Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T6953: LAAN, KORNELIS TER. - Naar de ontwapening! Tekst van het Ontwerp-Ontwapeningswet op 3 maart 1925 door de Soc.Dem. Kamerfractie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.
Y0855: LAAN, N. VAN DER. - Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
T6951: LAAN, KORNELIS TER. - Verslag van de commissie, ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. tot onderzoek van het militaire vraagstuk, zooals het meer speciaal aan de orde was gesteld op het congres der S.D.A.P. van 19, 20 en 21 april 1924 in den vorm van een zevental voorstellen, [etc.].
T4877: LAAN, G. VAN DER. - Het Kennemer Stelsel.
L7249: LAAN, N. VAN DER. (ED.). - Noordnederlandse Rederijkersspelen.
T3131: LAANSMA, D / E. WESTER / JAC. WESTMAAS. - De Bloeiende Wildernis. Ervaringen van Nederlandsche soldaten in krijgsgevangenschap. Inleiding Joh. Gerritsen Jr.
R8746: LAAR, VAN DER. - Schrijfcursus no. 6. Met vloeiblad.
R4165: LAAR, H.J.M. VAN DE. - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813-1884.
L8189: LAAR, ARNOLDUS VAN. - De Liberale Partij in Nederland in haar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op de vraag: Mag een Katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan de Katholieken Kring te 's Bosch.
T0139: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
T1726: LAAR, HENK VAN. - Een kistje vol juwelen. Een historisch verhaal voor jongens en meisjes. Tekeningen van Ger Sligte.
R7730: LAAR, A. VAN. - De geschiedenis der Arbeidersbeweging van Antwerpen en Omliggende 1860-1925.
T5940: LAAREN VAN DALEN, A.J.G. - Geen etsen maar schetsen.
T0641: LABBERTON, J.H. - De Belgische neutraliteit geschonden.
K6624: LABBERTON, MIEN. - Geloof, hoop, liefde.
K6451: LABBERTON, MIEN. - Jeugd in de branding.
K6461: LABBERTON, MIEN. - Lichtende horizon.
T1888: LABBERTON, MIEN. - Zondag. Een boek voor den zondagmorgen in het gezinsleven.
T5007: LABBERTON, J.H. - De Vlaamsche Beweging.
T9704: LABÉ, LOUISE / BOUTENS, P.C. - De sonnetten van Louise Labe, naast den oorspronkelijke tekst vertaald door P.C. Boutens. Met een aanteekening over het leven der dichteres.
T7314: LABOR. [=WILLEM SCHIPPERS]. - Op de keien.
L5765: LABORDUS, LEONARDUS W. - De astronomische mythen in de Griekse literatuur van Homeros tot Aratos. (Een mythographisch onderzoek).
K3905: LABUZ, RONALD. - Typography & Typesetting. Type design and manipulation using today's technology.
T4220: LACLOS, CHODERLOS DE. - Les liaisons dangereuses.
L1932: LACLOS, CHODERLOS DE. - Gevaarlijke liefde.(Les liaisons dangereuses).
R5097: LACOMBE, L. - Hoogere Kasten en Bekeering in Indie.
K9963: LACOMBE, HENRI. - Guez de Balzac Papetier. Communication au IIIe Congres International des Historiens du Papier.
Y4380: LACOUTURE, JEAN. - Ho Tsi Min.
Y3416: LACY, ALEXANDER. - Santa Casa. Episode aus Goethes Jugendzeit. Eine Novelle. Zwei Teile.
R5412: LADEMACHER, H. - Fremdbild und Aussenpolitik. Bemerkungen zu den deutsch-niederlandischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert.
T3793: LADURIE, EMMANUEL LE ROY. - De eeuw van de Familie Platter (1499-1628) I. De schooier en de geleerde.
T7069: LAEKEN, FRANK VAN & ETIENNE VERHOEYEN. - Lexicon politieke & jeugd kollaboratie.
T2808: LAENEN, J. - Geschiedenis van het Seminarie van Mechelen.
T1875: LAERE, R. VAN. - De Kabouter uit het land van Loon (Hasselt, 1888-1898).
T1876: LAERE, R. VAN. - Geschiedkundige verscheidenheden... De Vlaemsche Broeders (Hasselt 1862). Letteroefeningen Utile Dulci ( Sint-Truiden 1852-1893).
Y2255: LAERE, DE, FREDERIK LUCIEN. - In uiterste staat.
R6922: LAERE, R. VAN. - De Zangschool (1889-1898). Bibliografische Analyses I.
T1879: LAERE, R. VAN. - De Hagelander 1893-1901.
L2423: LAERHOVEN, BOB VAN. - Nachtvlucht naar Peru. Het verhaal van een reis.
B0007: LAERHOVEN, BOB VAN. - Cadavre Exquis.
B0013: LAERHOVEN, BOB VAN. - Feria.
B2253: [TSJECHOV] LAFFITTE, SOPHIE. - Chekhov 1860 -1904. Transl M. Budberg/G. Latta.
K0568: LAFORGUE, JULES - Hamlet of de gevolgen der kinderliefde. Vertaald door J. Slauerhoff. Tekstverzorging K. Lekkerkerker.
M4743: LAGERCRANTZ, OLOF. - August Strindberg. Translated by Anselm Hollo.
R6988: LAGERKVIST, PAR. - De Beul. Uit het Zweeds vertaald door N. Boelen-Ranneft.
T6884: LAGERLOF, SELMA. - Het Huisgezin en de Staat. Vertaald uit het Zweedsch door E. van der Hoeven.
Y2623: LAGERLOF, SELMA EN SJOUKE DE ZEE. - Yn it Godshus.
Y7938: LAGERLOF, SELMA. - Dagboek van de veertienjarige Selm Lagerlof. Vertaald en ingeleid door N.M. Wartena.
T0552: LAGERS, F.G. - De Kloosters in Nederland.
P2455: LAGERWAARD, HENK. - Verkeerd applaus.
T6917: LAGERWERFF, T.J. - Beroepsofficier-pacifist. Brochure gericht tegen de volksmisleiding.
Y1193: LAGERWIJ, F. EN T. KNOTTENBELT. - F. Lagerweij's Theoretisch en Practisch Leerboek der Algebra. Tweede deel. Bevattende: Machten en wortels, het binomium van Newton, de bepaalde en onbepaalde vergelijkingen van den 2en graad, de keeksen en de logarithmen.
R3833: [SPINOZA] LAGREE, JACQUELINE. - Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza. A lecture delivered at Katwijk on May 15, 1999.
K0887: LAGRO-JANSSEN, A.L.M. - De tweeslachtigheid van het verschil.
M7700: LAIRD, ELIZABETH. - Anna. Vertaling K. Seebregts.
T7280: LAJOCO. (VERZ.). - Zangbundel voor jonge en oude bondsleden.
H3304: LAKHO, HAMEEDA / MAGDA VAN DER RIJST. - Verborgen tralies.
T9506: LALLEMAN, G.B. - Leve de Koning! Feestgeschenk t.g.v. 's Konings zilvren kroningsfeest, op 12 Mei 1874.
T8217: LAM, ANTON. - Recreatie. Gedichten.
T5399: LAM, ANTON B. - Verzet en poëzie. Een bloemlezing verzets-verzen verzameld en verantwoord door Anton B. Lam.
T3836: LAMAN, M.C. E.A. - Vuistregels voor textielconservering aan de praktijk getoest. Verslag van de Textieldag van 6 april 1989 in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
Y3432: LAMARTINE, ALPHONSE MARIE LOUIS. - Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou Notes d'un voyageur. (Tome Troisieme / Tome Quatrieme).
R2942: LAMARTINE, ALPHONSE DE. - Kopstukken uit de Franse Revolutie. Portraits Revolutionnaires. Vertaling Nannie Nieland-Weits.
R9129: LAMB, CHARLES. - New Years Eve. Oudejaarsavond. De Nederlandse vertaling is van Potgieter. Illsutratie S.L. Hartz. Voorwoord J.C. Bloem.
H8382: LAMB, HAROLD. - Omar Khayyam.
B8053: LAMBERT, SUSAN. - Printmaking.
MK0112: LAMBERT, FREDRICK. - Letter forms. 110 complete alphabets. Edited by Theodore Menten.
R3964: LAMBERTY, MAX. - De Vlaamse beweging nu.
Y1604: LAMBERTY, M. R.F. LISSENS. (ED.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Voorwoord C. Heymans. Deel II.
R3658: LAMBERTY, MAX. E.A. - Lodewijk de Raet in het perspectief van deze tijd.
R3672: LAMBERTY, MAX. - Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige stroomingen in Belgie.
R9000: LAMBERTY, MAX. - Stroomingen.
M1659: LAMBOURNE, LIONEL. - Ernest Grisset. Fantasies of a Victorian Illustrator.
T7816: LAMBRECHTS, LAMBRECHT. - Mate en Minne.
B2672: LAMBRECHTS, L. & E. HULLEBROECK. - Wonder-erwtjes. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
B2674: LAMBRECHTS, L. & P. VAN WASSENHOVEN. - Woudsprookje. Gedicht & Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
R6272: LAMBRECHTS, LAMBRECHTS. - Het zingende Vlaanderen.
T5501: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
T7638: LAMBRETTA. - Lambretta mototscooters typen 150D en 150 LD. Handleiding.
H5949: LAMERS, HENK. - Letters aan het woord.
R9106: LAMERS, J.J. EN PH. V.D. VOS. - Lichamelijke Tuchtiging op School.
H7208: LAMERS, W.H. - De bouwstenen van de anatomie.
T6695: LAMMERS, C. - De jongeren en de vakbond.
Y2714: LAMMERS, FRED J. - Alexander. De vergeten Kroonprins.
M6587: LAMMERS, A. - Amerika 1900-1975 of De verjaring van de Nieuwe Wereld.
H2072: LAMMERS, FRED J. - Koningin Beatrix een instituut. Majesteit in een kritische samenleving.
T5357: [COHEN] LAMMERS, C. - Hoe het groeide. Een beknopte beschouwing over het ontstaan, de ontwikkeling en de beteekenis van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen.
K5155: LAMMERTSE, FRISO & ALEJANDRO VERGARA (EDS.). - Peter Paul Rubens. Het leven van Achilles.
B4839: LAMMERTSE, THEUN & NICOLAAS WIJNBERG. - Op het plein. Nrs 1-4. okt. 1962 - 1963 . Compleet.
L2859: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
L2860: LAMMERTSE, J. - Wat de hervorming bracht.
R8493: LAMPE, GEORGE. - Jaap Nanninga.
T8040: LAMPEN, WILLIBRORD EN BERNARD VERMASEREN. - Bronnen en literatuur betreffende St. Willibrord.
T0903: LAMPEN, WILLIBRORD. - Thiofried van Echternach en zijn Vita S. Liutwini.
M6272: LAMPO, HUBERT. - Wijlen Sarah Silbermann.
T9541: LAMPO, HUBERT. - De komst van Joachim Stiller.
W2172: LAMPO, HUBERT. - De ruiter op de wolken.
H2104: LAMPO, HUBERT. - Zoomlens op Lampo. Een aforistische bloemlezing uit het werk van Hubert Lampo. Samengesteld door Rene Turkry. Met een schroomvallig woord vooraf van de schrijver.
K0722: LAMPO, HUBERT. - Hermione betrapt.
M8655: LAMPO, HUBERT. - Een geur van sandelhout.
B8094: LAMPO, JAN. - Antwerpen in letters. Schrijvers over hun stad.
M4778: LANCEE, J.A.L. - Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vadelandse geschiedbeoefening ( 1600-1900).
L1086: LANCELOT, MICHEL. - Ik wil God in het gelaat zien. Leven, dood en opstanding van de Hippies. Vertaling Maurits Mok.
H1539: LAND, E. - Larie Bombarie. Tropisch soldatenleven poetisch beschreven. Met plaatjes van D. Land.
R5517: LAND, J.P.N. - De Hoofdsad Zetel van Hooger Onderwijs.
Y1877: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
T1283: [SPINOZA] LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
R0540: LANDAUER, GUSTAV. - De strijd over Bernstein. (De aanstaande scheuring in de Duitsche Soc. Dem. partij.
H1533: LANDEAU, E. - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug'). Establishment-varia opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
Y7170: LANDKAART. - Conflict Italie - Abessinie. [1935-1936].
Y7168: LANDKAART. - De Nederlandsche Tongvallen Kaart II. Schakeering der Germaansche lange I of Nederlandsche IJ.
Y7171: LANDKAART. - Overzichtskaart van het terrein der expedities naar Centraal Nieuw Guinea 1907 en 1909 o.l.v. H.A. Lorentz. Opgenomen en in kaart gebracht door J.W. van Nouhuys.
T8783: LANDMANN, SALCIA. - Joods gelach. Vertaling M. Coutinho.
T5479: LANDSHUT, SIEGFRIED. - Karl Marx.
B0278: LANDSTRA, MENNO EN DESMOND SPRUIJT. - Het Nationaal Monument op de Dam.
L2243: LANDWEHR, JOHN. - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
H7565: LANDWEHR, JOHN. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
Y1130: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe, 1662-1707.
M2324: LANE, JOHN A./MATHIEU LOMMEN. - Letterproeven van Nederlandse gieterijen/Dutch typefounders' specimens.
K1059: LANG, THEO. - The difference between a man & a woman.
B4554: LANGBROEK, M. - Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im niederlandischen Empfindsamen Roman. Mit einem Facsimile.
R8919: LANGE, LEVIE DE. - Het verhaal van mijn leven. Opgetekend door Jaap Stigter. Met een voorwoord van Frida Vogels.
R4280: LANGE, DANIEL DE E.A. - Nederlandsch Volksliederenboek. 134 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
R3804: [SPINOZA] LANGE, ALBERT DE. - J.H. Gunning Jr. en het Spinoza-standbeeld. Voordracht gehouden te Katwijk op 23 mei 1981.
K4587: LANGE, D. DE. - Het verschijnsel Charles Dickens. Een poging tot begrijpen.
Y5929: ALLERT DE LANGE. - Uitgeverij CV Allert de Lange, Amsterdam. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
R4499: LANGE-COMPIE, JB. - De Vloek van 't huis.
Y3149: LANGE, DANIEL DE. - Willem de Zwijger en andere opstellen uit zijne geschriften verzameld. Uitgegeven door zijne vrienden.
