Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Rede uitgesproken door den Minister-President Zijne Excellentie Professor Ir. W. Schermerhorn voor den zender Herrijzend Nederland op oudejaarsavond 1945.
Description: Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, [1946]. Gebonden. 15 p. [band rostvlekjes]. Aangeboden aan de leden van de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst.

Keywords: rede

Price: EUR 8.00 = appr. US$ 8.69 Seller: Antiquariaat Boek & Glas
- Book number: Y0646

See more books from our catalog: - Rede