Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B9908: SCHIERBEEK, BERT. - Een grote dorst. Een kettingreactie.
B9850: SCHIERBEEK, BERT. - Je geld of je leven. Illustratie Piet Klaasse.
T8905: SCHIERBEEK, BERT. - De gestalte der stem.
L9241: SCHIERBEEK, ABRAHAM. - On the setal pattern of Caterpillars and Pupae.
Y1437: SCHIERBEEK. A. - Den Haag 1945. Een documentatie over de jaren 1940-1945. In opdracht van de Algem. Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken; met een voorwoord van S.J.R. de Monchy, foto's van Willy Schurman en F.P.J. Kooymans.
H6288: SCHIERBEEK, BERT. - Inspraak.
Y6485: SCHIERBEEK, A. - Instinkt of verstand? Een inleiding tot de dierpsychologie.
P2138: SCHIERBEEK, BERT. - De andere namen.
W6345: SCHIERBEEK, BERT. - Het dier heeft een mens getekend.
A0608: SCHIERBEEK, BERT. - Een groot dood dier.
L4303: SCHIERBEEK, BERT. - De derde persoon.
M2633: SCHIERBEEK, BERT. - Terreur tegen terreur.
R9007: SCHIERBEEK, BERT. - Ezel mijn bewoner.
Y2322: SCHIFERLI, VICTOR. - De man van vroeger. Gedichten.
H5891: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco. Vertaling Theo Buckinx.
T7150: SCHILDER, A. - Rechts tot Werkstaking?
R5275: SCHILDER, K. - Licht- en schaduwbeelden uit het Nederlandsche Volksleven in de jaren 1870-1885.
T3609: SCHILDER, K. - Geen duimbreed. Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B. en C.D.U.
K2758: SCHILDERS, ED. - De erfenis van Diderot.
L9763: SCHILDERS, ED. - De voorhuid van Jezus en andere roomse wonderen.
H3976: SCHILDERS, ED. - Vergeten boeken. Literaire curiosa en rariora, boekenvrienden en biliomanen.
Y6414: SCHILDERS, ED. - De Muts van Dante.
M7201: SCHILLER, FRIEDERICH. - (10 november 1759) Ik heb mij laten scheren. Een dramatisch grapje. Inleiding en vertaling Guido van Suchtelen.
B3548: SCHILLING, PETER. - Liederlijke liederen.
T7691: SCHILLING, D.H. EN W.G. DE BAS. - De reserve laat zich niet gebruiken en duistere practijken.
L2055: SCHILLINGS, HARRY. - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
W9212: SCHILP, C.A. - Herman Heijermans.
L5364: SCHILPEROORT, GIJSBERT. - Le commercant dans la litterature francaise du Moyen Age. (Caractere, vie position sociale).
T2480: SCHILSTRA, W.N. - Vrouwenarbeid in Landbouw en Industrie in Nederland in de tweede helft der 19e eeuw.
R1463: SCHILT, JAN. - 100 jaar H.J.W. Becht uitgever 1892-1992. Impressie van een eeuw boeken maken en verkopen.
Y4736: SCHILT, JAN. - Soldaatje spelen onder de smaragden gordel.
B9128: SCHILT, JAN. - Hier wordt echter het belang van het boek geschaad... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948.
M6651: SCHILTMEIJER, J.R. - De Gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen.
R3351: SCHILTMEIJER, J.R. - Nederland in de Gouden Eeuw. Groot Platenboek met 360 afbeeldingen naar oude prenten en gravures.
B6064: SCHILTMEIJER, J.R. (ED.). - Amsterdam in 17e eeuwse prent.
T2544: SCHIMMEL, G.W. - Beschouwingen over de periodieke pers in verband met De verantwoordelijkheid voor drukpersdelicten.
L1364: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: Bonaparte en zijn tijd. De eerste dag eens nieuwen levens. Sproken en vertellingen. Een Haagsche Joffer.
L1156: SCHIMMEL, H.J. - Mary Hollis. Twee delen.
K9705: SCHIMMEL, H.J. - Romantische Werken: My Lady Carlisle.
T3375: SCHIMMEL, H.J. (RED.). - Nederland 1854. Met medewerking van eenige Letterkundigen. Platen naar Ch. Rochussen. Drie delen in een band.
B8172: SCHIMMEL, H.J. - Gondebald, dramatiesch gedicht. Gewijzigd naar de middelen van gezelschappen, waarbij geene vrouwenrollen vervuld kunnen worden door J.A. Alberdingk Thijm.
L8667: SCHIMMEL, H.J. - Mylady Carlisle. Twee delen.
Y3524: SCHIMMEL. - Oranje en Nederland. Dramatisch tafereel in één bedrijf. Een bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands.
Y7372: SCHIMMEL, H.J. - Krantenknipsels H.J. Schimmel.
T9834: SCHIMMELPENNINK, TON. - Moedig zijwaarts. Verzamelde stukjes van een boekhandelaar.
L3955: SCHIMMELPENNINK, TON (ED.). - Van Boekman tot Schimmelpennink. De kleine geschiedenis van een boekhandel op de Weteringschans.
T7263: SCHINKEL, A.D. - Geschied- en letterkundige bijdragen. Met twee facsimile's.
T0887: SCHINKEL, ADRIANUS DAVID. - Beschrijving van een Triptikon en een Diptikon.
T4634: SCHINKEL, A.D. - Drijfkunst en kunstdrijvers in Nederland. Gedachtenisbeker voor Mr. M. Emants.
T5535: SCHIPPEL, MAX. - De ekonomische revolutie en de ontwikkeling der sociaal-demokratie. Een voordracht. Vertaald door B. Reyndorp.
L4049: SCHIPPER, ANNE (ED.). - Dr. C. Rijnsdorp Prijs voor Literatuur 1993. Toegekend aan Guillaume van der Graft.
T8688: SCHIPPER, ANNE. - Kamers en suite.
Y5451: SCHIPPER, K. - Krantenknipsels van/over K. Schipper.
L7467: SCHIPPERS, K. - Vluchtig eigendom.
R1562: SCHIPPERS, K EN YVON DE VRIES, PETER. - Voor uw intellectuele make-up.
H3520: SCHIPPERS, K. - Poeder en wind.
H8277: SCHIPPERS, K. - Zilah.
Y7693: SCHIPPERS, K. - De hoedenwinkel. Roman.
L9758: SCHIPPERS, K. - Het witte schoolbord.
Y6311: SCHIPPERS, K. - Na de voorstelling/ After the performance.Tekeningen/Drawings: Joost Veerkamp.
H3521: SCHIPPERS, K. - Beweegredenen.
R0861: SCHIPPERS, K. - Waar was je nou.
Y1048: SCHLEZ, J.F. EN B. BRUGSMA. - Leesboek, ter bevordering van den natuurlijken leestoon, ten dienste der scholen.
R8807: SCHLICHTING, L.G.A. - Rechts en Links.
L3529: SCHLINK, BERNARD. - De thuiskomst. Vertaling W. Hansen.
K8734: SCHLOSSER, IGNAZ. - Le verre ancien.
Y0809: SCHLOSSER, IGNAZ. - Venezianer Glaser.
T4713: SCHLOTTER (VOORWOORD). - Die stadtische Arbeitszentrale fur Erwerbsbeschrankte in Frankfurt am Main. In Wort und Bild.
Y0724: [ERASMUS] SCHLUTER, LUCY L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorische-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het "Convivium religiosum" van Erasmus.
T9920: SCHMAL, J. - De Jonge Handelaar. Leesboek voor School en Huis.
Y1078: SCHMAL, J. - De Manufactuurwinkel. Leesboek voor school en huis.
Y1080: SCHMAL,J. - De Kleine Manufactuurwinkel. Leesboekje.
Y1059: SCHMAL, J. EN P. LOUWERSE. - Rozeblaadjes. Proza en poëzie.
K0243: SCHMELLER, ALFRED. - Kubisme.
L8128: SCHMID, KARL. - Brot und Wein. Gedanken uber Gottfried Kellers Weltfrommigkeit.
T0734: [SPINOZA] SCHMID, J.J. VON. - De gedachte der verdraagzaamheid in Spinoza's leer.
Y1077: SCHMID, C. - De Kersavond. Een verhaal voor kinderen. Met platen.
Y1178: SCHMID, C. - Derde honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
Y1177: SCHMID, C. - Tweede honderdtal. Leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
Y1086: SCHMID, C. - Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
K8857: SCHMID, C. - Het Oude Roofslot en andere Verhalen.
R9243: SCHMID, C. - De frambozen. Korte verhalen.
R3526: SCHMIDT, P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
Y7301: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Cabaretliedjes.
Y0554: SCHMIDT, F.U. - Wenken voor het verkrijgen van handteekeningen. Het Volkspetitionnement voor Plaatselijke Keuze.
B1864: SCHMIDT-DEGENER, F. - De poort van Ishtar. Lyrisch drama.
L0208: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel.
H8910: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985.
Y5721: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Weer of geen weer. Gedichten.
B5676: SCHMIDT, ALFRED PAUL. - Vijf vingers in de wind. Vertaling Herman van der Klei.
K6738: SCHMIDT-DEGENER, F. - 55 variaties op een bekend thema.
R5310: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Sprookjes. Kalenderboek 1964.
T9727: SCHMIDT-DEGENER, F. - Silvedene. Tien suites voor viool en woord.
B4586: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel. Derde bloemlezing.
B7770: SCHMIDT DEGENER, HENRI. - Proeve eener vergelijkende studie over Plato en Husserl. Bijdrage tot de transscendentale psychologie.
R6893: SCHMIDT O.J. / M. WODOPJANOW, I. PAPANIN. - De Noordpool veroverd.
R0751: SCHMIDT, JOHAN. - De triomf van het moederschap.
R0364: SCHMIDT, P.J. - Democratie of dictatuur? Een woord naar aanleiding van de terreur in Sovjet-Rusland.
L5360: SCHMIDT, CORNELIS. - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de Middeleeuwen en de Zeventiende eeuw.
T9208: SCHMIDT, JOSEPH. - Tiritomba. Canzone Napolitane. Uit de film: Wenn du jung bist. Hollandsche tekst Lou de Groot.
Y2921: SCHMIDT, JOHAN. - Koninginnedag. Opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina na de viering van haar Vijfentwintigste Levensjaar.
Y2621: SCHMIDT, P.J. (RED.). - Ons Gemeenebest.
R1071: SCHMIDT-PRIJES, S. [=SANI VAN BUSSUM]. - Plaatselijke Keuze. (Wat men ervan moet weten.).
R1867: SCHMIDT-DEGENER, F. - Rembrandt's tegenstrijdigheden.
R3537: SCHMIDT, P.J. - Naar internationalen klassenstrijd.
T3203: SCHMIDT, P.W. / WILHELM KOPPERS. - Festschrift. Publication d'hommage offerte au P.W.Schmidt. 76 sprachwissenschaftliche, ethnologische, religionswissenschaftliche, prahistorische und andere Studien. Recueil de 76 etudes de linguistique, d'ethnologie, de science religieuse, de prehistoire et autres. Mit 41 Tafeln, 158 Textillustrationen, 2 Karten. Avec 41 planches, 158 gravures de texte, 2 cartes.
R7833: SCHMIDT, ANNIE M.G. - De familie Doorsnee. Met een voorwoord van Wim Ibo, portretten, tekeningen van Wim Bijmoer.
Y6626: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Van Schuitje varen tot Van Schendel.
H8204: SCHMIDT-KUNSEMULLERER, FRIEDRICH ADOLF. - Die Erfindung des Buchdrucks als technisches Phänomen.
B2051: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Zeur niet!
Y7438: SCHMIDT, ANNIE M.G. - En wat dan nog? Gedichten.
T3646: SCHMIDT, P.J. - In de cel. Losse aanteekeningen.
B2745: SCHMIDT, ANNIE M.G. E.A. - Moord en brand en andere verhalen.
R5222: SCHMIDT-DEGENER, F. - Phoenix. Vier essays. Rembrandts vogel Phoenix, Herinnering aan Leopold, De eeuw van Flaubert, Rembrandt en Vondel.
A0291: SCHMIDT, A.M.G. / LEVI WEEMOEDT / L.P. BOON E.A. - Lang zal ie leven! Feestelijke verhalen.
R0299: SCHMIDT, P.J. - Crisis, Fascisme, Revolutie!
R8676: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Het schaap Veronica. Met plaatjes van Wim Bijmoer.
Y2951: SCHMIEDECKE, W.C. - Prinses Juliana-Wals. Gemakkelijke salon-wals.
W7551: SCHMIEDT, HEINZ H. - Der Drucker Ernst Engel und die Offenbacher Schule.
W2652: SCHMIELE, WALTER. - Henry Miller. Vertaling Hans van Megen.
R0537: SCHMITT, EUGEN HEINRICH. - Zonder staat. Vertaald door L.A.B.
M5236: SCHMITZ, MARIE. - Weifeling.
R5960: SCHMITZ, MARIE. - Uit uren van verlangen.
R6393: SCHMITZ, JOHANNES P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op de dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
Y0065: SCHMITZ, HANNA. - 20 Patiencen.
