel I: Algemene inleiding met 8 gekleurde platen en 78 tekstfiguren. Deel II: Determineertabellen en beschrijving der soorten. Met 142 afbeeldingen.
L3839: COOLE, MARCEL / JOHAN DAISNE / LUC VAN BRABANT. - Klaverendrie. Tweemaandelijksch Schrift voor poëzie.
K9611: COOLE, MARCEL. - Eurudike. Romantisch gedicht.
M1591: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
T1395: COOLEN, ANTOON. - Zegen der goedheid. Legendenboek. Verluchting van Jozef Cantre.
L2903: COOLEN, ANTOON. - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
R0392: COOLEN, ANTOON. - Helvoirt aan de Lei. Brabantse schetsen door Antoon Coolen de Oudere. Verzameld en van een biografie voorzien door Willem Hoffman.
B5219: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
L0239: COOLEN, ANTOON. - De weg terug... Een Kerstverhaal.
B3659: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
P1466: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
K5415: COOLEN, ANTOON. - Peerke den Haas. Tweede, herschreven uitgave van Peerke dat manneke.
K5448: COOLEN, ANTOON. - Jan, der Schuflicker aus Brabant und sein Wiener Kind.
K6959: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
L0103: COOLEN, ANTOON, M.J. BRUSSE, H. DE BRUIN E.V.A. - Menschen van de Straat. Een bundel novellen en verzen.
K5844: COOLEN, ANTOON. - Herberg in 't misverstand.
B7493: COOLEN, ANTOON. - De drie gebroeders.
L2648: COOLEN, ANTOON. - De drie gebroeders.
K8532: COOLEN, ANTOON. - Peerke den Haas. Tweede, herschreven uitgave van Peerke dat manneke.
K6655: COOLEN, ANTOON. - Kerstmis in de Kempen.
M1556: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
R3460: COOLEN, ANTOON. - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
T1622: COOLEN, ANTOON. - Kerstmis in de Pannenschop.
T1396: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
K9892: COOLEN, ANTOON. - Van de Breischei tot 75 Gauge. Het verhaal van een Kousenfabriek 1830-1955.
R7869: COOLEN, ANTOON. - Le bon assassin. Traduit du Hollandais par Marcelle Schlomer Preface de Jean Giono.
K7046: COOLEN, ANTOON. - De grote voltige.
R9274: COOLEN, ANTOON. - Peerke, dat manneke.
K7489: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
Y4774: COOLHAAS, W.PH. - Controleur B.B. Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië.
R6986: COOLS, RUDOLF H.A. - De geographische gedachte bij Jean Brunhes.
Y8831: COOLS, P.J. - Over het conserveren van boeken. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Ed Schilders.
M0359: COOPER, ELIZABETH. - My lady of the Chinese courtyard. Being a sequel to 'The love letters of a Chinese lady'.
Y1811: COOPMAN, TH. & L. SCHARPÉ. - Geschiedenis van de Vlaamsche Letterkunde.
B9561: COOPMAN, H. - Jordaens.
B5076: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende deughden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
K8478: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON. - Programma Coornhertjaar 1990.
H1256: COORNHERT, DIERICK VOLCKERTSZ. - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen.
K1776: COORNHERT. - Het roerspel en de comedies. Uitgegeven en van commentaar voorzien door P. van der Meulen.
Y0870: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZ. - Op zoek naar het hoogste goed. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Bonger.
R5620: [BOCCACCIO] COORNHERT, D. - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert, Secretaris der Stede van Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door G.A. Nauta.
L6128: COOTH, A.M.C. VAN. - Letterkundige opstellen.
Y9158: COPELLO, FERNANDO. - Poemas.
Y0831: COPIER, A.D. - A.D. Copier. Glas.
T0059: COPIER, A.D. - David Roell Prijs 1987. Op 27 november 1987 in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Y0547: COPPE, FRANCOIS / C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Korte inhoud van vergelding. Dramatisch dichtwerk in een bedrijf van Francois Coppe. Vertaald in dichtmaat door C.S. Adama van Scheltema. Opvoering door de Pekalongansche Muziek & Tooneelvereeniging.
