Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De koddige en sinryke sermoenen van pater Schertzer, dominikaner monnik in Swabenland. Wegens derzelver zeldzaamheit uit het Hoogduits vertaalt, door een voornaam liefhebber. Twee delen.
Description: t'Amsterdam, by Gerrit de Groot, op de Heylige-Weg, by de Zingel, en te Lyden, by Gysbert Langerak, In de Pieters Choorsteeg, boekverkoopers, 1733. [2 delen, 1e deel in 2e druk]; 8: A-2F8 (-A1, -2F8, blanco?), gepag.: 462 pp.; *4 A-2C8, gepag.: [8] 415 [1] pp., titelpagina's in zwart en rood gedrukt; Perkamenten banden, derde deel ontbreekt. Scheepers II, 1130.

Keywords: 18e eeuw

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Antiquariaat Boek & Glas
- Book number: Y7394

See more books from our catalog: 18e Eeuw