Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R8231: LJESKOF, N.S. - De lady Macbeth uit Mtsenk. Vertaald door Aleida G. Schot.
B4217: LLOSA, MARIO VARGAS. - De jonge honden van Miraflores. Uit het Spaans vertaald door Michiel Tjebbes.
T0430: LLOYD GEORGE, D. / M. HYMANS / M. STANDAERT. - Fete Nationale Belge. Belgian Independence Day. Belgisch Nationaal Feest. [21 juillet, july, juli 1917]. Redevoeringen uitgesproken in den Queen's Hall.
K2063: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES. - Oude liefde roest niet. Vertaling Esther Ottens.
H8945: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES. - Liefdeslevens. Vertaling Esther Ottens.
B0673: LLOYD, TREVOR. - Vrouwen in opstand. De Internationale Suffragettebeweging. Vertaling J.F. Kliphuis.
K4576: LOB, KURT. - Buchillustration - heute [da gibts nur wenig zu lachen]. Ein Vortrag.
B7995: LOB, KURT. - Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932-1950.
K3365: LOB, KURT. - Jan Sluijters. Boekillustraties, politieke prenten, affiches.
B7423: LOB, KURT. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B7446: LOB, KURT. - Finale. 20 jaar bibliofilie in Meppel 1979-1998.
B7447: LOB, KURT. - Gestalten. Malerei und Buchillustration.
B7455: LOB, KURT. - Mens ziet mens. Een tekenaar over het zien van tekeningen.
K2391: TSJECHOV / KURT LOB. - Drie verhalen. Vertaling Charles B. Timmer. Tekeningen Kurt Lob.
K2392: TSJECHOV / KURT LOB. - De vlinder. Vertaling Aleida G. Schot. Tekeningen Kurt Lob.
Y1745: LOB, KURT. - Wijvenboek [Weiberbuch].
B6168: [DRUKKERIJ TRIO.] LOB, KURT. - Bibliofiele boekillustratie, vandaag en gisteren.
B6177: LOB, KURT. - Zeichnungen zu russischer Literatur. Eingefuhrt von Gunter Coufal.
B6192: LOB, KURT. - Kurt Lob. 3/VI - 10/VII 1977, Stadtische Kellergalerie Dusseldorff.
K5972: LOB, KURT. - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels.
M9449: LOB, KURT. - Boekkunstenaar/Buchkunstler. Ingeleid door/Mit einer Einfuhrung von Ernst Braches.
T0296: LOBEL, ARNOLD. - Kvak a Zblunck. Jsou kamaradi.
R7172: LOBEN SELS, PIETER JUSTUS VAN. - Beschouwingen over den Noord-Amerikaanschen Staten-Oorlog van 1861-1864.
Y3231: THE LOCAL. - Welcome to H.M. Queen Juliana and to H.R.N. Prince Bernhard.
R8321: LOCHER, TH.J.G. - Over de verhouding van Oost en West in de Europese Geschiedenis.
L3236: LOCHER, TH. J.G. - Geschiedenis van ver en nabij. Bundel verspreide geschriften van Dr. Th. J. G. Locher aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
T1909: LOCKE, WILLIAM J. - De roman van Triona. Geautoriseerde vertaling.
T2989: LODEIZEN, HANS. - De wanhoop is tijdelijk voorbij. Gekozen en ingeleid door Bart Moeyaert.
Y5378: LODEIZEN, HANS. - Krantenknipsels van/over Hans Lodeizen.
Y9317: LODEIZEN, HANS. - Het innerlijk behang en andere gedichten.
T2413: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
K6177: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
Y8440: LODEIZEN, HANS. - Het innerlijk behang en andere gedichten.
L7362: LODER, F.J. - Wat voor verwaarloosde Protestantsche kinderen gedaan wordt in het overwegend Roomsche Zuiden van ons land.
K3334: LODEWICK, H.J.M.F., W.A.M. DE MOOR, K. NIEUWENHUIJZEN. - Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse Letterkunde .
T3860: LODEWIJKS, J. E.A. - Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea.
T0952: LOEB, WILHELM. - Ten schaamlen disch.
B1353: LOEB, WOUTER. - Gek en Wijs tijdens Seyss.
K0262: LOEFF, PAUL VAN DER. - Splijtbaar materiaal.
Y7920: LOEKI, ABRAM. - Een ingebouwde sjofar. Gesprekken met 16 Nederlandse joden.
T0657: LOENATSJARSKI, A.W. - De bevrijde Don Quichotte. Een tooneelspel in negen tafereelen en een epiloog.
R8881: LOENEN MARTINET, J. VAN. - Het Fatalisme in onze jongste letterkunde.
T5242: LOENEN, D. - De Atheense democratie. Drogbeeld of historie?
R5156: LOENEN, D. - Protagoras and the Greek Community.
T8737: LOENEN, RENE VAN. - Mooi voetenwerk. Gedichten.
T8214: LOENEN, RENE VAN. - De steen voorbij. Gedichten voor de veertigdagentijd.
T8772: LOENEN, RENE VAN. - Straatliefdegras. Een pelgrimage in 40 gedichten.
B5782: LOENEN, J. VAN. - Verschijnselen des Tijds, Doris en Doortje van Jan Holland. Voor het godsdienstonderwijs. De Zondag in de oude Kerk. Borger's geboortedag na honderd jaren herdacht. De heerlijkheid der gemeente en de partijschap in de Kerk.
L5900: LOENEN, D. - Bibliografie van het werk van professor Dr. D. Loenen.
R9250: LOENEN MARTINET, J. VAN. - Het fatalisme in onze jongste letterkunde.
R2617: LOESER, NORBERT. - Nietzsche & Wilde en andere essays. Inleiding B. Stroman.
H6774: LOESER, JOHN D. (ED.). - Bonica's Management of Pain.
B1149: LOEWENSTEIN, SIR ALBRECHT COUNT OF. - Pilgrim's Book. Concerning all the venerable Places throughout the Holy Land and Egypt... Johann Sauer Frankfurt 1609.
B6738: LOEY, A. VAN. - Het bezittelijk voornaamwoord 'hun'.
R8761: LOFFELT, A.C. - Jupiter Van Vloten en zijn kritiek.
K4952: LOGEMAN, TED. - Poolman Pinxit. Novelle.
K5778: LOGGEM, MANUEL VAN. - Inleiding tot het toneel.
M1592: LOGGEM, MANUEL VAN. - Buiten zijn de mensen, roman.
K5000: LOGGEM, MANUEL VAN. - Insecten in plastic. De stuwdam in de Iljoesj.
B8679: LOGGEM, MANUEL VAN. - Letternijen.
Y5335: LOGGEM, MANUEL VAN. - Letternijen.
W8007: LOGGEM, MANUEL VAN. - De Chinese fluitspeler. Toneel in drie bedrijven.
L4505: LOGHEM, J.J. VAN / P. MUNTENDAM E.A. - Louis Pasteur (1822 - 1922).
B5664: LOGHEM, M.G.L. VAN. (RED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen. jaargang 1894. No. 5. Met portret van den Heer P.A.M. Boele van Hensbroek.
L9068: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE). (ED.). - Nederland 1894. eerste deel. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen.
T6912: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, derde deel.
T6911: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, tweede deel.
T6910: LOGHEM, M.G.L. VAN. (FIORE DELLA NEVE) (ED.). - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche Letterkundigen. 1893, eerste deel.
T3018: LOGHEM, J.B. - In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede C.A.
Y6400: LOGHUM SLATERUS, VAN. - Uitgeverij Van Loghum Slaterus N.V. Arnhem. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
R5828: LOHMAN, H.W. - Hoe begin je aan een vogeltje?
R5827: LOHMAN, H.W. - Bekijk het maar : TYPEtypografie.
T2248: LOHMAN, ANNEKE. - Een roeiboot in het riet. Gedichten.
B4185: LOKHORST, EMMY VAN. - De zonnewijzer.
K7281: LOKHORST, EMMY VAN. - Droomen.
B3889: LOKHORST, EMMY EN BERT VOETEN (RED.). - In memoriam M. Nijhoff.
K6694: LOKHORST, EMMY VAN EN VICTOR E. VAN VRIESLAND. (EDS.). - Kristal. Letterkundig jaarboek.
H3984: LOKHORST, EMMY EN BERT VOETEN (RED.). - In memoriam M. Nijhoff.
R0177: LOM, MECHTELDIS VAN. - Zuster Mechtildis van Lom, annonciate 1600-1653. Haar leven en dichten. Uitgegeven door Edg. Heynen.
T8066: LOMMEL, A. VAN. - Bijdragen tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland. Berigten omtrent de Zendelingen S.J. ten jare 1773.
W8873: LOMMEN, MATHIEU. - Letterontwerpers. Gesprekken met Dick Dooijes, Sem Hartz, Chris Brand, Bram de Does, Gerard Unger. Met een voorwoord van John Dreyfus.
Y0014: LOMMEN, MATHIEU. - Het boek van het gedrukte boek Een visuele geschiedenis.
Y6185: LOMMEN, MATHIEU. - Letterrijk. Rijksoverheid, Serif en Scans, Een letter van Peter Verheul.
L5301: LOMMEN, MATHIEU. - De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels en A.A.M. Stols.
R4331: LONDERSELE. - De vernietiging van Einstein.
T5835: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - Pottery, Glass and Building Materials.
Y2640: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - Chemical and Starchy Products. Volume 12 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2639: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Hide Trade and Allied Industries.
Y2638: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Corn Trade. Volume 7 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2637: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Timber Trade and Allied Industries.
Y2636: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Ore Trade. Volume 8 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
Y2635: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Delving Industries. Volume 19 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
L9283: LONDON, JACK. - Tusschen de wielen. Vertaling W.L. Leclercq.
Y2634: NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE IN LONDON. - The Paper and Strawboard Manufactures; The Cardboard Industry; The Printing Trade. Volume 10 van General view of trade and industry in the Netherlands, published in cooperation with the Netherlands Chamber of Commerce in London.
M3502: DE LONG, DAVID G. (ED.). - American architecture. Innovation and tradition.
H3054: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH. - Selected Poems.
L5878: LONGIE, ALBERT DE. - Gerrit Achterberg.
L2040: LONGOS. - De treffelijke historie van Daphnis ende Cloe. Vertaling J. Brouwer.
Y3158: LONGUS. - Daphnis et Chloť. Compositions de RaphaŽl Colin, [12] eaux-fortes [hors-texte] de Champollion. Prťface de Jules Claretie.
T2425: LONNET VAN GEERTSE, R. - Perspectieven. Literaire opstellen en critieken.
B4050: LOO, TESSA DE. - Een bed in de hemel. Roman.
Y6328: LOO, ERIK VAN DE. - Achter de stilte.
L6892: LOO, TESSA DE. - De tweeling. Roman.
T8074: LOO, TESSA DE. - Kenau. Roman.
H4944: LOO, TESSA DE. - Een varken in het paleis.
R3430: LOO, C.J. VAN DER. - Handleiding tot het boekhouden voor den boekhandelaar, zoowel uitgever als debitant.
M5040: LOO, TESSA, NATALIA POPOVA, CARLA BOGAARDS E.A. - Ontmoetingen. Verhalen van diverse schrijfsters.
H2703: LOO, TESSA DE. - Het mirakel van de hond.
B1813: LOO, H. TE. - Wijsheden over Nederlands geld. Illustraties van Bert Witte.
Y6022: LOO, TESSA DE. - Krantenknipsels van/over Tessa de Loo.
M9209: LOO, TESSA DE. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
M9210: LOO, TESSA DE. - Meander.
M8150: LOOHUIS, JOHANNES GERARDUS. - De verhouding tusschen den tropischen landbouwgordel en de industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidig aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost Azie.
Y8598: LOOIJ, MAARTEN. - Van fabeldier tot wrekend beest. Negen thema's in Nederlands dicht en ondicht over dieren.
Y3354: LOOIJEN, T.K. - Herbergen en koffiehuizen van Amsterdam. Een bloemlezing uit de geschiedenis.
Y4431: LOOMAN, T.M. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Met platen.
H7964: LOON, H.A. VAN. - Handschriftverbetering en Calligrafie.
B5898: LOON, H. VAN. - In de verstrooiing.
M8328: LOON, MAUD VAN. - Een lichaam vacant. Novelle.
T4952: LOON, P. VAN. - Zorg voor het A-Sociale Gezin.
Y2985: LOON, PAUL VAN & ALEX DE WOLF. - Een val voor Sinterklaas.
B5388: LOON, J.VAN / BOER, M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op ť nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
B2232: LOOPER, B. - K.O. Meinsma 1865-1929. Bio- en bibliografie, inventaris van de collectie aantekeningen.
L5095: LOOPSTRA, JAN J. - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
T6360: LOOPUIT, JOS. - Christelijke vakaktie in theorie en praktijk.
T3184: LOOPUIT, JOS. - Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging.
T5472: LOOPUIT, JOS. - Jean Jaures zijn leven en zijn werk voor nederlandsche arbeiders geschetst.
T7815: LOOS, HENRICUS. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke oud-bisschoppelijke klerezy in Nederland, door den schrijver van: De regering en de klerezy.
K7440: LOOS, KAREL. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
R1376: LOOS, HENRICUS. - Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Katholijke Oud-Bisschoppelijke Klerezy in Nederland. Door den schrijver van: De regering en de Klerezy.
T7499: LOOS, D. DE. - Vetten, was, aetherische olien, harsen, gom.
K3275: LOOS, KAREL. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
R8537: LOOS, D. DE. - Gesteenten en mineralen van Nederlandsch Oost-Indie I: Tin.
W8946: LOOS, J.C. VAN DER. - Geschiedenis der voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
R8428: LOOS, J.A. VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
R8425: LOOS, J.A. VAN DER. - Geschiedenis van Amstelland voor 1300.
R9392: LOOS, D. DE. - Zetmeel en Melk. Een paar onderwerpen uit het gebied van scheikunde.
L7228: LOOS, J.C. VAN DER. - Bibliographie der werken van Mgr. De. Antonius Hubertus Leonardus Hensen 1879 - 1929.
K5560: LOOSBROEK, TINEKE VAN / ULLA JANSZ. E.A. - Geleerde vrouwen.
K3787: LOOSJES, TH. P. - Documentaire informatie en haar functie in de communicatie binnen de wetenschap.
K3804: LOOSJES, TH. P. - Over kwaliteit en kwantiteit in de documentaire informatie.
B8297: LOOSJES PZ., A. - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17de eeuw.
T2583: LOOSJES, VINCENT. - Louis Bonaparte. De Koning van Holland.
Y3753: [LOOSJES, ADRIAAN PIETRRSZ - Levensschetsen van vaderlansche mannen en vrouwen. Een schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Derde Stukje.
R4076: LOOSJES PZ, A. - Huig de Groots tweede ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, Tooneelspel, gevolgd door een lofdicht op Huig de Groot
R7543: LOOSJES PZ., A. - Ewoud van Lodijke of de ondergang der Zeeuwsche stad Rommerswaal. Treurspel, benevens eene beknopte beschrijving der gemelde stad.
H3466: LOOSJES, A. - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1915-1940.
