Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y6975: QUERIDO, IS. - Napoleon.
T0583: QUERIDO, IS. - Studien over Tijdgenooten. Eerste reeks. Frank van der Goes.
B7181: QUERIDO, IS. - De jeugd van Beethoven.
Y6501: QUERIDO, IS. - Menschenwee. Roman van het land.
L0515: QUERIDO, IS. - Saul en David. Treurspel in vier bedrijven. (vijf tafreelen).
B3926: QUERIDO, IS. - Amsterdam. Proza. Met een litho door W. Wagner.
K6394: QUERIDO, IS. - Van verbeelding en werkelijkheid.
Y8722: QUERIDO. - Voorjaars- zomer- najaarsaanbiedingen 1973 - 1978 - 1980.
R4441: QUERIDO, IS. - Studien.
Y6416: QUERIDO, IS. - Letterkundig leven I + II. Twee delen.
Y6415: QUERIDO, IS. - Mijn zwerftochten door Jordaan en donker Amsterdam.
Y7566: QUERIDO. - Uitgeverij E.M. Querido. Map met 19 afleveringen Nieuws van Singel 262. Periode 1938-1957.
Y6477: QUERIDO, IS. - Studien. Tweede bundel.
R6873: QUERIDO, IS. - De Oude Waereld. Het land van Zarathustra. Romantisch epos uit Oud-Perzie benevens het boek der toelichtingen. Koningen.
T4917: QUERIDO, IS. - Misleide Majesteit. Zinnebeeldig verhaal uit de Oudheid. Met houtsneden van Jan Schonk.
Y7565: QUERIDO. - Uitgeverij E.M. Querido. Tien catalogi van de Salamander Reeks. Periode ca. 1942- 1965.
A0801: QUERIDO, IS. - Letterkundig leven II.
Y6418: QUERIDO, IS. - Literatuur en kunst. Eerste reeks.
Y6419: QUERIDO, IS. - Geschreven portretten.
Y5425: QUERIDO, IS. - Krantenknipsels van/over Is. Querido.
Y6417: QUERIDO, IS. - Zegepraal.
B4507: QUERIDO, IS. - Van verleden en heden.
Y6288: QUERIDO, M. ISRAEL. - Catalogue de la bibliothèque de feu M. Israël Querido.
Y6662: QUEVEDO. VERSPOOR, DOLF. - Okeren sonnetten van Quevedo.
Y9129: QUEVEDO. VERSPOOR, DOLF. - Okeren sonnetten van Quevedo 1580-1645.
B2960: QUINT, MICHEL. - De tuinen van de herinnering. Vertaling Nelleke van Maaren.
B5159: QUINT, MICHEL. - Een liefde die schrijnt. Vertaling Nelleke van Maaren.
L1581: QUINT, MICHEL. - En mijn pijn zal zoet zijn. Vertaling Nelleke van Maaren.
R3174: QUINTREAU, LAURENT. - Grof geld. Roman. Uit het Frans vertaald door Kiki Coumans.
L5655: [ERASMUS] QUONIAM, TH. - Erasme.
R2162: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie.
R2163: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. Nulnummer.
R2164: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #2.
R2165: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #1.
L5367: RAAD, ESTHER DE. - Het antwoord van Suzanna aan Joachim van Babylon.
R7740: RAADT, P. DE. - De Koninklijke Besluiten van 23 mei 1845 en 1 julij 1850 en de verslagen der Staats-Commissien voor De toelating van Studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
K9764: RAAF, K.H. DE. - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus.
L1707: RAAF, K.H. DE. - Hoffmann von Fallersleben. Voortrekker in het oude land der Dietsche Letteren. Verlucht met foto's en facsimiles.
L3041: RAAF, K.H. DE EN J.J. GRISS. - Een Nieuwe bundel. Vijfde deel. Van 1880 tot onze tijd. Bloemlezing van Nederlandse poëzie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en zelfstudie.
K3373: RAAF, K.H. DE. - Problemen der poëzie. Beschouwingen over de beginselen der dichtkunst en het Nederlandsche vers van dezen tijd.
L8867: RAAF, K.H. DE EN J.J. GRISS. - Een nieuwe bundel. Derde deel: Bloemlezing van Nederlandse poëzie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en voor zelfstudie. Dertiende tot Achttiende Eeuw.
B8985: RAAFF, HENK. - Papier maken. Met tekeningen van Ruud van den Boogaard.
M4006: RAAFF, HENK. - De asielhond.
R6481: RAAIJMAAKERS, HUUB. - Vervelende waarheden en bevrijdende oplossingen.
L2630: RAALTE, E. VAN. - Gezien, gehoord, geschreven tussen 1916 en 1972.
T3192: RAALTE, J. VAN. - In het Concentratiekamp.
R2493: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman.
R4648: RAALTE, FRITS VAN. - Vragen van opvoeding.
L7673: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman.
T5442: RAALTE, FRITS VAN. - Levensgeschiedenis van de kleine Verra.
Y0977: RAALTE, ERNST VAN. (INLEIDING). - Het Ontwerp-Charter van de Internationale Veiligheidsorganisatie (Proposals for the establisment of a General International Organization) ontworpen te Dumbarton Oaks, aangevuld te Yalta.
Y4180: OPEN RAAM. - Open Raam. Onafhankelijk en Critisch. 1e jaargang 1946. no 14.
Y7588: RAAMBILJET. - Raambiljet: Librije, Haarlem. Achterkant: Sjoerd van der Schaaf, Abbingavond.
B5440: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1985. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1985.
T3265: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1973 - 1977.
T3266: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1968 - 1972.
T3267: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1958 - 1967.
B5441: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1986. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1986.
B5442: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1987. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1987.
R8308: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1984. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1984.
R8307: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1982. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1982.
B7182: RAAT, G.F.H. - Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve.
Y3138: RAAT, ALEXANDER J.P. - Gedrukte vogelboeken 1550-1850.
H7060: RAAT, G.F.H. - Over De hondsdagen van Hugo Claus.
L7519: RABBINOWITSCH, JACOB FAIWUSCH. - Probleme der Neidhartforschung. Eine Untersuchung uber das Verhaltnis zwischen Neidhartliedern und Pseudoneidharten.
R3363: RABE, MARTIN EN GEORG SCHULTZ. (RED.). - Schoonheid in beeld. 25 eeuwen Europese kunst.
Y8061: RABELAIS, FRANÇOIS. - Tout ce qui existe de ses oeuvres : Gargantua - Pantagruel. Pantagrueline Prognostication - Almanachs - Sciomachie - Lettres - Opuscules - Pièces attribuées à Rabelais. Texte soigneusement collationné sur les éditions originales précédé d'une vie de l'auteur ...et suivi d'une Bibliographie, de notes et d'un Glossaire par Louis Moland.
K3020: RABELAIS, FRANCOIS. - Pantagruel. Het Derde en Vierde boek. Vertaald en ingeleid door J.M. Vermeer-Pardoen.
Y8923: RABELAIS. - Zeer beminde zoon. Vertaald door J.D.P. Warners en H.C. de Wit en met een naschrift van prof.dr. S. Dresden.
Y7896: RABENER, G.W. - Verzameling van hekelschriften uit het hoogduitsch. Vijf delen.
A0283: RACHEWILTZ, MARY DE. - Discretions. A memoir by Ezra Pound's daughter.
Y2433: RADECKER, JOHN. - Catalogus [1933] tentoonstelling van beeldhouwwerken, schilderijen en teekeningen.
B7846: RADEMAKER, LEONARD ALBERT. - Didericus Camphuysen.
Y1486: RADEMAKER, ABRAHAM, WILLEM BEELAERTS VAN BLOKLAND. - De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker.
B7615: RADEMAKER, ABRAHAM. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. Vervat in 300 Konstplaaten. Met eene korte beschrijving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch. Twee delen in een band.
T3126: RADEMAKER, L.A. - Crematie en het Crematorium te Driehuizen voor en tegen.
Y8737: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst.
L4607: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst.
R0482: RADIGUET, RAYMOND. - Het bal van Graaf d' Orgel. Vertaald door Jacoba van Velde en F.C. Kuipers.
A0565: RADIGUET, RAYMOND. - Het bal van Graaf d' Orgel. Vertaling Jacoba van Velde.
Y3729: RADIOBODE - De Avrobode 18e jrg. 1948. no 35.
Y3730: RADIOBODE. - Omroepgids N.C.R.V. 18e jrg. 1946. no. 7.
B3482: RADIOBOEKEN. - 14 Radioboeken + CD Hella S. Haasse, Een kruik uit Arelate. 1e & 2e reeks In doos.
M8489: RAEDT, JAN DE. - Middeleeuwsche geestelijke poëzie. Verlucht met houtgravures van Pam G. Rueter.
M8490: RAEDT, JAN DE. - Middeleeuwsche wereldlijke poëzie. Verlucht met houtgravures van Pam G. Rueter.
T7650: RAEMAEKERS, L. - Hoe het kwam... De schoone en wonderbare historie van Droogloods, van een Fee en van het Comptoir Tuilier de Courtrai verteld en verlucht door L. Raemaekers.
R0777: RAEMDONCK, BERT VAN. - Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950).
K4252: RAES, HUGO. - Brandstichting tegen de tijd. Met een voorwoord van Eddy van Vliet.
K4624: RAES, HUGO. - De vadsige koningen.
T1139: RAES, HUGO. - Afro-europees. Grafiek van Mark Verstockt.
L3740: RAES, HUGO. - Bankroet van een charmeur. Met een nawoord van Paul de Wispelaere.
K8900: RAES, HUGO & PAUL DE WISPELAERE. - Wereld in teksten. Deel I.
W6360: RAES, HUGO. - Het smaran, het vikka, de ronko en de andere kleuren van de geschiedenis.
K6045: RAES, HUGO. - Links van de helikopterlijn en andere verhalen.
K4938: RAES, HUGO. - Een tijdelijk monument.
W8281: RAES, HUGO. - Een tijdelijk monument links van de helikopterlijn, verhalen.
M6915: RAES, HUGO. - De Vlaamse reus, fantastische verhalen.
B8776: RAES, HUGO. - De goudwaterbron. Een vertelling.
W6260: RAES, HUGO. - Bankroet van een charmeur.
L6205: RAES, HUGO. - Een faun met kille horentjes. Roman.
M3655: RAES, HUGO. - Explosie. Verhalen.
W4318: RAES, HUGO. - Hemel en dier.
M7915: RAES, HUGO. - De verwoesting van Hyperion, roman.
B0198: RAES, HUGO. - La singa liniei de elicoptere. In romaneste de H.R. Radian. Cuvint inainte de Ion Hobana.
R0760: RAESKIN, P. - Pastoor Horsman.
T1762: RAET, LODEWIJK DE. - Vlaanderen's Economische Ontwikkeling. Voorwoord R. Lamberty-De Raet. Met portret van den schrijver.
R4024: RAET, LODEWIJK DE & ZUIDEMA, WILLEM. - Lodewijk de Raet en Willem Zuidema. Een briefwisseling uit de jaren 1891 - 1892. Met inleiding en aantekeningen door K. De Clerck.
L2822: RAEYMAEKER, L. - Wat denkt u van den mens? Korte wijsgerige beschouwingen.
B0023: RAFF, FRIEDRICH. - Peter Tingeltangel. Nederlandsche bewerking V. Jr.
Y1011: RAHIMI, ATIQ. - Aarde en as.
L7610: RAINE, CRAIG. (ED.). - Arete. The Arts Tri-Quartely. Fiction poetry reportage reviews.
L7611: RAINE, CRAIG. (ED.). - Arete. The Arts Tri-Quartely. Fiction poetry reportage reviews.
B5473: RAMAKER, WIM. (ED.). - Anna Blamannummer.
B5474: RAMAKER, WIM. (ED.). - Aart van der Leuw. Louis Paul Boon. Vrouwentheater. Jaap Zijlstra.
R1164: RAMAN, ANNY. - Bibliografie van Marnix Gijsen. Ingeleid door Marnix Gijsen.
B8026: RAMBOUSEK, ANTONIN (ED.). - Dictionary of Printing Terms / Polygraficky Slovenik.
R1665: RAMECKERS, J.M. - Der Kindesmord in der Literatur der Sturm-und-Drang-Periode. Ein Beitrag zur Kultur- und Literatur-geschichte des 18. Jahrhunderts.
T7486: RAMONDT, MARIE. - Sprookjesvertellers en hun wereld. Van primitivisme tot symbolisme. Vier sprookjesstudien.
R5150: RAMP. - Ramp, kwartaalschrift voor taal noch teken. Nr. 13.
T7934¤: RAMSHORN, LUDWIG. - Prosodica der Latijnsche Taal. Vrij naar het Hoogduits door J.J. de Gelder.
R1834: RAMUS, PIERRE [=RUDOLF GROSSMANN]. - Friedenskrieger des Hinterlandes. Der Schicksalsroman eines Anarchisten im Weltkriege.
Y6121: RANA, SOERA. - Met een meeuwepluim en andere gedichten.
Y6322: RANA, SOERA. - Gedichten.
Y7993: SOERA RANA [= ISSAC ESSER JR.]. - Mosaiek. Gedichten.
Y5580: RANDWIJK, H.M. VAN. - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940-1945. Ingeleid door J. Bruins Slot.
K9244: RANDWIJK, H.M. VAN. - Een zoon begraaft zijn vader.
