Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L1065: ROMAINS, JULES. - Donogoo-Tonka of De wonderen der wetenschap. Vertaald en van een inleiding voorzien door Herman van den Bergh. Met teekeningen van Jo Spier.
T8851: ROMBAUT, PRUDENT. - Veronica. Reflecties over lijden.
K5801: ROMBAUTS, W. - De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914). Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven II en III.
T4836: ROMBAUTS, E. (ED.). - Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard.
K7847: ROMBOUT, C.T. - Hoger, sneller, verder. 37 beroemde namen in een sigarettenkoker.
H5670: ROMBOUT, S.A.F. - Causons Littťrature.
L2846: ROMBOUTS, S. - De anderen en gij. Moderne psychologie en mensenkennis.
Y8954: ROMBOUTS, HANS. - Tussen de regels. Koppermaandag 1988.
K9597: ROMBOUTS, FR. S. - De psychologie der kleutertaal. Verklaard voor taalleeraren, pedologen, opvoeders en kindervrienden. Met een voorwoord van Jac. van Ginneken.
L6236: ROMBOUTS, S. - Te wapen tegen 't bederf onzer dagen !
R2466: ROMBOUTS, PH. - Certificats delivres aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin et autres documents se rapportant a la charge du Prototypographie
B2373: ROMBOUTS, S. - De Rembrandt-Duitser Julius Langbehn.
M6363: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek 1933 - 1935.
K2509: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Drielandenpunt. Essay.
R2322: ROMEIN-VERSCHOOR, A.H.M. - Vrouwenspiegel. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse Romanschrijfster na 1880. Waarin opgenomen Een eenzaam avontuur in de literaire sociologie.
K6596: ROMEIN, MARGRE. - Het zijn peren uit mijn eigen tuin.
H2169: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen. Twee delen.
K9482: ROMEIN, JAN. - In de hof der historie. Klein encyclopedie der theoretische geschiedenis.
R1385: ROMEIN, J.M. - Apparaat voor de studie der geschiedenis. Nieuwe uitgave door J. Haak met medewerking van W.H. Roobol.
K9318: ROMEIN, JAN. - Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer.
K7194: ROMEIN, JAN. - Het onvoltooid verleden. Cultuurhistorische studies.
L5183: ROMEIN, JAN. - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
K5314: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. E.A. - Invloeden op de literatuur.
B1921: ROMEIN, JAN & ANNIE. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. GeÔllustreerd met 130 afbeeldingen.
R5775: ROMEIN, J.M. - In Vossius' Voetspoor.
B1269: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - P.C. Hooft 1581-1647.
T9372: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Character und Kultur des Niederlanders.
T1512: ROMEIN, JAN. - Eeuwigheidswaarden. Over het al of niet verouderen van geestelijke waarden en in verband daarmee over de structuur van het geniale.
K2457: ROMEIN, JAN. - Twee beelden. Johan van Oldenbarnevelt / Hugo de Groot.
R1135: ROMEIN, J. / B.W. SCHAPER / A.C.J. DE VRANKRIJKER E.A. - De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
B1901: ROMEIN, JAN & ANNIE. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
B8173: ROMEIN, J.M. - Apparaat voor de studie der geschiedenis.
M3441: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen.
C1812: ROMEIN, JAN & ANNIE. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. 4 delen.
M9481: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur.
Y8581: ROMEIN, JAN & ANNIE. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. GeÔllustreerd met 130 afbeeldingen.
H4093: ROMEIN, JAN. - Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest.
C1800: ROMEIN, JAN. - In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's.
C1802: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Slib en wolken. Stromingen en gestalten van de nieuwe Nederlandse Literatuur.
R3280: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam.
C1595: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - De vruchtbare muze.
K3087: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Man en vrouw. Uit de geschiedenis van een menselijke verhouding.
C1798: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek.
C1799: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vaderland in de verte. Historische roman.
C1698: ROMEIN, J.M. - Het vergruisde beeld over het onderzoek naar de oorzaken van onze opstand.
C1805: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vrouwenwijsheid. Een bundel kritieken en essays over de vrouw.
C1809: ROMEIN, JAN. - Gegist bestek, aspecten van drie jaar wereldbestel.
C1803: ROMEIN, J. - Beschouwingen over het Nederlandse volkskarakter.
Y6184: ROMEIN, J.M. EN J. HAAK. - Apparaat voor de studie der geschiedenis. Herzien door J.G.F. Hasekamp.
T6588: ROMEIN, J.M. - Over de democratie. Lezing van J. Romein op 1 april 1947.
L6193: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Spelen met de tijd.
H4094: ROMEIN, JAN. - Nieuw Nederland. Algemene beginselen ener hervorming in hoofd en leden.
Y7546: ROMEN & ZONEN, J.J. - Uitgeverij J.J. Romen & Zonen, Roermond. Map met 22 prospectussen + 7 bestelkaarten.
Y8533: ROMER, HERMAN. - Bewaasde dromen. Gedichten met tekeningen van Otto Dicke.
R0442: ROMERS, M.A. & M. VAN PRAAG. - Inleiding tot de beginsel-verklaring van den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten.
L2246: ROMI. - Maisons closes. L'histoire, l'art, la litterature les Moeurs. Preface du docteur Jean Lacassagne.
P2987: ROMIJN MEIJER, HENK. - Naakt twaalfuurtje. Essays en polemieken.
P2985: ROMIJN MEIJER, HENK. - Bang weer. Verhalen.
P2986: ROMIJN MEIJER, HENK. - Misverstane huurders. Kritieken en essays. Ideeen.
M1354: ROMIJN, JAAP. - Rechtvaardiging van Don Juan.
W4017: ROMIJN MEIJER, HENK. - Resten van jou en andere gedichten.
M6919: ROMIJN MEIJER, HENK. - Mijn naam is Garrigue. De reconstructie van een moord, gepleegd in de loop van 1874 in Dordogne.
B6472: ROMIJN MEIJER, HENK. - Uptown downbeat. Novelle.
B2910: ROMIJN MEIJER, HENK. - Op oude voet. Verhalen.
L0241: ROMIJN MEIJER, HENK. - Bernard Malamud. Informatie.
L4543: ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (RED.). - Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955.
H4846: ROMIJN MEIJER, HENK. - De stalmeesters of Geheimhouding verzekerd.
W3166: ROMIJN MEIJER, HENK. - Onder schoolkinderen. Verhalen.
R7418: ROMIJN, W. - Het Sociaal-Democratisch Centrum S.D.C. Wat het is, wat het wil.
H8441: ROMIJN, JAAP. - Minder dood dan levend.
R4665: ROMIJN, JAAP. - Geschiedenis van een Delftse fabriek. Een overzicht van de productie van De porceleyne Fles te Delft van de zeventiende eeuw tot heden in het Fries Museum te Leeuwarden van 11 december 1970 tot 30 januari 1971.
Y5439: ROMIJN MEIJER, HENK. - Krantenknipsels van/over Henk Romein Meijer.
H6118: ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (RED.). - Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955.
R9411: ROMME, C.P.M. - De Corporatien in den Staat.
K0261: ROMPAEY, PIERRE VAN. - Raad eens wie boven ligt.
M2789: ROMUALD BANZ, P. - Geschiedenis van de Latijnse Letterkunde.
R1542: RONAN, RICHARD. - Buddha's kisses and other poems. Drawings by Bill Rancitelli.
B2192: RONDAY, H.J. - Prent praat.
K5768: DE TWEEDE RONDE. - Joegoslavisch nummer.
K5770: DE TWEEDE RONDE. - Belgie nummer.
R3959: DE TWEEDE RONDE. - Indonesie nummer.
R3960: DE TWEEDE RONDE. - Met gedichten van: Job Degenaar, Maarten Doorman, Marko Fondse, Ed Leeflang, Th. van Os, Jean Pierre Rawie, L.F. Rosen, Georgine Sanders, Max Schreuder, Peter Verstegen, Lou Vleugelhof, Duco van Weerlee, Klaas de Wit en Jaap van Zweden.
R5391: DE TWEEDE RONDE. - Bevat o.a.: W.H. Auden. Charles Baudelaire. Emily Dickinson. Jan Kal. Valery Larbaud. Vladimir Nabokov. Drs. P. Kees Stip. Bert voeten. Driek van Wissen.
R6843: DE TWEEDE RONDE. - Australie-nummer.
K5769: DE TWEEDE RONDE. - Venetie nummer.
R4181: DE TWEEDE RONDE. - Proza: J. Donkers: Beeldmateriaal. R. Widemann: Zelfdoding in Gebouw K. L.H. Wiener: Het Naamloze Meisje. poŽzie: Dedinsky, v.d. Eerenbeemt, Gerlach, Hombergen, van Hoore, Lukkenaer, van Moppes, Plomp, van Riessen, Schipper en Schouten. Vertaalde poŽzie: Heine, Holderlin en Rainer Maria Rilke. e.v.a.
R4183: DE TWEEDE RONDE. - J.M.A. Biesheuvel. Jan Boerstoel. T.S. Eliot. J. Eijkelboom. Jan Fontijn. Herman Gorter. J. Greshoff. K. Karyotakis. F.G. Lorca. drs. P. Poesjkin. V. Poesjkin. J.P. Rawie. K. v.h. Reve. M. Tsvetajeva. D. Verspoor. e.a.
R4184: DE TWEEDE RONDE. - Hongaars nummer.
R7895: DE TWEEDE RONDE - De Tweede Ronde. Tijdschrift voor literatuur. Zomer 1981, 2e jaargang nr 11.
K5017: DE TWEEDE RONDE. - Vlaams nummer.
K5481: DE TWEEDE RONDE. - Hommage aan Charles B. Timmer.
K5483: DE TWEEDE RONDE. - Proza: Peter Andriesse, Maarten 't Hart, Mees Houkind. poŽzie: J.B. Charles, Marko Fondse, Andriaan Morrien, Jean Pierre Rawie. e.v.a.
K5484: DE TWEEDE RONDE. - Het treffendste uit vijf jaar.
K5487: DE TWEEDE RONDE. - Met proza van: Biesheuvel, Calvino, Machiavelli, Nabokov. Met poŽzie van: Majakovski, Pasolini, Poesjkin, Shakespeare, Slauerhoff.
R4188: DE TWEEDE RONDE. - E. Aarestrup. J. Aben. H.C. Andersen. Herman Bang. T. Bjornvig. K. Blixen. H.C. Branner. I. Christensen. S. Claussen. S. Holm. Jan Kal. drs. P. A. Pola. H.L. Prenen. K. Rifbjerg. Driek van Wissen e.v.a.
R4189: DE TWEEDE RONDE. - M. Atwood. W.H. Auden. S. Bellow. G. Berriault. Paul Bowles. G. den Brabander. John Cheever. H. De Coninck. T.S. Eliot. J. Greenwood. Mees Houtekind. Jan Kal. P. Leive. A. Morrien. Agden Nash. E.A. Poe. Kees Stip. John Updike. e.v.a.
B0420: DE TWEEDE RONDE. - Inhoud: J.M.A. Biesheuvel, L.H. Wiener, Erika Dedensxky, Marko Fondse, Cees van Hoore, Max Nord, Jean Pierre Rawie, Nico Slothouwer, Peter Verstegen.
R4186: DE TWEEDE RONDE. - Lustrum nummer.
R4208: DE TWEEDE RONDE. - Canadees nummer.
R4209: DE TWEEDE RONDE. - Noors nummer.
R4210: DE TWEEDE RONDE. - M.S. Arnoni. Nini Brunt. Th. Campion. John Donne. Umberto Eco. E.M. Forster. Heinrich Heine. Hwang O. Jan Kal. Philip Larkin. Drs. P. Philip Roth. Kees Stip. Hendrik de Vries e.v.a.
R4211: DE TWEEDE RONDE. - William Blake. Aleksandr Blok. Ben Borgart. Catullus. J.W. Holsbergen. Stephane Mallarme. Adriaan Morrien. Max Nord. Drs. P. J.P. Rawie. Kurt Schwitters. Bert Voeten. Willem Wilmink. Driek van Wissen. Virginia Woolf. e.v.a.
T4360: RONDUIT, JAN [= J.H. SCHEPS]. - De verstrakking van het gemeentelijk bestuursapparaat.
Y6970: RONNER, L. - De hedendaagsche grafische technieken.
Y5156: RONNER, DICK. - Antecedenten..
W4614: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
L4835: [DRUKKERIJ TRIO.] RONNER, L. - De drukkunst der late Middeleeuwen en op de drempel van De Gouden Eeuw.
Y6636: RONSARD, PIERRE DE. - Enkele gedichten uit Les amours. Vertaling Jef Last.