Y9046: COPPEE, FRANCOIS. - De Werkstaking. (la grève dea forgerons). Gedicht. Vertaald door J.L. Wertheim.
T8462: COPPENS, THERA. - Woordenboekje.
B0312: [ERASMUS]. COPPENS, J. - Erasmus' laatste bijdragen tot de hereniging der Christenen.
T0736: [STREUVELS, STIJN] COPPENS, JAN / KAREL VAN DEUREN / PIET THOMAS. - Stijn Streuvels Fotograaf.
B0308: [ERASMUS]. COPPENS, J. - Eustachius van Zichem. En zijn strijdschrift tegen Erasmus.
L5059: COPRAY, THEODORUS A.A.M. - Consolatio ad Liviam Elegiae in Maecenatem. Tome I.
R3287: CORBEILLER, CLARE LE. - Alte Tabakdosen aus Europa und Amerika.
T3494: CORBET, AUGUST. - Pieter Coecke van Aelst.
B9709: CORBIERE, TRISTAN. - Les amours jaunes.
K4458: CORDAN, WOLFGANG. - Verwandlungen.
Y1546: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de Graven uit het Hollandse Huis.
L7889: COREMANS, EDWARD. - La Litterature Neerlandaise en Belgique depuis 1830.
Y6758: CORET, PETER / ROBERT ALQUIN. - Het lustprieel.
T8959: CORET, PETER. - Vanitas.
Y2722: CORMALLEN. - Cormallen. Informatieblad over Kommunes. 1970-1971. Nrs. 7 - 8 - 9 - 11- 12.
R0909: [BILDERDIJK, W.] CORNEILLE, PIERRE. - Cinna, treurspel. (na Corneille).
B4373: CORNELIS, MIRJAM (RED.). - Vrouwengeschiedenis: horen zien en lezen. Literatuur, romans en audiovisueel materiaal over vrouwengeschiedenis in Nederland en de Verenigde Staten tussen 1900 en 1970.
Y4398: CORNELISSE, PAULIEN. - En dan nog iets.
B4019: CORNELISSEN, J.F.L.M. - Pater en Papoea. Ontmoeting van de Missionarissen van het Heilig Hart met de cultuur der Papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid.
T0997: CORNELISSEN, MICKY. - poëzie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten.
R5456: CORNELISSEN, J.D.M. - Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft van den 17de eeuw.
L9352: CORNELISSEN, A.J.M. - Een noodlottig gezichtsbedrog. Proeve van onderzoek naar den geest van het Nederlandsche staatsrecht.
L9371: CORNELISSEN, IGOR. - Speurtocht naar de (auto)biografie. De Nieuwe Engelbewaarder 1.
Y1376: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. Elfde jaargang 1897.
Y0043: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. Elfde jaargang 1899.
Y0951: CORNELISSEN, ANTHONY J. M. - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing.
T4855: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. tijdschrift Taal-, Volks- en Oudheidkunde. 10e jaargang 1898.
T4254: CORNELISSEN, A.J.M. - Beginselen der Nederlandsche Politieke Partijen.
Y3465: CORNELISSEN, J.D.M. - Marnix en de tuinbouw.
B9975: CORNELISSEN, CHRISTIAAN. - Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd.
B9974: CORNELISSEN, CHRISTIAAN. - Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd.
R9712: CORNELISSEN, J.D.M. - De trouw der katholieken tegenover Ketters.
R7009: CORNELISSENS, ARM. F. - Levensverlokkingen. Teekeningen van Jozef Cantre.
T1061: [EEDEN, FREDERIK VAN]. JANTJE PARADIJS CORNELISZOON. - Boterbloempjes of Liederen op het gebied van Kolonisatie naar Bussum, Blarikum, Lunteren en wat dies meer zij.
B8179: CORNET, J.W.G. EN A. LANGEDIJK. - Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch genealogisch beschreven.
H4847: CORNETS DE GROOT, R.A. - Een wijze van lev/zen. Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin.
K2516: CORNETS DE GROOT, R.A. - Labirinteek. Opstellen over G. Gezelle, Jan G. Elburg, Lucebert, Willem Elsschot e.v.a.
K4316: CORNETS DE GROOT, R.A. - Vestdijk op de weegschaal.