R2204: LOOTEN, EMMANUEL. - Lieu-Chef de ma Revolte.
Y2186: LOOTS, PHILIP. - In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen.
Y2930: LOOTS, PHILIP. - In 't Kroningsjaar. Zes Vaderlandsche Liederen Op. 30. Woorden J.A. Bakker Muziek van Philip Loots.
T3961: LOOTS, PHILIP EB J. VAN BREEMEN JZ. - Onze Duinen. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T3962: LOOTS, PHILIP EN B. VAN MEURS. - Morgenlied voor Mannenkoor gecomponeerd.
Y4589: [VONDEL] LOOTS, CORNELIS. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
Y3633: [VONDEL] LOOTS, CORNELIS. - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gysbrecht van Aemstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
T3963: LOOTS, PHILIP EN F. DE CORT (GEDICHT). - Jan Gerstekoorn. Voor Mannenkoor gecomponeerd.
T4781: LOOVEREN, W. VAN. - Nieuwe Waterweg 1866-1936. Op 31 October 1936 uitgegeven door de Stichting Havenbelangen te Rotterdam, ter gelegenheid van de herdenking van het steken van de eerste spade voor de doorgraving van den Hoek van Holland op den 31en October 1866.
R6360: LOOY, JAC. VAN. - Gekken.
H3344: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
Y5377: LOOY, JACOBUS VAN. - Krantenknipsels van/over Jacobus van Looy.
R4461: LOOY, S.L. VAN. - Iets over de geschiedenis van het boek en de beteekenis van den boekhandel.
B3123: LOOY, JACOBUS VAN. - Een Epos in Ist. Samengesteld en toegelicht door Chris Will en Peter Winkels.
B8601: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nawoord Jan Kuijper.
Y5494: LOOY, JAC. VAN. - Jakob.
K6659: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
B5426: LOOY, JAC. VAN. - Een feestdroom. Een keuze uit ongebundeld en ongepubliceerd werk.
B1823: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
H3751: LOOY, JACOBUS VAN. - Wie dronk toen water! Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebe gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885 - 1887.
L6380: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden.
R3946: LOOY, JAC. VAN. - Op reis.
H9760: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus.
T0815: LOOY VAN DER LEEUW, A.E.C. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de middeleeuwsche Nederlanden. Twee delen.
H9761: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nieuwe bijlagen
A0716: LOOY, JAC. VAN. - Jaap.
H9762: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nieuwste bijlagen
B1979: LOOY, JACOBUS VAN. - De Weesjongen. Fragmenten uit Jaapje, Jaap en Jakob. Uitgezocht en ingeleid door Godfried Bomans.
T1728: LOOY, REINDER J.C. VAN. (ILLUSTRATIES). - De kleine parade.
A0541: LOOY, JAC. VAN. - Jaapje.
B4263: LOPES, HENRI. - In tranen lachen. Vertaald door Ernst van Altena.
B2652: LOPES CARDOZO, PAUL. - Atlas of Clinical Cytology. A contribution to precise cytodiagnosis and cytological differential diagnosis. With 3300 full-colour illustrations.
H9720: LOPES, HENRI. - Een nieuwe Wali N'Kama. Vertaling Marjolijn Jacobs.
M5643: LOPEZ, ESTEBAN. - Pijnlijke vertellingen.
K3836: LOPEZ, ESTEBAN. - Mevrouw Mama.
L9436: LOPEZ, BARRY. - De geheimzinnige Noordpool. Vertaling M.D.J. Leijten.
T1804: LORBEER, HANS. - Wacht auf ! Erzšhlungen.
T6430: LORCA, FEDERICO GARCIA. - Toneelwerk: Het huis van Bernarda Alba, Het fantastische schoenlappersvrouwtje gevolgd door Causerie over toneel. Nederlandse tekst Dolf Verspoor.
B2114: LORDA ALAIZ, F.M. - Spaanse schrijvers onder Franco. Vertaling Daniel de Lange.
Y4617: AMERICAN BOOK-LORE. - American Book-Lore, Quarterly, volume 1, No. 3 & 4. Two issues.
K4963: LOREIS, HECTOR-JAN. - Nieuwe roman - Nieuwe filosofie. Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman.
Y8882: LORIE, J. - De Derbingskuil van Gieten en zijne familie.
M0400: LORM, A.J. DE. - Kunstzin der Eskimo's. Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
B2629: LORTZ, JOSEPH. - Die Reformation in Deutschland. Erster Band: Voraussetzungen, Aufbruch erste Entscheidung. Zweiter Band: Ausbau der Fronten Unionsversuche Ergebnis.
L3399: LOS, SIETSE OENE. - Aristoteles in Nederland gedurende de laatste veertig jaren.
T6034: LOSER, JOH. H. EN L.B. PEREL. - Neerland's Jubelzang. Gedicht van L.B. Perel voor vierstemmig Mannenkoor gecomponeerd door Joh H. Loser.
Y1069: LOSSIUS, K.F. / G. VAN WIERINGHEN BORSKI. - God in de Natuur en in den Mensch. Een leesboek voor de lagere scholen. Getrokken uit Gumal en Lina.
W9816: LOTH, DAVID. - De erotiek in de literatuur. Een luchthartige geschiedenis van de pornografie. Vertaald door Kees Kelfkens.
B6703: LOTI, PIERRE. - Pecheur d'Islande.
R4626: LOTI, PIERRE. [=L.M.J.VIAUD]. - Pecheur d'Islande. Compositions de E. Rudaux.
B3176: LOTSY, J.P. - Het tegenwoordige standpunt der evolutie-leer.
H0847: LOTTMAN, HERBERT. - Flaubert. A biography.
L4397: LOUBSER, JACQUES E. - Die saamgestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans.
R9988: LOUDON, ALEXANDER. - Holland. A History of Freedom.
K1198: O'LOUGHLIN, MICHAEL. - De weeen van de mannen van Ulster. Vertaling Wim Platvoet.
B2553: LOUISE B.B. [LOUISE ADRIANA JOHANNA DE NEVE]. - Prinsesje. [H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden]. Met portret en platen.
Y2931: LOUISE B.B. [=L. DE NEVE]. - Prinsesje.
Y4577: LOUMAN, PETER. - Postduif te voet.. Ik droomde mij bonbons. (Herinneringen, gedichten, gedachten, illustraties).
Y3159: LOUP, W. LE (ED.). - Hubertus Goltzius en Brugge 1583 - 1983.
T6066: LOUTHER, HENRI. - Wilhelmina-Gavotte.
K3590: LOUW, W.E.G. - De nieuwere Afrikaanse poŽzie.
T6540: LOUW, ANDRE VAN DER. - Rood als je hart. 'n Geschiedenis van AJC.
L5515: LOUW, S.A. - Dialekvermenging en taalontwikkeling. Proewe an Afrikaanse taalgeografie.
Y4548: LOUWAARS, W. - Het vogelleven.
R0484: LOUWE, HARMINE EN RAOUL DELEO. (ONTWERP/DESIGN). - Dutch Design 2004-2005. Deel X en Y. Inleidende tekst Tom Dorresteijn. Vertaling Hetty Roque-de Houer et al.
R7706: LOUWE, C. - Lof der Duinen. Dichtregelen. Uitgegeven ten voordeele der hulpbehoevende bewoners van de Oostenburgervoorstraat te Amsterdam.
T9910: LOUWERSE, P. - Veel geluk! Nieuwjaars- en Verjaardagsversjes voor kinderen.
Y3577: LOUWERSE, P. - Geillustreerd Verjaardag-Album met bijschriften.
T4645: LOUWERSE, P. - Een met het volk. Beknopte geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Aan oud en jong verteld.
R7487: LOUWERSE, P. - Een werk van lijden en moed of Nederlands herstel in 1813 aan kinderen en eenvoudigen verteld.
Y6570: LOUYS, PIERRE. - Zangen van Bilitis. Vertaald en ingeleid door Ernst van Altena.
B5695: LOUYS, PIERRE. - La femme et le pantin. Illustrations de Philippe Swyncop.
B3134: LOUYS, PIERRE. - Aphrodite [Ancient manners]. In the English version, prepared by Willis L. Parker. With illustrations by Frank J. Buttera.
B8716: LOVELOCK, YANN. - The line forward. A survey of modern Dutch poetry in English translation.
Y5961: LOWRY, MARTIN. - The world of Aldus Manutius. Business and Scholarship in Renaissance Venice.
H2131: LOWRY, MALCOLM. - Onder de vulkaan. Vertaling John Vandenbergh
B9452: LOWRY, MALCOLM. - Onder de vulkaan. Vertaling John Vandenbergh
M1202: LOY, ROSETTA. - Wegen van stof. Vertaling Tine Riegen.
P0795: LOY, ROSETTA. - Winterdromen. Vertaling T. Riegen.
M5974: LOY, ROSETTA. - Wegen van stof. Vertaling Tine Riegen.
L5107: LUBACH, ADOLF EDZARD. - Over de verbuiging van het werkwoord in het Nederlandsch der 16de eeuw.
R3406: LUBBERHUIZEN, BAS EN THIJS WIEREMA (EDS.). - Maitre, Frits Muller.
Y6398: LUBBERHUIZEN, BAS. - Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
B1983: LUBBERHUIZEN, BAS. (ED.). - Herinneringen aan De Engelbewaarder 1971-1981.
R6598: LUBBERINK, W. - Het socialistisch experiment. Dictatuur of Democratie?
R9624: LUBBERINK, W. - De enkeling en zijn verantwoordelijkheid. Een geschift voor eenzame durvers.
L2221: [HERMANS, W.F.] LUBBERS, ROOS. (ED.). - Suum Cuique: Barlaeus-ode aan Hermans.
L4899: LUBBERS-VAN DER BRUGGE, CATHARINA J.M. - Johnson and Baretti some aspects of eighteenth-century literary life in England and Italy.
T4073: LUBELL, CECIL (ED.). - Textile Collections of the World. Volume 2 United Kingdom and Ireland.
Y2014: LUBERTI, W. - Wat wil Welter? Eenige opmerkingen over het rapport-Welter en de positie van het overheidspersoneel.
B2169: LUBLINK-WEDDIK, WILLEM FRANS. - Adatdelictenrecht in de Rapat-Marga-Rechtspraak van Palembang.
Y1629: LUBLINK WEDDIK, B.T. - Pandora. Lektuur voor den beschaafden stand. 2de stukje.
Y3782: LUBLINK DEN JONGEN, JOANNES. - Proeve over het verrijken der Nederduitsche Taal. I & II.
T2507: LUCAS, J.W. - De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien.
H8222: LUCASSEN, JAN. - Jan, Jan Salie en diens kinderen. Vergelijkend onderzoek naar continuiteit en discontinuiteit.
W6228: LUCCIONI, MAARTJE. - Wie nu geen huis heeft.
L4212: LUCCIONI, MAARTJE. - Het hart van Fabio Genovese.
H2018: LUCCIONI, MAARTJE. - Alles anders.
M2479: LUCEBERT. - Namiddag van een faun. Luceberts wandschildering in het Letterkundig Museum.
L7708: LUCEBERT. - Gedichten 1948-1963. Verzameld door Simon Vinkenoog. Met tekeningen van Lucebert.
M5296: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
B5181: LUCEBERT. - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
K8600: LUCEBERT. - Val voor vliegengod.
B0725: LUCEBERT. - Nefertete.
Y1688: LUCEBERT. - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten.
B1483: LUCEBERT. - Triangel. [bevat: Triangel in de jungle (1951), De Amsterdamse school (1952), Van de afgrond & de luchtmens (1953)].
Y6383: LUCEBERT. - na de helft van het leven. gedichten.
Y6922: LUCEBERT. - Dag en nacht. Vijftig stadsfoto's van 's-ochtends tot 's-avonds met gedichten van Lucebert.
Y6907: LUCEBERT. - De perfekte misdaad. Klein radiostemmenspel.
H9601: LUCENTE, GREGORY L. - The Narrative of Realism and Myth. Verga, Lawrence, Faulkner, Pavese.
K7833: LUCIE-SMITH, EDWARD. - Ars Erotica. An arousing history of erotic art.
T6030: LUCIEN. - Een Land, Een Volk, Een Vorstin! Vervaardigd en gecreeerd door Lucien. Zang en Piano.
R7338: LUDEKUSE, CHRIS. - Bij de terugkeer van een vrouw.
L3561: LUDWIG, EMIL. - Napoleon.
Y6730: LUGER, JOHAN. - De zeven kapitale leugens van den heer Berkenmeier.
K3796: LUGER, BERNT. - Wie las wat in de negentiende eeuw.
B6891: LUGER, JOHAN. - Vorm en kleur in huis. Illustraties van Piet Worm.
Y0125: LUGINBUEHL, RUDOLPHO (ED.). - Nikolaus' Geschichte von den Schlachten und dem Untergang des Herzogs von Burgund ca. 1478 & Nicolai: De prelijs et occasu ducis burgundie histhoria.
L5067: LUGT, JOANNES M.H. VAN DER. - L'Action religieuse de Ferdinand Brunetiere.
Y1984: LUGT, ARIE VAN DER. - Prinses Marianne. Het buitenbeentje van ons Koningshuis.
L1011: LUHRS, CORRIE. - Mijn zuster Anna Blaman.
Y5141: LUIGIES, BARBARA M. - De ontwikkeling van het Kadijkseiland.
C1535: LUIJTERS, GUUS. - De scherven van de slijter.
C1536: LUIJTERS, GUUS. - Circus Melancholia.
P2141: LUIJTERS, GUUS. - Liefde en leugens, verhalen.
W7454: LUIJTERS, GUUS. - Modernisme van toen, drie verhalen uit de telescoop. 1959 - 1962.
K2162: LUIJTERS, GUUS (ED.). - Dichters van de avant-garde. De moderne Franse poŽzie.
W5361: LUIJTERS, GUUS. - De egelantier, stad en land in vier seizoenen.
L1749: LUIJTERS, GUUS. (ED.). - Jan Cremer in beeld.
K2285: LUIJTERS, GUUS. - Tussen vrouwen en vrienden. Verzamelde verhalen.
K4360: LUIJTERS, GUUS. - Jane Austen. Met een bijdrage van Kwis Kraus-van Essen.
M7105: LUIJTERS, GUUS. - Een avontuurlijke reis. Reportages.
L1987: LUIKEN, JAN EN KASPER. - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten.
T8780: LUIKEN, JAN. - Duitsche Lier. Opnieuw uitgegeven door Maurits Sabbe.
A0781: LUIKEN, JAN. - De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
Y8647: LUIKEN, JAN. - Het Leerzaam Huisraad, Vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
L8627: LUIKEN, JAN. - De Bykorf des Gemoeds, Honing zaamelende uit allerly Bloemen. Vervattende Vyftig Konstige Figuuren met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
L8630: LUIKEN, JAN. - Het Leerzaam Huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, met Godyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
K1473: LUIKEN, JOHANNES EN CASPAARES. - Het menselyk bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van Ambachten, Konsten, Hanteeringen en Bedryven met Versen.
M2752: LUIKEN, TONNIE / D. BAARTSE / B. POLAK. - Willem Frederik Hermans en de CPNB 1950-1993.