Y2673: RONTGEN, JULIUS. - XIV Altniederlandische Volkslieder nach Adrianus Valerius (1626). Fur eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Deutsche Ubertragung von Karl Budde.
Y8678: RONZEBONS. - De ronzebons, of de schijnbare verzoening; onder de zinspreuk: Heden zoo - morgen zoo. (eene Jan-Klaassens-Klucht).
B3807: ROO, R. DE (INL.) - Tsjechische kant van Art Deco tot op heden.
Y4657: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. - De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau.
L9971: ROOBJEE, PJEROO. - Van het Nieuwland. Roman.
Y4059: STEMT ROOD!. - Stemt Rood! Verkiezingsblad der Sociaal Demokratische Arbeiderspartij in het District Amsterdam IV. juli 1905 no. 3.
Y8774: ROOD, LYDIA / GRUNBERG, ARNON / MENNES, PAUL. - De anderen / Linkerschoen / De Beatles en de Stones.
T1863: ROODE, JAN DE. - Jan de Roode 65 jaar. 3 februari 1931. Een keur uit zijn journalistieke werk. Voorwoord J.F. Ankersmit. Nawoord Piet Bakker.
Y1843: ROODE, J.J. DE. - De portefeuille-kwestie.
R7536: ROODE, J.J. DE. - De interpellaties over De Spoorwegstaking.
T5056: ROODE, J.J. DE. - Sociale verzekering en de christelijke regeering.
R4797: ROODE, J.J. DE. - De geschonden beloften.
T7427: ROODE, J.J. DE. - Dwalende herders. Voorwoord Willem Drees. Met korte karakteristiek door Jan Rot.
Y1103: ROODHUIJZEN, H.G. - Lessen van Levenswijsheid, geput uit eenige Nederlandsche Spreekwoorden. Een Leesboek voor de Scholen.
T6413: ROOIJ, HENRI J.M. VAN. - Korte schets van de geschiedenis van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch.
L2662: ROOIJ. M. - De vrijheid van de journalist.
B5447: ROOIJ, J. DE EN J.B. BERNS. - Zuidelijk Nederlands in het algemeen en in het bijzonder.
Y2297: ROOIJ, JEROEN VAN. - Niemand had er enig idee van wat er aan de hand was. Gedichten.
R0552: ROOIJ, M. - Enkele opmerkingen over taak en verantwoordelijkheid van de journalist.
L9834: ROOIJEN, MAURITS. - Op gevels geschreven.
L8296: ROOIJEN, C.J. VAN. - Een lach en een traan. Schetsen en novellen.
B8255: ROOJEN, PEPIN VAN. - 1000 Decorated Initials.
M6778: ROOK, GERRIT JAN DE. - Frans de Jong. Schilderen met de drukpers.
M8292: ROOKE, LEON. - Shakespeare's hond. Hij luistert alles af en doet daarvan verslag honds openhartig. Vertaling A. Hazenberg.
T8005: ROOM, FRANS. - De Zaan etsen. Twaalf etsen van de Zaan gezien vanuit een astrologische achtergrond.
Y8812: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken VI: Het misdadig adres der 100.
Y8813: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken III: Is niet het bezit van rijkdom onzedelijk en schadelijk? Nederlandsch Farizeisme.
Y8810: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken IV: Fijne Beschuit. Een aanzienlijk Roover.
L6322: ROORDA, GERRIDINA. - Realism in Daniel de Foe's narratives of adventure.
H3207: ROORDA, D.J. - Eeuw tegen eeuw.
Y8814: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken I & II: Brieven zonder oorspronkelijkheid. Twee afleveringen.
Y8811: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken VIII: Adellijke en Burgelijke Lakeien onzer Pers II. F. DomelaNieuwenhuis: S.E.W. Roorda van Eysinga 8 Augustus 1825 - 23 Oktober 1887.
H1790: ROOS, JAN DE (RED.). - 100 jaar Haarlems Dagblad.
L7190: ROOS, A.G. - Soranus een Bataaf in Romeinse krijgsdienst.
B8938: ROOS, SJOERD H. DE. - Typografische geschriften 1907-1920.
T7550: ROOS, S.H. DE. / REINOLD KUIPERS. - In memoriam Mr J.F. van Royen.
L7182: ROOS, A.G. - Van groote mogendheid tot Universiteitsstad. Athene van Alexander den Grooten tot het midden der derde eeuw v. Chr. Een overzicht.
T2869: ROOS, S.H. DE (INL.). - Incunabelen, perkamentdrukken en postincunabelen. Tentoonstelling van 18 januari tot 18 februari 1922.
M3647: ROOS, BETTY. - Zamira, een bedoeinenkind.
L7321: ROOS, A.G. - Catalogus der incunabelen van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
L5493: ROOS, G. - Comparative researches on the variation of the constituents of coal of one seam from South Limburg. (The Netherlands).
L4719: ROOS, ELISABETH GEERTRUIDA DE. - Het essayistische werk van Jacques Riviere.
M6368: ROOSBROECK, R. VAN. - Willem van Oranje.
B9077: ROOSBROECK, R. VAN. - Koning Filips de Tweede
B7201: ROOSE, L. & K. PORTEMAN. - Vondel bij gelegenheid 1679-1979. Handelingen van het Vondelcolloquium, gehouden te Leuven op 2 maart 1979.
B6266: ROOSENDAAL, L. VAN. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische Industrie.
B5848: ROOSENDAAL, L. VAN (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
L8229: ROOSENSCHOON, WIES. - Betje Wolff en Coosje Busken: Een hartsvriendschap.
B7352: ROOSENSCHOON, WIES. - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken.
R7719: ROOSES, MAX. - Catalogus van het museum Plantin-Moretus.
T4723: ROOSEVELT, THEODORE. - Theodore Roosevelt weerlegt anti-Mormoonsche leugens. Zijne getuigenis in betrekking tot het Mormoonsche volkskarakter. Bericht aangaande meervoudig huwelijk. Een krachtige terverantwoordingroeping van tijdschriftenlasteraars. Verklarende aanteekeningen van Isaac Russell.
B5493: ROOSMALEN, CEES VAN. - Ongedroomde zomermaanden.
K7900: ROOTHAERT, A. - Doktor Vlimmen. Trilogija. Prvi Del.
W4470: ROOVER, ADRIAAN DE. - Paul van Ostaijen.
H4173: ROOVERE, ANTHONIS DE. - De gedichten van Anthonis de Roovere. Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken. Uitgegeven door J.J. Mak.
L9201: ROOVERE, ANTHONIS DE. - Een keus uit zijn werk. Met inleiding en aanteekeningen van Th. de Jager.
R8843: ROOY, P. DE. - Darwin en de strijd langs vaste lijnen. Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de sociaal-economische en politieke geschiedenis, inzonderheid van de twintigste eeuw Universiteit Amsterdam.
M3646: ROOY, JAN DE. - Leda Styx. Roman.
L8138: ROOYENS, BOB. (ED.). - Jef de Groot.
R4749: ROOYER, L.CH. - De Naaktloopers. Nederlandsch van Gerh. Rijders.
Y1099: ROOZEMEIJER, J.H.L. - De Christelijke Heilsleer. Leidraad bij het Catechetisch Onderwijs.
R4124: ROPCKE, EDOUARD EN HOYTEMA, WILLEM VAN. - Uit het leven, Militaire en burger-schetsen.
R0987: ROQUES, MARIO (ED.). - Le Roman de Renart. Branches VII-IX.
K0516: ROS, MARTIN EN EMILE BRUGMAN. (ED.). - PRIVE-DOMEIN 1966-1984.
Y6163: ROS, MARTIN. EN THEO. GAASBEEK. - Klein uitgeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf.
R2736: ROS, MARTIN EN THEO GAASBEEK. - Klein uitgegeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf.
T7301: ROSA, ANDR. DE. - Wat wil de Arbeidersvereeniging voor lijkverbranding?
T7303: ROSA, A. DE E.A. - Het goed recht der lijk verassching. Opstellen geschreven op verzoek der vereeniging voor facultatieve lijkverbranding en der arbeidersvereeniging voor lijkverbranding.
T7304: ROSA, A. DE. - De verzorging der doden door krematie.
Y4528: ROSAMOND, PEGGY JO. - The Antique Dolls go to a Paper Doll Wedding.
M7836: ROSCA, NINOTCHKA. - Staat van oorlog. Vertaling A. Eulen.
L5442: ROSEI, PETER. - Een mensenkompas. Vertaling Hans Bakx.
M7838: ROSEN, KENNETH. - Zend ons regenwolken. Eigentijdse verhalen van Noordamerikaanse Indianen. Verzameld en ingeleid door ....
T8800: ROSEN, L.F. - Al het aardsch geluk.
Y2006: ROSENBERG, CARL BENJAMIN HERMANN VON. - Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870.
Y8502: ROSENBOOM, THOMAS. - Denkend aan Holland. Kellendonklezing 2005.
T8073: ROSENBOOM, THOMAS. - Zoete mond.
Y0254: ROSENBOOM, THOMAS. - Krantenknipsels over/van Rosenboom.
B8784: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
K1686: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
H8951: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
Y7647: ROSENBOOM, THOMAS. - Gewassen vlees.
R2975: ROSENBOOM, THOMAS. - Denkend aan Holland. Kellendonklezing 2005.
T2226: ROSENBOOM, THOMAS. - Vriend van verdienste.
M7839: ROSENFELD, FRITZ. - Chineesche legenden. Vertaling A.B. Hildebrand.
T9865: ROSENFELD, HELMUT. - Deutsches Ernte-Dankfest 1933. Das Bekenntnis der Nation zum Bauerntum.
Y4532: ROSENTHAL, JACOBUS. - Complectentis codices manuscriptos, editiones traductionesque plusquam sexaginta linguarum hujus libri inter omnes medii aevi celeberrimi: adjecta sunt opera Thomae a Kempis et Johannis Gerson atque in extremo opuscula fere omnia quae agunt de controversia illa famosissima hodie post trium seculorum disputationes obscuriore quam antea, quis sit autor illius libri: omnia pretiis appositis vendere curat Monachii Bavariae ... Jacobus Rosenthal bibliopola.
R2807: BIBLIOTHECA ROSENTHALIANA. - Systematische Catalogus van de Judaica der Bibliotheca Rosenthaliana. Deel 1-9. Met supplement 1/1. Complete set.
M3447: ROSLER, WALTER. - Aristide Bruant am Montmartre. Chansons und Monologe. Herausgegeben von... Nachdichtungen von Heinz Kahlau.
B1603: ROSMALEN, ROELOF VAN. - Zeventien etsen bij het gedicht Lilith van Marcellus Emants.
B3496: ROSMALEN, PAUL J. VAN. (VOORW.). - Perspectives.
L3758: ROSMALEN, JO VAN. - Het boek in de tijd. Samen- en tegenspraak in citaten. Met tekeningen van Peter van Straaten.
R7979: ROSMALEN, J., DICK DOOIJES, ERNST BRACHES, ALBERT HELMAN. - Charles Nypels: meester-drukker.
M6043: ROSMALEN, JO VAN. - Goud op snee. Boek en tijdschriften in de Lage Landen 1935 - 1985.
L5409: ROSMAN, CORRIE. - Statik und Dynamik in Conrad Ferdinand Meyers Gedichten.
H8621: ROSNER, CHARLES. - Printer's progress. A comparative survey of the craft of printing 1851-1951.
H0138: ROSS, LEO. - Classics.
M5470: ROSS, LEO. - L'amour vert.
Y4009: ROSS, JOHN & CARL ROMANO. - The Complete Screenprint and Lithograph. The Art and Technique of the Screen Print, the Lithograph, Photographic Techniques, Care of Prints, the Dealer end the Edition, Collecting Prints, Print Workshop, Sources and Charts.
R0038: ROSS, LEO. - De Fabels van Lokman. Naar het Latijn van Thomas Erpenius.
Y5229: ROSS, TOMAS. - King Kong. Het verraad van Arnhem. (Voor Koningin en Vaderland deel 3).
L9014: ROSS, LEO. - Op een geringe afstand.
Y1009: ROSSAERT, ISABELLE. - Dat is wat ik bemin. Roman.
R5722: ROSSEAU, AUG. - Rood wordt de wereld.
R5276: ROSSEELS, EMM. - Het huis van Christoffel Plantijn.
L6709: ROSSEM, JOHAN VAN. - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen.
B3255: ROSSETTI, D.G. - Rossetti's poems & translations. Introduction by E. Gardner.
T0052: ROSSETTI, D.G. - Selected poems (by H.J. Scheepmaker).
