Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T7242: ZANTEN, REIN VAN. [=KEES VAN BRUGGEN]. - De liefde van Eugenius Berg.
Y5077: ZANTGRAAFF, H.C. - Atjeh.
H6700: ZAPF, HERMANN/JOHN DREYFUS. - Classical typography in the computer age. Papers presented at a Clark Library Seminar 27 February 1988. With an introduction by John Bidwell.
H8803: ZAPF, HERMANN. - Schrift und Buch in der Welt von morgen.
K1571: ZAPF, HERMANN. - Kalligrafie, drukletters en typografische verzorging, letterontwerpen voor fotozetsystemen.
T0771: ZATZIKHOVEN, ULRICH VON. - Lanzelet. A Romance of Lancelot. Translated from the Middle High German by Kenneth G.T. Webster.
R7739: ZEE, DAAN VAN DER. - Het Christen-Socialisme.
Y0525: ZEE, DAAN VAN DER. - Daarom Christen-Socialist! (ter overpeinzing voor rechtzinnige christenen).
H7025: ZEE, NANDA VAN DER. - De kamergenoot van Anne Frank.
T3257: ZEE, DAAN VAN DER. - Waarom Christen-Socialist? De Religieuze grond van het Christen-Socialisme. (een rede).
B4834: ZEE, SYTZE VAN DER. - De overkant. Mijn jaren bij Het Parool.
R7473: ZEE, D. VAN DER. - De pensioenen taboe!
T4381: ZEE, DAAN VAN DER. - Wat nu? Een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland.
Y4772: ZEE, DAAN VAN DER. - Van Diemens Roode Vlucht. Roman uit het Hollandsche koloniale verleden.
R7095: ZEE, SJOUKE DE. - Piter Jelles ut in fraechpetear mei him sels.
R8437: ZEE, F.J. DE. - Dounsjende Michjes. Koartswilige rymkes.
T4974: ZEE, DAAN VAN DER. - Christen-socialisme en Klassenstrijd.
H0021: ZEEGERS, M. - Seksuele delinquenten. Forensisch-psychiatrisch onderzoek.
T6796: ZEEGERS, L.TH. - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam. Met [4] platen en Kaart. Goekoope uitgave.
R7016: ZEEGERS, L.TH. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
R8388: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: Het Kruiningsche Dialect II. Het Album Amicorum van Petrus Hondius 1578-1621. Speurtocht tusschen de bladen van het Album Amicorum van Petrus Hondius. De aanbieding der Nehalenniabeelden van Domburg aan het Rijk in 1809.
R8389: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: Hayman. Het ontstaan van de ordonnantie op de scholen van 1591 te Middelbrug. Het Zwarte monnikenhuis. De veranderingen in den mond van de Westerschelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800. Een en ander over den Oost-Hinkelenpolder. Jacob en Johanna Hobius, twee Brouwershavense dichters.
R8390: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: De Westkappelsche dijk, door H. van Gelderen Zeeland van 1813 tot 1913, vergelijkende schets door W. Polman Kruseman, secretaris van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
B6588: ZEEMAN, H. - George Christiaan Frederik Leopold I. Koning der Belgen, Prins van Saksen-Coburg-Saalfeld. Geschetst, Bij den aanvang van H.D. 75 jarigen leeftijd, in zijn karakter als mensch en in zijn bestuur als Koning.
B3150: ZEEMAN, JAN. - Zo schrijf je 'n Calligrafie.
Y2234: ZEEMAN, MICHAEL. - Nog houdt het schip zich recht. Verzamelde gedichten. Bezorgd en ingeleid door Maarten Doorman.
T3038: [VONDEL] ZEEMAN, H. - Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.
T3037: [VONDEL] ZEEMAN, H. - Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.
T9281: ZEEUW, A.B. DE. - Het Onderwijs in goede banen. Een verdediging voor de Raadsverkiezingen 1935 van de eisen inzake de onderwijs paragraaf van het Crisis-program.
Y1939: ZEEUW, H. VAN DER EN G.J. VAN DER LEK. (ED.). - Nederlandsche bibliographie. Maandblad voor boekenvrienden. Jaargang 77, 1932.