L8625: LUIKEN, JAN. - Beschouwing der Wereld, bestaande in Vyftig Konstige Figuuren, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen. Twee delen.
L8626: LUIKEN, JAN. - Vonken der Liefde Jezus, van het God-Begeerende Zielen-Vuur: zynde Bloempjes der Zalige Hoop, tot verheugelykheid der Wandelaars, langs den Weg, na Vreden-Ryk.
T7515: LUIKINGA, A.J. - Dierenbescherming.
T2802: LUIKINGA, A.J. - Een dure les... wordt zij verstaan? De begrootingsdebatten in de Tweede Kamer en de houding der Katholieken.
R1383: LUIS COLOMA, P. - Een heilige...
K1561: LUIS, JANET. - Een onbekrompen schenken. Vijftig jaar Campert prijzen.
R9230: LUITINGH, J.C. - Jan de Lapper. Een verhaal uit de Geschiedenis des Vaderlands.
R4339: LUITZEN, JAN. - Koningsoffer.
L8449: LUKACS, GEORG. - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen.
Y1730: LUKACS, JOHN. - June 1941. Hitler and Stalin.
T1611: LUKACS, JOHN. - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20e eeuw. Vertaald uit het Engels door Stan Verschuuren.
H1735: LUKKENAER, W.J. - Cheops: Held en schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, mede bedoeld als eerste aanzet tot een andere interpretatie.
T7513: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
B8693: LULOFS, FRANCIS. - Verkenning door varianten. De redacties van HET UUR U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht.
H2437: LULOFS, F. - Nu gaet Reynaerde al huten spele. Over commentaar en interpretatie.
L8200: [VONDEL] LULOFS, B.H. - J. van den Vondel, door geschiedkundige inleidingen, omschrijving in proza en aanteekeningen, in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd.
Y7873: LULOFS, F. - Tekst en uitleg. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 8 maart 1977.
Y3664: LULOFS, B.H. - Eenige toelichtingen en bedenkingen op des geleerden dr. John Bowring's, uit het Engelsch in onze moederspraak vertaalde, aanmerkingen over sommige onzer oudere en nieuwere Nederlandsche dichters, redenaren en andere schrijvers.
R7329: LULOFS, F. - Ik lees, ik lees, wat jij niet leest. Of boosaardig is ook aardig. Afscheidscollege op 19 december 1984.
H1853: LUMEY, JAN VAN. - De dodensprong. Marionetten in een bedrijf.
R5464: LUMMEL, H.B. VAN. - Een vriend van Prins Willem I. Kort verhaal van 't leven van Philips Marnix van St. Aldegonde.
L7383: LUNDBYE, AXEL. - Drukvormen van rubber en plastic.
L5796: LUNDEGARD, AXEL. - Asra. Een moderne idylle. Naar het Zweedsch door Ph. Wijsman.
L1736: LUNDWALL, SAM J. - Wat is sience fiction? Vertaling en bewerking Warner Flamen.
Y0991: LUNS, FRANK. - Huldigings-spel H.M. de Koningin-moeder. Rego Pro Rege. Regentesse-spel in twee afdeelingen. Vertoond t.g.v. de Huldiging van H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam op Woensdag 12 juni 1929. Ontwerper en artiek-leider Frank Luns.
B4973: LUNS, FRANK. - Roomsch Nederland en tooneel. Een beschouwing. Inleiding B.H. Molkenboer. Slotwoord C.R. de Klerk.
T1435: LUNS, HUIB. - Peter Paul Rubens, 30 mei 1640-1940.
L2865: LUNS, HUIB. - Met wijde wiekslag door het beeldend scheppen. Episoden uit het leven van schilder- en beeldhouwkunst in Europa.
T2487: LUNS, HUIB. - Tien wandelingen in Gent, Brugge en Antwerpen.
T3597: LUNSHOF, H. - Als dieven in de nacht....
L0892: LUNSHOF, H.A. - Leven zonder demon. Een levensschets van Antony Winkler Prins.
B8462: LUNSHOF, H.A. - Vlag halfstok. Een studie in onrecht.
R6471: LUNSHOF, H.A. - Moderne inquisitie. Een woord tot de zuiveraars.
R3281: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chine de commande.
R5641: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H. - Het huis Herengracht 475 en zijn bewoners.
H7219: LUNSINGH SCHEURLEER, J. (ED.). - Egypte eender en anders. Tentoonstelling ter viering van het vijftig jarig bestaan van het Allard Pierson Museum gesticht 12 october 1934.
Y0034: LUNZER, HEINZ. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten.
R4598: LUNZER, HEINZ. - Franz Kafka 1883-1924. Katalog zur einer Ausstellung des Bundesministeriums fur Auswartige Angelegenheiten, zusammengestellt von Heinz Luner mit Beitragen von Ilse Aichinger, Elias Canetti, Peter Handke.
T3474: LURASCO, F.M. - De vlinder-verzameling. Handboekje voor het vangen, kweeken, opzetten, etc. van vlinders en rupsen.
R7385: LUREMAN, C.H. EN W.H. KRUIDERINK. - Het eerste verzet. Geschiedenis der Arnhemsche Arbeidersbeweging voor 1894.
K3761: LUSSU, JOYCE. - De man die als vrouw geboren had willen worden. Feministisch journaal over de oorlog.
M3421: LUSTGARTEN, EDGAR. - A century of murderers.
T9304: LUTGE, H.A.J. - Leerrede over Ps. 107: 43. Na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
T2247: LUTH, WOLFGANG UND CLAUS KORTH. - Boot greift wieder an ! Ritterkreuztraeger erzšhlen.
Y8224: LUTKEBUHL, C.L. - Een stil feest. Herinneringen en indrukken van de Historische Tentoonstelling van Amsterdam.
R5767: LUTTERVELT, R. VAN. - Pieter Cornelisz Hooft Drossaert van Goeylant en Castelein op Thuys te Muyen.
R5820: LUTTERVELT, R. VAN. - Vier eeuwen Markiezaat 1555- 1955. Tentoonstelling Veere, Schotse Huizen, Vlissingen, Stedelijk Museum.
R3077: LUTTGER, ABRAHAM. - Openhartigheden... over de lach en de traan in de liefde.
B6123: LUTZ, JAN. - Het ontstaan van de illustratie voor boek en tijdschrift.
B0542: LUTZ, LUC. - Open doekjes. Luc Lutz doet een boekje open over het toneel en zijn toeschouwers.
Y4597: LUUR, FR. VICTORICUS VAN DER - Pastoor Marius. Een vooraanstaand Priesterfiguur uit het begin van de Zeventiende Eeuw.
H1791: EX ORIENTE LUX. - JAARBERICHT no 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux.
B5541: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL, WILLEM WESTSTEIJN. - Over literatuur.
Y5601: LUXEMBURG-ALBERS, ANNEKE VAN. - Betreft Bint: Bint van Bordewijk modernistisch bekeken. Inhoud: Dankwoord, Korte samenvatting, Stellingen.
R4365: LUXEMBURG, JAN VAN, MIEKE BAL, WILLEM WESTSTEIJN. - Inleiding in de literatuurwetenschap.
R9088: LUXEMBURG, ROSA. - Kerstmis in een nachtasyl.
T2794: LUYENDIJK, JORIS. - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
W9283: LUYKEN, JOAN. - Joan Luykens Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen.
T2733: LUYKEN, JAN. - Stichtelijke verzen. Bijeengebracht en Ingeleid door C.B. Hylkema.
L1163: LUYKEN, JAN. - Gedichten. Verzameld door W. Kramer.
L1174: LUYKEN, JAN. - Gedichten en spreuken. Ingeleid en verzameld door Roel Houwink.
R9386: LUYKEN, JAN. - Jezus en de ziel. Ingeleid en toegelicht door F. Reitsma. Met reproducties naar de oorspronkelijke prenten.
R1646: LUYKEN, JAN. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis.
L5867: LUYKX, P. EN N. BOOTSMA (ED.). - De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20 eeuw. Voorwoord A.F. Manning.
T0622: LUYKX, TH. - Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925).
L9653: LUYTEN, DIRK JAN. - Joker.
B4750: LUYTERS, GUUS (ED.) & NORGE BEND (TEKENINGEN). - De moord van Raamsdonk.
T7539: HET AMSTERDAMSCH LYCEUM. - Het Amsterdamsch Lyceum. Lijst der boeken en andere schoolbenodigheden 1929-1930 13e schooljaar.
Y3162: HET AMSTERDAMS LYCEUM. - Programma Sportdag 1935 en 1938. H.A.L.O bulletin 1936-1937-1938-1940. Ca. 25 stuks Mededelingen: Klasse-avond, Bach herdenking, Aan de ouders, Waterland enz. 1934- 1940. 5x Lesroosters schooljaar 1934 t/m 1942. 6x Mededelingen aan de ouders 1934- 1941. 3x Uitnoodiging ouderavond 1935- 1942. Ca. 19x programma's o.a. Sportdag, Schoolsluiting, Dies, enz. 1934-1941.
R4390: [JUVENALIS] LYDIUS, RUDOLPHUS. - Vermaakelyke tydkorting bestaande in D.I. Juvenaals derde Schimpdicht, in vaerzen vertaald; eenige Mengeldichten, waar in de Jufferschap ter hoogsten top van eere werd verheven. En 't Blyspel van de Princelyke Slaaf.
Y7286: LYKE, BRAM VAN DER. - Titus, zoon van Rembrandt. Arm gedicht bij de terugkeer der meesters.
K2251: LYNDEN-DE BRUINE, A.M. VAN. - In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau [1807-1824].
R7781: LYNDEN VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN. - Moderne dichters.
T1044: LYNX, J.J. (ED.). - De pen is machtiger. De geschiedenis van den oorlog in caricatuur.
B2111: LYTTON, LORD. - Alice or The Mysteries.
Y7498: MAAGDENHUIS. - Vanaf donderdag 12 juni worden honderden studenten, die deelnamen aan de bezetting van het Maagdenhuis, voor de rechter gebracht.... etc. Financiele steun aan de bezetters kan gegeven worden op Gemeentegiro t.n.v. SVB.
Y5501: MAAGH KNIPHUISEN, A. - Na veertig jaren. Herinneringen bij de herdenking van het veerigjarig bestaan van het Departement Abbekerk en Lambertschaag der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1856-1896).
Y5947: MAAN, LEO. - Ik ben Maan.
T1844: MAANDAG, BEN SR. EN RIEN ROBIJNS. - ...En niet vergeten. Herinneringen aan Het Vrije Volk.
B3870: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Waarin opgenomen Elseviers Weekblad, Vrij Nederland, Haagse Post, De Nieuwe Linie, De Groene Amsterdammer.
B2676: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Film nummer: o.a. Nederlandse filmers '65. 18 filmcritici over drie film. Nederlandse kritiek & Jean-Luc Godard.
B5241: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Dit nummer is een Happening.
T7457: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. Eerste jaargang nr. 1 februari 1964 t/m november/december 1964
Y2585: ERICA MAANDBLAD. - Erica. Maandblad voor de ontwikkeling van het culturele leven onder de jongeren in Noord- en Oostelijk Nederland. Nrs: 7 -8-9-10. 1946. en nrs: 8-9-10 1947.
T4523: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang juni 1965. Dood in drukkerij.
B3871: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. De Lou-Groep: begrijpelijk, maar daarom niet minder gevaarlijk. Eerste avondmaal op het Witte Huis. Bibliografie: boekje open over god. Spionage en de nieuwe held.
Y4463: MAANDBLAD. - Maandblad der Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen. 21e jrg. October 1933. No 10.
T4519: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang maart/april 1965. Amsterdam Gangsterstad? Strip uit het schetsboek van Jan Cremer.
T4520: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - Ratio. 2e jaargang juli 1965. De James Bond Republiek.
T4522: RATIO LITERAIR MAANDBLAD. - 2e jaargang augustus 1965. Provo, BVD.
R3304: HOLLANDS MAANDBLAD. - H. de Graaf: Dooie visjes. N. Heykamp: Arena. B. Jansma: Het misverstand van het idealisme. B. Bommelje: H. Mulisch en het Andre. W. Kusters: Waar zijn mijn varens? R. Rooyaards: Mexico: de revolutie een droom.
B9029: ERICA MAANDBLAD. - M. Hesling: Alles hef zien tied. A. Kettelarij: Bij de dood van Willem Pijper. R. Kuipers: Aan een dichter over duizend jaar. M. van Alland: De vriendin. De jacht. W. van Leeuwen. Persoonlijke herinneringen aan H. Marsman. G.J. ter Kuile: De Athenaeum Bibliotheek te Deventer. e.a.
Y0348: MAANEN, H.J. VAN. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargangen 1889-1892.
B5498: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Helse steen. Een vertelling.
H0617: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Een eilandje van pijn.
Y5399: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Krantenknipsels van/over Willem G. van Maanen.
H2377: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Hebt u mijn pop ook gezien?
R3372: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Vertelde tijd. Verhalen.
T8830: MAANEN, WILLEM G. VAN. - Bagatellen. Verhalen.
L7122: MAANEN, W. VAN. - Het landschap van George Meredith.
W4382: MAANEN, WILLEM G. VAN. - De hagel is gesmolten, een verslag.
Y0677: MAANEN, C.J. VAN. - Verzameling van Wetten en Besluiten betreffende de Nationale Militie. Jaargang 1882.
B4644: MAANEN, FLOR. JAC. VAN. - Gedachtenis rede, uitgesproken in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de zinspreuk: Diligentia, te 's-Gravenhage op Vrijdag, den 25 November 1831.
H4357: MAARSEN, JACQUELINE (JOPIE) VAN. - Anne en Jopie. Leven met Anne Frank.
M7723: MAARTENS, MAARTEN. - Vrouwen die ik heb gekend. Zeven verhalen. Vertaling E. Stortenbeker.
T6970: MAAS, A.J. - Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid.
Y2846: [REVE] MAAS, NOP. - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Drie delen.
M6767: MAAS, NOP EN F.W. KUYPER (RED.). - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniging van Antiquaren 1935-1995.
Y8285: MAAS, NOP (ED.). - Zonder omhaal van woorden. De criticus W.G. van Nouhuys.
L2093: MAAS, W.G. - De draad van Ariadne. Eenige wenken ten opzichte der kostprijsberekening en bedrijfsorganisatie.
R1298: MAAS, NOP. - De ontvangst van De Nieuwe Gids.
B1474: MAAS, LOE. - Praeludium. Verzen.
R2635: [EEDEN, FREDERIK VAN] MAAS, NOP (ED.). - Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur.
R4277: [NETSCHER] MAAS, NOP (ED.). - Netscheriana.
Y2836: MAAS, A.J. - Nationale Ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof. Dr. D. van Embeden. Met een voorwoord van Generaal C.J. Snijders.
K0605: MAAS, N. / M. STAPERT-EGGEN. - Uit het leven. Bloemlezing naturalistische verhalen rond 1885.
H2880: MAAS, PETER. - Angstige uren. Een duikboot in nood.
B5795: MAAS, P.M. - Francois Villon. Dief, Roover, Moordenaar en Dichter.
