Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y8985: [VONDEL] UNGER, J.H.W. - Bibliographie van Vondels werken.
Y4239: DE UNIE. - De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie. 1940: Eerste nummer - Propagandanummer - No. 2 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 19 - 1941: No 24 - 27 - 28 - 32 - 36 - 38 - 40 - 42 - 46 - 47.
Y0600: LIBERALE UNIE. - Inleiding tot de behandeling van eenige vraagstukken van sociale wetgeving.
Y8122: CHRISTELIJK HISTORISCHE UNIE. - Christelijk Historische Unie. Aan de keizers van Nieuwer-Amstel. Afwijzing van den Neutralen Staat. Algemeen Christelijke Volkspartij. Vooruitstrevende Sociale Politiek. Een krachtige middenstand. Stem op No. 1 van lijst 7 Mr. Dr. J. van Bruggen.
B3151: UNIGRA. - De drukkunst. Medium van woord en beeld.
Y8414: LA UNION. - La Union. Semanario Catolico na Interes di Pueblo Edita pa Curacaosche R.K. Volksbond. Ana X, Curacao 21 di April di 1932. No. 495.
L6750: UNNITHAN, THOTTAMON K.K.N. - Some problems of social change in India in relation to Gandhian ideas.
B6974: UNSWORTH, BARRY. - Na Hannibal. Vertaling Regina Willemse.
H7018: UNTERMEYER, LOUIS (ED.). - Lots of limericks. Light, lusty, and lasting. Illustrations by R. Taylor.
R7978: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
P0228: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
H7057: UNWIN, STANLEY. - De uitgeverij in haar ware gedaante. Vertaald door J. Tersteeg.
Y9113: POP-UP. - Announcement for the publication The White Alphabet by Ronald King at Cirle Press.
M9556: UPDIKE, JOHN. - Bij wijze van zelfportret. Vertaling Willem van Toorn.
B4132: UPDIKE, JOHN. - Brazilie. Roman. Vertaling Anneke van Huisseling.
B8088: UPDIKE, DANIEL BERKELEY. - Printing types. Their history, forms and use. A study in survivals. With illustrations Volumes I and II.
W2012: UPDIKE, DANIEL BERKELY. - In the Day's Work.
R2450: UPDIKE, JOHN. - Levines lustiges Literarium. Vorgestellt von...
R1521: UPHOFF, MANON. - De fluwelen machine.
Y5468: UPHOFF, MANON. - Krantenknipsels van/over Manon Uphoff.
Y8663: UPHOFF, MANON. - Het Rode.
B1169: URI, SIKKO PIETER. - Leven en werken van Arij Prins. Een bijdrage tot de studie van de Beweging van Tachtig.
R3011: URI, SIKKO P. - De romantische lijn in het beeld van de Nederlandse letteren.
T5844: D'URVILLE, JACQUES. - La meprisable petite armee. L'Effort militaire de l'Angleterre.
T4430: USAKLIGIL, HALID ZIYA. - Verboden liefde. Vertaald en van een nawword voorzien door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn.
H9019: UTATANE, HIROYUKI. - Countdown Sex Bombs.
T9576: UTENHOVE, JAN. - 25 psalmen end andere ghesanghen, 26 psalmen ende ander ghesanghen, 11 ander psalmen door J.V., Inleiding door Jan Luth.
Y4860: UTRECHT, ERNST. - Indonesie's nieuwe orde. Ontbinding en neokolonisatie.
H3788: UYL, LIESBETH DEN. - Ik ben wel gek maar niet goed.
H3789: UYL, LIESBETH DEN. - Beppie van Vessem.
R3295: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen.
L5986: UYLDERT, MAURITS. - Albert Verwey.
Y5733: UYLDERT, MAURITS. - De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey.
L2877: UYLDERT, MAURITS. - Voorspel van vrede. Een allegorie.
M4098: UYLDERT, MAURITS. - Alkestis.
M3867: UYLDERT, MAURITS. - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
B2028: UYLDERT, ERIK. - Tussen drie bomen.
T4511: UYTENDOORN, CORRY. - Voor de Roomsche vrouw. Losse opstellen.
R6580: UYTENDOORN, CORRY. [=J.C.M. KALLER-WIGMAN]. - Vrouw en ontwikkeling. Losse opstellen.
R6887: UYTENDOORN, CORRY. - Vrouwelijk winkelpersoneel enz. Losse opstellen.
R6888: UYTENDOORN, CORRY. - Middenstandsvrouw. Losse opstellen.
R6886: UYTENDOORN, CORRY. - Van vrouwenwerk. Losse opstellen.
R8403: UYTTENBOOGAARD, COR. GEVANGENE NO. 634. - In de klauwen der SS, concentratiekamp herinneringen.
Y2354: UYTTENDAELE, ISABELLE. - Voor eens na altijd.
T3728: UYTTERSPROT, HERMAN. - Paul van Ostaijen en zijn proza.
Y5360: UZANNE, OCTAVE. - Le Livre. Revue du monde littéraire et des bibliophiles contemporains. Tome IV -Juillet-Décembre (19-24) 1891.
Y5362: UZANNE, OCTAVE. - La Chronique Scandaleuse. Publiée par Octave Uzanne avec préface, notes et index.
T6742: VAAL, AUGUST. - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
Y8514: VAANDRAGER, C.B. - Sampleton. Gedichten.
Y2081: VAART. - Vaart. Half maandelijks orgaan van de Socialistische Jongeren. 1e jaargang 3 Mei 1945 no 5. In volle vaart vooruit! 1 Mei....
T4811: VAARTJES, GE. - Ina Boudier-Bakker en Vianen 1917-1922.
L3588: VACANO, EMIL MARIA EN LOLA MONTEZ. - Vrouwenschoonheid. Toiletgeheimen. Bewerkt door Beauty.
W2617: VACHER, ROBERT. - Grensgebieden.
Y8090: VOLK EN VADERLAND. - Mussert's Mei-rede. De arbeiderseenheid levensvoorwaarde.
Y4266: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 242. Vrijdag 23 September 1914. Ochtendblad. Laatste pagina kaart: Vierde Oorlogskaart van Het Vaderland. Uitvoerige Kaart van het Oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, de streek tusschen Parijs en Lotharingen en rondom Parijs, alsmede van de Elzas en Belgie.
Y4267: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 328. Dinsdag 8 September 1914. Tweede avondblad. Laatste pagina kaart: De Strijd tusschen Plotsk aan de Weichsel en Weljun nabij de grens van Silezie.
Y9256: VOLK EN VADERLAND. - Volk en Vaderland. Nationaal-Socialistisch Weekblad. 4e jaargang No. 44. Vrijdag 30 october 1936.
Y4265: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. 46ste jaargang no 229. Zondag 13 September 1914. Avondblad. Laatste pagina: Kaart van Oostelijk Oorlogsterrein in Oostelijk Pruisen, Rusland (Polen) en Oostenrijk (Galicie en de Bukowina) en van het Zuidelijk Oorlogsterrein in Servie, Oostenrijk (Bosnie, Novi-Bazar, Dalmatie) en Montenegro.
Y4264: VADERLAND, HET - Het Vaderland. Zaterdag 19 December 1914. No. 340 Avondblad B. Laatste pagina kaart: Stand van de legers in Polen na de slagen aan de Bzura, bij Lodz en bij Krakau.
Y4263: VADERLAND, HET. - Het Vaderland. Staat- en Letterkundig Nieuwsblad. 76ste jaargang. 3 juni 1944. 9 juni 1944. 6 juni 1944. 21 juli 1944. 9 augustus 1944. 5 september 1944.
Y9257: VOLK EN VADERLAND. - Volk en Vaderland. Nationaal-Socialistisch Weekblad. 9e jaargang No. 8. Vrijdag 21 februari 1941.
Y7465: VOLK EN VADERLAND. - Zinloos geofferd. De vernietiging van de Indische kruisers. Overdruk uit Volk en Vaderland van 15 februari 1942.
Y9262: QUO VADIS. - Quo Vadis? Welvaart-Economie. Augustus 1940. no. 1. Nederland, let op U saeck.
R5098: VAETH, A. - Het Hindoeisme.
R5099: VAETH, A. - Boeddha en zijne leer.
L6006: VAISSIER, JOHANNES J. - A deuout treatyse called the tree & xii. frutes of the holy goost. Edited from MS. McClean 132 Fitzwilliam Museum Cambridge.
Y8218: VAKBEWEGING. - Actie! Orgaan van de linkervleugel in de Vakbeweging. Kameraden! Elke week grijpt de crisis verder om zich heen......
B7276: VAKSTUDIE. - Vakstudie.
Y7478: INTERNATIONAAL VAKVERBOND - I.V.V. - Extra bijlage: Wat betekent de aansluiting van het Sowjet-Russisch Vakverbond bij het I.V.V.?
Y7745: NEDERLANDSCH VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN. - Belangrijk aan de Nederlandsche Arbeiders. Op 1 November 1941 zal een nieuwe Sociale Wet in werking treden n.l het Ziekenfondsenbesluit.
K1815: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen.
T6874: VALCKENIER KIPS, J.H. - Vooruitzichten in de Binnenlandsche Politiek.
K3256: VALENTIN, ERICH. - Mozart. Eine Bildbiographie.
L6352: VALENTIN, VEIT. - Geschichte der Deutschen Revolution von 1848 - 49. Erster Band: Bis zum Zusammentritt des Frankfurter Parlaments. Zweiter Band: Bis zum Ende Volksbewegung von 1848.
M5180: VALENTINE HOOVEN III, F. - Beefcake. The muscle magazines of America 1950-1970.
R6054: VALERIUS, ADRIANUS. - Oud-Nederlandsche Liederen uit den Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626).
R6977: VALERIUS, ADRIAEN. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
Y0929: VALERIUS, ADRIAEN. - Nederlandtsche Gedenck-Clanck.
L7918: VALERY, PAUL. - Hommage des ecrivains etrangers a Paul Valery.
L3413: VALETON, J.M.J. - De Romeinsche Historiographie in haar verband met Het Romeinsche Karakter. Redevoering.
M3899: VALI, ANNA. - De sensitieven.
R7609: VALK, M.H.A. VAN DER. - Hoe zijn de helden gevallen. Met teekeningen van Ton van Tast.
R5959: VALK, M.H.A. VAN DER. - Pro of Conta de Doodstraf. Voorwoord L.J. Schippers.
T1996: VALK LZ., M. - De waarheid in zake de drie broeders Hogerhuis, onschuldig veroordeeld tot 12, 11 en 6 jaren gevangenisstraf.
L3397: VALK, W. - Dr. Eduard Benes. Tijdgenoot der toekomst.
T6950: VALKEMA, D. - Een moderene vredesbeweging.
L4058: VALKENBURG, C.T. VAN. - J. Huizinga zijn leven en zijn persoonlijkheid.
R8195: VALKENBURG PLANTENGA, BEPPY VAN. - Uit Brusselsche uren.
L4410: VALKENIER, FRANK. - Taferelen van de menswording onzes Heren. Een cyclus kerstverzen.
B1867: VALKENIER, FRANK. - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
K9527: VALKENIER, FRANK. - Laus Brabanciae. Verzen.
Y0069: VALKENIER, FRANK. - De Tuimelaar van Onze Lieve Vrouw.
R6040: VALKENIER, FRANK. - Balladen van Brabant.
L4506: VALKENIER, FRANK. - Blazoen.
K7566: VALKHOFF, MARIUS. - Geschiedenis en actualiteit der Frans-Nederlandse taalgrens.
T9810: VALKHOFF, J. - De Staatstheorie van het Nieuwe Rusland.
K9730: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
K9540: VALKHOFF, MARIUS. - De expansie van het Nederlands.
H5955: VALKHOFF, R.J. - Sonnetten met een staart 1940-1945.
L0086: VALKHOFF, MARIUS. - Argot en Bargoens.
T3238: VALKHOFF, REIN. - De Bokkenrijders van Terblijt. Geillustreerd door Jan Lutz.
R1625: VALKHOFF, PIET. - Justus van Effen en de Franse Letterkunde.
W3400: VALKHOFF, MARIUS. - Roemeensche volksballaden. Ingeleid en vertaald door... [Op omslag Roemeensche Roversballaden].
T3612: VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen. Fascistische en Sowjetstaat.Overeenkomst en verschil.
R6495: VALKHOFF, P. - Over Frankrijk's Letterkunde.
R4098: VALKHOFF, MAURIUS. - De expansie van het Nederlands.
A0341: VALKHOFF, J. EN HENR. ROLAND HOLST. - Geweld en geweldloosheid in den strijd voor socialisme.
