Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B1306: OHLBERGER, REINHARD. - Wenn am Buch der Handler klebt.
B8369: OIRSCHOT, ANTON VAN. - Antiek kopen. Boeken, kaarten, prenten.
T0564: OIRSCHOT, ANTON VAN. - De kranten in Brabant.
Y1266: OIRSCHOT, ANTON VAN. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
T7449: OKRI, BEN. - De rood bestoven stad. Verhalen. Vertaald door Irene Eichholtz.
W9654: OLBES, CLAUDE DES. - Emilienne. Vertaling N. van Dronte.
Y1362: OLDE MEIERINK, B. E.A. - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
R6903: OLDENBARNEVELD, A.A. VAN, GENAAMD WITTE TULLINGH. - De Omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den hoogleeraar Theod. Jorissen.
Y5106: OLDENBORGH, PIETER VAN. - De belegering en verdediging van de Willemstad, in maart 1793.
R8193: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Hubert Levigne. Graveur.
K7414: OLDENBURG ERMKE, FR. VAN. - De practijk van het vertalen.
L4847: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Kruis of Munt? Een bundel verzen met een inleidende ballade van Anton van Duinkerken.
A0710: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Van Alberdingk Thijm tot van Duinkerken en Kuyle. Overzicht van de jonge katholieke letterkunde in Nederland.
T2494: OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN. - Een jongere uit het jaar tachtig. Ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van Lodewijk van Deyssel, den meester van ons proza. 1864 - 22 september - 1934.
K5106: OLDENHOF, BOUKE. (ED.). - Frisian literature today. A choice of contemporary Frisian Literature / Friesische Literatur heute. Eine Anthologie der zeitgenossischen Friesischen Literatur.
T1814: OLDEWARRIS, HANS. - De Best Verzorgde Boeken 1995. / The Best Book Designs.
T7526: OLDEWELT, W.F.H. - De oudste lastgeldrekeningen van directeuren van de Levantse handel (1625-1631).
L5743: OLDEWELT, H.M.J. - Terugblik en uitzicht. Bloemlezing uit de verspreide geschriften.
T5405: OLIPHANT, W.E. - Krijgsherinneringen uit Nederland 1891-1896.
Y8808: OLIVARIUS. [= F.A. VAN HALL]. - Staatkundige opmerkingen. VI: De Britsche Constitutie tot model der Nederlandsche. VII: Het werk der commissie voor de herziening der grondwet. VIII: De commissie stelt de vermindering van het inkomen der kroon niet voor.
T9679: OLIVEIRA, E.D'. - '80 en '90 aan het woord. Ingeleid door Kees Fens. Gesprekken met L. van Deyssel, Willem Kloos, Albert Verwey, e.a.
R8910: OLIVEIRA, E.D'. - De mannen van '80 :Aan het woord: Een onderzoek naar eenige beginselen van de 'Nieuwe Gids' school.
K2436: OLIVEIRA, E.D'. - De jongere generatie (vervolg op "De mannen van '80").
K7930: OLIVER, ROLAND AND GERVASE MATHEW. (ED.). - History of East Africa. Volume I.
T3803: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 1999. Inhoud: Zwart [over vele aspecten van de kleur zwart in de kleding, nu en vroeger], Beschilderd en bedrukt textiel.
T3804: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2000. Inhoud: Sportkleding, mode in materialen. Textile Coservation: past, present, future.
Y0916: OLIVIER, L.J.J. (ED.). - Vier Middeleeuwse spelen: Esmoreit, Gloriant, Buskenblazer, Nu noch, voor schooltoneel bewerkt
T3805: OLIVIER, JOS (ED.). - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2001. Inhoud: Trekt de schoen u aan? Historische interieurs en vrijwilligers.
B3201: OLLEFEN, LIEVE EN R. BAKKER. - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver.
Y4516: OLLEFEN, L. VAN. - De Heerelijkheid BERKEL en RODENRIJS.
R6175: OLLENHAUER, ERICH. E.A. - De Rode Jeugd van Europa. Haar doel, organisatie en werkzaamheid.
Y2168: OLMAN, ISR. J. - Mei-verbeelding. C.S. Adema van Scheltema voor vrouwen- en een mannenkoor.
Y2167: OLMAN, ISR. J. - Herfstliedje. (C.S. Adama van Scheltema). Voor driestemmig Vrouwenkoor.
B0590: OLOF, THEO. - Daar sta je dan...
T4724: OLTEN, J. - Ideeen van Freud. Naar aanleiding van eenige artikelen in het dagblad De Telegraaf door G. Jelgersma.
K9405: OLTHETEN, FONS. - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. van Schagen in de twintiger jaren.
B3332: OLTHETEN, TH. H. - Over vorm en inhoud. Functie-onderzoek van de grafische communicatie.
H9840: OLTHETEN, TH. H. - Raad en Daad 1954/55. Een antwoord op vragen uit de practijk van het grafische leven. Voorzien van een register.
H9346: OLTMANS, J.F. - De volledige werken. De schaapherder. Met 700 oorspronkelijke illustratien naar teekeningen van Jan de Jong. Vier delen.
Y0016: OLY, P.J.W. - De Grondslag van het Bedrijf der Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode.
K6255: OLYSLAEGERS, FRANS. - Gedempte tonen.
T5398: OM. - OM, nr. 9.
Y1427: KOOPMAN & VAN OMMEN. - Een ontmoeting met de Tovenaar. Over Willem Frederik Hermans in foto's en teksten.
Y4917: OMMEN, AD VAN. - Sluipvluchten naar Lissabon. Nederlandse Vliegers en hun Dakota's.
Y3221: OMROEPGIDS. - Omroepgids. Officieel orgaan van de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging. 24e jaargang no. 52. 25 december 1948.
M6199: ONDEI, MICHELE. - Taboe en televisie. Novellen.
H2395: ONDEI, MICHELE. - Het grote land.
W0625: ONDEI, MICHELE. - Mensenzoon.
Y2527: INSPECTEURS VAN HET LAGER ONDERWIJS. - Thieme's schoolschriften . Volledige cursus in 10 nummers. Goedgekeurd en aanbevolen door heeren inspecteurs van het lager onderwijs. Deel 1, 2, 5, 6, 7 en 10.
T5698: BOND VAN NEDERLANDSE ONDERWIJZERS. - Kinderen in de crisis. Een woord van protest.
R5287: EEN STAATSMAN IN ONGEDULD. - De Kamer van Honderd. Physionomisch-Critisch-Politieke Studie.
R8336: ONNEN, MARTIN FREDERIK. - De opleiding van den handwerksman.
T9375: ONS TIJDSCHRIFT. BUCKMANN, L. (RED.). - Ons Tijdschrift. Chr. Lett. Maandblad. 11 jaargang 1906/1907.
R7106: ONSMAN, INTE. - Gedenkboek 1891-1916. Bedrijf en Organisatie der Kappers en Barbiers in Nederland.
B7290: ONSTENK, A.J. - Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893.
Y7321: ONTWIKKELING. - Ontwikkeling. Volksblad. 2e jaargang No. 3, Maart 1900.
R9751: OOG. [RIJKSMUSEUM]. - Oog in oog met kunst en geschiedenis. Nr. 1, winter 2007, Nr 1 t/m 4 2008. De eerste vijf afleveringen.
B1781: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. Janwillem van der Ent: W.F. Hermans is hier geweest.
B1782: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a. Marquez terug naar Macondo. Standbeeld van Multatuli. Huisgenote over Jacob Israel de Haan. Hoe positief is het KZ-syndroom van Yvo Pannekoek?
R3717: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Albert Verwy: Amerikaanse reisbrieven.
R3719: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Jac. van Hattum.
R3720: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Herman Kesten 90.
R2527: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Willem Paap.
B2309: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: S. Vestijk woekeraar met talenten.
R3714: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: P.A. Daum chroniqueur van tempo doeloe.
R3715: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: De regent van Lebak en Max Havelaar.
B6486: HET OOG IN 'T ZEIL. - Dublin.
M3391: [EEDEN] HET OOG IN 'T ZEIL. - Frederik van Eeden in Amerika.
R3716: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Bloomsbury.
R3711: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Multatuli in het land van Saidjah en Adinda.
R3712: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Waarom heeft de DDR een ministerie van cultuur?
B2616: HET OOG IN 'T ZEIL. - Een document van oorlogsvriendschap.
B2617: HET OOG IN 'T ZEIL. - Theo Thijssen, De vader van 'Het grijze kind' lucht zijn hart. Zelfmoord als literatuur. Russische poŽzie: Goemiljov, Achmatova, Steiger.
R4735: HET OOG IN 'T ZEIL. - Register.
B2307: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Literair journaal van Jeroen Brouwers. Rahel Varnhagen: Een leven in brieven. Multatuli en het pak van K. ter Laan. J.L. Heldring en het conservatisme.
B2448: HET OOG IN 'T ZEIL. - Het kindercircus van Dirkje Kuik.
B2303: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Hans Renders: Barbarber, het blad dat nooit richt en toch raakschiet. Gunter Walraff. Koos van Weringh. Reinold Kuipers. Jan Paul Hinrichs. Hein Groen.
R3708: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Hans Warren; van de schaduw in het licht.
R3710: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat: Anton Tsjechov.
B2305: HET OOG IN 'T ZEIL. - Bevat o.a.: Vijf vraagesprekken met Du Perron.
K8065: [VONDEL] OOMES, P. - Joost van den Vondel.
K4155: OOMES, PIET. - Antoon Coolen.
B4340: OOMKENS, MARIA. - Dat, wat er niet is.
H1587: OOMS-VINCKERS, C.F. - Hoort burgers hoort! Handleiding voor Publiciteit en Voorlichting.
T2146: OOR, MATHIEU. - Alarmkreet tot het Nederlandsche Volk. Gifgassenoorlog en Burgerbevolking.
Y3638: [VONDEL] OORDA, I. - Uren bewondering voor groote kunstwerken. Lucifer.
T4635: OORDT, H.L. VAN. - De Staatkundige en Militaire Verhouding tusschen Nederland en Belgie.
B7121: OORDT, J.W.G. VAN. - Zuid-Afrika zoo als het thans bestaat.
B6921: OORDT, ADRIAAN VAN. - Warhold. Met teekeningen van G.A. Brender A Brandis.
Y7316: OORKONDE. - Oorkonde uitgereikt aan A. Koster voor de eerste Wandeltocht in Vrede en Vrijheid op 5 Augustus 1945.
Y2035: OORLOG AAN DE OORLOG. - Oorlog aan de Oorlog! November 1933. P.J. Smidt Veroordeeld. Anti-oorlogspropaganda wordt gestaft! Wapenfabrikanten worden geeerd!
Y2765: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 4e jaargang, Januari- december 1949. Nrs: 1 t/m 4 + 1 bijlage.
Y2764: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 3e jaargang, Januari- december 1948. Nrs: 1 t/m 6.
Y2763: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 2e jaargang, Januari- december 1947. Nrs: 1 t/m 16.
Y2762: NEDERLAND IN OORLOGSTIJD. - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1e jaargang, 12 April - 28 December 1946. Nrs: 1 t/m 20.
L1345: OORSCHOT, WOUTER VAN. - De vaste boekenprijs en de losse flodders van de Consumentenbond. Pamflet.
R5945: OORSCHOT, GEERT VAN. - Gevangenis. Gedichten.
M9107: OORSCHOT, GEERT VAN. - Brieven van een uitgever. Met commentaar van de ontvangers.
Y9237: OORSCHOT, UITGEVERIJ G.A. VAN. - Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam. Collectie van 35 voor- en najaarsaanbiedingen, 13 fondslijsten, 14 Nieuwsbrieven, ca. 70 prospectussen, 8 kaartjes en 25 knipsels uit kranten en tijdschriften.
Y8458: OORT, DORINDE VAN. - De eerste steen.
M6141: OORT, DORINDE VAN. - Portret aan huis. Nederlandse schrijvers in woord en beeld. Met een voorwoord van Maarten 't Hart.
T4702: OOSTDAM, A.J. - Staangeld en Staking na invoering der wet op het arbeidscontract.
T4703: OOSTDAM, A.J. - Het Ministerie-De Meester. Door de linkerzijde beoordeeld.
K7631: OOSTEN, A.J.D. VAN. - Vuursteen.
T6679: OOSTEN-MOSSINGER, R. VAN. - Toen er oorlog was... Vertellingen voor kinderen. Met teekeningen van Netty Klingen.
K2750: OOSTENDORP, HERRE VAN. - Regulatie processen bij tekstverwerking. (regulation processes in textprocessing).
L9968: OOSTENDORP, MARC VAN. - Steenkolen Engels. Een pleidooi voor normvervaging.
Y1759: OOSTENDORP, H.E. - Heiloo. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen.
T6351: OOSTERBAAN, A.W. - Handboek voor den drukker.
Y6220: OOSTERBAAN, WARNA. - Dit boek moet kapot.
B4018: OOSTERHUIS, HUUB. - Gedroomde god. Nieuwe gedichten.
T8918: OOSTERHUIS, HUUB. - De een en de ander.
T8769: OOSTERHUIS, HUUB. - De zevenmaster. Een klein heldendicht.
Y6944: OOSTERHUIS, HUUB. - Het lied van de aarde. Een leerdicht.
T7191: OOSTERHUIS, HUUB. - De een en de ander.
W4540: OOSTERHUIS, HUUB. - Binnenkant.
H3932: OOSTERHUIS, HUUB. - Bid om vrede.
B5041: OOSTERWIJK, BRAM EN HANS SOETERS. - 't Nieuwsblad. Een beeld van een Rotterdams Dagblad.
Y5201: OOSTERZEE, J.J. VAN. - Levensberigt van H. Bouman. (1822-1899).
Y1033: OOSTERZEE. H.M.C. VAN. - Beknopte Uitspraakleer der Nederlandsche Taal. Handleiding tot zelfonderrigt voor jonge lieden en ten gebruike voor scholen.
L4331: OOSTERZEE, J.J. VAN. - Iets over Da Costa.
M1164: OOSTROM, FRITS VAN. - Maerlants wereld.
R0877: OOSTROM, F.P. VAN. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
B6548: OOSTROM, FRITS VAN. - Maerlants wereld.
R7330: OOSTROM, F.P. VAN. - Beatrijs en Tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen.
Y2923: OOSTVEEN, W.F. - Uit het leven van onze Koningen. Een feestgeschenk voor het jonge Nederland.
Y3497: OOSTZEE, J.J. VAN. - Het laatste woord. Toespraak na de Onthulling van het Nationaal Gedenkteeken in het Willemspark te 's Gravenhage. 17 November 1869.