T2253: ZEEUW J.GZN., P. DE. - Onze scholen en het verzet. De strijd onzer Christelijke Scholen tegen het Duitse Nationaal-Socialisme in de jaren 1940-1945.
T4644: ZEEUW J. GZN., P. DE. - Onze Koningin. Het leven onzer geliefde vorstin a.d. Hollandsche jongens en meisjes verhaald. 1880 - 31 augustus - 1930.
L7325: ZEEUW, H. VAN DER EN G.J. VAN DER LEK. (ED.). - Nederlandsche bibliographie. Maandblad voor boekenvrienden. Jaargang 76, 1931.
L6088: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Stekjes uit den vreemde. / Sprokkels.
L2520: ZEGGELEN, MARIE VAN. - Een broederdienst uit 1815.
Y8974: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Het prijsraadsel van het Zondagsblad. Verzuchting en vloek.
B8170: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave, [met levensschets door Arnold Ising].
T3167: ZEGGELEN, W.J. EN A. ISING. - Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderden houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei.
Y4979: ZEGGELEN, C. VAN. (M.C. KOOIJ- VAN ZEGGELEN). - Koloniaaltje.
Y4754: ZEGGELEN, MARIE VAN. - Oude glorie. Indische roman. Ingeleid en toegelicht door Rob Nieuwenhuys.
Y3427: ZEGGELEN, W.J. VAN EN A. ISING. - Groot Nederlandsch prentenboek met zevenhonderd houtgravuren. Allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeien, die naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien, die heel knap zijn en die nog niemendal weten, die nog spelen en die niet meer spelen, en voor alle andere groote en kleine kinderen
Y4948: ZEGGELEN, MARIE VAN. - De gouden kris.
Y0136: DE WAAR-ZEGGER - De Waar-zegger nr. 1.
R1310: [VONDEL] ZEIJ, JAC. J. - Vondel voor allen: III. Oranjeklanken.
B2355: ZEIJ, JAC. J. - De internationale bidweek van 18 tot 25 januari.
Y3643: [VONDEL] ZEIJ, JAC. J. - J. v. Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Inleiding en toelichting door Jac. J. Zeij, S.J.
R0604: [VONDEL] ZEIJ, JAC. J. - Vondel voor allen: 1. Jezus lijden beschouwd en beschreven door Joost van den Vondel.
B6969: ZEIJST, RUGER VAN. - Varianten. Gedichten.
Y8344: ARBEITER ZEITUNG. - Arbeiter Zeitung. Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschosterreichs. 1931 nrs: 268-343. 1932 nrs: 51-53-58-59-60. 1933 nrs: 154-155-156-157-182-203-235-241-242-243.
Y5863: KOLNISCHE ZEITUNG. - Kolnische Zeitung. Dinstag, 21 Marz 1871. Nr. 80, zweites Blatt.
Y7288: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 17 November 1918 nr. 46. 27 Jahrgang.
Y7289: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 24 November 1918 nr. 47. 27 Jahrgang.
Y7290: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 23 Februar 1919 nr. 8. 28 Jahrgang.
R2159: WIENER ZEITUNG. - Jubilaums-Festnummer der kaiserlichten Wiener Zeitung 8. August 1703-1903. Beilage zur kaiserlichten Wiener Zeitung vom 8. august 1903.
Y7294: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 28 Marz 1920 nr. 12/13. 29 Jahrgang.
Y7298: ZEITUNG. - Uber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. No 49, Stuttgart 1871.
Y7292: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 20 Juli 1919 nr. 29. 28 Jahrgang.
Y7287: BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Berliner illustrirte Zeitung 13 Oktober 1918 nr. 41. 27 Jahrgang.
H4825: ZEKERT, OTTO. - Paracelsus. Europaer im 16. Jahrhundert.
T6896: ZELANDUS [= BELLAMY, JACOBUS]. - Vaderlandsche gezangen.
R7551: ZELDENRUST, LEO. - Verloren karakteristiek van Rotterdam. Teekeningen van Leo Zeldenrust.
B3295: ZELDENTHUIS, JAN J. - Het zingende lied. Verzen.
