Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De ronzebons, of de schijnbare verzoening; onder de zinspreuk: Heden zoo - morgen zoo. (eene Jan-Klaassens-Klucht).
Description: Alom te bekomen. [ca. 1850].14 p. in nieuw omslag, 16,5 x 10,5 cm. Een ronzebons is een draagbare poppenkast.

Keywords: toneel

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Antiquariaat Boek & Glas
- Book number: Y8678

See more books from our catalog: 19e Eeuw