P1176: VALLEIDA, GUUS. GUUS VLEUGEL. - Fluitles.
T8660: VALSTAR, ALFRED. - Sporen uit het achterland. Gedichten.
Y0346: VALVEKENS, P. EMIEL. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje: Maart 1576-1585.
R1780: VANACKER, V.F. EN A. SASSEN. - De syntaxis in de dialectstudie.
Y6241: VANCREVEL, LAURENS (ED.). - Nieuwe anthologie van de Nederlandse surrealistische poëzie.
Y6240: VANCREVEL, LAURENS. - De magnetische kracht van 1713. Over surrealisme, dichters en schilders.
H3351: VANDAMME, JAN. - Charles Peguy.
R1718: VANDAMME, JAN. - Alain Fournier.
B5562: VANDEKERCKHOVE, HANS. - Hans Vandekerckhove. Tentoonstellingscatalogus.
P1891: VANDELOO, JOS. - De muur.
B2928: VANDELOO, JOS. - Woorden met doofstommen.
L9962: VANDELOO, JOS. - De Vijand.
R5838: VANDELOO, JOS. - De week van de kapteins. Televisiespel/eenakter.
L9789: VANDELOO, JOS. - Les Hollandais sont la. Verhalen.
L9771: VANDELOO, JOS. - De muur.
Y8928: VANDELOO, JOS. - De glimlach van een vlinder.
T5151: VANDELOO, JOS. - De weg naar de Ardennen. Roman.
H9348: VANDENBERG, PHILIPP. - Caesar & Cleopatra.
K9078: VANDENBERGH, JOHN. - Kleine biografie van Henry Miller.
P2160: VANDENBERGHE, PHILIP. - Het water zal theater.
L2811: VANDENBERGHE, B.H. - Chrysostomus. De grote redenaar. Cultuurbeeld van het Oude Antiochie.
L9972: VANDENBERGHE, PHILIP. - Hotel Quidousse.
B3901: VANDER LOO, FIRMIJN. - Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams.
M6359: VANDERHAEGHE, GUY. - Het volmaakte einde van een volmaakte dag. Vertaling E. Ris.
M6357: VANDERHAEGHE, GUY. - Tegen de morgen in slaap gevallen. Vertaling E. Ris.
T4758: VANDERHEIJDEN, JAN F. - De Crisis en de Openbare Bibliotheek in de Vereenigde Staten.
K9475: VANDERHEYDEN, JAN F. - F. de la Fontaine en zijn verhandeling over de redevoering.
B6647: VANDERHEYDEN, F. - Adriaen Verwer. Verwer in de geschiedschrijving en over de geschiedenis van het Nederlands. Verwer en Zuid-Nederland.
B0044: VANDERHEYDEN, JAN F. - Hervorming en Neo-filologie.
T3063: VANDERKINDERE, LEO. - De eeuw der Artevelden. Studien over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vertaald door Richard Delbecq.
H7676: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Ernest Hemingway.
K5013: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Stefan Andres.
R1754: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
H9780: VANDERSCHAEGHE, PAUL. - Heinrich Boll.
T3573: VANDERVEKEN, G. VAN. - Education Morale et Jeunesses Socialistes.
T8070: VANDERVELDE, EMIEL. - Na-oorlogsch Socialisme. Voorontwerp tot herziening van ons programma.
K8982: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's pleitrede voor God. Inleiding op de 'Bespiegelingen'.
R1455: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
R1379: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
K8791: VANDERVELDEN, JOS. - Marginalia. Verborgen stemmen uit het politieke en religieuze leven der 17e eeuw.
K7208: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Aurora. Een bijdrage tot de kennis van Vondel's sociale betekenis.
R5005: VANDERVELDEN, J. - Staat en rechts bij Vondel.
L4390: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's schoonheid. Kort vertoog over Vondel's transcendentale aesthetica.
K9901: [VONDEL] VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
T6534: VANDEVELDE, ARTHUR W. (RED.). - Proces Verbaal. 2e jaargang nrs. 2 en 3.
T6535: VANDEVELDE, ARTHUR W. (RED.). - Proces Verbaal. 3e jaargang nrs. 2 en 3.
B2462: VANDEWIELE, APR. L.J. - Geschiedenis van de Farmacie in Belgie met een inleiding tot de algemene geschiedenis van de Farmacie.
T3518: VANDEWOUDE, G .VAN. - Vlaanderen's tragedie in den Westhoek. (naar nota's van Is. Floriszoone).
M2114: VANEJEVA, LARISA. - De kubus uit. Vertaling Arie van der Ent.
T0914: VANEL, C. - Boeven die ik gekend heb... en hun bewakers.
M3898: VANHESTE, BERT. - Weg van Brugge. Verkenningen van de onvoltooid verleden toekomende tijd.
L9664: VANHOLE, KAMIEL. - De beet van de schildpad.
H9569: VANK. - Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
T1675: VANLANDSCHOOT, ROMAIN. - Joris Lannoo. Drukker en Uitgever voor Vlaanderen 1891-1971.
Y2340: VANRIET, JAN. - Moederland. Gedichten.
W6495: VANVUGT, EWALD. - Rodeo of zuster Bertram.
L6995: VANVUGT, EWALD. - Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
P2250: VANVUGT, EWALD. - Een bizonder vreemde dief.
K6016: VANVUGT, EWALD. - Darwin & gezellen: kanttekeningen bij een leven.
Y4846: VANVUGT, EWALD. - Het dubbele gezicht van de koloniaal. Nederlands-Indië herontdekt.
W6389: VANVUGT, EWALD. - Top jongen & man. ...vechten voor liefde of dood...
Y4885: VANVUGT, EWALD. - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesie.
Y4956: VANVUGT, EWALD. - Natilaan.Een voettocht in Java's Duizen Bergen.
Y0605: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - J.-K. Huysmans et la Belgique.
B4955: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - Histoire d'un livre Un Male, de Camille Lemonnier.
T3491: VANWELKENHUYZEN, G. / P. DELSEMME / R. MORTIER / J. DETEMMERMAN. - Regards sur les lettres francaises de Belgique. Etudes dediees a la memoire de Gustave Vanwelkenhuyzen.
Y3532: VANWELKENHUYZEN, GUSTAVE. - Vocations Litteraires: Camille Lemonnier, Georges Eekhoud, Emile Verhaeren, Georgse Rodenbach, Maurice Maeterlinck.
Y3089: VARANGOT, VICTOR. - Virginia.
R5573: VAREKAMP, T. - Universitaire waardigheid in het geding. De hoogleraarsbenoeming van Dr. G.J. Kruijer door de Amsterdamse gemeenteraad.
T7730: VARGA, EUGEN. - De ekonomies-politieke problemen der proletariese diktatuur. Verkorte vertaling door G. Buriks-v.L.v.d.H.
K1397: VARGAS LLOSA, MARIO. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaling Michiel Tjebbes.
Y4359: VARGAS LLOSA, MARIO. - De stad en de honden. Roman.
M9065: VARGAS LLOSA, MARIO. - The culture of freedom / De cultuur van de vrijheid. A lecture delivered in Amsterdam on 29 november 1985 to mark the nineteenth anniversary of Meulenhoff.
T8600: VARGAS LLOSA, MARIO. - De jonge honden van Miraflores. Verhalen. Vertaald door Michiel Tjebbes.
R2709: VARGAS LLOSA, MARIO. - De cultuur van de vrijheid. Lezing, gehouden op 29 november 1985 te Amsterdam, t.g.v. het negentigjarig jubileum van Meulenhoff & Co.
Y2427: VARILLE, MATHIEU. - L'Histoire de Riquilda et de l'ermite Juan Garin. Illustree par Hermann Paul avec quatorze bois originaux.
Y3747: VARLIN, EUGENE. - La Vie Ouvriere. Revue Syndicaliste Bimensuelle. 5e Annee no 87. 5 Mai 1913.
T2859: VAS DIAS, M.J.TH. - Over de plannen tot reorganisatie der sociale verzekering.
Y0751: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
Y5890: VASALIS, M. - De oude kustlijn. Nagelaten gedichten.
T9877: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
Y1650: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
R6513: VASALIS, M. - De vogel Phoenix. Gedichten.
M9943: VASSALLUCCI, MICHEL. - Ik ben een leugen die altijd de waarheid spreekt. Een hommage aan Michel Vassallucci.
L0804: VAT, DAAN VAN DER. - Britten beesten en buitenlanders of hoe in Engeland aan het leven wordt geleden.
B6532: VAT, DAAN VAN DER. - De Londense Wandelaar.
H0123: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA . - Quinto Centenario della Biblioteca Apostolica Vaticana 1475-1975. Catalogo della Mostra.
R2752: VAYENAS, NASOS. - Biografie en andere gedichten. Vertaling Marko Fondse en Hero Hokwerda.
B8989: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. / W.G. VAN DER TAK. - Spinoza and Simon Joosten de Vries / Jarich Jellesz origins, Jellesz life and business.
T8035: VAZ DIAS, HERM. - Door de bioscoop gered. Levensschets.
T1375: [SPINOZA] VAZ DIAS, A.M. & W.G. VAN DER TAK. - Spinoza Merchant & Autodidact. Charters and other authentic documents relating to the philosopher's youth and his relations.
R3298: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Filips II. Heerser van een wereldrijk.
R7272: VEATCH, HENRY B. - Aristoteles beschouwd als tijdgenoot. Vertaling van W.A. Verloren van Themaat.
L7288: VEAUCE, EUGENE. - L'Affaire du masque de Napoleon. Avec une preface de Paul Fleuriot de Langle.
MK0034: VECHT, N.J. VAN DE. - Onze letterteekens en hun samenstelling.
Y3949: NEDERLAND VECHT. - Nederland Vecht, te Land, ter Zee en in de Lucht. Speciale uitgave 1e jaargang no 7, juli 1945.
Y0221: VEDER, W.R. - Levensbericht van Mr. Nicolaas de Roever.
B8464: VEDER, W.R. - November 1863. Dichterlijke uitboezeming.
B4645: VEDER, AART. - Gedachtenis rede aan Mr. A. Siewertsz van Reesema. Uitgesproken ter opening der winter-vergaderingen van de afdeeling Rotterdam der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen den 14 november 1848.
B9663: VEEGENS, J.D. - De Fransche omwenteling.
L4581: VEEGENS, D. - Historische studien. Twee delen.
Y8927: VEEKEN BAKKER, JOH. EN HERMIEN IJZERMAN. - De Zak van Sinterklaas. Een bundel Sinterklaasliedjes. Liedjes en prentjes.
M3896: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het wilde feest.
K2870: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Maurice Roelants.
W5034: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het vroege werk.
R5213: VEEN, S.D. VAN. - Historische studien en schetsen.
M0717: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Jacht in de diepte.
T7367: VEEN, J.H.S.M. - Trams in en om Zwolle.
Y2960: VEEN, HERMAN VAN / TADAHIRO UESUGI. - De stem van Sint ter Klaas.
T0658: VEEN, PIET VAN. - Soldaat.
R9530: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van Jêsoes-Christos. Eerste deeltje. "Maran Atha!" - "Onze Heer komt!".
Y0466: VEEN, JOS VAN. - Het modernisme in de R.K. Kerk.
L8350: VEEN, HANS VAN DER & JOS VAN WATERSCHOOT. - De Brinkman. Ondankbare arbeid voor nu en later.
K6262: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Make believe. Translated from the Dutch by Roy Edwards.
W4339: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Wij hebben vleugels
W4340: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Zuster ter zee.
L0311: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Geld speelt de groote rol.
P0274: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Blijf niet zitten waar je zit.
W4623: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Alibi voor het onvolkomen hart.
T9088: VEEN, A.H.L. VAN. - Gedenkboekje t.g.v. het 50 jarig bestaan Amsterdamsche Vereeniging De Philatelist. 1927-1977.
L7060: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Wij hebben vleugels
L8302: VEEN, JOH. VAN. - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche Kust.
B3219: VEEN, FULCO VAN DER. - Voortplantingsgeneeskunde tussen evaluatie en hybridisatie.
Y2649: VEEN, C.F. VAN. - Centsprenten. Catchpennyprints. Nederlandse Volks- en kinderprenten. Dutch Popular- and Childrenprints.
H0942: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Vriendelijke vreemdeling.
T3552: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van Jesoes-Christos. Eerste deeltje: Maran Atha! - Onze Heer komt!. Tweede deeltje: Ho Logos Sarks egenet - Het woord is Vleesch geworden. Derde (laatste) deeltje: Ecce Homo - Ziedaar, de Mensch.
T3553: VEEN, JOS VAN. - De geschiedenis van de hel.