Y1558: MAAS, TOINE (ED.). - Geschiedenis van de heerlijkheid Asten.
L6235: MAAS GEESTERANUS, RUDOLF A. - Revision of the Lichens of the Netherlands. I. Parmeliaceae.
L6377: MAAS, NOP. - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
R3901: MAAS, EMILIE M.L. VAN DER. - Hollands ABC. Historisch ABC van veertig plaatsen in Noord- en Zuid Holland, samengesteld uit de Atlas van Stolk.
Y0821: MAAS, ELLEN. - Die goldenen Jahre der Photoalben. Fundgrube und Spiegel von gestern.
B2235: MAAS, NOP. - Altyt waek saem. De drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913).
R9874: MAAS, SIMON A. - Voeren wij de klassenstrijd? (Een rechtvaardiging van beleid).
Y3892: MAAS, C.G. VAN DER. - Ontboezeming op het Feest der Inhuldiging van H.M. onze Geeerbiedigde Koningin. 6 September 1898. Acrostichon (lettervers).
R0796: MAAS, NOP E.A. - Karel Reijnders bij gelegenheid. Voorwoord Johan Polak.
K3016: MAAS, WILLEM. - Jacques Gans. Biografie.
B4873: MAAS, NOP. - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire.
L4379: MAAS, LOUKI & JAAP VOERMAN (EDS.). - Lopende zaken? Ondernemende verhalen.
R1773: MAAS, NOP. - Werken voor de eeuwigheid. Een geschiedenis van het Letterkundig Museum.
B8407: [WILDE, OSCAR] MAAS, NOP. - Nagloeiend vuurwerk. Nederlandse reacties op Oscar Wilde. Deel II: 1899-1913.
B8411: MAAS, NOP. - Marcellus Emants. Reisplezier.
B8421: MAAS, C.J. - Muziek in de Renaissance. Renaissance in de muziek?
Y4245: MAASBODE, DE. - De Maasbode. 77ste jaargang Dinsdag 15 Mei 1945. Herrezen is het land! Herrezen is de krant.
M0093: MAASDIJK, ELISABETH VAN. - Aan hen die vielen. Ingeleid door R.P. Cleveringa.
T1220: MAASTRICHT. - Plaatselijke Verordeningen van Maastricht van 1851-1880.
Y4199: BOEK OP MAAT. - Boek op maat. November 1982. In Samenwerking met de VOLU.
Y7533: NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924.
R2833: MAATSTAF. - A. Morrien: Gedichten. M.A. Wes: Kleio in korset. G.M. Meijsing: Portfolio / Ferdinand Hart Nibbrig. M. Kappers: A little learning. H. Romijn Meijer: Oorzaak van ergernis. T. Anbeek: Biografie. T. Graftdijk: Gedichten.
R2834: MAATSTAF. - B. Vanheste: Paul-Gustave van Hecke als mede-schepper van Mijn kleine oorlog. M. Asscher: Oscar Wilde in Griekeland. E. Gerlach: Uit De uren. C. Meckel: Rede fur Judith Herzberg. W. Meulenkamp: Portfolio / Herman Giesler en de politieke stijl. A. Korteweg: Plaatsen.
R2900: MAATSTAF. - Carlos Drummond de Andrade. Eva Gerlach. Mensje van Keulen. Koen Koch. Gerrit Komrij. William D. Kuik. Ed Leeflang. Martin Ros. August Willemsen. Portfolio: William D. Kuik.
R2883: MAATSTAF. - A. Adams: Het hakenkruis op onze deur. E. van der Starre: Marguerite Yourcenar tussen toen en nu. J. Kal: Po Tsju I (772-846): Zandpagodes bouwen. H.G.M. Prick: August Graf von Platen en zijn gedichten voor Cardenio. Portfolio: Frans van Steenhoven. Gedichten van: C.M. van de Heijkant, Ad Zuiderent, R. Beckers, H. Barendregt, A. Holman.
R2545: MAATSTAF. - F.L. Bastet. E.B. de Bruyn. Rabin Gangadin. Dana Hokke. Leo van Maris. Elisabeth Mollison. Will Ogrinc. Hugo Pos. D. Ricklefs. Ad. Zuiderent. Portfolio Dora van der Veen.
R2534: MAATSTAF. - Literatuur en Politiek. Bart Tromp. E.M. Janssen-Perio. Arnold Heumakers. Jan Bervoets en Hans Ramaer. Aad Nuis. Frits Bolkestein.
R2535: MAATSTAF. - Paul Avrich. Ger van den Berg. Louis Paul Boon. Anton Constandse. Thom Holterman. Marc. Jansen. E. Kummer. Arthur Lehning. Hans Ramaer. Martin Ros. Portfolio Anarchisten.
R2540: MAATSTAF. - H.C. Anderson. Arie van den Berg. Koen Koch. Rudy Kousbroek. H. Marsman. Wijnand Steemers. Tymen Trolsky. Annie Romein-Verschoor. Joop Waasdorp. Portfolio William D. Kuik.
R2541: MAATSTAF. - Donald Weeks. Charles B. Timmer. Rob Schouten. Martin Ros. H.L. Prenen. F.B. Hotz. J. Eijkelboom. F.G. Dalenoord. Jeroen Brouwers. J.M.A. Biesheuvel. Portfolio Charles Keene.
R2912: MAATSTAF. - De grootsheid en smalheid van Nederlands langste provincie Verhalen, gedichten, beschouwingen en herinneringen. M. Maas: Virtual Limburg. T. Woltgens: De Limburgse waarheid. Jeroen Brouwers: Een terloopse voetnoot. J. Perry: De mijn als roman. C. Palmen: Vertalen is mijn woord. T. van Reen: Brandende mannen. H. Beurskens: Steyler sonnetten.
R2913: MAATSTAF. - Caspar Wintermans: Lord Alfred Douglas.
B7522: MAATSTAF. - Rembrandt en zijn tijd.
B7523: MAATSTAF. - Experimenteel perspectief. De situatie van de moderne poŽzie.
R0432: MAATSTAF. - Paul van Capelleveen: De lieflijke macht. Over het gedicht Capriccio van Gerrit Komrij.
R0440: MAATSTAF. - Jan Fontijn: De jeugdliefde van Frederik van Eeden en Henriette Ortt. Frank Lodeizen: Portfolio/herinnering aan Hans Andreus. James Purdy: Slaap lekker. D. van Bastelaere: Haworth pastorie. E.B. de Bruyn in en om Perugia.
K9434: MAATSTAF. - Victor E. van Vriesland 1892-1972.
K4791: MAATSTAF. - L.P. Boon 1912 -1972.
R2901: MAATSTAF. - Jacques den Haan. J. Kneppelhout. Joyce van Lankeren. Frank Ligtvoet. Marita Mathijsen. W. Otterspeer. C. de Ruiter. Tymen Trolsky. Charles Vergeer. Portfolio: Nietzsche.
R2902: MAATSTAF. - Hans Barendregt. E.B. de Bruyn. C. Buddingh'. J. Eijkelboom. D. Hillenius. Dorinde van Oort. Jean Schalekamp. Bob den Uyl. Charles Vergeer. Donald Weeks. Portfolio: Abel Buell.
R2903: MAATSTAF. - Jan S. Dijkema. Rene Hamers. Maarten 't Hart. Robert Lemm. Bernard Roder. Jan de Rooy. Charles B. Timmer. Ruud Uittenhout. Ger Verrips. Rien Vroegindeweij. In dit nummer een nieuw verhaal van 31 pagina's van F.B. Hotz.
R2904: MAATSTAF. - Rob Schouten. Ed. Schilders. Mario Praz. Ethel Portnoy. W. Otterspeer. Amy van Marken. J.P. Guepin. Emma Brunt. Jan C. Brokken. Benno Barnard. Portfolio: Chateau Gistoux.
R2905: MAATSTAF. - Jean A. Schalekamp. Maartje Luccioni. Ed Leeflang. J. Kroeskop. Anton Korteweg. Astere Michel Dhondt. J.B. Charles. F.L. Bastet. Hans Barendregt. Portfolio: Hieron Pessers.
R2906: MAATSTAF. - Janwillem van de Wetering. Donald Weeks. Charles Vergeer. Ed Leeflang. Peter Krug. J. Eijkelboom. Astere Michel Dhondt. Portfolio: Henk Broer.
R2908: MAATSTAF. - Peter van Zonneveld. Aleksander Zinovjev. Hans Warren. R. Voegindeweij. Rob Schouten. J. Meyers. Wim Meulenkamp. Pszisko Jacobs. Lodewijk van Deyssel. J.B. Charles. Portfolio: Charles Wells.
R2890: MAATSTAF. - J.M.A. Biesheuvel.
R2896: MAATSTAF. - Karlheinz Deschner. Lodewijk van Deyssel. Jose Donoso. Eddy Evenhuis. T. Grafdijk. Jacques den Haan. Robert Loesberg. Peter Simpelaar. Fauste Socin. Ad Zuiderent. Portfolio: Thomas Rowlandson.
R2897: MAATSTAF. - Kees van den Broek. Anne Caspers. J.B. Charles. F. Harmsen van Beek. D. Hillenius. E. Kummer. G.L. van Lennep. Ross Macdonald. H. Romijn Meijer. Portfolio: W.O.J. Nieuwenkamp.
R2898: MAATSTAF. - Hans Warren. Ed. Schilders. Sal Santen. Ethel Portnoy. J.J. Peereboom. Joyce & Co. Maarten 't Hart. Wessel Gussinklo. F.G. Dalenoord. Portfolio: Gerald Leslie Brockhurst.
R2899: MAATSTAF. - Louis Paul Boon. Byron. Karlheinz Deschner. Albert Helman. Theodor Holman. Gerrit Komrij. P.M. Reinders. Rob Schouten. R. Vroegindeweij. Marinus Wes. Portfolio: Wilhelm Busch.
B0575: MAATSTAF. - Lessen in lezen 2. Essays uit 12 jaargangen Maatstaf.
K6121: MAATSTAF. - Hans Warren.
R2864: MAATSTAF. - J.M.A. Biesheuvel: De steen der wijzen. Ch. B. Timmer: De Idioot als geldroman. J. Kal: Li Tai Po: Karakters die mijn hand penseelt. R. Schouten: Ceterum censeo. R. Spoor: Alexander Cohen in Den Haag. Portfolio: Max Kreijn.
R2865: MAATSTAF. - poŽzienummer. Dichters: Barnard. Basart. Bastet. Buch. Deel. Deelder. Eijkelboom. Fokkema. Gerlach. Guepin. Herzberg. Kal. Leeflang Mulisch. Toorn. Veltman. Warren. Willmink. Zuiderent.
R2868: MAATSTAF. - Rachel Pollack. J. Meyers. P. Kralt. A.M.J. de Keyser. Jaap van Ginneken. P. van Capelleveen. K. Bruin. Wim Brands. D. Boulanger. Michael Baird. Portfolio: Basil King.
R2869: MAATSTAF. - Huib Wouters. Joost Veerkamp. Rob Schouten. Wies Roosenschoon. Hugo Pos. Rudi van der Paardt. Yvette Metral. Albert Helman. Estelle Debrot. Boudewijn Buch. Lodewijk Brunt. Portfolio: Devis Grebu.
R2870: MAATSTAF. - Donald Weeks. Paul van 't Veer. Charles B. Timmer. Slachters Keesje. Wessel te Gussinklo. Emily Dickinson. E.B. de Bruyn. A.H. den Boef. F.L. Bastet. Portfolio: Edward Gorey.
R2873: MAATSTAF. - M.A. Wes. Robert Walser. Arthur Stam. Paul de Lussanet. Hans Hoenjet. Hans Ester. Karlheinz Deschner. Louis Paul Boon. F.L. Bastet. Portfolio: Nol van Geuns.
R2875: MAATSTAF. - Donald Weeks. Charles Vergeer. Pieter R.D. Stokvis. Paul F. Sanders. Dirkje Kuik. Gerrit Komrij. P. Hijmans. Jacques den Haan. J.B. Charles. Jan Brokken. Portfolio: Leo Hofman.
R2878: MAATSTAF. - R.A. Basart. C. Buddingh' Jan Elburg. J.P. Guepin. Martin Hart. Koen Koch. Ieme van der Poel. Martin Schouten. Albert Vig. Thelen. J.H.W. Veenstra.
K6422: MAATSTAF. BERT BAKKER, A. ROLAND HOLST E.A. - 75 jaar A. Roland Holst.
R4287: MAATSTAF. - Leo van Maris: Uit het dagboek van Edmond de Goncourt. J. Lowland: Five Sonnets. K. van Zomeren: Het verkeerde paard. R. Carver: Gedichten. R. Bakker: Graaf Remy de Gourmont. J. Ipema: Ernst Junger. T. Gallagher: Gedichten. J. Zwagerman: Oudenier haakt in.
L8112: MAATSTAF. - Louis Couperus als briefschrijver.
B0574: MAATSTAF. - Lessen in lezen I. Essays uit 12 jaargangen Maatstaf.
B8447: MAATSTAF. - Marcel Proust.
Y6680: MAATSTAF. - Arie van den Berg. J.B. Charles. Jacques den Haan. F. Harsen van Beek. F.B. Hotz. G.L. Koster. H. Romijn Meijer. Ed. Schilders. Albert Vig. Thelen. Portfolio: Muizenissen.
R2843: MAATSTAF. - R.A. Basart. Boudewijn Buch: Twaalf liedjes over dood. William Calder III. Lodewijk van Deyssel: Zes nooit verzonden brieven. Martin Hart. Anton Korteweg. Robert Lemm. J. Mansfeld. J. Guimaraes Rosa. Ad Zuiderent. Portfolio: Kees Hauwert.
R2845: MAATSTAF. - Eva Gerlach: Gedichten. Kees Verwey: Mijn schooljaren in Bloemendaal. Boudewijn Buch: Kindergraven. L. Brunt: Jagerslatijn. Jeroen Brouwers: Het gebied van de stilte. B. Barnard: Gedichten.
R2848: MAATSTAF. - M. Jansen: Op zoek naar een nieuw politiek systeem in de voormalige Sovjetunie. H.G.M. Prick: Lodewijk van Deyssel en Henry Wildermuth. P. Ghyssaert: Gedichten. H. Neervoort: Over Het schip Herman Manelli van Koos van Zomeren. Ed Leeflang: Maecenas. E. Aafjes: Portfolio.
R2855: MAATSTAF. - Eva Gerlach: Vluchtig geheugen. G. Kuijer: Het geheim van het ijzer. U. Sabba: Il canzoniere. J. Renard: Een passionnette. E. Lotichius: Zijn tachtigste verjaardag. Louis Paul Boon: Vertellingen van Jo.
R2842: MAATSTAF. - Donald Weeks. K.H. Visscher. Giovanni Nurchi. Joyce & Co. H.C. Halberstadt-Freud. Eva Gerlach. Theo D'haen. Boudewijn Buch. H.C. ten Berge. Portfolio; Heinrich Kley.
H4367: MAATSTAF. - Zeeland.
H4368: MAATSTAF. - A. Roland Holst 1888-1973.