M8329: LANGE, WILHELM H. - Das Buch im Wandel der Zeiten.
L4405: LANGEDIJK, D. - Bibliographie van den schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga.
H6382: LANGEN, FERDINAND. - Mijn Oom Peter. Verhalen.
B6826: LANGEN, FERDINAND. - De speelgenoten. Een novelle.
L4127: LANGEN, FERDINAND. - Helene in het heelal.
M3566: LANGEN, FERDINAND. - Achter slot en grendel. Novelle.
B4038: LANGENDIJK, P. - De Zwetser. Kluchtspel.
L1162: LANGENDIJK, PIETER. - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel.
B4041: LANGENDIJK, P. - De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje. Kluchtspel.
L3614: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Ze moest 'nen man hebben. Blijspel met zang in een bedrijf.
L2029: LANGENDONCK, PROSPER VAN. - Verzen. Inleiding Jaak Boonen.
L8868: LANGENDONCK, PROSPER VAN EN ALFR. HEGENSCHEIDT. - Gedichten en Starkadd.
H8761: LANGENDYK, PIETER. - De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden.
R5425: LANGENHUYSEN, C.L. VAN. - Bulletin nr. 43. Geschiedenis. Catalogus van oude en nieuwe boeken.
K9608: LANGEVELD, M.J. - Tekenen en Handenarbeid.
T7441: LANGEVELD. H.J. - Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946.
K1904: LANGEVELD-BAKKER, TITIA JOHANNA. - Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten.
W3646: LANGLEY, LEE. - Geruchten. Vertaling Eva Wolff.
R2433: [PENGUIN] LANGLEY, ANDREW (ED.). - The World of Penguin. The publisher's complete catalogue.
Y3750: LANGLOIS, L.P. - De Jonge Reizende Kooplieden, of De opvoeding door den drang der Noodzakelijkheid. Met platen.
L5223: LANGMAN, HARM JAN. - Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.
T4995: LANGOHR, J. - Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Noordoosten der provincie Luik en westen van 't kanton Eupen, Nederfrankisch oppervlakkig geripuariseerd gebied.
R8182: LANGUI, EMILE. - Edgard Tijtgat.
T1048: LANIA, LEO. - Land van belofte. Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch van Nico Rost.
R6498: LANKEREN MATTHES, D. VAN. - Oorsprong en vermoedelijke gevolgen van het Koninklijk Besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad nr. 25), omtrent de toelating van studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
Y6397: LANNOO. - Uitgeverij Lannoo, Tielt. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
L1719: LANOYE, TOM. - Doen!
L1668: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
L1681: LANOYE, TOM. - Zwarte tranen.
Y8023: LANOYE, TOM. - Vroeger was ik beter.
L5041: LANOYE, TOM. - Het goddelijke monster.
B2514: LANS, M.H.A. E.A. - Mgr. Dr. J.J.A.M. Schaepman herdacht in de hoofdstad.
R7072: LANS, J.R. VAN DER. - Egelantieren. Gedichten. Met titelplaat naar een pastel van A. van Welie.
H4441: LANSBERG, PH.A. - Drie Negentiende-Eeuwse dichters. Bloemlezing uit het werk van De Genestet, Staring en Potgieter.
K0536: LANSBERG, PH. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
L4880: LANSBERG, PH. A. - De kleine Johannes II & III door Frederik van Eeden. Een studiebeeld naar aanleiding van diens overgang tot de R.K. Kerk ontworpen door.....
Y2914: LANSCHOT, FRANS JOHAN VAN. - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Utrecht op 25 juni 1902.
L3416: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1912.
L3417: LANSEN, PIET. - Almanak van den Kweekelingen Geh.-Onthoudersbond. 1913.
T7533: LANZ, OTTO. - Xenien MCMXXXII.
Y4910: LAP, B.C.W. - Selamat Djalan. Varen naar de Oost.
Y6791: LAPIDOTH SWARTH, HELENE. - Stille dalen.
Y6451: LAPIDOTH-SWARTH, HELENE. - Roemeensche volksliederen en balladen verzameld door Hélène Vacaresco in Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
T3089: LAPIDOTH, FRITS. - Fransche teekenaars.
Y7228: LAPPIA, PAUL. - Het zinnebeeld.
Y5052: LAPRE, S.A. - Nederlands-Indie in kort bestek 1940 - 1950. En enkele gevolgen o.a. de coup-Westerling en het Zuidmolukse verzet.
R8111: LARBAUD, VALERY. - Preface a un recueil de notes sur quelques poetes francais.
H7272: LARBAUD, VALERY. - Lettres a Andre Gide.
MK0169: LARISCH, RUDOLF VON. - Unterricht in ornamentaler Schrift. [fotokopie].
Y4457: LAROCHETTE, J. - De Spaansche Letterkunde sinds 1914.
K3432: LAROUI, FOUAD. - De uitvinding van God en andere verhalen. Vertaald uit het Frans door Frans van Woerden.
B4807: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomene Tralala.
B5893: LAROUI, FOUAD. - Judith en Jamal. Uit het Frans vertaald door Frans van Woerden.
K7844: LARREMORE, A. AND AMY HOPKINS LARREMORE. - The Marion Press. A Survey and a Check-List. With Incidental Alarums, and Excursions Into Colleteral Fields.
K5647: LARSON, EDWARD J. - De proeftuin van de evolutie. God en wetenschap op de Galapagoseilanden. Vertaald door Ruud Rook.
R4148: LARSSON, STIEG. - Mannen die vrouwen haten. Vertaald door Tineke Jorissen-Wedzinga.
Y2399: LARSSON, CARL. - Carl Larsson 1853-1919. Catalogus Zonnehof Amersfoort. Tentoonstelling van 19 oktober 1975 t/m 4 januari 1976.
A0055: LASOWSKI, PATRICK WALD. - Syphilis, Essai sur la litterature francaise du XIXe siecle.
T9132: LASSALLE, FERDINAND. - Der Lassallesche Kriminalprozess. Zweites und drittes Heft. Zweites Heft: Die mundliche Verhandlung nach dem stenographischen Bericht. Drittes Heft: Das Urtheil erster Instanz mit kritischen Randnoten zum Zweck der Appelations-Rechtfertigung, bearbeitet von Ferdinand Lassalle.
T5795: LASSON, GEORG. - De Dwaling van het Atheisme. Vertaling [A.H. de Hartog]
R6649: LAST, JEF. - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
B8884: LAST, JEF. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
Y7063: LAST, JEF. - De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten.
L6840: LAST, JEF. - Leeghwater maalt de meren leeg.
H9356: LAST, JEF. - Gedachten onder water.
P1643: LAST, JEF. - Elfstedentocht.
K9416: LAST, JEF. - Kameraden! Verzen.
Y8467: LAST, JEF (VERT.). - Les Poètes Maudits. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Gedichten vertaald door Jef Last.
K8208: LAST, JEF. - Liefde in de portieken.
R5038: LAST, JEF. - Verleden tijd. Verzen.
P1165: LAST, JEF. - Verleden tijd. Verzen.
Y9354: LAST, JEF. - La Hispana Tragedio. En la Nederlanda lingvo tradukis G.J. Degenkamp
A0684: LAST, JEF. - Een lotje uit de loterij.
Y8405: LAST, JEF. - Vingers van de linkerhand.
H0121: LAST, JEF. - Kinderen van de middernachtzon.
T3058: LAST, JEF. - Oog in oog.
T3428: LAST, JEF. - Van een jongen die een man werd. Twee delen.
B7624: LAST, JEF. - Ontwaakt! Proletariers aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
T7045: LAST, JEF. - Vrij Spanje. Gedichten uit de Spaansche loopgraven van Jef Last en van Spaans-Republikeinse dichters.
Y6904: LAST, JEF. - Tegen de draad. Gedichten.
T0028: LAST, JEF. - Tau Kho Tau. Gedichten.
M0070: LAST, JEF. - Oog in oog.
Y1061: LASTDRAGER, A.J. - Museum. 30 Lieve Verhalen voor de Jeugd. Bijeenverzameld door A.J. Lastdrager. Met vier gekleurde platen.
R5530: LATTIN, AMAND DE. - Het Marktlied. Wat de liedjeszangers zongen.
M7703: LATZKO, ANDREAS. - De achterhoede. Vertaling A.M. de Jong.
R6169: LATZKO, ANDREAS. - Brieven uit een stervend land.
Y6588: LATZKO, ANDREAS. - Menschen in den oorlog. (Menschen im Krieg). Vertaald door Arn. van Wijnkoop.
Y6492: LATZKO, ANDREAS. - Menschen in den oorlog. Vertaald door Arn. van Wijnkoop.
Y6482: LATZKO, ANDREAS. - Marcia Reale. Vertaling Alice van Nahuys. Met houtsneden van H. Eekman.
B6657: LATZKO, ANDREAS. - Helden en Figuranten uit de Fransche Revolutie. Vertaling Johan van der Woude.
H4664: LAU, THE. - De sterren van de hemel.
Y4536: LAUDY, ALPH. - Stemmen onzer Eeuw. Katholiek Algemeen Weekblad. 1e jaargang en 2e jaargang 1905-1906.
T7826: LAUFENBERG, HEINRICH. - Arbeiterklasse und Staatsgewalt.
R2996: LAUFFER, SIEGFRIED. - De klassieke geschiedenis in jaartallen.
Y3063: LAUREMBERG, P. - Het hernieuwde en verbeterde Acerra philologica, van P. Lauremberg, dat is: Zes honderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke reden-kavelingen [ ... ] uit de beroemste zo Grieksche als Latynsche geschigtschryvers by een gesteld, en nu in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius.
T9872: LAURENS VAN SINT LAURENS (LEONARD HUIZINGA). - Zes kaarsen voor Indië.
L2483: LAURENS VAN SINT LAURENS. [=LEONHARD HUIZINGA]. - Zes kaarsen voor Indie.
K2372: LAURENS, PIERRE. - Entre texte et image: Emblemes, Devises, Iconologie.
B3899: LAURENT, VIVI. - Vivi's reis. Een jaar als dienstbode in Amerika. Avonturen van een Zweedsche studente.
H3910: LAURENT, MARCEL EN WILLEM VAN DER PLUIJM. - De meesterwerken der beeldhouwkunst en der bouwkunst uit den vroegsten tot in dezen tijd.
B5133: LAURENTIUS, TH. - De Rembrandts van Oostkapelle.
M5535: LAURIER, JOSIEN. - Het zal de liefde wel zijn.
H1866: LAURIER, JOSIEN. - Voor ons ligt een dag van bramenjam.
B5491: LAURIER, JOSIEN. - Een hemels meisje.
Y0401: LAURILLARD, E. - Ons Koningsfeest.
T6955: LAURILLARD, I.J.M. - Iets over dienstweigering wegens gemoedsbezwaren.
Y0561: LAURILLARD, E. - Wat men er bij moet weten.
Y7095: LAURILLARD, E. - Peper en Zout. Honderd rijmpjes.
R4580: LAUTS, G. - Invloed van de Fransche Staatsomwenteling van het Jaar 1789, op de Lotgevallen van Nederland.
L9645: LAUWAERT, GUIDO. - Portretten van een gestoorde natuur.
B8606: [ELSSCHOT] LAUWAERT, GUIDO. - Neem een doek. Willem Elsschot en de vrouwen.
H2698: LAUWAERT, GUIDO. - Een helder hart.
R0726: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, EMILE DE. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
R6325: [DOMELA NIEUWENHUIS] LAVELEYE, EMILE DE. - Het Eigendom en zijne oorspronkelijke vormen. Vrij bewerkt door F. Domela Nieuwenhuis.
B0879: LAVENS, O. - Surrealisme.
Y6125: LAVERTU, CEES. - Poëzie van C. Lavertu.
Y6124: LAVERTU, CEES. - Nachtviolen. Gedichten.
W2647: LAVRIN, JANKO. - Leo Tolstoj: leven en werk. Vertaling M. Laffree.
R8049: ZACHT LAWIJD. - Vlaamsche Arbeid? Een Perzische dichter en een Mexicaanse keizer. Jotie 'T Hooft aan Nico. Kanttekeningen bij de Kaas-lectuur van Toon Esch. Een dichter uit Mosanje: Pierre Kemp. De redder van de Vlaamse letteren.
T4221: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's Lover.
M1991: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
W6636: LAWRENCE, D.H. - De vos. Vertaling Inez van Dullemen.
W6639: LAWRENCE, D.H. - De laatste lach. Tien verhalen. Vertaling H.J. Scheepmaker.
L0028: LAWRENCE, D.H. - Meesterwerken. Verhalen en korte romans.
Y7383: LAWRENCE, D.H. - De man die gestorven was. Vertaling Bert Honselaar.
L9714: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's minnaar. Vertaald door J.A. Sandfort.
M9562: LAWRENCE, D.H. - Letters to Thomas and Adele Seltzer. Edited by Gerald M. Lacy.
M6702: LAWRENCE, D.H. - De tweede Lady Chatterley. Jan Thomas en Jonkvrouw Jannie. Vertaling Jean A. Schalekamp.
M7705: LAWRENCE, D.H. - Het lieveheersbeestje en de laatste lach. Vertaling H.J. Scheepmaker.
M7706: LAWRENCE, D.H. - Het meisje en de zigeuner. Vertaling M. Mok.
R0422: LAZARE, BERNARD. - De fakkeldragers. Sociale fabels uit het leven onzer dagen. Naar het Fransch.
R9732: LAZARE, BERNHARD. - Sociale Fabelen.
R1984: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 24, nr. 4, 1998.
R1982: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Graphic Design and Digital Media. Volume 25, nr. 1-3-4, 1998.
R1956: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 9, nr. 1-4, 1982.
R1957: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 10, nr. 1-4, 1983.
R1958: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 11, nr. 1-3, 1984.
R1959: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 12, nr. 1-4, 1985.
R1960: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 13, nr. 1-4, 1986.
R1961: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 14, nr. 1-4, 1987.
R1962: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 15, nr. 1-4, 1988.
R1963: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 16, nr. 1-3, 1989.
R1964: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 17, nr. 1-4, 1990.
R1965: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 18, nr. 1-3, 1991.
R1966: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 19, nr. 1-3-4, 1992.
R1967: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 20, nr. 1-3, 1993.