K3427: CORNETS DE GROOT, R.A. - De zevensprong. Essays over Jacob van Maerlant, Herman Gorter, Willem Frederik Hermans, Lucebert, Harry Mulisch, S. Vestdijk, Jan van der Noot.
M2787: CORNETS DE GROOT, R.A. - De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk.
H0935: CORNETS DE GROOT, R.A. - De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk.
B4238: CORNETTE, A.H. - Periscoop I. Letterkundige Critieken en Beschouwingen.
Y7954: CORNIPS, THERESE (ED.). - Rozijnen met Amandelen. Bitter en zoet in joodse anekdotes.
L8914: CORON, ANTOINE. (ED.). - Actes Du XVII Congres Internationale de Bibliophilie. Transactions of the 17th International Congress of Biliophiles.
R6056: CORONEL, S.S. - In 't Gooi.
M5012: CORREIA, CLARA PINTO. - De bloemsteelsteek. Vertaling M. de Kort.
Y4483: LA DOMENICA DEL CORRIERE. - La Domenica del Corriere. Anno XXXIX N. 41. 10 Ottobre 1937. Mussolini parla a Berlino.
P2970: CORSARI, WILLY. - De schorpioen.
Y5124: CORT, BART DE. - De groep Gerretsen. Kroniek van een verzetsgroep 1940-1945.
R1866: CORT, MARTIJN. [= JOHAN VAN DER WOUDE]. - Zeven brieven.
R9114: CORT, MARTIJN. [= JOHAN VAN DER WOUDE]. - Zeven brieven.
T5802: CORT, AIME DE. - Bijgeloof in Vlaanderen en andere Folkloristische bijdragen.
K1398: CORTAZAR, JULIO. - Einde van het spel. Verhalen. Vertaald door J.A. van Praag.
L9517: CORTAZAR, JULIO. - Brief aan een meisje in Parijs. Keuze en vertaling J.A. van Praag.
R2733: CORTAZAR, JULIO. - Circe en andere verhalen. Vertaald door Barber van de Pol.
T8706: CORTE, JULES DE. - Licht en Donker.
R6994: CORTE, JULES DE. - Vissen achter het net.
K4653: CORTE, BERT DE. - Firmin van Hecke.
T7057: CORTENBACH, A. PAUL. - Mickey achter prikkeldraad.
W9792: CORTI, MARIA. - Alleen de levenden tellen de jaren. Vertaling J.A. Verhaart.
Y5693: CORVIN. - La Prêtraille romaine, tableau historique du fanatisme et de la corruption dans l'église catholique romaine. Traduit de l'allemand de Corvin.
R1170: CORVO, BARON (=FREDERICK ROLFE). - Verhalen die Toto mij vertelde. Met een inleiding van Jan J. van Herpen.
R8765: COSIJN, P.J. - Eenige Taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoogleeraar J. van Vloten.
L8893: COSIJN, PETRUS JACOBUS. - Commentatio Literaria Continess Annotatiunculas ad Aristophanis Ranas etc.
T3785: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Quatrieme Annee.
T3786: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Cinquieme Annee.
H9460: COSSEE, PIET C. - 50 jaar typograaf. eds. Eva Cossee en André Swertz.
L3209: COSSONS, NEIL. - The BP Book of Industrial Archaeology.
B4657: COSTA, ISAAC DE. - God met ons, hymne.
B1450: [BILDERDIJK]. COSTA, ISAAC DA. - Bilderdijks Epos of De vijf bestaande zangen van den Ondergang der eerste wareld. Uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen.
R3877: COSTA, ISAAC DA. - Beschouwing van het Evangelie van Lucas. Twee delen
B7211: COSTA, ISAAC DA / J.P. HASEBROEK. - Da Costa's Kompleete dichtwerken.
T0826: COSTA, ISAAC DA. - Da Costa Bloemlezing uit zijn werken. Ingeleid door M.A.P. Poelhekke.
Y7364: COSTA, ISAAC DA. - Krantenknipsels Isaac Da Costa.
T0810: COSTA, ISAAC DA. - Hagar. Inleiding en aanteekeningen door Chr. Stapelkamp
H4005: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poëzie. Bijeengebracht en ingeleid door...