W1040: SCHMITZ, HERMANN HARRY. - Katastrofale verhalen. Vertaald door Gerrit Komrij. Met tekeningen van Joost Roelofsz.
L6986: SCHMITZ, MARIE. - Weifeling.
R6537: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
L4682: SCHMITZ, WILHELMUS A. - Het aandeel der Minderbroeders in onze Middeleeuwse Literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
M3443: SCHMITZ, P.F. - Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel.
T1554: SCHMITZ, MARIE. - Verzen.
R4732: SCHMOOK, G EN P.H. SCHRODER. - Boeken en Bibliotheken, twee redevoeringen.
R9124: SCHMOOK, GER. - Lode Baekelmans (1879-1965).
R1192: SCHMOOK, GER. - Het Museum van de Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen: Groei en Taak.
T3747: SCHMOOK, GER. - Baekelmans' "Doolaar en De Weidsche Stad" van 1904 (eerste uitgave) tot 1978 (zesde uitgave).
L5870: SCHMOOK, G. - De Driehoeksverhouding Pol De Mont, August Gittee, Alfons De Cock.
L4103: SCHMOOK, GER. - Een Parijse 'Beau' onder Antwerpse 'Jolikes'. Rogier de Beauvoir op doorreis in de winter van 1834/35.
W6107: SCHNECK, MARCUS / JILL CARAVAN. - De katcyclopedie. Maak dat de kat wijs! Vertaling A. Houwink ten Cate.
Y5024: SCHNEEBAUM, TOBIAS. - De geesten van het oerwoud. Een odyssee door de jungle van Nieuw-Guinea. Vertaald door Ton Maas.
K4439: SCHNEIDER, MAARTEN. - De Nederlandse Krant. Van "Nieuwstijdinghe" tot dagblad.
R6712: SCHNEIDER, MAARTEN. - De urgentie ener dagbladwetenschap in Nederland.
L6276: SCHNEIDER, WOLFGANG (ED.). - Bibliothek Suhrkamp. Bibliographie Band 1 bis Band 1000. 1951-1989.
T5478: SCHNEIDER, M. - Internationale propaganda in recente decennia.
Y6040: SCHNEIDERS, PAUL. - Nederlandse bibliotheek geschiedenis.. Van librije tot virtuele bibliotheek.
B6561: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
B4301: SCHNEIDERS, A.L. - Een kater in blik.
H7437: SCHNEITER, C. - Het eeuwig menschlijke. Vertaling uit het Duitsch.
T9351: SCHNEPPEN, HEINZ. - Niederlandische Universitaten und deutsches Geistesleben.
Y6660: [REVE] SCHNEYDERBERG, ERIC J. - De Reve-collectie van Adriaan van Dis.
R3026: [HERMANS, W.F.] SCHNEYDERBERG, ERIC J. - De incomplete werken van Willem Frederik Hermans.
B8420: SCHNITLER, GUDMUND. - De Wereldoorlog (1914-1918). Vertaald door W.H.C. Boellaard, Voorwoord van C.J. Snijders
T3826: SCHNITZER, WERNER E.A. - Leer, bont en veren in samenhang met kleding. Verslag van de Textieldag van 18 november1982 in het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
Y6987: SCHNITZLER, ARTHUR. - De eenzame weg. Toneelspel in vijf bedrijven. Vertaling Frans Mijnssen.
B6188: SCHNITZLER, ARTHUR / KURT LOB. - Reidans. Zedenkomedie in tien dialogen.
L8360: SCHNURER, GUSTAV. - De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok.
R0925: SCHNURER, GUSTAV. - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen. Drie delen.
Y1482: SCHOBER, ULRIKE. - Burchten en Kastelen in Europa.
T7028: SCHOCKAERT, R. - Les dangers de l'avortement et du neo-malthusianisme pour l'organisme feminin.
Y8993: SCHOEMAKER, ANDRIES. - Mr. Gerard van Loon geregtvaardigd aangaande de beschuldiging, als of hij eene zware letterdieverij aan zijnen vriend Andries Schoemaker zoude hebben bedreven, Amsteldam, 1728.
B6817: SCHOEN, DANNY. - De Postzegelman. Amsterdamse grafische thriller.
L7557: SCHOENFELD, EUGENE. - Dag dokter. Voorwoord Joel Fort. Vertaling Frits Boer.
L5172: SCHOENGEN, M. - Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis met Akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis.
T5248: SCHOENMAEKERS, M.H.J. - Over het principieele verschil tusschen geloovig en ongeloovig.
T3502: SCHOEPP, F. - Economische Crises. Beschrijving der voornaamste crises, met haar oorzaken, verschijnselen en gevolgen.
T2118: SCHOKKING, J.J. - In de klem der verdeeldheid.
R8159: SCHOKKING, C.PH. - Uitbreiding van het tweelingonderzoek in Nederland.
Y7272: SCHOLDERER, VICTOR. - Reminiscences. 9 October 1970.
R3073: SCHOLEM, GERSHOM. - Van Berlijn naar Jeruszalem. Jeugdherinneringen. Vertaling Yge Foppema.
R2216: SCHOLTE, J.H. - Philipp von Zesen.
K2671: SCHOLTE, J.H. - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen.
T2156: SCHOLTE, HENDRIK. - Intermezzo.
L7838: SCHOLTE, ANTONI. - Publii Ovidii Nasonis Ex Ponto. Liber Primus, Commentario Exegetico, Instructus.
H5938: SCHOLTE, J.H. - Rembrandt en Vondel.
B2250: SCHOLTEN, FRITS. - Zilver.
B5779: SCHOLTEN, J.H. - Levensberigt van Herman Johan Royaards.
Y6223: SCHOLTEN, PATTY. - Jaarwisseling op Langkawi.
H4929: SCHOLTEN, HARRY. - Een aanslag op de ouderdom. Over de poëzie van Remco Campert.
K0827: SCHOLTEN, HARRY (ED.). - Voor wie de Lutinebel luidt. Verhalen uit de crisistijd 1930-1940.
B3080: SCHOLTEN, HENDRIK. - De dichter H.W.J.M. Keuls. De poëzie van de maand.
H1548: SCHOLTEN, HENRICUS. - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap.
T8067: SCHOLTENS, H.J.J. - Het Roermondse Kartuizerconvent voor de zestiende eeuw.
R5545: SCHOLTENS, H.J.J. - Oud Beverwijk, een rondwandeling. Stedeplan en stadsbeeld in vroegere eeuwen.
K9840: SCHOLTZ, J. DU P. - Dietse studies. Bundel aangebied aan Prof. Dr. J. Du P. Scholtz by geleentheid van sy vyf-ensestigste verjaardag 14 mei 1965.
K6089: SCHOLTZ, ANTONINE M. - De waarheid van Karen Blixen.
L7435: SCHONCK, E.J.B. - Nijmeegse mutsen. Een satire uit 1792. De Bonheurs uit de mode. Heldendicht. Uitgegeven en toegelicht door Andre Hanou.
B6742: SCHONFELD, M. - Oe-relikten in Holland en Zeeland.
T7714: SCHONFELD, M. / B.H. SLICHTER VAN BATH / P.C. BOEREN. - Friezen, Saksen, Franken. Lezingen gehouden voor de dialecten-commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op 14 mei 1947.
T9631: SCHONFELDER, ALBERT. - Isengrimus. Das flämische Tierepos aus dem Lateinischen verdeutscht.
T7093: SCHONHUTH, OTTMAR F.H. - Historie von den vier Heymons-kindern, gar lieblich und anmuthig zu lesen. Mit schonen Figuren geziert. Neu erzahlt fur Jung und Alt von Ottmar F. J. Schonhuth.
T7218: [COHEN] SCHONLANK, BRUNO. - De Moloch. Spreekkoor. Geautoriseerde vertaling van Marie W. Vos.
R5248: SCHONLE, GUSTAV. - Deutsch-niederlandische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
B9946: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. Nr. 9 september 1982. Portretten.
H6252: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. Dubbelnummer 6/7 oktober 1981. De wereld van Roland Sips.
H6254: DE ENSCHEDESE SCHOOL. - Moderne kunst. nr 5. 1981. Met twee zeefdrukken van Trudi de Jong.
Y3252: HET KATHOLIEKE SCHOOLBLAD. - Het Katholieke Schoolblad van Nederlandsch Indie. T.g.v. het zilveren regeeringsjubile van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 1898-1923.
Y6745: EX-SCHOOLMEESTER. - Uit de dierenwereld. Humoristische legenden in rijmelende kreupelverzen.
T8644: SCHOOLMEESTER, DEN. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries
T2835: SCHOOLMEESTER, DEN. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
L6526: SCHOOLMEESTER. - Knittelverzen.
L7231: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
L7233: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van Den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
H2469: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
R2768: SCHOOLMEESTER, DE. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. Met 300 illustratien van J. Doncker.
T2784: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep.
L6948: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Een keuze met zeven oorspronkelijke illustraties. Verzameld door Jaap Romijn.
H3923: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Dierkundelessen.
T6313: SCHOOLMEESTER. - De gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door J. van Lennep. Met 300 illustraties van Anth. de Vries.
B0838: SCHOOLMEESTER. - Gedichten van den Schoolmeester. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
L1943: SCHOON, J. (ED.). - LEVENDE TALEN. Joyce nummer.
R8834: SCHOON, J. - Volksleger of politieleger?
B5885: SCHOONDERGANG, H.J. - B.B. lacht, Brigitte huilt.
M8242: SCHOONDERGANG, HUUB. - ... en toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd.
L4568: SCHOONDERWOERD, NICOLAAS H.G. - J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862 -1935. A study in Anglo-Continental theatrical relations.
R4565: SCHOONEES, P.C. - Die Afrikaanse Woordeboek.
T4955: SCHOONEVELD, C.H. VAN. - Over de woordsoorten in het moderne Russisch.
R4282: SCHOOR, ROB VAN DE. - Voorbije toekomst. Toekomstbeelden uit de Nederlandse literatuur 1777-1930.
R7610: SCHOOT, Y. VAN DER. - Vlucht naar Frankrijk.
Y0424: SCHOOTEMEYER, WILLY. - K.L.M. The Flying Dutchman. March. (piano).
L0791: SCHOOTS, HANS. - Van Amerongen, letterknecht.
Y5766: SCHOOTS, HANS. - Gevaarlijk leven. Een biografie van Joris Ivens.
R3266: SCHOOTS, HANS. - Bert Haanstra. Filmer van Nederland.
Y6071: SCHOOTS, HANS. - Bert Haanstra: schilder, tekenaar, fotograaf.
L9179: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Sobre Livros e Leitura. / Uber Lesen und Bucher.
R3162: SCHOPENHAUER. - Kleines Schopenhauer-Brevier. Gedanken aus dem Handschriftlichen Nachlass. Auswahl und Nachtwort von Rudolf Malter.
T5447: SCHORER, G.L. - Annexatie. Een recht en een plicht.
H0718: SCHORMANN, GERHARD. - Hexenprozesse in Deutschland.
R5327: SCHOTEL, G.D.J. (VOORWOORD). - De legende van den Geusen Troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholyk Tijdgenoot.
B7820: SCHOTEL, G.D.J. - De winterkoning en zijn gezin.
T2718: SCHOTEL, G.D.J. EN H.C. ROGGE. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de Zeventiende Eeuw.
Y9154: SCHOTEL, G.D.J. - Gedachten over het oude volkslied Wilhelmus van Nassouwen en den vervaardiger van hetzelve.
B7912: SCHOTEL, G.D.J. - Brief van Dr. G.D.J. Schotel, Predikant te Tilburg, aan Mr. J. de Wal, Hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage.
Y2845: SCHOTTE, JAN. - De bondgenoot. Verhalen.
T1827: SCHOTTEN, SIMON. - De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de Staten in de kwestie-Codde (1703-1704).
Y6982: SCHOTTLER, HORST. - Wereldgeschiedenis in een lesuur. Bewerkt door W.G.F. Snijders.
K9836: SCHOTTMULLER, FRIDA. - Fra Angelico da Fiesole. Des Meisters Gemalde in 327 Abbildungen.
K5679: SCHOUTEN, WIM. - Een vak vol boeken.
R5889: SCHOUTEN, J. - Partijformatie en partijgroepeering.
B2173: SCHOUTEN, ANTON. - De Nederlandsche Groote Trawlvisscherij.
T5231: SCHOUTEN, J. - Inder gherechticheyt. Rede.
K9724: SCHOUTEN, J.A. - Over de wisselwerking tussen wiskunde en physica in de laatste 40 jaren.
T8422: SCHOUTEN, ROB. - Gedichten 2.
W3198: SCHOUTEN, DICK. - Muzelmannen.
L4796: SCHOUTEN, ALET & SIMONE SCHELL (EDS.). - Vignetten van Enschede op Haarlems stramien. Joh. Enschede en Zonen 1703-1978.
R7242: SCHOUTEN, MARTIN. - De Socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
B5029: SCHOUTEN HZN., L. - Open brief aan een vriend naar aanleiding van het Vijftal opmerkingen over de dusgenaamde Gezangen-quaestie, voorkomende in het Weekblad De Heraut van zondag 8 februari 1885.
H0646: SCHOUTEN, ROB. - Het krantengevoel van....
W3176: SCHOUTEN, DICK. - Ver van de Mannequins.