Y7761: ROSSI, SONIA. - Fucking Berlin. Het dubbelleven van een studente wiskunde.
L3637: ROSSING, J.H. - Dokter Klaus, blijspel in vijf bedrijven. Uit het Duitsch van L'Arronge door J.H. Rossing.
R5771: ROSSING, J.H. - De Vernieuwde Amsterdamsche Schouwburg. Eene herinnering aan het verleden.
Y3611: ROSSING, J.H. - Geschiedenis der stichting en feestelijke opening van den schouwburg op het Leidsche Plein te Amsterdam.
Y2454: ROSSUM, LEO E.A. - Marx vergeten erfgenaam: Karl Kautsky Praag 1854 - Amsterdam 1938.
T6078: ROSSUM, W. VAN EN W.F. OOSTVEEN.8.50 - Mijn Nederland ik heb u lief! Nieuw volkslied met piano.
K4714: ROST, L.C.M. - Groot Lexicon van Eigennamen. Kramers Lexicon.
B9427: ROSTAND, EDMOND. - Cyrano de Bergerac. Heldenkomedie in vijf bedrijven in verzen. Vertaling R. de Buci.
R9132: ROT, JAN (TEKENINGEN). - Vijf jaar hakenkruis over Nederland. Inleiding en verklarende bijschriften van Henri van de Weg.
K9431: [ERASMUS] ROTERDAMO, ERASMO DE. - Laudo de l'stulteco
R3142: ROTGANS, LUKAS. - Eneas en Turnus. Van inleiding en aantekeningen voorzien door L. Strengholt.
Y8445: ROTH, JOSEPH. - Joseph Roth. Waarnemer van zijn tijd. Een keuze uit zijn journalistieke werk (1919 - 1939). Samenstelling en inleiding Koos van Weringh. Vertaling Huib van Krimpen.
K7949: ROTH, ALFRED & GOTTHARD JEDLICKA. - Werk 1944. Die Schweizer Monatsschift fur Kunst, Architektur, Kunstlerisches Gewerbe.
L4803: ROTH, PHILIP. - Alleman.
T8460: ROTH, HENNIE. - Papieren schouder.
T9117: ROTH, PAUL. - Leipzig der Mittelpunkt des Buchhandels.
Y1605: ROTH, CECIL. (ED.). - Encyclopaedia Judaica. Volume: 1 t/m 17 + four Yearbooks 1973 t/m 1978.
R4863: ROTH, PHILIP. - De borst. Vertaling Else Hoog.
Y2954: ROTH, PHILIP. - De vernedering. Vertaald door Babet Mossel.
W2644: ROTH, GERHARD. - Een hoofd vol manke vliegen. Vertaling P. Grashoff.
R1606: ROTHENSTEIN, JOHN. - Edward Burra.
Y8022: ROTHMANN, MARIE E. - Goedgeluk. Met een woord vooraf door Jan Greshoff.
L5085: ROTHUIZEN, WILLIAM. - De vrijheid van de ontwerper.
K5205: ROTHUIZEN, G. TH. - Steen of stroom? Menno ter Braak en Anton van Duinkerken over het christendom.
K9956: ROTTENSTEN, BIRTE & EBBA WAABEN. - Danske Vandmaerker & Papirmoller 1570-1695. Bind I Vandmaerker.
T9247: ROTTER, FRITZ UND WALTER JURMANN. - Ein spanischer Tango und ein Madel wie du... Text und Musik.
W4018: ROTTERDAM, MARY VAN. - Volk in Smart.
Y0368: PROGRAMMA ROTTERDAM. - Officieele Feestwijzer voor de Viering te Rotterdam op den 17 November 1913 van het Eeuwfeest van het Herstel van Nederlands Onafhankelijkheid.
B4795: ERASMUS VON ROTTERDAM. - Das Lob der Torheit. Encomium moriae.
Y8102: DE ROTTERDAMMER. - De Rotterdammer. Nieuwsblad voor Nederland. 39e jaargang no 11754 Woensdag 15 October 1941.
L5272: ROTTGER, FRIEDRICH. - Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe.
B5058: ROTTHIER, RUDI. - Het land dat zichzelf bemint. Een reis door de Verenigde Staten.
T1379: [SPINOZA] ROTTNER, ELI. - Aus Spinozas Heimat und Constantin Brunners letzter Zufluchtsstštte (EindrŁcke). Mit 37 Abbildungen und 10 Anlagen.
H1867: ROUAUD, JEAN. - De wereld bij benadering. Vertaling Marianne Kaas.
R2290: ROUAUD, JEAN. - De beloofde vrouw. Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas.
B4062: ROUAUD, JEAN. - In de hemel zoals op aarde. Vertaling Marianne Kaas.
B8810: ROUAUD, JEAN. - De wereld bij benadering. Vertaling Marianne Kaas.
T7807: ROUCK, R. DE. - Plan met Gids van Brussel. schaal 1:10.000. Kaart nr. 6.
K8777: ROUGEMONT, DENIS DE. - Het aandeel van den duivel. Vertaling Agaat van Ree.
L0627: ROUGEMONT, DENIS DE. - Persoonlijkheid als roeping in dezen tijd. Nederlandsch van Roel Houwink.
T3270: CARTES BLONDEL LA ROUGERY. - Collection des cartes des Provinces Belges nr. 1. Anvers. Schaal 1 : 150.000.
R9105: ROUKEMA HZ, A. EN W. 'T HOOFT. - De Republikeinsche School.
Y2913: ROUKENS, WIN. - Wort: und Sachgeographie in Niederlandsich Limburg und den benachbarten Gebieten.Mit besonderer Berucksichtigung des Volkskundlichen. Teil IB Atlas.
L2973: ROUKENS, WIN. - Onze Limburgse Dialecten en Het werk van V.E.L.D.E.K.E. Een antwoord op stille en luide critiek.
L5623: ROUKENS, WIN. - De taal der Limburgers als Spiegel van Volk, Geschiedenis en Cultuur.
K7556: ROUQUETTE, MAX. - Het nachtspook. Verhalen. Vertaald uit het Occitaans en van een nawoord voorzien door T.E. Ubbink.
R8373: ROUSSEL, NAPOLEON. - De Katholieke en Protestantsche natien, onderling vergeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid. Met eene voorrede van P. Hofstede de Groot. Twee delen.
Y9120: ROUWELER, HANNIE. - Regendruppels op het water. Gedichten.
R2660: LE ROUX T.H. - Taalkundige opstelle van oud-studente aan Prof. Dr. T.H. Le Roux.
H3748: ROVER, FRANS C. DE. - Over Het innerlijk behang van Hans Lodeizen.
B1959: ROVER, C. DE. - Frans Kellendonk, informatie.
Y8786: ROVERS, JACQUES A.C. - Iacobi Adolphi Caroli Rovers Sermo ad Karstenii D. VII. M. Maii a. MDCCCLXIV vita defuncti, discipulos.
M6008: ROY, ROSETTA. - De laatste zomer. Verhalen. Vertaald uit het Italiaans door Tine Riegen en Anna Maria Domburg.
W9286: ROYAARDS-SANDBERG, JACQUELINE. - Herinneringen.
R6126: ROYAARDS, H.J. - Van Heusde, geschetst als geschiedkundige en als paedagoog tot de godgeleerdheid. In twee voorlezingen.
W9287: ROYAARDS-SANDBERG, JACQUELINE. - Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan L. v. Deyssel, E. Erens en I. Israel. bezorgd door Harry G.M. Prick.
L5097: ROYEN, NICOLAUS J.H. - De jongere veranderingen van het Indogermaanse nominale drieklassensysteem.
R5927: ROYEN, P.D. VAN. - Nederland let op uw saeck! Een waarschuwing tegen de overheersing der katholieke geestelijkheid.
B6740: GERLACH ROYEN. - Spraak en taal.
B8643: ROYEN, HENRICUS VAN. - Bij de ter aarde bestelling van Johannes Kappeyne van de Coppello, op de begraafplaats Eikenduinen, bij 's-Gravenhage, den 2 Mei 1833.
B0049: ROYEN, HELEEN. - Godin van de jacht.
L9665: ROYEN, MARJON VAN. - Italie op maandag.
L7179: ROYEN, GERLACH. - Ongaaf Nederlands.
L4025: GERLACH ROYEN. - Taalkundig inzicht voor school en leven.
Y0827: GERLACH ROYEN. - Taalpanoptikum.
L7405: GERLACH ROYEN. - Simplisme en dilettantisme.
Y3799: ROYEN, J.F. VAN & S.H. DE ROOS. - Zilvertype corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16.
R3921: ROYEN, PAUL DAVID VAN. - Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste.
L7916: GERLACH ROYEN. - Bijgedachten en botsingen in taal.
B5409: ROYER, W.H. - Eenige aanteekeningen op de Artikelen 10, 11, 12 en 13 W. v. K.
K1754: ROZEBOOM, ANNELIE. - De mythe van de Pekinees. China van binnenuit bekeken.
T8426: ROZEMA, HILBRAND. - Embargo. Gedichten.
T8816: ROZEMA, HILBRAND. - Slagveldtoerisme. Gedichten.
T8689: ROZEMA, HILBRAND. - Paradijs. [gedichten].
B7813: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond.
B4061: ROZIER, GILLES. - De verwachting. Vertaling Martine Woudt.
R4391: RUBENS, MARIA. - 't Is toch vergeven. Twee Brieven van Maria Ruben uit het jaar 1571.
H8820: RUBENS, MARIA. - ''t Is toch vergeven'. Twee brieven van Maria Rubens aan haar man Jan Rubens uit het jaar MDLXXI.
B7050: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden. Vertaling S. Wagenaar.
L8956: RUBIN, LILLIAN B. - Vriendschap. Vertaling S. Wagenaar.
K5626: RUBINSTEIN, RENATE. - Pleidooi voor de bevrijdingsdag. {5 mei lezing 1988].
L4630: RUBINSTEIN, RENATE. - Ieder woelt hier om verandering.
M5467: RUBINSTEIN, RENATE. - Liefst verliefd.
M6920: RUBINSTEIN, RENATE. - Hedendaags feminisme.
T8623: RUBINSTEIN, RENATE. - Was getekend Tamar.
M4748: RUBINSTEIN, RENATE. - Met verschuldigde hoogachting, 54 Tamarkolommen.
Y6301: RUBINSTEIN, RENATE. - Een man uit Singapore. Gevolgd door acht Tamarkolommen.
B3071: RUBINSTEIN, RENATE. - Klein Chinees woordenboek.
A0115: RUBINSTEIN, RENATE. - Alexander, een impressie van de kroonprins bij zijn achttiende verjaardag.
Y6706: RUBINSTEIN, RENATE. - Links en rechts in de politiek en in het leven. Huizinga-lezing 1982.
H5082: RUBINSTEIN, RENATE. - Toekomstmuziek.
B4294: RUBINSTEIN, RENATE. - Nee heb je, notities over ziek zijn.
R0815: RUBINSTEIN, RENATE. - Mein besseres Ich. Erinnerungen an eine Liebe. Aus dem Niederlandischen von Helga van Beuningen.
R0629: RUBINSTEIN, RENATE. - Naar de bliksem? ik niet.
R8264: RUBOW, PAUL V. - Herman Bang og flere kritiske Studier.
B4547: RUCKER, ELISABETH. - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Ihr Wirken in Deutschland und Holland.
L2432: RUDDER, MAY DE. - Guido Gezelle.
Y6165: RUDY, KATHRYN M. - Sint Anna in de Koninklijke Bibliotheek. St. Anne in the National Library of the Netherlands.Ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Anne S. Korteweg. A Celebration of the Sixty-fifth Birthday of Anne S. Korteweg.
H3090: RUEBSAMEN, HELGA. - Beer is terug.
L3547: RUEBSAMEN, HELGA. - De bevrijding.
Y3235: RUEBSAMEN, HELGA. - Het lied en de waarheid.
Y5440: RUEBSAMEN, HELGA. - Krantenknipsels van/over Helga Ruebsamen.
M9073: RUEBSAMEN, HELGA. - Het lied en de waarheid.
R0324: RUEBSAMEN, HELGA. - Het lied en de waarheid.
L6930: RUEBSAMEN, HELGA. - Jonge liefde en oud zeer. De verhalen deel 2
Y3608: RUEBSAMEN, HELGA. - De bevrijding.
R6953: RUELENS, CHARLES. - La question de l'origine de l'imprimerie et le grand concile typographique.
H3437: RUETER, PAM G. - Gelegenheidsgrafiek / Grafik Kenangan. Voorwoord Pam G. Rueter.
Y4484: RUETER, PAM. - Poster: Het Vaderland 40 jaar. Woensdag 31 augustus 1938. Geteekend door Pam Rueter.
