Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R4381: HOOF, FR. VAN. (INL. EN AANT.). - Hildebrand: Uit: Camera Obscura. Multatuli: Uit: Max Havelaar. Fr. van Eeden: Uit: De kleine Johannes.
Y8348: HOOFDONDERWIJZER. - Voordrachten. Verzameld en van aanteekeningen voorzien door een Hoofdonderwijzer. 1e bundel.
R0966: HOOFT, P.C. - Warenar. Ingeleid en toegelicht door Aug. Keersmaekers.
Y8517: HOOFT, P.C. - Claech-leidt.
Y3399: HOOFT, P.C. - Baeto. Treurspel.
Y8307: HOOFT, P.C. - Van Liefde En Min. Amoureuze liederen.
T7678: HOOFT, PIETER CORNELISZOON. - Proeven van staatkundige welsprekendheid, uit de Nederlandsche Historien van Pieter Corneliszoon Hooft. Voorafgegaan door eenige algemeene aanmerkingen over de welsprekendheid en door een beknopt overzigt van de geschiedenis der Nederlandsche welsprekendheid.
L3088: HOOFT, H.PH. 'T. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
B4181: HOOFT, P.C. - Achilles en Polyxena. Ingeleid en geannoteerd door Th. C.J. van der Heijden.
L1019: HOOFT, P.C. - Warenar. Met een inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
K3816: HOOFT, P.C. - Baeto. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
H6909: HOOFT, P.C. - Gedichten. Volledige uitgave door F.A. Stoett. Tweede geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz. Twee delen.
R5846: HOOFT, P.C. - Tekst der gedichten en der fragmenten uit het dramatisch werk van Piet Corneliszoon Hooft voor te dragen en op te voeren bij de herdenkingsfeesten in de Stadsschouwburg te Amsterdam mei 1947.
Y7879: HOOFT, P.C. - Warenar. Met eene inleiding en aanteekeningen door M.C. de Vries.
B6644: HOOFT, P.C. - Baeto oft oorsprong der Hollanderen. Toegelicht door F.A. Stoett.
B3042: HOOFT, P.C. - Enkele gedichten van P.C. Hooft.
Y0955: HOOFT, P.C. - Haarlem. Uit Hooft's Nederlandsche Historien. Ingeleid en toegelicht door H. Godthelp en A.J. Schneiders.
H9574: HOOFT, P.C. - Lyrische poŽzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman bezorgd door G.P. van der Stroom. 2 dln. Deel I: Teksten, Deel II: Apparaat.
T1163: HOOFT, P.C. & S. COSTER. - Warenar. Bezorgd door Jeroen Jansen.
L3222: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse Historien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
M3910: HOOFT, P.C. / BREUGELMANS, R. E.A. - Hooft, Essays.
A0750: HOOFT, P.C. - Gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Drie deeltjes.
K7032: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door F.A. Stoet.
C0293: HOOFT, P.C. /TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
Y3398: HOOFT, P.C. - Het jaar 1572 en 1573.
T2744: HOOFT, P.C. / FOKKE VEENSTRA. - Ethiek en Moraal bij P.C. Hooft. Twee Studies in renaissancistische Levensidealen. Bijlage: P.C. Hoofts, Dankbaar genoegen 1627.
Y0792: HOOFT, P.C. - Geeraerdt van Velzen. Van inleiding en aanteekeningen voorzien door W.L.D. van den Brink.
R5621: HOOFT, P.C. - Baeto. Van inleiding en aantekeningen voorzien door F. Veenstra.
H5000: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
B6070: HOOFT, P.C. - Bloemlezing uit De brieven van P.C. Hooft. Naar de handschriften bewerkt en met inleiding en aanteekeningen voorzien door G.F.C. van Nop.
R0136: HOOFT, JOTIE T' - Verzamelde proza.
Y8522: HOOFT, P.C. - Galathea en andere gedichten.
L1455: HOOFT, P.C. - Granida. Naar het Amsterdamsche handschrift. Uitgegeven en toegelicht door A.A. Verdenius en A. Zijderveld.
L1456: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Granida. Uitgegeven door J.H. van den Bosch.
Y9253: TęHOOFT, JOTIE. - Een pijl in het Niet. Een leven in teksten.
T3678: HOOFT, P.C. - Warenar. Met inleiding en aanteekeningen van J. Bergsma.
T9437: HOOFT, G.B. 'T. - Feestgroet bij gelegenheid der vijfentwintigjarige echtvereeniging van hunne majesteiten den Koning en de Koningin der Nederlanden den 18 Junij 1864.
M8513: HOOFT, P.C. /TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
B0220: HOOFT, H.PH. 'T. - De student Beets. Met een inleiding over humor. Met teekeningen van Louis Raemaekers.
Y3605: HOOFT, VONDEL, ANTONIDES, POOT, VAN HAREN - Paarlen, bijeenverzameld uit de Poezy der Gouden Eeuw van Nederlands Letterkunde.
Y8504: HOOFT, P.C. - Erotische gedichten. Met inleiding en aanteekeningen van C.C. van Slooten.
L9316: HOOFTMAN, P. - Alphabetische woordenlijst, der meest algemeen gebruikelijke en voorkomende kunstwoorden van boomen, planten en bloemen.
H9995: HOOFTMAN, HUGO. - Alles over Straalverkeersvliegtuigen. De vliegtuigen die alles anders maken en wat er aan voorafging.
H6159: HOOG, P DE/L. MELCHIOR. - Typografie. Voor belanghebbenden en belangstellenden op eenvoudige wijze verteld en uitgebeeld.
H7820: HOOG, ELSE. - Uitreiking Martinus Nijhoffprijs voor Vertalingen 1971 aan Else Hoog en aan L. Roelandt op 26 januari 1971 te 's-Gravenhage.
T2373: HOOG, P.H. VAN DER. - Hoe eene vrouw het haar en het teint moet verzorgen. Cosmetische Causerieen.
B0973: HOOG, G.C. VAN 'T. - Anthonis de Roovere.
R2453: HOOG, ALETTA. - Eeuwfeest.
Y1254: HOOGE, ROMEIN DE. - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux.
K3599: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
L3716: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
K6275: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De opdracht van Zygmunt Sablinsky.
M5206: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Vertrouwen in Ree.
K3364: HOOGENBEMT, ALBERT VAN / PIERRE H. DUBOIS. E.A. - Karel Jonckheere.
L9790: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De stille man.
R2499: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - De vlucht in het ijle.
L7651: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
T1399: HOOGENBEMT, ALBERT VAN. - Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd.
R3899: HOOGENBOOM, A. / BERT GERLAGH / JAN STROOP. - De wereld van Christiaan Andriessen. Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808.
Y2525: HOOGENBOOM, W. EN A.S. MOERMAN. - Naar een duidelijk handschrit, een schrijfmethode die hand in hand gaat met andere vakken van onderwijs op de lagere school. Koordschriftletters toelichting en deeltje 1.
Y7621: HOOGENBOOM, W. EN A.S. MOERMAN. - De Loopende Hand. Prospectus en cahier. Cursus voor uitsluitend loopend schrift methodisch samengesteld voor de Lagere School. Proeve van Bewerking.
Y3266: HOOGENBOOM, W EN A.S. MOERMAN. - Het Technisch Schrijven No. 2. De hoofdletters en kleine letters en haar verbindingen in middelgroot, staand en lopend klein; de lusletters in groot.
R2451: HOOGENDOORN, RIK. - He....... Hoogendoorn.
T9089: HOOGERDIJK, D.C. - De kleinrond- en dubbelletterstempels van Nederland met de prijsnoteringen.
K2035: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
H8433: HOOGERVORST, INGRID. - Woede. Roman.
Y4638: HOOGEWERFF, G.J. - De muurschilderingen in de kerk van Castel Sant Elia bij Nepi.
K3619: HOOGEWERFF, G.J. - Joannes Stalpart van der Wielen, zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten.
H2974: HOOGEWERFF, G.J. - De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland.
H5133: HOOGEWONING, FRANK COEN. - Van driehoeksoverleg tot wijkagent. De politie in overleg over sociale veiligheid in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
L5002: HOOGMA, ROBERTUS P. - Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica. Eine Studie mit besonderer Berucksichtigung der metrisch-technischen Grundsatze der Entlehnung.
R8634: HOOGSLAG, JAC. N.D. - De sang yn Fryslan.
M3731: HOOGSTRAATEN, GERRIT. - De koningin van Antwerpen, verhalen.
Y3469: HOOGSTRATEN, DAVID VAN. - Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren. Met printverbeeldingen gesiert
P2018: HOOGSTRATEN, HARRY. - Dantes folio en de voltameter.
Y3182: HOOGSTRATEN, HARRY. - Honderd paar schoenen op De treeplank van de papieren planeet Hensen en Wat winterboek.
K8446: HOOGTE, A. VAN DER. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
M3730: HOOGTE, A. VAN DER. - Het laatste uur. Een kroniek uit het na-oorlogse Indonesie.
Y4899: HOOGTE, ALBERT VAN DER. - Huis in de nacht.
B5972: [MULTATULI] HOOGTEIJLING, JAAP. - Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Multatuli's Max Havelaar.
T7506: HOOGVELD, J.H.E.J. - De Heilige-Sacraments-processie.
B3680: HOOGVLIET, ARNOLD. - Abraham, de Aartsvader, in 12 boeken.
Y6768: HOOGWERF, P.A. - Woon in het vers. Gedichten.
R5798: HOOIJBERG, J. - Vrij in Boeien.
T1798: HOOLA VAN NOOTEN, J. - De Haarlemsche Courant. Eene humoristische voorlezing.
T6409: HOON, H. DE. - Bescheiden ter Opheldering van het Vraagstuk der Wielingen. Met kaart.
L5763: HOONHOUT, PETRUS. - Het latijn van Thomas van Celano. Biograaf van Sint Franciscus.
T9272: HOOP SCHEFFER, J.G.N. DE. - Inleiding door J.G.N. de Hoop Scheffer tot de bespreking van het onderwerp: Inrichting en werkkring van Plaatselijke Armenraden in de vergadering van 13 december 1909.
Y5745: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER. - De Renegaat. Met inleiding en aantekeningen door W. Drop.
T0742: HOOP SCHEFFER, J.G. DE. - Doopsgezinde bijdragen.
Y3075: HOOPEN, PAUL HUGO TEN. - In de marge van de Dode Man.
W3374: HOORE, CEES VAN. - Groot licht.
B2718: HOOREWEDER, CARLOS VAN. - Hans Memling in het Sint-Janshospitaal Brugge.
R6830: HOORN, WILLEM VAN. - Deze tijden, deze zeden. Erotiek en droom in Symbolisme en Psychoanalyse.
R9239: HOORN, SIMON A. VAN DEN. - De dood overwonnen, of een gesprek met kinderen over het christelijk Paaschfeest.
L5847: HOORN, G. VAN. - De geheimenis van Delphi.
L1069: HOORNE, PHILIP. - Niets met jou.
Y8265: HOORNIK, ED. - Doodenherdenking in Dachau.
W9058: HOORNIK, ED. - De overlevende.
W2953: HOORNIK, ED. - De erfgenaam
M3733: HOORNIK, ED. - De zeewolf. Toneelstuk in drie bedrijven.
K3314: HOORNIK, ED. - Journalistiek proza en brieven.
K3472: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
K9436: HOORNIK, ED. (ED.). - Twee lentes. De beste gedichten uit "Werk" 1939 en "Criterium" 1940. Met een inleiding.
W6910: HOORNIK, ED. - Tweespalt, gedichten.
K7090: HOORNIK, ED. - Mattheus. Een Episch gedicht.
M0029: HOORNIK, ED. - Geboorte gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
K3422: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
B7699: HOORNIK, ED. - Vijf gedichten: Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg.
K8818: HOORNIK, ED. - Een liefde.
M1719: HOORNIK, ED. - Dramatisch werk.
H2101: HOORNIK, ED. - Mattheus.
P0245: HOORNIK, ED. - Verhalend proza.
T8879: HOORNIK, ED. - Achter de bergen.
H0999: HOORNIK, ED. - Kains geslacht. Toneelspel in drie bedrijven.
Y5354: HOORNIK, ED. - Krantenknipsels van/over Ed Hoornik.
L9099: HOORNIK. ED. - J. Greshoff dichter en moralist.
B0969: HOORNIK, ED. - Mijn dochter en ik. Teekening van J.S. Sjollema.
H2219: HOORNIK, ED. - Momentopnamen.
Y5578: HOORNIK, ED. - Het kind in de poŽzie.
A0714: HOORNIK, ED. - Toetssteen.
B9391: HOORNIK, ED. EN A.A.M. STOLS. - Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
M1713: HOORNIK, ED. - De vingerwijzing.
R3994: HOORNIK, ED. - Steenen.
W5826: HOORNIK, ED. - De bezoeker. Toneelspel in drie bedrijven.
T5952: HOORNWEG, P. - Hoe het is en hoe het moet.
T4654: HOORWEG, CORRADO. - Van Mathilde tot Mei. De dichters van 1880 en de vriendschapssonnetten van Jacques Perk en Willem Kloos.
Y4928: HOOYKAAS, C. - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
B5411: HOOYKAAS, SJOUKJE (ED.). - Schrijven is het niet alleen. Bibliografie van J.C. Brandt Corstius 1908-1973.