R1968: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 21, nr. 1-3-4, 1994.
R1955: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 8, nr. 1-4, 1981.
R1971: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 24, nr. 1-4, 1997.
R1970: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 23, nr. 1-3-4, 1996.
R1969: U&LC. - Upper and lower case. The International Journal of Typographics. Volume 22, nr. 1-4, 1995.
T5631: LEA, HENRY CHARLES. - De doode hand. Vertaling P.M.W.
H7962: THE NATIONAL BOOK LEAGUE - Seventh International exhibition of Book Design.
L9064: LEAMER, LAURENCE. - Het leven van Ingrid Bergman.
L9038: LEAUTAUD, PAUL. - Propos d'un jour.
H9409: LEAUTAUD, PAUL. - Een zeker tegengif. Vertaling M. Kockelkoren.
Y8245: LEAUTAUD, PAUL. - Krantenknipsels 1957-2004 over Paul Leautaud.
K4425: LEAUTAUD, PAUL. - Klein Leautaud-leesboek. Een keuze door Koneck uit het gehele oeuvre van Paul Leautaud. Vertaling Pieter Beek.
L6639: LEAUTAUD, PAUL. - Literair dagboek 1893-1921.
T6296: LEAUTAUD, PAUL. - Wat betreft katten. Vertaling Pieter Beek. Met vierentwintig tekeningen van Henriette Ronner.
H7266: LEAUTAUD, PAUL. - Le petit ami. Precede d' Essais et suivi de In memoriam et Amours.
T8286: LEAVITT, DAVID. - Arkansas. Drie novellen. Vertaling Jan Fastenau.
T8412: LEAVITT, DAVID. - Waar ik nooit geweest ben. Vertaald door Rien Verhoef.
L8814: LEAVITT, DAVID. - Eendere liefde. Vertaling Jacob Groot.
T4078: LEBEAU, CAROLINE. - Stoffe. L' arte decorativa dei tessuti.
L3717: LEBEAU, PAUL. - Xanthippe.
K4970: LEBEAU, PAUL. - Xanthippe.
B4704: LEBEAU, PAUL. - Omnibus.
P1156: LEBEER, LOUIS. - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst. Opgedragen aan Louis Lebeer t.g.v. zijn tachtigste verjaardag. Contributions a l'histoire de l'art graphique. Dediees au Louis Lebeer a l'pccasion de son quarte-vingtieme anniversaire.
W7475: LEBEER, LOUIS/CLEM BITTREMIEUX. - Prenten en verzen uit Belgie. / Poemes et gravures de Belgique.
T2131: LEBERECHT, PETER [=PETER M. HERINGA]. - La Bernaiserie. Novembersuite voor Fer Veelenturf.
K4361: LEBESQUE, MORVAN. - Albert Camus. Vertaling Th. M. Cornips.
Y0223: LEBEY, ANDRE. - Ameno Kamato.
H6397: LEBRECHT, NORMAN. - Mahler remembered.
R1272: LECHNER, JAN. - Aantekeningen van een Leidse hispanist.
T5515: LECLERCQ, LEO. - Jack London. Een karakterstudie.
R2308: LECOUTERE, C.P.F. - Schets van den ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde.
R7217: LEDEGANCK, K.L. EN J.F.J. HEREMANS. - Gedichten van K.L. Ledeganck met een levensschets des dichters.
T4114: LEDEGANCK, K.L. - De drie zustersteden.
L7945: LEDEGANCK, K.L. - Volledige dichtwerken in chronologische order verzameld.
K5525: LEDENT, ROBERT. - Uit het liefdeleven van beroemde vrouwen.
T8048: LEDIG, GERT. - Het stalinorgel. Roman. Vertaald door Tinke Davids.
T8054: LEDIG, GERT. - Vergelding. Roman. Met een nawoord van Volker Hage. Vertaald door Peter Claessens.
K4256: LEDUC, VIOLETTE. - De vrouw met het vosje. Vertaling R. van Bavel.
R1915: LEDUC, VIOLETTE. - Therese en Isabelle. Vertaling E.H. Klaver. Inleiding Ineke van Mourik.
R9591: LEE, DICK AND COLIN PRATT. - Operation Julie. How the undercover police team smashed the world's greatest drugs ring.
R4939: LEE, A. VAN DER. E.A. - De Bijbel in de Literatuur. Zes Lezingen.
L6776: LEE, A. VAN DER. - Hartmann von Aues 'Armer Heinrich' en Het gelijknamige drama van Gerhart Hauptmann.
M3367: LEE, ANDREA. - Russisch journaal. Vertaling N. van Lookeren Campagne.
Y6262: LEEFLANG, ED. - Brief.
W6913: LEEFLANG, C. (SAMENST.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
Y6320: LEEFLANG, CHR. - Honderdvijfentwintig Rozen. een vleugje geschiedenis, wat belevenissen en overpeinzingen bij het verschijnen van de 125e uitgave van de Stichting De Roos.
M5250: LEEFLANG, CHR. - Met engelen en herders. Kerstlyriek samengesteld door .....
L1360: LEEFLANG, C. (SAMENST.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek.
Y6173: LEEFLANG, CHR. - Stichting de Roos Utrecht 1976-1980. Catalogus.
K7139: LEEFLANG, CHR. - Feesten der Kerk. Bloemlezing uit oude en nieuwe verzen.
Y8075: LEEFLANG, CHR. E.A. - Vijfentwintig jaar Stichting De Roos Utrecht 1946-1970. Catalogus t.g.v. de tentoonstelling "25 jaar De Roos" gehouden in het Centraal Museum te Utrecht 1973/74.
Y6358: LEEFLANG, CHR. (ED.). - Stichting De Roos. [Catalogus van de eerste 25 Rozen. Deze catalogus zelf is nummer 25].
W2937: LEEFLANG, CHR. {ED.}. - De dichter en de dood. Dodenlyriek.
Y1708: LEEFLANG, THOMAS. - Lenie Riefenstahl. De macht van het beeld. De onmacht van het woord.
Y6250: LEEFLANG, ED. - Drempeltijd. Met een illustratie van Frans de Jong.
B9092: LEEFLANG, THOMAS. - De bioscoop in de oorlog.
C1177: LEEFLANG, CHR. (SAMENGEST.) - Hymnen uit den Bijbel.
Y6175: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos 40 jaar / 1946-1986. Catalogus bij de tentoonstelling in het Singer Museum, Laren N-H 15 maart t/m 27 april 1986.
H8047: LEEFLANG, MAX / D. EICHHOLTZ / R. KUHNL. E.A. - Fascisme toen en nu.
R2953: LEEFLANG, ED. - Gaandeweg. Gedichten. Bezorgd en samengesteld door Judith Herzberg.
R1771: LEEFLANG, HUIGEN EN GER LUIJTEN. - Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
Y6463: LEEFMANS, S. - Kijkjes in het natuurleven.
R4970: LEEK, ROBERT H. - Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op het Nederlands toneel.
Y0607: LEEMAN, G. - Vakorganisatie onder de jeugd.
Y8511: LEEMAN, A.D. E.A. - Literaire reizen.
Y8992: [VONDEL] LEEMANS, E.A. - Vondel en Spinoza.
B7765: LEEMANS, VICTOR. - Soren Kierkegaard. Met een inleiding van A. De Waelhens.
Y4594: [VONDEL] LEEMANS, E.A. - Vondel en Spinoza.
R6799: LEEN, EUGEEN. - Limburgesche bijdragen: Eugeen Leen, gedenkboek.
T1953: LEENAERTS, REMY J. - De periodieke drukpers in Belgie. Bronnen voor de geschiedenis van de periodieke drukpers in Belgie van 1605 tot op heden. La presse periodique en Belgique. Sources pour l'histoire de la presse periodique en Belgique depuis 1605 a nos jours. Drie delen.
M6420: LEENDERS, HERMAN. - Het mennegat. Verhalen.
K3589: LEENDERTSE, M.J. EN C. TAZELAAR. (ED.). - Christelijk Letterkundige Studien. Deel II.
W3797: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien. Deel IV: Dichters na 1880 II.
H4447: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien, deel III. Dichters na 1880. I.
W3796: LEENDERTSE, M.J. / C. TAZELAAR. - Christelijk letterkundige studien. Deel V: Jac van Looy, M.J. Brusse, Augusta de Wit, Herman Robbers.
L5970: [HOOFT]. LEENDERTZ JR., P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
K6571: LEENDERTZ, P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
R3364: [VONDEL] LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel.
B8096: LEENDERTZ, P. - Uit den Muiderkring.
Y5531: LEENHEER, G. EN M.H. VAN 'T KRUIJS. - Koningin-Wilhelmina Cantate voor Kinderkoor met Pianobegeleiding.
Y0453: LEENT, F.H. VAN. - 10 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
R4549: LEENT, F.H. VAN. - Feestklanken. Nieuwe gedichtjes voor Verjaardagen.
B0423: LEENT, ADRIAAN VAN. - Vaarwel Holland. Gedichten.
Y3585: LEENT, F.H. VAN. - 100 versjes voor geillustreerde briefkaarten.
Y2401: EENIGE LEERAARS. - De Jonge Lezer. Ten dienste der leerlingen van het 4e studiejaar der Lagere Meisjesscholen door Eenige Leeraars.
Y3168: LEERINTVELD, AD, CHARLOTTE LEMMENS, PETER VAN DER PLOEG E.A. - Constantijn & Christiaan Huygens. Een gouden erfenis.
Y3137: LEERINTVELD, AD. - Lust van tafelen. Constantijn Huygens over eten.
T0920: LEERSUM, E.C. VAN. - Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders.
Y1911: LEES-MILNE, JAMES. - English Country Houses. Baroque 1685-1715.
R7162: LEESBERG, C.F.A.J. - Rechtssbetrekking tusschen Trekker en Acceptant, volgens het Wetboek van Koophandel.
L4147: LEEST, JACOB. - Duitsche invloed op het Nederlandsch de protestansche theologen sedert het begin der XIXe eeuw.
C0569: LEEUW, AART VAN DER. - Die van hun leven vertelden.
R1466: LEEUW, RONALD DE. (ED.). - The Hague School. Dutch Masters of the 19th Century.
K4026: LEEUW, AART VAN DER. - Die van hun leven vertelden.
T8175: LEEUW, AART VAN DER. - Het aardsche paradijs.
Y6536: LEEUW, AART VAN DER. - Sint Veit en andere vertellingen.
T3188: LEEUW, VENANTIUS DE. - De Ebed Jahweh-Profetieen. Historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis. Avec un resume en francais.
Y2979: LEEUW, PAUL DE & THE TJONG KHING. - Voor jullie tien anderen!
B1190: LEEUW, AART VAN DER. - Kinderland.
L2352: LEEUW, A.C.J. - Het geheel en de delen.
K7863: LEEUW, AART VAN DER. - De reismakkers.
Y5121: LEEUW, AART VAN DER. - De gezegenden.
R7234: LEEUW, AART VAN DER. - Vertellingen. Houtsneden van W.J. Rozendaal.
K9569: LEEUW, GERARD VAN DER. - Vom Heiligen in der Kunst.
B5017: LEEUW, AART VAN DER. - Verzamelde gedichten.
Y5375: LEEUW, AART VAN DER. - Krantenknipsels van/over Aart van der Leeuw.
L8104: LEEUW, AART VAN DER. - Kinderland.
L8105: LEEUW, AART VAN DER. - De kleine Rudolf.
L8107: LEEUW, AART VAN DER. - De gezegenden.
A0943: LEEUW, AART VAN DER. - Ik en mijn speelman, een luchthartige geschiedenis.
H3855: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
L4849: LEEUW, G. VAN DER. - Dr. G. van der Leeuw. Bibliographie zijner geschriften bij de viering van zijn 25-jarig professoraat door zijn leerlingen en oud-leerlingen aangeboden en van een woord ter inleiding voorzien door J. Lindeboom.
H1048: LEEUW, AART VAN DER. - De opdracht, Miniaturen, Vertumnus.
H2700: LEEUW, AART VAN DER. - De mythe van een jeugd.
L9059: LEEUW, LOUIS DE. - Open brief aan den heer F.S. Kraaijvanger van Louis de Leeuw.
T5348: LEEUW, KITTY DE E.A. (EDS.). - Jong! Jongeren cultuur en stijl in Nederland 1950-2000,
Y8587: LEEUW, AART VAN DER. - Opvluchten en Het aardsche paradijs.
H7731: LEEUW, AART VAN DER. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld door Mea Nijland-Verwey.
T1527: LEEUW LANGNESE, H.J. VAN DER. - Weltfriedenswünsche. Dritte und vermehrte Auflage.
R6737: LEEUW, JAN VAN DER. - Het proces van Dieren.
Y0773: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
C0508: LEEUW, AART VAN DER. - Opvluchten en Het aardsche paradijs.
R6969: LEEUW, AART VAN DER. - Vluchtige begroetingen.
R6306: LEEUW, A.S. DE. - Het socialisme en de natie. Van het Communistisch Manifest tot de strijd tegen het fascisme.
Y8054: LEEUW, AART VAN DER. - Het Ledikant. Gedicht.
Y8050: LEEUW, AART VAN DER. - De opdracht.
R3738: LEEUW, BOUDEWIJN DE EN ADA DEPREZ. - Dietsche Warande 1888-1899.
Y9134: LEEUW, AART VAN DER. - Momenten van schoonheid en bezinning.
R3620: LEEUW, BOUDEWIJN DE EN MARIO BAECK. - Het Belfort 1886-1899.
A0119: LEEUW, AART VAN DER. - De mythe van een jeugd.
L5387: LEEUWE, H.H.J. DE. - Modern toneel. Een terreinverkenning.
Y8395: LEEUWE, H.H.J. DE. - De wetenschap van het toneel. Twee lezingen.
R3918: LEEUWE, H.H.J. DE. - Shakespeares Shylock en zijn vertolking door Louis Bouwmeester.
B5467: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren.
R1657: [MARSMAN] LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Bij den dood van Marsman.
T2915: LEEUWEN, J. VAN. - De Sociaal-Demokratische Arbeiders-Partij.
R7394: LEEUWEN, J. VAN. - Eenheid, geen verdeeldheid. Een woord tot de leden der S.D.A.P. naar aanleiding van de partijgeschillen.