K3929: RANDWIJK, H.M. VAN. - De doden en de levenden.
K0938: RANDWIJK, H.M. - Celdroom.
R0260: RANDWIJK, H.M. VAN. - De held en de rovers. Een zwartboek over "De Telegraaf"
R0504: RANDWIJK, H.M. - Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in verzet. Ingeleid door Mathieu Smedts.
R1865: RANDWIJK, H.M. - Celdroom. [In het oorlogsjaar 1943].
Y5002: RANOE, MAS. - Wat niet mocht. Indische roman.
R4930: [WILDE] RANSOME, ARTHUR. - Oscar Wilde. A critical study.
T0006: RANUCCI-BECKMAN, BETSY. - Dat, wat je niet hebt... 'n onschuldig spel van een schuldige verhouding in drie bedrijven.
T8721: RAP, THOMAS. - Woordenboek der natuur. Met een nawoord van D. Hillenius.
B2234: RAP, THOMAS. - Kantoor. Monumentale gedichten.
B2198: RAP, THOMAS & GUIDO JOSEPH. - En de voorzitter van de rietmannetjes heet Bodde... Een klein voorleesboek.
K0123: RAP, THOMAS. - Doorzonwoning. Moderne gedichten.
B0707: RAPAILLE G. [=GER BERTHOLET]. - Mim en het stout kacheltje.
Y6024: RAPEE, ERNO & LEW POLLACK. - Charmaine.
Y7875: RAPPARD, L.R.J. RIDDER VAN. - Drie kleine publicaties: 1. Toespraak t.g.v het Jeugdfestival 1964; 2. Schriftelijke overpeinzing bij de voordracht "grenzen van overheidsbemoeiing bij kunst en cultuur; 3. Nota aan de gemeenteraad [van Gorinchem] betreffende de verantwoordelijkheid van de plaatstelijke overheid t.o de kunst.
L0003: RAPPOPORT, CHARLES. - Jean Jaures. De mensch, de denker en de socialist.
R9611: RAPPORT. - De huisvesting van krotbewoners.
Y1439: RAPPORT. - Rapport van de Commissie van Onderzoek betreffende het Verweer tegen de Stakings-Wetsontwerpen in Maart-April 1903.
Y0992: RAPPORT. - Herziening der Drankwet. Rapport uitgebracht aan den Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik.
L5185: RAS, GERARD. - Borne und Heine als Politische Schriftsteller.
M3657: RASCH, GERARD. - De angst van Hermafroditus.
B1958: RASCH, GERARD. - Tadeusz Konwicki, informatie.
T5371: RASJID, MOEHD. - Oranje Nassau 1898-1938.
H7055: RASKER, MAYA. - Met onbekende bestemming.
H1426: RASKIN, BRIGITTE. - De maagd van Antwerpen.
K9468: RASTER. - F.C. Terborgh.
R8090: RASTER. - Kees Fens, Wam de Moor, Martin Reints, August Willemsen, e.a.
R8091: RASTER. - Gerrit Kouwenaar, W.F. Hermans, Hans Faverey, e.a.
B3824: RASTER. - Willem Frederik Hermans: Het evangelie van O. Dapper Dapper. Gerrit Kouwenaar: Landschappen en andere gebeurtenissen. Hans Faverey: Rivierlandschap met bloedingstijd.
R3404: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 10, 1979.
K7359: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 2, 1977. Avant Garde.
K6036: RASTER. - Willem Frederik Hermans. Met bijdrage van: Hella S. Haasse, Wam de Moor, Rein Bloem, J.J. Oversteegen, Jan Fontijn, H.C. ten Berge.
B6883: RASTER. - H.C. ten Berge: Logopoeia. D. Betlem: Over W.F. Hermans. Rein Bloem: Pasolini. Jacq. Hamelink: Novelle. S. ten Holt: Muziek. Gerrit Kouwenaar: Zes rose gedichten. J.J. Oversteegen: Marsman voor jong en oud. Riekus Waskowsky: Drie gedichten.
B6885: RASTER. - G. Kouwenaar: Gedichten. Jan G. Elburg: Verschil in hoogte. Ivan Vyskocil: De muur van Jakob. L. van Marissing: Gedichten. Hans Faverey: Leuk licht wordt het. e.a.
B0748: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 7, 1978. Literatuur onderwijs.
R4064: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 32. poëzie en kritiek.
R4394: RASTER. - H.C. ten Berge: Het meisje met de korte vlechten. Rein Bloem: In het teken van Bunuel. Rob du Bois: 27 informaties over de vorm. Jan G. Elburg: Een gedicht in aanbouw. J.G. Kooij: Over Vestdijk in kaart. G. Kouwenaar: Teksten van Kok. H. Michaux: Plume. J.J. Oversteegen: De essays van d'Oliveira. Ad Zuiderent: In het hol van de eeuw.
R4397: RASTER. - Francois Rabelais. J.D.P. Warners. H.C.D. de Wit. Hans Faverey. Nathaniel Tarn. Rein Bloem. Gerrit Kouwenaar. Hans Verhagen. Redbad Fokkema. Ad Zuiderent. Th. Sontrop. Theodor W. Adorno.
B1936: RASTER. - Frank Diamand, Konrad Eberhardt, P.H.H. Hawinkels, P.C. Kuiper, Arthur Rimbaud, A. Roland Holst, P.H. Schrijvers, Ernst Vermeulen.
T3317: RATIO. - Ratio. Literair Maandblad. 2 jaargang nr 7, oktober 1965. Henk J. Meier (red.).
Y1680: RATOESJINSKAJA, IRINA. - Aan allen. Gedichten. Keuze en vertaling K. Waremenhoven.
Y2788: RAU, ARTHUR. - L'Édition originale de la Déploration sur le Trespas de Feu Messire Florimond Robertet par CLÉMENT MAROT, Avec un fac-similé intégral du seul Exemplaire connu.
B0406: [VONDEL] RAU, S.J.E. - Proeve van aanteekeningen op de Treurspelen van Vondel, meest naar aanleiding der uitgave van 'Vondels werken in verband gebracht met zijn leven, door Mr. J. van Lennep'
B8674: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitler's eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord.
K1093: RAVEN, MAARTEN J. - Papyrus. Van bies tot boekrol. Met een bloemlezing uit de Leidse papyrusverzameling.
B6593: RAVENSWOOD, JOH. [=J. SLAUERHOFF]. - Oost-Azie. Ingeleid door J. Slauerhoff.
K6098: RAVESTEIJN, W. VAN. - Herman Gorter. De dichter van Pan. Een heroisch en tragisch leven.
Y0798: RAVESTEIJN, W. VAN. - Herman Gorter de dichter van Pan. Een heroïsch en tragisch leven.
B6000: RAVESTEIN, MAX VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Aan d'overkant.
K7646: RAVESTEYN, W. VAN. - Satyre als medicijn, Jonathan Swift.
L6055: RAVESTEYN, W. VAN. - Rotterdamsche cultuur voor honderd jaar.
M6542: RAVESTEYN, W. VAN. - Het socialisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914-1918. Derde deel.
R8816: RAVESTEYN, W. VAN. - Geen reactie en geen utopie maar... Democratie. Proeve van een radicaal-democratisch program.
B9039: RAVESTEYN, W. VAN. - De wording van het communisme in Nederland 1907-1925.
R5234: RAVESTEYN, W. VAN. - Pseudo-socialisme en echte revisionisme.
T9671: RAVIEZ, STEYE. - Raviez' Reve. [tekst en foto's Raviez / 1968-1987].
Y8324: RAWIE, JEAN PIERRE. - Oude gedichten. Het meisje en de dood. Intensive Care. Kwade trouw. Liederen in opdracht. Vertalingen.
L9568: RAWIE, JEAN PIERRE. - Onmogelijk geluk.
H0709: RAWIE, JEAN PIERRE. - Geleende tijd.
Y6308: RAWIE, JEAN PIERRE. - Kwade trouw, gevolgd door Liederen in opdracht.
Y5437: RAWIE, J.P. - Krantenknipsels van/over J.P. Rawie.
Y6100: RAWIE, JEAN PIERRE. - Wij volgen een voor een hetzelfde pad. De mooiste rouwgedichten.
T6281: RAWIE, JEAN PIERRE. - Wij hebben alles nog te goed. De mooiste liefdesgedichten.
M1200: RAYNER, RICHARD. - Los Angeles op goed geluk. Vertaling Paul Syrier.
M5756: READ, PIERS PAUL. - Pas op de plaats. Vertaling D. Koning.
Y5662: READ, EZRA. - The Fight for Freedom. Descriptive Fantasia.
M9615: READ, PIERS PAUL. - Hemels spel met Tussy Marx. Vertaling P. van Vliet.
Y2659: REBATTU, FRANCOIS. - De Zaanlandsche Molen. Hollandsch Karakterstuk. Le moulin Hollandias. The Dutch Mill. Die Hollandische Muhle. (voor piano).
K1722: REBELO PINTO, MARGARIDA. - Een man is geen man.
Y0526: VREDE DOOR RECHT. - Jaarverslag over 1911. Algemeene Nederlandsche Bond Vrede door Recht. Met statuten, lijst van Bestuurderen en Ledenlijst.
Y4202: ONZE BUREN RECHTS. - Onze Buren Rechts 1e jaargang nr. 3. Oktober 1977. Russel-tribunaal. Politieke gevangenen. Gevangenenkrant. Kalkar. Gevangenenraad. Vrouwengevangenis. Chronologie.
K0959: [ERASMUS] RECKMAN, WIM. - Erasmus, met Erasmus de mist in 1969-2....
R6702: RECKMAN, M. EN J. HEYN JR. - Voor de persen draaien. Journalisten klappen uit de school.
R2436: RECLAM. - 100 Jahre Universal Bibliothek 1867-1967.
Y4456: A.J.C.- RECLAME. - Het kontakt nummer 1 maart 1933. Iedereen koopt dus alle kampeerspullen bij de A.J.C.
L0263: RECLUS, ELIE. - De oorspronkelijken. Studien over vergelijkende Volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo.
K5056: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 2, Summer 1965. Filmsetting in focus.
K5058: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 42, Number 4, Summer 1963. Languages of the World that can be set on 'Monotype' machines. Compiled by R.A. Downie.
K5054: [SCHMOLLER] THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder. New Series / Number 6. Hans Schmoller, typographer: his life and work.
K5055: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967.
B8086: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 42, Number, Spring 1961.
MK0183: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967.
M5259: REDDINGIUS, JOANNES. - Zonnewende.
M5264: REDDINGIUS, JOANNES. - Bloei. Gedichten.
Y6470: REDDINGIUS, J. - Johanneskind. Gedichten.
Y2486: REDDINGIUS, G. BENTHEM. - Maria de moeder van onzen Heere. Een leesboek voor alle oprechte christenen, vooral voor vrouwen.
Y6709: REDEKER, ALBERT. - Nocturne. Gedichten.
L7268: REDEKER, HANS. - De dagen der artistieke vertwijfeling. Een essay over de crisis van het kunstenaarschap.
R4154: [MELLE] REDEKER, HANS (INL.). - Melle.
B0435: REDFIELD, JAMES. - De essentie van het tiende inzicht. Vertaling Katja van Grieken.
B0434: REDFIELD, JAMES. - Inzicht in de Celestijnse belofte. De essentie van de negen inzichten. Vertaling Katja van Grieken.
W9337: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse belofte. Vertaling Jaap van Spanje.
R2720: REE, HANS. - Een man merkt nooit iets. Columns.
M3615: REED, A.H. - An autobiography.
B6119: REEDIJK, C. (INL.). - 150 jaar boekproduktie in Nederland.
K5206: REEDIJK, C. EN P.J.H. VERMEEREN. - Rondom de meester van Catharina van Cleef.
B3420: REEDIJK, C. EN P.J.H. VERMEEREN. - Rondom de meester van Catharina van Cleef.
B8506: REEDIJK, IS. J. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
M3348: REEDIJK, C. - Engelse boekbanden. Tentoonstelling van The Guild of Contmorary Bookbinders te Londen en de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
T5822: REEDT DORTLAND, P.H. VAN. - Supplement-Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
T9958: REEHORST, PEETERS, VAN KRIMPEN, BUCH, HALBEY. - De Letter of de Waardering voor het Boek. Toespraken gehouden bij de uitreiking van de vijfde Laurens Janszoon Costerprijs 1983 verleend aan Huib van Krimpen.
P2135: REEN, TON VAN. - Landverbeuren, roman.
P1799: REEN, TON VAN. - Lachgas.
B5083: REEN, TON VAN. - Bevroren dromen. roman.
K7241: REEN, TON VAN. - Zomerbloei.
W0547: REEN, TON VAN. - De moord door geallieerde militairen en burgers uit de Lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van Cherubijn.
K7663: REEN, TON VAN. - Een beest binnenhalen. Luisterspel.
M6916: REEN, TON VAN. - De moord door geallieerde militairen en burgers uit de Lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van Cherubijn.
T0965: REEN, TON VAN. - Klein volk. Leven en werken van de kabouter.
A0893: REEN, TON VAN. - De moord door de geallieerde militairen en burgers uit de lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van cherubijnen. Kleine roman.
W3962: REEN, TON VAN. - Een heidin die het licht zag. Roomse fabels.
Y1506: REENEN-VOLTER, M. VAN. - De Heerlijkheid Bergen in woord en beeld.