T1171: ZELDENTHUIS, JAN J. - Brekende wolken. Gedichten.
L9419: ZELLER, BERNHARD. - Hermann Hesse in woord en beeld.
W5819: ZEMAN, Z.A.B. - De propaganda van de nazi's.
T7504: ZENO, P. - Newman's leer over het menselijk denken. Inleiding op Newman's grammar of assent en zijn psychologische ontdekking: de illatieve zin.
H1849: ZERNIKE, ELISABETH. - De erfenis. Novelle.
Y7349: ZERNIKE, ELISABETH. - Herman Robbers als romanschrijver. Gevolgd door een volledige bibliographie door P.H. Muller.
W8095: ZERNIKE, ELISABETH. - De schaatsentocht.
L2230: ZERNIKE, ELISABETH. - Zondebok.
W6187: ZERNIKE, ELISABETH. - Dralend afscheid.
T1172: ZERNIKE, ELISABETH. - Het eerste licht.
P1995: ZERNIKE, ELISABETH. - David Drenth.
C1786: ZERNIKE, ELISABETH. - Bruidstijd.
K7453: ZERVOS, CHRISTIAN. - Domela. Arte plastico y arquitectura en Holanda.
R3826: [SPINOZA] ZETTEN, FRANS VAN. - Russell and Spinoza. Free Thoughts on the Love of God. A lecture delivered at Leusden on October 14, 1989, in Dutch.
K9316: ZEVECOTE'S, JACOB VAN. - Nederduytsche dichten (1626-1638).
R8402: ZEVENBERGEN, CORNELIS. - Enkele opmerkingen over het gemengde, publiek-private bedrijf.
W3132: ZHANG , JIE. - Eethuisje in Amerika. Vertaald door Rint Sybesma.
Y6800: ZIEHEN, TH. - Hersenen en Zieleleven. Bewerkt door W.A.W. Moll.
L6794: ZIEHEN, TH. - Das Seelenleben der Jungendlichten.
L3738: ZIELENS, LODE. - Moeder, waarom leven wij?
K6322: ZIELENS, LODE. - Herinneringen van toen... Vertellingen.
R1029: ZIELENS, LODE. - De gele roos.
R1031: ZIELENS, LODE. - Herinneringen van toen... Vertellingen.
T1674: ZIELENS, LODE. - De gele roos.
L7685: ZIELENS, LODE. - Menschen als wij...
L7686: ZIELENS, LODE. - Alles wordt betaald.
K7036: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van Dr. A. Zijderveld.
B1872: ZIJDERVELD, A. - Perk's ontwikkeling tot vrijheid.
Y4596: [VONDEL] ZIJDERVELD, A. - Vondel in zijn bespiegelingen.
Y4595: [VONDEL] ZIJDERVELD, A. - Heeft Vondel Spinoza bestreden ?
B6748: ZIJDERVELD, A. - Levensbericht van Dr. A. Zijderveld en beoordeling van keur uit zijn werk.
W7979: ZIJL, HANS VAN. - Zintuigelijk.
Y2741: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Gerard Heineken. De man, de stad en het bier.
T8962: ZIJL, WIL VAN. - Moeder onze kraai is dood, ja kind we kopen een nieuwe.
Y8464: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - De dageraad.
H9877: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
R6876: ZIJLL, W. VAN. - De Olympische Beweging en haar betekenis voor de sportbeoefening 1956.
Y4895: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
Y0671: ZIJLSTRA, JELLE. - Geleide economie.
R6625: ZIJLSTRA. (INGELEID). - De tweelingmuze. Schrijvende schilders / schilderende schrijvers.
L5113: ZIJLSTRA, JACOBUS S.A. - De Delatores te Rome tot aan Tiberius' regering.
R5680: ZIJLSTRA, SYBRAND EN INEKE SCHWARZ E.A. - Apples & Oranges 01. Best Dutch Graphic Designs.
T4998: ZIJLSTRA, H.R. - Uit een rijk verleden 1851-1926. Naar aanleiding van het 75-jubileum der Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam.
