Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Orde van Oranje-Nassau : Wet van den 4den April 1892, no. 55, gewijzigd bij de wetten van 10 februari 1910 (staatsblad No. 56) en van 21 maart 1923 (staatsblad No. 155).
Description: 's-Gravenhage, Staadsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 1963. Geniet. 11 p.

Keywords: geschiedenis

Price: EUR 10.00 = appr. US$ 10.87 Seller: Antiquariaat Boek & Glas
- Book number: Y2926

See more books from our catalog: Geschiedenis