W4021: SCHOUTEN, ROB. - Carabas ontvluchten.
Y4991: SCHOUTEN, TED. - Dwaalsporen. Oorlogsmisdaden in Nederlands-Indie 1945-1949.
B6841: SCHOUTEN, J.H. E.A. - Aspecten van de Romantiek. Zes lezingen.
K2288: SCHOUTEN, MARTIN. - De spiegel en de blinde. Novelle.
Y3288: SCHOUTEN, LYDIA. - Personals.
Y4988: SCHOUTEN, MARIAN EN A. ALBERTS. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919.
B6044: SCHOUTEN, HENNIE. - Hugo Wolf. Mensch en Componist.
B6080: SCHOUTEN, JOHAN. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
R1799: SCHOUTEN, ROB. - Cinema Literair. Film in de Nederlandse literatuur. Samengesteld door...
T6138: SCHOUTEN, J. - Koningin Wilhelmina. Een Feestgeschenk voor onze kinderen.
H8084: SCHOUTEN, JOHAN. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
Y8199: DE SCHOUW. - De Schouw. Een modern staatkundig en cultureel weekblad. 4e jaargang no 141 Vrijdag 18 Mei 1945. Wij zijn thans vrij! Wat nu?
R1791: SCHOUWENAAR, JACO. - Tussen Beurs en Binnenhof. J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het Handelsblad (1828-1845).
P0643: SCHRADER, BARBEL / JURGEN SCHEBERA. - The Golden Twenties. Art and Literature in the Weimar Republic.
R3152: SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes.
T0621: SCHRAMA, NIC. - Dagblad De Tijd 1845-1974. (Dieu et mon droit).
Y8339: SCHRAMEIJER, FLIP. - Buiten adem. Roman. [voorpublicatie].
Y4717: SCHRAMM, C.C. - Saxonia Monumentis Viarum Illustrata Hoc est De Statuis Mercurialibus Columnis Brachiatis Ac Milliaribus = Von denen Wege-Weisern, Armen- und Meilen-Säulen Una Cum Affinibus De Angariis et Parangariis, Postarum Origine ... Tractatio Historico-Juridico-Politica, Accedentibus, Pr¾ter Rescriptor. Responsor. Documentorum Appendicem, ... Figuris Aeneis, ... Auctore Carolo Christiano Schramm, Dresdensi
Y9042: SCHRANT, JOANNES MATHIAS. - Redevoering over het beoefenenswaardige der Nederlandsche tale, zoo om haar zelve, als om hare voortbrengselen.
T2729: SCHRANT, J.M. - Redevoeringen en Verhandelingen. Twee delen.
Y0938: SCHRANT, J.M. - Lofrede op Godfried van Bouillon.
B8632: SCHRANT, J.M. - Redevoering over den waren volksroem.
B6505: SCHRANT, J.M. - Het oproer te Antiochie en deszelfs afloop; of het vermogen Van de Godsdienst.
R4562: SCHRANT, J.M. - Leerrede over de pligten van onderdanen jegens de burgelijke overheid.
L0105: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE. - De Ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen.
T0773: SCHREUDER, JOHAN GEORGE. - Onderzoek naar het oude strafrechtssgebruik volgens hetwelk eenen veroordeelde kwijtschelding kon worden verleend wanneer eene vrouw hem wilde huwen.
B1329: SCHREUDER, MAX. - Ik mis de dingen die je zou zeggen op normale dagen.
R7972: SCHREUDERS, PIET. - Paperbacks, U.S.A. Een Grafische Geschiedenis, 1939-1959.
B5691: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant nr. 28.
H4922: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 39.
T2770: SCHREUDERS, PIET ET AL. - Twee jaar later... VPRO-Blad no. 7
Y6790: SCHREUDERS, P. (RED.). - De Poezenkrant 23.
M4864: SCHREUDERS, PIET. - The book of Paperbacks. A visual history of the Paperback. Translated from the Dutch by Jos Pachter.
B5558: SCHREUDERS, P. (ED.). - De Poezenkrant 49.
R0679: SCHREUDERS, PIET (ED.). - Furore Vol. 1 no. 3. mei 1976.
Y0961: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 54.
Y0962: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 58.
Y0963: SCHREUDERS, P. - De Poezenkrant no 59.
B2387: SCHREUDERS, P. (RED.). - De Poezenkrant 27.
R0683: SCHREUDERS, PIET (ED.). - Furore no. 9. januari 1978.
Y6279: SCHREUDERS, PIET. - Lay in - Lay out en ander oud zeer.
K8973: SCHREURS, JACQUES. - Omnis Terra. Gemeenschapsspel.
K5261: SCHREURS, JAC. - De pieta. Een mysteriespel van droom en gelijkenis.
K9813: SCHREURS, JACQUES. - Odyssee van het kind Margreet.
L0270: SCHREURS, JACQUES. - Mijn moeder Elisabeth. Roman uit de mijnwerkerswereld.
B4270: SCHREURS, WILBERT. - Geschiedenis van de reclame in Nederland 1870-1990. Voorwoord Paul Mertz.
L5245: SCHREURS, JAC. - Het lied van den sluier.
R5736: SCHRIECK, M. VAN DER. - Waar stond de Regale Abdij van Egmond? Onderzoekingen.
B6743: SCHRIJNEN, JOS. - De Latijnsche genitief singularis van de O-stammen.
B4903: SCHRIJNEN, JOS. - Sint Jans Minne. Folkloristische Studie.
L5838: SCHRIJNEN, JOS. - Taal en Kultuur.
L6398: SCHRIJNEN, JOS. - Collectanea Schrijnen. Verspreide opstellen.
L6946: SCHRIJNEN, JOS. - Het Latijn en de theorie van de Ino-Europeesche randtalen.
L5512: SCHRIJNEN, JOS. - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de Christelijke Oudheid.
W7814: SCHRIJVER, J. - Leerboek der graphologie. Met reproducties van de besproken handschriften in een bijlage.
B2589: SCHRIJVER, J. - Maeterlinck. Een studie.
T7563: SCHRIJVER, ELKA. - Modern glas en kristal.
T7564: SCHRIJVER, ELKA. - Glas en kristal. Deel 2: Van midden 19e eeuw tot heden.
R1059: SCHRIJVER, G. - Jobje's avontuurlijke jeugd.
T0175: SCHRIJVER. - Zakboekje voor het volk. Lessen van Pluto aan de armen en aan de rijken.
R3226: SCHRIJVER, ELKA. - Hollands porselein.
R0756: SCHRIJVER, G. - De lichte last.
R0755: SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad.
R0754: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
R0753: SCHRIJVER, G. - Ontwapend.
T3650: MEEST GEACHTE SCHRIJVERS. - De Nederlanden: karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
T9692: SCHRIJVERS, PIET. - Horatius. Dichter en moralist.
H5913: SCHRIJVERS, JOKE. - De boodschap van het vijfde ontwikkelingsdecennium.
T6567: SCHRIJVERS, REEBRECHT. - Verduitsching onzer meest gebruikte doopnamen.
K2552: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
H0428: [ROLAND HOLST, A.] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 1. - A. Roland Holst.
Y8327: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. BUUL, TINE VAN, AUKJE HOLTROP E,A. (EDS.). - Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G.Schmidt.
K2769: [VESTDIJK] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 2. - S. Vestdijk.
K2574: [GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. - J. Greshoff.
L1913: [BLAMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 8. - Anna Blaman.
K6776: [MARSMAN] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 4. - H. Marsman.
K2139: [COUPERUS] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 9. - Louis Couperus.
M9909: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van Suriname.
H0924: [BRAAK, M. TER] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 5. - Menno ter Braak.
M8006: [GRESHOFF] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 3. - J. Greshoff.
Y4922: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. SALVERDA, MURK. E.A. (ED.). - In Indië geweest. Maria Dermoût - H.J.Friedericy - Bep Vuyk.
R2738: SCHRIJVERSPRENTENBOEK. - Schrijversprentenboek van de Nederlandse Antillen.
M8007: [KEMP] SCHRIJVERSPRENTENBOEK 7. - Pierre Kemp.
K1158: SCHRIKS, CHRIS (ED.). - De vervaardiging van Japans handpapier.
K7236: SCHRIKS, CHRIS. - Nondeju! God en geld in de schaduw van het Rijke Roomse Leven.
K6875: SCHRIKS, CHRIS (ED.). - Presse-papier. Spreuken, spreekwoorden, gezegden en aforismen over het verschijnsel papier.
H4796: SCHRIKS, C.F.J. - Neem nou papier... een kleine historie over de uitvinding van het papier.
L3334: SCHRILL, ERNST. - Uit Ruslands Steppen. Vertaling P.J. van Melle.
K3325: SCHRODER, P.H. - Van Aalmoes tot Zwijntjesjager.
W4022: SCHRODER, LOUIS. - Hoog zomer.
Y0303: SCHRÖDER, FRITZ. - Das Linotype Brevier.
K2882: SCHRODER, P.H. - En met zo'n juffertje ging dominee trouwen. Twintig Nederlandse en Vlaamse schrijvers bekeken.
L4173: SCHRODER, ALLARD. - De hydrograaf.
R5637: SCHRODER, P.H. - De Muiderkring. Historisch tafereel in een bedrijf.
B4525: SCHRODER, PIETER HENDRIK. - Parodieen in de Nederlandse Letterkunde.
Y5456: SCHRODER, ALLARD. - Krantenknipsels van/over Allard Schroder.
T3900: SCHROEDER-WESKI, E. - "Industriele revolutie". Tentoonstelling in het Twents-Gelders Textielindustriemuseum te Enschede.
Y1976: SCHROEDER, HANS ERNST. - Neri. Romein en reformator.
T2678: SCHRYVER, REGINALD DE. - Uit het archief van Frans van Cauwelaert I. Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische Politiek 1895-1918. Inleiding en aantekeningen door R. de Schryver.
B4687: SCHUBART, J.W. - Nog eenige belangrijke mededeelingen omtrent 1813.
H3802: SCHUBART, WALTER. - Dostojewski en Nietzsche. De symboliek van hun leven.
Y8046: SCHUCHART, MAX. - Sprekend mijzelf. Gedichten.
B3089: SCHUDDEBOOM, P.H. - Dutch Co. Schuddeboom.
H2963: SCHUDDEKOPF, OTTO-ERNST. - Grote stromingen der 20e eeuw. Fascisme. Vertaling M.W. Blok.
R4119: SCHUERE, JACOB VAN DER. - Nederduydsche spellinge. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door F.L. Zwaan.
Y6206: [HERMANS] SCHUHMACHER. - Catalogus 205: W.F. Hermans.
Y6207: [HERMANS] SCHUHMACHER. - Catalogus 205: W.F. Hermans. 2e druk met supplement.
Y7850: SCHUHMACHER. - In den zoeten Inval. Catalogus 220. Verschenen bij de Tentoonstelling Nederlandse Literatuur & Drukkunst, 246 Collector's Items uit de Schatkamer van Antiquariaat Schuhmacher (van 15 tot 25 november 1989).
R3027: SCHUHMACHER, ANTIQUARIAAT. - Provo-Bulletin.
Y7851: [ACHTERBERG] SCHUHMACHER. - Gerrit Achterberg (1905-1962). Onze grote dichters III.
Y7852: SCHUHMACHER. - Russian Avant-Garde Books 1912-1932. Catalogue 238.
T9599: SCHUIJT, WILHELMUS JOHANNES. - Doctrinael des Tijts.
R5665: SCHUILING, R. - Nederlandsche Landschappen III: De boompjes te Rotterdam.
Y7824: SCHUITEMAKER, Y.C. - Slaoven. Klucht in ain bedrief. Naar het Friesch omgezet ien 't Grönnings door H.
T9366: SCHULLER, SEPP. - Albrecht Durer in den Niederlanden.
K5495: SCHULTE, A.G. (ED.). - Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na.
H5572: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Rassenproblemen en burgerrechten in de Verenigde Staten.
T8480: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM. - Waarom wil je dat ik zing. Vertaald.
B4574: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM. - Het woord brengt de waarheid teweeg. Essays over literatuur en werkelijkheid.
T8807: SCHULTE NORDHOLT, J.W. (ED.). - Wanneer dit tijdlijk leven endt. Gedichten over de dood. Een bloemlezing.
Y4997: SCHULTE, ADDIE. (ED.). - Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands-Indie. De Tweede Wereldoorlog in ooggetuigenverslagen.
T2571: SCHULTE, ALFRED. - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei. Bearbeitet von Toni Schulte.
H4041: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Tijd voor eeuwigheid.
Y3538: SCHULTE. F.W.C.L. - Het gebed voor onze Koningin. Predikatie gehouden door F.W.C.L. Schulte in de Hervormde Kerk te Muiden op Woensdag 31 Augustus 1898.
L9364: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns-Amerika. Brazilie 1624-1654.
Y2993: SCHULTS, ULFERT. - Berceuse & Tourbillon. OP 32.
Y2679: SCHULTS, ULFERT. - Scherzo voor piano, op 12.
Y0928: SCHULTS, U. - Het Byronianisme in Nederland.
Y8519: SCHULTZ, JEANNE. - Colette's Novene. Uit het Fransch vertaald door Wilhelmina Seiffert.