T7894: OOTMAR, G.EN J.J. VISSER. - Gezond leven. Hygienisch leesboek voor het hoogste leerjaar der lagere school. Geillustreerd door H. Meyer.
Y4250: DE OPBOUW. - De Opbouw. Orgaan van de Portugees-Israelietische Gemeente te Amsterdam. 3e jrg. no. 5. Februari 1950 Adar 5710.
Y4251: OPBOUW. - Opbouw. Mededelingen uit wijk 31 van de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage. No 17 - 1 September 1953.
H1476: OPGANG. - Geillustreerd Weekblad voor godsdienst, wetenschap, staatkunde, economie, techniek, landbouw, handel, industrie.
R4509: OPGANG. - H. van Randwijk: Verdrevenen / Vergeven en Lied in de nachtwind. F. Slager: De zonnebloemen. J.H. Eekhout: Yaouchi. J. van Nes: Joodsche feestliederen. D. v.d. Stoep: De winter komt. A. Coolen: Stiefkind. J. Kroonenburg: Crisis.
R8535: OPPENHEIM, J.D. - Klimatolische beschouwingen in verband met de Citruscultuur in Suriname.
L6687: OPPERMAN, J. - Dolosse.
L4142: OPPERMANN, OTTO. - Opmerkingen over Hollandsche Stadrechten der XIIIe eeuw. Met een aanhangsel over de wording der legende van St. Jeroen.
L3336: OPPERMANN, O. - Kolnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts.
Y1788: OPPEWAL, TEAKE & PIER BOORSMA (EDS.). - Spiegel van de Friese poŽzie. Van de zeventiende eeuw tot heden.
Y7497: OPROEP. - Oproep van de Nederlandse Volksbeweging (N.V.B.). Aanmelding voor het Lidmaatschap van de Nederlandse Volksbeweging minimum contributie 10 cents per week.
T7856: OPSOMER, WALTER EN KAREL DILLEN. - Amnestie. De repressie, door Walter Opsomer. Amnestie, door Karel Dillen.
R6938: OPSTOOT. - De Opstoot. Een satirisch blad: Dat lukt nooit in Nederland. nr. 1, februari 1982.
L5777: OPTATUS, P. - De spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Vaderlandse Vroomheid.
R7560: OPTIMA. - T. Tellegen: Circus Dvizjenie. K. Michel: Er is daar iets dat wacht. H. Propper: Bruidstaarten uit Brussel. J. Stavinoha: De oerzucht. N. Noordervliet: Het denkende oog. Gedichten: B. Zwaal, M. Asscher, G. Komrij, V. Schiferli, A. Breekveld, M. de Wolff, H. van der Waal.
B7794: OPZOOMER, C.W. - Losse bladen. Tweede deel: godsdienst, wijsbegeerte, onderwijs.
B1381: OPZOOMER, C.W. - De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het Mandement der Bisschoppen.
B1383: OPZOOMER, C.W. - Aanteekeningen op Shakespeare's treurspel Macbeth.
B1384: OPZOOMER, C.W. - De Restauratie. Eene voorlezing ter Opening der Akademische Lessen.
B2560: OPZOOMER, C.W. - De Vrije Volksschool. Redevoering naar aanleiding van Het mandement der bisschoppen.
L8735: OPZOOMER, G.W. - Geschiedenis en wijsbegeerte.
L8731: OPZOOMER, C.W. - Natuurkennis en natuurpoŽzie.
B1385: OPZOOMER, C.W. - Aanspraak bij de opening van de 85ste algemeene vergadering der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gehouden den 9den Augustus 1870.
B1386: OPZOOMER, C.W. - Een nieuwe kritiek der wijsbegeerte.
B1387: OPZOOMER, C.W. - De waarborgen van onzen vooruitgang. Redevoering ter Opening der Akademische Lessen.
L7083: OPZOOMER, C.W. - De Bonapartes en Het recht van Duitschland ook na Sedan.
R6605: ORANJE, JAN VAN. - De dwang in het vaccinevraagstuk.
Y3485: EEN ORANJEKLANT. - De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een Oranjeklant.
Y3251: DE ORANJEKRANT. - De Oranjekrant. Uitgave t.g.v. het Vorstelijk Huwelijk. Bevattend programma en route der Huwelijksstoet. Den 7den Januari , in het jaar 1937.
R8386: ORATEUR, B. - De Heraut, of wat is, wat wil en wat zal de wereldburgelijke orde?
Y7606: URBI ET ORBI. - Uitgeverij Urbi et Orbi, Amsterdam. 7 prospectussen en 1 foto.
Y1280: ORBONS, ANNE ROSE. - Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg.
Y3997: ORCANO. - Orcano. Schunnig blad uit Enschede. Nr. 1. 1978. Herman Bloot.
Y4179: ORDE! - Orde! Het laatste nieuws over de Sovjet-Unie. Samengesteld door het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten. Juli 1941.
B3485: OREMUS, F.T.M. - Tijdschriften en controlled circulation.
T7529: ORIENTATIE. - W.F. Prins: De plechtige aanhef van constituties. Vincent Mahieu: Didi / Gedichten. E. Breton de Nijs: Kitty. Boeken: Nes Tergast, Het Moederland door E.R.D. Elias. Kroniek: Loop! zei Uilenspiegel door Vincent Mahieu. Tekeningen en vignetten Arie Smit.
Y1355: ORIENTATIE. - Orientatie, Cultureel Maandblad. 1948-1954: Nrs: 1-2-4 t/m 22. - 25 t/m 28. - 30 t/m 30 t/m 34. - 36 t/m 46.
H6328: D'ORLEANS, CHARLES/PIERRE DE RONSARD. - Poesies de Charles D'Orleans. Publiees avec l'autorisation de M. le Ministre de l'Instruction publique par J. Marie Guichard.
R6985: ORNEE, W.A. - De zin in het Nederlands proza en de poŽzie van Philips van St. Aldegonde. Een syntactisch-stilistische analyse.
R5220: ORNEE, W.A. - De Mof in de Nederlandse Blij- en Kluchtspelen uit de 17e en 18e eeuw.
Y3131: ORNEE, W.A. - Calvinisme en Humanisme bij Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde.
T1541: ORTEGA Y GASSET, JOSE. - De opstand der horden. Vertaling J. Brouwer.
Y5063: ORTGAO, RAMALHO. - Holland 1883. Uit het Portugees door M. de Jong.
L6287: ORTH, GEERTRUIDA C.F.A.G. - De Dalontwikkeling van het Boven-Engadin.
M7832: ORTHEIL, HANNS-JOSEF. - De versierders. Vertaling Theodor Duquesnoy.
R0361: ORTT, FELIX. - Menschwaardig arbeidsleven.
T7520: ORTT, FELIX. - Jubileum-nummer. Vegetarische Bode. Orgaan van den Nederlandschen Vegetariersbond. Maandblad, gewijd aan de belangen van het vegetarisme in den ruimsten zin. 37ste jaargang no. 9. 10 september 1934.
T7547: ORTT, FELIX - Liefde en Huwelijk.
T7548: ORTT, FELIX - Aan mijn zuster. Brief over het Geslachtsleven.
Y6541: ORTT, FELIX. - De Schepping. [Een natuut-filosofische inleiding].
R8829: ORTT, FELIX. - Hoe kan de Vegetarier zich voldoende voeden?
R0360: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
R0990: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
T6609: ORTT, FELIX. - Sexueele Opvoeding.
R0926: ORTT, FELIX. - Brieven over Gezondheid. (In het bizonder gericht tot arbeiders). Met voorwoord van Dr. G. Luchtmans.
T7198: ORTT, FELIX. - Van de planeet Mars.
T5240: ORTT, FELIX. - Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
R0827: ORTT, FELIX. - Apen en menschen.
T5237: ORTT, FELIX. - Troost voor hen die achterbleven.
T5238: ORTT, FELIX. - Het leven na den dood.
R0362: ORTT, FELIX. - Spoken.
R6740: ORTT, FELIX. - Staat en Volk. Natuurphilosophische beschouwing, toegepast op het Vlaamsche vraagstuk.
H9954: ORWELL, GEORGE / GUSTAVE FLAUBERT / PAUL THEROUX E.A. - Frankrijk. Reisverhalen.
L9561: ORWELL, GEORGE. - Happend naar lucht. Vertaling Gerrit Komrij.
L8131: OS, TH. VAN. - Borstendraagster. Roman.
Y8818: OS, HENK VAN. - Omgaan met kunst en natuur. Jo en Marlies Eyck in Wijlre.
B5342: OS, HENK VAN. - Moederlandse geschiedenis.
B0283: OS, TH. VAN. - Berliner Lullaby.
T3647: FRANKLIN / A. OSBORN. - Een verboden toespraak. [Verslag van een lezing door sergeant-majoor Franklin. Met aanteekeningen van A. Osborn. Vert. naar een Engelsche brochure van de "No More War" (Nooit Meer Oorlog) Beweging].
Y8835: OSKAMP, ANTON (ED.). - Klasseboek. Gedichten over school.
R9046: OSS, ALEXANDER M. VAN. - Onverholen verhalen uit bezet Nederland. Met illustraties van Pol Dom.
T1957: OSSENBLOK, E.J. - Eene lezing over Guido Gezelle.
T6696: OSSENDORP, F.L. - De S.D.A.P. en het onderwijs.
T6196: OSSENDORP, F.L. - Het onderwijs en de gemeenten.
W8380: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastisch Literair Oeuvre. Gespeeld door Arena/De nieuwe komedie
B0646: OSTAIJEN, PAUL. - Patriotism, Inc. and other tales.
M8073: OSTAIJEN, PAUL VAN. - De bende van De Stronk. Een romanties verhaal van roof en liefde.
K6418: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Ik wil bloot zijn en beginnen.
T9897: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Verzameld werk: poŽzie en Proza. 4 delen in cassette
Y8480: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Gebruiksaanwijzing der lyriek. Paralipomena. Verzorgd door Gerrit Borgers.
Y5720: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Alpejagerslied.
B4328: OSTAIJEN, PAUL VAN. - De trust der vaderlandsliefde en andere grotesken. Verzorgd en ingeleid door Gerrit Borgers.
L4046: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Diergaarde voor kinderen van nu.
Y1149: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Krities Proza II.
T2570: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Paul van Ostaijen 100.
Y7981: OSTAIJEN, PAUL VAN. - De bende van de stronk. Een romantisch verhaal van roof en liefde, gevolgd door Het bordeel van Ika Loch en De gehoude hotelsleutel of de kleine, domme daad.
H1075: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Het landhuis in het dorp en De jongen.
H9123: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Spiegel van uw eenzaamheid. Een keuze uit de poŽzie van Paul van Ostaijen, ingeleid en samengesteld door Stefaan Evenepoel.
H8198: OSTAIJEN, PAUL VAN & E. DU PERRON E.A. (EDS.). - Avontuur. februari-april 1928.
Y6247: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Malheur.
B4358: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Verzamelde gedichten.
Y5422: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Krantenknipsels van/over Paul van Ostaijen.
Y6342: OSTER, CHRISTIAN. - Mijn grote appartement. Vertaling Kiki Coumans en Katrien Vandenberghe.
K6443: OTERDAHL, JEANNA. - Ruth, de kleine koningin.
Y3220: OTERDAHL, JEANNE. - Het meisje dat op Kerstmis schreide. Uit het Zweedsch vertaald door N. Basenau-Goemans. Kerstbrief.
T4960: OTTEMA, J.G. - Toespraak bij de opening van de bewaarschool voor kinderen uit den fatsoenlijken stand, opgerigt door het Departement Leeuwarden, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op den 15 september 1847.
R8453: OTTEMA, NANNE. - Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Museum. Met twaalf afbeeldingen naar schilderijen en teekeningen van Ids Wiesma en naar foto's.
Y8739: OTTEN, WILLEM JAN. - Paviljoenen.
T1160: OTTEN, WILLEM JAN. - Een man van horen zeggen.
K3439: OTTEN, WILLEM JAN. - Specht en zoon.
T8142: OTTEN, WILLEM JAN. - Het ruim, gedichten 1973 - 1976.
B2919: OTTEN, WILLEM JAN. - Specht en zoon.
R1353: OTTEN, WILLEM JAN. - Onze Lieve Vrouwe van de Schemering. Essays over poŽzie, film en geloof.
R9535: OTTEN, WILLEM JAN. - Gerichte gedichten.
Y0940: OTTEN, WILLEM JAN. - Gerichte gedichten.
M3434: OTTEN, WILLEM JAN. - De wijde blik.
T8516: OTTEN, WILLEM JAN. - Op de hoge. Gedichten 1998-2003.
T2166: OTTEN, P.F.S. - O Nederland! Let op U Saek.
A0730: OTTEN, WILLEM JAN. - Het keurslijf alsmede "Onderkomen" en "De nadagen", gedichten 1971 - 1973.
Y5423: OTTEN, WILLEM JAN. - Krantenknipsels van/over Willem Jan Otten.
Y6905: OTTEN, WILLEM JAN. - Een Zwaluw vol Zaagsel. waarin opgenomen 'Buiksluipen door het gras' en 'Spreuken voor de Scheurkalender' alsmede een korte levensbeschrijving van Janathan Herfst. Gedichten 1971-'72.
R3793: OTTEN, CHRISTINE. - Een echt verhaal.
Y6192: OTTER, THIJS DEN. - Aan Noordwijk. Een literaire fietstocht aan zee.
B4487: OTTERSPEER, WILLEM. - Geleerde vrouwen.
T4686: OTTERSPEER, WILLEM. - De mislukkingskunstenaar, Willem Frederik Hermans, Biografie, deel 1 (1921-1952).
K8413: OTTEVAERE, E. - J.C. Bloem.
B3049: OUCHER, FLORINE. (ED.). - Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945.
L8425: OUD, J.J.P. - Nieuwe Bouwkunst in Holland en Europa (1935).
K5807: OUDE, J. VAN DEN. - Litterarische interludien. Tweede bundel.
B3425: OUDE, J. VAN DEN. - Litterarische interludien. Tweede bundel.
A0528: OUDE, J. VAN DEN. - Uit de poppenkraam onzer romantiek.
R4799: OUDEGEEST, J. - Breekt uw kluisters! Een pleidooi voor invoering van een wettelijk geregelden 10-urigen arbeidsdag voor volwassenen.
T3175: OUDEGEEST, J. - De vakbeweging. Eenige beschouwingen over ontstaan, doel en middelen der vakorganisatie.
