Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R6846: VELDE, MARCEL VAN DE. - Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging 1914-1918.
L7086: [VONDEL] VELDE, EDG. VAN DE. - Vondel en de plastische kunsten.
L4539: VELDE, MARCEL VAN DE. - Eerstelingetjes. Gedichten uit den Oorlogstijd 1914 - 1981.
T9809: VELDE, JACOBA VAN. - De grote zaal. [met een lofrede door Rosita Steenbeek en een uitleiding: De eenzaamste mens door Onno Blom].
L2826: VELDE, ANTON VAN DE. - Het eeuwig masker.
R8878: VELDE, J.H. VAN DE. - De ontwikkeling van het toezicht op maten en gewichten in Friesland.
L2803: VELDE, ANTON VAN DE. - Het eeuwig masker.
R1540: VELDE, ANTON VAN DE. - De Rechtvaerdige Trou. Evocatie van Vondel's leven.
T1709: VELDE, HENRY VAN DE. - AMO.
R6756: VELDE, HENRY VAN DE. - De poetische vorming van Max Elskamp.
R3151: VELDE, PAUL VAN DER. (SAMENG.) - Een potje met Veth. Paarlen van en over P.J.
R1779: VELDE, R.G. VAN DE. - De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status quaestionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch.
T8651: VELDE, JACOBA VAN. - De grote zaal.
Y8274: VELDEKE, HENRIC VAN. - 25 minneliederen. Ingeleid en toegelicht door Jef Notermans.
T9266: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 15e jaargang 1940. nrs: 84 - 85. 16e jaargang 1941: 90 t/m 95. 17e jaargang 1942. nrs: 97 t/m 101. 18e jaargang 1943. nrs: 102. 25e jaargang 1951. nrs: 139-140-141. 26e jaargang 1951 nrs: 142 t/m 147. 27e jaargang 1952. nrs: 148 t/m 153. 28e jaargang 1953. nrs: 154 t/m 156.
T3529: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 11e jaargang t/m 14e jaargang. nr. 60 t/m 83. 1936-1940.
T9913: VELDEN JZ., C. VAN DER. - De wegwijzer. Leesboekje voor scholen en huisgezinnen. Tweede stukje.
L2761: VELDEN, DORA VAN (ED.). - Journaal van W.H.J. van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
K7088: VELDEN, BEN VAN DER. - Verblijf te Rome.
B2751: VELDEN, D. VAN. - De geschiedenis van het huis Prinsessegracht 30 en omgeving.
T0303: VELDEN, BEN VAN DER. - Celeste. Het meisje van Proust.
H5177: VELDHEIM, J. (ED.). - Jesus' Minne. Een bloemlezing van geestelijke poëzie uit de middeleeuwen.
Y8628: VELDHEIM, J. (ED.). - Psalmen. Nagedicht door Nederlandsche Dichters. Een bloemlezing.
L8646: VELDHOEN, A.J. - Twee en veertig etsen gevolgd door een nawoord van J. van Wessem.
L7681: VELDHUIS, LOUISE. - De eerste Nederlandsche tekstfamilie der Navolging van Christus. (De Alpha-Groep).
H8807: VELDHUIZEN, A. VAN. - De vogelen des hemels. Met penteekeningen van H. Sikkema.
K8469: VELDHUIZEN, G. VAN EN WILLEM VAN IEPENDAAL. - De trap.
B0205: VELDHUYSEN, F. - Hoa-Kiao. Chinezen in Indonesie.
B8765: VELDKAMP, J. - Moderne Engelsche Literatuur.
R4715: VELDMAN, H.S. - Catalogus van den Topographischen Atlas van Delft en Delftland.
B2104: VELDSTER, RONER. - Dagnacht.
M0660: H.A.J. GELDERBLOM / M.B. SMITS-VELDT. - Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme. Aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. Onder redactie van H. Duits e.a.
L9058: VELLEKOOP, K & H. WAGENAAR-NOLTHENIUS. - Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit 'Een Schoon Liedekens-Boeck' van 1544. Deel I: Liederen. Deel II: Commentaar. Twee delen.
H9421: VELMANS-VAN HESSEN, EDITH / SIJBOLT NOORDA. - 1945: Niet terugkijken... / Over stimulerende middelen en ongewenste bijwerkingen.
R0598: VELS HEIJN, ANNEMARIE. - Etsen van Rembrandt.
R6532: VELTHOVEN, H. VAN. - Noord-Brabant in de samenwerking Nederland-Belgie.
K4493: VELTHUYSEN, TON. - Tirade 1957-1985.
R1607: VELTMAN, MARTIN. - Hollandse quintijnen.
W3317: VELTMAN, MARTIN. - Spiegelgevecht.
B1210: VELTMAN, MARTIN. - Destinaties.
B1212: VELTMAN, MARTIN. - Vijfenzestig gedichten. Een keuze. Samenstelling en verantwoording L.R. Pol.
W7978: VELTMAN, MARTIN. - Negentien Villanellen.
L0493: VELTMAN, JAN. - De Vlaamsche scharenslijper.
K1675: VELTMAN, MARTIN. - De Veltman-verzameling. Bezorgd en verantwoord door L.R. Pol.
L7605: VELTMAN, JAN. - Het lange gelukkige leven van Date Dalwoud.
Y5887: VELTMAN, MARTIN. - De zaken & de dood.
B5236: VEN, J. VAN DE. - Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen in den Heliand.
L2804: VEN, D.J. VAN DER. - In de bloeiende hof onzer volkscultuur.
B5048: VEN, D.J. VAN DER. - Van Driekoningen-Avond en Keuninkje spelen.
T9066: VEN, D.J. VAN DE. - Neerlands Volksleven.
T5947: VEN, J.M. VAN DER. - De Weelde. Eene sociologische studie.
H6664: VEN, D.J. VAN DER. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
R5902: VEN, D.J. VAN DER. - Dank voor stank bij dominee. Typische gebruiken uit den Achterhoek.
L7621: VEN, D.J. VAN. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
R7959: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2: De harde kern.
Y8534: VENEMA, ADRIAAN. - Fietsen voor de Volkskrant. Enkele gedichten door Adriaan Venema met de hand gewreven uit Decadry brevet no. 716969 et correspondandts.
K8623: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
B5601: VENEMA, ADRIAAN. - De laatste uren.
R5302: VENEMA, ADRIAAN. - Kunsthandel in Nederland 1940-1945.
K5874: VENEMA, ADRIAAN. - Liever waarheid dan sensatie. Een woord achteraf aan Martien J.G. de Jong.
K1846: VENEMA, ADRIAAN. - Aristo revisited.
R7946: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A: De kleine collaboratie.
M0860: VENEMA, ADRIAAN. - Het dilemma. Gevolgd door een interview met Ischa Meijer.
T7208: VENEMA, ADRIAAN. - Mussert.
Y5491: VENEMA, ADRIAAN. - Krantenknipsels van/over Adriaan Venema.
B0235: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1: Het systeem.
T1552: VENEMANS, B.A. - De Marnix-pers. Een korte geschiedenis en een bibliografie.
L3754: VENERIS CAP. O.F.M., FRATER. - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd.
T9948: EDIZIONI LA BIENNALE DI VENEZIA. - Le Arti a Vienna dall a Secessione alla Caduta dell' Impero asbugico.
Y2592: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 8. eerste jaargang 7 Februari 1932.
T2286: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 6, eerste jaargang 5 Dec 1931.
T2287: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 7, eerste jaargang 16 Jan. 1932.
B7668: VENSTERMANS, J. - August Vermeylen.
R7179: VENTURA, JULIA. - Fotografisch werk.
M3366: VER HUELL, ALEXANDER. - De werken van Alexander Ver Huell. Zoo zijn er! Jeugd.
T5860: VERAART, J.A. - Beginselen der Economische Bedrijfsorganisatie.
T2017: VERAART, J.A. - Holland. Preface by G.N. Clark.
T5233: VERAART, JOANNES ANTONIUS. - Arbeidsloon.
B2707: VERACHTERT, FRANS. - Karel Van den Oever (1879-1926).
B8736: VERACHTERT, FRANS. - Karel van den Oever.
Y0683: VERAX. [= VAN F. GUNST]. - De ontbinding. Een staatsgreep.
K2869: VERBEECK, RENE. - Pieter G. Buckinx.
B8310: VERBEECK, RENE. - De dichter H. Marsman.
T2208: VERBEECK, RENE. - De dwaze bruid.
K4148: VERBEEK, GERARD. - Marnix Gijsen.
K9479: VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Sigmund Freud.
R3831: [SPINOZA] VERBEEK, THEO. - "De wil van God". Over een centraal thema in Spinoza's filosofie. Voordracht gehouden te Rijsburg op 16 mei 1998.
T0847: VERBEKE, LUC. - Vlaanderen in Frankrijk. Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans- of Zuid-Vlaanderen. Inleiding en slotbeschouwing Andre Demedts.
K6931: VERBERNE, L.G.J. - In den spiegel van het verleden. Historische opstellen.
R6898: VERBERNE, L.G.J. - Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839).
R6908: VERBERNE, L.G.J. - Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850. Twee delen.
T2504: VERBIEST, J.V.L.M. - De Tijd op drift. Een uiteenzetting naar aanleiding van het aftreden van Mr. A.F.M. Hendrix, Mgr. Dr. G.C. van Noort, Mr. C.M.J.F. Goseling, Mr. Aug. E.M. Povel, Mr. C.P.M. Romme, commissarissen der N.V. Drukkerij de Tijd.
T2503: VERBIEST, J.V.L.M. - Het schandaal aan De Tijd.
T2506: VERBIEST, J.V.L.M. - Tantiemisten. In fraudem legis.
T2508: VERBIEST, J.V.L.M. - Nazi-regeering en Spaarnestad.
T2505: VERBIEST, J.V.L.M. - Jan Willem Lucas aan de Geestelijkheid van Nederland.
T2502: VERBIEST, J.V.L.M. - Tusschen Haarlem en Berlijn...
Y5487: VERBOGT, THOMAS. - Krantenknipsels van/over Thomas Verbogt.
L3366: VERBOGT, THOMAS. - Gebroken glimlach. Verhalen.
Y5702: ANTI DAGBLAD ZEGEL VERBOND. - 1: Statuten der Ver. Het anti dagbladzegel verbond 1867. 2: Het zegelrecht der dagbladen in Nederland door Maurits H. van Lee. 3: 5 blaadjes gerigt aan Minister van Finantien. 4: Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. 5: Vier prenten het dagbladzegel. 6: Aan de redactien der Dag- en Weekbladen in Nederland. Namens het tijdelijk hoofdbestuur D. van Weel en E. van Raalte.
Y1585: VERBOOM, BERNARD EN JO MULDER. - Neerlands Vreugde. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z.H. Prins Bernard van Lippe Biesterfeld. Muziek en Tekst.
R8530: VERBRAAK, H.C. - Pastoor H.C. Verbraak. Bij gelegenheid van zijn Vijf en Twintigjarig verblijf als Aalmoezenier bij de Troepenmacht te Atjeh 1874-1899.
Y9211: VERBRUGGEN, J. - apan. Het land van den Lotus. Een reisverhaal met 72 afbeeldingen.
K4971: VERCAMMEN, L. - Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik.
K4994: VERCAMMEN, JAN (ED.). - Van twintig dichters.
B8854: VERCAMMEN, LOUIS. (ED.). - Bruegel tussen de regels. Jaarboek 1984 van het Felix Timmermans-Genootschap.
T2762: VERCAMMEN, FRANCISCUS ANTONIUS. - Thijm en Vlaanderen.
R1789: VERCAMMEN, FRANCISCUS ANTONIUS. - Thijm en Vlaanderen.
T6747: VERCORS. - La marche a l' étoile.
W8191: VERCORS. - De wapens der duisternis. Vertaald door Jo Boer.
T2263: VERCORS. - De stilte der zee.
C0086: VERCORS. - De droom. Vertaling Clara Eggink.
T0519: VERCOULLIE - De taal der Vlamingen.
L7627: VERCOULLIE, J. - Album opgedragen aan Prof. Dr. J. Vercoullie 1857 - 1927. Door ambtgenoten, oud-leerlingen en vereerders, t.g.v. zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emiraat.