Y1618: ZIJLSTRA, IJ. - Van de school het leven in! Leesboek voor herhalingsscholen en scholen voor voortgezet lager onderwijs. Tweede deeltje (In den strijd om het bestaan).
B4476: ZIJP, R.P. - Luther in de Lage Landen.
R9154: ZIJP, F.W.J.M. - Enige hoofdstukken uit de geschiedenis van het R.K. Jongensweeshuis te Amsterdam.
R9309: ZIJVERDEN, J. VAN. [VEEARTS]. - Slachtmethoden.
Y0983: ZIKKEN, AYA. - De Tanimbar-legende.
H3703: ZIKKEN, AYA. - 's Morgens en 's avonds niet bellen.
P2950: ZIKKEN, AYA. - Dan misschien.
B6198: ZIKKEN, AYA. - Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig.
Y0985: ZIKKEN, AYA. - Huis op de plantage.
M5289: ZIKKEN, AYA. - Dwars door de spiegel.
P0314: ZIKKEN, AYA. - Hut 277.
R7311: ZIKKEN, AYA. - Geen wolf te zien.
H0870: ZIKKEN, AYA. - Code voor dander.
Y4923: ZIKKEN, AYA. - Een tijger op je stoep.
Y4854: ZIKKEN, AYA. - Eilanden van vroeger.
Y4770: ZIKKEN, AYA. - Hemd met open hals.
R4387: ZIKKEN, AYA. - Gisteren gaat niet voorbij. Tempo doeloe.
Y4916: ZIKKEN, AYA. - De Tanimbar legende.
T2231: ZILLER, ROBERT. - Wij maken geschiedenis. Hollandsche tekst van A.A. van Eijsden Jr.
R6879: ZILLINGER MOLENAAR, J.H.H. - Grenslanderijen onder het regime van het tractaat van Maastricht.
L3454: ZIMMERMAN, PIET. - Amsterdammertjes.
B6470: ZIMMERMAN, RUTH. - In zand geschreven. Een vergeten episode uit het leven van Germaine de Stael.
B8906: ZIMMERMAN, A.R. - Amerika, Nederland, Italie. Indrukken van den dag.
T7869: ZIMMERMAN, WILLEM. - Vijf en twintig jaar kunst aan het volk. Een overzicht en herinneringen.
R1781: ZIMMERMANN, VICTOR. - Praktische Winke fur alle, die met Satz und Schrift zu tun haben.
W0282: ZITMAN, JAN. - De geheimen komen vanzelf.
K8318: ZNAMIEROWSKI, NELL. - Rugmaking. A complete introduction to the craft of creative rugmaking.
R1074: ZOBELTITZ, FEDOR VON. - Koningin en Martelares.
T1049: ZOCCOLI, HEKTOR. - Die Anarchie. Ihre Verkunder - Ihre Ideen - Ihre Taten. Versuch einer systematischen und kritischen Ubersicht, sowie einer ethischen Beurteilung. Autorisierte Ubersetzung aus dem Italienischen von Siegfried Nacht.
H8793: ZOEST, ROB VAN EN XANDER VAN ECK. - Huis Schuylenburch.
Y4755: ZOEST, AART VAN. - Twee jaar seksi Belanda. Een professor in IndonesiŽ.
B6121: ZOETE, JOHAN DE. - Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw.
T4961: ZOETE, JOHAN DE EN MARTIEN VERSTEEG. - Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie. Copper Monday Prints. Observations on a Dutch printing tradition.
B0906: ZOETE, JOHAN DE. - A manual of photogravure. A comprehensive working-guide to the Fox Talbot Klic dustgrain method.
K8091: ZOETHOUT, D.A. - De Courant.
L2519: ZOETMULDER, JURRIAAN. - Het lokkende leven.
Y1916: ZOETMULDER, S.H.A.M. - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen. Met medewerking van Constant van Wessem en A. van Wayenburg. Deel III. Onze Vernedering I.
L5593: ZOETMULDER, A. JURRIAAN. - Langs de doolhof. Roman van een familie. Eerste boek.
B3988: ZOLA, EMILE. - Une Campagne. Opstellen over politiek en letterkunde. Samengesteld door Nop Maas.
T4901: ZOLA, EMILE. - Merlier's Molen. Novelle.