T6965: RUGERS, A.R. / H. BOSCHMA / J.J. BUSKES JR. - Ik ga heen! ik blijf! Inzichten betreffende het lidmaatschap van Kerk en Vrede.
Y4696: RUGERS, A.A. - De ontwikkeling van Nederlandsch-Indie onder de regeering van Koningin Wilhelmina.
Y1849: RUHLE, OTTO. - Liebe- Ehe - Familie.
R0446: RUIMTEN. - Frans Boenders. J.P. Dumolyn. P. Lasoen. S. Braem. F. Herzen. L. Abicht. K.J. Geirlandt. H. Sizoo. E. Elias. H. De Coninck. B. Brouwers.
H1105: RUITENBERG-DE WIT, A.F. - Formule in den morgenstond. Een studie over het dichtwerk van Gerrit Achterberg.
R6523: RUITER, T. DE. - Minister A.S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland.
Y4350: [HERMANS] RUITER, FRANK & WILBERT SMULDERS (EDS.).. - Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt. Over het schrijverschap van Willem Frederik Hermans.
Y4399: RUITER, JAN JAAP DE. - De ideologie van de PVV. Het kwade goed en het goede kwaad.
H1127: RUITER, C. DE. - Over het proza van S. Carmiggelt.
R3836: [SPINOZA] RULER, HAN VAN. - Kennen, lijden, handelen. De erfenis van Descartes bij Geulincx en Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 2000.
W9559: RULER, DICK VAN. - Verbeeldingen van werkelijkheid. Speurtochten vanuit de kerkers van Piranesi.
Y4797: RULLER, SIBO VAN. - Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland 1806-1870.
B0934: RULLMANN, J.C. - De afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe Eeuw. Historisch geschetst.
B8126: RULLMANN, J.C. - Het Volkspetitionnement van 1878.
R5801: RUMMELEN, F.H. VAN. - Claciale Loss en Limburgsche klei.
R5804: RUMMELEN, F.H. VAN. - De wordingsgeschiedenis der Maasterrassen in Zuid-Limburg en aangrenzend gebied.
H2043: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - The Ambonese Curiosity Cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M. Beekman.
H3208: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over persvrijheid.
R7746: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over persvrijheid.
H4713: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over Persvrijheid.
L3448: RUNCIE, JAMES. - De kleur van de hemel.
B6824: RUNSSBERG, EBERHARD VON (ED.). - Der Sachenspiegel. Bilder aus der Heidelberger Handschrift.
K1771: RUPPEL, ALOYS. - Gutenberg Jahrbuch 1950. Festschrift zum 50jahrigen bestehen des Gutenberg-Museums in Mainz.
H9029: RUPPEL, ALOYS. - Weltmuseum der Druckkunst und internationale Gutenberg-Gesellschaft.
R2960: RUPPERT, CHRISTIAAN & GERARD STEEN (EDS.). - Decadentie. Grafiet Nr. 5.
T6607: RUPPERT, J.S. - Werkstaking - directe actie verbreking dienstbetrekking bij werkstaking en inachtneming van opzeggingstermijn.
T4230: RUSHDIE, SALMAN. - De duivelsverzen. Vertaald door Marijke Emeis.
L7820: RUSHDIE, SALMAN. - Shalimar de clown. Roman. Vertaald door Karina van Santen en Martine Vosmaer.
H6405: RUSHDIE, SALMAN. - Woede. Vertaling Karina van Santen.
K0810: RUSHDIE, SALMAN. - Oost, West. Verhalen. Vertaald door E. Dabekaussen en Tilly Maters.
M9304: RUSHDIE, SALMAN. - Middernachtskinderen. Vertaling Max Schuchart.
R4453: RUSKIN, JOHN. - Mensch en Maatschappij, Eerste deel. Met voorrede van Frederik van Eeden, Vertaling Bertha Koch-Huber.
R4925: RUSKIN, JOHN. - Fors Clavigera. Verzameling van brieven aan werklieden. Uit het engelsch vertaald door B.H. Met voorrede van Frederik van Eeden. Twee delen.
T5044: RUSKIN, JOHN. - De laatstgekomenen. Vier lezingen over de eerste beginselen der staathuishoudkunde. Vertaling M. Hugenholtz-Zeeven.
W1046: RUSS, JOANNE. - De vrouw-man. Vertaling Nan Lenders.
A0338: RUSS, JOANNA. - Andere levens, andere letteren. Vertaling T. Schel.
M5179: RUSSEL, FRANCIS. - Durer et son temps 1471-1528. Le Monde des Arts.
K4019: RUSSELL, BERTRAND. - Autobiografie 1872-1914. Vertaling M. en L. Coutinho.
R2315: RUSSELL, JAMES ANDERSON. - Romance and realism. Trends in Belgo-Dutch prose literature.
Y7697: RUSSELL, PAT. - Decorative Alphabets Throughout the Ages.
M8518: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis van de westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
H3990: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis der westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
T3800: RUSSO, RICHARD. - Empire Falls. Vertaald door Sandra van de Ven.
T4247: RUST, W.J. (INLEIDING). - Het Nederlandse porcelein. Documentaire tentoonstelling van het Nederlandse porcelein tussen 1759 en 1810 in het Museum Willet Holthuysen juni-september 1952.
L5236: RUSTING, SALOMON VAN, E.A. - De drekpoeten. Uit het werk van Salomon van Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten.
M8311: RUTEBEUF. - Bloemlezing uit de poŽzie van een 13de eeuws frans dichter. Ingeleid en vertaald door W. van Elden.
R5304: RUTER, A.J.C. - De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
B7919: RUTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
L7488: RUTGERS, J. - Is de Prostitutie een noodzakelijk kwaad?
L2748: RUTGERS VAN DER LOEFF, J.D. (ED.). - Drie lofdichten op Haarlem. Het Middelnederlandsch gedicht van Dirk Mathijszen en Karel van Mander's Twee beelden van Haarlem.
Y7347: RUTGERS VAN DER LOEFF-BASENAU, A. - Terugkeer. Een kerstverhaal.
B4187: RUTGERS, WIM. - De Caraibische jeugdboeken van Miep Diekmann. Een leesverslag.
T1504: RUTGERS, V.H. - Geestelijke vrijheid. Openingswoord: V.H. Rugers. Eenheid of eensgezindheid: H. Colijn. Christelijk is nationaal: J.R. Slotemaker de Bruine.
L4709: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der Zestiende Eeuw. Verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers.
R4486: RUTGERS, J. - Welvaart en Groei van de Bevolking.
R4491: RUTGERS, J. - Het gevaar van de vruchtafdrijving.
L7520: RUTGERS, HARMANNUS WILLEM. - Bemerkungen uber das Verhaltnis von Marchen und Sagen, mit besonderer Rucksicht auf die Sigfridsagen.
K0028: RUTHERFORD, WARD. - Blitzkrieg 1940.
M1825: RUTING, JOS. - Van mij gescheiden. Novelle.
M1494: RUTING, JOS. - In de mierenrijken. Yvonnes mierkundige opstellen. GeÔllustreerd door de schrijver.
M1497: RUTING, JOS. - Natuurzuiver kinderhormoon, verhalen.
H9466: RUTING, JOS. - Romeinse slaafjes, roman.
H9469: RUTING, JOS. - Lydia en de zwaan.
C1598: RUTING, JOS. - Markiesje en andere nagelaten verhalen.
R1547: RUTTEN, PAUL. - Digitalisering en dynamiek. Over de consequenties van de digitale revolutie voor de media-industrie, in het bijzonder de uitgeverij.
R7885: RUTTEN, M. EN J. WEISGERBER. (RED.). - Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse Literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon ( 1888-1946).
K8855: RUTTEN, M. - Karel van de Woestijne.
B4885: RUTTEN, F.J.TH. - De ontmoeting van een persoonlijkheid. Rede.
L2328: RUTTEN, M.G. - Theorie en feiten in de geologie.
K5286: RUTTEN, M. - Tucht en ontucht in de poŽzie van H. Hensen en B. de Corte.
B8895: RUTTEN, M. - Karel van de Woestijne 1878-1929. Herdenkingstentoonstelling naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte.
B4371: RUTTEN, FELIX. - Limburgsche sagen.
L4812: RUTTEN, FELIX. - Confiteor.
R5882: RUTTEN, FELIX. - Daags veur Krismes.
B8863: RUTTEN, M. - Het proza van Karel van de Woestijne.
T5034: RUTTEN, M. - Henriette Roland Holst. Dichteres van de ascese. Vogels van diverse pluimage.
R6493: RUTTEN, TH. - Felix Timmermans.
K2688: RUTTEN, M. - Nederlandse dichtkunst Achterberg en Burssens voorbij. Kronieken. Twee bundel.
T1712: RUUSBROEC. - Van den hemelschen melodyen. Ingeleid en aangeteekend door L. Reypens.
Y6540: RUUSBROEC, JOHANNES. - Het sieraad der geestelijke bruiloft. In hedendaagsche taal overgebracht door Frans Erens.
T7640: RUUSBROEC, JAN VAN. - Die Chierheit der Gheestelicker Brulocht. Bewerkt door Titus Brandsma, vertaald door D. Stracke.
Y6511: RUUSBROEC, JOHANNES. - Het sieraad der geestelijke bruiloft. In hedendaagsche taal overgebracht door Frans Erens.
Y0915: RUUSBROEC. - De weg van den mensch. Christelijke gedachten uit de werken van Jan van Ruusbroec. Samengelezen, in nieuwere taal overgebracht en ingeleid door L.M.Fr. Daniels.
Y0913: RUUSBROEC. - Ruusbroec de wonderbare. Bloemlezing van fragmenten in de oorspronkelijke tekst met inleiding en aantekeningen door W.H. Beuken.
B1230: RUUSBROEC. - Ruusbroec-Tentoonstelling.
B4964: RUWET, JOSEPH. - De Cistercienser abdij van Notre-Dame du Val-Dieu.
L3804: RUWIERE, JEANNE DE LA. - De Vlaamse schilderkunst in de XVe en XVIe eeuw.
T2129: RUYGERS, GEERT. - Volkseenheid.
Y0637: RUYGERS, GEERT J.N.M. - De politieke partijen in Nederland. Verleden en Toekomst.
L9931: RUYS, MANU. - De Vlamingen. Een volk in beweging een natie in wording. Voorwoord G. Eyskens.
B8801: RUYS, K. - Een afgedragen huid.
T0636: RUYS, H.J.A. - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1929 verschenen.
M3607: RUYS, KEES. - Een lik van de oceaan.
T1112: RUYSBEEK, ERIK VAN (INL.). - Waar is de eerste morgen? 3.
Y1567: RUYSCH, F.A.C. - H.M. Koningin Wilhelmina. Haar leven, van Hare Troonbestijging af tot aan Haar Huwelijk. September 1898 - Februari 1901.
Y3574: RUYSCH, ARIE. - Acasia Loveren. Kleine verzameling van nieuwe Mac. gezangen voor Nederlandsche V.V.M.M. Betreft 41 gezangen.
P2655: RUYSLINCK, WARD. - Stille waters.
L1487: RUYSLINCK, WARD. - De madonna met de buil.
B4175: RUYSLINCK, WARD. - De oeroude vijver.
Y6676: RUYSLINCK, WARD. - Valentijn Van Uytvanck 1896-1950. Tekenaar zonder vaderland.
L3735: RUYSLINCK, WARD. - De stille zomer. Met een nawoord van Joris Gerits.
W8164: RUYSLINCK, WARD. - Het dal van Hinnom, roman.
K4990: RUYSLINCK, WARD. - Uitspraken in opspraak.
H8860: RUYSLINCK, WARD. - Alle verhalen.
L9696: RUYSLINCK, WARD. - De stille zomer.
L9659: RUYSLINCK, WARD. - Het ganzenbord.
K1450: RUYSLINCK, WARD. - De heksenkring.
H6295: RUYSLINCK, WARD. - De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen.
M2683: RUYSLINCK, WARD. - IJlings naar nergens, ontboezemingen aan een boezemvriend.
R4793: RUYSLINCK, WARD / BOUDEWIJN VANDER PLAETSE. - Het Reservaat. Toneelbewerking: Boudewijn Vander Plaetse.
K3743: RUYSSEVELT, ANTOON VAN. (ED.). - Het beeld in huis. Catalogus.
T1232: RUYSSEVELT, A. VAN (ED.). - Lode Baekelmans 1879-1965. Tentoonstelling 11 mei - 31 september 1979. Voorwoord Wim Geldolf. Inleiding Emiel Willekens.
R7937: RYCHNER, MAX. - Zur europaischen Literatur zwischen zwei Weltkriegen.