R6246: HOOYMAN, J.H. - Dr. Schaepman en de emancipatie der Katholieken.
T4546: HOPKINS, CLAUDE C. - Reclame. (mijn levenswerk).
Y8293: HOPMAN, FRITS. - Het kruispunt en nog een verhaal.
T1472: HOPMAN, FRITS. - De schoonheidsbacil.
Y1205: HOPMAN, J.C. - Cuno van Valkenstein en De Kruisvaarders. Verhalen uit de Middeleeuwen.
T4922: HOPMAN-KWAST, N.C. - Goudsterretje. Kinder-Operette in vier bedrijven. Muziek van Jac. Bonset.
Y6638: HOPMAN, FRITS. - De proeftijd, uitgewerkt fragment van een dagboek.
H4943: HOPPE, FELICITAS. - Pigafetta. Vertaling Tinke Davids.
R2713: HOPPENBROUWERS, H.W. E.A. - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
L5153: HOPPENBROUWERS, HENRICUS A.M. - Recherches sur la terminologie du Martyre de Tertullien a Lactance.
R4158: HOPPENBROUWERS, FRANS. - Tijdloos verweer.
R0026: HOPPER, RIKA. - Levensbeeld van Rika Hopper.
W9128: HORA ADEMA, WIM EN ED. HOORNIK. - Tussen de anderen.
B8387: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den Zoon.
B3211: HORA ADEMA, WIM. - De rijstebrijberg.
L4357: HORA ADEMA, W.R. - Dichterlijk Auteurstestament, 1876-18/19 April 1905.
L7003: HORATIUS. QUINTUS, FLACCUS. - Liederen. Nagevolgd en toegelicht door A. Rutgers van der Loeff.
K7750: HORATIUS. - Epoden. Vertaald door Piet Schrijvers.
T8437: HORATIUS. - Liederen uit mijn landhuis. Vijftig gedichten van Horatius. Vertaald door Anton van Wilderode. Tekeningen: Hugo Heyens.
B6674: HORATIUS. - Oden en Epoden. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van de Laar.
B3053: HORATIUS. - Brieven in proza vertaald en met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien door W.G. van der Weerd.
Y2748: HORATIUS. [ANTHONI JANSZEN VAN TERGOES EN ANDERE DICHTERS]. - De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars. Met vŽele Uitmuntende Versen vermeerdert.
L5102: HORBACH, KARL F.E. - Ibsens Dramen als Erlebnisdichtung. Vorstudien zur Erkenntnis seines Weltbildes und seiner Weltanschauung. I. Die Dichtungen der Werdezeit.
K2329: HORNBOSTEL, WILHELM. - Blicke in verborgene Schatzkammern. Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen aus Hamburger Sammlungen.
M0011: HORNE, ROBERT. - Paper for Books. A compehensive survey of the various types of paper used in book production. illustrated by members of the Society of Industrial Artists.
B6058: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast.
R4050: HORNING, H.A. - Spreuken en spreekwoorden op het godsdienstig leven toegepast. Tweede bundel. ABC.
T9340: HORNIUS, GEORGIUS. - Kerkelyke en Wereldlyke historie, van de Scheppinge des Werelts tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de Kerkelyke en Wereldlyke Historie sedert den jare 1666, tot 1684 door Balthazar Becker. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
L6092: HORNMAN, WIM. - De Jantjes. De oorlog kwam toch.
B2130: HORNOIS, GERARD DE. - Mijn poppenkast. Een werkboek.
K9691: HORNUNG, CLARENCE P. - Designs & Devices. 1836 basic designs and their variations by one of America's foremost industrial and graphic designers.
B8968: HORNUNG, CLARENCE P. - Allover Patterns for Designers and Crafstmen.
K0298: HORNUNG, CLARENCE P. (ED.). - An old-fashioned Christmas in illustration & decoration.
K9689: HORNUNG, CLARENCE P. (ED.). - Early Advertising Alphabets, Initials and Typographic Ornaments.
H0161: HORODISCH, ABRAHAM. - De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984.
B9860: HORODISCH, ABRAHAM. - The book and the printing press in printer's marks of the fifteenth & sixteenth centuries.
R4982: [WILDE] HORODISCH, ABRAHAM. - Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol. A bibliographical study.
T9488: HORODISCH, ABRAHAM. - Buchillustration in der Philatelie.
T6449: HORODISCH, A. - Buchwesen und Bibliophilie in der modernen amerikanischen Karikatur.
L2149: HORODISCH, ABRAHAM. - De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige. Vertaling V.E. van Vriesland.
T5749: HORREUS DE HAAS, G. - De levende keten. Preek gewijd aan de blauwe week.
R9298: HORREUS DE HAAS, G. - Mussert en het Nationaal-Socialisme in Nederland. Debatrede.
T9037: HORREUS DE HAAS, G. - Socialisme en levenbeschouwing.
T5602: HORREUS DE HAAS, G. - De eenheid der aarde.
T5898: HORREUS DE HAAS, G. - De zekerheid van het socialisme.
L5051: HORSMAN, GEERTRUIDA C. - Luis Zapata. Varia historia (Miscelanea) I.
C1050: [MULTATULI] HORSMAN, ANNET. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
Y7188: [MULTATULI] HORSMAN, ANNET. - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht.
W0109: HORST, NIS VAN DER. - Met Wolf is alles in orde.
T9405: HORST, G.K. VAN DER. - Waarom ik als S.D.A.P.er het Manifest Mobiliseeren onderteekende.
R3900: [SPINOZA] HORST, ALEX D. VAN DER. - Leer en Leven van Benedictus de Spinoza.
Y7207: HORST, TONNY VAN DER. - Ik schreef een kerstverhaal voor jonge meisjes. Met teekeningen van Henk van den Idsert.
Y5130: HORST, LIESBETH VAN DER. - Verstopt Vervalst Verzameld. De collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam.
H8400: HORST, HANS VAN DER. - Louis Couperus' Zijlijnen. Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
H7981: HORST, ATIE VAN DER EN ELLY KOEN. - Guide to the International Archives and Collections at the IISH, Amsterdam.
K1767: HORST, KOERT VAN DER AND JOHANN-CHRISTIAN KLAMT. - Master and Miniatures. Proceedings of the Congres on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989).
K2267: HORSTEN, J.L. - Stemmen van verre en dichtebij. Tweede deeltje: Vondel-poŽzie.
Y7342: HORSTING-BOERMA, A.A.M. - Tot over de Oren...
W2369: HORWITZ, JULIUS. - Harlem. Vertaling Lisette Lewin.
Y3428: HOSHINO, KEN. (COLLECTED). - A little book of Japanese wisdom.
T1964: HOSKYNS,E. & DAVEY, N.EN B. - Het raadsel van het Nieuwe Testament. Vertaald door J.P. Enklaar.
T0855: HOSPERS-JANSEN, ANNA M.A. - Tacitus over de Joden. Hist. 5, 2-13.
L8962: HOSPERS, J.H. - Twee problemen betreffende het Aramees van het Boek Daniel.
B2293: HOSSEINI, KHALED. - Duizend schitterende zonnen. Vertaling W. Hansen.
B2048: HOSSEINI, KHALED. - De vliegeraar. Vertaling Miebeth van Horn.
K6814: HOTCHNER, A.E. - Papa Hemingway. Persoonlijke herinneringen van... Vertaling G. Messelaar.
B2667: HOTTOIS, ISABELLE (ED.). - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
T8904: HOTZ, F.B. - Eb en vloed en andere verhalen.
K1692: HOTZ, F.B. - Ernstvuurwerk. Verhalen.
M2012: HOUBEN, PIET-HEIN. - Stille sonnetten.
H0182: HOUBEN, H.H. - Der ewige Zensor. Langs- und Querschnitte durch die Geschichte der Buch- und Theaterzensur.
B6963: HOUBEN, PIET-HEIN. - Silhouet. Gedichten.
Y1465: HOUBRAKEN, ARN. - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel II.
Y1464: HOUBRAKEN, ARN. - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen door Arn. Houbraken. Bewerkt door P.T.A. Swillens en een voorwoord door W. Vogelsang. Deel I.
B3081: HOUCKE, STAN VAN. - Het fenomeen flik. Poging tot ontrafeling.
L9128: HOUGHTON, CLAUDE. - De dodende droom. Vertaling.
H3296: HOUKIND, MEES. - Kroniek van een blauwe maandag. Verhalen.
B3782: HOULET, JACQUES. - Chateaux of France.
B2175: HOUSEN, JAN / J. ROOSEN / J. ROUX / D. CALUWE. (ED.). - Vinger. Voortzetting van het blad Filtraat.
R6321: HOUSMAN, L. - Van Sint Franciscus: negen taferelen uit het leven van de Poverello. In de vertaling van Wies Moens.
R8176: HOUSMAN, LAURENCE WIES MOENS. - Van Sint Franciscus. Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Vertaling van Wies Moens.
B3698: HOUSMAN, L. - Negen taferelen uit het leven van de Poverello. Van Sint Franciscus. II: De blindeman. In de vertaling van Wies Moens.
H1835: HOUSTON, JEAN / DIANA VANDENBERG. - Een vrouwelijke scheppingsmythe / A feminine myth of creation.
B4203: HOUSZ, WILLEM INGEN. - Art. 151 Gemeentewet in verband met het strafwetboek.
Y1532: HET GROEN HOUT. - Het Groen Hout. Maandschrift van de Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in Nederland. 2e jaargang nr. 10. Mei-Juni 1940.
L8372: HOUT, W.N. VAN DER. - Over de krant. Haar wording, wezen en werk. Een reeks artikelen.
B4304: HOUT, JAN VAN. - Voorrede tot het gezelschap. Voorrede bij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus.
T6327: HOUT, W.N. VAN DER. - De psychologie van de pers.
L1301: HOUTE, I.C. VAN. - Over den opvoeder.
R0834: HOUTEN, T.B. VAN. - Lijst der publicaties van Dr. H.J. Pos.
Y5593: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN. - In de schaduw der Rijken en andere verhalen.
Y3587: VAN HOUTEN. - Van Houten's eigen tijdschrift, december 1936.
T7445: HOUTHAKKER, B. - Hollands porselein. Collectie B. Houthakker.
Y8406: HOUTINCK, H. - In het vuur.
T7692: HOUTMAN, MAARTEN. - The detail the sorcerer's apprentice overlooked.
T3061: HOUTMAN, JUR. W. - Vlaamse & Waalse documenten over Federalisme.
M6986: HOUTS, CHRIS VAN. - 40 (veertig) vergezichten. Voorwoord Nelleke Noordervliet.
L2211: HOUTWIPPER, G. - De kostprijsboekhouding voor boekdrukkerijen.
T7400: HOUVEN VAN OORDT, H.C. V.D. (RED). - Zuiderzee-Vereeniging. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur.
W9815: HOUWEN, L.A.J.R. AND A.A. MACDONALD (ED.). - Loyal Letters. Studies on Mediaeval Alliterative Poetry & Prose.
T5893: HOUWENS POST, H. - Het leven van den vernuftigen Ridder Don Miguel de Cervantes Saavedra.
Y7212: HOUWINK, ROEL. - Muziek omkranst de stilte.
B8899: HOUWINK, R. E.A. - J.K. van Eerbeek 22 Juli 1898 - 5 November 1937.
L1207: HOUWINK, ROEL. - Persoonlijke herinneringen aan Marsman.
Y6193: HOUWINK, PAULINE / SJOERD DE JONG. - Watertorens in Nederland (1856-1915).
W6171: HOUWINK, ROEL. - Strophen en andere gedichten.
Y6711: HOUWINK, ROEL. - Het raadsel Achterberg.
R3098: HOUWINK, R. - Inleiding tot de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde.
Y0071: HOUX, P.J.G. - En toch zijn er Belgen. Een antwoord aan Dr. Paardekooper.
L6538: HOVE, VICTOR TEN. - Ongeschreven wetten.
B8987: [SPINOZA] HOVEN, M.J. VAN DEN. - Petrus van Balen en Spinoza over de verbetering van het verstand.
Y7900: HOVEN, PAUL VAN DEN. - De naburige herder. Een gedicht.
T6110: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN EN P.A. DE ROVER. - D'Oranjeboom bloeit!
T6109: HOVEN VAN GENDEREN, H.A. VAN DEN EN P.A. DE ROVER. - D'Oranjeboom bloeit!
T7847: HOVENS GREVE, G. - De Officier en het Huwelijk. Naar aanleiding van de motie Dr. Lely over Het huwen van Officieren.
T1214: HOVING, J. - Godsdienst Opium?
T5970: HOVING, J. - Goedereneconomie en menscheneconomie.
T5832: HOVING, J. - Jodenhaat. Twee redevoeringen gehouden voor de microfoon van de Vrijdenkers-Radio-Omroepvereniging: 1934 en 1935 en een te houden voor de V.A.R.A. op 9 Augustus 1935 door R.C.C. verboden.
T7296: HOVING, JAN. - God, 't vijfde rad aan den socialistischen wagen. Strijdschrift tegen het godsdienstig bestanddeel van het religieus-socialisme.
L8924: HOVT, W.N. VAN DER. - Over de krant haar worden, wezen en werk. Een reeks artikelen.
T4798: HOVY, H.W. - Stembusroeping.
T4118: HOVY, HENDRIK W. - De Nationale Beteekenis van het Ministerie-Heemskerk.