T2913: OUDEGEEST, J. - Niet bij brood alleen!.
Y4284: OUDEGEEST, J. E.A. - Aan het Nederlandsche Volk! Op tegen het ellende kweekende kapitalisme! Stemt op de candidaten der S.D.A.P.
T6511: OUDEGEEST, JAN. - Veel geld voor Staatspensioen! Geen geld voor Oorlog!
R4403: OUDEJANS, NICO. - De jood in de Middelnederlandse literatuur. Een onderzoek naar de jood als type in de letterkunde tot 1600, met een nadruk op de exempelen.
R3740: OUDEMANS, A.C. - Het leven en de lotgevallen van Hugo de Groot. In gesprekken.
Y3444: [BREDERO] OUDEMANS, A.C. - Woordenboek op de gedichten van G. Az. Bredero.
Y5029: OUDEN-HILLE, M.H. DEN. - Ik wou dat ik een vlinder was. Mijn jeugd op Sumatra. Van Fort de Kock tot Bangkinang.
T9095: OUDENDIJK, K.E. - Opstellen over den vestingoorlog. Met figuren in den tekst.
Y5524: OUDENDIJK, K.E. - Het Wilhelmus. Een toelichtende bespreking van ons Volkslied.
K5536: OUDHEUSDEN, J. VAN. E.A. (ED.). - Brabantse biografieen Deel 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders.
B3749: OUDSHOORN, J. VAN. - Verzamelde Werken. Deel I Novellen en schetsen. Uitgegeven en ingeleid door W.A.M. de Moor. Deel II Romans. Uitgegeven door W.A.M. de Moor.
K6143: OUDSHOORN, J. VAN. - Het onuitsprekelijke. Brieven. Verzameld en toegelicht door Wam de Moor.
L0809: OUDSHOORN, J. VAN. - Achter groene horren.
K8581: OUDSHOORN, J. VAN. - Achter groene horren.
R8944: OUDSHOORN, J. VAN. - Bezwaarlijk verblijf, uitgegeven naar het handschrift, toegelicht en van een levensschets voorzien door W.A.M. de Moor.
Y2519: OUDSHOORN, C. VAN EN MARGREET BROUWER. - Schrijf nu maar. Handleiding bij de schrijfmethode. Overtrekboek. Deel 1,2,3,4, en 6. Een methode met genormaliseerde letters en cijfers.
B9819: OUDSHOORN, J. VAN. - Verzamelde Werken. Deel I : Novellen en schetsen. Uitgegeven en ingeleid door W.A.M. de Moor.
R6098: OUDSHOORN, HENRICUS I. - De tuinders in Wateringen en De Lier. Bijdrage tot de godsdienstgeografie van het Westland. The market-gardeners in Wateringen and De Lier.
B8789: OUDSHOORN, J. VAN. - Bezwaarlijk verblijf, uitgegeven naar het handschrift, toegelicht en van een levensschets voorzien door W.A.M. de Moor.
C0307: OUDSHOORN, J. VAN. - Achter groene horren.
B0643: OUDVORST, A.F. VAN. - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering.
Y4490: OULD SLAHI, MOHAMEDOU. - Guantanamo dagboek.
B3247: OUMERGUE, E. - Kunst en gevoel in het werk van Calvijn. Drie lezingen. Vertaling W.F.A. Winckel.
K4770: OUOLOGUEM, YAMBO. - Het recht van geweld. Vertaling Jenny Tuin.
M6663: OUSMANE, SEMB»NE. - Einde van een Imperium. Roman uit Senegal. Twee delen. Vertaling Hetty Renes.
M6669: OUTERS, JEAN-LUC. - Keurslijf. Vertaald door Edith Klapwijk.
R0732: OUWEJAN KZN, R.J. - Het Nederlandsche schrift.
R7002: OUWENDIJK, DICK. - De man die God werd.
R8692: OUWENDIJK, DICK. - Het beenen voorhoofd.
T8155: OUWENS, KEES. - Als een beek.
Y5421: OUWENS, KEES. - Krantenknipsels van/over Kees Ouwens.
T8837: OUWENS, KEES. - Arcadia.
T8838: OUWENS, KEES. - Klem.
H1427: OUWENS, KEES. - Droom. Gedichten.
K0058: OUWENS, KEES. - Een twee drie vier ...
A0751: OUWENS, KEES. - Van de verliezer & de lichtbron. Gedichten.
A0084: OUWENS, KEES. - De strategie.
B2749: OVERBEEK, JAN. - Een beeld van een man. Kort verhaal.
L0948: OVERDIEP, G.S. - Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw.
W8185: OVERDIEP, G.S. - Onze renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw.
L6770: OVERDIEP, G.S. - De stilistische methode in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde.
B0027: [VONDEL] OVERDIEP, G.S. - De zinsvormen in Vondel's Pascha en Lucifer.
R5249: OVERDIEP, G.S. EN G.A. VAN ES. - Stijl en litteratuurgeschiedenis. Bibliographie.
R5194: OVERDIEP, G.S. - Over Vondels dichtkunst.
Y6690: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E. - Balmoedertje.
T2675: OVERDUIN, H.J. EN RINKE TOLMAN. - Het eerste nieuws. Nieuwsblad voor de scholen en voor cursussen voor de rijpende jeugd.
T1846: OVERST, H. - De ruzie aan de leestafel. Een krantengeschiedenis. Verlucht door Albert Hahn.
Y4280: OVERST, H[IJMAN]. - Aan de losse arbeiders.
Y0264: OVERSTEEG, JAC. VAN. - Wettige bezwaren of Liberale kleinzieligheid? Een woord n.a.v. de Hooger-Onderwijs-debatten.
T6320: OVERSTEEG, JB. VAN. - "Kinderen huns tijds" en "Vrij-Antirevolutionairen". Een woord aan den heer A.J. Hoogenbirk.
K4454: OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Kort geding. Een bloemlezing uit de moderne verhalen-literatuur.
B4052: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
B2903: OVERSTEEGEN, J.J. - Voetstappen van WFH. Essays over Conserve, De tranen der acacia's, De god denkbaar denkbaar de god, Mandarijnen op zwavelzuur, Het sadistische universum.
B7720: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
B9111: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948.
H5208: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (SAMENG.). - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
T5507: OVERSTEEGEN, G. - Moscou zonder masker.
R7204: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli.
Y7251: [MULTATULI] OVERSTEEGEN, J.J. - De redelijke natuur. Multatuli's Literatuuropvatting.
T0597: OVERSTRAETEN, TOON VAN. - Dossier Limburg. De grote staking. 1900-1970 Limburg, Belgische kolonie...
Y8071: OVIDIUS NASO, PUBLIUS. - Operum tomus II qui Metamorphoses complectitur. Petrus Burmannus ad fidem veterum exemplarium castigavit.
R2741: OVIDIUS. - Tristia. Boek III. Vertaald en toegelicht door Wiebe Hogendoorn.
Y4135: OVIDIUS NASO, P. - Alle de Werken.
L5756: OVINK, G.W. - Het aanzien van een eeuw. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen.
K5085: OVINK, G.W. - De ontembare lettergieter.
R4290: OVINK, G.W. - Von Gutenbergbibel bis Readers Digest.
B4361: OVINK, G.W. (ED.). - 5 x 65. Tien boeken ieder van vijf vijfenzestigjarige boekverzorgers uit vijf landen.
H1351: OVINK, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspeculaties over het gedrukte woord.
Y8492: OWEN, SYLVESTER [=ARNOLD SPAUWEN]. - Een prinsiade.
B6086: OWEN, SYLVESTER. - De witte bruid. Een verhaal van liefde.
Y5919: OWENS, L.T. - J.H. Mason 1875-1951 Scholar-Printer. With a foreword by James Moran.
Y9267: OXENAAR, AART. - Centraal Station Amsterdam. Het paleis voor de reiziger.
H6638: OXENAAR, R.W.D. - De schilderkunst van onze tijd. Met 84 reproducties.
W7512: OXNAM, ROBERT B. - Ming. Een liefdesgeschiedenis in het Oude China. Vertaling Frans J. Bruning.
Y3110: OZ, AMOS. - Black box. Roman. Uit het Hebreeuws vertaald door Hilde Pach.
Y3111: OZ, AMOS. - Panter in de kelder. Roman. Uit het Hebreeuws vertaald door Hilde Pach.
B1133: OZ, AMOS. - Verzen van het leven en de dood. Vertaling Hilde Pach.
B5503: OZ, AMOS. - Mijn Michael. Vertaling Hilde Pach.
R4332: OZ, AMOS. - Dezelfde zee. Roman. Uit het Hebreeuws vertaald door Hilde Pach.
L8438: OZ, AMOS. - Plotseling diep in het woud. Sprookje. Vertaling Hilde Pach.
H2406: OZON, DIANA. - De Ozon Expres.
T2596: DE PAAL. - De Paal. Katholiek Maandblad. 1930-1931. Nrs. 1 t/m 9.
T3654: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Steek af naar de diepte. Een voordracht en een preek. Ingeleid door Pieter van Tilburg. Gekozen door Rob Nieuwenhuys.
K4248: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Nagelaten snikken. poŽzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt.
B9830: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
Y6208: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
T8496: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
K3296: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
T8550: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8551: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T8552: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
H6424: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
B7730: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Nieuwe uitgave van den eersten druk van 1867 met Inleiding en Verklaringen door K.H. de Raaf. Verlucht met foto's en facsimiles.
T8497: PAALTJENS, PIET. - Tenentlazohtlaliztli ofwel Tevergeefse liefde. Azteekse vertaling van Immortelle XLIV. ....met een inleiding over de Azteekse taal en cultuur door Rudolf van Zantwijk en een uitleiding over de ongelukkige dichter en zijn werk door Hans Heestermans.
T8502: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
K4380: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
T8556: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
T2961: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
L2496: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Met portret.
K3287: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie.
K3295: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
Y5185: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwenhuys.
L6342: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Nagelaten snikken. poŽzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten.
T1645: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachjes. poŽzie uit den studententijd. Tekst naar de zesde en zevende druk bezorgd en van aantekeningen voorzien door Rob Nieuwehuys.
B4148: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Snikken en grimlachjes. Gekozen en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.
Y5995: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Snikken en grimlachjes. Academische poŽzie. Bezorgd door Marita Mathijsen en Dick Welsink.
T8554: PAALTJENS, PIET [=F. HAVERSCHMIDT]. - Nagelaten snikken. poŽzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van Francois Haverschmidt samengesteld door Hans van Straaten.
W0453: PAANS, BOUDEWIJN. - Man & Paard.
T5637: PAANS, H.W.A. - Het Corvershof. Ter Herinnering aan het 200-jarig bestaan 1723-1923.
C0312: PAAP, W.A. - Koningsrecht.
R0233: PAAP, W.A. - Koningsrecht.
L2796: PAAP, WOUTER. - Mens en melodie.
T5582: PAAP, W.A. - Vincent Haman.
W9309: PAAP, WOUTER. - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.
Y5685: PAAP, W.A. - Krantenknipsels over/van W.A. Paap.
Y7163: PAAP, W.A. - Jeanne Collette. Eerste deel.
Y5870: HET PAARD. - Het Paard. Geillustreerd weekblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. Vrijdag 11 januari 1901 7e jaargang no 2. Redacteur A.W. Hedama
T2654: PAARDEKOOPER, P.C. - Er zijn geen Belgen!
R4173: PAARDEKOOPER, JOS. - Kom op verhaal in Overijssel: Deventer. Van Albert die Scriver tot Jan de Zanger.
B7602: PAARDT, RUDI VAN DER (ED.). - Klassieke Profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk.
L7024: PAASMAN, A.N. - Elisabeth Maria Post (1755-1812). Een bio-bibliografisch onderzoek.
Y7593: PAASMAN, BERT. - J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw.
B4310: PAASMAN, A.N. - Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting. With a Summary in English.
T5599: PABON, N.J. - Mijn afscheid van de kerk.
L4034: PACHNICKE, GERHARD. - Ludwig Storch ein Gothaer Dichter.
W9825: PACKARD, WILLIAM (ED.). - Desire. Erotic poetry through the ages. Foreword by Richard Eberhart.
W4466: PADBERG, H. - Frederik van Eeden.
W8884: PADBERG, H. - Frederik van Eeden.
L5784: [MULTATULI] PADBERG, H. - Multatuli. De mensch, De denker, De literator.
Y0487: PADT, N. - Recht en wet in Duitsland. Het proces tegen 800 Soc.-Democraten in het Roergebied.
W0603: PAEILE, CH. - Kritiesch onderzoek naar de uitvinding der boekdrukkunst. [etc.]. nu, ter afdoende inlichting der landgenooten van Lourens Janssen Coster, In het Nederlandsch overgebracht door J.H. Rutjens. Vermeerderd met aanteekeningen.
H0631: PAEMEL, MONIKA VAN. - De vermaledijde vaders.
H2601: PAEMEL, MONIKA VAN. - Rozen op ijs. Roman.
M4581: PAEMEL, MONIKA VAN. - De eerste steen. Roman.
M7074: PAEMEL, MONIKA VAN. - De confrontatie.
M9131: PAEMEL, MONIKA VAN. - Marguerite.
Y5430: PAEMEL, MONIKA VAN. - Krantenknipsels van/over Monika van Paemel.
Y8602: PAEMEL, JULES VAN / STEGE, LUC IN DE (TEKSTEN). - De zeven hoofdzonden.
Y1753: PAEPE, NORBERT. - Heer Halewijn. Luisterliederen uit de middeleeuwen.
K2460: PAEPE, N. DE. - Hadewijch strofische gedichten. Een keuze. / Grondige studie van een middelnederlandse auteur. Twee delen.
T1877: PAESEN, NOEL. - Ons Vaandel. Tolk der Militianenbonden en Kringen (1911-1914).
B1373: PAGET, L'ABBE F.N. - L'Okygraphie sacree ou nouveau cours de Stenographie Gallico-Latine, a l'usage de MM. les ecclesiastique, des eleves des siminaires, etc.
K7393: PAGLIA, CAMILLE. - Seks, kunst en Amerikaanse cultuur, essays. Vertaling A. Kruijssen.
L8147: PAISEY, DAVID (ED.). - Unbekannte Gedichte des Barock. Anonyme Meisterwerke aus den Schatzen der British Library.
R4412: PALACHE, J.L. - Het heiligdom in de voorstelling der Semietische volken.
B9024: PALACHE, J.L. - De Hebreeuwsche litteratuur van den na-Talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen.