T3531: REERINK, JAN. - Honderd jaar over de Rooien. De Sociaal-Democratie in Limburg van 1889 tot 1989.
B9670: REES, JACQUES [= MARTIN PAULISSEN]. - Het Parlement in brand!
T7825: REES, JACQUES. - De giftige Internationale. De Internationale van zielevergif. Een ernstig woord tot de jongeren in en buiten de jeugdbeweging.
Y0172: REES, J. VAN / A. ARIENS. E.A. - Prof. Dr. J. van Rees dankbaar herdacht.
Y4911: REES, W.A. VAN. - Herinneringen uit de loopbaan v/e Indisch Officier. Novellen. Levensschetsen en Krijgstafereelen. Eerste deel.
Y0458: REESE, MARIA. - Wie zijn de schuldigen. Brief aan de Sociaal Democratische Arbeiders.
W9236: REESER, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint 1812 - 1851.
R4802: REESER, EDUARD. - Alphons Diepenbrock.
T0895: REESER, EDUARD. - De muzikale handschriften van Alphons Diepenbrock. Gecatalogiseerd en ingeleid door ... Met twee portretten en vier facsimile's
L5710: REESINK, HENDRIKA J. - L'Angleterre et la Litterature Anglaise dans les trois plus anciens periodiques Francais de Hollande de 1684 a 1709.
Y4832: REESKAMP, G.A. - De Regenfluiter. Een beschrijving van de Ger/Gon-Travels. Bewerkt door W. Hubert en E. Hubert-Reeskamp.
Y0360: [BILDERDIJK] REEST, RUDOLF VAN. - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W. Bilderdijk.
A0891: REEST, RUDOLF VAN. - De levensroman van Dr H. Colijn. Opgedragen aan ons Nederlandsche volk.
T4319: REEUWIJK, A.J. VAN. - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw.
Y2017: DE VERTROUWENSMANNEN DER REGEERING. - Proclamatie. Nederland herwint zijn vrijheid.
L1642: REGENHARDT, J.W. - Het gemaskerde leven van Eduard Veterman.
Y7644: REGENHARDT, JAN WILLEM. - Mischa's spel en de ondergang van de familie Hillesum. Met een nawoord over Mischa Hillesum door Leo Samama.
T7152: REGENTEN. - Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderen-weeshuis en Armen-kinderenhuis, nu Protestantsch-kinderen-weeshuis en Roomsch-Katholijk-weeshuis te Nijmegen. Door Regenten der beide Weeshuizen aldaar.
R1433: REGISTER. - Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1958.
R1846: REGISTER. - Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Register der oorspronkelijke stukken, verschenen in de eerste vijftig jaargangen, 1857-1906.
R5670: REGISTER. - Register Zannekin jaarboeken 1-10.
R1434: REGISTER. - Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1970.
T1126: REGNARD, JEAN-FRANCOIS. - Voyage de Flandre et de Hollande, commencé le 26 avril 1681.
T0227: REGOUT, EUGENE. - De Maas en de Maasbrug-kwestie te Maastricht, historisch en chronologisch overzicht. 4de gedeelte: Historisch Overzicht.
R6608: REGTDOORZEE GREUP-ROLDANUS, SIJBRECHTS CLASINA. - Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen.
R4279: REGTEREN ALTENA, A.D. VAN. - 'obeir Lentement' De Opschorting Van Een Executiebevel in De Zestiende Eeuw.
B3097: REGTEREN ALTENA, LUCAS VAN. - Twee vragen uit het leerstuk van de geldboete.
B9208: REGTEREN, J.Q. VAN. - De Goudsche Glazen 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met een voorwoord van H.A. van Karnebeek.
T4265: REGTEREN, I.Q. VAN / P.J.J. VAN THIEL. - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743.
R5895: REGTEREN VAN ALTENA, H.H. (RED.). - Stadskernonderzoek in Amsterdam (1954-1962).
K5678: REICH, WILHELM. - Die sexuelle Revolution. Zur charakterlichen Selbststeuerung des Menschen.
K5416: REICH, WILHELM. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens. Vertaling R. de Lange.
Y0733: REICHLING, ANTON. - Het Woord. Een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik.
H4283: REICHLING, ANTON. - Wat is algemene taalwetenschap?
T1708: REICHNER, HERBERT. - Die Gutenberg-Bibel der Sammlung Vollbehr. Schicksale des kostbarsten Buches.
Y7131: REICHSPOST. - Reichspost. Unabhangiges Tagblatt fur das christliche Volk. Wien, Samstag den 26 Juli 1924.
Y2876: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Het afzien van 2003.
Y2877: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Het afzien van 2008.
Y2875: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Het afzien van 2005.
Y2873: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke zijn weer thuis.
Y2874: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke maken zich kwaad.
Y2872: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke zien het echt niet.
Y7646: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Het afzien van 2007.
L5642: [COUPERUS] REIJNDERS, KAREL. (ED.). - Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus.
M5397: REIJNDERS, KAREL. - Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Uitgegeven en toegelicht door...
M9553: REIJNDERS, KAREL. - Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
K8794: REIJNDERS, KAREL. - Pierre Kemp, een zondagsdichter?
L0423: REIJNDERS, K. - Onder dekmantel van etiket.
R5934: REIJNDORP, B. - Een strijder voor vrijheid en gerechtigheid. Enrico Malatesta.
K5049: [ERASMUS] REIJNEN, H. - Erasmus en Luther.
T4458: REIJT, VIC VAN DE. - Het land van Maas & Waal. De 20ste eeuw in 400 en enige liedteksten.
Y9164: REIJT, VIC VAN DE. - Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder.
H7793: REIJT, VIC VAN DE [ED.]. - Toen wij van Rotterdam vertrokken. Nederlandse liederen uit de 20ste eeuw.
L8815: REIJT, VIC VAN DE (ED.). - Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw.
T4457: REIJT, VIC VAN DE. - Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder.
R6683: REIMAN, ARNOLD F.S. - Albarda. [Johan Willem]. Ik maak me ongerust over onze beweging; daarom wil ik eens met U praten. Uw partijgenoot.
T6477: REIMAN, J.D. - De Staatsidee. Elementen voor den opbouw van den corporatievenstaat op democratischen grondslag.
B2709: REIMANN, HORST. - Wahlplakate. I: Die politische Affiche in der Weimarer Zeit. Wahlplakate als parteipropagandistisches Mittel. II: Die Plakatpropaganda der Parteien im Bundestagswahlkampf 1961. Die politische Affiche - entideologisiert?
T7968: REINALDA, BOB EN NATASCHA VERHAAREN. - Vrouwenbeweging en Internationale Organisaties 1868-1986. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen.
B8573: REINDERS, PIM, RUDY KOUSBROEK, JEROEN STUMPEL E.A. - Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland.
L6809: REINDERS, E. - De Gymnasiale geest en de realia aan B-Gymnaium.
H9281: REINER, IMRE. - Creative desire.
K9692: REINER, IMRE. - Das Buch der Werkzeichen.
R8211: REINHARDT, AURELIA HENRY. - The Garden Club of America's Redwood Grove. An Address.
L9959: REININK, A.W. - K.P.C. de Bazel.
K3931: REININK, H.J. - Vrij en verantwoordelijk.
K7651: REINSMA, R. - Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II.
R6189: REINZI. (H. VAN KOL). - Vrouwen der Fransche Revolutie.
Y5436: REISEL, WANDA. - Krantenknipsels van/over Wanda Reisel.
A0918: REISEL, WANDA. - Jacobi's tocht. Twee verhalen.
T5351: REISEL, WANDA. - Baby Storm.
H8021: REISIG, OTTO. - Deutsche Spielkarten.
R5369: REISSMULLER, REIHARD. - Aus einer kleinen Garnison.
T2667: REITSMA, ELISABETH EN JAN H. EEKHOUT. - Witte muziek. Mystische lyriek der Indische Middeleeuwen.
T6366: REITSMA, GEORGE. - Weerzin. Gedichten.
R7773: REITSMA, ANNEKE. - 'In de taal zelf verscholen' over de poëzie van Ida Gerhardt.
R6620: REITSMA, A.T. - De overwinteringen in de Noordpool gewesten.
Y0632: REITSMA, J. - Oostergo. Register van Geesterlijke Opkomsten van Oostergo volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissariussen der Staten van Friesland in 1580-1581. Historische toelichting tot De Kerkelijke Omswenteling in Friesland.
T6367: REITSMA, GEORGE. - Weerzin. Gedichten.
H3477: REITSMA, ELISABETH / JAN EEKHOUT. - In Aedibus Amoris. Verzen.
B1265: REK, J. DE. - Van Hunebed tot Hanzestad.
B1266: REK, J. DE. - Van Boergondie tot Barok.
B5490: REMMERS DE VRIES, DAAN. - Zo zal ik bij je zijn.
Y1774: REMOORTERE, J. VAN EN F. VAN DEN BREMT. - Chateaux de Belgique. Kastelen van Belgie. Schlosser Belgiens. Castles of Belgium. Castillos de Belgica.
T3897: RENARD, GEORGES. - Is de mensch vrij? Uit het Fransch.
Y6473: RENARD, JULES. - Natuurlijke historietjes. Vertaald door Carel Scharten. Illustraties van P. Bonnard, en een karikatuur-portret in kleuren, door Sem.
Y6561: RENARD, JULES. - Natuurlijke historietjes. Vertaald door Carel Scharten. Illustraties van P. Bonnard, en een karikatuur-portret in kleuren, door Sem.
K7671: RENARD, JULES. - Natuurlijke historietjes. Vertaling Carel Scharten.
K9207: RENARD, JULES. - Natuurlijke historietjes. Vertaling Carel Scharten. Ills: Jozef Cantre.
Y7256: RENARD, JULES. - Peenhaar. Met de oorspronkelijke illustraties van Felix Vallotton. Vertaald en van een nawoord voorzien door Therese Cornips.
Y2146: RENAUD, ALBERT. - Prinses Juliana Wals. Nieuwe salondans opgedragen aan Prins Hendrik der Nederlanden t.g.v. den begoortedag van Prinses Juliana.
L5662: [ERASMUS] RENAUDET, A.(ED.). - Erasme. Oeuvres choisies.
T3160: RENCY, GEORGES. - Georges Eekhoud. l'Homme - l'Oeuvre. Essai Critique.
Y7049: RENDERS, HANS. - Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo.
R6193: RENDERS, HANS, LISA KUITERT, ERNST BRUINSMA (EDS.). - Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het Boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen.
Y3289: RENEMAN, MAX FEIKO. - Liber amicorum. Deskundoloog Max Reneman 1923-1978.
K6608: RENES, T. (SAMENGESTELD). - Bibliografie van Antoon Coolen bijgewerkt tot 1 januari 1961.
Y4792: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Bandjir.
M2729: RENES, T. (SAMENGESTELD). - Bibliografie van Antoon Coolen tot 17 april 1957.
Y1164: RENESSE, J. VAN. - Verzameling van gebrekkige opstellen, toepasselijk op de rededeelen, ter verbetering van de daarin voorkomende fouten tegen de spelling en de taal, het schrijven der hoofdletters en het plaatsen der leesteekens. Tweede stukje.
T0019: RENGELINK, J.W. - The reconstruction of the Netherlands. Translated by R.S. Springett.
B0944: RENGELINK, J.W. EN I. MUG. - Volk in verdrukking en verzet 1940-1945.
R5774: RENIER, C.A. E.A. - Kort verhaal van den kerkelijken strijd te Amsterdam, in de eerste dagen van Januari 1886. Brief aan het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, van eenige niet geschorste Kerkeraadsleden. Met twee bijlagen.
B7620: RENIER, G.J. - The Dutch Nation. A historical study.
R4839: RENIER, G.J. - Oscar Wilde.
R3982: RENIER SNIEDERS, J. - Hoe men burgemeester wordt.
R5132: [WILDE] RENIER, G.J. - Oscar Wilde.
Y6410: RENIERS, REM. - Guido Gezelle / katholiek vrijmetselaar.
R4232: RENILDIS, E.M. - Een ernstig woord tot de Christelijke Vrouwen.
B5000: RENKEMA, J. - Schrijfwijzer. Handboek voor een duidelijk taalgebruik.
H2676: RENNER, FRANZ C. AND MAX SEEMANN. - Viennese stained glass designs in full color.
T0268: RENNER, A.M. - Ein Haus brennt.
Y2680: RENNES, J. VAN. - Een Hollandsche kermis. Met platen van W.F.A.I. Vaarzon Morel ontworpen en op steen gebracht.
T6063: RENNES, CATHARINA VAN. - Oranje-Nassau-Cantate. Voor meerstemmig kinderkoor. Woorden J.D.C. van Dokkum, muziek Catharine van Rennes.
L5636: RENNES, JACOB J. VAN. - Bowles, Byron and the Pope-Controversy.
K3793: RENS, LIEVEN. - Acht Eeuwen Nederlandse Letteren. Van Veldeke tot vandaag.
R4586: RENS, JOS. (ED.). - Roode pijlen. Inhoud: De Brouckere: Het Socialisme. Praktijk en Theorie. S. de Wolff: Historisch Materialisme. Marcel Deat: Het Spiritualistisch Socialisme.
L7713: [VONDEL] RENS, L. - O zoete vrijheid. Vondel als strijder voor vrijheid en vrede.
L7964: [VONDEL] RENS, LIEVEN. - Het Priester-Koningconflict in Vondels drama.