M2925: COSTER, W. / H.D. VAN DER STAAK. - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739 -1989.
T2607: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poëzie in honderd verzen.
T2450: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poëzie. Bijeengebracht en ingeleid door...
Y5301: COSTER, DIRK. - Krantenknipsels van/over Dirk Coster.
K7015: COSTER, CH. DE. - Braf, de profeet. Een verhaal van ontrouw en minne en andere Brabantsche vertelsels. Bewerkt door Joh. de Maegt.
M3771: COSTER, DIRK EN ANTON DEERING (EDS.). - Religieuze poëzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 tot 1950.
W8131: COSTER, DIRK. - Verzameld proza. Bekroond met den van der Hoogt-prijs van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde 1926.
P0412: COSTER, DIRK. - Marginalia.
L0361: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poëzie van na den oorlog. Bijeengebracht en ingeleid door...
Y6553: COSTER, DIRK. - Dostojevski. Een essay.
K2607: COSTER, DIRK. - Marginalia.
W4405: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
K6349: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poëzie in honderd verzen.
W3606: COSTER, DIRK. - Het kind in de poëzie. Samengesteld en ingeleid door...
K3421: COSTER, DIRK. - Verzameld proza, tweede bundel.
K0527: COSTER, DIRK. - Verzamelde Werken: Het dagboek van de heer Van der Putten.
K0769: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Napoleon. Historische visioenen. Dostojefski. Een essay.
K0436: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poëzie in honderd verzen.
T3302: COSTER, DIRK. - De stad Delft.
L3813: COSTER, SAMUEL. - Boere-klucht. Inleiding en aanteekeningen voorzien door R.K. Kuipers.
B6174: COSTER, CHARLES DE / KURT LOB. - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijk en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met tekeningen van Kurt Lob.
T1313: COSTER, H.P. - Verzameling Dr. C. Hofstede de Groot. Schilderijen en teekeningen van Nederlandsche meesters, hoofdzakelijk uit de 17de eeuw. Geschonken aan de Gemeente Groningen.
T5469: COSTER, DIRK. - Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh.
H5601: COSTER, S. - Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en met Juffer van Grevelinckhuysen. Met aantekeningen van F.A. Stoet.
L6029: COSTER, DIRK. - Het tweede boek der marginalia.
Y7978: COSTER, CHARLES DE. - De legende van de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaaderenland en elders. Twee delen.
T1598: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poëzie van na den oorlog (1918-1923). Bijeengebracht en ingeleid door...
Y4307: COSTER, DIRK. - Twaalf lezingen over moderne literatuur. [over Hentiette Roland Holst, Arthur van Schendel, M. Scharten Antink, Gustave Flaubert, Stendhal (Henri Bayle)].
K2685: COSTER, DIRK, / ANTON DEERING. - Religieuze poëzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 - 1950.
Y8649: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poëzie in honderd verzen.
K1470: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Delft. De romantische school. Willem van Oranje.
A0268: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
K1472: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Marginalia I-II. Dialogen.
L7523: COSTER, HARRY PIERRE. - De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie.
L9607: COTTENJE, MIREILLE. - De verkeerde minnaar.
B5681: COTTERILL, H.B. - Italie van Dante tot Tasso (1300-1600) zijn geschiedenis gezien van het standpunt der voornaamste steden, met beschrijving van belangrijke tijdperken en personen en van de kunst en literatuur van de drie eeuwen.
M2915: COTTERILL, H.B. - Italie in de middeleeuwen, gedurende duizend jaar ( 305-1313). Een kort historisch overzicht met hoofdstukken over belangrijke gebeurtenissen en personen in verband met godsdienst, kunst en literatuur.
L6043: COUL, JOHANNES H.J. OP DE. - Tacitus' Sarkasme en zijn karakter.
K4158: COUMANS, W.K./J.W. OVEREEM/ J.L. PROP / H. V.D. WAARSENBURG. - Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist.
R0103: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte. Volledige werken nr. 30.
R0102: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfoze.
T3724: COUPERUS, LOUIS. - Romantisch avontuur. Geïllustreerd door Albert Hahn Jr.