R5278: VERDAASDONK, H. - De Vvuchtigheid van iteratuur: Het verwerven van boeken als vorm van cultureel gedrag.
H4760: VERDAASDONK, H. - Literatuurbeschouwing en argumentatie.
Y7774: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel VIII.
Y7773: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 4e reeks deel III.
K7563: VERDAM, J. - Levensbericht van Eelco Verwijs.
L8338: VERDAM, J. - Over wetenschap en wetenschappelijke methode.
L1024: VERDAM, J. - Een en ander over en uit het Middelnederlandsch Woordenboek.
T9636: VERDAM, J. (ED.). - Theophilus, Middelnerlandsch gedicht der XIVde eeuw. Op nieuw uitgegeven.
B5785: VERDAM, J. - Sporen van volksgeloof in onze Taal en Letterkunde.
L5896: VERDAM, J. - Die Rose. Een wedergevonden fragment der tweede bewerking, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Y7775: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel XII.
A0085: VERDAM, J. - Ferguut. Van Dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven.
R4034: VERDAM, J. - Afscheidsgroet aan zijne leerlingen, den 17den Juni 1915 uitgesproken.
L2742: VERDAM, J. - Een museum van taaloudheden.
Y7776: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor de kennis van onze Middelnederlandsche Taal en in het bijzonder voor de critiek van Maerlant. 3de reeks deel VI.
B4393: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
B1279: VERDENIUS, W.J. - Beknopte Bibliographie voor de Studie der Griekse Taal- en Letterkunde.
H4174: VERDENIUS, A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen.
K9336: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen.
K6784: VERDENIUS, A.A. - Bredero's dialectkunst als Hollandse reactie tegen Zuidnederlandse taalhegemonie.
Y8429: VERDENIUS, A. E.A. - De beweging van Tachtig. Redevoeringen gehouden ter gelegenheid van de ere-promotie van Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel op 27 Mei 1935 in de aula der Universiteit van Amsterdam. Ingeleid door J.H. Scholte.
L7601: VERDONCK, JORIS. - Maurice Felbier.
R9257: VERDOODT, FRAN-JOS. - Boon bibliografie. Het afzonderlijk verschenen werk en zijn wordingsgeschiedenis. [Louis Paul Boon].
B9976: [DOMELA NIEUWENHUIS] VERECQUE, CH. - Spiegel der Sociaal-Demokratie. Drie jaren deelneming aan een bourgeois-regeering. Met inleiding, slotbeschouwing en naschrift door F. Domela Nieuwenhuis.
Y8219: INT. ANTI-MILITARISTISCHE VEREEN. - Int. Anti-Militaristische Vereen. Aan de Lotelingen.Een woordje tot u, jongelingen....... Groote Openbare Vergadering op Maandag 22 October 1906. Sprekers: N.J.C. Schermerhorn en H. Croiset. Onderwerp: Ons protest tegen de bloedwet.
Y7919: EXLIBRISKRING DER W.B. VEREENIGING. - Over het exlibris. Jaarboekje no. 5 (1950); no. 10 (1955).
R7075: VERELST, STAN. - Louis Zimmer en zijn werken.
L4528: VEREMANS, RENAAT. - Herinneringen aan Felix Timmermans.
T4431: VERGA, GIOVANNI. - De Leeglopers. I Malavoglia. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
T4432: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
R8006: VERGA, GIOV. - Realistische schetsen. Eene proeve van vertaling.
L3182: VERGEER, CHARLES. - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers.
L5328: VERGEER, CHARLES. - Arthur van Schendel en zijn vrienden.
Y3171: VERGILIUS MARO, PUBLIUS. - Aeneis. Heldendicht over Aeneas. Vertaling inhexameters Henk Schoonhoven.
Y3170: VERGILIUS. - Aeneis. Vertaald door Piet Schrijvers.
Y5895: VERGILIUS. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane-Scheltema.
Y7849: VERGNES, GEORGES. - La vie passionnée de Guillaume Apollinaire.
B8275: VERHAAK, G.T.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel I: Inleiding.
W3060: VERHAAR, THEO. - Stof bedekt niet.
T1808: VERHAAREN, J. - Kindsoldaat.
Y4562: VERHAAREN, J. - Zon uit Oekraïne. Weerklank van de vooruitzichten voor Nederland in 2007.
B5207: VERHAEREN, EMILE. - Les Heures d'Apres-Midi.
T9349: VERHAEREN, EM. - Petites Légendes.
B4302: VERHAEREN, EMILE. - Gedichten. Nawoord Martien Beversluis.
R5468: VERHAGEN, J. - Voor Moeder. Een Verhaal.
R5467: VERHAGEN, J. - Hervormer en Krijgsman. Een geschiedenis uit het begin der Hervorming in Zwitserland.
K9247: VERHAGEN, BALTHAZAR. - Het schoone leven.
B4453: VERHAGEN, W.C.A. E.A. - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.
Y8931: VERHAGEN, HANS. - Rozen & motoren. 7 cyclussen naar nu.
T4027: VERHAGEN, P. - Sociale haken en oogen. Gedichten. 1e twaalftal.
T3031: VERHAGEN JR., H. EN F. KAPTEIJN. - In het Teeken van het Verkeer. Een interessante beschrijving van de ontwikkeling, economische en politieke beteekenis van het verkeer en der verkeersmiddelen.
B4777: VERHAGEN, JAN HENDRIK. - A farewell to arms en andere gedichten.
Y2197: VERHALLEN, BART. - De Rotterdamsche Vlag. Vert-blanc-vert.
R8250: VERHAVE, JACOBUS HENRIK. - Karakter en erfelijkheid. Onderzoek naar bepaalde componenten in het karakter bij vier en twintig volwassen eeneiige tweelingen en een volwassen eeneiige drieling.
L6279: VERHAVERT, CYPR. - Brusselsche typen.
T5211: VERHAVERT, CYPRIAAN. - In onze goedige stede.
Y1755: VERHEGGE, WILLIE. - De adem van Amor.
H7119: VERHEIJ, MARIA. - De rode cirkel.
M3894: VERHELST, INGRID. - De verzamelde leugens van J. Mboya.
T1878: VERHELST, KAREL. - Essais litteraires offerts aux amis de la jeunesse studieuse par la Societe de litterature francaise. (Sint-Truiden 1851-1893).
Y3330: VERHEUL, KEES. - Een jongen met vier benen.
L6507: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
M2788: VERHEUL, KEES. - Verlaat debuut en andere opstellen.
K1913: VERHEUL, KEES. - Antwoord van een buitenstaander en andere opstellen.
Y6273: VERHEUL, KEES. - Werk in uitvoering, het begin.
K2098: VERHEUS, SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
T7165: VERHEY, HARRY (VOORW.). - De partij van de actie. Resolutie van de conferentie van 23 en 24 December 1949 der Communistische Partij Nederland.
R3664: VERHEYDEN, PROSPER. - Triumphdicht over den nieuwen Carlejon, Hasselt 1752.
R3670: VERHEYDEN, PROSPER. - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943.
B4542: VERHOEVEN, BERNARD. - Karel van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
K6583: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
L2089: VERHOEVEN, BERNARD. - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte 1830-1930.
T4072: VERHOEVEN, D. E.A. (EDS.). - Klederdracht en Kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898 - 1998.
R1269: VERHOEVEN, NICO. - Doelmatigheid van industriele vormgeving.
K7302: VERHOEVEN, BERNARD. - Over de lach.
Y8972: VERHOEVEN, JAN. - t Schilderijtje. Grappig gevalletje in 1 bedrijf.
K6049: VERHOEVEN, BERNARD. - De zilveren spiegel.
B8515: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
R8962: VERHOEVEN, HANS. - Moord in den commandopost.
R8963: VERHOEVEN, HANS. - Moord op een ouden heer.
K2682: VERHOEVEN, BERNARD. - Over kunst en leven.
M3570: VERHOEVEN, BERNARD. - Pax Hominibus. Gedichten.
M7030: VERHOEVEN, BERNARD. - De zilveren spiegel.
T1966: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
B3704: VERHOEVEN, BERNARD. (VERTAALD). - De poëzie van San Juan de la Cruz. Ingeleid en vertaald door Bernard Verhoeven.
L5308: VERHOEVEN, BERNARD. - Over de lach.
Y4395: VERHOFSTADT, GUY. - De ziekte van Europa en de herontdekking van het ideaal.
T3953: VERHOFSTEDE, A.L. / J. VAN MIERLO / G. LIEFTINCK / R. ROEMANS. - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie. Onder de leiding van A.L. Verhofstede, met een bijdrage van J. van Mierlo, een beschrijving van de codex door G.I. Lieftinck, en een bibliografie door Rob. Roemans.
R4316: VERHUELL, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812. Bezorgd en ingeleid door L. Turksma.
Y0945: VERHULST, DIMITRI. - Monoloog van iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten.
Y7640: VERHULST, DIMITRI. - De helaasheid der dingen.
T5328: VERHULST, DIMITRI. - Godverdomse dagen op een godverdomse bol.
T0182: VERHULST, J. [=A.C.J.A. GREEBE]. - Pro Memorie.
Y5486: VERHULST, DIMITRI. - Krantenknipsels van/over Dimitri Verhulst.
L8016: VERHULST, RAFAEL. - Telamon & Myrtalee.
L9643: VERHUYCK, PAUL. - De elektrische man.
L9642: VERHUYCK, PAUL. - De doodbieren.
W7168: VERHUYCK, PAUL. - De binnendienst.
B7656: VERIDICUS. (ILLUSTRATIES). - De Nieuwe Schoolwet en het Rapport der Commissie.
Y2009: VERITAS. - De aanstaande coalitie. Rome en de Sociaal-Democratische Partij.
T6603: VERITAS. [=A.M. ANDERSON]. - Dekt de vlag de lading? Een woord over verbetering van maatschappelijke toestanden naar aanleiding van het oprichten van Boterfabrieken.
Y4219: VERITAS. - Veritas. Dagblad voor Delft en Omstreken. No 239. Vrijdag 11 Mei 1945.
P2383: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
B8235: [THORBECKE] VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands pariot. Der achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost.Niederlaendische Patriotismus.
L3185: VERKRUIJSSE, P.J. - Critisch Bulletin I. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Critisch Bulletin II. Index.
T3353: VERKUYL, H.J. - De schouders waarop wij staan. Taalfilosofische grondslagen voor taalkundig onderzoek.
R4618: S. FISCHER VERLAG. - Das vierzigste Jahr 1886-1926.
L1577: VERLAINE, PAUL. - Twee weken in Holland. Brieven aan een vriend. Vertaling Frank de Zwager. Nawoord Louis Vis.
L1712: VERLAINE, PAUL. - Twee weken Holland.
Y8251: RIMBAUD /VERLAINE. - Krantenknipsels 1958-2001 over Rimbaud / Verlaine.
T4016: VERLET, PIERRE A.O. - The Book of Tapestry. History and Technique
T6419: VERLINDEN, CHARLES. - Les origines de la frontiere linguistique en Belgique et la colonisation frangue.
Y6842: VERLOOGHEN, CORLY [PS. RUDY BEDACHT]. - Kans op onweer. Gedichten.
T0688: VERMANDERE, MARTINE. - Adamastos. 100 jaar Algemene Diamantbewerkersbond van Belgie.
L6670: VERMASEREN, BERNARD A. - De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand.
W5547: VERMEEGEN, HARRY. - Ballenjongen.
Y5120: VERMEER, LYDIA. - Terug naar Ariadne. Bespiegelingen van een naaktmodel.
B0447: VERMEER, WIM. - Liefdeszinnebeelden. Amoureuze emblematiek 1600/1620.
R4375: VERMEER, G.F.M. - Observations sur le vocabulaire du pelerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance.
Y7334: VERMEEREN, P.J.H. - Op zoek naar de librije van Rooklooster.
T9361: VERMEEREN, P.J.H. - Vondel und Koln. Die Rheinmetropole in seiner Dichtung.
L3391: VERMEEREN, P.J.H. (ED.). - Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien. Bezorgd en ingeleid.
B1371: VERMEEREN, PETRUS JOSEPHUS HENRICUS. - De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
T0798: VERMEERSCH, ARTHUR J. - Repertoire de la presse bruxelloise / Repertorium van de Brusselse pers. 1789-1914. I: A-K. II: L-Z. III: Index des noms de personnes / Index van persoonsnamen A-Z.