B1822: RENSBURG, J.K. - Theorie der evolutie, van oerschrift en oertaal tot wereldschrift en wereldtaal. Inleiding E. d'Oliveira.
H8762: RENSEN, TOM. - Alles uit... behalve de radio. Gesprekken met Rosse Alie.
Y8872: RENSON, INE. - Op zoek naar stilte.
Y8036: RENSSEN, P. VAN. - Nieuwe Nederlandsche Lyriek. Een bloemlezing van 100 Noord-Nederlandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche gedichten voor Middelbaar Onderwijs.
T7579: RENTERGHEM, A.W. VAN. - Freud en zijn School. Nieuwe banen der psychologie.
M6191: RENTES DE CARVALHO, J. - La Coca. Vertaling Harrie Lemmens.
K5613: RENTES DE CARVALHO, J. - La Coca. Vertaling Harrie Lemmens.
P0744: RENTES DE CARVALHO, J. - Mazagran. Vertaling Harrie Lemmens.
H6364: RENTES DE CARVALHO, J. - De zevende golf.
K5942: RENTES DE CARVALHO, J. - Het miljoen. Herinneringen en andere verzinsels. Vertaald door Harrie Lemmens.
K5943: RENTES DE CARVALHO, J. - De juwelier en andere verhalen.
Y8540: RENTMEESTER, J.J. - Kleptomanen. Oorspronkelijk kluchtspel in een bedrijf.
Y5834: RESIDENTIEBODE, DE. - De Residentiebode. 51ste jaargang 1945. No. 12681 - 12719 - 12720 - 12721 - 12722. Vrijdag 26 januari t/m 19 maart 1945.
Y3879: RESIDENTIEBODE, DE. - Een buitengewoon nummer. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes. Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
W0263: RESINK, G.J. - Kreeft en Steenbok, gedichten.
T7370: RESOCIDEM. [=J.H. SCHEPS]. - Over de mogelijke ontwikkeling van de S.D.A.P. tot breede Volkspartij.
L7698: RESOORT, ROB (ED.). - Robrecht de Duyvel.
H8074: RESTON, JAMES. - Deadline. A memoir.
T7312: REUCHLIN, HENRI. - Werkverruiming en haar gevolgen voor volkshuishouding en overheidsfinancien. Bijdrage tot de kennis van de primaire en secundaire invloeden van het verleenen van steun voor de constructie van een productief kapitaalgoed (de tweede Statendam). Re-employment and its consequences for national welfare and public finance. A contribution to the study of primary and secondary effects of public expenditure for the construction of a durable capital good (the second Statendam).
Y8805: REUCK, DE. PROFESSOR ENZ. - Behendigheid is geen hekserij. Verklaring van twaalf nieuwe en schoone goocheltoeren.
B0649: REUGEBRINK, MARC. - Komgrond.
H2712: REUGEBRINK, MARC. - Wild vlees. Roman.
B6487: REULAND, ERIC JACOB. - Principles of subordination and construal in the grammar of Dutch.
T3481: REUVEKAMP, GERRIT JAN. - St. Martinus Tongelre. Sociografie ener Parochie.
M2462: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch 1975-1992.
H8121: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
H8137: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
T8306: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
L6874: REVE, GERARD. - Vier wintervertellingen.
T1162: REVE, GERARD. - Werther Nieland.
W5505: REVE, GERARD. - Lieve jongens.
M7374: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
T8587: REVE, GERARD. - Het hijgend hert.
T9808: REVE, KAREL VAN HET. - Ik heb nooit iets gelezen en alle andere fragmenten.
Y6605: REVE, GERARD. - Archief Reve 1961 - 1980. Geredigeerd door Pierre H. Dubois en geannoteerd door Sjaak Hubregtse.
Y7151: REVE, GERARD. - Nader tot hem. Reve-krant. nr. 1 t/m 8.
R5965: REVE, GERARD & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951-1987.
B9823: REVE, GERARD. - Werther Nieland.
B7398: REVE, GERARD. - Gerard Reve leest De Avonden. Volkseditie.
T8285: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Op weg naar het einde.
Y8368: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard.
B0494: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
H4602: REVE, GERARD. - De taal der liefde / Lieve jongens.
K6751: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
T8360: REVE, GERARD. - Bezorgde ouders.
L1224: REVE, GERARD & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951-1987.
W6811: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - De taal der liefde.
T8588: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
T9699: REVE,GERARD. - Albvm Gerard Reve.
T8339: REVE, GERARD. - Zondagmorgen zonder zorgen.
H7899: REVE, GERARD. - Een eigen huis.
T9966: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - De ondergang van de familie Boslowits. Werther Nieland.
H4386: REVE, GERARD. - Tien vrolijke verhalen.
R6120: REVE, GERARD. - Moeder en zoon.
K0900: REVE, GERARD. - Dialoog. Extra Van het Reve-nummer.
T9540: REVE, GERARD. - Ik had hem lief.
B9868: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
T1011: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - [Verzameld werk]: De laatste jaren van mijn grootvader. De ondergang van de familie Boslowits. De avonden. Werther Nieland.
R1216: REVE, GERARD. - Broer Wolf zijn kamer.
H6543: REVE, GERARD / M. DENDERMONDE / H. KEULS E.A. - Over Jan den Hartog.
M4641: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
B8619: REVE, KAREL VAN HET. - Siberisch dagboek.
K0549: REVE, GERARD. - De Taal der Liefde.
H2782: REVE, GERARD /WILLEM NIJHOLT. - Met niks begonnen. Correspondentie.
H2789: REVE, GERARD. - Het hijgend hert.
K1683: REVE, GERARD. - Het Boek Van Violet En Dood.
L9105: REVE, KAREL VAN HET. - Met twee potten pindakaas naar Moskou.
L9107: REVE, KAREL VAN HET. - Marius wil niet in Joegoslavie wonen en andere stukken over cultuur, recreatie en maatschappelijk werk.
L6573: TIRADE 289. REVE - Met bijdragen van o.a. H.F. Cohen, Ludo Pieters, D.P. Walker, Hans van den Bergh, Aad van den Heuvel.
L6456: REVE, GERARD. - Schoon schip 1945 - 1984.
L6448: REVE, GERARD. - Roomse Heisa. Met foto's van Vincent Mentzel.
L6441: REVE, GERARD. - Op zoek.
R1079: REVE, GERARD. - Het boek van Violet en Dood.
Y7808: REVE, GERARD. - Brieven aan Bernard S. 1965 - 1975.
Y3856: REVE, KAREL VAN HET. - Siberisch dagboek.
H7888: REVE, GERARD. - Een circusjongen. Levensroman.
H7879: REVE, GERARD. - Het boek Van Violet en Dood.
T3868: REVE, GERARD. - Schoon schip 1945 - 1984.
Y8004: REVE, KAREL VAN HET. - De leerboeken en ik. Voordracht, uitgesproken bij de viering van het 150-jarig bestaan van Wolters-Noordhoff in de Oosterpoort te Groningen op 11 oktober 1986.
R7939: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Commissaris Fennedy. Tragedie in een proloog, drie bedrijven en een epiloog.
T0299: REVE, K. VAN HET. - Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid.
Y5999: REVE, K. VAN HET. - Sovjet-annexatie der klassieken. Bijdrage tot de geschiedenis der Marxistische cultuurbeschouwing.
Y8019: REVE, GERARD. - Het zingend hart.
Y6390: REVE, GERARD. - Moedig Voorwaarts. Brieven aan Bet en Netty de Groot 1974-1997. Bezorgd door Nop Maas.
Y7126: REVE, SIMON VAN HET. - De avonden. Een winterverhaal.
L4555: REVE, GERARD. - Brieven van een aardappeleter.
Y6884: REVE, GERARD. - Het lieve leven.
Y6885: REVE, GERARD. - Tien vrolijke verhalen.
Y6886: REVE, GERARD. - Brieven aan Josine M. 1959 - 1975.
H8360: REVE, GERARD. - De taal der liefde.
K2932: REVE, GERARD. - Wolf.
Y7062: REVE, GERARD. - Ik bak ze bruiner. Met tekeningen van Theo van den Boogaard.
T3878: REVE, GERARD. - Brieven aan Bram P. 1987-1999.
Y6820: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
H0304: REVESZ-ALEXANDER, M. - Eva, Maria, Venus. Symbolen van het vrouwelijk wezen.
T3772: ADAM INTERNATIONAL REVIEW. - Adam International review. 17e jaargang july 1949 nr. 196. The Netherlands. A selection of modern Dutch Poetry & Prose. The War's influence on Dutch Composers. The Theatre in Holland. Edited by Miron Grindea.
R7561: PARTISAN REVIEW. - K. Jaspers: Philosophy and Science. S. Spender: Oxford ad Germany. M. Bewley: The poetry of Wallace Stevens. W. Barrett: Sartre and the Literary situation. V. Nabokov: first Poem. J.L. borges: Emma zunz (a story). K. Shapiro: Going to School (a poem).
Y0250: REVISOR. - De Revisor. Letterkundig Tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. 1999 Nr. 3/4. Hoe de Wereld beschreven moet worden.
Y8362: REVISOR. - A.F.TH. [van der Heijden] 25 jaar schrijven.
B5050: REVIUS, JACOBUS. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door L.M. Hagen.
B1725: REVIUS, JACOBUS. - Bloemlezing uit de Oud-Ysselsche Sagen en Dichten van Jacobus Revius. Inleiding en aantekeningen W.J.C. Buitendijk. Volledige herziene uitgave van Het leven en de uitgelezen zangen en dichten door J. van Vloten.
L6703: REVIUS, JACOBUS. - Over-Ysselsche sangen en dichten. Overige gedichten. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit.
M9980: REVIUS, JACOBUS. - Sonnetten. Tekstverzorging Wim J. Simons.
T4737: REVIUS, JACOBUS. - Over-Ysselsche sangen en dichten. Het epos der Godsgeschiedenis. Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit.
Y2093: ANTI-REVOLUTIONAIR. - Verkiezings-propaganda: Stemt Anti-Revolutionair. No. 1. H. Colijn.
R7660: REVOLVER. - Over Richard Minne en Jan van Nijlen.
Y3188: GRAFISCHE REVUE. - Grafische Revue. 23 afleveringen.
Y4241: REVUE VAN DE WEEK, DE. - De Revue van de Week. Algemeen Weekblad. 1e jaargang No. 3. Zaterdag 27 Augustus 1898. No 4. Zaterdag 3 September 1898. No 5. Zaterdag 10 September 1898.
B9334: REY, PIERRE. - De weduwe. Vertaling Tom Graftdijk.
W2620: REY, PIERRE. - De Griek. Vertaling Jenny Tuin.
Y0439: REYDING, A. EN A.N.J. FABIUS. - De historische allegorische optocht. Gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina.
Y1238: REYEN, PAUL E. VAN. - Middeleeuwse Kastelen in Nederland.
Y4146: REYGERSBERGEN, JOHAN; BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN. - Chroniick van Zeelandt, eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert. Twee delen.
H0587: REYM, KAREL E. VAN. - Het slaapmiddel.
Y3389: REYN, J. VAN. - Nederlands beroemdste dichters en prozaschrijvers, van den oorsprong der Nederlandsche letterkunde tot op onze dagen, geschetst in hun leven en hunne verdiensten.
R5807: REYN, G. VAN. - Constantijn Huygens , Heer van Zuilichem enz. Inzonderheid als mensch beschouwd.
R7481: REYNAERT, J.B. - Het politieke poesjenellenspel. Met medewerking van F. Courtois en R. Berlijn. Met 21 penteekeningen van D. Bert en V. Boudewijn.
Y3417: REYNAERT. - Reinaert. Willems Gedicht Van den vos Reinaerde und die Umarbeitung und Fortsetzung Reinaerts Historie. Herausgegeben und erlaeutert von Ernst Martin.
T7739: REYNE, K. - De uittocht der plattelandsbevolking.
K1993: REYNEBEAU, MARC. - Apollo's klacht. Over cultuur in Vlaanderen en elders.
Y5065: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Vrije kracht, uit het leven van Odilia Berhem, medisch studente. Twee delen in een band.
Y4874: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De heer Van de State. Twee delen.
Y5068: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het leege leven. Twee delen in een band.
Y5435: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Krantenknipsels van/over Jeanne Reyneke van Stuwe.
Y6695: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het vroolijke leven.
Y9184: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Als de oogen open-gaan.
B5453: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Huwelijksvacantie.
Y9185: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De hoogste prijs. Oorspronkelijk meisjesboek voor den leeftijd van 14-17 jaar.
B4619: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Zestien.
Y6694: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Voor zestig jaren...
Y1643: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Geef ons heden...
Y1637: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het eerste jaar eens nieuwen levens. Practisch huishoud-brevier voor alle verloofden, en jonge vrouwen in het eerste huwelijksjaar.
B5452: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het ideaal.
Y5058: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - In 's heiligen bureaucratius' rijk. Roman uit de Haagsche Ambtenaarswereld. Twee delen in een band.
Y9179: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Geengageerd.
Y5067: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Liefde's Schijn. Twee delen in een band.
B5454: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het eerste jaar eens nieuwen levens. Practisch huishoud-brevier voor alle verloofden, en jonge vrouwen in het eerste huwelijksjaar.
B5455: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De roman der getrouwde vrouwen. Een studie van huwelijksleven.
B5456: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Don Juan en zijn Vrouw. Moderne huwelijksroman.