T0783: RYCK, PAUL DE. - Gentianen. Een resem oude Gentse sagen. Verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien. Tekeningen van Alex Wauters.
R6837: RYCKAERTS, ERIK EN EM. WILLEKENS. - Vlaamse jeugdliteratuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus.
R0943: RYCKEBOER, H. - Hulde Album Prof. dr. Marcel Hoebeke hem door vakgenoten, medewerkers en vrienden aangeboden bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Gent. Met medewerking van A. de Groote.
B6261: RYCKMANS, P. - Une Page d'Histoire Coloniale. L'occupation allemande dans l'Urundi.
L5454: RYCKMANS, G. - De maangod in de Voorislamietische Zuidarabische godsdienst.
M2244: RYDER, JOHN. - The case for legibility.
T8121: RYLE, J.C. - Het kruis. Naar het Engelsch.
Y1073: RYLE, J.C. - Waar zijt Gij? Eene vraag aan iedereen. Naar het Engelsch.
Y8392: RYMKIEWICZ, JAROSLAW MAREK. - Umschlagplatz. Vertaling Gerard Rasch.
T9658: RYNCK, PATRICK DE (ED.). - Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poŽzie.
W9011: RYNCK, PATRICK DE EN ANDRIES WELKENHUYSEN. - De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften.
T1493: RYSWYCK, TH. VAN. - Balladen.
M6200: SAADAWI, NAWAL EL. - De zoektocht van Fouada. Vertaling D. Poppinga.
R8809: SAAL, C.D. - Sociale dynamiek. Structuur veranderingen in de plattelandssamenleving.
L5863: SAALBORN, ARNOLD L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
Y0925: SAALBORN, ARNOLD L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
B0867: SAALBORN, ARN. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
B8030: SAAR, JOHANNES DU. - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
T4621: SAARLOOS, A.E.C. VAN. - Het psychotechnisch geschiktheidsonderzoek voor trambestuurders en chauffeurs.
R6901: SABARSKY, SERGE. - Egon Schiele. Palais de Beaux Arts, Charleroi. 18-09 - 16-12-1987.
L8108: SABATIER, RUTH. (ED.). - Boek in geding.
B4205: SABBE, MAURITS. - Peilingen.
T4804: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
Y3357: SABBE, MAURITS. - Het museum Plantin-Moretus. Plantin, de Moretussen en hun werk. [en] Handschriften en Vroegdrukken. Twee deeltjes in een band.
L2118: SABBE, MAURITS. - Fanny's Sonnet. Tooneelspel in een bedrijf.
K2599: SABBE, HERMAN JULIUS. - Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen. Eeen postume wedersamenstelling. Geillustreerd met historische foto's.
K3637: SABBE, MAURITS. - Het proza in de Vlaamsche letterkunde.
K5412: SABBE, MAURITS. - Het museum Plantin-Moretus. Plantin, de Moretussen en hun werk.
T9282: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
L6711: SABBE, MAURITS. - Dierkennis en diersage bij Vondel.
R5708: SABBE, M. - Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw.
L4851: SABBE, MARITS. - In 't gedrang. Vertellingen uit den oorlog.
R5004: SABBE, MAURITS. - Vondel's Herbarium.
P2032: [VONDEL] SABBE, MAURITS. - Vondel en Zuid-Nederland met andere opstellen.
T2687: SABBE, MAURITS. (INLEIDING). - Oud Vlaamsche Kerstliederen. Klavierbewerking van Edward Verheyden. Penteekeningen en kleuromslag van Edmond van Offel.
T6373: SABBE, M. - De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers Visscher.
T2689: SABBE, MAURITS. - De meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II en zijn opvolgers, de Moretussen.
T1585: SABBE, MAURITS. - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw.
R6738: SABBE, M. - Fransch-Vlaandersche Rederijkerskunst in de 18de eeuw.
R5339: SABBE, MAURITS. - Vondeltentoonstelling. Museum der Vlaamsche Letterkunde, Minderbroedersrui. Ingericht door de Stadsbibliotheek, het Museum Plantin Moretus en Het Antwerpsch Prentenkabinet.
Y0783: SABBE, MAURITS. - De filosoof van 't Sashuis. Verlucht met 20 illustraties van Renťe Valery.
T4560: SABBE, MAURITS. - De Moretussen en hun kring. Verspreide opstellen.
Y3346: SABBE, MAURICE. - L'oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs.
A0113: SABBE, MAURITS. - 't Pastorken van Schaerdycke. Spel van personagien.
R5384: SABBE, HERMAN. - Dadaisme. Wereld in beeld 3.
T0032: SABBE, M. - De Plantijnsche Werkstede. Arbeidsregeling Tucht en Maatschappelijke Voorzorg in de Oud Antwerpsche Drukkerij.
W7323: SABBE, MAURICE. - La Vie des Livres a Anvers aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siecles.
R5362: SABBE, MAURITS. - Een mei van vroomheid.
B2236: SABBE, MAURITS. - Letterkundige Verscheidenheden.
T3072: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 6.
T3073: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 5.
T3074: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 4.
T3071: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 7.
T3069: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 9.
T3070: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 8.
T3075: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 3.
Y4324: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 29.
T3068: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 10.
T3067: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 11.
T3066: VAN SABBEN. - Van Sabben Poster Auctions Nr. 15.
R5583: SABLONIERE, MARGRIT. - Staphorst. Het levenspatroon van een creatief-tradionele gemeenschap.
B5158: SACHAROV, ANDREJ. - Mijn land en de wereld. Ingeleid door prof. dr. Karel van het Reve.
B3181: SACHER-MASOCH, LEOPOLD. - Martelaar voor een dagdroom. Twee verhalen van .... en een studie van Alfred Kossmann.
AP0417: SACHER MASOCH, L. VON. / C.P.J. CREBILLON. - La Venus a la fourrure / Le Sopha.
Y7044: SACHER MASOCH, LEOPOLD. - De Zwerver en De Hajdamak ( Roover). Vertaald uit het Duitsch.
R6178: SACHS, HANS. - De Student reist naar het paradijs. Klucht in een bedrijf. Vertaling Marie W. Vos.
L8240: SACHS, HANS. - Der Tod ein End aller irdischen Ding.
K2421: SACK, SICK. [BERTUS AAFJES]. - Warenhuis wankelt.
T8868: SACKS, OLIVER. - De man die zijn vrouw voor een hoed hield.
H7661: SACKVILLE-WEST, V. - The Easter Party.
Y5178: SACKVILLE-WEST, VITA. - Een gelaten leven. Vertaald door M. Lindenburg. Met een nawoord van Hannemieke Stamperius.
K2217: SACRE, D. (ED.). - 125 jaar 'Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde' Een bundel opstellen.
K5432: SADE, MARQUIS DE. - Le crimes de l'amour.
T3941: SADE, MARQUIS DE. - Les infortunes de la vertu, Historiettes et Contes et Fabliaux.
H2023: SADE, D.A.F. DE. - Justine ou Les Malheurs de la Vertu.
Y8230: SADE, MARQUIS DE. - Krantenknipsels 1973-1997 over Marquis de Sade.
H9808: SADE, MARQUIS DE. - Ernestine. Eaux-fortes de S. Sauvage.
L8239: SAFRAN FOER, JONATHAN. - Alles is verlicht. Een fragment uit de roman. Vertaald door Peter Abelsen.
B8243: SAGAN, FRANCOISE. - Een verre glimlach.
K8315: SAGAN, FRANCOISE. - De oorlog beu. Vertaald uit het Frans door Margreet Hirs.
B4579: SAGAN, FRANCOISE. - Bloed van waterverf. Vertaling Margreet Hirs.
M3452: SAGAN, FRANCOISE. - Een beetje zon in het koude water. Vertaling S. Dubois.
A0869: SAGAN, FRANCOISE. - Sarah Bernhardt. De onverwoestbare lach. Vertaling M. Hirs.
Y6427: SAGE, ALAIN RENE LE. - De zonderlinge lotgevallen van Gil Blas van Santillano. De Spaansche Avonturier. Twee delen.
T4895: SAGE TEN BROEK, JOACHIM G. LE. - De Morgenstar der Toekomst. Anti-Revolutionnair Tijdschrift. Zevende deel 1835.
Y8941: SAGER, JOSE DE. - Gesloten deuren.
B2148: SAGNAC, PHILIPPE ET A. DE SAINT-LEGER. - Louis XIV (1661-1715).
Y5027: SAHER, HERBERT VON. - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
R3119: SAHL, HANS. - Memoires van een moralist. Vertaald door W. Hansen.
Y7700: SAINT-EXUPERY, ANTOINE. - Oorlogsvlieger. Vertaald door Nele Ysebaert,
Y4924: SAJA, BOEKAN. - Handlangers van den dood. Indische detectiveroman.
B0801: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
T8002: SAKS, J. - Socialistische opstellen. Eerste en Tweede Bundel
L3034: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
L3255: SAKS, J. - Kritische herinneringen. Met een woord vooraf van Fr. de Jong Edz.
W5634: SALAMAN, MALCOLM C. - The great Painter-Etchers from Rembrandt to Whistler.
B8006: SALBERG, R. DE. - Manuel de Graphologie Usuelle.
C1185: SALDEN, HELMUT. - De vuurproef.
T2814: SALDIEN, T. - Romantiek en Realisme 1815-1880.
R4611: SALFELLNER, HARALD. - Franz Kafka und Prag.
T8303: SALINGER, J.D. - Heft hoog de nokbalk, timmerlieden en Seymour, een introductie. Vertaling Johan Hos.
W4595: SALISBURY, HARRISON E. - Without fear or favor. The New York Times and its times.
M7809: SALLENAVE, DANIELE. - Adieu. Vertaling M. Jansen.
T9684: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS. - De oorlog met Catalina; de oorlog met Iurgurtha; Historische fragmenten; Brieven aan Caesar; Smaadschrift tegen Cicero; Appendix. In de vertaling van J.W. Meijer.
Y9204: SALLUSTIUS. - De oorlog tegen Jugurtha. Ingeleid en vertaald door G. Doorman.
R4179: SALOMONS, ANNIE. - Ballingen.
B0520: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0545: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0581: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend 2.
Y5448: SALOMONS, ANNIE. - Krantenknipsels van/over Annie Salomons.
K4799: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
L8274: SALOMONS, A. - Verpakking, gezien vanuit het drukkersstandpunt.
B0588: SALOMONS, ANNIE. - Nog meer herinneringen uit de oude tijd.
L2979: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
Y5115: SALOMONS, ANNIE. - Liederen van droom en derven.
Y7943: SALOMONS, ANNIE. - Toen en nu. Herinneringen uit een lang leven.
Y7944: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit de oude tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend. Volledige uitgave.
K2780: SALOMONS, ANNIE. - Over de wonderlijke kunst van 'lezen'.
B0516: SALOMONSA, ANNIE. - Heilige stenen en andere verhalen. Keuze uit eigen werk.
M0042: SALOMONSON, HERMAN (MELIS STOKE). - Recrutenschool en andere gevangenisverzen. Met een inleiding van A.K.C. de Brauw.
L6758: SALOMONSON, JAN WILLEM. - Chair, Sceptre and Wreath. Historical Aspects of their Representation on some Roman sepulchral Monuments.
Y0548: SALSMANS, J. - De Index en de Kerkelijke Boekenwetten.
L6181: SALVERDA, MURK (ED.). - Schrijversprentenboek 37: Babs' Bootje Krijgt Een Stuurman. De Meisjesroman En Illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
L2459: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Uit het gebied der Romaanse Letteren.
L7118: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Klank en gedachte in Frankrijk's en Italie's Letterkunde.
R4120: SALVERDA DE GRAVE, JEAN-JACQUES. - Melanges de Philologie. A l'occasion de sa soixante-dixieme annee par ses amis et ses eleves.
Y8150: DER SAMMLER. - Der Sammler. Unterhaltungs-und Literaturbeilage der Munchen-Augsburger Abendzeitung. 1926. Nrs: 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62.
Y5788: SAMSON. - Uitgeverij N. Samson, Alphen a/d Rijn. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
T0863: SAMYN, JOSEPH. - De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in t bijzonder te Thielt (1792-1802).
T4812: SAMYN, JAN. - De geschiedenis der Vlasnijverheid in Vlaanderen.
Y2790: SAMYN, J. - De geschiedenis der Socialistische Vakvereeniging van de Vlasbewerkers en Bewerksters, gesticht in 1875.