L9816: VERMEIREN, KOEN. - Dood Spoor.
Y6939: VERMEIREN, KOEN. - Willem Frederik Hermans en Ludwig Wittgenstein. Een taalspelen-analyse van het prozawerk van Willem Frederik Hermans, uitgaande van de levensvorm van het sadistische en chaotische universum.
R1515: VERMEIRSCH, E.H. - Inleiding tot Vondel's Lucifer.
R6363: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
R5701: VERMEULEN, W.G.J.R. - Een Romeinsch Grafveld op den Hunnerberg te Nijmegen. (uit den tijd van Tiberus-Nero).
L5997: VERMEULEN, WILHELMUS H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland 1901 - 1914.
B2563: VERMEULEN, P.J.F. - De Katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren, lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891 en van aanteekeningen voorzien.
K5156: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
R5243: VERMEULEN, F.A.J. - Bouwmeesters der Klassicistische Barok in Nederland.
L5771: VERMEULEN, ANTONIUS J. - The Semantic Development of Gloria in Early-Christian Latin.
H5031: VERMEULEN, WILLEM. - Oog op drukwerk. Met tien dierenverhalen
L7962: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Tweede deel: Kentering en Renaissance.
L7963: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Eerste deel: Voorgeschiedenis en Middeleeuwen.
B0513: VERMEULEN, MATTHIJS. - De muziek dat wonder. Een keuze uit herinneringen.
B0481: VERMEYLEN, AUG. - Eerste bundel van Aug. Vermeylen's Verzamelde Opstellen.
L0334: VERMEYLEN, AUG. - Quelques aspects de la question de langues en Belgique.
Y6495: VERMEYLEN, AUG. - Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuwere tijd. Deel 1: De Middeleeuwen. Twee deeltjes: A. tekst B. platen.
K3640: VERMEYLEN, AUGUST. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
K3644: VERMEYLEN, AUGUST. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
Y6986: VERMEYLEN, AUG. - Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuwere tijd. Deel II: Van de 'aanbidding van Het Lam' (1432) tot het eind van de vijftiende eeuw. B. platen.
R7802: VERMEYLEN, AUG. - Verzamelde opstellen. Eerste en tweede bundel.
Y9409: VERMEYLEN, AUGUST. - De wandelende jood.
B1800: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld werk (6 delen).
H1160: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld werk (6 delen).
B3693: VERMEYLEN, AUG. - Twee vrienden.
B4805: VERMEYLEN, AUG. - Indrukken uit Rusland.
R3453: [MULTATULI] VERMOORTEL, PHILIP. - Multatuli in Vlaanderen.
Y7248: [MULTATULI] VERMOORTEL, PHILIP. - De schrijver Multatuli.
L4634: VERNADSKI, GEORGE. - Geschiedenis van Rusland. Twee delen.
B9052: VERNE, JULES. - Op bezoek in de toekomst. Vertaling Pieter Verhulst.
T0790: VERNE, JULES. - De jacht op den meteoor. Een nagelaten werk van Jules Verne. Vertaling M.C.M. Voorbeijtel.
M5010: VERNON, JOHN. - Peter Doyle. Vertaling A. Eulen.
H1717: VERNOOY, ROBERT. - Het zwelgen.
L2091: VEROLME. - Memoires. Met medewerking van Leo Ott.
R1612: VERPALE, ERIEK. - De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1980.
L9701: VERPALE, ERIEK. - Katse nachten.
L3256: VERRE, TONY VAN. - Ontmoet Albert Helman. Uit het leven van een dwarsliggende Indiaan.
B2129: VERRIEST, G. - Eeredag van Guido Gezelle. Aansprake van prof. dr. G. Verriest.
L1304: VERRIJN STUART, G.M. - Verstoring en herstel van economisch evenwicht.
Y7705: FOK VERRINK (A. FOKKER, S.E. VERRIJN STUART, G. WEVERINK). - Kinderhandenarbeid. Een verzameling werkjes door, met en voor kinderenthuis te maken.
K7242: VERRIPS, GER. - Witte gezichten.
R0472: VERRIPS, GER. - Berlijns blauw.
P0839: VERRIPS, GER. - Met andere ogen.
C1648: VERRIPS, GER. - Een vrouw alleen.
M3891: VERRIPS, GER. - De blauwe bruid.
Y3809: VERROEN, TH.J.L. - Huis Doorn. Een kasteel met keizerlijke allure.
L1179: VERSCHAEVE, CYRIEL. - Zeesymphonieen.
L2713: VERSCHAEVE, CYR. - Christiaan de Wet. Een jaar na de Begrafenis.
Y0054: VERSCHAEVE, YVONNE. - 4 x 3. Gedichten.
R6714: VERSCHAVE, PAUL. - De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie. Uit het Fransch.
K2739: VERSCHOREN, FRANS. - Jeugd. De vlieger, Hun broerke, Karossen, Doodzonde, Van een jongen die geluk had, Van ouderzorg en kindervreugde, Op de foor, Naijver, Sooike en zijn vriendjes.
K5348: VERSCHOREN, FRANS. - Vlaamsche humor. Novellenbundel.
T2787: VERSCHOREN, FRANS - Jeugd.
Y8930: VERSCHOREN, FRANS. - Van een jongen die geluk had.
H9275: VERSCHUEREN, J. (ED.). - Nederlandsch Bibliographisch Woordenboek. (NBW) Bevattende de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der XXe eeuw (1900-1929).
T4914: VERSCHUUR, H.G.J. - De zuiveringschaos in de pers. Eenige beschouwingen over de willekeur, de inconsequenties en de onrechtvaardigheden der huidige perszuivering.
Y2530: VERSLUYS. - Versluys' Schrijfcursus deel 5 en 6.
L5811: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractere de Lamennais.
Y5507: VERSLUYS, J. - Rekenboek voor de Lagere School. Zesde stukje. Gewone en tiendeelige breuken.
R8161: VERSLUYS, J.J. - Bijdrage tot de tweelingenpathologie in verband met de erfelijkheidsleer.
Y3934: VERSNAEREN, JOANNES. - Caroussel. 1e rit 2 juli 1945. In dit nummer: De luchtkruidenier en de tankwip. Heeft U al gelift? De valsche glimlach van het concentratiekamp. Het gaat mis. Lugubere adviezen.
L8743: VERSNAEYEN, KAREL. - Jacob van Maerlant en zijne werken.
T0600: VERSOU, JOZEF. - Stemmen der vrijheid.
L1568: VERSPAANDONK, J.A.J.M. E.A. - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld. Boeken uit de bibliotheek van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
Y0820: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
T9261: VESTDIJK / VERSPOOR. - Villanelle.
Y7971: VERSPOOR, DOLF. - Spaanse lyriek van lief en leed. Uit middeleeuwen en later met de oorspronkelijke teksten naast de vertalingen van Dolf Verspoor.
K8638: VERSPOOR, DOLF. - Romances van Spanje voorafgegaan door Villancicos.
W3946: VERSPOOR, DOLF/WILLEM VAN ELDEN. - Rauw op het lijf. Vrijgevochten verzen van Cecco Angiolieri en Meo dei Tolomei.
K5722: VERSTAPPEN, JACK. - Lexicon Vlaamse toneel schrijvers.
R8741: VERSTAPPEN, JACK. - Volksleven rond Antwerpse cafe-chantants.
L6837: VERSTAPPEN, H.TH. - Geomorphological observations on Indonesian Volcanoes.
Y3070: VERSTEEG, COOS. - Mondriaan. Een leven in maat en ritme.
B0267: VERSTEEG, JAN. - Louis-Ferdinand Celine Informatie.
Y7066: VERSTEEGEN, JOS. - Zijn overhemden op jouw huid.
T8691: VERSTEEGEN, JOS. - Voorgoed volmaakt.
Y7065: VERSTEEGEN, JOS. - Woon ik hier.
M7694: VERSTEGEN, PETER. - De tweede ronde.
M6935: VERSTEGEN, JUDICUS. - De koning van het puin.
M3032: VERSTEGEN, PETER. - Je vaart nog als een edelman.
T8304: VERSTEGEN, PETER. (VERT). - Natuur zal kunst nooit blijvend evenaren. De Westeuropese poëzie in honderd gedichten. Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen.
L1385: VERSTEGEN, PETER. (ED.). - De muze met de Januskop. Dertig jaar Martinus Nijhoff Prijs.
L0014: VERSTEGEN, PETER. - Vol van ziel en zelfgevoel.
B7812: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
Y1218: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens Ancien Regime, Revolutie en Restauratie (1650-1830).
R7884: VERSTRAETE, ERIK. - Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek.
B6862: VERSTRAETE, ERIK. - Wies Moens.
M3892: VERSTRAETE, JOHNNIE. - Het uitzinnig gezelschap doet de revolutie falen.
H9125: VERSTRAETE, ERIK. - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans.
T0806: VERSTRAETEN, JOS. - Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Herogenbosch.
T2369: VERTOMMEN, KAREL. - Het Veer. Tekeningen door Jan Wouters.
L9013: VERTOMMEN, KAREL. - Uut herten vri. Balladen en zangen.
Y1369: VERVAART, J.A. - Vlootwet. Militaire uitgaven en sociale voorzorg.
T4081: VERVIERS, EMILE. - Opstand in de Jordaan.
T4274: VERVIERS, EMILE. - Eenige beginselen der Gemeente-Financien.
H1354: VERVLIET, H.D.L. - Een variatie op varianten. Lipsius' De Constantia en de New Bibliography. Afscheidscollege gehouden in de de Aula van de Universiteit van Amsterdam op 18 april 1989.
MK0015: VERVLIET, H.D.L. - Sixteenth-century printing types of the Low Countries. With a foreword by Harry Carter.
K0391: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.). - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-Incunabula and their publishers in the Low Countries.
M0871: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.). - Liber Librorum. 5000 jaar Boekkunst. Een overzicht door Fernand Baudin, Andre E. Boutemy, e.a.
H2455: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse Letterkundigen.
R8626: VERVOORT, A.J.M. - Mislukt optreden van een Ex-Hoofdredacteur.
T3988: VERVOORT, HANS. - Heden mosselen, morgen gij.
L6133: VERVOORT, HANS. - Sicco Roorda van Eysinga. Zijn eigen vijand. De Engelbewaarder Nr 14.
Y5032: VERVOORT, HANS. - Retourtje tropen. Een reis door het hart van Sumatra en Java (met een stop in Singapore).
Y9466: VERVOORT, TON. - De zaak Stevens. Proces-verbaal
L6188: VERVOORT, WILLEM. - The Copepoda of the Snellius Expedition I.
Y4808: VERVOORT, HANS. - Zwarte rijst.
T5797: VERWACHTING. - Verwachting eerste jaargang no. 1 november 1948.
Y2068: COMITE VAN VERWEER. - Verweer tegen Steun- en Loonroof.
B2937: VERWEERD, JOKE. - Wapenbroeders.
Y1278: VERWEIJ, M.S. E.A. - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
Y7992: VERWEY, ALBERT. - Jacoba van Beieren.
H8355: VERWEY, ALBERT. - Proza. Tien delen.
R5491: VERWEY, ALBERT. - Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel.
K7274: VERWEY, ALBERT. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey.
Y7046: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
M6635: VERWEY, ALBERT. - Oorlogsdaad of oorlogsgevoel. Voordruk, april nummer de XXe eeuw 1903.
W3778: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
W3776: VERWEY, ALBERT. - De legende van de ruimte.
B0692: VERWEY, ALBERT. - De figuren van de Sarkofaag.
Y5679: VERWEY, ALBERT. - Krantenknipsels over/van Albert Verwey.
K8807: VERWEY, ALBERT. - Van Jacques Perk tot nu. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraars-ambt aan de Universiteit te Leiden op 14 jan. 1925. uitgesproken door...
B0483: VERWEY, ALBERT. - Het leven van E.J. Potgieter.
B0484: VERWEY, ALBERT / F. DE BACKER E.A. - Over De wandelende jood.
B4172: [VONDEL] VERWEY, ALBERT. - Een inleiding tot Vondel.
K6253: VERWEY, ALBERT. - Luide toernooien.