H4374: MAATSTAF. - Gesprekken met schrijvers
R2886: MAATSTAF. - Eva Gerlach. Jim Harrison. Peter van den Hazel. Albert Helman. P. Kralt. Pieter A. Kuyk. Robert Lemm. Josine Meijer. J. Meyers. August Willemsen. Portfolio Jean-Etienne Liotard.
R2832: MAATSTAF. - N. Heykamp: Zimmer Frei. P. Smit: Javaanse jongen. E.B. de Bruyn: De 'strofen van Andries de Hoghe. J. Rentes de Carvalho: Portfolio / De vrouwen van Maria Mendes. B. Barnard: Brusselse bijdragen. H. de Coninck: Gedichten.
R2825: MAATSTAF. - M. Vincken: Eerste klasse. H.G.M. Prick: Werken aan Frans Erens: Winst en verlies. D. Blom: Portfolio / De schilderijen van Florine Stettheimer. N. Heykamp: Maria. J.P. Rawie: Gedichten. E.M. Janssen Perio: Moeite met Finkielkraut. J. Lameriks: Gedichten.
R5390: MAATSTAF. - E.B. de Bruyn: Madame Serpette of een klein snoeimes. J. de Rooy: Kiss my shoes. A. Morrien: Rendez-vous (de geschiedenis van een medelijden). H. Spahr: Portfolio. J. Peereboom: Journaal. Lord A. Douglas: De stad van de ziel. J.P. Rawie: drie vertalingen.
R2823: MAATSTAF. - F. Bolkestein: De engel en het beest. K. Freriks: Monoloog van een toeschouwer. E.B. de Bruyn: Bij het gezelschap van Jezus. W. de Moor: De Haagse huizen van Oudshoorn. Ed Leeflang: Tien gedichten. H. Mes: Portfolio. L. Nathan: Gedichten.
R2836: MAATSTAF. - B. Zwaal: Gedichten. D. van Oordt: De bovenburen. J. Renard: Dagboek 1887-1910. M. Brusse: Portfolio met een tekst van Roland Topor. W.J. van Wijk: Gedichten. H.G.M. Prick: Ik zag mijn vreugdedroom in wanhoop tanen / Lodewijk van Deyssel en zijn vader.
M3702: MAATSTAF. - Dostojevski nummer.
K2415: MAATSTAF - Brieven-special: waarin o.a. over de brievenboeken van Jeroen Brouwers. Felicien Rops en de moderne tijd.
K3113: MAATSTAF. - In memoriam S. Vestdijk 1898-1971.
R0436: MAATSTAF. - Autobiografieen. Muzikale memoires. De dagboeken van George Gissing. De memoires van Jean-Baptiste Louvet de Couvray. Een kooi van woorden. Autobiografie of antibiografie? Een dialoog. Metamorfoses en spiegelingen in Goethes Dichtung und Wahrheit.
R2889: MAATSTAF. - Charles Vergeer. Tsjen Jo-sji. Jean A. Schalekamp. Henk Romijn Meijer. Guus Kuijer. Lloyd Haft. D.W. Fokkema. Hans Ester. Estelle Debrot. Portfolio: Adalbert Stifter.
R2828: MAATSTAF. - F. Bastet: Kruimels van Couperus' tafel. E. Jansma: Gedichten. M. Jouhandeau: Dagboek. J.M. Loen: Portfolio / Caravaggio en de opwekking van Lazarus. D. van Oort: De eerste steen. K. Freriks: De toneelroute.
R2884: MAATSTAF. - Pleuke Boyce. Jeroen Brouwers. Lodewijk Brunt. Boudewijn Buch. Anton Ent. Eva Gerlach. Joyce & Co. Leo Maris. Henk Romijn Meijer. Rene Stoute. Portfolio: Vladimir Gazovic.
Y7254: MAATSTAF. - A. Helman: Weerzien met Azana. A. Ent: Tien brieven van dove R. T. Lanoye: Drie gedichten. Th. Holman: De tocht naar Indie. H. Werkman: Het hondje met de krulstaart. R. Schouten: Gedichten. Portfolio: Haye Smith.
T2947: MAATSTAF. - Louis Paul Boon, J.H. Donner, J.M.A. Biesheuvel, e.v.a. Portfolio: Gerard Deen.
T2945: MAATSTAF. - Carel Blotkamp, Piet Mondriaan, J.B. Charles, Hilbert Kuik, F.G. Dalenoord, Jean A. Schalekamp, Portfolio Wilhelm Raabe.
R1797: MAATSTAF. - Louis Paul Boon.
B7772: MAATSTAF. - Conrad Busken Huet 1886-1986.
M6426: MAATSTAF. - Gerrit Achterberg 20 mei 1905 - 17 januari 1962.
Y8085: MABLY, GABRIEL BONNOT DE. - De l'ťtude de l'histoire, a monseigneur le prince de Parme, par M. l'abbť de Mably. Nouvelle edition revue et corrigťe.
M7785: MAC RAUCH, EARL. - New York New York. Vertaling L. Toroz.
H7803: MACAULAY, THOMAS BABINGTON. - The history of England in the eighteenth century. Edited and supplemented by Peter Rowland. Introduction by J.P. Kenyon.
M6364: MACAULAY TREVELYAN, GEORGE. - British History in the nineteenth century and after 1782 - 1919.
B9401: MACAULAY, T.B. - Geschiedenis van Engeland, sedert de troonbestijging van Jacobus II. Op nieuw bewerkt door J.C. van Deventer. Vier delen.
M6499: MACCARTHY, FIONA. - Eric Gill.
R4145: MACDONALD, ANN-MARIE. - Laten wij aanbidden. Vertaling Peter Abelsen.
K3046: MACHEREY, PIERRE. - Gebroken spiegel. Over de realistiese illusie. Pierre Macherey's opvattingen over realisme, weerspiegeling en de voorwaarde van de literaire produktie met een kommentaar van de redaktie.
Y4356: MACHIAVELLI, NICCOLO. - De heerser. Vertaald en toegelicht door Frans van Dooren.
B3238: MACINNES, JOHN W. - The comical as textual practice in Les Fleurs du Mal.
B2645: MACINTYRE, DONALD. E.A. - Zeilvaart 1520-1914.
Y1716: MACINTYRE, BEN. - Operatie Mincemeat.
T8794: MACKAAY, ROBERT. - Zonlicht in mijn ogen.
R4761: MACKAY, JOHN HENRY. - De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw. Naar het Duitsch. Twee delen.
T4990: MACKENNA, R. / A. SPICER HURD / WILLEM DE VEER. - Mr. McKenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R8367: MACKENSTEIN-KONING, JOHANNA SARA. - Beelden en omtrekken. Naar het leven geteekend.
M6169: MACROBERT, T.M. - Printed books. A short introduction to fine typography.
P0403: MADE, J. A. VAN DER. - Sakota.
Y8695: MADELEINE, MARIE. - De drie nachten. Liefdesliederen uit het Duitsch vertaald door Henri Borel.
T1457: MADELEINE, MARIE. - Die drei Nachte.
H8791: MADIGAN, JEAN. - Steuben Glass. An American tradition in crystal.
Y5049: MADOU, A. [=ANDRIES KAAS} - De bocht van de weg.
T6678: MADRA. - Onze weezen. Een woord naar aanleiding van het verslag der commissie van onderzoek inzake Neerbosch.
T3992: MADSEN, AXEL. - Living for design: The Yves Saint Laurent story.
H9243: MADSEN, ALEX. - Simone de Beauvoir & Jean-Paul Sartre. Vertaling J. de Wit.
H6289: MAELE, MARCEL VAN. - Koreaanse vinken.
R0065: MAERLANT, JACOB VAN. - Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser.
Y8503: MAERLANT, JACOB VAN. - Roman van Torec. Uitgegeven met inleiding, aantekeningen en bibliographie door A. Th. W. Bellemans.
B7216: MAERLANT, JACOB VAN. - Dboec vanden Houte. uitgegeven door J. Tideman.
H5253: MAERLANT. - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Met inleiding en vertalingen door Ingrid Biesheuvel.
L8601: MAERLANT, JACOB VAN. - Leven van Sint Franciscus.
R0206: MAERLANT, JACOB VAN. - De anderen Merten. Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn. Bezorgd door Th. Mertens.
L4965: MAERLANT, JACOB VAN. - Godsdienstige lyriek. ingeleid en geannoteerd door Paul De Keyser.
L2840: MAES, J.D.M. - De god die men vereert.
Y8435: MAESSCHALCK, EDWARD DE. - Overleven in revolutietijd. Een ooggetuige over het Franse Bewind. (1792-1815).
R3875: MAETERLINCK, MAURICE. - Wijsheid en levenslot. Met inleidend woord van J.D. Bierens de Haan.
R1086: MAETERLINCK, MAURICE. - Het leven der ruimte. De vierde afmeting. Ontwikkeling van het droomleven. 's menschen eenzaamheid. Het spel van ruimte en tijd. God. Bewerking Karel Wasch.
B8413: MAETERLINCK, MAURICE. - Monna Vanna. Vertaling Frans Mijnssen.
Y2828: NIEUW LETTERKUNDIG MAGAZIJN. - Nieuw Letterkundig Magazijn. Mededelingenblad, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden. 1e jaargang 1983 t/m 31 jaargang 2013. (mist jrg. 26 nr 1 / jrg. 30 nr 1 / )
Y0229: TALENT MAGAZINE. - Talent Magazine. Visueel Vakblad nr 1. November 1978.
B5524: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Een vijf en een halfje. Wie is wie in Onder professoren? (2). Driewerf amende honorable. Studentenhaver. Kleinigheden. Wederzijds respect. Van verwondering naar angst. Een nationaal monument. Hermans als allochtoon.
B5525: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. N-Ethyl-8-hydroxytetrahydrochloropheen-hydrochloride. Wie is wie in Onder professoren? (1). Een hommage aan mr. Harry Addens. Blauw oog. Studenhaver. Kleinigheden. Over de sneeuwgrens. Een verlegen docent. Je stak er wel het een en ander van op. Getest worden. Op De Kring.
B5526: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. 50 x het zogenaamde Hermans-magazine. Lichaam en geest (1). Kleinigheden. De Kwatta-soldaat begint scheuren te vertonen. Samen naar de film, in Groningen. Barbaar Jan Cremer. Herstel.
B5527: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Hermans' doorbraak. De donkere kamer en de verhoren van de Parlementaire Enquetecommissie. Een zieke geest in een ziek lichaam. Damesklets. Osewoudt naar de film met Marianne. Kleinigheden. Enige agitasie (3). In De Bijenkorf.
B5529: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Docent in Groningen (3). Wim Roeleveld: Het was een kort sollicitatiegesprek. Ibn Battuta bezoekt. Laatste colleges. Tentamen in T-shirt. Schuw en verlegen. Voor de zitting. Kleinigheden. De achtergronden van een engelbewaarder (3). Mooi! In memoriam Philip Mechanicus.
B5530: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Een loos gebaar. De achtergronden van een engelbewaarder (2). Dichtung und Wahrheit. Vuurwapendeskundige zet puntjes op de i. Schreider en Giskes aan het woord. Nederland houdt niet van helden. Dertig kussen in '44. Kleinigheden. Hij kon ook heel laconiek zijn. Harde vrienden. Hoe ik een Issendorfiet vond.
B5531: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Oorlog! De achtergronden van een engelbewaarder (1). Dichtung und Wahrheit (1). Kleinigheden. Een villa waar zijn vader nooit is geweest (2). Met kop en schouders. Verzorgd taalgebruik. Harde fouten. Voor de overige zeurkousen (2).
R1666: HERMANS MAGAZINE. - Hermansiana. Wetenschapsman in Groningen. Profesoor Lucius: Ik stel voor het werk met een cum laude te waarderen. Buren. Damesklets. Dorbeck bestaat. Of toch niet? Van Voltaire tot Wittgenstein. Kleinigheden. Suidafrikaantjies. Op die berg. In de mijn. Open brief aan de Rijksuniversiteit Groningen.
T0200: RIBBENTEL-MAGERBUICK [=JOHN C.J. KENNIS]. - O, dat Wintertje '45. Een vluchtige maar luchtige herinnering aan de laatste (?) maar raakste (?) oorlogswinter.
L7373: MAGET, ERNST. - Irons nous sur la lune ?
K2442: MAGNAN, JEAN-MARIE. - Essai sur Jean Genet. Bibliographie, portraits.
B7128: MAGNUS. - Magnus. Officieel Orgaan van de Stichting Boekbinderij en Papierverwerking. Nederlandsche Bond van Boekbinderspatroons Vakgroep Binderij. Verschillende afleveringen uit: 1950 en 1952.
Y4314: MAGNUS. - Magnus. Officieel Orgaan van de Nederkandsche Bond van Boekbinders-Patroons. Bloemlezing uit jaargang 48.
R5678: MAGRIS, CLAUDIO. - Aan de andere kant. Beschouwingen over grenzen. Vertaling Anton Haakman.
R5096: MAHE, P.J. - Hooger Onderwijs in Indie.
T8667: MAHFOEZ, NAGIEB. - De moskee in de steeg. Verhalen. Samenstelling en nawoord Richard van Leeuwen.
T8619: MAHFOEZ, NAGIEB. - Taveerne De Zwarte Kat. Verhalen.
L3874: MAHIEU, VINCENT. E.A. - Nog steeds Gerilja nog steeds (wie weet het?) meer dan ooit: Maandblad voor zelfbehoud.
Y4758: MAHIEU, VINCENT. - Schuilen voor de regen.
Y2657: MAHIEU, VINCENT [=TJALIE ROBINSON]. - Schat, schot, schat.
Y4744: MAHIEU, VINCENT. - Tjoek. Vertellingen.
W2057: MAIDENBAUM, ARYEH / S.A. MARTIN. - Lingering shadows. Jungians, Freudians, and Anti-Semitism.
B3314: MAIMON, SALOMON. - Mijn levensverhaal. Vertaald en van noten en een nawoord voorzien door W. Hansen.
Y0839: MAINER, HORST. - Graveren in glas.
Y8214: JE MAINTIENDRAI. - Berichten van Je Maintiendrai No. 3, Woensdag 16 Mei 1945. Nu de eerste golf van feestvreugde voorbij is, komt de vraag, hoe is het met de voedselvoorziening........ De Nederlandse Volksbewging..........
Y7847: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor personalistisch socialisme. 6e jaargang 1945. 13 Juli 1945 - 3 Mei 1946. Nrs: 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 11 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 32 - 42 .
Y8427: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor personalistisch socialisme. 6e jaargang 1945. Nrs: 2 - 3 - 5 - 6.
Y3957: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 5e jaargang maart-april 1945. Nrs: 15-17-19.
Y8428: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor personalistisch socialisme. e jaargang 1946. Nrs: 1 - 2.
Y3959: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. Bevrijdingsnummer voor Friesland, Groningen en Drente.
Y3955: JM. JE MAINTIENDRAI. - JM. Je Maintiendrai. Weekblad voor Personalistische Socialisme. 6e jaargang 1945 nrs. 15 en 22.