Y3026: LEEUWEN, S.VAN. - Memorandum inzake de verdwenen Personeelfondsen bij de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd Amsterdam.
Y4816: LEEUWEN, FERDINAND VAN. - Verdronken verleden. Duiken naar schatten uit de geschiedenis.
H9389: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
K5573: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
K3604: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde.
K8297: LEEUWEN, FREEK VAN. - De deur op een kier. Levensherinneringen van Freek van Leeuwen. Bewerking en nawoord Martin Mooij.
K4527: LEEUWEN, W.L.M.E. - Drie vrienden. Studies en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman, E. du Perron.
K6829: LEEUWEN, FREEK VAN. - Het simpel hart. Met illustraties van Dick Lammers.
Y6763: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven.
B6681: LEEUWEN, FREEK VAN. - Wederkomst. Gedichten.
Y7658: LEEUWEN, JOHANNES VAN. - Oratio Inauguralis de Arte Discendi quam in auditorio academiae lugduno-batavae.
K3973: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - La Litterature Neerlandaise depuis 1880.
K9976: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave. Gedichten met een inleiding van Anton van Duinkerken.
B6131: LEEUWEN, JOS VAN. - Boeken maken.
K3398: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Lezende onder de lamp. Studies over nieuwe Nederlandse litteratuur.
K3527: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
K3528: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche Letterkunde.
K8498: LEEUWEN, FREEK VAN. - De kruistocht der bedelaars.
R5844: LEEUWEN, FREEK VAN. - Door het donker, met een inleiding van Henr. Roland Holst.
Y6623: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en Volk van Nederland in Kunst en Letteren.
B8849: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - A. Roland Holst. De noodlottig uitverkorene 1888 - 23 Mei - 1948.
R4994: LEEUWEN, WOUTER J. VAN. - The " Nieuwe Kunst ". The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof - Lion Cachet - Nieuwenhuis.
Y6106: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - Avonden op Drienerwolde. Herinneringen en ontmoetingen.
M4326: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN / J.A. GORIS. - Schrijvers en schilders. Verhalen en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Lucebert, verlucht met 150 reproducties van geestverwante werken der beeldende kunst. Verzameld door...
M6776: LEEUWEN, W.L.M.E. - Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
K1805: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven.
Y7101: LEEUWEN, J. VAN. - De vrouw bij Aristophanes.
Y7434: LEEUWEN, FREEK VAN. - Rood en wit. Oude en nieuwe gedichten. Gekozen en ingeleid door Wim J. Simons.
Y9125: LEEUWEN, FREEK VAN. - Harten troef. Een novelle.
Y7654: LEEUWEN, J. VAN. - Over Strekking en Samenstelling der Ridders van Aristophanes.
Y7655: LEEUWEN, J. VAN. - Over Strekking en Samenstelling der Wespen van Aristophanes.
H3981: LEEUWEN, W.L.M.E. - Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika.
T7044: LEEUWEN, J. VAN. - Voor den wereldvrede! Weg met de geheime diplomatie!
T3100: [ZWART, PIET] LEEUWEN, A.H. VAN EN H. SANGSTER. - Schuilplaatsen, en beveiliging tegen luchtaanvallen. Met een woord vooraf van Zijn Excellentie J.A. de Wilde.
B9303: LEEUWEN, CHARLES VAN. - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630.
Y7657: LEEUWEN, J. VAN. - Het Paard van Troje.
Y0609: LEEUWEN, JOHANNES VAN. - Zal het Socialisme de Maatschappij Verbeteren?
B4785: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN. - La litterature neerlandaise depuis 1880.
Y6862: LEEUWEN, J. VAN. - Vier Blijspelen van Menander. (Het Scheidsgerecht, Glycera. Het Meisje uit Samos. De Beschermgeest).
Y7656: LEEUWEN, J. VAN. - Over Strekking en Samenstelling der Kikvorschen van Aristophanes.
T3045: LEEUWENBURGH, BART. - Het noodlot van een ketter. Adrian Koerbagh 1633-1669.
L2806: LEEUWENDAAL, WOUTER VAN. - Het meisje Jehanne.
T4887: LEEUWES, W. - Twee- en driestemmige liederen voor het opkomend geslacht.
Y4840: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
Y7146: LEFFELAAR, H.L. EN A.A. TADEMA. - Schimmen van verbeelding. Belevenissen op de tentoonstelling Camera Obscura in woord en beeld in de Haarlemse Vleeshal.
R7628: LEGENE, P.M. - De roode man en het evangelie. Pioniers in de Zuid-Amerikaansche Oerwouden. Illustraties Eva Schutz.
H0314: LEGMAN, G. (ED.). - The Limerick. 1700 examples, with notes variants and index.
H0043: LEGMAN, G. - The new Limerick. 2750 unpublished examples American and British.
T6853: LEGOUVE, GABRIEL. - Le Mérite des femmes, poëme.
B5237: LEGRAND, L. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. Pyttersen Tz. Met eene voorrede van W.H. de Beaufort.
R5179: LEGRAND, MERCEDES. - Géographies. Poèmes avec un prologue de Valery Larbaud.
B5244: LEGROS, ELISEE. - Trois themes de recits de lutins ou de fees dans le folklore Wallon et le folklore compare.
Y5672: LEHEMBRE, LEONARD. - Leeslust B.C. Leesboekjes met platen voor het aanvankelijk onderwijs in lezen, schrijven en spelling. Twee deeltjes.
Y1815: LEHEMBRE, LEONARD. - Leeslust I. Leesboek voor het Lager- en Middelbaar Onderwijs.
Y2373: LEHMAN, BERND B. (RED.). - Kunstwerkt. Links tijdschrift over beeldende kunst. 1e jaargang nr. 1 oktober 1980 en nr. 2. februari-maart 1981.
C1527: LEHMANN, L.TH. - De pauwenhoedster.
Y6765: LEHMANN, L.TH. - Wat boven kwam. Gedichten.
K7487: LEHMANN, L. TH. - Subjectieve reportage. Gedichten.
W3292: LEHMANN, L. TH. - Een steen voor Hermes.
T6982: LEHMANN-RUSSBULDT, OTTO. - De industrie van den massamoord. Vertaald door J.B.Th. Hugenholtz.
L6888: LEHMANN, JOHN. - Virginia Woolf. Vertaling M.S. Kuyper.
L7511: FAUTH EN LEHMANN. - Taschenbuch des Buchhandlers.
MK0107: LEHNER, ERNST. - Alphabets and ornaments.
K0854: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
K5562: LEHNING, ARTHUR. - De Arbeid vrij.
M0805: LEHNING, ARTHUR. - H. Marsman de vriend van mijn jeugd. Herinneringen.
T6714: LEHNING, ARTHUR. - Over vrijheid en gelijkheid.
K1931: LEHNING, ARTHUR. - Ithaka. Essays en commentaren 2.
K1954: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren Deel I.
M2762: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne. Essays en commentaren.
R1159: LEHNING, ARTHUR. - Arthur Lehning Amsterdam, 8 januari 1976.
T1012: LEHNING, ARTHUR. - Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten. Ingeleid en samengesteld door Arthur Lehning.
L3238: LEHNING, ARTHUR. - De draad van Ariadne / Ithaka. Essays en commentaren Deel I & II.
Y0476: LEHNING, ARTHUR. - In memoriam Maria Hunink 1924-1988. Rede uitgesproken op 24 maart 1988 te Wijhe.
H1111: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme, met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal.
R6455: LEHOUCK, FERNAND. - Van apathie tot strijdbaarheid. Schets van een geschiedenis van de Belgische Vakbeweging 1830-1914.
R5244: LEHR, ANDRE. - De klokkengieters Francois en Pieter Hemony.
H7320: LEIGH, JULIA. - Het tijgerspoor. Vertaling Marijke Emeis.
R1889: LEIJDEN, S. VAN. [=LUCAS STAFLEU]. - Ballade van den Arbeid.
T1071: LEIKER, SJOERD. - De Heksenmeester.
L7353: LEIKER, SJOERD / D.H. LAWRENCE / A. MARJA. - Drie in een: Buitengaats. De man die gestorven was. De bajesballade van Wilde Oscar.
T2379: LEINHOS, GEORGE. - Een stem van het slagveld. Brieven van...
T1632: LEISCHING, JULIUS. - Die Kunst im Leben des Kindes.
W8916: LEIST, FRIEDRICH. - Urkundenlehre. Katechismus der Diplomatik, Paläographie, Chronologie und Sphragistik.
H9011: LEK, G.J. VAN DER. - Bibliografie.
R0281: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1938.
L6019: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1935.
L6018: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1936.
L6017: LEK, G.J. VAN DER. (ED.). - Het Buitenlandsche Boek 1937.
Y2625: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift Noord- en Zuid Nederland. 5e jaargang 1913. Nrs: 4 t/m 12
Y2626: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 3e jaargang 1912. Nrs: 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12.
Y1560: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 4e jaargang 1912. Nrs: 1-12. (mist nr. 11).
Y2624: DE LELIE. - De Lelie. Maandelijksch Katholiek Dames-tijdschrift voor Noord- en Zuid Nederland. 2e jaargang 1910. Nrs: 1-12. (mist nr. 7+12).
L7533: LELY, C.W. EN J. KOOPER. - Verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee. / Nota betreffende den te verwachten invloed van de afsluiting van de Zuiderzee op de waterhoogten langs de Friesche en Groninger kusten.
T2155: LELYVELD, TH. B. VAN. - Penneschetsen.
T2421: LEM, ANTON VAN DER. - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten.
K7610: LEMAIRE, RIA. (ED.). - Ik zing mijn lied voor al wie met mij gaat. Vrouwen in de volksliteratuur.
H8034: LEMMENS, MARCEL. - Tot straks, na de reclame! Het Nederlands in beweging.
L2444: LEMMENS, GERARD. - De Kain van Valkenburg. Een sage verhaal van lieven en moorden in Limburg.
B6707: LEMMERS, JAAK. - Het bonte leven. IX Gesprekken. 1924-1926.
Y6399: LEMNISCAAT. - Uitgeverij Leminiscaat, Rotterdam. Map met catalogi, prospectussen en bestelkaartjes.
R5090: LENAGHAN, KEVIN C. - De Kerk in Zuid-Afrika.
B7914: LENDERS, P. - De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der achttiende eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis der Aufklaerung in Belgie.
T5800: LENIN, N. [VLADIMIR]. - Staat und Revolution. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution.
T7821: LENIN, N. - Het groote initiatief. De heldenmoed van de arbeiders in Sowjet-Rusland. De Kommunistische zaterdagen. Vertaald door H.S. van Reesema-Rozenberg.
T0451: LENIN, N. - De diktatuur van het proletariaat. Haar economische en politieke verhoudingen. Vertaald W.S. van Reesema.
P1648: LENNART, CLARE. - Pluk een roos.
H8670: LENNART, CLARE. - Stad met rose huizen.
R7255: LENNART, CLARE. - Scheepjes van papier.
L3571: LENNART, CLARE. - Rouska. Met tekeningen van Lucebert.
B4209: LENNEP, J. VAN. - Onze voorouders. Illustraties Ch. Rochussen en W. de Famars Testas. Romantische werken. Vijf delen.
Y7452: LENNEP, D.F.W. VAN. - Drie Griekse Studies. De Agonistische geest. Herodotus als short story-schrijver. Hesiodus als realistisch dichter.
L7303: LENNEP, J. VAN. - Alledaagsche Bokken in 't Gesprek.
Y5568: LENNEP, J.H. VAN (ED.). - Een klein Kronykje omtrent den oorsprong en de vergrooting der dorpen van Graft en De Rijp, met vermelding van nog verscheidene andere merkwaardige stukken en geschiedenissen, te boek gesteld door Jan Adriaansz. Leeghwater, hierbij komt de Beschrijving van den grooten brand in De Ryp den 6den January 1654.
Y0362: LENNEP, JACOB VAN. - Ferdinand Huyck. Met illustraties naar teekeningen van D. Bles.
R5123: LENNEP, J. VAN. (ED.). - Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan de doorluchtige school te Amsterdam.
B3784: LENNEP, JACOB VAN. - Een liefde tussen Vossius' boeken. Kornelia Vossius. Een novelle [1857].
H7094: LENNEP, JACOB VAN. - Elisabeth Musch. In de bewerking van A. Alberts.
B7244: LENNEP, J. VAN. - Elizabeth Musch. Met illustratien van W. de Famars Testas. Twee delen.
B7245: LENNEP, J. VAN. - Novellen. Met illustratien van Ch. Rochussen. Twee delen.
M5184: LENNEP, J. VAN EN W.J. HOFDIJK. - Merkwaardige kasteelen in Nederland. 6 delen.
L9002: LENNEP, J. VAN. - Nederlandsche legenden. In rijm gebracht. Eerste deel: Het Huis ter Leede . Adegild. 1e en 2e zang. Tweede deel: Adegild. 3e tot 6e zang.
Y8687: LENNEP, J. VAN. - Een Lied, voor 15 Novemner 1863, den Amsterdammers toegezongen door hun stadgenoot.
B5770: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Deel I. Geillustreerd met ruim 300 Boekdruketsen van F.W. Zurcher.
B5771: LENNEP, J. VAN & J. TER GOUW. - Het boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Geillustreerd met ruim 50 Boekdruketsen van F.W. Zurcher.
K2203: LENNEP, JACOB VAN. - Vertellingen van vroeger en later tijd.
L6126: LENNEP, J. VAN. - Poetische werken. Twee delen in een band.
Y6672: LENNEP, JACOB VAN. - Ferdinand Huyck.
Y6067: LENNEP, J. VAN / HILDEBRAND E.A. - De Nederlanden. Karakterschetsen, Kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen.
H0383: LENNEP, D.F.W. VAN. - Een smekeling op een cocktail-party. Griekse studies.
Y5737: LENNEP, DAVID JACOB VAN. - Verhandeling en Hollandsche Duinzang. Ingeleid en toegelicht door G. Stuiveling.
T5189: LENNEP, J. VAN & COMPAGNIE [=PIETER VAN LOON]. - Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands tot nut van groot en klein, vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is. [met] Verantwoording over de uitgave der Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands.
R8025: LENNEP D.J. VAN. - Davidis Iacobi van Lennep Poematum fasciculus.
L8613: LENNEP, J. VAN. - De Reisgenooten.