Y6195: VEEN, HENK VAN DER. - Watertorens in Nederland.
H2774: VEEN, BART VAN. - Lezen is leven. De geschiedenis van vijfenzeventig jaar uitgeverij Becht.
Y1856: VEEN, L.J. - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam 1887 - 1 maart 1947.
B1420: VEEN, J.S. VAN. - Levensbericht van P.N. van Doorninck.
K3869: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De boze vrienden.
H0943: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Een idealist.
M9985: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De man met de zilveren hoed. Ingeleid door G.W. Huygens.
Y1391: VEEN, JOS VAN. - Ze hadden het allemaal van Onze Lieve-Heer.
H0940: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Doen alsof.
B0916: VEEN, ADRIAAN VAN DER & ADRIAAN MORRIEN. - A. van der Veen: Fragment uit Het wilde feest. A. Morrien: Landelijke liefde. Loefde en vriendschap. Engelen. Slapeloosheid.
R4645: VEEN, HARM R.S. VAN DER. - Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama.
R5859: VEEN, JOS VAN. - Waarom wij, priesters, uit de Roomsche Kerk treden.
W4575: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Een idealist.
T6171: VEEN, JOS VAN. - God. Voordracht gehouden in het Toussaint-Huis te Den Haag op zondag den 13den December 1908.
W4355: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - De man met de zilveren hoed.
R8990: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Geld speelt de groote rol.
W9076: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het grijze paard van Aran.
T6687: VEEN, JOS VAN. - Open brief aan Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck.
T3105: VEEN, E. - Schadevergoeding door annexatie (aankoop).
L7896: VEEN, ADRIAAN VAN DER. - Het wilde feest.
L8982: VEEN, H.R.S. VAN DER. - Dostojewskij's 'Vernederden en Gekrenkten'.
T4846: VEEN, PIET VAN. - Arthur.
L7943: VEEN, MARTIN VAN. - Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog.
L4925: VEEN, EBERTUS VAN. - Interpolaties in Aeschylus' zeven tegen Thebe.
Y6198: VEEN, ANNEKE VAN. - Foto's voor de Stad 72-91. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991.
T9916: VEENENDAAL, J.H. EN J. KOK. - Bijvoegsel tot het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
L8385: VEENENDAAL, E.J. - Zes jaren van de tachtig of Alva en de Geuzen. Herinneringen voor Neerlands Volk.
Y1132: VEENENDAAL, J.H. EN J. KOK. - Antwoorden op het Tweede stukje van het praktisch cijferboek voor de Nederlandsche Jeugd.
B6036: VEENENDAAL, JAC. VAN. - In Tijden van Oorlog.
Y2495: VEENHOF, C. EN A. ZIJLSTRA. - Kracht en doel der Politiek. Antwoord der vijftien op den door den leider der A.R. Partij, J. Schouten, tot zijn Geestverwanten gerichten oproep.
R9718: VEENHOF, K.R. - Spijkerschriftarchieven.
K1379: VEENLAND-HEINEMAN, K.M. / A. VELS HEIJN. - Het nieuwe Rijks Museum ontwerpen en bouwen 1863 - 1885.
Y0885: VEENMAN, RENE. - De klassieke traditie in de Lage Landen.
L4988: VEENSTRA, HEERE DOUWE. - Les formes nominales du verbe dans la prose du treizieme siecle.
K6225: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
Y2535: VEENSTRA, R. - Opgaven voor de lei. Klassikale Denk-, Schrijf- en Taalfoefeningen voor de Volksschool. (met eene woordenlijst volgens de nieuwe spelling).
B5859: VEENSTRA, J.H.W. - D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist.
L4433: VEER, H. DE. - Trou-Ringh voor 't Jonge Holland.
T6018: VEER, J.H. DE. - Oranje, de Zee.
T0700: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Zesde Bundel. 56e jaar 1907.
T0701: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Derde Bundel. 53e jaar 1904.
T0702: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Vierde Bundel. 54e jaar 1905.
T0706: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e jaar 1903.
K6247: VEER, H. DE. - Trou-ringh voor 't jonge Holland.
L0987: VEER, PAUL VAN 'T. - De strijdlustige amateur.
B3229: VEER, W. DE EN J.F.M. STERCK. (RED.). - Het Jaarboekje van Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Nieuwe Reeks. Tweede Bundel. 52e Jaar 1903.
L6009: VEER S.J., W. DE. - Uit mijn lente. Gedichten.
Y4750: VEER, PAUL VAN 'T. - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw.
Y7276: [MULTATULI] VEER, PAUL VAN 'T. - Het leven van Multatuli.
Y3710: VEER, BERT VAN DER. - Uitgevertje spelen.
L5562: VEER, H. DE. - Hoe oom op zijn neus keek. Blijspel in 3 bedrijven.
B1638: VEERDEGHEM, FR. VAN. - Het Gemoraliseerd Kaatsspel.
R7590: VEERDEGHEM, F. VAN. - Houwaert en Parma. Onuitgegeven gedichten uit de zestiende eeuw.
T6022: VEERE, B. VAN. EN W. ZUIDEMA. - Wilhelmina Cantate voor Jongens en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding.
Y2180: VEERE, B. VAN. & W. ZUIDEMA. - Wilhelmina Cantate voor Jongens- en Meisjes Stemmen met Klavierbegeleiding. Woorden en Muziek.
K3621: VEERING, J. - De Nederlandse Letterkunde.
H8315: VEERMAN, C.P. - Denkend aan Holland. Een visie op de agrarische ontwikkeling.
T8917: VEERMAN, NEL. - Nacht en dag.
T8884: VEERMAN, NEL. - De Cyclame.
T8829: VEERMAN, NEL. - Er schijnt een ster.
T8750: VEERMAN, NEL. - Horen en zien.
Y6274: VEGA, LOPE DE. - Soneto de repente. Vertaald uit het Spaans door E.J. Haslinghuis.
R8661: VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries. Biografie.
M0686: VEGT, JAN VAN DER. - Het ingeklonken lied. De poëzie van Ida Gerhardt.
H4454: VEGT, JAN VAN DER. - Hendrik de Vries ( 1896-1989). Een biografische schets.
H2984: VEGT, JAN VAN DER. - De brekende spiegel. Ontwikkeling, samenhang, achtergronden bij A. Roland Holst.
H0636: VEGT, JAN VAN DER. - Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries.
Y2335: VEGT, HAN VAN DER. - Navigatiesystemen. Zes gedichten voorbij de menselijkheid.
Y1189: VEGT, H.J. VAN DER. - Leerboekje voor kinderen, die naar de leerwijze van den heer Prinsen onderwezen worden. Overeenkomstig de vierde en vijfde leestafel. Tweede stukje.
R7700: VEITH, L.F.X. - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk. Uit het Latijn vertaald.
B7743: VEKEMAN, H. - Torec, een middeleeuws kunstwerk.
L9323: [VONDEL] VEKEMAN, HERMAN EN HERBERT VAN UFFELEN. (ED.). - Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag. / Eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag.
Y2270: VEKEMAN, CHRISTOPHE. - Dit is geen slaapkamer meer nu. Gedichten.
H0088: VELD, RENEE IN 'T. - Uit liefde voor de Fuhrer. Vrouwen van het Derde Rijk.
R3644: VELDE, MARCEL VAN DE. - Heimelijkheden uit het Brugse Vrije. Verborgen sproken en volkse verbeeldingen.
R6846: VELDE, MARCEL VAN DE. - Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging 1914-1918.
L7086: [VONDEL] VELDE, EDG. VAN DE. - Vondel en de plastische kunsten.
L4539: VELDE, MARCEL VAN DE. - Eerstelingetjes. Gedichten uit den Oorlogstijd 1914 - 1981.
T9809: VELDE, JACOBA VAN. - De grote zaal. [met een lofrede door Rosita Steenbeek en een uitleiding: De eenzaamste mens door Onno Blom].
L2826: VELDE, ANTON VAN DE. - Het eeuwig masker.
R8878: VELDE, J.H. VAN DE. - De ontwikkeling van het toezicht op maten en gewichten in Friesland.
L2803: VELDE, ANTON VAN DE. - Het eeuwig masker.
R1540: VELDE, ANTON VAN DE. - De Rechtvaerdige Trou. Evocatie van Vondel's leven.
T1709: VELDE, HENRY VAN DE. - AMO.
R6756: VELDE, HENRY VAN DE. - De poetische vorming van Max Elskamp.
R3151: VELDE, PAUL VAN DER. (SAMENG.) - Een potje met Veth. Paarlen van en over P.J.
R1779: VELDE, R.G. VAN DE. - De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status quaestionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch.
T8651: VELDE, JACOBA VAN. - De grote zaal.
Y8274: VELDEKE, HENRIC VAN. - 25 minneliederen. Ingeleid en toegelicht door Jef Notermans.
T9266: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 15e jaargang 1940. nrs: 84 - 85. 16e jaargang 1941: 90 t/m 95. 17e jaargang 1942. nrs: 97 t/m 101. 18e jaargang 1943. nrs: 102. 25e jaargang 1951. nrs: 139-140-141. 26e jaargang 1951 nrs: 142 t/m 147. 27e jaargang 1952. nrs: 148 t/m 153. 28e jaargang 1953. nrs: 154 t/m 156.
T3529: VELDEKE. - Veldeke orgaan van V.E.L.D.E.K.E. vereeniging tot instandhouding en bevordering der Limburgsche Dialecten. 11e jaargang t/m 14e jaargang. nr. 60 t/m 83. 1936-1940.
T9913: VELDEN JZ., C. VAN DER. - De wegwijzer. Leesboekje voor scholen en huisgezinnen. Tweede stukje.
L2761: VELDEN, DORA VAN (ED.). - Journaal van W.H.J. van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
K7088: VELDEN, BEN VAN DER. - Verblijf te Rome.
B2751: VELDEN, D. VAN. - De geschiedenis van het huis Prinsessegracht 30 en omgeving.
T0303: VELDEN, BEN VAN DER. - Celeste. Het meisje van Proust.
H5177: VELDHEIM, J. (ED.). - Jesus' Minne. Een bloemlezing van geestelijke poëzie uit de middeleeuwen.
Y8628: VELDHEIM, J. (ED.). - Psalmen. Nagedicht door Nederlandsche Dichters. Een bloemlezing.
L8646: VELDHOEN, A.J. - Twee en veertig etsen gevolgd door een nawoord van J. van Wessem.
L7681: VELDHUIS, LOUISE. - De eerste Nederlandsche tekstfamilie der Navolging van Christus. (De Alpha-Groep).
H8807: VELDHUIZEN, A. VAN. - De vogelen des hemels. Met penteekeningen van H. Sikkema.
K8469: VELDHUIZEN, G. VAN EN WILLEM VAN IEPENDAAL. - De trap.
B8765: VELDKAMP, J. - Moderne Engelsche Literatuur.
R4715: VELDMAN, H.S. - Catalogus van den Topographischen Atlas van Delft en Delftland.
B2104: VELDSTER, RONER. - Dagnacht.
M0660: H.A.J. GELDERBLOM / M.B. SMITS-VELDT. - Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme. Aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. Onder redactie van H. Duits e.a.
L9058: VELLEKOOP, K & H. WAGENAAR-NOLTHENIUS. - Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit 'Een Schoon Liedekens-Boeck' van 1544. Deel I: Liederen. Deel II: Commentaar. Twee delen.
H9421: VELMANS-VAN HESSEN, EDITH / SIJBOLT NOORDA. - 1945: Niet terugkijken... / Over stimulerende middelen en ongewenste bijwerkingen.
R0598: VELS HEIJN, ANNEMARIE. - Etsen van Rembrandt.
R6532: VELTHOVEN, H. VAN. - Noord-Brabant in de samenwerking Nederland-Belgie.
K4493: VELTHUYSEN, TON. - Tirade 1957-1985.
R1607: VELTMAN, MARTIN. - Hollandse quintijnen.
W3317: VELTMAN, MARTIN. - Spiegelgevecht.
B1210: VELTMAN, MARTIN. - Destinaties.
B1212: VELTMAN, MARTIN. - Vijfenzestig gedichten. Een keuze. Samenstelling en verantwoording L.R. Pol.
W7978: VELTMAN, MARTIN. - Negentien Villanellen.
L0493: VELTMAN, JAN. - De Vlaamsche scharenslijper.
K1675: VELTMAN, MARTIN. - De Veltman-verzameling. Bezorgd en verantwoord door L.R. Pol.
L7605: VELTMAN, JAN. - Het lange gelukkige leven van Date Dalwoud.
Y5887: VELTMAN, MARTIN. - De zaken & de dood.
B5236: VEN, J. VAN DE. - Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen in den Heliand.