Y1338: SANCHA, FRANCISCO. - De lessen van Aesopus op onzen tijd toegepast. Six Prints reproduced from the original paintings
L8916: SANCTA CLARA, ABRAHAM A. [= J.U. MEGERLE]. - Narrinnen-spiegel waarin zich alle Getrouwde en Ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand, van alle kanten, zoowel van binnen als van buiten, kunnen spiegelen. Twee delen.
T0137: SAND, J.C.E. - Hier is Hilversum de A.V.R.O.
M1827: SAND, GEORGE. - Winter in Majorca, with Jose Quadrado's Refutation of George Sand. Translated & annotated by Robert Graves.
B8136: SAND, GEORGE EN SOLANGER CLESINGER. - Een verstoorde relatie. Brieven 1828-1876. Bezorgd en vertaald door Rosalien van Witsen.
Y0091: SANDAY. - Wanneer de oorlog zal kunnen eindigen.
T1275: [SPINOZA] SANDE BAKHUYZEN, H.G. VAN DE. - De toestand van de natuurwetenschappen in den tijd van Spinoza.
K1887: SANDE, JEF VAN DE. - Onsterfelijk behang & andere essays.
R0057: SANDERS, K. - Thoreau en Walden. Achtergronden.
W8695: SANDERS, CEES. - Waaien op het dek.
L1419: SANDERS, EWOUD EN NOP MAAS. - Goed gelezen. 10 jaar de nationale voorleesdag.
B0497: SANDERS, EWOUD EN JAAP ENGELSMAN. - Geoniemen woordenboek. Woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen.
W0336: SANDERS, CEES. - In de luwte van eros.
T9357: SANDERS, W. - Leidener Humanisten und die Anfange der Germanistik.
B6226: SANDERS, EWOUD. - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen.
R7491: SANDERS, W. - Heinric van Veldeken. Portrat eines maaslandischen Dichters des 12. Jahrhunderts.
T0878: [COHEN] SANDERS, PAUL F. - De Piano. Het instrument en zijn meesters. Met pentekeningen van Jordaan.
Y4428: SANDERS, STEPHAN EN JOOST HARTOG. - Malcolm X.
R0788: SANDERS, EWOUD. - Een onbekende bekende: Nono.
B1971: SANDERS, JAN & NICO SCHEEPMAKER. - Lik op stuk.
L3205: SANDERS, EWOUD. - Tararaboemdiee & De blikken dominee. De geschiedenis van ons nationale straatlied.
T2446: SANDERS, EWOUD. - Een zomer in Leiden.
B9805: SANDNER, INGO (ED.). - Unsichtbare Meisterzeichnungen auf dem Malgrund. Cranach und seine Zeitgenossen.
B1280: SANDOR, A.I. - The Exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine.
Y5112: SANDWIJK, G. VAN. - Beknopt leer- en leesboek voor de jeugd over wetenschappelijke onderwerpen.
T1869: SANNES, G.W. - Ontwapening! Rede.
Y7374: SANNES, H. - Willem van Haren, de dichter. Het veelbewogen leven van een Friesch edelman. Bildt-Grietman, tevens dichter in de 18e eeuw.
B6957: SANSOT, PIERRE. - Lof der traagheid. Vertaling Frans de Haan.
R3520: [TOONDER] SANTBRINK, ROB VAN (ED.). - De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes.
R3538: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1935. zeven-en-dertigste jaargang.
T2242: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1931. drie-en-dertigste jaargang.
T7024: SANTCROOS, DLZ, IS. - In en om de volkslogementen. Zwerftochten van een journalist met een rechercheur.
T7095: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1932. vier-en-dertigste jaargang.
T7096: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1933. vijf-en-dertigste jaargang.
Y3081: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana, moeder, majesteit.
B0149: SANTEN, JOHANNIS VAN EN HENRICI JOANNIS VAN BUUL. - Johannis van Santen et Henrici Joannis van Buul Epistola ad Summum Pontificem Pium IX, de Literis Apostolicis Ex Qua Die, d.d. 4 m. Martii 1853.
K4603: SANTEN, SAL. - Jullie is jodenvolk. Herinneringen aan een jeugd.
R6304: SANTEN, SAL. - Adios companeros. Politieke herinneringen.
W4072: SANTEN, SAL. - Stormvogels.
K6373: SANTEN, SAL. - Deze vijandige wereld. Schetsen.
K1185: SANTEN, SAL. - Een geintje. Verhalen.
B2366: SANTEN, JOSEPH VAN. - De Marxistische Accumulatietheorie.
T3092: SANTEN, M. VAN. - 5 landverraders: Mussert, Krekel, Rost van Tonningen, Max Blokzijl, Smit.
R8225: SANTEN, AIME VAN. (JAN MOLITOR). - Over Karel Capek.
W8409: SANTIAGO, ESMERALDA. - America's droom. Vertaling Anna Kapteijns-Bacuna.
W1042: SANTOS, JESUS FERNANDEZ. - Buiten de muren. Vertaling Ton Ceelen.
Y7447: SAPORITI, PIERO. - Het lege balkon. De laatste maanden van Mussolini. Vertaling J.E. Romein.
Y5790: SARA. - Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam. Catalogus najaar 1984.
B4394: SARAFAAN. - Inhoud: Brieven van Mina Kruseman. Essay van Elaine Showalter. Verhaal van Nicole Zwager. Gedichten van Stevie Smith. Zweedse schrijfsters 1880-1980. Gedichten van Kristina Lugn. Kunst: Elizabeth de Vaal.
R3299: SARAIVA, ANTONIO JOSE. - Le discours ingenieux. Cours inaugural a l'Universite d'Amsterdam.
R2639: SARASIN, PAUL UND FRITZ. - Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. 2 Bde.
P1812: SARDANE, IMRE. - Viermaal vier.
M7917: SARDEIS, STRATO VAN. - Knapenliedboek. Vertaald en nawoord voorzien door Charles Vergeer.
W1041: SARGENT, PAMELA. - Vrouwen in Wonderland. Vertaling Jean Schalekamp.
K2959: SARNEEL, FONS. - Inleiding tot het lezen van romans.
B3849: SARNOW, EMIL & KURT TRUBENBACH. - Mundus Novus. Ein Bericht Amerigo Vespucci's an Lorenzo de Medici uber siene Reise nach Brasilien in den Jahren 1501/02. Nach einem Exemplare der zu Rostock von Hermann Barckhusen gedruckten Folioausgabe, im Besitze der Stadbilothek zu Frankfurt a. M.
B9526: SARRIA, AMALIA (ED.). - Les Rois Bibliophiles. Catalogue Europalia 85 Espana.
K7729: SARS, PAUL. - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd.
Y8247: SARTRE, J.P. - Krantenknipsels 1957-1989 over J.P. Sartre.
H9233: SARTRE, JEAN PAUL. - De muur. Vertaling C.N. Lijsen.
K9702: SARTRE, JEAN PAUL. - Baudelaire. Vertaling Paul Beers.
T5326: SARTRE, JEAN-PAUL. - De jaren des onderscheids. Deel een van de vierdelige romancyclus " De wegen der vrijheid". Vertaling Jo Boer.
L6192: SARTRE, J.P. EN CATHARINE CHAINE. - Sartre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine. Vertaling Maurits Mok.
B8550: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften, Berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste supplement.
L5244: SASSEN, FERD. - Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisme in Nederland.
T0639: SASSEN, FERD. - Wijsbegeerte van onzen tijd.
R3886: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw.
B2762: SASSEN, D. - Asselt. Zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
T1341: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der negentiende eeuw.
R5821: SASSEN, D. - Asselt: zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
H7141: SASSEN, FERD. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
B4832: SATURNE. - Het laatste oordeel of 's Waerelds poppenkast. Eene wijsgeerige humoreske. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van haar eeuwige verdoemenis.
Y2080: SAUMONEAU, LOUISE. - Les Femmes Socialistes Contre la Guerre I en II. Appel de Clara Zetkin son introduction en France. Autour du manifeste de Clara Zetkin.
B2272: [TSJECHOV] SAUNDERS, BEATRICE. - Tchehov the Man.
Y1548: SAUTIJN KLUIT, W.P. - Belasting op de Nieuwspapieren (1674-1869) en verzending van het Nieuwspapier. Nagelaten geschriften.
W9028: SAUWER, MONIKA. - Een verlegen man.
L4216: SAUWER, MONIKA. - De animist.
K8408: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
L2508: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
H9068: SAVARD, REJEAN. (ED). - Education and research for marketing and quality management in libraries. / La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualite en bibliotheque.
Y4400: SAVIANO, ROBERTO. - Het tegenovergestelde van dood.
M5775: SAVINIO, ALBERTO. - Momument voor een held. Keuze, vertaling en nawoord Paul van Heck.
W7244: SAVOIE, JACQUES. - De draaideur. Vertaling Marijke Jansen.
B4880: SAVORNIN LOHMAN, W.H. DE. - Van huwelijk en echtscheiding.
B5102: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Waarom en hoelang? Aan Dr. C.B. Spruyt.
L9313: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. DE. - Groen van Prinsterer.
B5791: DE SAVORNIN LOHMAN, A.F. - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord tot toelichting van De Staatsschool en de Roomsche Kerk.
B8021: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Nog eens: Wat wil de Antirevolutionaire Partij?
L8403: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - De Staatsschool en De Roomsche Kerk.
Y6693: SAVORNIN LOHMAN, ANNA DE. - Mara-Liefde.
T6328: SAVORNIN LOHMAN, B.C. DE - De Bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
B4514: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Een vaccine-aanbidder.
M8477: SAVULESCU-VOUDOURIS, MONICA. - Vader, wij zijn slaapwandelaars. Autobiografie. Uit het Roemeens vertaald door Jana de Goede.
R0813: SCACCHI GRACCO, LUCA. - Pensieri di plastica / Plastic Thoughts. 100 jaar plastic Groninger Museum
H4129: SCADLICH, HANS JOACHIM. - Tallhover. De geschiedenis van een staatsdienaar. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
T3792: SCALDEN. - Tweede Jaarboek van de Scalden; 25 juni-10 juli 1898 Tweede Tentoonstelling van Monumentale, Dekoratieve & Toegepaste Kunst.
R9669: SCALDEN. - De Scalden. XIIe Jaarboek. Feestalbum 1889-1909.
T1119: SCALDEN. - Spreekwoorden. De Scalden XIe jaarboek 1908.
B3592: SCAMOZZI, OTTAVIO BERTOTTI. - L' origine dell' Accademia Olimpica di Vicenza con una breve descrizione del suo Teatro.
Y8744: SCARABOTOLO, HELIO A. - Beknopte Geschiedenis van de Braziliaanse Letterkunde. Vertaling H. Houwens Post.
MK0067: SCARFE, LAURENCE. - Alphabets. An introductory treatise on written and printed letter forms for the use of students.
M8476: SCARRON, PAUL. - Wanfortuin der komedianten. Vertaaald en ingeleid door C.J. Kelk.
L8132: SCEVE, MAURICE. - Gedichte.
H8273: SCEVE, MAURICE. - Delie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen. Vertaling en nawoord Robert de Does. Inleiding Rein Bloem.
T6178: SCH. J.H. [=J.H.A. SCHAPER]. - Hoe woont gij? Een woord aan de arbeiders en hunne vrouwen.
R7351: SCH[APER], J.H. - De Tering en het Arbeidende Volk.
R9269: SCHAAF, NINE VAN DER. - Naar het onzichtbare.
B5944: SCHAAF, NINE VAN DER. - Heerk Walling.
B5995: SCHAAF, NINE VAN DER - De reis van Job.
B5916: SCHAAF, NINE VAN DER. - Leven van Karel de Stoute.
T0049: SCHAAF, NINE VAN DER. - Droomvaart.
T3015: SCHAAF, NINE VAN DER. - De uitvinder.
M5034: SCHAAFSMA, JOHAN. - Ontaarde cirkels.
Y6983: SCHAAKE, J.JOH. - Het poppenboekje. Handleiding voor het zelf-vervaardigen en zelf-vertoonen van een spel. Met 10 schetsteekeningen van den schrijver en 7 foto's.
R8651: SCHAAKE-VERKOZEN, CELINE EN JOHAN. - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van tafeldekken en de verzorging van de tafel.
Y0454: SCHAAKSPEL. - Handleiding tot het Schaakspel voor Eerstbeginnenden, benevens De Wetten en Regelen van dit Spel.
Y8415: SCHAALMA, ALBERT. - Marginaal. [Gedicht].
R4026: SCHABERG, J.P. - De getelde dagen: een geschenk voor Nederlandsche kinderen, op het gouden gedenkfeest van de overwinning bij Waterloo.
H9009: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt.
C1841: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt. Eine vollstandige Einfuhrung in die Techniken des Hochdrucks.