B3919: VERWEY, MEA. - 1 uit 7. Herinneringen en beschouwingen.
K7268: VERWEY, ALBERT. - Het lijden aan de tijd. Antwoorden op een vraag van de Kouter-redactie.
B2916: VERWEY, ALBERT. - Het Brandende Braambosch.
Y8631: VERWEY, ALBERT. - Het Brandende Braambosch.
W1076: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
B5112: [BOLLAND] VERWEY, C. - Professor Bolland en het maatschappelijk vraagstuk.
K8337: VERWEY, ALBERT. - Het kind van het land. Persoonlijke en staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van prinses Juliana, een gedicht.
T0842: VERWEY, ALBERT. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey.
B7435: VERWEY, ALBERT. - Toen de Gids werd opgericht....
T7857: VERWEY, ALBERT (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, derde deel.
T7858: VERWEY, ALBERT (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, eerste deel.
H2105: VERWEY, ALBERT (VERTAALD). - De roman van Heinric en Margriete van Limborch. In hedendaags nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.
K6190: VERWEY, ALBERT. - Verhalende poëzie. Persephone en Demeter.
M5107: VERWEY, ALBERT. - Roemer Visscher tot Feitama. Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey.
K0936: VERWEY, ALBERT. - Catalogus van werken van Albert Verwey.
H7682: VERWEY, ALBERT. - Een op de onsterflijkheid gerichte wil. Een keuze uit zijn lyriek. Samengesteld en ingeleid door J.W. Schulte Nordholt.
B3138: VERWEY, ALBERT. - Onze taak in de tijd.
Y2102: VERWEY, ALBERT. - Amsterdam en Vondel.
T3173: VERWEY, ALBERT. - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, tweede deel.
K0811: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel.
M4249: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
B3023: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
M6634: VERWEY, ALBERT. - Catalogus van de Albert Verwey tentoonstelling.
T3521: VERWEY-JONKER, H. - Lage Inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de Gemeente Eindhoven.
M3797: VERWEY, ALBERT. - De legenden van de ene weg.
T3398: VERWEY, ALBERT. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
B7231: VERWEY, ALBERT. - Vondel herdacht. Uitgesproken op verzoek van de Vereeniging 'Leidsch Studenten-Tooneel' 5 Februari 1929.
T2323: VERWEY, ALBERT. (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Vierde jaargang, eerste deel.
B7191: VERWEY, ALBERT. - Hendrick Laurensz. Spieghel.
C0501: VERWEY, ALBERT. - De maker.
K1874: VERWEY, ALBERT. - Rhythmus und Metrum, uebersetzt von Antoinette Eggink.
B7298: VERWEY, ALBERT. - Het leven van E.J. Potgieter.
Y8408: VERWEY, ALBERT. - Het lezen en schatten van gedichten. Afscheidscollege 23 mei 1935.
R4402: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters. Feith, Van Alphen, Bellamy, Helmers, Tollens, Beets, Staring, Potgieter, De Genestet, Perk. Met proza van Albert Verwey.
B1293: VERWEY, ALBERT. - Stille toernooien.
Y3620: [VONDEL] VERWEY, ALBERT. - Een inleiding tot Vondel.
L6574: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey.
R9691: VERWEY, ALBERT. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
Y6420: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters. P.C. Hooft. Met proza van Albert Verwey.
R9349: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
Y8469: VERWEY, GERLOF. - `s Levens avontuur. Een autobiografie.
T4853: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey.
M5130: VERWEY, ALBERT. - De legende van de ruimte.
Y6421: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey.
Y9214: VERWEY, ALBERT. - Vondels vers.
Y6587: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
Y6919: VERWEY, ALBERT. - De forellenvisscher. Brieven van de Finse reis van Albert Verwey. Uitgezocht, zo nodig vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Charlie Marie Boelhouwen.
H4974: VERWEY, ALBERT. - Vondels vers.
L2587: VERWIJS, M.C. (ED.). - Uit de notulen van de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging 1854-1954.
B0844: VERWIJS, EELCO (ED.). - Dit sijn X goede boerden. Uitgegeven en toegelicht.
A0399: VERWIJS, EELCO. - Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters. Bijeenverzameld door Eelco Verwijs. Bezorgd door F.A. Stoett. 4 delen.
R2186: VERWOERD, HENRICA E. (ED.). - Bibliografie van Anne Hallema. Tzum (Franekeradeel) 8 september 1893 - Breda 23 februari 1973.
Y5864: VERZEKERINGSBODE, DE. - De Verzekeringsbode 3 September 1898 No 49. 17e jaargang. Met Bijvoegsel. Redactie Henriques Pimentel.
B4808: VERZETT, PEGGY. - Prijken die buik.
Y2326: VERZETT, PEGGY. - Haar vliegstro.
T7736: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
B7472: VESSEUR, THEO. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
K9883: VESSEUR, THEO. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
B9338: VESTDIJK, S. - De laatste kans. De geschiedenis van een liefde. Anton Wachter romans 8.
B2365: VESTDIJK, S. - De Oubliette. Novelle.
R7922: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen.
B0356: VESTDIJK, S. / MENNO TER BRAAK / ANTON VAN DUINKERKEN. - Nederlandsche litteratuur van nu.
M2151: VESTDIJK, S. - Het schuldprobleem bij Dostojewski.
T2987: VESTDIJK, SIMON. - Een snik tot glimlach omgelogen. Gekozen en ingeleid door T. van Deel.
Y9137: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 118.
B9359: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie. Anton Wachter romans 6.
Y6549: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
Y6550: VESTDIJK, S. - De kellner en de levenden. Roman.
K3335: VESTDIJK, SIMON / HANS ANDREUS. E.A. - Paul Snoek.
W4359: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
K4519: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
K4520: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen. Verhalen.
B9144: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
B9145: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
B9146: VESTDIJK, S. / JEANNE VAN SCHAIK WILLING. - De overnachting.
B9152: VESTDIJK, S. - Verzamelde verhalen.
M0745: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep. Roman.
M0746: VESTDIJK, S. - Het verboden bacchanaal. Roman
B9767: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
Y6601: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten.
K3207: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
P1243: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter. Het stenen gezicht.
K8742: VESTDIJK, S. - Zuiverende kroniek. Essays.
M8071: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
B0504: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen.
L3179: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
K8632: VESTDIJK, S. - De fantasia. Een twee drie vier vijf en andere verhalen.
K4701: VESTDIJK, S. - Het schandaal der blauwbaarden.
B2585: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter.
B2586: VESTDIJK, S. - Het geroofde lam. Teekening van J.M. Prange.
Y6602: VESTDIJK, S. - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
Y6784: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
L6160: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
Y7940: VESTDIJK, S. - De Poolse ruiter. Essays.
K4954: VESTDIJK, S. - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen.
T9542: VESTDIJK, S. - De fantasia en andere verhalen.
T9533: VESTDIJK, S. - Bericht uit het hiernamaals. Roman.
T9535: VESTDIJK, S. - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen.
H9646: VESTDIJK, S. - De schandalen.
B5920: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 106.
B5925: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 101.
B5927: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 093.
B5928: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 090.
B5929: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 099. Forum nummer.
B5930: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 094.
B5931: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 097.
B5932: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 111.
T8912: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
H8883: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
T8820: VESTDIJK, S. - De filmheld en het gidsmeisje. Roman.
R4244: VESTDIJK, S. - De bruine vriend. Het veer. Barioni en Peter. Pijpen.
B4319: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie.
T0215: VESTDIJK, S. - De uiterste seconde. Gedichten.
Y2447: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 38 - 39 - 40 - 42 - 46 - 44/45 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 - 72/73. Maart 1983 t/m December 1991.
Y2443: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 17 t/m 37. Van September 1977 t/m September 1982.
Y2445: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 5 t/m 16. September 1974 t/m juni 1977.
H2750: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen.
L8514: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen.
B9937: VESTDIJK, S. - Kort begrip van Lahringen. Apocrief romanfragment.
B5947: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 096.
Y6270: VESTDIJK, SIMON. - Feuilles mortes.
Y8516: VESTDIJK, S. - Bevrijdingsfeest, roman.
Y8770: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 127.
Y9123: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 119.
Y9124: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 123.
L8719: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. Deel I: Proza.
B3118: VESTDIJK, S. - Verzen.
R1658: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
B9314: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
B9318: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar. Roman.
B9319: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw. Roman.
B9336: VESTDIJK, S. - De zwarte ruiter.
L3893: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
C1653: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
B1794: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
Y6770: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
Y6771: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
Y6412: VESTDIJK - VAN DER HOEVE, MIEKE. - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
R9168: VESTDIJK, S. - Kind tussen vier vrouwen. Kroniek van een jongensleven.
B9436: VESTDIJK, S. - Iersche nachten. Roman.
Y9201: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 130.
B0789: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. Eerste deel: Proza. Tweede deel: poëzie en Essay.
B0501: VESTDIJK, S. - Door de bril van het heden. Keuze uit eigen werk.
T5138: VESTDIJK, S. - Rembrandt en de engelen 1606-1956. Twaalf gedichten en een acrostichon.
R3206: VESTDIJK, S. - De nadagen van Pilatus.
R4367: VESTDIJK, S. - Een twee drie vier vijf, Homerus fecit, Gummivingers, Doge en Cicisbeo.
B6484: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 112.
Y8771: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 129.
Y8604: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 098.
T1117: VESTDIJK, S. - Klimmende Legenden. Verzen.
T0029: VESTDIJK, S. - Merlijn. Een drama in verzen.
L8432: VESTDIJK, S. - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
B9437: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
B9462: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep.
L6426: VESTDJK, S. - Het genadeschot. Roman.
R6371: VESTERS, J.A. - Tweemaal de grote vier. Het drama Tsjecho-Slowakije.
R3837: [SPINOZA] VET, JAN DE. - Spinoza en Spinozisme in enkele "Journeaux de Hollande. Voordracht gehouden te Katwijk op 19 mei 2001.
Y7450: VET, ANTON VAN DER. - Gefluisterd Relaas. Gedichten.
R1899: VETERMAN, EDUARD [=ELIAS VETERMAN]. - Essais.
R3922: VETERMAN, EDUARD. - De bruiloft van Kloris en Roosje benevens de Nieuwjaarswensch 1946.
B0346: VETERMAN, EDUARD. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud Chineesche Tooneelspel.
L8210: VETERMAN, EDUARD. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud-Chineesche Tooneelspel.
T5229: VETH, CORN. (INLEIDING). - Catalogus der tentoonstelling van het geillustreerde boek tot 1900. Van 14-26 maart 1923, Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger.
Y6321: VETH, CORNELIS. - Ongeregelde Goederen. Een bundel Parodieën. Geïllustreerd door den schrijver. Uitgegeven naar aanleiding van zijn Zestigsten Verjaardag.
M3031: VETH, CORNELIS. - Tijdbeeldenstorm.
B4852: VETH, CORNELIS. - Engelsche journalistieke prentkunst. Lezing voor de vereeniging gehouden op 14 november 1904.
M0847: VETH, CORNELIS. - Oude meesters der illustratie.
K0872: VETH, CORNELIS. - Die goede, oude tijd.
T4570: VETH, CORNELIS. - Schoon schip! Expertise naar echtheid en onechtheid inzake Vincent van Gogh.
R1382: VETH, CORNELIS. - Fransche caricaturisten.
K9075: VETH, CORNELIS. - Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog. Volksroman.
T7439: VETH, CORNELIS. - Bezet en beschermd. Een geteekende Kroniek van de jaren 1940-1945.
L3668: VETH, CORNELIS. - Crimineel allerlei (Lotgevallen van Nick Carter, Buffalo Bill, De Gentleman-inbrekers, enz). Prikkel-idyllen II.
L3670: VETH, CORNELIS. - Roberto en Ewalda of wel Rooverhoofdman en Haremdame. Familie roman.
L3672: VETH, CORNELIS. - Gids voor Padvinders. Indianen-verhaal.
L3673: VETH, CORNELIS. - Het geheim van den idioot. Tooneelspel a grand spectacle.
R2311: VETH, CORNELIS. - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick.
B1691: VETH, CORNELIS. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
B1692: VETH, CORNELIS. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
H5936: VETH, CORNELIS. - Nelly Bodenheim illustratrice.