L8620: LENNEP, J. VAN. - De Friezen te Rome.
T2183: LENORMAND, H.-R. / DE MOREAU. - Ciels de Hollande. Illustrations De Moreau.
T9438: LENS, J. - Een echte Oranje! Geschiedenis van vorstin en volk. Bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van Koningin Wilhelmina. Aan de Nederlandsche jeugd verteld.
L9359: LENSELINK, J. - Vuurwapens van 1840 tot heden.
R5153: LENSELINK, SAMUEL J. - De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
Y2522: LENSEN, B.J. / A.J. VAN HOUWELINGEN / W.H. STROOP. - Nationaal Normschrift. Handleiding voor de onderwijzer(es). Overtrekboekje 1. Schrijfschrift 2, Overtrekboekje 3, Schrijfschrift 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schrijfmethode voor de lagere scholen.
T0912: LENSTRA, P. - De bevrijding van Oranienburg.
T3490: LENTDECKER, LOUIS DE. - Het Proces Romsee Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken.
T2048: LENTDECKER, LOUIS DE. (INLEIDING). - Het dagboek van vrouw Laplasse. Gefusilleerd te Brugge op 29 mei 1945.
L3697: LENZ, HANS. - Papier in Colonial Mexico. Part one and part two.
K4936: LENZ, SIEGFRIED. - Soldatenland. Vertaling W. Wielek-Berg.
Y5333: BRONKHORST. LEO. - Exodus.
K5614: LEON, ADRIANO GONZALEZ. - De leren vogel. Vertaling Janneke Noordemeer.
H5220: LEONARD, HUGH. - Stephen D. Toneelstuk naar de romans A portrait of the artist as a young man en Stephen Hero van James Joyce. Vertaling G. Franken Nawoord Fritz Senn.
T1441: LEONHARD, FRITS. - Het Knechtje.
L9282: LEONOW, LEONID. - Het uur der vergelding. Vertaling A.H. Kuipers.
M2058: LEOPOLD, J.H. - Verzen, Drama, Proza.
H2157: LEOPOLD, J.H. - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Bijeengebracht door Dirk Kroon.
H5590: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
Y0199: LEOPOLD, J.H. - O rijkdom van het onvoltooide. Een bloemlezing uit zijn verzen, samengesteld door Johan Polak.
B6222: LEOPOLD, J.H. & C.H. COSTER. - Twee Amoreuse liedekens. 1. Tavont sullen wir vrolic sijn. 2. Een liedeken van sceiden. Woorden en muziek.
T7703: LEOPOLD, R. - Leopold III.
H0983: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Eerste en Tweede bundel.
Y8555: LEOPOLD, J.H. - Nabetrachtingen van een concertganger.
L5744: LEOPOLD, H.M.R. - De ontwikkeling van het Heidendom in Rome.
Y7099: LEOPOLD, J.H. - Verzameld werk: Deel I: Verzen, Fragmenten. Deel II: Verzen, Drama, Proza.
Y7356: LEPPERS, GER EPKO. - In de Treurwilgen. Gedichten.
L3584: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE & FRANZ DROGE. - Publizisten zwischen Intuition und Gewissheit.
L3583: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE. - Massenpresse und Volkszeitung. Zwei Beitrage zur Pressegeschichte des 19. Jahrhunderts.
L4002: LERG, WINFRIED B & MICHAEL SCHMOLKE & GERHARD E. STOLL (EDS.). - Publizistik im Dialog. Festgabe fur Prof.Dr. Henk Prakke zur Vollendung seines 65. Lebensjahres dargebracht von seinen Mitarbeitern und Schuler.
R6414: LERNO, AMAAT. - Priester Edward Poppe: Sociaal Apostel. Voorwoord L.A. Van Peteghem.
L0475: LEROI, ARMAND. - Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam. Vertaald door Robert Vernooy.
K6516: LEROUX, KAREL. - De barmhartige samaritaan.
R8933: LEROUX, KAREL. - De barmhartige Samaritaan. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
R3649: LESAGE, A. - Le fondateur de Liege. Le Matyr S. Leger Eveque d'Auntun. Sa premiere sepulture a Saint-Trond. Etude preliminaire des principaux documents.
R5919: LESAGE, A. - Nouvelles observation concernant Se Odile d'Odilien-berg (Hollande) et Se Adele d'Orp-le-Grand (Belgique).
R8214: LESKOW, N.S. - De betooverde pelgrim. Vertaling Wladimir Zatskoy. Inleiding van N. van Wijk.
W9487: LESNIKOWSKI, WOJCIECH. - The new French architecture. Introduction by Patrice Goulet.
L6198: LESOURD, MARTHE. - Erkenne dein Kind in seiner Handschrift.
L1558: LESSING, DORIS. - In 't bijzonder katten. Vertaling A.J. van Braam.
W0951: LESSING, DORIS. - De verzoeking. Vertaling Klaas Vondeling.
M2602: LESSING, DORIS. - Pas op jezelf, lieveling. Verhalen. Vertaling P. van Vliet.
W3134: LESSING, DORIS. - Terugkeer. Vertaling Molly van Gelder.
Y6437: LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM. - Nathan de wijze. Toneelspel in vijf bedrijven. Vertaald door Edward B. Koster.
T5828: LESTER, W.R. - Natuurwetten in het sociale leven.
B8037: LETOUZEY, VICTOR. - La Typographie.
R8098: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Kamerbeek: Archaische Griekse lyriek als uitdrukking van persoonlijk beleven. S.C. Dik: Oppervlaktestruktuur en dieptestruktuur. A.Z. van 't Hoff Stolk-Huisman: Grenzen der vertaling. J.J. Wesselo: Er staat niet wat er staat.
R2383: FORUM DER LETTEREN. - Kibedi Varga: Poetica in de hedendaagse Franse poëzie. Tollenaere: Litterae ex machina. Taalkunde en automatisering. Noske: De roman als bron van muziekhistorische informatie. Geurts: De historicus betrekkelijk.
B5949: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Symposium dekolonisatie in de Indisch-Nederlandse en de Indonesische Literatuur.
B5954: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indisch-Nederlandse jeugdliteratuur.
B5955: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer: Indische egodocumenten.
B5963: INDISCHE LETTEREN. - Zuid-Afrika in Compagnietijd.
B7468: SPIEGEL DER LETTEREN. - Themanummer: Geschiedschrijving van de 19e-eeuwse Nederlandse Literatuur.
B5964: INDISCHE LETTEREN. - 150 jaar KITLV.
B6242: FORUM DER LETTEREN. - G.J. de Vries: Aspecten van Longinus. I. Schoffer: Het Wirtschaftswunder van Nazi-Duitsland 1933-1939. G.J. Resink: Axel Conrad en Martin Rimbaud. G.J. Resink: J.C. [Joseph Conrad] en C.D. [Claude Debussy].
R2384: FORUM DER LETTEREN. - Bulhof-Rutgers: Verdrinken in de tijd. Mol: De Klinker-fonemen van het Nederlands. Schallenberg: Een probleem betreffende Gustav Mahler. G.J. de Vries: Het stijlniveau der Griekse tragedie.
R2385: FORUM DER LETTEREN. - Van Groningen: Literaire vormen der Griekse verbeelding. Blok: De roman 'Breekwater' van Sybren Polet. Dresden: De betekenis van het boek in het humanisme.
R2386: FORUM DER LETTEREN. - Cohen: Versprekingen als verklappers van het proces van spreken en verstaan. M. Janssens: Retarderende structuurelementen in Max Havelaar. Stutterheim: Gezelle als Prokrustes. J. v.d. Veen: Timotheus en de elfde snaar.
R2387: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: De poetische expressie in de Oden en Epoden van Horatius. Stutterheim: Enkelvoudige en samengestelde prominentieverhoudingen. Welcker: Kunstenaar en partij in de Sowjet-Unie.
R2388: FORUM DER LETTEREN. - Van Groningen: Pindarus en de wereld waarin hij leeft. Uhlenbeck: Betekenis en Syntaxis. Van den Toorn: De IJslandse saga vergeleken met de moderne roman.
R2389: FORUM DER LETTEREN. - Waszink: Het stijlbesef in de laat-antieke en Middeleeuwse Latiniteit. Mooij: Over de methodologie van het interpreteren van literaire werken. Brugman: Soviet-Russisch imperialisme in Centraal-Azie. Kamerbeek: Vijf gedichten van J.C. Bloem.
R8094: FORUM DER LETTEREN. - G.H. Blanken: Onderzoek en lezer. Corn. de Deugd: Verhaal, lezer en literatuurwetenschap. B.A. van Groningen: Cultuur en woord: woord en cultuur. A. Teeuw: Hang Tuah en Hang Djebat. K. van het Reve: In die doos zat weer een doos.
R8101: FORUM DER LETTEREN. - D.M. Bakker: Transformationele en functionele grammatia. J. van der Veen: Hector Berlioz en de muzische synthese.
R8096: FORUM DER LETTEREN. - F.C. Maatje: Literaire-ruimtebenadering. J.H. Croon: De Orphiek. G.J. Resink: Conradiaanse interraciale vriendschappen.
R8100: FORUM DER LETTEREN. - P.H. van Laer: Wat is wetenschap? B.A. van Groningen: Keizer Julianus. E. van der Starre: Dichter in oorlogstijd. Rene Char: Fete de arbres et du chasseur. Een poging tot interpretatie. Pim de Vroomen: Individu en intensiteit in de gedichten van Hans Andreus.
R8103: FORUM DER LETTEREN. - Titus Al: Literatuur als taalkunst. G. Extra: Taalkompensatieprogramms'a als bijdrage aan het socialisatieproces van het kind. J. de Smit & L. Pepplinkhuizen: De interpetatie van symbolen in literatuur. J.W. de Vries: de slot-t in consonantcluster te Leiden: een sociolinguistisch onderzoek. Auteursregister 1960-1974.
R8293: FORUM DER LETTEREN. - P.E. de Josselin de Jong: Afhankelijkheid, onafhankelijkheid, vrijheid: de taalkundige situatie. P.G.J. van Sterkenburg: Woordarchief en bronnen voor een computergestuurd woordarchief van het hedendaags Nederlands. E. Kummer: The Rhetoric of Fiction van Wayne C. Booth in de praktijk. L.H. Bouma: Het afnemen van de belangstelling voor de Noorse literatuur in Nederland.
R8095: FORUM DER LETTEREN. - J.C. Opstelten: Ja, de Grieken waren meer visueel dan auditief van aanleg. T.A. Birrell: Engelse literaire critiek op zpoek naar een methodologie. S. Kooijman: Arthur van Schendel en de Zuidzee.
R3133: KEUR VAN NEDERLANDSCHE LETTEREN. - Keur van Nederlandsche Letteren. [1e & 2e jaargang = alles dat verscheen].
R1348: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - C. Angiolieri: De gesjochte. M. Scheltema: Gedichten. L. Vroman: Brief uit Brooklyn. H. Speliers: Gedichten. P. Baehr: Israel en de joden in Amerika. A. van Woerden: Vrij Nederland en het Duits Rooms-Katholicisme. Jac. van Hattum: Twee Werelden.
R1345: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Wesseling: Gedicht. Witold Gombrowicz: Twee fragmenten uit Ferdydurke. Heere Heeresma: Een dagje naar het strand (romanfragment). Andre Kuyten: Drie gedichten. I. Lipschits: Israel en de jonge staten in Azie en Afrika. A. van Woerden: Dwangvoorstellingen als Noodlot (III). P. Berger: Drie gedichten. H. van Kerkwijk: Vier gedichten.
R1346: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - R. van Gennep: Twee gedichten. Wilfred Smit: Klein epos. W. van Ravesteyn: Iets over satan en het satanische. D. Wesselius: Een antwoord aan Charles B. Timmer. Een Soefi in China. Charles B. Timmer: een laatste appel.
R1347: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Hans Andreus: Vijf gedichten. S. Membrecht: Mijn vriend, de dichter. W. van Elden: Tema con variazioni. B. Fris: Beschermde elites. M. Veltman: Dialoog. Janssen Perio: Het platte van Rondhuis of Panhuysen als pornostylist. R. van Gennep: Idillische censuur. E. van Krakou: Papalia. G.H. Pronk: Twee gedichten.
R1323: AMSTERDAMS TIJDSCHRIFT VOOR LETTERKUNDE. - Amsterdams tijdschrift voor letterkunde. Onder redactie van W.J. Simons, J.B.W. Polak e.a. 1e jaargang nrs. 1-3. 2e jaargang nrs. 1-6. 1953-1954.
B3167: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: M. Scheltema: Drie gedichten. Andre Kuyten: Heer Lucas dood. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene. S.: Brief in eigen beheer.
B3168: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Wim Gijsen: Zo vlug gaat de mens voorbij. Lodewijk de Boer: De omgekeerde god. E.M. Janssen Perio: Walgen van de groene.
B7006: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Peter Berger: Vijf gedichten. Andre Kuyten: Thomas. Gerrit Hugo Pronk: Vijf gedichten. E.M. Janssen Perio: Wereldje van Wiessing.
B7007: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - J.C. Bloem: Naar A.E. Housman. Dolf Verspoor: Vier vuistslagen van Quevedo. D. Wesselius: Schijn en werkelijkheid in Rusland. Wilfred Smit: Zes gedichten. Bas den Ouden: De kemenade van Couperus.
B7008: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Harry Ikink: Landschap met kraaien. W. van Elden: Francesco Berni, 2 staartsonnetten. Steven Membrecht: Wachten op de zon (romanfragment). D. Wesselius: Schijn en werkelijkheid in rusland. A. Marja: Bewerkingen van Paul Valery.
B7009: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Maurits Mok: Dwars door de zomer. Heere Heeresma: Alg, een parafrase. Andre Kuyten: Vier gedichten. J.A. Steinz: Gedicht.
B5435: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Jaap Harten: Twee gedichten. Paul van der Loef: Point de mocquerie. Fred Portegies Zwart: Drie gedichten. E.M. Janssen Perlo: Ook op het spoor terug...
B5436: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Inhoud: Martin Veltman: De verliezer. Hans Andreus: Ballade van een tv-komiek. Andre Kuyten: Rossel vien. Wilfred Smit: Tete d'ange. Hohn Drager: Vier gedichten. Charles B. Timmer: Een guiz over Rusland.