K4292: PALATINA, ANTHOLOGIA. - De spiegel van Lais. Vertaling M. d'Hane-Scheltema.
Y5642: BETH PALET. - GEDENKSCHRIFT 1883 Beth Palet 1923. Presentielijst der receptie bij het veertigjarig bestaan op donderdag 15 februari, Amsterdam. Met vele handtekeningen in pen. Met ingeplakte krantenknipsels, toegangskaart, programma, uitnodiging, Met foto van Mevr. B. van Lynden.
K1728: PALIN, MICHAEL. - De stoel van Hemingway. Vertaald door Wiebe Buddingh'.
L7161: PALLEMANS, HARRY. - Vandaag in de boekhandel.
M5772: PALLISER, CHARLES. - De senstionist. Vertaling R. Jonkers.
Y0772: PALLISER, CHARLES. - De Quincunx. De erfenis van John Huffam. Vertaald door Ronald Jonkers.
T4199: PALM, J.H. VAN DER. - Geschied- en Redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
B0656: PALM, JULES DE. - Lekker warm, lekker bruin. Vallen en opstaan in twee culturen.
T3333: PALM, J.H. VAN DER. - Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
T7754: PALM, J.H. VAN DER. - Feestgeschenk bij de vijftigjarige herdenking van Nederlands Herstelling. Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den jare 1813.
Y5828: PALM, J.H. VAN DER. - Redevoeringen, verhandelingen en losse geschriften. Oratorische werken. 1-5 in twee banden.
B3233: PALM, J.H. VAN DER. - Leerredenen. Deel I.
T1824: PALM, J.PH. DE. - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
Y9049: PALM, J.H. VAN DER. - Redevoering op het vierde Eeuwfeest van de uitvinding der Boekdrukkunst, binnen Haarlem.
K2929: PALMEN, CONNIE. - De vriendschap.
B6103: PALMEN, CONNIE. - De erfenis.
H7365: PALMEN, CONNIE. - Geheel de uwe.
T9265: PALMER, TONY. - The trials of OZ.
Y1672: PALMER, DOUGLAS. - Zeven miljoen jaar. Het verhaal van de evolutie van de mens.
B5074: PALOCZI-HORVATH, GEORGE. - De schrijver en kommissaris. Met een inleiding van S. Vestdijk.
R7014: PAMA, C. - Heraldiek en Ex Libris.
Y7427: PAMFLET. - Wij raden U, inwoner van Oegstgeest, ten sterkste aan bij de verkiezingen van 25 juni [1948] te stemmen op Drees (lijst 2).
Y8686: PAMFLET. - Een exters predicatie. By Maniere van Klagte over 't mislukken van 't Complot, en het te niet loopen der voorgenomene Fransche invasie. Uytgesproken door een niet-zweerende predikant. in de beroemde vergadering in 't Exter-steegje, by Kluysterlaan, tot London den 25 may 1692.
Y7319: PAMFLET. - De maat is vol! Toegeven en buigen de zekerste weg naar de zelfvernietiging verzet tot het uiterste en met alle middelen is de eenige mogelijkheid tot zelfbehoud.
Y2086: PAMFLET. - De maat is vol! We hebben nog slechts een wet: Verzet, Verzet, Verzet! ...... Vrij Nederland 20 November 1944.
Y2052: PAMFLET. - Manifest aan alle Katholieke Arbeiders!
Y2044: PAMFLET. - Met Duitschland tegen het Kapitalisme. Het tijdperk van het volk is aangebroken. Daarom strijden wij in mannelijken moed.
Y7523: PAMFLET. - Mr. G. van Tienhoven, heeft bijna elf jaar het ambt van Burgemeester van Amsterdam vervuld, heeft de burgerij, hebben de arbeiders reden zijn heengaan te betreuren? Neen, integendeel.... Etc.
Y2755: PAMFLET. - Het Volksblad verboden ook voor burgers.
Y5193: PAMFLET. - Voorkant: Bij het tienjarig bestaan der N.S.B. Gevierd 15 December 1914. Achterkant: Slotstuk van Menschejacht 1942-1943, Een gedicht van B. Roozendaal, gewijd aan de Duitsche Jodenvervolging.
Y7432: PAMFLET. - Landelijk Comite van Actie voor Aansluiting van Leerplicht en Arbeidswet. 60.000 Kinderen in Nederland gedwongen tot Leegloopen.
Y4452: PAMFLET. - Oproep aan het Nederlandse Volk, alle Socialisten, alle Werkers. Wij roepen U toe: Weest op uw hoede! Leve de eenheid op voor het Socialisme nu.
Y7418: PAMFLET. - Aan onze abonne's Delftsche Courant 10 Mei 1945.
Y2606: PAMFLET. - De watten-diefstallen in Amsterdam. Waarom werden de namen van de daderes zoo angstvallig verborgen?
Y2022: PAMFLET. - Oproep aan het Nederlandse Volk. Alle socialisten, alle werkers. Weest op uw hoede! Socialistisch ideaal! Leve de eenheid, op voor het socialisme nu.
Y7510: PAMFLET. - Vogelvrij! Nooit vrijwillig melden! Met fijngevoeligheid, die alleen de Duitschers kennen, hebben zij op Kerst-zondag de algemeene arbeidsdienstplicht voor alle mannen van 17 tot en met 40 jaar afgekondigd. ......etc.
Y7482: PAMFLET. - Open brief aan den Heer Rijks-Cpmmissaris van het bezette Nederlandsche gebied. Opnieuw zien de Nederlandsche artsen zich genoopt, het woord tot U te richten.
Y3412: PAMPHLETS. - Catalogue d'une collection de pamphlets avant rapport aux Pays-Bas leur histoire leur commerce, leurs guerres par terre et par mer. 3e partie. Pamphlets publies pendant 1610-1648.
Y2209: FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. - Zapata and the Mexican Revolution. Pamphlet No. 3.
Y2207: FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. - Students for a Stalinist Society. Pamphlet No. 2.
Y2208: FREEDOM ANARCHIST PAMPHLETS. - Makhno and Durruti. The unsung heroes. Pamphlet No. 1.
T8350: PAMUK, ORHAN. - Het Museum van de onschuld. Roman. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn.
T9386: PAMUK, ORHAN. - Ik heet Karmozijn. Roman. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn & Hanneke van der Heijden.
T5325: PAMUK, ORHAN. - Het nieuwe leven. Roman. Uit het Turks vertaald door Veronica Divendal.
Y4337: PAMUK, ORHAN. - Sneeuw. Roman. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn & Hanneke van der Heijden.
T6268: PAMUK, ORHAN. - De heer Cevdet en zonen. Roman. Uit het Turks vertaald door Veronica Divendal.
T4434: PAMUK, ORHAN. - Istanbul. Herinneringen en de stad. Uit het Turks vertaald door Hanneke van der Heijden.
B6734: PAN, J. - Aanmerkingen op de taal en stijl der ontwerpen van wet tot herziening der grondwet.
Y2776: PANAJOTOVA, MAJA. - Verzwegen alibi.
K8113: PANHUIJSEN, JOS. - De pornograaf. Roman.
L7635: PANHUIJSEN, JOS. - Gewoon bespottelijk.
Y5431: PANHUIJSEN, JOS. - Krantenknipsels van/over Jos Panhuijsen.
M1342: PANKOWSKI, MARIAN. - Matuga komt. Vertaling P. Beers en P. Jacobs.
K4563: PANKOWSKI, MARIAN. - De getaande vrijheid. Vijf tractaten. Vertaling Karol Lesman.
T7926: PANNEKOEK, T. - Wat is Staatspensioen?
W0290: PANNEKOEK, YVO. - Memoires.
K8508: PANNEKOEK, G.H. - Verzen. Met een inleiding van Jan Walch.
B8440: PANNEKOEK, ANNA. - Beitrage zur Kenntnis der altmiocanen Molluskenfauna von Rembang (Java).
R8413: PANNEKOEK JR., G.H. - De verluchting van het boek.
R8998: PANNEKOEK, E.J. - Het slot Keppel.
B4292: PANNEKOEK, YVO. - Memoires.
R4126: PANNEKOEK, A.J. - Evolution du bassin de la Tet dans les Pyrenees orientales pendant le Neogene. Etude de morphotectonique.
R0826: PANNEKOEK, ANT. - Godsdienst en Socialisme. Voordracht op 14 September 1905 te Bremen gehouden. Uit het Duitsch vertaald.
R1636: PANNEKOEK JR, G.H. - Verzen.
T5688: PANNENBORG, H.J. UND W.A. - Die Psychologie des Zeichners und Malers.
T6107: PANORAMA. - Panorama: Feestnummer September 1936.
Y7786: PANORAMA. - Miniatuur Panorama.
K7085: PANZINI, ALFREDO / LUIGI PIRANDELLO / FRANCESCO CHIESA. E.A. - Italiaansche novellen. Vertaling Mary Robbers.
T1898: PANZINI, ALFREDO. - Gelsomďno, 's Konings nar.
R3913: PAP, LASZLO ISTVAN. - Das israelitische Neujahrfest.
Y7139: PAPIER. - Monstermapje met 35 verschillende velletjes Dessina Fantasie inwikkelpapier, Kerstdessins 1974. 30 x 21 cm.
Y2419: PAPIERPROEF. - Grafisch Papier: Olin Corporate Paper.
Y2420: PAPIERPROEF. - MUZ: Diamond. Houtvrij Kunstdruk.
L4883: PAPIN, JOZEF. - Doctrina de Bono Perfecto. Eiusque in Systemate N.O. Losskij Personalistico Applicatio.
Y8269: PAPINI, GIOVANNI. - De schrijver. Uit het Italiaans vertaald door Cath. Ypes.
Y2096: PARAAT. - Paraat. (veertiendaags). Eerste novembernummer 1944. Naar het Socialisme.
Y4178: PARAAT. - Paraat. Bevrijdingsnummer 4-5 Mei 1945.
Y4258: PARAAT. - Paraat. Democratisch Socialistisch Weekblad. Eerste legale jaargang No. 18 Augustus 1945. Indonesie in de branding.
Y4107: PARAAT. - Paraat. Bevrijdingsnummer.
Y8600: [EEDEN, FREDERIK VAN] CORNELIS PARADIJS. - Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland.
Y0744: PARADIJS, CORNELIS [= FREDERIK VAN EEDEN]. - Grassprietjes of Liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland in vier afdeelingen.
Y8601: PARADIJS, CORNELIS [= FREDERIK VAN EEDEN]. - Grassprietjes of Liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland in vier afdeelingen.
M9673: PARCA, GABRIELLA. - Italiaanse hartekreet. Sex, samenleving, en de benedenmenselijke situatie van de vrouw.
B0384: PAREAU, N.E.M. - XXVIII Sonnetten.
B9454: PAREAU, N.E.M. - Sonnetten.
Y2860: DE PAREL. - De Parel. Het beste uit de Victoriaanse underground. Nederlandse vertaling van Janna G. Hageman.
R4197: DE PARELDUIKER. - Mikloecho-Maklaj, Perk, Coenen, Van Eeden e.a.
B5684: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Cocteau in Amsterdam. Wie is Marcel Polak? Gelegenheidsverzen van Pierre Kemp. A. den Doolaard achterna.
B3190: DE PARELDUIKER. - Geert Lubberhuizen.
B3191: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Slauerhoff over Kloos. Het leven van Arie Visser. Kniertje in Palestina. Martinus Nijhoff, mei 1940.
R4198: DE PARELDUIKER. - Du Perron, Pasternak, Kloos, Van Vorden e.a.
R7325: DE PARELDUIKER. - Top Naeff en Mari Bosland, Richard Minne, Couperus, A. Alberts, Marie Lafarge.
R6884: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Amsterdam Wereldboekenstad.
R8988: DE PARELDUIKER. - Brieven van Adriaan Morrien. A. Morrien aan het woord. De vis van A. Morrien. Peillood van H.J.A. Hofland. Jan van Nijlen en Arthur van Schendel. De aanloop van de jonge Lucebert.
R4193: DE PARELDUIKER. - Cohen, Loeb, Gans, Roegholt, I. Meijer e.a.
R3698: DE PARELDUIKER. - De Parelduiker: Andre Gide.
Y5594: DE PARELDUIKER. - Van der Eerden, Jodenvervo;ging als thema in de Ned. literatuur; Delvigne, Strengholt in oorlogstijd; Kurt Lehmann alias Konrad Metz, etc
R4199: DE PARELDUIKER. - Leopold, Van Schendel, Reve e.a.
R4200: DE PARELDUIKER. - Van Deventer, De Haan, Ter Braak, Nescio, Van Looy e.a.
R4201: DE PARELDUIKER. - Kneppelhout, Minne, K. van het Reve, Bloem e.a.
B9504: PARES, BERNARD. - The Fall of the Russian Monarchy. A Study of the Evidence.
T0352: PARFIT, J.T. - Mesopotamie. De sleutel tot de toekomst.
K7843: [CATALOGUE] PIASA PARIS. - Bibliotheque Philippe Zoummeroff. Importants Livres et Manuscrits Autographes.
T4692: PARIS, H.J. - Beschouwingen van Tijd tot Tijd, boeken persoonlijkheden, plannen. aflevering no. 13.
Y7571: PARIS, H.J. - Uitgeverij H.J. Paris. Map met 25 prospectussen, 8 bestelkaarten.
T5695: LE GROUPE DES ETUDIANTS SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES INTERNATIONALISTES DE PARIS. - Les Communistes Anarchistes et la Femme.
M5995: PARISE, GOFFREDO. - De grote baas. Vertaling J.H. Klinkert.
P1333: PARKE, JEAN. - Crescendo. The romance of a wondrous work.
H0042: PARKER, DEREK. - An anthology of erotic verse.
R0090: PARMENTIER. - Schrijver en biograaf. Elsbeth Etty, Nico Markus, Wam de Moor, J. van Oudshoorn, Martin Ros, Claude Arnaud, Harry G.M. Prick, Lodewijk van Deyssel, H. Roland Holst.
M2653: PARNY, EVARISTE. - Chansons Madecasses. Traduites en francais par ...
Y5853: PAROOL, HET. - Het Parool, vrij onverveerd. 11 augustus 1941 - 6 mei 1945. Nrs: 19- 2-24-28-29-31-32-33-36-39-41-43-45-46-50-54-57-59-60-61-62-63-67 - 70 t/m 99 + kerstnummer (mist 72 en 78).
Y2090: HET PAROOL. - Het Parool 25 April 1945 Bevrijdingsnummer. Bij Groningens bevrijding.