L2804: VEN, D.J. VAN DER. - In de bloeiende hof onzer volkscultuur.
B5048: VEN, D.J. VAN DER. - Van Driekoningen-Avond en Keuninkje spelen.
T9066: VEN, D.J. VAN DE. - Neerlands Volksleven.
T5947: VEN, J.M. VAN DER. - De Weelde. Eene sociologische studie.
H6664: VEN, D.J. VAN DER. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
R5902: VEN, D.J. VAN DER. - Dank voor stank bij dominee. Typische gebruiken uit den Achterhoek.
L7621: VEN, D.J. VAN. - Het Carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken.
R7959: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2: De harde kern.
Y8534: VENEMA, ADRIAAN. - Fietsen voor de Volkskrant. Enkele gedichten door Adriaan Venema met de hand gewreven uit Decadry brevet no. 716969 et correspondandts.
K8623: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
B5601: VENEMA, ADRIAAN. - De laatste uren.
R5302: VENEMA, ADRIAAN. - Kunsthandel in Nederland 1940-1945.
K5874: VENEMA, ADRIAAN. - Liever waarheid dan sensatie. Een woord achteraf aan Martien J.G. de Jong.
K1846: VENEMA, ADRIAAN. - Aristo revisited.
R7946: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A: De kleine collaboratie.
M0860: VENEMA, ADRIAAN. - Het dilemma. Gevolgd door een interview met Ischa Meijer.
M3374: VENEMA, ADRIAAN. - Verleden tijd, memoires.
T7208: VENEMA, ADRIAAN. - Mussert.
Y5491: VENEMA, ADRIAAN. - Krantenknipsels van/over Adriaan Venema.
B0235: VENEMA, ADRIAAN. - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1: Het systeem.
T1552: VENEMANS, B.A. - De Marnix-pers. Een korte geschiedenis en een bibliografie.
L3754: VENERIS CAP. O.F.M., FRATER. - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd.
T9948: EDIZIONI LA BIENNALE DI VENEZIA. - Le Arti a Vienna dall a Secessione alla Caduta dell' Impero asbugico.
Y2592: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 8. eerste jaargang 7 Februari 1932.
T2286: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 6, eerste jaargang 5 Dec 1931.
T2287: HET VENSTER. - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 7, eerste jaargang 16 Jan. 1932.
B7668: VENSTERMANS, J. - August Vermeylen.
R7179: VENTURA, JULIA. - Fotografisch werk.
M3366: VER HUELL, ALEXANDER. - De werken van Alexander Ver Huell. Zoo zijn er! Jeugd.
T5860: VERAART, J.A. - Beginselen der Economische Bedrijfsorganisatie.
T2278: VERAART, AUG. W. - Meer zonneschijn in het nevelig noorden, meer regen in de tropen.
T2017: VERAART, J.A. - Holland. Preface by G.N. Clark.
T5233: VERAART, JOANNES ANTONIUS. - Arbeidsloon.
B2707: VERACHTERT, FRANS. - Karel Van den Oever (1879-1926).
B8736: VERACHTERT, FRANS. - Karel van den Oever.
Y0683: VERAX. [= VAN F. GUNST]. - De ontbinding. Een staatsgreep.
K2869: VERBEECK, RENE. - Pieter G. Buckinx.
B8310: VERBEECK, RENE. - De dichter H. Marsman.
T2208: VERBEECK, RENE. - De dwaze bruid.
K4148: VERBEEK, GERARD. - Marnix Gijsen.
K9479: VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Sigmund Freud.
R3831: [SPINOZA] VERBEEK, THEO. - "De wil van God". Over een centraal thema in Spinoza's filosofie. Voordracht gehouden te Rijsburg op 16 mei 1998.
T0847: VERBEKE, LUC. - Vlaanderen in Frankrijk. Taalstrijd en Vlaamse Beweging in Frans- of Zuid-Vlaanderen. Inleiding en slotbeschouwing Andre Demedts.
K6931: VERBERNE, L.G.J. - In den spiegel van het verleden. Historische opstellen.
R6898: VERBERNE, L.G.J. - Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839).
R6908: VERBERNE, L.G.J. - Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850. Twee delen.
T2504: VERBIEST, J.V.L.M. - De Tijd op drift. Een uiteenzetting naar aanleiding van het aftreden van Mr. A.F.M. Hendrix, Mgr. Dr. G.C. van Noort, Mr. C.M.J.F. Goseling, Mr. Aug. E.M. Povel, Mr. C.P.M. Romme, commissarissen der N.V. Drukkerij de Tijd.
T2503: VERBIEST, J.V.L.M. - Het schandaal aan De Tijd.
T2506: VERBIEST, J.V.L.M. - Tantiemisten. In fraudem legis.
T2508: VERBIEST, J.V.L.M. - Nazi-regeering en Spaarnestad.
T2505: VERBIEST, J.V.L.M. - Jan Willem Lucas aan de Geestelijkheid van Nederland.
T2502: VERBIEST, J.V.L.M. - Tusschen Haarlem en Berlijn...
Y5487: VERBOGT, THOMAS. - Krantenknipsels van/over Thomas Verbogt.
L3366: VERBOGT, THOMAS. - Gebroken glimlach. Verhalen.
Y5702: ANTI DAGBLAD ZEGEL VERBOND. - 1: Statuten der Ver. Het anti dagbladzegel verbond 1867. 2: Het zegelrecht der dagbladen in Nederland door Maurits H. van Lee. 3: 5 blaadjes gerigt aan Minister van Finantien. 4: Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. 5: Vier prenten het dagbladzegel. 6: Aan de redactien der Dag- en Weekbladen in Nederland. Namens het tijdelijk hoofdbestuur D. van Weel en E. van Raalte.
Y1585: VERBOOM, BERNARD EN JO MULDER. - Neerlands Vreugde. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden en Z.H. Prins Bernard van Lippe Biesterfeld. Muziek en Tekst.
Y6051: VERBORG, O. - Het historisch materialisme.
R8530: VERBRAAK, H.C. - Pastoor H.C. Verbraak. Bij gelegenheid van zijn Vijf en Twintigjarig verblijf als Aalmoezenier bij de Troepenmacht te Atjeh 1874-1899.
Y9211: VERBRUGGEN, J. - apan. Het land van den Lotus. Een reisverhaal met 72 afbeeldingen.
K4971: VERCAMMEN, L. - Vijftig jaar Pallieter. Een historische terugblik.
K4994: VERCAMMEN, JAN (ED.). - Van twintig dichters.
B8854: VERCAMMEN, LOUIS. (ED.). - Bruegel tussen de regels. Jaarboek 1984 van het Felix Timmermans-Genootschap.
T2762: VERCAMMEN, FRANCISCUS ANTONIUS. - Thijm en Vlaanderen.
R1789: VERCAMMEN, FRANCISCUS ANTONIUS. - Thijm en Vlaanderen.
T6747: VERCORS. - La marche a l' étoile.
W8191: VERCORS. - De wapens der duisternis. Vertaald door Jo Boer.
T2263: VERCORS. - De stilte der zee.
C0086: VERCORS. - De droom. Vertaling Clara Eggink.
T0519: VERCOULLIE - De taal der Vlamingen.
L7627: VERCOULLIE, J. - Album opgedragen aan Prof. Dr. J. Vercoullie 1857 - 1927. Door ambtgenoten, oud-leerlingen en vereerders, t.g.v. zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emiraat.
R5278: VERDAASDONK, H. - De Vvuchtigheid van iteratuur: Het verwerven van boeken als vorm van cultureel gedrag.
H4760: VERDAASDONK, H. - Literatuurbeschouwing en argumentatie.
Y7774: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel VIII.
Y7773: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 4e reeks deel III.
K7563: VERDAM, J. - Levensbericht van Eelco Verwijs.
L8338: VERDAM, J. - Over wetenschap en wetenschappelijke methode.
L1024: VERDAM, J. - Een en ander over en uit het Middelnederlandsch Woordenboek.
T9636: VERDAM, J. (ED.). - Theophilus, Middelnerlandsch gedicht der XIVde eeuw. Op nieuw uitgegeven.
B5785: VERDAM, J. - Sporen van volksgeloof in onze Taal en Letterkunde.
L5896: VERDAM, J. - Die Rose. Een wedergevonden fragment der tweede bewerking, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Y7775: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor onze kennis der Middeleeuwsche Taal en Letterkunde. 3e reeks deel XII.
A0085: VERDAM, J. - Ferguut. Van Dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven.
R4034: VERDAM, J. - Afscheidsgroet aan zijne leerlingen, den 17den Juni 1915 uitgesproken.
L2742: VERDAM, J. - Een museum van taaloudheden.
Y7776: VERDAM, J. - Nieuwe aanwinsten voor de kennis van onze Middelnederlandsche Taal en in het bijzonder voor de critiek van Maerlant. 3de reeks deel VI.
B4393: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
B1279: VERDENIUS, W.J. - Beknopte Bibliographie voor de Studie der Griekse Taal- en Letterkunde.
H4174: VERDENIUS, A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen.
K9336: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen.
K6784: VERDENIUS, A.A. - Bredero's dialectkunst als Hollandse reactie tegen Zuidnederlandse taalhegemonie.
Y8429: VERDENIUS, A. E.A. - De beweging van Tachtig. Redevoeringen gehouden ter gelegenheid van de ere-promotie van Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel op 27 Mei 1935 in de aula der Universiteit van Amsterdam. Ingeleid door J.H. Scholte.
L7601: VERDONCK, JORIS. - Maurice Felbier.
R9257: VERDOODT, FRAN-JOS. - Boon bibliografie. Het afzonderlijk verschenen werk en zijn wordingsgeschiedenis. [Louis Paul Boon].
B9976: [DOMELA NIEUWENHUIS] VERECQUE, CH. - Spiegel der Sociaal-Demokratie. Drie jaren deelneming aan een bourgeois-regeering. Met inleiding, slotbeschouwing en naschrift door F. Domela Nieuwenhuis.
Y8219: INT. ANTI-MILITARISTISCHE VEREEN. - Int. Anti-Militaristische Vereen. Aan de Lotelingen.Een woordje tot u, jongelingen....... Groote Openbare Vergadering op Maandag 22 October 1906. Sprekers: N.J.C. Schermerhorn en H. Croiset. Onderwerp: Ons protest tegen de bloedwet.
Y7919: EXLIBRISKRING DER W.B. VEREENIGING. - Over het exlibris. Jaarboekje no. 5 (1950); no. 10 (1955).
R7075: VERELST, STAN. - Louis Zimmer en zijn werken.
L4528: VEREMANS, RENAAT. - Herinneringen aan Felix Timmermans.
T4431: VERGA, GIOVANNI. - De Leeglopers. I Malavoglia. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
T4432: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo. Vertaald door Yond Boeke en Patty Krone.
R8006: VERGA, GIOV. - Realistische schetsen. Eene proeve van vertaling.
L3182: VERGEER, CHARLES. - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers.
L5328: VERGEER, CHARLES. - Arthur van Schendel en zijn vrienden.
Y3171: VERGILIUS MARO, PUBLIUS. - Aeneis. Heldendicht over Aeneas. Vertaling inhexameters Henk Schoonhoven.
Y3170: VERGILIUS. - Aeneis. Vertaald door Piet Schrijvers.
Y5895: VERGILIUS. - Het verhaal van Aeneas. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane-Scheltema.
Y7849: VERGNES, GEORGES. - La vie passionnée de Guillaume Apollinaire.
B8275: VERHAAK, G.T.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster 'Mariengraff' te Grave. Deel I: Inleiding.
W3060: VERHAAR, THEO. - Stof bedekt niet.
T1808: VERHAAREN, J. - Kindsoldaat.
Y4562: VERHAAREN, J. - Zon uit Oekraïne. Weerklank van de vooruitzichten voor Nederland in 2007.
B5207: VERHAEREN, EMILE. - Les Heures d'Apres-Midi.
T9349: VERHAEREN, EM. - Petites Légendes.
B4302: VERHAEREN, EMILE. - Gedichten. Nawoord Martien Beversluis.
R5468: VERHAGEN, J. - Voor Moeder. Een Verhaal.
R5467: VERHAGEN, J. - Hervormer en Krijgsman. Een geschiedenis uit het begin der Hervorming in Zwitserland.
K9247: VERHAGEN, BALTHAZAR. - Het schoone leven.
B4453: VERHAGEN, W.C.A. E.A. - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.
Y8931: VERHAGEN, HANS. - Rozen & motoren. 7 cyclussen naar nu.
T4027: VERHAGEN, P. - Sociale haken en oogen. Gedichten. 1e twaalftal.