R6626: VETH, CORNELIS. - Adolph Menzel.
T2749: VETH, P.J. - Specimens from the English Classics. With an introductory essay on English Literature, Explanatory notes, and a Glossary. Twee delen.
B3544: VETH, JAN. - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw.
T4293: VETH, CORNELIS. - Kate Greenaway en Randolph Caldecott.
L9045: VETH, CORNELIS. - Revolutionnaire Beeldende Kunst.
B4833: VETH, CORNELIS. - Gisteren en vandaag.
T1843: VETH, CORNELIS. - Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche Beeldende Kunst.
L3667: VETH, CORNELIS. - Wissewas. Burleske comedie in vier bedrijven.
R9632: VETH, CORNELIS. - Het jaar van de Vrouw. Feestgave bij het Internationaal Congres voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam, Juni 1908.
Y5975: (JOHANNES VERMEER). VETH, JAN. - Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten. Premie-uitgave 1908. Afbeeldingen naar schilderijen van Johannes Vermeer in Nederlandsche Verzamelingen.
M3507: VETH, JAN. - Rembrandts leven en kunst. Met een inleiding en toelichting door J.Q. van Regteren Altena.
A0747: VETH, CORNELIS. - Onthullingen door een kamenier Ten Hove.
Y8875: VETH, CORNELIS. - Gezelligheid en ongezelligheid in de Nederlandsche en Vlaamsche Schilderkunst.
K1863: VETH, CORNELIS. - Een eeuw Nederlandsche caricatuur.
B6060: VETH, CORNELIS. - De humor in de moderne Nederlandsche Litteratuur.
B2133: VETH, CORNELIS. - De politieke prent in Nederland.
B6894: VEUILLOT, LOUIS. - De ijdele inbeelding der liberalen. Uit het fransch vertaald door een R.K. Priester.
K4115: VEULEMANS, JAN. - Dag mens. De tijdgenoot in de roman.
T8685: VEULEMANS, JAN. - Elke dag leven.
R6292: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
L6197: VEYDT, LAURENT. - De hemel. (tekst in XII delen).
B5702: VEYRIN-FORRER, JEANNE & ANDRE JAMMES. - Les Premiers caracteres de l' Imprimerie Royale. Etude sur un specimen inconnu de 1643.
Y9155: VEYS, IGNAAS. - Een vreemd bed.
T9959: VIAN, BORIS. - Herfst in Peking.
W5615: VICTOR-MICHEL, V.P. - Essai sur le livre de qualite. Preface d'Edmond Pognon.
W8983: VICTOR, WALTHER (EINL.). - Lesebucher fur unsere Zeit.
Y4375: VIDAL, GORE. - Permanente oorlog voor permanente vrede. De nachtzijde van Amerika's politiek. Vertaald door Florence Tonk.
B4303: VIDAL, PIERE E.A. - Alt provenzalische Gedichte. Ubersetzt sind die Gedichte von Walter Naumann, illustriert von Dietrich Naethe.
T9759: VIERHOUT, CHRISTIEN & MAURITS WAGEVOORT. - Tegen het leven is niet te strijden. Briefwisseling 1889-1910. Bezorgd door Rob van de Schoor.
Y4882: VIERHOUT, M. - Raden Adjeng Kartini. 1879-1904. Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk.
R7299: VIES, A.B. VAN DER - Nederlandsche bibliographie over Het Vredevraagstuk.
Y4444: SOUTH VIETNAM. - South VietNam. National Front for Liberation Information Commission. 3rd year No. 44, September 15, 1969. Beloved President Ho Chi Minh will live for ever in our hearts.
Y4440: LE COURRIER DU VIETNAM. - Le Courrier du Vietnam. 5e Annee no. 171. 1968 1er Juillet. Le 25 juin a Quang Binh a ete abattu le 3.000e avion americain.
L0528: VIEU-KUIK, H.J. (ED.). - Keur uit het werk van Betje Wolff en Aagje Deken.
L4350: VIEU-KUIK, HERMINA J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I, woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
L6274: VIEU-KUIK, H.J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I: Woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
B9535: VIGNAU-WILBERG, THEA. - Rembrandt auf Papier. Werk und Wirkung. Rembrandt and his followers. Drawings from Munich. Mit einem Beitrag von Peter Schatborn.
B4897: VIGNIER, CHARLES M. & M. DENSMORE. - Catologue de la Bibliotheque de livres japonais illustres, appartenant a M. Emile Javal. Premiere partie.
Y6238: VIGOLEIS THELEN, ALBERT. - Herfst.
Y6229: VIGOLEIS THELEN, ALBERT. - Voor Booby s. Gedicht voor Helmut Salden. Met een toelichting door L. Fiethen.
Y3024: VIJLBRIEF, N. & CH. G. CRAMER. - Een gids voor de zelfstudie van de Vakorganisatie. / Een gids voor de zelfstudie van het koloniale vraagstuk.
R2494: VIJLBRIEF, I. - Van anti-aristocratie tot democratie : een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrechts.
B6488: VIJVER, STEVEN VAN DE. - Tussen droom en daad. Hoe talenten hun top bereiken.
T9080: VIJVER, H. VAN DE / R. VAN DOORSLAER / E. VERHOEYEN. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 6 Het Verzet Deel 2.
T1102: VIJVER, C. VAN DER. - De twee vrijmetselaars. Tooneelspel in drie bedrijven, naar het Fransch van Pelletier Volmeranges.
Y4396: VIJVER, STEVEN VAN DE. - Afrika is besmettelijk. Ervaringen van een arts zonder grenzen.
T6512: [AMSTERDAM] VIJVER, C. VAN DER. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad.
R5822: VIJVERBERG, C.P. - De peelmijnvelden.
B5225: VILLATTE, CESAIRE. - Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche Argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken.
B5154: VILLEFRANCHE, ANNE-MARIE. - Folies d'Amour. Erotische memoires uit het Parijs van de jaren '20.
R0648: VILLETARD, EDMOND. - Geschiedenis van de Internationale.
Y8087: VILLETHIERRY DE GIRARD, JEAN. - Het leven der getrouwden, of De verbintenissen der génen die zig begeeven tot den houwelyken staet. bewezen door de schriftuer, door de heilige vaders, en kerkvergaderingen. Op nieuws uit het Fransch vertaeld.
Y3576: VILLON, FRANCOIS. - Villon Oeuvres.
T1446: VILLON, FRANCOIS. - Les Oeuvres de Francoys Villon. Les lais. Le Testament. Poesies diverses. Le jargon.
B2179: VILLON, FRANCOIS. - Het testament van Villon. Vertaald en van verklarende noten in beeld voorzien door K.J.A. Janson.
M6161: VILLON, FRANCOIS. - Het grote testament. In Nederlandse verzen overgebracht door K.J.A. Janson.
T0204: VILLON, FRANCOIS. - Les oeuvres: Les lais, Le testament, Poesies diverses, Le jargon.
L9033: VILLON. - Oeuvres. Illustations de Dubout.
M0241: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
K4362: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertaling Ernst van Altena.
B4817: VILLON, FRANCOIS. - Balladen van Villon. / Ballades de Villon. Uit het Frans door Bert Decorte.
Y4804: VILMA [= VAN ZADELHOFF-VAN HEEMSKERCK]. - Om en bij de kleine Anglo.
M9460: VINCI, LEONARDO DA. - Gedachten. Vertaling en inleiding Catharina Ypes.
R1944: VINDEX [=HENDRIK HERMAN BACKER]. - Vlam in 't hart.
R7711: VINDEX, P. - Minzame brieven, aan den eerw. heer J. Bramer, over eene aanmerkelijke misvatting, in zijn tweede stuk tegen den heer J. Scholten voorkomende.
B8559: VINK, JEANNETTE C.H.H. DE. - Het einde van het lidmaatschap van den Volkenbond.
R3796: [SPINOZA] VINK, H.J. - Plotiniaanse en Spinozistische elementen in de esthetische opvattingen van de kunstpedagoog Bremmer.
L8264: VINK, N. - Het nut van een grafisch advies- en calculatiebureau in de praktijk.
Y4553: VINK, T. - De Rivierstreek. Overzichtskaart en zeven profieltekeningen van boringen. Schaal op 1: 100.000.
B8644: VINKE, HENRICUS EGBERTUS. - Toespraak bij het graf van mijnen hooggeschatten ambtgenoot en vriend H.J. Royaards, overleden 2 Januarij 1854.
K5234: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
W6519: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden.
M5366: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
M6205: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water. Een alibi.
P2926: VINKENOOG, SIMON. - Proeve van kommunikatie. Met hand en voetnoten van de auteur.
M5446: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden.
K4922: VINKENOOG, SIMON (ED.). - Het moederkruid. Een boek over marihuana.
M7153: VINKENOOG, SIMON. - Enkele reis Nederland.
L9757: VINKENOOG, SIMON. - Leven en dood van Marcel Polak.
M1546: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water. Een alibi.
Y5475: VINKENOOG, SIMON. - Krantenknipsels van/over Simon Vinkenoog.
R7877: VINKENOOG, SIMON. - Spiegelschrift-gebruikslyriek. Gedichten.
H1883: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water, Wij helden, Hoogseizoen.
Y0701: VINKENOOG, SIMON (INL.). - On Wings of Colour. Verkerke Poster Collection.
R8982: VINKENOOG, SIMON. - Onder (eigen) dak. Gedichten.
Y6455: VINKENOOG, SIMON E.A. - BLURB 1 t/m 9.
K6337: VINKENOOG, SIMON. - Aan het daglicht. Drie maanden leven met Simon Vinkenoog (eind februari-eind mei 1971).
Y8049: VINKENOOG, SIMON. - Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten.
Y4162: VINKENOOG, SIMON (INL.). - Boekenbalboekje.
H3645: VINKENOOG, SIMON. - Tegen de wet. (zes weken Huis van Bewaring, maart/april 1965).
T3668: VINKENOOG, SIMON (ED.). - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus - Jan G.Elburg - Jan Hanlo - Gerrit Kouwenaar - Hans Lodeizen - Lucebert - Paul Rodenko - Koos Schuur - Simon Vinkenoog.
A0481: VINKENOOG, SIMON. - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
R3774: VINKENOOG, SIMON. - Wondkoorts.
Y7008: VINKENOOG, SIMON. - O Amsterdam, ik heb je zo lief!
T0802: VINKS, JOS. - Borms.
T4809: VINKS, JOS. - Nationalisme in Vlaanderen.
H9093: VINNE, THEODORE L. DE. - The Printers' Price List. [A Manual for the use of clerks and book-keepers in job printing offices]. With a new introduction by Irene Tichenor.
W8881: VINNE, THEO. L. - Historic Printing Types. A lecture read before the Grolier Club of New York, January 25, 1885, with additions and new illustrations.
K7585: VIOLA, CESARE GIULIO. - Prico. Vertaling Mary Robbers.
T7107: KUNSTKRING DE VIOLIER. - Zesde en Zevende Jaarverslag van den Katholieken Kunstkring De Violier.
M3913: VIRGILIUS. - Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgave door Fr. van den Wijngaert.
T7558: VIROLLEAUD, CH. - De legende van den Christus. Vertaling J.M. Storch.
Y7927: VIRULY, A. - De zee en de overkant. 30 jaar vliegen.
Y2547: VIRULY, A. (INLEIDING). JACOB ALEVA (VERZAMELD). - Als wij vechten. Een aantal prozastukken en gedichten. J.V.B. serie no. 1.
T4110: VIRULY, A. - Ons land en het geweld.
T4111: VIRULY, A. - Kain in de Cockpit.
H6130: VIRULY, A. - The green hat. Boekversiering Jo Spier.
T5936: VIRULY, A. - Om de eer van ons land. Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit.
Y8139: VIRULY, A. - Kerk en Vrede Vereeniging van Christen-Antimilitairisten. Schiphol 22 april 1936. De Daad van Viruly. De Lantaarn 1936: Antwoord van A. Viruly op de sympathiebetuigingen, n.a.v. zijn ontslagaanvrage als reserve-officier-vlieger.
K0003: VIRULY, A. - Logboek Vliegtuig Douglas P.H. - A.K.E.