B5341: SCHULTZ, WILHELM. - De horlogemaker aan de werkbank. Handboek en vraagbaak voor herstellers en horlogers.
K9758: SCHULTZE-NAUMBURG, PAUL. - Kulturarbeiten Band V: Kleinburgerhauser. Herausgegeben vom Kunstwart.
L8008: SCHULZ JACOBI, J.C. - De Nederlandsche Doodendans.
R1200: SCHULZ-HOFFMANN, CARLA (HRSG.). - Mythos Italien. Wintermarchen Deutschland. Die italienische Moderne und ihr Dialog mit Deutschland.
Y2937: SCHULZ-ANKER, ERICH. - Formanalyse und Dokumentation einer serifenlosen Linearschrift auf neuer Basis: Syntax-Antiqua.
R4284: SCHULZE, FRANZ (ED.). - Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. Wissenschaftliche Wuerdigung der Reiseberichte Springers zur Einfuehrung in den Neudruck seiner 'Meerfahrt' vom Jahre 1509.
Y3365: SCHULZE, FRIEDRICH. - Der deutsche Buchhandel und die geistigen Stromungen der letzten hundert Jahre.
T3359: SCHUMAN, L.O. - Een moderne Arabische vertelling : Nagib Mahfuz, Awlad Haritna.
T5595: SCHUMANN, B.TH.K. - De strijdwijze der Kollewijners en: Een gebladerde stam zonder takken. Denkende menschen ter overweging aangeboden.
R6932: SCHUMANN, B.TH.K. - Vriend of Vijand van het Nederlandsch? Een protest tegen taal-vandalisme.
R9590: SCHUPP, SJENG & MICHIEL VAN DIJK AND GUESTS. - Kijkshock 3. 9 music animations. Boek + DVD.
T3336: SCHUR, ERNST. - Grundzuge und Ideen zur Ausstattung des Buches.
R8575: SCHUR, ERNST. - Das Buch der dreizehn Erzahlungen.
R7030: SCHURER, F. - Christendom en oorlog.
R9990: SCHURER, FEDDE / J.J. BUSKES / H. VAN HOUTEN. - De klokken van Rome. Krachten en tegenkrachten. Steun aan de Volkenbond mits....
R7028: SCHURER, FEDDE. - Folk en Tael.
L2449: SCHURER, FEDDE. - Fersen.
T8857: SCHURER, FEDDE. - Fiif en tweintich Fryske dichters.
T8858: SCHURER, FEDDE. - Simson.
R5230: SCHURER, FEDDE. - Fersen.
H5937: SCHURER, FEDDE. - Simson.
Y2994: SCHURER, FEDDE / P. FOLKERTSMA. - Kampsangen.
T6981: SCHURER, FEDDE. - Geloofsonderzoek. Vragen, mij voorgelegd door het bestuur der Chr. school te Lemmer.
T8859: SCHURER, FEDDE. - Protestants protest. Kanttekeningen bij het mandement der rooms-katholieke bisschoppen.
R7251: SCHURER, FEDDE. - Ienriedich en Trou. Radio toespraak gehouden op 5 maart 1941.
R7029: SCHURER, F. - Kristendom en Oarloch.
R1350: SCHURER, FEDDE. - Fen twa wallen. Fersen.
T3492: SCHUREREN, FEDDE. - Lof fen alle tiden. Psalmen, gesangen en lieten. Gearbrocht en fortaeld.
M7623: SCHURGERS, JAN M.G. - Jan Hanlo.
T7551: SCHURING, H.A. - De invloed van het landschap op de militaire operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. The influence of the landscape on military operations during the Second World War.
Y3478: SCHURINK, H.J.A.M. (ED.). - Catalogus van de Koning Willem II tentoonstelling in het Paleis Raadhuis te Tilburg, 12-20 Maart 1949.
B5872: SCHURMANN, JULES. - De eenzame weg.
Y6712: SCHURMANN, JULES. - Chineesche verzen. Bewerkt naar vertalingen van J. Gautier en A. Polario.
T4069: SCHURMANN, ULRICH. - Teppiche aus dem Orient: Mit 124 Farbtafeln.
R9891: SCHURMANN, WILLEM. - De Violiers. Tragi-komedie in vier bedrijven.
R6283: SCHURMANN, JULES. - Uit de stilte. Verzen. Met voorrede van Willem Kloos en 6 lithographieen van Willem E. Roelofs Jr.
R4038: SCHUSTER, AHARON EN MENACHEM E. BOLLE E.A. - Liber amicorum voor Opperrabijn A. Schuster t.g.v. zijn zestigste verjaardag.
B5011: SCHUT, D.W.O.A. - Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart.
R7335: SCHUT, D.W.O.A. - Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart.
T6545: SCHUTJES, HENRIK. (RED.). - Ontwikkeling. Populair Maandschrift voor Natuurwetenschappelijke en Wijsgeerige Vraagstukken. 1e jaargang 1914.
B7255: SCHUTTE, O. - De Orde van de Unie.
B4430: SCHUTTE, O. - Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk.
W0477: SCHUTTER, FREDDY DE. - Het verhaal van de Nederlandse literatuur, Middeleeuwen, Renaissance-Barok. Band I.
B5445: SCHUTTER, G. DE & J. TAELDEMAN. - De ovenpaal. Een kommentaar bij de kaart voor het Nederlandse taalgebied.
K1772: SCHUTZ, FRIEDRICH. - Aloys Ruppel Leben und Werk.
T6830: [ALMANAK] SCHÜTZE, ST. (HRSG.). - Taschenbuch für das Jahr 1830 der Liebe und Freundschaft gewidmet.
R2465: SCHUTZEICHEL, RUDOLF - Koln und das Niederland. Zur sprachgeographisch-sprachhistorischen Stellung Kolns im Mittlelalter.
R9196: SCHUUR, KOOS. - Herfst, Hoos en Hagel, gedichten.
T1134: SCHUUR, KOOS. - Novemberland.
M5595: SCHUUR, KOOS. - Herfst, Hoos en Hagel, gedichten.
K8789: SCHUUR, KOOS. - En de kookaburra lacht. Brieven van een emigrant.
T7641: SCHUUR, KOOS EN ALDERT WITTE. E.A. - Het draaiorgelboek. Dat is een verzameling liederen op lichte wijs.
L3282: SCHUUR, KOOS. - Fata Morgana voor Nederlanders en andere gedichten.
K6420: SCHUUR, KOOS. - Waar het was. Gedichten.
Y9159: SCHUUR, KOOS. - De dichter.
B1961: SCHUUR, KOOS. - Gunter Grass, informatie.
T7159: SCHUURMAN, HERMAN. [=J.H. SCHEPS]. - Plaats en Taak van de Illegale Beweging na den Oorlog.
R6844: SCHUYTER, JAN DE. - Geheime bladzijden uit het heldenboek van den weerstand. Teekeningen Willy Mertens.
Y5876: SCHUYTER, JAN DE. - Sint Niklaas in de Legende en in de Volksgebruiken.
R6899: SCHUYTER, JAN DE. - Tijl tegen den Mof. Vlaamsche Volkshumor tijdens den Oorlog. Teekeningen van A. en M. Payot.
R2243: SCHUYTER, JAN DE. - Drij moorden voor vijf cens. Marktzangers als verspreiders van stadsnieuws. Met teekeningen door Gaston Schuermans.
R6786: SCHUYTER, JAN DE. - Teun Koekeloer vertelt. Antwerpsche letterkundigen en kunstenaars in hun hemdsmouwen. Met teekeningen door Gaston Schuermans.
T1577: SCHUYTVLOT, A.C. (ED.). - Papier in de U.B.A. Catalogus bij de tentoonstelling ingericht t.g.v. de zeventigste verjaardag van Mevr. B.J. van Ginneken-Van de Kasteele, van 1965 t/m 1979 conservatrice van de papierhistorische Labarre-Collectie in de UBA
W5626: SCHWANDNER, JOHANN GEORG. - Calligraphy. Calligraphia Latina.
H6027: SCHWARTZ, GARY. - Rembrandt zijn leven, zijn schilderijen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld.
K3624: SCHWARTZ, GARY. - Dutch Kills. Vertaling Loekie-Schwartz.
P1959: SCHWARTZ, GARY & MARTEN JAN BOK. - Pieter Saenredam. De schilder in zijn tijd. Uit het engels vertaald door Loekie Schwartz.
W0118: SCHWARZ, SIMONE. - Wind en zeil. Vertaling Edith Klapwijk.
W2351: SCHWARZ-BART, SIMONE EN ANDRE. - Varkensvlees met groene banaan. De mulattin Solitude. Vertaling C.P. Heering.
L5123: SCHWARZENFELD, GETRUDE VON. - Karel V vader van Europa. Vertaling Johan van Os.
W0087: SCHWARZER, ALICE. - Met hart en ziel. Artikelen 1968-1983. Vertaald.
M3189: SCHWARZER, ALICE. - Gesprekken met Simone de Beauvoir. Uit een periode van tien jaar 1972 - 1982. Vertaald door Jose Rijnaars.
H8318: SCHWEBER, S.S. - In the shadow of the bomb. Bethe, Oppenheimer, and the Moral Responsibility of the Scientist.
L7960: SCHWEIG, LAURA EN CLAUDIA COENEN. - Tori Tandoor!
R0174: SCHWEIGMAN, F.A.A. - De eigendomsphilosophie van Hugo de Groot.
M3803: SCHWEIZER, RICHARD. - De laatste kans. Vertaling David de Jong.
R3570: SCHWENCKE, JOHAN. - Bibliographie en andere gegevens over het Nederlandsche exlibris.
R2321: SCHWENCKE, JOHAN. - Het Exlibris als Boekversiering en Verzamelobject.
T0501: SCHWENCKE, JOHAN. - Het beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960.
W8556: SCHWENCKE, JOHAN. - Het Exlibris in Nederland. Een studie voor vrienden van Boek en Prent.
R2316: SCHWENCKE, JOHAN. - Het beeld van het Nederlandse Exlibris 1880-1960.
K3963: SCHWENCKE, JOHAN. - Het letter-exlibris.
K0120: SCHWENCKE, JOHAN. - Het gouden getij.
T9567: SCHWENCKE, JOHAN. - Tweehonderd Nederlandse grafische kunstenaars sedert het eind der negentiende eeuw: hun exlibris en biografie.
Y8705: SCHWENCKE, JOHAN. - De houtgravure in de hedendaagse Engelse boekkunst.
W1038: SCHWIEFERT, PETER. - De vogel heeft geen vleugels meer. Brieven aan een joodse moeder. Vertaling E. van Leeuwen.
Y5856: SCHWOB, MARCEL. - Essay over mijn paraplu. Vertaling Mirjam de Veth.
L7221: SCIASCIA, LEONARDO. - De wijnrode zee. Verhalen. Vertaling Jenny Tuin.
B8432: SCIRTOPODES [=ANTONIUS HIRSCHIG CZ.]. - De Oranje-woorden in Februarij 1857, getoetst aan de waarheid.
T9942: SCIULLO, PIERRE DI. - Expériences graphiques et typographiques.
H3295: SCORZA, MANUEL. - De slapeloze ruiter.
K1631: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
L9450: SCOTT FITZGERALD, F. - Pat Hobby. Aan lager wal in Hollywood. Vertaling Guido Goluke.
H1884: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
L4704: SCOTT, GEORGE RYLEY. - Phallic worship. A history of sex and sex rites in relation to the religions of all races from antiquity to the present day.
W5127: SCOTT, C.P. - C.P. Scott 1846-1932. The making of The Machester Guardian.
H6792: SCOTT, WALTER. - De Oudheidkenner. Vertaling Gerard Keller.
H6796: SCOTT, WALTER. - De oude pelgrim. Vertaling Gerard Keller.
Y8225: SILK SCREEN. - Silk Screen. Het vakblad voor Silk Screendrukkers. 1e jaargang no 2, September 1952.
B5856: SCRIPTORES. - Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen.
B5857: SCRIPTORES. - Scriptores. Tijdschrift van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen.
Y5784: SDU. - Uitgeverij Sdu Uitgevers, Sdu Standaard. Den Haag. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
T6312: SEARLE, V. & R. CLAYSON. - Zeefdrukken op stof.
L9861: SEBASTIAN, ANA. - De Dikke van de melksalon. Vertaling Giny Klatser.
R4921: SECKER, MARTIN (ED.). - The Eighteen-Nineties. A Period Anthology in Prose and Verse. Introduction by John Betjeman.
Y0508: IOANNES SECUNDUS. - Het Boeck der Kvskens. Nv aldereerst vviit Tlatijn overgestelt in onse gemeine Nederdvviittsche Taele eensdeels bii Ian van Hovt, ende eensdeels bii Dovza ende Anderen, Liefhebberen der Nederduijtscher Poëzyen.
T4493: SEDDON, J.A. - Waarom de Britsche Arbeiders den oorlog steunen.
Y7704: SEEHAFER, KLAUS. - Johann Wolfgang von Goethe. Dichter, Naturforscher, Staatsmann 1749-1832.
T2842: SEELEN, ANTOON. - Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van een ideaaltype.