Y3961: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai. Nederland en Oranje. 5e jaargang 1944-1945 Nrs: 4 - 5 - 6 - 8 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 66 - 67 - 68 - 69 - 77 - 84.
Y4487: JE MAINTIENDRAI. - Je Maintiendrai Nederland en Oranje. 5e jaargang Mei 1945. Bevrijdingsnummer. Eindelijk zijn wij vrij.
K8328: MAISTRE, XAVIER DE. - De melaatsche van Aosta. Vertaling Jacques Benoit.
R2275: MAISTRE, LE COMTE J. DE. - Soirees de Saint Petersbourg ou entretiens sur le Gouvernement temporel de la Providence suivies d'un traitť sur les sacrifices.
B5696: MAIZEROY, RENE. - Amuseuse. Roman inedit orne de nombreuses illustrations photographiques (de E. Lagrange).
R4283: MAJOR, E. (ED.). - "Der Haussradt". Ein basler Gedicht vom Jahre 1569. In Faksimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von E. Major.
K1366: MAJORICK, B. - Vormentaal.
H4851: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale studien 1946-1956.
Y3097: MAK, GEERT. - Hoe God verdween uit Jorwerd.
L5028: MAK, WILLEM. - Rights affecting the manufacture and use of gramophone records.
Y8276: MAK, J.J. (ED.). - Dit is een Suuerlijc Boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enig bekende exemplaar van de Antwerpse druk van 1508 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
L1988: MAK, J.J. - Dit is een Suuerlijc Boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden naar het enig bekende exemplaar van de Antwerpse druk van 1508 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
K5575: MAK, J.J. - De geboorte der moderne westerse beschaving.
K5639: MAK, GEERT. - De engel van Amsterdam.
R3079: MAK, GEERT. - De engel van Amsterdam.
B3448: MAK, GEERT. - Gedoemd tot kwetsbaarheid.
H3853: MAK, J.J. - Vijf eeuwen Nederlandse KerstpoŽzie. Verzameld en ingeleid door...
K3002: MAK, GEERT. - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw.
L9255: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader.
L9030: MAK, GEERT. - De goede stad.
H4772: MAK, GEERT. - Het ontsnapte land.
L3468: MAK, J.J. - De Rederijkers.
Y4576: MAK, GEERT, JAN DE JONG E.V.A. - La Stampa. Tofani [IJssalon] 1942-1993.
L4106: MAK, J.J. - Vlaamse Volksdevoties in een Geuzenlied uit de 16e eeuw.
H6624: MAK, GEERT. - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
R3277: MAKASKE, PETER (ED.). - De joodse gemeenschap van Avereest. Een terugblik op het Joodse leven in de gemeente Avereest, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Y8616: MAKELAARSVEREENIGING TE AMSTERDAM. WIEGMAN, G.H. - Makelaarsvereeniging te Amsterdam. Bewijs van Lidmaatschap / Bewijs van Toegang.
L6041: MAKKINK, HENRI JACOB. - Philip Massinger and John Fletcher a comparison.
T8335: MALAMUD, BERNARD. - De verhalen.
K1025: MALAMUD, BERNARD. - Portretten van Fidelman. Een collage. Vertaling F. Zegirius.
L6489: MALAMUD, BERNARD. - De fikser. Vertaling M. en L. Coutinho.
Y5581: MALAPARTE, CURZIO. - De huid.
Y3222: MALASCH, ROBERT (RED). - De Hoek van de Straat! No 4. April (mei) 1977.
T9829: MALATESTA, ENRICO. - De Anarchie. Haar mogelijkheid en noodzakelijkheid. Vertaling Gerhard Rijnders.
L8855: MALCOLM, NORMAN. - Wittgenstein. Een biografisch essay. Met een kort levensbericht door Georg Henrik von Wright.
Y4401: MALCOLM X. - By any means necessary.
Y4529: MALCOLM, IAN. (INLEIDING). - Vodjes Papier. Duitsche proclamaties in Belgie en Frankrijk uitgevaardigd. Vertaling W. de Veer.
T7472: MALCOMESIUS, H. PH. J. HOEDEMAKER EN J.P. ERINGA. - Het leerstellig kerkrechterlijk en staatkundig beginsel der Hervormde Kerk uit hare belijdenis afgeleid. Drie referaten, voorgedragen op de jaarvergadering der Confessionele Vereeniging gehouden te Utrecht 3 en 4 Juni 1891.
M5824: MALERBA, LUIGI. - Na de haaien. Vertaling P. de Voogd.
M5734: MALERBA, LUIGI. - Salto mortale. Vertaling I. Beckers.
W4256: MALERBA, LUIGI. - De slang. Vertaling F. van der Velde.
R0153: MALHERBE, JEAN EN CHRISTINA VAN STEENSEL. - Het is of ik met mijn lieve sprak. De briefwisseling tussen Jean Malherbe en Christina van Steensel, 1782-1800.
L3835: MALHERBE, F.E.J. - Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse Letterkunde.
Y0953: MALJAARS, ABRAHAM. - Het Wilhelmus. Auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie. (mit einer Zusammenfassung in der deutschen Sprache).
L7281: MALKANI, GAUTAM. - Londonstani.
W8491: MALLALIEU, HUON (ED.). - The illustrated history of antiques. The essential reference for all antique lovers and collectors.
K7597: MALLEA, EDUARDO. - Al het groen zal vergaan. Roman. Vertaald uit het Spaans en van een nawoord voorzien door Arie van der Wal.
M7739: MALLET-JORIS, FRANCOISE. - Onderaards spel. Vertaling C.P. Heering.
B6989: MALLET-JORIS, FRANCOISE. - Adriana Sposa. Vertaling Jose Rijnaarts.
W3664: MALLETT, MICHAEL. - The Borgias. The rise and fall of a Renaissance Dynasty.
T0619: MALLINSON, VERNON. - Modern Belgian Literature 1830-1960.
Y7594: MALMBERG, L.C.G. - Uitgeverij L.C.G. Malmberg. 10 prospectussen en 2 bestelkaartjes.
M6264: MALORY, SIR THOMAS. - Sir Tristram de Lyonesse. Chronicles of King Arthur II. Revised and with an introduction by Sue Bradbury, foreword by Kevin Crossley-Holland, Lino-cuts by Edward Bawden.
T6792: MALOT, HECTOR. - Alleen op de wereld. Nieuwe bewerking J.M. Bloemink-Lugten en F.H.N. Bloemink. Met platen van Tjeerd Bottema.
B9178: MALRAUX, ANDRE. - Het menselijk tekort. Vertaling E. du Perron.
B3291: MALRAUX, ANDRE. - De veroveraars. De strijd om de macht in China. Vertaling L.F.C. Cante.
M6538: MALRAUX, ANDR…. - Lazarus. De spiegel van het voorgeborchte. Vertaling Maurits Mok.
M9608: MALRAUX, ANDR…. - Het menschelijk tekort. Vertaling E. du Perron.
R6349: MALRAUX, CLARA. - De kibboets. Een eigentijds experiment in Israel.
R8408: MALSEN, H. VAN. - Alexander Frederik de Savornin Lohman. Karakterschets.
B6357: MALSTAF, LAWRENCE. - Lawrence Malstaf. Witteveen + Bos prijs voor Kunst + Techniek 2008.
T6668: MALSUM, H.J.L.P. VAN. [=E.C.P. REDELE]. - De Aprilstaking tegenover een jong sociaal-democraat beoordeeld.
L0273: MAN, HERMAN DE. - Wonderlijke ontmoetingen.
R6672: MAN, HENDRIK DE. - Voor een Plan van Actie.
K7084: MAN, HERMAN DE. - Rijshout en rozen.
Y5397: MAN, HERMAN DE. - Krantenknipsels van/over Herman de Man.
K6909: MAN, HERMAN DE. - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
L1528: MAN, JOHN. - Gutenberg. How one Man Remade the World with Words.
T3729: MAN, HERMAN DE. - De erotiek in onze letteren. Over pornografie en Vestdijk.
Y6117: MAN, HERMAN DE. - De eenzame. Een vertelling uit het leven van Hubert Montijn.
B6573: MAN, HENDRIK DE. - Herinneringen. [Uit her Frans vertaald].
R5625: MAN, HENDERIK DE. - Sozialismus und National-Fascismus.
C1537: MAN, HERMAN DE. - De barre winter van negentig.
Y0777: MAN, HERMAN DE. - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
Y8510: MAN, HERMAN DE. - Van winter tot winter.
Y0236: MAN, M. DE. - Een Merkwaardige Historieprent.
T0560: MAN, HENDRIK DE. - Herinneringen. [Uit her Frans vertaald].
K8203: MAN, HERMAN DE. - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
A0568: MAN, HERMAN DE. - Maria en haar timmerman.
B4757: MAN, HERMAN DE. - Maria et son charpentier. Traduit du Hollandais par Camille Melloy.
T5450: MANASSEN, JO. - Alcoholisme. Wat drijft hen naar zulk een ellende?
R5673: MANDEL, LADISLAS. - Du pouvoir de l'ecriture.
Y2320: MANDELINCK, GWY. - Lotgenoten. Gedichten.
Y1711: MANDELSJTAM, O. / ACHMATOVA / TSVETAJEVA / PASTERNAK. - Kwartet. Vertaald en van commentaar voorzien door Charles B. Timmer.
Y6653: MANDELSTAM, OSIP. - Wie een hoefijzer vindt en andere gedichten.
Y8743: MANDER, CAREL VAN. - Het Schilder-Boek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche Schilders. In hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door A.F. Mirande en G.S. Overdiep. Met tweehonderd-drie-en-twintig afbeeldingen. Bandontwerp Georg Rueter.
W7517: MANDER, CAREL VAN. - Het Schilder-Boek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche Schilders. Met meer dan tweehonderd afbeeldingen.
T7495: MANDERE, HENRI VAN DER. - Mr. Hendrik Goeman Borgesius.
B8327: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER. - Van Yalta tot Korea. Vijf jaren vrede en koude oorlog.
R1761: MANDERE, H. VAN DER. - Hugo de Groot.
L4425: MANDERS, W.J.A. - Vijf kunsttalen. Vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapuk, Esperanto, Ido, Occidental en Novial.
L0323: MANDERS, TOM. - Plakboek van Dorus. Met een voorwoord van Gijs Stappershoef.
H9901: MANDIARGUES, A. PIEYRE DE. - De dood in Barcelona. Vertaling Henny Scheepmaker.
W8617: MANDL, G.T. - Three hundred years in paper.
Y2392: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. April 1952.
Y2390: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. September 1951. No. 11.
Y2389: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juni 1951. No. 8.
Y2388: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. April 1951. No. 6.
Y2386: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Jaargang 1950 Januari t/m october.
Y2387: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Februari 1951. No. 4.
R4822: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. 1 December 1948 nr. 3.
R4823: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Mei 1951. No. 7.
R2150: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. 1 April 1949 no 7.
Y2391: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. October-November 1951.
R5438: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juli1949, no 10.
R5435: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. November 1949, no 2.
R5437: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Augustus 1949, no 11.
R5441: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Maart 1949, no 6.
R5440: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Mei 1949, no 8.
R5439: MANDRIL. - Mandril. Maandblad voor mensen. Juni 1949, no 9.
R0728: MANGASARIAN, M.M. - De wereld zonder God. (Een nieuwe katechismus). Uit het Engelsch vertaald en met een inleiding van F. Domela Nieuwenhuis.
L9309: [THORBECKE] MANGER, J.B. JR. - Thorbecke en de historie. Bijdragen tot de kennis van het Nederlands Liberalisme. Voorwoord H. te Velde.
L9096: MANGER, J.B. SR. - Eenige Verzen.
Y4936: MANGUNWIJAYA, YUSUF B. - Tussen admiraals en sultans.Vertaald door Cara Ella Bouwman.
Y7517: MANIFEST. - Manifest van het Partijbestuur der S.D.A.P. Aan het Nederlandsche Volk. Meer dan honderd dagen heeft nu reeds de ministerieele krisis, die door de verwerping van het Pauselijk gezantschap door de Tweede Kamer uitbrak geduurd en nog is geen oplossing in 't zicht..... etc. Het partijbestuur der S.D.A.P.
Y8126: MANIFEST. - 1 Mei 1898 1 Mei. Manifest aan de Amsterdamsche Arbeiders! Manifestaties voor de invoering van een wettelijk vastgestelden 8-urigen arbeidsdag vinden plaats den 1sten Mei: 's namiddags 1 uur in den Schouwburg-Van Lier, Spreker: Henri Polak 's-avond in de groote zaal van d'Geelvinck sprekers A.H. Gerhard en Henri Polak.
Y3218: MANIFEST. - Manifest aan de burgerij van de goede stad Tilburg. (Heb meelij! Heb meelij! en neemt er een studentje bij! Houdoe, War!).
Y7318: MANIFEST. - Manifest van Zimmerwald. Proletariers van Europa! Het Dagelijksch Bestuur: Henriette Roland Holst, A.B. Soep, Joh. Zanckel.
Y2078: MANIFEST. - Manifest aan de Nederlandsche Loonslaven. Arbeiders! Het is wederom 1 Mei. Groote meeting ter bespreking der voordeelen van een normalen arbeidsdag van acht uur, op het terrein dan den heer Hoos. Sprekers: Gotze, Van Meurs en Mej. Hoogstraten, van Amsterdam. Havers en Heijer van 's-Gravenhage. Achturen-March, wijze: Vooruit.
Y8125: MANIFEST. - Manifest van het Hoofd-Comite van de Alg. Ned. Diamantbewerkersbond. Aan de Amsterdamsche Burgerij. De Werkstaking der diamantbewerkers, die plus minus 10.000 man omvat, heeft de algemeene belangstelling opgewekt........ Voorzitter H. Polak, Secretaris Herm. Kuijper.
Y8215: MANIFEST. - Nederlandse Gezellen Bakkerij zal aan ieder burger goed en goedkoop brood leveren en tevens een behoorlijk loon...... Ondergeteekende verlangt brood der Nederlandsche Gezellen Bakkerij.......
Y4496: S.D.A.P.- MANIFEST. - Manifest. Namens het voorlopige Partijbestuur: W. Drees en Kees Woudenberg.
Y8212: MANIFEST. - Manifest van de Brillantslijpersknechten S.N.V. / Brillant-Verstellers-Vereeniging / Roosjes-Verstellers-Vereeniging. (De strijd voor 't verkrijgen van Bondsfabrieken, )
B9036: MANKOWITZ, WOLF. - Het leven van Edgar Allan Poe (1890-1849).
Y3068: MANN, VIKTOR. - We waren met z'n vijven. Portret van de familie Mann.
Y8234: MANN, KLAUS. - Krantenknipsels 1985-2000 over Klaus Mann.
H5951: MANN, THOMAS. - Diester Friede.
K6514: MANN, THOMAS, A. ROLAND HOLST, S. VESTDIJK. - Over Menno ter Braak.
W2453: MANN, ERIKA. - Het laatste jaar van Thomas Mann. Vertaling C. Dinaux.
T9464: MANN, GOTTFRIED. - Kroningsmarsch. Opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
K1762: MANN, KLAUS. - Kinderjahre in Munchen.