T3031: VERHAGEN JR., H. EN F. KAPTEIJN. - In het Teeken van het Verkeer. Een interessante beschrijving van de ontwikkeling, economische en politieke beteekenis van het verkeer en der verkeersmiddelen.
B4777: VERHAGEN, JAN HENDRIK. - A farewell to arms en andere gedichten.
Y2197: VERHALLEN, BART. - De Rotterdamsche Vlag. Vert-blanc-vert.
R8250: VERHAVE, JACOBUS HENRIK. - Karakter en erfelijkheid. Onderzoek naar bepaalde componenten in het karakter bij vier en twintig volwassen eeneiige tweelingen en een volwassen eeneiige drieling.
L6279: VERHAVERT, CYPR. - Brusselsche typen.
T5211: VERHAVERT, CYPRIAAN. - In onze goedige stede.
Y1755: VERHEGGE, WILLIE. - De adem van Amor.
H7119: VERHEIJ, MARIA. - De rode cirkel.
M3894: VERHELST, INGRID. - De verzamelde leugens van J. Mboya.
T1878: VERHELST, KAREL. - Essais litteraires offerts aux amis de la jeunesse studieuse par la Societe de litterature francaise. (Sint-Truiden 1851-1893).
Y3330: VERHEUL, KEES. - Een jongen met vier benen.
L6507: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
M2788: VERHEUL, KEES. - Verlaat debuut en andere opstellen.
K1913: VERHEUL, KEES. - Antwoord van een buitenstaander en andere opstellen.
Y6273: VERHEUL, KEES. - Werk in uitvoering, het begin.
K2098: VERHEUS, SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
T7165: VERHEY, HARRY (VOORW.). - De partij van de actie. Resolutie van de conferentie van 23 en 24 December 1949 der Communistische Partij Nederland.
R3664: VERHEYDEN, PROSPER. - Triumphdicht over den nieuwen Carlejon, Hasselt 1752.
R3670: VERHEYDEN, PROSPER. - Prosper Verheyden gehuldigd ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 23 October 1943.
B4542: VERHOEVEN, BERNARD. - Karel van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
K6583: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
L2089: VERHOEVEN, BERNARD. - Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen bij de eeuwherdenking van zijn geboorte 1830-1930.
T4072: VERHOEVEN, D. E.A. (EDS.). - Klederdracht en Kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898 - 1998.
R1269: VERHOEVEN, NICO. - Doelmatigheid van industriele vormgeving.
K7302: VERHOEVEN, BERNARD. - Over de lach.
Y8972: VERHOEVEN, JAN. - t Schilderijtje. Grappig gevalletje in 1 bedrijf.
K6049: VERHOEVEN, BERNARD. - De zilveren spiegel.
B8515: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
R8962: VERHOEVEN, HANS. - Moord in den commandopost.
R8963: VERHOEVEN, HANS. - Moord op een ouden heer.
K2682: VERHOEVEN, BERNARD. - Over kunst en leven.
M3570: VERHOEVEN, BERNARD. - Pax Hominibus. Gedichten.
M7030: VERHOEVEN, BERNARD. - De zilveren spiegel.
T1966: VERHOEVEN, BERNARD. - De zielegang van Henriette Roland Holst.
B3704: VERHOEVEN, BERNARD. (VERTAALD). - De poëzie van San Juan de la Cruz. Ingeleid en vertaald door Bernard Verhoeven.
L5308: VERHOEVEN, BERNARD. - Over de lach.
Y4395: VERHOFSTADT, GUY. - De ziekte van Europa en de herontdekking van het ideaal.
T3953: VERHOFSTEDE, A.L. / J. VAN MIERLO / G. LIEFTINCK / R. ROEMANS. - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie. Onder de leiding van A.L. Verhofstede, met een bijdrage van J. van Mierlo, een beschrijving van de codex door G.I. Lieftinck, en een bibliografie door Rob. Roemans.
R4316: VERHUELL, Q.M.R. - Levensherinneringen 1787-1812. Bezorgd en ingeleid door L. Turksma.
Y0945: VERHULST, DIMITRI. - Monoloog van iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten.
Y7640: VERHULST, DIMITRI. - De helaasheid der dingen.
T5328: VERHULST, DIMITRI. - Godverdomse dagen op een godverdomse bol.
T0182: VERHULST, J. [=A.C.J.A. GREEBE]. - Pro Memorie.
Y5486: VERHULST, DIMITRI. - Krantenknipsels van/over Dimitri Verhulst.
L8016: VERHULST, RAFAEL. - Telamon & Myrtalee.
L9643: VERHUYCK, PAUL. - De elektrische man.
L9642: VERHUYCK, PAUL. - De doodbieren.
W7168: VERHUYCK, PAUL. - De binnendienst.
B7656: VERIDICUS. (ILLUSTRATIES). - De Nieuwe Schoolwet en het Rapport der Commissie.
Y2009: VERITAS. - De aanstaande coalitie. Rome en de Sociaal-Democratische Partij.
T6603: VERITAS. [=A.M. ANDERSON]. - Dekt de vlag de lading? Een woord over verbetering van maatschappelijke toestanden naar aanleiding van het oprichten van Boterfabrieken.
Y4219: VERITAS. - Veritas. Dagblad voor Delft en Omstreken. No 239. Vrijdag 11 Mei 1945.
P2383: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
B8235: [THORBECKE] VERKADE, W. - Thorbecke als Oost-Nederlands pariot. Der achtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost.Niederlaendische Patriotismus.
L3185: VERKRUIJSSE, P.J. - Critisch Bulletin I. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Critisch Bulletin II. Index.
T3353: VERKUYL, H.J. - De schouders waarop wij staan. Taalfilosofische grondslagen voor taalkundig onderzoek.
R4618: S. FISCHER VERLAG. - Das vierzigste Jahr 1886-1926.
L1577: VERLAINE, PAUL. - Twee weken in Holland. Brieven aan een vriend. Vertaling Frank de Zwager. Nawoord Louis Vis.
L1712: VERLAINE, PAUL. - Twee weken Holland.
Y8251: RIMBAUD /VERLAINE. - Krantenknipsels 1958-2001 over Rimbaud / Verlaine.
T4016: VERLET, PIERRE A.O. - The Book of Tapestry. History and Technique
T6419: VERLINDEN, CHARLES. - Les origines de la frontiere linguistique en Belgique et la colonisation frangue.
Y6842: VERLOOGHEN, CORLY [PS. RUDY BEDACHT]. - Kans op onweer. Gedichten.
T0688: VERMANDERE, MARTINE. - Adamastos. 100 jaar Algemene Diamantbewerkersbond van Belgie.
L6670: VERMASEREN, BERNARD A. - De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand.
W5547: VERMEEGEN, HARRY. - Ballenjongen.
Y5120: VERMEER, LYDIA. - Terug naar Ariadne. Bespiegelingen van een naaktmodel.
B0447: VERMEER, WIM. - Liefdeszinnebeelden. Amoureuze emblematiek 1600/1620.
R4375: VERMEER, G.F.M. - Observations sur le vocabulaire du pelerinage chez Egerie et chez Antonin de Plaisance.
Y7334: VERMEEREN, P.J.H. - Op zoek naar de librije van Rooklooster.
T9361: VERMEEREN, P.J.H. - Vondel und Koln. Die Rheinmetropole in seiner Dichtung.
L3391: VERMEEREN, P.J.H. (ED.). - Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien. Bezorgd en ingeleid.
B1371: VERMEEREN, PETRUS JOSEPHUS HENRICUS. - De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
T0798: VERMEERSCH, ARTHUR J. - Repertoire de la presse bruxelloise / Repertorium van de Brusselse pers. 1789-1914. I: A-K. II: L-Z. III: Index des noms de personnes / Index van persoonsnamen A-Z.
L9816: VERMEIREN, KOEN. - Dood Spoor.
Y6939: VERMEIREN, KOEN. - Willem Frederik Hermans en Ludwig Wittgenstein. Een taalspelen-analyse van het prozawerk van Willem Frederik Hermans, uitgaande van de levensvorm van het sadistische en chaotische universum.
R1515: VERMEIRSCH, E.H. - Inleiding tot Vondel's Lucifer.
R6363: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
R5701: VERMEULEN, W.G.J.R. - Een Romeinsch Grafveld op den Hunnerberg te Nijmegen. (uit den tijd van Tiberus-Nero).
L5997: VERMEULEN, WILHELMUS H. - Parlementaire geschiedenis van Nederland 1901 - 1914.
B2563: VERMEULEN, P.J.F. - De Katholieken in Nederland en hunne bondgenooten gedurende de laatste honderd jaren, lezing, gehouden te Helmond, den 13n Februari 1891 en van aanteekeningen voorzien.
K5156: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer. Moralisator en Humanist. Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
R5243: VERMEULEN, F.A.J. - Bouwmeesters der Klassicistische Barok in Nederland.
L5771: VERMEULEN, ANTONIUS J. - The Semantic Development of Gloria in Early-Christian Latin.
H5031: VERMEULEN, WILLEM. - Oog op drukwerk. Met tien dierenverhalen
L7962: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Tweede deel: Kentering en Renaissance.
L7963: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst. Eerste deel: Voorgeschiedenis en Middeleeuwen.
B0513: VERMEULEN, MATTHIJS. - De muziek dat wonder. Een keuze uit herinneringen.
B0481: VERMEYLEN, AUG. - Eerste bundel van Aug. Vermeylen's Verzamelde Opstellen.
L0334: VERMEYLEN, AUG. - Quelques aspects de la question de langues en Belgique.
Y6495: VERMEYLEN, AUG. - Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuwere tijd. Deel 1: De Middeleeuwen. Twee deeltjes: A. tekst B. platen.
K3640: VERMEYLEN, AUGUST. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
K3644: VERMEYLEN, AUGUST. - De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden.
Y6986: VERMEYLEN, AUG. - Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuwere tijd. Deel II: Van de 'aanbidding van Het Lam' (1432) tot het eind van de vijftiende eeuw. B. platen.
R7802: VERMEYLEN, AUG. - Verzamelde opstellen. Eerste en tweede bundel.
B1800: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld werk (6 delen).
H1160: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld werk (6 delen).
B3693: VERMEYLEN, AUG. - Twee vrienden.
B4805: VERMEYLEN, AUG. - Indrukken uit Rusland.
R3453: [MULTATULI] VERMOORTEL, PHILIP. - Multatuli in Vlaanderen.
Y7248: [MULTATULI] VERMOORTEL, PHILIP. - De schrijver Multatuli.
L4634: VERNADSKI, GEORGE. - Geschiedenis van Rusland. Twee delen.
B9052: VERNE, JULES. - Op bezoek in de toekomst. Vertaling Pieter Verhulst.
T0790: VERNE, JULES. - De jacht op den meteoor. Een nagelaten werk van Jules Verne. Vertaling M.C.M. Voorbeijtel.
M5010: VERNON, JOHN. - Peter Doyle. Vertaling A. Eulen.
H1717: VERNOOY, ROBERT. - Het zwelgen.
L2091: VEROLME. - Memoires. Met medewerking van Leo Ott.
R1612: VERPALE, ERIEK. - De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1980.
L9701: VERPALE, ERIEK. - Katse nachten.
L3256: VERRE, TONY VAN. - Ontmoet Albert Helman. Uit het leven van een dwarsliggende Indiaan.
B2129: VERRIEST, G. - Eeredag van Guido Gezelle. Aansprake van prof. dr. G. Verriest.
L1304: VERRIJN STUART, G.M. - Verstoring en herstel van economisch evenwicht.
Y7705: FOK VERRINK (A. FOKKER, S.E. VERRIJN STUART, G. WEVERINK). - Kinderhandenarbeid. Een verzameling werkjes door, met en voor kinderenthuis te maken.
K7242: VERRIPS, GER. - Witte gezichten.
R0472: VERRIPS, GER. - Berlijns blauw.
P0839: VERRIPS, GER. - Met andere ogen.
C1648: VERRIPS, GER. - Een vrouw alleen.
M3891: VERRIPS, GER. - De blauwe bruid.
B6925: VERROEN, DOLF. - Clare Lennart.
Y3809: VERROEN, TH.J.L. - Huis Doorn. Een kasteel met keizerlijke allure.
L1179: VERSCHAEVE, CYRIEL. - Zeesymphonieen.
L2713: VERSCHAEVE, CYR. - Christiaan de Wet. Een jaar na de Begrafenis.
Y0054: VERSCHAEVE, YVONNE. - 4 x 3. Gedichten.
R6714: VERSCHAVE, PAUL. - De politieke partijen in Nederland en de christelijke coalitie. Uit het Fransch.