R7164: SCHADE VAN WESTRUM, A.T.J. - Verbintenissen met strafbepaling. Aanteekeningen op de artikelen 1340-1348 B. W.
H0732: SCHADE, HERBERT. - Damonen und Monstren. Gestaltungen des Bosen in der Kunst des fruhen Mittelalters.
B7825: SCHADEWALDT, WOLFGANG. - Gedenkrede aus Werner Jaeger 1888-1961. Mit einem Verzeichnis der Schriften Werner Jaegers.
B2375: SCHAEPAMN, H.J.A.M. - Het lied des Konings. Een Gedicht.
R6735: SCHAEPDRIJVER, SOPHIE DE. - De Groote Oorlog. Het koninkrijk Belgie tijdens de Eerste Wereldoorlog.
B2378: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Herodes en Petrus.
B2379: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Een inleiding van den dichter opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering op Zijn Zilveren Priesterfeest.
B2380: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Feestuitgave 1867 - 15 Augustus - 1892.
B5235: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - St. Thomas van Aquino. Drie voorlezingen.
L8339: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde dichtwerken. De paus. Vondel. De pers. S. Maria, de zondaresse. De eeuw en haar koning.
K8077: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Chronica over Staatkunde en Letteren. Tweede reeks.
B2558: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De protest-meeting te Utrecht, 17 December 1888. Stenographisch verslag.
T7633: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer.
R8755: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Brieven... van Alberdingk Thijm.
B0025: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Een kroningslied.
B8650: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Bolland en Petrus.
T6686: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - S. Vincentius a Paulo. Twee toespraken 1890 en 1896.
L8736: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis. Door drie vrienden der waarheid voor Nederland bewerkt door drie gelijkgezinden. Met een brief aan de vertalers.
R4469: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Van Strijd tot Vrede ? Nog een Woord over Art. 194 der Grondwet.
Y3627: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - VONDEL 1679 - 5 februari - 1879. Gedachtenisrede.
B2383: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht.
R4109: SCHAEPMAN, FRANS. - Bijdragen ter verfrissching van de volkshuishouding.
B2146: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Aya Sofia.
M2685: SCHAEVERS, MARK. - Atlas of de reis rond de wereld.
Y8552: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
B3752: SCHAGEN, J.C. VAN. - 44 reflexen. Domburgse Cahiers No. VIa Mei 1965.
B3753: SCHAGEN, J.C. VAN. - Laatste vaart. Domburgse Cahiers No. VII October 1965.
B3755: SCHAGEN, J.C. VAN. - Met een vinger. Domburgse Cahiers No. XIV November 1970.
B3756: SCHAGEN, J.C. VAN. - Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers No. XVI November 1970.
B3757: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tactielen. Milieu hygiene 86 Hekels. Domburgse Cahiers No. XV November 1970.
B3764: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schaduwen. Domburgse Cahiers No. VIII October 1965.
B3762: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine dierentuin. Domburgse Cahiers No. XIX April 1971.
B3763: SCHAGEN, J.C. VAN. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers No. IX December 1965.
B1549: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse fragmenten (autobiografisch). Domburgse Cahiers No. XVII.
B1550: SCHAGEN, J.C. VAN. - Voorhof. Domburgse Cahiers No. XVIII.
K6426: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971.
B3493: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. Xa, 1 april 1966.
B3494: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. V, 1 maart 1965.
B5911: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine doedelzak. 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers no. XII September 1967.
B5912: SCHAGEN, J.C. VAN. - Present.
L9011: [SCHAGEN} OOSTHOEK, ANDRE. - Ik ga maar en ben. Dubbelbeeld van J.C. van Schagen.
A0269: SCHAGEN, J.C. VAN. - Al tuimelende.
Y8439: SCHAGEN, J.C. VAN. - Ik ga maar en ben.
Y5455: SCHAGEN, J.C. VAN. - Krantenknipsels van/over J.C. van Schagen.
B6079: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tekens. Domburgse Cahiers No. XX, september 1971.
L5547: SCHAGEN, J.C. VAN. - Flarden van den wind. Omzwervingen in de beklemming.
M2198: SCHAIK, WILLEM VAN. - Tijdgenoten. Getekend door ... Met woorden door E. Elias.
K6475: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - De zondaar en het meisje. Novelle.
B5740: SCHAIK, WILLEM VAN & E. ELIAS. - Tijdgenoten. Getekend met lijnen door Willem van Schaik, met woorden door E. Elias.
K4898: SCHAIK, A.H.M. VAN. - Dr. Hendrik Moller 1869-1940. Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant.
K3923: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Onder wiegende sterren. Logboek van een vrouw.
B8814: SCHAIK-WILLING, JEANNE. - Na afloop. Damatische kronieken.
B8178: SCHAIK, CORNELIS J.J. VAN. - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
K1847: SCHAIK-WIILING, JEANNE VAN. - Ondanks alles.
H9213: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Uit de stalles. Reacties op toneel.
L6956: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Nachtvorst.
L6958: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Sofie Blank. Roman.
B7962: DE SCHAKEL. - Jubileum nummer De Schakel. Orgaan van de Nederlandse Vereniging van chefs in het grafisch bedrijf. 25e jaargang no. 14, augustus 1937.
Y4115: SCHAKELS. - Schakels. Socialistisch Maandschrift voor Noord en Zuid Nederland. 2e Jaargang Nr. 1. November 1930. en 3e Jaargang nr. 12. October-November 1932.
R5700: SCHALIJ, M.A. EN P. BAKKUM. - Blokschrift. Een nieuwe schrijfmethode met oude lettervormen. Toelichting met vele voorbeelden van kinderwerk.
K6127: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
H8818: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
T9074: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Sonnetten en verzen in terzinen.
T2192: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
L7665: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK. H. - poŽzie en Maatschappelijke vernieuwing.
H6692: SCHALKEN, TOM. - Ward Ruyslinck.
B3560: SCHALKWIJK, H.J. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
R5705: SCHALKWIJK, JAN. - Handleiding tot het leren schrijven met de brede pen.
B8834: SCHALLENBERG, E.W. - Muziekhistorische perspectieven.
Y2541: SCHALY, M.A. - Verbonden blokschrift. Modelschrift B, tweede leerjaar. Modelschrift E. vijfde en hogere leerjaren.
R7245: SCHAMELHOUT, G. - Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken.
T3298: SCHAMELHOUT, G. - Het Indogermaansch of Indo-Europeesch Vraagstuk. Noordschen en Ariers.
W2256: SCHANS, JAN J. VAN DER (ED.). - Werken met Kleuren.
T1202: SCHAPDRIJVER, KAREL DE / JULIUS CHARPENTIER. - Open brieven der Vlaamsche Frontpartij. Verzameld door...
H7090: SCHAPELHOUMAN, MARIJN & SCHATBORN, PETER. - Land & Water. Hollandse tekeningen uit de 17de eeuw in het Rijksprentenkabinet / Dutch drawings from the 17th century in the Rijksmuseum Print Room.
T1528: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
R3504: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
R3475: SCHAPER, J.H. - Drie artikelen over Sociaal-Demokratie en Landsverdediging.
Y6050: SCHAPER, J.H. - Sociale Arbeid in de Gemeenteraden. Gemeente-program toegelicht door de daartoe benoemde kommissie uit de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland.
T7607: SCHAPER, J.H. - De tien-uren-dag in de Tweede Kamer en daarbuiten.
Y2891: SCHAPER, J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper. Eerste deel.
R3477: SCHAPER, J.H. - De kabinetscrisis en de R.K. Kamerclub. Een woord aan de katholieke arbeiders en democraten
R3479: SCHAPER, J.H. - Onze grondwet en de arbeidende klasse.
R3480: SCHAPER, J.H. - Een daad voor den tien-urigen arbeidsdag.
R3482: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
R3483: SCHAPER, J.H. - De Zwolsche beslissing.
R3484: SCHAPER, J.H. - Aan hen die van verre staan in de arbeidersklasse van Nederland.
R3476: SCHAPER, J.H. - Op de bres. Alfabetisch strijdschrift voor de sociaal-demokratie.
R3485: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
T6592: SCHAPER, J.H. - In den strijd. Handboekje ten dienste van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland.
T5249: SCHAPER, J.H. - De Arbeidswet van 1919.
L2309: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der Klassieke Sanskritliteratuur.
L5850: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der klassieke Sanskritliteratuur.
T5690: SCHARPE, A.A.M. - Tentoonstelling Sanskritkunde in de Nederlanden en in Europa in historisch perspectief, ingericht door de Universiteitsbibliotheek in samenwerking met het Seminarie voor Indologie in aansluiting bij de Indische studiedagen, 15-31 maart 1966 . Catalogus der tentoonst. en Indisch-Nederlandse bibliografie.
K5585: SCHARTEN, C. - De bloedkoralen doekspeld en andere korte vertellingen.
B3627: SCHARTEN-ANTINK, M. - In den vrijen Amerikaan. Koen van Wessum's Haagsche jaren.
K6955: SCHARTEN-ANTINK, M. - Vier vertellingen. Uit: "Van scheiding en dood".
K7862: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De kapper van Tremalfo.
L8352: SCHARTEN, CAREL. - Het Spellingvraagstuk. De vereenvoudigde een gevaar voor volk en stam.
Y6564: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje.
B6922: SCHARTEN, CAREL. - De krachten der toekomst.
T0957: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje's verder leven. Vervolg op: Sprotje heeft een dienst.
T0958: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje heeft een dienst. Vervolg op: Sprotje.
B3541: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De gave gulden. Een historie uit het moderne huwlijks leven.
L7255: SCHARTEN, CAREL. - De roeping der kunst. De poŽzie, het proza, de Vlaamsche beweging en de oorlog, op den weg naar een nieuwe moraal.
C1782: SCHARTEN-ANTINK, C. - Carnaval.
B2622: SCHARTEN, CAREL. - Guido Gezelle.
B3535: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Jhr. Mr. James de Beyll, Minister van Nuttelooze Zaken.
B3540: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De vreemde heerschers. Verhaal van de Italiaansche meren.
T0647: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave, definitieve tekst.
R9506: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje.
R9367: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Een huis vol menschen. Verhaal uit het Parijsche leven.
M2687: SCHARTEN, CAREL. - De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
L7470: SCHATZ, HENRIETTE. - Lik op stuk. Het dialect van Amsterdam.
H7659: SCHAUER, GEORG KURT. - Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhundert. Mit 113 Abbildungen von Buchumschlagen aus der Sammlung Curt Tillmann.
B3433: SCHAUER, GEORG KURT. - Typographie der Mitte.
T1433: SCHAUER, GEORG KURT. - De kunst van het boek in Duitsland in de negentiende en twintigste eeuw.
R9130: SCHAUM, C.L.J. - Loof- en vruchtboomen op straat- en landwegen.
B8153: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P. Scheen.
T2978: SCHEEN, PIETER A. - Catalogus Zomertentoonstelling 1975. Romantische en Haagse School.
L7380: SCHEEPERS, G.J. - Indrukken van Amerika.
M0046: SCHEEPERS, G.J. - Dierengeluiden en menselijk stembereik.
R3891: SCHEEPERS, ESTHER & CHRIS WILL (EDS.). - Looy met den noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus van Looy.
H8060: SCHEEPERS, G.J. / R.H. BOER. E.A. - Nederlandse Boekdrukkers in Amerika.
Y2363: SCHEEPMAKER, NICO & JAN KAL. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
M1085: SCHEEPMAKER, N. - Hopper's Holland.
M6193: SCHEEPMAKER, NICO. - Maar mooi! Beschouwingen over poŽzie. Samengesteld en ingeleid door Jaap Bakker.
H3151: SCHEEPMAKER, NICO / AART VAN ZOEST. - Zondags dichters. Zondagskinderen van de poŽzie. Samengesteld door ...
L3550: SCHEEPMAKER, NICO. - Een stukje taalgebeuren dus...
K8338: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken.
K1068: SCHEEPMAKER, NICO. - Het bolletje van IBM. Columns.
K3269: SCHEEPMAKER, NICO. - Nederland, Toen en nu. Foto's van toen: Bernard F. Eilers, foto's van nu: Con Monnich.
T0202: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten.
Y2364: SCHEEPMAKER, NICO & JAN KAL. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
Y5125: SCHEEPMAKER, NICO. - Hare Majesteit. Nico Scheepmaker en het boekenbal.
Y8708: SCHEEPMAKER, NICO. - De Gedichten. Bezorgd door Ivo de Wijs.
Y5574: SCHEEPMAKER, NICO. - Het kind en z'n sport.
M7589: SCHEEPMAKER, NICO. - De kip van Egypte.