T4951: HOVY, A.J. - Een kort woord over weezenverpleging in het algemeen en de plannen tot stichting van een nieuw Diaconie-Weeshuis in het bijzonder.
R5178: HOWARD-HILL, T.H. - Bibliography of British Literary Bibliographies.
W2048: HOWELER, MARIJKE. - Ernesto.
H9639: HOWELER, MARIJKE. - Van geluk gesproken.
M4723: HOWELER, MARIJKE. - Mooi was Maria. Verhalen.
B2872: HOWELER, MARIJKE. - Onder de gordel.
B1758: HOWELER, H.A. - De Franse vertaling Sara Burgerhart. Voorlopige mededelingen.
K7850: HOWELER, MARIJKE. - Jij mag de kaarsjes uitblazen.
Y4799: HOWELER, H.A. - Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring.
A0814: HOWELER, MARIJKE. - Tobias.
R2200: HOWELL, MICHAEL AND PETER FORD. - The true history of the Elephant Man.
T6611: HOWLAND, CHARLES A. - Amerika's buitenlandsche politiek. Vragen en antwoorden.
T0149: HOYER, A.G.E. - Het eerste Fransche boekje met plaatjes. Voorlooper van het geillustreerd Fransch leerboek. Naar een geheel nieuw en oorspronkelijk plan.
M3562: HOYER, GEORGE. - Boris Alexandrowitsch Bjelkin. Een verhaal uit Sovjet-Rusland.
R9115: HOYER, GEORGE. - Simon reist per spoor.
M3564: HOYER, GEORGE. - 7 stompjes kaars.
T4234: HOYNCK VAN PAPENDRECHTS, A. - Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Ter gelegenheid van haar Vijftigjarig bestaan 1877 - 1927.
Y4622: HRACHOWINA, CARL. - Initialen, Alphabete und Randleisten Verschiedener Kunstepoche. k.k. ÷sterr. Museum fŁr Kunst und Industrie.
T0298: HUBBARD, ELBERT. - Little Journeys to the Homes of Great Business Men - James J. Hill.
Y3408: HUBBARD, ELBERT. - The Man of Sorrows.
Y3355: HUBBARD, E. HESKETH (ED.). - On making & collecting etchings. A handbook for etchers, students and collectors written by members of the Print Society.
R9986: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
T0095: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - Spinoza.
R3799: [SPINOZA] HUBBELING, H.G. - De studie van het Spinozisme in Nederland sedert de Tweede Wereldoorog.
K0425: HUBBEN, HUB. - Boekengek.
Y3852: HUBBEN, HUB. - Laatste Loodjes.
Y2157: HUBER, ZACHARIA. - In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae.
R7663: HUBERMONT, PIERRE. - Dertien man in de mijn. Uit het Fransch vertaald door L. Roelandt. Nawoord M. Premsela.
T0114: STUERS CHARLES HUBERT DE. - Het lithografisch werk van August Allebe. Beschrijvende catalogus met inleiding.
W7230: HUBREGTSE, SJAAK (ED.). - The aesthetic world of Jan van Krimpen, book designer and typographer.
K1949: HUBREGTSE, SJAAK. - Tussen droom en dood. Verhalen uit de negentiende eeuw.
T7119: [COHEN] HUCH, FRIEDRICH. - Pitt en Fox. Vertaling van S.J. Barentz-Schonberg.
Y9323: HUCHEL, PETER, - Regen op het ijs.
Y9322: HUCHEL, PETER, - Geen antwoord. Vertaling J.Bernlef.
Y5641: HUDDE, JOHANNES. - Johannes Hudde (1628-1704). Een groot geleerde die uiteindelijk niet voor de wetenschap koos. [Bevat de Nederlandse vertaling van Specilla circularia door Ad Davidse].
B5009: HUDIG, F.W. / JOZEF MULS / AUGUST VERMEYLEN. - Hulde aan de Gebroeders van Eyck bij de 500ste verjaring der Voltooing van het Lam Gods 1432 - 6 mei - 1932.
H5053: HUDSON, W.H. - De renaissance.
L0612: HUEBNER, F.M. - De romantische schilderkunst in de Nederlanden (1780-1850).
M7899: HUEBNER, F.M. - De tuin der lusten. Vertaling Puck Doyer. Inleiding Ben van Eysselsteijn.
L1283: HUEBNER, F.M. - Jeroen Bosch als mensch en kunstenaar. Verlucht met 25 afbeeldingen.
Y8741: HUELLE, PAWEL. - De tafel.
B0472: HUELSENBECK, RICHARD. - Phantastiese Gebeden. Vertaald door Hans van Weely.
L6288: HUENDER, WILHELMINA J. - De Engelsche geographie in de 20ste eeuw.
L0960: HUESE, J.F.A. - Studien. Mirabeau. / Willem de Clercq.
L2169: HUET, B. VAN. - De club uit Rustoord.
W2139: HUET, G.H.M. VAN. - Lezen en laten lezen. Beschouwingen over schrijvers en boeken. Twee delen.
M9638: HUET, G.H.M. VAN. - De geest van tegenspraak, negenenvijftig zandlopers.
R7227: HUET, MICHEL / ROGER AVERMAETE / HERMAN TEIRLINCK. - Ontdek Belgie. Foto's, onderschriften en een woord vooraf.
R0044: [TROELSTRA] HUETING, ERNEST / FRITS DE JONG EDZ. / ROB NEIJ. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
T1404: HUF, PAUL. - Ons Volk. Een karakteristiek in verzen. Samengesteld en voorzien van inleiding en toelichting.
T0242: HUF, OSCAR. - De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino.
K0255: HUFFEL, N.G. VAN. - Encyclopedisch Handboek der Grafische Werkwijzen. Ten dienste van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaren der vrije kunsten en verzamelaars van prentkunst met 34 afbeeldingen tusschen den tekst.
B4597: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen, 1323-1328. Frankrijk, 1358. Engeland, 1381. Onderzoek naar het opstandig bewustzijn.
B5895: HUGENHOLTZ, R.A. - Gorter's Mei.
T6963: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Het militarisme in de Tweede Kamer.
T6932: HUGENHOLTZ, J.B.TH. - Kerk en vrede en haar strijd.
T7203: HUGENHOLTZ, J.B.TH. - Kerk en Vrede.
R9599: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. BARON. - Onze vermaken.
L9049: HUGENPOTH, J.B. BARON VAN. - 1868: Mijn droom. 1871: De revolutie.
R6942: HUGGON, JIM. - But Mr. Speaker, It would create Anarchy!.
A0569: HUGHES, LANGSTON. - Niet zonder lachen. Vertaling Manuel van Loggem.
T4226: HUGO, VICTOR. - De klokkenluider van de Notre Dame.
Y6433: HUGO, VICTOR. - Hernani of de Castillaansche eer. Drama in vijf bedrijven. Metrisch vertaald door Helene Swarth.
R6060: HUGO, VICTOR (TOEGESCHREVEN). - Christus in het Vaticaan. Vertaald door C.L. van de Weijer.
K5374: HUGUENOT VAN DER LINDE, A. - De Telegraaf. Het verhaal van een krant.
R7977: HUIG, HENK. - Twee en veertig etsen. Gevolgd door een nawoord van Jan van Wessem.
T0111: HUIJBERS, A.N.J. - Sonnetten en Liederen.
Y0188: HUIJBREGTS, MARC-MARIE. - Marc-Marie in stukjes.
L6003: HUIJBREGTS, JOSEPHUS N.A.M. - Frankrijk en het officie van Gregorius VII.
B4697: HUIJTS, J. - Het geval Meierhold: sociologisch impromptu.
T0775: HUINCKS, P.J.G. - Zwarte bladzijden.
T0496: HUISING, TH. H. - De Vakbeweging in Engeland, naar autenthieke bronnen bewerkt.
Y9014: HUISINGA BAKKER, PIETER. - Beschouwing van den ouden gebrekkelyken en sedert verbeterden trant onzer Nederduitsche versen.
L5828: HUISMAN, J.A. - Het Nederlands tussen dialect en Wereldtaal.
M4231: HUISMAN, SUZANNE. - De witte mummie.
Y6956: ZINGENDE HUISVROUW [= SONJA MEERSHOEK-VERSTEEG]. - Au bonheur des dames. Verzamelde verzen der zingende huisvrouw.
R3904: HUITEMA, T. - De voorspraak (Shafa'a) in den Islam.
R8509: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger Volksverhalen voor 't merendeel verzameld door ... Bewerkt door K. ter Laan met foto's van F.G. Knol.
Y2532: HUIZENGA, L. EN K. VELDKAMP. - Zangmethode voor christelijke scholen. eerste en tweede deeltje.
T4966: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 5: De Central Pacific Spoorwegmaatschappij, de Obligatien California & Oregon en San Joaquin. De Union Pacific (Hoofdlijn), de Chicago-, Milwaukee & St. Paul Spoorweg-Maatschappijen, enz.
T4967: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 6: De Illinois Central, Pittsburg, Fort Wayne & Chicago, California Pacific, California Pacific Extension, Rockford Rock Island en St. Louis Spoorweg-Maatschappijen, het Vereenigd Bezit van Amerikaansche Hypothecaire Spoorweg-Obligatien, Spoorwegontvangsten.
T4964: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 3: De Missouri, Kansas en Texas Spoorweg-Maatschappij.
T4965: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 4: De Atlantic, Mississippi en Ohio, de Pittsburg, Fort Wayne en Chicago, de Chicago en Southwestern Spoorwegmaatschappijen, het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, Correspondentie over de Central Pacific, California & Oregon en San Joaquin Obligatien enz.
T4963: HUIZENGA, T.A. - Amerikaansche Spoorwegtoestanden nr. 2: De Chicago en Northwestern en het Bijblad van het Amsterdamsch Effectenblad, de Chicago en Southwestern, Chicago Rock Island, Central Pacific, Union Pacific, Missouri- Kansas- en Texas- spoorwegmaatschappijen, de obligatien North-Western-Union enz.
W7423: HUIZINGA, LEONHARD. - Zes kaarsen voor Indie.
K5789: HUIZINGA, JOHAN. - Die Mittlerstellung der Niederlande zwischen West- und Mittleleuropa.
K8916: HUIZINGA, LEONHARD. - De gestroomlijnde wereld.
L2464: HUIZINGA, J. - De mensch en de beschaving.
K9492: HUIZINGA, J.H. - Postmerk Londen. Briefjes, brieven en prentbriefkaarten uit vooroologsch Engeland.
R5469: HUIZINGA, JOHAN. - Erasmo. Twee delen.
M8078: HUIZINGA, J. - Historische opstellen. Aangeboden aan J. Huizinga op 7 december 1942 door het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
B5190: HUIZINGA, LEONHARD. - Bezeten wereld.
B3770: HUIZINGA, J. - Herdenking van G.W. Kernkamp (20 November 1864 - 9 October 1943).
L2568: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets en Hugo de Groot en zijn eeuw.
K6544: HUIZINGA, D.M. - Op 13.000 palen.
Y5897: [ERASMUS] HUIZINGA, JOHAN. - Erasmus.
R8898: HUIZINGA, J. - Briefwisseling 1894-1933. Drie delen.
H0656: HUIZINGA, J.H. - Tom, Dick en Harry.
P0292: HUIZINGA, LEONHARD. - Het Wilhelmus.
H4301: HUIZINGA, J. - Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving.
B8438: HUIZINGA, LEONHARD. - De laatste karavaan. Met teekeningen van J.F. Doeve.
B9692: HUIZINGA, J. - Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving.
Y5996: [ERASMUS] HUIZINGA, J. - Erasmus.
L4091: HUIZINGA, J. - Hollandische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts. Ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart.
R1548: HUIZINGA, J. / JAN BLOKKER. - Nederland's geestesmerk 1934 / Gouden Ganzenveer 2003.
H5146: HUIZINGA, J. - Natuurbeeld en historiebeeld in de achtttiende eeuw.
R6943: HULKENBERG, RAYMOND. E.A. - Zwartboek Maagdenhuis (geheim).
B0547: HULKER, J. - Wie es was / Who was / Qui etait / Quien fue Rembrandt.
Y7937: HULKER, J. - Wie was / Who was / Qui etait / Wer warVincent van Gogh.
L1566: HULL-VERMAAS, E.P. VAN 'T. - De handschriften & incunabelen van het Rijksmuseum Twenthe.
R9655: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Twaalfde reeks. L. Lambrechts: Wij willen! H. Muyldermans: De Ooievaar. H. Broeckaert: Vrijersliedje. Willem van Ham: Zendelingsbede. H. Broeckaert: Van Jan de Mosselman. Rene De Clercq: Klompenliedeke.
R9656: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Dertiende reeks. H. Muyldermans: Kalme rust. H. Broeckaert: Het liedje van den beiaardier. Willem Gyssels: Paschen. L. Lambrechts: De voorspelling. H. Broeckaert: Stantje en Wantje. Willem Gyssels: Het meisje van den buiten.
R9649: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes Liederen. Derde reeks. L. Lambrechts: De wiegende mijnwerker. Rene De Clercq: Op Kerstdag. W. Gyssels: Hij die geen liedje zingen kan. Rene De Clercq: Hemelsche liefde. W. Gyssels: Marleentje. Hubert Melis: Kerstmislied.