Y7479: HET PAROOL. - Het Patrool. Dagblad voor Den Haag. Extra bulletin. nr 155, zondag 29 april 1945. Himmler wil capituleeren! Voorstellen niet aan Moscou gedaan.
Y4470: HET PAROOL. - Het Parool. 23 - 30 juni en 7 Juli 1945. Annexatie 1-2-3.
Y8096: HET PAROOL. - Het Parool. Vrij onverveerd. 15 en 22 September 1945.
T5215: HET PAROOL. - Aan de nagedachtenis van Mr. C.H. de Groot.
R2106: PARR, MARTIN. - Postcards.
Y2292: PARRA, IDWER DE LA. - Grond. Gedichten.
T9394: STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ. - Verkiezings-propaganda [19 april 1939]. Nederland een onder het aloude vaandel der Reformatie. Groote Openbare Vergadering. Rede van Ds. Kersten. Manifest aan het Nederlandsche Volk.
Y2013: ONAFHANKELIJKE SOCIALISTISCHE PARTIJ. - No. 27. Waar gaan wij heen? Een oproep tot de boeren en tuinders, kwekers en landarbeiders en alle uitgebuitenen van het platteland.
T9392: SOCIAAL DEMOCRATISCHE ARBEIDERS PARTIJ. - Verkiezings-propaganda 26 April: S.D.A.P. Allen naar de stembus, niemand stemme blanco. Geen dubbelhartigheid, maar sociaal recht en maatschappelijke orde. Kiezers en Kiezeressen. Lijst 11.
Y7512: COMMUNISTISCHE PARTIJ. - Fimmen over den strijd tegen reactie en militarisme. Het eenheidsfront noodzakelijk. Het oordeel van Wijnkoop. Overgenomen uit De Tribune.
L8336: PARVE, STIJN. - De Hoogere Burgerscholen in 1874.
T0485: PARVUS [=I.A. HELPHAND]. - De vakbeweging. Vertaling J.C. Ceton.
B8304: [BUYSSE] PARYS, JORIS VAN. - Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd.
H5888: PARYS, JORIS VAN. - Masereel. Een biografie.
Y1871: PASCHAL, LEON. - Het historisch en politiek noodlot van Belgie. Met een voorrede van A.F. de Savornin Lohman.
K6692: PASCOAES, TEIXEIRA DE. - Hieronymus. De dichter der vriendschap. Vertaald door A.V. Thelen en H. Marsman.
B3813: PASOLINI, PIER PAOLO. - Olie. Roman. Uit het Italiaans vertaald door Henny Vlot.
Y9244: PASOLINI, PIER PAOLO. - Een nacht op de tram. Uit het Italiaans vertaald door Henny Vlot.
H3288: PASOLINI, PIER PAOLO.F - Daden van onkuisheid, en Amado mio : twee korte romans. Vertaald door Marguerite Seton en Thomas Graftdijk.
R8065: LITERAIR PASPOORT - V.S. Pritchett, P. Taylor, Edna O'Brien, M. Yourcenar, W.F. Hermans, S. Polet, C. Buddingh', M. Frisch, H. Kant, M. Sjolochow, F. Krjoekow, V. Maximov, R. J. Sender, M. Vargas Llosa, P. Neruda.
R8057: LITERAIR PASPOORT - Andrej Bjely, Peter V. Zima, Inna Varlamova, S. Satta, N. Mahfouz, O. Blinder, J.P. Sartre, B. Bainbridge, E. Bishop, D. Solle, K.E. Franzos.
R8050: LITERAIR PASPOORT - Sarah Kirsch, B. Malamud, S. Bellow, Wasilij Aksjonov, Gyula Illyes, Louis Ferron, Gustave Flaubert.
R8051: LITERAIR PASPOORT - J. Guimaraes Rosa, D. Trevisan, Paul van Ostaijen, G. Gils, H. Knopper, Thomas Mann, G. Wohmann, W.H. Auden, J. Berryman, C. Burkhart, H. Calisher, A. Bjelyj, Albert Camus, A. Hardellet. T. Hawkes.
R8063: LITERAIR PASPOORT - Onthullende literatuur in de Chinese Volksrepubliek. Het litteken, een verhaal van Lu Xinhua. Recente ontwikkelingen in de poŽzie. poŽzie van Wang Can en Wang Wei.
R8059: LITERAIR PASPOORT - Hilbert Kuik, Rafael Alberti, Boris Pasternak, O. Ivinskaja, B. Emecheta, K. Tucholsky, G. Kunert, J. Kruithof.
R8055: LITERAIR PASPOORT - Thema: De Franse roman in de jaren zeventig.
R8066: LITERAIR PASPOORT - R.K. Narayan, J. Cheever, Ford Madox Ford, A. Malraux, Stanislaw I. Witkiewicz, M. Pankowski, Gerrit Komrij, Carmen Martin Gaite.
R8053: LITERAIR PASPOORT - Thema: Het Weense Fin de Siecle.
R8054: LITERAIR PASPOORT - Thema: Jane Bowles en Paul Bowles.
M7132: PASSCHIER, ANNELIES. - Mors.
B0253: PASSEL, FR. VAN. - Het tijdschrift RUIMTE (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme.
K7339: PASSEN, ROBERT VAN. - Kunstschilder Alfred Ost. Een getuigenis.
R5149: DE GULDEN PASSER. - De Gulden Passer: driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, nieuwe reeks, 24e jaargang 1946.
T9832: DE GULDEN PASSER. - De Gulden Passer: driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. 26e jaargang 1948, nr 1 en 2.
Y0470: PASSERBY, HARRY. - Misdadige willekeur. De vermoording van Wim Holthaus jr.
Y1912: PASSERON, ROGER. - Dunoyer de Segonzac. Aquarelles.
T3473: PASSTOORS, W.C.J. - Christelijke Politiek en Socialistische Woelingen.
L0893: PASTERNAK, BORIS. - Letters to Georgian friends. Translated from the Russian by David Magarshack.
T9895: PROGRAMMA. HENRY KOSTER. JOSEPH PASTERNAK. - Deanna Durbin: 100 Mannen en 1 Meisje.
K4621: PATCHEN, KENNETH. - Het dagboek van Albion Moonlight. Vertaling John Vandenbergh.
H6455: PATEMAN, F & L.C. YOUNG. - Printing Science.
L0146: PATER, J.C.H. DE. - De familie Falck in den Patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795.
Y9186: PATER, LUCAS. - Leeuwendaal hersteld door de vrede; zinnespel. Met Zang en Dans.
K6705: PATER, J.C.H. DE. - Jan van Hout (1542-1609). Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
Y0418: PATER, J.C.H. (INGELEID). - Bibliografie van de belangrijkste geschriften van Dr. H.A. Enno van Gelder.
R4055: PATRICK, DAVID LYALL. - The Textual History of Richard III.
T1219: PATRIOT, JAN. - De patriot. Artikelen verschenen in het illegale blad De Patriot uitgegeven te Maastricht tijdens de Nazi-Duitsche bezetting.
Y4188: DE PATRIOT. - De Patriot. De Patriot en de Vaderlander. 2e jaargang 1945 No. 280 - 282 - 283 - 286 - 287.
B1718: PATRU, OLIVIER. - La vie de Monsieur d'Ablancourt suivie du discours et des lettres de M. d'Ablancourt a Monsieur Patru. Preface pa M. Valery Larbaud.
Y8396: PATTEN, BRIAN. - Enkele gedichten. Vertaling Willem Wilmink.
K0022: PATTINSON, JAMES. - Konvooi der verdoemden.Vertaling Ria van Haaster.
R3847: [SPINOZA] PATZOLD, DETLEV. - Spinozas Politiktheorie und das Streben nach Selbsterhaltung. Vortrag gehalten zu Katwijk am 28. Mai 2005.
P1781: PAUKA, TOM. - Een moeilijke eter en andere verhalen.
P2787: PAUL, ANTHONY. - Barbaren. Vertaald door Rene Kurpershoek.
L3251: PAUL, JEAN. - Het leven van Quintus Fixlein. In vijftien laden met aantekeningen. Een idylle. Vertaling I. Lesener.
Y5316: FRANSSEN JEAN PAUL. - Krantenknipsels van/over Jean Paul Franssen.
R9087: PAULI, HERTHA. - Maar een vrouw.... Biografische roman over Bertha von Suttner. Vertaald door J.W. Hoogaers.
L5110: PAULISSEN, JOSEPHUS H.J. - Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M.
M7198: PAULSEN, MARGARETA. - Calligrafie een kunst door 20 eeuwen. Enige proeven van schrift.
T9216: PAULUS. (M.J. DE ZOETE). - Ansicht-Kaarten. Komische Coupletten. Met enorm succes voorgedragen door het Duo Paulus.
B1312: PAUST, ALBERT. - Die Reichsbibliothek von 1848 und die Deutsche Bucherei.
T7648: PAUVERT, J.J. - L'Enrage. Six volumes. 1968. No. 1 - 6.
T3926: PAUVERT, JEAN-JACQUES. - Markies de Sade in levenden lijve: een natuurlijke onschuld 1740-1783. Vertaald door Theo Buckinx.
Y5703: CATALOGUS JEAN JACQUES PAUVERT. - Catalogus Jean Jacques Pauvert. 1966 + 1968. Vouwblad met titels. Vouwblad: Le Proces. l'Affaire Sade. Prospectus: 1966. Vouwblad: Juillet 1967 no 8.
K0372: PAUVERT, J.J. (ED.). - Erotisme au Cinema Almanach .
R4141: PAUW, MARION. - Daglicht.
B3843: PAUW, G.F. DE (MUZIEK) & MARIE KOENEN (WOORDEN). - 't Kinderleven. Twaalf Kinderliedjes met begeleiding van Piano.
K8489: PAUW, CORNELIS. - Strubbelingen in stad en lande.
R6450: PAUW, J.L. VAN DER. - Coremans de Rapaljaan. Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaille Partij. Bijdrage van M.P.C.M. van Schendelen.
T2657: PAUW, NAPOLEON DE. - Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIVe Eeuw nopens het Laken.
T1713: PAUWELS, FRANCOIS. - Io vivat! Bloemlezing uit Moderne Studenten-PoŽzie.
P1782: PAUWELS, FRANCOIS. - Het recht ontkleed.
H0290: PAUWELS, FRANCOIS. - Enkele verzen.
K8466: PAUWELS, FRANCOIS. - Dag van leugen. Een menschenleven in verzen.
Y6502: PAUWELS, FRANCOIS. - Fantomen.
L7069: PAUWELS, J.L. - De Nederlandse Dialectstudie in 1953.
R9053: PAUWELS, FRANCOIS. - De lachende beklaagde.
T1057: PAUWELS, FRANCOIS. - De lachende beklaagde.
T2168: PAUWELS, FRANCOIS. - Klinkende boeien, oorlogssonnetten.
W8767: PAUWELS, FRANCOIS. - Klinkende boeien, oorlogssonnetten.
M2638: PAUWELS, WERNER. - Leugens en krengen.
Y7097: PAVIS, GEORGE EN JOHN BUCKLAND WRIGHT. - Pour et Contre la Femme. 336 pensees receuillies par George Pavis et illustrees par John Buckland Wright.
M5763: PAYNE, SIMON. - De doorslag. Vertaling R. van Erkel.
B0046: PAYNE, ROBERT. - The life and death of Adolf Hitler.
M6673: PAYNE, DAVID. - Een taoÔst in Wall Street. Een geromantiseerde Chinees-Amerikaanse vertelling.
T8245: PAZ, OCTAVIO. - De boog en de lier. Het gedicht. De poetische openbaring. poŽzie en geschiedenis.
Y3698: PAZ, OCTAVIO / HENK VAN VESSEM. - Gedichten uit de bundel "Het vuur van iedere dag". Bij de schilderijen van Henk van Vessem.
L6366: PAZ, OCTAVIO. - Zonnesteen voorafgegaan door Adelaar of zon ? en gevolgd door drie essays. Vertaald.
M7865: PAZ, OCTOVIO / CHARLES TOMLINSON. - Kinderen van de lucht. Air Born. Hijos del aire. Gedichten van... Vertaling Peter Nijmeijer en Laurens Vancrevel. Vignetten van Rik Lina.
M5742: PAZZI, ROBERTO. - De prinses en de draak. Vertaling M. de Jager.
T4803: PEARCE HIGGINS, A. - Defensief gewapende Koopvaardijschepen en de Duikbootoorlog. (Verkorte uitgave).
Y4320: PEARL, EMILY (ED.) - Antique Automobile Advertisement Postcards. 24 Ready-to-Mail Full-Color Cards
K6759: PEATER, P. & C.A.B. BANTZINGER. - Singing pictures. Een potpourri van hartverkwikkende en hartverscheurende melodieen. Opgevangen en in beeld gebracht door C.A. Bantzinger.
R2325: SIPAPU. NOEL PEATTIE (ED.). - Sipapu. Six issues: 1971-1975. Volume 2, nr. (2). Volume 3, nr. (1). Volume 3, nr. (2). Volume 5, nr. (2). Volume 6, nr. (1). Volume 6. nr. (2).
W8145: PEDROLI, JAN. - Zelf-kant.
B4320: PEE, JULIUS. - Rene Dumesnil. Alexandra David-Neel. Twee schetsen.
B0385: [MULTATULI] PEE, JULIUS. - Multatuliana. Bij de vijtigste verjaring van Dekkers dood.
L8522: [MULTATULI] PEE, JULIUS. (ED.). - Brieven van Multatuli aan Mr. Carel Vosmaer, R.J.A. Kallenberg van den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma.
T5939: PEE, JULIUS. - Emile Erckmann. Letterkundige studie.
Y7189: [MULTATULI] PEE, JULIUS. - Multatuli en de zijnen, naar onuitgegeven brieven, met een stamboom en illustraties.
T4401: PEEL, ROBERT. - Sir Robert Peel's Redevoering over de voorgenomene hervorming in het Engelsche tarief van inkomende regten, gehouden in het Lagerhuis van het Parlement, dinsdag, 27 Januarij 1846. Vertaald door S. Vissering.
K4726: PEELEN, GERT J. (ED.). - Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poŽzie der 'jong-protestanten' (1923-1940).
B0663: PEELLAERT, GUY EN PASCAL THOMAS. - Pravda. Vertaling Remco Campert.
Y8400: PEELLAERT, GUY EN NIK COHN. - Rock Dreams. Inleiding Michael Herr.
K2698: PEENE, BERT. - Eerste druk '88. Overzicht en bespreking van Nederlands en Vlaams literair proza dat voor het eerst in het jaar 1988 verscheen. Met inleidend essay van Hugo Bousset.