Y8111: ZOO JUIST VERSCHENEN. - Zoo juist verschenen. Bibliografisch maandblad voor boekenvrienden 1e jaargang no. 6, October 1938. No. 8, december 1938. 2e jaargang no. 1, januari 1939.
K2739: VERSCHOREN, FRANS. - Jeugd. De vlieger, Hun broerke, Karossen, Doodzonde, Van een jongen die geluk had, Van ouderzorg en kindervreugde, Op de foor, Naijver, Sooike en zijn vriendjes.
K5348: VERSCHOREN, FRANS. - Vlaamsche humor. Novellenbundel.
T2787: VERSCHOREN, FRANS - Jeugd.
Y8930: VERSCHOREN, FRANS. - Van een jongen die geluk had.
H9275: VERSCHUEREN, J. (ED.). - Nederlandsch Bibliographisch Woordenboek. (NBW) Bevattende de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der XXe eeuw (1900-1929).
T4914: VERSCHUUR, H.G.J. - De zuiveringschaos in de pers. Eenige beschouwingen over de willekeur, de inconsequenties en de onrechtvaardigheden der huidige perszuivering.
Y2530: VERSLUYS. - Versluys' Schrijfcursus deel 5 en 6.
L5811: VERSLUYS, JAN CORNELIS. - Essai sur le caractere de Lamennais.
Y5507: VERSLUYS, J. - Rekenboek voor de Lagere School. Zesde stukje. Gewone en tiendeelige breuken.
R8161: VERSLUYS, J.J. - Bijdrage tot de tweelingenpathologie in verband met de erfelijkheidsleer.
Y3934: VERSNAEREN, JOANNES. - Caroussel. 1e rit 2 juli 1945. In dit nummer: De luchtkruidenier en de tankwip. Heeft U al gelift? De valsche glimlach van het concentratiekamp. Het gaat mis. Lugubere adviezen.
L8743: VERSNAEYEN, KAREL. - Jacob van Maerlant en zijne werken.
T0600: VERSOU, JOZEF. - Stemmen der vrijheid.
L1568: VERSPAANDONK, J.A.J.M. E.A. - Geschreven, gedrukt, versierd, verzameld. Boeken uit de bibliotheek van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent.
Y0820: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
T9261: VESTDIJK / VERSPOOR. - Villanelle.
Y7971: VERSPOOR, DOLF. - Spaanse lyriek van lief en leed. Uit middeleeuwen en later met de oorspronkelijke teksten naast de vertalingen van Dolf Verspoor.
K8638: VERSPOOR, DOLF. - Romances van Spanje voorafgegaan door Villancicos.
W3946: VERSPOOR, DOLF/WILLEM VAN ELDEN. - Rauw op het lijf. Vrijgevochten verzen van Cecco Angiolieri en Meo dei Tolomei.
K5722: VERSTAPPEN, JACK. - Lexicon Vlaamse toneel schrijvers.
R8741: VERSTAPPEN, JACK. - Volksleven rond Antwerpse cafe-chantants.
L6837: VERSTAPPEN, H.TH. - Geomorphological observations on Indonesian Volcanoes.
Y3070: VERSTEEG, COOS. - Mondriaan. Een leven in maat en ritme.
B0267: VERSTEEG, JAN. - Louis-Ferdinand Celine Informatie.
Y7066: VERSTEEGEN, JOS. - Zijn overhemden op jouw huid.
T8691: VERSTEEGEN, JOS. - Voorgoed volmaakt.
Y7065: VERSTEEGEN, JOS. - Woon ik hier.
M7694: VERSTEGEN, PETER. - De tweede ronde.
M6935: VERSTEGEN, JUDICUS. - De koning van het puin.
M3032: VERSTEGEN, PETER. - Je vaart nog als een edelman.
T8304: VERSTEGEN, PETER. (VERT). - Natuur zal kunst nooit blijvend evenaren. De Westeuropese poëzie in honderd gedichten. Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen.
L1385: VERSTEGEN, PETER. (ED.). - De muze met de Januskop. Dertig jaar Martinus Nijhoff Prijs.
L0014: VERSTEGEN, PETER. - Vol van ziel en zelfgevoel.
B7812: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
Y1218: VERSTEGEN, S.W. - Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens Ancien Regime, Revolutie en Restauratie (1650-1830).
R7884: VERSTRAETE, ERIK. - Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek.
B6862: VERSTRAETE, ERIK. - Wies Moens.
M3892: VERSTRAETE, JOHNNIE. - Het uitzinnig gezelschap doet de revolutie falen.
H9125: VERSTRAETE, ERIK. - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit Zuid en Noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans.
T0806: VERSTRAETEN, JOS. - Storm over Den Bosch. Dagboek over den eindstrijd van de bevrijding van 's-Herogenbosch.
T2369: VERTOMMEN, KAREL. - Het Veer. Tekeningen door Jan Wouters.
L9013: VERTOMMEN, KAREL. - Uut herten vri. Balladen en zangen.
Y1369: VERVAART, J.A. - Vlootwet. Militaire uitgaven en sociale voorzorg.
T4081: VERVIERS, EMILE. - Opstand in de Jordaan.
T4274: VERVIERS, EMILE. - Eenige beginselen der Gemeente-Financien.
H1354: VERVLIET, H.D.L. - Een variatie op varianten. Lipsius' De Constantia en de New Bibliography. Afscheidscollege gehouden in de de Aula van de Universiteit van Amsterdam op 18 april 1989.
MK0015: VERVLIET, H.D.L. - Sixteenth-century printing types of the Low Countries. With a foreword by Harry Carter.
K0391: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.). - Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen. Post-Incunabula and their publishers in the Low Countries.
M0871: VERVLIET, HENDRIK D.L. (ED.). - Liber Librorum. 5000 jaar Boekkunst. Een overzicht door Fernand Baudin, Andre E. Boutemy, e.a.
H2455: VERVOORN, A.J. - Exlibris van Nederlandse Letterkundigen.
R8626: VERVOORT, A.J.M. - Mislukt optreden van een Ex-Hoofdredacteur.
T3988: VERVOORT, HANS. - Heden mosselen, morgen gij.
L6133: VERVOORT, HANS. - Sicco Roorda van Eysinga. Zijn eigen vijand. De Engelbewaarder Nr 14.
Y5032: VERVOORT, HANS. - Retourtje tropen. Een reis door het hart van Sumatra en Java (met een stop in Singapore).
L6188: VERVOORT, WILLEM. - The Copepoda of the Snellius Expedition I.
Y4808: VERVOORT, HANS. - Zwarte rijst.
T5797: VERWACHTING. - Verwachting eerste jaargang no. 1 november 1948.
Y2068: COMITE VAN VERWEER. - Verweer tegen Steun- en Loonroof.
B2937: VERWEERD, JOKE. - Wapenbroeders.
Y1278: VERWEIJ, M.S. E.A. - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie.
Y7992: VERWEY, ALBERT. - Jacoba van Beieren.
H8355: VERWEY, ALBERT. - Proza. Tien delen.
R5491: VERWEY, ALBERT. - Johan van Oldenbarnevelt. Treurspel.
K7274: VERWEY, ALBERT. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey.
Y7046: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
M6635: VERWEY, ALBERT. - Oorlogsdaad of oorlogsgevoel. Voordruk, april nummer de XXe eeuw 1903.
W3778: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
W3776: VERWEY, ALBERT. - De legende van de ruimte.
B0692: VERWEY, ALBERT. - De figuren van de Sarkofaag.
Y5679: VERWEY, ALBERT. - Krantenknipsels over/van Albert Verwey.
K8807: VERWEY, ALBERT. - Van Jacques Perk tot nu. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraars-ambt aan de Universiteit te Leiden op 14 jan. 1925. uitgesproken door...
B0483: VERWEY, ALBERT. - Het leven van E.J. Potgieter.
B0484: VERWEY, ALBERT / F. DE BACKER E.A. - Over De wandelende jood.
B4172: [VONDEL] VERWEY, ALBERT. - Een inleiding tot Vondel.
K6253: VERWEY, ALBERT. - Luide toernooien.
B3919: VERWEY, MEA. - 1 uit 7. Herinneringen en beschouwingen.
K7268: VERWEY, ALBERT. - Het lijden aan de tijd. Antwoorden op een vraag van de Kouter-redactie.
B2916: VERWEY, ALBERT. - Het Brandende Braambosch.
Y8631: VERWEY, ALBERT. - Het Brandende Braambosch.
W1076: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
B5112: [BOLLAND] VERWEY, C. - Professor Bolland en het maatschappelijk vraagstuk.
K8337: VERWEY, ALBERT. - Het kind van het land. Persoonlijke en staatkundige overdenkingen bij het huwelijk van prinses Juliana, een gedicht.
T0842: VERWEY, ALBERT. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935). Verzameld en verzorgd door M. Nijland-Verwey.
B7435: VERWEY, ALBERT. - Toen de Gids werd opgericht....
T7857: VERWEY, ALBERT (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, derde deel.
T7858: VERWEY, ALBERT (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, eerste deel.
H2105: VERWEY, ALBERT (VERTAALD). - De roman van Heinric en Margriete van Limborch. In hedendaags nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.
K6190: VERWEY, ALBERT. - Verhalende poëzie. Persephone en Demeter.
M5107: VERWEY, ALBERT. - Roemer Visscher tot Feitama. Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey.
K0936: VERWEY, ALBERT. - Catalogus van werken van Albert Verwey.
H7682: VERWEY, ALBERT. - Een op de onsterflijkheid gerichte wil. Een keuze uit zijn lyriek. Samengesteld en ingeleid door J.W. Schulte Nordholt.
B3138: VERWEY, ALBERT. - Onze taak in de tijd.
Y2102: VERWEY, ALBERT. - Amsterdam en Vondel.
T3173: VERWEY, ALBERT. - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Derde jaargang, tweede deel.
K0811: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel.
M4249: VERWEY, ALBERT. - Frederik van Eeden.
B3023: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
M6634: VERWEY, ALBERT. - Catalogus van de Albert Verwey tentoonstelling.
T3521: VERWEY-JONKER, H. - Lage Inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de Gemeente Eindhoven.
M3797: VERWEY, ALBERT. - De legenden van de ene weg.
T3398: VERWEY, ALBERT. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
B7231: VERWEY, ALBERT. - Vondel herdacht. Uitgesproken op verzoek van de Vereeniging 'Leidsch Studenten-Tooneel' 5 Februari 1929.
T2323: VERWEY, ALBERT. (RED.). - De Beweging. Algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Vierde jaargang, eerste deel.
B7191: VERWEY, ALBERT. - Hendrick Laurensz. Spieghel.
C0501: VERWEY, ALBERT. - De maker.
K1874: VERWEY, ALBERT. - Rhythmus und Metrum, uebersetzt von Antoinette Eggink.
B7298: VERWEY, ALBERT. - Het leven van E.J. Potgieter.
Y8408: VERWEY, ALBERT. - Het lezen en schatten van gedichten. Afscheidscollege 23 mei 1935.
R4402: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters. Feith, Van Alphen, Bellamy, Helmers, Tollens, Beets, Staring, Potgieter, De Genestet, Perk. Met proza van Albert Verwey.
B1293: VERWEY, ALBERT. - Stille toernooien.
Y3620: [VONDEL] VERWEY, ALBERT. - Een inleiding tot Vondel.
L6574: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey.
R9691: VERWEY, ALBERT. - Het testament van Potgieter. Gedroomd Paardrijden met inleiding en aanteekeningen ter gelegenheid van Potgieters eerste eeuwfeest.
Y6420: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters. P.C. Hooft. Met proza van Albert Verwey.
R9349: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
Y8469: VERWEY, GERLOF. - `s Levens avontuur. Een autobiografie.
T4853: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey.
M5130: VERWEY, ALBERT. - De legende van de ruimte.
Y6421: VERWEY, ALBERT. - Nederlandsche dichters: Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Met proza van Albert Verwey.
Y9214: VERWEY, ALBERT. - Vondels vers.
Y6587: VERWEY, ALBERT. - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst (1880 - 1900).
Y6919: VERWEY, ALBERT. - De forellenvisscher. Brieven van de Finse reis van Albert Verwey. Uitgezocht, zo nodig vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Charlie Marie Boelhouwen.
H4974: VERWEY, ALBERT. - Vondels vers.
L2587: VERWIJS, M.C. (ED.). - Uit de notulen van de 's-Gravenhaagsche Boekhandelaars Vereeniging 1854-1954.
B0844: VERWIJS, EELCO (ED.). - Dit sijn X goede boerden. Uitgegeven en toegelicht.