R9650: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Vierde reeks. Willem Gyssels: Het boorlingsken / Moedertaal. Rene De Clercq: Ring-King / Mijn kleen, kleen dochterke. H. Broeckaert: Door wel en wee. C. De Visschere: Speldewerksterslied.
R9651: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zevende reeks. H. Broeckaert: 't Kindeke slaapt. Rene De Clerq: De verhuizende meid / Jesus moeder. Theo Brakels: Vlaamsche kerstmis. L. Lambrechts: Brief uit Vlaanderen / De kwikstaart.
R9658: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Vijftiende reeks. Karel v.d. Oever: Aan mijn Belgen bij den Yser. L. Lambrechts: Het landje van belofte / Naar Scherpenheuvel / Wat moeder schreef. Bernard Bolle: Mijn Fientje. Naar een oud Vlaamsch liedje: Klaes die sprak zijn moeder aan.
R9660: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zeventiende reeks. Brief uit Cezembre. De boeven van Fresnes. De Strijdzang der Houthakkers. De Verworpelingen van den Yzer. De Weezang van Auvours. Morgenrood.
T9204: HULLEBROECK, EM. EN GUSTAAF DEMEY. (GEDICHT). - Zonne-slapengaan. Tweezang of koor voor gelijke stemmen.
T9202: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Zesde reeks. Rene De Clercq: De Bietenbauw. Hemel-huis. Lapper Krispijn. Voor 't Kantkussen. Gustaaf De Mey: Liefdewandeling. H. Broeckaert: Van 't kosterken.
Y7591: HULLEBROECK, EMIEL. - Liederen. Eerste t/m veertiende reeks.
R9665: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Tweede reeks. Custaaf De Mey: Wiegeliedje / In mijn liefkens hoveken. Willem Gyssels: Marieken / Als 't Zondag is / Aan U alleen. L. Lambrechts: De jongens zeggen 't aan de meisjes.
R9662: HULLEBROECK, EMIEL. - Zes liederen. Negentiende reeks. Johan De Maegt: Het lied van Nele. L. Lambrechts: Padvinders, Vooruit! / De Regenvlaag / Het meisje van Amsterdam. H. Muyldermans: Schaap of Leeuw / De Horen.
R9557: HULLEMAN, FRANS. - Scheiding.
T3543: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
R9681: HULLEMAN, FRANS. - Stadsmenschen.
M7100: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
R9508: HULLEMAN, FRANS. - De lotgevallen van Franswatje Carelse.
Y3505: HULLEMAN, FRANS. - Mr. M.G.L. van Loghem (Fiora della Neve) 1849 - 3 April - 1929.
C0999: HULLEMAN, FRANS. - Heijermans herinneringen.
T6877: HULLEMAN, FRANS. - De avonturen van mijnheer Richard.
K1547: HULME, KERI. - De windeter/ Te Kaihau. Vertaling A. Bok.
M5981: HULME, KERI. - Kerewin. Vertaling Anneke Bok.
R5872: HULPAS, MARCEL & JAN WILLEM NIENHUYS. - Tussen Waarheid en Waanzin. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen.
Y4818: HULSBUS, JOOP. - En de zon werd rood. De ondergang van Nederlands IndiŽ en de hel van de Birma Spoorweg 1941-1945.
Y3148: HULSEBOSCH, TOM (ED.). - Margriet Winterboek 1956.
L5106: HULSHOF, FRANCISCUS J.H.A. - Alban Stolz in seiner Entwicklung als Schriftsteller.
B1984: HULSHOF, PAUL EN HENK VAN KERKWIJK. - Arthur en de lettervreter.
T7277: HULSHOFF, A.A. - De Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Salemba-Weltevreden.
B8631: HULSHOFF, A. - Klaas de Vries, Leeraar by de Doopsgezinden te Amsterdam, geschetst, in eene Lykrede.
R7185: HULSHOFF, MARGARETHA H. - Collectie Jeanne d'Arc. Schenking van H.E. Koopmans van Boekeren. Catalogus bewerkt door ...
L0857: HULSKER, JAN. - Van Gogh in close-up.
B0555: HULSKER, J. EN G. STUIVELING. - Van jaar tot jaar van boek tot boek. Hoogtepunten uit vijftig jaar Nederlandse letterkunde uitgezocht en ingeleid.
P0953: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw. Leven en werk.
B9302: HULSKER, JAN. - Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
B7379: HULSMAN, G. - Souvenirs en Phantasieen.
K8358: HULSMAN, G. - Guy Carlisle. Een zang van geloof en ongeloof.
M8321: HULSMAN, J.C. - Disciplina Vitae Scipio. Over de universiteiten van Nederland.
T7761: HULST, W.G. VAN DE. - Den vaderlandt ghetrouwe. Ter herinnering aan het veertigjarig regeringsjubileum van onze koningin 1898-1938.
K6835: HULST, W.G. VAN DE. - Stille dingen. Verzamelde schetsen.
T9012: HULST, WILLEM G. VAN DE. - Zeven verhalen.
T7674: HULST, J.W. VAN. - Kerk en Vakbeweging. Open brief over de verhouding van en kerk en vakbeweging aan Ds. J.J. Buskes Jr.
H7938: HULST, JOH. VAN DER. - Boek en druktechniek.
Y8665: HULST, WIECHER ANTHONIE. - Betjakrijders, hoeren, generaals en andere politici. Lotgevallen tijdens een reis door het 35-jarige IndonesiŽ.
L5070: HULST, ALEXANDER R. - Het karakter van den cultus in Deuteronomium.
L3025: HULST, LEO. - Weinige verzen.
T7387: HULSTIJN, WOUTER. - Ons dagelijksch brood. Een historische schets van dr. Sarphati's stichting de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken.
T4583: HULSTYN, WOUTER. - Carillon. Verlucht met negen symbolische verbeeldingen door Chris Agterberg.
R6253: HULTEN, M.H.M. VAN. - De collectivisatie van de landbouw in de volksrepubliek Polen 1944-1960. (The collectivization of agriculture in the Polish Peole's Republic, 1944-1960).
W2206: HULTHEM, CHARLES. - Charles van Hulthem 1764 - 1832.
B3934: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Een toevalligheid zien. Gedichten.
B3935: HULZEBOSCH, CLAIRE. - Hart met gaten. Gedichten.
Y7503: HULZEN, G. VAN. - Maria van Dalen. Eerste deel.
Y7502: HULZEN, G. VAN. - Cinematograaf. Tril-beelden.
T5094: HULZEN, G. VAN. - Vagabunden. (Zwervers). Einzig berechtigte Łbersetzung nach der 3.Originalauflage von E. Charlet.
T5115: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T2776: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
T5096: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
Y6595: HULZEN, G. VAN. - Zwitserland. Geillustreerd.
T2778: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
L1433: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
L0117: HULZEN, A. VAN. - Utrecht in de Patriottentijd.
B3895: HULZEN, G. VAN. - Aan 't lichtende strand.
T2764: HULZEN, G. VAN.2764 - Zwervers. Tweede boek.
T2765: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Tweede boek.
T2766: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
T3164: HULZEN, G. VAN. - Annie Revers' uitvaart.
T3163: HULZEN, G. VAN. - Liefdestragedie.
T2950: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
L9341: HULZEN, GERARD VAN. - De kinderen der rijken.
T1976: HULZEN, G. VAN. - De zwarte wagen.
T5109: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T1664: HULZEN, G. VAN. - Liefdes tusschenspel.
Y8499: HULZEN, G. VAN. - De Witte Vallei. Een verhaal uit Davos.
T5110: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5118: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5112: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
T0543: HULZEN, G. VAN. - De ontredderden. Eerste bundel. De ontredderden I en II.
Y5351: HULZEN, GERARD VAN - Krantenknipsels van/over Gerard van Hulzen.
T5100: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
R9380: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
R9382: HULZEN, G. VAN. - Wrakke levens.
T5119: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
Y7204: HULZEN, G. VAN. - Een vrouwenbiecht. Roman.
T2691: HULZEN, G. VAN. - Het welig distelveld. Vier zede-verhalen.
T1673: HULZEN, G. VAN. - De belofte.
T2775: HULZEN, G. VAN. - Zwervers. Eerste bundel.
Y5047: HULZEN, JOH. VAN. - Onze Indische geschiedenis.
T5106: HULZEN, G. VAN. - Een vrouwenbiecht.
B7219: HULZEN, A.L. VAN. - De Lichtboei.
T5116: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
T5117: HULZEN, G. VAN. - De dorre tuin. Schetsen en vertellingen.
T5101: HULZEN, G. VAN. - Zwervers.
T5105: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
Y5216: HULZEN, G. VAN. - Zwitserland. Geillustreerd.
T5111: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
T5104: HULZEN, G. VAN. - Getrouwd.
T5103: HULZEN, G. VAN. - Het nestje van Onze Lieve Heer.
R9415: HULZEN, G. VAN. - De man uit de slop. Populaire uitgave.
R9406: HULZEN, G. VAN. - Zijn kind. Een zwerversroman.
R9402: HULZEN, GERARD VAN. - Tilly zijn kind. Geheel herziene, en door Alb. Hahn Jr. geillustreerde druk: Feestuitgave ter viering van het XXXV-jarig schrijverschap van den auteur - voorafgegaan door eenige waardeeringen van zijn letterkundigen arbeid.
L2131: [BOON] HUMBEECK, KRIS. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst. Samenstelling & research Kristoff Tilkin.
R8865: HUMBEECK, KRIS & KRISTOFF TILKIN. - Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
L5080: [ERASMUS] HUMBERTCLAUDE, H. - Erasme et Luther. Leur Polemique sur le Libre arbitre.
W3908: HUMEZ, ALEXANDER & NICHOLAS. - A.B.C. et Cetera. The Life & Times of the Roman Alphabet.
Y4041: HUMFELD'S FINANCIER. - Humfeld's Financier. Financieel Economisch Orgaan. 12e jaargang 28 juli 1920. no 48. 13e jaargang 25 juni 1921. no 48. 14e jaargang 5 augustus 1922. no 60.
K0347: HUMMELCHEN, W. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk.
P0960: HUMMELEN, W.M.H. - De sinnekens in het rederijkersdrama.
M5338: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers. Voor Arthur Lehning.
P0954: HUNIK, M. / J. KLOOSTERMAN / J. ROGIER. - Voor Arthur Lehning. Over Buonarroti, internationale avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra van de revolutie, schilders en schrijvers.
M7327: HUNINK, MARIA. - De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935 - 1947.
L6679: HUNINK, MARIA. (ED.). - Uit het archief van Arthur Lehning. Documenten over de stichting van een bibliotheek voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesie 1949 - 1952. Inleiding Jan Rogier.
T5876: EEN HUNNER. - Waakt voor vrouw en kind! (De voedsel-voorziening ten platte lande). Een ernstig woord aan de landarbeiders.
R6362: HUNNINGHER, BENJAMIN. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw.
A0749: HUNNINGHER, B. - Kruistocht op Broadway. Eugene O'Neill, Maxwell Anderson, Thornton Wilder, Tennessee Williams, Arthur Miller.
K8359: HUNNINGHER, B. - Toneel en werkelijkheid.
L8082: HUNTER, DAVID. - Opera and Song Books. Published in England 1703-1726.
K6501: HUPPERT, HILDE. - De dood in de ogen.
W5509: HUPSE, G.J. - Rondom het boek: een verkenning tussen manuscript en lezer.
H5569: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
M2901: HUPSE, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de grafische industrie en haar omgeving.
R5295: HURD, ARCHIBLAD S. - Mr. Mckenna's billioenen budget. De man geinterviewd en zijn werk beoordeeld.
R5608: HURK, G. VAN DEN. - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
B4725: HURLIMANN, BETTINA. - Three Centuries of Children Books in Europe. Translated and edited by Brian W. Alderson.
W0170: HURLING, MAURICE. - The concert ventriloquist and children's entertainer.
T0663: [COHEN] HURST, FANNY. - Langs het leven. Vertaald door Jeanne van Schaik-Willing.
Y3082: HURTIG, CATARINA. - Prinsessen.
R6027: HUSEN, R. - Aan den Koning. 12 Mei 1874. Een gedicht.
M4355: HUSER, FRANCE. - Het huis der begeerte. Vertaald.
K5966: HUSGEN, LUCAS. - Nee, maar het gebeurt. Essays.
T8727: HUSSEM, W. - Verzen van Wang Wei (701-761).
L7858: HUTH, MICHAEL. - Blattwerk. Druckgrafik.
R3728: HUTNER, M. & KELLY, J. - A century for the Century. Fine printed books from 1900-1999.
B7664: HUTSCHENRUYTER, WOUTER. - Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen.
K7365: HUTTEN, BARONESS VON. - Pam als vijftigjarige. Vertaald W.J. Ankersmit.
L4949: HUTTER, ANTONIE. - Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie. Een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven.
T9601: HUTTON, EDWARD. - Giovanni Boccaccio. A biographical Study. With photogravure frontispiece & numerous other illustrations.
K6449: HUXLEY, ALDOUS. - De Gioconda glimlach / Het portret. Vertaling H. Balfoort.
H3240: HUXLEY, ALDOUS. - Het genie en de godin. Vertaald.
K1757: HUXLEY, ALDOUS. - Nonnen aan de lunch en andere verhalen. Vertaling M. Mok.
L8261: HUXLEY, JULIAN (ED.). - Language and communication.