R2323: SEESSLEN, GEORG EN BERNT KLING. - Unterhaltung: Lexikon zur popularen Kultur. I: Western Science Fiction, Horror, Crime, Abenteuer. 2: Komik, Romanze, Heimat und Familie, Sport und Spiel, Sex.
B8627: SEGAAR, CAROLUS. - Lijk-zang ter Gedachtenis op het Overlijden van den hoogeerwaarden en hooggeleerden heer Carolus Segaar, Professor in de Grieksche Taal, en Predikant te Utrecht. Overleden den 22 December 1803.
H5364: SEGER, AGATHA. - De fonkelende keten.
R0783: SEGERS, R.T. (ED.). - Receptie-Esthetika. Grondslagen, theorie en toepassing.
Y0685: SEGERS, GUSTAAF. - De Algemeene Letterkundige Taal en De Beschaafde Omgangstaal in de Normaalschool, de Volksschool en het gewone leven.
R2419: SEGERS, GUY E.A. - Uilenspiegel. Wie ben jij? Zeven eeuwen Uil en Spiegel.
H5171: SEGGELEN, A.J.M. VAN (ED.). - Het Liedboek van Liisbet Ghoeyuaers.
L9593: SEGHERS, GRETA. - De opdrachtgeefster. Een zedenschets.
K5517: SEGHERS, GRETA. - Wat ge leest en schrijft, dat zijt ge zelf.
B4186: SEGHERS, ANNA. - Het oproer der visschers van St. Barbara. Geautoriseerde vertaling van Nico Rost.
L2583: SEGHERS, GRETA. - Het eigenzinnige leven van Angele Manteau.
B6169: SEGHERS, ANNA. - Het echte blauw. Een vertelling uit Mexico.
K0119: SEGHERS, GRETA. - Een dunne wand, roman in fragmenten.
T4596: SEIF, MORTON. (RED.). - New Dutch Writing & Art. The Busy Bee Review nr. 2.
K0664: SEIFERT, MILOS. - Herinneringen aan Holland. Op bezoek bij de dichter Frederik van Eeden.
R8108: SEIPGENS, EMILE. - De kapelaan van Bardelo, tonelen uit Limburg.
K4992: SEL, M.R. - Van het experiment tot Xanthippe. De roman van Paul Lebeau.
Y0092: SELBIE, W.B. - Christelijk Nationalisme.
K4831: SELDAM, PETER TEN. - Wonderlijke weefsels.
R7079: SELHORST, B. - Reclame. Theoretische beschouwingen en practische toepassing.
H0050: SELIGMANN, KURT. - Das Weltreich der Magie. 5000 Jahre Geheime Kunst. Mit einem Nachwort von G.F. Harlaub.
Y2286: SELLES, HEDWIG. - Wie hier binnentreedt. Gedichten.
L4420: SELM, BERT VAN (ED.). - Vande Druckerije. Dialoog over het boekdrukken, toegeschreven aan Christoffel Plantijn, in een anonieme bewerking uit het laatste decennium van de zestiende eeuw.
H9450: SELM, BERT VAN. - Inzichten en vergezichten. Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel.
B4097: SELM, B. VAN. - Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw.
B3347: SELMAN, IBRAHIM. - Tedere zielen.
T5437: SELMER, AGOT GJEMS. - Een bloemensprookje over het ontstaan van het leven, een vervolg op Een doktersfamilie in het Hooge Noorden.
K5710: SELMS, A. VAN. - Arabies-Afrikaanse studies. I. 'N tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) kategismus.
H2960: SEMMLER, RUDOLF. - Goebbels, de man achter Hitler.
B7114: SENDEN, LEO. - Mooie vlinders.
M1465: SENDER, RAMON. - De tuinman en de koningin. Vertaling Helene J. Meijer.
H1220: SENDER, RAMON. - De tuinman en de koningin. Vertaling Helene J. Meijer.
W6702: SENDER, RAMON. - Zeven rode zondagen.
L0345: SENGERS, H. - Dichters en God. Het godsbeeld in de nieuwe Nederlandsche Lyriek 1880-1940.
K1842: SENGERS, W.J. - Homoseksualiteit als klacht. Een psychiatrische studie.
W2404: SENIOR, OLIVE. - Zomerweerlicht. Vertaling M. Luyten.
W0090: SEPAMLA, SIPHO. - De ondergang van Johnstown. Vertaling L. Jalvingh.
Y3788: SEPARAAT. - Het leven van Henrik Brouwer, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien.
Y3789: SEPARAAT. - Het leven van Jan Camphuis, Gouverneur Generaal van Neerlands Indien.
Y2284: SEPERS, HENRY. - Je zadelt een vlinder. Gedichten.
R0196: SERGANT, M.C. - Taal & Logica. Openbare les.
R0983: SERGE, VIKTOR. - Een brandend vraagstuk: Marxisme en Anarchisme. Uit het frans vertaald en van een inleiding voorzien door Jantien Vermeer.
R8226: SERGEJENKO, P. - Hoe Tolstoy leeft en werkt.
K2976: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - De toren van het zwijgen. Moderne Hongaarse poëzie.
L8531: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - Machine van woorden. Gedichten van Z. Herbert, M. Holub, G. Kunert, V. Popa.
K2972: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - De circusklanten zijn weg. Gedichten van H.C. Artmann /J. Becker. e.a.
K2975: POETRY INTERNATIONAL SERIE. - Oktober is mijn keizerrijk. Zeven moderne Japanse dichters.
R8138: SERRARENS, ED. A. - De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet Paaltjens).
T5338: SERRURIER, C. - Descartes, Leer en Leven.
B5217: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Haagsch Jaarboekje voor 1897. Negende jaargang.
L3836: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Oranje-album. Feestbundel ter gelegenheid van het aanvaarden der regeering door H.M. Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898.
P1848: SERVAES, ANKE. - Spreekuur.
K3574: SERVAES, JAN. - De boekenindustrie in Vlaanderen. Een verkennende studie naar de structuur en werking van het uitgeven, distribueren en consumeren van boeken.
K4742: SERVOTTE, HERMAN. - Literatuur als levenskunst. Essays over hedendaagse Engelse literatuur.
H9708: SEVENHOVEN, HANS. - Verslag van een ontdekkingsreis naar Franciscus. Enkele patronen uit het denkweefsel van een geestelijk leider.
R7286: SEVENHUIJSEN, SELMA L. - De orde van het vaderschap. Politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en het huwelijk in Nederland 1870-1900.
T1834: [WILDE] SEVERI, RITA (ED.). - Oscar Wilde in Italia. L'anima dell'uomo.
T1343: [SPINOZA] SEVERIJN, JOHANNES. - Spinoza en de Gereformeerde Theologie zijner dagen.
T2877: SEVERINSEN, HANS. - Er kan zoo veel gebeuren in acht dagen. Geautoriseerde vertaling uit het Deensch van Willy Corsari en Hedda Sydberg.
B0880: SEVERUS, CLAUDIUS. [=LOD. SEVEREIJNS]. - Waarom? Daarom!
T2228: SEVOOY, GEORGE DE. - Ster en blazoen.
R8857: SEYFFARDT, A.L.W. - Onze nationale weerkrachten.
T6933: SEYMOUR COCKS, F. - Het oorlogsgevaar. Schokkende onthullingen uit de hedendaagsche diplomatie. Vertaling Annie van der plaats. Voorwoord J.B. Meijer.
M6743: SEYMOUR-SMITH, MARTIN. - From bed to verse. An unashamed Pillow Book. Compiled and introduced by....
K6699: SEYS, RAF. - Skrow '66. Schrijvers en Kunstenaars in het Rijksonderwijs in West-Vlaanderen. Aspect '66.
L1445: SEYS, RAF. (ED.). - De andere Jan Vercammen ook 60.
Y9306: SGM. - Schweizer Graphische Mitteilungen. 11 x.
H8207: SHACKLETON, ROBERT (ED.). - The John Johnson collection. Catalogue of an exhibition.
R9890: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster.
R9360: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Julius Caesar. Metrische vertaling van Edward B. Koster.
B3014: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster.
H9228: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The complete works. Edited, with a clossary by W.J. Craig.
B3609: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Comedies, Histories, & Tragedies. A facsimile edition prepared by Helge Kokeritz. With an introduction by Charles Tyler Prouty.
L3040: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Richard III. Treurspel. Vertaald door A. Roland Holst.
T8392: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Koning Lear. Vertaald door Gerrit Komrij.
W9837: SHAKESPEARE, NICHOLAS. - Het visioen van Elena Silves. Vertaling E. v. Domburg Scipio.
T8394: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De storm. Vertaald door Gerrit Komrij.
K8494: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Koning Lear. Treurspel in vijf bedrijven. Vertaling A. Roland Holst.
R0120: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Naar het u lijkt. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
T8931: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Romeo and Juliet.
R4439: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster.
R4443: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Koning Lear. Treurspel in vijf bedrijven. Vertaling A. Roland Holst.
L8185: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The Phoenix and the Turtle.
B9766: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De werken van William Shakespeare. Vertaald door L.A.J. Burgersdijk.
Y3392: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De koopman van Venetie. Tooneelspel. Uit het Engelsch door T.N. van der Stok.
Y2740: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello. Tragedie in vijf bedrijven in de vertaling van Bert Voeten.
R0978: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Macbeth. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
R0977: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Naar het u lijkt. Vertaald door Jac. van Looy. Geillustreerd door Rie Cramer.
H5263: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Histories. / Comedies. Twee delen.
Y7688: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De schennis van Lucretia. Vertaald en van commentaar voorzien door Peter Verstegen.
Y6436: SHAKESPEARE, WILLIAM. - De koopman van Venetie. Drama in 5 bedrijven. Vertaling van Edward B. Koster.
Y3801: SHAKESPEARE / BERGH, L.PH. C. VAN DEN. - Bloemlezing uit de Dramatische Werken van Shakespeare; in Nederduitsche dichtmaat overgebracht.
Y6025: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Othello. De Moor van Venetie. Vertaling Edward B. Koster.
R9368: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Macbeth. Treurspel, vertaald door Edward B. Koster.
T1078: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster.
R4436: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Coriolanus. Treurspel. Vertaling Edward B. Koster.
Y6859: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Macbeth. Treurspel, vertaald door Edward B. Koster.
Y3395: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Romeo en Julia. Treurspel. Vertaald en toegelicht A.S. Kok.
B8929: [SHAKESPEARE] SHAKSPEARE, W. - Antonius en Cleopatra. Treurspel. Uit het Engelsch vertaald door W. van Loon.
R9756: SHALEV, MEIR. - De bijbel nu. Vertaling Ruben Verhasselt.
K7816: SHALEV, MEIR. - Mijn Jeruzalem.
H0382: SHANGE, NTOZAKE. - Liliane. Opstanding van de dochter. Vertaling M. Gossije.
W2300: SHARP, ALAN. - De wind loopt om. Vertaling Lisette Lewin.
L1482: SHAW, G. BERNARD. - Zijn artisten gedegenereerd? Vertaling Herman Fairfax.
Y6545: SHAW, GEORGE BERNARD. - Blanco Posnet's ware gedaante. Tooneelspel in een bedrijf. Vertaald doorJ. Kulyman.
Y6544: SHAW, GEORGE BERNARD. - Mevr. Warren's bedrijf. Vertaald door J.A. Simons-Mees.
K7275: SHAW, GEORGE BERNARD. - Majoor Barbara. Toneelspel in vier bedrijven. Vertaling Simon B. Stokvis. Inleiding L.S.
L1968: SHAW, HENRY. - Alfabetten, Cijfers en Miniaturen uit de Middeleeuwen.
R4988: [WILDE] SHAW, BERNARD AND ALFRED DOUGLAS. - A Correspondence. Edited by Mary Hyde.
R0765: SHAW, G. BERNARD. - De Salon-Socialist. Roman. Vertaald door Herman Fairfax met een inleiding van Ed. Coenraads.
T6202: SHAW, G. BERNARD. - Het Onmogelijke van het Anarchisme. Uit het Engelsch door H. Polak.
Y0224: SHEEHY, MICHAEL. - Divided We Stand. Foreword by John J. Horgan.
Y6874: SHELLEY. - Prometheus ontboeid. Een lyrisch drama in vier bedrijven. Vertaling Alex. Gutteling.
MK0205: SHEPHERD, MARGARET. - Calligraphy projects for pleasure and profit.
H9044: SHERWIN, HIROKO. - Acht miljoen goden en demonen.
T9491: [GILL] SHEWRING, WALTER. - A note on the Latin preface to Eric Gill's introduction for his ENGRAVINGS, 1929.
Y3102: SHULMAN, ALIX KATES. - De baan op. Vertaling Molly van Gelder.
W2540: SHULMAN, ALIX KATES. - Dwingende vragen. Vertaling Geertje Lammers.
Y2941: SHUNSHO, DAIJI. - Dschiu-Dschitsu.
Y1274: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1275: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1277: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
Y1276: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
R7530: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dr. Jan Pieter Heye.
Y1271: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
R7527: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dorus Rijkers, een held der zee.
R7529: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde. Dirk Swchafer, componist en pianist.
Y1272: SIBBE. - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde.
R7167: SIC. - SIC. Letterkundig tijdschrift voorjaar 1991: Jubileumnummer De Provincie Jubileert!