T5281: VIS, JURJEN. - Liefde het fundament. 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam.
Y3306: VIS BLOKHUYZEN, D. - Description des Estampes qui forment l'oeuvre grave de Dirk De Bray.
Y6543: VIS-DUYVIS, G.D. - Wenken voor ziekenverpleging in eigen woning.
H3136: VIS, GEORGE J. - Tussen vloek en zegen. De poëzie van de jonge Nijhoff.
L0116: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1921).
H7784: VIS, JURJEN. - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
L4950: VIS, JEROEN M. - Tertullianus' De Pallio. Tegen de achtergrond van zijn overige werken.
L6717: VIS, ADRIAAN JAN. - Willelmus procurator en zijn chronicon.
T3078: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
K2771: VISSCHER, H.S. - Dromen in moderne Nederlandse poëzie.
T9637: VISSCHER, L.G. (ED.). - FERGUUT. Ridderroman uit den Fabelkring van de ronde Tafel. [met verschillende bijlagen].
K2151: VISSCHER, ANNE. - Ninjutsu. 30 jaren Nederlands Oost-Indie 1916-1946.
T9512: VISSCHER, R. - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
Y4801: VISSCHER, ANNE. - Ninjutsu. Dertig jaren Nederlands Oost-Indië 1916-1946.
Y0538: VISSCHER, H EN P.A. DIEPENHORST. (RED). - Om het Roer van Staat. H. Visscher: No I. De Antithese. V.H. Rutgers: No 2. Het kiesrecht. G.W.C. Vunderink: No 3. De Schoolkwestie. A. Anema: No 5. De Coalitie. P.A. Diepenhorst: No 7. Sociale Wetgeving.
L4760: VISSCHER, BERNARD S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhaltenis zur Biedermeierdichtung.
T2898: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R9873: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R9731: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R3191: VISSCHERS, M.P.H. - Het Geheim van den eenigen weg tot succes.
H5826: VISSER, HANS G. - Indie in Holland. Nederlandse schrijvers over hun Rijk van Insulinde.
Y8035: VISSER, AB. - Tegendraads. Literair kritische analyses.
Y1046: VISSER, CAROLIJN. - Brandend zout. Reisverhalen.
R7721: VISSER, H. - De Brusselsche Anti-Slavernij Conferentie 1889-1890.
T2618: VISSER, W. - De Papieren Spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828 -1953.
K6603: VISSER, AB. - Millennium. Gedichten.
H9331: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
K4584: VISSER, ELIZABETH. E.A. - Het beeld van de vrouw in de literatuur.
T1158: VISSER, GERRIT. - Bitterzoet. 300 Haaikoeien.
L2479: VISSER, HANS. - Simon Vestdijk, kinderjaren.
B0633: VISSER, EDITH. - Foto's schrijversportretten uit de jaren vijftig.
L0988: VISSER, CAROLIJN. - Buigend Bamboe. Reizen in China.
K2092: [ERASMUS] VISSER-ISLES, LARAINE. - Erasmus van Rotterdam.
L6784: VISSER, F.TH. - Enige opmerkingen betreffende de studie van de historische syntaxis van het Engels.
K5457: VISSER, PIET. - Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten.
T7752: VISSER, LOUIS DE. - Nederland Onafhankelijk, Welvarend, Vrij.
B6128: VISSER, PIET. (ED.). - Van offer tot opera. Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw.
K5164: VISSER, H.A. - Confrontatie met een confrontatie. Moderne litteratuur en bijbelse boodschap.
R9606: VISSER, ARJAN. - Hotel Linda. Roman.
L9847: VISSER, CAROLIJN. - Aan het einde van de regenboog. Goudzoeken in Costa Rica. Met foto's van de auteur.
B0111: VISSER, PETER. - Wend.
B3465: VISSER, CAROLIJN. - De barones van Ragavere. Het bruidje met de voile.
T8825: VISSER, FRANK. - De butler.
R1942: VISSER, LEEN [=KLAAS HANZEN HEEROMA]. - Ic sie des meyen schijn... Gedichten.
L9319: VISSER, M. - Het leven van Milton.
R6079: [VESTDIJK] VISSER, HANS / ANNE WADMAN. - Biografisch bijwerk. Met medewerking van Willem Diemer en Gerben Wynia.
H0897: VISSER, HANS. - Brieven rond de Vestdijk-biografie. Samengesteld en ingeleid door...
Y3006: VISSER, CAROLIJN. - Miss Concordia. Vrouwen in den vreemde.
Y1519: VISSER, IRMIN. - Het Slot te Zeist.
M4067: VISSER, CAROLIJN. - De kapers van Miskitia. Reisverhaal.
Y1018: VISSER, CAROLIJN. - Het goud van Bonanza.
T1848: VISSER VAN NIEUWPOORT, A. - De Anti-Revolutionnaire Partij en Dr. H. Colijn. Voorwoord Karel de Geus.
Y3364: VISSER, CAROLIJN. - Uit het moeras. Reisverhaal.
B9196: VISSER, EDUARD. - Een Jaguar wisselt van eigenaar. Verhalen.
B9200: VISSER, EDUARD. - Twee handen van zwart. Verhalen uit Texas.
Y0984: VISSER, CAROLIJN. - Hoge bomen in Hanoi.
L6887: VISSER, ELIZABETH. - Couperus, Grieken en Barbaren.
T6944: VISSER, C. - Is het mogelijk enkele van onze oude gevels voor de toekomst te bewaren?
L8266: VISSER, A. DE. - Waar het om gaat!
Y4903: VISSER, CAROLIJN EN SASZA MALKO. - Herinneringen aan Ons Indie.
L4685: VISSER, JACOB. - Willem Levinus Penning Jr. De mensch en de dichter.
T6019: VISSER, B.C.A.M. - Princesjes Wals. Ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden.
Y5990: VISSER, CAROLIJN. - Selma. Aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao.
L7013: VISSER, M.F. - De Nederlandse taal bij haar gebruik in de landbouw.
Y0911: VISSER, PIET (ED.). - Scripta Manent. Drukletters over schoonschrift of een vriendboekje van collega's. Aangeboden aan A.R.A. Croiset van Uchelen bij zijn afscheid als hoofdconservator van de Universiteitbibliotheek Amsterdam.
Y8902: STEDELIJK MUSEUM. CAREL VISSER. - Carel Visser.
T7048: VISSER, H. / G. KNUTTEL / C. KRIEGER. - Tentoonstelling Aziatische Kunst.
Y1019: VISSER, CAROLIJN. - De koude heuvels van Mongolie.
Y2955: VISSER, CAROLIJN. - Grijs China. Een reisverslag met foto's van de auteur.
Y0485: VISSER, J.TH. DE. - De Keuze. Leerrede naar aanleiding van de ernstige gebeurtenissen van den laatste tijd.
L8232: VISSER, HANS. - Simon Vestdijk. Een schrijversleven.
L5530: VISSER, ELIZABETH. - Iamboulos en de eilanden van de zon.
Y5488: VISSER, COROLIJN. - Krantenknipsels van/over Carolijn Visser.
L4728: VISSER, FREDERIKUS T. - A Syntax of the English Language of St. Thomas More. A. The Verb.
R4473: VISSERING, S. - Gijsbert Karel van Hogendorp.
B4643: VISSERING, S. - Levensbericht van Mr. O. van Rees.
T8061: VISSERING, GERARD. - De Stakingen. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
B7876: VISSERING, S. - Tochten naar het Noorden.
M7000: VISSERS, KARL. - Knipogen zoals mama. Verhalen.
M2430: VISTO, H.E. - Jawel Majoor. Met tekeningen van A.G. Smit.
L3427: VITRUVIUS. - Les dix livres d'architecture de Vitruve. Preface Antoine Picon.
H7243: VITTORINI, ELIO. - Mens of niet. Vertaling Anthonie Kee.
H3393: VIVANTI, ANNIE. - De onderbroken reis. Vertaling Cath. Ypres.
T5426: VLAANDEREN. - Aug. Vermeylen: Op weg naar de hemel (vervolg en slot). Victor de Meyere: Hendrik de Brakeleer. Lodewijk De Raet: Vlaanderen's Zeevisscherij.
Y4672: VLAANDEREN, ANDRE (ILLUSTRATIES). - Gedenkboek 1898-1923. Ter herinnering aan het 25 jarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Tevens Practisch Handboek voor het Huisgezin.
T3170: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Eerste jaargang 1903.
T3171: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Tweede jaargang 1904.
T5427: VLAANDEREN. - K. De Laey: Flandria Illustrata. De Dondervlagen. Ad. Herckenrath: Verzen. Gustaaf Ontrop: Wijding. Weemoed. Karel van de Woestijne: Liederen van Lente en Herfst. Fernand Toussaint: De Doolage.
T5425: VLAANDEREN. - Aug. Vermeylen: Op weg naar de hemel. Victor de Meyere: Hendrik Leys (vervolg en slot).Gustaaf Vermeersch: Geknakt. Fernand Tousaint: Hard Labeur van Reimond Stijns. A.V.: Aanteekeningen.
T4242: VLAANDEREN, ANDRE. - Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing.
T5224: KSA-JONG-VLAANDEREN. - Verraad? Neen! Weerstand!. Verweerschrift der K.S.A. Jong Vlaanderen.
R3968: RAAD VAN VLAANDEREN. - Memorandum over de buitenlandsche politiek van België.
K9869: VLAARDINGEN, A. VAN. - Mijn Jordanertjes. Kinderen, die ik gekend heb. illustratie Jo Spier.
Y4822: VLAARDINGEN, A. VAN. - Kruisridders in Tropenland. Tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
B5212: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Muziek. Veroverd paradijs. Het leven van een zangeres.
K6534: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Om de kribbe. Een kerstboekje. Samengesteld door...
K6541: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Beter zingen!
Y5542: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Prinsesseliedje. Tekst en muziek.
R7579: VLAENDEREN, MICHEL VAN. - Arie van den Heuvel. De Meester van de Vlaamsche Toneelkunst.
T6606: VLAGSMA, J. - Een beeld uit onze gezegende 19e eeuw.
Y4240: DE VLAM, - De Vlam. Socialistisch weekblad voor vrijheid en cultuur. 6e jaargang 14 october 1950. No 40. Extra editie. Open brief aan Z.E. Minister-President Dr. W. Drees inzake Ambon.
L3863: VLAMINCK, ERIK. - Anastasia.
Y2612: VLAMING, A.M. - Geschiedenis der Parochie van St. Pancratius te Sassenheim.
L8527: [SPINOZA] VLEESKENS, F.D.A. E.A. - Spinoza. Kernmomenten in zijn denken.
Y8317: VLEK, HANS. - Voor de bakker en andere gedichten.
T3952: VLEMING, J.L. - Het Chineesche Zakenleven in Nederlandsch-Indie. Door de Belasting-Accountsdienst.
T1864: VLEMING, JR., J.L. - Zonder tropen geen Europa. Radiolezing.
T0066: VLEMMINX, PAUL. - Den hof der jonkheid.
L6584: VLEMMINX, PAUL. - Ontginningen. Verzen.
B3700: VLEMMINX, PAUL. - Land der zuidwandelaars. Verzen.
H6649: VLERK, I.M. VAN DER / PH. H. KUENEN. - Logboek der aarde.
Y2112: VLESSING, SAM. - Tekstboekje met korten inhoud van Rose Marie, oorspronkelijk zangspel in 3 bedrijven. Tekst en Muziek Sam Vlessing.
R1778: VLETTER, A. DE. - Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland.
R5829: VLEUGEL, GUUS. - Teksten.
Y0166: VLIEBERGH, E. - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw.
Y0039: VLIEGEN, W.H. EN W.J. VAN BEST. - Kolkman's Tariefwet. Openbaar debat. Gehouden op 3 december 1912, in de groote zaal van Tivoli te Utrecht.
T1494: VLIEGEN, W.H. - Mijn herinneringen als Typograaf.
T9105: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. Derde deel: de jaren 1914-1919.
T5977: VLIEGEN, W.H. - De Rechtsgrond van het Socialisme.
T4261: VLIEGEN, W.H. - Klanken van Strijd. Artikelen en Schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H. vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging 9 sept. 1883 - 9 sept. 1908.