K4326: SCHEER, LIEVE. - De poetische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading.
L2732: SCHEER, LIEVE. - De ontaarde slapers door Ward Ruyslinck. Kennis maken met... No. 2.
K5777: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
R4532: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
R0379: SCHEFFER, H.J. - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
T3407: SCHEFFER, H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes.
R1640: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
L5750: SCHEFFERS, ALBERT A.J. - De Nederlandse dukaat (1586-1986).
T0355: SCHELDEN, THOMAS VAN DER. - Het Vraagstuk van het Vlaamsche Nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het Nationalisme.
T0923: SCHELKLE, KARL HERMAN. - Oorsprong en theologische betekenis van het Nieuwe Testament.
Y1570: SCHELL, JOH. - Prinses Juliana-Marsch. Woorden en Muziek Op. 4.
T9603: SCHELLART, FRANCISCUS JACOBUS. - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
Y2462: SCHELLART, A.I.J.M. - Huizen van Oranje. Verblijven van de Oranjes en de Nassaus in Nederland.
Y1522: SCHELLART, A.I.J.M. - Historische landhuizen.
Y1219: SCHELLART, A.,I.J.M. EN PIET HEIN ZIJL. - Kijk op Kastelen. Tekst en Tekeningen.
T1763: SCHELLEKENS, JOZEF. - Turnhout. De Hoofdstad van de Kempen.
Y3787: SCHELLER, IMMAN, JO, GERH. - Klein woordenboek der Latijnsche taal.
R8624: SCHELTEMA, P. - De oudste regten van Amsterdam. Uitgegeven den 27sten October 1875. Met facsimile.
P2038: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zes delen.
W0371: SCHELTEMA, J.M.W. - Chansons, gedichten en studentenliederen.
R8368: SCHELTEMA-TIDEMAN, A.W. - Schetsen uit het vrouwenleven.
Y5182: SCHELTEMA, P. - Oud en Nieuw, uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Tweede en laatste deel.
B8628: SCHELTEMA, JACOBUS. - Daniel Joncktijs. Beschouwd als schrijver en dichter.
Y4513: SCHELTEMA, P. - Jean de Labadie te Amsterdam in de jaren 1669 en 1670.
R7713: SCHELTEMA, P. - De Beurs van Amsterdam.
Y3751: SCHELTEMA, JACOBUS. - Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher.
Y8801: SCHELTEMA, JACOBUS. - Brief van C. Barlaeus aan C. Huijgens tot aanbeveling van Jach. van Wickevoort.
T4699: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
Y9157: SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS, B. - Het opkamertje van den onderwijzer. Taalstudie voor de Hoofdakte. II. Lezen.
L0895: SCHELVEN, A.A. VAN. - Marnix van Sint Aldegonde.
L0558: SCHELVEN, A.A. VAN. - Van Hoepelrok en pruikentooi. De 18e eeuw bezien in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen.
Y0722: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van een dommen jongen.
B9311: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
T2771: SCHENDEL, A. VAN. - De berg van droomen.
B9604: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9610: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
B9520: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Rose Angelique. De droomers van de liefde.
M6923: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
M6924: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Mijnheer Oberon en mevrouw.
Y5446: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Krantenknipsels van/over Arthur van Schendel.
P1829: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Der liefde bloesems.
P1838: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
P1840: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Voorbijgaande schaduwen.
K7584: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
K4561: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Maneschijn.
K4578: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
T8328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman.
K6832: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van een dommen jongen.
Y0729: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Merona. Een edelman.
B3623: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
Y0714: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
Y0719: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De grauwe vogels.
Y0720: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De rijke man.
Y0717: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Vijftien verhalen.
K8329: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Fratilamur.
Y0721: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Nachtgedaanten. Verhalen.
K6323: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
W4020: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De Nederlanden, een gedicht.
K4875: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bij het uitpakken van de boeken.
K8995: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
Y0712: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De wereld een dansfeest. Roman.
B9235: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De menschenhater.
B9236: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Avonturiers.
B9237: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9241: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een Hollandsch drama.
Y0713: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
T9538: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman. Roman.
T8921: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
L9131: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een eiland in de Zuidzee. Mede opgenomen werd het verhaal De aartsvader van Samoa.
Y0715: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zindelijke wereld.
Y6597: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Verhalen.
L6491: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jeugdherinneringen. Een document.
B9580: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bijbelsche verhalen.
Y0718: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een Hollandsch drama.
Y0716: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Voorbijgaande schaduwen.
B9250: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
B9258: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd. Een zwerver verdwaald.
Y6847: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Fratilamur.
M2139: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blidmonde.
B9328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9330: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
H9856: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Over boeken. Bij het uitpakken van de boeken, Boekkunst en grafiek, Het land zonder boek, Over de schatting van boeken, De gave van het boek.
B9246: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De wedergeboorte van Bedelman.
B9249: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
A0579: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blanke gestalten.
B9390: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De pleiziervaart.
W6930: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Pandorra.
B9412: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van een dommen jongen.
W9095: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensenhater.
Y0768: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Drogon.
B9428: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9429: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
B9431: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
B9439: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De zomerreis.
B9457: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
B9242: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
L3620: SCHENE, AART H. - Grenzen over de identiteit van de geestelijke gezondheidszorg.
T6153: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN. - De helpende hand. Het boek der diaconie.
B2642: SCHENK, PETRUS. - 100 afbeeldingen der voornaamste gebouwen van Amsterdam.
K4503: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN (ED.). - Wie wil hooren een goed nieuw lied? Balladen en romancen over allerlei blijde en droeve zaken uit verleden en heden.
Y1622: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN. - Huis ten Bosch en zijn bewoners.
T9376: SCHENK, M.G. (RED.). - Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
Y1520: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 34ste jaargang maart 1946 no.11.
Y1521: SCHENK, M.G. (ED.). - De Vrouw en haar Huis. Geillustreerd Maandschrift. 41ste jaargang mei 1947 no. 5.
Y1379: SCHENK, M.G. & J.B.TH. SPAAN. - Drakensteyn en zijn bewoners.
R1034: SCHENK-BAUMANN, TONIA. - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk.
T6496: SCHENK, MAGDALENA G. EN J.B.TH. SPAAN. - In de laatste ronde.
B7795: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
T0762: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Retorica van onderzoek. Vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen.
B3769: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA ADRIANA. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de mengeldichten en het vervolg der gedichten.
K3763: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (ED.). - Nederlandse Literatuur, een geschiedenis.
B5253: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
L5158: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
M2719: SCHENKEVELD, M. & ALII. - Aantekeningen bij Achterbergs Spel van de wilde jacht.
K2810: SCHEPENS, JAN. - Johan Daisne.
K7945: SCHEPENS, LUC. - Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969.
B8748: SCHEPENS, PIET. - De Zweedsche Letterkunde.
T7893: SCHEPENS, JAN. - Twee Gentsche Schilders: J. Neerman, E. Dutry.
K2792: SCHEPENS, PIET. - August Strindberg, leven en werken. Twee delen.
T2306: SCHEPENS, JAN. - Letterkundig Prentenboek bevattende de Avonturen van Don Quichote, Greshoff en Sancho Panza, Schepens in het Vlaamsche Literatuurland.
T9364: SCHEPER, BURCHARD. - Die Niederlande und die Unterweserraum.
T3291: SCHEPERS, J.B. - Belgie's Onafhankelikheid voor Nederland een Levensbelang.
R6008: SCHEPERS, J.B. - Gedichten
R8504: SCHEPERS, J.B. - Het Fries in Nederland. Redevoering.
K0978: SCHEPHARD, PETER. - How to photograph aircraft.
Y3601: SCHEPMAN, A.M.H. - Bij het afscheid van Dr. A.M.H. Schepman.
K1983: SCHEPPER, MARCUS DE & LINDA FONTEYNE. - Gezelle beschreven 1899-1999. Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie.
R0939: SCHEPPER, MARCUS DE. - Nederlandse Letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek.
T5227: SCHEPS, J.H. - Kan een kristen sosialist zijn?
T5260: SCHEPS, J.H. - Rooms recht of Nederlands recht?
T0142: SCHEPS, J.H. - In het licht der openbaarheid of De Anti Rev. heer H.A.C. v.d. Kraan als tijdelik redakteur der S.D. voorwaarts.
R7618: SCHEPS, J.H. - Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten. Voorwoord W. Drees.
R5928: SCHEPS, J.H. - Door de kracht van het geloof. De taak der Sociaal-Democraten in dezen tijd.
T0063: SCHEPS, J.H. - Om de Internationaal Sosialisties Volksgemeenschap.
T0064: SCHEPS, J.H. - Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen. Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie.
T0065: SCHEPS, J.H. - Ingenieur Anton Mussert door De Waag gewogen.
Y0545: SCHEPS, J.H. - Een woord tot onze weifelende en aanpassende landgenoten.
K9719: SCHEPS, J.H. - Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een geus en andere verhalen).
B5948: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert. Twee delen.
T0069: SCHEPS, J.H. - Het misverstand der Ned. Soc.-Werkgemeenschap.
T4385: SCHEPS, J.H. - Gerechtigheid en Volksleer.
R6488: SCHEPS, J.H. - Ons zelf zijn en blijven. (Lonkhuyzens brochuur 'Op den drempel van den nieuwe tijd' afgewezen).
Y6057: SCHEPS, J.H. - Gerechtigheid en volkseer.
T7157: SCHEPS, J.H. - De Groote Kuisch.
T2132: SCHEPS, J.H. - Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland.
T0056: SCHEPS, J.H. - Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord.
T6474: SCHEPS, J.H. - Het N.V.V. in de branding.
R6487: SCHEPS, J.H. - Vrijheid en volkseer. Het verdoolde Zeeuwsche liberale statenlid arts C.J.M. Boogerd te Zierikzee het rechte pad gewezen.
C1610: SCHERFT, TONNY. - IJdele episode.
R2306: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
B1232: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
T1895: SCHERMERHORN, W. - De boeren in onze volksgemeenschap.
T6434: SCHERMERHORN, W. - De Positie van de Lage Landen aan de Zee.
B9657: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en Gezag.
M8146: SCHERMERHORN, W. - Nederland in de wereld. Rede, gehouden op de dag der Vereenigde Naties voor de Vereeniging voor Internationale Rechtsorde te 's-Gravenhage.
Y0646: SCHERMERHORN, WILLEM. - Rede uitgesproken door den Minister-President Zijne Excellentie Professor Ir. W. Schermerhorn voor den zender Herrijzend Nederland op oudejaarsavond 1945.
L3665: SCHERR, JOHANNES. - De jeugd van Goethe.
B6294: SCHERR, JOHANNES. - De Propheet van Florence 1492-1498. Twee delen.
B5194: SCHERRER, PAUL ET AL. - Das Schweizer Buch. Schweizerische Buchkunst und Schweizer Verlag in historischer Schau.
Y7394: SCHERTZER, PATER. - De koddige en sinryke sermoenen van pater Schertzer, dominikaner monnik in Swabenland. Wegens derzelver zeldzaamheit uit het Hoogduits vertaalt, door een voornaam liefhebber. Twee delen.
Y7330: NIEUWSBLAD VOOR SCHEVENINGEN. - Nieuwsblad voor Scheveningen. Maandag 31 Januari 1938. Extra editie. Een prinses geboren. [Beatrix].
T2474: SCHEVENSTEEN,A.F.C. VAN. - La Lepre dans le Marquisat d'Anvers aux temps passes.
T8082: SCHEVICHAVEN, J. VAN EN R.J. V.D. MEULEN. - Levensverzekering.
L1926: SCHICK, INGRID T. - Das Bilderlexikon der Uniformen. Von 1700 bis zur Gegenwart.
T9286: SCHIELAND, WILLEM VAN [=WILLEM ADRIAAN WAGENER]. - Verkort front.
M1025: SCHIELDS, CAROL. - Het Swann symposium. Vertaling E. van Dijk. poŽzie vertaling Chawwa Wijnberg.
B7788: SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (12 Februari 1637 - 17 Februari 1680). Zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere Archivalia door H. Engel. Met 28 platen.
B1673: SCHIERBEEK, BERT. - De blinde zwemmers.
T2908: SCHIERBEEK, BERT. - Mexico I. Translated by Charles McGeehan.
K4232: SCHIERBEEK, BERT. - Het kind der tienduizenden. Televisiespel.
R8498: SCHIERBEEK, BERT. - Los experimentales.
W4602: SCHIERBEEK, BERT. - Drie vel in het wapen. 250 jaar NV Berghuizer papierfabriek vh B. Cramer.
H2263: SCHIERBEEK, BERT. - Taal & Teken.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/6