Y7958: ZOLLER, ALBERT. - Twaalf jaar bij Hitler. Confidenties van zijn particulier secretaresse.
R0599: ZOMER K.J.ZN, R. - Laat het zo drukken.
K1183: ZOMEREN, KOOS VAN. - Zomer. Met tekeningen van Peter Vos.
L6303: ZOMEREN, KOOS VAN. - Sterk water.
M8085: ZOMEREN, KOOS VAN. - Een deur in oktober.
L1770: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het verkeerde paard. Verhalen.
L9928: ZOMEREN, KOOS VAN. - Minister achter tralies.
L9927: ZOMEREN, KOOS VAN. - De hangende man.
L9730: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het scheepsorkest. Geillustreerd door Siegfried Woldhek.
L9707: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het schip Herman Maneli.
L9380: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het verhaal. Roman.
H1906: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het requiem van Verdamme.
H7626: ZOMEREN, KOOS VAN. - Cupido's afscheid.
H9909: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het verhaal. Roman.
Y4607: ZOMEREN, KOOS VAN. - Roman in Brummen.
L4629: ZOMEREN, KOOS VAN. - Haagse lente.
Y4203: DE MAGISTRALE ZON. - De Magistrale Zon. Nederlandse straatkoerant. 2e jaargang juli/augustus 1971. No. 16.
Y7667: ZONDAGAVONDBLAD. - Dagelijksch Bulletin van Het Zondagavondblad. 2-3-4 Mei 1945. Nr. 2 - 3 - 4.
Y7866: ZONDAGAVONDBLAD. - Het Zondagavondblad. 22e jrg. 11 Februari 1945. no. 16.
Y4524: ZONDAGSBLAD. - Geillustreerd Zondagsblad. No 1. 6 Januari 1929 t/m No. 52 31 December 1929.
Y2744: [PROVO] IMAGE / WITTE PERS ZONDAGSBLAD. - Image / Witte Pers Zondagsblad 1966. nr. 3.
Y7836: ZONDAGSBODE, DE. - De Zondagsbode. Doopsgezind Weekblad, onder redactie van J. Wuite. 41 jaargang 22 Januari 1928. No. 12. De inwijding der Nieuwe Kerk Aalsmeer.
Y4450: ZONDAGSPOST. - Zondagspost. Onafhankelijk weekblad voor politiek en cultuur 1e jaargang no 25 zondag 24 juni 1945.
Y2511: ZONDAGSSCHOOLBOEKJE. - Gebedsverhooring.
L7792: ZONDERLAND, PETER. - Schaduwen. Gedichten.
L7728: ZONDERLAND, PETER. - Belichtingstijd. Gedichten.
K8295: ZONDERLAND, DAAN. - De kok van Marienbad.
T0026: ZONDERLAND, DAAN. [=D. VAN DER VAT]. - Weerbarstig alfabet.
R7465: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. In de Minahasa - Celebes.
R7466: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. Passer te Pajakoemboeh.
Y6520: ZONDERVAN, H. - Het spel, bij dieren, kinderen en volwassen menschen.
R7463: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. De Steile Zuidkunst.
R7464: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. De Chineesche kamp te Batavia - Java.
R5543: ZONDERVAN, W. E.A. - De hertogelijke wind- en rosmolen buiten Zevenaar.
B7127: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 9 januari 1948 t/m 31 december 1948.
Y2803: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 23 No. 14.
Y2804: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 24 December Kerstnummer.
Y2808: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 23 No. 16 December Kerstnummer.
Y2810: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 1e jaargang December Kerstnummer.
Y2811: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 2e jaargang December Kerstnummer.
Y2812: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 3e jaargang Februari 1958 No. 1
Y2813: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 3e jaargang Augustus 1958 No. 2
Y2815: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Kerstnummer 1959.
Y2806: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 22 December Kerstnummer.
Y3343: ZONJEE, J.J. - Het Huisje van Czaar Peter in Zaandam.
R1528: ZONNEVELD, PETER VAN. - Het geheim van de Leidse Hortus. Novelle.
B2165: ZONNEVELD, J.I.S. - Riviervormen in de kustvlakte van Suriname.