B8113: SICCAMA, KORNELIS HENDRIKUS. - De annexatie van Bosnie-Hercegowina 5 October 1908 - 19 April 1909.
L8600: SICHERER, C.A.X.G.F. - Lorelei. Plaudereien uber Holland und seine Bewohner. Zwei Theilen.
T5696: SICKING, J.J.M. - Waarom tegen De Courant?
R8356: SIDERIUS, K. - Planten-Typen IV: Zomerbloemen en Sporeplanten. Met 15 lithografieen in kleuren en 54 penteekeningen van L. Klaver.
B4572: SIDON, KAROL. - Droom van mijzelf. Vertaling Edgar de Bruin.
R6630: SIEBECK, WERNER. - Der Heidelberger Verlag von Jacob Christian Benjamin Mohr. Ein Ruckblick. Mit einem Bild und einer Urkunde in Faksimiledruck.
L3543: SIEBELINK, JAN. - Eigen teelt. Met foto's van Adrienne M. Norman.
L3489: SIEBELINK, JAN. - De herfst zal schitterend zijn.
R2109: SIEBELINK, JAN. - Laatste schooldag.
H0160: SIEBELINK, J.G. - Oponthoud.
M4588: SIEBELINK, JAN. - Pijn is genot. Erik Breukink, Wim van Est, Jan Janssen, Peter Post, Joop Zoetemelk e.a.
B0947: SIEBELINK, JAN. - De prins van nachtelijk Parijs. Gesprekken en portretten.
T0568: SIEBELINK, JAN. - Zaailingen van violen. Enkele onbekende hoofdstukken uit de roman Knielen op een bed violen van Jan Siebelink.
Y7645: SIEBELINK, JAN. - Engelen van het duister. Roman.
B3113: SIEBELINK, JAN. - Met een half oog. Novelle.
M3642: SIEBELINK, JAN. - Ereprijs, novelle.
B9115: SIEBELINK, JAN. - En joeg de vossen door het staande koren.
T8612: SIEBELINK, JAN. - Knielen op een bed violen. Roman.
C0908: SIEBELINK, JAN. - Koning Cophetua en het bedelmeisje, verhalen.
M2036: SIEGEL, KLAUS. - De zoon van madame Butterfly benevens de struikelingen van enkele andere randfiguren door het tweede fin de millenaire.
M3699: SIEGEL, LILIANE. - La clandestine. Twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre. Vertaling N. Nieland-Weits.
A0531: SIEGEL, KLAUS. - Winterkoren. Ontwikkelingsroman.
T1550: SIEGENBEEK, MATTHYS. - Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven.
R2274: SIEGENBEEK, MATTHYS. - Proeven van Nederduitsche Dichtkunde uit de zeventiende eeuw, met eene voorrede uitgegeven.
B3957: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Brief aan den hoogleeraar mr. J. Kinker, als bijvoegsel tot zijne beoordeeling der Nederlandsche spraakleer van mr. W. Bilderijk.
R2128: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Proeven van Nederduitsche welsprekendheid. Ten gebruike bij zijn lessen.
Y4128: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Antwoord op het voorstel der Bataafsche Maatschappij van taal- en dichtkunde, vorderende een betoog van den rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitsche taal, en eene opgave der middelen om de toenemende verbastering van dezelve tegen te gaan.
B1475: SIERKSMA, FOKKE. - Schoonheid als eigenbelang. Essay.
T0104: SIERKSMA, FOKKE (VERZ.). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg.
B8686: SIERKSMA, FOKKE (ED.). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg.
B0811: SIERKSMA, FOKKE. - Tussen twee vuren. Een pamflet en een essay.
B8075: SIERMAN, KOOSJE (ED.). - Grafische vormgeving verhoudt zich tot beeldende kunst. Bijdragen aan het symposium in De Beyerd (16 februari 1990).
Y2138: SIERMAN, KOOSJE. - Harry Sierman.
R4558: SIERMAN, KOOSJE. - Typo & Type. De mens en zijn karakter.
Y8817: SIERMAN, HARRY N. - Sierman's beknopte boekengids. De Charles Nypels prijs 1992.
Y8592: SIERMAN, HARRY N. - Zes velletjes in een kaftje. Een interview met Harry N. Sierman.
L8178: SIERRA, JAVIER. - Het geheime avondmaal.
T7261: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 1e jaargang januari - december 1930. 2e jaargang 1931 januari - december 1931.
T3486: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek toneel dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 4e jaargang 1933 januari - december.
Y0659: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 5e jaargang 1934 januari - december.
T4862: HET SIGNAAL. - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 3e jaargang 1932 januari - december.
Y4504: SIGNAL. - Signal 1940/1941. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
Y4505: SIGNAL. - Signal 1942/1943. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
Y4506: SIGNAL. - Signal 1943/1944. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
Y4507: SIGNAL. - Signal 1944/1945. Eine kommentierte Auswahl abgeschlossener völlig unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Wehrmacht.
A0857: SIGNORET, SIMONE. - Nostalgie is ook niet meer wat het was. Met een voorwoord van Maurice Pons. Vertaling Carly Misset.
A0679: SIGNORET, SIMONE. - De volgende morgen lachte ze weer... Vertaald door Marianne Minier.
T9223: SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN. - Een vrouw, die niet als singht en tuyt. Anna Roemers Visscher.Voor 4-stemmig mannenkoor a cappella.
R2966: SIJENS, DOEKE. - Josef Cohen: literator en bibliothecaris.
T0971: SIJES, BEN. - Ik vergat nog iets te vertellen.
Y6258: SIJN J. AZN., H. VAN - Letterlied.
Y1107: SIJS, NICOLINE VAN DER. - Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen.
Y3248: SIJTHOFF. - Steinmuller waterpijpketel. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3246: SIJTHOFF. - Gelijkstroommotor. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3245: SIJTHOFF. - Draaistroommotor met kooianker. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3244: SIJTHOFF. - Stoomturbine. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3243: SIJTHOFF. - De Locomotief voor oververhitten stoom. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y3242: SIJTHOFF. - De Automobiel. Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvenden tekst.
Y4042: SIJTHOFF. - Nederlandse Bibliografie. Maandblad voor Boekenvrienden. 91ste jaargang, September 1948. No. 8.
R2430: A.W. SIJTHOFF. - A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden 1851-1951.
T1558: SIJTSMA, BERNARD J. - Een jongen van buiten, twee novellen.
R7883: SIKEMEIER, ELIZA C.F. VAN. - Elise van Calcar-Schiotling, haar leven en omgeving, haar arbeid, haar geestesrichting. Voorrede van G. Kalff te Leiden.
T7902: SIKKEL, J.C. - Het loon der werklieden.
Y0053: SIKKEL, J.C. - Vrijmaking van den Arbeid. Vooraf gaat een schrijven aan den Heer W.H. Gispen jr.
T2328: SIKKENS, JAAP. - Het goede van het kwaad.
R6496: SILEVIS, JAN. (ED.). - De Haagse School. Nederlandse Impressionisten uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum.
Y6291: SILIAKUS, ARIE E.A. - De Walvis. Brieven & Gerechten 1995-2000.
Y3071: SILLEVIS, JOHN EN ANNE TABAK. - Het Haagse School boek.
L2773: SILLEVIS SMIT, J.H. - Angst?
B5106: SILONE, IGNAZIO. - Simplicio. 2 novellen. Geautoriseerde vertaling van Johan van der Woude. Nawoord Nico Rost.
T1535: SILONE, IGNAZIO. - Over de waardigheid van de intelligentie en de onwaardigheid van de intellectuelen.
R6432: SILONE, IGNAZIO. - Brood en Wijn. Vertaling J. Hilvers.
R5812: SILONE, IGNAZIO. - Simplicio, Letizia. Vertaling Johan van der Woude. Nawoord Nico Rost.
Y1248: SILVER, FRANK AND IRVING COHN. - Yes! We have no bananas.
B9696: SILVERMAN, KENNETH. - Edgar A. Poe. Mournful and never-ending remembrance.
R4250: PELLICO SILVIO. - Opere.
H0478: SIMHOFFER, KEES. - Een geile gifkikker.
Y1870: SIMOENS, AMAND. - Na den storm.
B9821: SIMON, OLIVER. - Printer and Playground. An Autobiography.
T5283: SIMON-MEES, J.A. - Twee levens. Kringen van Hoogten en Vlakten. Zijn evenbeeld. Drie tooneelspelen. Inleiding L. Simons.
T3945: SIMON, OLIVER A.O. - Penguins Progress 5: September 1947.
K2066: SIMON, OLIVER. - Introduction to typography.
R5753: SIMON THOMAS, M. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
B1576: SIMON, FREDERIK WILLEM. - Boeren en Wevers. Een sociaal-geographische monographie van de ontwikkeling en organisatie van het productieproces in het gebied van Helmond.
L8686: SIMON, JULES. - La Liberte de Conscience.
M7827: SIMON, YVES. - Liefde tot op het bot. Vertaling Ernst van Altena.
R7201: SIMON, A. - L'Eglise catholique et les debuts de la Belgique independante.
T4767: SIMON, F.W.W. EN J.M. DEN UYL. - Van bevrijding tot nieuwe Staten-Generaal.
L9669: SIMONART, SERGE. - Belgen op zondag.
T9944: SIMONI, ANNA E.C. - Catalogue of books from the Low Countries 1601-1621 in the British Library.
R8518: SIMONI, ANNA E.C. - Publish and be free. A catalogue of clandestine books printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library.
K2857: SIMONS, WIM J. - De tijd van Herman Robbers. Bloemlezing uit Elsevier's geïllustreerd maandschrift 1909-1937.
K2543: SIMONS, WIM J. - Omgang met boeken.
R4221: SIMONS, WIM J. - De Beuk: 35 jaar in poëzie.
B3015: SIMONS-MEES, J.A. - Een paladijn. Fantastische comedie in vier bedrijven.
T7411: SIMONS, L. - De bewustwording van Vlaanderen.
T7412: SIMONS, MENNO. - Meditaesje oer psalm 25. Fen Menno Simons yn oersetting en mei ynlieding fen Sj. de Zee.
B0518: SIMONS, WIM J. - Goden, priesters en koningen. Deel I: De oosterse litteratuur van het begin tot heden. Deel II: Bloemlezing uit de oosterse letterkunde.
B8046: SIMONS, WIM J. - De krant is een meneer. Voorwoord C.F. van Dam.
L1846: SIMONS-MEES, J.A. - Atie's huwelijk. Tooneelspel in vier bedrijven.
L1858: [LEOPOLD] SIMONS, PIET. (ED.). - Jan Hendrik Leopold (1865-1925).
B1092: SIMONS, LUDO / PIERRE H. DUBOIS EN ANTON VAN WILDERODE. - Drie beschouwingen over Maurice Gilliams.
R5769: SIMONS, M.S.M. - Drenten in Eindhoven.
Y6563: SIMONS-MEES, J.A. - Een moeder. Tooneelspel in vier bedrijven.
H5481: SIMONS, WIM J. - Frederik van Eeden.
K3391: SIMONS, L. (ED.). - Zelfkeur. Bloemlezing uit het werk van een aantal Letterkundigen. Tweede Reeks. Eerste, Tweede, Derde bundel in een band.
K6193: SIMONS, WIM J. - Het paleis van Circe. Frederik van Eedens Amerikaanse reizen.
W7388: SIMONS, W. J. - Het geschreven woord. Handboek ten dienste van redacties en medewerkers van bedrijfs-, personeels- en verenigingstijdschriften en aankomende journalisten.
Y6644: SIMONS, L. (ED.). - Zelfkeur. Bloemlezing uit het werk van een aantal Letterkundigen. Tweede Reeks. Eerste, Tweede, Derde bundel. Losse delen.
R4440: SIMONS-MEES, JOSINE A. - De Nimf. Tooneelspel in 3 bedrijven. Met een woord vooraf en een bijlage Beate solliciteert.
R8954: SIMONS, WIM J. - Louis Couperus.
T0668: SIMONS, LUDO. - Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. I: De negentiende eeuw.
M4140: SIMONS, WIM J. - Geladen pistolen. Gevleugelde woorden over het boek bijeengebracht en ingeleid.
M9833: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Boeken en mensen.
R4432: SIMONS-MEES, JOSINE A. - De Nimf. Tooneelspel in 3 bedrijven. Met een woord vooraf en een bijlage Beate solliciteert.
R4471: SIMONS, PH.J. - Taalevolutie en Patriotisme.
M6482: SIMONS, WIM J. - Omgang met boeken.
T0007: SIMONS-MEES, J.A. - Kasbloem. Tooneelspel in 4 bedrijven.
L7721: SIMONS, P.H. - Wij beginnen te sympathiseren. Betje Wolff en Aagje Deken.
T2692: SIMONS, L. (VOORW.). - Een Nederlander in geteisterd Belgie.
K0190: SIMONS, L. - Tot afscheid. (Boeken en hun beteekenis).
T1277: SIMONS, J.M.I.A. - Hoe richt ik een Vereeniging op?
T6873: SIMONS, ADAM. - Verhandelingen.
R9503: SIMONS, G. - Op den zoom.