R4238: [CATS] PEENE, H. VAN. - Vader Cats of Een uertje van het buitenleven: blyspel met zang in ťťn bedryf.
K2700: PEENE, BERT. - Eerste druk '86. Overzicht en bespreking van Nederlandstalig literair proza dat voor het eerst verscheen in het jaar 1986.
R5595: PEER, A. VAN. - Maria Jesse. Historische schets van Delffs Ommeganck.
W4050: PEEREBOOM, J.J. - Andere mensen. Verhalen.
W4049: PEEREBOOM, J.J. - Een man aan de deur.
T3129: PEEREBOOM, ROBERT. - Gijzelaar in Gestel.
B3995: PEETERS, CAREL. - Het avontuurlijke uitzicht. Een essay over literatuur en kritiek.
K3210: PEETERS, CAREL. - Alles moet over. Essays.
R1361: PEETERS, LEOPOLD. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kundrunepos.
P0837: PEETERS, CAREL. - Hollandse pretenties.
L5128: PEETERS, GASTON J. - Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid.
Y2466: PEETERS, RONALD. - Koning Willem II. Opperbevelhebber van het leger, ondernemer en grootgrondbezitter in Tilburg.
K2286: PEETERS, CAREL. - Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov.
Y1824: PEETERS, HAGAR. - Genoeg gedicht over de liefde vandaag.
L5767: PEETERS, CORNELIS A. - Fas en Nefas. Een Semantische Studie. (With an English summary).
T1230: PEETERS, K.C. - Het steen te Antwerpen. I: 's Heren Steen in de Antwerpse Burcht. II: Het Steen als Gevangenis. III: Het Steen als Museum.
R0865: PEETERS, HARRY / MARCEL GIELIS / CHARLES CASPERS. - Literatuurgids historische gedragswetenschappen.
T0350: PEETERS, RONALD. - De Paap van Gramschap. Vier eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
B2037: PEETERS, K.C. - Het volksche kerstlied in Vlaanderen.
R5674: PEETERS, J.E. - Grafische boekverbeelding.
H3611: PEETERS, CAREL. - Gemaakt op zondag. Over Vladimir Nabokov.
T3816: UITGEVERIJ PEGASUS. - Catalogus Pegasus 1961.
B3271: PEIGNOT, CHARLES. - Schrift in unserer Zeit. Eine Ausstellung der Internationalen Typographischen Vereinigung.
B4308: PEIJPE, TACO VAN. - De ontwikkeling van het loonvormingsrecht.
L4805: PEJU, PIERRE. - De vermoorde onschuld. Roman. Uit het Frans vertaald door Nelleke van Maarsen.
B6236: PELCKMANS, PAUL. - De ambitie van Werther. Een wandeling langs de tederheidscultuur.
R9570: PELEMA, G. EN WIL VAN MOLL (EDS.). - Grote prijs van de Vlaamse Boekbindkunst. Derde wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Handboekbindersgilde.
Y7348: PELEMAN, BERT. - Gestalten uit den vuurdoop. Oorlogsverzen.
Y1317: PELEMAN, BERT (ED.). - Kastelen in Vlaanderen - Chateaux en flandre - SchlŲsser in Flandern - Castles in Flanders - Flandria Illustrata Deel III.
B6543: PELEMANS, WILLEM. - Muziek beluisteren. Met een woord vooraf van E.J. Verheyen.
Y5572: PELLECOM, A.N. VAN. - Bij de graven mijner geliefde kinderen Jacobus Petrus, geboren te Kortenhoef ...Everhardus Catharinus geboren te Kortenhoef ... en Johanna Geertrui, geboren te Zuidbeijerland ...
L2848: PELLER, P.R.O. - Zonen van Icarus. Ontwikkelingsschets van het vliegwezen.
Y2425: PELLICO, SILVIO. - Le Mie Prigioni. Memorie de Silvio Pellico Da Saluzzo. Con un advertimento di Giuseppe Zirandini.
L2920: PELS, C. - Papierfabricage.
K4509: PELS, COR. - Smeekschrift van het papier aan de geleerden.
K7815: PELS, C. - Van boom tot krant.
R1012: PELS, FRANK. - De opportunisten.
H7902: PELS, C. / F.H.W. FRIEDERICH / P.D. VAN DER WAL. - Het Papier. Drukinkt. Luchtverzorging in de Grafische Bedrijven.
T9755: PELS, C. - Papier.
L2918: PELS, C. - Papierfabrikage.
Y1250: PELT, R.A. VAN EN J.H. BOON. - St. Nicolaas liedjes. Met pianobegeleiding.
Y7506: PELT, A. VAN - Nymphale.
H3166: PELUSI, SIMONETTA. - Le cicilta del Libro e la stampa a Venezia. Testi sacri ebraici, islamici dal Quattrocento al Settecento.
H5787: PELZER, L.H. - Leo Vroman.
L1029: PENDEL, GERDY. - Zonder vleugels en andere verhalen.
L6928: PENDEL, WINNIE. - Ik ga weg, tot ziens.
Y9243: PENGUIN. - Classified List Penguin Books 1960.
K2369: PENN, H.J. - Ruimtevaart en geneeskunde.
T8352: PENNA, SANDRO. - Een beetje koorts. Uit het Italiaans vertaald door Willem Timmermans.
L7276: PENNEY, STEF. - De tederheid van wolven.
T3743: PENNING, W.L. - Tom's dagboek. Een gedicht.
L0554: PENNING, W.L. JR. - Benjamin's vertellingen. Een gedicht.
T6774: PENNING JR., W.L. - Kamermuziek. Gedichten.
R9750: PENNING JR., W.L. - Sintjans-lot.
T3731: PENNING JR. W.L. - Levensavond. Gedichten. Bezorgd door Alb. Verwey en J. v. Krimpen.
K5594: PENNINGS, L. & B. LANGEVELD. (ED.). - Dichter bij de mens. Het allernieuwste werk van onze allergrootste dichters.
L6742: PENNINK, RENETTA. - Nederland en Shakespeare. Achttiende eeuw en vroege romantiek.
H4998: PENNINK, R. - Twee uit het Latijn vertaalde middelnederlandse novellen. Pseudo-Petrarca, Teghen die strael der minnen en Petrarca, Hystorie van Griseldis met Latijnse teksten.
W2646: PENNOCK, GLENN. - De weg van de kat, roman.
L8655: PENON, G. - Dicht- en Prozawerken. Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren, ten gebruike bij W.J.A. Jonckbloets 'Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde'. Zes delen.
Y4473: DE NEDERLANDSCHE PENSIOENPARTIJ. - De Nederlandsche Pensioenpartij. (Een Sneeuwbal voor ouden van dagen). No. 2. November 1899. Redacteur F. Hesselink.
Y1008: PEPER, RASCHA. - Stadse affaires.
L4364: PEPER, RASCHA. - Verfhuid. Novelle.
B1515: PEPER, RASCHA. - Waterscheerling. Met tekeningen van Annemarie van Haeringen.
Y5432: PEPER, RASCHA. - Krantenknipsels van/over Rascha Peper.
Y6839: PEPER, RASCHA. - Kiew, Kiew...
T8792: PEPPELENBOS, COEN (ED.). - Poetisch Amsterdam. Een wandeling in gedichten.
M6078: PEPYS, SAMUEL. - Dagboek 1660-1669. Een selectie uit het volledige dagboek.
H9399: PEPYS, SAMUEL. - The diary of Samuel Pepys.
B3981: PEPYS, SAMUEL. - In woelige dagen, naar het dagboek van .... 1660 - 1669. Vertaald en bewerkt door J.C. Mollema.
L3961: PEPYS, SAMUEL. - Memoirs of Samuel Pepys, Esq. , F.R.S. comprising his diary from 1659 to 1669, and a selection from his private correspondence. Edited by Richard Lord Braybrooke.
K4222: PERDECK, A. - Bernard Shaw.
B1227: PERDECK, ALBERT A. - Theology in Augustan Literature. Being an inquiry into the extent of orthodox protestant thought in the literature of Pope's time.
L4372: PERDUE, LEWIS. - De Da Vinci erfenis.
H5500: PEREGRIJN, LUKAS (ED.). - Al bleef ik eeuwig ongelezen. Tijdgenoten der Tachtigers die Tachtigers meden of bestreden.
M4281: CASTRUM PEREGRINI - Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung zum 50. Todestag. Universitatsbibliothek Amsterdam.
M9652: PEREIRA, MANUEL. - De commandant, roman. Vertaald door A. v. Haastrecht
K5650: PERFECT, CHRISTOPHER & GORDON ROOKLEDGE. - Rookledge's international type finder. The essential handbook of typeface recognition and selection.
T2754: [LOB] PERI, JACOPO / RINUCCINI, OTTAVIO. - Euridice. Holland Festival 1981.
B8621: PERINET, J. - De vreesachtige uit vooroordeel, wegens zijne geboorte op zondag. Blijspel. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsche (Das Neue Sonntags Kind) door G.C. de Greuve.
Y2827: DE PERISCOOP. - De Periscoop. Onafhankelijk Maandblad voor Kunst en Kultuur. 26e jaargang 1976. nr. 8 - 9/10 - 11. 27e jaargang 1976. nr. 1 - 3 - 5.
Y4091: DE PERISKOOP. - De Periskoop. Algemeen Weekblad voor Suriname. 2e jaargang 1925: nr. 54 en 57. 1926: 83.
R6726: PERK, M.A. - De Weselsche feesten op den 7 Augustus 1896.
M6270: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter.
T6768: PERK, JACQUES. - Gedichten.
T9927: PERK, JACQUES. - Gedichten, met een slotwoord door Willem Kloos. Met facsimiles naar het handschrift der Mathilde.
H1839: PERK, JACQUES. - Mathilde-Krans. Naar de handschriften volledig uitgegeven door G. Stuiveling. Drie delen in cassette.
B5736: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Tweede stuk.
T1010: PERK, JACQUES. - Gedichten, volgens de eerste druk (1882). Met de voorrede van C.Vosmaer, de inleiding van Willem Kloos, en andere door Kloos geschreven Perk-beschouwingen. Uitgegeven door G. Stuiveling.
T0076: HORTENSIUS / PEERLKAMP EN A. PERK. - Hortensius over de Opkomst en den ondergang van Naarden, met vertaling en aanteekeningen van Prof. Peerlkamp en nalezingen en bijvoegsels van A. Perk.
T1040: PERK, JACQUES. - Gedichten. Verzorgd en ingeleid H.A. Mulder.
T3680: PERK, JACQUES. - Gedichten. Met Voorrede van Willem Kloos en versiering van J.G. Veldheer.
Y5690: PERK, JACQUES. - Krantenknipsels over/van Jacques Perk.
T6235: PERK, BETSY. - Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Twee delen.
T0533: PERK, JACQUES. - Brieven en dokumenten.
B4517: PERK, JACQUES. - Gedichten. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en inleiding van Willem Kloos. Bezorgd door Fabian R.W. Stolk.
Y0657: PERMEEKE, CONSTANT. - Permeeke. Tentoonstelling Museum Boymans 1957.
B3940: PERMYS, MARTIN. - De zwaluwen om den toren. Verzen.
R8806: PERNTER, J.M. - Vrij Onderzoek en Katholieke Wetenschap. Vertaald en van eenige aanteekeningen voorzien door Mac Eliot.
L5886: PERQUIN, NICOLAAS C.A. - Wilhelm Raabes Motive als Ausdruck seiner Weltanschauung.
H5539: PERRAULT, GILLES. - Die Rote Kapelle. De geschiedenis van Het Rode Orkest de spionage-organisatie die een beslissende rol speelde in de nederlaag van Nazi-Duitsland.
K3231: PERRE, RUDOLF VAN DE. - poŽzie en leven. Dichters ervaren de mens.
T8809: PERRE, RUDOLF VAN DE (ED.). - Niet te stelpen licht. Nieuwe religieuze poŽzie.
K2938: PERRE, RUDOLF VAN DE. - Anton van Wilderode. Dienstbaar het woord. Toespraken en teksten samengesteld door ....
H8332: PERRON, E. DU. - Nutteloos verzet.
Y3043: PERRON, E. DU. - Verzameld Werk VII. Indisch memorandum. Inleidingen. Van Kraspoekol tot Saidjah. Verspreide artikelen. Brieven uit Holland.
Y3042: PERRON, E. DU. - Verzameld Werk V. In deze grootse tijd. Scheepsjournaal van Arthur Ducroo. Onvoltooid werk. Verspreide stukken.
M1468: PERRON, E. DU. - Schandaal in Holland.
B9645: PERRON, E. DU. - Brieven II: 1 januari 1930 - 31 maart 1931.
B9615: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
B9476: PERRON, E. DU. - De smalle mens.
B9484: PERRON, E. DU. - Indies memorandum.
B9392: PERRON, E. DU. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjietijd (1600 - 1780).
B6282: PERRON, E. DU. - Uren met Dirk Coster, De smalle mens I [en] De smalle mens II. Twee delen.
B8381: PERRON, E. DU. - Chere Mademoiselle. Een onbekende brief aan Suzanne Lonneux met een toelichting door P.E. Voorhoeve.
L0380: PERRON, E. DU. - Verzameld Werk VI. Essays. Boekbesprekingen en andere artikelen. Het sprookje van de misdaad.
Y5433: PERRON, E. DU. - Krantenknipsels van/over E. du Perron.
H3156: PERRON, E. DU. - Het sprookje van de misdaad. Dialogen over het detektive-verhaal gevolgd door De werkelike D'Artagnan.
W8155: PERRON, E. DU. - Indies memorandum.
B0928: PERRON, E. DU. - Vriend of vijand. (Cahiers van een lezer).
B1095: PERRON, E. DU. - Voor kleine parochie. (Cahiers van een lezer).
M4972: PERRON, E. DU. - In deze grootse tijd.
H2410: PERRON, E. DU. - Manuscript in een jaszak gevonden. / Manuscrit trouve dans une poche. Kroniek van de Bekering van Bodor Guila, Buitenlander.
K4955: PERRON, E. DU. - Poging tot afstand. Verhalen.
B8201: PERRON, E. DU. - Uren met Dirk Coster, De smalle mens I.
B8202: PERRON, E. DU. - De smalle mens II.
T9554: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
T8925: PERRON, E. DU. - Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht.
B0927: PERRON, E. DU. - Tegenonderzoek. (Cahiers van een lezer). Nawoord H. Marsman.