R3007: MANN, HEINRICH. - De blauwe engel. Vertaling R. Blijstra.
Y8235: MANN, THOMAS. - Krantenknipsels 1935-2011 over Thomas Mann.
L3461: MANN, ERIKA. - Het laatste jaar van Thomas Mann. Vertaling C. Dinaux.
T4696: MANN, TOM. - Symposium on Syndicalism. By active workers.
T4698: MANN, TOM. - The Railwaymen.
T4989: MANN, TOM. - All Hail, Industrial Solidarity! Bravo! Bravo! Comrades of France!
T8043: MANNING, FREDERIC. - Geslacht. Met een voorwoord door William Boyd. Vertaald door Paul Syrier.
R9297: MANNING, A.F. - Buitenlandse reacties op de Machtubernahme.
Y2349: MANNINK, EKE. - Min. Verzen voor een vriendin.
B8681: MANNOURY, G. - Woord en gedachte. Een inleiding tot de Signifika, inzonderheid met het oog op het onderwijs in de wiskunde.
W3419: MANRIQUE, JORGE. - Coplas. Que fizo por la muerte de su padre.
T5000: MANSFELD, R.G. - 50 jaar joodse invalide 1911-1961.
R4470: MANSION, JOSEPH. - Die Etymologie von 'Holen'.
R3908: MANSSEN, W.J. - Iwan Toergenjef.
T2604: MANSSEN, W.J. - Het Christendom en de Vrouw. Historisch-Apologetische Studie.
R8650: MANSVELT, W.M.F. - De oorsprong van den Hollandschen suikerstandaard.
Y7577: MANTEAU, A. - Uitgeverij A. Manteau. Map met 6 prospectussen en 9 bestelkaartjes.
R5202: A. MANTEAU. - A. Manteau Brussel 1932-1947.
M3584: MANTINGA, HECTOR [= MAURITS MOK]. - De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering [ pseudoniem van Tjomme de Vries].
T7518: EEN HANDELAAR IN MANUFACTUREN. - De brochure van den Heer Mr. M. Mees, Een en ander over het stelsel van bescherming, getoetst aan logica en staathuishoudkunde. Door een handelaar in manufacturen.
T8408: MARAI, SANDOR. - De opstandigen. Uit het Hongaars vertaald door Henry Kammer.
T8255: MARAI, SANDOR. - Gloed.
T5306: MARAI, SANDOR. - De erfenis van Eszter.
L7938: MARAI, SANDOR. - De nacht voor de scheiding.
L9893: MARAIN, ELISABETH. - Het tranenmeer.
L9894: MARAIN, ELISABETH. - Kameraad President.
L9685: MARAIN, ELISABETH. - Waskowsky. Roman.
L9614: MARAIN, ELISABETH. - Een mond van zand.
M7086: MARAIN, ELISABETH. - Cyclus der legenden deel I, De vluchtelingen.
W2460: MARAINI, DACIA. - Teresa, de dievegge. Vertaling M. van Peype.
M5991: MARAINI, DACIA. - De vakantie. Vertaling Jenny Tuin.
M5781: MARAINI, DACIA. - De trein naar Helsinki. Vertaling P. de Voogd.
R6073: MARANG, G.P. - De Zwijndrechtsche nieuwlichters.
R6940: MARCELISSEN, ED & PIET VAN DIJK. - Groeten uit Niemandsland. Een Nederlands reisverhaal.
P0523: MARCH, MARION. - Creative typography.
T1533: MARCHANT, H.P. - Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse Nationaal-Socialisme in Nederland.
Y4983: MARCHE, B.S. LE. - Van V.-E. tot V.-J. (van victory - Europe tot victory - Japan). 100 dagrijmen 5 mei 1945 - 14 aug.
K9960: MARCHLEWSKA, JADWIGA. - Wer hat die Bezeichnung 'Cellulose' in die Chemie eingefuehrt?
K9962: MARCHLEWSKA, JADWIGA. - Was der Kuenftige Papierhistoriker ueber das Heutige Zeitungspapier finden wird?
Y2500: MARCHOIS, BERNARD (ED.). - Piaf. Emportťe par la foule...
B4727: MARCK, JAN VAN DER (ED.). - De hedendaagse boekband als kunst. / The art of contemporary bookbinding.
K2323: MARCK, MARC VAN DER. - Z, de grote onbekende. Zeefdruk.
H8319: MARCU, VALERIU. - De verdrijving der Joden uit Spanje. (Die Vertreibung der Juden aus Spanien). Vertaling Eduard Coenraads. Bandontwerp Wim A. Weynman.
Y8639: MARCUS, STEVEN. - Het verborgen leven. Seksualiteit en pornografie in het Victoriaanse tijdperk. Vertaling G. Messelaar.
R3433: MARE, A.J. DE. - Museum Meermanno-Westreenianum, Catalogus der gedrukte Werken. Drie delen.
R3435: [MULTATULI] MARE, A.J. DE. - Multatuli-literatuur. Lijst der geschriften van en over Eduard Douwes Dekker.
R0996: MARE, ELINE. - De witte vos.
L2027: MARE, ELINE. - Lieveke.
T2649: MARE, A.J. DE. - Van Flament tot Holtrop.
T2650: MARE, A.J. DE. - Lijst der geschriften van Dr. M.F.A.G. Campbell 1840-1890.
T2651: MARE, A.J. DE. - Herinneringen aan Dr. P.C. Molhuysen. Feiten en geschriften.
T1689: MARE, ELINE. - Mossieur Sarelke.
H5104: MAREE, PIET. - Boeken in ons huis.
H5243: MAREE, PIET. - Boeken in ons huis.
R5453: MAREES VAN SWINDEREN, C. DE. - Berijmde gedachten. (dwaze, minder dwaze, en zelfs wel een ernstige).
B2334: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. EN J.F.M. STERCK. - Een proces van Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven over een valsch codicil, 1796-1797. - Eenige gegevens over het ontstaan van mijn Bilderdijk verzameling.
K4854: MARGADANT, S.W.F. (ED.). - Twintigduizend citaten.
B2336: [BILDERDIJK]. MARGADANT, S.W.F. - Een proces van Bilderdijk uit het jaar 1788.
L5724: MARGADANT, S.V. - Eine tiefenpsychologische Grundlage zur Klages'schen Graphologie.
L4521: MARGADANT, S.W.F. - De Wereldlitteratuur. Geschiedenis der Letteren.
R3616: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 23/24: Hollandse Hoogte. zomer 1997.
R3589: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 20. Lente 1992.
R3610: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 14. Najaar 1981.
R3613: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 13. februari 1981.
Y6159: DRUKWERK IN DE MARGE. - Lood en oud ijzer. 25 jaar Stichting Drukwerk in de Marge 1975-2000.
R0476: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 22. Herfst 1994.
R0477: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 21. Lente 1993.
B3730: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Drukkers in de marge. T.g.v. het tienjarig bestaan. + 10 jaar Stichting Drukwerk in de Marge, Toelichting bij de tentoonstellingen in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek en de Koninklijke Bibliotheek. 1 juni-27 juli 1985
T4733: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van marginale uitgaven voor 1 juli 1981.
R1220: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bibliografie van Marginale Uitgaven 1981-1994.
T4734: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Drukkers in de marge. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge.
R3605: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Bulletin: nr. 19. Lente 1991.
Y3780: MARGUET, JACQUES. - Verhandeling over de heiliging der zon- en feestdagen.
Y2302: MARIE, SYLVIE. - Altijd een raam. Gedichten.
T2329: MARIEL, PIERRE. - De Fratellini. De geschiedenis van drie clowns. Bewerkt door J.W.F. Werumeus Buning.
K5861: MARIEN, MARCEL E. - Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
B8567: MARIEN, MARCEL E. - Victor Stuyvaert. Houtsnijder en Miniaturist
L7454: MARIJAM, SITI. (ED.). - De Indonesische vrouw 1898 - 1948.
Y4227: CHRISTELYK MARINEBLAD. - Christelijk Marine vereeniging. 5e jaargang April 1940. No. 12.
R7366: MARINUS, B. - Verenigen hier is 'fransch. Organisatie van Sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
R8012: MARIO [=M. LAMPING-VAN BOSSE]. - Schetsen en Novellen.
H1899: MARISSING, LIDY VAN. - Dwaalgasten of de kunst van het vluchten.
T9445: MARITAIN, JACQUES. - Gino Severini. Exposition retrospective.
B8130: MARIUS, G.H. - Jac. van Looy. Hollandsche schilders van dezen tijd.
T5055: MARIUS, G.H. - John Ruskin. Een inleiding tot zijn werken.
B9973: MARIVAUX. - Les fausses confidences. Comedie (1737).
Y9190: MARJA, A. - Snippers op de rivier.
T8719: MARJA, A. - Nochtans een christen. Oude, herziene en nieuwe gedichten.
K3308: MARJA, A. - Buiten het boekje. Geschreven portretten van vrienden en vakgenoten. Geillustreerd met foto's.
Y8437: MARJA, A. - Man van dag en nacht. Gedichten.
K3232: MARJA, A. - Binnendijks/buitendijks... Essays, Kauserieen en kritische notities.
B0543: MARJA, A. - Over de kling. Schrijvers slaags met elkaar. Polemische uitingen in poŽzie en proza uit twee eeuwen Nederlandse literatuur.
Y7380: MARJA, A. - De bajesballade van Wilde Oscar. Voorwoord J. van der Grient.
T0048: MARJA, A. - Zon en sneeuw. Gedichten.
T9160: MARJA, A. - Traject. Gedichten.
B0573: MARJA, A. - Tussen de gemaskerden. Ver- en onbe-scheidenheden meest op letterkundig gebied.
M6557: MARJA, A. - poŽzieproeven. Over dichters, gedichten, beweegredenen, resultaten.
B4815: MARJA, A. - Stalen op zicht. Gedichten.
W9072: MARJA, A. - Schuchter en iets luider. Essays en kritische aantekeningen.
B0540: MARJA, A. (ED.). - Voor de bijl. Schrijvers slaags met de buitenwereld. Polemische uitingen in poŽzie en proza uit twee eeuwen nederlandse literatuur.
R2142: MARK, PETER L.L. VAN DER. - Soms denk je dat je het zeker weet. Gedichten.
T2330: MARKEN, J.C. VAN. - Hoofdartikelen uit De Fabrieksbode. Uit het Fabrieksleven Delft 1869-1905. Drie delen.
R6864: MARKEN, J.C. VAN. - Uit De Fabrieksbode. De Sociaal-Democratie. Scheidsgerechten. Kapitaal en Arbeid.
Y2161: MARKHAM LEE, E. - Alice in Wonderland. Book I.
R2747: MARKOV, GEORGI. - Ontmoetingen met Todor Zjikov.
R0862: MARKS-VAN LAKERVELD, GEERTRUI. - Over Lijmen/Het been van Willem Elsschot.
B6959: MARKUS, PHILIP. - Het verlossende woord.
R6564: MARLE, RAIMOND VAN. - Le comte de Hollande sous Philippe le Bon (1428-1467).
R8543: MARLE, P.H.P. VAN. - Cooperatie en Socialisme. Twee lezingen gehouden voor den Nederlandschen Bond Maatschappelijk Belang.
T4236: MARLOW, GEORGES. - L'Śme en exil.
Y7967: MARLOWE, CHRISTOPHER. - De Warachtighe Historie van Doctor Faustus. Treurspel in twee delen.
R7445: MARMELSTEIN, J.W. - Figuren uit de Fransche Letterkunde.
T1522: MARNEMAN. - De geschiedenis van het verre verleden van het Marne-eiland en eenige hoffdstukken over verschillende onderwerpen uit lateren tijd.
Y0978: FELIX / MARNIX. - Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. / Neerland's na-oorlogsche gedaante. 2e herziene druk.
L7569: MARNIX. - poŽzie en proza.
T0470: MAROTZKE, HENRIETTE. - Verzen der Aarde.
Y0656: MARQUET, MARCEL. - Marquet. Tentoonstelling Museum Boymans en Gemeente Museum Arnhem 1956.
K4764: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Erendira en haar harteloze grootmoeder en andere verhalen. Vertaling B. van de Pol.
K3682: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Ogen van een blauwe hond. Verhalen.
K9006: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Kroniek van een aangekondigde dood. Gevolgd door het verhaal van een verhaal. Vertaling M. Sabarte-Belacorte.
T8246: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De kolonel krijgt nooit post. Vertaling Barber van de Pol.
B3311: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Kroniek van een aangekondigde dood. Gevolgd door het verhaal van een verhaal. Vertaling M. Sabarte-Belacorte.
B3456: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Herinnering aan mijn droeve hoeren. Roman. Vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu.
L9747: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Het kwade uur. Roman.
M4565: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De herfst van de patriarch. Vertaling Sabarte Belacortu.
H2764: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De geur van guave. Gesprekken met Plinio Apuleyo Mendoza.
H2820: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De verhalen.
M9933: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Verhaal van een schipbreukeling die tien dagen zonder eten en drinken op een vlot ronddobberde. Vertaling R.G. Groeneboer.
T8251: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Afval en dorre bladeren. Roman. Vertaald door C.A.G. van den Broek.
H2071: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De ongelooflijke maar droevige geschiedenis van de onschuldige Erendira en haar harteloze grootmoeder en andere verhalen. Vertaling B. van de Pol.
L3919: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - Alle verhalen 1947-1982.
H3455: MARQUEZ, GABRIEL GARCIA. - De uitvaart van Mama Grande. Verhalen. Vertaling.
Y3418: MARRYAT, FREDERICK. - The Works of Capt. Marryat. Jacob Faithful. Two volumes in one book.
Y8873: MARS. - Comperes et Compagnons.
R5968: MARS, F. - Zaandams straatnamen verklaard.
R5852: MARS, K.H.M. - De Parochie St. Nicolaasga 1691-1941.
T5882: MARS. - Het fooienstelsel veroordeeld!
Y0694: MARS. (= MAURICE CHARLES MATHIEU BONVOISIN). - Sable & Galet. Plages normandes et plages du nord de Cherbourg a Rosendael-Dunkerque.
Y1721: MARSCH, JAN. - Dante Gabriel Rossetti. Painter and Poet.
Y6999: MARSMAN, H. / S. VESTDIJK. - Brieven over litteratuur. Met een nawoord van T. van Deel.
M7421: MARSMAN, H. - Vijf versies van " Vera". Ingeleid door Arthur Lehning, verzorgd door Daisy Wolthers.
T8713: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
L0388: MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
W0005: MARSMAN, H. - De vijf vingers.
K3182: MARSMAN, H. - Voor de spiegel. Bijeengebracht en ingeleid door A. L. Sotemann.
B1099: MARSMAN, H. - Verzameld werk IV. Critisch proza.
M4979: MARSMAN, H. - Verzameld werk. Vier delen; Deel I: poŽzie, Deel II: Proza, Deel III: Critisch Proza, Deel, IV: Critisch Proza.
L0133: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poŽzie, proza en critisch proza.
B8220: MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
K3276: MARSMAN, H. - Kort geding.
M4745: MARSMAN, H. - Verzamelde gedichten.