R4426: SIMONS-MEES, J.A. - Van hoogten en vlakten. Tooneelspel in drie bedrijven.
H6236: SIMONS, L. (RED.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 5e jaargang 1912-1913.
H6238: SIMONS, L. (RED.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 4e jaargang 1911-1912.
T5216: SIMONS, G. - Tot het uiterste.
H6695: SIMONS, WIM J. - Henriette Roland Holst.
R8228: SIMONS, WIM J. - Hakken en spaanders. Kleine curiosa uit de Nederlandse en Vlaamse letteren.
T1097: SIMONS, W. J. - Het geschreven woord. Handboek ten dienste van redacties en medewerkers van bedrijfs-, personeels- en verenigingstijdschriften en aankomende journalisten.
T9954: SIMONS, IDA. - Een dwaze maagd.
H6235: SIMONS, L. (RED.). - De Ploeg. Geillustreerd maandblad der Wereld-bibliotheek. 3e jaargang 1 juli 1910-1911.
R8517: SIMONS, L. / M. SOMERS / A. VAN RUYSSEVELT. - Hendrik Conscience of de Vlaamse wedergeboorte.
B0812: SIMONS, LUDO. - Oostnoordoost. Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur. Voorwoord G. Schmook.
Y8861: P.G.K. / J. SIMONSZ. - Honderd jaar Vondel. 1850-1950. Aan de donateurs en alle Zaanse toneelliefhebbers.
Y5219: FOKKE SIMONSZ. A. - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
R7692: PHILOMUSUS / IGNOTUS MYSTICUS / STOICUS SINCERUS. - Lof-zang, voor den uitmuntenden lier- en harp-dichter Petrus Dathenus, Dathenianasche bedenkingen, over de maandelyksche by-dragen van Lente- en Gras-maand, no. 5 en 6. des jaars 1759. Lof-zang, voor den uitmuntenden lier- en harp-dichter Petrus Dathenus.
R1524: SINCLAIR, UPTON. - Om een nieuwe wereld. Vertaling J.L. van Tijn.
K9375: SINCLAIR, UPTON. - De wildernis. Vertaling H. Mendels-Stokvis. Inleiding F.M. Wibaut.
K9638: SINCLAIR, UPTON. - De voordeelen van den godsdienst. (the profits of religion) Proeve van economische verklaring. Vertaling J. v.d. Bergh van Eysinga-Elias.
K8845: SINCLAIR, UPTON. - De wildernis. Vertaling H. Mendels-Stokvis. Inleiding F.M. Wibaut.
R7313: SINCLAIR, UPTON. - Koning Kool. Roman uit de Amerikaansche Kolenmijnen. Vertaling Th. Holdert. Voorwoord: Frederik van Eeden. Illustraties: Herman Heyenbrock. Twee delen.
R1205: SINCLAIR, UPTON. - Men noemt mij timmerman. Vertaling Willem Weeda.
Y2085: SINCLAIR, W.A. - De stem van den Nazi. 1. Bij het luisteren naar Herr Hitler. 2. Hoe Dr. Goebbels het doet.
K5353: SINCLAIR, UPTON. - Geld. Vertaling H.J. Ankersmit.
T6380: SINCLAIR, UPTON. - De uitweg. Vertaling W.L. van Warmelo.
H8197: SINCLAIR, MAC D. (ED.). - Die Intertype. Ihre Handhabung, Bedienung, Konstruktion und Einstellung.
R7732: SINCLAIR, UPTON. - Wij, volk van Amerika en hoe wij een einde maakten aan de armoede. Waarin opgenomen Het plan voor Nederland. Vertaling W.L. van Warmelo.
H2430: SINDERAM, H.W. - Handleiding tot zelfonderricht van Friesch Houtsnijwerk.
R5498: SINDERAM, H.W. - Handleiding tot zelfonderricht van Friesch Houtsnijwerk.
R7062: SINGELENBERG-VAN DER MEER, M. - Nederlandse keramiek- en glasmerken 1880-1940.
Y5495: SINGELENBERG-VAN DER MEER, M. - Nederlandse keramiek- en glasmerken 1880-1940.
B6165: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De duizendkunstenaar van Lublin.
B6166: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De duizendkunstenaar van Lublin. Vertaling Nico Polak.
T8294: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Oude liefde en andere verhalen. Vertaling Joop van Helmond.
T8712: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De Spinoza van Warschau en andere jiddisje verhalen.
T8322: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Vijanden. Een liefdesroman. Vertaling: Stella Bromet.
T8610: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De dood van Methusalem. Verhalen. Vertaald door Bartho Kriek.
T8307: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - Vroege Sabbat en andere verhalen. Vertaling Jet van der Mijn.
B5273: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De boeteling. Vertaald door Rene Kurpershoek.
R1929: SINGER, ISAAC BASHEVIS - De magier van Lublin. Vertaling Nico Polak.
K0382: SINGER, ISAAC BASHEVIS. - De duizendkunstenaar van Lublin.
T6197: SINGER JR., K. - De nood in den tuinbouw.
M7093: SINGHELER, ARTHUR RUDOLF. - Yada of De nacht na het feest mammoet.
B2577: SINGOR, HENK. - Grieken in oorlog. Veldtochten en veldslagen in het klassieke Griekenland.
B2581: SINGOR, HENK. - Homerische helden. Oorlogsvoering in het vroege Griekenland.
T8320: SINJAVSKI, ANDREJ (ABRAHAM TERTS). - Jij en ik. Vijf verhalen. Vertaald door Bram Rebers en Charles B. Timmers.
R6022: [VELDE, HENDRIK VAN] SINNEMA, JOHN R. - Hendrik Van Veldeke.
B3800: SINNER, LOUIS. - Provo's en Justitie. Met medewerking van Aad Nuis.
R6464: SINNINGHE, J.R.W. - Opstand in Brabant.
L2793: SINNINGHE, J.R.W. - Sagen van Nederland.
T2227: SINNINGHE, J.W.R. - De gelaarsde gehangene. Gevolgd door De wonderlijke historie van Jan van Gent Peerdeken Malegijs, met illustraties van Aart van Breda.
R9301: SINNINGHE, J.R.W. - Opstand in Brabant.
Y8570: SINOT, T. (TEKST). - Amsterdam West van boven bekeken 1925-1975.
B1766: SINT-MARIENGRAAT, J.W.B. VAN. - Joannes Baptissta naar Vondel's Epos. Drama in vijf bedrijven.
W2461: SIONIL JOSE, F. - Maskerade. Vertaling Ina Neseker.
B5629: SIPKES, KEES. - Van Universiteit der Armen tot Volksuniversiteit. De geschiedenis van drie-kwart eeuw Volksuniversiteit Jong Haarlem. Vooruit de Rijkskweekschool.
T6626: SIPMAN, ARN. J. - De gedesorganiseerde Post- en Telegraafdienst. Aan wien de schuld?
Y3264: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 12 Zweites Juniheft 1935.
Y3263: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 5 Erstes (Zweites?) Marzheft 1935.
Y3262: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 22 Erstes Septemberheft 1934.
Y3261: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 24 Erstes Oktoberheft 1934.
Y3260: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 8 Zweites Aprilheft 1935.
Y3259: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 4 Zweites Februarheft 1935.
Y3258: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 23 Zweites Novemberheft 1935.
Y3256: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 10 Zweites Maiheft 1935.
Y8162: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. December 1934. Nummer 29.
Y8168: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Zweites. Oktoberheft 1934. nummer 25.
Y8165: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. 2. Augustheft 1935. nummer 17.
Y8163: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Zweites Augustheft 1934. Nummer 21.
Y8164: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Drittes Dezemberheft 1934. nummer 30.
Y8166: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Erstes. Februarheft 1935. nummer 3.
Y8167: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Erstes. Januarheft 1935. nummer 1.
Y1889: DIE SIRENE - Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes 1935, nr. 13.
Y3265: DIE SIRENE. - Die Sirene. Illustrierte mit den Mitteilungen des Reichsluftschutzbundes. Nummer 2 Zweites Januarheft 1935.
Y7293: SIRKS, G.J. - Jaarkring in rijmen. Houtgravures van Maria J. van Everdingen.
B9962: SIRKS, M.J. - Het leven ontsluierd. Algemeene biologie in populair-wetenschappelijke vorm.
R5586: SIXMA VAN HEEMSTRA, F.S. - Oude vroomheid. Een iconografische interpretatie van een relief, gemetseld in de muur van de Oude Kerk te Zwolle.
K4830: SIXTI, SVFFRIDI. - Apollo over de Inwijdinghe van de Neerlandtsche Academia De Byenkorf. Gesticht door D.S. Coster Amsterdammer.
L8532: SIZOO, HANS. & ANNEMARIE DE WILDT. - Het Amsterdam van Herman Gordijn. Met een woord vooraf door Benno Premsela.
R2345: SIZOO, MARIJN. - Groet aan de tegenstanders. Verhalen.
P0563: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken. Vertaling Mirjam Lumkeman.
R8220: SJMELJOW, IWAN. - Een oud vrouwtje. Het verhaal van een man, die veel meegemaakt heeft. Uit het Russisch door Anna Kosloff. Met een woord vooraf van N. van Wijk.
Y8594: SJOLLEMA, J. - Napelsgeel en hemelsblauw.
B4502: SJOLOCHOW, MICHAIL. - Het lot van een mens.
H2200: SKELTON, R.A. - Decorative printed Maps of the 15th to 18th centuries. A revised edition of Old decorative Maps and Charts by A.L. Humphreys.
B2739: SKIRA. - Bulletin Trimestriel 1 Avril 1966.
B2740: SKIRA. - Bulletin 6/7 des Editions d'Art Albert Skira.
B2738: SKIRA. - Bulletin Trimestriel 2 Juillet 1966.
T4372: SKOPOS. [= HANS CHRISTIAAN SCHWENCKE]. - Schets van ons huidig hoofdprobleem.
K5994: SKRAM, AMALIA. - Constance ring. Vertaling J. Klok/M. v. Riemsdijk.
L4996: SKREDSVIK, KARE. - Die Philosophie des jungen Geijer in ihrem ideengeschichtlichen Zusammenhang.
T7286: SKRIPT. - Bevat o.a.: Wally de Lang: Jode bin ook mensche. Aspecten van de joodse achtergrond van Carry van Bruggen. (217-228 p.)
B2116: SLACKENMEEL, THOMAS. [=COR BLOK]. - De verkoudheid en de muze.
H8312: SLAGTER, W.J. - Schaarse rechten. Afscheidscollege.
B4398: SLAGTER, GERT-JAN. - Tusken keapsjoch en keunst. Tussen handel en kunst. Vertaald uit het Fries Teake Oppewal.
R9260: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
T0086: SLAUERHOFF, J. - De ochtendzon. Teekening van C.F. Roelofsz.
T4405: SLAUERHOFF, J. - Schuim en as. Bezorgd door K. Lekkerkerker.
H9757: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
T8223: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
K9435: SLAUERHOFF, J. - In memoriam J. Slauerhoff. Bij zijn tienden sterfdag.
W5140: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
B4092: SLAUERHOFF, J. - Schuim en As.
T8144: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
B4820: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
H2989: SLAUERHOFF, J. - Het eind van het lied.
H0584: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah.
T8701: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch, verhalen.
B7439: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten. Twee delen in cassette.
L1034: SLAUERHOFF, J. - Het eind van het lied. Ingeleid door A.L. Sotemann.
T8488: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten. Deel I: Eerste verzen, Archipel, Saturnus, Serenade, Eldorado, Oost-Azie. Deel II: Yoeng Poe Tjoeng, Fleurs de Marecage, Een eerlijk zeemansgraf, Soleares, Al dwalend.
B9870: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
R7857: SLAUERHOFF, J. / DIRK KROON (VERZ.). - Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J. Slauerhoff.
B8721: SLAUERHOFF, J. - Slauerhoff student auteur. Samengesteld door Eep Francken, Geerte van Munster en Arie Pos.
H4247: SLAUERHOFF, J. - Verwonderd saam te zijn.
Y6312: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
T3688: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
Y3336: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
T4889: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch. Verhalen.
R9220: SLAUERHOFF, J. - In memoriam J. Slauerhoff, overleden 5 october 1936.
Y0784: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
Y0786: SLAUERHOFF, J. - Schuim en Asch. Vijf verhalen.
T3655: SLAUERHOFF, J. - Brieven aan Hans Feriz. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Herman Vernout.
Y3850: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietrsz. Coen. Drama in elf tafereelen.
Y7012: SLAUERHOFF, J. - Verzameld proza. Twee delen in cassette.
T3715: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
Y2982: SLEE, CARRY & PHILIP HOPMAN. - Botsing met Zwarte Piet.
L0476: SLEE, CARRY. - De toegift.
L4677: SLEE, J.C. VAN. - De Kloostervereeniging van Windesheim. Eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Kerkhistorische studie.
Y2785: DE SLEGTE. - Fondscatalogus maart 1961.
T3379: SLEGTE, J. DE. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
R8566: SLEGTE, J. DE. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
R8567: SLEGTE, J. DE. - Fondscatalogus Boekhandel J. de Slegte.
R6805: SLEMPKES, J.A. - Na twintig jaar lijdens weer vrij! Historische feestklanken voor de rijpere jeugd.