Y4766: ZONNEVELD, PETER VAN. - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
B3897: ZONNEVELD, PETER VAN. (ED.). - Orientatie. Literair-cultureel tijdschrift in Indonesie (1947-1953). Een bloemlezing, samengesteld en ingeleid.
B9734: ZONNEVELD, PETER VAN. - De tuin van de Indische Romantiek. Negende Bert van Selm-lezing.
B6901: [BEETS] ZONNEVELD, PETER VAN. - Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836.
K3860: ZONNEVELD, PETER VAN. - Romantische reizen. Omzwervingen in de negentiende eeuw.
L7814: ZONNEVELD, H.I.S. - Suriname en de Luchtkaartering.
T9005: ZONNEVELD, MIEKE VAN; M.A.W. OUDERYTE; DAVID KWA; SIMON MULDER; LENNARD VAN RIJ; - Avantgaerde: Leest der poŽzie. Derde editie 2012.
B5200: ARPS & ZOON. - Stijl & standing in staaldruk.
L5342: BRANDT EN ZOON. - Bijbels en Kerkboeken. Catalogus No. 32.
Y1893: FIRMA VAN HOUTEN & ZOON. - Ons eigen tijdschrift. Maart 1931.
B0068: ZUBLI, A.J. - De verdeeling der gemeenschap bij tweede en verder huwelijk, in haar verschil met die bij eerst huwelijk, volgens de Nederlandsche wetgeving beschoud, in formules toegepast en in formulieren van boedelscheiding practisch bewerkt.
L8632: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS. - Nederland Verlost. Anno 1813. In drie zangen.
Y1094: ZUIDEMA, E. - Historisch-geographische tabellen. De voornaamste gebeurtenissen uit de geschiedenis der aardrijkskunde en de aardrijkskunde der geschiedenis. Chronologisch-synchronistisch gerangschikt door E. Zuidema.
T5033: ZUIDEMA, R.J. - Beukenootjes. Eerste bundeltje.
L6815: ZUIDEN, JOZEF VAN. - Die Verba auf-igen im Deutschen.
T1621: ZUIDERENT, AD, MARIA VAN DAALEN EN MARTIN REINTS. - De kunst van het aanbidden.
Y7659: ZUIDERENT, AD. - Evenwichtsoefeningen.
L3996: ZUIDERENT, AD. - Waar geen haven is.
H9607: ZUIDERENT, AD. (REDACTIE). - Jan Campertprijzen 1994. Judith Herzberg.
H9608: ZUIDERENT, AD. EN HARRY BEKKERING. (REDACTIE). - Jan Campertprijzen 1996. H.C. ten Berge, Huub Beurskens, Wessel te Gussinklo, Piet Meeuse en Tine van Buul.
L3976: ZUIDERENT, AD. - Natuurlijk evenwicht. Gedichten.
A0728: ZUIDERENT, AD. - De afstand tot de aarde. Gedichten.
L5462: ZUIDERENT, AD. - Geheugen voor landschap. Gedichten.
K2752: ZUIDGEEST, JAN. - Over de poŽzie van H. Marsman.
B8503: ZUIDHOFF, H.W. - De maatschappij van het landgeld vergeleken met het hedendaagsch kapitalistisch stelsel.
Y5030: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (ED.). - Indisch letterland. Verhalen uit twee eeuwen Nederlands-Indische literatuur.
Y5191: ZUIDINGA, ROBERT-HENK. - Eroticon. Het ABC van de erotiek. Met een inleiding van Yvonne Kroonenberg.
K3827: ZUIDWEG, J.J.A. - Drie Heiligenlegenden. Uit de Legenda Aurea vertaald en ingeleid door...
M3473: ZURING, J. - Leven, ziekte en dood in Afrika. Gedachte over de niet-westerse geneeskunst.
T3838: ZUTHEM, H. VAN E.A. - Hoeden. Verslag van de Textieldag op 9 november 1991, Museum voor Volkenkunde te Rotterdam.