Y2630: MARSMAN, H. / A. VAN SCHENDEL / W.S. BITTER. E.A. - 1: Marsman: Tempel en kruis. 2: Schendel: Avonturiers. 3: Bitter: Het wentelend wiel in Indie. 6: Veldhuysen: Hoa Kiao. 7: Bomans: Onstuimige verhalen. 8: Bourbon: Inggih Ndoro. 10: Vries: Triomfen der techniek.
L3491: MARSMAN, H. - Zelfportret van J.F. en andere verhalen.
M4377: MARSMAN, H. - Tempel en kruis en andere gedichten.
B3021: MARSMAN, H. - De anatomische les.
B9098: MARSMAN, H. - Porta Nigra.
Y5073: MARSMAN - VAN DEVENTER, HARRYET. - Meer dan alles. Verhalen van een plantersvrouw. Over haar leven en werken in het voormalig Nederlandsch IndiŽ.
H2020: MARSMAN, H. / S. VESTDIJK. - Heden ik, morgen gij.
R0982: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
K0158: MARSMAN, H. / S. VESTDIJK. - Heden ik, morgen gij.
T1390: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
R1630: MARSMAN, H. - Verzameld werk. poŽzie proza en critisch proza.
M7997: MARSMAN, H. - Voor de spiegel. Bijeengebracht en ingeleid door A. L. Sotemann.
M7944: MARSMAN, H. - Herman Gorter. Aanteekeningen bij zijn poŽzie.
A0483: MARSMAN, H. - Tempel en kruis.
L7911: WARMERDAM. MART. (ED.). - De electrische rozen # 1: Piet Bakker.
B6114: SPRUIJT. MART. - Visible Language.
K2522: MARTENS, ERIK. - Het hooglied van de creativiteit. De poŽzie van H. Marsman.
T0469: MARTENS, ERIK. - Het hooglied der creativiteit. De poŽzie van Marsman.
H0578: MARTIALIS. - Erotogrammen. Vertaald door Frans van Dooren.
Y6236: MARTIALIS. - Epigram 58. Vertaling van Anno Lampe.
Y3005: (JAN STEEN). MARTIN, W. (TEKST). - Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten. Premie-uitgave 1913. Afbeeldingen naar schilderijen van Jan Steen in Nederlandsche en buitenlandsche Verzamelingen.
Y3025: MARTIN, A.V.J. - Televisie Service. Fotografische opnamen door Fred Klinger. Vertaling J. Gijsen.
B9508: MARTIN, W. - De schilderkunst in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
B9680: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
B1249: MARTIN, W. EN E.W. MOES. - Oude Schilderkunst in Nederland. 1e jaargang 1910-11.
B1250: MARTIN, W. EN E.W. MOES. - Oude Schilderkunst in Nederland. 2e jaargang 1911-12.
P0530: MARTIN PEDERSEN, B. - The international survey of logo disign. / Ein Internationaler Uberblick uber dei Gestaltung von Logos. / Une vue d'ensemble de la creation internationale de logos.
R0932: MARTIN GAITE, CARMEN. - Spaanse vrouwen, bewolkte luchten. Vertaling F. Mendelaar en H. Petri.
Y5976: (JAN STEEN). MARTIN, W. (TEKST). - Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten. Premie-uitgave 1913. Afbeeldingen naar schilderijen van Jan Steen in Nederlandsche en buitenlandsche Verzamelingen.
W4596: MARTIN, KINGSLEY. - A second volume of autobiography 1931 - '45.
B9681: MARTIN. - Regeeren of Heerschen. Een woordje tot allen die de vrijheid liefhebben.
B7653: MARTINET, JOHANNES FLORETIUS. - Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.
T5707: MARTINET, J.F. - Katechismus der Natuur. Vier delen.
K4844: MARTORELL, JOANOT. - De volmaakte ridder Tirant lo Blanc. Vertaald door Bob de Nijs.
T2903: MARTSJENKO, ANATOLI. - Van Taroesa naar Tsjoena. Uit het Russisch vertaald door Sofia Visser.
Y5396: MARUGG, TIP. - Krantenknipsels van/over Tip Marugg.
B3671: MARX, OLGA. - Stefan George in seinen Ubertragungen englischer Dichtung.
K8930: MARX-KONING, MARIE. - Nacht-silene.
T2452: MARX, KARL / FRIEDRICH ENGELS. - Manifest der Kommunistischen Partei. VerŲffentlicht im Februar 1848.
T7725: MARX, KARL. - Letters to dr. Kugelmann.
P1098: MARX-KONING, MARIE. - Nacht-Silene.
T7006: MARX-KONING, MARIE (RED.). - Nederlandsch Letterkundig Bijblad van Cosmos. 1e jaargang 1901 nr. 1.
M2527: [MULTATULI] MASOCH, SACHER. - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaling Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J. Kortenhorst en J.J. Oversteegen.
Y5500: MASON, DANIEL. - De man die kleur maakte. Vertaling Joris Vermeulen.
R3830: [SPINOZA] MASON, RICHARD. - Spinoza or Pascal? Two views on religion.
L9004: MASON, DANIEL. - Een ver land.
Y2172: MASSENET, J. / JULES RUELLE. - Enchantement.
T6564: MASSINGHAM, H.W. - Waarom Engeland Belgie te hulp gekomen is.
Y2171: MASSON, TOUSSAINT. - Aux Aviateurs Militaires. Marche pour piano.
B9356: MASSON, JEFFREY M. - Traumatische ervaring of fantasie. Freuds rampzalige herziening van de verleidingstheorie.
M7513: MAST, JAN VAN DER. - Films, Vaders & Neuzen.
H0688: MASTERS, WILLIAM H., EN VIRGINIA E. JOHNSON. - Homosexualiteit (Homosexuality in perspective). Ingeleid door Walter Everaerd.
B9322: MASTERS, ANTHONY. - Schrijvers als spionnen. Vertaald door Peter Nijmeijer.
H3841: MATANLE, IVOR. - De geschiedenis van De Tweede Wereldoorlog. Van de aanleiding tot de overwinning op Japan.
Y1025: MATER, B.E. - Kinderkost. Een leesboek voor de scholen.
Y1503: MATERN, HERMANN. - Berlin und Deutschland.
Y0703: MATHAM, ADRIANUS (GRAVURES). - 32 Afbeeldinge der Graven van Hollandt uit het oude Goudtsche Kronycxken. In 't Kooper verciert.
Y4809: MATHERON, FELIX. - Si Dogol & Si Totol.
Y2166: MATHIEU, EMILE. - Oogsttijd. La Moisson. Vierstemmig mannekoor. Gedicht van Guido Gezelle. Muziek Emile Mathieu.
K8308: MATHIJS ACKET, J. - Jacques Perk.
T0851: MATHIJS, ACKET, J. - Over de navolging Christi.
T4213: MATHIJSEN, MARITA & JANNEKE WEIJERMANS. - De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur.
L2183: MATHIJSEN, MARITA. - Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch.
Y0380: MATHIJSEN, MARITA. - De afwezigheid van het verleden. Pamflet.
H1047: MATHIJSEN, MARITA. - Waarde van Lennep. Brieven van De Schoolmeester, toegelicht door Marita Mathijsen.
H2439: MATHIJSEN, MARITA / HENK EIJSSENS / DICK WELSINK. - Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde.
M9435: MATHIJSEN, MARITA. - Harry Mulisch. Een bibliografie.
R4008: MATHIJSEN, MARITA. - Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. Vijfde Bert van Selm-lezing.
Y6290: MATHIJSEN, MARITA. - Van boeken geleende ogen. Hoe Amsterdam gezien werd in de negentiende eeuw door reizigers, journalisten en literatoren.
M7751: MATMOR, YORAM. - Het lenig instrument. Vertaling J.H. Peereboom.
R5235: MATOUCHENKO, A. - De Matrozenopstand in de Zwarte Zee. Verhaal der gebeurtenissen aan boord van het Russische Oorlogschip Knjas Potemkin. Vertaald door W.H. Vliegen.
Y9299: LINOTYPE MATRIX. - Linotype Matrix; Vol II No. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 24, + THe L & M News; vol. XX, No.1. Total eight issues.
Y9300: LINOTYPE MATRIX. - Linotype Matrix; Vol II: 4, 5, 6, 7. four issues.
Y5395: MATSIER, NICOLAAS. - Krantenknipsels van/over Nicolaas Matsier.
L6304: MATSIER, NICOLAAS. - Onbepaald vertraagd. Vier verhalen.
B6335: MATSIER, NICOLAAS. - Onbepaald vertraagd. Vier verhalen.
Y6846: MATSIER, NICOLAAS. - Elke dag vaderdag.
Y8735: MATSIER, NICOLAAS. - Roma amoR. Voorheen De Eeuwige Stad.
L7166: MATTHEUS. - De bergrede. Naschrift van prof.dr W.K. Grossouw.
B7881: MATTHEWS, LEONARD HARRISON (ED.). - The Whale.
T1624: MATTHEWS, J.H. - Joyce Mansour.
Y1428: MATTHEY, IGNAZ. - 'Het stond je zo schattig' Cultuurgeschiedenis van het matrozenpakje.
Y4932: MATTHIESSEN, PETER. - Een vallei in de steentijd. Vertaald door Beb Vuyk.
K5955: MATTHIJS, HEIN. - Ik ben net als een waringin...
T0491: MATTHIJSEN, J.W. - Een loon-enquete. Onderzoek naar den invloed van het loon op de werkgelegenheid in de industrie.
T5013: MATTHIJSEN, J.W. - Moskou. Reisindrukken.
T0146: MATTHIJSEN, J.W. - Onder rood bewind. Hoe Weenen door de Sociaal-Demokraten bestuurd wordt.
B4969: TEIXEIRA DE MATTOS. - De kunstzyde-industrie haar ontwikkeling en toekomst.
Y0810: MATZ, PETER. - De mooiste Tiffany Glasramen maken. Met patronen op ware grootte. Deltas Hobby.
T2499: MAUDER, BRUNO. - Bruno Mauder, Glaserzeugung und Glasveredelung.
B9342: MAUPASSANT, GUY DE. - Boulevard en campagne. Vertaling J.A. van Praag.
B9062: MAUPASSANT, GUY DE. - Hartsverhalen. Vertaald en ingeleid door Adriaan Morrien.
K4967: MAUPASSANT, GUY DE. - Een vrouwenleven. Vertaald door M. Mok. Ingeleid door C.J. Kelk.
B9109: MAUPASSANT, GUY DE. - Verhalen. Vertaald en ingeleid door Adriaan Morrien.
B6179: MAUPASSANT, GUY DE / KURT LOB. - Zwei Freunde. Erzahlung mit funf Illustrationen von Kurt Lob.
M7817: MAUPASSANT, GUY DE. - Lusten en lasten. Vertaling Y. Kuyten.
T3101: MAUPASSANT, GUY DE. - Le Horla.
T6305: MAUR, G. IN DER. - Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen. Met eene bevestigende verklaring van zeven oud-verpleegden en een bijschrift van Herm. Heijermans Jr.
Y8541: MAURIAC, FRANCOIS. - Steekspel. Een novelle met zes illustraties van Olivier Picard. Vertaling C. de Stoubendorff.
Y6671: MAURIAC, FRANCOIS. - De loop van het lot. (Destins). Vertaling J.C. Bloem.
R8270: MAURIAC, FRANCOIS. - De kus aan den melaatsche. Uit het Fransch vertaald door Martin J. Premsela.
H9787: MAURIAC, FRANCOIS. - Zwarte engelen. Vertaald door W.A.M. Schoenmakers.
Y6404: DI, MAURICE. - Kerwin. The poem.
L8025: MAURIK, JUSTUS VAN. - Joris Komijn op de Tentoonstelling. Humoristische Schets.
B6783: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
R8042: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en Schetsen.
L0484: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en schetsen.
K7835: MAURIK, JAN VAN. - Versch drinkwater voor de hoofdstad. Rapport over de onderscheidene middelen welke de Stad Amsterdam van Versch drinkwater zullen kunnen voorzien, 1849. Bewerkt en toegelicht door Peter-Paul de Baar.
B6780: MAURIK, JUSTUS VAN. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6781: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6782: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met 8 platen van Johan Braakensiek naar schetsen van den schrijver.
B6786: MAURIK, JUSTUS VAN. - Verspreide Novellen. Geillustreerd door L.W.R. Wenckenbach.
B6787: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek.
L5951: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. Met acht platen geteekend door Joh. Braakensiek.
H7844: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
B4712: MAURIK, JUSTUS. - Uit Justus van Maurik's werken.
R1229: MAURIK, JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1230: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1231: MAURIK, JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek.
R1232: MAURIK, JUSTUS VAN. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1233: MAURIK, JUSTUS VAN. - Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
R1234: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche Novellen. Met platen van Johan Braakensiek.
R7315: MAURIK, JUSTUS VAN E.A. - Amsterdamsche Luidjes enz. Novellen. Amanda Kerfstedt. Willem Otto. A. Prell en Fokko Bos.
B6784: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
R3255: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld. Met een nawoord van T.W. R. de Haan.
R7316: MAURIK, JUSTUS VAN. E.A. - Toon en Toos in de Opera. Novellen.
R7317: MAURIK, JUSTUS VAN. E.A. - Mijn lezing te Boschwijk enz. Novellen.
R7318: MAURIK, JUSTUS VAN E.A. - Het Genootschap Leuterburg. Novellen.
R7319: MAURIK, JUSTUS VAN E.A. - Een manusje van alles. Novellen.
T4921: MAURIK, JUSTUS VAN. - De laatste der Oempah's. Amsterdamsche Volksschets.
T1742: MAURIK, JUSTUS VAN. - Met z'n achten. Novellen en schetsen.
T1740: MAURIK, JUSTUS. - Oude Kennissen.
T1741: MAURIK, JUSTUS. - Op reis en thuis. Novellen en schetsen.
B6775: MAURIK, JUSTUS VAN. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6776: MAURIK, JUSTUS VAN. - Burgerluidjes. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6779: MAURIK, JUSTUS VAN. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen. Met platen van Johan Braakensiek.
B6618: MAURIK, JUSTUS VAN. - Muller's buste.
T2488: MAURIK, JUSTUS VAN. - Van Allerlei Slag. Novellen en Schetsen.
R8693: MAURIK, JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan Braakensiek.
T5159: MAURIK, JUSTUS VAN. - Amsterdamsche luidjes.
T2622: MAURIK, JUSTUS VAN. - Amsterdam bij Dag en Nacht. Novellen en Schetsen.
T5160: MAURIK, JUSTUS VAN. - Muller's buste.
T1743: MAURIK, JUSTUS VAN. - Verspreide novellen.
T1739: MAURIK, JUSTUS VAN. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen.
R4623: MAURIK, JUSTUS VAN. - Krates. Een levensbeeld.
R4624: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het Volk. Amsterdamsche novellen.
T1744: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit een pen. Novellen en schetsen.
K6077: MAURITS (DAUM, P.A.). - Maurits (P.A. Daum) "Nummer elf". De Engelbewaarder Nr 10.
Y8080: KEURVENDEL PRINS MAURITS. - Vereeniging Keurvendel Prins Maurits.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/6