Y5066: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - De onbluschbare vlam. Roman van vrouwenleven. Twee delen in een band.
Y5036: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Het gevleugelde wiel. Een familie-geschiedenis. Twee delen in een band.
H0086: REYNOLDS, REGINALD. - Beds. With many noteworthy instances of lying on, under or about them.
H9322: REYPENS, L. - Uren met Ruusbroec.
B5308: REYPENS, L. - Ruusbroec.
H8548: REYPENS, L. - Ruusbroec de Wonderbare. Bloemlezing uit zijn werk als "Doctor Divinus".
R5100: REYPENS, L. - Rabindranath Tagore: de Indische dichter en ijveraar.
B2038: REYPENS, L. - Ruusbroec de wonderbare.
L4585: REZNICEK, E.K.J. - Hendrick Goltzius als tekenaar.
L2436: RHEA, ROBERT. - Wat is de Dow theorie? Een poging om haar nut aan te toonen als hulpmiddel voor beleggers. Vertaald onder toezicht en met een voorwoord van F.R. Boot.
B5737: RHIJN, C.H. VAN. - Martinus van Tours.
T4033: RHIJN, A.A. VAN. - Christendom en Politiek.
H6205: [ERASMUS] RHIJN, M. VAN. - Studien over Luther's rechtvaardigingsleer. Met een nawoord over nieuwere Erasmus-waardering.
R7594: RHODIUS, H.E.R. EN E.H. VAN EEGHEN. - Op de drempel van een nieuwe tijd. De geschiedenis van een uit Indonesie repatrierend militair.
K7202: RHOER, SONJA VAN DE. - Asperges, een culinair feest. Recepten, wijnadviezen, productinformatie en andere wetenswaardigheden.
H8244: RHOIDIS, EMMANUEL. - Pausin Johanna. Vertaald en van een nawoord voorzien door Gerrit Komrij.
Y8956: RHYS, ERNEST. {LAST]. - Tagore. Vertaling in Chinese karakters.
M9674: RHYS, JEAN. - Goedemorgen, middernacht. Vertaling M. Schuchart.
Y1487: RIBBENS, KEES. - Historisch Album Overijssel.
R4338: RIBEIRO, JOAO UBALDO. - De lach van de hagedis. Vertaald door Harrie Lemmens.
M1658: RICH, ADRIENNE. - Keuze uit de gedichten 1950-1984. Samenstelling en vertaling Maaike Meijer.
Y0128: RICHARD, J. - Le Musee Oceanographique de Monaco, Guide illustre.
Y4972: RICHARD. - Nouveau Guide 0u Itineraire du voyageur en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, etc.
R6305: RICHARDS, VERNON. (ED.). - Errico Malatesta. Leven en ideeen van een Italiaanse anarchist. Vertaling Tinke Davids.
K0042: RICHARDSON, DOUG. - Soviet Fighters.
T4082: LINKS RICHTEN. - Verzet Kapitalisme. Gedichten van 1. Bertus Meijer 2. Freek van Leeuwen 3. Geert van Oorschot 4. Jef Last 5. Jo Gross 6. Lou Tieman 7. Willem van Iependaal.
L8354: RICHTER, LUDWIG. - Das Ludwig Richter Album. Samtliche Holzschnitte. Einleitung von Wolf Stubbe.
K5176: RICHTER, HANS WERNER. - Keuromnibus. Sporen in het zand. Zij vielen uit gods hand, Het gevecht aan de beek. Vertaald M.H. Ros.
W2811: RICHTER, JUTTA. - De geraniumgevangenis. Vertaling Jan de Zanger.
H2752: BELLIVEAU. FRED / LIN RICHTER. - Het baanbrekend werk van William H. Masters en Virginia E Jonhson. Sexuele stoornissen bij man en vrouw.
Y1820: RICHTER, HANS. - Dada art and anti-art.
Y0835: RICKE, HELMUT. - Leerdam Unica. Nederlands aandeel in de glaskunst van de twintigste eeuw.
T5244: RICO, N. - Magie Geesten Goden en Mythen.
R0154: RIDDER, ANDRE DE. - La Litterature Flamande Contemporaine (1890-1923).
K6448: RIDDER, TONY DE. - De overkant.
K9383: RIDDER, ANDRE DE. - London, Sprookjesavond, Zondag.
K6463: RIDDER, TONY DE. - Van den akker... Foto's Ernst Schottelius
K7266: RIDDER, J. HERMAN DE. - Levensbericht van F.J. Domela Nieuwenhuis.
R4535: RIDDER, J.H. DE. - Cornelis Petrus Tiele.
B0372: RIDDER, ANDRE DE. - Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk.
H2356: RIDDER, TONY DE. - Witte wegen.
R6984: RIDDER, B. DE. - Verdwenen Straatnamen.
T5523: RIDDER, B. DE. - Het Burgerweeshuis der stad Amsterdam.
R9324: RIDDER, J.J.A. DE. - De Ford. Samenstelling, werking en gebruik van Ford-automobielen. Met 47 afbeeldingen.
R7794: RIDDER, ANDRE DE. - Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk.
R9323: RIDDER, J.J.A. DE. - De electrische uitrusting van den automobiel. Met 53 afbeeldingen.
T2587: RIDDER, ANDRE DE. - Valerius de Saedeleer en Zuid-Vlaanderen.
W6578: RIDER HAGGARD, H. - De mijnen van koning Salomo. Vertaling R. Germeraad.
L8145: RIDLER, ANNE. - The Phoenix Answered.
L8368: RIEL, P.M. VAN. - The Snellius-Expedition in the Eastern part of the Netherlands East-Indies 1929-1930. Vol. II: Oceanographic results. Part 2: Soundings and Bathymetric Charts. Chapter II: The bottom configuration in relation to the flow of the botto, water.
R6311: RIEL, H. VAN. - Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Bezorgd door J.G. Bruggeman.
T6922: RIEL, C.G. VAN. - Waarom wordt de particuliere wapen-industrie niet afgeschaft?
T2509: RIELE, H. TE. - Een Deventer Lilliputter.Het Nieuws- en Advertentie-Blaadje van A. Ter Gunne. !844-1845.
Y2301: RIEM, INEKE. - Alle zeeën zijn geduldig. Gedichten.
T6464: RIEMENS-REURSLAG, J. (RED.). - Zeg me dat eens na. Oude en nieuwe rijmen en spelletjes.
B6975: RIEMERSMA, TRINUS. - Na de klap. Uit het Fries vertaald door Jabik Veenbaas.
Y8303: RIEMSDIJK, G.A. VAN (ED.). - De vrolijke Kramer met Klijn Jans plezierig en vermakelijk Mars-dragend hondje bestaande in de aangenaamste gezangen op de nieuwste en hedendaagsche vooisen, op nieuw overzien verbeterd en vermeerderd met verscheide nieuwe liederen.
K4501: RIEMSDIJK, G.A. VAN (ED.). - De vrolijke Kramer met Klijn Jans plezierig en vermakelijk Mars-dragend hondje bestaande in de aangenaamste gezangen op de nieuwste en hedendaagsche vooisen, op nieuw overzien verbeterd en vermeerderd met verscheide nieuwe liederen.
B6731: RIEMSDIJK KREENEN, JAN JACOB VAN. - Het venten van drukwerk op de openbare straat.
T2703: RIEMSDIJK, B.W.F. VAN. - Historische beschrijving van het Klooster van Sinte Agatja met het Prinsenhof te Delft. Benevens een catalogus der verzameling en eene lijst der boeken in de historische zaal aanwezig.
Y8910: RIEMSDIJK, W. VAN. - Het Nederlands Literatuur Kwartet.
Y8940: RIEMSDIJK, JAN VAN. - Ierse gedichten. Met tekeningen van Wil den Ouden.
T7144: RIEMSDIJK, MARGARETHA VAN. - Prof. Rudolf Hendrik Saltet.
Y6194: RIENKS, HENK. - De Nederlandse Watertoren in oude foto's en prentbriefkaarten.
Y0569: RIENZI. [=HENRI HUBERT VAN KOL]. - Kapitalisme en Socialisme of Arbeidsloon zooals het is, en zooals het worden moet.
R7535: RIENZI. [=HENRI HUBERT VAN KOL]. - Loon naar werken verdedigd tegenover M.W.F. Treub.
T7527: RIESSEN, WOUTERUS VAN. - Met den landmeter op stap. Populaire geillustreerde beschrijving van de sociale betekenis van het kadaster en de landmeetkunde.
B2724: RIETBERGEN, C.TH. - Kopieren voor offsetdruk.
H7907: RIETBERGEN, C. TH. / S. HOOGEBOS, / A.W.I. PIJPE / E.A. - Reproductie-fotografie, Retouche en reproductie-tekenen, Chemigrafie, Stereotype, Galvanostegie, galvanoplastiek, rubber-, semperit- en plastic-cliche's
T7007: RIETMAN, B. - Knevelt het oorlogsspook! Brochure tot bevordering van wereldvrede.
B4215: RIETSTAP, A.J.TH. - Herziene bladzijde van 'Het Huisgezin' Nederlandsche Volkscourant.
R9393: RIETSTAP, J.B. - Wapenkunde of Heraldiek.
T1986: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE. - Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942.
R9935: RIETVELD-VAN WINGERDEN, MARJOKE. - Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaanderen 1757-1942. Bibliografie.
R4917: RIEWALD, J.G. - Beerbohm's Literary Caricatures. From Homer to Huxley. Selected, introduced and annotated by J.G. Riewald.
L5580: RIEWALD, J.G. - Autogene symbolen in de poëzie van Robert Lowell.
W6458: RIFBJERG, KLAUS. - De chronische onschuld. Vertaling Jan F. de Zanger.
Y6080: RIGALTIUS, NICOLAUS ET AL. - Quatuor clariss. virorum satyrae. [...]
Y8909: [AMSTERDAM] RIJ, AD VAN / ART UNLIMITED. - Straatnamenkwartet Amsterdam Oud West.
Y7209: RIJDES, B. - Het derde beeld. Een vertelling. Verlucht door G. Douwe.
R7091: RIJDES, B. - Ramth Sech Partunal. Een Etruskische Fantasie.
Y9150: RIJDES, BAREND. - Literair dagboek 1955-1965.
Y9151: RIJDES, BAREND. - Literair dagboek 1966-1975
T5657: RIJDT, ONNO TE. - Mores.
B4975: RIJK, J.A. DE. - Protest tegen het woord van Mr. C.W. Opzoomer tot zijne Katholieke Landgenooten.
Y2854: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Het Normschrift. 5 Schrijfkartons. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag.
Y2855: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Het Normschrift. 12 Schrijfkartons. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag.
Y2518: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Oefencahier G en H. Schrijfmethode voor de lagere school op ritmische grondslag.
Y2517: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Het Normschrift 1, 2 en 3. Voorbeeldenboekje. Schrijfmethode voor de lagere school op ritmisch grondslag.
B6630: RIJK, J. DE & A. BUURSMA. - Oefencahier E. Schrijfmethode voor de L.S. op ritmische grondslag.
Y3770: RIJK, J.A. DE. - Respice fimen. Eine niederlandische Skizze Altkatholischer Zustande im neunzehnten Jahrhundert.
Y4447: ONS RIJK. - Ons Rijk April 1945 nr. 1.
Y4173: ONS RIJK. - Ons Rijk. April 1945 nr. 1 en Mei 1945 nr 2.
T9780: RIJKS, B. - Theorie en Praktijk van het Leger des Heils.
Y6359: RIJKSE, RONALD. - 100 jaar Nederlandse Private Presses.
T9912: RIJLE, J.C. EN L. VAN ERPECUM. - Hebt Gij Vrede? Naar het Engelsch van J.C. Rijle, door L. van Erpecum.
T8536: RIJN, JACOMIJN VAN. - Rode appels.
L4807: RIJN, MICHEL VAN. - De vijfde sarcofaag
B7209: [BEETS]. RIJN, G. VAN / J.J. DEETMAN. - Nicolaas Beets. Derde deel.
B2516: RIJNBERK, G. VAN. - Wenken over het samenstellen van wetenschappelijke geschriften.
R5930: RIJNDERS, G. - God, de brandkast en de oorlog.
R8124: RIJNDERS, GERHARD. - Van leed en waarheid. Een bundel opstellen.
Y0488: RIJNE, HERMAN. - Good Evening Listeners. Eerste serie van 20 lessen gegeven voor de Radio Omroep Herrijzend Nederland.
K2645: RIJNSDORP, C. - Literair dagboek ( 1940-1950).
K1871: RIJNSDORP, C. - Op zoek naar het geheim. Gebundelde essays.
K3639: RIJPMA, E. - Gids bij de studie der Nederlandse Letterkunde. Bespreking van verschillende werken.
B4189: RIJPSTRA-VERBEEK, MIMI. - Soepgroente. Het levensverhaal van Tilly Perin-Bouwmeester.
T6739: RIJSSEL, J. VAN. - Een bundel eerstelingen. Voorwoord L. Kelder.
Y7121: RIJSWIJCK, JAN THEODOOR VAN. - Krantenknipsels van/over Jan Theodoor van Rijswijck 1811-1849. Vlaams schrijver, dichter, flamingant
Y7122: RIJSWIJCK, JAN VAN. - Krantenknipsels van/over Jan van Rijswijck 1853-1907. Belgisch advocaat, staatsman en journalist, Burgemeester van Antwerpen.