Y8595: HUXLEY, ALDOUS. - De Gioconda glimlach / Het portret. Vertaling H. Balfoort.
K9467: HUYBERS, A. - Geestelijke liederen.
Y4974: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, J.L.R. - Nieuw-Guinea het einde van een koloniaal beleid.
Y8830: HUYGEN, FREDERIKE; WILLIAM GRAATSMA E.A. - Complot rond een vierkant. De goodwilluitgaven van Drukkerij Rosbeek 1969-2006.
Y6731: HUYGEN, HUGO. - Waaiende bladeren. Een vlaag gedichten uit Gedichtentuin, Gedichtenwoud, Gedichtenzee en Het gestoorde verbond.
T0294: HUYGENS, CONSTANTYN. - Cluys-werck. Dichtstuk.
B5701: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Zes zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici.
B1175: HUYGENS, CONSTANT. - Sneldichten menschen. Naar de autograaf uitgegeven en toegelicht door H. Bijlevens, M. van Drunen en P. Lavrijssen.
R6182: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Voet-maet rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens gedichten door F.L. Zwaan.
Y6668: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L.Strengholt.
Y6554: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Loslippige Constantijn. Een oefening in stillezen bijeengezocht uit de nijpdichten van de zeventiende-eeuwse calvinist en componist, hoveling en filosoof, geleerde en dichter Constantijn Huygens, 1596-1687 [etc.] In baldadige buien secuur geselecteerd door Har Scheepens.
T9594: HUYGENS, G.W. - De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sinds de 18e eeuw.
B0030: HUYGENS, C. - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen. Uitgegeven en toegelicht door F.L. Zwaan.
H3893: HUYGENS, G.W. / HERMAN PLEIJ. E.V.A. - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Professor Dr. Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
B6931: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Scheeps-praet. Ten overlijden van Prins Maurits.
L8414: HUYGENS, CONSTANTYN. - Costelick Mal en Voorhout. Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs.
T5378: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
R2792: HUYGENS, G.W. - Lode Baekelmans.
B6010: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Rad van onrust. Gedichten. Samenstelling Rob Nieuwenhuys.
T8346: [MULTATULI] HUYGENS, G.W. (ED.). - Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
B7916: HUYGENS, CONSTANTIJN. - De gedichten van Constantijn Huygens naar zijn handschrift uitgegeven door J.A. Worp. Negen delen.
B6071: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met aanteekeningen van J. van Vloten. Eerste en Tweede deel + Derde en Vierde deel. In twee boeken.
R0256: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten. Met ophelderende aanteekeningen van W. Bilderdijk. Deel I-4: tekst. Deel: 5-6: aanteekeningen.
T6209: HUYGENS, CORNELIE. - De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van "De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman.
T1719: HUYGENS, CONSTANTIN. - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
A0896: HUYGHENS, CONSTANTIJN. - Heilighe Daghen. Uitgegeven naar de eerste editie van 1645. Ingeleid en toegelicht door L. Strengholt.
K7630: HUYSKENS, WIM. - Verbeelding te lijf.
B0287: HUYSKENS, WIM. - Schuine lyriek.
T4566: HUYSMAN, J.K. - Sainte Lydwine de Schiedam.
R6573: HUYSMANS, CAM. - Mantelius als Pamphletschrijver.
L5365: HUYSMANS, RUDOLF H.A. - Wazo van Luik in den ideeenstrijd zijner dagen.
Y8343: HUYSMANS, J.K. - Krantenknipsels 1958-1990 over J.K. Huysmans.
K9354: HUYSSE, A.C. - De officieele namen, synoniemen en de belangrijkste handels- en volksnamen der geneesmiddelen.
R1621: HYACINTH HERMANS, P. - Laatste reportage. Eenzame overpeinzingen over leven en geluk.
T3082: HYACINTH HERMANS, P. - Van mensen en dingen die mij voorbij gingen.
B9348: HYACINTH HERMANS, P. - De mensch en zijn engel. Verlucht met reproducties naar schilderijen van Rembrandt.
Y4101: DE HYDRA. - De Hydra. 4e jaargang Woensdag 22 Mei 1850 No. 24.
H3225: [ERASMUS] HYMA, ALBERT. - The life of Desiderius Erasmus.
T8775: IAMBE NR. 8. - Iambe. Literair Tijdschrift 2e jrg. nr. 8. Bevat o.a.: Hella Haasse. Franz Kafka. Mies Bouhuys. Ed. Leeflang en Carry van Bruggen.
R6449: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
T1509: IBARRURI, DOLORES (PASIONARIA). - De fascisten komen er niet door! (Los fascistas no passaran!)
B4822: IBOU, PAUL. - Iboubook. Kreatieve bladen. Pages creatives. Creative pages.
B9388: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
Y6494: IBSEN, HENRIK. - Een vijand van 't volk. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaling Marg. Meijboom. Inleiding L.S.
Y6515: IBSEN, HENDRIK. - Mededingers naar de kroon. Historisch romantisch tooneelspel in vijf bedrijven. Uit het Noorsch door Marg. Meyboom. Inleiding L. Simons.
B9112: IBSEN, HENRIK. - John Gabriel Borkman. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar de oorspronkelijke Noorse uitgave door J. Clant van der Mijll-Piepers.
R4425: IBSEN, HENRIK. - De steunpilaren der maatschappij. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaling F. Kapteijn. Inleiding L. Simons.
B7843: IBSEN, HENDRIK. - Brand. Dramatisch gedicht in vijf bedrijven. Vertaling J. Clant van der Mijll-Piepers.
T5971: IBURGERMAN, BATAVUS DEN [=IJZERMAN, A.W.]. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T7662: ICARUS [=ERNST SCHNEIDER]. - The Wilhelmshaven revolt : a chapter of the revolutionary movement in the German navy, 1918-1919.
K4968: IDEMA, W.L. / AAD NUIS / D.W. FOKKEMA. - Oosterse literatuur. Een inleiding tot De Oosterse Bibliotheek.
Y9314: IDEMA, W.L. - Spiegel van de klassieke Chinese poŽzie. Van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie. Gekozen, vertaald en toegelicht door W.L. Idema.
L0004: IDO, VICTOR. - Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Deel Twee.
K2788: IDO, VICTOR. - Indie in den goeden ouden tijd. Radio voordrachten voor de Nirom gehouden door Victor Ido ( Hans van de Wall). Twee delen.
T6229: IDZERDA, W.H. - De fotografie in dienst der wetenschap en hare beteekenis als kunst.
K8296: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Adam in ongenade.
Y6629: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Tusschen kuil en achterdoek.
B8942: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Gegist bestek.
B8943: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Lord Zeepsop.
K8117: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Vaste koers.
K8118: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Behouden vaart.
K8121: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Onder de pannen. Belevenissen in hotel Stoot je hoofd niet, De lijmkit van moeke Mullemans.
Y7385: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Op drift. Liedjes van deze tijd.
R7665: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Petrus in dubio.
K8178: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - De dans om de rinkelbom.
Y8673: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Kluivenduikers doedeldans.
B0538: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - De Commissaris kan me nog meer vertellen.
T3642: [COHEN] IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Over de leuning en langs de kaai.
A0307: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Liederen van de zelfkant.
Y7965: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Bef, boef en bajes.
R2764: IEST, KARIN. - Klachtrecht van de individuele werknemer. Rechtsvergelijkend onderzoek naar klachtprocedures in Amerikaanse en Nederlandse ondernemingen.
Y3224: IETS. - IETS. no. 17.
K2899: IGNATIEFF, MICHAEL. - Charlie Johnsons laatste woord. Vertaling Irving Pardoen.
L9489: IGNATIEFF, MICHAEL. - Russisch familiealbum. Vertaling Niek en Theo Hendriks.
Y7439: IGNATIUSCOLLEGE. WALTA, J. - St.-Ignatiuscollege, afdeling Gymnasium, Amsterdam.
Y8969: WILLEM II. - Koninklijk besluit 2 Januarij 1842. No. 61. [m.b.t. het lager onderwijs].
H0564: IJLANDER, GIJS. - Some sunny day.
R5525: IJSBRANDS, H. - Amsterdamsche avondkout.
T6098: IJSSEL, WILPRECHT VAN DEN. - Feestwals. Voor Piano gecomponeerd door Wilprecht van den IJssel.
T8935: IJSSELING, J.M.F. - Het begijnhof te Breda.
B9584: IJSSELSTEIN MULDER, HANS & A. VAN HAEREN. (ED.). - Politiek in prent '96.
B9585: IJSSELSTEIN MULDER, HANS & JOOST VAN DE WEIJER. (ED.). - Politiek in prent '98.
B9586: IJSSELSTEIN MULDER, HANS. (ED.). - Politiek in prent 2000.
B9587: IJSSELSTEIN MULDER, HANS. (ED.). - Politiek in prent '99.
L0805: IJZEREN, J. VAN. - Een vergeten Letterkundige. H.J. Polak (1844-1908).
Y3142: IJZEREN, J. VAN. - Lijst van Nederlandse vertalingen van Griekse en Latijnse niet-Christelijke dichters en prozaschrijvers. Bijdrage tot een bibliografie.
R6596: IJZERMAN, A.W. - De weg der beschaving. Uit en over de sociologie van Muller Lyer.
Y2901: IJZERMAN, J.W. - Iets over de Tempelruinen van Prambanan.
T3134: IJZERMAN, A.W. - De geboortetijd van het moderne kapitalisme.
R4053: IJZERMAN, A.W. - Onthullingen omtrent doel en streven der Sociaal-Democratie. Een waarschuwend woord.
R7353: IJZERMAN, A.W. - De ezel in de leeuwenhuid. Open brief van Batavus Burgerman, over de Nederlandsche Bolsjewiki, ter geruststelling van zijn mede-bourgeois.
T3381: ILJIN, M. - Het vijfjaarplan. Vertaald door Maria Tsjornaja. Inleiding J.G. van Dillen.
Y8840: MELIS STOKE EN J.A. POLLONES ILLUSTRATIES. - Revanche. Gedachten, uitgepsroken tijden het Captain's Dinner a/b. van het M.S. Marnix van St. Aldegonde der Stoomvaart Mij. Nederland, na een tocht door de Noorsche fjorden.
Y1937: VERENIGING VAN RECLAMEO-NTWERPERS EN ILLUSTRATORS. - VRI-boek 2 / VRI Book-2 / Livre de la VRI-2 / VRI Buch-2. Voorwoord Hans Bolleman.
Y4921: IMMERZEEL, B.R. & F. VAN ESCH (EDS.). - Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting 1942-1945.
T2191: IMMIG, CORNELIS EN CHR. RUEB. - Het onderwijs en ambachtsonderwijs aan zwakzinnige kinderen. Rapport uitgebracht door de Commissie ter behartiging der belangen van leerlingen en oud-leerlingen der buitengewone scholen voor lager onderwijs te Rotterdam.
Y0757: IMMINK, M.W. - De Spiegel der Minnen door Colijn van Rijssele. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
Y4545: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1. Maart 1940. Nummer 1.
Y4546: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. Jaargang 1 = [2] . Maart 1941. Nummer 3.
T0596: IMPE, ALFONS VAN. - Over toneel. Vlaamse kroniek van het komediantendom.
T5408: IMPETA, C.N. - Kampleed en Hemelzegen.
K9690: TYPONY INC. - Big book of graphic designs and devices.
B8342: INDEGEEST ET AL. (ED.). - De vijftig best verzorgde Belgische boeken.
L0227: [ROMEIN, JAAP]. INDENHAECK, WILLEM. - Klein Kerstgeschenk 1984.
K7659: INDESTEGE, LUC. - Orpheus en Eurudike.
R2815: INDESTEGE, LUC. E.A. - De vijftig best verzorgde Belgische boeken 1940-1950.
Y4665: NEDERLANDSCH INDIE. - Nederlandsch Indie, weekblad van de Vaderlandsche Club. Bijlage: T.g.v. het Bruidspaar Juliana en Bernhard.
Y3233: INDONESIA. - Herdenkingsnummer. Indonesia. Weekblad jaargang 17 nr. 10-11. 1946. Een jaar Repoeblik Indonesia.
Y8142: INDONESIE. - Brochure: Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesie. Maart 1960. Redt ook dat Kind. Giro 308. Achterkant Gedicht Clinge Doorenbos.
Y7322: VERENIGING NEDERLAND INDONESIE. - Verklaring van de Vereniging Nederland Indonesie. Lijst van adhaesiebetuigers.
H7732: INDONESIE. - Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan Indonesie en verwant cultuurgebied.
R0701: INDRUK. - Indruk 9. jaargang 5, december 1998.
R0707: INDRUK. - Indruk 13. (Tast) 2004. Tekst Bram Holzapfel. Samengesteld en ontworpen door Mattmo concept.
R5407: INGEN, FERDINAND VAN. - Hollandisch-deutsche Wechselbeziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts.
B6796: INGEN, F.J. VAN. - Frankrijk en de ontwikkeling van de Duitse roman in de 17e eeuw.
T9355: INGEN, FERDINAND VAN. - Bohme und Bohmisten in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
T1199: INGERSOLL, ROBERT G. - De waarheid. Een voordracht.
Y6019: INGERSOLL, KOLONEL. - De goden. Voor het volk vertaald door Vineta.
Y2259: INGHELS, MAARTEN. - Nieuwe rituelen. Gedichten.