R6866: ZUTPHEN, JAN A. VAN. - Over de bergen. Indrukken van een reis door Zwitserland en de Fransche Jura, t.g.v. het 2de Congres van het Wereldverbond van Diamantbewerkers, juni 1907, te Saint-Claude. Inleiding Henri Polak.
T6705: ZUTPHEN, JAN A. VAN. - Terugblik. Het diamantbewerkers koperen stelenfonds Nieuwe Levenskracht. Na 20 jaren. Voorwoord M.H. van Campen.
R2988: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 5. december 2003.
B3868: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 12. juni 2007.
B8167: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 14. juni 2008.
R2985: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 8. juni 2005.
R2987: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 7. december 2004.
B8666: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 16. juni 2009.
R2982: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 15. december 2008.
R2983: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 13. december 2007.
R2984: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 10. juni 2006.
B2649: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 9. december 2005.
W3306: ZUYDEWIJN, H.J. DE ROY VAN. - Wat de zee verzwijgt.
Y1232: ZUYDEWIJN, NOORTJE DE ROY VAN. - Met het oog op Brabant, Limburg en Brussel.
Y0754: ZUYLEN, BELLE VAN. - Mistriss Henley.
T3725: ZUYLEN, BELLE VAN. - Brief van Walter Finch aan zijn zoon. Vertaald en ingeleid door Simone en Pierre H. Dubois.
L6503: ZUYLEN, BELLE VAN & BENJAMIN CONSTANT. - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. Vertaling en voorwoord Greetje van den Bergh.
H2942: ZUYLEN, BELLE VAN. - Brieven uit Neuchatel. Vertaling en nawoord van Leo van Maris.
M9268: ZUYLEN, BELLE VAN. - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen- Madame de Charriere (1740-1805) aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en andere 1760 - 1805.
Y1776: ZWAAN, FREDERIK LODEWIJK. - Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
R0890: ZWAAN, F.L. - Zwaanzinnigheden. Opstellen over spaakkunst en tekstinterpretatie.
B7233: ZWAAN, F.L. - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
R7102: ZWAAN, E.J. - Links en rechtss in waarneming en beleving. Een experimenteel onderzoek naar de invloed van de schriftinrichting op de functie van links en rechtss in de waarneming.
Y4601: [VONDEL] ZWAAN, F.L. - Huygens geen contraremonstrant?
Y7156: AMSTERDAMSE ZWAANTJES. - Zingen voor de Sint. Een E.P. met 16 bekende Sinterklaasliedjes De Amsterdamse Zwaantjes Zingen voor de Sint.
M6418: ZWAAP, REN…. - De woestijnen van de liefde. Drie novellen.
R8000: ZWAARDEMAKER, MEVR. - In de Bruidskorf.
L7862: ZWAARDEMAKER CZ., H. EN L.P.H. EIJKMAN. - Leerboek der Phonetiek. Inzonderheid met betrekking tot het Standaard-Nederlandsch.
R5196: ZWAARDEMAKER, H. - l'Analogue graphique de l'ecriture analphabetique par signes de Jespersen en phonetique.
B1610: ZWAGER, NICOLAAS. - Glimpses of Ben Jonson's London. With 10 plates.
L5801: ZWAGER, LOUISE H. - The English Philosophic Lyric.
R0876: ZWAGERMAN, ALEXANDER. - De Heilige Geest. Roman.
H6182: ZWAGERMAN, JOOST. - De buitenvrouw.
Y0255: ZWAGERMAN, JOOST. - Krantenknipsels over/van Zwagerman.
K4523: ZWAGERMAN, JOOST. - Tomaatsj.
K1720: ZWAGERMAN, JOOST. - Zes sterren. Roman.
Y6705: ZWAGERMAN, JOOST. - Schaduwtikkertje. Een zomerse episode.
Y8465: ZWAGERMAN, JOOST. - Groen is geen kleur.
L7342: ZWAMA, SAPE. - Toen t Polderdiepke dicht lag. Streekroman in het Westerkwartiers.
Y2156: ZWANNIKEN, J.J.G. (TEKST)BORDEWIJK-ROEPMAN, J.S.H. MUZIEK. - Uit het diepst van mijn hart.
Y1052: ZWART, A.C. DE. - Handleiding bij het Stel-Onderricht ten gebruike der Scholen.