L4948: RIJSWIJCK, ANTOON P. H VAN. - Heinrich Hansjakob.
Y7894: RILEY, LUCINDA. - De lavendeltuin.
R1252: RILKE, RAINER MARIA. - Six Lettres a A.A.M. Stols.
Y8500: RILKE, RAINER MARIA. - De wijze van liefde en dood van den cornet Christoffel Rilke. Vertaling Victor E. van Vriesland.
T7581: RILKE, RAINER MARIA. - Das schweizerische Rilke-Archiv der Schweiz. Landesbibliothek in Bern. Vorwort Pierre Bourgeois.
R1864: RILKE, RAINER MARIA. - De Dichter.
T8293: RILKE, RAINER MARIA. - Wladimir de wolkenschilder e.a. verhalen, schetsen en essays uit de jaren 1893-1904. Vertaald door Tom Graftdijk.
T3739: RILKE, RAINER MARIA. - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.
T1774: RIMBAUD, ARTHUR. - Ik heb de zomerdageraad omarmd. Tweeentwintig liefdesgedichten en twee brieven.
Y1108: RIMBAUD. - Le bateau ivre et autres poemes.
K3015: RIMBAUD, ARTHUR. - Brieven 1870-1875. Vertaling Paul Claes.
B7958: RIMSCHI. - Rimschi. Tweemaandelijks tijdschrift, literair tijdschrift. Eerste jaargang 1968 nr. 4.
T4888: RINGELESTEIN, D.G.G. VAN EN LEONARD ROGGEVEEN. (ED.). - Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT. Met platen van Jo Spier.
B6050: RINGELESTEIN, D.G.G. VAN EN LEONARD ROGGEVEEN. (ED.). - Drie letters PTT. Naar gegevens van de PTT. Met platen van Jo Spier.
Y0126: RINGELNATZ, JOACHIM. - Kuttel Daddeldu. Mit 25 Zeichnungen von Karl Arnold .
T9270: RINGLSTETTER, HERBERT. - Major Helmut Wick. Kommodore Jagdgeschwader Richthofen Nr. 2.
L6635: RINGMAN, MATHIAS (PHILESIUS VOGESIGENA). - Die Grammatica Figurata. In Faksimiledruck. Herausgegeben mit einer Einleitung von Fr. R. v. Wieser.
R9796: RINKE, JAN. - Holland's Jeugd in Kleederdracht en Spel.
H7084: RINKLEFF, MARJAN (ED.). - Romantische liefde. Een droombeeld vereeuwigd.
M7841: RINSER, LUISE. - Ik ben Tobias. Vertaling H.P. Leopold.
T8326: RINSER, LUISE. - Drieluik voor Kerstmis. Vertaling Ruth Wolf.
M2520: RINSER, LUISE. - Totdat de dag aanbreekt. Vertaling
Y1261: LE RIRE. - Le Rire. Journal humoristque le Samedi. No. 249 - 9 Novembre 1907. Litho's. Bertin & Cie. Gerbault. Marcel Capy. S. Delaw.
L0376: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
L1473: RISPENS, J.A. - De geest over de wateren. Litteraire en wijsgerige essays.
K8141: RISPENS, J.A. - De dichter van den Zarathustra in verband met onzen tijd.
M6750: RISPENS, J.A. - Richtingen en figuren in de Nederlandsche letterkunde na 1880.
K1901: RISPENS, J.A. - Zonder omwegen.
H5156: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
R3535: VIETOR / REDINGER & JOHANN RIST. - Format-Buchlein, Frankfurt am Main 1679 & Deposito Cornuti Typographici, Frankfurt am Main 1677. Nachdruck.
B0145: RITCHIE, LEITCH. - Heath's Picturesque Annual for 1833. Travelling Sketches on the Rhine, and in Belgium and Holland.
T2700: RITMAN, J.H. - Journalistieke herinneringen.
R9914: RITSCHL, GIZA. - Zangen van droom, liefde en dood. Nederlandsche en Duitsche poëzie 1939-1941.
Y4873: RITSEMA VAN ECK, S. - Nederland's staatkunde in zijne Aziatische kolonien.
R9610: RITSEMA VAN ECK, S. - Historische democratie.
K2536: RITTER JR. P.H. - Vertoog en ontboezeming. Verzameld essayistisch proza. Ingeleid door Anton van Duinkerken. Met een bibliografie door G.H. 's-Gravesande.
L4408: RITTER, P.H. - Verspreide fragmenten. Tweede bundel.
C0298: RITTER, P.H. - Lodewijk van Deyssel.
M5234: RITTER, P.H. - De legende van het juweel.
W9071: RITTER, P.H. - Het gracieus avontuur.
B0453: RITTER, P.H. - Momenten.
R9553: RITTER, P.H. - Over lezen en schrijven. Fragmenten van Nederlandsche schrijvers verzameld en naar tijdsorde gerangschikt.
K7083: RITTER JR. P. - De vertelster weerspiegeld. Leven en werken van Ina Boudier-Bakker.
L8298: RITTER, P.H. - Een leven van kleur en gratie. Causerie over vrouwenfiguren uit het Fransch gezelschapsleven in vroegere eeuwen.
L2802: RITTER, P.H. - De hoorn der Schelde.
B8867: RITTER, P.H. - Lodewijk van Deyssel.
M3660: RITTER, P.H. - Hemeltje -Blauw.
R0933: RITTER, A. / R. HANNEN / H. KNOOP EN H.P. WIRTZ. - P.C. Hooft. Tekstuitgaven en studien sinds 1931. Een bibliografie.
K0282: RITTER, P.H. - Het welkom schandaal.
B9278: RITTER, P.H. - De ijlende reis.
L4407: RITTER, P.H. - Verspreide fragmenten. Eerste bundel.
L4406: RITTER, P.H. - Paedagogische fragmenten.
T4382: RITTER, P.H. - Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie?
B9279: RITTER, P.H. - De ijlende reis.
L4157: RITZEN, JOHANNES M.H. - Der junge Sebastian Brunner in seinem Verhaltnis zu Jean Paul, Anton Gunther und Furst Metternich.
P2868: RITZERFELD, J. - Grensovergang Oestiloeg.
R0483: RITZERFELD, J. - Anima. Je reinste film.
W2140: RITZERFELD, J. - Zee van marmer.
B4731: RITZERFELD, J. - De Amazone.
W0624: RIVAS, FRANCISCO SIMON. - Het rapport Mancini. Vertaling Martine Inklaar.
Y7685: RIVIERE & VOORHOEVE, LA. - Uitgeverij La Riviere & Voorhoeve, Zwolle. Map met 45 prospectussen
Y1326: SLJUCHT EN RJUCHT. - Sljucht en Rjucht. Rym en Onrym. 1920: Nrs: 49 t/m 52. 1921. Nrs: 26 t/m 52. 1922: Nrs: 2 t/m 7 en 22 t/m 49 en 51-52. 1924: Nrs: 1-2-3.
T3809: SLJUCHT EN RJUCHT. - Sljucht en Rjucht Rym en Onrym. nr. 22-23-24-25.
H6890: ROBBEN, MARIE-JOSE. - Schilderijen 1985-2002.
L9622: ROBBERECHTS, DANIEL. - Open boek. Een dynamische zelfbeschrijving.
L3744: ROBBERECHTS, DANIEL. - Aankomen in Avignon. Relaas. Met een nawoord van Joris Note.
Y8454: ROBBERS, HERMAN. - De roman van Bernard Bandt.
T2609: ROBBERS, HERMAN EN J.H. KOK. - Aansluiting bij de Berner Conventie.
W5603: ROBERT, MAURICE. - Code de la bibliophilie moderne. Preface de Francis de Miomandre.
H0676: ROBERTS, RAYMOND. - Typographic Design.
P0854: ROBERTSON, R.B. - Mens en walvis. Vertaald door J. Franke.
P0859: ROBERTSON, R.B. - Of whales and men.
R2144: ROBERTSON SCOTT, J.W. - The life and death of a newspaper.
R6978: ROBERTSON, R.A. - Chats on old glass.
R2219: ROBERTSON, ROBIN. - Swithering.
K0027: ROBERTSON, BRUCE - Beaufort Special.
B4594: ROBIDA, A. - Les vieilles villes des Flandres. Belgique et Flandre francaise.
Y1810: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene Burgen en Kasteelen geschetst en afgebeeld.
Y1185: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E. - Voorbeelden tot vorming van het verstand en het hart der Nederlandsche Jeugd, aan de Vaderlandsche Geschiedenis ontleend. Met portretten en platen.
K0024: ROBINSON, ANTHONY. - Moderne Ontwikkelingen van de Luchtvaart.
L8252: ROBOTHAM, MICHAEL. - Nachtboot. Vertaling Joost Mulder.
L4944: ROCA, EMILE. - Le regne de Richelieu. (1617 - 1642). D'apres des documents originaux.
L4945: ROCA, EMILE. - De Richelieu a Mazarin. (1642 - 1644). Les etapes de Mazarin, Les Mecontents, Louis XIII, Roi; sa mort, La comedie Politque, La conquete de la Reine, La bonne Regence, Le tout Paris avant la Regence.
W4327: ROCHE, MAURICE. - One-man-show. Nederlands van Eric de Marex Oyens.
Y3429: ROCHUSSEN, J.J. - Daniel Hooibrenk's kunstmatige bewerking en bevruchting van granen en boomen en hare toepassing op cultures in Indie.
Y2617: ROCHUSSEN, W.F. - Onderzoek naar het vaderschap. De vrucht van tienjarigen strijd door den Nederlandschen wetgever gevoerd tegen Art. 342 al. 1 B.W.
Y1429: ROCHUSSEN, CHARLES. - Tentoonstelling van werken van Charles Rochussen (1814-1894).
T3120: ROCHUSSEN, JHR. - Sociale Vertellingen.
R3973: ROCK, ROBERT. - Zo streed Eylenbosch.
T7803: ROCK, J.G. - Beknopt overzicht der Kometen. Populair beschreven.
T8000: ROCKER, RUDOLF. - Achter prikkeldraad en tralies. Vertaling Henk Eikeboom. Tweede deel.
B9622: ROCKER, RUDOLF. - Nationalisme. Een politieke godsdienst. Fragment uit Nationalisme en Cultuur.
Y4235: RODDELTJE, 'T. - 'T Roddeltje. Feestorgaan ter gelegenheid van het 2de Lustrum der Operette Vereeniging De Phoenix 1909- 1919. Donderdag 4 September 1919 Ochtend en Avondblad No 11. 10de jaargang. + Bijvoegsel.
M0150: RODENBACH, ALBRECHT - Gedichten. Volledige uitgave bezorgd en ingeleid door Leo van Puyvelde.
Y2869: RODENBACH, ALBRECHT. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven.
T8697: RODENKO, PAUL. (ED.). - Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert van Gezelle tot Hugo Claus. Een bloemlezing uit de poëzie der avantgarde.
Y7924: RODENKO, PAUL. (ED.). - Helse vertelsels II. De nijvere nachten van Teobaldo en andere onstichtelijke historien uit vrijmoediger eeuwen. Opnieuw verteld.
Y7959: RODENKO, PAUL. - Met twee maten. De kern van vijftig jaar [Nederlandse] poëzie, geisoleerd en experimenteel gesplitst.
P2123: RODENKO, OLGA. - Oversteken.
B0568: RODENKO, PAUL. (ED.). - Schandaal in Damascus en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht.
B0527: RODENKO, PAUL. - Tussen de regels. Wandelen en spoorzoeken in de moderne poëzie.
B0566: RODENKO, PAUL. (ED.). - Helse vertelsels I. De el van liefde en andere onstichtelijke historien uit vrijmoediger eeuwen. Opnieuw verteld.
L4011: RODENKO, PAUL. - Een kwestie van symmetrie. Verzamelde verhalen. Met een nawoord van Koen Hilberdink.
B0569: RODENKO, PAUL. (ED.). - De gestolen minnaar en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht.
B0565: RODENKO, PAUL. (ED.). - Huwelijksnacht in duplo en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht. Bewerkt en ingeleid.
M3652: RODENKO, OLGA. - Antichambreren. Verhalen.
B0572: RODENKO, PAUL. - De maagdenspiegel en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht.
B0567: RODENKO, PAUL. (ED.). - Trouw nooit met een heks en andere vrijmoedige liefdesverhalen uit 1001-Nacht.
K2424: RODENKO, PAUL. - Over Hans Lodeizen.
R8313: RODIN, AUGUSTE. - Testament.
R3128: RODITI, EDOUARD. - Thrice chosen.
T3094: FESTETICS DE TOLNA RODOLPHE. - Chez les Cannibales. Huit ans de croisiére dans l'océan Pacifique a bord du yacht "Le Tolna".
H1875: RODRIGUES DE MIRANDA, S. - Pro Domo. Verklaard en toegelicht door Gilles Borrie, Geert Mak.
Y1919: RODRIGUEZ, SPAIN. - The Collected Trashman. Vol. 1 no. 1.
H1382: ROEDE, M.J. - Color as related to size, sex, and behavior in seven Caribbean Labrid fish species. ( genera Thalassoma, Halichoeres and Hemipteronotus).
T8034: ROEDER, MAX. - Is das Centrum eine Oppositionspartei? Eine aktuelle politische Skizze.