B7002: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Heere Heeresma: De anjelieren. K.P. Kavafis: Vijf gedichten. Jac. van Hattum: Gedicht. G. Colmjon: Parasiteren op andermans werk. A.V.N. van Woerden: Nog meer katholieke coupures.
B7003: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - Christopher Logue: Three poems. Andre Kuyten: Naar IJsland gaan. Fred Kleinbejag: Balans van een rel. E.M. Janssen Perio: Onwerkzaam tegengif.
B7004: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - D. Hillenius: vier gedichten. J.A. Schalekamp: Het kind. D. Wesselius: Wortman. A. Marja: Pretentieus beeld der letteren.
B7005: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - M.A. Veltman: De vader. Heere Heeresma: Caldonia platz 14. E. Willems: Drie gedichten. E.M. Janssen Perio: Een kapel in Dachau. L. von Ranke: Over de Reuchlin-affaire. A.V.N. van Woerden: Vier en een halve eeuw later. E. van Krakou: Pathetiek van het ego. M. Scheltema: Kwatrijnen.
R8289: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 1e jaargang 1959-1960 nrs: 1-10. Complete jaargang.
Y4406: MAETSCHAPPY DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. - Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Zesde deel.
R8291: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 3e jaargang 1961-1962 nrs: 1-10. Complete jaargang.
R8290: CARTONS VOOR LETTERKUNDE. - 2e jaargang 1960-1961 nrs: 1-10. Complete jaargang.
Y3448: GEEN LETTERKUNDIGE. - Den Heeren J.A. Alberdingk Thijm en Dr. Nuyens een snuifje aangeboden door .....
Y9090: LETTERPROEF. - Letterproef Machinale Letterzetterij v/h H. Weeber N.V.
Y9379: LETTERPROEF. - Compugraphic, Type.
Y9387: LETTERPROEF. - Typo Delvos International, Types 1.
Y3311: LETTERPROEF. - Letterproef Ehrhardt.
Y9378: LETTERPROEF. - Jan Veltheer, Volumes of A-I ("Volumes of Alphabet Innovations").
B5759: LETTERPROEF. - Book Types from Clowes. A Specimen Book of Type Faces from Clowes.
Y9389: LETTERPROEF. - Boninghausen Letterproef Diatronic en Linofilm-Europa.
Y9103: LETTERPROEF. - Studio Zetterij Eduard Bos. 758 Body Types. Synopsis A t/m Z.
Y9392: LETTERPROEF. - Ploeger Lettering. Fotografische Body- en Koppenzetterij BV.Drie delen. Deel 1: Schreef A - G ; Deel 2: Schreef G - Z ; Deel 3: Schreefloos en Schrijf.
Y9383: LETTERPROEF. - Zetprint Typebook.
Y9089: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Verweij, Mijdrecht.
Y9333: LETTERPROEF. - Letterproef Machinale Letterzetterij W. Groot B.V.
B5803: LETTERPROEF. - Linotype Library. Typeview Font Catalog 6/94. Fonts A-Z; Nonlatin; Pi & Symbol.
B5807: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. Compugraphic IBM composer.
B5811: LETTERPROEF. - Cloeck en Moedigh bv. IBM composer - Diatype.
T7546: LETTERPROEF. - Littera eget scheda. [De letter behoeft papier].
B1879: LETTERPROEF. - Baskerville, Bembo, Garamont, Helvetica, Optima, Times, Univers, Clarendon/Schrijf.
Y0691: LETTERPROEF. - Drukkerij J. Muusses NV Purmerend.
T9745: LETTERPROEF. - Zesde Letter-greep. Elsevier.
T9746: LETTERPROEF. - Eerste Letter-greep. Baskerville.
Y9084: LETTERPROEF. - Lettertypen van de N.V. Lettergierij en machinehandel voorheen N. Tetterode Nederland.
Y9116: LETTERPROEF. - Proeve der letteren.
T9434: LETTERPROEF. - Grafische epigrammen.
MK0173: LETTERPROEF. - Type face manual.
Y9376: LETTERPROEF. - Ploeger Lettering. Fotografische Body- en Koppenzetterij BV.
Y9311: LETTERPROEF. - Alfac. 50 exclusieve lettertypes.
R5713: LETTERPROEF. - Letterproef Drukker Dico.
Y9304: LETTERPROEF. - Titelsatz A bis Z.
Y9303: LETTERPROEF. - A portfolio of text & display typefaces.
Y9343: LETTERPROEF. - Bitstream Typeface Library. 1085 Professional quality digital typefaces in industry standard formats for all platforms.
Y9328: LETTERPROEF. - Typeshop Work Set. Drie delen in cassette: Bodytypes, Serials, Selection.
B8542: LETTERPROEF. - Letterproef. Koninklijke Drukkerij Van de Garde b.v. Zaltbommel.
Y9093: LETTERPROEF. - The Monotype Index. Issue 4.
Y8836: LETTERPROEF. - Beknopte letterproef van de Dutch Type Library.
M3008: LETTERPROEF. - Lettertypen van de N.V. Lettergierij en machinehandel voorheen N. Tetterode Nederland.
Y9327: LETTERPROEF. - Scantext is the beginning of a totally new approach to digital typesetting.
M3005: LETTERPROEF. - Bauer Type Foundry.
Y9066: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij W.C. den Ouden.
Y9094: LETTERPROEF. - The Monotype Index 5.0.
Y5161: LETTERPROEF. - Carlton. De Carlton is een in 1929 door de Lettergieterij Amsterdam op de markt gebrachte letter als open familie bij de Bristol.
Y9390: LETTERPROEF. - Euroset Letterproef.
Y9082: LETTERPROEF. - Berthold Akzidenz Grotesk Serie. Probe Nr. 465.
Y9097: LETTERPROEF. - Compendium bo fototypes.
Y9375: LETTERPROEF. - The Typesetters.
T6863: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Atlantic bv. Leuke letters, wijze woorden.
T6861: LETTERPROEF. - Letterproef Drukkerij Heiermann & co.
Y9091: LETTERPROEF. - Neo-. Headliners neo-DisplayType One Line Index.
Y9100: LETTERPROEF. - Scangraphic Digital Type Collection. Index Mai 1987.
Y9382: LETTERPROEF. - Mercator.
Y9078: LETTERPROEF. - Supertypes of the Scangraphic Digital Headline Collection. Edition 2.
Y9079: LETTERPROEF. - Fifteen award winning type face designs.
T5436: LETTERPROEF. MUILENBURG, WILLEM. - wmz. Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk.
Y9098: LETTERPROEF. - Lino Type Collection. Mergenthaler Type Library. Alphabetical list of typefaces.
R2192: LETTERPROEF. - How to select type faces.
Y4615: LETTERPROEF. - Letterproef 2, Drukkerij Meijer Wormerveer. Tweede deeltje: Bodoni, Bodoni vet cursief, Arsis, Falstaff.
Y9340: LETTERPROEF. - A Specimen of Baskerville Types.
Y9391: LETTERPROEF. - Linotype Fotosatz Schriften 1 + Teil 3: 2. Linotype-Fotosatz-Schriften, 3. Titelsatzschriften und nichtlateinische Schriften, 3: Linotype-Sonderschriften und Zeichen, 4. Anhang.
Y9101: LETTERPROEF. - Typo Delvos International. Letterproef. Diatronic. Diasetter.
Y9298: LETTERPROEF. - Letterproef Fase 2. Twee delen Headliners en Body types.
Y4616: LETTERPROEF. - Letterproef 3, Drukkerij Meijer Wormerveer. Gill, Kaart antieke, Halfvette kapitalen, Brede halfvette antieke, Brede vette antieke, Vette antieke cursief, Annonce antieke, Smalle antieke, Smalle vette antieke, Vette verlengde egyptienne.
Y9075: LETTERPROEF. - Transotype. Mapje met 36 lettertpen en 7 symbolen en een vel met cijfers.
W4608: LETTERPROEF. - Over de omgang met woorden.
Y9388: LETTERPROEF. - Studiozetterij Eduard Bos, Letterproef: Headlines, Diatronic Body, Alphatype Body.
Y9092: LETTERPROEF. - Letterproef Multiscreen,
Y9310: LETTERPROEF. VOX, MAXIMILIEN (ED.). - Defense & illustration de la lettre.
M3004: LETTERPROEF. - One-line specimens of Linotype faces.
Y9385: LETTERPROEF. - Precise Foundry Typefaces.
Y9393: LETTERPROEF. - Letterproef Niek van Dijk. Twee delen.
Y9305: LETTERPROEF. - Letraset [catalogus].
Y9334: LETTERPROEF. - Kiesletters Jan Veltheer en de Gevorderde Kunst van het Doorgeven.
Y9377: LETTERPROEF. - Jan Veltheer / Alphabet Innovations / The Weighted Standard Folios.
Y9381: LETTERPROEF. - Grimbergens letterproef. v.i.p., copytype, linofilm europa, intertype.
Y8157: LETTERPROEF. [KIS, NIKOLAAS], - Letterproef Nikolaas Kis (kopie) + Letterproef Janson Text (Linotype) van drukkerij Lauren Coster (herdruk0 + Ronals Steur, Gedenkschrift ter gelegenheid van het derde eeuwgetijde van de gouden bijbel gedrukt door Nikolaas Kis te Amsterdam.
Y9095: LETTERPROEF. - Letterproef fotografisch zetten.
Y9386: LETTERPROEF. - Typopress Zurich AG. Mengensatz, Layoutsatz, Repro.
B2904: [ZWAGERMAN] LETTINGA, ELIK (ED.). - Standplaats Zwagerman.
R6063: LEUFTINK, A.E. - Chirugijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
L9985: LEUS, HERWIG. - Ik ben steeds op doorreis. De wonderlijke avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen, in Rusland en overal elders te wereld.
R6254: LEUVEN, LIENKE. - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
L7023: LEUVEN, LIENKE. - De Boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek.
H0174: LEVAY, SIMON. - Het seksuele brein. Waarom zijn wij seksuele wezens?
L9095: LEVE, M.D.E. DE. - Psychologie en taalonderwijs.
Y0695: HET NIEUWE LEVEN. - Inhoud: Kees Meijer: Pantheisme(II). J. Keulen: Duitsche indrukken. J.C. Wannee: Jodenhaat. Ingezonden: Persoonlijk en Maatschappelijk Geluk.
Y8574: HET LEVEN. - Het leven. Extra-nummer: Onze Nederland-Indie vliegers terug. 20ste jaargang dinsdag 21 April 1925 No. 16a.
Y2587: KUNST & LEVEN. - Kunst & Leven. Geillustreerd Maandschrift. 2e jaargang [1903] nrs. 1 t/m 12. Complete jaargang.
T5169: NIEUW LEVEN. - Nieuw Leven. [Nieuwe Reeks]. Maandschrift onder redactie van Gustaaf Vermeersch, Gust Van Hecke, e.a. Jaargang 1908 & Jaargang 1909. Redactie: Ad.Herckenrath, Gust Van Hecke, e.a.
M7716: LEVEN, JEREMY. - De maker. Vertaling J.J. de Wit.
Y3368: NIEUW POLITIEK LEVEN. - Nieuw Politiek Leven. Orgaan der C.N.A. ter verdediging van het recht der hervormde gezindheid. 2e jaargang Februari 1939 no. 2.
T0498: LEVENBACH, MARIUS G. - De Vakvereenigingen in Het Nederlandsche Recht.
Y8795: LEVENSBERICHT. - Zacharias Heyns. 1570-1640.
W9917: LEVERING, MIRIAM (ED.). - Rethinking scripture. Essays from a comparative perspective.
Y8657: LEVERLAND, B.N. - Zo schreven onze voorouders. Nederlands schrift tussen 1450 en 1700.
T3822: LEVEY, SANTINA M. E.A. - Kant. Verslag van de Textieldag van 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam, in samenwerking met de Vereniging 'Het Kantsalet'
R3986: LEVI, PRIMO. - De zesde dag. Verhalen. Vertaling Reinier Speelman.
B1956: LEVI, PRIMO. - Primo Levi, informatie.
R0908: LEVIE, SOPHIE ALISA. - Commerce 1924-1932 een internationaal modernistisch tijdschrift.
L9915: LEVIN, BERNARD. - Enthousiasme. Vertaling Pauline Moody.
Y8385: LEVIN, MIKAEL. - War Story. Text by Meyer Levin.
L8271: LEVISSON, R.A. - Zeefdruk.
Y4100: LEVIT, H. - Views of Rome then and now. 41 Etchings by G.B. Piranesi and Corresponding Photographs and Text by Herschel Levit
R8490: LEVITA, EDNA DE. (INGL. EN VERZAMELD). - ABK 'oproerige krabbels. Hoekstukjes van A.B. Kleerekoper.
T5901: LEVY, J.A. - De vergoeding van verloren staatspapieren in Oostenrijk en Nederland, in verband met het te loor gaan van Nederlandsche Bankbiljetten.
R4545: LEVY, J.A. - Maskers af!
H8936: LEVY MOSSANEN, DORA. - Harem.
T3511: LEVY, WILLIAM. - The Virgin Sperm Dancer.
R9692: LEVY, J.A. - De kleinhandel. Eene Anti-Marxistische Repliek.
K3475: LEWIN, LISETTE. - Het clandestiene boek 1940-1945.
K6620: LEWIS, SINCLAIR. - Koninkje. Vertaling Ed de Neve.
B4720: LEWIS, JOHN. - Anatomy of Printing. The influences of art and history on its design.
M3419: LEWIS, L.A. / L. BERRY. - African environments and resources.
B0904: LEWIS, JOHN. - The 20th Century Book. Its illustration and design.
W9568: LEWIS, JOHN. - Typografie. Grundlagen und Experimente.
T9551: LEWY, GUENTER. - De Rooms Katholieke kerk en Nazi-Duitsland.
H5078: LEY, GERD DE. - Met voorbedachten rade
K3587: LEY, GERD DE. - Aforistisch bestek 1944-1974. Essays, enquete, bibliografie, bloemlezing.
R8157: LEYDS, W.J. - Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op de eerste annexatie van de Transvaal. Twee delen.
B3041: LEYTENS, E.H. FRANS. - De nieuwe Richting.
Y5001: LEZER, LEO. - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
R4959: LHOMBREAUD, ROGER. - Arthur Symons. A critical biography.