Y5098: COUPERUS, LOUIS. - Noodlot.
Y5085: COUPERUS, LOUIS. - Epigrammen.
Y5086: COUPERUS, LOUIS. - De komedianten.
Y4811: COUPERUS, LOUIS. - De stille kracht.
K9376: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
T0128: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
Y8446: COUPERUS, LOUIS. - Hoe een roman wordt geschreven.
Y8270: COUPERUS, LOUIS. - Van week tot week. Intieme impressies. Verzameld en ingeleid door Albert Vogel.
K3997: COUPERUS, LOUIS. - Proza. Drie delen.
W8361: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
Y5300: COUPERUS, LOUIS. - Krantenknipsels van/over Louis Couperus.
H9431: COUPERUS, LOUIS. - De zwaluwen neer gestreken.
H9432: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
W9065: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
W8746: COUPERUS, LOUIS. - Orchideeën. Een bundel poëzie en proza. Volledige werken deel 2.
K7724: COUPERUS, LOUIS. - Aan den weg der vreugde. Volledige werken nr. 26.
K7725: COUPERUS, LOUIS. - De ode. Volledige werken nr. 40.
B9164: COUPERUS, LOUIS. - Amice, brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (II). ( 1902 - 1919). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet.
W3705: COUPERUS, LOUIS. - Mozaiek. Een keur uit zijn werken.
B3835: COUPERUS, LOUIS. - Van en over mijzelf en anderen. Volledige Werken nr 27.
W4655: COUPERUS, LOUIS. - Brieven van den nutteloozen toeschouwer.
P1106: COUPERUS, LOUIS. - Van en over alles en iedereen. Vaderlandsche feuilleton. 'Van en over mijzelf en anderen' IV. Tweede bundel I & II.
B9378: COUPERUS, LOUIS. - Dionyzos.
Y5087: COUPERUS, LOUIS. - De stille kracht.
Y5089: COUPERUS, LOUIS. - Omnibus, Aan de weg der vreugde, Hoge troeven, Over lichtende drempels, God en Goden en 35 novellen en verhalen.
M0172: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
B0503: COUPERUS, LOUIS. - Vreugde van Dionysos. Een bloemlezing uit zijn antieke werken.
L1018: COUPERUS, LOUIS. - De verliefde ezel. De Ode.
T0405: COUPERUS, LOUIS. - Eline Vere. Een Haagsche roman. Volledige werken nr. 3.
T0407: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
T0409: COUPERUS, LOUIS. - De verzoeking van den H. Antonius. Naar Gustave Flaubert. Fragmenten.
B8584: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede. Volledige Werken deel 9.
B8585: COUPERUS, LOUIS. - Hooge troeven.
B8586: COUPERUS, LOUIS. - Williswinde. Volledige Werken: deel 10.
B8589: COUPERUS, LOUIS. - Het zwevende schaakbord. Volledige Werken deel 44.
K7864: COUPERUS, LOUIS. - De oude trofime.
L1906: COUPERUS, LOUIS. - Legenden van de Blauwe Kust.
B3164: COUPERUS, LOUIS. - God en goden. Volledige werken 22.
Y5100: COUPERUS, LOUIS. - Babel.
B7247: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten Werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
B7758: COUPERUS, LOUIS. - Over lichtende drempels.
Y5582: COUPERUS, LOUIS. - Extase.
L9811: COUPERUS, LOUIS. - Van vagebonden en schelmen en andere verhalen.
H6059: COUPERUS, LOUIS. - Hooge troeven.
B4382: COUPERUS, LOUIS. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
R8934: COUPERUS, LOUIS. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
B3195: COUPERUS, LOUIS. - Van en over alles en iedereen. Volledige werken 35.
L4824: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfose.
H9624: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme.
K0571: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
R1819: COUPERUS, LOUIS. - Zijn aangenomen zoon. Een fragment.
H0107: COUPERUS, LOUIS / CARRY VAN BRUGGEN / HENRI VAN BOOVEN E.A. - Korte verhalen uit de Wereldbibliotheek. 12 delen.
B9375: COUPERUS, LOUIS. - Legende, mythe en fantazie.
T6794: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
T0904: COUPERUS, LOUIS. - Endymion. Etsen Peter Yvon de Vries.