Y1695: PERRON, E. DU. - Blijf tot uw laatste grom mijn vriend. De mooiste gedichten.
B9394: PERRON, E. DU. - In deze grootse tijd.
B0965: PERRON, E. DU. - Een grote stilte. Teekening van A.C. Willink.
W9493: PERRON, E. DU. - Parlando, verzamelde gedichten.
Y6610: PERRON, E. DU. - Het land van herkomst.
H1556: [MULTATULI] PERRON, E. DU. - Multatuli's naleven.
H5342: PERRON, E. DU. - Schandaal in Holland.
B1997: PERRON, E. DU. - Brieven. 9 delen.
Y9153: PERRON, E. DU. - Vriend of vijand. (Cahiers van een lezer).
B9643: PERRON, E. DU. - Brieven III: 1 april 1931 - 31 december 1932.
B9644: PERRON, E. DU. - Brieven VII: 2 juli 1937 - 30 november 1938.
M3625: PERRON, E. DU. - P.P.C. Brief aan een Indonesier.
T1687: PERRON, E. DU. - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
B0818: PERRON, E. DU. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjietijd (1600 - 1780).
K6417: PERRON, E. DU. - E. du Perron.
B9435: PERRON, E. DU. - Poging tot afstand. Verhalen.
B3265: PERROT, PAUL N. / P.V. GARDNER / J.S. PLAUT. - Steuben. Seventy years of American Glassmaking.
Y4409: PERRY, JOS. - Jongens op kostschool. Het dagelijkse leven op Katholieke Jongensinternaten.
Y4221: ANARCHO SYNDICALISTISCHE PERSDIENST. - Anarcho Syndicalistische Persdienst. 30 September 1955. no 76. Het Socialisme als ideaal en als werkelijkheid.
L4683: PERSIJN, ANNE J. - De Dietse vertaling der 'Scala Sacre Communionis' van Ioannes Mauburnus.
K2842: PERSOON, WILLEM. - Anton van Wilderode.
T8920: PERSOON, WILLEM. - Anton van Wilderode.
B0797: PERSYN, JUL. - Aesthetische Verantwoordingen.
L6984: PERSYN, JUL. - Over de ziel der Lage Landen. Vertaald uit het Engelsch, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door R.F. Lissens.
B8453: PERSYN, JAN. - De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900 - 1924).
B1111: PERSYN, JUL. - Kiezen, Smaken, Schrijven. Onze Letterkunde in vogelvlucht.
R1256: PERSYN, JUL. - Lodewijk van Deyssel en Omaar K. de Laey.
L7067: PERSYN, JUL. - Kritisch Kleingoed (Vlaanderen).
B0744: PERSYN, JUL. - Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen.
B8864: PERSYN, JUL. - Kritisch Kleingoed (Nederland).
K6758: PERSYN, JUL. - Kijkjes op de Letterkunde van elders: Noorwegen.
L4311: PERSYN, JUL. - August Snieders en zijn Tijd. Drie delen.
B0822: PERSYN, JUL. - Studien en Lezingen. I & II.
R7046: [MULTATULI] PERSYN, J. - Multatuli en de Vlamingen.
B0796: PERSYN, JUL. - Aesthetische Verantwoordingen.
L1014: PERTCHEVAL, JAN. - Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot. Met inleiding, aanteekeningen en glossarium door Gilbert De Groote en een toelichting bij de houtsneden door A.J.J. Delen.
M8503: PERUGINI, MARK EDWARD. - Victorian days and ways.
R7175: PESCH, GERADUS VAN. - De Procli Fontibus. Dissertatio ad Historiam Matheseos Graecae Pertinens.
T6537: PESEK, JIRI / EMANUEL PURGHART. - The Revolution in Prague.
R2334: PESKENS, R.J. - Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. Verhalen.
H9358: PESKENS, R.J. - Mijn tante Coleta.
K9158: PESKENS, R.J. - De man met de urn. Verhalen.
K3254: PESKENS, R.J. [=GEERT VAN OORSCHOT]. - Twee vorstinnen en een vorst.
K3934: PESKENS, R.J. - De Vlissingse verhalen. Twee vorstinnen en een vorst, Mijn tante Coleta, Verspreide verhalen, Ongebundeld werk.
B7120: PESKI, ADRIAAN M. VAN. - Hendrik de Man. Ein Wille zum Sozialismus. Mit einer Vorbemerkung von Heinz-Dietrich Ortlieb.
T8456: PESSOA, FERNANDO. - Gedichten. Keuze, vertaling en nawoord van August Willemsen.
Y8278: KRONKEL & PETER [=SIMON CARMIGGELT & PETER VAN STRAATEN]. - Een zee van tijd.
Y8973: ALMA. PETER. - Peter Alma. Overzicht-tentoonstelling Schilderijen Gouaches Houtsneden.
T5571: PETERKA, K.F. (HG.). - Das Evangelium nach Markus. In Form eines Berichts verkŁndet Markus die Botschaft des LŲwen. Wider die Schriftgelehrten neu zu lesen. Nach den griechischen Quellen Łbersetzt und fŁr seine Freunde herausgegeben.
L6767: PETERNOLLI, E. - Iets over 'humor' en 'umorismo' in de moderne Italiaanse letterkunde.
B6475: PETERS, LOUIS F. - Kunst en revolte. Het politieke plakkaat en de opstand van de Franse Studenten.
K3643: PETERS, JO. - De onderste steen. Een bibliografie van Wiel Kusters.
T7802: PETERS, JAN. - Wat is en wil de A.J.C.?
B8188: PETERS, PIETER A. - Geloof en mystiek. Een theologische bezinning op de geestelijke leer van Sint-Jan van het Kruis.
Y4254: PETERS, ARJAN. - De ongeneeslijke lezer. Een werkboek.
T1685: PETERSEN, J.W. VAN EN W. ZONDERVAN. - Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel.
Y6804: PETERSMA, ERRIT - Het rijk Alleen. Een kleine roman.
R8019: PETISCUS, A.H. - Johannes, of de vaderzegen. Bijdragen ter bevordering van godsdienstige en zedelijke vorming voor jonge lieden uit den beschaafden stand. Uit het Hoogduitsch door A.B. v. Meerten geb. Schilperoort.
M5310: PETIT, LEON. - Duivenkweek en duivensport. Lessen uit 50 jaar ervaring met postduiven.
B6622: PETIT, J.P.A.M. (VOORW.). - Lichtreflexen. Revue in twee bedrijven. Programmaboekje.
Y6187: PETIT, LOUIS D. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Deel I en Deel II: De Literatuur bevattende verschenen van 1888-1910.
T0627: PETIT, LOUIS D. - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 verschenen.
Y9313: PETRARCA, FRANCESCO. - Sonnetten. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
Y8350: PETRARCA, FRANCESCO. - De mooiste van Francesco Petrarca.
T0640: PETRI, JOH. F. - Onthullingen over het leven in de gevangenkampen in Duitschland. Door een Nederlander.
H7929: PETRI, W.A. / G.J. VAN DER LEK. - Bibliografie. Beknopte handleiding.
T5430: PETRI, J. - Literatuur en levensverdieping.
K0297: PETRIE, FLINDERS. - Decorative patterns of the ancient world for craftsmen.
L7565: PETRONIUS. - Begebenheiten des Enkolp. Ubertragung von Wilhelm Heinse.
R9741: PETRY, YVES. - De maagd Marino. Roman.
Y8263: PETZHOLDT, JULIUS. - Katechismus der Bibliothekenlehre. Anleitung zur Einrichtung und Verwaltung von Bibliotheken. Mit 17 in den Text gedruckten Abbildungen und 15 Schrifttafeln.
T8123: PEURSEM, J.H. VAN. - Willem van Oranje.
Y6678: PEYPERS, ANKIE. - Brieven, Motieven & Juffrouw Vonk
W3036: PEYPERS, ANKIE. - Binnenland.
M1641: PEYPERS, ANKIE. - Geen denken aan.
K6181: PEYPERS, ANKIE. - October.
M2600: PEYPERS, ANKIE. - Met welke maten.
B0144: PEYPERS, W.N. - 1572 - 1672 - 1872. De Spanjaarden in Holland. Tooneelen uit de laatste levensdagen der Gebroeders de Witt. Gevolgd door eene beknopte beschrijving van het Onafhankelijkheidsfeest in 1872.
R6662: PEYPERS, ANKIE. - October.
H1433: PEYPERS, ANKIE. - Letters van een naam.
A0081: PEYPERS, ANKIE. - Tussentijds, roman. Met een inleiding van Petra Veeger.
T9649: PEYSTER, HENRY DE. - Les troubles de Hollande ŗ la veille de la Rťvolution FranÁaise (1780-1795). …tudes sur la Rťpublique des Provinces-Unies ŗ la fin du dix-huitiŤme siŤcle.
K7810: PEZAS, MIKIA. - Alarm op de Olympus. Vertaling Jac. v.d. Ster.
Y3040: PFEIFFER, R. - History Of Classical Scholarship. From 1300 to 1850
Y3038: PFEIFFER, R. - History Of Classical Scholarship. From the Beginning to the End of the Hellenistic Age.
R3450: PFEIFFER, CEES. - Pampus. Geschiedenis van een fort.
R9236: PFEIL, H. - Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen. Met 3 gekleurde platen.
R4597: PFLUGER, PAUL. - Vrijheid en gelijkheid. Vrij vertaald uit het Duitsch door Mannheim.
Y8921: PHAEDRUS. - Ezopische Fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch Dicht vertaelt en met Aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten. Met nieuwe Konst-platen.
B2030: PHILIPPEN, L.J.M. - Onze Begijntjes, hun naam, hun leven.
Y5339: PHILIPPUS, CHRISTIAAN. [=BOB HANF]. - Mymeringen over de nachtzijde des levens.
T7106: PHILIPPUS, CHRISTIAAN (=BOB HANF). - Mijmeringen over de nachtzijde des levens.
H1172: PHILIPS, MARIANNE. - De jacht op de vlinder.
L2549: PHILIPS, MARIANNE. - Bruiloft in Europa.
Y6615: PHILIPS, MARIANNE. - De jacht op de vlinder.
L5130: PHILIPS, J.F.R. / J. JANSEN / TH. CLAESSENS. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750 -1914.
K1750: PHILIPS, FRITS. - 45 jaar met Philips. Tekstverzorging Leo Ott.
T5473: PHILIPS, HANS. - P.C. Hooft. Muziek op het Muiderslot.
K7267: PHILIPSE, J.H. - Levensberigt van H. Nienhuis.
Y0624: PHILIPSE, J.H. - Levensberigt van Prof J.W. Ermerins.
K2897: PHILLIPS, ARTHUR. - Praag. Vertaling Anneke Goddijn-Bok.
T4017: PHILLIPS, BARTY. - Fabrics and Wallpapers. Design Sources and Inspiration.
MK0071: PHILOBIBLON. HAUPT, GEORG. - Schrift und Handwerk. Ein Offenbacher Sonderheft des Philobiblon. Zeitschrift fur Bucherliebhaber.
Y8599: PHILOBIBLON. - Philobiblon. Zeitschrift fur Bucherliebhaber. / A magazine for Book-Collectors. VI Jahrgang 1933 Heft Nr. 5.
Y4177: DE PHOENIX. - De Phoenix. Nood-uitgave van de staf van De Telegraaf, en De Courant-Het Nieuws van den Dag Mei 1949.
Y3814: AMERICAN PHOTOGRAPHY. - American Photography Volume 45, no. 8, August 1951.
Y3815: AMERICAN PHOTOGRAPHY. - American Photography Volume 45, no. 10, Ocotber 1951.
M0174: PHYSICK, J.F. - The engraved work of Eric Gill.
T9765: PICARD, LEO EN C. GERRETSON. - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging I.
T9766: PICARD, LEO EN C. GERRETSON. - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging I.
R6717: PICARD, LEO. - Van Vlaamse Beweging naar Sociale Revolutie. Verspreide geschriften.
H8428: PICCARD, AUGUSTE. - Tussen aarde en hemel. Feiten toekomstdromen. ingeleid door S.W. Visser.
H9993: PICCARD, AUGUSTE. - Boven de wolken onder de golven.
Y7528: PICCARD, A. - 16.940 meter boven de aarde. Mijn opstijgingen in de stratosfeer.
H0581: PICCARDT, ENGEL. [=HANS WARREN]. - Sperma en tranen.
T5019: PICCARDT, S. - Moet de werkkring van de vrouw worden uitgebreid? Eenige opmerkingen met betrekking tot eene belangrijke vraag van onze tijd.
T2489: PICCARDT, R.A.S. - Filips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, enz. Met een woord vooraf van J. van Vloten.
Y3376: PICCOLO. - Piccolo. Weekblad 15e jaar no. 47. 10 December 1939.
H0849: PICHOIS, CLAUDE. - Baudelaire.
L5536: PICHON, LEON. - The new Book-Illustration in France.
T2273: PICHT, WERNER. - Het einde der illusies.
H5388: PICKNETT, LYNN/PRINCE CLIVE/PRIOR, STEPHEN. - Hess. Het dubbelleven van de man achter Hitler.
R8474: PIEBENGA, J. - Het goed recht van de Friese Beweging.
L8521: PIECK, JAN. (ED.). - L'art froid. Literair tijdschrift. 14 afleveringen.
Y0625: PIERARD, LOUIS. - La vie tragique de Vincent van Gogh.
W9448: PIERIK, HERMAN. - Lummels, opschieten!
Y1670: PIERSMA, HINKE (RED.). - Menschenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen.
T3148: PIERSON, A. - De Liberale Partij op Staatkundig gebied. Nr. 1: Beginsel, Bondgenooten, Hooger en Lager Onderwijs.
Y7123: PIERSON, NICOLAAS GERARD. - Krantenknipsels van/over N.G. Pierson 1839-1909. Directeur der Surinaamsche Bank, Hoogleeraar Universiteit van Amsterdam, Minister van Finantien.
R9009: PIERSON, H. - Openbare brief aan Dr. A. Aletrino n.a.v. diens brochure: "Over eenige oorzaken der prositutie".
B7274: PIERSON, ALLARD. - Feuilletons. Samengesteld en toegelicht door Nop Maas.
B1696: PIERSON, A. - Willem de Clercq naar zijn dagboek. Door A. Pierson en De Clercqs jongste kleindochter. Twee Delen. Eerste deel: 1811-1824 Met een portret naar de teekening van Couwenberg. Deel twee: 1825-1844 Met een facsimile van Willem de Clercq.