L7490: ROEDER-BAUMBACH, IRMENGARD VON. - Versieringen bij blijde inkomsten. Gebruikt in de zuidelijke Nederlanden gedurende de 16e en 17e eeuw.
R7580: ROEGES, JAN. - De Vlaamse Politieke Doctrine. Zeven proefschriften over de vragen van deze tijd.
K3469: ROEGHOLT, RICHTER. - De geschiedenis van De Bezige Bij 1942 - 1972.
B3514: ROEGHOLT, RICHTER. - Haven.
Y9208: ROEGHOLT, RICHTER. - Modern Life. Een kleine cyclus gedichten.
T9860: ROEINGH, ROLF. - Flieger des Weltkrieges. Heft 2.
M2573: [MULTATULI] ROELANDT, L. - Pages choisies de Multatuli. Preface de Henry Poulaille. Notice biographique de Julius Pee. Quatre Planches hors-texte.
L7430: ROELANDTS, K. EN P.J. MEERTENS. - Nederlandse Familienamen in Historisch Perspectief.
Y5443: ROELANTS, MAURICE. - Krantenknipsels van/over Maurice Roelants.
K6580: ROELANTS, MAURICE. - Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn.
W8190: ROELANTS, MAURICE. - Het leven dat wij droomden.
L3714: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
K8299: ROELANTS, MAURICE. - Pygmalion.
K6435: ROELANTS, MAURICE/ EPPO DOEVE. - Vuur en dauw.
L9878: ROELANTS, M. - Alles komt terecht.
B9748: ROELANTS, MAURICE. - De Weduwe Becker. Reportage over haar proces.
B9749: ROELANTS, MAURICE. - Gun goede wijn zijn krans.
L2601: ROELANTS, MAURICE. - Maria Danneels of Het leven dat wij droomden.
W8139: ROELANTS, MAURICE. - Drie romanellipsen, bestaande uit Zusterliefde, Het negerinnebeeld, De jazzspeler.
B5561: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
T2875: ROELANTS, MAURICE. - Twee helden.
R0938: ROELANTS, M. - Begin, splitsing en einde van het tijdschrift Forum.
R2791: ROELANTS, MAURICE. - Marnix Gijsen.
W4356: ROELANTS, MAURICE. - Komen en gaan.
T1412: ROELANTS, MAURICE. - De kom der loutering.
K2887: ROELANTS, MAURICE. - Schrijvers, wat is er van de mens? Een verzameling schrifturen. Twee delen.
T5804: ROELANTS, WALSCHAP, ZIELENS. - Rondom Roelants Walschap Zielens. Korte bijdragen tot beter kennis dezer schrijvers.
B7810: ROELF SR., JAN - Een Bank-van-goud aan de Nes 1935-1985.
R8525: ROELFSEMA, W.J. - Na twaalf jaren. De Begrooting der Gemeente Groningen voor het dienstjaar 1894, vergeleken met die van 1882.
L0825: ROELL, A.H. - De nieuwe Burgemeester.
T4736: ROELOFS, J. - In vogelvlucht. De geschiedenis van de Nederlandse Lito- Foto- en Chemigrafenbond.
B9067: ROELOFSZ, JOOST / REMCO CAMPERT. E.A. - De zeven hoofdzonden.
T1270: [SPINOZA] ROELOFSZ, C. - De beteekenis van Christus voor Spinoza. Met een voorwoord van Dr. J.H. Carp.
R9068: ROELOFSZ, C.F. - 't Kleine burgerboekje.
K5931: ROELSE, PIETER. - Het Stikwonder.
R1022: [STREUVELS] ROELSTRAETE, JOHAN. - De voorouders van Stijn Streuvels.
Y7388: ROELVINK, HERMAN. - Lentewolken. Blijspel in drie bedrijven.
K4736: ROEMANS, ROB. (ED.). - Aphorismen van August Vermeylen.
B3830: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks II. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en bijblad.
K3771: ROEMANS, R. - Gedenkboek Dr. C. Godelaine 1888-1942. Met een chronologisch-analytische bibliografie.
R3868: ROEMANS, ROB. - Het werk van Prof. Dr. A. Vermeylen. Analytische bibliografie.
R1183: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in Boekvorm.
R1181: ROEMANS, ROB. EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van Karel Jonckheere. Ingeleid door Angela Manteau en Karel Jonckheere. Met een portret getekend door Loe Nagels.
T3368: ROEMANS, ROB. - Kritische Bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyriel Buysse.
L6811: ROEMANS, ROB. - Analytische bibliographie van Prof. Dr. Leo van Puyvelde.
R0873: ROEMANS, ROB. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften Reeks I. Aflevering 6: De tijdschriften opgericht tussen 1940 en 1944. Westland. Podium en Nieuwe Stemmen.
R0804: ROEMANS, ROB. - Analytische bibliographie van en bibliographie over Prof. Dr. Maurits Sabbe.
R0798: ROEMANS, ROB. - Het werk en de betekenis van Prof. Dr Willem de Vreese.
R0779: ROEMANS, ROB. - Fernand-Victor Toussaint van Boelaere. Een studie.
R1241: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks II. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en Bijblad.
R1242: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 3: Nieuw Vlaams Tijdschrift.
R1243: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 2: De Vlaamse Gids.
R1244: ROEMANS, ROB EN HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften Reeks I. Aflevering 4: Band (1942-1960) Zuiderkruis (1956-1959).
B7320: ROEMANS, ROB. EN HILDA VAN ASSCHE. - Analytische bibliografie van Julien Kuypers. Ingeleid door Karel Jonckheere en Garmt Stuiveling.
R5715: ROEMERS VISSCHER, ANNA. - Alle de gedichten van Anna Roemers Visscher vroeger bekend en gedrukt of eerst onlangs in handschrift ontdekt, naar tijdsorde en in verband met hare levensbijzonderheden uitgegeven en toegelicht door Nicolaas Beets. Twee delen.
B6452: ROEPING. - Lisdonk: Kerk en christendom. Leeuwen: Pontius Pilatus. Meeuwesse: Vigilie van Pasen. Gorris: Apres l'adieu; Gebed om vrede. Vat: Zwervers. Valetijn: Een lente; Laatste nacht. Wilderode: In memoriam patris. Vencken: De chirurg. Kramer: Een middeleeuwsch lied. Hofstra: Bezoek in den avond. Molenaar: Getrud von le Fort. Panhuysen: Kroniek der poëzie. Pecasse: Nationalisme en internationalisme.
B6447: ROEPING. - Molenaar: Het christendom en de nieuwe mens. Grevers: Dodenmasker. Deak: Moment critique; Heimwee; Na het gevaar. Voeten: Drie kleine gedichten van het najaar; nachtredactie. Paap: H. Marsman. Kerssemakers: Gorters Mei. Panhuysen: Kroniek der poëzie. Heyden Tradioneele Staatkunde II. Knuvelder: Zelfmoordplannen der Nederlandse Unie?
B6449: ROEPING. - Knuvelder: Dr. Moller overleden; Walch's handboek. Wijdeveld: Hendrik Moller. Gorris: Epitaaf; Avond in October; Liedje om de dood. Bourbon: Hazardspel. Panhuysen Kroniek der poëzie.
B6453: ROEPING. - Knuvelder: Pluriformiteit, geen uniformiteit (Brabant in de Nederlanden). Kramer: Een middeleeuwsch lied (slot). Paap: Kroniek van het proza: Rogier van Aerde, Kain.
B6450: ROEPING. - Valkenier: Opdracht. Gorris: Ook jij...; Kwatrijnen. Hofstra: Geschiedenisboek. Smit: In Memoriam. Valentijn: Lente 1940. Eerdmans: Uitvaart. Maas: Heimelijk hart. Lisdonk: Opwerpingen tegen de kerk. Panhuysen: Clara Eggink. Thurn: De verschillende wijzen van geloven. Knuvelder: Naar een Nederlandse sociolgie. Weytens: Het Leesgezelschap van Diepenbeek.
B1952: ROEPING. - Anton van Duinkerken 50 jaar.
T4063: ROEREN, HERMAN EN SLOTEMAKER, J.C.E. - De openbare onzedelijkheid en hare bestrijding.
L4737: ROERSCH, ALPHONSE. - L'Humanisme Belge a L'Epoque de la Renaissance. Etudes et Portraits.
K4753: ROES, ANDRE. - Een schaduw die verschuift. Leven en werk van de jonge Anton van Duinkerken.
R6591: ROES, FRANS JOAN. - De Opsoninenleer en hare diagnotische waarde bij de Tuberculose.
H8022: ROES, A. - Symbolen uit het Oude Oosten.
R4887: [WILDE] ROESE, OTTO. - Richard Strauss Salome. Ein Wegweiser durch die Oper.
R4888: [WILDE] ROESE, OTTO. - Richard Strauss Salome. Ein Wegweiser durch die Oper.
T6488: ROESLER. - Die Bahnhofswirtschaft der Neuzeit.
W7474: ROEST, HANS. - Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg.
T4738: ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ED.). - Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel. [Twee bundels moderne lyriek, voornamelijk ten behoeve van Lycea, Gymnasia en H.B.S].
B0833: ROETERT FREDERIKSE, J.A. (ED.). - Dietsche Sprokkelingen. Tweede deel.
T2782: ROEVER, N. DE. - Het verzamelen van handschriften. Handboek voor het aanleggen van eene verzameling van handschriften.
B6728: ROEVER, NICOLAAS DE. - Catalogus van de belangrijke Bibliotheek: Rechtsgeleerdheid, Geschiedenis, Amsterdam, Wapenkunde, Zeden en Gewoonten, Letterkunde en Kunst. Nagelaten door Mr. Nicolaas de Roever.
L2330: ROEVER, W.P. DE. - Het werk van de moderne mineraloog.
R6948: ROEVER, N. DE. - Vondels woning in de Warmoesstraat, met lendenen en verdere geburen, opgehelderd met een plattegrond.
Y1936: ROEVER, N. DE. (RED.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Derde Jaargang, vierde aflevering.
M3514: ROEVER-DOZY, DE. - Het leven van onze voorouders. Geheel opnieuw bewerkt en voortgezet door F.H. Fischer. 4 delen.
Y1509: ROEVER, M.B. DE (ED.). - "Het Kasteel van Amstel" Burcht of bruggehoofd?
L1263: ROEVER, W.P. DE. - Petrografische bijdragen tot de kennis van diepere delen der aarde.
R9723: ROEVER, N. DE. - De Amsterdamsche Weeskamer.
B5875: ROEY, JOHAN DE. - Hugo Claus. Een poreuze man van steen.
T3489: ROEY, JOSEPH E. VAN. - Herderlijke brief van Z. Em. den kardinaal-aartsbisschop van Mechelen en van H.H. exc. de bisschoppen van Belgie, 7 october 1940. Authentieke tekstuitgave voorzien van het analyseerend inhoudsoverzicht.
K0296: ROGERS, BRUCE. - Paragraphs on printing. Elicited from Bruce Rogers in talks with James Hendrickson on the functions of the book designer. With occasional notes and illustrations.
L0426: ROGGE, H.C. - Geschiedkundige opstellen.
B8459: ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Eerste deel (Voor het Bestand).
H3729: ROGGE, SYLVIA / PEGGY PARNASS / A. TROGER. - Frauen unterm Hakenkreuz.
R0202: ROGGE, H.C. - Lijst van de voornaamste vorsten en regenten uit de oud-, middel- en nieuwe geschiedenis. Met opgave van de regeeringsjaren en eenige genealogische bijzonderheden.
Y4568: ROGGE, CORNELIUS. - Vanitas [vergankelijkheid].
Y4533: ROGGE, H.C. - Dominicus Sapma en Grietje Ulbes.
L0420: ROGGEMAN, WILLEM M. - Sneeuwblindheid.
R1619: ROGGEMAN, WILLEM M. - Pyramis. Rondreizende tentoonstelling Pyramis.
T2498: [BOON] ROGGEMAN,W.M. E.A. (RED.). - Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 3. 1985.
T2497: [BOON] ROGGEMAN,W.M. E.A. (RED.). - Louis Paul Boon-Genootschap. Jaarboek 2. 1984.
R6891: ROGGEN-BLOMHERT, H.C. VAN. - Het Vrouwenvraagstuk. Leekebeschouwingen.
R4170: ROGGHE, PAUL. - Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338-1345). Een critisch-historische studie. Tweede deel
T3304: ROGGHE, PAUL. - Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob van Artevelde (1338 - 1345). Een critisch-historische studie. Twee delen.
K9284: ROGIER, L.J. - De historicus en hoogleraar R.R. Post 1937 - 25 januari - 1962.
L0358: ROGIER, L.J. - Leke gedachten en invallen over de Caritas.
Y0121: ROGIER, JAN. - Favente Deo. Gulden Huis.
T8081: ROGIER, L.J. - Nassau en Nederland.
L9929: ROGIER, JAN. - Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.
B1818: ROGIER, L.J. - Herdenking van P. Geyl (15 december 1887 - 31 december 1966).
Y2885: ROGIER, L.J. - Rede t.g.v. de herdenking van een eeuw vrijheid van onderwijs 1848-1948 op 1 April 1948 uitgesproken door L.J. Rogier.
T7306: ROGIER, L.J. EN N. DE ROOY. - In Vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953.
K1783: ROGIER, L.J. - Herdenken en herzien. Verzamelde opstellen.
R6732: ROGIER, L.J. - Limburg in de Franse tijd.