R7615: INGWERSEN, A. - Open brief aan Zijne Excellentie den Minister President Prof. Ir. W. Schermerhorn.
B3175: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst.
L5596: INKTKOELIE. - Twee maandelijks Semi-literair-tijdschrift rondom de Nederlandse dichtkunst. Hans Lodeizen.
K3538: INNERHOFER, FRANZ. - Mooie dagen. Vertaling Hans Hom.
T6914: INNES, G.A. - Ontwapening.
T4476: SEYSS-INQUART. - Rede van den Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss-Inquart gehouden op Woensdag 12 Maart 1941 in het Concertgebouw te Amsterdam voor het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in de Nederlanden.
P1582: INSINGEL, MARK. - Een getergde jager. Verhalen.
B3881: CONSTANTIJN HUYGENS INSTITUUT. - Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis.
B9778: AD INTERIM. - Ad Interim. Tijdschrift voor Letterkunde. Juni No. 4 (No. 1 na de bevrijding) t/m No. 9 November/December 1945.
B9397: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde vierde jaargang 1947. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
A0719: AD INTERIM. - Maanblad voor Letterkunde derde jaargang 1946. Onder redactie van Bertus Aafjes, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Jaap Romijn en Gabriel Smit.
Y8130: DE INTERNATIONALE. - De Internationale, orgaan van de nederlandse sektie van de 4e internationale (revolutionair-marxstische tendens). Negende jaargang no. 9, September 1966.
B6247: INTERTYPE. - Avantages de l'Intertype. Perfectionnements et simplifications augmentant la capacite de production de la machine et son rendement financier.
L9523: IONESCO, EUGENE. - De foto van de kolonel. Vertaling F. van Tijn.
L3129: IONGH, JANE DE. - Margaretha van Oostenrijk.
L3130: IONGH, JANE DE. - Maria van Hongarije. Deel I: De kroon van Stephanus den Heilige.
Y2005: IONGH, H. DE. - Europese koninklijke bastaarden. Een vademecum.
R2816: IPENBURG, RIE VAN. - Sinte Clara.
R4178: IRVING, JOHN. - De redding van Piggy Sneed. Verhalen.
H4949: IRVING, JOHN. - De vierde hand. Vertaling Sjaak Commandeur.
W4109: IRVING, JOHN. E.A. - Amerika, Amerika. Bloemlezing.
H2145: IRVING, JOHN. - Bidden wij voor Owen Meany. Vertaling C. van den Broek.
M2610: IRVING, JOHN. - Weduwe voor een jaar. Vertaald door Sjaak Commandeur.
Y7760: IRVING, JOHN. - De laatste nacht in Twisted River. Vertaald door Mollyvan Gelder en Nicolette Hoekmeijer.
Y3179: IRVING, WASHINGTON. - Rip van Winkel.
M9810: IRWIN, RAYMOND. - The English Library. Sources and history.
MK0018: ISAAC, FRANK. - English & Scottish Printing Types 1535-58 * 1552-58.
H8182: ISAAC, P. & B. MCKAY (EDS.). - The mighty engine. The printing press and its impact.
T2709: ISACKER, K. VAN. - Werkelijk en Wettelijk Land. De Katholieke Opinie tegenover de rechtserzide.
R7063: ISACKER, KAREL VAN. - Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914.
L1187: ISACKER, FRANS VAN. - Posthume wandeling.
T0437: ISACKER, K. VAN. - De Internationale te Antwerpen 1867-1877.
K4910: ISACKER, FRANS. - De exploitatierechten van de auteur. Rechtsvergelijkende analyse der Belgische wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer met een woord vooraf door Paul Struye
R9079: ISACKER, K. VAN. - Geschiedenis voor mensen.
H3031: ISEGAWA, MOSES. - Slangenkuil. Roman. Vertaling Rien Verhoef.
H0621: ISEGAWA, MOSES. - Abessijnse kronieken. Roman. Vertaling Ria Loohuizen.
T9358: ISERLOH, E. - Thomas von Kempen und die Devotio Moderna.
H9658: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - Christopher and his kind : 1929-1939.
L1165: ISING, ARNOLD. - Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van troost geschetst.
R3282: CLASINA ISINGS. - Antiek glas.
R5015: ISRAEL, JONATHAN I. - Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740.
R9119: ISRAEL, EDDY-LEX. - Jacob Israel de Haan. De dichter van het Joodsche lied.
R0116: ISRAELS, JOZEF. - Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar teekeningen van den schrijver.
T2223: ISRAELS, JOZEF. - Schilder der binnenhuizen.
L9591: ISTENDAEL, GEERT. - Altrapsodie.
L9955: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Vlaamse Sprookjes.
L9918: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Nieuwe uitbarstingen.
L9899: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Bekentenissen van een reactionair.
Y2658: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Het geduld van de dingen. Gedichten.
L9498: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Anders is niet beter.
L9387: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De zwarte steen.
R6415: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Arm Brussel.
T5783: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De parochie van Sint-Precarius. Huizinga-lezing 2012.
R6928: ISTORICOS. (PIERRE COEMAERE). - Histoire de la Libre Belgique Clandestine.
K7637: ISTRATI, PANAIT. - Leven en sterven van Oom Anghel. Vertaling van A.M. de Jong.
R7656: [COHEN] ISTRATI, PANAIT. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
T1271: [COHEN] ISTRATI, PANAIT. - Tsatsa-Minnka. Vertaling A.M. de Jong.
M9605: ITALLIE, JEAN-CLAUDE VAN. - Hoera Amerika. Drie visies op de Verenigde Staten. Vertaling C. Buddingh'.
Y9325: ITEMS. - ITEMS. Design, Visuele Communicatie, Architectuur. Drie afleveringen.
T1907: ITJESHORST, JOHANNES. - De Werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre in de jaren 1576 tot 1582.
K3760: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Mysterie en materie. Essais en gedichten samengesteld en ingeleid door .... Vierde Europees poŽziefestival 1982.
K3267: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Aktuelen II.
L2315: ITTERBEEK, A.F. VAN. - De opleiding van de student in de physica in het gebied der lage temperaturen.
C1020: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - Tekens van leven. Beschouwingen over het schrijverschap.
K2781: ITTERBEEK, EUGENE VAN. - De hedendaagse Franse letterkunde deel I: Van Jules Romains tot Paul Claudel.
R7145: ITTERSUM, WILLEM ADRIAAN VAN. - Het rechts van voet- en jaagpad.
K6359: IVENS, JORIS & ROBERT DESTANQUE. - Aan welke kant en in welk heelal. De geschiedenis van een leven. Vertaald door Paul Syrier.
B7979: IVINS, JR., WILLIAM M. - Prints and visual communication.
R3355: IVOI, PAUL D'. - Naar het land der Druzen. Bewerkt door O. Geveen.
K7401: IYER, PICO. - De dame en de monnik. Vier seizoenen in Kyoto. Vertaling J. Veenbaas.
Y0330: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1983 - 1984. Nop Maas: Nevel en wind. Enkele reacties op De Nieuwe Gids 1885-1885. R. van der Paardt: De antieken, daar zit veel in . Over de epische fragmenten van Albert Verwey en Willem Kloos. B. Luger: Beeldjes van Tachtig. W. van den Berg: De Drachenfels onder professoren. Mengelingen: Dingemans Willem Beens: Baladen op het ontset van Bergen op Soom door R. Tempelaars.
L5889: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1997 - 1998
R5442: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2009-2010.
B0397: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2002-2003
B1820: JAARBOEK. - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent. Jaarboek 1967.
Y0327: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers Jaarboek. Vier delen.
B5242: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer van Rhetorica. De Fonteine. Jaarboek 1946-47.
B3241: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1999 - 2000.
L5890: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2000 - 2001.
B1815: JAARBOEK. - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. 111e Jaarboek 1945.
B9190: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1993 - 1994.
B9191: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1992 - 1993.
B9192: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997.
R2814: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1996 - 1997
Y3362: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1987 - 1988. W.A.M. de Moor: Keuzen en drijveren van de biograaf, Enige theoretische aspekten van de biografie en hun toepassing. J. Stouten: Autobiograaf en biograaf, Narcissus en zijn echo. Rudi Wester: De zin van de biografie.
Y6002: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1906. 1e jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
Y6003: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1908. Derde jaargang. Met medewerking van verscheidene vakkundigen.
Y6004: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek. Vierde deel. Uitgegeven onder medewerking van verschillende vakkundigen.
R6383: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2010-2011.
Y3361: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1985 - 1986. Rudi van der Paardt: Slauerhoff en de maatschappij, Gerrit Jan Zwier: Slauerhoff bij kampvuur en traanlamp, W. Blok, "De opstand van de Guadalajara". Het laatste prozawek van Slauerhoff.
R2174: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2006 -2007.
B7836: DRUKKERS JAARBOEK. - Het Drukkers jaarboek voor 1907. Tweede jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
L7589: JAARBOEK. - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1971-1972
B6645: JAARBOEKJE. - Nederlandsche Journalisten-Kring. Jaarboekje 1925.
B1745: JAARBOEKJE. - Juridische Faculteit der Leidsche Studenten. Jaarboekje voor het Studiejaar 1916-1917.
C1192: JAARSMA, MENNO. - Het Schoone Boek.
Y6462: JAARSMA, D. TH. - Karakteristieken. Herman Heijermans, Frans Mijnssen, Top Naeff, J.A. Simons Mees, Herman Robbers, Nico van Suchtelen, Joost Mendes, Johan de Meester, Ina Boudier Bakker, Frits Hopman.
L2028: JAARSMA, D. TH. - Karakteristieken.
Y7040: JAARSMA, D.TH. - Juffrouw Dorothea's late liefde.
Y3482: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1934.
T7812: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1932.
Y0540: JAARVERSLAG. - Jaarverslag. Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Bibliotheek-Fonds. Verslag over het jaar 1928.
Y1880: JAARVERSLAG. - Vereeniging Oranje Nassau Museum gevestigd te 's-Gravenhage. Jaarverslag over 1929.
Y1868: JAARVERSLAG. - Jaarverslag over het jaar 1930, 1931, 1934, 1935, 1936 1937 van de Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Vooruit (U.A), Leiden.
R5185: JACKSON, HOLBROOK. - The Anatomy of Bibliomania.
T2257: JACKSON, HOLBROOK. - Genietingen om het boek. The delight that varies with time & place.
L8087: JACKSON, HOLBROOK. - The Printing of Books.
Y7172: JACKSON, HOLBROOK. - A Reader's Guide. Pleasures of Reading.
R4907: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
R4836: JACKSON, HOLBROOK. - The Rise and Fall of 19th Century Idealism.
R5145: JACKSON, HOLBROOK. - The Eighteen Nineties. A review of art and ideas at the close of the nineteenth century.
Y8180: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 9 October 1909 No. 2. Omslagontwerp: Ko Doncker. Verkade's Macbeth.
Y8184: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 8 Januari 1910 No. 15. Omslagontwerp: Ton van Tast. Roi des Belges.
Y8185: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 1 Januari 1910 No. 14. Van 't ouwe in 't nieuwe.
Y8183: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 22 Januari 1910 No. 17. Omslagontwerp: Jordaan. Zielevoedsel voor de Vloot.
Y8192: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 30 October 1909 No. 5 Omslagontwerp: Ton van Tast. Ferrer-nummer. Een souverein bij de gratie gods!
Y8196: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 29 Februari 1910 No. 18 Omslagontwerp: Ton van Tast. Een zachte winter.
Y8197: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 11 December 1909 No. 11. Europeesche beschaving in Marokko.
Y8195: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 15 Februari 1910 No. 16 Omslagontwerp: Ton van Tast. Voor Aviateurs.
Y8181: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 5 Maart 1910 No. 23. Omslagontwerp: Ton van Tast. Mevrouw Helene Lapidoth-Swart.
Y8179: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 6 November 1909 No. 6. Omslagontwerp: Ton van Tast. Jaloersch op Spanje.
Y8178: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 13 November 1909 No. 7. Omslagontwerp: Ton van Tast. Christine Poolman.
Y8177: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 12 Februari 1910. No. 20. Omslagontwerp: Ton van Tast. Richard Strauss.
Y8188: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 20 November 1909 No. 8 Omslagontwerp: Ko Doncker. Een nieuwe hoofdzonde Steinheiligheid.
B9741: JACOB, JEAN. - Marcel Proust: son oevure.
B0096: JACOB, A. - Conscience's Artevelde en de nationale inslag bij de historiese roman.
Y8191: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 16 October 1909 No. 3 Omslagontwerp: Jordaan. De Sphinx. Van Dr. Kuyper's hand zal geen brochure het licht zien.
T3920: JACOB, J. EN E. TH. WITTE. - Tulpen, hare geschiedenis, beschrijving en behandeling. Een boek voor liefhebbers die zelf kweeken willen. Met 14 platen waarvan 8 in kleurendruk.
Y8187: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 18 December 1909 No. 12. Omslagontwerp: Jordaan. Bij den uitdrager.
Y8190: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 2 October 1909 No. 1 Omslagontwerp: Jordaan. De Troonrede.
H5108: JACOB, FRANCOIS. - Beeld van binnen. Vertaling Marianne Kaas.
L8960: JACOB, A. - Het Vlaams Konflikt en het Federalistiese Beginsel.