R6807: SLEMPKES, J.A. - Uit den Franschen Tijd. Een vertelling van Grootmoe voor de jongste feestelingen.
L4602: SLICHER VAN BATH, B.H. - Herschreven Historie. Schetsen en studien op het gebied der Middeleeuwse Geschiedenis.
R9720: SLICHER VAN BATH, B.H. EN E.D. EIJKEN. - Gijsbert Johan ter Kuile. Een biografie en overzicht van zijn geschriften aangeboden aan G.J. ter Kuile t.g.v. zijn aftreden als rijksarchivaris in de provincie Overijssel.
H7021: SLIGGERS, BERT (ED.). - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem.
K1279: SLIJPER, BART (ED.). - In droomcadans bedwongen. Over Hendrik de Vries.
K1280: SLIJPER, BART (ED.). - Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem.
Y4747: SLIMMING, JOHN. - De pepertuin.
R9477: SLINGENBERG, BODO J.W. - Misvormingen van extremiteiten.
T3115: SLINGERBERG, M. - Het werkende land.
B6905: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht. (De moderne literatuur als teken des tijds).
L8342: SLOET, D.A.W.H. - Bollands 'Lichtkogels'. Met een aanhangsel van H. Poels.
R8747: SLOGTEREN, L.J. VAN. - Schrijven op commando. Cahier B I.
H7655: SLOOS, LOUIS PH. - Voor den dienst der Armee. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef.
L5287: SLOOTHAAK, MARIJ M. - De ontdekking van Osdorp.
W7227: SLOOTWEG, DICK. - Piekerans in het land zonder lezers.
Y6916: SLOOTWEG, DICK & PAUL WITTEMAN. - Hoei boei! Herinneringen aan De Avonden van Gerard Reve. De kleine reunie van Jaap, Joop & Viktor.
B1508: SLOT, PAULINE. - Memoires van een roman.
R2110: SLOT, PAULINE. - Zuiderkruis. Roman.
Y4378: SLOT, ERIC. - Moordatlas van Amsterdam. Historisch overzicht van (bijna) alle moorden, gerubriceerd op straatnaam
L4751: SLOTEMAKER DE BRUINE, MARTINUS C. - Het ideaal der Navolging van Christus ten tijde van Bernard van Clairvaux.
T7309: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - De Steunregeling.
T4035: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Christelijke Vakorganisatie.
T4034: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Het Solidarisme.
R5691: SLOTEMAKER DE BRUINE, J.R. - Wat Amerika ons leert.
L1819: SLUIMERS, LASZLO E.L. - De Brits-Russische entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks "Cauchemar des Coalitions"
T5358: [COHEN] SLUIS, W. VAN DER. - Een en ander over het landbouw-vraagstuk.
T2797: SLUIS, WIEBE VAN DER. - Boeren Stemt Rood!
T2800: SLUIS, W. VAN DER. - De landbouw crisis in de Tweede Kamer.
L1151: SLUITER, WILLEM. - Willem Sluyter. Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis.
R2269: SLUITER, W. - Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven .. Aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't land, vernoegt mag leven. meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden....
Y8612: SLUITER, W. - W. Sluiters Lyk-reden, Aen de Gemeynte J.C. t'Eibergen.
Y1535: SLUITERS, W. - Eenzaam Buitenleven. Met Aantekeningen en Zinnebeelden Verrykt. Benevens zijne Vreugde- en Liefdezangen. [Bevat ook Eenzaam Huis- en Winterleven].
R5424: SLUYS, CORN. VAN DER. - Onze woning en haar inrichting. Een boek voor allen die belangstelling hebben voor Het Huis. Met 139 afbeeldingen.
H8438: SLUYS JR., W.N. VAN DER. - Het ABC der reclame.
T7911: SLUYSER, M. - In de greep van Holdert. De moord op de A.V.R.O.
B1779: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet. Als de dag van gisteren. Hun lach klinkt van zover. Voorwoord W. Drees.
R7352: SLUYSER, M. - Eenheidsfront?
Y9156: SLUYSMANS, CONNY. - Jannetje Visser-Roosendaal. Vijftig jaar schrijfster.
R8424: SLUYTERAN, KATE EVELINE. - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934.
C1619: SMABERS, NICOLETTE. - Portret van mijn engel.
T7889: SMEDING, SIBOLD S. - 1 3/4 Eeuw. Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche en Goesche Courant 1758-1933.
B4443: SMEDING, T.U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
R1002: SMEDING, ALIE. - Strakke dagen.
B4909: SMEDING, ALIE. - Tijne van Hilletje.
Y2231: SMEDING, ALIE. - Menschen uit 'n stil Stadje. 'n Roman.
Y2230: SMEDING, ALIE. - Sterke Webben. 'n Roman.
T1891: SMEDING, ALIE. - Sterke Webben. 'n Roman.
L5451: SMEDING, ALIE. - Duivelsnaaigaren.
Y7500: SMEDING, ALIE. - Sterke Webben. 'n Roman.
Y7501: SMEDING, ALIE. - Menschen uit 'n stil Stadje. 'n Roman.
L2207: SMEDT, RITA DE. - Stilistisch Onderzoek over de Werken van Guido Gezelle.
B7679: SMEDT, MARCEL DE. - De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872).
M7328: SMEDTS, MATHIEU. - Den vaderland getrouwe. Een boek over oorlog en verzet. Samengesteld door... Geschreven door mensen die beleefd hebben wat ze schreven.
T3893: SMEENK, C. - In Kuyper's lijn. De Antirevolutionaire Partij en het Socialisme.
B8375: SMEENK, C. EN P. VAN VLIET JR. - Een held in volle wapenrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
T0343: SMEENK, C. - Het Christen-Socialisme.
T7193: SMEENK, C. - De Revolutionnaire Totaal-Staat. Fascisme en Nationaal-Socialisme.
H8517: SMEETS, MART. - Een brok in de keel.
H4711: SMEETS, M.J.H. - Economisch beleid en belastingrecht.
L0546: SMEETS, JEAN-ROBERT. - Enige opmerkingen over de "Bestiaires" en hun "Senefiance"
W9340: SMEETS, MART. - Hoezo bezeten?
L5399: SMEETS, JEAN-ROBERT. - La Chevalerie de Jadas Macabe.
R9618: SMELIK, KLAAS. - Een vloot voedt een volk.
R7930: SMELIK, KLAAS. - Storm over de oceanen...
T3751: SMEND, FRIEDRICH, HEINZ STEINBERG, U.A. - Dreihundert Jahre Preussische Staatsbibliothek 1661-1961.
K6230: SMET, PROSPER DE. - De ontploffing.
L0961: SMET, PROSPER DE. - Aan de voet van 't Gravensteen.
T0848: SMET, ANTOINE DE (INL.) - Philippe Vandermaelen 1795-1869. Tentoonstellingcatalogus door Liliane Wellens-De Donder.
R6578: SMET, A. DE. - De Hollandse Kartografie. Met medewerking van R. Calcoen, L. Danckaert, D. Geeraerts, L. Wellens-De Donder.
R7699: DE SMET, J.J. - Getrouw verhael der marteldood van de Heeren van Audenaerde, ten tyde der Beeldenstormery, naer gelyktydige schrijvers.
B2302: DE SMET, MARC. - Bronwaarts afdwalen. Literaire kritieken. Voorwoord Joris Denoo.
R6551: SMET, ANTOINE DE. - Voyageurs Belges aux Etats-Unis du XVII siecle a 1900. Notices bio-bibliographiques.
B9499: SMEYERS, MAURITS. - Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century. The Medieval World on Parchment.
B4085: SMEYERS, JOS. - In de avond een hoorn. Gedichten.
B7784: SMIDT, H.J. E.A. (VERZ.). - Geschriften van Dr. H.J. Nassau. Derde deel: De levende taal, vergelijkende taalstudie, historische taalkunde.
B5940: SMIERS, JOOST. - Cultuur in Nederland 1945-1955. Meningen en beleid.
R3373: SMILDE, H. - Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636.
Y2267: SMILDE, MIEK. - De achterkant van juni. Gedichten.
Y2278: SMINK, PETER. - Koudijs' Hellevaart. Een epyllion.
T2213: SMINK J.BZ, P.J. - Het lied van den arbeid.
M3416: SMISSAERT, H. - Nederland in den aanvang der twintigste eeuw. Geschetst in woord en beeld door verschillende schrijvers, onder leiding van H. Smissaert.
M7080: LUTKIE & SMIT. - Littera Eget Scheda. De geschiedenis van een Amsterdamse Papiergroothandel 1877 - 1952.
Y8505: SMIT, GABRIEL. - Zeven Maria legenden.
L4989: SMIT, JAN HENDRIK. - The short stories of John Galsworthy.
L5003: SMIT, P. - Minister van der Brugghen.
Y3314: LUTKIE & SMIT. - 3 Tellers boven een noemer. 3x feest bij L&S 1877-1962 / 1887-1962 / 1912-1062.
Y4915: SMIT, PIETER CORNELIS. - Toean Petoro van Mamasa. Het leven van een ambtenaar van het Binnenlands Bestuur in het voormalige Nederlands-Indie.
L5242: SMIT, C. - Het vredesverdrag van Munster 30 januari 1648.
L2915: SMIT, GABRIEL. - Jongenskerstfeest. Een klein kerstspel voor jongens. Vrij bewerkt naar Josef Maria Heinen.
W7467: SMIT, PETER. - Nooit meer gapen, Het kunstgebit in de literatuur.
T7791: SMIT, GABRIEL. - Koning der Koningen. Een klein declamatorium voor het feest van Christus-koning. Muziek Han van Koert.
K9806: SMIT, GABRIEL. - Spiegelbeeld.
B6289: SMIT, ALBERDIEN. - Otium cum dignitate. Een bundel bijdragen van Ambo-auteurs bij het afscheid van Alberdien Smit, 23 augustus 1996.
M3790: SMIT, W.A.P. - Masscheroen 1941.
L0387: SMIT, JACOB. - E.J. Potgieter 1808-1875.
T9640: WILMS J.H. EN WILHELMUS SMIT. - Wilhelmus en Wien Neerlands bloed. Oude en nieuwe toonzetting voor zang en harmonium (piano) of gemengd koor.
B3853: SMIT, GABRIEL. - Met de dichters door de natuur.
K7263: SMIT, GABRIEL. - Geboorte.
L0831: [POTGIETER] SMIT, JC. - Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl
Y8693: SMIT KLEINE, F. - Dietsche doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915. Met opdracht en gesigneerd door de aueur.
K7289: SMIT, GABRIEL. - Ternauwernood.
K7301: SMIT, GABRIEL. - In het land van den dichter.
M0124: SMIT, GABRIEL. - Sonnetten.
M0148: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar en andere gedichten. Samengesteld en ingeleid door Hans Werkman.
L1774: SMIT, PETER. - Onbegonnen werk. Veertien verhalen.
L0556: SMIT, H.J. EN W.J. WIERINGA. (ED). - Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899.
T8668: SMIT, WILFRED. - Een harp op wielen. Gedichten.
L0097: SMIT, JACOB. - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 'T costelick mal en de uytlandighe herder.
K6785: SMIT, W.A.P. - Reprise na 130 jaar. 'Over den waren dichter'.
M0045: SMIT, GABRIEL. - Evenbeeld.
R9627: SMIT, W.A.P. - Soldate op Wag. Een motief bij Van Wijk Louw en pleidooi voor literatuur-historie.
K3367: SMIT, P. / F. LULOFS / J.R. SMEETS. E.A. - Non-conformisten.
B7237: SMIT KLEINE, F. - Kritische schetsen.
T1263: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar.
R7239: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
T8849: SMIT, GABRIEL. - Op mijn woord.
T8850: SMIT, GABRIEL. - Ik geloof. Gedichten.
R7847: SMIT, GABRIEL. - Tempore Belli. Verzen.
Y2560: LUTKIE & SMIT. - Model Cahiers. Papiergroothandel Lutkie & Smit N.V., Amsterdam.
T0486: SMIT, M.W. (RAPPORTEUR). - Verslag nopens het onderzoek naar voorwaarden en verhoudingen bij den arbeid in Nederland. Ingesteld door het Bestuur van het Christelijk Arbeids-Secretariaat in Nederland.
R6046: SMIT, J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog.
K2266: SMIT, W.A.P. - Literatuur-Historie bij een meilied van Hooft. ('De Min met pricken van zijn strael').
L8292: [POTGIETER] SMIT, JAKOB. - Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl.
R7677: SMIT, GABRIEL. - Beatrijs. De vroege tekst, nieuwe bewerking en nabeschouwing door Gabriel Smit.
L6657: SMIT, MEIJER CORNELIS. - De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing.
L6354: SMIT, GABRIEL. - Weerklank.
T2951: [POTGIETER]. SMIT, JAC. - Catalogus Tentoonstelling E.J. Potgieter Zwolle 1808-Amsterdam 1875. Februari-Mei 1975.
R7934: SMIT, GABRIEL. - Fragment. Sonnetten.
L7584: SMIT, GABRIEL. - Requiem in memoriam matris.
B6460: SMIT, MILLY (ED.). - Het is later. Foto's, verhalen en een gedicht over ouderdom.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/6