T1680: COUPERUS, LOUIS. - Van en over mijzelf en anderen.
L6505: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit. Volledige werken 7.
Y5101: COUPERUS, LOUIS. - De ongelukkige.
B9379: COUPERUS, LOUIS. - Schimmen van schoonheid. Volledige werken nr. 32.
B9363: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen. Volledige werken 1.
H1897: COUPERUS, LOUIS. - Over anderen, vier kleine romans. Het afscheid, De liefdes van Lili, Kinderkamer, De grootvader.
W3680: COUPERUS, LOUIS. - Op reis.
B9801: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
K0328: COUPERUS, L. - Il Mago.
M8443: COUPERUS, LOUIS. - Fantasia.
W7637: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
Y4934: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfoze.
T6254: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel III. Zielenschemering.
T6255: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel II. Het late leven.
T0121: COUPERUS, LOUIS. - Werk van Louis Couperus. Uitgekozen en ingeleid door A.J. de Jong en Jacob Hiegentlich.
T6253: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel IV. Het heilige weten.
B9380: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
B9376: COUPERUS, LOUIS. - Eene illuzie. Volledige werken nr. 6.
R4078: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
T4977: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Zielenschemering. Eerste en tweede deel in een band.
B9377: COUPERUS, LOUIS. - De verliefde ezel.
B9373: COUPERUS, LOUIS. - Proza. Eerste bundel.
B9382: COUPERUS, LOUIS. - De zwaluwen neer gestreken... Volledige werken nr. 31.
T3734: COUPERUS, LOUIS. - Fidessa.
R3333: COUPERUS, LOUIS. - Asti spumante. Verhalen.
Y5091: COUPERUS, LOUIS. - Verzamelde werken XI: Xerxes. Iskander.
Y5090: COUPERUS, LOUIS. - Verzamelde Werken IV. De stille kracht, Babel, Novellen, De zonen der zon, Jahve, Dionysios.
Y5092: COUPERUS, LOUIS. - Xerxes of de hoogmoed.
H1183: COUPERUS, LOUIS. - Waarde heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet I. (1890-1902).
A0014: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit, Wereldvrede.
Y8156: ZONDAGSBLAD VAN DE COURANT. - Zondagsblad van De Courant. Eerste dagblad met gratis verzekering tegen ongelukken. 21ste jaargang no. 7491. Bijvoegsel behoorende bij het nummer van 15 Augustus 1914.
Y5851: ARNHEMSCHE COURANT. - Arnhemsche courant. 96ste Jaargang Maandag 4 October 1909. Nr. 7130.
Y8204: DE ZEISTER COURANT. - De Zeister courant. 30e jaargang Zaterdag 18 Mei 1940. No. 50.
Y5850: ARNHEMSCHE COURANT. - Arnhemsche courant. 57ste Jaargang Vrijdag 15 April 1870. Nr. 5002.
Y5852: ENKHUIZER COURANT. - Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier. 46ste Jaargang Donderdag 9 December 1915. Nr. 145. / 51ste Jaargang Zaterdag 3 Juli 1920. No. 77. / 77ste Jaargang Donderdag 1 December 1949. Nr. 283.
Y2716: HAAGSCHE COURANT. - Haagsche Courant. 31 augustus 1944 -1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 16 september 1944. Nrs: 18886- 18902.
Y8106: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y8114: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant. 125ste jaargang Donderdag 13 November 1913 nummer 268.
Y5866: AMSTERDAMSCHE COURANT. - Amsterdamsche Courant. Feestnummer t.g.v. haar 275 jarig bestaan 1 Januari 1895.
Y8107: ZAANLANDSCHE COURANT. - Zaanlandsche Courant. Nieuws en advertentieblad. 31ste jaargang woensdag 31 augustus 1898 No. 44.
Y4474: HAAGSCHE COURANT. - Haagsche Courant. No 4758. Tweede blad. Woensdag 7 September 1898. i.v.m het Gouden Regerings-Jubileum van H.M. de Koningin, geven wij in deze speciale editie een bloemlezing uit enkele nummer van de Haagsche Courant.
Y8485: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant Zaterdag den 29 Junij 1872 no 153.