R2800: [VELDEKE, HENDRIK VAN] ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing.
T4264: ROGIER, L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen. Twee delen.
B4654: ROGIER, L.J. - Een halve eeuw levens van het Thijmgenootschap 1904-1905.
R6559: ROGIER, L.J. - De Nederlandse Pers van gisteren en heden. Overwegingen van een buitenstaander.
B4655: ROGIER, L.J. - Het Thijmgenootschap: doel en werkzaamheid.
T4627: ROGIER, L.J. - Het verschijnsel der culturele inertie bij de Nederlandse katholieken.
R0770: ROGIER, L.J. - Het tijdschrift Katholikon 1827-1830.
R6313: ROGIER, JAN. - Politieke portretten Deel I: De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten. Deel II: Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.
L7857: ROGIER, L.J. - Henri Gregoire en de katholieken van Nederland.
B8138: ROGIER, L.J. - Schrikbeeld van een Staatsgreep in 1853.
H0677: ROHRING, HANS-HELMUT. - Wie ein Buch entsteht. Eine Einfuhrung in den modernen Buchverlag.
L5995: ROHRMAN, HENDRIK. - The way of life. A thematic exposition of some plays of Marlowe and Shakespeare.
K9153: ROJAS, FERNANDO DE. - Komediespel van Knisters en Goziedemij [Comedia de Calisto y Melibea]. Een eeuwwendentoneel in drie dagen en een ochtendschemer algemeen bekend als 'La Celestina' 1500.
Y0354: ROKEWODE, JOHANNE GAGE. - Chronica Jocelini De Brakelonda, De Rebus Gestis Samsonis Abbatis Monasterii Sancti Edmundi.
T3834: ROL, NEL E.A. - Lijfgoed van wit linnen en katoen. Verslag van de Textieldag van 20 november 1986 in het Haags Gemeentemuseum te 's Gravenhage.
H9037: ROLAND HOLST, A. - Voorteekens.
T4891: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
T6361: ROLAND HOLST, H. - De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie.
Y7660: ROLAND HOLST, A. - Aan Prinses Beatrix.
L4593: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Uit de diepte, tijdgedichten.
P0351: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
H4046: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. E.A. - Over den dichter A. Roland Holst. Met bibliografie.
Y0927: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Het vuur brandde voort. Levensherinneringen.
W0314: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig.
L1472: ROLAND HOLST, A. - De wilde kim.
M3788: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
W0856: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
T3186: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Opwaartsche wegen. Verzen.
T3190: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Algemeene Werkstaking en Sociaaldemokratie. Vertaling van J.F.A.
R9439: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland deel I en II.
T7430: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Het socialistisch proletariaat en de vrede.
K8870: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
K8849: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
T8001: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw
R5479: ROLAND HOLST, R.N. - Reproducties naar de schilderingen van R.N. Roland Holst, in het gebouw van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond, met een toelichting tot de laatste schilderingen.
K8431: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Het offer.
K2613: ROLAND HOLST, A. - In den verleden tijd.
B0550: ROLAND HOLST, A. - In ballingschap. Keuze uit eigen werk.
K6346: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Vernieuwingen. Verzen.
W0313: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig.
H3124: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
L1730: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens.
K4670: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
K4672: ROLAND HOLST, A. - Onder koude wolken. Gedichten.
K4673: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee.
K6403: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kinderen van dezen tijd. Leekenspel in drie bedrijven.
L2655: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
H6023: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Het vuur brandde voort, levensherinneringen. Con Fuoco. Met een nawoord van Garmt Stuiveling.
K6118: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
K6128: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Erasmus herdacht.
B3858: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst.
H8811: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Gebroken kleuren.
H8812: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Vierentwintig sonnetten. Uitgekozen door Garmt Stuiveling.
H8813: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Vrienden ter gedachtenis.
H8815: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Gebroken kleuren.
H8816: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Het rijkere leven en andere literaire beschouwingen.
H8817: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Portretten en verzen. Uitgekozen door Garmt Stuiveling.
Y6534: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
K7802: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
K8355: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
L2689: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Een overgang tot het Socialisme.
K6285: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Guido Gezelle.
K6788: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Socialisme en wereldbeschouwing.
B3158: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De roep der stad. Leekenspel in drie bedrijven.
K9565: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
W6173: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
W6177: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. E.A. - Over den dichter A. Roland Holst. Met bibliografie.
L2026: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Jean Jacques Rousseau. Een beeld van zijn leven en werken.
H8693: ROLAND HOLST, A. - Het elysisch verlangen. Een beschouwing gevolgd door een iersche sage. De zeetocht van Bran Zoon van Febal.
H8697: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan.
B6397: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee. Gevolgd door Rekenschap voor Een Winter aan Zee.
Y6604: ROLAND HOLST, A. - De belijdenis van de stilte.
T1026: ROLAND HOLST, HENRIETTE EN HENK SNEEVLIET. - Waarom schrijf je nooit meer? Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet. Bezorgd door Nico Markus. Inleiding Fritjof Tichelman.
B8513: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Sonnetten en verzen, in terzinen geschreven.
T3213: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd.
B3251: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Romain Rolland.
R6961: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
H3834: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde Werken. Twee delen poëzie. Twee delen Proza.
T0050: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een Bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel.
Y2508: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kinderen van dezen tijd. Leekespel opgevoerd door de Vrijzinnig Christelijke Studentenbond t.g.v. zijn IIIde Lustrum.
B3137: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De weg tot eenheid.
B3139: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, H. - Der Vrouwen Weg. Een spreekkoor.
B3140: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verworvenheden.
B3141: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Belijdenis voor jonge menschen die god zoeken.
B3142: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kerstmis als boodschap in een gebroken wereld.
L7158: ROLAND HOLST, A. - De kamer die de kamer van mijn leven was. Met een kenschets door Martinus Nijhoff.
L4020: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENR. - Over leven en schoonheid. Opstellen over aesthetische en ethische onderwerpen.
B8152: ROLAND HOLST, A. - Tegen de wereld.
T0082: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
R5257: ROLAND HOLST, R.N. - Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de wandschilderingen van R.N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam.
B2779: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven. Met een inleiding H.R.H.
R5258: ROLAND HOLST, R.N. - Vijftien afbeeldingen in boekdruk naar de wandschilderingen van R.N. Roland Holst in het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam.
B3052: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Een requiem voor Gandhi.
B3027: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De opstandelingen. Een lyrisch treurspel in drie bedrijven.
H3759: ROLAND HOLST, H. /K. HUYSMANS / P.N. VAN EYCK /H. TEIRLINCK. - Wegens uitnemende verdiensten. Toespraken gehouden bij de erepromoties aan de Universiteit van Amsterdam. T.g.v. de driehonderdjarige herdenking van de sterfdag van Pieter Cornelisz. Hooft op 20 mei 1947.
T3391: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
T3392: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
L9023: ROLAND HOLST, A. - Brieven aan Marius Brinkgreve 1908 - 1914. Met een inleiding en aantekeningen bezorgd door Margaretha H. Schenkeveld.
B0964: ROLAND HOLST, A. - Weer een dag. Teekening van Gisele van Waterschoot van der Gracht.
K7808: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verzonken grenzen.
L7632: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Opgang tot het huis der gemeenschap.
C1833: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Gedroomd gebeuren. Dramatisch spreekkoor.
C1831: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
K4355: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
A0286: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Heldensage. Een gedicht.
T3079: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw.
C1834: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Wij willen niet. Een anti-oorlogsspel.
Y0815: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland. Twee delen.
Y8070: ROLAND HOLST, A. - Proza 1 & 2.
W9069: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan.
H3471: ROLAND HOLST, A. - Woest en moe. In- en uitvallen naar aanleiding van een oude versregel.
H1196: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
L0434: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Gandhi.
Y8430: ROLAND HOLST, A. - In memoriam Herman Gorter.
K0062: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Michael Zeeman.
C1594: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De moeder. Leekenspel in drie bedrijven.
T3174: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie.
A0800: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Tusschen twee werelden.
W9206: ROLAND HOLST, A. - Een winterdageraad.
Y5444: ROLAND HOLST, A. - Krantenknipsels van/over A. Roland Holst
T0053: ROLAND HOLST, A. - Van Erts tot Arend.
L2112: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De nieuwe geboort.
K5189: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Thomas More. Een treurspel in verzen.
R1504: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Over dramatische kunst. Met 30 afbeeldingen en een register. Nieuwe titeluitgaaf.
T8980: ROLAND HOLST, A. - De afspraak.
Y7239: ROLAND HOLST, R.N. - Over kunst en kunstenaars. Beschouwingen en herdenkingen. Nieuwe bundel.
H7721: ROLAND HOLST, A. - Voor West-Europa.
T3214: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd.
H3921: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
T2837: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw.
T2219: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
T0527: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - De Zekerheid van het Socialisme.
T9568: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer, een fragment.
K9334: ROLAND HOLST, H. / A. ROLAND HOLST / D. COSTER / A. DONKER. - In memoriam Herman Gorter.
T2896: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw.
R6162: ROLAND HOLST, R.N. - Chasseriau en Puvis de Chavannes.
Y0800: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Het offer.
M3650: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De stem die roept. Zes kleine spelen en koren.
M7916: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
T0521: ROLAND HOLST, H. - De Strijd om de Jeugd. Rede gehouden op zondag 8 maart 1931, in gebouw Bellevue, Amsterdam.
T0530: ROLAND HOLS, HENRIETTE. - De kruisgang van een volk. (Berichten van ooggetuigen uit het gebied van den hongersnood in Rusland). Met een voorrede over de oorzaken van den hongersnood.
T0525: ROLAND HOLST, HENR. - Sterft, oude vormen en gedachten! Een beschouwing over den strijd der Oostenrijksche arbeiders.
T0526: ROLAND HOLST, H. - De Vrouw en het Communisme. Rede uitgesproken op den Internationalen Vrouwendag.
T0524: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geen reaktie?
L5412: ROLAND HOLST, A. - In memoriam. Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak.
H3832: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
T3299: ROLAND HOLST, H. - De ontwikkeling van het Nederlandsche Kapitalisme in de laatste kwart-eeuw.
A0390: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De kinderen. Feestelijk spel in verzen.
R3765: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
R3787: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HERRIETTE. - Jeugdwerk 1884-1892. Met een inleiding en verantwoording door Garmt Stuiveling.
H8088: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde Werken. Twee delen Proza.
H2282: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Sonnetten en verzen, in terzinen geschreven.
Y0536: ROLANDUS, G.J. - Verslag van de Vereeniging Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk uitgebracht aan den Nationalen Vrouwenraad van Nederland, op zijn in April 1932 gehouden jaarvergadering.
T1108: ROLDANUS, CORNELIA W. - Zeventiende eeuwse geestesbloei.
Y5039: ROLF, ANITA. - Java - Bali. Artemis reis- en cultuurgids.
H9657: ROLFE, FR. (FREDERICK BARON CORVO). - Hadrianus VII. Met een nawoord van Donald Weeks. Vertaald en van een nawoord en commentaar voorzien door Joyce & Co.
R2326: ROLING, G.V.A. EN J. VAN KRIMPEN (BIJEENGEBRACHT). - Twaalf Rijmprenten van Nederlandsche Kunstenaars. Bijeengebracht en verzorgd door G.V.A. Roling en J. van Krimpen met een inleidend woord van J.W.F. Werumeus Buning.
Y8755: ROLING, MARTE. - Marte Roling Fodor 12. Tentoonstelling van 23 glas-applique's voor het Gemeentevervoerbedrijf te Amsterdam van 19 mei - 11 juni 1973.
Y6984: ROLLAND, ROMAIN. - Het leven van Beethoven. Vertaling J. de Jong.
Y6510: ROLLAND, ROMAIN. - Het leven van Michel Angelo. Vertaald uit het Fransch door H. Koffieberg, met gedichten van Michel Angelo, vertaald [uit het Italiaans] door Nico van Suchtelen en met 34 reproducties naar werken van den meester.
T7657: ROLLAND, ROMAIN - Den hingeschlachteten Volkern!
T7532: ROLLAND, ROMAIN. - Jan Christoffel VI: Antoinette. Vertaald door Jan Romein.
Y6472: ROLLAND, ROMAIN. - Het leven van Michel Angelo. Vertaald uit het Fransch door H. Koffieberg, met gedichten van Michel Angelo, vertaald [uit het Italiaans] door Nico van Suchtelen en met 34 reproducties naar werken van den meester.
R7928: ROLLAND, ROMAIN. - Goede Vrijdag.
R7929: ROLLAND, ROMAIN. - Goede Vrijdag.
R0729: ROLLER, ARNOLD [=SIEGFRIED NACHT]. - Direkte aktie.
T5234: ROLLER, ARNOLD [= SIEGFRIED NACHT]. - De eindstrijd. De sociale, algemeene Werkstaking.
T1935: ROLLER, J. - Practische Handleiding bij het Etsen op Koper. Een onmisbare vraagbaak voor allen die zich op het etsen willen toeleggen.
M6332: ROLLIN, CHARLES. - Merckwaerdighe tooneelen uit de waereldgeschiedenis. In kooper gebragt door Simon Fokke 1712 - 1784. Met teksten van Charles Rollin 1661 - 1741.
K9647: [DE VINNE] ROLLINS, CARL PURINGTON. - Theodore Low De Vinne.
L4367: ROLLINS, JAMES. - Steen der wijzen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/6