A0399: VERWIJS, EELCO. - Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters. Bijeenverzameld door Eelco Verwijs. Bezorgd door F.A. Stoett. 4 delen.
R2186: VERWOERD, HENRICA E. (ED.). - Bibliografie van Anne Hallema. Tzum (Franekeradeel) 8 september 1893 - Breda 23 februari 1973.
Y5864: VERZEKERINGSBODE, DE. - De Verzekeringsbode 3 September 1898 No 49. 17e jaargang. Met Bijvoegsel. Redactie Henriques Pimentel.
B4808: VERZETT, PEGGY. - Prijken die buik.
Y2326: VERZETT, PEGGY. - Haar vliegstro.
T7736: VERZIJL, J.H.W. - Volkenrechtsgeschiedenis.
B7472: VESSEUR, THEO. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
K9883: VESSEUR, THEO. - Kleine literatuurgeschiedenis in verzen over Nederlandse schrijvers.
B9338: VESTDIJK, S. - De laatste kans. De geschiedenis van een liefde. Anton Wachter romans 8.
B2365: VESTDIJK, S. - De Oubliette. Novelle.
R7922: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen.
B0356: VESTDIJK, S. / MENNO TER BRAAK / ANTON VAN DUINKERKEN. - Nederlandsche litteratuur van nu.
M2151: VESTDIJK, S. - Het schuldprobleem bij Dostojewski.
T2987: VESTDIJK, SIMON. - Een snik tot glimlach omgelogen. Gekozen en ingeleid door T. van Deel.
Y9137: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 118.
B9359: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie. Anton Wachter romans 6.
Y6549: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
Y6550: VESTDIJK, S. - De kellner en de levenden. Roman.
K3335: VESTDIJK, SIMON / HANS ANDREUS. E.A. - Paul Snoek.
W4359: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
K4519: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
K4520: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen. Verhalen.
B9144: VESTDIJK, S. - Kunst en droom. Een keuze uit de essays.
B9145: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
B9146: VESTDIJK, S. / JEANNE VAN SCHAIK WILLING. - De overnachting.
B9152: VESTDIJK, S. - Verzamelde verhalen.
M0745: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep. Roman.
M0746: VESTDIJK, S. - Het verboden bacchanaal. Roman
B9767: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
Y6601: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten.
K3207: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
P1243: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter. Het stenen gezicht.
K8742: VESTDIJK, S. - Zuiverende kroniek. Essays.
M8071: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
B0504: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen.
L3179: VESTDIJK, S. - Essays in duodecimo.
K8632: VESTDIJK, S. - De fantasia. Een twee drie vier vijf en andere verhalen.
K4701: VESTDIJK, S. - Het schandaal der blauwbaarden.
B2585: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter.
B2586: VESTDIJK, S. - Het geroofde lam. Teekening van J.M. Prange.
Y6602: VESTDIJK, S. - Aktaion onder de sterren. Roman uit het voor-Homerische Griekenland.
Y6784: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
L6160: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
Y7940: VESTDIJK, S. - De Poolse ruiter. Essays.
K4954: VESTDIJK, S. - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen.
T9542: VESTDIJK, S. - De fantasia en andere verhalen.
T9533: VESTDIJK, S. - Bericht uit het hiernamaals. Roman.
T9535: VESTDIJK, S. - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen.
H9646: VESTDIJK, S. - De schandalen.
B5920: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 106.
B5925: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 101.
B5927: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 093.
B5928: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 090.
B5929: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 099. Forum nummer.
B5930: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 094.
B5931: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 097.
B5932: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 111.
T8912: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
H8883: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
T8820: VESTDIJK, S. - De filmheld en het gidsmeisje. Roman.
R4244: VESTDIJK, S. - De bruine vriend. Het veer. Barioni en Peter. Pijpen.
B4319: VESTDIJK, S. - Voor en na de explosie. Opstellen over poëzie.
T0215: VESTDIJK, S. - De uiterste seconde. Gedichten.
Y2447: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 38 - 39 - 40 - 42 - 46 - 44/45 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 - 72/73. Maart 1983 t/m December 1991.
Y2443: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 17 t/m 37. Van September 1977 t/m September 1982.
Y2445: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nrs.: 5 t/m 16. September 1974 t/m juni 1977.
H2750: VESTDIJK, S. - Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen.
L8514: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en Reus. Vier verhalen.
B9937: VESTDIJK, S. - Kort begrip van Lahringen. Apocrief romanfragment.
B5947: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 096.
Y6270: VESTDIJK, SIMON. - Feuilles mortes.
Y8516: VESTDIJK, S. - Bevrijdingsfeest, roman.
Y8770: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 127.
Y9123: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 119.
Y9124: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 123.
L8719: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. Deel I: Proza.
B3118: VESTDIJK, S. - Verzen.
R1658: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
B9314: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
B9315: VESTDIJK, S. - De grenslijnen uitgewist, nagelaten verhalen.
B9318: VESTDIJK, S. - De filosoof en de sluipmoordenaar. Roman.
B9319: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw. Roman.
B9336: VESTDIJK, S. - De zwarte ruiter.
L3893: VESTDIJK, S. - De dokter en het lichte meisje.
C1653: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
B1794: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst. Verzen.
Y6770: VESTDIJK, S. - De redding van Fré Bolderhey.
Y6771: VESTDIJK, S. - Puriteinen en piraten.
Y6412: VESTDIJK - VAN DER HOEVE, MIEKE. - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
R9168: VESTDIJK, S. - Kind tussen vier vrouwen. Kroniek van een jongensleven.
B9436: VESTDIJK, S. - Iersche nachten. Roman.
Y9201: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 130.
L6168: VESTDIJK, S. - Een moderne Antonius.
B0789: VESTDIJK, S. - Muiterij tegen het etmaal. Eerste deel: Proza. Tweede deel: poëzie en Essay.
B0501: VESTDIJK, S. - Door de bril van het heden. Keuze uit eigen werk.
T5138: VESTDIJK, S. - Rembrandt en de engelen 1606-1956. Twaalf gedichten en een acrostichon.
R3206: VESTDIJK, S. - De nadagen van Pilatus.
R4367: VESTDIJK, S. - Een twee drie vier vijf, Homerus fecit, Gummivingers, Doge en Cicisbeo.
B6484: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 112.
Y8771: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 129.
Y8604: VESTDIJK, S. - Vestdijk Kroniek nr. 098.
T1117: VESTDIJK, S. - Klimmende Legenden. Verzen.
T0029: VESTDIJK, S. - Merlijn. Een drama in verzen.
L8432: VESTDIJK, S. - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
B9437: VESTDIJK, S. - De zieke mens in de romanliteratuur.
B9462: VESTDIJK, S. - Vijf vadem diep.
L6426: VESTDJK, S. - Het genadeschot. Roman.
R6371: VESTERS, J.A. - Tweemaal de grote vier. Het drama Tsjecho-Slowakije.
R3837: [SPINOZA] VET, JAN DE. - Spinoza en Spinozisme in enkele "Journeaux de Hollande. Voordracht gehouden te Katwijk op 19 mei 2001.
Y7450: VET, ANTON VAN DER. - Gefluisterd Relaas. Gedichten.
R1899: VETERMAN, EDUARD [=ELIAS VETERMAN]. - Essais.
R3922: VETERMAN, EDUARD. - De bruiloft van Kloris en Roosje benevens de Nieuwjaarswensch 1946.
B0346: VETERMAN, EDUARD. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud Chineesche Tooneelspel.
L8210: VETERMAN, EDUARD. - De Krijt-Kring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's Oud-Chineesche Tooneelspel.
T5229: VETH, CORN. (INLEIDING). - Catalogus der tentoonstelling van het geillustreerde boek tot 1900. Van 14-26 maart 1923, Internationaal Antiquariaat Menno Hertzberger.
Y6321: VETH, CORNELIS. - Ongeregelde Goederen. Een bundel Parodieën. Geïllustreerd door den schrijver. Uitgegeven naar aanleiding van zijn Zestigsten Verjaardag.
M3031: VETH, CORNELIS. - Tijdbeeldenstorm.
B4852: VETH, CORNELIS. - Engelsche journalistieke prentkunst. Lezing voor de vereeniging gehouden op 14 november 1904.
M0847: VETH, CORNELIS. - Oude meesters der illustratie.
K0872: VETH, CORNELIS. - Die goede, oude tijd.
T4570: VETH, CORNELIS. - Schoon schip! Expertise naar echtheid en onechtheid inzake Vincent van Gogh.
R1382: VETH, CORNELIS. - Fransche caricaturisten.
K9075: VETH, CORNELIS. - Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog. Volksroman.
T7439: VETH, CORNELIS. - Bezet en beschermd. Een geteekende Kroniek van de jaren 1940-1945.
Y7140: VETH, JOHANNA F. - Decemberliedjes voor de kleinen. Met illustraties van Daan Hoeksema.
L3668: VETH, CORNELIS. - Crimineel allerlei (Lotgevallen van Nick Carter, Buffalo Bill, De Gentleman-inbrekers, enz). Prikkel-idyllen II.
L3670: VETH, CORNELIS. - Roberto en Ewalda of wel Rooverhoofdman en Haremdame. Familie roman.
L3672: VETH, CORNELIS. - Gids voor Padvinders. Indianen-verhaal.
L3673: VETH, CORNELIS. - Het geheim van den idioot. Tooneelspel a grand spectacle.
R2311: VETH, CORNELIS. - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick.
B1691: VETH, CORNELIS. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
B1692: VETH, CORNELIS. - Klappetjes. Met een caricatuur door Jo Spier.
H5936: VETH, CORNELIS. - Nelly Bodenheim illustratrice.
R6626: VETH, CORNELIS. - Adolph Menzel.
T2749: VETH, P.J. - Specimens from the English Classics. With an introductory essay on English Literature, Explanatory notes, and a Glossary. Twee delen.
B3544: VETH, JAN. - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw.
T4293: VETH, CORNELIS. - Kate Greenaway en Randolph Caldecott.
L9045: VETH, CORNELIS. - Revolutionnaire Beeldende Kunst.
B4833: VETH, CORNELIS. - Gisteren en vandaag.
T1843: VETH, CORNELIS. - Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche Beeldende Kunst.
L3667: VETH, CORNELIS. - Wissewas. Burleske comedie in vier bedrijven.
R9632: VETH, CORNELIS. - Het jaar van de Vrouw. Feestgave bij het Internationaal Congres voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam, Juni 1908.
Y5975: (JOHANNES VERMEER). VETH, JAN. - Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten. Premie-uitgave 1908. Afbeeldingen naar schilderijen van Johannes Vermeer in Nederlandsche Verzamelingen.
M3507: VETH, JAN. - Rembrandts leven en kunst. Met een inleiding en toelichting door J.Q. van Regteren Altena.
A0747: VETH, CORNELIS. - Onthullingen door een kamenier Ten Hove.
Y8875: VETH, CORNELIS. - Gezelligheid en ongezelligheid in de Nederlandsche en Vlaamsche Schilderkunst.
K1863: VETH, CORNELIS. - Een eeuw Nederlandsche caricatuur.
B6060: VETH, CORNELIS. - De humor in de moderne Nederlandsche Litteratuur.
B2133: VETH, CORNELIS. - De politieke prent in Nederland.
B6894: VEUILLOT, LOUIS. - De ijdele inbeelding der liberalen. Uit het fransch vertaald door een R.K. Priester.
K4115: VEULEMANS, JAN. - Dag mens. De tijdgenoot in de roman.
T8685: VEULEMANS, JAN. - Elke dag leven.
R6292: VEURMAN, B.W.E. - Volendam, leven en lied.
L6197: VEYDT, LAURENT. - De hemel. (tekst in XII delen).
B5702: VEYRIN-FORRER, JEANNE & ANDRE JAMMES. - Les Premiers caracteres de l' Imprimerie Royale. Etude sur un specimen inconnu de 1643.
Y9155: VEYS, IGNAAS. - Een vreemd bed.
T9959: VIAN, BORIS. - Herfst in Peking.
W5615: VICTOR-MICHEL, V.P. - Essai sur le livre de qualite. Preface d'Edmond Pognon.
W8983: VICTOR, WALTHER (EINL.). - Lesebucher fur unsere Zeit.
Y4375: VIDAL, GORE. - Permanente oorlog voor permanente vrede. De nachtzijde van Amerika's politiek. Vertaald door Florence Tonk.
B4303: VIDAL, PIERE E.A. - Alt provenzalische Gedichte. Ubersetzt sind die Gedichte von Walter Naumann, illustriert von Dietrich Naethe.