Y6000: ENKHUIZER COURANT. - Enkhuizer courant Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier No 108, 34ste jrg. 9 September 1903.
Y8105: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y4575: STAATSGEVANGENIS COURANT. - Staatsgevangenis Courant, uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling "De erfenis van Loevestein". Nr. 1.
Y4226: ROTTERDAMSCHE CRISIS-COURANT. - Rotterdamsche Crisis-Courant. Met wekelijksche bonlijst en officieele ministrieele beschikkingen de distributie betreffende. Editie Hoek van Holland. Vrijdag 8 November 1918.
Y3742: ARUBAANSE COURANT. - Arubaanse Courant. Dagblad voor Aruba. 17e jaargang 1955. nrs: 2357 en 2359.
Y4212: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant. 2 en 3 Junij 1872. No 130. - 10 Julij 1872. no 162. - 22 en 23 November 1872. no 276.
Y4301: HAARLEMSCHE COURANT. - Opregte Haarlemsche Courant. Vrijdag 14 maart 1880. No. 62. 3e editie.
Y7167: GOESCHE COURANT. - Inhuldigingsnummer H.M. Koningin Wilhelmina. 1880 - 31 Augustus 1898.
Y4205: DE BUSSUMSCHE COURANT. - De Bussumsche Courant. Zaterdagavond-bijvoegsel 41e jrg. 1937 no 6138. Mr. Caron vertelt: Syrie, een prachtig land.
Y3871: NIEUWE PURMERENDER COURANT. - 31 Augustus 1898. Koningin en Volk. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y3876: NIEUWE ARNHEMSCHE COURANT. - Feestnummer Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y3893: GOESCHE COURANT. - (Bijlage) Jubileum-Nummer behoorende bij het nummer van 31 |augustus 1923 van de Goesche Courant. 25-Jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
Y4037: KERKELIJKE COURANT. - Kerkelijke Courant 7e jaargang Vrijdag 8 April 1853. No. 14.
Y4038: OPREGTE HAARLEMSCHE COURANT. - Opregte Haarlemsche Courant. Dinsdagsche 15 Junij Ao. 1819. No. 71.
Y8104: BOEKEN-COURANT. - De Boeken-Courant voor Holland en Nederlandsch Indie.
Y5908: WEESPER COURANT. - Weesper Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Weesp, Weesper-Karspel, Muiden, Naarden, Hilversum, enz. 52ste jrg. No. 80 Donderdag 7 October 1909.
Y8154: NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT. - Nieuwe Rotterdamsche Courant. Maandag 27 Julij 1863. No. 205.
Y5930: AMSTERDAMSCHE BOEK- EN COURANTMIJ. - Uitgeverij Amsterdamsche Boek- en Courantmij, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
M0312: COURCEL, MARTINE (ED.). - Malraux, life and work.
Y4443: VIETNAM COURIER. - Vietnam Courier. No 233. september 8, 1969. Special Communique announces Drvn presiden's death. No 234. September 15, 1969. State funeral of president Ho Chi Minh. President Ho Chi Minh's Testament.
M3113: COURTENAY, BRYCE. - Kleine baas. Vertaling J. Westerweel.
B7883: COUSTEAU, JACQUES. - Whales.
R2218: COUTINHO, DICK EN IRMA N. SAMSON. (ED.). - Linguistics. An International Review 51. Index to Nrs. 1-50 (1963-1969).
H7688: COUVEE, D.H. - De mei dagen van '40.
H9834: COUVEE, D.H. - Van couranten en courantiers uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
Y7930: COUVEE, D.H. EN ANJE H. BOSWIJK. - Vrouwen vooruit! De weg naar gelijke rechten.
B0576: COUVEE, D.H. - Leve de Willemien. Het jaar 1898 van Wilhelmina's inhuldiging opnieuw beleefd.
T8489: COVEN, JEFFREY. - Baudelaire's Voyages. The Poet and His Painters. With an essay by Dore Ashton.
T5522: COWAN, F.M. - De Zogenaamde Strenge School.
W2588: COWARD, ROSALIND. - Vrouwenverlangens. Vertaling en inleiding Karin Spaink.