Y2432: PIERSON, H. - Gedenkboek. Aan Ds. H. Pierson, zijnen kinderen, behuwd- en kleinkinderen, opgedragen bij gelegenheid van de aanneming der Wet tot Bestrijding der Zedeloosheid 29 juni 1911.
T2952: PIERSON, N.G. - Het begrip van Volksrijkdom.
B6762: PIERSON, J.L. - Poging om te komen tot een grondslag voor vergelijkende grammatica.
T5380: PIERSON, N.G. - Een woord over de Indische Suikercrisis.
T4024: PIERSON, H. - Prostitutie en Maatschappij.
R7985: PIERSON, ALLARD. - Uit de verspreide geschriften: derde reeks verschenen in 1852-1865. Twee delen.
B7542: PIET, DICK EN EDDIE DE BLIECK. - Amstelveen, pyjama van de hoofdstad.
R8667: PIET, FRANS. - Bassie. Het verhaal van den Zeeman. No 1.
W7731: PIETERS, L.J. - Randgebergte. Gedichten.
L5351: PIETERS, JOANNES T.M.F. - Cratinus. Bijdrage tot de geschiedenis der Vroeg-Attische comedie. Suivi d'un abrege en Francais.
R5031: PIETERS, G.H. - Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging.
R1855: PIETERS, L.J. - Randgebergte.
W0560: PIETERSEN, LIEUWE. - Draaiers mythe.
Y1596: PIETERSZ, J. - Tweede leesboek, bevattende korte en gemakkelijke leesoefeningen voor eerstbeginnende kinderen. Ten gebruike van Lagere Scholen.
Y1154: PIETERSZ, J. - Derde Leesboek, bevattende korte en gemakkelijke leer oefeningen van een en meer lettergrepige woorden. Ten gebruike van Lagere Scholen.
W5621: PIGGOTT, REGINALD. - Handwriting. A national survey together with a plan for better modern handwriting.
B7126: PIGIER. - Comptabilite Commerciale. Cours pratique 1re section Commerce applique. Etude des Operations et des Documents Commerciaux. Guide.
B2191: PIJE, DAVID. - De maffe wereld van de sex.
T2918: PIJL, L. VAN DER. - Plantenleven in Indie.
R3132: PIJL, LUUK E.A. (ED.). - Van Cuyp tot Rembrandt. De verzameling Cornelis Hofstede de Groot.
R6013: PIJLS, H. - De Bokkenrijdersbende met de doodende hand.
R8412: PIJNAPPEL, M.W. - Max Pettenkofer.
R7996: PIJNAPPEL, M.E. - Onze doornen.
T0109: PIJPER, WILLEM. - De quintencirkel. Opstellen over muziek.
L8294: [ERASMUS] PIJPER, F. - Erasmus en de Nederlandsche reformatie.
B1754: [ERASMUS] PIJPER, F. - Erasmus en de Nederlandsche Reformatie.
Y4894: PIJPER, G.F. - Studien over de geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950.
L5241: PIJPER, F. - Middeleeuwsch Christendom. De Heiligen-Vereering.
H1771: PIJPERS, ANTON. - Waar de Pothutekawa bloeit.
K5883: PIJZEL, E.D. - Johan Braakensiek.
T9103: PIJZEL, E.D. (BIJEENGEBRACHT). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. Nicolaas Beets. Keizer Weilhelm. Sarah Bernhardt. George Bancroft. Francois Coppee. Charles Bradlaugh. Jean Baptiste Andre Dumas. Christian Matthias. Graaf Todleben. Jules Ferry.
T9100: PIJZEL, E.D. (BIJEENGEBRACHT). - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. C.W. Opzoomer. Friedrich Spielhagen. Henry George. Multatuli. Georges Clemenceau. Sully Prudhomme. Alfred Krupp. Keizer Friedrich.
R8243: PIJZEL, E.D. - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten. John William Colenso. Mozes Montefiore. Alphonse Daudet. Charles Gordon. Herman Schlegel. Iwan Toergenjef. Reinhart Pieter Anne Dozy. Matthew Arnold.
R6853: PIKKEMAAT, A.G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
T9444: PILAR FIDALGO, MADAME. - Une jeune mere dans les prisons de Franco.
K7535: PILLECIJN, FILIP DE. - Hans van Malmedy gevolgd door de novelle De rit.
K5442: PILLECYN, FILIP DE. - Schaduwen.
L9781: PILLECYN, FILIP DE. - De veerman en de jonkvrouw.
L4448: PILLECYN, FILIP DE. - Hugo Verriest.
H8629: PILLECYN, FILIP DE. - Hans van Malmedy.
R7804: PILLECYN, FILIP DE. - Stijn Streuvels en zijn werk.
R7806: PILLECYN, FILIP DE. - Stijn Streuvels.
L3018: PILLECYN, FILIP DE. - Hugo Verriest.
B6164: PILNJAK, BORIS / KURT LOB. - Verhaal over de maan die niet kon worden uitgeblazen. Vertaling Jeanne van der Eng-Liedmeier. Geillustreerd door Kurt Lob.
T7665: PILSUDSKI, JOZEF EN EMILE VANDERVELDE. - Sur l'ordre du Marechal Pilsudski. L'enfer de Brest-Litowsk devant le Sejm polonais. Texte de l'interpellation. Pref. d'E. Vandervelde. Publ. par la Commission d'enquete sur la situation des prisonniers politiques.
M5219: PINEDA, CECILE. - De liefdeskoningin van de Amazone. Vertaald door Rika Vliek.
B4512: PINNOW, DIETRICH W. - Moderne Literatur in den Niederlanden. Moderne literatuur in Nederland. Hedendaagse (Noord-) Nederlandse auteurs, hun in het Duits vertaalde boeken en een keuze van oorspronkelijke titels.
K4151: PINNOY, M. - Albert Camus.
B6718: PINXTEN, K. - Limburg een Colonisatiegebied.
P2015: PINXTEREN, HANS VAN. - Verteerde windsels.
P2016: PINXTEREN, HANS VAN. - Verstuivend gebied.
M1488: PINXTEREN, HANS VAN. - Alsof ik stof ben.
H0113: PINXTEREN, HANS VAN. - De tiende kop in de kelder. Een sprookje.
H8488: PINXTEREN, HANS VAN. - Spiegeling voorbij de weg.
L7722: PINXTEREN, HANS VAN. - Vluchtig schuinschrift.
H8754: PIRANA, JULIEN. - Voor de helft een schedel. Afrika dagboek.
Y6557: PIRANDELLO, LUIGI. E.A. - Van vreemde volken. Zes verhalen. Uit Italiaansch, Spaansch, Hongaarsch, Nieuw-Grieksch, Jiddisch en Chineesch.
L2268: PIRANDELLO, LUIGI. - De weduwnaar en andere verhalen. Vertaald door Anthonie Kee.
L2279: PIRANDELLO, LUIGI. - Ieder zijn beurt. Uit het Italiaans vertaald door H. van Dongen.
Y6456: PIRANDELLO, LUIGI. E.A. - Van vreemde volken. Zes verhalen. Uit Italiaansch, Spaansch, Hongaarsch, Nieuw-Grieksch, Jiddisch en Chineesch.
R0411: PIRANDELLO, LUIGI. E.A. - Van vreemde volken. Zes verhalen. Uit Italiaansch, Spaansch, Hongaarsch, Nieuw-Grieksch, Jiddisch en Chineesch.
B6420: PIRANDELLO, LUIGI. - Het naakte leven en andere verhalen. Vertaald door Anthonie Kee.
H3695: PIRANDELLO, LUIGI. - Berecche en de oorlog. Novellen voor een jaar. Vertaald door Tineke van Dijk e.a.
Y3316: PIRENNE, HENRI. - Melanges D'Histoire offerts a Henri Pirenne par ses anciens eleves et ses amis a l'occasion de sa quarantieme Annee d'enseignement a l'Universite de Gand, 1886-1926. Tome Premier.
L7836: PIRENNE, LOUIS PIERRE LEON. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576 - 1579.
T3243: PISCAER, ANNY. (SAMENG.). - Vragenboekje over muziekgeschiedenis.
L5034: PISTORIUS, PHILIPPUS V. - Indices Antinoopolitani.
T7999: PISUISSE, JEAN LOUIS. - Honderd liederen uit het Fransch, Duitsch en Engelsch repertoire.
T9228: PISUISSE, J. LOUIS EN MAX BLOKZIJL. - poŽzie en Proza in de Thee.
L1796: PIT, A. - Denken en beelden.
T2307: PIT, S. - Aesthetische ontwikkeling.
R9859: PITLO, A. - De Koepel.
R6194: PIUS XI, PAUS. - Encycliek Casti Connubii van onzen H. Vader Pius XI door de goddelijke voorzienigheid paus over het christelijk huwelijk. Vertaald uit het Latijn.
Y1388: PIZZARDO, MGR. - De Katholieke Actie. Rede.
K4981: PLAETSE, ANTOON VANDER. - Dietsche balladen.
R6881: HANDJE PLAK [=LEONARD HUIZINGA]. - Wat straks? Handje Plak antwoordt Seyss Inquart op zijn rede van 3 januari 1945. [Met inleiding van Martinus Nijhoff en tekeningen van Alfred Mazure].
T3660: [MULTATULI] PLANK, P.C. VAN DER. - Multatuli-literatuur 1948-1977. Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker.
Y7191: [MULTATULI] PLANK, P.C. VAN DER E.A. - Multatuli-literatuur 1948-1977. Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker.
T6185: PLANTENGA, J.H. - L'Architecture Religieuse dans l'Ancien Duche de Brabant, depuis le regne des Archiducs jusqu'au Gouvernement Autrichien (1598-1713).
M6324: PLANTENGA, J.H. - Verzamelde opstellen. 2 delen.
T5241: PLANTENGA, JAN. - Staken in overheidsdienst.
T7307: PLANTENGA, LUCAS L. - De Crematie.
Y1324: PLANTIJN. - Plantijn. Letterkundig overzicht van De Nederlandsche Boekhandel. 1911. Nrs: 5-6-7-8. 1912. Nrs: 1 t/m 10. 1913. 1-2-4-5-6-7-8.
L7607: PLANTIN, CHRISTOPHE. - Correspondance de Christophe Plantin. I en II.
R5388: PLANTIN, CHRISTOPHE EN VAUQUELIN DES YVETEAUX. - Le bonheur de ce monde.
L7608: PLANTIN, CHRISTOPHE. - Correspondance de Christophe Plantin. I.
R5351: PLANTINGA, F. - Gedichten voor de Volkspartij van Pl. te A.
W7902: PLAS, MICHEL VAN DER. - Going my way, gedichten.
L2119: PLAS, MICHEL VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830 - 1899).
P0382: PLAS, MICHEL VAN DER. - De dag van morgen, gedichten.
M0601: PLAS, MICHEL VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830 - 1899).
K7944: PLAS, MICHEL VAN DER. (ED.). - Twee emmertjes water halen. Een bloemlezing uit de Nederlandse waterstaatsliteratuur voorafgegaan door een cultuurphilosophische inleiding.
K7009: PLAS, MICHEL VAN DER. - De schelp. Gedichten.
W2936: PLAS, MICHEL VAN DER. - Langzaam vertrekken.
K1574: PLAS, MICHEL VAN DER (RED.). - Herinneringen aan Godfried Bomans.
P0810: PLAS, MICHEL VAN DER (RED.). - Herinneringen aan Godfried Bomans.
M7152: PLAS, MICHEL VAN DER. - Met een bloem in de mond.
T8362: PLAS, MICHEL VAN DER. - Vreemdeling op doortocht. Een keuze uit zijn religieuze poŽzie.
T8973: PLAS, MICHEL VAN DER. - Schuin schrift, scheve dingen op rij en rijm gezet. Satires 1946 - 1971.
T8987: PLAS, MICHEL VAN DER. - De regenboog.
T8844: PLAS, MICHEL VAN DER. - Een hemel op aarde. Gedichten.
T8815: PLAS, MICHEL VAN DER. - I hear America singing.
H4163: PLAS, MICHEL VAN DER. - Dance for you.
H3756: PLAS, MICHEL VAN DER. - Going my way, gedichten.
B6831: PLAS, MICHEL VAN DER. - Uit het rijke Roomsche Leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935. Samengesteld door Michel van der Plas met een nawoord van Kees Fens.
L1600: PLAS, MICHEL VAN DER. - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
W7980: PLAS, MICHEL VAN DER. - Als ik koning was.
M9477: PLAS, MICHEL VAN DER. - Juliette. De liefde van Juliette Drouet en Victor Hugo.
H8392: PLAS, C.O. VAN DER. - Doch de meeste van deze is de liefde... Boroboedoer en Mendoet.
T8866: PLAS, MICHEL VAN DER. - Vaderland. Gedichten.
H4000: PLAS, MICHEL VAN DER. - Hier rijdt een domme buitenlander. Bespiegelingen in den vreemde.
T8626: PLAS, MICHEL VAN DER. - Gedichten.
T7413: PLASSCHAERT, ALB. A. - Woord en Beeld. Toespraak door Alb. A. Plasschaert.
T2728: PLASSCHAERT, ALB. - XIXde eeuwsche Hollandsche Schilderkunst. Met 46 afbeeldingen en enkele portretten.
B2215: PLASSCHAERT, ALB. A. - Van het licht der liefde. Van den vader tot zijn kind 5-7 januari 1915.
Y1004: PLASSCHAERT, A. - Beschouwingen van Plasschaert. Reeks IV, no 5-6.
T0116: PLASSCHAERT, A. - Bloem en blad, een krans. Beschouwingen van Kritias '31, '32.
Y1002: PLASSCHAERT, A. - Beschouwingen van Plasschaert. Reeks III. No 1-2.
R9291: PLATE, A. - Herziening der democratie of fascisme? De macht van het getal.
H0673: PLATO. - Crito. Vertaling S. Koperberg.
Y6499: PLATO. - Platoons Phaidoon. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. Boutens.
K4283: PLATO. - Vervoering en onsterfelijkheid van de ziel. Phaidros Phaidoon. Vertaling P.C. Boutens.
K4284: PLATO. - Charmides Lysis Menoon. Vertaling en toelichting O. Damste.
K8919: PLATO. - Platons Phaidon, over de onsterfelijkheid der ziel. Uit het Grieksch door H. van Herwerden. / Verdediging van Socrates. Uit het Grieksch door M. van Deventer.
K7342: PLATO. - Uren met Platoon. Een keur van stukken uit zijn werken. Vertaald en van inleidingen en aantekeningen voorzien door P.N. van Eyck.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/6