Y1764: CHEN LI. - De rand van het eiland. Gedichten. Vertaald uit het Chinees door Silvia Marijnissen. Gevolgd door een gesprek met de dichter.
W6007: LIAGRE BOHL, HERMAN DE. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland.
T6344: DE LIBEL. - Inhoud: Ger van Greuningen: Een Zomeridylle. Jan Ressing: De Televisie. D. van de Stoep: De hond. J.H. de Groot en J. Nauta: Spelende poesje. Roel Houwink: Iets over het lezen van gedichten. Daan Jansen: A.D. Copier Nederlandse kunstenaars. Leon Blum, politieke portretten. C.W. Visser: Een reis naar de grens van Tibet. Strip: De vreemde wereld Peter Lutz.
Y4730: THE LIBERATOR. - The Liberator for members of the allied forces. Weekly Newspaper. 17 October, 7 en 28 November 1945. Issue 22-25-28. Editor H. Boonzajer.
Y0664: LIBERTAS. - Elisabeth v. Maasdijk: Vrij Onverveerd.
B8494: LIBERTAS. - Inhoud: D. Hans: De Rotterdamse havenstaking. De Koningin. F.W. Stapel: Een Oranjevorst naar Indie. A. Lijsen: De betekenis van Hugo de Groot. H.W. Meihuizen: Wees Sterk en werkt! L. Brummel: Het bibliotheekwezen in het Koninkrijk. Hopalong: Een sombere noot.
Y4182: LIBERTAS. - Libertas. Maanschrift voor het Koninkrijk der Nederlanden. November 1945. No. 14.
T6497: LIBERTATE, FELIX. - De Tweede Wereldoorlog en daarna.
R0397: LIBERTINAGE. - A. Morrien. G.J. Resink. Guus Valleide. Edward Lear. A. Lehning. H.R.G. Vroom. G.H. 's-Gravesande. C. Schuitevoerder. H. van Nieuwhaven. J.O. Kalff. H. van Galen Last.
H6414: LIBERTINAGE. - Bevat: H. Roland Holst, Jan van Gelder, H.A. Gomperts, Hendrik de Vries Hans Lodeizen e.v.a.
B8947: LIBERTINAGE. - J.A. Ages. Ch. H. Wentinck. L.Th. Lehamnn. C. Buddingh. J.W.L. Meijer. W.F. van Leeuwen. W.J. Rozendaal. Jacques Gans. J.O. Kalff.
B8953: LIBERTINAGE. - Jan van Nijlen. Ton van Oudwijk. Hendrik de Vries. J. de Kadt. A. Alberts. Besprekingen.
B8954: LIBERTINAGE. - E.M. Forster. J. Moeljono. M. Vasalis. A.C. Willink. W.J. Rozendaal. S. Vestdijk. Ch. H. Wentinck. H.A. Gomperts. P. Vlemminx. P. Abrahams. J. Gans. Besprekingen.
B8974: LIBERTINAGE. - Jan van Gelder. Elisabeth de Roos. H.A. Gomperts. W.F. van Leeuwen. Yvo K. Pannekoek. J. de Kadt. Leo Vroman. Besprekingen.
B8975: LIBERTINAGE. - Robert Lowell. H.A. Gomperts. Alfred Kossmann. H.R.G. Vroom. Elisabeth de Roos. M. Vasalis. Jan van Gelder. L.Th. Lehmann. Max Nord. Ankie Peypers. A. Morrien. J. de Kadt. J.H.W. Veenstra. H. Kesten. H. van Galen Last. Besprekingen.
H6517: LIBERTINAGE. - Bevat: A. Alberts, Jan van Gelder, J. de Kadt, J. Emmens, e.a.
B8955: LIBERTINAGE. - Jac. van Hattum. Jan van Gelder. L.J. Pieters. E. du Perron. H.A. Gomperts. Ch. Wentinck. J. de Kadt. M. Nord. Besprekingen.
H7762: LIBERTINAGE. - Bevat: H. Drion. A. Morrien. J. Hanlo. W.F. van Leeuwen e.a.
L2718: LIBOUREL, J.E.H. - Open brief aan zijne excellentie Dr. H. Colijn.
B1713: LIBOUREL, PH. B. - Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de Lettres de Cassette geschreven? Was Maria Stuart medeplichtig aan moord op haar gemaal?
T2517: LIBOUREL, J.E.H. - Is het Fascisme en Nationaal-Socialisme logisch houdbaar?
H7910: BODLEIAN LIBRARY. - Portraits of the sixteenth and early seventeenth centuries.
H7911: BODLEIAN LIBRARY. - Byzantine illumination.
H7912: BODLEIAN LIBRARY. - Scenes from the life of Christ in English manuscripts.
Y8273: LIBRECHT, JULIEN. - Septembernachten.
H6411: LICHT, HANS. - Sittengeschichte Griechenlands. Neu herausgegeben, bearbeitet und eingeleitet von Herbert Lewandowski.
K0986: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
B8979: IN 'T LICHT. - Een tijdschrift gewijd aan de werkzaamheid van de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, onder redactie van Gabriel Smit, H. Kuitenbrouwer en Charles Nypels.
B8653: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH. - Witz und Weisheit. Aphorismen.
T3424: LICHTENBERGER, ANDRE. - Kleine Trott.
T0304: LICHTENBERGER, ANDRE. - Mijn Kleine Trott.
Y2692: DE LICHTTOREN. - 25-jarig Regeeringsjubileum 1898-1923.
L5972: LICHTVELD, LODEWIJK. - De glorende dag. Verzen.
M6494: LIDDELL HART, B.H. - History of the Second World War.
R0997: LIDTH DE JEUDE, CLARA VAN. - De lage akker.
B9675: LIEBAERS, F. - Kritiek van de Politiek en de Tactiek van de Nationale en Internationale Vakbeweging.
K1906: LIEBAERS, HERMAN. - Meestal in opdracht. Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris.
T3601: LIEBAUT, H. - Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst 1840-1914.
Y1960: LIEBIG. - Van een groot man en zijn werk. Uitgegeven door de Compagnie Liebig.
R1308: LIEBKNECHT, WILHELM. - Karl Marx: zijn leven en werken. Met een inleiding en historische aanteekeningen door Lucos.
R0685: LIEBKNECHT, WILLEM. - Tot Aanval en Verdediging. Eene voordracht. Uit het Hoogduitsch vertaald door E.V.B.
T3065: LIEBMANN, OTTO. - Festgabe der Deutschen Juristen-Zeitung zum 500 jahrigen Jubilaum der Universitat Leipzig.
Y8912: LIEDBLAADJE. - Surprisen-lied. Wijze: De Maliebaan.
Y8951: LIEDBLAADJE. - Evang. Luth. Gemeente. Lutherfeest 11 November 1883. Wijze: diverse gezangen.
Y8913: LIEDBLAADJE. - Lessen aan den Bruidegom. Wijze: Paul Jonas. A 265.
Y8950: LIEDBLAADJE. - 12 Mei 1874. Hulde van de Nederlandsche dienstboden aan Z.M. den Koning op Zijn Zilveren Kroningsfeest. Lied Wijze: Io Vivat.
Y8953: LIEDBLAADJE. - De Waarheid over Joossie. Drijbers uit alle lagen, verenigt U! Steunt de Waarheid dus Drijber.
Y8914: LIEDBLAADJE. - Hulde aan het Bruidspaar en hunne Ouders. Wijze: Jip, I addy, I ay.
Y8952: LIEDBLAADJE. - Appel voor de Jordaan. Heil Europa! Luctor A.A. Het Luctorisme als strijdmiddel voor de Eenheid der Volkeren. 6 September 1938.
Y8915: LIEDBLAADJE. - Tafelzang. Wijze: Wien Neerlandsch bloed.
Y7818: LIEDBLAD. - Koperen Jubel-Lied. No. 69. Wijze: Oostenrijksch Volkslied.
Y7819: LIEDBLAD. - Wat is het leven schoon. No. 263. Nieuw vroolijk bruiloftslied. Wijze: Geef mij nog een druppie.
Y7816: LIEDBLAD. - Leve de Vrede. Wijze: It is a long way to Tipperary.
Y7817: LIEDBLAD. - Beurtzang. 172. Wijze Ta-ra-ra-boem-diee.
T2530: LIEDE, CONRAD VAN DE. - Op St. Barbara's bodem. Militaire schetsen. Met illustraties van W. Staring.
R7133: LIEDERIK. [= JORIS FASSOTTE]. - Vlaanderen's ekonomische Zelfstandigheid.
L5892: LIEDMEIER, CHRISTIANA. - Plutarchus' biographie van Aemilus Paullus historische commentaar. / Plutarchus Vita Aemilii Paulli Tekst.
T3894: LIEFTINCK, P. - Uitwegen uit den chaos.
B9727: LIEFTINCK, FERD. (VERZAMELING). - Tentoonstelling van Japanse houtsneden.
R6489: LIEFTINCK, P. - De overheid neemt en geeft. De financiele politiek van de regering en de sociale achtergrond daarvan.
R0962: LIEFTINCK, GERARD ISAAC. - De Middelnederlandsche Tauler-handschriften.
R6592: LIENEMAN, JAN ERNST. - Over de helderheid der kleuren.
R9513: LIEPMANN, HEINZ. - Het vaderland. (Een documentatieroman uit het Duitschland van nu). Vertaling P. Voogd.
W0210: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Proza.
H9525: LIER, FRANS VAN. (ED.). - De droom leeft voort en andere uitspraken uit 1991.
T0106: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Gedichten.
R5474: LIER, BAS VAN EN ELLY HEES. - Van schrijver tot boekenkast. Hoe een boek wordt gemaakt.
M3795: LIER, BAS VAN. - Voor een ander zingt-ie. Geluk en ongeluk. Ingeleid door Gregor Frenkel Frank.
M6801: LIER, RUDOLF VAN. - Rupturen.
L6798: LIER, HERMANUS H. VAN. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
B8493: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Gedichten.
T0185: LIER, RUDIE VAN. - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch.
B2701: LIESHOUT, PETER H. VAN. - Belevenissen 1965. Een cyclus powezie.
R3085: LIESHOUT, MAURICE VAN. - Een groeiend zedelijk kwaad. Documenten over de criminalisering en emancipatie van homoseksuelen 1910-1916.
Y8006: LIESHOUT, PETER H. VAN. - Zo goed als nieuw. Bewaarde gedichten '66-'76.
R7780: LIESHOUT, H. VAN. - Onze onevenwichtige jongeren.
T0831: LIESHOUT, H. VAN. - Onze onevenwichtige jongeren.
Y6951: LIESHOUT, TED VAN. - Multiple noise.
Y5387: LIESKE, TOMAS. - Krantenknipsels van/over Tomas Lieske.
T9123: LIEVAART, INGE. - Een spoor dat vervloeit. Gedichten.
T8968: LIEVAART, INGE. - Ribbels in het zand. Gedichten.
T8969: LIEVAART, INGE. - Binnen klein bestek. Gedichten.
L5834: LIEVEGOED, A.J. - Dagbladwezen en dagbladstudie.
K3777: LIEVEN, M. - Beknopte literatuurgeschiedenis met bloemlezing. Twee delen.
R0123: LIEVENS, R. (ED). - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa.
Y1902: LIEVENS, JAN. (TEKST EN TEKENINGEN). - Flip & Mathil in de Kampen. (Beeldverhaal).
T6352: LIEVERSE, JAAP (ED.). - Manuel R. Goldschmidt in gesprek met Piet C. Cossee.
T6353: LIEVERSE, JAAP. - Nieuw licht op een 'paleisrevolutie'. Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
T6350: LIEVERSE, JAAP. - Karel Treebus: Integriteit gaat boven populariteit.
T6349: LIEVERSE, JAAP. - Onuitblusbaar verlangen. Het werk van Walter Nikkels.
Y4629: LIEVERSE, JAAP - Nieuw licht op een "paleisrevolutie". Joop Beljon tegen Paul Schuitema met Jan van Keulen in de coulissen. De openbare strijd voor een nieuw onderwijsklimaat op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag tussen 1957 en 1967.
Y2406: LIEVRE, P. / JEAN LEBRAU / LOUIS ROYER. - Le Divan. P. Lievre: Jerome Carcopino. Jean Lebrau: Poemes. Louis Royer: Stendhal a Thuellin. Les Chroniques. Georges-Louis Garnier; Henri Martineau; Edmond Pilon; Francois Serzais.
R0510: LIGT, BART DE. - Open brief aan Gandhi.
R0511: LIGT, BART DE. - De overwinning van het geweld.
R0512: LIGT, B. DE. - Oorlog aan den oorlog. Wat ieder in dit opzicht doen kan.
R0515: LIGT, B. DE. - Profeet en Volksfeest. Rede n.a.v. het verzoek v.d Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk om den 16en Nov. 1913 het onafhankelijkheidsfeest godsdienstig te vieren.
R0518: LIGT, B. DE. - Wereldstrijd. Een woord tot de kerken, haar voorgangers en leiders. in het bizonder tot de Synode der Ned. Herv. Kerk van 1915.
L3310: LIGT, B. DE. - Clara Meijer Wichmann als verdedigster der menschelijkheid.
B6500: LIGT, BART DE. - Godsdienst en Atheisme. Een geknotte radiorede gehouden voor de Vrijdenkers Radio-Omroepvereeniging.
R0509: LIGT, BART DE. - Oorlog, Volkenbond en Sankties.
R0452: LIGT, B. DE. - De wedergeboorte van Maria.
R0503: LIGT, BART DE. - Mobilisatie tegen den oorlog!
R0501: LIGT, B. DE. - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
R0502: LIGT, B. DE. - S.D.A.P. en antimilitarisme.
R0520: LIGT, B. DE. - Soldaten en arbeiders staakt!
R0743: LIGT, BARTHELEMY DE. - Le Probleme de la Guerre Civile.
R0635: LIGT, B. DE. - Profeet en volksnood. Met XXII bijlagen over Kerk en Imperialisme.
R0634: LIGT, B. DE. / J.B.TH. HUGENHOLTZ. - Het karakter van de B.v.C.S. Verslag van de achtste jaarvergadering van den Bond van Christen-Socialisten gehouden te Amsterdam op 13 Mei 1915.
R0632: LIGT, B. DE. - De oorlog die nadert. Derde zeer veel vermeerderde druk van Oorlog of Revolutie.