Y2159: COWLER, JIM UND KURT SCHWABACH. - Es gibt eine Frau, die dich niemals vergisst. Mutterlied.
T0341: COWPER, WILLIAM. - Selected poems.
B8337: COX, SIMON. - De geheimen van de Da Vinci Code. Wat zijn de feiten en wat is fictie?
B8263: COX, SIMON. - De geheimen van het Bernini mysterie. Wat zijn de feiten en wat is fictie?
Y9192: CRAANDIJK, J. - Iets uit de Gedenkschriften van een Kwajongen.
R5047: CRACKANTHORPE, DAVID. - Hubert Crackanthorpe and English Realism in the 1890s. Foreword by William Peden.
T6029: CRAEIJVANGER, K.A. - Feestmarsch voor de piano. Ter gelegenheid van het Nationaal Concours van Nederlands Handboog-Schutterijen en Harmonie-Vereenigingen op den 23 en 24 September 1851 te Utrecht.
Y6225: CRAENE, BASIEL DE. - De Hoop.
T0607: CRAEYBECKX, LODE. - De verhouding Nederland-Vlaanderen in verband met de gemeenschappelijke taal en cultuur.
B8036: CRAIG, JAMES. - Phototypesetting. A Design Manual. Edited by Margit Malmstrom.
R3499: CRAMER, CH.G. - Onze koloniale politiek.
M0071: CRAMER, RIE. - Verzen van verzet.
K6083: CRAMER, RIE. - Mallorcanen.
B8959: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden.
K4216: CRAMER, HENDRIK. - Vizioen en geboorte.
H6814: CRAMER, PIETER. (ED.). - Guerrilla! Verhalen over onderdrukking en verzet. Samengesteld door Pieter Cramer.
T5684: CRAMER, CH.G. - Onze koloniale politiek.
T7189: CRAMER-SCHAAP, D.A. (ED.). - Het Gulden Meisjesboek.
R4058: CRAMER, N. - 75 Jaar in het Nieuws (1884-1959). Kroniek van de Nederlandse Journalisten-Kring.
B4540: CRAMER, N.A. (ED.). - De reis van Jan van Mandeville. Naar de Middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
T0781: CRANE, J.W. DE. - Bijzonderheden, de familie Hemsterhuis betreffende.
T5191: CRANE, WALTER. - The baby's opera. A book of old rhymes with new dresses. The music by the earliest masters. Engraved & printed in colours by Edmund Evans.
K7218: CRANE, WALTER. - The decorative illustration of books.
B6808: CRANE, WALTER. - Of the decorative illustration of books old and new.
T4564: CRANS, M. / P.L. DRONKERS / S. HETTINGA. (RED.). - De Opdracht. Tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indie. nrs: 14, 34/35, 37/38, 39. 1945-1946 + Informatienummer 1 juni 1945. nr. 12.
T3718: CRAVAN, ARTHUR. - Stoomfluit. [Le Sifflet]. Vertaling Peter Kouwenberg.
Y2328: CREBOLDER, EMMA. - Verzoenen.
Y4404: CREEMERS, IRIS E.A. (EDS.). - Erasmus en Gülen. Inspiratoren voor vrede en dialoog.
H9434: CREMER, JAN. - Jan Cremer's logboek.
Y3249: CREMER, JAN. - Jan Cremer Krant nummer 2, december 1977.
Y5302: CREMER, JAN. - Krantenknipsels van/over Jan Cremer.
L2425: CREMER, JAN. - Het zwijgzame korps, reportage.
H4507: CREMER, JAN. - Sneeuw.
Y6146: CREMER, JAN. - The late late show & Oklahoma motel, toneel.
K8196: CREMER, J. - Het perpetuum mobile. Ingeleid door Jan Cremer.
T7773: CREMER, JAN. - Made in U.S.A.
L9777: CREMER, JAN / THEUN DE WINTER E.A. - De liefdes van Jan Cremer.
L8506: CREMER, JAN. - Sneeuw.
Y7213: CREMER, JAN. - Verloren gedichten.
L8529: CREMER, JAN. - Het zwijgzame korps, reportage.
W5369: CREMER, JAN. - Sneeuw en andere verhalen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

6/28