B6043: ZWART, KEES. (ED.). - Uit het jaar honderd...
T3103: ZWART, PIET. SCHROFER, J. (INLEIDING). - Keywords / Sleutelwoorden, Piet Zwart 80 / 80 jaar jong.
R6615: ZWARTENDIJK, J. - Het zien van mensch en masker.
T9941: ZWARTS, KIM / BART LOOTSMA. - Kim Zwarts: Beyond.
R9389: EEN ZWEED. - De verrichtingen van de Zeppelins.
R3813: [SPINOZA] ZWEERMAN, TH.H. - Spinoza en de hedendaagse kritiek op het humanisme als ideologie. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 24 mei 1975.
T9455: ZWEERS, BERNARD EN VAN LOGHEM (FIORA DELLA NEVE). - Kroningscantate.
Y2184: ZWEERS, BERNARD & MR. VAN LOGHEM [FIORA DELLA NEVE]. - Kroningscantate voor mannenkoor, sopraan, tenorsolo en orkest. Muziek en woorden.
T5993: ZWEERS, BERNARD EN NICOLAAS BEETS. - Kroningscantate voor gemengd koor. Door Bernard Zweers. Gedicht van Nicolaas Beets. Zang en piano.
R6914: ZWEHL, TH. V. EN P.H. V.D. HOOG. - Wat mag ik eten. Dieet bij ziekten van maag en ingewanden.
K1760: ZWEIG, STEFAN. - Die unsichtbare Sammlung und andere Erzahlungen.
M3665: ZWEIG, STEFAN. - Marie Antoinette, Bildnis einis mittleren Charakters.
T4059: ZWEIG, STEFAN. - Der Zwang. Eine Novelle / Phantastische Nacht. Eine Novelle.
M9803: ZWEIJGARDT, JOHAN COENRAAD. - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's. Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met een naauwkeurige opgave van al de formaten [1822].
T7398: ZWEILING, KLAUS. - Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft.
T5849: ZWELING, KLAUS. - Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Gesellschaftsgeschichtliche Skizze.
R4703: ZWERTBOEK, G.J. - Slaven van het kapitalisme of vrije menschen? Een bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Ingeleid door R. Kuyper.
R4702: ZWERTBOEK, G.J. - Egoisme of gemeenschapszin? Een tweede bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A.
T3567: ZWERTBROEK, GERRIT J. - Jeugd. Lezing, gehouden voor eenige afdeelingen van den Jongelieden Geheel-Onthoudersbond.
R4701: ZWERTBROEK, G.J. - Kapitalistische wanorde of socialistische orde. Een derde bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A.
T6508: ZWETSLOOT, JAN. - De Ouderdomswet. Een uiteenzetting der voornaamste wettelijke bepalingen betreffende de vrijwillige ouderdomsverzekering.
B6717: ZWIEDINECK-SUDENHORST, HANS VON. - Erzherzog Johann von Osterreich im Feldzuge von 1809. Mit Benutzung der von ihm hinterlassenen Acten und Aufzeichnungen, amtlichen und privat-Correspondenzen. Mit drie Plan-Skizzen.
W4520: ZWIER VAN HAREN, ONNO. - Agon Sulthan van Bantam. Treurspel in vijf bedrijven. Ingeleid en geannoteerd door G.C. de Waard.
R4001: ZWIER, GERRIT JAN. - Grijpen naar de regenboog. Een literaire safari.
K5961: ZWIER, GERRIT JAN. - Dagboek van een provinciaal 1991-1995.
Y0477: ZWIETEREN, P. VAN. - De Journalist. Vroolijk Detectivespel in twee bedrijven (drie tafereelen).
T7038: ZWINIGER, ARTHUR. - Spengler im Dritten reich. Ein Antwort auf Oswalds Spenglers Jahre der Entscheidung.
R2265: ZWOCH, G. - Der Reichstag. Bilder zur deutschen Parlamentsgeschichte.
R5732: ZWOLLO, ANNIE. - Hollandse en Vlaamse veduteschilders te Rome 1675-1725.
[an error occurred while processing this directive]

6/28