Y8189: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 26 Februari 1910 No. 22 Omslagontwerp: Jordaan. Tweeerlei sympathie.
Y8186: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 25 December 1909 No. 13. Omslagontwerp: Ton van Tast. Kerstnummer.
Y8182: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 5 Februari 1910 No. 19. Omslagontwerp: Ton van Tast. Prins George van Servie.
Y8193: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 12 Maart 1910 No. 24 Albert de reciteer-vogel voor Carmen Sylva in Roemenie.
Y8194: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 19 Februari 1910 No. 21 Omslagontwerp: Ton van Tast. De Silvia Silombranie. Jonkheer Meester A.W.G. van Riemsdijk.
Y8341: DE WARE JACOB. - De Ware Jacob. 9e jaargang Zaterdag 19 Maart 1910 No. 25. Omslagontwerp: Pieter Dartel. De kunstschilder Jaap Dooijenwaard.
M3048: JACOBI, STEVEN. - Naakt is de beste vermomming. Vertaling Rob van Moppes.
T5801: JACOBS, JAN W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
Y6355: JACOBS, BAS. - Safari Typo Amsterdam. A typographic tourist guide. Based on a documentary by Thomas Sipp.
Y6782: JACOBS, JAN W. - Strijd om vrijheid. Een bundel verzen.
Y8471: JACOBS, JAN W. - De vlag uit het raam. Gedichten.
K8160: JACOBS, JAN. - Uit mijn geheimenis. Verzen.
L4188: JACOBS, DAVID. - De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen.
R5718: JACOBS, JAN W. - Van onder ons vaandel. Verzen.
T5608: JACOBS, M.-A. - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk.
T1588: JACOBS, JAN W. - Schering en inslag.
Y4693: JACOBS, BAS. - Web typografie klinkt goed, maar ziet er niet uit.
R6259: [COHEN] JACOBS, JAN W. - Licht. Spreekkoor.
T4370: JACOBS, JAN W. - Roode bloesem uit zwarte struiken.
W2952: JACOBSE, MUUS. [=K.H. HEEROMA]. - Programma, gedichten.
W3039: JACOBSE, MUUS. - Vuur en wind. Gedichten 1941 - 1945.
T8627: JACOBSE, MUUS. - Het oneindig verlangen. Gedichten en liederen. Gekozen en ingeleid door Ad den Besten.
Y0973: JACOBSEN, R. - CAREL VAN MANDER (1548-1606). Dichter en prozaschrijver.
H4665: JACOBSEN, R. - Prisma.
H9279: JACQUEMIN, G. (ED.). - De drukkunst. Medium van woord en beeld.. Unigra/Contact. Bulletin van de Unie der Grafische en Boeknijverheden 1962.
T9076: JACQUEMYNS, HERWIG. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 2 Een bezet land.
B7214: [VERWEY] JAECKLE, ERWIN. - Rudolf Pannwitz und Albert Verwey im Briefwechsel.
Y9239: JAEGER, TOEF. - Uitgeverij Contact 1933-2008 Een kleine geschiedenis. [75 jaar].
T8598: JAEGGI, ADRIAAN. - Held van beroep.
T5060: JAEGGI, ADRIAAN. - Held van beroep.
B6106: JAEGGI, ADRIAAN. - De tol van de roem.
L2250: JAFFE, H.L.C. - Piet Mondriaan.
H7825: JAFFE, H.L.C. EN PIETER BRATTINGA. - Uitreiking van de David Roellprijs aan Piet Zwart. Een essay over Piet Zwart door H.L.C. Jaffe. Een picturale biografie van Piet Zwart door Pieter Brattinga.
T9371: JAFFE, H.L.C. - Die Gruppe "De Stijl".
R4595: JAFFE, H.L.C. - Chagall. Voorwoord Chaja Goldstein.
R6438: JAFFE, H.L.C. - Het beeld en het woord.
M7203: JAFFE, H.C.L. - Het beeld en het woord.
R8202: JAFFE, H.L.C. (INL.). - Jan Wolkers.
R3668: JAGENEAU, LAMBERT L.M. - Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne.
L8645: JAGER, A. DE. - Taalkundig Magazijn, of Gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche Taal; Bijeenverzameld. Vier delen.
R2304: JAGER, A. DE. - Archief voor Nederlandsche Taalkunde. Drie delen.
K3815: [VONDEL] JAGER, TH. DE. - Vondel of de majesteit.
B6347: JAGER, A. DE. - De verdiensten van Kornelis van der Palm. Geschetst in eene voorlezing, gehouden in de Algemeene Onderwijzers-Vereeniging te Rotterdam.
Y8998: [VONDEL] JAGER, A. DE. - Drie dichtstukken van Vondel.
T8995: JAGER, OKKE (ED.). - Kom haastig! Gedichten over de wederkomst van Jezus. Verzameld en ingeleid.
T8994: JAGER, OKKE. - Worden als een kind.
B1435: [BILDERDIJK]. JAGER, A. DE. - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
Y5562: JAGER, ARIE DE. - Toelichtende bedenkingen op het naschrift van den Heer J. P. Sprenger van Eijk, geplaatst achter zijne Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden enz. aan het landleven ontleend.
Y5566: JAGER, KLAAS. - Windwakken in de tijd.
L9268: JAGER, PEEP DE. - Eerste gedichten.
T6802: JAGER, ARIE DE. - Korte schets van de gronden der Nederduitsche Spraakkunst. Ten dienst der scholen.
M9344: JAGER, ALLE. - Een kwestie van liefde en andere verhalen.
R4705: JAGER, J. DE. - Wat wij willen. Een woord van de afdeeling Amsterdam van het Religieus-Socialistisch Verbond aan partijgenooten en geestverwanten.
L8402: JAGER, A. DE. - De menschen Bilderdijk en Da Costa.
B7889: JAGER, IDA. - Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
R3927: JAGER, A. DE. - Dirk Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht. Voorlezing door A. de Jager.
R6766: JAGER GERLINGS, J.H. (INL.). - Japanse prentkunst, Japanse volkskunst.
L5315: JAGER, TH. DE. - De ontwikkelingsgang van de Taalkunst der Nederlanden. Beknopte schets.
Y6222: JAGT, MAREK VAN DER [=ARNON GRUNBERG]. - Aqua haerens.
Y2122: JAGT, MAREK VAN DER [=ARNON GRUNBERG]. - De geschiedenis van mijn kaalheid.
L6476: JAGT, MAREK VAN DER [=ARNON GRUNBERG]. - Otto Weininger of Bestaat de jood?
C1490: JAGT, BOUKE B. - Onder de wolkenwals.
H0122: JAGT, BOUKE. - Wardeel.
H7371: JAGT, MAREK VAN DER. - Gstaad 95-98.
B0236: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
W5287: JAHNN, HANS HENNY. - 13 bedenkelijke verhalen. Vertaling Hans Hom.
Y4806: JALHAY, S.M. - Jalhay's kleine oorlog [een guerilla tegen de Japanners].
R8433: JALINK, J.M. - Sparta Superior. Ernst en Luim uit het Doetinchem van omstreeks 1880.
M3235: JAMEK, VACLAV. - Verhandeling over de korte wonderen. Vertaald door Nannie Nieland-Weits.
R3849: [SPINOZA] JAMES, SUSAN. - Spinoza on Superstition. Coming to terms with Fear. A lecture delivered in Katwijk on May 24, 2003.
M6654: JAMES, LOUIS. - Print and the people 1819-1851. Edited, with an introduction and commentary.
M7642: JAMMES, FRANCIS. - De roman van de haas. Vertaling Jean Dupres.
L8979: JAMMES, FRANCIS & VALERY LARBAUD. - Francis Jammes & Valery Larbaud Lettres Inedites. Introduction et notes de G. Jean-Aubry.
R1117: SMEDT JAN DE. - Jan de Smedt na een kwarteeuw. Jan de Smedt apres un quart siecle. Jan de Smedt after a Quarter of a Century.
T4467: JANEFF, JANKO & FRIEDRICH GRIMM. - Janeff: Die Wende auf dem Balkan. / Grimm: Hitler und Europa.
K5619: JANIN, JULES. - Deburau. Erzahlung uber das Drei-Groschen-Theater und die Geschichte des Franzosischen Theaters fortzusetzen.
T7482: JANS. - Voor het Spionnetje.
B1315: JANSE, M. - Weg naar prenten.
Y3351: JANSE, LIA. - je was naar de film, weer.
Y4937: JANSEN VAN GALEN, JOHN. - Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie.
R5224: JANSEN HEIJTMAJER, J.A. - Globaal lezen. Verslag van een proef met nabetrachting.
L7906: JANSEN, J.E. - L'abbaye norbertine du Parc-le-Duc. Huit siecles d'existence 1129-1929.
B5228: JANSEN, DOLF. - It is what it is. Afwijkende Amerikaanse observaties.
K6362: JANSEN, WOLFGANG. - Mijnheer Van Dale wacht op antwoord.
L6082: JANSEN, TONY & JAN ROGIER. - Kunstbeleid in Amsterdam 1920 - 1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
K5015: JANSEN, FONS. - De lachende kerk. Met cartoons van Marcus.
Y8684: [VONDEL] JANSEN, W.P.H. - De eizangen van Vondel's Josef in Dothan. Getoonzet door W. P. H. Jansen.
R7109: JANSEN, JAN JAAP EN INEKE TER HEEGE. - Victoria goes Wilde.
Y0406: JANSEN, W. - Een baken in zee? Openbare brief aan Ds. J.C. Sikkel, n.a.v. zijne brochure: De Aanschouwing in het Onderwijs.
L8452: JANSEN, R.L. - Gezag en kritiek.
L5121: JANSEN, HELENA C.T. - Karoline Pichlers. Schaffen und Weltanschauung im Rahmen ihrer Zeit.
Y8065: JANSEN J.H.G. E.A. - Mandement tegen Liberalisme, Socialisme en Communisme. De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de hun toevertrouwde Geestelijkheid en Geloovigen.
Y1047: JANSEN, J.F. - Zuid-Holland. Leesboek ten dienste van het lager onderwijs.
Y1184: JANSEN, J.F. - Het zevende boekje tot Oefening in het lezen.
Y1183: JANSEN, J.F. - Het zesde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1179: JANSEN, J.F. - Het eerste boekje tot Oefening in het lezen.
Y1187: JANSEN, J.F. - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
Y1182: JANSEN, J.F. - Het vijfde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1181: JANSEN, J.F. - Het vierde boekje tot Oefening in het lezen.
Y1180: JANSEN, J.F. - Het tweede boekje tot Oefening in het lezen.
L8751: JANSEN, A. - Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de Openbare School mogelijk. Met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het Volksgeweten.
Y1163: JANSEN, J.F. - Het Vijfde Boekje tot Oefening in het Lezen.
Y1166: JANSEN, J.F. EN J.C. SANDER. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Derde stukje.
Y1167: JANSEN, J.F. EN J.C. SANDER. - Practisch Rekenboek. Naar een nieuw plan bewerkt. Vierde stukje.
Y1153: JANSEN, J.F. - Algemeene geschiedenis voor de scholen. Eerste stukje.
R0835: JANSEN, P.C. EN W.M. ZAPPEY. - Bibliografie van de geschriften van Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960).
Y4302: JANSEN, J.H. - Een pensioenfonds voor gebrekkige en oude werklieden. J.H. Jansen Gep. Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, te Maastricht.
Y6702: JANSEN, J.C. - Herfst in Harich. Gedichten.
Y1070: JANSEN J.F. - Fabelboek voor de Jeugd.
Y8466: JANSEN, SUZANNA. - De pronkspiegel.
R8245: JANSEN, ABRAHAM. - Toetsing van grafologische uitspraken. Een experimentele studie. (with a summary in English).
L5641: JANSEN VAN GALEN, JOHN & HERMAN VUIJSJE. - 100 jaar Drees. Wethouder van Nederland.
R6183: JANSEN-SIEBEN, RIA (ED.). - 's Levens felheid in ťťn band. Handschrift Van-Hulthem.
R6269: JANSEN, J. VICTOR. - Oorlog in een primitieve Maatschappij. Een overzicht van de wijze van oorlog voeren en de motieven daarvoor bij de Iroquois, en een onderzoek naar de factoren, die ten grondslag lagen aan hun dominerende positie.
B6492: JANSEN, HANS. - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
L6066: JANSMA, T.S. EN W. LAUR. - De betrekkingen tussen Nederland en het Oostzeegebied weerspiegeld in de plaatsnamen.
Y6041: JANSMA, COR. - Rode en gouden banden. Van Hallstraat 4 sinds 1851.
B5343: JANSMA, KEES. - Omzien naar de zomer van 1988.
T3117: JANSMA, K. - Militant Liberalisme.
B4518: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
W4489: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deyssel.
R1644: JANSONIUS, FREEK. - Over woord en zin in het proza van L. van Deyssel.
T6925: JANSSEN, P.A. - Het Militarisme Veroordeeld! Voordracht.
L5879: JANSSEN, HERMAN J.J. - Montaigne fideiste.
M6207: JANSSEN, HUBERT. - Neef Constant is onbereikbaar.
P2216: JANSSEN, JACQUES. - Een spin op tafel.
K3354: JANSSEN, EM. - Getuigenis. Literaire en andere opstellen.
R5157: JANSSEN, ANTONIUS A.P. - Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus Graecus prolegomenis commentariisque et translatione Latina instructus.
