Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verdediging van den Weleerw. Heer J.W.H., R.K. Pastoor.
Description: 's-Gravenhage. Gebroeders Belinfante, 1850. Oorspr. bedrukt papieren omslag, 36 p. Zin van art. 199 van het Wetboek van Strafregt, met betrekking tot de godsdienstige plegtigheden van een huwelijk naar de Roomsch-Katholijke Kerk.

Keywords: 19e eeuw

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Antiquariaat Boek & Glas
- Book number: Y8780

See more books from our catalog: 19e Eeuw