Y4283: VLIEGEN, W.H. E.A. - Roode Dinsdag. Een aanslag op ons recht. Manifest van het Partijbestuur der S.D.A.P. Aan de Nederlandsche Arbeidersklasse!
T5945: VLIEGEN, W.H. - Het schuldregister der regeering. Kritisch overzicht over het sociale werk der regeering in het tijdperk 1897-1901.
T5470: VLIEGEN, W.H. - Het Socialisme en de Vredesbeweging.
Y0037: VLIEGEN, W.H. - Sociaal-Demokratische Gemeentepolitiek.
T6222: VLIEGEN, W.H. - Arbeiderspensionneering. De eisch van staatspensionneering verdedigd door W.H. Vliegen (in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P.).
T5923: VLIEGEN, W.H. - Op voor 't Staatspensioen! Een Pleidooi voor Staatspensioneering.
T2807: VLIEGEN, W.H. - Nationaal onvermogen. Een woord over de financieele verhouding tusschen bezitters en niet bezitters.
Y4569: VLIEGENTHART, A.W. E.A. - Rijksmuseum paleis Het Loo, Paleis en Tuinen / Palace and Gardens.
H8417: VLIERDEN, B.F. VAN. - Gerard Walschap.
K8901: VLIERDEN, BERNARD FRANS VAN. - Guido Gezelle tegenover het dichterschap. poëzieopvatting en poëziebeleving bij Guido Gezelle.
B8835: VLIERDEN, B.F. VAN. - Van in 't wonderjaer tot de verwondering. Een poetica van de vlaamse roman.
M9878: VLIERDEN, B.F. VAN. - Gerard Walschap.
L4460: VLIERDEN, BERNARD-FRANS VAN. - Willem Elsschot.
Y6921: VLIET, EDDY VAN [ED.]. - Geen dag zonder liefde. Honderd jaar Nederlandse liefdespoëzie uit Noord en Zuid.
Y5671: VLIET,H.T.M. VAN. - Couperus-verzamelen. Lezing gehouden op 12 oktober 1990, bij de prensentatie van de catalogus van de Couperus-collectie geschonken door W.M.S. Pitlo-van Rooyen aan de Stads of Athenaeumbibliotheek Deventer.
H4879: [COUPERUS] VLIET, H.T.M. VAN. - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.T.M. van Vliet.
T3194: VLIET, A.P. VAN EN E.J.W.M. VAN DER DENNEN. - Bronnen en geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog.
A0970: VLIET, H.T.M. VAN. - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door...
Y5343: VLIET, RIETJE VAN. - Elie Luzac (1721-1796. Boekverkoper van de Verlichting.
T4707: VLIET, P. VAN JR. EN W.C.J. PASSTOORS. - Over Staatspensioneering.
B2058: VLIET, EDDY VAN. - De binnenplaats. Gedichten.
H8271: VLIET, H.T.M. VAN. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
M2716: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart. Gedichten.
M3209: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart, gedichten.
Y8382: VLOTEN, J. VAN. - Bloemlezing uit de Nederlandsche prozaschrijvers der zeventiende eeuw. Naar tijdsorde gerangschikt en biografisch toegelicht.
R8769: VLOTEN, JOH. VAN. - Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581. Twee delen.
H1833: VLOTEN ELDERINCK, PH. VAN. - Humor in het geslachtsleven.
R6010: VLOTEN, J. VAN. - Onderzoek van 'konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567; naar 't oorspronkelijke handschrift uitgegeven.
Y8544: VLOTEN, J. VAN. - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant. Met inleiding, toelichting, en bijlagen van J. van Vloten.
Y9035: VLOTEN, J. VAN. - Het Nederlandsche kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw. Dl. 1: Van de 14e tot de 16e eeuw. Dl. 2: De zeventiende eeuw. Dl. 3: De 17e en 18e eeuw. Drie delen in een band.
R8760: VLOTEN, JOH. VAN. - De Geuzenleus der negentiende eeuw. Vaderlandsche opwekkingsrede uitgesproken in den Doelen te Haarlem, 5 November 1873.
R7993: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
Y4590: [VONDEL] VLOTEN, JOHANNES VAN. - Vondels eenvoud : feestelijke toespraak gehouden te Deventer, in December 1858, en uitgegeven ten voordeele van 't op te richten standbeeld des dichters.
Y3932: VLOTEN, J. VAN. - Noord-Nederlandsche Karakterfeilen en Ziektegeschiedenis van het Nederlandsche Woordenboek. Twee congres-voordrachten, met toelichtende inleiding.
T1384: VLOTEN, J. VAN. - De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden. Vierde deel.
Y6289: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
Y7494: VLUGSCHRIFT. - Het Nederlandsche Kiesrecht, vergeleken met dat van eenige andere landen. Met illustratie (beeldstatistiek).
B5492: VLUGT, SIMONE VAN DER. - Schaduwzuster.
B4754: VLUGT, EVERT DE. - De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen.
Y3350: VOET, L. EN G.W. OVINK. - Het Museum Plantin-Moretus Honderd jaar 1876-1976.
T2136: VOET, M. VAN DER. - Luchtbescherming?
T7129: VOET, M VAN DER. - Luchtbescherming?
T2137: VOET, M. VAN DER. - Luchtbescherming? Nawoord K.J. Hondius.
H9857: VOET, L. - Het museum Plantin-Moretus.
Y8291: VOETEN, BERT. - Mijn buurman J.C. Bloem. Enkele herinneringen.
M5547: VOETEN, BERT / WIM ALINGS JR. / EDUARD VISSER. - Wachten op het feest.
W3309: VOETEN, BERT. - De zon op mijn hand en andere gedichten.
W3416: VOETEN, BERT. - Suite in december. Een lyrische cyclus.
M5644: VOETEN, BERT. - De tijd te lijf en andere gedichten.
K7527: VOETEN, BERT. - De Ammonshoorn. Gedichten.
B6682: VOETEN, BERT. - De blinde passagier. Gedichten.
M8026: VOETEN, BERT. - Een bord bekijken.
T8872: VOETEN, BERT. - Er gebeuren geen wonderen. Een bloemlezing.
W8297: VOETEN, BERT. - Menselijkerwijs, verspreide gedichten. Met het oog op morgen, In memoriam, De zon op mijn hand, Vertaalde gedichten.
H6811: VOETEN, BERT. - Het kind en zijn schrifturen.
L5561: VOETEN, BERT. - Met het oog op morgen. Gedichten.
M3213: VOETEN, BERT. - Twee werelden.
H7261: VOETEN, BERT. - Doortocht. Een oorlogsdagboek 1940 - 1945.
Y0669: VOETS, P.J.H. - Woorden en daden der Nederl. S.D.A.P. 1897-1922. Bij haar 25-jarig parlementair jubileum in 3 populaire conferencties op 3, 7 en 17 Dec. 1922. Leerzaam herdacht door P.J.H. Voets. Eerste conferentie: de huichelachtig- en beginselloosheid der Nederlandsche Sociaal-Democratische Arbeider-Partij.
R3106: VOGEL, DAVID. - Huwelijksleven. Roman. Uit het Hebreeuws vertaald door en met een nawoord van Kees Meiling.
K7550: VOGEL, ALBERT. - Louis Couperus.
B4841: VOGEL, J.PH. - Sawitri. Indische Sproke uit het Sanskrit. Vertaald door J.Ph. Vogel.
K5065: VOGEL, ALBERT. (ED.). - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten
B3601: VOGEL, THOMAS. - Het laatste verhaal van Miguel Torres da Silva. Roman. Vertaald door Hans Hom.
B5013: VOGEL, LEROY. - Die politischen Ideen Abraham Kuypers und seine Entwicklung als Staatsmann.
H9623: VOGEL, ALBERT. - Louis Couperus.
T5978: VOGEL, N.C. - De Arbeidsovereenkomst van Tooneelisten.
L5745: VOGEL, ALBERT. - Van en over Couperus.
R0922: VOGEL, JEAN PHILIPPE. - Het leemen wagentje. Indisch tooneelspel uit Sanskrt en Prakrt in het Nederlandsch vertaald.
R1822: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
B4249: VOGEL, W. / J.M. VAN DAMME / F.W. VAN DAMME / H.J.A. DE GOEY. - Lithografie - Fotolithografie. Copieren. Steen- en offsetdruk. Diepdruk.
L5654: VOGEL, CLAUS. - Tempel der Liebesfreuden.
H5248: VOGELSANG, ANTON W. - Geven + nemen = mededelen. Handreiking bij het boekverkopen.
T1173: VOGELSANG, WILLEM. - Willem Vogelsang 1875 - 9 augustus 1950, Commentarii.
Y1279: VOGELZANG, FRED & LEO WEVERS. - Zoelen. Symbool van macht en vrede.
M2416: VOGT, PAUL. - Was sie liebten... Salonmalerei im XIX Jahrhundert.
Y3080: VOGT, GUUSANKE. - Merklapmotieven nieuwe stijl.
R5729: VOGUE, E.M. DE. - Maxime Gorky.
R1454: VOIGT, ANDREA. - Serveer de makrelen. Gedichten.
R3175: VOIGT, ANDREA. - Los van de schittering. Novelle.
Y4140: BOUM! VOILA! - Echo Marmiteux des Tranchees. 1916. No: 7 en 8.
Y2704: VOIX COMMUNISTE, LA. - La Voix Communiste. Organe du Groupe Belge de l'Opposition Communiste Internationale de Gauche. 2me annee 24 janvier - 25 decembre 1932. Nrs. 2 - 3- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 en 37.
Y2456: VOIX COMMUNISTE, LA. - La Voix Communiste. Organe du Groupe Belge de l'Opposition Communiste Internationale de Gauche. Numero 15 t/m 36 [mist 33]. dimanche 24 juillet t/m dimanche 18 decembre 1932.
R6543: VOLCKMAR-FRENTZEL, THEODOR. - In den Sturmen der Zeit. Zur Geschichte des Hauses Volckmar 1829-1954.
Y5812: ONS VOLK. - Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. Nr. 8, Juni 1944 en Nr. 12, September 1944.
Y9276: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk. 1904 1905. 10 losse afleveringen.
Y2398: HET VRIJE VOLK. - A.P. Wereldnieuws. Berichtendienst van Het Vrije Volk. 2 en 4 juni 1945. Nr. 2 - 3 - 4. Eerste relaas over de laatste uren van Berlijn. De Levant blijft zorg baren. Japan wordt op twee manieren bestookt met bommen en pamfletten.
Y2031: ONS VOLK. - Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. Juli 1945. Slot-nummer.
Y2027: HET VOLK. - De Fuhrer in de strijd gevallen. Groot Admiraal Donitz opvolger. Proclamatie aan het Duitse volk 1 Mei 1945.
Y7461: HET VOLK. - Het Volk 45e jaargang 18 - 20 - 25 - 27 april 1945.
Y5854: HET JONGE VOLK. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen in Nederland. 11e jrg. 1924. Nr. 2-3-4-5-6-9-10-11-13. 17e jrg. 1 t/m 25 + kerstnummer. 19e jrg. 1932. nr. 1 t/m 25 + kerstnummer. 22e jrg. 1935. nr. 10 en 12. 25e jrg. 1938. nr. 12. 27e jrg. 1940 nr. 1 t/m 5.
Y5857: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk Januari-December 1905. 42 losse afleveringen.
Y3950: HET VOLK. - Het Volk. 44e - 45e jaargang. 47 Verschillende nummers. nr. 17635- 18226. 21 mei 1943 - 24 april 1945.
Y7492: HET VOLK. - Het Volk Dagblad voor de Arbeiderspartij. 8ste jaargang dinsdag 27 Augustus 1907 no. 2268. P.L. Tak overleden.
T5669: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk. 4e jaargang 2 juli 1905 t/m 17 juni 1906.
T5670: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk. 2e jaargang 5 juli 1903 t/m 19 juni 1904.
Y5858: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk Januari-November 1906. 34 losse afleveringen.
Y4026: ONS VOLK. - Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. No. 8 Juni 1944: Indie en Japan.
Y4208: DOOR HET VOLK. - Door het Volk voor het Volk. 1e jaargang 1945. nr. 1 - 2 - 4.
Y3962: HET VOLK. - Het Volk. Sociaal-Democratisch Dagblad. Avondblad. Dinsdag 8 Juli 1940 t/m 31 Juli 1940. 10 afleveringen.