L3626: JANSSEN, FRANS A. - De Albion Handpers in het drukhuis.
Y5714: JANSSEN, FRANS A. - Didot versus Bodoni.
L1745: JANSSEN, EM. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
B5051: JANSSEN, A. - Het Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk.
B6145: JANSSEN, FRANS A. - Boeken maken in het klein.
K7143: JANSSEN, FRANS A. - Bedriegers en bedrogenen. Opstellen over het werk van Willem Frederik Hermans.
K8537: JANSSEN, FRANS A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
M6770: JANSSEN, FRANS A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving.
T1298: JANSSEN, E.M. EN PUTMAN, TH. M. - De Verlichting.
L5174: JANSSEN, H.H. - De kenmerken der Romeinsche dichtertaal.
Y1237: JANSSEN, HANS LOUIS. - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object.
H4961: JANSSEN, ROEL. - Het Mercator complot.
R9134: JANSSEN, HANS. - 't Kan verkeeren!
M9007: JANSSEN, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers.
B6706: JANSSEN, F.A. - Notities bij de aanduiding van herdrukken, in het bijzonder betrekking hebbend op de bibliografie van de afzondelijk verschenen werken van W.F. Hermans.
Y4165: JANSSEN, FRANS A. - Over De donkere kamer van Damkles van Willem Frederik Hermans.
Y4005: JANSSEN, FRANS A. - Bladbespiegelingen. De rechthoek in de typografie. Illustraties bij het afscheidscollege op 8 september 2004 van Frans A. Janssen, hoogleraar in de Boek- en Bibliotheekgeschiedenis aam de UvA.
Y3848: JANSSEN, FRANS A. - Verleden en toekomst van het gedrukte boek. [Tweede Tiele-lezing 2003].
L2672: JANSSEN, W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor westgermaansch u in Zuid-Oost-Nederland. Met bijbehoorenden atlas met isoglossenkaartjes.
R7796: JANSSEN, EM. - Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste productie tot aan het meesterwerk (1894-1907).
L7545: JANSSEN, A. - Mode en Dans.
T7005: JANSSEN, A. - De dictatuur en de katholieke leer.
T3636: JANSSEN, N.A. - Een woord over het Gregoriaansch. Kritisch overzigt van zangboeken, het graduale romanum van Paulus V, Mechelsche uitgave en het grad. rom. neerlandsche uitgave, antiphonarium en vesperale, over het begeleiden van den gregoriaanschen zang, enz.
M5885: JANSSEN, FRANS A. / ROB DELVIGNE. - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
L5643: JANSSEN, H.H. - Latijnse Letterkunde.
H7614: JANSSEN, FRANS A. - Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans.
K3309: JANSSENS, MARCEL. - Woorden en waarden. Essays over literatuur.
K3208: JANSSENS, MARCEL. - De schaduwloper.
K2614: JANSSENS, MARCEL. - Het Naakt en het Roze. Literaire kritieken.
K2016: JANSSENS, MARCEL EN PHILIP VERMOORTEL. (ED.). - Literatuur in Nederland en Vlaanderen.
R3848: [SPINOZA] JANSSENS, DAVID. - "In de greep van het theologisch-politiek probleem" Leo Strauss en Spinoza. Voordracht gehouden in Rijnsburg op 15 mei 2004.
R5103: JANSSENS, G. - Harde Missie.
T7138: JANSSENS, J. - Handboek voor Vrouwenbeweging.
B2356: JANSSENS, P.AL. - Het missiewerk.
Y7250: [MULTATULI] JANSSENS, MARCEL. - Max Havelaar, de held van Lebak.
L7716: JANSSENS, M. - Tachtig jaar na Tachtig. De evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels.
H4955: JANSZ, ERNST & HENNY VRIENTEN. - Dit is alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken.
R6299: JANSZ, ULLA. - Vrouwen, ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet.
H8263: [NIETZSCHE] JANZ, CURT PAUL. - Friedrich Nietzsche Biographie. Drie delen. Deel I: Kindheit und Jugend, Die zehn Basler Jahre. Deel II: Die zehn Jahre des freien Philosophen. Deel III: Die Jahre des Siechtums, Dokumente, Register.
B8532: JAPICX, GYSBERT. - Skriuwers yn byld, nr. 1. Gysbert Japicx 1603-1666 Fryslans dichter sljucht en rjucht.
Y6538: JAPIKSE, N. - Brieven van Johan de Witt.
Y0410: JAPIKSE, N. - Correspondentie van Willem den Eerste Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561)
R3336: JAPIKSE, N. - Johan de Witt.
L4603: JAPIKSE, N. - De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. Twee delen.
B0701: [ERASMUS]. JAPIKSE. N. - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. VIIe reeks Deel VII Afl. 3 en 4.
L7412: JAPIKSE, N. - Die politischen Beziehungen Hollands zu Deutschland in ihrer historischen Entwicklung.
B8367: JAPIN, ARTHUR. (SAMENST.). - La dolce vita. Verhalen over Italie.
Y0012: JAPIN, ARTHUR. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
B4354: JAPIN, ARTHUR. - De klank van sneeuw. Twee novellen.
Y2713: JAPIN, ARTHUR. - De grote wereld.
Y5365: JAPIN, ARTHUR. - Krantenknipsels van/over Arthur Japin.
Y5994: JAPIN, ARTHUR. - De man van je leven, voorgelezen door Arthur Japin. 6 CD's luisterduur ruim 7 uur.
Y4361: JAPIN, ARTHUR. - Een schitterend gebrek. Roman.
T1812: JAPIN, ARTHUR. - De droom van de leeuw.
Y7041: JAPIN, ARTHUR. - Een schitterend gebrek. Roman.
L4818: JAPPE ALBERTS, W. - Stukken betreffende de geschillen tussen Hertog Arnold van Gelre en Nijmegen (1458 - 1459).
Y5025: JAQUET, L.G.M. - Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indie.
Y4821: JAQUET, L.G.M. - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie. Nederland op de tweesprong tussen Azie en het Westen.
Y4523: DU JARDIN, P. GENARD / J.P. MATTHYSSENS E.A. - De Vlaemsche School. Tydschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen. 3e jaargang 1857.
W3971: JARRETT, JAMES. - Printing Style for authors, compositors and readers.
B4588: JARRY, ALFRED. - Ubu roi. Drame en cinq actes. Ubu roi, ou Les Polonais.
T2337: JASPAR, EDM. - Bonte Blomme. Gedichte in Mastreechs Dialek.
M6771: JASPERS, GERARD. - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem.
Y2978: JASPERS, YVON & KRISTINA RUELL. - Dimitri en het geheim van het kleine doosje.
B2392: JASPERS, GERARD. - Savonarola (1452-1498) in de Nederlanden. Een bibliografie van zijn gedrukte werken met inleidende notities omtrent zijn leven, zijn plaats in de geschiedenis en de drukkers/uitgevers van zijn werken.
Y3029: JAULME, ANDRE. - Les Beaux Livres d'autrefois. Le XVeme Siecle. Lettre preface de Louis Barthou.
B6372: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Hortense de Beauharnais. Koningin van Holland.
B6365: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Colibri.
B6366: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Het kasteel Schlesheim.
B6371: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Prada.
B6376: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - De Freule.
Y6691: MELATI VAN JAVA. - In Extremis.
B6234: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Colibri.
B6235: JAVA, MELATI VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Nazomer.
B6004: MELATI VAN JAVA. [=N.M.C. SLOOT]. - Haar held.
B5984: JAVA, MELATI VAN. - De nieuwe mevrouw Verhooghe. Historische roman.
Y4867: JAVA, MELATI VAN. - Dorenzathe.
Y4852: JAVA, MELATI VAN. [=MARIE SLOOT] - Catharina Howard. De vijfde koningin. Historische roman.
B8395: MELATI VAN JAVA. [N.M.C. SLOOT]. - In eigen huishouding.
Y4114: CHRONICLE JAZZ. - Roaring Jazz Croaner Chronicle. 2e jaargang Nr. 1. Okt. 1970 en Nr. 4. Jan. 1971.
Y5713: JEANNE D' ARC. - LE PROCES DE CONDAMNATION DE JEANNE d'ARC. REPRODUCTION EN FAC-SIMILE DU MANUSCRIT AUTHENTIQUE, SUR VELIN, No. 1119 DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE.
M5527: JEANSON, FRANCIS. - Jean-Paul Sartre. Vertaling C.P. Heering-Moorman.
B4613: JEHU, FELICIE. - Van lief en van leed.
L2505: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
T0927: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
H4706: JELAKOWITCH, IVAN. [HERMAN HEIJERMANS]. - Ahasverus. Dramatische episode in een bedrijf. Vrij naar het Russisch door W. v. D.
R1585: JELINEK, ELFRIEDE. - Hij niet als hij (tot, met Robert Walser). Vertaling Elly Schippers.
L2754: JELLEMA, R. - Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak. Leerboek ten dienste van het Middelbaar Nijverheidsonderwijs, de Nijverheidsakten, Bouwkundige examens en voor Zelfstudie.
L6238: JELLEMA, R. / M.C.A. MEISCKE EN A. MULLER. - Bouwkunde voor het Middelbaar Technisch Onderwijs. Deel I t/m 3.
Y6239: JELLEMA, C.O. - Al het heden.
R7115: JELLES, PITER [=TROELSTRA]. - Rispinge. Alde en nije fersen fen Piter Jelles.
R7269: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Wiersizzery fen Alde Foekje fen Heech. Spjeldboekje de Fryske fammen oanbean.
R7092: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Fen liet en libben. Lezing halden den 30ste fen foarmoanne 1910 for it selskip Rjucht en Sljucht yn Den Haech.
R7253: [TROELSTRA] JELLES, PIETER. - Fy, Lutsen! Iepen brief oan L.H. Wagenaar, alear arbeidsjend lid fen it Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse; mar nou domeny to Heech.
R7093: [TROELSTRA] PIETER JELLES. - Pieter Jelles Hildiging to Stiens
R4341: JELLINEK, OSKAR. - Moeder van negen zonen.
L6594: JELLINGHAUS, HERMANN. - Zur Einteilung der niederdeutschen Mundarten. Ein Versuch.
R1389: JELLOUM, TAHAR BEN. - Duivelse liefdes. Vertaling M. Vosmaer en K. van Santen.
M3368: JELTSIN, BORIS. - Getuigenis van een opposant. Vertaling H. Geerts.
H0743: JENKINS, ALAN C. - Introducing cats.
L8729: JENKINS, EDWARD. - Klein Duimpjen. Maatschappelijke vertelling.
B3412: JENSEN, STINE. (ED.). - Voor de dieren. De mooiste Nederlandstalige verhalen over dieren.
MK0133: JENSEN, HANS. - Geschichte der Schrift. Mit 303 Abbildungen.
T5983: JENSMA, TH. E. - Inventaris van de Archieven der Diaconale Instellingen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
R9533: JENTINK THZ., A. - Moet de Bijbel vervallen of niet???
W6998: JEROFEJEV, VIKTOR. - Het laatste oordeel. Vertaling Arie van der Ent.
K4690: JERSILD, P.C. - Een levende ziel. Vertaling Jan F. de Zanger.
T0489: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Geen seizoenen als vroeger. Toekomstig en onafwendbaar herdenkingsceremonieel II.
B6701: [REVOLVER] JESPERS, HENRI-FLORIS. - Revolver. 18e jaargang nr. 1-2.: Adjuge.
T2023: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Floris Jespers en de Gay Twenties.
R6854: JESPERS, HENRI-FLORIS. - Het bed van Procrustes. Schetsen en verkenningen.
T0892: JESPERS, H.F.L. - Textes. Poemes (1961-1963). Preface par Andre Guimbretiere.
K7272: JESSE, NICO / BERT SCHIERBEEK. - Spanje land en volk.
L9741: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Scheppen riep hij gaat van Au. 11 interviews met W.F. Hermans, Gerrit Achterberg, Lucebert, P. Kemp, H. Mulisch, L.P. Boon, R. Minne, J. Wolkers, H. Claus, G.K. van het Reve, Leo Vroman.
Y2046: JEUGD. - Jeugd. Orgaan van de Socialistische Jeugdbond (nooduitgave). No 1, Mei 1945.
Y4012: JEUGDBLAD. - Jeugdblad voor Volkenbond en Vrede. 18 Mei 1928.
Y2047: JEUGDLAND. - Jeugdland. Contactblad voor alle Nederlandsche Jongeren en Leiders van Jeugdorganisaties. 1e jaargang no 18 - 19 - 20. Maart/April 1945.
Y1591: JEUGDLAND. - P.H. Schroder: Jeugd-appel. Soetiasmi-Soejono: De bevrijding van Indonesie. Klaas Otsen: Bevrijdingsgedachte. A. den Doolaard: Oranje Hotel. Het verzet van den Letterkundigen. R. Kuipers: In memoriam Jac. P. Thysse. E. Vermeer: Kroniek voor film en toneel. V. Cramer Weest bereid. P. Minderhout: Uit de cel.
Y4246: JEUGDLAND. - Jeugdland. 15 juni 1940. Bijblad voor Jongeren. Behoort bij het Geill. Weekblad De Prins.
Y3674: JEX, SILVEY. - Ontblote humor. Alweer zo'n boekje uit de Maffe Doos.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas[an error occurred while processing this directive]

4/6