R0610: LIGT, B. DE. - Gandhi over Oorlog, Volkenbond en Ontwapening.
R0606: LIGT, BART DE. - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd.
T1926: LIGT-VAN ROSSEM, CATHERINA LYDIA. - De weg tot ontwapening.
Y0345: LIGTENBERG, R. - Collectanea Franciscana Neerlandica uitgegeven bij het Zevende Eeuwfeest van Sint Franciscus, 1226-1926. Collectanea Franciscana Neerlandica.
K8133: LIGTHART, JAN. - Letterkundige studien. De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
R5783: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944.
M3393: LIGTHART, JAN. - Letterkundige studien: De kleine Johannes, eerste deel door Frederik van Eeden.
B5628: LIGTHART, JAN. - Jeugdherinneringen van Jan Ligthart. Inleiding H. Nieuwenhuis.
K2191: LIGTVOET, FRANK UND MARCEL VAN NIEUWENBORGH. - Die niederlandische und flamische Literatur der Gegenwart.
B5012: LIJFERING, JELLE H.W. - Selectieve migratie. Een empirische studie van de samenhang tussen plattelandsmigratie en selectie naar intelligentie in Nederland. Selective Effects of Rural Migration in the Netherlands (with a summary in English).
M6019: LILAR, SUZANNE. - Het paar. Pleidooi voor een duurzame erotiek en voor de sacrale liefde. Vertaling C. Heering. Nawoord Marnix Gijsen.
Y4945: LILIUS, ALEKO E. - Avonturen onder Chinese zeerovers.
B9506: LILJE, HANNS. - Portret van Luther in de lijst van zijn tijd.
R3636: LILLE, VICTOR DE. - Vertellingen.
T6577: LIMBORGH, P. VAN. - Wat de annexatie door Belgie voor Limburg en Zeeland beteekent.
B5718: LIMBURG, TON. - In een Zwart Gat. De professionele praktijk van een grafisch ontwerper.
L8682: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Romantische Werken: Diophanes.
H2477: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oostersche roman.
T0373: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Een ezel en eenig speelgoed.
B1552: LIMBURG BROUWER, P.A.S. - Akbar. Orienta Romano. Tradukis J.C. & J.R.G. Isbrucker kaj J. Ziermans.
R4570: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Politieke herinneringen. (door den schrijver van Problematische Politiek).
R2143: LIMBURG STIRUM, D.A. VAN. - De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon. Eene academische proeve.
R5255: LIMBURG STIRUM, J.B. VAN. - Een woord van een oud man aan den regeerenden stand.
M7325: LIMBURG, ROB. - Cultuurdragers in bewogen tijden. Met een woord vooraf van C.P. Gunning
H6139: [ERASMUS] LIMBURG, ROB. - De levende gedachten van Erasmus. Met een voorwoord van R. Casimir.
L8684: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Het Leesgezelschap te Diepenbeek. Een Ezel. Eenig Speelgoed.
Y6530: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Een ezel en eenig speelgoed. Van eene inleiding en eenige aanteekeningen voorzien door P.H. Damste.
R5289: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Problematische politiek. Het nieuwe ministerie en de volksvertegenwoordiging in 1856.
B7265: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oostersche roman.
K9600: LIMBURG'S JAARBOEK. - Limburg's jaarboek 1906. Limburg Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst XII. Eerste en tweede aflevering.
W0598: LIN, JULIA C. - Modern Chinese Poetry: An introduction.
M5955: LIND, JAKOV. - Trip naar Jeruzalem. Vertaling Therese Cornips.
M5360: LIND, JOKOV. - Landschap in beton. Vertaling M. Coutinho.
M5350: LIND, JOKOV. - Ergo. Vertaling Oscar Timmers.
W2603: LIND, JOKOV. - Close-up. Autobiografie deel II. Vertaling Therese Cornips.
M5351: LIND, JAKOV. - Een ziel van hout en andere verhalen. Vertaling H.L. Mulder.
Y1821: LINDBERG, DAVID C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v.C.-1450 n.C. Vertaling Henk Moerdijk.
C1089: LINDBERGH, ANNE MORROW. - Luister! De wind. Met een voorwoord en kaarten van Charles A. Lindbergh.
H9992: LINDBERGH, ANNE MORROW. - Om de Noord naar het Verre Oosten.
T2958: LINDE, M.A. VAN DER. - Pierre Reverdy. Poésie nouvelle et peinture cubiste. Théories et pratiques reverdiennes 1913 - 1920.
T8052: LINDE, A.VAN DER. - Het oudste gezangboek. Voor de openbare godsdiensoefeningen in de Nederlandsche Gereformeerde Kerk.
T1583: [STREUVELS] LINDE, RAF VAN DE. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
Y7368: LINDE, GERRIT VAN DE. - Krantenknipsels Gerrit van de Linde.(De Schoolmeester).
L4296: [STREUVELS] LINDE, RAF VAN DE. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
T7578: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.
R5739: LINDEBOOM, J. - Arnold Moonen 1644-1711.
K9573: LINDEBOOM, J. - Geert Groote's preeksuspensie, een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling.
B8032: LINDEBOOM, LUKAS. - Parlementaire schadeloosstelling.
R6436: LINDEBOOM, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
R6565: LINDEBOOM, G.A. / A.A.G. HAM. - A Classified Bibliography of History of Dutch Medicine 1900-1974.
H6211: [ERASMUS] LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam.
R2730: LINDEMAN, O. - 't Was anders.
T5896: LINDEMAN, W.N. - Het boerenerf in Nederland.
T5972: LINDEMAN, H. - Het Zweedse voorbeeld.
T2233: LINDEMAN, L. - Het socialisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931 - zomer 1940.
T6043: LINDEMAN, J. - Neerlands Volkslied met Piano en Orgelbegeleiding.
T3968: LINDEN, NICO VAN DER EN C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Kindergedachten. Voor gemengd koor gecomponeerd.
T3965: LINDEN, NICO VAN DER EN C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Het Orgel. Voor vierstemmig Mannenkoor a cappella.
K8444: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De visgier.
R1377: LINDEN, C. VAN DER EN HAGANUS. - Een Nederlandsche Opera. Pro: C. van der Linden. Contra: Haganus.
M4898: LINDEN, FONS VAN DER. - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940. Met medewerking van Albert Struik.
B3339: LINDEN, ROB VAN DER. - Het logboek van Brandaan.
T9225: LINDEN, NICO VAN DER. - De Koeien en de Ganzen. (Piet Zwager). Voor Kinderkoor met orkestbegeleiding.
T9224: LINDEN, NICO V.D. - Herdenking (A.C.W. Staring) Voor vierstemmig gemengdkoor a cappella.
T8771: LINDEN, CAREL TER. - Om een zin. Gedichten.
M4467: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De vissen vangende vrouw, gedichten.
M4469: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - Uw tempel.
H0916: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De klimmende boomvrouw. Gedichten.
H4332: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De steenboom.
K3848: LINDEN, F. VAN DER & A.S.A. STRUIK (EDS.). - De jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950.
L6002: LINDEN, JACOBUS PETRUS VAN DER. - Alphonse Esquiros. De la Boheme Romantique a la Republique Sociale.
Y5231: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De vogelboot.
R1796: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - De maand mij.
R9034: LINDEN, L.A. V.D. - Ultramontaans pleidooi. Bezwaren tegen Katholieke Herleving van Prof. L.J. Rogier.
R5580: LINDEN VAN DEN HEUVELL, A. - De ontwateringswerken in Overijssel.
L3372: LINDEN, GERRY VAN DER. - Val op de rand.
H4992: LINDEN, CATHARINA VAN DER. - Het pijnboomzaad.
R6130: LINDENHOUT, J. VAN. - Na vijf en twintig jaren. Levensherinneringen.
H1781: LINDERS, JOKE. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
A0328: LINDERS, JOKE. - An Rutgers van der Loeff. Biografie.
T3709: LINDO, MARK PRAGER. - Janus Snor.
Y3861: LINDQUIST, OLE. - Mae Bjaeller Pa Sjaelen. Af Ole Lindquist er og blir sjette nummer af tidsskriftet Kvidens Tinder og det skal ikke nodvendigvis laeses pa en gang.
A0331: LINDSEY, BEN B. / WAINWRIGHT EVANS. - Huwelijk in kameraadschap. Vertaling E.A. Voogd-Pull.
B0889: LINEPHTY, MAUR GUILLAUME. - D'un age a l'autre.
R1860: LING TING, G. / L.S. PALDER. [=J. VAN LEYDEN-BACKER] [=G.J. GEERS]. - Bloemen en puin. Verzen.
H6070: LINGEN, J. VAN. - Yussuf.
Y1024: [LETTERPROEF] LINGEN, CHARLOTTE VAN (ED.). - Emigre [Charles Nypels prijs Award 1998], uitgereikt aan Zuzana Licko en Rudy Vanderlans.
R0560: LINKLATER, MAGNUS, ISABEL HILTON EN NEAL ASCHERSON. - Het vierde Reich. Het Barbie-dossier.
R3653: LINNE, GERHARD. - Antwerpen schone reiche Stadt am Strom.
B3672: LINNEBANK, D.A. - Moderne amusementsproblemen.
B4698: LINNEBANK, PATER. - Van Onkruid en Tarwe.
B4699: LINNEBANK, PATER. - Van Leven en Kwijnen.
R7720: LINNEBANK, PATER. - Van Nederlandsche Letteren.
R6959: LINNIG, BEN. - Oud Antwerpen, kerken en kloosters. Voorwoord Maurits Sabbe. Eerste reeks.
Y9364: LINOTYPE. - Linotype: Two Suggested Equipments for Advertising and Job Work + A selected showing of Linotype Borders.
Y9326: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Digital Type Faces / Digitale Schriften / Caracteres digitalises. 1984.
Y0249: LINOTYPE. - The Linotype Times. Aflevering XVI. Nummer 6.
B8539: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Linotype-Sondermatrizen.
B8541: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Linotype-Schriften.
Y9297: LETTERPROEF. LINOTYPE. - LinoType Collection: Mergenthaler Type Library Typeface Handbook / Mergenthaler Schriftenbibliothek Schriftenhandbuch / Typotheque Mergenthaler Catalogue de caractères.
Y9071: LETTERPROEF. LINOTYPE. - Melior, Candida, Kraftige Erbar-Grotesk, Trump-Mediaval, Cornelia, Janson-Antiqua, Times Roman, Diethelm-Antiqua, Walbaum-Antiqua, Bodoni-Antiqua, Futura-Buchschrift.
Y9363: LINOTYPE. - Linotype.Een toelichting op het Linotype-zetsysteem.
R6906: LINSDONK. - Prikkels! Voelen, horen, ruiken, zien, proeven.
T7282: LINT, J.G. DE. - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
T6246: LINT, GERRY VAN. - Carry van Bruggen: Eva.
T4367: LINTHORST HOMAN, J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander.
B1599: LINTHORST, KEES. (ED.). - Coconaster. Tijdschrift voor ideeen nr 5, maart 1985.
T4366: LINTHORST HOMAN, J. - In vaderlandsche zin. Een antwoord op veel critiek.
Y8797: LINTHORST, PIETER. - Advis van den burger representant Linthorst, uitgebragt in de zitting der Tweede Kamer van het wetgevend lichaam van den 16 July 1799. By gelegenheid der deliberatien over de te doene proclamatie aan het Bataafsche Volk.
L6011: LINTSEN, HARRY. - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
L3562: LINTUM, C. TE. - Een eeuw van vooruitgang 1813 - 1913.
M8497: LION, JOHNNY / JOOP OONK. - Hallo lieve.... Brieven aan sterren.
Y5218: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den weleerwaarden heer Theodorus Kuiper, R.K. pastoor te Medemblik enz., in de teregtzitting van de arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 5 december 1839. (met Bijlagen).
Y8780: LIPMAN, S.P. - Verdediging van den Weleerw. Heer J.W.H., R.K. Pastoor.
T4789: LIPMAN, S.P. - De scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst.
Y6700: LIPMAN, S.P. - Verhandelingen over de Buitenlandsche Staatkunde van het Koningrijk der Nederlanden.
B4440: LIPPE-BIESTERFELD, IRENE VAN. - Van daar. Portretten van buitenlandse vrouwen in Nederland.
R1011: LIPPER, WOUT. - De komplete Nixnut.
T0196: LAM EN HARRY LIPS. - Vrij Nederland zingt. Bundel Nederlandsche liederen.
H8721: LIPSCHITS, I. - Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israelietsch Weekblad 1865 - 1965.
T7359: LISSA, PH. K. - Lijkverbranding.
T7302: LISSA, P.K. VAN. E.A. - De crematie in Nederland en daarbuiten. Verzameling van opstellen, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding, uitgegeven door het hoofdbestuur.
T0599: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
K2055: LISSENS, R.F. - Brieven van Albrecht Rodenbach. Verzameld, ingeleid en toegelicht door....
K2010: LISSENS, R.F. - Letter en geest. Opstellen over Nederlandse Letterkunde.
B4317: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
R1061: LISSENS, R.F. - Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde.
R6924: LISSENS, R.F. - Benamingen van onze Letterkunde in Encyclopedieen en Literaire Lexicons.
R6359: LIST, LODE. - AMSTERDAM 29 APRIL - 6 MEI 1980. Een cyclus.
Y2829: LITERAMA. - Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. 13e jrg. nr. 10. 14e jrg. 1979. nr. 5. 15e jrg. 1980. nr. 2 - 3/4 - 8 - 10. 16e jrg. 1981. nr. 2 - 3 - 5 - 8 - 9. 17e jrg. 1983. nr. 12.
L9145: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1997. Complete jaargang 14, zes losse afleveringen.
R8886: LITERATUUR. - Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse Letterkunde 1988. Complete jaargang 5, zes losse afleveringen.
Y7311: LITTELL, JONATHAN. - Een oude greschiedenis. Nieuwe versie. Roman. Vertaald door Ilse Barendregt.
K3701: LITZROTH, ADRIAAN. - Sebastiaan. Leven en lijden.
T7946: LIVINGSTONE, RICHARD. - Some thoughts on university education.
L3242: MUSEE DU LIVRE. - Sept etudes publiees a l'occasion du quatrieme centenaire du celebre imprimeur anversois Christophe Plantin.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/6