T9759: VIERHOUT, CHRISTIEN & MAURITS WAGEVOORT. - Tegen het leven is niet te strijden. Briefwisseling 1889-1910. Bezorgd door Rob van de Schoor.
Y4882: VIERHOUT, M. - Raden Adjeng Kartini. 1879-1904. Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk.
R7299: VIES, A.B. VAN DER - Nederlandsche bibliographie over Het Vredevraagstuk.
Y4444: SOUTH VIETNAM. - South VietNam. National Front for Liberation Information Commission. 3rd year No. 44, September 15, 1969. Beloved President Ho Chi Minh will live for ever in our hearts.
Y4440: LE COURRIER DU VIETNAM. - Le Courrier du Vietnam. 5e Annee no. 171. 1968 1er Juillet. Le 25 juin a Quang Binh a ete abattu le 3.000e avion americain.
L0528: VIEU-KUIK, H.J. (ED.). - Keur uit het werk van Betje Wolff en Aagje Deken.
L4350: VIEU-KUIK, HERMINA J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I, woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
L6274: VIEU-KUIK, H.J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken. Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw. Deel I: Woorden, die betrekking hebben op den mens in zijn verhouding tot den evenmens.
B9535: VIGNAU-WILBERG, THEA. - Rembrandt auf Papier. Werk und Wirkung. Rembrandt and his followers. Drawings from Munich. Mit einem Beitrag von Peter Schatborn.
B4897: VIGNIER, CHARLES M. & M. DENSMORE. - Catologue de la Bibliotheque de livres japonais illustres, appartenant a M. Emile Javal. Premiere partie.
Y6238: VIGOLEIS THELEN, ALBERT. - Herfst.
Y6229: VIGOLEIS THELEN, ALBERT. - Voor Booby s. Gedicht voor Helmut Salden. Met een toelichting door L. Fiethen.
Y3024: VIJLBRIEF, N. & CH. G. CRAMER. - Een gids voor de zelfstudie van de Vakorganisatie. / Een gids voor de zelfstudie van het koloniale vraagstuk.
R2494: VIJLBRIEF, I. - Van anti-aristocratie tot democratie : een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrechts.
B6488: VIJVER, STEVEN VAN DE. - Tussen droom en daad. Hoe talenten hun top bereiken.
T9080: VIJVER, H. VAN DE / R. VAN DOORSLAER / E. VERHOEYEN. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 6 Het Verzet Deel 2.
T1102: VIJVER, C. VAN DER. - De twee vrijmetselaars. Tooneelspel in drie bedrijven, naar het Fransch van Pelletier Volmeranges.
Y4396: VIJVER, STEVEN VAN DE. - Afrika is besmettelijk. Ervaringen van een arts zonder grenzen.
T6512: [AMSTERDAM] VIJVER, C. VAN DER. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd; of Beknopt overzigt van den oorsprong, de uitbreiding, lotgevallen, bijzonderheden, geestelijke en wereldlijke inrigtingen en gebruiken dier stad.
R5822: VIJVERBERG, C.P. - De peelmijnvelden.
B5225: VILLATTE, CESAIRE. - Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche Argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken.
B5154: VILLEFRANCHE, ANNE-MARIE. - Folies d'Amour. Erotische memoires uit het Parijs van de jaren '20.
R0648: VILLETARD, EDMOND. - Geschiedenis van de Internationale.
Y8087: VILLETHIERRY DE GIRARD, JEAN. - Het leven der getrouwden, of De verbintenissen der génen die zig begeeven tot den houwelyken staet. bewezen door de schriftuer, door de heilige vaders, en kerkvergaderingen. Op nieuws uit het Fransch vertaeld.
Y3576: VILLON, FRANCOIS. - Villon Oeuvres.
T1446: VILLON, FRANCOIS. - Les Oeuvres de Francoys Villon. Les lais. Le Testament. Poesies diverses. Le jargon.
B2179: VILLON, FRANCOIS. - Het testament van Villon. Vertaald en van verklarende noten in beeld voorzien door K.J.A. Janson.
M6161: VILLON, FRANCOIS. - Het grote testament. In Nederlandse verzen overgebracht door K.J.A. Janson.
T0204: VILLON, FRANCOIS. - Les oeuvres: Les lais, Le testament, Poesies diverses, Le jargon.
L9033: VILLON. - Oeuvres. Illustations de Dubout.
M0241: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena.
K4362: VILLON, FRANCOIS. - Verzamelde gedichten. Vertaling Ernst van Altena.
B4817: VILLON, FRANCOIS. - Balladen van Villon. / Ballades de Villon. Uit het Frans door Bert Decorte.
Y4804: VILMA [= VAN ZADELHOFF-VAN HEEMSKERCK]. - Om en bij de kleine Anglo.
M9460: VINCI, LEONARDO DA. - Gedachten. Vertaling en inleiding Catharina Ypes.
R1944: VINDEX [=HENDRIK HERMAN BACKER]. - Vlam in 't hart.
R7711: VINDEX, P. - Minzame brieven, aan den eerw. heer J. Bramer, over eene aanmerkelijke misvatting, in zijn tweede stuk tegen den heer J. Scholten voorkomende.
B8559: VINK, JEANNETTE C.H.H. DE. - Het einde van het lidmaatschap van den Volkenbond.
L8264: VINK, N. - Het nut van een grafisch advies- en calculatiebureau in de praktijk.
Y4553: VINK, T. - De Rivierstreek. Overzichtskaart en zeven profieltekeningen van boringen. Schaal op 1: 100.000.
B8644: VINKE, HENRICUS EGBERTUS. - Toespraak bij het graf van mijnen hooggeschatten ambtgenoot en vriend H.J. Royaards, overleden 2 Januarij 1854.
K5234: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
W6519: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden.
M5366: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
M6205: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water. Een alibi.
P2926: VINKENOOG, SIMON. - Proeve van kommunikatie. Met hand en voetnoten van de auteur.
M5446: VINKENOOG, SIMON. - Wij helden.
K4922: VINKENOOG, SIMON (ED.). - Het moederkruid. Een boek over marihuana.
M7153: VINKENOOG, SIMON. - Enkele reis Nederland.
L9757: VINKENOOG, SIMON. - Leven en dood van Marcel Polak.
M1546: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water. Een alibi.
Y5475: VINKENOOG, SIMON. - Krantenknipsels van/over Simon Vinkenoog.
R7877: VINKENOOG, SIMON. - Spiegelschrift-gebruikslyriek. Gedichten.
H1883: VINKENOOG, SIMON. - Zolang te water, Wij helden, Hoogseizoen.
Y0701: VINKENOOG, SIMON (INL.). - On Wings of Colour. Verkerke Poster Collection.
R8982: VINKENOOG, SIMON. - Onder (eigen) dak. Gedichten.
Y6455: VINKENOOG, SIMON E.A. - BLURB 1 t/m 9.
K6337: VINKENOOG, SIMON. - Aan het daglicht. Drie maanden leven met Simon Vinkenoog (eind februari-eind mei 1971).
Y8049: VINKENOOG, SIMON. - Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten.
Y4162: VINKENOOG, SIMON (INL.). - Boekenbalboekje.
H3645: VINKENOOG, SIMON. - Tegen de wet. (zes weken Huis van Bewaring, maart/april 1965).
T3668: VINKENOOG, SIMON (ED.). - Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus - Jan G.Elburg - Jan Hanlo - Gerrit Kouwenaar - Hans Lodeizen - Lucebert - Paul Rodenko - Koos Schuur - Simon Vinkenoog.
A0481: VINKENOOG, SIMON. - Heren zeventien. Proeve van waarneming.
R3774: VINKENOOG, SIMON. - Wondkoorts.
Y7008: VINKENOOG, SIMON. - O Amsterdam, ik heb je zo lief!
T0802: VINKS, JOS. - Borms.
T4809: VINKS, JOS. - Nationalisme in Vlaanderen.
H9093: VINNE, THEODORE L. DE. - The Printers' Price List. [A Manual for the use of clerks and book-keepers in job printing offices]. With a new introduction by Irene Tichenor.
W8881: VINNE, THEO. L. - Historic Printing Types. A lecture read before the Grolier Club of New York, January 25, 1885, with additions and new illustrations.
K7585: VIOLA, CESARE GIULIO. - Prico. Vertaling Mary Robbers.
T7107: KUNSTKRING DE VIOLIER. - Zesde en Zevende Jaarverslag van den Katholieken Kunstkring De Violier.
M3913: VIRGILIUS. - Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek ingeleid door Jan Gessler. Met kanttekeningen bij de illustratie van de Nederlandse uitgave door Fr. van den Wijngaert.
T7558: VIROLLEAUD, CH. - De legende van den Christus. Vertaling J.M. Storch.
Y7927: VIRULY, A. - De zee en de overkant. 30 jaar vliegen.
Y2547: VIRULY, A. (INLEIDING). JACOB ALEVA (VERZAMELD). - Als wij vechten. Een aantal prozastukken en gedichten. J.V.B. serie no. 1.
T4110: VIRULY, A. - Ons land en het geweld.
T4111: VIRULY, A. - Kain in de Cockpit.
H6130: VIRULY, A. - The green hat. Boekversiering Jo Spier.
T5936: VIRULY, A. - Om de eer van ons land. Een pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit.
Y8139: VIRULY, A. - Kerk en Vrede Vereeniging van Christen-Antimilitairisten. Schiphol 22 april 1936. De Daad van Viruly. De Lantaarn 1936: Antwoord van A. Viruly op de sympathiebetuigingen, n.a.v. zijn ontslagaanvrage als reserve-officier-vlieger.
K0003: VIRULY, A. - Logboek Vliegtuig Douglas P.H. - A.K.E.
T5281: VIS, JURJEN. - Liefde het fundament. 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam.
Y3306: VIS BLOKHUYZEN, D. - Description des Estampes qui forment l'oeuvre grave de Dirk De Bray.
Y6543: VIS-DUYVIS, G.D. - Wenken voor ziekenverpleging in eigen woning.
H3136: VIS, GEORGE J. - Tussen vloek en zegen. De poëzie van de jonge Nijhoff.
L0116: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1921).
H7784: VIS, JURJEN. - De Poort. De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
L4950: VIS, JEROEN M. - Tertullianus' De Pallio. Tegen de achtergrond van zijn overige werken.
L6717: VIS, ADRIAAN JAN. - Willelmus procurator en zijn chronicon.
T3078: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
K2771: VISSCHER, H.S. - Dromen in moderne Nederlandse poëzie.
T9637: VISSCHER, L.G. (ED.). - FERGUUT. Ridderroman uit den Fabelkring van de ronde Tafel. [met verschillende bijlagen].
K2151: VISSCHER, ANNE. - Ninjutsu. 30 jaren Nederlands Oost-Indie 1916-1946.
T9512: VISSCHER, R. - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
Y4801: VISSCHER, ANNE. - Ninjutsu. Dertig jaren Nederlands Oost-Indië 1916-1946.
Y0538: VISSCHER, H EN P.A. DIEPENHORST. (RED). - Om het Roer van Staat. H. Visscher: No I. De Antithese. V.H. Rutgers: No 2. Het kiesrecht. G.W.C. Vunderink: No 3. De Schoolkwestie. A. Anema: No 5. De Coalitie. P.A. Diepenhorst: No 7. Sociale Wetgeving.
L4760: VISSCHER, BERNARD S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhaltenis zur Biedermeierdichtung.
T2898: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R9873: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R9731: VISSCHER, JOH. - De Ondergang van een Wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid Afrika.
R3191: VISSCHERS, M.P.H. - Het Geheim van den eenigen weg tot succes.
H5826: VISSER, HANS G. - Indie in Holland. Nederlandse schrijvers over hun Rijk van Insulinde.
Y8035: VISSER, AB. - Tegendraads. Literair kritische analyses.
Y1046: VISSER, CAROLIJN. - Brandend zout. Reisverhalen.
R7721: VISSER, H. - De Brusselsche Anti-Slavernij Conferentie 1889-1890.
T2618: VISSER, W. - De Papieren Spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828 -1953.
K6603: VISSER, AB. - Millennium. Gedichten.
H9331: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het monsterproces van Faan.
K4584: VISSER, ELIZABETH. E.A. - Het beeld van de vrouw in de literatuur.
T1158: VISSER, GERRIT. - Bitterzoet. 300 Haaikoeien.
L2479: VISSER, HANS. - Simon Vestdijk, kinderjaren.
B0633: VISSER, EDITH. - Foto's schrijversportretten uit de jaren vijftig.
L0988: VISSER, CAROLIJN. - Buigend Bamboe. Reizen in China.
K2092: [ERASMUS] VISSER-ISLES, LARAINE. - Erasmus van Rotterdam.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/6