Y3963: HET VOLK. - Het Volk. Sociaal-Democratisch Dagblad. Ochtendblad. 11 juli 1940 t/m 31 juli 1940. 12 afleveringen.
Y8086: ONS VOLK. - Maandagochtendblad Ons Volk Den Vaderlant Ghetrouwe, maandag 30 April 1945, laatste jaargang no. 20.
Y3946: HET JONGE VOLK. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen in Nederland. 11e jaargang 1924. No. 7-8-12.
Y4275: KERK EN VOLK. - Kerk en Volk. Algemeen Weekblad voor Vrijzinnig Godsdienstigen. 7e jaargang no 10. Zaterdag 28 Februari 1931.
Y8709: VOLKER [=PIETER WILLEM DE KONING]. - Verzen. Nieuwe bundel.
Y6950: VOLKER. - Rijmlooze verzen.
W5129: VOLKMANN, LUDWIG. - Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen.
T9393: VEREENIGING TOT HEIL DES VOLKS. - Zeven en vijftigste Verslag van de Werkzaamheden der Vereeniging tot Heil des Volks, afdeeling Amsterdam.
Y4105: VOLKSBLAD. - Volksblad, aan de algemeene maatschappelijke belangen toegewijd. 4e jaargang Woensdag 28 september 1859. no 39.
Y5906: DE AMSTERDAMSCHE VOLKSBODE. - De Amsterdamsche Volksbode voor de Protestanten in Nederland. 5e jrg. 1898. No. 22 en 23. Woensdag 31 Augustus en 7 September. Onder Redactie G.J. Vos.
Y8091: DE AMSTERDAMSCHE VOLKSBODE. - De Amsterdamsche Volksbode voorde protestanten in Nederland. 5e jaargang woensdag 31 Augustus 1898 no. 22.
Y1348: VOLKSKRACHT. - Volkskracht. Maandblad uitgegeven door de Vereeniging tot Bevordering van Volkskracht. Jaargang 3, nrs: 1-2-3-4.
Y3369: DE VOLKSKRANT. - Bulletin: Japan Capituleert.
T8965: LEIPZIGER VOLKSZEITUNG. - Leipziger Volkszeitung. Organ der Bezirksleitung Leipzig der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 4 Oktober t/m 30 November 1989. Nrs: 234 t/m 282. 49 kranten.
Y0464: VOLL, ADAM. - De Wichelroede. Een Algemeen Leerboek met vele afbeeldingen.
T5569: VOLLEMANS, VINCENT. - De jungle bloedt. Gedichten.
T8676: VOLLENHOVEN-OP 'T LAND, CORRIE. - Mijn lijfeigene.
T8848: VOLLENHOVEN, CORRIE. - Op 't Land Godelieve. Gedichten.
T0511: VOLLGRAFF, C.W. EN G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
L6368: VOLLGRAFF, C.W. - Herdenking van Johan Huizinga.
H2612: VOLMULLER, H.W.J. - Nijhoffs geschiedenislexicon. Nederland en Belgie.
Y4134: VOLTAIRE. - Les singularites de la nature.
Y8675: VOLTAIRE, DE. - Brutus. Treurspel.Naar het Fransch gevolgd... Verbeterd in deze Tweede Druk.
L9558: VOLTAIRE. - Candide of het optimisme.
L5703: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Keur uit Vondels lyrische en dramatische poëzie. Voorafgegaan van een levensschets naar Brandt leven van Vondel. Bezorgd door G.A. Nauta.
Y5370: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Salmoneus.
T6849: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Spelen: Maagden. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K.
H0672: VONDEL, JOOST VAN DEN. - O Kersnacht schooner dan de daegen.
R1511: VONDEL, J. VAN DEN. - Hippolytus of Rampsalige Kuyscheyd. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R1514: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondel's Adam in Ballingschap. Vertoond door de N.V. Het Tooneel. Verklaard door Gerard Brom.
R1566: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Die Lowendaler. Land-Spiel. Deutsch von Erna Sander-Rindtorff.
R4011: VONDEL, INA VAN. - Tussen de kruimels en de vlekken. Gedichten.
R1509: VONDEL, J. VAN DEN. - Maeghden. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R0018: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Ton Lutz leest: Kinder-lyck. Uitvaert van mijn dochterken. Vertroostinge aen Geeraerdt Vossius. Op Mevrouw van Zuilichem, Suzanne van Baerle. Lyckklaght aen het Vrouwe-koor. Uitvaert van Maria van den Vondel.
R2936: VONDEL. - Catalogus van de Vondeltentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 13-24 december 1926. T.g.v. het 25-jarig bestaan van de Vereeniging Het Vondelmuseum.
R1488: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
R5348: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondel's Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen, illustrated by John Aarts.
Y8305: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Tijddichten op gebeurtenissen in Holland en daarbuiten.
Y8982: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Recit poetico-historique servant d'introduction a Gijsbrecht van Amstel, tragedie du celebre Joost Van den Vondel, traduit du hollandais en vers francais Par Q. de Flines, J.U.D. Par Souscription, au profit des Inondes.
Y3642: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Dichterlijke werken van Joost van den Vondel. Deel 1 t/m 21.
T1545: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
Y5389: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Peter en Pauwels / Maria Stuart / Leeuwendalers.
R3726: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
K5607: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Jephta, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faeton, of roekeloze stoutheid. Bezorgd door J.W.H. Konst.
B3615: VONDEL, J. VAN DEN / JAC. J. ZEIJ. - Vondel's altaargeheimenissen in dertien lezingen uitgelegd door Jac. J. Zeij.
B3617: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Al de dichtwerken. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteekeningen van J van Vloten.
Y9397: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
T7512: VONDEL, J. VAN DEN. - Joannes de Boetgezant. Met aanteekeningen van J.M. Schrant.
B4030: VONDEL, J. VAN DEN. - Joseph in Dothan.
B4035: VONDEL, J. VAN DEN. - Poetologisch proza.
B3994: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken.
Y5385: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Lucifer. Ingeleid en toegelicht door L. Simons.
T8559: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink.
R1285: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in Ballingschap.
R1288: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in Ballingschap.
R1289: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joseph in Egypten.
Y5383: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Lucifer. Treurspel. Met inleiding en aanteekeningen van L. Simons.
B2598: VONDEL, J. VAN DEN. - Rey van Klaerissen. Fragment uit het derde bedrijf van Joost van den Vondel's Gijsbrecht van Aemstel.
Y5373: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Batavische gebroeders of onderdrukte vrijheid.
B5042: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De lijdenslyriek. Verzameld en van enkele verklaringen voorzien door H.J. Werps. Ingeleid door Roel Houwink.
B3878: VONDEL, JOOST VAN DEN. - J.A. ALBERDINGK THIJM. - Joost van den Vondel: zijne dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften in verband met eenige levensbijzonderheden door J.A. Alberdingk Thijm. Deel 1: 1605-1620. Deel II: 1621-1631.
T9733: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Toneelspelen. Eerste en Tweede bundel.
H2978: VONDEL, JOOST VAN. - Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel.
H2982: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken.
T0441: VONDEL, J. VAN DEN. - Jospeh in Dothan. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk.
W4564: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Den Bosch bedwongen, Zegesang ter ere van Frederick Henrick. Inleiding Coen Free.
B1268: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Spelen: Gysbreght van Aemstel, d'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel.
Y7827: [VONDEL} SCHUYTVLOT, A.C. - Catalogus van werken van en over Vondel gedrukt vóór 1801 en aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Met een Inleiding van Prof. Dr. Johan Gerritsen.
K7206: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
Y9015: VONDEL. - Adam in ballingschap door J. v.d. Vonde. Verklaard door Gerard Brom. Vertoond door de N.V. Het Tooneel.
Y5372: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Noah of ondergang der eerste wereld.
R8754: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Het lof der Zee-vaert. Uitgegeven met inleiding, vertaling en commentaar door Hans de Haan.
H5867: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
Y9020: VONDEL, JOOST VAN DEN. - J. van Vondels Lucifer. Treurspel. Met aanteekeningen door I.M. Schrant.
B9735: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
B9915: VONDEL. - J. van Vondels Treurspel Noah of ondergang der eerste weerelt.
B9917: VONDEL. - Joost van den Vondel "Samson" of "Heilige wraeck". Treurspel.
B9918: VONDEL, J. VAN. - Batavische gebroeders.
T9268: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. Met aanteekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. Acht delen in twee banden.
B3203: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. Met een Inleiding van Alb. Verwey.
Y8143: BOEKHANDEL VONDEL. - Boekennieuws. Boekhandel Vondel: Verkooplijst 1 nrs: 152 - 229. Verkooplijst 2: 278 - 332.
L9274: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Tien Troostgedichten.
Y3019: VONDEL, J. V. VONDEL. - Koning Davids Harpzangen Den Nederduitschen toegezongen.
L7991: VONDEL, J. VAN DEN. - Keur van Paarlen, verzameld bij J. van den Vondel, door J.N. Schrant. Met ophelderingen.
R2469: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Lucifer. Met inleiding en aanteekeningen.
R2470: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen. Maria Stuart.
M3912: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd. Verzameld en toegelicht door C. C. van de Graft. Met twee portretten een titelprent en zeven facsimile's.
H2329: VONDEL. - Proza van Vondel.
L5606: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel 17 november 1587 - 5 februari 1679.
R4431: VONDEL, J. VAN DEN. - Hierusalem verwoest. Treurspel. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K.
R2467: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Maeghden. Treurspel.
R2468: VONDEL. - Inleiding tot Vondels Gysbreght van Aemstel.
T1183: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
T1179: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Gebroeders.
Y8572: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joseph in Dothan. Treurspel in 5 bedrijven.
Y5384: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Lucifer. Treurspel. Ingeleid en toegelicht door L. Simons.
B9916: VONDEL. - Van Vondels Leeuwendalers. Lantspel.
B0942: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
Y8989: VONDEL. - Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen. Illustrated by John Aarts.
R2214: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. 1634-1643.
Y3701: VONDEL, J. VAN DEN. - Gijsbrecht van Aemstel, treurspel in vyf bedryven.
K0371: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel.
R2213: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. 1626-1629.
Y8573: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbreght van Aemstel. Treurspel in 5 bedrijven.
Y8988: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Deze kerstwensch met een gedicht van Joost van den Vondel, verlucht door Aart van Ewijk en gedrukt op Barokko. Kerstmis 1941 aangeboden door Lutkie & Smit Papiergroothandel, Amsterdam.
Y5174: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse neerlandici.
T1182: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Huygh de Groot's Sophompaneas of Joseph in't hof. Door V. uit het Latijn vertaald.
M8500: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste.
Y8958: VONDEL, J.V. - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining, bevestigt in de'Orde van de d'arme Klaerissen te Bethlehem.
Y3625: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Spelen. Jeftha of Offerbelofte. Ingeleid en toegelicht door L. Simons.
Y3630: {VONDEL] SABBE, MAURITS; B.H. MOLKENBOER E.A. - Vondel 1587 - 1679.
Y4599: VONDEL. - Profetische galmen van Vondels lier, Pius den IXe uit eerbied en kinderlijke liefde gewijd. Met een inleidend woord van J.A. Alberdingk Thijm.
Y3644: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in ballingschap of Aller treurspeelen treurspel.
Y3650: VONDEL EN ZEIJ, JAC. J. - J. v. Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Met aanteekeningen door Jac. J. Zeij, S.J. Vijf deeltjes.
Y3654: [VONDEL} NOTERMANS, JEF. - Vondel en China.
Y3610: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Spelen. Adam in Ballingschap of Aller treurspelen treurspel met portret van den dichter. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk en L. Simons.
Y4592: VONDEL, J. VAN / REITSMA-VALENÇA, E. - Oranje Mayliet.
Y5374: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Faeton of reukelooze stoutheid.
B7228: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Verzen van Vondel.
T1542: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
Y5371: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Salomon.
M8017: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbreght van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
B7167: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Beschrijving en reyen van Vondels Jeptha. Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereeniging Veritas.
K7924: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Toneelspelen. Tweede bundel.
B0141: VONDEL, J. VAN. - Altaargeheimenissen.
A0573: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

6/28